Začátek konce? Konec začátku?

Dopis ministra vnitra České republiky JUDr. Tomáše Sokola adresovaný autorovi tohoto seriálu byl napsán hodně před mnoha roky. Stejně tak jako jeho odpověď. Lze říci, že i když od té doby uplynulo "drahně času", aktuálnost obou dokumentů se pranic neztenčila. Spíše naopak. Arogance páně Sokolova a dědictví, jež po svém "ministrování" zanechal nové české vládě, ve světle argumentů vyniká totiž v současnosti o to víc. Včetně oné pasáže, kde zdůrazňuje, že pokud jde o soudní žalobu, bude volit dobu pro něj nejvhodnější. Tedy nikoliv pravda, ale osobní prospěch a ješitnost vládních činitelů... A propos: JUDr. Tomáš Sokol dosud autora tehdejšího seriálu nezažaloval. Dokonce ani za sérii článků zveřejňovaných v letech 1994 a 1995 v NECENZUROVANÝCH NOVINÁCH. Ale,ty on asi nečte...

K celé záležitosti se však sluší uvést ještě jednu osobní poznámku. Brzy po vyjití inkriminovaného článku o JUDr. Janu Šulovi v bývalých "černých" ZEMĚDĚLSKÝCH NOVINÁCH a po zveřejnění Sokolova dopisu a autorovy odpovědi na něj se ozval sám doktor Šula. Nikoliv proto, aby oznámil, že podává žalobu či požadoval omluvu: Kupodivu, chtěl si domluvit pouze neformální schůzku...

(Sešli jsme se tehdá, tuším, že to bylo brzy po Novém roce 1992 v restauraci hotelu MERKUR v Praze Na Těšnově. Pan doktor Šula přišel sám, bez doprovodu, a pokoušel se vysvětlovat. Nepopřel své zaměstnání v JZD DAK Slušovice. Potvrdil také svůj pobyt a funkci ve Vietnamu. Pouze se snažil dokazovat, že nebyla tak významná, jak se z ní dá usuzovat. Nevyvracel ani svůj vztah k JUDr. Tomáši Sokolovi. Ano, byli spolužáci a přátelé. Jen s tím Sokolovým prohlášením o postavení komuistů mimo zákon prý to bylo poněkud jinak: Nebyl údajně spoluautorem, JUDr. Tomáš Sokol se s ním jen radil a on, JUDr. Jan Šula, prý pouze korigoval a upravoval text zmíněného dokumentu... A vyšetřování trestné činnosti Agrokombinátu Slušovice? Ano, jistě, jeho "ekonomická kontrarozvědka" se na tom částečně podílí. Nemá ovšem konkrétně v tomto případě žádnou pravomoc. To jen šéf vyšetřovacího úřadu, kterým tehdy byl Ivan Vyleta, pozdější policejní president... A ministr vnitra Sokol...)

Nebude-li brán v úvahu fakt, že pan Šula navrhl další setkání, na které však později v "návalu práce" zřejmě jaksi pozapomněl, bylo by možné předešlým odstavcem tuto etapu života JUDr. Jana Šuly skončit. Kdyby... Kdyby ovšem JUDr. Jan Šula nevykonával svou funkci přes prakticky téměř nulový efekt dál také v samostatné České republice. Kdyby se po reorganizaci českého policejního sboru díky ministru Janu Rumlovi jeho pravomoce ještě víc zvětšily... Kdyby valná část i z toho minima, co Šulův podřízený útvar nakonec vyšetřil, neskončilo, stejně jako u Slušovic, kdesi ve ztracenu... Kdyby...

Jsou totiž ještě další "podivnosti" v chování páně ředitele Šuly. Např. na posledních "veřejných" narozeninách tehdejšího pražského policejního ředitele Pavla Hofmana (1994) se sešel v přátelském "objetí" s takovými lidmi jako ředitel a majitel nelegálně privatizovaného hotelu Ambassador (a nota bene s agentskou minulostí) Vlastimil Dvořák nebo soukromý podnikatel, kriminálník, podvodník a špičkový agent "mnoha jmen a pánů" Mikuláš Nadaši aj. Tedy s těmi, jejichž činnost měl právě "odhalovat"... Podle dalších očitých svědků se Šula scházel na schůzkách v "jisté" restauraci v Praze 5, na Smíchově, s "jistými" bývalými i dnešními politickými představiteli, jejichž jména, a nejen jejich, se objevují také v tomto seriálu: S Janem Kalvodou, Tomášem Sokolem, agentem Steve Watsonem, bývalým příslušníkem StB Stanislavem Proškem...

(Začátkem května 1995 se v denním tisku objevila zpráva, podle níž JUDr. Jan Šula, údajně silně znechucen poměry v Policejním sboru České republiky, rezignuje na funkci ředitele dnes už přejmenovaného Útvaru na odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti k 1. červenci 1995. A k témuž datu opravdu také ze služeb ministerstva vnitra odešel. Skutečný důvod Šulovy "rezignace ale spočíval zřejmě v něčem úplně jiném: V té době, přesněji 12. 5. 1995, totiž podlehl pumovému atentátu jeho někdejší nadřízený z DAK Slušovice, Ing. Miroslav KOVAŘÍK ...)