ŠEDÁ EMINENCE "NORMALIZAČNÍ" POLITIKY

Jestli začal Štefan Vacek alias Steve Watson spolupracovat se Slušovicemi ještě v době svého západoevropského pobytu, těžko odhadnout. Zcela jistě to však lze tvrdit od okamžiku, kdy se najednou objevil v bývalém Československu, tedy na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Coby bývalý emigrant a teď už cizí státní občan, naprosto legálně a natrvalo. Usadil se tenkrát v Praze 5, v Košířích, kde měl Na Hřebenkách vilu. A začal stavět za několik milionů tehdejších korun rezidenci na Kocábě u Štěchovic, poblíž slapské přehrady. Na svou dobu přímo luxusní včetně bazénu. S mnoha pokoji, s garážemi pro čtyři až pět aut...

Při oné zmíněné vile na Kocábě vyvstává nutnost uvést ještě malé, byť důležité doplnění: Je tu totiž jedna zajímavá skutečnost, podle níž stavba onoho objektu měla být realizována pomocí JZD CHÝNĚ u Prahy. Což, jak si čtenáři jistě pamatují, byla expozitura I. správy StB, čili Československé rozvědky. A důvěrné zdroje z pražské hospodářské kriminálky a bývalé StB shodně uvádějí, že se na tomto projektu měl coby zaměstnanec družstva hlavní měrou podílet tehdejší šéf jeho střediska přidružené výroby, náš "starý známý", Petr OSMÍK alias Schulhof. Na něho si čtenáři v souvislosti s Mikulášem Nadašim a "exmajorem" Jiřím VACKEM taktéž určitě vzpomínají...

Mimo výše uvedeného se tady však objevuje dalších několik zarážejících okolností. Člověk, který žil hezkých pár let v USA coby emigrant, stýkal se s emigrantskými kruhy, pak ještě několik let působil v Západní Evropě a v neutrálním Rakousku, se najednou usadí v Praze: V době nejhlubší normalizace a utužování totalitního systému. Prakticky s pohádkovým jměním. Navíc s nechvalně známou pověstí. Měl prý už ve Spojených státech založit jakousi firmu, sebrat z ní peníze, údajně několik tisíc dolarů, a utéct do Evropy. Jiní pak tvrdí, shodně s informacemi z předešlých řádků, že byl agentem několika západních zpravodajských služeb: Američané ho prý využívali kvůli zmíněné "defraudaci", Němce si údajně zase zavazoval , aby mu nepřekáželi v "kšeftech". Ostatně, odpovídá tomu i podezření těch, co ho v té době dobře znali: Totiž, že měl něco společného s mezinárodním obchodem se zbraněmi a snad také s narkotiky.

* * *

Hlavně však: Velmi rychle si Štefan Vacek, alias Steve Watson vybudoval v Československu pevné zázemí. Stýkal se s oběma Jakešovovými syny, tedy s generálním tajemníkem Mezinárodní organizace novinářů a ředitelem Krátkého filmu Praha, navštěvoval hotel AMBASSADOR, stal se dokonce přítelem jeho tehdejšího ředitele a dnes majitele Vlastimila Dvořáka, zúčastnil se pitek s bývalým vedoucím tajemníkem městského výboru Komunistické strany Československa v Praze a členem jeho předsednictva Miroslavem Štěpánem, seznámil se s mnoha agenty KGB, např. Samarijem Gurarijem (někdejší osobní fotograf soudruha Leonida Ilíče Brežněva), přes něj poté s předsedou ROH, poté tajemníkem ÚV KSČ a členem jeho předsednictva soudruhem Karlem Hoffmannem...

Steve Watson ovšem nelenil ani v ekonomické sféře. Prostřednictvím "předlistopadového" ředitele Fotografie v Gottwaldově, dnes Zlíně, Milana DUDY, který v letech 1986 až 1990 působil jako poslanec České národní rady, a zřejmě i jeho přítele, gottwaldovského primáře MUDr. Jaroslava RYBKY, se také osobně kontaktoval s některými slušovickými činiteli. A protože měl obzvláště dobré vztahy s některými vysokými činiteli federálních ministerstev zahraničí a zahraničního obchodu, našel s Františkem Čubou velmi rychle společnou řeč...

I když, zde to může být klidně úplně jinak: Vzhledem ke skutečnosti, že Štefan Vacek, alias Steve Watson, byl v minulosti špičkovým agentem StB, mohl se též znát s panem docentam ing. Františkem Čubou, CSc., a spol. právě prostřednictvím některýc vysokých důstojníků z I., II. a VI. správy (zpravodajská technika) StB. Tedy soukromě, protože v obchodním spojení se Slušovicemi se nacházel už předtím. Zajímavé na tom však je ještě něco jiného: Totiž, stejně jako Mikuláš Nadaši, tak i agent s krycím jménem "Vácha" Steve Watson poměrně hladce pronikl do vysokých až nejvyšších špiček mocenského aparátu. Proč asi? Na čí příkaz a v koho zájmu? A jakou roli v tom hrály jeho obchody a jakou interesy JZD AK Slušovice a osobně lidí kolem docenta ing. Františka Čuby, CSc? Koho měl Steve Watson špehovat, koho ovlivňovat, a proč? A souvisí s tím vším podezření z obchodů se zbraněmi a narkotiky, zejména když víme, že tyhle věci se ve Slušovicích v osmdesátých letech s požehnáním státu realizovaly?