JDE O FAKTA, PANE MINISTŘE!

Tolik dopis v té době ještě ministra vnitra České republiky. Vzhledem k tomu, že se jednalo o dost závažný obsah onoho páně Sokolova dopisu, dovolil si autor slušovického seriálu a zároveň i téhle knížky se k němu vjádřit, či jej komentovat formou otevřené odpovědi, a to v Zemědělských novinách pár dní poté. Bylo totiž evidentní, že je mnohem lepší a rozummější veřejně publikovat touto formou své stanovisko, než je vyslovovat v uzavřené síni při soudním jednání.

Zároveň však autor dal zřetelně najevo, že se zdaleka nevyhýbá žalobě. Spíš naopak: Uvítal by ji nejen tenkrát, ale i dnes. Alespoň se občané tohoto státu, kteří platí daně, dozvědí o mnoha věcech pravdu. A možná začnou uvažovat, za co se tenkrát peníze poplatníků utrácely, a hlavně, kdo je utrácel a proč. Ostatně, analogie k tehdejší situaci platí stále.. Ale, nechme úvah a vraťme se raději k faktům, resp.k tehdejšímu otevřenému dopisu ministru vnitra České republiky JUDr. Tomáši Sokolovi.

Veřejná odpověď: Nemáte pravdu, pane ministře.

JUDr. Jan ŠULA ve slušovickém družstvu skutečně pracoval. A dost dlouho. A byl opavdu ředitelem slušovického hotelu PACIFIC ve Vietnamu. Záznamy by o tom měly existovat v bývalém osobím oddělení JZD AK Slušovice a v paměti počítačů.(Jenomže, jak známo, čas hraje pro "mafiány". takže se mohlo klidně stát, že díky liknavosti policejních orgánů, které od roku 1990 do dnešního dne činnost agrokombinátu vyšetřovaly, je kdosi "skartoval" a kompromitující doklady zničil. Ale, to už je Vaše starost, pane ministře.) V každém případě, je dost svědků, spolupracovníků JUDr. Jana Šuly, kteří jeho činnost ve slušovickém družstvu potvrdí...) A pokud jde o Československou stranu lidovou, členství doktora Jana Šuly v ní lze rovněž prokázat. Včetně funkce ředitele Vydavatelství VYŠEHRAD. I to, že ČSL zastupoval v občanské komisi při federálním ministerstu vnitra. Podle informací z kruhů blízkých této politické straně proti jeho osobě existovalo mnoho výhrad, proto musel odejít. Dokonce mu údajně pozastavili členství. Přátelství, známost nebo dokonce spolupráce? Tak lze postavit další otázku. Jistě, známost ze studií na vysoké škole není nic špatného. Ovšem, doktor Šula, pane ministře, mnohokrát tvrdil, že je Vaším osobním, důvěrným přítelem. Před svědky, a to jak v aparátu Československé strany lidové, tak i při zasedáních občanské komise při federálním ministerstvu vnitra. Některé svědky dokonce osobně znáte. takže, je mi líto, měl byste spíš žalovat, pokud to není pravda, přímo JUDr. Jana Šulu a nikoliv redakci Zemědělských novin. Doktor Šula však před svědky prohlašoval i jiné věci. Například se chlubil svým spoluautorstvím na Vašem známém prohlášení postavit komunistickou stanu mimo zákon.(Tady je jedna zajímavost, pane ministře. Ve svém dopise konstatujete, že ono prohlášení vzniklo coby úřední materiál z titulu úřední funkce. Ovšem tenkrát jste jak Vy, tak generální prokurátor, oficiálně říkali něco jiného. Že je to osobní stanovisko soukromé osoby, nikoliv městského prokurátora. Není to divné? A ještě něco: Konstatujete, že je absurdní spojovat onen akt s jakýmikoliv politickými ambicemi. Možná. Ale třeba ne. Pamatujete se na ty tisíce protestních dopisů a stovky novinových článků, které se za Vás postavily, když hrozilo Vaše odvolání z fukce? Na obrovské demonstrace, kdy masy lidí volaly SOKOL NA FUNKCI MINISTRA VNITRA! Všichni Vám bezmezně věřili a byli přesvědčeni, že uděláte v tomhle resortu pořádek... Nic se však nestalo. Spíš naopak: Vše, co šlo konzervovat, jste zakonzervoval. I tohle je divné - v kontextu s Vaším prohlášením, pane ministře! Proč doktor Šula byl jmenován ředitelem policejnho útvaru na ochranu ekonomiky? Vskutku, tenhle problém je snad klíčový a Váš dopis, pane ministře, na něj nedává žádnou odpověď. Pokud totiž JUDr. Šula nebyl Vaším důvěrným přítelem a všechno si vymyslel, stojí celá záležitost náhle v poněkud podivném světle. Jmenujete člověka, jednoho z důležitých činitelů "slušovické mafie", do čela úřadu, který by měl vyšetřovat právě činnost, jakou praktikovalo JZD AK Slušovice. Ba, co víc: Ochrana ekonomických zájmů České republiky se má účinně a důrazně zabývat mimo jiné také únikem kapitálu pomocí DAK MOVA Slušovice-Bratislava a mnohých "akciovek" či společností s ručením omezeným, jež vznikly na podstatě družstevního majetku. Absurdní, že, pane ministře! A pokud JUDr. Šula o vztahu k Vám pravdu nelhal, je to o to absurdnější. V každém případě lze z toho vyvodit jediné možné podezření: Totiž onu doměnku, že nebylo všechno v pořádku... (Anebo přesně to, co jsem vyslovil ve svém článku, za který mě, pane ministře, chcete žalovat. Jiné logické vysvětlení totiž neexistuje. Člověk s minulostí dost vysoce postaveného pracovníka JZD AK Slušovice, s členstvím ve vládní politické straně, která má k němu dost velké výhrady, se těžko může stát šéfem jednoho z velmi důležitých úřadů českého ministerstva vnitra. A pokud ano, tak buď z čirého přátelství k resortnímu ministrovi, nebo je v tom záměr. Třetí možnost neexistuje. Vlastně ano, spojíme-li první dvě dohromady...)

Místo závěru malá poznámka. Nechápu, pane ministře, proč jste mně psal výše zmíněný dopis. Jako výhrůžku? Varování? Fakta zůstávají fakty. A záleželo pouze na Vás, jaká budou. Navíc, shromážděná fakta tvoří dohromady jakýsi obrazec. Status quo v daný okamžik. Názor na věc. A to není žalovatelné. Leda byste žaloval ona fakta. Vyvrátil je. Jenomže, to by ministerstvo vnitra České republiky muselo vypadat pod Vaším vedením trochu jinak. To by se musely vyšetřovat trochu jinak Slušovice. To by nesměl sedět na místě ředitele "ekonomické kontrarozvědky" na Vašem ministerstvu člověk ze Slušovic...

(A ještě něco: Dost podivný je předposlední odstavec Vašeho dopisu. Zemědělské noviny nechtějí mít "možné výhody plynoucí z jisté zajímavosti sporu s ministerstvem vitra". Nám jde o věc. O vyřešení problému. Na rozdíl od Vás, zdá se. Myslím, že i nad tím by se měli v nejblžší době zamyslet poslanci České národní rady. A nejen nad tím! Zatím Vás pouze kritizují. Bezvýsledně. Je zřejmé, že tato metoda se jeví coby poněkud neefetivní...)