BILL CLINTON A KOMUNISMUS

Pokračování z NN 02/2000 a 15/2000, strana 13 - 15

Hošíku Clintonovi budiž chvála – politická biografie

 

R. Emmett Tyrrell, Jr.

………………………

Ještě nikdo neučinil tolik pro to, aby vynesl na světlo boží pravdu ohledně charakteru a kariéry Billa Clintona, jako R. Emmett Tyrrell, Jr. se svým časopisem The American Spectator. Tyrrel v této srozumitelné biografii, která je vůbec první, jež byla kdy o úřadujícím americkém presidentovi napsána, využívá veškerá známá fakta o Clintonovi spolu s mnoha dříve nezveřejněnými skutečnostmi. Dovídáme se věci, které by o něm neřekla ani Hillary. Přinášíme jednu ukázku z této knihy.

…………..

Kapitola třetí

OXFORD A PRAHA:

Bouřlivák s kabátem a kravatou v 60. letech

 

Poslední dny kampaně v roce 1992 se Clinton dostal do prekérní situace, která ho musela znepokojit víc než cokoliv jiného. Vyšlo najevo, co všechno udělal proto, aby se vyhnul vojenské službě. Byly odhaleny i vážné kompromitující skutečnosti, kterých se tento levicový radikál geopoliticky dopustil na samém vrcholu Studené války, kdy jeho zem stála proti sovětskému komunistickému bloku. Toto období je srovnatelné s dobou nacistického Německa. Všechno začalo za Clintonových studentských let v Oxfordu. Tehdy jeho srdce přetékalo pokrokovými názory, které měly mít v jeho presidentské praxi opět místo. V Oxfordu začal hrát na politickém poli Studené války na obou stranách. Předstíral, že se pouze pokouší oddělit dobré komunisty od těch špatných, umírněné od těch zarputilých – podle žargonu západních liberálů. Byl to však jen další příklad toho, jak si Clinton vytváří svá vlastní pravidla a bezohledně sleduje své vlastní dvojsmyslné cíle.

Dnes se zdá, že Studená válka vyšla z dějin, aniž by zanechala jakoukoliv stopu, nějakou kapku krve, chybí dokonce i jakési demonstrativní usmíření. Vybělely i slogany na zdech, kterými takzvaní míroví demonstranti dávali najevo své postoje. („Dejte míru šanci“, „Je lepší být rudý než mrtvý“, „Konec bombám“ atd.) Dnes se ani nepřipomínají památníky, vítězové a poražení. Americký vojensko-průmyslový komplex pomalu ztrácí sílu, aniž by zde existovalo všeobecně přijatelné vysvětlení, proč jeho pozice dříve narůstala. Rudá armáda, vojenská mašinérie, která od svého nástupu v roce 1917 vyvraždila více než 50 milionů lidí, náhle a bez jediného výstřelu odtáhla ze svých ovládnutých teritorií. Její uniformy s historickými rudými hvězdami se prodávaly v uličkách Prahy a Budapešti. V dubnu 1992 jsem si jednu takovou v Praze koupil. Překupník, který hygienu Rudé armády znal, mi poradil, abych si uniformu nezapomněl odvšivit. Clinton by se nad tím v šedesátých letech nikdy nepozastavil. Nemrkli by ani jeho pokrokoví profíci. Důvod vyšel najevo právě při presidentské kampani. Koncem šedesátých let se Clinton velice aktivně účastnil protiamerických radovánek na opačné straně barikády…

 

I.

 

Koncem šedesátých let byl Oxford úlem, kde to přímo bzučelo morální nadřazeností. Universitní hodnostáři a levicoví studenti odsuzovali špinavou západní civilizaci a bájili o krásné budoucnosti lidstva, která by nastala, jen kdyby mohli převzít moc do svých rukou. Clinton byl stipendista Rhodesovy nadace. Na universitě však mělo protiamerické smýšlení tehdy stejnou sílu, jako nadřazené levičácké postoje. A vždy ambiciózní a patolízalský Clinton se situaci snadno přizpůsobil. Měl mnoho moudrých rádců – levicové anglické universitní hodnostáře, hostující Američany, mezi něž patřil Robert Solow a levicový jazykovědec Noam Chomsky, který tak nadšeně oslavil vítězství komunistů, vedených Pol Potem, nad proamerickou vládou v Kambodži. Nepochybně sem patřila i osvěta mládeže 60. let – žvatlající guru v zapáchající tunice, sociálně uvědomělý rockový zpěvák, vydávající se za básníka, vegetariánský disk-jockey, prodavačka organicky vypěstovaných potravin, která si nikdy nezapínala ty poslední dva knoflíčky u halenky. Ti všichni mohli být koncem 60. let zahrnuti mezi tzv. Hlasy protestu. A ti také pomáhali vytvářet bouřlivákův „Weltanschanung“ a jeho resumé.

 

Na universitě v Oxfordu se z Clintona a z dalších studentů, podporovaných Rhodesovým stipendiem, stali zatvrzelí kolektivisté. Později na právnické fakultě v Yale se budoucí president ještě více zapletl s levicovými zastánci.

Z těchto dvou odrazových můstků získal Clintonův vládní kabinet většinu svých podporovatelů a frivolních myšlenek. Oxfordská universita a právnická fakulta v Yale – přátelství, která zde navázal, klasifikovala jeho důvěru ve vládní systém a probudila jeho pošilhávání po pamětních deskách. Během studií na oxfordské universitě se často vydával na poutě po všech evropských svatyních. Během volební kampaně vyšlo najevo, že jedna taková pouť vedla do Španělska, kde plakal u historických památníků španělské občanské války. Zastavil se i v Oslo, kde měl konzultaci na Institutu mezinárodního mírového výzkumu. Cestoval do Moskvy a Prahy. Tato poslední cesta znamenala problém. Byla to kompromitující skvrna jeho volební kampaně 1992, a republikáni se chvíli radovali, že ho odrovná. 25. října vyšla v deníku Washington Times zpráva, že Clinton byl uprostřed Studené války zapojen do nepřetržitých protiválečných aktivit. Mimo jiné se jednalo o protiamerickou propagandu a mezinárodní špionáž v roce 1969. Tento presidentský kandidát demokratické strany stával na straně nepřátel Ameriky. Našim vojákům šlo ve Vietnamu o život a odpůrci války vykřikovali hesla typu „Ho, Ho, Ho Chi Minh – the NLF Are Gonna Win“ (Ho-Či-Min – dělnická federace zvítězí). Zpráva se zdála být zdrcující. Usvědčila ho i z jeho svévolné lži, kterou pronesl na jaře předešlého roku. Tehdy tvrdil, že nikdy neobdržel povolávací rozkaz. Podle zprávy z novin dostal dokonce dva, ale prostřednictvím v tisku jmenovaných vlivných osob se nástupu do armády dokázal vyhnout.

Odhalen coby věrný zastánce nepřátelské strany, protiválečný demonstrant, který se lstivě vyhnul povinnosti vojenské služby v armádě, Clintonovi nebyla ani umožněna obrana zdůvodněná vyšším principem. Jeho politika by údajně měla stejné principy jako jeho protesty. Deník Times dokonce citoval Lincolna Allissona, politického lektora z Oxfordu, podle něhož Clintonova protiválečná aktivita byla „ryze sobeckého charakteru“, nemající absolutně žádné vážné etické podklady. Šlo prý pouze o zbabělost nebo možná také o ztracený čas v armádě, který by ovlivnil jeho dobře naplánovanou politickou kariéru. Ze všech odhalených skutečností, které noviny vynesly na veřejnost, vypadala nejhrozivěji ta, jež se týkala Clintonovy 40-ti denní cesty do Švédska, Finska, Sovětského svazu a Československa koncem roku 1969. Přestože jako student tehdy neměl moc peněz (jeho stipendium činilo ročně pouze 2.760 dolarů na studium, ubytování a stravu), cestoval do Moskvy a „přebýval v jednom z dražších moskevských hotelů s názvem National, jež byl v tehdejší době mezi místní elitou oblíbený“, poté navštívil Prahu, hlavní město země sovětského bloku s nejrepresivnějším režimem, okupované právě sovětskou armádou. Jenom samotný výlet do Moskvy by tehdy vyšel na 5.000 dolarů.

Ale vyšlo najevo víc. Ve stejný den, kdy Washington Times otiskly svoji zprávu, objevila se podobná i v londýnském deníku Sunday Times. Zde se noviny podrobněji zabývaly Clintonovou protiamerickou činností. Účastnil se schůzí Skupiny 68 – organizace amerických mírových aktivistů, které podporovala prosovětská mírová rada Anglie. Ve Finsku se sešel s vedoucími mezinárodními protiválečnými aktivisty. Jeho pobyt v Moskvě byl zařízen prostřednictvím Inturistu, což byla státní cestovní kancelář, pracující pro rozvědku KGB a armádní GRU. (jako ostatně všechny cestovní kanceláře komunistických zemí nebo jimi založené na Západě, ať už oficiálně nebo neoficiálně, prostřednictvím jejich agentů.

Odkud se vzaly ty peníze? Jak se americký student dostal mezi Sověty? Nepochybně v tom měla prsty KGB nebo nějaký propagandistický úřad sovětské vlády. V období Studené války existovalo vždy podezření, že mezinárodní mírové hnutí je jakýmsi způsobem řízeno z Moskvy. Hned po zveřejnění těchto zpráv se ve Washingtonu začaly šířit různé zvěsti. Státní záznamy prý mají v evidenci, že se Clinton zřekl svého amerického státního občanství, aby se vyhnul vojenské povinnosti, že se dopustil zrady a že během svého pobytu v Moskvě uskutečnil tajnou návštěvu Hanoje. Podobala se prý té, kterou uskutečnila a byla za ní veřejně kritizována i protiválečná aktivistka Jane Fondová.

Clintonovy vyhlídky na zvolení potemněly. Když si jeho personál lámal hlavu nad tím, jak kampaň zachránit, stalo se něco úžasného. Řeči náhle ustaly, jako když utne. Reportérům najednou nevadily lži, kterými je Clinton léta zahrnoval. Občanské skupiny již nepožadovaly řádný výčet jeho povolávacích rozkazů, nezajímaly se o jeho protiválečné aktivity, o jeho návštěvy v komunistických zemích uprostřed Studené války – návštěvy, které jak se zdálo měly podporu komunistických vlád. (Citace z N.N. 18/2000, „TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA O VĚDOMÍ LIDÍ UŽ DÁVNO ZAČALA“ /O nejznámějším psychotronikovi KGB MUDr. Ivanu Kašpirovském/:

Apoštol zla? Jako Hitler měl svoje jasnovidce, tak podobného jasnovidce má i Žirinovský. Je jím muž o kterém se říká, že má nespornou zásluhu na jeho vítězství ve volbách: Ivan Kašpirovský.

NN: “  Co říkáte tomu, že Kašpirovský se vydal do USA, aby i zde působil na televizních obrazovkách?“

Robert Nový:  “Vojenské systémy USA mají určité struktury, které využívají lidi těmito schopnostmi nadané. Neměli bychom si totiž představovat, že všichni Američané jsou nutně demokraté. Mnoho věcí naznačuje, že jsou i v USA síly, které se rozhodly využít fenomén Kašpirovský. K tomu je potřeba  ale  zneužít americké  naivity. Během    třiceti let může být na příklad obraz USA zcela jiný.  Kašpirovského  přítomnost v této zemi  je příprava na psychotronickou  válku. „).

Zveřejněné skutečnosti neměly absolutně žádný vliv na volby. Snad to bylo tím, že při debatě Clinton již G. Bushe napadl za to, že pochybuje o jeho patriotismu. Veřejně Bushe nazval „McCarthystou“. Snad se žurnalisté obávali toho, aby je také tak nenazval. Clinton při své kampani také prohlásil, že Bushova vláda prověřuje i jeho matku. V každém případě nepadly zprávy o Clintonových cestách za Železnou oponu a o jeho protiválečných protestech na úrodnou půdu. Zjistil jsem, že ani rok poté, co se tyto zprávy objevily v londýnských a washingtonských novinách, se ani jeden žurnalista neobtěžoval se jim věnovat (!!!).

II.

Několik měsíců po volbách, kdy jsem se rozhodl obrátit svoji pozornost na Clintonův život, vzal jsem znovu do ruky ty zprávy ve Washington Times a v londýnských Sunday Times. Rozhodl jsem se, že se na ty jeho výlety za Železnou oponu podívám. Moje dotazy ohledně Clintonovy cesty do Moskvy přinesly jen málo ovoce. Lidé se stále ještě dohadovali, kdo jeho cestu financoval. Někteří si mysleli, že za tím byla KGB. Jiní podezřívali dokonce CIA, neboť nezapomněli, že v 60. letech studenti přijali jakési finance od CIA – konkrétně Gloria Steinemová a Asociace národních studentů.

Když jsem však zkoumal Clintonův výlet do Prahy, učinil jsem zajímavý objev. Clinton tam bydlel u Bedřicha Kopolda, spolupracovníka III. správy komunistické tajné policie StB (armádní složka) a jeho ženy Jiřiny Kopoldové, spolupracovnice II. Správy StB (boj proti vnitřnímu nepříteli). Mám nějaké kontakty v Praze – samí bývalí disidenti. Ti mi sdělili, že Kopoldovi byli od počátku členy tzv. „vládnoucí třídy“ komunistické strany. Někteří z nich dokonce pomáhali českou komunistickou stranu zakládat. Okamžitě jsem začal plánovat, že si je vyslechnu. Přijel jsem tam přesně rok poté, co na podzim roku 1992 vyšla zpráva o Clintonově cestě v roce 1969. K mému údivu jsem byl po tom reportérovi ze Sunday Times prvním západním reportérem, který s Kopoldovými hovořil. Až za dalších patnáct měsíců projevil o ně tisk jakýsi zájem, což bylo však pouze z toho důvodu, že Clinton se na své cestě na summit s ruským presidentem Borisem Jelcinem stavěl v Praze a Kopoldovy pozval, aby si s ním a s českým presidentem Václavem Havlem dali pivo. Světovému tisku unikl další fascinující příběh z Clintonova života. Na západního žurnalistu v Praze čekal svíravý příběh týkající se Clintonovy duše, příslušníků jeho generace, politiky Studené války a neměnící se mentality utopického levičáka, kterou si z Oxfordu přinesl po cestě trvající čtvrt století do Washingtonu.

 

III.

Praha je malou Paříží toho, čemu se historicky říká Střední Evropa, přestože během Studené války ji známe jako Východní Evropu. Králové a vládci, kardinálové a mniši, měšťané a umělci zdobili po staletí její kopce a vrchy nádhernými architektonickými poklady; zámky, kostelíky, veřejné budovy, tu a tam nějaký hrad, jinde zase zvonička – vše ve směsi architektury od baroka po klasiku a neo-klasiku. Během pozdního období Marxismu-Leninismu komisaři postavili tolik ocelových a skleněných ohavností, že se jim podařilo předvést, že i ten nejslabomyslnější Habsburg či potrefený kardinál byl ve srovnání s politickými architekty patrových králíkáren dle Dr. Marxe Christopherem Wrenem. Starobylým městem svižně protéká řeka Vltava, která je překlenutá jedním z nejkrásnějších mostů v Evropě – Karlovým mostem ze čtrnáctého století. Praha je město umělců a muzikantů. Říká se, že Mozart Prahu miloval, ale nedávné dějiny nikoliv. Když jsem ji navštívil poprvé, krátce po pádu komunismu, valná část z krásy města byla ukryta pod jednotvárností komunistického života. Komunistické hospodářství zanechalo město v ruinách a ve špíně a lidi v něm ve chmurách. Komunistické Československo bylo dlouho spojováno s celosvětovými komunistickými intrikami – tajnou policií, mezinárodní špionáží, kupčením se zbrojním materiálem a výrobou semtexu, což je plastická výbušnina oblíbená mezi teroristy. Komunistické Československo bylo také skutečně výcvikovou oblastí pro mezinárodní teroristy.

Takzvané Pražské jaro, jež mělo Československo osvobodit od tyranizujícího komunismu, bylo v roce 1968 převálcováno sovětskými tanky. Předtím zde vládli komunisti různého ražení. Před komunisty zde vládli nacisté, kteří měli po Mnichovské dohodě volnou ruku. Tehdy Angličané a Francouzi Čechy prodali. Když jsem se do Prahy vracel v říjnu 1993, abych navštívil rodinu Kopoldů, město se probouzelo k životu. Špína byla odstraněna. Češi opět získávali svůj smysl pro obchod a umělecký projev, znovu se začínali učit svoji roli svobodných občanů. Mohli beze strachu z policie vyslovit nahlas své názory. Pražská inteligence si libovala ve volném trhu a demokracii. Rakouský ekonom Friedrich Hayek byl pro ně bohem. České pojetí jeho práce jim přineslo notnou dávku katolické morálky. Žasl jsem nad tou směsicí, i když se to snad nechalo očekávat. Zločinnost nacistů a komunistů ukazovala Čechům po dlouhá léta brutální stránku lidské povahy. Tato doba se pro běžného občana musela zdát nekonečná. V tomto elegantním městě pokračovaly konfiskace, vraždy, věznění a mučení až do konce 80. let. Ke svému interview s Kopoldovými jsem přistupoval obezřetně – i v roce 1993 se mi zdálo, že nebezpečí totalitní minulosti číhá v každém tmavém průjezdu.

Veden svými pocity jsem se rozhodl, že žádost o rozhovor se členy komunistické „vládnoucí třídy“ budu držet v nejpřísnějším utajení. Kdo ví? Starý komunista si mne za to může i vážit. Zatelefonoval jsem panu Kopoldovi, abych si s ním dojednal rozhovor, přičemž jsem se vydával za idealistu z 60. let, který píše knihu podávající svědectví o ušlechtilých protestech té doby. Byl zcela zřejmě potěšen. Jeho naivita mi měla naznačit, že tento člen komunistické „vládnoucí třídy“ byl jiný než ti ostatní komunisté, které jsem znal. V zoologických termínech znám dva typy, přičemž ani jeden není nic moc příjemný. Jeden typ je nasládlý, chytrý krasavec, který se prostopášně raduje z kapitalistického blahobytu. Ten druhý je buran s tlustým krkem, vždycky panovačný a zvyklý mít kolem sebe patolízaly. Je očividně brutální a přihlouplý.

Kopold nepatřil ani k jednomu typu. Bydlel ve velkém moderním domě, který by, kdyby již také nebyl ošuntělý, vůbec nezapadl mezi špinavé a šedivé činžáky v sousedství. Když mne otlučená Škoda-taxi opustila na chodníku a oddrkotala zpátky třídou Československé armády, přistoupil ke mne starý muž v černém obleku a mdle mi podal ruku. Tohle že byl komunista Kopold? Jeho vítající pes, kterého měl sebou, měl k pravému komunistovi blíž.

Kopold na mne čekal na chodníku, protože na výtah k jeho bytu v posledním patře nebyl spoleh. Uvnitř byla budova stejně ošuntělá jako zvenku. Prach ležel všude a betonové schodiště bylo prošlapané jako schodiště v nějakém starém zámku. Pro členy komunistické elity muselo toto místo být jako Ritz. Ve svém bytě mne Kopold představil své ženě a dceři. Obě byly docela milé. V obývacím pokoji mi nabídly kávu a nějaké ovoce z velké mísy. Pes štěkal a vrtěl svým nepopsatelným ohonem. Kopoldovi byli ostýchavé trio. Již dlouho o ně nikdo neprojevil velký zájem.

V obýváku se to hemžilo fotografiemi, na kterých byli Kopoldovi zvěčněni s bývalými představiteli komunistické strany, včetně Alexandra Dubčeka. Dubček byl hrdinou Pražského jara. Své stalinské mládí měl za sebou a koncem 60. let byl vůdčí osobností střídmých komunistů, kteří chtěli režim podle slibů revolučních předchůdců jaksi polidštit. Jejich snaha však byla beznadějná, po pravdě řečeno nebezpečná. Když přijely sovětské tanky, Dubček byl z veřejného života odstraněn.

Kopoldovi měli podobný osud, i když ne tak dramatický. Ti, kteří dělali Clintonovi v roce 1969 hostitele, očividně nepatřili ani k jednomu z výše popsaných typů komunistů. Clinton přebýval u další nemožné kreace levicové teorie – stalinista, ze kterého se vyvinul Noam Chomsky. Přesně v tomto bodě, kdy se tito komunisté vyvíjeli směrem k víře v pokrok, se západní zastánci pokroku vyvíjeli směrem k marxistickému světovému názoru. Byla to konvergence politických tupců! Obě strany by udělaly dobrý skutek pro celý svět, kdyby nechaly politiku v rukách Richarda Nixona či Lyndona Johnsona a kulturu časopisu Reader´s Digest. Když tehdy Clinton vešel do bytu Kopoldových, mohl si od Bedřicha Kopolda vyslechnout jednu ze svých oxfordských lekcí, i když Kopold měl zřejmě lepší manýry. Praví mistři komunistického režimu vnucovali odpuzující mravy i idealistům, kteří byli jejich naivními věrozvěsty. Americkým levičákům by jistě prospělo, kdyby byli v době Studené války nuceni žít pod režimem, který tolik vychvalovali.

Koncem šedesátých a počátkem sedmdesátých let bylo na obou stranách Železné opony mnoho pokrokových profíků podobných Kopoldovi. Nemohu ani přesně říct, čeho byl profesorem. Jeho chaotické vysvětlování učitelské praxe mne vždycky položilo na lopatky. Jednu chvíli se jeho práce zdála být velice akademická, jindy mi zase připadalo, že vedl místní vzdělávání řidičů. Komunistický režim měl své cesty k udílení akademických titulů svým věrným, jejichž hlavním talentem byla podpora strany. Znal i cesty, jak odstranit skutečně nadané lidi ze vzdělávacího procesu či odpovědných pozic směrem k dělnickým profesím. Stačila ideologická neopatrnost. Rodina Kopoldů patřila k těm věrným, ale Kopold prošel mnoha nudnými zaměstnáními. V letech 1950-56 měl to nejnudnější – celu v komunistickém vězení. Přesto žádná nepříjemná zkušenost nebyla natolik nepříjemná, aby ho vyburcovala z jeho snu o státní utopii – dokonce ani skutečnost, že dnes, v roce 1993, kdy celý svůj dospělý život prožil ve svém drahém komunistickém státě, mohl uvést pouze dvě „dobrá období“, 1945 – 1946 a 1964 – 1968. „A co současnost,“ zeptal jsem se. „Co nyní, od pádu komunismu v roce 1989?“ „Nic moc,“ odpověděl Kopold unaveně.

 

Patřil mezi marxisty, spolupracovníky komunistických tajných služeb, které mohl východoevropský režim za Studené války vyslat na Západ, aby zde místní inteligenci, shromažďující se na mezinárodních konferencích na podporu toho či onoho vizionářského úsilí, utvrdili v tom, že za Železnou oponou jsou snící intelektuálové stejní jako oni – vizionáři, kteří by radostně zavítali na mezinárodní symposia na téma mezinárodního bratrství, mírového využití Měsíce, účelu šlapacích kol v hlavních městech a třeba i na téma, jak zabránit CIA v rozšiřování viru AIDS… Popíjeli by cappuccino a mlsali jogurt, zřejmě v universitní kavárně v Oxfordu nebo v Yale. Při těchto požehnaných příležitostech by tito akademičtí Kopoldové hlásali nadřazenost socialismu, řekněme třeba v léčbě kazivosti zubů či zdárného řešení hromadné dopravy. A v tu samou dobu se v Praze hrnuly z výrobní linky tanky a semtex a doma, v rodné matce socialismu, se v koncentračních táborech nacházely miliony podobných Kopoldů, z nichž většina měla rovnější páteř než můj hostitel.

To byla ta Studená válka, během níž marxističtí profíci za Železnou oponou sdíleli nadřazenou troufalost se svými západními protivníky. Clinton se zcela jistě seznámil se sebevědomými výroky profesorského sboru, že stát může lidem pomoci od veškerého lidského neštěstí a překážek. V době, kdy Clinton navštívil rodinu Kopoldových, vyšla v oxfordských studentských novinách Cherwell zpráva, ve které se uvádělo, že 10% lidí na oxfordské universitě jsou buď marxisté, trockisté nebo jinak zaměření komunisté. Většina profesionálů patřila mezi socialisty. Není tedy divu, že se z Clintona stal sentimentální ministrant Pokroku. Zarážejícím je, že svůj postoj vlastně nikdy nezměnil, i když je nutno přiznat, že na levičáckém náhledu na normální život a v jeho slibech lepších zítřků je něco, co může být i snesitelně svůdné. Tato myšlenka mne napadla, když jsem naslouchal Kopoldovým výlevům o posledních letech komunismu a jeho vzpomínky na návštěvu Clintona. Nadřazená troufalost byla v tomto starém muži již utlumena, přesto se však v jeho očích zajiskřilo, když mu z jazyka klouzala hesla typu „moderní“ a „idealismus“. Nebo „racionální!“ „Pokrokový!“ „Vzdělanost!“ „Umění!“ – velice pěkně znějí tato slova. Levičáci mají i zvláštní vztah k prospěchu. Z jejich představ se potom vyvíjí i to, že očekávají ty své prospěšnější zítřky. Tento rys sdílejí se stálými zákazníky u hracích stolů.

Kosmopolitní rodina Kopoldů žila politikou celý život, a přesto v roce 1993 zůstali nepoučenými politickými idioty. Když jsem se Kopoldovi zmínil o svých posledních knihách s názvy Liberální chvástání a Konservativní chvástání, zhluboka si povzdechl. „Tak vy také věříte v třetí možnost.“ Po našem rozhovoru mne se svým psem doprovodil ke stanici metra. Zdál se být duchem nepřítomný – možná si vybavoval tu mladou generaci v roce 1968 a to tak vzdálené Pražské jaro. Ukázal na jakousi monstrózní věž v dálce a nabídl mi, že mne tam druhý den zavede. „Nejvyšší bod v Praze,“ prohlásil a dodal, že by to byla stejná procházka, kterou před třiadvaceti lety uskutečnil s Clintonem! Měl jsem toho starého Kopolda docela rád. Popravdě řečeno jsem začínal mít rád i Billa Clintona. Nadchli se pro myšlenky a kulturu, které byly v šedesátých letech tolik populární. Jeho nabídku procházky jsem však nepřijal. Měl jsem melancholický pocit. Přes veškerou jeho laskavost jsem věděl, že jeho hodnoty toto historické město odsoudily k záhubě. A kdyby bylo nyní po jeho, pokračoval by v tom.

O Clintonovi jsem se vůbec nezmínil. Sami Kopoldovi na něj přivedli řeč. Clinton na oxfordské universitě poznal jejich jediného syna Jana a v lednu 1970 byl hostem v tomto spoře zařízeném bytě. Když jsem se tak rozhlížel po těch blednoucích fotografiích komunistických velikánů na zdech, došlo mi, že v tomto bytě se celých třiadvacet let nic nezměnilo! Na fotografiích pořízených v bytě byl úplně stejný nábytek, který byl nyní již ošuntělý a vybledlý. Byli na nich mladší Kopoldovi a ani jeden z pohlavárů nevypadal tak zchátrale, jako celá Praha v dnešní době. Kam se vypařilo všechno to chvastounství a nestydatost? Kdy přestala ideologicky a špionáže vyškolená inteligence Východní Evropy vysílat tak troufalé figurky na mezinárodní konference?

Jako student jsem já i Clinton slyšel své profesory pět chválu na statistikami plánované hospodářství. Jako vzor nám neustále omílali ekonomiku východního Německa, Maďarska a Československa. O lidských právech se nezmínili nikdy. Pokrokoví fanatici byli v sedmdesátých a osmdesátých letech přesvědčeni o nesrovnatelných kvalitách kolektivismu. Jako typické uvádím prohlášení Paula Samuelsona, který byl autorem ekonomických skript v tehdejší době. V roce 1976 napsal, že „je hrubou chybou se domnívat, že většina lidí ve Východní Evropě je nešťastná.“ Deset let nato, tedy v roce 1986, tři roky před zhroucením sovětského komunismu, populární mediální ekonom John Kenneth Galbright prohlásil, že Sovětský svaz činí obrovské hospodářské kroky kupředu. „Člověk to vypozoruje ze spokojených tváří lidí v ulicích, z husté dopravy, z úžasné rychlosti, kterou kolem vyrůstají mnohapatrové paneláky a z celkového aspektu restaurací, divadel a obchodů … Ruský systém zvítězí, neboť na rozdíl od západního průmyslového hospodářství plně využívá lidskou pracovní sílu.“

Ve skutečnosti se tato lidská pracovní síla vyplýtvala. Prázdné tváře starších občanů Východní Evropy nedávají najevo žádnou radost ani po pádu komunismu. Jejich děti se mohou dočkat lepšího života. Pro pětašedesátníky v Praze nebo Budapešti život skončil. Zůstali vyčerpaní a smutní. Když skončila druhá světová válka, byli ještě mladí. V Praze měli vzdělaní Češi stejné naděje jako jejich protějšky na územích, která osvobodila vojska Anglie, Francie a Spojených států. Přesto mládež Západní Evropy mohla svoje ambice uskutečňovat, ale Češi zůstali v jakémsi limbu, kdy s nimi jejich vláda jednala jako s dětmi. A v Praze těmto občanům marxistického experimentu nezbývá na konci produktivních let žádný čas na to, aby si uvědomili skutečnosti, které jim skýtá svoboda. Se svými smutnými obličeji se tito staří muži a ženy šourají tichými uličkami Prahy. Snad nejsmutnějším místem ze všech byl obývák u Kopoldových.

Koncem šedesátých let byl jejich byt nadějným místem. Když Clinton usedl možná na to stejné místo, kde nyní sedím já, „osvícení“ lidé na západě sdíleli Kopoldovo nadšení pro kolektivizaci. Ovšemže byli toho názoru, že by se obešli bez tajné policie. Západní kapitalismus a liberální demokracie musely zaujmout obranné pozice. Nová levicová kritika se stala módou na universitách. Studentské demonstrace ohrožovaly 5. republiku Charlese de Gaulla. Takovéto demonstrace – často podporované komunistickou stranou – patřily k hlavním večerním zprávám v celé Západní Evropě a Severní Americe. Mick Jagger zpíval svého „Pouličního bojovníka“ jako orákulum. „Všude slyším zvuk pochodujících, dupajících nohou…“ Na Západě levice otřásala samotnými základy liberálního kapitalismu. V Praze Dubčekova „měkká levice“ otřásala samotnými základy stalinismu. U Kopolda jsem znovu pohlédl na blednoucí obrázky z těch významných dnů. Byt se pro tuhle rodinu stal muzeem. Byly zde dokonce i Clintonovy dopisy z roku 1970 – úhledně založené v sešitě. Po návštěvě reportéra ze Sunday Times je znovu pročítali s obnoveným respektem. Než u nich tento reportér zaklepal na dveře, vůbec netušili, že jejich host z minula kandiduje na presidenta.

 

Clinton přijel z Moskvy 5. ledna 1970. Bylo to šestnáct měsíců poté, co sovětské tanky přivedly do této země pět armád Varšavské smlouvy, které měly potlačit Dubčekovu reformní vládu. Na Dubčeka mířili soudruzi pistolí a unesli jej do Moskvy, kde byl přinucen přijmout sovětské požadavky. Když však Clinton navštívil Prahu, čtyři měsíce po brutálně potlačených masových protisovětských demonstracích 21. srpna 1969, situace se již zklidnila. Ve městě se dalo relativně dýchat. Clinton tady zůstal do 12. ledna. Kopold říkal, že se všechno zhoršilo až když Clinton odjel zpět do Oxfordu. Neexistuje žádný důkaz o tom, že by jeho návštěvu organizovala ruská rozvědka. Je však jasné to, že Clinton nebyl pouhým horkokrevným americkým študákem. Byl pevně spjat se sentimentální levicí. Patřila sem jeho rozsáhlá síť kamarádů, které měl i za Železnou oponou. Rodina Kopoldových sice mohla mít obdivuhodné úmysly, stejně jako jejich přítel Dubček, avšak nedokázali se poučit z historie, přestože právě ta je uvrhla do komunistických žalářů. Prožitá zkušenost pro ně nic neznamenala. Když v roce 1993 Dubček zemřel, jeho posmrtně vydané paměti odhalily, že zůstal socialistou. Mládí strávené ve stalinském Rusku nikdy nepoznamenalo jeho svědomí. V době exilu na Slovensku měl čas přemýšlet, avšak pouze snil. Ten sen se nikdy nezměnil.

Praha 1970: Hošík Clinton je daleko od domova. Je i daleko od Oxfordu. Přesto zde v Kopoldových nachází „pokrokově“ smýšlející lidi. Během Studené války byl Kopold vězněn a byl mu znemožněn pracovní postup, přestože se rozhodli pracovat i pro svoji komunistickou StB. Jeho syn, Clintonův přítel, vyslaný jako prominent studovat na Západ, byl zřejmě zavražděn, jak dále poznáme. Ale i na konci Studené války zůstává Kopold, stejně jako Dubček, marxistou. Rodina Kopoldových, se kterou jsem se roku 1993 seznámil, neměla jediné dobré slovo k osobě Václava Havla – disidentského dramatika, který se stal prvním presidentem České republiky.

 

Clinton na universitě studoval politické vědy, filosofii a ekonomiku. Byla to série lehkých kurzů, kde chyběly dějiny a jejich odkazy. I v ekonomice se jednalo o její jednodušší verzi. Pro některé profesory byl nadějným studentem, pro jiné pouhým oportunistou. Začal trochu panikařit v období blížící se povinné vojenské služby, které se však dokázal vyhnout. I pak byl však plný neklidu. O španělské občanské válce prý přečetl kolem třiceti knih a údajně zná posvátná místa. Do Španělska se vydal na jaře roku 1969. V zimě téhož roku odjíždí do Oslo, Moskvy a Prahy.

Když se tento vysoký fešák objevil za dveřmi u Kopolda, přišel pochopitelně pozdě a jeho doklady nebyly v pořádku. Zákon tehdy vyžadoval, že se musí přihlásit na cizinecké policii, s čímž se vůbec neobtěžoval. Přirozeně chtěl všechno vidět a chtěl mluvit a mluvit. „Strašně se zajímal o politiku,“ tvrdila mi paní Jiřina Kopoldová. Její matka Marie Švermová, zakladatelka Československé komunistické strany a kdysi členka ÚV KSČ, v něm našla zalíbení. „Byl to typický americký student … otevřený a přátelský … oduševnělý, sympatický,“ pokračovala paní Kopoldová, přičemž jejich pes střídavě štěkal a skučel na koberci. Její manžel procházel s „jejich Billem“- tak jej nyní nazývali - tichými uličkami Prahy. A samozřejmě „mluvili a mluvili“. Jednoho večera šli kolem americké ambasády a pan Kopold prý vesele poznamenal: „Bille, když se tak o Československo zajímáš, bylo by pěkné, kdybys k nám za pár let přijel jako kulturní atašé.“ „Proč ne?“ odpověděl Clinton. Pan Kopold ještě dodal, že podceňoval „Billův politický talent“.

Při poslední procházce Prahou zašel Clinton s paní Švermovou na Strahov. Cestou se mladý Američan svěřil staré komunistce, že po návratu do Spojených států má v úmyslu „obětovat“ svůj život politice. Obětovat svůj život politice? Ženě, která za politiku téměř zaplatila svým životem, se jeho prohlášení muselo jevit jako statečné gesto solidarity. Dovedu si je spolu představit, ty dva vzdorné idealisty, jak si to mašírují dolů po Václavském náměstí, s tajnou policií v patách. Měl někdo z nich tušení, že už probíhá další komunistické potlačování lidských práv? Napadlo je vůbec, že Československo by na tom bylo mnohem lépe, kdyby se paní Švermová a její pokrokáři bývali nikdy nenarodili? Ta příjemná země Mozarta a plzeňského piva, kterou proměnili v policejní stát, měla po druhé světové válce veliké naděje. Avšak politické zásady paní Švermové vedly k dalším čtyřiceti letům represí a korupce silných a civilizovaných lidí.

Na Clintonově pobytu u Kopoldových je cosi dojemného. Jeho nadšení a charisma je dokázalo omámit, stejně jako později zmámilo lidi v Americe. Rodina Kopoldových si dělala starosti kolem jeho odjezdu. Obávali se, že mu jeho nepotvrzené dokumenty způsobí na hranicích problémy. Ručně psaný dopis z konce ledna jejich obavy rozptýlil. Nezatkli ho. Ten dopis měli i po třiadvaceti letech! Přátelský projev chlapce, kterého osm let nato zvolili guvernérem Arkansasu a za dvacet dva let se stal americkým presidentem, měl u nich stále své místo.

Nesl datum 23. ledna a stálo v něm: „Drahý pane Kopold a paní Kopoldová. Před čtyřmi dny jsem se vrátil do Oxfordu a odevzdal jsem Janovi všechny věci, které jste mi pro něj dali. Pak jsme šli na večeři a dlouho jsme si povídali. Je v pořádku a byl rád, že jsem mu od vás předal všechny novinky. Mnohokrát vám děkuji, že jsem mohl u vás bydlet a že jste si udělali čas si se mnou povídat a provedli mne Prahou. Jsem velmi vděčný za příležitost, že jsem s vámi mohl strávit několik dní. Mám krásné vzpomínky. S pozdravem, Bill Clinton.“ Byly zde i další dopisy. V jednom Clinton sliboval, že sežene paní Kopoldové knihy o sociologii, v jiném Clintonova matka děkovala za jejich pohostinnost a vyjádřila své obavy o synovu bezpečnost za Železnou oponou. A pak zde byl velmi smutný dopis od Clintona, který psal po zahájení studia na právnické škole v Yale. Psal z Milfordu, Connecticut, 14. října 1970: „Drahý pane Kopold a paní Kopoldová. Teprve včera jsem obdržel smutnou zprávu o Janově smrti. Vaše oznámení bylo posláno z Anglie a trvalo to velmi dlouho, než jsem ho dostal. V posledních 24 hodinách jsem si znovu probíral všechny ty chvíle svého krátkého přátelství s vaším synem. Vybavoval jsem si jeho úsměv a zvláštní způsob, kterým pokyvoval při rozhovoru hlavou nahoru a dolů. Nejvíce mi však utkvěla v paměti jeho vytrvalost při hledání pravdy. Tuto vlastnost jsem na něm velmi obdivoval. Měl v sobě ty největší naděje člověka. Všichni co jsme ho v Oxfordu znali jsme hrdí na to, že jsme mohli být jeho přáteli. Jsem s vámi ve vaší bolesti. Přijměte moji nejhlubší soustrast. S pozdravem, Bill Clinton.“

Když jsem dopis četl do svého diktafonu, pan Kopold zamyšleně pronesl: „Vidíte. Byli skutečnými přáteli.“ Kdykoliv něco pronesl, každá jeho věta byla plná melancholie. Po Clintonově odjezdu se rodina Kopoldových opět točila ve víru represivního režimu. Kopold musel pracovat opět na nějakém podivném místě. Vzkázali Janovi, aby se nevracel. Měli obavy o jeho bezpečnost. Do léta Jana vyloučili z komunistické strany. (Stejně jako Jana „Kato“ Kavana - pozn. N.N.) Zde se paměti Kopolda zdály být téměř neuvěřitelné. Přestože Jana vyhodili ze strany, dělal si naděje, že otec od vlády sežene peníze na to, aby mohl cestovat. A víte, kam měl namířeno? Do Moskvy!!! Jak může být někdo „vyhozen“ ze strany a přesto očekávat, že mu strana zafinancuje výlet do Moskvy? A proč by tam člověk jezdil, když nemá před tajnou policií zajištěnou bezpečnost ani v Praze?

Zapletl se Clintonův přítel Jan do nějaké mezinárodní intriky, o které neměli jeho naivní rodiče ani tušení? Život v komunistickém režimu byl zajisté protkán kompromisy a intrikami. Ať již v tom bylo cokoliv, Janovi moc času nezbývalo. Toho léta se s dvěma americkými děvčaty a evropským kamarádem vypravil do Turecka, kde chtěli navštívit ruiny Tróje. V Turecku se mu přihodila záhadná „nehoda“. Když šel po střeše jedné budovy, spadl dolů a zabil se. Zeptal jsem se Kopoldových, zda není možné, aby v tom měla prsty tajná policie. Dvojhlasně mi odpověděli, že v žádném případě. „Byla tma,“ řekl Kopold. „On neviděl dobře ve tmě.“

Kopold zůstal věrný svému přesvědčení. Děsil se všech těch strašidel, před kterými ho strana varovala – bohatí, církev, aristokrati atd. Po všech těch letech jsme spolu seděli v jeho obýváku – z Berlínské zdi nezbylo nic, žádní disidenti nebyli vězněni, žádný ostnatý drát na hranicích, žádné další „komplikace“. Rodina Kopoldů však stále tvrdohlavě oponuje Havlovi, mým přátelům, kteří mi o nich vlastně vyzradili jejich minulost, i všem ostatním demokratům, kteří spravují Českou republiku. Zůstávají „kovaní“.

Většina západních intelektuálů označuje bývalé studenty z Oxfordu a jim podobné pokrokáře za „šaramantní snílky“. Můžeme je však takto nazývat? Můžeme lidi, jako je Kopold a jiní, jejichž názory se od šedesátých let vůbec nezměnily, prostě zmrzly v utopii, nazývat „šaramantními snílky?“

 

 

Rusko ovládá

špionážní mánie

Komise pro mezinárodní vztahy americké Sněmovny representantů jednohlasně odsouhlasila rezoluci, v níž žádá presidenta Billa Clintona, aby přerušil veškerou finanční pomoc pro Moskvu, a aby učinil opatření, kterým bude zablokován vstup Ruska do Světové obchodní organizace, pokud Rusko okamžitě nepropustí amerického občana, kterého vězní za špionáž.

Rezoluce požaduje, aby Rusko ihned propustilo Edmonda Popa, bývalého námořního důstojníka, nyní podnikatele, který je v moskevském vězení držen od svého zatčení 3. dubna 2000. Údajně se pokoušel od ruského vědce, který je také vězněn, získat technologii na rychlé torpédo.

Ruští státní zástupci se chystají Popa obvinit ze špionáže. Pokud bude odsouzen, hrozí mu až 20 let vězení. Pan Pope trpí vážným onemocněním rakoviny kostí, a rezoluce též od ruské vlády vyžaduje poskytnutí adekvátní lékařské péče. Pokud nebude urychleně propuštěn, komise žádá Clintonův úřad, aby nátlak na Popovo propuštění podpořil humanitárními důvody.

Ruský tisk informoval, že mnoho vojenských odborníků v Moskvě je toho názoru, že technologie, kterou Pope získal, byla veřejně publikována a plány na toto torpédo může získat kdokoliv na jakékoliv mezinárodní výstavě zbraní.

Pokračovatelka KGB – FSB v poslední době vykonstruovala tucty tzv. špionážních případů, ve kterých figurují Američané, Angličané a další členské země NATO. FSB tak zastírá své vlastní teroristické a mafiánské akce. Každý, kdo se v dnešní době zapojí do obchodování s Ruskem, stojí před nebezpečím, že může být kdykoliv označen za špiona či teroristu a strávit pak roky v ruských vězeních. Jména mnoha lidí, kteří se stali oběťmi provokací FSB a falešných obvinění, se zřídkakdy vůbec dostanou na veřejnost.

 

 

Přeložila:

Hana Catalanová,

e-mail: hana.catalanova@hotmail.com