Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 27. 09. 2021  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (509317 hl.)
 
Spíše ano (15362 hl.)
 
Spíše ne (15203 hl.)
 
Ne (720974 hl.)
 
Nevim (17891 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1278747

Počet zobrazených článků: 100 (z celkem 2249 nalezených)

Název článkuDatum vydáníAutorTéma
Zbyněk Šimůnek: NOVÝ MUSTR FEMINISTEK: „VYNÁLEZKYNÌ“ PRAČKY! Navštivte Bertinu pohádkovou zemi! (Zapomenete tak na své skutečné strasti) 08.11.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Pozor! Výtisky z laserových tiskáren obsahují kódované informace! Tajné služby špehují lidi přes tiskárny! 08.11.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Jan Sedlák: Občanské sdružení na podporu neschopných žebráků 02.11.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
RODIČE A DÌTI: Pád tradiční přirozené české rodiny v proměnách času, aneb české soudnictví musí být už konečně jednou pro vždy debolševizováno!!! 02.11.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
ZÁKLADNÍ ANALÝZA DNEŠNÍ DEMOKRACIE BEZ SVOBODY! SATANSKÝ NEO-MARX-LENINISMUS SKRYTÌ OVLÁDL CELÝ SVÌT: REVOLUCE ZVÍTÌZILA! VLÁDNE TYRANIE LIBERALISMU!! 31.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Josef Oršulík: Výchova i sebevýchova k duchovně a mravně vyššímu je nejdůležitější úkol každé civilizované rodiny i každého civilizovaného učitele!!! 30.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
SVÌT V RUKOU KRIMINÁLNÍCH ELIT: V programu OSN "Ropa za potraviny" řádila korupce!!! DIKTÁTORA Saddáma Husajna uplácely tisíce firem!!! 28.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Soudcovské útoky na svobodu tisku ohrožují ústavní svobody občanů! PŘEDSEDA MÌSTSKÉHO SOUDU V PRAZE KÁŽE OBČANŮM VODU, ALE SÁM PIJE VÍNO! 26.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
ZE VZPOMÍNEK KORUNNÍ SVÌDKYNÌ PROTI KOMUNISTICKÝM JUSTIČNÍM VRAHŮM A JEJICH DNEŠNÍM POLICEJNÍM A JUSTIČNÍM OCHRÁNCŮM! 26.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Satanské smýšlení v dnešní RUSKO-české justici KGB/GRU, namísto přirozeného práva, má zatím nepřemožitelnou sílu státního organizovaného zločinu!!! 26.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
ČERT NENÍ ĎÁBEL, ALE KDO BYL TROJNÁSOBNÝ DOKTOR AVRÉD SMÍCHOVSKÝ? POUHÝ ČERT, ANEBO SÁM ĎÁBEL??? 26.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
SAMETOVÁ REVOLUCE V ZEMI ČESKÝCH ŠVEJKŮ! A KDO TOHLE DIVADLO ZAPLATÍ? NO PŘECE - TAK JAKO VŽDYCKY - JENOM TI ČEŠTÍ ŠVEJKOVÉ!!! 25.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Josef Oršulík: NAŠE DNEŠNÍ STÁTNÍ I NESTÁTNÍ ŠKOLSTVÍ A VÝCHOVA, kontra NÁRODNÍ (NE) VZDÌLANOST...!!! 24.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
SDRUŽENÍ ZA DODRŽOVÁNÍ PRÁV DÌTÍ A RODIČŮ: OTEVŘENÝ DOPIS PRESIDENTOVI ČESKÉ REPUBLIKY VÁCLAVU KLAUSOVI: ZASTAVTE ZMANIPULOVANÉ POLITICKÉ PROCESY!!! 17.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
CAUSA „FARÁŘ ŠTIČKA“ JE VNITRÁCKO - POLICEJNÍ POLITICKÝ MONSTRPROCES! 17.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
PAMÁTCE PROSTÝCH HRDINŮ PROTIKOMUNISTICKÉHO III. ODBOJE, PŮSOBÍCÍCH NA ČESKOMORAVSKÉ VYSOČINÌ! 17.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
NUTNOST ZMÌNIT LEGISLATIVU I JUSTICI UŽ TLUČE NA DVEŘE! Rodičovství je stav a nikoliv prostor k teatrálním procesům pro justiční zlatokopy! 17.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
POZOR! DALŠÍ NEMILOSRDNÉ ODHALENÍ ZÁKLADNÍ LŽI VŠECH POHÁDEK O KOMUNISMU!!! 17.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
VÝZVA "ÚCTYHODNÝM" MILOVNÍKŮM MOCI: Státník nikdy nesmí zacházet s dětmi národa tak, jak je ochoten jednat se svými vlastními...!!! 17.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
SLEPÝ OTEC DONÁT, BOJOVNÍK S NELIDSKÝMI ZLOČINY DNEŠNÍ ČESKÉ JUSTICE, BUDIŽ NAŠÍM VZOREM!!! 17.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
ČESKÁ JUSTICE ŘÁDÍ! CO JE NÁM DO TOHO? Čechami prochází dušemi tisíců dětí příšera. Je jí vlastní otec. Nevěříte? Pak čtěte! 17.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Jan Kozák: předmluva ke knize "Křesané před Kristem, za Krista a po Kristu" ze série DUCHOVNÍ HISTORIE LIDSTVA BEZ CENZURY 17.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Srovnání výroků "otce gnoze" Simona Mága s výroky "Ježíše Krista" v Bibli ze série DUCHOVNÍ HISTORIE LIDSTVA BEZ CENZURY 16.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Šéf KSČ Jakeš odhalil největší tajemství (post) komunistického režimu: SAMETOVOU "REVOLUCI" PROVEDLO StB! KOMUNISTÉ CHTÌLI V.HAVLA DO VLÁDY! 13.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Další podvod poslanců na občanech, zvaný tentokrát novela zákona o rodině, aneb POTRAT V PARLAMENTU! 11.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
JUSTICE: KAM SPÌJE DNEŠNÍ RUSKO-ČESKÉ GUBERNIÁLNÍ STÁTNÍ SOUDNICTVÍ KRIMINÁLNÍHO STÁTU, KTERÉ SI PROTI SOBÌ Z VLASTNÍCH KAPES SAMI PLATÍME??? 11.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
POKRAČUJÍCÍ ÚTOK RUSKO-ČESKÉHO STÁTU S CÍLEM ROZVRÁTIT ČESKÉ RODINY A OVLÁDAT JE ZEVNITŘ: DEVIANTNÍ SOUDNÍ PRAXE V DÌTSKÝCH OPATROVNICKÝCH CAUSÁCH!!!! 11.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
KDO JSOU A JAK VZNIKLI ČEŠTÍ MILIARDÁŘI: ČESKÁ POST/PRE TOTALITNÍ KRIMINÁLNÍ FINANČNÍ OLIGARCHIE A JÍ NADŘÍZENÉ RUSKÉ ZLOČINECKÉ TAJNÉ SLUŽBY KGB/GRU! 11.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
ČESKÁ JUSTICE OPÌT ZÁŘÍ: POCHYBNÝ VÝKON PRÁVA U OTCE KŘÍŽE: SOUD MU DAL „PRÁVO“ PSÁT VLASTNÍMU SYNOVI... 10.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
DALŠÍ ÚPADEK ČESKÉ JUSTICE, JE-LI TO JEŠTÌ VŮBEC MOŽNÉ: Zametou soudci nahrávku jako důkaz pod koberec? 10.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
SOUDNÍ ZNALEC MIMO MÍSU: Vysoce prominentní soudní znalec profesor PhDr. Peter Weiss, PhD. (ODS) odpověděl na zákonem zapovězenou otázku!!! 10.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
„ŽENY JSOU PRACHMIZERNÉ SOUDKYNÌ" (ALE SMÌREM K NADŘÍZENÝM AUTORITÁM O TO POSLUŠNÌJŠÍ), ŘÍKÁ ODBORNÍK V SEXUOLOGII... 10.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Pohled na ceny z roku 1965 je až nostalgicky, ale z dnešního politického hlediska velice poučný! 09.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Zákon 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu 08.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Petr Cibulka: DOKAŽ ŘÍCT ĎÁBLOVI NE! Mé milé RUDÉ PRÁVO! Děkuji Ti, že jsi mně proti me vůli věnovalo tak velkou část své luxusní sobotní přílohy... 06.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Seznam příslušníků RUSKO-českého komunistického Gestapa StB krajské správy SNB Ostrava, působících dnes v celé republice! 05.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
PhDr.Bořivoj Čelovský: Causa rodiny Mašínů v naší dnešní rusko-české guberniální republice, aneb, ráj beztrestných komunistických zločinců to napohled 04.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Bez českých novin není české svobody! NENÍ A NEBUDE!!! 04.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Nový čerstvý vítr v čele KSČ = KGB x GRU: Předseda KSČM JUDr.Vojtěch Filip (KGB?) a jeho odtajněné dokumenty StB, který vystřídal M. Grebeníčka (GRU?) 04.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
JAK TO DNES CHODÍ V "NAŠÍ" RUSKO-ČESKÉ POST / PRE TOTALITNÍ DIPLOMACII KGB/GRU...!!! 04.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Josef Oršulík: ZÁSADY 02.10.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
PRAHA A JEJÍ KRIMINÁLNÍ MANIPULACE S VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI (nejen) v oblasti dopravy!!! Ukázka korupce v pražské dopravě!!! 30.09.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
NEKONEČNÁ SPIRÁLA: Morálka a zákon - Oheň Života v nekonečné spirále... 29.09.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Žaloba vysokého komunistického funkcionáře u dnešní (post) komunistické justice na novináře M. Šimka za případ komunistického vraždění v Babicích! 28.09.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
INICIÁTOREM SOCIALISTICKÉHO VYVLASTNÌNÍ MAJETKU STATISÍCŮ DROBNÝCH AKCIONÁŘŮ A JEJICH OKRADENÍ O MILIARDY JE "PRAVICOVÁ" ODS=KGB/GRU!!! 20.09.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
2005.09.17. Zpráva o 14.sněmu Pravého Bloku – strany za ODVOLATELNOST politiků, NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU justici, REFERENDA.. 17.09.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
GLADIÁTORSKÉ HRY TELEVIZNÍCH BAVIČŮ A BAVIČEK - JAKO ZRCADLO HLOUBKY NAŠEHO DNEŠNÍHO DUCHOVNÍHO A MRAVNÍHO ÚPADKU - ZA POTLESKU DAVŮ NASTUPUJÍ...!!!!! 15.09.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
GENOCIDA ČESKÉHO NÁRODA TADY A TEĎ: DŮKAZY, JAK ČESKÝM NÁRODEM DEMOKRATICKY ZVOLENÍ RUŠTÍ AGENTI TOTÁLNÌ ZNIČILI CELÝ ČESKÝ NÁROD I JEHO VLASTNÍ STÁT! 14.09.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
JAK KRIMINÁLNÍ VLÁDA KRIMINÁLNÍHO STÁTU PRIVATIZOVALA ZA BABKU ČESKÝ NÁRODNÍ MAJETEK DO CIZÍCH RUKOU KGB/GRU, ALE DO VLASTNÍ KAPSY KGB/GRU: UNIPETROL! 13.09.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
OTEVŘENÝ DOPIS MRAVNÌ ANGAŽOVANÉHO OBČANA NEMRAVNÌ ANGAŽOVANÉMU PRESIDENTOVI KRIMINÁLNÍHO STÁTU VÁCLAVU KLAUSOVI 11.09.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
"NÁŠ" DNEŠNÍ RUSKO-ČESKÝ KRIMINÁLNÍ STÁT, TADY A TEĎ!!! PODNIKATEL SI VEŘEJNÌ V TISKU STÌŽUJE: BEZ ÚPLATKŮ TO NEJDE... 10.09.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
NEJVÌTŠÍ ČECH = NEJVÌTŠÍ PODVOD! JAK "DEMOKRATICKY" TO CHODÍ PŘI INTERNETOVÝCH DISKUSÍCH A PAK ZEJMÉNA PŘI KONEČNÉM SEČÍTÁNÍ HLASŮ! 10.09.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Hlava Slezské církve evangelické Vladislav Volný, agent RUSKO-českého komunistického Gestapa StB, vyznamenán presidentem RP Aleksandrem Kwaœniewskim!! 08.09.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Úplně poslední případ poručíka Borůvky, aneb, jak banda známých i neznámých komunistických fízlů úspěšně řídila na Západě celý český politický exil!!! 07.09.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
REFLEX 37/2004: CAUSA KAPITÁN BIS = KGB/GRU VLADIMÍR HUČÍN - USVÌDČENÝ POLICEJNÍ UDAVAČ!!! (+ ruská vojenská špionáž GRU?) 07.09.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Petr Cibulka: AKTUÁLNÍ DOKUMENT VYSOCE SOFISTIKOVANÉ VLÁDNÍ, POLICEJNÍ A JUSTIČNÍ KRIMINALITY V PODÁNÍ POLICIE A DOZORUJÍCÍHO STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ 05.09.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
ZFALŠOVANÁ DEMOKRACIE A CESTA KE SVOBODÌ: Běžme tentokrát VŠICHNI k volbám, ale NEVOLME žádnou politickou stranu kriminální fízlokracie KGB/GRU!!! 05.09.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZE A JEJÍ POKRAČUJÍCÍ DISKRIMINACE SKUTEČNÌ OPOZIČNÍCH NEPARLAMENTNÍCH STRAN, aneb VEŘEJNOPRÁVNOST STÁLE JEN PRO NÌKOHO! 27.08.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
PRAVDA O 4 ČESKÝCH (= RUSKÝCH!!!) TAJNÝCH SLUŽBÁCH, KTERÉ SI VŠICHNI ZE SVÝCH VLASTNÍCH KAPES VELICE TVRDÌ PLATÍME, ABY NÁS PŘED RUSKEM CHRÁNILY...!!! 19.08.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
USVÌDČENÍ VLASTIZRÁDNÍ KOMUNISTIČTÍ ZLOČINCI NÁM STÁLE VLÁDNOU JAKO ZA RUSKÉ OKUPACE A MY SI JE ZA TO ZE SVÝCH KAPES JEŠTÌ VELICE TVRDÌ PLATÍME…!!!!!! 12.08.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Moravskoslezský kraj pod nadvládou ruských mafií KGB/GRU, propojených s "bývalými" komunistickými agenty: Kauza Kuœ!!! 01.08.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
KREML A JEHO TŘI NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ INTERNACIONÁLY PROTI NAŠIM SVOBODÁM A JEJICH 10 KROKŮ K NASTOLENÍ OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU, JENŽ MUSÍME DOBŘE ZNÁT! 31.07.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
ZÁKLAD VŠECH ZÁKLADŮ: DUCHOVNÍ VÌDA Dr.RUDOLFA STEINERA: DÌJINY A FILOSOFIE VESMÍRU JAKO ŽIVÉHO VÌDOMÍ A SMYSL STVOŘENÍ: NEJDŮLEŽITÌJŠÍ DÍLA V ČEŠTINÌ 31.07.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
JAK FUNGUJE ZÁKON O ODVOLACÍCH VOLBÁCH V USA: JE STAROSTA, SOUDCE, ŠERIF, POSLANEC NEBO GUVERNÉR ZLOČINEC? SEŽEŇ ZÁKONNÝ POČET PODPISŮ A ODVOLEJ HO!!! 25.07.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
AKTUALIZOVANÉ STANOVISKO K ODVOLÁNÍ NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNÌ UŽ ZA JEJÍ VELICE OPATRNÝ POKUS ZAČÍT VYŠETŘOVAT MILIARDOVÉ CAUSY VLÁDNÍ KRIMINALITY! 09.07.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
2005.07.04.: Eduard Seibert: Tzv. "spojování drobných “pravicových“ stran" je další matení voličů, další komunistický podvod! 05.07.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
AKTUÁLNÍ VOLEBNÍ DOKUMENTY politické strany Pravý Blok – strany za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET 01.07.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
PŘIHLÁŠKA do volební komise za politickou stranu Volte Pravý Blok–stranu za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET 01.07.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
SOUHLAS S KANDIDATUROU za politickou stranu Volte Pravý Blok–stranu za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET 01.07.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
PODVRATNÁ FINANČNÍ, VÝROBNÍ, OBCHODNÍ A IDEOLOGICKÁ VÁLKA PRÁVNÍCH NÁSTUPCŮ DŽINGISCHÁNOVA MONGOLSKÉHO IMPÉRIA RUSKA A ČÍNY PROTI NÁM STÁLE ZESILUJE!! 01.07.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
2005.06.26.: František Kazilovský: ZPRÁVA Z TISKU: K té tak zvané demokracii u nás / Krajané z Kanady chtějí Muzeum hanby komunismu 29.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Miliardář Radovan Krejčíř (KGB?), dnes na útěku před policií, je v 36ti letech jednou z nejbohatších, ale nejtemnějších postav rusko-českého byznysu!! 26.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
2005.06.25.: Petr Cibulka: DOPLNĚNÍ ŽALOBY NA PRESIDENTA VÁCLAVA KLAUSE, ZA JEHO POLITICKY LIKVIDAČNÍ VYSTOUPENÍ V POŘADU KOTEL 14 HODIN PŘED VOLBAMI! 25.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Kriminální causy (post) komunistického miliardáře a "ocelového krále" Zemka (ruské GRU?), u StB známého pod krycím jménem "Radim"! 25.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Josef Oršulík: Situace v našem státě a ve světě vůbec dospěla nejen k mafiánskému kapitalismu, nýbrž spěje přímo k vládě mafie, k vládě zločinců! 23.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
2000.01.17.: Josef Oršulík vládnímu zmocněnci pro lidská práva Petru Uhlovi: ROMSKOU CAUSU JE NUTNÉ ŘEŠIT ZCELA JINAK! 20.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
JAK VIDÍ ČESKÝ KRIMINÁLNÍ STÁT ČESKÝ POLITICKÝ EXIL: Rozhovor Jany Lorencové s politickým exulantem Václavem Bukačem! (Rádio Svobodná Evropa) 20.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
JOSEF ORŠULÍK: POLITICKÁ ANGAŽOVANOST NA STRANĚ PRAVDY A SPRAVEDLNOSTI JE ZÁKLADNÍ POVINNOSTÍ SPIRITUÁLNÍ A MRAVNÍ BYTOSTI! 20.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
POUČNÁ PROCHÁZKA SVĚTOVÝMI IDEOLOGIEMI A NAUKAMI 20.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
2004.10.26.: Renata Pourová: Diskuse s voliči nad programem Pravého Bloku! 19.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
2004.10.16. Renata Pourová: PRAVÝ BLOK SE PTÁ OBČANŮ…!!! 19.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
2004.11.30.: Renata Pourová: Spravedlivá informovanost voličů = spravedlivé volby ve státě = spravedlivý výsledek! NIC Z TOHO ZATÍM NEMÁME!!! 18.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
2003.04.15.: Jan Sedlák: „Pan“ soudruh komunista zase v Kotli na TV NOVA! 18.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
2005.06.16.: Renata Pourová: KRIMINÁLNÍ STÁT? 16.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
2005.06.09. Patrik Weiss: Ministr vnitra František Bublan (GRU?), zastánce „čistých policejních úmyslů“... 09.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
2004.02.02.: František Kazilovský: KOLIKRÁT JEŠTĚ MUSÍ BÝT PRAŽANÉ OBELHÁNÍ, PODVEDENÍ A OKRADENI, NEŽ SE KONEČNĚ CHYBAMI POUČÍ A KOLIKRÁT MY OSTATNÍ? 07.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
JAK SE U NÁS PEROU POD OCHRANOU VŠECH REPRESIVNÍCH SLOŽEK STÁTNÍ MOCI ŠPINAVÉ PENÍZE ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU KGB/GRU V ŘÁDU MNOHA SET MILIARD ROČNĚ!!!! 06.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
RUSKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN OVLÁDÁ VE SPOLUPRÁCI SE SVÝM RUSKO - ČESKÝM STÁTNÍM ORGANIZOVANÝM ZLOČINEM CELÉ ZÁPADNÍ RUSKO KARLOVARSKÉHO KRAJE!!!! 05.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
OBČANSKÁ NEPOSLUŠNOST, NÁŠ AKTUÁLNÍ POLITICKÝ CÍL, HODNÝ VŠEOBECNÉ AKTIVNÍ PODPORY A NANEJVÝŠ DŮRAZNÉHO NÁSLEDOVÁNÍ!!! 04.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
REFERENDUM VE ŠVÝCARSKU: ZAMÍTNUTÍ VLÁDNÍHO ZÁKONA O PŘISTOUPENÍ ŠVÝCARSKA K SCHENGENSKÉ DOHODĚ EU! 03.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Nejspolehlivější RUSKÁ politická strana, Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) v reálné politice od roku 1989 do dnešního dne (základní analýza)!!! 03.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Šéf publicistiky České televize Jiří Vondráček: REDAKCE MÉDIÍ JSOU PROŠPIKOVÁNY LIDMI, KTEŘÍ SPOLUPRACUJÍ S BIS!!! Petr Cibulka: BIS = StB/KGB/GRU!!!! 02.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
ČEŠTÍ PRESIDENTI (POST/PRE) TOTALITNÍHO RUSKO-ČESKÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU VČERA DNES A ZÍTRA A JEJICH DODNES NEPOTRESTANÉ ZLOČINY SPÁCHANÉ NA NEVINNÝCH 01.06.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Petr Cibulka: Po 15-ti letech první necenzurovaný oficiální rozhovor na zásadní politické téma REBEL S PŘÍČINOU! (Exkluzivně pro magazín TIME IN) 28.05.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Sportovní rudá mafie: Kdo je Kdo v českém fotbale! Jaroslav Vacek, Vlastimil Košál, František Chvalovský, Jan Obst, Pavel Paska, Mil. Vasovič, Petera 27.05.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
PŘÍSNĚ TAJNÉ: JAK SE NEEFEKTIVNÍ OTROKÁŘSTVÍ KOMUNISTICKÉ ULTRA TERORISTICKÉ MOCI MĚNILO NA EFEKTIVNÍ OTROKÁŘSTVÍ KOMUNISTICKÉ KAPITALISTICKÉ MOCI!!! 22.05.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Kryje český president Václav Klaus (= KGB!) prodej nejsledovanější televize NOVA do rukou KGB??? Kdo zaplatil Novu? Ruský nelegál Alexandr Rebjonok??? 21.05.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Pravdivá zpráva o stavu českého fotbalu, aneb NIC NEŽ FIKCE! 21.05.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
NE evropské ultra centralistické sovětizující ústavě: EVROPSKÁ UNIE = SOVĚTSKÝ SVAZ nebo IV. Říše? CENTRALIZACI EVROPY NE, SJEDNOCOVÁNÍ SVĚTA ANO! 20.05.2005 Petr Cibulka AKTUALITY
Mohou dnes nacisté spravedlivě soudit Židy a komunističtí zločinci odpůrce komunismu? Causa Petr Cibulka kontra Radek John u Ústavního soudu! 16.05.2005 Petr Cibulka AKTUALITY

NECENZUROVANÉ NOVINY
ROČNÍK 2001
ROČNÍK 2000
ROČNÍK 1999
ROČNÍK 1998
ROČNÍK 1997
ROČNÍK 1996
ROČNÍK 1995
ROČNÍK 1994
ROČNÍK 1993
ROČNÍK 1992
ROČNÍK 1991
Fultextové vyhledávání
v ročnících 1991-2001

Archiv Necenzurovaných Novin

STB ON-LINE Diskusní fórum Pravého Bloku RDF Site Summary

Kdo bude bez našeho souhlasu a bez pozměny šířit naše materiály, stává se našim nejlepším přítelem!
© 2003, Pravý Blok. Všechna práva vyhrazena.