Důvěrníci a agenti Státní bezpečnosti ve sdělovacích prostředcích nadále formují české veřejné mínění

**********

Naše sdělovací prostředky ještě v roce 1999 jsou různou měrou ovlivňovány antichartisty, kolaboranty bývalé KSČ, spolupracovníky komunistické (kontra) rozvědky, kteří v nich píší, poskytují médiím rozhovory, jako lékaři v nich radí národu nebo »jenom« točí svoje pořady pro rozhlas a televizi.

Abychom věděli  who is who?, rozhodl jsem se, že některá jména pustím. Protože ti z namočených, jenž byli v roce 1992 vylustrováni v kategorii agent (A - StB) jako tehdejší členové Syndikátu novinářů ČR (SN ČR) a Slovenského syndikátu novinárov (tzv. Pithartův seznam) ve sdělovacích prostředcích pracují dodnes.

 

Nečiním si však právo rozlišovat podíl viny podle kategorií. Bude rozdíl mezi bitím vynuceným podpisem spolupráce s StB podepsaným v lágru padesátých let nebu v říjnu l989. Jde mi o konstatování, že různí slavní i méně medializovaní lidé byli evidováni jako spolupracovníci komunistické StB. Mají stejná jména, příjmení a data narození a u některých bylo ověřeno, že jiný člověk stejných osobních dat na našem území nežije, nežil, tudíž nemohl zemřít.

Někteří z agentů dnes hrdě mávají čistým lustračním osvědčením. Proč? Pokud jde o věrohodnost Cibulkových seznamů, jsou v něm uvedeni ti lidé, kteří byli vedeni jako spolupracovníci v registrech svazků StB. Nevypovídají nic o aktivitě spolupracovníků jakékoliv kategorie. Pokud soud vydá rozsudek, že konkrétní osoba vědomě nespolupracovala s StB musel se nutně seznámit se svazkem konkrétního spolupracovníka, neboť pouze v něm je informace o kvalitě jeho spolupráce, aktivitě atd. Proč se však objevují falešná lustrační osvědčení - jež se dala koupit? Proč byl soudem nedávno osovobozen býv. ředitel Poldovky Vladimír Stehlík, A - StB Horolozec?, a rozsudek zněl, že nikdy vědomě nespolupracoval s StB? Pokud takový rozsudek zazní u lidí, z jejichž svazku je zřejmé, že s StB velmi aktivně spolupracovali (a takových případů je mnoho) nabízí se vysvětlení, že není politická vůle k pojmenování zla a právní zástupce MV ČR tedy neplní svoji úlohu.

Samozvanci berou »právo« a »spravedlnost« a estébácké dokumenty do svých rukou a ta hrstka lidí vyhledává »známá jména« protože »známé jméno« je přirozeně »vinnější«, jeho vina odsouzeníhodnější, napsal spisovatel Josef Škvorecký o nás, kteří jsme v roce 1992 v NN TRK seznamy vydali. Jak si pana J. Š. vážím, proti jeho vůli zveřejňuji ty lidi proto, že jsou nějakým způsobem namočeni, nikdy se k podezření radši nevyjádřili, nikdy ve svém oboru díky nařčení ze spolupráce nic neztratili, vystupují dál ve sdělovacích prostředcích stejnou měrou (ne-li větší) jako za komančů. Seznam je - podle Škvoreckého - seznam nařčených (nanejvýš podezřelých) z tajné spolupráce s estébé. Žádná hlášení nepodávali, ani se nescházeli se styčným estébákem, říká. Jenom když je skřípli, něco podepsali. Co tvrdí J. Š je vhodné převážně do doby let padesátých, postupem doby k získání podpisu spolupracovníka stačila atmosféra strachu a nelze vynechat ani ty, kteří spolupracovali pouze z důvodu vlastního prospěchu a nebylo jich opravdu málo. Nezastávám ani názor Josefa Škvoreckého ani Jiřího Fodora, že zveřejňování takových seznamů je jedovatý vklad do ještě mladé demokracie v naší vlasti? (Literární noviny, 20. 8. 1992). Na moji povahu to dobře nedávno řekl fotograf Jan Saudek. Na dotaz, kde a komu by neumožnil výstavu svých prací, řekl, lidem, kteří jsou majiteli galerií jako agenti StB uvedeni v Cibulkových seznamech.

Náhodička náhoda...

Jenom náhoda je, že např. pravou rukou tehdejšího ministra financí V. Klause byl nynější finanční poradce Ing. JUDr. Dušan Tříska, (* 14. 4. 1946), agent Státní bezpečnosti Dušan? (evidenční číslo 7704), ředitel projektů RM - S a v letech 1990-1992 náměstek ministra financí ČSFR v jedné osobě? Je správné, že mluvčím České národní banky je Ing. Martin Švehla (* 18. 2. 1951, D - StB Ekonom?, evč. 24486), v letech 1975 - 1990 redaktor televizního zpravodajství ČST?

Herec PhDr. Ivan Vyskočil, * 27. 4. 1929, A - StB Ivo? (39406), divadelník, psycholog, spisovatel, se v seznamech našel. Kontaktován estébákem byl (podle svého vyjádření) celkem třikrát, od roku 1985 do jara 1989, buď u kafe v bistru nebo v cukrárně: Vědomě jsem spolupracovníkem ( a natož tajným!) této ani jiné zločinné organizace nebyl, nikdy jsem se nikomu k něčemu takovému nijak - písemně ani ústně - nezavázal, natož abych to dělal. Ten estébák (...) mě jako tajného spolupracovníka prostě vykázal, dostal do oficiálního seznamu.? Byl jedním z mála, kdo našel v sobě odvahu se vyjádřit. Společně s Jiřím Suchým jsou autory inscenace Kdyby tisíc klarinetů a s Vladimírem Vodičkou zakládal Divadlo Na zábradlí. Dnes je docentem herectví pražské DAMU

O KTS a »déčkařích«

Kandidáti tajné spolupráce (KTS) nebyli nikdy zveřejněni a mohli být v této kategorii vedeni bez svého vědomí. Kategorii důvěrník (D) StB jako spornou vypustil z lustračního procesu Ústavní soud, ale je všeobecně známé, že někteří déčkaři? udávali více než agenti (A) StB.

Doba byla zkažená, ale proto, že lidé byli zkažení a ve víře v sílu zkaženosti a důvěře v její utajení a svou možnost i nadále hrát roli slušných lidí, podepsali, říká spisovatel Honza Beneš (USA/ČR), který tam sebe nenašel, ale našel tam jména všech, kteří o něm po léta zasvěceně tvrdili, že on je fízl. A zvolili si jméno jinak známé a používané jen ve chvílích nejintimnějších, o které se tím s estébáky rozdělili, dodává.

Pokud se domníváte resp. jste přesvědčeni, že jste v seznamu spolupracovníků StB zaneseni neprávem, podejte trestní oznámení na příslušníka StB, který zápis provedl a tehdejší nomeklaturu KSČ, která nesla za vše přímou zodpovědnost, radí Jiří Kebrle z rakouského Welsu. Jak mi již kdysi sdělil Vlado Kašpar ze Syndikátu novinářů ČR, přesně ho cituji: Pokud někde ve sdělovacích prostředcích pracují lidé, kteří jsou podezřelí ze spolupráce s StB, záleží jejich setrvání jedině na vydavateli či provozovateli média, včetně televize. Ti mohou v případě podezření či nařčení některé osoby vyžadovat předložení lustračního osvědčení.

Poznámka: Podrobnější informace k jednotlivým kategoriím se dočtete v příloze.

Deník rudé Právo - sociálka áčkařů?

Ekonomice nebo akci čisté ruce se v Právu věnuje Zbyněk Fiala, dříve znám z předlistopadového svazáckého deníku MF, kdy odešel na české ministerstvo financí, za premierování M. Čalfy byl tiskovým mluvčím Vlády ČSFR (* 9. 4. 1946, A - StB Oto?, 13099, 309988).

Je věcí toho listu, že dává možnost různým levičákům a současný předseda KSČM Miroslav Grebeníček zde má pravidelný prostor. (Jeho otec Alois Grebeníček je obviněn podle vojenského trestního zákona z roku 1955 o zneužití úřední nebo služební moci a z těžkého ublížení na těle, protože jako vyšetřovatel v padesátých letech ve vyšetřovně StB v Uherském Hradišti, fyzicky týral politické vězně, zatímco mladý Gréba? na vojně udal vojína za to, že roztrhal na klubovně Rudé právo se slovy: »Ti komunisté už mně taky pěkně serou!« Díky udání byl vojín podmíněně odsouzen). Ruďásek? je držitelem mezi deníky jak na malé ploše prosadit hned dva agenty StB najednou. Primát získalo 15. 7. 98 na straně 12. Je na ní rozhovor se stálým zpravodajem (od r. 1987) americké tiskové agentury Associated Press Ondřejem Hejmou, A - StB Rony? (kapely Yo Yo Band, od 1978 zpěvák skupiny Žlutý pes). Ještě větší prostor Rony? dostal v Magazínu Práva (22. 8.98), kde k písni Poslední lžíce tvrdí: Nikdy jsme nepsali protest songy. Je to prostě o lidské zradě. Další je článek Vždycky mě měli rádi v Magazínu MfD (44/98) nebo rubrika Sluchátko v týdeníku Ring (19/98).

Pod článkem rovněž z 15. 7. Peter Kováč vyzpovídal grafika, malíře a ilustrátora Pavla Roučku, * 20. 6. 1942 v Praze, A - StB Pavel?, 12790, 279088. (Podobně se zachoval šéfredaktor Týdne K. Hvížďala,když v onom týdeníku společně s I. Wernischem 8. 6. 98 publikoval rozsáhlý rozhovor s Roučkem pod názvem Věčný zápas s andělem? a oba vydali knihu o něm. Týdnu jsem nabídl zavedení rubriky Pryč s agentománií!?- bez odezvy).

Ale vraťme se k rudému Právu. Již předtím (16. 2. 98) Právo rozhovorem s prozaikem Miroslavem Stonišem dalo najevo, že je mu jedno, koho bude propagovat. (Stoniš, * 18. 6. 1938, tajný spolupracovník - agent /TSA/, /evč/ 13960, krycí jméno /krjm/ Ivana?).

V Právu nenajdeme jen fotografa Václava Jirsu (* 5. 11. 1938, D - StB Zeman?, 11430), ale zdravotnictví se tam dnes věnuje Václav Pergl. Tentýž Pergl, který v roce 1988 přijel do závodu Praga 01 v Praze 9 - Vysočanech, (Automobilové závody Klementa Gottwalda, závod Revolučních tradic, XIV. sjezdu KSČ, nositel Řádu práce ad.), aby v tehdejším Rudém právu oslavně referoval k 20. výročí okupace o tom, jak pragováci hrdinně dopisem pozvali okupanty do ČSSR. ( Zvací? dopis 99 pragováků vyšel v roce 1968 v Moskevské pravdě na první straně.)

NEI Report

V odpovědi na dotaz, jak si to vy chlapi v horách děláte, odpověděl: Já vím, třeba týden čekáte na razítka mezi nepálskými a indickými úřady. Je to dlouho. Pak dlouho lezete a přijdou takové chvilky. No, kluci to znají z vojny, člověk si musí »pomoct« sám. Jiná verze není. To tvrdí v č. 7/98, dle listu náš nejznámější horolezec současnosti Josef Rakoncaj z Turnova, který zdolal pověstnou K 2 ve výšce 8. 611 metrů. ( * 6. 4. 1951, D - StB Skalský? 21927)

 

Ring: Ina, Lada, Pátý a Bert

Na příkladu tohoto týdeníku mohu názorně doložit, jak dlouho trvalo, než došlo k odvolání z místa postu šéfredaktoky (údajně předlistopadová mluvčí Marie Kabrhelové, předsedkyně ČSŽ). Některými redaktory jsem byl požádán, abych zjistil, kdo je PhDr. Gabriela Převrátilová, * 7. 9. 1945, šéfredaktorka Ringu a ženského časopisu Překvapení. Je vedena v kategorii D - StB Ina? (22311), A - StB Lada?, (8743) a Pátý? (30773). (Pod kr.jm. Lada? byla zveřejněna na tzv. Pithartovo seznamu). Titul PhDr. si po mých zjištěních v tiráži změnila na Dr., snažil jsem se na Převrátilovou upozornit různé umělce v Ringu proklamované. Vrcholem bylo, když v Ringu (3/98) vyšel rozhovor s Miroslavem Muckem, českobudějovickým členem Konfederace politických vězňů (KPV). Mucek tam byl vyfotografován s popiskem: Ve svém počítači má Miroslav Mucek evidovány příslušníky, agenty, spolupracovníky a důvěrníky bývalé StB. »Každého, kdo chce zastávat veřejnou funkci, si prověříme. A kdo z bývalých estebáků vystrčí hlavu, tak mu přes ni klepneme«. KPV ČR v Praze a faxem do Českých Budějovic jsem ihned písemně o složení redakce Ringu informoval a byly učiněny patřičné kroky i když ostuda (na komunisty v roce 1971 uvězněném) zůstala.

Od doby, kdy jsem zjištěné údaje osobně naházel do pošty Ringu, trvalo jeden rok a měsíc, než došlo k odvolání šéfredaktorky. Stalo se tak krátkou dobu poté, co jsem tyto informace předal České televizi (Nadoraz, zpravodajství, publicistika). Převrátilová na několik měsíců zmizela (z obou redakcí), aby se opět objevila v rubrice Kultura plus týdeníku Květy 47/98, na stranách 32-33, a to v rozhovoru s fotografem Jadranem Šetlíkem.

Kdo v Ringu dodnes zůstal je Herbert Kratzer, * 4. 8. 1944, A - StB, Bert?, zveřejněný rovněž mezi agenty Syndikátu novinářů ze dne 30. 4. 1992. Psával ve Světě v obrazech, například (32/89) reportáž z Dánska nebo o začátku druhé světové války (35/89), či článek Nebezpečná vlna okultismu v Západním Berlíně a NSR? (36/89). Je možné, že dnes je v Ringu zaměstnán jako odborník na tajné služby. Jak jinak chápat jeho seriál s názvem Špióni, kteří chtěli změnit svět? (Ring 18 - 21/1997).

 

Kdo točí a dabuje filmy?

V roce 1993 dokončil filmový seriál Největší z Pierotů scénárista A. Koenigsmark (spolu s N. Krempovou, J. Kotoučem v režii Ivana Baladi). Nedávno, ve SPY (5/98, autor Filip Hubička) psal o životě obchodnice se zbraněmi Viktorie Hradské, gen. ředitelky zbrojního konsorcia RDP Group, jejíž manželem je dramatik Alexandr Koenigsmark (* 27. 5. 1944, A - StB Alex?, 29286, 928601) V článku se o Hradské říká: Nechala prolustrovat celou svou rodinu. S lustrací nakonec souhlasil i její manžel. A nutno přiznat, že nakonec nelitoval: všechna osvědčení byla negativní.? Komu - čemu uvěřit? Hubička na můj písemný dotaz, zda v originálu viděl čisté lustrační osvědčení rodiny, neodpověděl. Koenigsmark původně psával pod jménem Alexandr, dnes se v Právu podepisuje Alex. Trochu odbočím. Pracoviště Sekce ochrany utajovaných skutečností archivní a spisové služby MV ČR v Pardubicích bylo zřízeno podle zákona ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečností? (s účinností od 1. 12. ?96). Proto do Pardubic zajela Katarína Vaculíková, která od roku 1991 pracovala v Kanceláři prezidenta republiky (dnes v Public relations ČT), na níž mjr. StB Masár založil a vedl svazek Káťa. Ve spisu, jenž byl uzavřen v roce 1986 (v době jejího těhotenství) se dočetla, že ji udávalo jedenáct lidí, z nichž jeden byl právě Alexandr Koenigsmark.

Jistý Jiří Melíšek letos 18. ledna zavzpomínal ve Večerníku Praha v článku Kdo, kde, s kým, jak a o čem na režiséra Jiřího Adamce. (* 9. 3. 1948, D - StB Adam?, 21704, 24669). Adamec (společně se scénáristou Ivanem Hejnou) v roce 1991 dokončil filmový seriál Dlouhá míle.

Konec velkých prázdnin? (1996 - scénář P. Kohout, J. Mašínová, režie M. Luther) se jmenuje český seriál Jsem přesvědčen, že hulvátství, provincialismus, závist a malost, které se tu za poslední půlstoletí uhnízdily, mají stejný původ: ztratili jsme měřítka,? poučuje v Magazínu Dnes (text Gonsiu (?), 43/98) jeden z prvních signatářů CH 77 Pavel Kohout, (* 20. 7. 1928, A - StB Olek?, 3567), který v roce 1979 emigroval. Kohout rád rozdává rozhovory v pražské kavárně Mánes, což je, jak říká pokračováním mého bytu jinými prostředky? (Saloon, literární příloha rudého Práva, 19. 11. 98). Některé emigranty údajně s partou mládežníků kdysi vyhazoval z vysoké školy...? říká o svém otci spisovatelka Tereza Brdečková. Kdo si dnes vzpomene na Kohoutovo pohádky O rudém šátku, který plakal nebo na příběh, jak hošík na houbách v lese potkal dědečka s kozatou bradkou, který hošíkovi vysvětloval, co jsou ty fabriky kolem a jejich výrobní různoleté plány? (Z dědečka se nakonec vyklubal Vladimír Iljič Uljanov, krycím jménem Lenin?.)

Hvězdou mezi dabéry filmu je Valerie Zawadská, * 19. 9. 1958, A - StB Eva? (26538, 44226, 653803), herečka Městských divadel pražských. Již třikrát byla oceněna Cenou diváka a můžete ji slyšet např. v roli Peggy filmu Ženatý se závazky.

Expres, Blesk, Večerník Praha

Doslova neúnavně působí tento jakoby uskřípnutý kníratý človíček, za komunistů zahraniční dopisovatel Čs. rozhlasu z Bonnu, který má dnes nejraději role šéfredaktora a píše o tom, jak je důležité vstoupit do NATO. Jmenuje se František Vonderka, * 11. 2. 1951, A - StB pod krycím jménem Franta? (též na seznamu členů SN ČR), který prošel (v titulku zmíněnými) redakcemi v roli šéfredaktora, kterou dnes vykonává ve Večerníku Praha. V komentáři Blesku (27. 4. 98) nám vyčítá, že evropští jsme jenom někdy, píše o morálce odpovědných politiků a jak je nutné se vrátit do Evropy. Připomíná zpackané skandály (podivný útěk Helbigových, nevyšetřené bombové a granátové atentáty, nejasné privatizace). Zda-li si pan Vonderka vzpomene, co psával například před 11 lety? Cituji z jeho článku s názvem Morálku už dávno prodali v AZ magazínu (3/1987): Rasistický režim v JAR (...) je v tomto směru v podstatě jakýmsi neoficiálním členem paktu NATO (...) Právě spolupráce ve vojenské oblasti je důvodem č. 1, proč státy NATO podporují rasisty (...) ...tisíce odpůrců režimu »záhadně mizejí« a jsou pohřešováni. Rasisté dokonce zřídili koncentrační tábory pro děti (...) Zatímco představitelé tzv. západních demokracií řeční o »svobodě«, ve skutečnosti podporují rasistický režim v JAR.?

Týdeník Květy

Z týdeníku Ring z pozice šéfredaktorky odešla PhDr. Gabriela Převrátilová, D - StB i A - StB aby se objevila v rubrice Kultura plus týdeníku Květy 47/98 v rozhovoru s fotografem Jadranem Šetlíkem.

Dalším, kdo v Květech do roku 1998 pracoval, byl Aleš Pivoda, po roce 1989 prověrkovou komisí vyhozený policajt. Do Květů přišel ze Zemských novin. Pod novinářskou zkratkou -api- psával sport do Osmičky, novin OÚ Městské části Praha 8. Ač jsem zatím neobjevil, že by byl někde evidovaný, psával do Signálu za šéfredaktorování bombového atentátníka Pavla Minaříka. Tak např. v článku Broky s bronzovým leskem (35/89) do nebes vychválil naše sportovní střelce z oddílu Rudá hvězda Brno, kteří reprezentovali SNB, kde s nimi Pivoda byl na světovém Šampionátu policejních sborů v brokové střelbě v Itálii. Jeho povídka Večer parádních gólů však není o sportu. Je o udavačích z oddělení ochrany státních hranic, kdy Rudla Soukup, vedoucí družstva pomocníků PS telefonuje z úbočí Javorné do služební místnosti policejního oddělení, že viděl dva Poláky s batohy, kteří mají krosny na zádech, v rukou sportovní kabely - jo, a magneťáky jsou určitě polské grundigy. (...) Tady Feix, soudruhu poručíku, hlásím tři zadržené, pět zabavených rozhlasových přijímačů s vestavěným magnetofonem, čtyři přehrávače...chýlí se ke konci práskačská vzpomínka Aleše Pivody. Vydavatelství Naše vojsko v příloze Pohraničník - stráž vlasti (1985) zveřejnilo další jeho povídku Roztleskali Prahu, která pojednává o o slavách 9. května na Leteňské pláni. Za všechny ty bolševické bláboly cituji: Protože 9. května na Letné prostě musíme odvést ten nejlepší výkon. Šlo totiž o velký svátek - 40. výročí osvobození z jařma fašismu (do rudého fašišmu - pozn. aut.).

Český rozhlas

Na této stanici (Praha ČR 2) uvádí pořad Tobogan Eduard Hrubeš, * 27. 12. 1936, D - StB, (bez krjm), dříve vedoucí souboru Velkopopovická kozlovka. Na stanici Praha (ČR 2) Hrubeš uváděl opakování pořadu dne 5. 7. 98 ( v O,30) jako vzpomínku na Václava Hybše, *3. 6. 1935, dirigenta, aranžéra, producenta. Šlo o opakování pořadu k jeho šedesátinám, pořadu, který údajně poslouchá na 800. 000 lidí. Pan Hybš, důvěrník i držitel propůjčeného bytu (DPB) StB, s krycím jménem Kapela?, posluchačům mimo jiné sdělil, že se odmítl nechat vyfotit na titul Playboye a dává si pozor na tisk - útisk. Na večeřích mu prý říkali Vašíček a Venína, protože bavil okolí. Navštěvovali ho např. zpěvák Karel Štědrý nebo herečka Stella Májová. V telefonátech i diskusi zaznělo, že Hybšův pomník by měl stát v Praze na Letné (sic!!!) nebo v Kolíně, kde by Kmoch malého Hybše držel za ruku. Z telefonických gratulantů stojí za to jmenovat zpěváka Josefa Zímu, * 11. 5. 1932, D - StB - Zpěvák? a A - StB Tulipán? (11808).

V novém rozhlasovém pořadu Neváhej a povídej? (představovuje známé osobnosti), který uvádí E. Hrubeš, je spoluatorem pořadu Jiří Melíšek, * 16. 6. 1932, A - StB s krycím jménem Henry? (o něm též jinde).

A jednoho sobotního dopoledne si tentýž Hrubeš pozval dalšího odborníka na duši, a to Miroslava Plzáka, který je veden jako tajný spolupracovník - agent /TSA/ - StB, Karel?, (*25. 8. 1925). Podle Mladého světa (39/98) v souvislosti s vydáním knihy Soni Štroblové a MUDr. Karla Fahouna Tvář, na její křest byl Plzák pozván jako vynikající estetický chirurg, protože jeho ostré řezy ve vztahové sféře jsou známy. V Květomluvě týdeníku Květy (33/98), kde autorkou rozhovoru Alenou Šloufovou je nazýván psychiatrem vašeho kalibru, Karel? tvrdí: S kolegou Davidem (současným ministrem zdravotnictví - pozn. aut.) jsem měl možnost pracovat skoro dvacet let na psychiatrické klinice.? Plzák je zván na pořad Dobré ráno s Českou televizí, pravidelně radí na stránkách českých časopisů, s fotografem hvězd Davidem Krausem (z týdeníku Reflex) oslavil jeho třicáté narozeniny na vernisáži Krausových fotografií. Zpěvačka Jitka Zelenková se telefonicky do Českého rozhlasu zmínila, kam byl Plzák pozván, že by se mu nikdy nesvěřila.

 

 

Okresní tisk v rukou býv. agentů a komunistů

Jiná situace ovšem zdaleka není ani v menších či okresních městech. V Tachově (bývalá výspa komunismu u hranic se Západem) spol. s r. o. Vltava České Budějovice vydává Tachovský deník. Jeho vedoucí redaktor Miroslav Svoboda, (v KSČ byl patnáct let), na návrh zasedání tachovského zastupitelstva, aby všichni zastupitelé předložili lustrační osvědčení, Svoboda reagoval pod názvem První šlápnutí vedle, takto: Podle mého názoru to bylo rozhodnutí trochu neuvážené, euforické (...) To pomíjím už tolikrát zpochybněnou důvěryhodnost vyžadovaných osvědčení. V osobním rozhovoru se mnou pak řekl: Lustrační osvědčení nechceme ani po pracovnících naší redakce. Každý by měl sám vědět, kam patří. A tak není divu, že v deníku za Klub českého pohraničí dostávají prostor tachovští býv. estebáci Josef Šlajs a Miroslav Kovačka. Na dotaz o nich mi Svoboda řekl: Pokud jejich prohlášení bude v tendencích, ve kterých má být, tak ho zveřejníme. A co dělají agenti?

V Boru u Tachova byl do loňska starostou František Podlipský, (1974 kandidát KSČ,1976-tajemník, 1981 předseda MNV, od 1990 starosta) v registrech StB po krycím jménem Lípa? veden jako držitel propůjčeného bytu. Lípa? je kamarád Čestmíra Staška, A - TS Jánský? (ředitel a. s. INZO Vysočany u Boru, majitel býv. vojenských kasáren) a posledním z vyvedené trojice je Dušan Hovězák, který má soukromou vinárnu v Kurojedech (naproti objektu býv. rušičky západního vysílání). Byl důstojníkem čsl. armády, pak ředitelem hotelu Lidový dům v Tachově. Jako A - StB Božena?, jak jsem vloni při návštěvě okresu zjistil, je dnes redaktorem týdeníku Tachovská JISKRA (spolu se dvěma dalšími redaktory). Ma můj dotaz mi řekl: Že bych byl někde evidován? To od vás slyším poprvé.

Společenský týdeník Reflex

Nejdříve jsem se zhrozil, když jsem vloni v Reflexu (36/98,autor Milan Tesař) spatřil barevnou fotku člověka a našel rozhovor s ním. (Petr Sid? Hošek, šéf kapely Plexis). Je to punker, který kdysi žil se zpěvačkou Bárou Basikovou a který na jaře v roce l988 odevzdal estebákům informace a písemnosti o tom, že punkový časopis Attack vydává Maraczi pod jménem Pepíno. (Podle Václava Žufana, signatáře Charty 77, jenž byl členem redakční rady předlistopadového Attacku. Zatčen jsem byl poté u Václaváku na pěší zóně, na Barťáku mě »dusili« čtyři hodiny).

Tento společenský týdeník (36/98), tentokrát autor Tomáš Baldýnský, napadá Jana Rejžka za skutečnost, že v roce 1998 na Letní filmové škole (LFŠ), konané v Uherském Hradišti, když přicházel do kina Hvězda Jaromír Nohavica, (aby zavzpomínal na Vladimíra Vysockého) Rejžek prohlásil, že přijel známý estebák (údajně řekl estebácký kujón, milovaný) Jarek Nohavica. Baldýnský se ptá, zda to Rejžkovi není pitomé. Ještě před ním však reagoval ředitel LFŠ Jiří Králík v reflexáckém Never more (34/98): Na letošní filmové škole mě rozčarovaly všechny ty hony na estebáky...? A na svůj důkaz, jak to týdeník myslí, zveřejňuje na straně 7 hned čtyři fotografie Jarka?, kterak při 5. ročníku mistrovství ČR ve hře zvané scrabble bojuje ve hře s dvanáctiletou Janou Rusou, která ho nakonec (úřadujícího mistra ČR) vyklepla? jako nejmladší hráčka mistrovství (Reflex 48/98). Lidi... jen tak pomlouvají za zády, říkají, že jsem estebák, estebácký agent. Třeba jako jeden známý a úspěšný kolega z branže, který letos dostal významné hudební ocenění. (...) V roce 1987 podepsal spolupráci s StB. Pak mu vyšla jeho první LP deska. Pravděpodobně to byl kšeft - my vám pustíme desku, vy nám podepíšete spolupráci a budete říkat o jiných, že jsou to, co vy.? (O Nohavicovi folkový zpěvák Pepa Nos, ZN 11. 4. 97).

Je dobré vzpomenout i Jiřího Suchého, ředitele divadla Semafor, * 1. 10. 1931, D - StB Faust? (35235), o kterém se Reflex zmínil v č. 37/97. Tentýž Suchý, který 22. září 1998 zakázal zpívat písně z USA na čas premiéry svého nového pořadu Galakoncert a jiný ptákoviny? (režisér Dimitrij Dudík). Před lety na ně psal (Suchý) české texty a pomáhal jim k nám přes hranice, dneska už jich tu ale máme dost a návrat k vlastním tradicím by byl věcí záslužnou?, napsal v tištěném programu o sobě. Proto zazněly písně Ježkovy, Šlitrovy, Kainarovy a také Štaidlovy? (Ladislav Štajdl, * 10. 3. 1945, D - StB, Mistr?). Myslí si Štajdl snad, že jsme všichni zapomněli, když v roce 1989 v komunistické televizi ve zprávách řekl, že jeho děti i rodina spokojeně žijí v socialismu a nechápe, co si chtějí ti demonstrující křiklouni (v době Palachova týdnu) na Václaváku, tedy na ulici vykřičet?

V Panoptikum Milana Knížáka (51/98) byl Reflex laskavý. Dovolil mu na straně 3 napsat, že Zeman, který neví, kam natočit svou nakloněnou hlavu, volá na pomoc spolupracovníka StB Falbra.

Economia - Ekonom? a Mládežník?

Hospodářské noviny, Ekonom, Stavitel, Technik, Domov, Finance a úvěr, Odpady, Chatař a Chalupář, Fotografie magazín, Listy, to jsou některá z mnoha vydávaných titulů akciovky Economia. V jejím čele na funkci ředitele od roku 1990 dodnes je Ing. Miroslav Pavel, * 6. 9. 1941, A - StB Mládežník a Ekonom? (5500, 30264,). Ten byl v letech 1988 - 1989 ředitelem tiskového odboru Úřadu předsednictva vlády ČSSR, mluvčím federální vlády, od 27. listopadu 1989 do 10. ledna 1990 ředitelem Československé televize.

Haló noviny - podobné světovému Špíglu

Jde o deník ÚV KSČM, kde Jaroslav Kojzar, autor řady Knihovniček Rudého práva, je dodnes pojmem. Leckdy rozhoduje o článcích stejnou měrou jako šéfredaktor, ač není napsán v tiráži.

Jak pracuje levicový kolektiv s údaji si můžeme názorně ukázat na případu Alexeje Pludka. Ten je zde (29. 1. 98), v den svých 75. narozenin, nazýván prozaikem a dramatikem a získal ojedinělé postavení v české próze. Jeho postavení v StB bylo agent. V roce 1958 podepsal spolupráci jako Axel? (10295), o něco déle (1967) se přejmenoval na Alex? (17521), kdy je registrován pod správou KS SNB Praha SČ kraje (88 - Praha). Co však soudruhům z HaNo jaksi uteklo, je skutečnost, že tento synek, pocházející z hanácké vesnice, vystudoval Vysokou školu politickou a sociální v Praze (ukončeno 1950), že román Slunce v údolí je vyloženě budovatelský, že je držitelem vyznamenání Za Zásluhy o výstavbu (1970), o osm let později jmenován zasloužilým umělcem a v roce 1981 se dočkal vyznamenání Zlatou medailí ÚV SSM. Není vyloučeno, že se Pludek při svých reportážních cestách po Indii, Tibetu a Dálném východu potkával se spisovatelem ze Šáreckého údolí, JUDr. Josef Hotmarem, agentem StB ( Humr? a Hades?). Určitě se jejich cesty křížily.

Podobně Pludka vynáší do nebes (jak sám o sobě píše světový) deník Špígl, kde je Pludek zván populárním spisovatelem (22. 11. 97) pod článkem, který sám podepsal (!!!). V následujícím roce (27. 8.) slovně bombarduje za literární redakci Českého rozhlasu Jaromíra Blažka (odvysíláno 22. 8. 98 ve 23,45) za kritiku Pludkova románu Vabank, který Blažek považuje za morální dno naší literatury. Pludek se odvolává na recenze knihy jinde publikované a považuje Blažkův postoj nejen za dno literárně kritické estetiky, ale přímo za fekální odpad současného obrazu naší kultury.

TV NOVA - mlčící

Přes Martina Maňáka, kterého jsem vloni v květnu potkal v Parlamentu ČR, jsem po něm do Novy poslal zapečetěný dopis, zda by mi neodpoveděli, jestli u nich pracuje bývalý televizní komentátor Jiří Trubač, * 10. 7. 1949, TS - A StB David? (24618). Podle mých informací v TV NOVA pracuje a nesmí vystoupit na televizní obrazovce. Dodnes bez odpovědi.

Silvestrovský pořad na Nově se natáčel 11 dnů ve dne v noci, ze sedmi natočených hodin se stříhal pořad pětihodinový. Pořad, označovaný jako největší estrádní pořad v Evropě stál zhruba 15 miliónů korun. Málokdo si uvědomí, že autorem této show (společně s bavičem Petrem Novotným) byl režisér Jiří Adamec (* 9. 3. 1948, D - StB Adam?, 21704, 24669). Tentýž Adamec, který na TV NOVA režíruje program Petra Novotného nazvaný Novoty.

Za všechny uvedu případ, do kterého jsem zasvěcen. Stává se, že agenti StB dostanou prostor na televizní obrazovce, aniž by o tom autoři pořadu věděli, a agenti se pak mezi svými vytahují. V pořadu Na vlastní oči (v dubnu ?96), který pojednával o podivném prodeji zámku v Boru u Tachova (reportér Radek Slánský) byl v této kauze prezentován starosta František Podlipský, (o něm více v odstavci Okresní tisk...) v registrech StB vedený pod krycím jménem Lípa? jako držitel propůjčeného bytu. Ten (kromě TV NOVA) dostal dosud největší prostor v Haló novinách, patřící orgánu ÚV KSČM (autorem článku byl opilec Zdeněk Edl).

Zemské noviny (ZN) a Hobby magazín

Byl jsem zpívajícím špionem? (22. 8. 1998) tvrdí o sobě zpěvák, který v roce 1959 nazpíval např. písničku Páni kluci. Tento držitel propůjčeného bytu StB, * 14. 11. 1930, Hans?, který již třetí rok má v Českém rozhlase na stanici Praha a Regina písničkový pořad Stará láska nerezaví, se jmenuje Richard Adam. Dnes o sobě tvrdí, že byl zakazován. Dva roky jsem totiž strávil ve vazbě v Ruzyni. StB se ze mne snažila udělat šéfa mezinárodního gangu pašeráků briliantů. Já jsem ovšem celá léta pracoval pro americkou CIA a nařčení z pašování bylo pouhou záminkou. Vyfotografoval jsem například prvního miga pro československé letectvo, který přistál na ruzyňském letišti, a to za asistence StB.? V Blesk magazínu (8. 1. 1999) je označen za hvězdu a obrací se na čtenáře: ...napište prosím do Českého rozhlasu i mně. Jé - to budu rád!?

S trnovou korunou na hlavě a páskou Král srandy se v příloze ZN pro volný čas (2/99) na přední straně objevila hlava Vratislava Ebra, majitele pražského Arbesova knihkupectví na Smíchově. Na stranu 4 se pak nechal vyfotit i s urnou, na níž je datum jeho narození 20. 10. 1942. Stejné datum narození je u stejného jména a příjmení v kategorii tajný spolupracovník - agent StB, krycí jméno Erb? (589 801). Urna na pohřební popel je zatím prázdná, Ebr Erb? už má na ní datum svého úmrtí - 29. února 2615.

V magazínu ZN také dostala prostor (43/98) herečka Zora Jandová, * 6. 9. 1958, D - StB Alena?, 43368. Divadelní, filmová i televizní hvězda, maželka Zdenka Merty, prezidentka projektu Podaná ruka - na pomoc handicapovaným dětem.

Na hobbáckých stranách (34/98) dostal prostor i důvěrník StB Jan Cimický (na čtenáře se dívá svým zvětšeným pravým okem přes lupu, o něm však rozsáhle jinde), a snad něco napoví o Cimického roli pravidelného křoví v pořadu ČT 1 S politiky netančím dopis čtenářky Týdne (19/98): Předpokládám, že způsob, jakým psychiatr přitvrzoval laciné a trapně pubertální vtipkování na téma blázni (cituji), by dotyčnému jinde ve světě odebral nejen klientelu, ale možná i licenci,? píše PhDr. Dana Svobodová z Ústavu cizích jazyků I. LF UK v Praze 2.

Česká televize

V neděli dopoledne na ČT 1 je možné shlédnout film O zvířatech a lidech? jehož scénáristou je Mgr.Jiří Melíšek, * 16. 6. 1932, A - StB, zveřejný též SN ČR mezi agenty novináři s krycím jménem Henry?. (Film byl dokončen v roce 1995, Melíšek na něm pracoval spolu s Ottou Zelenkou). Melíšek je členem Obce spisovatelů.

V pořadu Úsměvy, kam zve své hosty herec Jaromír Hanzlík, 17. 11. 1998, (paradoxně na toto výročí) vystoupil herec a malíř Miloš Nesvadba, * 17. 4. 1925, A - StB Komik? a Pan Malíř? (17593, 9594). Ten s Ondřejem Sekorou zakládal humoristický časopis Dikobraz, hrál po boku J. Wericha v televizním snímku Kočár nejsvětější svátosti nebo např. ve filmu Konec agenta č. 312 (1974). O televizi říká: To byla moje hodná společnice. Ještě od černobílé až po barevnou jsem v ní hrál a maloval desítky let seriály pro děti. Pamatujete? Ach jo!? (Blesk magazín 17. 4. 98). Vloni vydal (společně s verši Vlasty Breilové) knihu Docela malé ježčí pískání s Písničkou a Fučílkem, navštívil s manželkou Jaroslavou kachní hody v restaurantu U Kolowrata (Story 47/98). Děti ho znají jako pana malíře Miloše? z pořadu Evička a psíček Monoklíček, někteří vnitráci nejspíše jako Pana Malíře?.

Ve stejném pořadu úsměvů o týden déle vystoupil také Josef Zíma, * 11. 5. 1932, D - StB Zpěvák?, A - StB Tulipán? (11808), manžel herečky Evy Klepáčové. Prožil velkou éru v Městských divadlech pražských a v Hudebním divadle v Karlíně dnes uvádí televizní pořad Sejdeme se na Vlachovce, znám je z filmů Princezna se zlatou hvězdou na čele, Ženu ani květinou neuhodíš, Ta naše písnička česká a dalších. V Magazínu Slovo měl jistou dobu prostor v rubrice Tento měsíc odpovídají a Blesk Magazínu (17/98) se pochlubil, že herečce Růženě Naskové tak přirostl k srdci, jako kdybych byl jeden z jejich vlastních, třeba jako syn.

Nedělní pořad Kufr režíruje Jan Bonaventura, televizní režisér, * 21. 3. 1943, A - StB Bonet? (14928, 492888).

Úterní odpolední pořad Tykadlo, určený pro děti, uvádí herečka Zora Jandová, * 6. 9. 1958, D - StB Alena?, 43368.

I známý televizní pořad Neváhej a toč! uvádí zakladatel kapely Vojenský polyekran? (s níž vyhrál ústřední kolo Souteže tvořivosti mládeže) Eduard Hrubeš, * 27. 12. 1936, D - StB, byť bez krycího jména.

Televizní cyklus Paradoxy českého divadla (1997) se věnoval také Hanáckému divadlu (HaDivadlu) a jeho historii. Podle autorů cyklu vzniklo toto divadlo v roce 1976 a u jeho zrodu stáli Josef Kovalčuk, Svatopluk Vála a Arnošt Goldflam, * 22. 9. 1946, A - StB Eisenberg? (238406), v roce 1993 vyznamenán cenou A. Radoka. Podle Břetislava Rychlíka bylo divadlo založeno už v roce 1974 a Goldflam u jeho vzniku rozhodně nebyl. Přišel až o čtyři roky později!

Znám je i malér v České televizi, která byla sponzorem historických dokumentů, na níž spolupracoval Mojmír Hošt, * 30. 5. 1946, A - StB Letec?, který se chystal natočit dokument o lustračních sporech, probíhajících u soudů (!!!).

Story - důvěrně chlastající agenti

Toto je nejlepší časopis, pokud chcete v barvě najít jednoho či více agentů StB vedle sebe. Šéfredaktorce Halině Pawlovské patří za tento počin můj ohromný dík. Zmiňme se tedy jen o některých.

Za perlu, stýkající se s umělci, lze považovat scénáristu Mgr. Jiřího Melíška, * 16. 6. 1932, A - StB, zveřejněného SN ČR mezi agenty novináři s krycím jménem Henry?. Ve Story (30/98) vzpomíná na guláše za tři dvacet v tehdejším Čs. rozhlasu (pracoval tam) a tvrdí: Můj vztah k jídlu je však od té doby obsolutně kladný - zvlášť když jsem teď pozvaný a nemusím nic platit. (Poznámka: V syndikátu novinářů takovým říkáme »holubí letka«.) Melíška - s doutníkem v puse a s kloboukem na hlavě - je možné spatřit na svých fotografiích u komentářů ze společnosti např. ve Večerníku Praha a jinde.

SPY a nebezpečný psychiatr

Je nutné SPY přičíst nebojácnost, když na svých stránkách (2/98) statečně vybalil kauzu MUDr. Jana Cimickýho, CSc. pod názvem Nebezpečný psychiatr? Ten byl komunistou, funkcionářem normalizačního Svazu spisovatelů, jeho otec bolševickým, vysokým úředníkem ministerstva zdravotnictví. Mladý Cimický byl v roce 1977 na stáži ve Francii a po návratu do bohnické psychiatrické léčebny (PL) přišel příkaz, že se má stát primářem (bez dodržení obvyklé lékařské praxe).

Cimický se narodil 23. 2. 1948, je veden v kategorii důvěrník StB Pinel? (46485). Ještě 21. listopadu 1989 na poslední veřejné stranické schůzi byl prý dokonce oceněn vyznamenáním za vzornou spolupráci s místním výborem strany. Když propukla v Bohnicích aféra kolem (protikomunistické -pozn.aut.) petice Několik vět (...) primář Cimický je v požadavcích na potrestání těch, kteří podepsali, daleko radikálnější. Údajně žádal, aby všichni z léčebny odešli,? píše Nina Kodymová, zást. šéfredaktora SPY, kterému není nic tajné. Cimický byl několikrát svými pacientkami obviněn, že je v rámci terapie sexuálně zneužíval, praktikoval na nich sexuální kontakty. Všechna podezření zůstala na úrovni tvrzení proti tvrzení. Jedna ze stížností pacientek byla klasifikována jako terapeutické pochybení a doktor Cimický byl potrestán snížením platu. Ty vztahy byly vždycky jaksi v mezích normy - tedy normy, co to je norma? Určitý obdiv tam byl, to jistě ano, ale nemyslím si, že...? odmlčel se Cimický Kodymové.

Kariéru Cimického provázely drobné skandály související se sexuálním obtěžováním,? tvrdí psychiatr MUDr. Aleš Pech. Jeho proslovy v médiích mi připomínají trochu jako psychologie z hospody,? dodává. Po listopadu 1989 Pinel? kandidoval na funkci ředitele PL - neuspěl. Cimický odešel z léčebny na základě dohody,? říká býv. ředitel PL Zdeněk Bašný který proti Cimickému kandidoval a uspěl.

 

Cimický si založil soukromou kliniku Modrá laguna, je např. jako spolupracovník redakce uveden v časopisu Longevity. Je medializován v rubrice Dnes radí v Blesk magazínu, v rubrice Nezoufejte redakce Rytmus života, objevil se v Mléčné kuchařce týdeníku Květy (19/98), společně s herečkou Alenou Vránovou v Ringu 51/98 (autor Herbert Kratzer - o něm v odstavci o týdeníku Ring). Pod názvem Tolerance místo nenávisti píše Cimický do časopisu Žena a život, v Magazínu Práva na fotografii s manželi Hybšovými (o něm také píšu jinde), v časopisu Rytmus života (13/98) jsou vyfoceni jako dva mistři svého oboru (sic!!!) s Miroslavem Plzákem na Cimického padesátinách. (Oslava se konala v hotelu Ariston na Žižkově. Zde byl redaktory vydavatelství Mona obdarován košem francouzských lahůdek a na krk mu byl pověšen klíč zv. francouzák?.) Sexuoložka Hana Fifková, která se setkala s mnoha sexuálně zneužívanými pacientkami, se pro deník Blesk vyjádřila: Tři z nich se týkaly pražského a mediálně velmi známého psychiatra.? Cimický je členem Syndikátu novinářů ČR, prezidentem České sekce Mezinárodní frankofonní psychiatrické asociace, členem Francouzské psychiatrické společnosti, členem Obce spisovatelů i Obce překladatelů.

Korunu všemu nasadil nomenklaturní herec Petr Haničinec (Ring 26/98), kterého prý Cimický léčil: Už nejsem na ženský, mě píchá Cimický,? přiznal se herec.

Mladý svět - »Ucho« agentů

I zde v rubrice Pár facek? (37/98, str. 43), dostal prostor A - StB zpěvák Richard Müller, * 6. 9. 1961, Herec?, stejně jako v České televizi v jedné debatě hudebního pořadu.

Za facku čtenářům však považuji okolnost, že v MS je reportérem Radek Zeman, A - StB, v těchto kruzích znám jako Waske?, Orion? a Radek?, s nímž jsem byl v říjnu 1988 na cele 462 ruzyňské věznice (oba jako političtí). Podle reportéra a dramaturga Lubora Kohouta v býv. pořadu v ČT Nadoraz, musel Zeman odejít z TV NOVA i z pořadu ČT Stíny (vedoucí projektu Milan Šíma), protože nedokázal předložit čisté lustrační osvědčení. Společně pak založili pořad Akta a Akta plus v TV Prima, jež byl po určité době zrušen. Poté, kdy jsem nějaké materiály k Zemanovu jménu měl možnost vidět o jeho jisté spolupráci s estebáky ani na vteřinu nepochybuji,? řekl mi Kohout. A tak se Radek? na stránkách MS prezentuje články názvu Bonzák mobil (43/98) nebo se nechává ilustračně vyfotit jak si s jiným mužem při čtení novin na lavičce tajně předává černý kufřík (MS 29/98).

Anarchista Jan Křeček je dalším z redaktorů v MS a není agentem StB. Na tajné služby hřímá. Je pouze členem Svazu mladých komunistů, studuje FSV UK a snad právě proto byl v roce 1997 jedním ze třinácti českých delegátů na XIV. světovém festivalu mládeže a studenstva na Kubě. V přihlášce uvedl, že na Kubu jede, aby pomohl kubánské revoluci,? říká o něm Roman Janouch z Haló novin.

Ve vzpomínkové rubrice MS nazvané Báječná léta pro kočku (51/98), se občas objeví zajímaví lidé. Například novinář Jiří Janoušek, manžel dcery L. Štrougala a (podle ev. č. svazku A 2336/303/S - 14607) byl A - StB Sorré? v jedné osobě. Mlaďák? začal nový rok v báječných letech vzpomínkou na rok 1983, kdy novinář Jiří Vejvoda vyslýchal na stránkách MS zpěvačku Tinu Turnerovou. Vejvoda je veden jako D - StB, 45348, Vodnář? a dnes se (jako ředitel televizního festivalu Zlatá Praha) ohání negativním lustračním osvědčením. Byl jsem jediný, kdo zval lidi k soudním procesům (iniciovaným StB) s folkovým zpěvákem Pepou Nosem (období let 1982 - 1987), kde proti němu svědčil právě Vejvoda, kterého prý policisté sami vyhledali a který Nose za toto tvrzení žaluje. Pepa Nos Vejvodu označil za člověka, který byl za komunismu ochoten učinit pro svou kariéru cokoli. Není tedy divu, že se Vejvoda jednou objevil na fotografii v Rudém právu s tehdejším prezidentem G. Husákem a měl být autorem agitačního předvolebního plakátu Ano pro socialismus. Vejvoda je bezectný člověk a ochotný lokaj minulého režimu,? říká Nos.

A samozřejmě, že v Uchu MS občas nechybí básník a filosof Egon Bondy (vl. jm. Zbyněk Fišer), A - StB Oskar?, který zde (45/98) spílá Janu Rejžkovi: Se zájmem sleduji váš ušlechtilý boj za mravní čistotu této země. Máte jen jednu chybičku - zatímco i kdyby byli Jarek Nohavica, Petr Eben, Ivan Vyskočil, Zdeněk Rytíř či Leoš Suchařípa na seznamech agentů StB zůstane po nich jejich dílo. Kdežto po vás jen ta malá, hnědá páchnoucí hromádka. Váš Egon.? (Podle pardubického? svazku právě Zdeněk Rytíř Jana Rejžka udával.)

 

V dalších pokračováních se pokusím poodhalit roušku, co dělají novináři z řad agentů, zveřejněni Syndikátem novinářů ČR: Jiří Margolius Redaktor?, Milan Cais Jan? a Milan?, Mufid Jazairi Gustav?, Petr Cincibuch Adam? a Pavel?. Kam ze Špíglu odešla Dagmar Žáková Soňa? a Smoky?, kdo je Ondřej Neff, vydavatel internetového Neviditelného psa, kam a co dnes píše spisovatel Zdeněk Eis Kosma?. Budu se více věnovat lidem z oblasti kultury (film, zpěv, divadlo, hudební skupiny apod.) Zpracuji pohyb agentů StB pohybujících se kolem smrti Jana Palacha, jejich aktivity v diplomacii, do jakých firem odešli důstojníci StB z II. správy (boj proti vnitřnímu nepříteli), napíši o agentech mezi skauty a v politických stranách.

 

 

Na vyhrožování nedám, ač jsem při dosavadním pátrání byl varován před zveřejňováním těchto i dalších údajů. Přes mé bití u tehdejšího tanku č. 23, na koupališti Džbán (prvomájové srazy komunistů), zbitím na prvním Libeňském posvícení ochrankou komunisty - podnikatele, zkopáním estébákem na noční ulici (šel jsem o berlích). Nenechal jsem se zastrašit ani v době, kdy mi po polích se sekerou v ruce honil Josef Voška, bachař z padesátých. Ale o tom, že se zastrašit nenechám by lépe vyprávěl Jan Kaštánek Bříza?, (pracoval v LD, Prostoru, měsíčníku Turista), který mi na setkání přišel dát přes držku?.

 

 

 

 

Josef Maraczi v.r.

 

 

 

 

J. Maraczi , Vršní 13 / 798, 182 00 PRAHA 8 - Kobylisy

 

55 06 13 / 20 60, lustrační osvědčení č.j.: 1D-7006/1-LU-92 ze dne1.9.1992 s výsledkem není evidován?

 

 

Příloha k jednotlivým kategoriím:

Koho v registru svazků spolupracovníků StB nenajdeme?

Nenajdeme v něm kategorii kandidát tajné spolupráce (KTS), protože v ní mohli být vedeni lidé aniž by o tom věděli - byli pro spolupráci pouze vyhlédnuti. Není možné zveřejnit nejprominentnější agenty StB (týká se převážně rozvědky), jejichž souhlas ke spolupráci byl pouze ústní. Nezveřejněni zůstávají spolupracovníci vojenské kontrarozvědky (VKR), rozvědky, zpravodajské služby GŠ ČSLA, vězeňské vnitřní ochrany, správy zpravodajské techniky, správy vyšetřování StB a spolupracovníci správy sledování. Rovněž zůstávají nezveřejněni mnozí členové KSČ, kteří to jednoduše měli jako stranickou povinnost a tudíž jako spolupracovníci nebyli nikde registrováni. Taktéž nejsou evidováni strůjci tohoto zla - kádrový příslušníci StB.

Rozlišení kategorií (v textu jsou kráceny)

Pokud jde o rozlišení různých kategorií, je důležité citovat z přísně tajného rozkazu doc. PhDr. Jaromíra Obziny, CSc. ze dne 25. ledna l978 a z přílohy k RMV ČSSR č. 3/1978 směrnice pro práci se spolupracovníky kontrarozvědky (A-oper-I-3).

Všechna zde uvedená jména osob nejsou vybrána z Cibulkových seznamů, byla získána jinak a najít, ztotožnit a ověřit je byla zdlouhavá práce. Pokud jde o věrohodnost Cs, tak je řada lidí z oblasti prokuratury, vnitra i řada pravicově orientovaných politiků uznala za více než věrohodné. K záznamům v registru svazků došlo na základě přesných instrukcí, které nesměly být za žádných okolností porušovány, řekl Jan Ruml (Reportér, 27. 5. 1992).

 

Tajný spolupracovník

(rozlišují se tyto kategorie tajných spolupracovníků a/ - rezident, b/ - agent, c/držitel propůjčeného bytu)

Je to osoba, která udržuje s pracovníky kontrarozvědky konspirativní styk, plní uložené úkoly, podává nebo předává poznatky a informace nebo poskytuje kontrarozvědce pomoc nebo služby, které je nezbytné utajovat (Čl. 3). Využívají se proti podvratné činnosti zahraničních nepřátelských rozvědných, ideologických a ekonomických center a seskupení, jejich domácím pomahačům a proti zbytkům vnitřních nepřátel (Čl. 4).

 

Agent

Je tajný spolupracovník, který plní úkoly při odhalování, rozpracování a dokumentování protistátní (čti prodemokratické - pozn. aut.) trestné činnosti a úkoly směřující k předcházení a zabránění této trestné činnosti (Čl. 12). Pod vedením pracovníka kontrarozvědky plní agent zejména tyto úkoly: a) odhaluje a aktivně rozpracovává kádrové rozvědčíky, signály o činnosti nepřátelských rozvědek a jejich agentur z řad čs. občanů i cizích st. příslušníků (Čl. 13). Za b) proniká do nepřátelských rozvědných centrál a jiných nepřátelských organizací a center v zahraničí a do organizací československé emigrace. Za d) získává poznatky o skrytých nepřátelských projevech a tendencích, odhaluje iniciátory těchto projevů, zjišťuje jejich úmysly, činnosti a odhaluje kanály pronikání rozkladné ideologické činnosti vnějších a vnitřních nepřátel v důležitých objektech a zařízeních, v místech soustředění nepřátelských, protisocialistických a protispolečenských živlů a na jiných důležitých úsecích, které jsou objektem rozpracování nebo ochrany kontrarozvědky. Za ch) plní konkrétní úkoly při provádění rozkladné práce v nepřátelském prostředí a podle stanoveného postupu toto prostředí pozitivně ovlivňují.

 

 

Důvěrník

Důvěrník je spolupracovník, který pomáhá kontrarozvědce plnit dílčí úkoly státobezpečnostní povahy, především pomocné, orientační a prověrkové úkoly v souvislosti s odhalováním nebo objasňováním protistátní činnosti a organizováním příslušných kontrarozvědných, preventivně výchovných a technických opatření (Čl. 17).

Důvěrníci jsou vybíráni (...) z řad spolehlivých čs. občanů, kteří dobrovolně na podkladě vztahu vzájemné důvěry jsou ochotni podle svých možností a schopností sdělovat kontrarozvědce dílčí státobezpečnostní poznatky nebo poskytovat ji nutnou pomoc a služby (Čl. 18).

Důvěrníci mohou (...) sdělovat poznatky o jevech a skutečnostech signalizujících nepřátelskou a trestnou činnost nebo její přípravu prováděnou vnějším nebo vnitřním nepřítelem (Čl.19, odst. a).

Pracovník kontrarozvědky při výběru důvěrníka provádí jeho základní prověrku, přesvědčí se o jeho spolehlivosti, důvěryhodnosti apod. a po souhlasu náčelníka oddělení kontrarozvědného útvaru s ním naváže styk (Čl. 20, odst. 1).

 

Držitel propůjčeného bytu

Je tajný spolupracovník zvlášť získaný za účelem propůjčení bytu či místnosti (dále je PB) k uskutečňování konspirativních schůzek pracovníků kontrarozvědky s tajnými spolupracovníky (Čl. 14). Držitel PB musí poskytovat záruku utajení zájmu kontrarozvědky, proto se prověrka před propůjčením bytu nevztahuje pouze na něho, ale i jeho rodinu, blízké příbuzné, popřípadě i další osoby, jež mají k němu nebo k PB bližší vztah. Z pověření útvaru kontrarozvědky uzavírá pracovník kontrarozvědky s držitelem PB zvláštní dohodu. V této dohodě se stanoví podmínky využívání PB a povinnosti vyplývající pro obě strany, zejména bezpodmínečná povinnost držitele PB utajit jeho využívání kontrarozvědkou. Musí být zajištěno, aby držitel PB nemohl zjistit totožnost tajných spolupracovníků, kteří přicházejí do propůjčeného bytu.

 

 

Rezident

Rezident je zvlášť vybraný, naprosto spolehlivý, životně zkušený a z hlediska kontrarozvědného odborně připravený tajný spolupracovník, který pod vedením pracovníka kontrarozvědky řídí práci těch agentů, které mu k řízení pracovník kontrarozvědky svěřil (Čl. 7).

Poznámka: Tuto kategorii dále nerozepisuji, v textu mnou zveřejněném nevím o jediném jménu a příjmení člověka, který byl rezidentem.

 

Použité zkratky v textu:

za jménem a příjmením * = datum narození

TS - A = tajný spolupracovník - agent

A - = agent

DPB = držitel propůjčeného bytu

D - = důvěrník

KTS = kandidát tajné spolupráce

(krjm) = krycí jméno

(evč) = evidenční číslo

 

Cibulkovy seznamy = seznamy zde uvedených kategorií, které v roce 1992 vydaly Nec. noviny Ty rudá krávo (jejich šéfredaktor. Petr Cibulka)

 

 

Tzv. Pithartův seznam = přesně: Seznam členů Syndikátu ČR a Slovenského syndikátu novinárov, kteří byli pozitivně vylustrováni v kategorii AGENT. Tento seznam předal ředitel FBIS ústavním činitelům?

Zpět na HLAVNÍ STRÁNKU