POLITICI & STEVE WATSON

Steve Watson alias Štefan Vacek byl ve škále těch, kteří v jednotlivých dějstvích slušovické "mafie" vystupovali, jedním z mnoha důležitých článků. V době, kdy se autorovi slušovického seriálu a téhle knížky jeho jméno v určitých souvislostech objevilo, do toho všeho jaksi nijak moc nezapadalo. Steve Watson nebyl aktuální ani tehdy, když kolegovi z branže Stanislavu Týblovi překřížil cesty při pátrání po záhadách kolem podvodu s interhotelem Ambassador. Možná i proto se na Steve Watsona v návalu další práce pozapomnělo a v množství nových informací o JZD DAK Slušovice se jeho jméno celkem logicky vytratilo do pozadí. Objevily se nové, zajímavější souvislosti a hlavně nové postavy slušovického "dramatu"...

Jak již bylo řečeno, snad jen kolega a novinář Stanislav Týbl Steve Watsona nespouštěl ze zřetele: Pohyboval se mu stále kolem hotelu Ambassador a někerých lidí majících vztah k tejdejšímu generálnímu řediteli hotelu - a později i podvodnému majiteli - panu Vlastimilu Dvořákovi. Nota bene taktéž člověku, jehož jméno je dáváno do spovislosti se jménem agenta Státní bezpečnosti a člověku s "neobvykle" dlouhými a vlivnými prsty...

Znovu se jméno Steve Watson dostalo do předních sfér zájmu o Slušovice někdy ve druhé polovině ledna 1992. A to hned nadvakrát. Poprvé, když jen tak, v souvislosti právě s Mikulášem Nadašim, padlo před majorem Jiřím VACKEM, o němž byla obšírná řeč v minulé části téhle knížky. Přítomné tehdy překvapilo, že pan major se vyděsil tak, že by se v něm "krve nedořezal". A dělal, že onu otázku přeslechl. Ba neodpověděl ani, když mu byla podruhé zopakována. A tehdy se objevily "jisté" souvislosti. Ovšem spojené spíše se "shodou" jmen obou pánů: Jiří Vacek a Štefan Vacek. A možná i blízkostí Jaroměřic, kde se měl Štefan kdysi narodit a nějakou dobu žít, a Jihlavy, kde ""isté" období prý Jiří Vacek působil...

Podruhé jméno Steve Watson opět upoutalo pozornost o pár dní později. To když se na stole v redakci Zemědělských novin objevil lístek od sekretářky ministra zemědělství České republiky, že její šéf, MVDr. Bohumil Kubát, vzkazuje šéfredaktoru a autorovi tehdejšího seriálu o Slušovicích, aby prý okamžitě zatelefonoval panu Steve Watsonovi. Prý je to velmi nutné ...Což bylo dost podivné: Jednak neexistoval sebemenší důvod, proč onomu pánovi telefonovat, a pak, chybělo ve vzkazu to nejdůležitější. Telefonní číslo. Navíc pan ministr nepatřil k těm, co by mohli v této záležitosti někomu něco nařizovat, byť si to o sobě tenkrát mohl myslet... Ba ani přátelské vztahy mezi ním a autorem této knížky zdaleka nebyly takové, aby ho k onomu "nekompromisnímu" vzkazu opravňovaly.

Asi po dvou týdnech, při jednom "sezení" u ministra zemědělství Bohumila Kubáta, na to přišla řeč. A kpan ministr se rozpovídal. Či lépe řečeno přiznal, že ti dva, on a Steve Watson, se dobře znají. Údajně je seznámil v té době ještě ministr vnitra České republiky JUDr. Tomáš Sokol. Kubát prý potřeboval v nějaké záležitosti nutně hovořit s tehdejším místopředsedou České národní rady a svým stranickým kolegou z Občanské demokratické aliance doktorem Janem Kalvodou a ministr Tomáš Sokol ho tedy zavezl do jednoho luxusního nočního podniku v Praze 1 Na Příkopech, kde se Watson a Kalvoda bavili v přítomnosti mladých hezkých elegantních slečen.

Podle Kubáta jen kožich u každé z nich měl stát v té době hodně přes sto tisíc. "Večírek" se pochopitelně realizoval za peníze Steve Watsona: Měsíční ministerská apanáž by asi na útratu za jednu osobu a noc zdaleka nestačila, což přiznal i sám ministr zemědělství, nota bene dost skoupý na peníze... Tenkrát si taky začali Kubát a Steve Watson tykat a údajně se dost spřátelili.

Za nějakou dobu se podle vyprávění páně ministra oba, teď už prý dobří kamarádi, znovu setkali přímo u místopředsedy České národní rady JUDr. Jana Kalvody v jeho sekretariátě. Poněkud kuriózně, protože Bohumil Kubát kvůli Steve Watsonovi musel dost dlouho čekat v předpokoji, než bude vpuštěn. V tom okamžiku už ale byl Steve Watson ve značně nepříjemné náladě, rozzloben na Zemědělské noviny a jejich šéfredaktora, autora tehdy publikovaného seriálu o Slušovicích. Vyhrožoval, že jestliže Kubát tohle psaní Pilousovi "nezatrhne", bude Pilouse žalovat o milion marek. A Zemědělské noviny taktéž...

Pod dojmem téhle hrozby se ministr Kubát málem podělal strachy a slíbil, že seriál o Slušovicích nechá jako vydavatel Zemědělských novin okamžitě zastavit. Což se mu ovšem k jeho nevůli nepodařilo: Nejprve prosil, pak naléhal, nakonec vyhrožoval. Zbytečně. Cenzura tehdy už naštěstí neplatila a do kompetencí šéfredaktora nemohl zasahovat, leda by ho nechal odvolat.

Ministr zemědělství se tedy alespoň pokusil se Steve Watsonem zprostředkovat schůzku. Ani k tomu však, přes "upřímnou" Kubátovu snahu, nedošlo. Prostě, nabídka byla odmítnuta s tím, že pokud pan Watson co říci, není problémem zatelefonovat do redakce a domluvit si osobní setkání přímo. Ovšem na jeho podnět, nikoliv obráceně. Neexistoval totiž důvod, proč se s oním pánem scházet z vlastní iniciativy...