STYKY, KTERÉ NEJSOU K ZAHOZENÍ

To, co platilo před 17. listopadem 1989, zcela jistě nebylo k zahození. A ŠTEFAN VACEK, alias STEVE WATSON, krycím jménem "VÁCHA", na tom dost vydělával. V úloze obchodního "spolupracovníka" Slušovic i jinak. A nejen on: hodilo se to také dalším. Mít totiž tak rozsáhlé kontakty není k zahození. Jenomže, co po "sametové" revoluci? Jak postupovat dál, když "staré struktury" se "oficiálně" zhroutily ? Nijak. Vlastně normálně. Protože se v celku nestalo skoro nic. Pár lidí sice "jakoby" odešlo, ostatní však změnili "dresy" nebo přesedlali na "byznys".

A pokud přesto jakési výměny nastaly, pro předsedu slušovického Agrokombinátu a později DAK MOVA Bratislava docenta ing. Františka Čubu, CSc., jeho někdejší společníky, pány agenty Mikuláše Nadašiho a Steve Watsona, nebyl problém navázat styky jiné. Na stejné resp. ještě vyšší úrovni. Zkušeností či kamarádů, starých nebo nových, měli víc než dost. A důvodů, proč to dělat, taky...V některých případech pomohl svými konexemi ředitel pražského interhotelu AMBASSADOR Vlastimil DVOŘÁK. Coby "dvorní" dodavatel "zábavy" a "recepcí" mnoha současných význačných státních představitelů dostal Steva Watsona dokonce až do blízkosti presidentské kanceláře: Údajně měl být snad i panu presidentovi představen a několikrát pobýval jako host v jeho bezprostřední blízkosti.

(Pochopitelně, Vlastimil Dvořák dnes už není ředitelem AMBASADORU, je přímo jeho majitelem. Získal jej totiž za "babku" a pochopitelně podvodem. Pro což už je dost dlouho, zatím "bezvýsledně", trestně stíhán, vlastně už nestíhán... Ovšem nejen to: Jméno Vlastimil Dvořák se rovněž vyskytuje pod čísly 13668 resp. 366888 a krycím jménem "VLASTIMIL", datum narození 28. březen 1949, v registru Státní bezpečnosti jako agent StB...)

Steve Watson, alias "Vácha" či Štefan Vacek měl prý dobré vztahy i s polistopadovou ministryní obchodu České republiky Vlastou Štěpovou: Tvrdí se, že to byl právě on, kdo stál v pozadí "úspěšné" privatizace hotelu AMBASSADOR ve prospěch Vlastimila Dvořáka. Watson se ale také osobně znal např. s náměstkem federálního ministra zahraničních věcí panem Wágnerem, často byl viděn v bezprostředním okolí dnes už exministra vnitra České republiky JUDr. Tomáše Sokola, k jeho blízkým "kumpánům patřili i Jan KALVODA či exministr zemědělství Bohumil KUBÁT.

Díky panu majorovi JUDr. Václavu VODRÁŽKOVI z bývalé Státní bezpečnosti, o němž bude řeč ještě později, se Steve Watson dostal také k určitým a pro něj užitečným vazbám na Federální bezpečnostní informační službu a federální ministerstvo vnitra... Stejnou výhodu pro něj předatavovala i známost s v té době ředitelem Ekonomické kontrarozvědky JUDr. Janem ŠULOU, někdejším exponovaným pracovníkem DAK Slušovice... Hovoří se ovšem také o zajímavých kontaktech s předními českými umělci v Jevanech u Prahy nebo u sebe v rezidenci na Kocábě: například prý s Ivanem MLÁDKEM, Ladislavem ŠTAIDLEM, Felixem SLOVÁČKEM...

Je reálný předpoklad, že kroky Štefana Vacka, alias Steva Watsona či "Váchy", po 17. listopadu 1989 neusměrňovaly pouze Slušovice. Ve většině případů zřejmě stále působily nitky vedoucí k bývalé XI. správě Státní bezpečnosti. Pan plukovník Molnár, vysoký důstojník a jednu dobu řídící orgán Watsona, totiž neměl na starosti jen jeho, čili agenta s krycím jménem "Vácha". Ve stejné péči se nacházeli také jiní. Například i jistý ZDENĚK MUNZAR, jehož jméno je shodné se jménem uvedeným v registru agentů StB pod číslem 9294, krycím jménem "NUSELSKÝ", datum narození 17. 12. 1928... Je zajímavé, že onen Zdeňek Munzar do roku 1988 pracoval rovněž pro slušovický Agrokombinát... Po roce 1990 se tenhle pán exponoval ve Straně Zelených a jako "podnikatel" prodával u nás zahraniční zařízení na měření ovzduší a exhalací. A mohli bychom pokračovat dál. Protože agentů ve vztahu ke Slušovicím, k Mikuláši Nadašimu a Steve Watsnovi bylo podstatně víc...