NĚKOLIK POZNÁMEK K FRANTIŠKU ČUBOVI

Už od počátku roku 1990 hýbala causa Slušovice republikou. A zdá se, že po relativním zklidnění v letech 1992 až 1993, zdaleka ještě neskončila. Takže bylo jen otázkou času, kdy začne opět kulminovat. Jistě, nedůvřiví občné se dodnes vsázejí, že nikdy. Tvrdí, že tak jako všechno ostatní, i tohle bude ve finále zahráno do autu. Vlastně, prý už se tak v podstatě stalo. Přes množství dokumentů, které se objevily v tisku. Přes několikerá trestní oznámení poslanců býva lých nasšich parlamentů, vyšetřování policjních složek a někdejší prokuratury jsou totiž výsledky hubené, téměř nulové... Možná právě proto onen převládající pesimismus a nedůvěra v objektivitu. Ve snahu dopátrat se pravdy. Veřejnost však má právo ji znát. Vědět, co se událo v nedávné minulosti, jak se věci vyvíjely po listpadu 1989 a jaký je status quo dnes. Zvláště, když je zřejmé, že se jedná o trestnou činnost, v mnoha případech dokonce s protidemokratickým charakterem.

To je také hlavní důvod, proč na podzim roku 1991 vznikl o Slušovicích seriál. Jeho autor, tehdy redaktor, později šéfredaktor tzv. „černých“ Zemědělských novin, někteří kolegové novináři a přátelé shromáždili za neuvěřitelně krátkou dobu množství faktografického materiálu včetně všech článků, jež byly o DAK MOVA Slušovice, či dnes Bratislava, publikovány. Se záměrem podat čtenářům přehlednou a ucelenou genezi „slušovického prolému“. Spolu s nimi hledat odpovědi na dosud nezodpovězené otázky. A těch bylo od začátku víc než dost. Dokonce lze říci, že den ode dne narůstaly. Stejně tak jako přibývalo tlaků svést pozornost jiným směrem, na vedlejší kolej.

* * *

Lze říci, že se podařilo obé. Seriál o Slušovicích vycházel téměř tři čtvrtě roku. Prakticky denně. A obsáhl celkem více než 400 stran rukopisu. Bohužel, s jediným efektem: Všichni odpovědní a mocní byli hluší a slepí. Vyšetřovalo se, aby nikdo nic nevyšetřil. Nikdo nebyl pohnán před soud. Aby se beztrestně „podařilo“ miliardový majetek z větší míry rozkrást či převést na Slovensko...

Protože se tedy nic nestalo, rozhodl se autor přepracovat tehdejší seriál do aktuální podoby, doplnit o nově získaná fakta a po dohodě s redakcí NECENZUROVANÉ NOVINY jej vydat znovu. Ve víře, že se třeba konečně „hnou ledy“ a causa Slušovice se začne pořádně, a hlavně objektivně, vyšetřovat. A viníci budou pohnáni k odpovědnosti. Poslední události s obviněním docenta ing. Františka Čuby, CSc., a dalších několika jeho společníků, by o takovém posunu v celé cause mohly svědčit. Ne tak už ovšem požár z 13. ledna 1995, při kterém v budově DAK MOVA Bratislave ve Slušovicích vyhořel kompletní archív dokumentů, jež prokazovaly trestnou činnost pana Čuby a spol. v letech 1988 až 1990...