V. ČÁST: AGENT KRYCÍ JMÉNO VÁCHA

Podrobnější informace o MIKULÁŠI NADAŠIM, o tom, co znamenal pro slušovický Agrokombinát a do značné míry i "pražské podsvětí", vyplynuly z předešlých částí. Včetně nepostradatelnosti jeho osoby pro tehdejší Státní bezpečnost, přesněji její II. správu, čili Hlavní správu kontrarozvědky, a I. správu, známější jako Československá zpravodajská služba. Ale nejde jen o tyhle dvě instituce: Jak jsme si mohli přečíst, Mikuláš Nadaši se "skvěle" uplatnil, ba přímo "zamaskoval", i po 17. listopadu 1989. Prostě, přešel coby špičkový agent (prý velmi dobře placený) do Úřadu na ochranu ústavy a demokracie, později Federální bezpečnostní informační služby, nejnověji pak Bezpečnostní informační služby, s níž spolupracuje zřejmě dodnes. Dokonce i rozvědka (dříve už zmíněná I. správa StB) federálního ministerstva vnitra, nejnověji Úřad pro zahraniční styky a informace, jím nepohrdla. Zda pouze náhodou, úmyslně či díky dlouhým prstům vedení JZD AK Slušovice, těžko říct... V každém případě, Mikuláš Nadaši je v současnosti znovu agentem, opět se pohybuje v blízkosti význačných a mocných lidí, úzce spolupracuje s rozvědkou. A možná i víc... Jenomže, nebyl sám: Na jeho úrovni se pohybují další špičkoví agenti Státní bezpečnosti. Pochopitelně, jak také jinak, ve společnosti našich politických a ekonomických špiček...

Je logické, že pan Mikuláš Nadaši, byť patřil mezi nejhlavnější, v tomhle "slušovickém" kolotoči nebyl sám. Se Státní bezpečností totiž spolupracovalo mnohem větší množství lidí. Ať už z řad těch, kteří se kolem družstva pouze "motali", nebo jeho stálých zaměstnanců. Pochopitelně, tady nehovoříme ani tak o normálních pracovnících, jež často neměli vůbec ani ponětí, co se vlastně v jejich "firmě" děje. Zde běží vesměs o "ryby" velké a větší. Dejme tomu na středním a vyšším stupni řízení. Hlavně však: nebyli "vytěžováni" proti slušovickému agrokombinátu, jak se snažili po 17. listopadu 1989 dokázat někteří "špičkoví" slušovičtí funkcionáři...

Naopak, pravda je spíš obrácená. Lze totiž říci, že všichni tihle agenti tvořili jakousi "zástěnu", nárazníkové pásmo na ochranu docenta ing. Františka Čuby, CSc., a jeho věrných. A nejednou měli za úkol krýt či zamlžovat pravou podstatu "slušovického velkopodnikání"... Ba víc: V mnoha případech mu na základě příkazů svých nadřízených, řídících důstojníků StB, byli přímo i nápomocní. Stejným způsobem ovšem postupovalo také nejužší vedení slušovického družstva: Jeho funkcionáři sami často vyhledávali a následně pro své cíle "externě" využívali agenty StB. A nikoliv ty bezvýznamné: Šlo většinou o dost důležité osoby. I když někdy, stejně jako u Mikuláše Nadašiho, s poněkud záhadnou minulostí. Či jak uvidíme později, s ještě záhadnější a pestřejší současností...

Jako příklad tady může posloužit agent s krycím jménem VÁCHA. Což bylo eso dost vysoké. Dokonce tak moc, že tohodle pána řídili skutečné "kapacity": Třeba z někdejší XI. správy Státní bezpečnosti, čili tzv. ochrany hospodářských zájmů státu, nebo z "dvojky" či "jedničky",které jen tak lehce u jiných agentů neuvidíme. V několika případech se jednalo o vysoké důstojníky Státní bezpečnosti, plukovníky MOLNÁRA a RYPLA. A ti by se nevěnovali jen tak někomu ...

Kdo to tedy onen tajemný VÁCHA byl, že se dostal do péče speciálních "expertů" StB pánů Molnára a Rypla? Můžeme klidně konstatovat - opět muž mnoha tváří. Ba víc, rozšířit toto rčení o dovětek podobného významu: Čili - "muž mnoha jmen". Protože onen člověk se původně jmenoval ŠTEFAN VACEK a narodil se někdy na počátku dvacátých let, údajně snad v Jaroměřicích nad Rokytnou (na jihozápadní Moravě, mezi Třebíčí a Znojmem). Brzy po komunistickém převratu v únoru 1948 emigroval, a jak v pozdějším rozhovoru s autorem slušovického seriálu a téhle knížky tvrdil, tak prý pouze s matkou, do USA.

Podle očitých svědectví se ve Spojených státech choval velmi skromně, snad až nuzně. Vydělal ale brzy slušné peníze, které investoval v Evropě. Především v Rakousku, kde později založil firmu na obchodování s průmyslovými diamanty (snad i s opály). Do Evropy pak také pan Štefan Vacek o nějaký ten rok na to přesídlil natrvalo, podle severoamerických emigrantských kruhů kvůli finančním prohřeškům a ne zrovna čistým postupům ve finančních transakcích ... V tom čase už se ale hodně dlouhou dobu jmenoval jinak: STEVE WATSON. Což v překladu do českého jazyka znamená totéž, co Štefan Vacek...

Informace z kruhů blízkých jisté "speciální" složce ministerstva vnitra potvrdily úzkou spolupráci Štefana Vacka se Státní bezpečností pod zmíněným už krycím jménem "VÁCHA", a to zejména v letech těsně po emigraci do USA. Potvrdila to i Federální informační resp. Federální bezpečnostní informační služba... Tytéž zdroje ovšem předpokládají také pozdější "úzké" kontakty Štefana Vacka, v té době už vystupujícího coby Steve Watson, s americkou CIA a možná i s FBI a německou spolkovou zpravodajskou službou (BND)... Údaje, které má autor k dispozici, připouštějí zmíněné kontakty zejména v souvislosti s Watsonovým dlouhodobým pobytem ve Vídni. Navíc lze důvodně předpokládat také "úzké sblížení" s Československou zpravodajskou službou...