SCHŮZKA V HOTELU OPERA

Za dalších pár týdnů došlo k v té době známým, byť už dnes pozapomenutým událostem v redakci "černých" Zemědělských novin: Dne 25. února 1992, "shodou okolností" přesně v čase 44. výročí Velkého Vítězného Února, měl být na příkaz ministra zemědělství České republiky MVDr. Bohumila Kubáta odvolán z funkce a okamžitě propuštěn šéfredaktor... Kubátem jmenovaná ředitelka novin, v té době ještě pracovnice Federální bezpečnostní informační služby u (FBIS) a tajemnice tzv. "lustrační" komise při ČNR, Kubátův příkaz vyplnila, odvolala šéfredaktora a s okamžitou platností ho vyhodila z redakce. Prý pro ztrátu důvěry a hrubé porušování pracovní kázně...

Záměr se ale nakonec nepodařil a po téměř šestitýdenním boji musela ona pracovnice FBIS odejít s funkce ředitelky sama: Kubát včetně své "svity" složené tehdy ve své většině rovněž z pracovíků FBIS, mlčky kapitulovali... Tedy "dočasně" kapitulovali...Možná, že právě tyhle události a další pokračování seriálu o Slušovicích v Zemědělských novinách přimělo pana Steve Watsona k akci. Zhruba v polovině dubna osobně zatelefonoval do redakce a sjednal si s šéfredaktorem a autorem seriálu v jedné osobě schůzku. Mezi čtyřma očima.

Celá záležitost měla ovšem dost pikantní průběh: Pan Watson chtěl setkání v "decentním" prostředí luxusního pražského hotelu Intercontinental, druhá strana trvala na obyčejné restauraci. Výsledek byl ale trochu jiný: Restaurace měla totiž ten den "neočekávaně" zavřeno, setkání se proto uskutečnilo kousek od ní, v hotelu Opera v Praze 1 na Těšnově. Za přísných bezpečnostních opatření páně Watsona, jak vyplynulo později. Takže přes veškerou snahu kolegů, redakčních fotografů", se onoho pána nepodařilo vyfotit. Před ním i za ním se vždy vyskytovalo několik jeho lidí, kteří dělali neprodyšnou "zeď...

Zdali měl či nikoliv Steve Watson také v kavárně hotelu Opera své lidi, se už zjistit nepodařilo. Před budovou však zcela jistě byli a dovnitř chodili chvílemi kontrolovat bezpečnost svého šéfa... Přesto ovšem posezení ve dvou bylo nanejvýš příjemné. Rozhovor rovněž, i když nakonec k závěru nedošlo. Pan Steve Watson pouze prohlásil, že, pokud podá žalobu, tak už ne o jeden, ale o dva miliony marek ...

A kontakty s pány místopředsedou České národní rady JUDr. Janem Kalvodou, ministrem vnitra JUDr. Tomášem Sokolem, ministrem zemědělství MVDr. Bohumilem Kubátem, ministryní obchodu Vlastou Štěpovou, panem JUDr. Vodrážkou, náměstkem ministra zahraničních věcí panem Wágnerem? Bez skrupulí je přiznal. Stejně tak jako přiznal osobní známost s ředitelem a pozdějším majitelem hotelu AMBASSADOR panem Vlastimilem Dvořákem, s jeho advokátem JUDr. Gebauerem, neoficiální styky s presidentem Václavem Havlem a jeho kanceláří, ba dokonce i to, co jsem tehdy ještě nevěděl: Přímé vazby na federální ministerstvo zahraničního obchodu a některé lidi na našich zahraničních velvyslanectvích. Odmítl však, že by měl cokoliv společného s Mikulášem Nadašim. Prý vůbec neví, o koho jde, byť jedna z jeho milenek byla v jisté době sekretářkou Nadašiho... Prozradil však kupodivu, že se dobře zná s bývalým ředitelem slušovického hotelu ve Vietnamu a od podzimu roku 1991 ředitelem tzv. "Ekonomické kontrarozvědky" českého ministerstva vnitra JUDr. Janem Šulou...

Jak již bylo řečeno, schůzka skončila "neutrálně". S tím, že během týdne obě strany promyslí další postup v pokračování rozhovorů a znovu se sejdou. Tentokrát už ne na pouhé "oťukávání", ale s konkrétními věcmi. Včetně toho, že Steve Wotson slíbil přinést jisté dokumenty a byl ochoten sdělit určité důvěrné informace...

Ke "dohodnuté" schůzce už pak ale nedošlo a Zemědělské noviny mezitím znovu pokračovaly v publikování seriálu o Slušovicích, který po krátké, více méně technické přestávce, opět začal vycházet. Pan Steve Watson sice asi za dva týdny zavolal, že má zlomenou nohu, tudíž se omlouvá, Prý jakmile mu sundají sádru, ozve se. Jenomže, začátkem května 1992 bylo jasné, že Zemědělské noviny budou zakladatelem, ministrem zemědělství Bohumilem Kubátem pravděpodobně "úmyslně" zrušeny a "slušovický seriál" tím nedobrovolně skončí.

Navíc, každý už tenkrát v podstatě také věděl, že je pouze otázkou dnů, kdy ještě před likvidací novin vydavatel autora seriálu odvolá z funkce šéfredaktora a de facto ho s "vysokým odstupným" vyhodí z redakce. Pro jistotu, aby něco neprovedl... Ostatně, Kubát v parlamentních volbách totálně propadl, "ministrovat" měl už jen pár dní, tak se mstil...

Pan Steve Watson tedy neviděl důvodu, proč si za této změněné situace sjednával další schůzku. Zdálo se mu, že Pilous definitivně končí.Už proto, že byl opravdu z funkce šéfredaktora odvolán a vzápětí musel odejít i z redakce... A i volby dopadly v podstatě tak, jak dopadly a Bohumil Kubát na celé čáře prohrál a definitivně zmizel v "propadlišti dějin". Proč se tedy zbytečně obtěžovat, když už nebezpečí nehrozilo žádné. Steve Watson ovšem nemohl tušit, že o tři roky později slušovický seriál bude pokračovat v Necenzurovaných novinách a o dalších pět let později se v týchž Necenzurovaných novinách jeho osoba stane hlavní postavou jedné z kapitol knížky o slušovické mafii...