RUSKÉ ZLOČINECKÉ OPERACE

VE SPOJENÝCH STÁTECH

V současné době má každá politická strana v Rusku svůj vlastní syndikát mafiánského typu. A každý syndikát má svoji vlastní politickou stranu. Hrozná skutečnost tohoto vývoje v Ruské federaci (RF) není k smíchu, přestože se stala hlavním tématem populárního ruského černého humoru. Zločinci nyní vládnou politickému, ekonomickému a sociálnímu životu v zemi a budují si pozice také v zahraničí.

Podle ruského tisku jde počet těchto mafiánských organizací do tisíců. Zaměstnávají miliony lidí a spravují více než 80% ruského soukromého podnikání. (Toto údaj se blíží 90% v Moskvě a Petrohradě). Mezi tyto „mafioso“ patří vládní úředníci, členové parlamentu, zákonodárci, vysocí generálové, bankéři, vysocí správní úředníci, ředitelé a další zástupci obchodu a financí.

Mnoho lidí je samozřejmě ještě zapojeno do tradiční zločinecké činnosti, jakou je vydírání, praní špinavých peněz, drogy a prostituce. Obrovské sumy peněz z této činnosti používají na podplácení státních úředníků, politiků, továren a čehokoliv a kohokoliv, kdo vyhovuje jejich účelům. Ve skutečnosti je v dnešním Rusku na prodej všechno. Syndikáty již zahájily zřizování kontroly nad vojensko-průmyslovým komplexem a nad samotným vojskem. A brzy budou mít dokonce i kontrolu nad nukleárním arzenálem a jinými zbraněmi hromadného ničení v RF.

Většina Rusů již ztratila přehled o tzv. proti-zločineckých kampaních, které zavedl president Boris Jelcin. Pro nikoho nebylo žádným překvapením, že ani jedna z nich nepřinesla žádné zlepšení situace. Bylo by hloupé očekávat výsledky od lidí, kteří jsou na výplatní listině gangsterů a kteří jsou sami členy syndikátů. Jak bylo uvedeno v Moskvě, více než 90% jejich policejních složek těží z organizovaného zločinu.

President Jelcin a jím vedená zločinecká skupina „Rodina“ jsou přímo zapojeni do nezákonné činnosti a mnoha Rusy jsou považováni za nejmocnější syndikát v zemi. 26. srpna uvedla ruská televize, že švýcarští a ruští prokurátoři, kteří prošetřují ruský gang, odhalili platby v částkách více než 1 miliardy US$, vyplacené v průběhu několika dní Borisu Jelcinovi a jeho dcerám. V televizi byl citován článek z italských novin Corriere de la Serra, který říkal, že společnost Mabetex Construction, restaurující Kreml, zaslala peníze Jelcinovu příteli Pavlu Borodinovi, který je převedl na Jelcina a jeho příbuzné.

Je to vskutku úděsný obraz ruského života, se kterým se však každý, kdo přijde do Ruska za obchodem nebo z jiných důvodů, rychle seznámí. Dokonce i návštěvníci zůstávající pouze jednu noc v zemi se často ocitají v nebezpečných a život ohrožujících situacích.

Na první pohled by se mohlo zdát, že se toto vztahuje pouze na území RF. Tento dojem je však daleko od pravdy. Asi 200 ruských zločineckých organizací již pracuje mezinárodně, někdy v úzké spolupráci s dobře známou tradiční mafií a někdy nezávisle.

Přibližně 24 z nejmocnějších a nejnebezpečnějších ruských zločineckých skupin se zavedlo ve Spojených státech. Do Ameriky vstupují ruští gangsteři jako legitimní podnikatelé a používají velké sumy peněz z RF ke své zločinecké činnosti na americké půdě. Výsledkem je dramatický růst místního obchodu s drogami, podvody, praní špinavých peněz a další zločinecké operace.

S prakticky neomezenými fondy pronikají tyto mafiánské skupiny také do amerických obchodních společností, aby si vybudovaly kontrolu nad nejvýnosnějšími podniky ve Spojených státech. S pomocí kontaktů ve vládě RF získávají tito gangsteři zpravodajské informace o amerických obchodních společnostech, ze kterých vybírají ty nejslibnější.

Ruské zločinecké syndikáty zaměstnávají stovky bývalých důstojníků KGB a GRU, kteří z různých důvodů opustili zpravodajskou službu a začali pracovat v bankách, v podnikatelské sféře a dalších podnikách řízených syndikáty. Někdy je jim známo, že pracují pro mafii, někdy o tom neví. Ale ať je to jakkoliv, jejich zkušenosti jsou využívány jejich novými šéfy pro zločineckou činnost.

Mnoho z těchto zločinců podniká zároveň v Rusku i ve Spojených státech. Ve Spojených státech využijí každou možnou mezerku v místním zákonu ve svůj prospěch. Téměř ve všech případech se toto děje bez vědomí amerických firem, které jsou jimi zneužívány.

Rozsah těchto aktivit je zřejmý z případu praní špinavých peněz v současné době v New Yorku, kdy ruští gangsteři měli použít americké banky k vyprání až 15 miliard US$ špinavých peněz. 20. srpna 1999 tisk Washington Times uvedl, že se mělo jednat o jednu z největších operací se špinavými penězi, která byla kdy ve Spojených státech odhalena. Skutečnost je však taková, že právě teď probíhá mnoho takových operací, na které se nepřišlo.

V některých státech Ameriky dosáhly ruské zločinecké aktivity krizových proporcí. Některé z již dlouho zabydlených syndikátů na východním pobřeží se rozšířilo do Kalifornie. Toto bylo zdokumentováno ve zvláštní zprávě vydané roku 1996 kalifornským ministrem spravedlnosti. Podle této zprávy se čtyři ruské „zavedené zločinecké organizace“ angažovaly ve vydírání, prostituci, pojišťovacích a lékařských podvodech, měly na svědomí krádeže aut, padělávání, falšování kreditních karet, obchod s drogami, praní špinavých peněz a vraždy ve velkých městech po celém státě.

Podle zprávy si ruské skupiny v tichosti připravovaly zásahy složitými zločineckými intrikami, zatímco pozornost veřejnosti měly nasměrovánu na gangy a pouliční násilí. Po pádu komunismu ruský organizovaný zločin rapidně vzrostl. Oděská mafie, dominantní skupina, která vznikla v Brighton Beach v New Yorku, poslala dvě podskupiny do San Franciska a Los Angeles, jež jsou domovem druhé největší komunity ruských přistěhovalců ve Spojených státech.

V roce 1991 bratři Michal a David Smuškevičovi v Kalifornii shrábli 50 milionů US$ v projektu 1 miliardy, účtované za lékařské operace, jež buď nebyly nutné nebo k nim nikdy nedošlo. Podvod zapříčinil zvýšení zdravotního pojištění v celém státě. V roce 1995 uskutečnili státní zástupci 13 zatčení v síti černého trhu s naftou, za kterým stál rusko-arménský „kmotr“ Hosip Mikaelian. Plán byl postaven na zfalšovaných formulářích týkajících se osvobození od daní, hlášení nižšího množství prodeje a prodeje nižších kvalit jako výběrového produktu.

Zpráva ministra spravedlnosti Kalifornie uvedla, že kolumbijští distributoři kokainu vytvořili alianci s organizovanými zločineckými skupinami v Rusku na dovoz velkého množství drogy do Spojených států. Ruské zločinecké skupiny spolupracovaly také se sicilskou mafií při pašování kokainu z Kolumbie do Itálie.

„Ústředí je stále v bývalém SSSR“, řekl jeden státní úředník novinám Washington Times (12-1-96). „Mezi ruskými zločineckými skupinami jsme zaznamenali nějaké ovlivnění.“ Tyto odborné znalosti se obtížně stopují. „Zdokonalili svou síť na shromažďování zpravodajských informací. Operovali v drsných podmínkách sovětského Ruska a vynikají v tom, že jsou těžko polapitelní. A stejně jako tradičnější zločinecké syndikáty, ruské skupiny udržují přísnou loajalitu.“

„My Italové tě zabijeme, ale Rusové jsou blázni“, nechal se slyšet odsouzený americký gangster John Gotti během svého soudního procesu v roce 1992. „Ti vyvraždí celou tvojí rodinu.“

Ruský organizovaný zločin je již vážným nebezpečím pro Ameriku, která až doposud věděla pouze málo o rozsahu ruské zločinecké činnosti ve Spojených státech. Podle tisku U.S.News & World Report (8-9-99) FBI již roztáčí kola své války proti ruskému organizovanému zločinu. Plných 34 z 56 štábů tohoto amerického úřadu vyšetřování nyní provádí šetření ruských gangsterů. Někteří pracovníci úřadu říkají, že většina případů se týká podvodů nebo praní špinavých peněz, ale jiní ještě přidávají vraždy na objednávku. FBI také otevírá čtvrtý úřad v bývalém Sovětském svazu, ale agenti jsou si vědomi, že stojí před houževnatým nepřítelem. Jeden z nich přiznal: „Ve srovnání s Italama nevíme o těchto chlapech vůbec nic.“

Autor:
plukovník Stanislav Lunev
30. září 1999
přeložila Hana Catalanová