ADRESÁŘ SLUŠOVICKÝCH MAFIÍ:

MIKULÁŠ NADAŠI

EURO - AMERICAN TRAVEL, s.r.o.

(01) IČO 49244973, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: C. vložka 29634, společenská smlouva uzavřena dne 23. 4. 1993, datum zápisu 31. 5. 1993 Sídlo PRAHA 4, Urbánkova 3351, 140 00 (do 18. 10. 1995), PRAHA 1O, V Olšinách 55, 100 00 (do 16. 5. 1996), PRAHA 10, Kolovratská 6, 100 00 (dosud, zatím nevymazána)

(01a) Na poslední adrese už firma nesídlí, telefony provozuje někdo jiný, není jasné, zda firma dosud provozuje činnost

(02) Podle posledního aktualializovaného stavu z 16. 5. 1995 předmět činnosti: provozování cestovní kanceláře, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, pronájem sportovních a kulturních potřeb a zařízení, pronájem průmyslového zboží, agentážní činnost v oblasti kultury, provozování parkoviště, ubytovací služby v ubytovacího zařízeních včetně hostinské činnosti, směnárny

(03) První jednatelé a podílníci firmy Ing. Anna CRHOVÁ, Praha 7, Dělnická 6, PhDr. Šárka CHROUSTOVÁ, PRAHA 4, Urbánkova 3351 a PhDr. Helena SEDLMAJEROVÁ, TOUŠEŇ, Cukrovarská 241. Od 30. 8. 1994 jednatel (předešlí jednatelé vymazáni) Ing. Petr ZEMANEC, Praha 6, Šlejnická 13/1547. Od 31. 5. 1995 jednatelka PhDr. Šárka CHROUSTOVÁ. Od 18. 10. 1995 jednatelé Mikuláš NADASI, PRAHA 5, Lumiérů 34 (nevyskytuje se), Ing. Václav DUFEK, PROSTĚJOV, Rejskova 26. Od 16. 5. 1996 společníci a jednatelé Jiří MALÝ, TÁBOR, Fr. Křižíka 498, Mikuláš NADASI, PRAHA 5, Lumiérů 34 (nevyskytuje se). Změna sídla na Praha 10, Kolovratská 6

(04) Základní jmění 100.000 Kč, od 30. 8. 1994 zvýšeno na 105.000 Kč, Nadasi 84.000 Kč a Malý 21.000 Kč

 

HORETA HOLDING s.r.o.

(01) IČO 25077341, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: C. Vložka: 47517. Datum zápisu 19. 6. 1996, sídlo firmy PRAHA 4, Na Pankráci 11, telefony: mobil 0602-205029, 02-67313576, 02-61215148...

(01a) Počátkem roku 1999 firma ještě v provozu v četně telefonů. Od té doby se na poslední adrese společnost nevyskytuje, telefony buď odpojeny, nebo (osobní Nadašiho mobil) neodpovídají

(02) Předmět činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - hostinská činnost

(03) Statutární orgán, jednatel Mikuláš NÁDASI (r.č. 361210/726), PRAHA 4, Lumiérů 34 (na adrese se však od roku 1994 nezdržuje), sídlo firmy PRAHA 4, Na Pankráci 11, 140 00

(03a) Od 27. 7. 1998 jednatel Ing. Vladimír CASKA (r.č. 520518/022, bytem PRAHA 10, Chudenická 1061)

(04) Základní vklad 100.000 Kč splatil Mikuláš Nádasi

(04a) Od 27. 7. 1998 jediným společníkem Dr. Valter Jozsef HORVATH (narozen 1. 8. 1958), bytem Zalaegerszeg Ady E, Str. 49, Hungarei, základní vklad 100.000 Kč

 

MATHIAS GmbH

(01) IČO a další identifikační znaky neznámé, společnost není v České republice registrována. Podle korespondence Mikuláše NADAŠIHO firma měla ústředí v Mnichově, Německo, oficiální sídlo (pobočka, zastoupení) v PRAZE, Benešovská 23

(02) Funkci obchodního ředitele v České republice vykonával Mikuláš NADAŠI

(03) Firma se měla zabývat koupěm zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodejem. Podle informací šlo např. o faxy, telefony, kopírky aj., vesměs druhořadé jakosti (v tomto případě prováděla obchody prostřednictvím ZD JINOŠOV u Třebíče)

 

NOVA, s.r.o.

(01) IČO 18630278, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: C. Vložka: 1945. Datum zápisu 6. 5. 1991, datum notářského zápisu 18. 4. 1991. Sídlo společnosti PRAHA 10, Kolovratská 6

(01a) Společnost na uvedené adrese nesídlí, současné sídlo neznámé

(02) Ředitel: Mikuláš NADASI, PRAHA 3, Vinohradská 133 (od 6. 5. 1991 do 11. 5. 1993), jednatel Mikuláš NADASI, PRAHA 5, Lumiérů 34, prokura Ing. Monika NOVOTNÁ (v té době Nadašiho manželka), PLZEŇ, Elišky Krsnohorské 28 (od 6. 5. 1991 do 11. 5. 1993)

(03) Předmět činosti: Design, vývoj, výroba, nákup, zušlechťování, kompletace, finalizace a prodej nábytku a dalších výrobků ze dřeva, bytových zařízení , elektroniky pro domcnost, textilií, kosmetiky a dalších výrobků pro volný čas, stavební podnikání (do 11. 5. 1993), technické, komerční, zprostředkovatelské, konsesní, konsultační a poradenské činnosti, přijímání a poskytování služeb, nákup, prodej a úprava náhradních dílů (do 11. 5. 1993), nabývání, nákup, pronájem, skladování, užívání, nájem a prodej zařízení, strojů, výrobků a nemovitostípotřebných,k výkonu předmětu podnikání

(04) Základní jmění 1.000.000 Kč, společník NOVOSERVIS, s.r.o., V olšinách 55, PRAHA 10, podíl v plné částce 1.000.000 korun

 

NOVOSERVIS s.r.o.

(01) IČO 00569160, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: C. Vložka: 356. Datum uzavření společenské smlouvy 25. 9. 1990, datum zápisu 14. 19. 1990. Sídlo společnosti: PRAHA 10, V Olšinách 55

(01a) Společnost už od roku 1994 na adrese nesídlí, současné sídlo neznámé

(02) Statutární orgán, ředitel Mikuláš NADAŠI, PRAHA 3, Vinohradská 133 (na adrese od roku 1991 trvale nebydlí), prokuristka Monika NOVOTNÁ, Plzeň 1, Elišky Krásnohorské 28 (viz údaje NOVA, s.r.o.)

(03) Přemět činnosti: Zpracovatelská, obchodní, zprostředkovatelská, konzultační a poradenská činnost v oblasti služeb, hutnictví, strojírenství, ekologie, elektrotechniky, kosmetiky, textilu, bytového zařízení a pomocné stavební výroby - zprostředkování a prodej produktů živočišné výroby, dřevovýrobků, prodej koní a drůbeže, produktů sadařské a rostlinné výroby

(04) Základní jmění: 120.000 Kč, z toho Mikuláš Nadaši 100.000 Kč a Monika Novotná 20.000 Kč

 

NOVOSTYL, s.r.o.

(01) IČO 18630286, Obchodní rejtřík Praha, Oddíl: C. Vložka: 1999, datum zápisu 10. 5. 1991, datum notářského zápisu 18. 4. 1991. Sídlo společnosti PRAHA 10, V Olšinách 55 (od 10. 5. 1991 do 31. 12. 1991), poté od 31. 12. 1991 PRAHA 10, Kolovratská 6

(01a) Společnost se na adrese nesídlí, současné sídlo neznámě, s největší pravděpodobností firma existuje pouze pormálně

(02) Statutání zástupce a jednatel Mikuláš NADASI, PRAHA 2, Vinohradská 133 (na uvedené adrese od roku 1991 trvale nebydlí), prokura Ing. Monika NOVOTNÁ, Elišky Krásnohorské 28, PLZEŇ (viz údaje NOVA, s.r.o.)

(03) Předmět činnosti: Design, vývoj, výroba, nákup, zušlechťování, kompletace, finalizace a prodej nábytku a dalších výrobků ze dřeva, bytových zařízení, elektroniky pro domácnost, textilií, kosmetiky a výrobků pro volný čas a zpestření pohybu, provozovní hotelů, kulturních a zábavních zařízení, technické, komerční, zprostředkovatelské, servizní, konsultační, poradenské a základní činnosti, přiijímání a poskytování služeb, nabývání, nákup, pronájem, skladování, užívání, nájem a prodej zařízení a strojů, výrobků a nemovitostí potřebných k výkonu předmětu podnikání

(04) Základní jmění 1.000.000 Kč, společník: NOVOSERVIS, s.r.o. Roháčova 29, PRAHA 3, podíl 1.000.000 Kč

 

NOVOTRADE s.r.o.

(01) IČO 18630294, Obchodní rejstřík Praha, Odddíl: C. Vložka: 1998. Datum notářského zápisu 18. 4. 1991, datum zápisu 10. 5. 1991. Sídlo společnosti PRAHA 10, V Olšinách 55

(01a) Na uvedené adrese však společnost od roku 1994 nesídlí, její současné sídlo neznámé

(02) Statutární orgán, jednatel Mikuláš Nadasi, praha 5, Lumiérů 34 (na adrese se však už od roku 1994 nezdržuje).

(03) Předmět činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

(04) Základní jmění 100.000 Kč, složeno společníkem NOVOSERVIS s.r.o.

(05) Firma NOVOTRADE s.r.o, měla svou pobočku (dceřinou společnost) se stejným názvem NOVOTRADE s.r.o. na Slovensku, adresa ZOHOR, Staničná 12, okres Bratislava-vidiek. IČO nezjištěno

 

RE - GOOD GROUP, s.r.o.

(01) IČO 61856215, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: C. Vložka: 31631. Sídlo Praha 2, Havlíčkovy sady 59, po tomto datu sídlo Praha 10, V Olšinách 55

(02) Předmět činnosti: Služby soukromých detektivů

(03) Statutární orgán: Do 8. 3. 1995 jednatelé Michal Žlábek, PRAHA 1, Jungmanova 14 ( datum narození 21. 10. 1955), Martin KOZLOVSKÝ, PRAHA 2, Havlíčkova 59 a Hana SAMKOVÁ, PRAHA 2, Havlíčkova 59. Od 8. 3. 1995 statutární orgán a jednatelé Mikuláš NADASI, PRAHA 10, V Olšinách 55 a Wolfgang STEINHARDT, PRAHA 3, Vinohradská 170

(03a) Jméno Michal Žlábek, datum narození 21. 10. 1955, uvedeno v registru StB jako důvěrník, krycí jméno BEK

 

ČESKÉ ERGO, s.r.o.

(01) Původně ERGO, IČO 44851251, datum vzniku 21. 10. 1993. Sídlo společnosti PRAHA 6, V šáreckém údolí 2319/37

(02) Předmět podnikání:

(03) Statutární orgán: Jednatelé Jan VANĚČEK, PRAHA 10, Průběžná 1830/38, Ing. Blanka VANĚČKOVÁ, PRAHA 1, Národní 37, Ing. Vladimír CASKA (podrobné údaje viz HORETA HOLDING)

(04) Základní jmění: 120.000 Kč, Jediný společník Mikuláš NADAŠI (podrobné údaje viz výše), Vklad 120.000 Kč.

 

COMERCIAL & FINANCIAL GROUP, s.r.o,

(01) zkratka C.F.G., s.r.o., IČO 62906615, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: C. Vložka: 43436, datum zápisu 6. 1. 1995. Sídlo společnosti PRAHA 2, Ječná 29

(02) Předmět podnikání: Pronájem průmyslového zboží, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží vyloučeného z č.455/91 Sb. a jeho příloh, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, služby soukromých detektivů, činnost realitní kanceláře

(03) Statutární orgán, jednatelé Michal ŽLÁBEK, PRAHA 1, Jungmanova 14 (viz RE-GOOD GROUP) a Martin KOZLOVSKÝ, PRAHA 2, Ječná 29 (viz RE-GOOD GROUP)

(03a) Viz Michal Žlábek jako důvěrník StB, firma RE-GOOD GROUP

(04) Základní jmění 100.000 Kč, vklad každého z jednatelů po 50.000 Kč

 

CS LEASING s.r.o.

(01) IČO 49355597, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: C. Vložka: 19718. Datum zápisu 23. 4. 1993. Sídlo společnosti PRAHA 2, Bruselská 4

(02) Statutární zástupci a jednatelé: Wolfgang STEINHARDT, dlouhodobě hlášen na adrese PRAHA 3, Vinohradská 170 (veden též společně s Mikulášem NADAŠIM jako jednatel a společník s.r.o. RE-GOOD GROUP), Naděžda NOVOTNÁ, PRAHA 4, Benkova 1691 (může být příbuzná manželky Mikuláše NADAŠIHO Moniky NOVOTNÉ?)

(03) Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, půjčování strojního zařízení a automobilů, pronájem nemovitostí

(04) Společníci: ULC LEASING GmbH Unternehmen für Leasing und Leasing-Conseptionen, 8100 Garmisch-Partenkirchen, Hubertusweg 18, SRN, podíl 50.000 Kč, Naděžda NOVOTNÁ podíl 50.000 Kč

 

DELTA-CLUB, s.r.o.

(01) IČO 25610066, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl C. Vložka: 54584, datum zápisu 22. 09. 1997. Sídlo společnosti PRAHA 4, Antala Staška 32

(02) Statutární orgán, jednatelé Jiří MALÝ, TÁBOR, Fr. Křižíka 498 (spolu s Mikulášem NADAŠIM společníkem v EURO-AMERICAN-TRAVEL, s.r.o., J.P.FINANCE, s.r.o. a GANIMED, s.r.o.) a Ladislav KOHÚT, PRAHA 10, Hradešínská 71 (údajně bratr Arnošta KOHÚTA, do roku 1990 zaměstnance DAK Slušovice, v letech 1990 až 1992 náměstka federálního ministra vnitra, dnes bytem PROSTĚJOV)

(03)Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží, kompletní cestovatelské služby

 

GANIMED, s.r.o.,

(01) IČO 48037788, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: C. Vložka: 15283, datum zápisu 30. 11 1992, datum sepsání společenské smlouvy 27. 11. 1992. Sídlo společnosti PRAHA 4-Michle, Při trati 12

(02) Statutární orgán, jednatel Karel SVĚNTÝ, PRAHA 4-Michle, Při trati 12

(03) Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, obstaravatelské služby v oblasti obchodu, hostinská činnost

(04) Základní jmění 100.000 Kč. Podíly: Karel SVĚNTÝ 25.000 Kč Jiří MALÝ 25.000 Kč (TÁBOR, náměstí Františka Křižíka 498), Ludvík WILDT 25.000 Kč (PRAHA 1, U starého hřbitova 8), Jiří ČONDL 25.000 Kč (PRAHA 5-Zbraslav, Pod špitálem 373)

 

J.P.FINANCE, s.r.o

(01) IČO 63991217, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: C. Vložka: 38932, datum zápisu 31. 7. 1995. Sídlo společnosti PRAHA 10, V Olšinách 55 (platilo do 2. 7. 1997), od 2. 7. 1996 sídlo PRAHA 10, Kolovratská 6

(02) Statutární zástupci, jednatelé Jitka SRBOVÁ, PRAHA 4, V Zálomu 767/8, Josef ŠÍBL, PRAHA 2, Krkonošská 10 (osobní důvěrník a de facto soukromý sekretář Mikuláše NADAŠIHO, zaměstnanec ve všech jeho firmách) a Jiří MALÝ, TÁBOR, Fr. Křižíka 498 (viz DELTA-CLUB)

(03) Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží, které je uvedeno v příloze 2-3 zák. č. 455/91 Sb. a tímto zákonem vyloučeného

 

V.D.A., společnost s ručením omezeným

(01) IČO 46353054, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: C. Vložka: 12328, datum zápisu 27. 8. 1992, datum uzavření společenské smlouvy 16. 6. 1992, poslední aktualizace 16. 11. 1992. Sídlo společnosti KRALUPY nad Vltavou, Manesova 393

(02) Statutární orgán, jednatelé Michal ŽLÁBEK, PRAHA 1, Jungmanova 14 (viz C.F.G., s.r.o. a RE-GOO GROUP, s.r.o.), JUDr. Vítězslav LATANÍK, PRAHA 3, Příběnická 18, Zdeněk VIKTORA, KRALUPY nad Vltavou, Mánesova 393

(02a) Viz Michal Žlábek jako důvěrník StB, firma RE-GOO GROUP. Jméno Vítězslav Lataník, datum narození 12. 7. 1950 je evidováno jako příslušník II. správy StB

(03) Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem prodeje a prodej, kontrolní a inventurní činnost, zprostředkovatelská, poradenská, obstaravatelská, školící činnost pro tyto předměty, podnikání: služby soukromých detektivů, ostraha objektů, osob a přeprava cenností a finanční hotovosti, referenční služby pro právnické a fyzické osoby, činnost účetních poradců, činnost organizační a ekonomických poradců, kontrolní a inventurní činnost, automatizované zpracování dat. Od 16. 11. 1992 platí: služby soukromých detektivů

(04) Základní jmění: 108.000 Kč. Vklady každého společníka stejné, po 36.000 Kč

 

Firmy ve vztahu k Nadašimu

Michaela KREŠLOVÁ

TARGO PROMOTION, s.r.o.

(01) IČO 60489294, datum zápisu 7. 5. 1992. Sídlo PRAHA 6, Raisova 9, jinak adresa PRAHA 1, Václavské náměstí 43, Pasáž JALTA

(02) Statutární zástupce, jednatel: Michaela KREŠLOVÁ (r.č. 685522/0999, PRAHA 6, RAISOVA 9)

(02a) Společník: Peter STENMAN, HIMMELRIED, Seewenstraáe 313, Švýcarsko (do 6. 4. 1995)

(03) Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Další firmy Michaely Krešlové: TARGO HOLDING, s.r.o., IČO 62912399, sídlo PRAHA 1,Václavské náměstí 43, pasáž Jalta, jednatelka, TARGO Kancelářský nábytek, s.r.o., IČO 63074877 sídlo jako Targo Holding, jednatelka, TARGO Promotion Pardubice, s.r.o., IČO 63217261, sídlo PARDUBICE, Nám. Republiky, 2686, jednatelka, SALON LAFAYETTE, s.r.o., IČO 25147552, jednatelka, TARGO, samostatně podnikající fyzická osoba, IČO 16105281, PALETAX, samostatně podnikající fyzická osoba,IČO 16105222, NEW AGENCY, spol. s r.o., IČO 63074851, jednatelka, FROTEX ŽIŽELICE, výrobní družstvo, IČO 165392, členka představenstva, MK Reality, spol. s.r.o., IČO 25107330, jednatelka, TARGO PROMOTION Č. BUDĚJOVICE,s.r.o. v likvidaci, IČO 25161407, jednatelka, Global contact, a.s., IČO 25077856, předsedkyně představenstva, Dermacol, a.s., IČO 45272859, členka představenstva

Antonín MORAVEC

Kreditní a průmyslová banka, a.s.

(01) Původně do 22. 4. 1992 EKO banka a.s., Kroměříž resp. EKO banka,a.s., IČO 00208183, datum vzniku 12. 11. 1990, sídlo KROMĚŘÍŽ, gen. Svobody 2771, od 30. 3. 1992 PRAHA, Vodičkova 30

(02) Statutární orgán, představenstvo(od 22. 4. 1992): člen představenstva a generální ředitel, od 28. 7. 1993 předseda představenstva Ing. Antonín MORAVEC (ČESKÁ LÍPA, Okružní 2161), členové Jaroslav MAREK (PRAHA 4, Nad svahem 13), Ing. Dalibor ŠTYS (PRAHA 3, Kouřimská 24), Ing. Josef SVOBODA (PRAHA 6, Bělohorská 181/517), Ing. Karel ŠVEC (PRAHA 4, Petýrkova 1954). Dozorčí rada: Členové Ing. Karel ZVĚŘINA (od 28. 7. 1993, PRAHA 3, Luční 2619/17), Ing. Jan Lukaš BEDRNÍČEK (totéž, PRAHA 1, Divadelní 22). Prokura: Věra STARÁ (platilo do 30. 9. 1993, Praha 5, Ostrovského 32)

(03) Předmět činnosti (platí od 21. 12. 1991): Přijímat vklady od právnických a fyzických osob (tuzemských i zahraničních), poskytovat z vlastních a svěřených prostředků úvěry právnickým a fyzickým osobám, provádět platební a zúčtovací styk, obchodovat s devizovými hodnotami přesahujícími směnárenskou činnost a provádět platební styk se zahraničím, provádět operace s cennými papíry

(04) Základní jmění (platí od 12. 8. 1992): 800 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč, celkem 800.000.000 Kč

(04a) Nucená správa od 30. 9. 1993, dne 2. 10. 1995 nad bankou rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Praze sp.zn. 94 K 12/94 ze dne 2. 10. 1995 prohlášen konkurs na majetek.

(04b) Nucený správce JUDr. Jozef SPIŠIAK, Ohradní 1346, PRAHA 4, správce konkursní podstaty Jaroslav DAVID, Práčská 2672/113, PRAHA 10

 

AMEX s.r.o.

(01) IČO 19402004, den zápisu 16. 5. 1990. Sídlo společnosti ČESKÁ LÍPA, Obružní 2161.

(02) Jednatel a statutární zástupce Antonín MORAVEC, bydliště ČESKÁ LÍPA,

(02a) Ředitel František EHRLICH (16. 5. 1990 - 10. 9. 1991), bydliště ČESKÁ LÍPA, Kunratická 2887, ředitel Jozef EISENREICH, bydliště BRATISLAVA, Drotárská 7, SR.

 

ŠKODA PLZEŇ, a. s.

(01) IČO 00213101

(02) V době od 1.1.1993 do 1.10.1993 Ing. Antonín Moravec člen představenstva

(03) V té době generální ředitel ŠKODA PLZEŇ, a.s., a předseda představenstva Ing. Lubomír Soudek půjčil z firemního účtu škoda plzeň Kreditní a průmyslové bance 330 miliónů korun na získání státního souhlasu k působení na devizovém trhu

 

Stanislav PROŠEK

MEDICA Plus, s.r.o.

(01) 49619608, datum zápisu 8. 11. 1993. Sídlo PRAHA 10, Lessnerova 265 (na zmíněné adrese se však od počátku roku 1999 nevyskytuje). Telefon 7866029, mobilní telefon 214744 (oba telefony odhlášené)

(02) Statutární orgán: Jednatel Stanislav PROŠEK (r.č. 600712/1967, bytem Lessnerova 265, Praha 10, Petrovice , v trvalém bydlišti se však nevyskytuje)

(02a) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 1. odbor (vnější nepřítel), starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 209285. Po zrušení StB zařazen na 4000/S VB - Stř.č.K., k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý

(02b) Další jednatel Jaromír ŘEZÁČ (bytem Praha 10, Lessnerova 270), jeden ze společníků Jiří HORÁK (Praha 6, Španielova 1262)

(03) Předmět činnosti: Firma se údajně k zabývá v rámci OSN humanitárními věcmi, spolupracuje zejména s Velkou Británií a Japonskem. Na veřejnosti PROŠEK vystupuje jako právník (advokátt), "advokátní" praxi vykonává jako právní zástupce u soudů, státních zastupitelství, vyšetřovacích úřadů a Policie ČR. Dobré kontakty na ekonomické, politické a státně mocenské a bezpečnostní kruhy.

 

Miroslav Provod

CENTRUM CZ, s.r.o.

(01) IČO 6020901, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: C. Vložka: 25149, Datum zápisu 13. 12. 1993. Ke dni 7. 5. 1996 sídlo PRAHA 3, Jana Želivského 2, po tomto datu sídlo ZÁLUŽANY, VYSTRKOV, okres Příbram

(02) Statutární zástupci a jednatelé Miroslav PROVOD a Miroslav PROVOD st., oba bytem PRAHA 10, Slibná 3

(03) Předmět činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb., pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb, realitní kancelář

(04) Základní jmění 100.000 Kč, společník Miroslav Provod st. (100 procent)

(05) Poslední aktualizace 7. 5. 1996

 

CENTRUM KOLÍN, s.r.o.

(01) IČO 47543183, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: C. vložka: 26199, datum zápisu 1. 2. 1994. Sídlo KOLÍN II, Masarykova 987

(02) Společník, statutární zástupce a jednatel Miroslav PROVOD, PRAHA 120, Slibná 3

(03) Předmět činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo oborů vyhrazených živnostenským zákonem)

(04) Základní jmění 27.192.000 Kč

 

HOTEL ORLÍK, s.r.o.

(01) IČO 61854969, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: C. Vložka: 31355. Sídlo PRAHA 10, Limuzská 1189/3

(02) Statutární orgán: JUDr. Milan JUNGR (PRAHA 5, Hurníkova 2081), Tomáš PITR (PRAHA 9, Českomoravská 1308/1), Miloslav TIKOVSKÝ (PRAHA 10, Strančická 29/1084), od 22. 3. 1995 statutární orgán a jednatel Miroslav PROVOD (PRAHA 10, Slibná 3)

(02a) JUDr. Milan Jungr svého času působil jako zástupce ředitele Inspekce Ministerstva vnitra České republiky

(03) Předmět činnosti: Pronájem nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb, pronájem průmyslového zboží.

 

HOTELY A RESTAURACE PRAHA CZ, a.s.

(01) IČO 61859443, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: B. Vložka: 2823, datum zápisu 08. 11. 1994. Sídlo PRAHA 8, Pobřežní 3, 186 00

(02) Statutární orgán: Předseda představenstva Tomáš PITR (viz výše), členové představenstva Miroslav PROVOD (viz výše), Monika BAMBULOVÁ (PELHŘIMOV, Nádražní 826)

(03) Předmět činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

(04) Základní jmění 1.000.000 Kč, počet akcií 100, jedna akcie po 10.000 Kč, akcie znějí na majitele.

 

LEASINGOVÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST PRO KAPITÁLOVÝ TRH, a.s.

(01) IČO 61859061, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: B . Vložka: 2782, datum zápisu 17. 10. 1994. Sídlo PRAHA 8, Pobřežní 3

(02) Statutární orgán: Předseda představenstva Miroslav PROVOD (viz výše), členové představenstva JUDr. Milan JUNGR (viz výše + Hotel Orlík, 02a), Tomáš PITR, PRAHA 9 (viz výše)

(03) Předmět činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží vyloučeného zák. č. 455/91 Sb. a jeho přílohami), pronájem průmyslového zboží, reklamní činnost, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s výjimkou činností uvedených v § 3 a v příloze č. 3 živnostenského zákona

(04) Základní jmění 1.000.000 Kč, počet akcií 1000, akcie na majitele, jedna akcie v hodnotě 1000 Kč

 

OBCHODNÍ DOMY PRAHA CZ, a.s.

(01) IČO 61859222, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: B. Vložka: 2803, datum zápisu 27. 10. 1994. Sídlo PRAHA 6, Na Větrníku 299/19

(02) Statutární orgán: Předseda představenstva Tomáš PITR (viz výše) členové představenstva Miroslav PROVOD (viz výše) Monika BAMBULOVÁ (viz výše)

(03) Předmět činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb.)

(04) Základní jmění: 1.000.000 Kč, počet akcií 100, akcie na majitele, jedna akcie na 10.000 Kč

 

ORLÍK, a.s.

(01) IČO 46357211, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: B. Vložka: 2504

 

Sídlo VYSTRKOV, ZÁLUŽANY, okres Příbram

(02) Původní statutární orgán, členové představenstva Ing. Pavel SEHNAL (PRAHA 4, Vavřenova 1440), JUDr. Libor ŠLAPÁK, (PRAHA 1, Václavské náměstí 55), Michael KLIMENT (PRAHA 6, Českomalínská 16)

(02a) Nový stav ke dni 7. 9. 1994: Statutární orgán: předseda Miroslav PROVOD, místopředseda JUDr. Milan JUNGR, členka Monika BAMBULOVÁ (viz výše)

(02b) Pavel Sehnal, bývalý člen představenstva PODNIKATELSKÉ BANKY, počátkem roku 1998 obviněn za podvody, vedoucí kke krachu banky. Dále pak předseda představenstva a.s. Bursovní společnosti pro kapitálový trh (IČO 47116072), předseda představenstva a.s. Podnikatelský penzijní fond (IČO 61860000), předseda představenstva a.s. Podnikatelská komunální (IČO 61860204), předseda představenstva a.s. SP GROUP (IČO 63078571), jednatel s.r.o. Luckytip (IČO 13584341), prokurista a.s. Česká podnikatelská pojišťovna (IČO 63998530), předseda dozorčí rady a.s. Podnikatelská leasingová (IČO 63999234). Prostřednictvím SP GROUP vlastní Sehnal majoritní podíly např. v Obchodních tiskárnách Kolín, Šroubárnách Žatec, Elektroporcelánu, Gumokovu aj. Jeho osobní majetek se odhaduje kolem dvou miliard korun

(02c) Miroslav Jungr, viz Hotel ORLÍK, 2a)

 

PENTAGOS, s.r.o.

(01) IČO 48029611, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: C. Vložka: 14631, datum zápisu 26. 11. 1992, sídlo Praha 6, České družiny. Ke dni 17. 5. 1996 nový zápis, sídlo ZÁLUŽANY, VYSTRKOV, okres Příbram, 262 84

(02) Statutární orgán: jednatel (a zároveň společník) Milan JUNGR (viz výše + Hotel ORLÍK, 2a). Od 26. 11. 1992 do 25. 10. 1994 statutární zástupce a jednatelé Boris ŠTEFL (PRAHA 6, České družiny 22/1636), Milan JUNGR (viz výše). Ke dni 17. 5. 1996 nový zápis: Statutární orgán a jednatel Miroslav PROVOD (viz výše)

(02a) Předtím Boris Štefl působil jako ředitel Inspekce Ministerstva vnitra České republiky

(03) Předmět činnosti: Realitní kancelář, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb.), zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

(04) výše vkladu 100.000 Kč

(05) Poslední aktualizace k 17. 5. 1996

 

POTRAVINY PLZEŇ CZ, a.s.

(01) IČO 61859214, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl B. Vložka: 2802, datum zápisu 27. 10. 1997. Sídlo PRAHA 6, Na Větrníku 299/19,

(02) Statutární orgán: Předseda představenstva Tomáš PITR (viz výše), členové představenstva Miroslav PROVOD (viz výše), Monika BAMBULOVÁ (viz výše)

(03) Předmět činnosti: Koupě zboží za za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 2. a 3. zák. č. 455/91 Sb.)

(04) Základní jmění 1.000.000 Kč, 100 akcií po 10.000 Kč na majitele

 

POTRAVINY PRAHA CZ, a.s.

(01) IČO 61859133, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: B. Vložka 2790, datum zápisu 24. 10. 1994. Sídlo PRAHA 10, Slibná 3, 102 00

(02) Statutární orgán, předseda představenstva Tomáš PITR (viz výše), členové představenstva Miroslav PROVOD (viz výše), Monika BAMBULOVÁ (viz výše)

(03) předmět činnosti: Koupě zboží za účelem prodeje a prodej

(04) Základní jmění: 1.000.000 Kč, 100 akcií po 10.000 Kč znějících na majitele

 

PRAŽSKÉ ČOKOLÁDOVNY CZ, a.s.

(01) IČO 61859206, Obchoní rejstřík Praha, Oddíl: B. Vložka: 2801, datum zápisu 27. 10. 1994. Sídlo PRAHA 8, Pobřežní 3. Nový zápis ke dni 20. 10. 1995 - Obchodní název PRAŽSKÉ ČOKOLÁDOVNY JITŘENKA, a.s., sídlo PRAHA 8, Českomoravská 11/1602

(02) Statutární orgán: Předseda Představenstva Tomáš PITR, PRAHA 9, Českomoravská 1308/1, členové představenstva Miroslav PROVOD, PRAHA 10, Slibná 3, Monika BAMBULOVÁ, PELHŘIMOV, Nádražní 826. Nový zápis ke dni 20. 10. 1994. statutární orgán: Předseda představenstva Karel PETÁK (MĚŠICE, Hlavní 66), členové představenstva Jiří TANCIBUDEK (SADOVÁ 1591), Pavel POLEDNE (PRAHA 9, Sokolovská 246)

(03) Předmět činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží vyloučeného zák. č. 455/91 Sb. a jeho přílohami)

(04) Základní jmění 1.000.000 Kč, 100 akcií po 10.000 Kč na majitele

 

PRAŽSKÉ OBCHODNÍ DOMY CZ, a.s.

(01) IČO 61859290, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: B. Vložka: 2811, datum zápisu 31. 10. 1994, poslední aktualizace 14. 2. 1996. Sídlo PRAHA 4-Kunratice, V CHatách 0328

(02) Statutární rgán: Předseda představenstva Miroslav PROVOD ml., (PRAHA 10, Slibná 3), členové představenstva Miroslav PROVOD st. (PRAHA 10, Slibná 3), Monika BAMBULOVÁ (viz výše). Dozorčí rada: Předseda Romana STOKLASOVÁ (ČIMLICE 282), členové: JUDr. Milan JUNGR (viz výše), Dana PROVODOVÁ (PRAHA 10, Slibná 3)

(03) Předmět činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

(04) Základní jmění 1.000.000 Kč, počet akcií 100 po 10.000 Kč na majitele

 

PRVNÍ ZÁPADOČESKÁ SPOLEČNOST PRO KAPITÁLOVÝ TRH a.s.

(01) IČO 61859938, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: B. Vložka: 2756, datum zápisu 30. 9. 1994. Sídlo PRAHA 8, Pobřežní 3. Změna ke dni 28. 8. 1996: Nové sídlo společnosti PRAHA 9, Českomoravská 1

(02) Statutární orgán: Předseda představenstva Miroslav PROVOD (viz výše), členové představenstva JUDr. Milan JUNGR, PRAHA (viz výše), Ivan KOLÁŘ (PRAHA 2, Balbínova 323/6). Změna ke dni 28. 8. 1996: Vymazují se předešlé statutární orgny, nově se zapisuje jako statutární orgán předseda představenstva Petr PITR, členové představenstva Petr JELÍNEK, (PLZEŇ, Dětská 108), Jiří SYROVÁTKA (PLZEŇ, Toužimská 6)

(03) Předmět činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží vyloučeného zák. č. 455/91 Sb. a jeho přílohami), zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s výjimkou činností uvedených v § 3 a v příloze č. 3 živnostenského zákona, reklamní činnost, pronájem nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb.

(04) Základní jmění 1.000.000 Kč, 1000 akcií po 1000 Kč na jméno

 

PYRAMID INVEST, s.r.o.

(01) IČO 25132334, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: C. Vložka: 53384, datum zpisu 28. 5. 1997. Sídlo společnosti: PRAHA - Kunratice, V chatách 238/4

(02) Statutární zástupce, jednatelé: JUDr. Milan JUNGR (r.č. 580906/1947, ostatní viz výše), Monika BAMBULOVÁ (r.č. 735609/1512, nová adresa PRAHA 10, Ruská 60), Dana PROVODOVÁ (r.č. 565906/2035, adresa PRAHA 10, Slibná 196/3), František HORÁK (r.č. 521115/216, adresa PRAHA 9, Tupolevova 500)

(03) Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, pronájem motorových vozidel, pronájem nebytových prostor, reklamní a propagační činnost, marketing.

(04) Zkladní jmění 200.000 Kč. Výše jednotlivých vkladů: Miroslav PROVOD (r.č. 560628/0075, ostatní viz výše) 40.000 Kč, Monika BAMBULOVÁ 30.000 Kč, JUDr. Milan JUNGR 70.000 Kč, Dana PROVODOVÁ 30.000 Kč, František HORÁK 30.000 Kč

 

ŠTĚCHOVICKÝ POKLAD, s.r.o.

(01) IČO 25129503, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: C. Vložka: 52147, datum zápisu 19. 5. 1997, zakladatelská listina ve formě notářského zpisu ze dne 10. 4. 1997. Sídlo společnosti PRAHA 10 - Štěrboholy, Slibná 196/3,

(02) Statutární orgán, jednatel Miroslav PROVOD (r.č. 560628/0075).

(03) Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží uvedeného v přílohách č. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, pronájem motorových vozidel, pronájem průmyslového zboží, pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb, reklamní a propagační činnost, realitní kancelář, marketing, vyhledávání ztracených a ukrytých věcí pomocí speciální techniky.

(04) Základní jmění 100.000 Kč, jediný podílník Miroslav PROVOD (viz výše).

 

VAKAM AGRO, s.r.o.

(01) IČO 62418025, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: C. Vložka: 32384, poslední zápis 11. 9. 1995. Sídlo PRAHA 7, Výstaviště-Pavilon FONTÁNA

(02) Statutární orgán, jednatel Miroslav PROVOD (viz výše)

 

VAKAM AIR a.s.

(01) IČO 61859761, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: B. Vložka: 2860, datum zápisu 23. 11. 1994. Sídlo PRAHA 8, Pobřežní 3

(02) Statutární orgán: Členové představenstva Michael KLIMENT (PRAHA 6, Českomalínská 16), Miroslav PROVOD (viz výše), Ing. Miroslav OŠŤÁDAL (PRAHA 6, Kromusova 10)

(03) Předmět činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost v oblasti prodeje a nákupu zboží, poradenská činnost v oblasti obchodu

(04) Základní jmění 1.000.000 Kč, 100 akcií po 10.000 Kč na jméno

 

Joachim Gerlach

CROWN AIR s.r.o.

(01) IČO 25102672, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: C. Vložka: 49836. Sídlo společnosti: PRAHA 4, Na vrstvách 971

(02) Statutární zástupce a jednatelé: Tomáš CHLUMECKÝ (r.č. 611123/175, bytem PRAHA 4, Na vrstvch 791), JUDr. Zděněk PEJSKAR (r.č. 491029/010, bytem PRAHA 4, Doubravická 1305)

(02a) Jméno Zdeňek PEJSKAR je uvedeno v databázi StB jako příslušník StB v hodnosti kapitána, II. správa, 7. odbor - doprava, spoje - zařazen do činných záloh, služební průkaz číslo 160122: V letech 1988 - 1989 ředitel kanceláře federálního ministra dopravy. Jiné údaje hovoří o jeho zařazení na V. správě StB - ochrana stranických a vládních činitelích, služební průkaz číslo 176443. Ze služeb StB propuštěn jako nezpůsobilý na vlastní žádost podle písmena A

(03) Předmět činnosti: Letecká doprava a letecké práce, zprostředkování obchodu a služeb

(04) Základní jmění 100.000 Kč

(05) V pozadí CROWN AIR s.r.o. stojí Joachim Gerlach a František CHOBOT

 

EX ELSIOR CASINO a.s.

(01) IČO 43224768, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: B. Vložka: 144. Datum zápisu 21. 10. 1991. Sídlo společnosti: LITOMĚŘICE, Líškova 10 (od 21. 10. 1991 do 1. 9. 1992), poté PRAHA 5, U Nesypky 6

(02) Statutární zástupci, jednatelé a společníci: Anton ISELE (16 Hohes Sestate D 7440, NURTINGEN, SRN), Ralf ZIMMERMANN (ST. MOERS, Packertstrasse 43), František CHOBOT (PRAHA 1, U železné lávky 6)

(03) Předmět podnikání: Předmětem činnosti je účast na obchodním, výrobním a jiném podnikání v tuzemsku i zahraničí. Společnost v rámci své činnosti bude provádět obchodní a zahraničně obchodní činnost, zajišťování obchodních a zprostředkovatelských a obstaravatelských služeb pro třetí osoby, poradenskou a konzultantskou činnost a nákup a prodej nemovitostí. Zahraniční obchodní činnost provádí společnost v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění podle zákona č. 42/1980.

(04) Základní jmění 100.000 Kč.

 

NOTABLE ENTERPRIES, a.s.

(01) IČO 43222234, Obchodní rejstřík Praha, datum zápisu 10. 9. 1991, dne 25. 4. 1995 do konkursu. Sídlo společnosti LITOMĚŘICE, Líškova 10 (až do 1. 9. 1992), poté PRAHA 5, U Nesypky 16

(02) Statutární orgány: Předseda představenstva Anton ISELE (77 7440 Nurtingen, SRN, Straubenhardt 4), členové představenstva Joachim GERLACH (Straubenbart 4, Markstrasse 17), Ralf ZIMMERMANN (viz výše), JUDr. Josef ŠKODA (PRAHA 5, Postřekovská 774,od 25. 4. 1995 konkursní správce)

(03) Základní jmění akciové společnosti 1.000.000 Kč

 

PRODENT s.r.o.

(01) IČO 49356106, Obchodní rejstřík Praha, datum zápisu 26. 4. 1993, společensá smlouva uzavřena 15. 4. 1993. Sídlo společnosti PRAHA 6, Na vrchmezí 8

(02) Statutární zástupce a jednatelé MUDr. Jiří PRŮŠA (PRAHA 6, Kralupská 6, podíl 20.000 Kč), František CHOBOT (podíl 90.000 Kč), Joachim GERLACH (SRAUB ENHARDT 4, Markstrasse 17, SRN, podíl 90.000 Kč)

(03) Předmět podnikání: Praktické zubní lékařství

(04) Celkem základní jmění 200.000 Kč

 

Miroslav Vacek a Petr Podlešák

"Svobodná zona Severní Čechy, a.s."

(01) Od 12. 1. 1995 platí "Sbvobodná zona Severní Čechy a.s. v likvidaci", IČO 44567456, datum zápisu 30. 3. 1992, sídlo ČESKÁ LÍPA, Okružní 2078

(02) Statutární zástupce, představenstvo: Předseda Jan FABIÁNEK (PRAHA 4, V průčelí 1652), místopředseda Ing. Zdeněk ZBYTEK (SLANÝ,Vikova 472), člen předsetavenstva (do 1. 5. 1993, poté ař do 5. 3. 1993 místopředseda, pak člen dozorčí rady) JUDr. Petr PODLEŠÁK (PRAHA 10, Karpatská 19), členové představenstva Jan MAREK (PRAHA 4, Nad Svahem 13), Ing. Vladimír DOSOUDIL (SLANÝ, Veprkova 970), Jarmila FOLPRECHTOVÁ (MOMOŇ, Letná 222/IV), František URBAN (ZÁKUPY, U zastávky 174), Ing. Karel BARTOŠ (BRANDÝS nad Labem, Kralupská 1714). Dozorčí rada: Předseda Ing. Miroslav VACEK (platílo do 22. 7. 1993, KARLOVY VARY - DRAHOVICE, Úvalská 22), Ing. Antonín MORAVEC (člen, od 22. 7. 1993 předsedy, ČESKÁ LÍPA, Okružní 2161), místopředseda Ing. Václav MARHOUL (PRAHA 4, Kamýk, Zimova 621), Ladislav HÁJEK (STRÁŽ pod Ralskem, Okružní 336)

(02a) JUDr. Petr Podlešák - bývalý major I., později XI. a II. správy StB, dne 21. 7. 1993 poblíž Tábora autohavárie, smrt - podezření na vraždu.

(02b) Ing. Miroslav Vacek, armádní generál v.v., do prosince 1989 náčelník generálního štábu ČSLA, poté až do podzimu 1990 federální ministr obrany, 1992 - 1996 polsanec Parlamentu za KSČM

(02c) Ing. Zdeněk Zbytek - do roku 1990 plukovník ČSLA, velitel tankové divize v Mladé Boleslavi, pokus o tažení na Prahu v listopadových demonstracích

(03) Předmět podnikání: Obchodní činnost - nákup a prodej potravinářského a průmyslového zboží včetně materiálů a produktů zemědělské výroby, nákup, prodej a pronájem realit, zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v oblasti hmotných a nehmotných investic včetně technologií, ekonomické a organizační poradenství v oblasti obchodu, financí a hmotných a nehmotných investic

(04) Základní jmění postupně od 1.445.000 Kč přes 1.000.001 Kč až po 1.400.001 Kč (od 1. 5. 1993). Akcie k datu 1. 5. 1993: 139 akcií na jméno po 10.000 Kč a 10 akcií na jméno po 10.000 Kč

(04a) Od 24. 10. 1995 v likvidaci, konkursní správce Ing. Vladimír KOMENDA (NOVÝ BOR, T. G. Masaryka 819)

 

VICTORIA, spol. s r.o.

(01) IČO 45312281, datum zápisu 16. 1. 1992. Sídlo PRAHA 10, Karpatská 19

(02) Statutární orgán, jednatelé (a slolečníci zároveň): Ing. Václav MARHOUL (viz výše, podíl 30.000 Kč), JUDr. Petr PODLEŠÁK (viz výše, podíl 30.000 Kč), Ing. Miroslav VACEK (viz výše, podíl 30.000 Kč), Ing. Zdeněk ZBYTEK (viz výše, podíl 30.000 Kč)

(03) Předmět činnosti: Nákup a prodej věcí movitých a nemovitých (s výjimkou zboží a komodit, k nimž je třeba povolení příslušného státního orgánu), nákup a prodej spotřebního zboží (dále viz jak výše), nákup a prodej surovin (dále viz jak výše), nákup a prodej potravin - vše do 29. 10. 1993, dále pak jen koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

(04) Základní jmění: 120.000 Kč

 

ESCULAP s.r.o.

(01) IČO 46679910, den zápisu 27. 5. 1992. Sídlo LOUČOVICE 53, od 14. 4. 1993 LOUČOVICE 86

(02) Statutární orgán, jednatelé a společníci: Marie HORVÁTHOVÁ (do 14. 4. 1993, LIPNO nad Vltavou 48), Ing. Milan DVOŘÁK (totéž, LOUČOVICE 290), MUDr. Eduard BENC (totéž, LOUČOVICE 290), JUDr. Petr PODLEŠÁK (viz výše, podíl od 14. 4. 1993 85.000 Kč), Ing. Zdeněk ZBYTEK (viz výše, podíl od 14. 4. 1993 85.000 Kč)

(03) Předmět podnikání: Ubytovací služby včetně hostinské činnosti, masérské služby, poradenská činnost - obchod prodej, výroba potravin a nápojů (pokrmy z masa a mléčné nápoje), nákup zboží za účelem prodeje, činnost organizačních a ekonomických poradců, realitní kancelář

(04) Základní jmění 170.000 Kč

 

Domstav Kaplice s.r.o.

(01) IČO 47217014, datum vzniku 10. 9. 1992. Sídlo KAPLICE, Na vyhlídce 500

(02) Statutární orgán, jednatelé a společníci: Daniel HILBERT (KAPLICE, Na vyhlídce 500, podíl 34.000 Kč), Ing. Karel MIKEŠ (VELEŠÍN, Dolní ulice 371, podíl 34.000 Kč), JUDr. Milena NOVÁKOVÁ (ROŽMBERK nad Vltavou 39, podíl 34.000 Kč), JUDr. Petr PODLEŠÁK (viz výše, od 14. 12. 1992, podíl 34.000 Kč), Ing. Zdeněk ZBYTEK (viz výše, od 14. 12. 1992, podíl 34.000 Kč)

(03) Předmět podnikání: Zámečnictví, provádění inženýrských staveb, provádění bytových a občanských staveb, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo činností uvedených v příloze zákona, silniční motorová doprava

(04) Základní jmění 170.000 Kč

(04a) Dne 23. 8. 1994 na majetek firmy vyhlášen pro dluhy konkurs, konkursní správce JUDr. Josef KRLIN (ČESKÉ BUDĚJOVICE, Zeyerova 32)

 

Z.P.P.Z. Slaný, spol. s r.o.

(01) IČO 47534591, datum vzniku 22. 12. 1992. Sídlo SLANÝ, Vikova 472

(02) Statutární orgán, jednatelé a společníci: Ing. Zdeněk ZBYTEK (viz výše, podíl 50.000 Kč), JUDr. Petr PODLEŠÁK (viz výše, podíl 50.000 Kč)

(03) Předmět činnosti: Vnitrostátní zastupitelství, ubytovací služby v ubytovacích zařízeních hotel, hotel garni, motel, botel zařazených do tř. ** a výše a v kategoriích penzion, chatová osada, kemp zařazených do tř. *** včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních s výjimkou hostinských živností umístěných v kategoriích chatová osada a kemp, silniční motorová doprava - veřejná, nákladní, vnitrostátní, mezinárodní, opravy motorových vozidel

(04) Základní jmění 100.000 Kč

 

Šumava-International s.r.o.

(01) IČO 60850531, datum vzniku 1. 6. 1994. Sídlo LOUČOVICE 248, od 18. 6. 1997 LOUČOVICE 277, okr. Český Krumlov

(02) Statutární orgán, jednatelé a společníci: Ing. Zdeněk ZBYTEK (r.č. 511221/373, dále viz výše, podíl 885.000 Kč), Jan TRNOVSKÝ (r.č. 480923/422, OPAVA, U lučního mlýna 13, podíl 885.000 Kč, hotově složeno 5000 Kč, nepeněžitý vklad v hodnotě 880.000 Kč), Jaroslav ZBYTEK (r.č. 541021/2896, BUČOVICE, Zámecká 671, podíl 12.390.000 Kč), PhDr. Kateřina PERKNEROVÁ (r.č. 606223/0724, PRAHA 4, Konstantinova 1494, podíl 1.770.000 Kč, splaceno 10.000 Kč, nepeněžitý vklad v hodnotě 1.760.000 Kč), Radim ZBYTEK (r.č. 740408/5425, SLANÝ, Vikova 472, podíl 885.000 Kč, splaceno 5.000 Kč, nepeněžitý vklad v hodnotě 880.000 Kč), Zdeněk ZBYTEK ml. (r.č. ???, LOUČOVICE 277, podíl 885.000 Kč, splaceno 5.000 Kč, nepeněžitý vklad 880.000 Kč)

(03) Předmět činnosti: Zprostředkovatelská činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, realitní kancelář, půjčovna průmyslového zboží, zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

(04) Základní jmění 17.700.000 Kč

 

Steve Watson

AMEREX, a.s.

(01) IČO 99999999, datum zápisu 21. 12. 1990, výmaz 11. 12. 1992 + změna na s.r.o. Sídlo PRAHA 5, U Šalamounky 19, jednatel Dr. Steve C. WATSON

 

AMEREX, s.r.o.

(01) IČO 44847933, datum zápisu 11. 12. 1991. Sídlo PRAHA 5, U Šalamounky 10

(02) Statutární zástupce: Jednatel a společník Dr. Steve C. WATSON, bydliště Daper Hill-Rd.-RD2, Worcester, N.Y 12197, USA, přechodně PRAHA 5, U Šalamounky 10. Jednatel (od 11. 6. 11993) Josef MACH (datum narození 22. 9. 1930), bydliště PRAHA 4, Dolejšího 450/34.

 

Jan ŠULA

DDSG, a.s.

(01) IČO 25649353, den zápisu 2. 3. 1998, sídlo PRAHA 2, Londýnská 53

(02) Předmět podnikání mj. konzultační služby v oboru ekonomických informací, marketing-průzkum trhu včetně vyhodnocování informací, poradenství v oblasti obchodní politiky aj.

(03) Statutární orgán, představenstvo: Předseda JUDr. Jan ŠULA (r.č. 541125/1450), adresa PRAHA 1, Loretánská 7/176, členové představenstva Ing. Jan KADEŘÁVEK (r.č. 631112/0068), adresa BENEŠOV, Křižíkova 20/62, Jan PÁNEK (r.č. 670111/1065), adresa PRAHA 10, Voroněžská 24/172

(04) Dozorčí rada, předseda J. Michael FARREL (narozen 30. 3. 1941), adresa 1730 K Street, N.W., Suite 1100, WASHINGTON D.C., USA. Členové dozorčí rady Petr VACEK (r.č. 64714/1554), adresa PRAHA 5, Jindřicha Plachty 14, Jiří RUML (r.č. 500317/299), adresa PRAHA 4, Krč, Horáčkova 1216/299

(05) Vydáno 1000 Ks akcií na jméno v hodnotě 1000 Kč za akcii, ke dni 2. 3. 1998 splaceno 30 Kč.

(06) Údaje platné ke dni 6. 11. 1998, výpis pořízen 13. 11. 1998

 

INFO Bohemia, a.s.

(01) IČO 25053566, den zápisu 10. 6. 1996, původní název REGNUM ALM, a.s. (platilo do 21. 11. 1997), pak A.K. Consulting, a.s. (do 20. 3. 1998), sídlo PRAHA 1, Žitná 51 (do 21. 11. 1997), poté PRAHA 2, Londýnská 53 (do 20. 3. 1997), v současnosti PRAHA 2, Londýnská 55

(02) Předmět podnikání mj. organizační a ekonomické poradenství, marketing - průzkum trhu, organizace a zajišťování veřejných zakázek a výběrových zařízení ve smyslu ustanovení § 69 zákona 199/1994 Sb.

(03) Statutární orgán, představenstvo: Předseda Ing. Pavel BERTELMANN (do 21. 11. 1997), adresa PRAHA 7, U akademie 283/1, Ing. Tomáš TUHÁČEK (r.č. 641123/1112, do 20. 3. 1998), adresa ČERNOŠICE, Vrážská 332, JUDr. Daniel HONZÍK (r.č. 610625/1052), adresa STIŘÍN, Kamenice 6, PRAHA - východ. Místopředsedové představenstva Ing. Stefan BALGAVY (do 21. 11. 1997), adresa PRAHA 5, Nuslova 2278, Ing. Michal ŠUSÁK (do 21. 11. 1997), adresa PRAHA 4, Pod Lysinami 470/17, Mgr. Ingrid KŘIVÁNKOVÁ (r.č. 645622/0903, do 20. 3. 1998), adresa PRAHA 6, U dělnického cvičiště 4, Mgr. Aleš LINHART (r.č. 710812/0052, platí od 21. 11. 1997), adresa ŘÍČANY, Cesta svobody 637, Jiří RUML (všechny údaje viz dříve, platí od 20. 3. 1998)

(04) Dozorčí rada, předseda JUDr. Daniel HONZÍK (všechny údaje viz dříve, platí od 21. 11. 1997 do 20. 3. 1998), JUDr. Jan ŠULA (všechny údaje viz dříve, platí od 20. 3. 1998), členové dozorčí rady Stanislav KROUPA (do 21. 11. 1997), adresa PRAHA 10, U Dvojdomu 818/5, PhDr. Kateřina JUŘIČKOVÁ (do 21. 11. 1997), adresa Platonova 3285, JUDr. Josef SKÁCEL (r.č. 641108/0687, od 21. 11. 1997 do 20. 3. 1998), adresa PRAHA 4, Sladkovičova 11, Egon KULHÁNEK (r.č. 650101/0186, od 21. 11. 1997 do 20. 3. 1998), adresa PRAHA 1, U dělnického cvičiště 4 (viz Křivánková), Petr VACEK (všechny údaje viz dříve, od 20. 3. 1998), Libor HAVLÍK (r.č. 731021/4802), adresa ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, U pily 4

(05) Vydáno akcií 1008 (platí od 20. 3. 1998) na jméno ve jmenovité hodnotě 1000 Kč za akcii.

(06) Údaje platné k 6. 11. 1998, Výpis pořízen 6. 11. 1998

 

První městská banka, a.s.

(01) původní název ROYAL BANKA CS, a.s. (platilo od 31. 12. 1992 do 31. 1. 1995), IČO 47116129, datum zápisu 31. 12. 1992. Sídlo banky v době působnosti JUDr. Jana ŠULY PRAHA 1, Malé náměstí 11 (platí od 17. 11. 1997)

(02) Předmět podnikání v době působnosti JUDr. Jana ŠULY upraven v rozsahu povolení ČNB čj. 942/11 ze dne 18. 5. 1995 pro činnosti uvedené v § 1 odstavec 3, písm. h), bod 3 a ČNB čj. 2382/11 ze dne 16. 9. 1996 pro činnosti uvedené v § 1 odst. 3 písm. c) a písm. h) o bankách (platí od 23. 5. 1997)

 

Orgány banky v době působnosti JUDr. Jana ŠULY

(03) Statutární orgán, představenstvo: Předseda Vlastimil HADRABA (r.č. 510307/229), ve funkci od 31. 1. 1995 do 23. 6. 1998, adresa HOSTEJN 82, okr. Šumperk, Ing. Leoš PYTEL, CSc. (r.č. 551217/0356), předsedou od 14. 10. 1998, adresa PODĚBRADY, Severní 1042, místopředsedové Ing. Vladimír GULLA (r.č. 530321/345), od 18. 12. 1997, adresa PRAHA 6, Havraní 10 13, Ing. Marie KREJBICHOVÁ (r.č. 475801/410), od 14. 10. 1998 (předtím od 31. 1. 1995 do 23. 5. 1997 členkou představenstva), adresa PRAHA 5, Pod Smukyrkou 1048, členové představenstva JUDr. Hana HIMLOVÁ (r.č. 515821/117), od 23. 6. 1998 do 5. 10. 1998, adresa PRAHA 10-Horní Měcholupy, Nad Přehradou 404, Ing. Petr KINCEL (r.č. 610526/2449), platí od 23. 6. 1998, adresa PRAHA 4, Mladencova 3231, Viktor NEMRAVA (r.č. 680324/1313), platí od 17. 11. 1997, adresa PRAHA 5, Jezovská 120/5, JUDr. Jaroslav MACHÁČEK (r.č. 501228/069), od 7. 6. 1994, adresa BRNO, Ondrouškova 7, Ing. František DUŠEK (r.č. 441126/021), od 18. 12. 1997, adresa PRAHA 7, Libická 7, profesor Ing. Věnek ŠILHAN, CSc. (r.č. 270212/017), platí od 23. 5. 1997, adresa PRAHA 3, Jeseniova 105, Ing. Pavel BOHÁČEK (r.č. 670928/0578), platí od 23. 6. 1998, adresa DOLNÍ DOMASLAVICE 296, okr. Frýdek-Místek

(04) Dozorčí rada, předseda RNDr. Jan KOUKAL, CSc. (r.č. 510729/181), platí od 31. 1. 1995, místopředsedové dozorčí rady 0, členové dozorčí rady JUDr. Tomáš KAISER (r.č. 560506/019), platí od 31. 1. 1995, adresa PRAHA 7, Strojnická 3, Ing. Zdena JAVORNICKÁ (r.č. 595929/0359), totéž co předešle, adresa PRAHA 5, Fantova 1788, Ing. Bohumil VANA (r.č. 490513/320), totéž co předešle, adresa PRAHA 9, Podvinný mlýn 2132/13, JUDr. Jan ŠULA (všechny údaje viz dříve), od 23. 6. 1998, Ing. Jan BURGEMEISTER (r.č. 471209/010), totéž co předešle, adresa PRAHA 1, Všehrdova 11, Ing. Vít KLEIN (r.č. 612105/1858), totéž co předešle, adresa ÚSTÍ NAD LABEM, Resslova 3, Ing. Eva KMOCHOVÁ (r.č. 545607/1676), totéž co předešle, adresa PRAHA 4, Starochodovská 1142, Ing. Jindřich NOWAK (r.č. 410606/430), totéž co předešle, adresa OSTRAVA 1, Na Lískovci 2. (Členem Dozorčí rady byl také od 31. 12. 1992 do 31. 1. 1995 Ing. Jan HEJÁTKO, CSc., adresa NÁMĚŠŤ nad Oslavou, Ocmanice 99. Do roku 1991 předseda JZD, poté zakladatel a.s. TIBA Třebíč. Úzká spolupráce s Mikulášem NADAŠIM na mnoha nelegálních obchodech + rozkrádání majetku družstva, spolupráce s DAK SLUŠOVICE)

(05) Základní jmění banky při založení 250 miliónů korun, pak navýšeno na 300 miliónů. Mezi zakladatele banky patřila např. a.s. PEGAS ZNOJMO, jedna ze společností, vzniklá rozkrádáním DAK SLUŠOVICE a JZD MÍR PRÁČE - spoluúčast vedoucích představitelů DAK SLUŠOVICE, a TIBA, a.s. - viz HOJÁTKO)

 

OSKAR GAG, s.r.o.

(01) IČO 62911694, den zápisu 3. 2. 1995. Původní název GOLF TRAINING INTERNATIONAL, s.r.o., (do 20. 2. 1998), Sídlo PRAHA 4 - Modřany, Na Blanensku 22 (do 20. 2. 1998), poté PRAHA 1, Karoliny Světlé 29

(02) Předmět podnikání: Reklama, marketing a průzkum trhu, vydavatelství, nakladatelství aj.

(03) Statutární orgán, jednatelé: JUDr. Josef SKÁCEL (nebyl společník, všechny údaje viz dříve), Oldřich DUFEK (r.č. 460523/099,), společníkem a jednatelem od 20. 2. 1998, podíl 35.000 Kč (splacen), adresa ŘEVNICE, Tyršova 99, Praha západ, Svatopluk ŠTEFL (r.č. 500107/022), společníkem a jednatelem od 20. 2. 1998, podíl 35.000 Kč (splacen), JUDr. Jan ŠULA (všechny údaje viz dříve), společníkem a jednatelem od 20. 2. 1998, podíl 30.000 Kč (splacen)

(04) Základní jmění 100.000 Kč

 

SOEZ, s.r.o.

(01) IČO 25651587, den zápisu 9. 3. 1998, sídlo PRAHA 2, Londýnská 53

(02) Předmět podnikání: Marketing - průzkum trhu včetně vyhodnocování informací, reklamní a propagační činnost, konzultační služby v oboru ekonomických informací, tvorba software, nakladatelská a vydavatelská činnost, automatizované zpracování dat, fotografické služby, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a průmyslu atd.

(03) Statutární orgán, jednatelé: Tomáš DVOŘÁK (r.č. 650703/0915), výše vkladu 20..000 Kč, splaceno 16.667 Kč), adresa PRAHA 1, U železné lávky 6, Ing. Tomáš VEJLUPEK (r.č. 580321/0248, výše vkladu 40.000 Kč, splaceno 33.333 Kč), adresa PRAHA 3, Čáslavská 15, JUDr. Jan ŠULA (všechny údaje viz dříve, výše vkladu 40.000 Kč, splaceno 33.333 Kč). Ostatní společníci: Mgr. Aleš POŘÍZKA (r.č. 680305/0727, výše vkladu 20.000 Kč, splaceno 16.667 Kč), adresa PRAHA 5, Vrážova 9

(04) Základní jmění 100.000 Kč

 

Firmy společníků jana šuly

LONDÝNSKÁ, a.s.

(01) IČO 64581489, původní název Podnikatelská Barka, a.s. (platilo do 21. 4. 1997), den zápisu 28. 11. 1995, sídlo PRAHA 3, Šrobárova 49 (do 21. 4. 1997), v současnosti PRAHA 2, Londýnská 674/55 (stejná adresa jako u INFO Bohemia, a.s., viz dříve)

(02) Předmět činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, reklama a propagační činnost

(03) Statutární orgán, představenstvo: Předseda Jakub KONEČNÝ (r.č. 710718/0036), do 21. 4. 1997, pak členem představenstva, adresa PRAHA 6, Václavkova 363/20, JUDr. Daniel HONZÍK (vveškeré údaje viz dříve), platí od 21. 4. 1997, členové představenstva Tomáš ZPĚVÁK (r.č. 700517/0533), do 21. 4. 1997, pak člen Dozorčí rady, adresa PRAHA 4, Polední 17, Ing. Ludvík ZVĚŘINA (r.č. 460812/033), do 21. 4. 1997, adresa PRAHA 4, Bohunova 1342/12, JUDr. Josef SKÁCEL (veškeré údaje viz dříve)

(04) Dozorčí rada, předseda: Václav BASSETO (r.č. 700421/0070), do 21. 4. 1997, adresa PRAHA 4, Polední 18, členové Dozorčí rady Roman SAMONIL (r.č. 691023/0217), do 21. 4. 1997, adresa PRAHA 4, Psohlavců 1203/52, Přemysl VESELÝ (r.č. 501225/140), do 21. 4. 1994, adresa PRAHA 5, Amforová 1898, Jiří RUML (veškeré údaje viz dříve), od 21. 4. 1994 (ještě původní adresa PRAHA 6, Radimova 19, nová adresa viz dříve), Jana HONZÍKOVÁ (r.č. 606252/0788), platí od 21. 4. 1997, bytem STIŘÍN, Kamenice 6, Praha východ

(05) Základní jmění do 21. 4. 1997 milión korun (tisíc akcií po tisíci korunách za kus). Dne 4. 2. 1997 akcionář JUDr. Daniel HONZÍK (viz dříve a později) zvýšil základní jmění o 9 miliónů korun, a to upráním kmenových akcií v počtu 90 kusů o jmenovité hodnotě 100.000 Kč za kus na majitele v listinné podobě. Platí to od 18. 3. 1997

 

ELSO INTERNATIONAL s.r.o.

(01) IČO 48593826, datum zápisu 25.3.1999. Sídlo Praha 6 Říčanova 16

(02) Statutární orgán, jednatel Petr Dillinger (PRAHA 1, Spálená 10, 25.3.1993 - 13.2.1995), Tomáš Dvořák (r.č. 650703/0915 PRAHA 1 U železné lávky 6, Platilo do 17.9. 1997, podíl 100.000 Kč), Pietro Marcovich (r.č. 520517/036 PRAHA 6, Říčanova 16, platí od: 17.9.1997 podíl 50.000 Kč), Vladimír PREK (r.č. 530722/013, PRAHA 5, Hamšíkova 21, Platí od 17.9.1977 podíl 50.000 Kč)

(03) Předmět podnikání: Prodej a koupě zboží za účelem dalšího prodeje

(04) Základní jmění 100.000 Kč

 

šulovi přátelé: Viktorie Hradská

R.D.P.Group, a.s.

(01) IČO 49241010, den zápisu 9. 7. 1993. Sídlo PRAHA 1, Karmelitská 17

(02) Předseda představenstva Ing. Lubomír Soudek (od dne zápisu, r.č. 440411/419, adresa Plzeň, Karlovarská 79)

(02a) Generální ředitelka (od 27. 7. 1994) Viktorie Hradská PhDr. (r.č. 445212/953, zároveň členkou představenstva od 30. 10. 1996, bytem Velkopřevorské náměstí 1, Praha 1)

(03)Předmět činnosti: Poradenská činnost v oblasti strojírenství, zprostředkovatelská činnost v oblasti elektrotechniky, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej. Od 1. 1. 1995 provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem. Od 16. 1. 1995 nákup, prodej a přeprava zbraní a střeliva

(04) Základní jmění: Při založení 12.000.000 Kč, od 27. 7. 1994 38.500.000 Kč

(04a)Akcionáři vedle Lubomíra Soudka jsou české firmy, zabývající se výrobou zbraní (např. Aero Vodochody aj.)

 

SBK CZECH a.s.

(01) IČO 25059696, den zápisu 20. 6. 1996. Sídlo PRAHA 1, Karmelitská 17 (sídlo akciové společnosti R.D.P. GROUP - zbrojní průmysl)

(02) Statutární orgán, představenstvo: Předseda PhDr. Viktorie HRADSKÁ (viz výše), členové Ing. Radomír MACH (viz výše), Ing. Ivan SZENDIUCH (r.č. 440830/419, bytem BRNO, Újezdy 30). Dozorčí rada, předseda JUDr. Jaroslav NĚMEČEK (viz výše). Členové: Ing. Aleš DOLEŽAL (r.č. 660208/0834, bytem BRNO, Kainarova 72), docent Ing. Václav KUBIŠTA (r.č. 470228/009, bytem PRAHA 1, Elišky Krásnohorské 14)

(03) Předmět podnikání: Organizování sportovních závodů, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, poradenství v oblasti ekonomiky a řízení, poradenská činnost v oblasti strojírenství

(04) Akcie: 10.000 akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100 Kč. Základní jmění 1.000.000 Kč

 

KREIDEL Brno, a.s.

(01) Od 20. 11. 1997 KOZAK TRADING. IČO 64506321, den zápisu 21. 6. 1996. Sídlo BRNO, Šumavská 31, od 20. 11. 1997 KLATOVY, Franty Šumavského 189, PSČ 339 01

(02) Statutární orgán, představenstvo: Předseda Jaroslav KUCHYŇKA (r.č. 440803/061, bytem LOSINÁ 98, p. Chválenice, PSČ 332 05), místopředseda Představenstva docent Ing. Petr HRUBÝ, CSc. (r.č. 491219/080, bytem PLZEŇ, Hálkova 34, PSČ 301 22), členka od 20. 11. 1997 Dr. Viktoria HRADSKÁ (viz výše). Dozorčí rada: Předseda Jan VONDRYSKA (r.č. 380219/078, bytem KLATOVY, Pod Hůrkou 487, PSČ 339 01), členové Jiří KUBÁT (r.č. 590517/0579, bytem KLATOVY, Kollárova 223), Lenka VELÍŠKOVÁ (r.č. 525917/266, bytem NEBÍLOVY 32, okres Plzeň jih, PSČ 332 07)

(03) Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkování obchodu a služeb

(04) Akcie: 100 ks. akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Základní jmění 1.000.000 Kč

 

ACTA - pf a.s.

(01) IČO 25094033, den zápisu 12. 12. 1997. Sídlo PRAHA 1, Karmelitská 17 (sídlo akciové společnosti R.D.P. GROUP, zbrojní průmysl)

(02) Statutární orgán, představenstvo: Předseda Viktoria HRADSKÁ (viz výše), členové Ing. Radomír MACH (viz výše), JUDr. Petr ŠIROKÝ (r.č. 451029/079, bytem HAVÍŘOV, Kosí 1). Dozorčí rada: Předseda Ing. Pavel NOVOTNÝ (r.č. 521004/010, bytem Ostrava - Poruba, Gustava Klimenta 7), členové Jelena RJIRIKOVÁ (r.č. 375714/082, bytem Praha 7, Strojnická 9), JUDr. Jaromír NĚMEČEK (viz výše)

(03) Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

(04) Akcie: 100 ks. akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Základní jmění 1.000.OOO Kč

 

NATURA TV a.s.

(01) IČO 25123246, den zápisu 22. 4. 1997. Sídlo PRAHA 1, Karmelitská 17 (sídlo akciové společnosti R.D.P. GROUP, zbrojní průmysl)

(02) Statutární orgán, představenstvo: Předseda Viktoria HRADSKÁ (viz výše), členové Kamil SPÁČIL (r.č. 640210/2487, bytem ZLÍN, Fabiánka 1/199), Alexander KOENIGSMARK (r.č. 440527/096, manžel HRADSKÉ, byt tamtéž). Dozorčí rada: Předseda Ing. Helena SEDLÁČKOVÁ (r.č. 445402/029, bytem PRAHA 1, V jámě 7), členové Zbyněk BARTOŠ (r.č. 421003/029, bytem Praha 4, Boskovská 2926), JUDr. Jaroslav NĚMEČEK (viz výše)

(03) Předmět činnosti: Výroba audiovizuálních děl, ekonomické a organizační poradenství, reklamní a propagační činnost, agenturní činnost v oblasti kultury

(04) Akcie: 100 ks. kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, každou o jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Základní jmění 1.000.000 Kč. Jediný akcionář: VICTORIA public affairs, a.s., IČO 60194278, se sídlem PRAHA 1, Staroměstské nám. 29/460

 

MaN servis akc. spol.

(01) IČO 25373129, den zápisu 30. 5. 1997. Sídlo ŠUMPERK, Blahoslavova 4, PSČ 787 01

(02) Statutární orgán, představenstvo: Předseda představenstva JUDr. Jaroslav NĚMEČEK (r.č. 560320/0834, bytem ŠUMPERK, ČSA 60, PSČ 78701), členové představenstva Viktorie HRADSKÁ (r.č. 445212/953, bytem PRAHA 1, Velkopřerovské náměstí 1), Dalimil MIKA (r.č. 731119/5282, bytem STARÉ MĚSTO pod Sněžníkem, Nová Seninka 79, PSČ 788 32). Dozorčí rada: Předseda Miloslav MIKA (r.č. 490924/072, bytem jako Dalimil MIKA), členové Milada MIKOVÁ (r.č. 535113/072, bytem jako Dalimil MIKA), Ing. Radomír MACH (r.č. 521215/035, bytem PRAHA 2, Ladova 7)

(03) Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor podle § 4 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., v plném znění

(04) Akcie: 50 ks. kmenové akcie na majitele v jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč, základní jmění 50.000.000 Kč

 

OLEG ORLOV - rezident KGB

ARROW TRAVEL AGENCY, s.r.o.

(01) IČO 63667690, Obchodní rejstřík Praha Oddíl: C. Vložka 37510, datum zápisu 22. 05. 1995, poslední zápis 1. 12. 1997.

(02) Sídlo společnosti do 21. 11. 1996 PRAHA 3, Koněvova 1127/56, poté až dosud PRAHA 1, V jámě 1. Pobočka Arrow Travel Agency Praha 1, Vodičkova 28 (sídlo LIDIA, s.r.o, viz dále), telefon/fax 02-24162593.

(02a) Statutární orgán, jednatelé: Ing. Jiří HORČIČKA(r.č. ?), PRAHA 4, Pšenčíkova 676/20 (jednatel do 19. 2. 1996), JUDr. Oleg ORLOV (narozen 20. 10. 1953), PRAHA 4, Bělčická 2827 (jednatelem od 19. 2. 1996 dosud).

(02b) Předmět činnosti: Provozování cestovní kanceláře, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu.

(03) Základní jmění 270.000 Kč (platilo do 19. 2. 1996): Ing. Jiří HORČIČKA 20.OOO Kč, JUDr. Oleg ORLOV 50.000 Kč, Michal ŠTĚPÁNEK (r.č. ?, bytem Ovčí hájek 2154) 150.000 Kč, JUDr. Válav AUPRECHT (r.č. 530924/016, bytem PRAHA 4, Za mlýnem 33) 50.000 Kč. Od 19. 2. 1996 základní jmění 1.500.000 Kč: BAPOL. s.r.o (IČO 45798559, sídlo Praha 1, Vodičkova 30) 1.380.000 Kč, JUDr. Oleg ORLOV 70.000 Kč, JUDr. Václav AUPRECHT 50.000 Kč.

 

LIDIA, s.r.o.

(01) IČO 25616978, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: C. Vložka 55153, den zápisu 17. 10. 1997.

(02) Sídlo společnosti PRAHA 1, Vodičkova 28 (viz pobočka společnosti Arrow Travel Agency).

(02a) Statutární zástupce, jednatel Dr. Oleg ORLOV

(02b) Předmět činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.

(03) Společníci: Vladimír SKOROKHODOV (narozen 1. 1. 1951, bytem ul. Ostrovianova 27/3, MOSKVA, Ruská federace) 50.000 Kč, od 5. 1. 1998 30.000 Kč, Lidia SKOROKHODOVA (narozená 31. 8. 1952, bytem Severnoje Chertaňovo 6-601, MOSKVA, Ruská federace) 50.000 Kč, Natalie AREFIEVA (narozená 16. 5. 1997, bytem Ostrovjanova 22/1/8, MOSKVA, Ruská federace) 20.000 Kč (od 5. 1. 1998). Základní jmění celkem 100.000 Kč

 

BAPOL, s.r.o.

(01) IČO 45798559, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: C. Vložka: 10361, datum zápisu 28. 8. 1992.

(02) Sídlo společnosti PRAHA 1, Vodičkova 30.

(02a) Statutární zástupce a jednatel: Ing. Jaroslav HYNEK, Velké Popovice, Smetanova 404.

(02b) Předmět činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uvedeného v příloze zákona číslo 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného.

(03) Společníci: BAVEGA, s.r.o, PRAHA 1, Vodičkova 30 (Od 28. 8. 1992 do 7. 2. 1994) 50.000 Kč, JUDr. Václav AUPRECHT, (společník od 7. 2. 1994) 50.000 Kč, Ing. Jaroslav HYNEK 20.000 Kč, Miroslaw SAMOCIUK, Varšava, Michaloviča 58, Polsko, 32.000 Kč. Základní jmění celkem 102.000 Kč.

 

BAVEGA, s.r.o

(01) IČO 00570052, Obchodní rejstřík Praha ???, datum zápisu 30. 10. 1990.

(02) Sídlo společnosti Vodičkova 30, PRAHA 1.

(02a) Statutární orgán, ředitel: Ing. Jaroslav BAČA, Praha 6, Někrasova (N. A. Někrasova) 10/653 (od 30. 10. 1990 do 14. 7. 1993), jednatel Lester John SCNEIDER, Praha 4, Na Jezerce I (od 14. 7. 1993).

(02b) Předmět činnosti: Organizovní a zajišťování obchodních, sportovních a kulturních akcí v ČSFR, provozování ubytovacích služeb, provozování restauračních zařízení, poradenské služby v oblasti obchodní, ekonomické a finanční, marketingové služby, tradingová činnost, provozování, pronájem a servis herních a hracích automatů, heren a kasin, zřizování a provozování sázkových kanceláří, zavádění výrobních programů včetně vlastního provozování (platí do 14. 7. 1993), koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej s výjimkou zk. č. 455/91 Sb. a zboží tímmto zákonem vyloučeného. Od 14. 7. 1993 platí:

1) Zprostředkovatelská činnost vykonvaná přes občany ve styku se zahraničními osobami v oblasti vývozu a dovozu zboží, na zkladě smluv o obstarávní zležitosti jménem organizace na účet čs. osob.

2) Vývoz a dovozy věcí s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb.

3) Dovoz hracích automatů včetně nhradních souástek

4) Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR a v zahraničí formou servisních míst a formou provozovní konsigačních skladů

5) Přijímání služeb od zahraničních osob v souladu s předmětem činnosti organizace.

 

(03) Společníci: Jindřich BAČA (Od 30. 10. 1990 do 14. 7. 1993), vklad 20.000 Kč Vojtech VENDEGH, nábr. Klementa Gottwalda 42/9, KOMÁRNO 94501 (od 30. 10. 1990 do 23. 12. 1991) 20.000 Kč (do 23. 12. 1991), Vladimír HORÁČEK, PRAHA 4, Chodov, Baráčkova 1586/16 (do 23. 12. 1991) 20.000 Kč (do 23. 12. 1991), JUDr. Štefan GALAMBOS, KOMÁRNO, Pionierska 10/12, 94501 (do 23. 12. 1991) 20.000 Kč (do 23. 12. 1991), JUDr. František FOJTÍK, PRAHA 4, BRANÍK, Mezivrší 1446/ 296 (do 23. 12. 1996) 20.000 Kč (do 23. 12. 1991), Josef FILKO, nábr. Klementa Gottwalda 24/28 KOMÁRNO 94501 (do 23. 12. 1991) 20.000 Kč (do 23. 12. 1991), JUDr. Václav AUBRECHT (totéž) 70.000 Kč (do 14. 7. 1993), Dresser finance and Investments S.A. Repblica Panama, Panama, Elvira Mendez Street (od 14. 7. 1993) 140.000 Kč (od 14. 7. 1993).

BAVEGA-FIN-SPOL-KASKIMIES, s.r.o.

(01) IČO 41193458, Obchodní rejstřík Praha, Oddíl: C. Vložka: 3846, datum zápisu 2. 9. 1992, datum uzavření společenské smlouvy 26. 8. 1991.

(02) Sídlo společnosti PRAHA 1, Vodičkova 30.

(02a) Statutární orgán, ředitel: Jana Marie KASKIMIES, Finsko, Helsinki 90, Raaseposintie C52 (platilo od 2. 9. 1991 do 16. 6.1993), prokurista Ing. Jindřich BAČA (platilo od 2. 9. 1991 do 16. 6. 1993), jednatel Lester John SCHNEIDER (platí od 16. 6. 1993).

(02b) Předmět činnosti: Nákup a prodej zboží na základě zmocnění a požadavků patnerů vč. maloobchodního a velkoobchodního prodeje tohoto i vlastního zboží, zahr. i tuzemského zprostředkování obchodu, organizování a zajišťování obchodních, sportovních a kulturních akcí, zajišťování a provozování ubytovacích služeb, zajišťování, provozování a zakládání restauračních zařízení, poradenské služby v oblasti výrobní, obchodní, ekonomické, finanční a jiné kontakty mezi zahraničními subjekty, marketinková a tradingová činnost a služby zajišťování finančních opečrací (platí do 16. 6. 1993), prodej a nákup know-how, stavební činnost, zavdění výrobních programů včetně vlastního provozování, prodej poživatin zaměřených na zdravou výživu, kosmetiky a drogistických vrobků, zřizování kancelří, poboček a filiálek, investování do ojektů, prostor a pozemků za účelem pěstování ekopotravin a bylin, zajištění služeb spojených s předmětem činnosti (platilo do 16. 6. 1993), koupě zboží za úelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží uvedeného v příl. zák. č. 445/91 Sb. (platí od 16. 6. 1993 dosud).

(03) Společníci: Dresser Finance and Investments S.A. 1.000.000 Kč (platí od 16. 6. 1993), Ing. Jindřich BAČA 50.000 Kč (do 16. 6. 1993), Jana Marie KASKIME 50.000 Kč (do 16. 6. 1993). Základní jmění 1.000.000 Kč

 

ALEXANDRA RICCI: StB a KGB

ECO-SERVICE s.r.o.

(01) IČO 49435981, Obchodní rejstřík Brno, Oddíl: C. Vložka: 1197, datum zápisu 5. 8. 1993.

(02) Sídlo společnosti MODRÁ u Uherského Hradiště čp. 84

(02a) Statutární zástupci, jednatelé: Antonio GELFUSA, dlouhodobý pobyt MODRÁ 84, trvale Itálie, Sabaudia 23/A (jednatelem od 5.8. 1993 do 17. 4. 1996), Alexandra RICCI (r.č. 445823/138), Stojanova 531, UHERSKÉ HRADIŠTĚ (od 5. 8. 1993 do 8. 12. 1997), Alexandra RICCI (r.č. a bydliště viz výše, jednatelkou dosud)

(02b) Předmět podnikání: Obchodní činnost, zprostředkovatelská činnost, arketing, poradenství v oboru projektování technologií spojených s dodvkou termohydraulických zařízení se zvláštním zaměřením na telematický systém, poradenská činnost v oblasti ekologie všeobecně a speciální servis pro zákazníky v oboru instalace, výběru materiálů včetně kontroly dokumentace a instalace zařízení, na kterých je aplikován telematický systém, projektová činnost a investiční výstavba (platí od 29. 9. 1994).

(03) Společníci: MODRÁ, s.r.o. 50.000 Kč (od 12. 4. 1995), PONTIA SERVICE, s.r.l. (Donato Sabaudia Latina ITALIA, Via Portosello N. 1604010 13S) 50.000 Kč (od 5. 8. 1993 do 28. 9. 1994), TENCO SERVICE, s.r.l. (adresa totéž co předešle) 50.000 Kč (od 28. 9. 1994 do 12. 4. 1995), Alexandra RICCI (r.č. a adresa viz předešle) 50.000 Kč (od 5. 8. 1993)

 

MODRÁ s.r.o.

(01) IČO 60706309, Obchodní rejstřík Brno, Oddíl: C. Vložka 15151, datum zpisu 14. 7. 1994.

(02) Sídlo společnosti MODRÁ č.p. 84, P.s.č. 687 06.

(02a) Statutární orgán, jednatelé: Antnio GELFUSA (jednatelem od 4. 5. 1994 do 14. 7. 1994), Alexandra RICCI (jednatelka od 14. 7. 1994 dosud)

(03) Společníci: Antonio GEFUSA 700.000 Kč (od 6. 9. 1994 do 27. 2. 1996), Alexandra RICCI 700.000 Kč (od 29. 2. 1996 dosud). Základní jmění 1.000.000 Kč (4. 9. 1994 do 6. 9. 1995), dnes 700.000 Kč

 

PONTIAGAS, s.r.o.

(01) IČO 49435880, Obchodní rejstřík Brno (?), datum zápisu 5. 8. 1993

(02) Sídlo společnosti MODRÁ 84 okres Uherské Hradiště

(02a) Statutární zástupce, jednatelé: Antonio GELFUSA (od 5. 8. 1993 do 18. 7. 1995), Ivo SÁDLO, STARÉ MĚSTO u Uherského Hradiště, Svatovítská 1538, Alexandra RICCI (r.č. 445823/138), bytem Stojanova 531, UHERSKÉ HRADIŠTĚ (od 18. 5. 1995).

(02b) Předmět podnikání: Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

(03) Společníci -Vklady: MODRÁ, s.r.o. 510.000 Kč, GASMONT, s.r.o. 290.000 Kč, ECO-SERVICE s.r.o. 100.000 Kč, Ivo SÁDLO 100.000 Kč, PONTIA SERVICE s.r.l., 510.000 Kč (od 5. 8. 1993 do 29. 6. 1994), TENCO SERVICE, s.r.l. 510.000 Kč (do současnosti).

 

Pavel SEHNAL a spol.

Podnikatelská banka a.s.

(01) IČO 47115378, datum zápisu 19. 12. 1994, 11.2.1998 prohlášen konkurz

(02) Sídlo banky PRAHA 3, Roháčova 79.

(02a) Statutární orgán: Předseda představenstva Pavel SEHNAL (r.č. 640701/0434), bydliště PRAHA 4, Vavřenova 1440/2 (od 19. 12. 1994 člen, od 8. 2. 1996 předseda), člen představenstva RNDr. Zdeněk SOMR (od 13. 19. 1992 do 9.8. 1994, od 3. 2. 1995 do 18. 2. 1996), bydliště NYMBURK, J. Gagarina 1979, Rudolf BARÁNEK (od 13. 10. 1992 až 9. 8. 1884), bydliště BŘECLAV, Osvobození 24, Ing. Jan TLAČBABA (od 19. 12. 1994 do 8. 2. 1996 člen, pak místopředseda), bydliště PRAHA 1, Ve Smečkách 13, Ing. Josef FANTÍK (od 9. 8. 1994 člen představenstva a generální ředitel), bydliště VYŠEHOŘOVICE 90, Praha-východ, Ing. Jan ŠULC (od 13. 10. 1992 do 9. 8. 1994), bydliště PRAHA 10, Leknínova 3, Ing. Miroslav ADÁMEK (od 13. 10. 1992 do 9. 8. 1994), bydliště ÚSTÍ nad Labem, Hynaisova 8, Ing. Michael MORAVEC (od 8. 2. 1996 místopředseda), bydliště PRAHA 8, Křivenická 426/2, Dozorčí rada: JUDr. Josef ŠKODA (předseda 9. 8. 1994 až 19. 12. 1994), bydliště PRAHA 5, Postřekovská 774, Mgr. Radek PELEŠKA (9. 8. 1994 až 19. 12. 1994), bydliště KARLOVY VARY, Východní 12, Ing. Luboš ŠTĚPÁNEK (od 19. 4. 1994), bydliště JENEČ, Lidická 161, okr. Praha-západ, Ing. Petr KACHLÍK (od 19. 4. 1994), bydliště PRAHA 6, Jugoslvských partyzánů 30

(03) Správcem konkursu od 17. 12. 1996 JUDr. Ing. Jozef SPIŠIAK, bydliště PRAHA 5, Ohradní 1346.

 

Bursovní společnost pro kapitálový trh a.s.

(01) IČO 47116072, datum zápisu 29.12.1992

(02) Sídlo společnosti PRAHA 4, Náměstí hrdinů 3 (do 19. 12. 1994), PRAHA 1. Masarykovo náměstí 28.

(02a) Statutární orgán: Předseda představenstva Pavel SEHNAL (r.č. 640701/0434), bydliště PRAHA 4, Vavřenova 1440/2

 

Podnikatelský penzijní fond a.s.

(01) IČO 61860000, datum zápisu 10. 11. 1994, den výmazu 31.3.1999

(02) Sídlo společnosti PRAHA 1, Mezibranská 23 (do 26. 9. 1996), PRAHA 1, Masarykovo nábřeží 28

(02a) Statutární orgán: předseda představenstva Pavel SEHNAL (r.č. 640701/0434), bydliště PRAHA 4, Vavřenova 1440/2

 

Podnikatelská komunální a.s.

(01) IČO 61860204, datum zápisu 22.12.1994

(02) Sídlo společnosti PRAHA 1, Václavské náměstí 66,

(02a) Statutární orgán: předseda představenstva Pavel SEHNAL (r.č. 649701/0434), bydliště PRAHA 4, Vavřenova 1440/2

(02b) Předmět podnikání: Činnost organizačních a ekonomických poradců, vydavatelství a nakladatelství, sprostředkování v obchodě, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 

SP GROUP a.s.

(01) IČO 63078571, datum zápisu 14. 3. 1995

(02) Sídlo společnosti PRAHA 1, Václavské náměstí 66 (do 30. 6. 1997), PRAHA 1, Masarykovo nábřeží 28.

(02a) Statutární orgán: předseda představenstva Pavel SEHNAL (r.č. 649701/0434), bydliště PRAHA 4, Vavřenova 1440/2

 

Luckytip, s.r.o. Pardubice

(01) IČO 13584341, datum zápisu 8.1.1991

(02) Sídlo společnosti: PARDUBICE, Jiráskova 29, Od 12.7.1995 PRAHA, Senovážné nám. 21

(02a) statutární orgán: zástupce a jednatel Pavel SEHNAL (r.č. 649701/0434), bydliště PRAHA 4, Vavřenova 1440/2

(02b) předmět podnikání: Provozování kurzových sázek, sprostředkování a prodej sázkových losů a tiketů

 

Česká podnikatelská pojišťovna a.s.

(01) IČO 63998530, den zápisu 6.11.1995

(02) Sídlo společnosti PRAHA 4, Budějovická 5/64

(02a) Statutární orgán: prokurista Pavel SEHNAL (r.č. 649701/

0434), bydliště PRAHA 4, Vavřenova 1440/2, člen dozorčí rady Ing. Luboš ŠTĚPÁNEK, JENEČ, Lidická 161, okr. Praha-západ.

 

Podnikatelská leasingová a.s., od 17.3.1998 Myšák a.s.

(01) IČO 63999234, den zápisu 8.11.1995

(02) Sídlo společnosti PRAHA 3, Roháčova 79, od 17.3.1998 PRAHA 1, Vodičkova 31

(02a) Statutární orgán: předseda dozorčí rady Pavel SEHNAL (r.č. 649701/0434), bydliště PRAHA 4, Vavřenova 140/2, člen dozorčí rady Ing. Luboš ŠTĚPÁNEK, JENEČ, Lidická 161, okr. Praha-západ, člen dozorčí rady Ing. Jan TLAČBABA, PRAHA 1, Ve Smečkách 13.

 

Firmy Františka CHOBOTA a společníků

EURO, s.r.o.

(01)IČO 43227058, den zápisu 6.11.1991

(02)Sídlo společnosti: LITOMĚŘICE, Liškova 10

(02a)Statutární orgán: jednatelé: František CHOBOT, PRAHA 1, Z železné lávky 6, JUDr. Josef ŠKODA, PRAHA 5, Prostřekovská 774

(03) Předmět činnosti :do 1. 9. 1992:

a) nákup a prodej nemovitostí,

b) obchodní a zahraničně obchodní činnost v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění podle zákona č. 42/1989 S.b., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů

c) zajišťování obchodních, zprostředkovatelských a obstaravatelských služeb pro třetí osoby,

d) poradenská a konzultační činnost,

e) poskytování ubytovacích a dalších služeb, souvisejících s provozováním hotelu a restaurace. Po 1. 9. 1992 předmět činnosti: Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, poradenská činnost v oblasti podnikání, realitní kancelář

 

CROWN AIR s.r.o.

(01) IČO 25102672, den zápisu 28.1.1997

(02) Sídlo společnosti: PRAHA 4, Na vrstvách 971.

(02a) Statutární orgán: zástupce a jednatelé: Tomáš CHLUMECKÝ (r.č. 611123/175), PRAHA 4, Na vrstvch 791, JUDr. Zděněk PEJSKAR (r.č. 491029/010), PRAHA 4, Doubravická 1305

(02b) předmět podnikání: Letecká doprava a letecké práce, zprostředkování obchodu a služeb. Základní jmění 100.000 Kč. V pozadí CROWN AIR s.r.o. stojí Joachim Gerlach a František CHOBOT.

 

EX ELSIOR CASINO a.s. od 8.9.1994 EXINO a.s.

(01) IČO 43224768, den zápisu 21. 10. 1991.

(02) Sídlo společnosti: LITOMĚŘICE, Líškova 10 (od 21. 10. 1991 do 1. 9. 1992), poté PRAHA 5, U Nesypky 16.

(02a) Statutární ogán: zástupci, jednatelé a společníci: Anton ISELE, 16 Hohes Gestade D-7440, MURTINGEN, SRN (do 8.9.1994), Ralf ZIMMERMANN, ST. MOERS, Packertstrasse 43, SRN (do 8.9.1994), předseda představenstva-František CHOBOT, Mnichov, SRN, Carl-Orff-Bogen 40 (do 8.9.1994), od 8.9.1994 PRAHA 1, U železné lávky 6, Olga JANOUTOVÁ, PRAHA 2, Na Švihance 6, Jirásek RADOVAN, PRAHA 6, Španielova 1288. Dozorčí rada: předseda MUDr. Jiří PRŮŠA,PRAHA 6, Kralupská 6, členové: Josef RIPPL, Přístavní 43, PRAHA 7, Irena HOLEČKOVÁ, Dejvická 27, PRAAH 6

(02b) Předmět podnikání: Předmětem činnosti je účast na obchodním, výrobním a jiném podnikání v tuzemsku i zahraničí. Společnost v rámci své činnosti bude provádět obchodní a zahraničně obchodní činnost, zajišťování obchodních a zprostředkovatelských a obstaravatelských služeb pro třetí osoby, poradenskou a konzultantskou činnost a nákup a prodej nemovitostí. Zahraniční obchodní činnost provádí společnost v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění podle zákona č. 42/1980. Platilo od 21.10.1991 do 8.9.1994, od 8.9.1994 zprostředkovatelská činnost v oblati obchodu, poradenská činnost v oblasti podnikání, realitní kancelář, ubytovací služby v ubytovacích zařízeních včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních - hotely, motely, botely.

 

NEXUM, a.s.

(01) IČO 60193964, den zápisu 18.1.1994

(02) Sídlo společnosti PRAHA 5, U Okrouhlíku 3.

(02a) Statutární orgán: představenstvo: Dr. Josef ŠKODA, PRAHA 5, Postřekovská 774, členové Petr GALLOVIČ, PRAHA 7, U Garáží 2, Ing. Zbyněk VESELÝ, PRAHA 4, Plamínkové 1557, Ing. Karel SRNEC, MOST, Chránce 50 431 01. Dozorčí rada: předseda Dr. Karel TUČEK, HRADEC KRÁLOVÉ II, Gebauerova 1422, členové: František CHOBOT, PRAHA 1, U železné lávky 6, Hana HÁRTLOVÁ, PRAHA 4, Nad Lesním divadlem 1116.

(02b) Předmět činnosti:

- Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona), zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, činnost ekonomických poradců

- obchodování s cennými papíry (od 23.10.1995 do 29.12.1998)

 

NOTABLE ENTERPRIES a.s.

(01) IČO 43222234, den zápisu 10. 9. 1991, dne 25. 4. 1995 do konkursu

(02) Sídlo společnosti LITOMĚŘICE, Líškova 10 (až do 1. 9. 1992), poté PRAHA 5, U Nesypky 16.

(02a) Statutární orgány: Předseda představenstva Anton ISELE, 77 7440 Nurtingen, SRN, Straubenhardt 4, členové představenstva Joachim GERLACH, Straubenbart 4, Markstrasse 17, Ralf ZIMMERMANN, St. Moers, Packertstrasse 43, JUDr. Josef ŠKODA, PRAHA 5, Postřekovská 774 (od 25. 4. 1995 konkursní správce)

 

PRODENT s.r.o.

(01) IČO 49356106, den zápisu 26.4.1993

(02)Sídlo společnosti PRAHA 6, Na vrchmezí 8.

(02a) Statutární zástupce a jednatelé MUDr. Jiří PRŮŠA, PRAHA 6, Kralupská 6

(podíl 20.000 Kč), František CHOBOT, U železné lávky 6 (podíl 90.000 Kč), Joachim GERLACH, SRAUB ENHARDT 4, Markstrasse 17, SRN (podíl 90.000 Kč).

(02b) Předmět podnikání: Praktické zubní lékařství.

 

První Medic Centrum s.r.o.

(01) IČO 44851502, den zápisu: 31.12.1991

(02) Sídlo společnosti PRAHA 1, Hybernská 12.

(02a) Statutární orgán: jednatelé MUDr. Zbyněk DVOŘÁK, PRAHA 8, Zelenohorská 503 (do 15.9.1997), František CHOBOT, PRAHA 1, U železnélávky 6 (od 13.11.1995), Roman PITTL, PRAHA 4, Při trati 10 (od 15.9.1997). Dozorčí rada: MUDr. Jaroslav ČÍŽEK, PRAHA 10, Na Křivce 23/604, MUDr. Věra REICHMANOVÁ, PRAHA 7, Ovenecká 17, MUDr. Viliam NADASSY, PRAHA 10, Leningradská 28, MUDr. Tomáš MERHAUT, Praha 10, Pod Strání 20, Ing. Jana CHVATIMOVÁ, PRAHA 4, Blažimská 3149/4.

(02b) Předmět čínnosti: Provozování obchodní a zprostředkovatelské činnosti, prodej, nákup, půjčování a leasing spotřebního zboží, zejména zdravotnického materiálu, zařízení a léků, poradenská činnost a poskytování konzultací zejm. v oboru péče o zdraví, provozování služeb - péče o zdraví včetně kosmetickch služeb a alternativní mediciny.