TAJEMNÝ MUŽ V POZADÍ

Za většinou akcí, které předseda slušovického družstva docent ing. František Čuba, CSc., v Praze realizoval, stál v druhé polovině sedmdesátých a v první polovině osmdesátých let právě MIKULÁŠ NADAŠI. Jak již bylo řečeno, člověk širokých zájmů, mnoha tváří a dost "neobvyklých" schopností. Ale také se zajímavou minulostí. Zjistit podrobnosti kolem téhle oblasti v souvislosti s panem Nadašim a JZD AK Slušovice nebylo vůbec lehké: Nejen v letech 1991 až 1992, ale ani později. Na hodně věcí se nakonec důkazy či přímá svědectví podařilo sehnat. U jiných dodnes existují jen dohady. Například proč docent ing. František Čuba, CSc., zaměstnal a posléze i vybral na vedoucí pozici do Prahy právě Mikuláše Nadašiho? Anebo všechny kontakty onoho pána na místa vysoká a nejvyšší... Tenkrát i teď. Ale, podívejme se na některé otázky podrobněji.

MIKULÁŠ NADAŠI se narodil 10. prosince 1936. Vyučil se strojním zámečníkem, řemeslo však téměř nevykonával. Měl totiž "předpoklady" poněkud jiné. Šarmantní vystupování, zvyky "pravého kavalíra", oblékání "francouzského manekýna"... A k tomu se strojní zámečník nehodil. To spíš inženýr architekt, jak si záhy nechal říkat. Ostatně, k uvedenému účelu volil také vhodné životní partnerky. První manželkou byla dcera generálního ředitele Čechofrachtu, jinak v té době člena ÚV KSČ, jeho druhým tchánem se pak stal vysokoškolský profesor na stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze, prý člen ČSAV. Nadašiho tehdejší přátelé či známí tvrdí, že právě tenhle posledně jmenovaný "tchán" mu podvodně dokonce nechal vyhotovit vysokoškolský diplom na titul "inženýr architekt".

Jistě, manželek u Mikuláše Nadašiho napočítáme ještě víc, ale o tom bude řeč později. Lidé, kteří v té době s Nadašim spolupracovali či ho znali, se zmiňují o tom, že své manželky dokonce "účelově" z "politických" důvodů prodával. V podstatě jako "pasák". Ostatně, jméno Jarmila Nadašiová, datum narození 8. 3. 1951, se vyskytuje také v registru agentů StB pod evidenčními čísly 16018 a 601888, krycí jméno BARBARA...

Do Agrokombinátu Slušovice onen pán přišel někdy v letech 1976 až 1977. Oficiálně coby inženýr architekt (tak ho představoval i docent ing. František Čuba, CSc., se stejným titulem byl evidován coby zaměstnanec na osobním oddělení slušovického agrokombinátu...). "Dekretově" Nadaši vykonával funkci ředitele stavebního závodu číslo tři v Zádveřicích, působil však v Praze. Jako šéf střediska přidružené výroby, stavebních řemesel, dopravy: Jak již bylo řečeno výše, dělali tam však také rekonstrukce objektů, drobné stavby apod. A hlavně, často se zde realizovaly i různé ne zrovna legální obchody nejen tuzemského, ale též zahraničního charakteru.

Odbornou kvalifikaci na svou funkci v DAK Slušovice pochopitelně pan Mikuláš Nadaši coby vyučený zámečník neměl. Oplýval ovšem něčím úplně jiným: V uvedeném období už dost pestrou minulostí, která má svůj počátek někdy v roce 1961. Tehdy totiž poprvé skončil v "kriminále". Prý poprvé. A rozhodně ne naposledy. O rok později pak přišel do kontaktu se Státní bezpečností: začínal coby kandidát tajné spolupráce, aby se po letech dostal až na post jednoho ze špičkových agentů. Nejen ve druhé správě (boj proti vnitřnímu nepříteli), ale také v první (rozvědka) a jedenácté (ochrana ekonomiky státu). Pod krycími jmény JEGE (registrační čísla 17596 a 759601) a KRIVÁŇ (registrační číslo 12851).

To, že předseda družstva docent ing. František Čuba, CSc., se spojil s tímhle člověkem, je už samo o sobě dost podivné. Musel přece vědět, že Mikuláš Nadaši inženýr architekt není, že dokonce nemá ani střední ukončené vzdělání. Přesto ho tak vedl a oslovoval. Zcela jistě však znal jeho minulost. Kriminální i onu "estébáckou". Zůstává tedy otázkou, proč onoho pána nejen zaměstnal, ale přidělil mu i nanejvýš "odpovědnou" funkci, a dokonce ho kontaktoval s vysoce postavenými osobami. S většinou si Mikuláš Nadaši tykal, s mnohými navázal úzký osobní až důvěrný vztah ...

* * *

Zároveň s Mikulášem Nadašim přišla do Slušovic i jeho ekonomka Ludmila Steinerová. (Dělali společně až do let 1983 - 1984, s ním však pryč neodešla a ve slušovickém družstvu pracovala ještě počátkem devadesátých let.). Celé toto pracoviště v tzv. Nadašiho éře "sedělo" v Praze 3 na Žižkově, v Husinecké ulici. A tehdy se také začaly postupně realizovat ony "kšefty", o nichž pojednává prakticky celá tahle kapitola. Bývalý ministr zahraničí Bohuslav Chňoupek, ředitel Obchodní banky JUDr. Petrů, ing. Kunstrung, někdejší tajemník ÚV KSČ Havlín, Lubomír Štrougal, ministerstvo financí...

Je pochopitelné, že souběžně s tím tenkrát zazářila naplno i "společenská" hvězda Mikuláše Nadašiho. Tykal si s Havlínem, Chňoupkem, udržoval úzké  styky s dalšími prominenty. A patřičně jich využíval. S pozdějším tajemníkem ÚV KSČ pro zemědělství a předlistopadovým členem předsednictva ÚV KSČ soudruhem Miroslavem Zajícem si dokonce říkali "bratře". Mimo to Nadaši těsně spolupracoval už se zmíněnými Františkem Běhalem, ing. Polívkou, Ing. Kovaříkem a dalšími slušovickými pracovníky, kteří měli v Praze na starosti oblast zahraničního obchodu. I když, např. s ing. Polívkou, osobně nevycházeli. Důležité však je, že i zde se, jak uvidíme později, přičiněním Nadašiho děly věci věru dost zajímavé. Hlavně však, pan inženýr architekt si připravoval půdu na pozdější léta, kdy ze Slušovic odešel a začal "soukromničit"...

Pochopitelně, ani spolupráce s StB neustala, naopak, rozvíjela se dál. Například od dubna 1983 do prosince 1989 byl Mikuláš Nadaši veden jako agent pod číslem 38 345 s krycím jménem "VRBA" a jeho řídící orgán byl důstojník StB major JUDr. Jiří Karásek, před listopadem 1989 šéf 1. odboru Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, tzv. boj proti vnitřnímu nepříteli. Na jiné správě zase měl jiné krycí jméno a řídil ho důstojník Gabriel... Možná zrovna ten major JUDr. Josef Gabriel, který před rokem 1989 zastával funkci konzultanta zástupců náčelníka Hlavní správy kontrarozvědky... Jinak Mikuláš Nadaši působil jako informátor díky svému "manekýnskému" vzhledu a společenským stykům i mezi inteligencí a některými disidentskými kruhy. Zasvěceným jistě něco říkají akce ARCHITEKT I, ARCHITEKT II ... Jenomže, to už začíná být jiná kapitola. Tehdy totiž StB připravovala dost unikátní dlouhodobou záležitost, v níž Mikuláš Nadaši měl hrát důležitou roli...