OTAZNÍKY SPÍŠE NARŮSTAJÍ

V této fázi je však vhodné na chvíli úlohu pana majora X.Y. v celé záležitosti odsunout do pozadí. Stejným způsobem, taktéž na čas, lze nebrat v úvahu informace Johna Boka, které se v mnohém shodovaly s tím, co bylo "detektivnímu týmu černých Zemědělských novin" v dané době o jednom z našich nejvyšších funkcionářů federálního ministerstva vnitra, Janu Rumlovi, známo. Naopak, stojí za pokus vzít v potaz všechny dosud uvedené souvislosti a snažit se formulovat už teď, i když zatím jen předběžně, jakési závěry.

Zejména: Major X.Y. byl nejen v osobním důvěrném vztahu k Mikuláši Nadašimu, ale zřejmě ho i kryl. Mikuláš Nadaši se osobně zná s Petrem Osmíkem, alias Schulhofem. Petr Osmík měl, podle důvěryhodných pramenů, dost úzké kontakty na federální ministerstvo vnitra, a před tím prostřednictvím podplukovníka Jaroslava Kříže na II. správu Státní bezpečnosti, čili kontrarozvědku. Trvale byl Petr Osmík - Schulhof usídlen ve Spolkové republice Německo, kam Nadaši, než dostal "medvěda" do pasu, často jezdil ... Major X.Y. tam byl též dost dlouho a lze předpokládat, že Petra Osmíka rovněž dobře zná: Už proto, že nechal odvést jeho vyšetřovací spisy pod "svou ochranu". Petr Osmík je v důvodném podezření, že spolupracoval - či dodnes ještě spolupracuje - jako agent - s německými bezpečnostními složkami. Je totiž zarážející, že měl být po listopadu 1989 "šupem" poslán do Československa a nakonec z toho sešlo... Navíc se jeho jméno nachází v registru agentů StB... Major X.Y. zase téměř na 100 procent působil a stále zřejmě ještě působí coby aktivní spolupracovník německé zpravodajské služby. Mikuláš Nadaši pak zcela oficiálně spolupracoval v roli dublera StB (v současnosti BIS) a agenta rovněž německé zpravodajské služby ...

A eventuální závěry? Těžko říct. Snad jen, jak už bylo naznačeno v předešlých řádcích: Všichni tři pánové se s největší pravděpodobností velmi dobře znali a každý z nich plnil určité úkoly. Možná "dělali" společně, možná však je tohle všechno jen zdání a každý z nich fungoval jako "sam vojak v poli", či pracoval sám pro sebe. Čemuž by například nasvědčovaly úvahy těch, co mají dost obsáhlé vědomosti o Mikuláši Nadašim coby agentu Bezpečnostní informační služby: Domnívají se totiž, že nikoliv Nadaši pracuje pro BIS, ale že je to naopak: BIS dost často pracovala spíš pro Nadašiho a ten jí "pouštěl" pouze takové informace, jaké uznal za vhodně. Zcela lhostejno zda on sám nebo ten, koho doopravdy Mikuláš Nadaši reprezentuje... Jenomže, čí zájmy vlastně tenhle pán reprezentuje? Avšak nejen on: Stejná otázka je totiž na místě i u Petra Osmíka, alias Schulhofa, majora X.Y., a také u jiných, o nichž je tady řeč. Ale o tom až později...

V těchto souvislostech je pak zajímavá ještě další událost: Podle informací, pocházejících z nanejvýš dobře zasvěcených kruhů, dne 16. června 1992 major X.Y. navštívil ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta. Nezastihl ho, s čímž však asi počítal. Byl totiž dost dlouhou dobu v kanceláři sekretariátu ministra, hlídán pouze svým podřízeným. Údajně měl také strávit hezkých pár minut sám v pracovně Bohumila Kubáta, a to přes nesouhlas, ba téměř až fyzický odpor ministrovy osobní sekretářky.

Ovšem nejen to: Stejné zdroje uvádějí, že major X.Y. spolu se svým společníkem též jistý čas pobývali beze svědků v tzv. malé zasedací síni ministerstva zemědělství, kde se obvykle konávala zasedání resortních privatizačních komisí a projednávaly se privatizační projekty "zajímavých" a velmi často i "lukrativních" podniků. Zašli také na necelou hodinu do tiskového oddělení ministerstva, v němž v té době, opět jakoby "zcela náhodou", rovněž nikdo nebyl...

Podle oněch výše už citovanch zdrojů oba pánové prý odstraňovali odposlouchávací zařízení. Stejné zdroje ale připouštějí, že majora X.Y. v Kubátově pracovně zajímaly i ministrovy osobní písemnosti: Prý hledal jisté kompromitující písemnosti, jež by bylo možné v budoucnu použít k nátlaku, resp. k vydírání ministra Kubáta resp. jeho stranických kolegů z ODA. Vzhledem k tomu, že ODA tehdy „obhospodařovala“ jak federální Ministerstvo hospodářství, tak i české Ministerstvo privatizace, zdá se tato hypotéza nenejvýš pravděpodobná...

Pokud jsou uvedené informace vynesené z bezprostředního okolí Bohumila Kubáta pravdivé, a vše nasvědčuje tomu, že tomu tak je, zdá se ona popsaná událost poněkud zvláštní. Co tam asi major X.Y. hledal pár dní po volbách a necelé dva týdny před tím, než byl jmenován nový český ministr zemědělství Josef LUX z KDU-ČSL? Je domněnka, že se jednalo před nástupem nového ministra a očekávanou bezpečnostní kontrolou kanceláří o odstraňování odposlouchávacího zařízení, správná? Pokud ano, proč tam odposlech byl? A šlo pouze o tenhle úkon? Nehledali náhodou jisté kompromitující písemnosti? A jestliže ano, tak jaké?

V této souvislosti nezbývá než připomenout opět další zajímavosti: Např. osobní sekretářka ministra zemědělství, jedna "z nejvěrnějších" a "nejdůvěrnějších", přešla po Kubátově odchodu z úřadu na české Ministerstvo vnitra, a to k pozdějšímu policejnímu presidentovi Ivanu VYLETOVI. Po jeho odchodu z funkce pak k tehdejšímu šéfovi inspekce zmíněného ministerstva panu KOLAJOVI...

A vedoucí sekretariátu ministra Kubáta JUDr. Pavel BRET, který se s majorem X.Y. osobně, ba přímo přátelsky znal? Až do konce roku 1993 pracoval coby náměstek generálního prokurátora České republiky, poté údajně krátkou dobu působil jako advokát, aby se později stal náměstkem Václava BENDY, šéfa úřadu na odhalování a dokumentování zločinů komunismu, který funguje pod ministerstvem vnitra. Není to dost zvláštní? A není zvláštní, že náměstkem zůstal i po Bendově odchodu z Úradu a že si tam "natahal" lidi, namočené v cauze Zemědělské noviny? Třeba zmíněného už Pavla Žáčka-Pažouta?