MALÝ VÝLET DO HISTORIE

Když v roce 1953 vzniklo či bylo komunisty násilím založeno JZD Slušovice, nikdo tenkrát nepředpokládal, co z toho za pár desítek let vzejde. Dokonce ani ne v roce 1962, kdy u onoho družstva začalo postupné rošiřování. A to jak z hlediska vlivu, tak i vzhledm k růstu majetku. Jestliže činila v témže období produkce ve výkonech zhruba jeden milion korun, za dvacet let později, v roce 1981, už obášela celou jednu miliardu. A v čase „listopadové revoluce“ vzrostla na „fantastických“ šestnáct miliard...

* * *

Vyvstává první otázka causy Slušovice: Jak je to možné? Poledník Špígl a další bulvární tisk včetně Rudého práva svého času tvrdil, že největší zásluhu na tom má docent ing. Franišek Čuba, CSc. Přesněji prý jeho píle, pracovitost, vytrvalost, nevšední schopnosti. Podívejme se tedy prostřednictím týdeníku CZV KSČ a vedení JZD Agrokombinát Slušovice NAŠE CESTA (roč. XI., č. 5, 1989) na jmenovaného pána blíže: pod názvem Blahopřejeme k čestnému titulu hrdina socialistické práce bylo tehdy napsáno:

(nc) Na návrh ÚV KSČ, vlády ČSSR, vlád České a Slovenské socialistické republiky a Ústřední rady odborů propůjčil prezident ČSSR k 1. a 9. květnu 1989 čestný titul hrdina soialistiké práce s právem nosit Zlatou hvězdu hrdiny socialistické práce předsedovi JZD AK Slušovice doc. ing. Františku Čubovi, CSc...

Dále text pokračuje oslavným životopisem:

Doc. ing. František Čuba, CSc., předseda JZD AK Slušovice, se narodil 2. ledna 1936 v Březové. Vystudovl Střdní zemědělskou technickou školu v Opavě, v letech 1955 - 1960 pak Vysokou školu zemědělskou v Praze. Od roku 1960 pracoval na zemědělském odboru ONV Gottwaldov. V té době družsto řešilo základí pracovní, personální, finanční i technické problémy. Také jeho zásluhou je v poměrně krátké době překonalo a zařadilo se mezi nejlepší na Gottwaldovsku. Postupným slučováním družstev, převážně s nízkou úrovní hospodaření, pomáhal František Čuba vytvářet současné JZD AK Slušovice...

Doc.ing.František Čuba, CSc., se stal členem KSČ v roce 1956, už v době studia na vysoké škole. Postupně pracoval ve výboru ZO KSČ ve Slušovicích, dále v plénu a předsednictvu OV KSČ Gottwaldov. V roce 1989 byl jmenován členem zemědělské komise ÚV KSČ a řadu let působí v České komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj. V roce 1962 mu bylaudělena medaile Za službu vlasti, v roce 1978 státní vyznamenání Za vynikající práci a v roce 1986 Řád práce...

* * *

Tolik tedy úryvky z článku v Naší cestě. Na jejich základě si může čtenář porovnat některá fakta a hodnocení pana Čuby s budoucím vývojem a jeho postoji či jednáním. Ostatně, v dalším textu budeme na tenhle příspěvek často odkazovat.

K předsedovi JZD Agrokombinát Slušovice, resp. k jeho názorům na družstvo, se váže též rozhovor Slib na prahu spánku, otištěný v deníku Práce 1. listopadu 1990. Zejména zajímavý je jeho začátek:„Odejít z JZD? Nehodlám nikdy. Kdyby mi nabídli v jiném podniku pět, desetkrát větší výdělek? Z JZD nehodlám odejít. Kdyby mě nezvolili za předsedu, šel bych? Ne. Přijal bych každou práci v družstvu. Nejraději bych se však v takovém případě vrátil do živočišné výroby. Kdyby mě vyloučili z družstva a nabídli mi vedoucí funkci ve velkém prospeujícím podniku, nebo v malém a zaostávajícím, který bych si vybral? Kdyby nastala takováto nepravděpodobná situace, že by mi jako vyloučenému z družstva někdo nabídl vedoucí funkci, zvolil bych si podnik nejlíže slušovickému JZD. Abych neztratil kontakt s jeho dalším rozvojem, abych neztratil možnost v případě potřeby i pomoci. Bez sentimentality. Nezatrpkl bych, fandil bych jim i nadále...“

(Čtenář nechť si laskavě tenhle úryvek zapamatuje. To, co je v něm uvedeno, bude potřeovat ke konfrontaci s postoji ing. Čuby po 17.lisopadu 1989 a zejména pak s jeho následnou činností v letech 1990 až 1992.)