UTAJENÉ OBCHODY STEVE WATSONA

Steve Watson však zřejmě neplnil pouze úlohu agenta několika správ Státní bezpečnosti. Z větší části totiž hlavně působil coby podnikatel. A jak jsme již připomněli, měl svou firmu ve Vídni (a její pobočky možná i jinde na Západě), která se měla údajně zabývat vším, co se "točí" kolem průmyslových diamantů: Ostatně, právě přes Rakousko už od osmdesátých let běžela velká část nelegálních obchodů DAK Slušovice a po roce 1990 i bývalého DAK MOVA Slušovice-Bratislava. V Československu, dnes tedy v České republice, pak vlastní Steve Watson-Vacek-Vácha už delší dobu podnik s názvem AMEREX, který údajně disponuje obrovským kapitálem.

Ovšem mnohem zajímavější se jeví jiná skutečnost: Jako spolupracovník či vlastně tichý společník Steva Watsona od jisté doby ve zmíněném Amerexu působil jeho osobní přítel, citovaný už pan major JUDr. Václav VODRÁŽKA. Původně pracovník IV. správy Státní bezpečnosti (tzv. "sledovačka"), po 17. listopadu 1989 člen pátrací služby Úřadu na ochranu ústavy a demokracie, a později Federální informační služby, který od jejího vyčlenění v průběhu roku 1991 začal pracovat v tehdejší pátrací službě federálního ministerstva vnitra. Čili v bezprostřední blízkosti informačního centra resortu, na nějž, jak se záhy dozvíme, měl úzké napojení i jeho přítel a nadřízený Steve Watson...

Podle informací ze zdrojů, jež se obvykle nemýlí, JUDr. Václav Vodrážka je už dávno pouze "exmajor". Po rozdělení federace ze služeb ministerstva vnitra odešel, měl působit v Čs. obchodní bance, údajně na doporučení právě Steva Watsona, který k jejímu tehdejšímu vedení měl velmi blízko. Zároveň coby fyzická osoba spoluvlastní firmu SPECIAL SERVIS poskytující "jisté" bezpečnostní služby hotelům... Zda ještě pro Steva Watsona a jeho AMEREX pracuje, se bohužel nepodařilo zjistit...

* * *

S čím Steve Watson, alias Štefan Vacek, alias agent "Vácha" obchoduje, resp. čím se jeho podnik AMEREX zabývá, těžko přesně určit. S největší pravděpodobností jsou to rovněž diamanty, tentokrát už ovšem nejenom ty "průmyslové". Alespoň to tvrdí lidé z "branže": Jak ti z Čech, Moravy a Slezska, resp. Slovenské republiky, tak ti ze zahraničí. Mimo jiné se domnívají, že ne všechny jeho "obchody" jsou košer.Zcela jistě ale lze konstatovat, že AMEREX neexistuje samoúčelně. Zvláště s takovým zázemím, které majitel má. S možnostmi, jež "nabízely" Slušovice a jež Steve Watson částečně "zdědil". I když, díky různorodým a hlavně "podivným" kontaktům páně Watsona existují možnosti také jiné... Navíc, byla tady přece malá privatizace, aukce, téměř u konce je i privatizace velká... A pan Steve Watson má obrovské peníze a neméně velké zkušenosti coby a "podnikatel" či agent několika tajných služeb...

Obchodem se onen pán zabýval už před listopadovým převratem. Nejenom v souvislosti se Slušovicemi či některými americkými firmami, které přes embargo ze strany USA a západoevropských zemí dovážely do Československa "zajímavé" zboží. A tady v Praze? Ne, nechtěl koupit Ambassador. Byl poněkud skromnější: projevil třeba zájem jen o komplex pražské restaurace MÁNES včetně vodárenské věže. A v druhé polovině devadesátých let začal stavět poblíž Prahy celý hotelový komplex...

Daleko čilejší se ale ukázal další "Čechoameričan", který do Československa, speciálně do Prahy, přicestoval v průběhu roku 1991 z Kalifornie. Doktor WOTSON. Zajímavé, co ? Tvrdil o sobě, že se zhruba počátkem padesátých let narodil v Kalifornii. A jak dokládají členové pražské privatizační komise, koupil v tomto městě při aukcích, a možná i mimo ně, několik interesantních objektů. Třeba restaurace... Ovšem proč vlastně ne, když jeho "jmenovec" se tak dobře znal s tehdejší ministryní obchodu České republiky paní Vlastou Štěpovou... A pokud se týká onoho jmenovce? Je to skutečně pouze shoda jmen? Nebo příbuzný? Či syn? V Praze v současnosti jakýsi David WATSON, ročník 1954, trvale bydlící v Londýně, působí. Je to on? Zdá se, že u Steve Watsona, stejně jako u Mikuláše Nadašiho, bude zapotřebí pár okolností objasnit. Pochopitelně nejen ve vztahu ke slušovickému družstvu... Jenomže, k tomu by musela být "politická" vůle "určitých" činitelů: A ta, jak uvidíme vzápětí, v tomto případě asi bude chybět...