PŘÍPAD OSMÍK PODRUHÉ

Tohle všechno měl John Bok prvnímu náměstkovi federálního ministra vnitra, tenkrát Janu Rumlovi, osobně říct. Údajně bezvýsledně. Nemohl mu však sdělit věci další, protože je v té době prostě ještě nevěděl: Staly se totiž o něco později, a to v souvislosti s pánem, který se jmenoval Petr Osmík. Ostatně, čtenář si na toto jméno jistě vzpomene: Psalo se o něm dost obšírně ve druhé kapitole téhle knížky.

O co šlo? V okamžiku, kdy se objevily konkrétní údaje, týkající se vyšetřování trestné činnosti Petra Osmíka a jeho vztahu k Mikuláši Nadašimu, se, bohužel opožděně, obrátila pozornost autora seriálu o DAK Slušovice a téhle knížky na spisy kolem celého případu. Protože na "českém vnitru" se spisy prý "záhadně" ztratily, napadlo kohosi z přátel, že by něco mohlo být tam, kde Osmíka "rozpracovávaly" tehdejší orgány kriminální služby: Tedy na příslušném obvodě pražské hospodářské kriminálky.

Jaké však bylo obrovské překvapení, když se zjistilo, že veškerá DOKUMENTACE ZMIZELA i odtud. Byla totiž odvezena na příkaz majora X.Y. jako šéfa speciální protidrogové brigády na federálním ministerstvu vnitra. A to těsně před tím, než se o ně redakce Zemědělských novin začala zajímat. Zřejmě nejen proto, aby se nedostaly někomu nepovolanému do rukou. Spíš měl kdosi eminentní zájem "zamést" po Petru Osmíkovi stopy... A provedl to major X.Y.

* * *

V této souvislosti ovšem stojí za zmínku ještě jedna událost. Zhruba začátkem ledna 1992, tj. přibližně v období, kdy byla záhadně odvezena výše citovaná Osmíkova akta na protidrogovou brigádu, zazvonil v redakci tehdejších "černých" Zemědělských novin telefon. Ten kdo volal, se představil coby Petr Osmík, alias dnes Petr Schulhof, chtěl k aparátu autora seriálu a šéfredaktora Zemědělských novin v jedné osobě. A hysterickým hlasem mu oznámil, že ho nechá zabít. Prý dosud nesmí do Československa, ale má dost prostředků, hlavně však vlivných přátel, aby svůj záměr mohl co nejdřív realizovat...

Zajímavé přitom je, že přibližně v témže čase prosákly z nejbližšího okolí Mikuláše Nadašiho obdobné informace: údajně se rozhodl rovněž šéfredaktora Zemědělských novin a autora tehdejšího seriálu o slušovické mafii nechat zabít: Dokonce už v tomto směru byly byly tehdy údajně realizovány patřičné přípravy, velmi vážně, ale hlavně ustrašeně, ilegálně vzkazoval zřejmě jeden Nadašiho kolega z pražského podsvětí...

A happy end? Přestože obě zprávy byly publikovány v tisku a autentičnost zmíněných faktů potvrdilo dost svědků, major X.Y. odmítl cokoliv učinit. Náměstek federálního ministra vnitra Jan Ruml taktéž. Podle ověřených informací, pravděpodobně ze stejného zdroje, "někdo" prý ale vzápětí po otištění oněch dvou výhružek v novinách, Osmíkovi a Nadašimu akt msty zakázal a brzy na to se Petr Osmík ocitl v Německu ve vězení...