ZIFČÁKŮV SAMET

Svědectví bruntálského občana PaedDr. Bronislava Höfera

Po osvobození koncentráku Plattlingu americkými vojáky se můj otec vrátil ke své rodině do Dědic u Vyškova. Z výslechů na Cejlu v Brně, z bití po nohou, má poraněné lýtko s otevřenou ranou, která stále krvácí. Obnovuje přátelské styky s rodinou učitele Mikulíka ve Vyškově. Prostřednictvím jejich příbuzného Jana Doležela, který byl za první republiky učitelem na české škole v Bruntále a po druhé světové válce se tam opět vrátil, ovšem už jako předseda Okresního národního výboru a poslanec parlamentu za soc. demokratickou stranu, můj otec odjíždí do Bruntálu už v červnu 1945. Zde je jmenován národním správcem bývalého textilního obchodu německé firmy Konrad Heinz.
Otec se tedy stává od června 1945 národním správcem velkoobchodu a maloobchodu textilní a konfekční firmy, maminka registrovanou uklízečkou, bratr prodavačem a já účetním, nákupčím a korespondentem. Pro upřesnění je třeba dodat, že všichni čtyři jsme byli zaměstnanci národní správy této firmy s předem určeným (národním výborem v Bruntále) měsíčním platem.
Zásoba zboží během převratných událostí na počátku května 1945 byla totálně rozkradena. Do Bruntálu, který byl osvobozen sovětskou armádou v dubnu 1945, přišly dva tábory tzv. partyzánů. Jeden se zabarikádoval na bruntálském zámku, druhý v kavárně Praděd a mezi oběma tábory docházelo i k častým přestřelkám. Důvodem bylo vykrádání bytů a obchodů po Němcích, kteří byli postupně evakuováni. Navíc, vedle obchodu národní správy firmy Konrad Heinz, bylo ve vedlejším domě ruské velitelství. Mezi oběma domy na náměstí, naproti radnice, byla jen úzká "myšší ulička".
V prvních dnech, krátce po příchodu otce do Bruntálu, se přihodilo, že v úzké uličce z okna ruského velitelství do okna domu firmy Konrad Heinz, v prvním poschodí, Rusové položili fošnu a po ní přenášeli to, co v bytě a obchodě, kam se otec nastěhoval, ještě zůstalo. Vzpomínám, jak ulička ještě po mém příchodu v září do Bruntálu byla po obou stranách zatlučena prkny a Rusové z ní učinili skladiště nakradeného zboží.
* * *

Pozůstatky z roku 1945

Z převratných událostí v Bruntále zůstala Partyzánská ulice. V ní, místo partyzánských zemljanek, je za radnicí postaven moderní barák, v něm dnes sídli tři "partyzánské oddíly". Jeden se jmenuje Okresní ředitelství Policie ČR, druhý Okresní státní zastupitelství a třetí Okresní soud. Zdá se, že všechny vedou "partyzánskou válku" proti vítězství pravdy a demokracie. Prokazatelně chrání aktivity bolševického zločince Ludvíka Zifčáka.

ESTÉBÁCKÉ HRÁTKY

Nadešel rok 1968. Zločinná a zavrženíhodná strana jakoby konečně dostala rozum, ale někteří soudruzi s ideály Pražského jara nesouhlasili. Po zvacím dopisu přijely tanky, nastalo střílení do bezbranných lidí. Jen v Prostějově byli zastřeleni čtyři lidé, v Bučovicích naposled vydechla paní Sušanková, manželka pracovníka OV KSČ, sklánějící se u okna nad dětskou postýlkou. V Ochoze byl zastřelen desetiletý kluk. V Praze bylo mrtvých podstatně více, obzvláště u Českého rozhlasu. Aby toho nebylo málo, rudí "bratři" stříleli z těžkých velkorážných kulometů tříštivými střelami do fasády Národního muzea. Představitelé vlády byli odvlečeni mimo území republiky. Po týdnu došlo k podepsání potupného souhlasu s dočasným pobytem vojsk na věčné časy. Desetitisíce kvalitních lidí opustily republiku. Na protest se na Václavském náměstí upálili: Jan Palach (16.ledna, zemřel 19.ledna 1969), Jan Zajíc (25. února - zemřel okamžitě). V Jihlavě, před budouvou OV KSČ, se 4. dubna 1969 upálil čtyřicetiletý Evžen Plocek, delegát Vysočanského sjezdu KSČ. Ještě dalších 26 statečných občanů protestovalo proti vlastizradě a rudé okupaci sebevraždou. Byli to: Josef Hlavatý, Miroslav Malinka, Blanka Nacházelová, Bohumil Peroutka a další. Ze stejných příčin se oběsil vedoucí krnovské provozovny čalouníků v.d. Dřevosloh Bruntál, pan Chvašč, taktéž funkcionář KSČ, kterého jsem osobně znal.

V den prvního výročí zákeřného přepadení vlasti se ve velkých městech konaly nesouhlasné demonstrace. Naše lidová armáda, spolu s komunistickými SS lidovými milicemi, pod velením StB, proti lidu zasáhla. Tanky a obrněné transportéry z Vyškova přispěchaly na pomoc k rozdrcení "kontrarevoluce" v Brně. Na Moravském náměstí byla komunisty zastřelena osmnáctiletá Dana Muzikářová, na Orlí ulici byl zastřelen osmadvacetiletý Stanislav Valehrach. Mladému chlapci, který šel venčit psa, odražená střela poranila krční páteř tak, že doživotně skončil na invalidním vozíku.
Celkově se v Československu podílelo na "potlačení kontrarevoluce" 20 000 vojáků, bylo nasazeno 310 tanků, 200 obrněných transportérů a 2309 vozidel.
Srpnové události v roce 1969 nemají v našich dějinách obdoby, kdy armáda s takovou silou vystoupila proti vlastnímu lidu. Svou "zakalku" však akce splnila. Zcela zřetelně to vyjádřil tehdejší ministr vnitra J.Pelnář: "... účastí vojsk v akcích proti pravicovým kontrarevolučním silám došlo k zásadnímu zvratu v myšlení příslušníků ČSLA. Jestliže mnozí dříve nevěřili, že u nás kontrevoluční síly existují, zkušenosti při zásazích proti nim je přesvědčily o jejich existenci."

V pozdější době ministr vnitra Obzina vydal rozkaz k přípravě akce "NORBERT". Šlo o obnovení stalinských praktik, v okresech Žďár n.S. a Vyškov se začaly stavět koncentráky pro politicky nepohodlné. Devět tisíc jmen bylo nachystáno na seznamech k zatčení při vyhlášení akce.

Až 17. listopadu 1989 to prasklo. Studenti se shromáždili na Albertově, odtud se průvod vydal na pochod Prahou. V čele /spolu s důstojníkem StB Zivčákem - pozn. NN) kráčel důchodce Bohumil Hubálek, jehož otec byl popraven 18.7.1949 spolu s bojovníky proti fašismu mjr.Jebavým, kpt.Sabelou a pplk.Sokem. Důchodce nesl transparent "SVOBODU PRAVDIVÉHO SLOVA" , ze zadní strany pak "JAN OPLETAL - JAN PALACH". Na Vyšehradské ulici estébáci průvod zastavili a transparent panu Hubálkovi vzali. Se státní vlajkou se do čela průvodu postavil "Milan Růžička" z VŠ báňské v Ostravě, který jinou trasou zavedl průvod studentů na Národní třídu. Tam nastal masakr - a vlajkonoš dělal mrtvého. Rozkřiklo se, že byl ubit student Martin Šmíd (shodou podivných okolností je dnes jeho matka pracovnicí redakce Radio Svobodná Evropa v Praze - pozn. NN). Ve skutečnosti nešlo o Milana Růžičku ani Martina Šmída - šlo o poručíka StB Ludvíka Zifčáka.
Ludvík Zifčák je absolventem policejní školy v Holešově, kde studoval na katedře StB. Pod krycím jménem "Milan Růžička" působil jako agent-provokatér na Vysoké škole báňské v Ostravě, kam byl přijat bez přijímacích zkoušek. Už zde rozehrával všelijaké informační hry, má v tom bohaté zkušenosti.


Zasloužilý provokatér,  terorista a profesionální lhář Ludvík Zifčák, který by měl sedět za mřížemi až by zčernal, byl odsouzen jen za "zneužití pravomoci veřejného činitele". V kriminále pobyl půl roku, za vzorné chování byl na skonku roku 1995 propuštěn. Stal se kapitalistou, má zastavárny v Bruntále a v Krnově, v nichž skutečně  v y k o ř i s ť u j e  ty nejchudší.
Z bruntálské zastavárny na Revoluční č. 18 vedou dveře do redakce štvavého týdeníku NOVÉ BRUNTÁLSKO, která Zifčákovi slouží jako kancelář. V kanceláři tohoto vykořisťovatele se rodí sprostý, ultralevičácký týdeník, který stále více a více pomatenců kupuje. Aby Zifčák nemohl být za množství pomluv a útoků na státní orgán trestně stíhán, (šel by do kriminálu, měl podmínku), posadil do role "odpovědného" šéfredaktora a vydavatele Františka Zámečníka, bývalého číšníka a opilce, který do této doby, v rámci své sociální situace, pobíral dávky státní sociální podpory. Jak by jen bruntálští policajti mohli tušit, že Zámečník dělá štít Zifčákovi, jejich bývalému kolegovi -  vždyť o tom přece několikrát psal jen bruntálský týdeník Patriot,  celorepublikový Respekt a vysílala o tom na ČT 1 Klekánice ! Cožpak oni mají čas na čtení solidních novin? Nanejvýš si přečtou hovadiny ze Zifčákova Bruntálska!
Zifčákovo NOVÉ BRUNTÁLSKO zahájilo činnost na počátku srpna 1997
. Do role zástupce šéfredaktora Zifčák jmenoval Davida Hartla, kterému tehdy bylo 23 let.
S redakcí NB spolupracoval 6 týdnů i bruntálský občan Ladislav David. Když mu někdo k jeho článku připsal odstavec, který sprostě napadal krnovského starostu, David z počítače vymazal všechny své nezveřejněné články, vzal si své diskety a z redakce odešel. Poté zveřejnil, že nebude spolupracovat s redakcí, která porušuje zákony. Ve sělovacích prostředcích vykřičel, že estébák Zifčák je oním mužem, který má rozhodující vliv na existenci a tvář Nového Bruntálska.

ESTÉBÁCKÉ BRUNTÁLSKO

Už rok a půl NOVÉ BRUNTÁLSKO mrzačí dějiny, záměrně dělá lidem v hlavách zmatek. Přece tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou, tvrdil Goebbels, že ano, proč tedy zločinný režim neoznačovat přívlastkem "legální"? Zločinec Ludvík ZIFČÁK, krytý Zámečníkem a svým bratrem, majorem Janem ZIFČÁKEM, (slouží u počítačů operativy OŘ Policie ČR v Bruntále!!!) a dalšími policisty z OOP Bruntál a OOP Krnov, se snaží pošpinit bojovníky za demokracii a "vyleštit svatozář" estébáckým zrůdám.
Protože nezávislá média nechtějí zločinci Zifčákovi dělat reklamu a práce OSZ a Policie stojí za starou bačkoru, Nové Bruntálsko v hlásání bludů bez zábran pokračuje. Propagace hnutí, cíleně směřujícího k potlačení práv, se pomalu ale jistě rozmáhá, NOVÉ BRUNTÁLSKO se už prodává v Přerově, (ve stánku před Okresním ředitelstvím Policie ČR, kde má zaručen největší odbyt !!!), v Olomouci, v Šumperku, v některých městech v Čechách i na Slovensku.

Už před rokem informoval bruntálský týdeník PATRIOT, že Zifčáka v redakci téměř denně navštěvuje bývalý policejní ředitel Ivan Hronec. "Dává tipy a náměty na články a často zasahuje do obsahu již napsaných textů," uvedl Ladislav DAVID, který 6 týdnů s redakcí NB spolupracoval a pak zveřejnil, že "Ludvík Zifčák je osobou, která má rozhodující vliv na existenci a tvář Nového Bruntálska." O rok později, 10.11.1998, utekl z redakce NB David HARTL, který informoval: "Do redakce za Ludvíkem Zifčákem chodívá jeho bratr, major Jan ZIFČÁK, pracovník Okresního ředitelství PČR v Bruntále. Kromě bratra informuje Ludvíka Zifčáka i JUDr. Milan Misař z Obvodního odd. PČR v Bruntále." Jak vidno, mezi bývalými soudruhy ve zbrani - těmi vyhozenými i nadále sloužícími, panuje nadále soudružská spolupráce.
* * *
Počátkem března 1998 se mi dostalo do rukou 9. číslo týdeníku NOVÉ BRUNTÁLSKO. Že za tímto hanebným plátkem stojí bývalý estébák Zifčák jsem již věděl z televizního pořadu KLEKÁNICE. V článku "Nad Novým Bruntálskem byl vyřčen ortel smrti" jsem četl: "Mrzí nás rovněž, že pisatelé neusilují o život prezidenta Havla, který aktivně podporuje bombardování v Iráku."
V článku "Stála za výbuchy na severní Moravě Bezpečnostní informační služba?" se dočtete: "... o bezúhonnosti a odbornosti naší tajné služby se dá velmi silně polemizovat a důkazů pro taková tvrzení je samozřejmě dostatek. Samotný bývalý prozatimní ředitel Stanislav Devátý není žádnou vyjímkou, protože podobných gaunerů je v dnešní tajné službě stále dostatek...." Dále estébák Zifčák píše o výbuchu granátu v nemocnici v Ostravě-Fifejdách a o výbuchu před olomouckým soudem. Stopy prý vedou k BIS v Olomouci - cituji: "Na olomoucké exposituře pracuje oddělení, které se přímo těmito akcemi zabývá. V čele skupiny stojí jistý Vladimír Hučín, mezi jehož přátele patří nechvalně známí hrdlořezové z padesátých let bratři Mašínové.... Činnost Hučínovy skupiny při organizování teroristických akcí kryje pracovník BIS František Dostálek ... Takže Dostálek v podstatě nepůsobí při odhalování terorismu, ale naopak zametá stopy za předešlou skupinou vedenou Hučínem.
V článku "Bývalí muklové se dojímali, prezident však o ně nejevil zájem" se mimo jiné píše: "Tohoto dojímání, které se uskutečnilo na pozvání Václava Havla, se sám prezident ovšem nezúčastnil. Prezidenta zastoupil Ivan Medek, vedoucí prezidentské kanceláře. Většina bývalých vězňů přijala tuto změnu se zklamáním a lítostí. Havlovi vyčítali, že si na ně nenašel čas, přestože den předtím přijal hokejisty. Řada přestárlých vězňů byla chováním Havla rozezlena a tvrdili, že prezident svým postojem projevil svůj vztah k jejich tehdejší protikomunistické činnosti.
Pravdou možná je, že Václav Havel snad pochopil, že opěvovat některé vězně, kteří v lágrech seděli mnohdy oprávněně, by se mu v budoucnu nemuselo příliš vyplatit a to již z toho důvodu, že řada z nich má na svědomí smrt nevinných lidí..."
MF DNES reagovala 11.3.1998 článkem "Olomoucká pobočka BIS musí čelit tvrdým útokům". Na straně 2 je psáno: "Článek (v Novém Bruntálsku) je typickým rukopisem bývalé StB, která využívá nynějšího stavu v justici, kde má řadu spřízněnců," tvrdí příslušník olomoucké expozitury BIS Vladimír Hučín, který je v článku jmenován jako jeden z teroristů. "Tito lidé zkoušejí, co si mohou ještě dovolit. Hodí se jim také to, že ještě nejsem plně rehabilitován". V poznámce "Kdo řídí Nové Bruntálsko" se mj. píše: "... někteří lidé v BIS nepochybují o tom, že týdeník řídí bývalý elitní příslušník StB Ludvík Zifčák. Zbývá se ptát, Kdo řídí Zifčáka? Pomluvy vůči tajné službě jsou totiž načasovány přesně do doby, kdy vrcholí snaha země o vstup do NATO."

Na Ludvíka Zifčáka jsem podal trestní oznámení, z něhož vyjímám: "Je nezpochybnitelné, že Ludvík Zifčák programově znevažuje zákon o zločinnosti komunistického režimu a třetím odboji. Tím znevažuje svobodně zvolené zákonodárce, vládu i prezidenta ČR. Působí proti bezpečnosti naší země s cílem uvést občany ČR do válečného ohrožení. Dále naplnil skutkovou podstatu trestného činu pomluvy na řadě osob, z nichž uvádím:
- prezidenta ČR Václava Havla,
- bývalého ředitele BIS Stanislava Devátého,
- pracovníka olomoucké expozitury BIS kpt. Vladimíra Hučína, - pracovníka BIS Františka Dostálka,
- komunisty pronásledovanou rodinu hrdiny protinacistického odboje gen. J.V.Mašína
- a tisíce dalších politických vězňů... " atd.

OSZ Vyškov postoupilo moje trestní oznámení OSZ v Bruntále. To mi 24.3.1998 sdělilo, že moje oznámení bylo postoupeno k rozhodnutí Policii ČR Bruntál.
Patrně se Zifčákem "duševně spřízněný" vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Krnově, mjr. JUDr. Vlastimil Šimíček, se mne prostřednictvím Policie ČR ve Vyškově ptal, v čem v článcích Nového Bruntálska spatřuji trestný čin pomluvy ! ! ! To není jediný p r ů š v i h soudruha Šimíčka. On poštval policisty ke stíhání bruntálského týdeníku PATRIOT za rasismus, když tyto noviny poukazovaly, jak zvráceně uvažují krnovští skini. Tehdy se Šimíček nechal slyšet, že v Krnově neexistuje rasový problém. Zahájil trestní stíhání novinářů a vůbec se nezajímal o skiny, které novináři citovali (a to, co říkali, mělo velmi silný rasistický podtext).
Netrvalo dlouho, a skinové hodili v Krnově do jednoho romského obydlí zápalnou láhev - matka chránila své děti před ohněm a málo chybělo, aby uhořela.
Ano, na vedoucích místech orgánů činných v trestním řízení máme k á d r y , kteří nerozpoznají trestné činy, které destabilisují stávající mocenské poměry v této republice, směřující na Západ a na druhé straně "slyší trávu růst" kdykoliv, když  by se mohlo jednat o ohrožení mocenských posic promoskevské loby u nás.

Dne 26.5.1998 jsem ministru vnitra JUDr. Cyrilu Svobodovi a Inspekci ministra vnitra zaslal žádost o odvolání mjr. JUDr. Vlastimila Šimíčka z funkce s tím, aby byl nahrazen odpovědnějším policistou.
Inspekce ministra vnitra tradičně selhala. Vedoucí 1. oddělení IMV pplk. Antonín Hrubec dopisem č.j.: IN-643/01-98 ze dne 29.5.1998 sděluje, že mnou uvedené skutečnosti nepřísluší šetřit inspekci MV, proto bylo moje podání postoupeno PČR Správě Severomoravského kraje, oddělení stížností a kontroly. Tam se asi také nechce makat a tak mi mjr. Rudolf Stanovský zasílá vyrozumění č.j. PSM-127/OSK-98 z 5.6.1998, v němž mi sděluje, že moje podání zasílá k prošetření a uzavření Okresnímu ředitelství Policie ČR v Bruntále.
S datem 8. července pod č.j.: ORBR/SSK-ST-98 mi pplk. JUDr. M.Navrátil napsal: "K Vaší písemné stížnosti z 26.5.1998 sděluji, že Vaše podání bylo stížnostním pracovištěm zdejšího OŘ PČR Bruntál řádně prošetřeno, přičemž bylo zjištěno, že skutečnosti, o něž opíráte svá tvrzení vůči mjr. JUDr. Vlastimilu Šimíčkovi, nebyly potvrzeny a z tohoto důvodu hodnotím Vaše podání jako stížnost neoprávněnou."
Dnes jsem přesvědčen, že jsem nebyl obelhán jenom já, ale všichni vyšší služební funkcionáři až po prezidenta Policie ČR plk. JUDr. Jiřího Koláře (tento dnešní "bojovník proti komunismu" a dřívější nomenklaturní člen KSČ vydal po konzultaci s StB v září 1986 rozkaz svému tehdejšímu i dnešnímu podřízenému por. Břetislavu Břečkovi k uvěznění Petra Cibulky za nerespektování policejního dohledu nad jeho činností na poli obrany lidských práv - pozn. NN) a taktéž ministr vnitra Cyril Svoboda.

Major Šimíček mi začal posílat důkazy o policejní "práci". Všechny pomluvy na prezidenta V. Havla, které do vyhlášení amnestie 3.2.1998 mohly být potrestány, k datu 14.7. 1998 odkládá. Ale některé z pomluv, zveřejněných až po amnestii, již předává Okresnímu úřadu vyšetřování v Bruntále k další realizaci, ke které z prapodivných důvodů pořád nedochází....

A TAK ZLOČINEC LUDVÍK ZIFČÁK, KRYTÝ JMÉNEM FRANTIŠKA ZÁMEČNÍKA, MOHL DÁLE BEZTRESTNĚ VYDÁVAT ŠTVAVÝ PLÁTEK "NOVÉ BRUNTÁLSKO" A POD ZÁMEČNÍKOVÝM JMÉNEM, ČI JEHO ZNAČKOU, PSÁT CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ LŽI NA KOHOKOLIV, HRDINY DRUHÉHO A TŘETÍHO ODBOJE OZNAČOVAT ZA VRAHY A OŽIVOVAT PÁCHNOUCÍ MRTVOLU KOMUNISMU.


PODIVNÁ PRÁCE BRUNTÁLSKÝCH STRÁŽCŮ ZÁKONA

Z týdeníku NOVÉ BRUNTÁLSKO je cítit estébácká kejda na sto honů, jako z přetékající žumpy. Stačí jen uvést názvy článků, v nichž byly uvedeny nepravdivé údaje způsobilé značnou měrou ohrozit vážnost u spoluobčanů nebo způsobit jinou vážnou újmu osobě Václava Havla, prezidenta ČR: "Prezident ČR Václav Havel je žid, jsme židovským státem", "17. listopad 1989 byl podvodem na národu, disidenti v čele s Havlem rozprodali republiku za valuty", "Václav Havel: Panuje zde blbá nálada", "Intrikář Havel zorganizoval pád Klausova kabinetu", "Kolaborantskému synkovi Havlovi se zalíbila moc a chtěl by se stát doživotním prezidentem ČR", "Jak vidí dnešního Václava Havla jeho bývalý spolubojovník John Bok", "Zatím pouze komunisté poznali, že Havel je nahraditelný".
Okresní státní zastupitelství v Bruntále bylo zavaleno desítkami podnětů k trestnímu stíhání za pomluvy kdekoho, od hlavy státu počínaje až po starou babičku. Tyto záležitosti vyšetřovalo Obvodní odd. PČR v Krnově pod vedením mjr. JUDr. Vlastimila Šimíčka. Policie vyšetřování zdržovala, vyložené trestné činy mnohdy degradovala na přestupky. Nakonec všechny trestní věci v důsledku amnestie ze 3. února 1998 spadly do koše. Od té doby se na OSZ nahromadily další desítky trestních oznámení.

O Vladimíru Hučínovi

Mladý Vladimír Hučín rád dělal chemické pokusy a škaredě si poleptal ruku. V Ostravě mu v roce 1971 ze zdravé ruky dávali kůži na tu zraněnou. Když se vracel z nemocnice domů, chtěl si v přerovské restaraci Klubu železničářů koupit kofolu.                               To neměl dělat. Nosil totiž  delší vlasy a tričko s anglickým nápisem, které si v roce 1968 dovezl z Itálie. V klubu železničářů bylo plno opilých soudruhů milicionářů, kteří právě slavili 50. výročí KSČ. Těm se nelíbily Hučínovy vlasy, tričko a zafačované ruce. Milého mladíka chytili, za vlasy ho odvlekli na záchod, tam ho dobili a snažili se mu hlavu strčit do záchodové mísy, přičemž mu rozbili nos a vyrvali spoustu vlasů.
Zkrvaveného Hučína potkali kamarádi. Ti se s ním vrátili a žádali od ožralců omluvu. Soudruzi se z restaurace vyhrnuli a házeli po mladých dlažebními kostkami.
Od té doby  byli u Hučínů častými hosty estébáci. Soud vyměřil Hučínovi 10 měsíců podmíněčně. Kromě toho mu byla krácena mzda, byl přeřazen na horší práci a byl mu odebrán pas.
Hučín se proti bolševikům zatvrdil a dělal naschvály. Jednou jim shořely transparenty, jindy slzný plyn rozplakal sovětské generály, koncert kágébáka Deana Reeda chtěl pokazit dýmovnicí, agentovi StB "ELIÁŠOVI" (Antonínu Mikešovi), který jej sledoval, peroxydovou náloží vyvrátil vrata, čímž ho dekonspiroval. Při Hučínových akcích nebyl nikdy nikdo zraněn.
Jen to porovnejme se stovkami zbitých a raněných na Národní třídě, za což nese spoluodpovědnost zločinec Zifčák !

* * *POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Správa severomoravského kraje
vedoucímu I. odd. krim. sl.
cestou OŘ P ČR ve Vyškově
mjr.Ing.Jiřího Dokoupila

Ve Vyškově 25.6.1998

Věc: Sdělení podezření za účelem dopadení teroristy

Jak známo z televizního vysílání, krátce před zahájením předčasných voleb vybuchla v odpadkovém koši před budovou Okresního soudu v Přerově průmyslově vyrobená trhavina. Jsem přesvědčen, že za tímto skutkem stojí Zifčák a jeho garda. Měl k tomu dostatečný motiv:

Týdeník NOVÉ BRUNTÁLSKO oplývá neobvyklou měrou informací o všech možných výbuších v Olomouci, v Ostravě a Bůh ví, kde ještě. Vzhledem k faktu, že kriminalisté nesmějí informovat o detailech, dokud není zločin vyšetřen a pachatel dopaden, lze se domnívat, že NOVÉ BRUNTÁLSKO má informace přímo od pachatelů. A že tyto zločiny NOVÉ BRUNTÁLSKO hází na hlavu pracovníků BIS? Znáte to - i zloděj obvykle křičí: "CHYŤTE ZLODĚJE!"

Jak dosvědčí pan Ladislav David, Dlouhá 8, 792 01 Bruntál, skutečným vydavatelem štvavého týdeníku NOVÉ BRUNTÁLSKO není opilec František Zámečník, ale bývalý elitní důstojník StB Ludvík Zifčák, který má před redakcí zastavárnu.

Zifčák po dobu několika měsíců zveřejňoval poplašné zprávy, že BIS je organizací, která kryje teroristickou činnost kpt. Vladimíra Hučína z Přerova. A když napsal, že Hučín v době totality vyhodil do povětří dům estébáka Mikeše, pak musel tu svoji blbost korunovat přímo v Přerově. Navíc spěchal - to asi proto, že jeho dosavadní "ochránce" ve funkci vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR v Krnově byl dotlačen k zahájení trestního stíhání fiktivního vydavatele týdeníku NOVÉ BRUNTÁLSKO za trestné činy pomluvy (§ 206/1,2tr.zák.) a trestný čin útok na státní orgán (§ 154/2 tr.zák.)

Žádám kriminalisty v Přerově a Ostravě, aby neprodleně zjistili, kde se Zifčák a jeho kumpáni v době přerovského výbuchu pohybovali.
S pozdravem
Karel HöferOd té chvíle už bomby nevybuchovaly a Zifčák, se svými kumpány, nemohl z dalších výbuchů obviňovat kpt. Hučína. Změna nastala až při jednání přerovského soudu.


* * *
DOBRÁ PRÁCE OÚV V OPAVĚ

Dne 2.9.1998 Okresní úřad vyšetřování v Opavě sdělil Františku Zámečníkovi obvinění pro tr. činy dle § 206/1,2 trestního zákona (pomluva) a § 154/2 tr.z. (útok na státní orgán).


Jde o články:

1) "Stála za výbuchy na severní Moravě Bezpečnostní informační služba?", který na str. 2 pokračuje pod titulkem:"BIS namísto ochrany obyvatele spíše zastrašuje".

2) "Bezpečnostní informační služba zaměstnává bývalé signatáře Charty 77 a teroristy".

3) "BIS zaznamenala další ztrátu dokumentů", který na další straně pokračuje pod titulkem:"BIS zaměstnává teroristy, opilce a podobná individua"

4) "Důstojník BIS přiznal, že před několika léty vyhodil do povětří dům údajného agenta StB",

5) "Kdo provrtal hlavu příteli majitele Patriotu?",

6) "Polistopadová tajná služba je podezírána z účasti na několika explozích",

7) "Za teroristickými výbuchy stojí dobře organizovaná skupina - míní policejní důstojník".


Vázne to však v Bruntále. Nové Bruntálsko tedy nerušeně v této činnnosti nadále pokračuje, nikdo doposud nebyl pohnán k odpovědnosti.


Provokace v den výročí okupace

Je všeobecně známo, že rodina Mašínů je rodina hrdinů. Otec bratří Mašínů, plukovník J.V. Mašín, byl nacisty popraven v Kobylisích. Posmrtně byl povýšen do hodnosti brigádního generála.
Po justičních vraždách bojovníků proti nacismu (generála Piky, mjr.Jebavého, kpt.Sabely, pplk.Soka a mnoha dalších) a po vraždě poslankyně Milady Horákové, bratři Ctirad a Josef Mašínovi organizovali sabotáže. Krátce po smrti Stalina a Gottwalda byli nuceni se probojovat na Západ. Bylo proti nim nasazeno 60 000 lidových policistů bývalé NDR a jednotky Rudé armády dislokované na území východního Německa. Dohromady měli dvě pistole a dvě desítky nábojů. Přesto prošli do svobodného světa.
Jejich matka, umučená komunisty, je pochována v hromadném hrobě na hřbitově v Ďáblicích. I jejich sestru komunisté věznili. Dle zákona o třetím odboji si rodina Mašínů zasluhuje úctu.
Je smutné, že bratři Mašínové nejsou dosud plně rehabilitováni a vyznamenáni nejvyššími vyznamenáními, kterými tento stát disponuje. Ještě smutnější je skutečnost, že v našem státě mohou beztrestně řádit teroristé, jako je Zifčák.


* * *


Bolševická akce byla Městskému úřadu v Olomouci řádně ohlášena. Členové KANu v Přerově a Klubu Dr. Milady Horákové v Olomouci uspořádali v tom čase na stejných místech protiakci.
Když se šestičlenná skupina vedená dřívějším šéfem severomoravské StB Smolíkem se značným zpožděním dostavila k budově BIS, bylo tam již asi patnáct antikomunistů vybavených megafonem a videokamerami. Navíc tam byl Zdeněk Zukal s kameramanem z TV NOVA, Jana Zemková z Českého rozhlasu a hoši z Hanáckých novin, z Mladé fronty atd. "Zločinní a zavrženíhodní komunisté", pod záminkou, že jdou na BIS předat petici proti vstupu do NATO, přečetli novinářům

Prohlášení k 21. srpnu 1998
Před 30 lety byla ČSSR obsazena vojsky Varšavské smlouvy. Tato internacionální-spojenecká pomoc v tehdy existujícím společnství státu světové socialistické soustavy je dnes nazývána okupací. Pro nás však okupací - zradou nebyl rok 1968, ale..... atd.

Na BIS však předali ještě jedno lejstro, v kterém vyjadřují nesouhlas s faktem, že na olomoucké expozituře BIS působí bývalý disident a účastník třetího odboje Vladimír Hučín, cituji:

Prohlášení

My, zástupci klubů a organizací, kteří jsme se dnes sešli zde v Olomouci, vyjadřujeme svůj nesouhlas, že v rozporu s Ústavou ČR dosud v bezpečnostních složkách České republiky působí lidé s teroristickou minulostí. Příkladem toho je i to, že v Bezpečnostní informační službě - expositura Olomouc dosud působí v důstojnické hodnosti pan Vladimír Hučín. Tento člověk se v nedávné minulosti dopustil mnoha teroristických útoků proti pokojným občanům v okolí Přerova. V BIS je zaměstnáván přesto, že jeho činy nebyly rehabilitovány, tedy promlčeny. Hučín se snaží své rehabilitace dosáhnout svým tvrzením, že teroristickými akcemi bojoval proti legálnímu předlistopadovému státnímu zřízení.... atd.

Na druhé straně silnice předseda přerovského KANu Ing. Jaroslav Bezděk a předseda Klubu Dr. Milady Horákové Jiří Machek, pomocí megafonu hovořili k přítomným o obětech komunistického teroru, o vlastizradě, o zvacím dopisu, o mrtvých v srpnu 1968. O tom, jak komunisté udělali z naší vlasti dojnou krávu sovětského impéria. Potom jsem si půjčil megafon já:

"Ten urostlý člověk ve fialovém tričku a modrých riflových kraťasech je bývalý důstojník StB Ludvík Zifčák, který 17. listopadu, pod falešným jménem a s praporem v ruce, zavedl průvod studentů do přichystané pasti na Národní třídě, kde čekaly pohotovostní pluky SNB, z druhé strany "rudé barety" a za rohem byly přichystány transportéry. Zifčák je spoluvinen za zranění stovek lidí. Zločinec pobyl v kriminále jen pár měsíců, jen co naštudoval Leninovy spisy, aby mohl hlásat, že politika je jeho osudem.
Kriminálník Zifčák je dnes podnikatelem, má v Bruntále zastavárnu, za níž je redakce pomlouvačného týdeníku Nové Bruntálsko, jehož fiktivním šéfredaktorem a vydavatelem je František Zámečník - bývalý číšník v podřadných hospodách a opilec, kterému Zifčák pomohl vyřídit živnostenský list. Na vydavatele toho estébáckého plátku bylo podáno asi dvacet trestních oznámení, které v důsledku amnestie z 3. února spadly do koše. Od té doby jsou podány další desítky trestních oznámení a Okresní soud v Bruntále již převzal první obžalobu."

Druhá část "oslavy" třicátého výročí zrady a okupace se měla odehrát na Švermově ulici před domem, kde bydlí důchodkyně paní Zdena Mašínová, dcera nacisty popraveného pplk. Josefa Mašína.

Než bolševici dorazili na místo, Zdenkovi Zukalovi zvonil mobilní telefon. Vedoucí zpravodajství TV NOVA se ptal, co se v Olomouci odehrává. Když se dověděl, že ostudu dělá jen 6 lidí, rozhodl: "Šesti volům nebudeme dělat reklamu!"

Když bolševici se značným zpožděním dorazili na druhý konec ulice a zjistili, že před domem paní Mašínové již antikomunisté jsou, zastavili a radili se. Pak se přece jen vydali k jejímu domu. Čtyři mladí pod vedením stařešiny Smolíka kráčeli kolem zdi věznice, Zifčák přešel na pravý chodník. Vydal jsem se proti němu - a ten z m e t e k uhnul do postranní ulice.

Pět provokatérů dorazilo před Mašínův dům. Vysoký šedovlasý profesor s nimi hovořil v tom smyslu, ať od svého záměru upustí a nerozčilují starou ženu, která prožila tak těžký život. Oni však trvali na tom, že jen paní Mašínové předají své "Prohlášení" a kytičku.
Po delší debatě, která k ničemu nevedla, paní Mašínová otevřela vstupní dveře a optala se: "Pánové, čemu vděčím za vaši návštěvu?" Něž se zasloužilý estébák s doprovodem vzpamatoval, udělila jim lekci: "Že se nestydíte, v den třicátého výročí potupné okupace takto provokovat! Vy, kteří jste zradili národ, vyvraždili nejlepší syny a dcery národa, pozvali okupační vojska a nechali republiku vykrást." Tyto argumenty vyrazily senilnímu estébákovi dech, proto jej v blábolení vystřídal koktající předseda Komunistického svazu mládeže z Přerova. Někdo se zasloužilého estébáka optal, kolik lidí bylo zabito v první den okupace. On odpověděl: "Nevím to přesně - asi pět." Potom stařešina Smolík blábolil, že "lituje života Jana Palacha, který byl zavražděn" - mezi jeho "vrahy" zařadil i Emila Zátopka! Korunu vší té sprostotě nasadil puberťák v rudém tričku, který dlouhými končetinami připomínal hajzlového pavouka: "Já sestře vrahů předám naše prohlášení a kytku pro její bratry." Někdo se optal:"Není v tom výbušnina?" Pavouk: "My nejsme Hučínovci". (Dva květy, zřejmě na hrob dosud živých bratrů Zdeny Mašínové, měly být hrozbou?) Přistoupil jsem k tomu sprosťákovi a zeptal se: "Kolik je ti let?"  "Sedmnáct" - odvětil asi patnáctiletý "pavouk" a já pokračoval: "Postav se rovně! Já ti jednu vrazím, až spadneš na prdel. Co ty víš, co jsi prožil? Kdo Tě porodil, kdo Tě vychovává?"
Velitel Městské policie zasáhl: "Pánové, čas ohlášené demonstrace i antidemonstrace vypršel. Rozejděte se!"

 

Provokace u přerovského soudu

Ve středu 16. prosince 1998 se v Přerově konal rehabilitační soud Vladimíra Hučína, již dvakrát vyznamenaného hrdiny třetího odboje. Protože NOVÉ BRUNTÁLSKO vyzývalo k provokacím, počítalo se, že "pacholci" estébáka Zifčáka ztropí nějakou lumpárnu. Policajti celou noc hlídkovali, proto tentokrát před soudem žádná nálož nevybuchla. Jen před zahájením jednání několik členů Komunistického svazu mládeže v telecím věku drželo před budovou nechutný transparent s textem:

KSM PROTESTUJE: STOP REHABILITACÍM ZLOČINŮ MAŠÍNŮ A VL. HUČÍNA. Jak odvysílala TV NOVA, šlo skutečně o " t e l a t a " .
Reportérka Majka Ošťádalová se dívky optala, proč demonstrují.
A to "tele" hubou mele: "My protestujeme proti terorizaci..."
Reportérka: "Proti jaké terorizaci?"
Tele: "Protestujeme proti rahabilitaci" - nevzpomnělo si jméno.
Reportérka: "Co máte na transparentu?"
Tele: " ..É.... é.... é...." - nemohlo si vzpomenout.
Reportérka: "Nechcete ten transparent obrátit a text přečíst?"
Tele: "Ne, nechci".
TV Nova odvysílala i projev koktajícího "blekoty", patrně to byl Jiří Metelka, předseda KSM v Přerově.
Těžkým kalibrem byl předseda KSM ze Šumperka, David Pěcha. Ten kázal bludy do mikrofonů TV Prima a kabelové televize Přerov. Vyložené bludy, jako by je četl z Nového Bruntálska, byly ve smyslu § 2O6/1,2 trest. zákona způsobilé nejen značnou měrou u spoluobčanů ohrozit vážnost osoby důstojníka BIS pana Vladimíra Hučína, ale i organizace BIS. Dále šlo o tr. činy dle §§ 26O, 261. Cituji z Moravského dne: "Nesouhlasíme s tím, aby zločinecký kapitalistický režim rehabilitoval vrahy a teroristy" a dodal, že svaz mladých komunistů se plně hlásí k marxismu-leninismu a hodlá kapitalistický režim svrhnout revoluční cestou.
Jsem přesvědčen, že výše uvedený předseda Komunistického svazu mládeže ze Šumperka byl k tomuto činu naveden Ludvíkem Zifčákem, který za rohem kolemjdoucím rozdával plakátky s textem:

Strana československých komunistů
severomoravský krajský výbor
komunistický svaz mladých Přerov

P R O T E S T U J E M E

Dnešního dne se začal Okresní soud v Přerově zabývat žádostí o rehabilitaci trestných činů pana Vladimíra Hučína z Přerova, který je příslušníkem Bezpečnostní informační služby v Olomouci. Ten u soudního projednávání poukazuje na to, že jeho trestná činnost měla politický podtext, a že byla namířena proti tehdejšímu režimu. Výše uvedené organizace jsou však přesvědečeny o tom, že Vladimír Hučín nepáchal trestné činy politického charakteru, ale naopak kriminálního. Navíc tyto páchal zvlášť zavrženíhodným způsobem, a to pomocí zbraní.
Například v roce 1976, když se připravovaly volby do zastupitelských orgánů, (v době totality se svobodně volilo? Vzpomeňme na umučeného Pavla Wonku ! - pozn. Höfer), chtěl spolu se svým kamarádem vytáhnout v průběhu voleb podomácku vyrobené výbušniny, kterými měl za cíl narušit průběh voleb. Dále pak připravoval vhození ručního granátu na podium, (šlo o dýmovnici), kde tehdy vystupoval zpěvák, (agent KGB), Dean Reed. V této trestné činnosti mu bylo naštěstí včas zabráněno.
Vladimír Hučín byl taktéž odsouzen za nedovolené ozbrojování. (Našli u něho nefunční pistoli. Ožralí milicionáři mohli mít pistole, samopaly, dokonce i těžké zbraně - na koho?) Existují dokonce jeho výpovědi, ve kterých on sám sebe považuje za teroristu. Tento nebezpečný zločinec, (který nikdy nikoho nezranil), rovněž zorganizoval výbuch v domku občana, kterého podezíral, že je agentem KGB. (Výbuch nálože z peroxidu poškodil vrata kolaboranta Antonína Mikeše, agenta StB a KGB, což je soudně doloženo.)
Takto bychom mohli ve výčtu Hučínovy trestné činnosti pokračovat. Hučín si podle nás (estébáků) nezaslouží být rehabilitován za tyto předlistopadové kriminální skutky. Jsme přesvědčeni o tom, že nikdo nemá právo prosazovat své politické názory za pomocí zbraní a terorismu. (Dělo se snad něco jiného od konce války do konce roku 1989 ?)

Pakliže soud bude zločince Hučína za jeho činy rehabilitovat, bereme to jako výzvu pro ostatní, aby začali řešit politické problémy stejným způsobem, jako je řešil pan Hučín před listopadem 1989.

Takto končilo "slovo boží" zločince Ludvíka Zifčáka, které bylo taktéž otisknuto v následném čísle NOVÉHO BRUNTÁLSKA .

Nutno zdůraznit, že verbální a písemné útoky a cílené lži NOVÉHO BRUNTÁLSKA proti Vladimíru Hučínovi měly za cíl připravit půdu pro zpochybnění výsledků práce občanských komisí. Bývalý agent StB a spolupracovník KGB, Antonin Mikeš, (krycí jméno ELIÁŠ), v dnešní době, jak také jinak i velkopodnikatel (viz. výpis z Obchodního rejstříku: www.justice.cz) zaslal svému ministrovi Grulichovi podnět, kterým chtěl zpochybit činnost a výsledky práce občanské komise v Přerově, jejíž předsedou byl Vladimír Hučín, na kterého byl v 70. a 80. letech jako agent StB nasazen. Podrobně o tom informovala MF DNES 18. ledna 1999.


PŘIVÍTÁNÍ ZIFČÁKA
Pokračování soudního jednání se konalo 3. února 1999. I tentokrát si NOVÉ BRUNTÁLSKO, (páté číslo, vydané 2.února), neodpustilo výzvu k protestu. "Pedagog" David Pěcha, (na pedagogickou fakultu ho nepřijali, ale údajně učí na základce!), opět chrlil nesmysly, jako by si je našprtal ke zkouškám na VUMLu. Přerovský "blekota" rozdával letáčky s článkem z Nového Bruntálska ze dne 26. ledna 1999 s názvem:
Proč museli zemřít studenti Palach, Zajíc a Nacházelová ? Byl to blábol podobný "Poučení z krizového vývoje". Palach prý zemřel jako oběť působení extrémních pravicových sil, stojících proti politice vládnouctí KSČ !!!

I zasloužilý provokatér,  terorista a profesionální lhář Zifčák vešel do soudní budovy, kde byl politickými vězni uvítán: "Vítámě Tě, studente Růžičko!" a jiný: "Kdy jsi vstal z mrtvých, Martine Šmíde?" Předseda KPV Přerov, František Přeslička, zvolal: "Ať žije KGB !"

Předseda senátu vyzval zástupce masmédií, aby předložili novinářské průkazy. Za NOVÉ BRUNTÁLSKO přítomný Ludvík Zifčák seděl v zadní řadě jako přibitý, ani na vyzvání se představit nešel.
Přítomní byli poučeni, že nesmí soudní jednání rušit. Když došlo k výpovědi druhého svědka, Zifčákovi pacholci, sedící v poslední řadě, roztáhli známý transparent. Vedle Zifčáka seděl Bohuš Luža, člen KPV. Ten za Zifčákovou hlavou protáhl ruku, uchopil tranparent, trhnutím se jej zmocnil a odevzdal justiční stráži. Dva mladí výtržníci museli opustit jednací síň. Za čtvrt hodiny opustil jednací síň i "ctihodný zločinec" Ludvík Zifčák. Poté, (když vyšel z budovy), se venku rozezvučela siréna.

Incident s transparentem se podařilo zachytit TV NOVA, ale reportáž ve večerních zprávách chyběla. Slyšel jsem zvěst, že Majce Ošťádalové Zifčák vyhrožoval. Myslím si však, že vedoucí zpravodajství rozhodl: "Třem volům nebudeme dělat reklamu !" tak, jako rozhodl o reportáži z provokací "šesti volů" dne 21.8.1998.
Příští den MF DNES (střední Morava) uvedla článek:
"Soud očistil Vladimíra Hučína od jednoho totalitního rozsudku", z něhož vyjímám: "Přerovský soud včera zrušil rozsudek starý osmadvacet let, kterým ho soudci potrestali za výtržnost před klubem přerovských železničářů. Tam se sešli komunisté a milicionáři, aby oslavili padesáté výročí založení KSČ. "V klubu jsem si chtěl koupit jen limonádu. Opilé soudruhy ale rozzuřily moje delší vlasy a tričko s anglickým nápisem," vypověděl Hučín. "Pak mě napadli, za vlasy odvlekli na záchod a snažili se mi hlavu strčit do záchodové mísy," popsal Hučín. Soud mu tehdy nařídil srážky ze mzdy, byl přeřazen na jinou práci a přišel o pas.
"Je to pro mě překvapení, že se žalobkyně přidala na mou stranu. Už čtyřikrát mé rehabilitace zamítli, i když důkazy byly daleko pádnější než dnes. Cením si tohoto verdiktu," komentoval Hučín rozsudek.

Od skončení tohoto soudu neuplynulo ani 60 hodin a teletext oznámil, že kriminalisté už dopadli pachatele, kteří výbuchy na severní Moravě prováděli. Šlo patrně o novinářskou kachnu.


Z žaloby č. 23 C 108/98

Dne 11. srpna 1998 ... vyšel v týdeníku NOVÉ BRUNTÁLSKO článek pod názvem "Lidé s krvavýma očima by chtěli kádrovat společnost", jehož autorem je šéfredaktor a vydavatel Nového Bruntálska, pan Frant. Zámečník z Horního Města.
V článku se mimo jiné uvádí, cituji:
"V posledních několika týdnech dostal několikrát na stránkách štvavého a dezinformačního okresního plátku Patriot prostor i známý, zřejmě ale psychicky vyšinutý, jistý Karel Höfer z Vyškova na Moravě. Čtenářům je třeba připomenout, že onen Höfer je znám svou zarytostí proti minulému režimu. On sám podle vlastních slov, prý by nejraději vystavěl pro komunisty a jejich voliče šibenice, na kterých by se houpali, protože jsou tou největší "svoločí" a nebezpečím pro dnešní demokratické zřízení... Proto také čpí špínu a hněv na vše, co minulostí pouze zavání. Tento kritik s krvavýma očima dnes vidí komunistu pomalu v každém a ve všem. Za komunistické a estébácké noviny považuje dokonce i náš list a to i přesto, že nejsme s jedněmi ani druhými ničím spjati. Nedávno se dokonce v Patriotu opět obšírně dojímal nad tím, že jsme neuvedli ani jeden důkaz o kolaborantském původu rodiny prezidenta Václava Havla."

Uvedená tvrzení jsou nepravdivá a urážející. Jako v mnoha jiných případech jde o účelové výmysly a sprosté lži, jejichž cílem není jen snížení vážnosti pomlouvané osoby v očích veřejnosti. Jde o záměrné vytváření nevraživosti a napětí, jde o vytváření davové psychózy nespokojenosti, jde o rozvracení republiky a pokus o návrat komunistické moci.

Šéfredaktor a vydavatel Zámečník tvrdí, že s komunisty a estébáky není redakce ničím spjatá, přesto, že redakce Nového Bruntálska na Revoluční č.18 v Bruntále je v domě .... (v opravené žalobě zpřesněno) je v kanceláři zastavárny SOS známého praporečníka a lžistudenta Růžičky - tedy v živnosti bývalého elitního důstojníka StB Ludvíka Zifčáka. Navíc čtenářům jako písmo svaté předkládá "důkazy" předlistopadové rozvědky a kontrarozvědky. Konkrétně šlo o operativní svazek "TOMIS", který 2. správa StB, zaměřená pro boj proti vnitřnímu nepříteli, vedla na disidenta Václava Havla.
To snad stačí jako důkaz, že zcela duševně zdravý František Zámečník záměrně předkládá čtenářům lži.


* * *


JUDr. Otakar Pochmon, soudce KS Ostrava, zaslal kopii žaloby k vyjádření žalovaného. Žalovaný "vydavatel" však v redakci nebyl, léčil si doma zlomenou nohu. Ludvík Zifčák za nemocného Zámečníka určil zástupce. Tím byl David Hartl, který dne 25. září 1998 sepsal dvoustránkové vyjádření k mé žalobě, v němž sebe uvedl jako právního zástupce žalovaného Zámečníka. Dvoustránkový text končil slovy: "... navrhujeme , aby žaloba byla zamítnuta...."

JUDr. Otakar Pochmon sepsal dne 22.10.1998   U S N E S E N Í:
"Soud n e p ř i p o u š t í zastoupení žalovaného zmocněncem Davidem Hartlem .... neboť zřejmě není způsobilý k řádnému zastupování. Z rejstříku 23 C bylo zjištěno, že žalovaným zvolený zmocněnec sám vede 13 žalob na ochranu své osobnosti... Podle názoru soudu... je důvodná obava, že výkonem zástupčí činnosti by mohl jím zastoupený účastník utrpět újmu na svých právech."O B R Á C E N Í   N A   P R A V O U   V Í R U ?

Mezi odmítnutým "zmocněncem" Hartlem a Ludvíkem Zifčákem došlo v redakci k nějaké roztržce. David Hartl údajně 10.11.1998 podal na OOP a OŘP v Bruntále nějaké podněty a víc už do redakce nepřišel. 18.listopadu mi zasílá čtyřstránkový dopis s nadpisem:

SOUKROMÝ DOPIS ŽALOBCI KARLU HÖFEROVI OD DAVIDA HARTLA,
z jehož úvodu cituji: "V právní věci žalobce Karla Höfera ... proti žalovanému Františku Zámečníkovi... sděluji, že odstupuji od zastupování žalovaného Františka Zámečníka." (Nešlo o odstoupení, šlo o verdikt soudu !) "Zároveň Vám sděluji, že údaje Karla Höfera, obsažené v žalobě, jsou zcela pravdivé. V důsledku nepravdivých a záměrně konstruovaných zpráv o osobě pana Karla Höfera byl tento značně poškozen na své vážnosti a cti a plně si zaslouží požadovanou satisfakci. Zprávy, které od první až do poslední psal pouze Ludvík Zifčák, bez asistence kohokoliv dalšího, jsou vymyšlené a obsahují pouze nenávistnou fantazii."
Ze čtvrté strany dopisu: "Závěrem bych Vám mohl říci ještě to, že Zifčák je člověk ustrašený a zbabělý, když se vrací z redakce domů ve večerních hodinách, prosí mě, abych šel s ním.
Za mými zády udal policii moji babičku, a zatáhl do toho své dvě sestry a bratra pracujícího na PČR Bruntál-okr. ředitelství. Důvodem udání bylo, že moje babička přemístila ostatky z hrobu svých rodičů a Zifčákovi to považovali za krádež. Teprve měsíc poté, co se udání začalo šetřit a moje babička byla vyslýchána a dostala infarkt, se psychopat a vrah Zifčák drze ukázal v televizi jako lidumil, který snad pomáhá druhým. Mně samotnému však prodal video, když jsem neměl ani na chleba a nikdy mi za práci v redakci nezaplatil ani korunu. Chtěl jsem psát, byl jsem nadšený žurnalistikou a Zifčák mě využíval a sprostě klamal ..." atd.

"Soukromý" dopis o čtyřech stranách obsahoval značné množství údajů o prapodivných praktikách, podvodech a trestných činech Ludvíka Zifčáka
. Považoval jsem za občanskou povinnost toto nahlásit strážcům zákona, aby co nejdříve došlo k nápravě.

A) Ve věci své žaloby o ochranu osobnosti jsem 20.11.1998 zaslal dopis JUDr. Otakaru Pochmonovi, k němuž jsem kopii Hartlova dopisu přiložil.

B) Na základě Hartlova důkazu jsem se rozhodl podat na Ludvíka Zifčáka trestní oznámení a napomoci nedořešeným kauzám ve věci pomluv Ladislava Davida a Vladimíra Hučína. Protože jsem měl  d ů v o d n é   p o d e z ř e n í ,  že OSZ a Policie ČR v Bruntále neplní dobře svoji úlohu, ale trestné činnosti NOVÉHO BRUNTÁLSKA
spíše umetají cestičku, rozhodl jsem se v předstihu o Hartlově dopisu informovat masmédia.                                                                                                                                  
C) Dne 21.11.1998 jsem Hartlův čtyřstránkový důkaz s průvodním dopisem zaslal redakci bruntálského týdeníku REGION. Ten však nic nezveřejnil.

D) Dne 23.11.1998 jsem okresnimu řediteli Policie ČR v Bruntále poslal trestní oznámení včetně kopie Hartlova dopisu.

E) 23.11.1998 jsem zaslal kopii Hartlova dopisu příteli Honzovi Královi a studiu ČT v Ostravě s výzvou, aby se v KLEKÁNICI k problematice NOVÉHO BRUNTÁLSKA vrátili.                                                                                                                                           
F) Dne 30.11.1998 jsem Hartlův dopis zaslal Okresnímu úřadu vyšetřování v Opavě, který šetří neutuchající trestnou činnost NOVÉHO BRUNTÁLSKA proti BIS a osobě kpt. Vladimíra Hučína. Hartl v dopisu uvedl, cituji: "Pokud se týká zpráv o BIS, všechny si vymyslel on sám. (Zifčák) Neexistují žádní informátoři a fotografie s podpisem "foto BIS" pořizoval vždy svoji kamerou."

G) Kopie dopisu OÚV v Opavě vč. Hartlova dopisu jsem taktéž zaslal JUDr. Pochmonovi na KS v Ostravě,

H) OSZ v Bruntále, (které toto postoupilo OOP Krnov) a

CH) Okresnímu soudu v Bruntále. Z průvodního dopisu: "Okresní soud v Bruntále přijal 3.8.1998 od OSZ obžalobu na Františka Zámečníka... Předpokládám, že hlavní líčení ještě neproběhlo, proto zasílám důkazní materiál o poměrech v redakci Nové Bruntálsko. Čtyřstránkové svědectví pana Davida Hartla ze dne 18.11.1998 podpírá rok staré svědectví p. Ladislava Davida, informuje o původci trestných činů pomluvy, trestných činech podvodu a trestných činech majetkového charakteru, které nutno vyřešit!
Předpokládám, že autor nového svědectví, p. David HARTL, bytem Bruntál, Cihelní 9, bude k jednání předvolán jako svědek. Měl by objasnit, proč při výslechu křivě svědčil, když o žalobci Ladislavu DAVIDOVI tvrdil, že je alkoholik ..., a proč až nyní "přišel k rozumu" a dává na vědomí, jaké poměry v redakci Nového Bruntálska opravdu jsou.
Předpokládám, že toto svědectví pomůže ve spravedlivé věci žalobci p. Ladislavu Davidovi, dále jako polehčující okolnost obžalovanému Františku Zámečníkovi, který situaci nezvládá a je v naprostém područí zločince Ludvíka Zifčáka."

I) S datem 26.11.1998 jsem obdržel:
SOUKROMÉ SDĚLENÍ + PŘÍLOHY
Karle, pošlete mi prosím kopii obžaloby na Františka, doposud jsem se s jejím textem neseznámil. Na oplátku Vám zasílám tři originály trestních oznámení, která na Vás byla podána. David

Přílohami byly 3 absurdní podněty k tresnímu stíhání mé osoby, které Ludvík Zifčák s Davidem Hartlem sepsali na základě textu mé žaloby číslo 23 C 108/98 (viz str. 15). První podnět byl psán jménem Ludvíka Zifčáka, druhý jménem ÚV Strany československých komunistů, třetí byl psán jménem "šéfredaktora" Zámečníka, který si v té době léčil doma zlomenou nohu. Podněty byly sepsány 27. září a podatelna OSZ v Bruntále je přijala 28.9.1998.

J) Druhého či třetího prosince jsem dostal tento dopis:
"Vážený p. Karle, sděluji Vám, že v týdeníku Region, kam jste psal, nevyšlo vůbec nic. Zasílám Vám však článek z NB, pro který ještě do konce tohoto týdne podávám žalobu Krajskému soudu v Ostravě. Její kopii Vám zašlu.
David Hartl"

Článek "Hartl není schopen objektivně hodnotit soudní rozhodnutí" je cíleně nepravdivý. Ústřední věta "David Hartl nebyl nikdy naším redaktorem, ale pouze dopisovatelem" je vyložená lež.                                                                                                                                
Důkaz první: V článku pod titulkem : "Novinář už nechce psát do Nového Bruntálska, neboť podle něj tyto noviny porušují zákony" je psáno: "Novinář (Ladislav David) připouští, že Ludvík Zifčák je členem extrémní komunistické strany, která může prostřednictvím Nového Bruntálska dezinformovat a nabourávat demokratické principy naší společnosti. "Neviděl jsem žádný text napsaný šéfredaktorem, (Zámečníkem), všechny články, pokud nejsou opsány z jiných novin, píšou Zifčák a Hartl" - řekl Ladislav David.

Důkaz druhý: Nové Bruntálsko č. 14 ze dne 4. listopadu 1997 na čelní straně uveřejnilo článek "Svoboda slova dostává v Bruntále na frak" s podtitulkem "Policie z podnětu soudce stíhá novináře, který se zastal malého dítěte". Článek pod značkou "šéfredaktora" Zámečníka (ZAM) začína větou: Policie ve čtvrtek sdělila obvinění prvnímu z redaktorů Nového Bruntálska a pokračuje "David Hartl obdržel obvinění ze spáchání trestného činu útoku na veřejného činitele.

Důkaz třetí: Z článku "Policie je zahlcena žádostmi o trestní stíhání redaktorů Nového Bruntálska", který údajně psal sám Ludvík Zifčák, cituji jeho začátek: BRUNTÁL - (šakal) Více než deset trestních oznámení je v současné době prošetřováno Policií ČR a obvodním oddělením v Bruntále, která jsou podána na šéfredaktora týdeníku Nové Bruntálsko Františka Zámečníka a redaktora týdeníku Davida Hartla.

Důkaz čtvrtý: V usnesení ORBR-1147/KR-TČ-97 ze dne 26. února 1998 je napsáno: "Ve věci byl vytěžen Hartl David, nar. 20.1.1974, bytem Bruntál, ul. Cihelní čp. 9, bývalý redaktor týdeníku Nové Bruntálsko...."

Důkaz pátý, šestý, sedmý: Jsou jimi tři podněty k trestnímu stíhání mé osoby psané dne 27.9. a na OSZ v Bruntále podané dne 28.9.1998. Jak by k těmto originálům David Hartl přišel, kdyby v redakci NB nepracoval a nevěděl, kde co leží?

Na základě těchto důkazů je možno zpochybnit poslední odstavec pod pod titulkem "Slovo redakce", kde se tvrdí, že David Hartl byl pouze dopisovatelem.

K) Dne 3.12.1998 jsem Davidu Hartlovi potvrdil přijetí dopisu s článkem "DAVID NENÍ SCHOPEN OBJEKTIVNĚ HODNOTIT SOUDNÍ ROZHODNUTÍ". V dopisu jsem citoval rozhodnutí o přikázání věci č.j.:ORBR - 3194/OŘP - 98. Trestní oznámení, které jsem, na základě Hartlova dopisu, na Ludvíka Zifčáka p o d a l, bylo přiděleno k prošetření OOP Bruntál.

L) Už 4.12.1998 David Hartl odepisuje:
"Vážený pane Karle, děkuji Vám za milý dopis ze 3.12.1998. Zasílám Vám žalobu a pokud z ní budete mít aspoň trochu radost, dovolte mi, abych Vám ji hned pokazil. ... po napsání žaloby a bohužel i odeslání, jsem si pečlivě prostudoval judikaturu a některé teoretické otázky z posledních rozhodnutí Nejvyššího soudu. Zjistil jsem, že ani Vaše žaloba a ani moje neoznačují odpovědný právní subjekt. Vaše označení ... nepostihuje pasivně legitimovaný subjekt ... uvádíte bydliště a žalujete tisk. ... Moje označení zase postihuje subjekt, kerý nemá právní způsobilost...
Žaloba, aspoň ta moje, bude co do řízení zamítnuta."
V žalobě čj. 23 C 153/98, jejíž druhou část JUDr. Pochmon následně zamítl, je jako důkaz č. 14 požadován výslech Ludvíka Zifčáka. Je zde (na str. 9) psáno - ve zkratce: Odpovědný vydavatel Zámečník si dlouhodobě léčil zlomenou nohu. Ludvík Zifčák v roce 1997 a od srpna do 10.11.1998 zcela sám konal redakční činnost a také psal a publikoval. Zifčák pověřil Davida Hartla zastupováním nemocného Zámečníka. Zifčák sám orazítkoval listiny potřebné podpisu vydavatele a šéfredaktora. Zifčák vlastnoručně podepsal nepřítomného F. Zámečníka.

M) V další zásilce mi David Hartl zaslal text žaloby na ochranu osobnosti č.j.: 23 C 162/98 ze dne 6.12.1998, ve které je žalovaným jen "vydavatel NB" F. Zámečník.

N) Od Davida Hartla jsem obdržel Nové Bruntálsko č. 5O, s článkem: "Atentát na Klause, ke kterému mělo dojít na Bruntálsku, byl výplodem chorého mozku provokatéra BIS." Z článku je mimo jakoukoliv pochybnost jasné, že Zifčákovi někdo dal do rukou Hartlův čtyřstránkový dopis ze dne 18.11.1998. Důkazem jsou výroky: "Redakci Nového Bruntálska se nedávno podařilo odhalit provokatéra BIS, působícího jako dopisovatele našeho listu... Diletant, spolupracující s BIS, se pod svou zprávu podepsal celým jménem... V tomto konkrétním případě byla několikrát využita krycí adresa znějící na určitou osobu v KANu v Přerově a ve Vyškově... Informace pocházející ze zpráv "agenta-provokatéra" by měly být údajně využity v připravovaném procesu s šéfredaktorem našeho týdeníku Františkem Zámečníkem. Na Zámečníka podal trestní oznámení právě jeden z příslušníků BIS Vladimír Hučín, o kterém Nové Bruntálsko psalo, že se jedná o člověka s teroristickou minulostí....
Z písemné zprávy vyplývá, že podepsaný informátor si paradoxně zřejmě popletl úkol a namísto popisu charakterových vlastností jednotlivých členů redakce popsal své vlastní. V průběhu pátečního dne jsme získané informace konzultovali s orgány činnými v trestním řízení.... Jak se nám dále podařilo zjistit, provokatér BIS, který určitý čas působil jako dopisovatel našeho listu," atd. Závěr článku: "Jakmile se začne Policie ČR tímto případem vážně zabývat, sdělíme veřejnosti nejen jeho jméno, ale i bydliště. To proto, aby každý věděl, že si má dát na něj setsakramentský pozor".
B y l a   t o   d a l š í   Z i f č á k o v a    p o m s t a !

O) Únik informací od Honzy Krále a ČT Ostrava jsem nepředpokládal.

Šéfredaktor bruntálského periodika REGION pan Fidel "Castro" Kuba mi odepsal mj. takto :
"Před časem vyšel v Novém Bruntálsku článek, který ve stručnosti tvrdil, že žid Václav Havel se během návštěvy v USA setkal s americkým židovstvem, které mu nařídilo, aby jako svého nástupce navrhl židovku Petru Buzkovou. Při osobním setkání s Petrou Buzkovou jsem se jí mimo oficiální rozhovor zeptal, jak hodlá na tyto bláboly reagovat. Její názor mě velice zajímal, protože pár týdnů před tím vyšel o mě v NB článek, ve kterém jsem byl označen za loajálního zarytého ultrapravičáka, který byl do čela Regionu dosazen BIS na přáni ODS, aby v okrese zlikvidoval levicové aktivity. Věřte mi, že novináře, jenž si řadu let buduje přívlastek "nezávislý," dokáže toto tvrzení opravdu zvednout ze židle. Kromě toho byli spolumajitelé Regionu (který založila BIS !!) v tomto článku nařčeni, že se podíleli na tragické smrti mého předchůdce Pavla Přádky, který shromáždil proti nim kompromitující materiály atd. Petra Buzková mi řekla, že nehodlá na tyto bláboly nijak reagovat, protože v České republice neexistuje tak odvážný státní zástupce, který by si troufnul vydat jako předběžné opatření bezprecedentní zákaz vydávání Nového Bruntálska a byl schopen čelit mediální diskusi o omezování svobody slova....
Po tomto rozhovoru jsem si nechal vypracovat právní rozbor Zifčákových článků a podal jsem trestní oznámení na Nové Bruntálsko za svou osobu, tedy nikoli za Region...
Svědectví Davida Hartla, který se chová stylem náboženského blouznivce, nepovažuji za příliš věrohodné, (navíc je údajně se Zifčákem v příbuzenském poměru)... Soudu mezi Bruntálskem a Láďou Davidem se pochopitelně zúčastním, i když nejsem rozhodnut, zda o něm budu informovat v Regionu. Podle mých neověřených informací se David Hartl se Zifčákem "udobřil" a odtud je možná verze, kdo jej seznámil s dopisem určeným Vám. Z Regionu rozhodně tyto informace neunikly, protože vůči plátku NB i jeho redaktorům se chováme jako by neexistovali. Vzhledem k tomu, že na nás Zifčák podal žalobu, (tvrdí, že nebyl elitní estébák, ale "kontrarozvědčík a že noviny vydává pouze Zámečník"), bude naše případná obhajoba založena právě na svědectvích Davida a Hartla...
Bruntálsko pro mě nejsou noviny, jeho zaměstnanci nejsou novináři, ale pohrobci bolševických struktur, které nemůžu zrušit. Tak je v maximální míře ignoruji. Tolik na vysvětlenou.
FIDEL KUBA

P) Před Vánocemi jsem od Davida Hartla obdržel odpověď na můj dopis ze 17. prosince. V něm píše mj.: "K Vaší snaze zjistit únik informací uvádím, že Zifčákovi poskytuje kromě jeho bratra informace také JUDr. Milan Misař z PČR, obvodního oddělení Bruntál... Jsou se Zifčákem velmi dobrými přáteli..."

Vzhledem k tomu, že v článku z 50. čísla NB z 8.12.1998 je psáno i o tom, že se problematikou NB zabývala i kancelář prezidenta V. Havla (důkaz ode mne dostalo OOP Krnov) a je psáno, že informací má být použito v připravovaném procesu s F. Zámečníkem, na kterého podal tr. oznámení V. Hučín, (OSZ postoupilo text dopisu pro OÚV v Opavě Obvod. odd. PČR v Krnově), jsem přesvědčen, že informace unikly z OOP Krnov. Někdo z policistů hrubým způsobem porušil zákonem daná pravidla vyšetřování, vybavil zločince Zifčáka vědomostmi o obsahu Hartlova dopisu, čímž porušil zákon. Jeho jednání lze posuzovat jako trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele, tr. čin nadržování a je otázkou, zda nejde o tr. čin zločinného spolčení.

R) Skandalizování Davida Hartla pokračuje v prvním čísle třetího ročníku Nového Bruntálska ze dne 5.ledna 1999. V článku na titulní straně pod značkou (Zam) je psáno, cituji: "V případě provokatéra Hartla se jedná o osobu trpící schizofrenií paranoidního rázu... Je až s podivem, že ani vážná Hartlova duševní porucha nebyla překážkou pro jeho spolupráci s naší tajnou službou. BIS dokonce nevadila ani Hartlova pochybná minulost, kdy byly známy jeho případy poškození dvou policejních vozidel v Bruntále a napadení policisty..." Dále je zde otisknuta Hartlova podobizna s poznámkou: "Bůh prý Hartlovi našeptal, aby připravil svého příbuzného o zaměstnání."

Tvrzení, že HARTL byl spolupracovníkem BIS považuji za cílenou lež. Je ale průkazné, že Hartlovi nevadila Zifčákova zločinná minulost, což rozhodně duševní nemocí není. David Hartl je častým účastníkem soudního jednání, což je d ů k a z e m, že není omezen v právech, tudíž tvrzení o Hartlově duševní nemoci stojí na hliněných nohách. Bezbožnost a podlost je snad normální pro morální zrůdy z StB, víra v Boha však duševní poruchou rozhodně není.

Zifčák Hartla využíval. V závěru Hartlova dopisu z 18. listopadu stojí: "Chtěl jsem psát, byl jsem nadšený žurnalistikou a Zifčák mě využíval a sprostě klamal ..." Hartl před Vánocemi napsal: "Rovněž je nutné, abyste věděl, že i já jsem útočil na osobu Vladimíra Hučína. Uvědomuji si, že vlastně tohoto člověka považuji za hrdinu, protože vedl spravedlivý boj proti Božím nepřátelům. Držíme mu s maminkou palce, ona sama by si přála, aby svůj boj statečně dovedl do konce."KDYŽ SE ZIFČÁK ZLOBÍ,
VYBUCHUJÍ BOMBY

1) 23.června 1998: NOVÉ BRUNTÁLSKO zveřejnilo článek: Za teroristickými výbuchy stojí dobře organizovaná skupina" míní policejní důstojník. V článku se píše o výbuchu před budovou Okresního soudu v Přerově dne 14.6.1998. Jako obvykle Nové Bruntálsko hází vinu na "teroristu z BIS" kpt. Vladimíra Hučína.

2) 25.června 1998: Cestou Policie ČR Vyškov zasílám šéfovi severomoravské kriminálky a šéfovi kriminálky v Přerově "Sdělení podezření za účelem dopadení teroristy". Vyjadřuji podezření, že za výbuchy v Olomouci a Přerově stojí Zifčákova banda. Toto psaní jsem dal na vědomí masmédiím a je mi známo, že obsah mého dopisu zveřejnila středomoravská příloha MF DNES. Od té chvíle další bomby na střední a severní Moravě už nevybuchovaly.                                                                            
3) 16.prosince 1998: Okresní soud v Přerově začal projednávat první totalitní rozsudek disidenta Vladimíra Hučína. Mladí komunisté před soudem provokovali. V době soudního jednání Ludvík Zifčák před budovou soudu rozdával kolemjdoucím letáčky, v kterých vyhrožoval teroristickými akcemi. Text letáčku zveřejnilo následující číslo Nového Bruntálska.

4) 4.ledna 1999: Řediteli Inspekce ministra vnitra, PhDr. Mikuláši Tominovi, zasílám obsáhlé sdělení o trestné činnosti policistů na okrese Bruntál. Tentýž dopis zasílám na vědomí OSZ v Bruntále, ministrovi spravedlnosti, ministrovi vnitra a Kanceláři prezidenta republiky.

5) 11.ledna 1999: JUDr. Petře Buzkové, místopředsedkyni dolní sněmovny Parlamentu ČR, kterou taktéž Nové Bruntálsko pomluvilo, zasílám desetistránkovou informaci s názem "Debakl Nového Bruntálska" + 4 stránky Otázek pro šéfkuchaře z kuchyně teroristy Ludvíka Zifčáka.

6) 13.ledna 1999: Poslanci JUDr. Ing. Jiřímu Karasovi zasílám tytéž informace, které jsem před dvěma dny odeslal JUDr. Buzkové.

7) 15.ledna 1999: JUDr. Buzková i JUDr. Ing. Karas mi odepisují, že informace předají ministru vnitra Václavu Grulichovi.

8) 16.ledna 1999: Do nedávna redaktor Nového Bruntálska, David Hartl, sepsal a zaslal Krajskému státnímu zastupitelství TRESTNÍ OZNÁMENÍ + VZNESENÍ PODJATOSTI. V posledních řádcích první strany píše: "Navíc oznamovaný František Zámečník si zasluhuje potrestání za to, že se nestoudně a dlouhodobě vydává za šéfredaktora a vydavatele periodika, k jehož vydávání neměl nikdy žádné finanční prostředky, když předtím v rámci své sociální situace pobíral dávky státní sociální podpory." Ze strany 4.: "Pomluvy... jsou zvěřejňovány s vědomím pisatele, Ludvíka Zifčáka, že nemůže být stíhán, neboť odpovědný je vydavatel. V daném případě odpovědnost je na straně autora a tím je právě jmenovaný. Je totiž autorem naprosto všech článků, za něž dokonce byl v jediném případě obžalován František Zámečník. Jeho trestní stíhání je ovšem nesvědomité a mělo by patřit Ludvíku Zifčákovi." Ze strany 3.: "Pokud se jedná o OSZ Bruntál, tento úřad vylučuji z projednávání svého trestního oznámení, neboť je hoden nedůvěry. Umožňuje osobám Ludvíku Zifčákovi a Františku Zámečníkovi unikat pro jejich trestnou činnost, dovoluje překračovat lhůty k prověřování policií a nepodává jménem státu žaloby tam, kde tak má činit" a dále: "Jsem přesvědčen, že orgány činné v trestním řízení již dávno mohly sdělit Ludvíku Zifčákovi obvinění, neboť svědectví o jeho aktivitách jsou zaprotokolována na PČR OOP Krnov. Toto oddělení lze však právem označit za nejhorší ze všech v České republice, což s trestnou činností oznamovaných souvisí a za což odpovídá především okresní ředitel Policie ČR."
KSZ toto trestní oznámení opatřilo číslem 1 KZn 2102/99-5 a postoupilo jej místně příslušnému OSZ v Bruntále.

9) 18. ledna 1999: MF DMES zveřejnila článek: "Agent StB pracující pro KGB zpochybňuje občanské komise".
Pro zorientovaného člověka z článku vyplývá:                                                                         
a) týdeník NOVÉ BRUNTÁLSKO je tiskovým orgánem extremistické Strany československých komunistů, jejímž celostátním předsedou je zločinec Miroslav Štěpán.

b) týdeník NOVÉ BRUNTÁLSKO ve skutečnosti řídí bývalý důstojník StB Ludvík Zifčák, po návratu z kriminálu severomoravský předseda SČK.

c) rok trvající útoky NOVÉHO BRUNTÁLSKA proti Vladimíru Hučínovi byly zveřejňovány s cílem podpořit akci agenta StB a KGB "ELIÁŠE" - Antonína Mikeše, jinak ambiciozního podnikatele s velikým záběrem (viz. Obchodní rejstřík www.justice.cz).

d) je pravděpodobné, že bomby také vybuchovaly k podpoření tohoto cíle.

10) 22.ledna 1999: Já, Karel Höfer z Vyškova, jsem podal na pracovnici OSZ Bruntál Mgr. Zuzanu Ševčíkovou a ředitele OŘ PČR Bruntál pplk. JUDr. Milana Navrátila, trestní oznámení pro zneužití pravomoci a nadržování. Cestou OSZ Vyškov bylo zasláno KSZ v Ostravě a ministru spravedlnosti JUDr. Otakaru Motejlovi. Jednu kopii, opatřenou podacím razítkem, jsem zaslal prezidentu Policie ČR  Plk. JUDr. Jiřímu Kolářovi. Vedoucí Odboru stížností a kontroly Policejního prezidia, pplk. JUDr. Jaroslav HLAVÁČEK, toto postoupil 29.ledna k opatření skupině stížností a kontroly PČR Správy severomoravského kraje v Ostravě, která již loňského roku totálně selhala.                                                                                            
11) 2.února 1999: Poslaneckým klubům ČSSD, ODS, KDU-ČSL a US zasílám informace o 24 stranách. Pouze lidovci byli tak slušní, že prostřednictvím poslance Pavla Severy alespoň poděkovali.

12) 3.února 1999: Okresní soud v Přerově, na druhém jednání, prohlásil první totalitní rozsudek nad Vladimírem Hučínem za neplatný. I na tomto jednání mladí komunisté, pod vedením Zifčáka, provokovali.

13) 6.února 1999: Teletext (a prý i některé tiskoviny) zveřejnily "kachnu", že prý kriminalisté už vypátrali skupinu teroristů, kteří bombové útoky na střední a severní Moravě mají na svědomí. Prý mají něco společného s kufříkovou aférou.

14) 8.února 1999: Až na čtvrtý termín začalo první soudní jednání v Bruntále, kde je do role pachatele, místo zločince Zifčáka,  nastrčen František Zámečník. Vypovídali tam tři lháři: František Zámečník, Ludvík Zifčák a Stěpán Sovadina. Průkazně se všichni dopustili trestného činu křivého svědectví. Druhé jednání bylo určeno na 11. března 1999, kde měli být vyslechnuti všichni svědci pomluveného Ladislava Davida.

15) 9.února 1999: David Hartl, donedávna redaktor Nového Bruntálska, sepsal a zaslal Krajskému státnímu zastupitelství podnět k trestnímu stíhání Štěpána Sovadiny, Ludvíka Zifčáka, Františka Zámečníka a Jany Zifčákové. V něm píše mj.: Svědek Štěpán Sovadina nebyl v době, kdy Ladislav David působil v redakci, jakkoli ve styku s periodikem a nikdy v něm ani nepublikoval." Podnět dostal č.j.: 1 KZn 2148/99-4.

16) 15.února 1999: Cestou OSZ ve Vyškově zasílám Okresnímu státnímu zastupitelství v Bruntále - k č.j. 1 Zt 553/98 a Okresnímu soudu v Bruntále k č.j.. 3 T 163/98 obsáhlou informaci nazvanou "Estébakovy msty". V textu je podrobně poukázáno na rozpory ve výpovědích křivých svědků na prvním soudním jednání dne 8. února a jsou zde uváděna i písemná svědectví nedávného redaktora Nového Bruntálska Davida Hartla. Jde o podklady k druhému soudnímu jednání, které se bude konat 11. března 1999. V této desetistránkové písemnosti žádám, abych byl k jednání přizván jako svědek, který zpochybní křivá svědectví Ludvíka Zifčáka, Františka Zámečníka a Štěpána Sovadiny. Taktéž žádám přizvání korunního svědka Davida Hartla.

17) 15.února 1999: Ministr vnitra Václav Grulich (ČSSD, předtím jeden z vůdců bývalých estébáků a komunistů Obroda socialismu - pozn. NN) odepisuje na dopis poslanci Jiřímu Karasovi ohledně mého podání, týkající se špatné práce policistů okresu Bruntál. Ministr píše, že věc šetřilo oddělení stížností a kontroly Policejního prezídia, což je lež. Věc "šetřila" skupina stížností a konroly Správy severomoravského kraje Policie ČR, která už minulého roku v této věci totálně selhala.
Soudruh ministr píše: "Obvodní oddělení Policie ČR Krnov od konce roku 1997 do současné doby zpracovalo cca 120 oznámení o protiprávní činnosti místních periodik. 66 oznámení směřovalo přímo na šéfredaktora týdeníku Nové Bruntálsko pana Františka Zámečníka" (přestože od konce roku 1997 zpívají vrabci na střeše, že Zámečník je trouba, který svým jménem Zifčáka jenom kryje. Policajti nic neví, nic netuší - oni jsou prostě "odborníci", kteří mají hlavu jen na čepici.)
Provedeným šetřením se prý nepodařilo prokázat, že by při prošetřování oznámení docházelo k průtahům či chybné právní kvalifikaci. (Proto asi od konce roku 1997, kdy už je nastřádáno 120 trestních oznámení, dochází až v této době teprve k prvnímu soudnímu jednání, žéééé, soudruhu ministře?)
Taktéž prý bylo zjištěno, že nedocházelo k vynášení informací z policejního prostředí, což je dokazatelná lež. Policejní orgány prý postupují v průběhu šetření v rámci obecně závazných právních norem, což je další lež. Chudák starý poctivec ministr Grulich byl svými podřízenými jistě sám obelhán a díky jemu byla pak obelhána i celá vláda ČR.

18) 16. února 1999: Krajský soud v Ostravě připustil, aby na stranu žalovaného Františka Zámečníka přistoupil další žalovaný a to Ludvík Zifčák, bytem Bruntál, Československé armády 16. Jde o článek "Lidé s krvavýma očima by chtěli kádrovat společnost", ve kterém mne Ludvík Zifčák představil čtenářské obci jako vraha.

19) 18. února 1999: MF DNES zveřejnila, že Zifčákova zastavárna SOS v Bruntále není jen sídlem redakce sprostého týdeníku, nýbrž je i hnízdem KGB. Ženská, která v zastavárně obsluhuje, pracovala v době totality v operačním středisku KGB v Bruntále. Z jiných pramenů jsou signály, že jeden z pracovníků Zifčákovy redakce, Štěpán Sovadina, byl pracovníkem vojenské kontrarozvědky.

20) 18. února 1999: Olomoučtí policisté k o n e č n ě skončili vyšetřování hnusných provokací ze dne 21. srpna minulého roku před olomouckou BIS a domem paní Mašínové. Došli k závěru, že estébáci Zifčák a Smolík, se čtyřmi mladými komunisty, se dopustili trestných činů. Věc byla postoupena Okresnímu úřadu vyšetřování v Olomouci k další realizaci.

21)  23. února 1999: TV zpravodajství oznámilo, že bratři Josef a Ctirad Mašínovi se konečně mohou (10 let po údajné protikomunistické revoluci !!! - pozn. NN) beztrestně vrátit do rodné vlasti.

22)  Policisté v Přerově se vážně zabývají dvěma provokacemi u OS v Přerově. Mají důkazy o tom, že za provokacemi mladých komunistů stojí Zifčák, mají v rukou Zifčákův leták s vyhrůžkami, že dojde k teroristickým akcím.

23. 26. února 1999: Zpravodajství TV NOVA informovalo o nočním výbuchu před muzeem v Přerově, kde byla výstava o třetím (protikomunistickém) odboji. Taktéž zazněla informace o inzerátu, jenž vyzýval, aby se od SNB a ČSA vyhození soudruzi sjednotili. Ministr pro zpravodajské služby Jaroslav Bašta (ČSSD) to v televizním vysílání označil za "slušnou provokaci", kterou není třeba brát vážně !!!  Je otázkou, zda policisté to začnou brát vážně, až následkem výbuchů a dalších diverzních akcí na území republiky dojde k větším škodám a ztrátám na životech. V souvislosti s vývojem na Balkáně to už nemusí dlouho trvat.

24) 1.března 1999: JUDr. Libor Malý z OSZ Bruntál, mi přípisem č.j. Zn 2068/99 sděluje, že můj přípis ze dne 17.2., adresovaný Mgr. Zuzaně Ševčíkové spolu s přílohami a přípis ze dne 15.2.1999, podaný u OSZ ve Vyškově dne 18.února 1999, byl zaslán Krajskému státnímu zastupitelství k dalšímu opatření.

25) 2.března 1999: Ředitelka Odboru styku s veřejností Úřadu vlády České republiky mi zaslala dopis č.j. 24571/99-OSV, z něhož je patrno: ministr Grulich seznámil předsedu vlády o zprávě z "bleskového šetření" OSK PPR, o které píšu v odstavci číslo 17. Z toho vyplývá, že pracovníky OSK Ostrava byl obelhán i premiér Miloš Zeman (doufejme, že ne s vlastním souhlasem - pozn. NN).

26) 4. března 1999: zasílám dopis poslanci dolní komory Parlamentu ČR, JUDr. Jiřímu Karasovi. Děkuji mu za zaslání originálu dopisu ministra vnitra a sděluji mu, že ministr Grulich se nechal svými podřízenými obelhat. Žádám jej, aby přiložené písemnosti, s žádostí o zjednání nápravy, předal náměstkovi ministra vnitra, lidovci panu Kopřivovi.
27)  4. března 1999: Zasílám taktéž dopis předsedovi vlády Ing. Miloši Zemanovi. Ze svého dopisu cituji:
Před chvílí jsem obdržel krásnou obálku z úřadu vlády ČR a v ní dopis č.j.: 24571/99-OSV z 2. března 1999. Ředitelka Odboru styku s veřejností Úřadu vlády ČR sděluje: "S ohledem na skutečnost, že nemůžeme do šetření MV ČR zasahovat, z jeho stanoviska citujeme: "Provedeným šetřením se nepodařilo prokázat ..." atd., čímž se prokázalo, že máme neschopné nejen vedeni Ministerstva vnitra ČR, ale také vedení vlády ČR.

28) 5. března 1999: Českým tiskovým kancelářím v Praze, v Brně, v Olomouci a Ostravě rozesílám informace z dopisů ministra Grulicha a ředitelky vládního odboru pro styk s veřejností. Můj dopis má nadpis: Kdo tahá Zemana za nos?

29) 5. března 1999: Krajská státní zástupkyně v.z. Mgr. Ludmila Gráfová v přípise pod sp.zn. 1 KZn 2171/99-18 sděluje, že obdržela od Ministerstva spravedlnosti ČR moje podání z 18.1.1999 a 22.1.1999. Dalším přípisem z téhož dne pod č.j. 1 KZn 2085/99-7 Mgr. Gráfová sděluje, že od OSZ Bruntál obdržela moje podání ze dne 15.2.1999. Toto bylo zasláno Okresnímu soudu v Bruntále ke sp. zn. 3 T 163/98. A konečně přípisem č.j. 1 KZn 2085/99-8 oznamuje, že moje podání ze dne 17.2.1999, které obdržela od OSZ Bruntál, postoupila Policii ČR, Krajskému úřadu vyšetřování v Ostravě, jako dodatek mého podání ze dne 22.1.1999.

30) 7.března 1999: Prezidentu Policie ČR plk.JUDr.Jiřímu Kolářovi (tomu, který nechal zatknout v září 1986 Petra Cibulku - pozn. NN) zasílám dopis, v němž ho seznamuji s fakty, že ministr Grulich i premiér Zeman se nechali nižžšími služebními funcionáři PČR obelhat. Je tedy otázkou, zda a s kým policejní prezident vyrazí dveře! Druhopis jsem odeslal na KSZ v Ostravě.

31) 8.března 1999: Inspekce ministra vnitra - 2. oddělení, mi pod č.j.: IN - 57/02-99 sděluje: druhému oddělení IMV bylo doručeno moje podání o protiprávném postupu pplk. JUDr. Milana Navrátila. Je mi sdělováno, že předmětné podání bylo postoupeno skupině stížností a kontroly PČR Správy severomoravského kraje, která mě o výsledku šetření prý bude informovat.
Npor. Ing. Jana ŠEDIVÁ nemá ponětí o tom, že už dávno vím o děsivém šlendriánu skupiny stížností a kontroly PČR v Ostravě, která se policisty okresu Bruntál nechala sprostě obelhat a dále obelhala všechny vyšší služební funkcionáře až po ministra Grulicha a premiéra Zemana.

32.11.března 1999: Okresní soud v Bruntále prokázal, že je se Zifčákovou ká-gé-báckou bandou a policisty Bruntálska dokonale propojen, že je podjatý, že není schopen objektivně hodnotit situaci a vynášet spravedlivé rozsudky. Lidé, kteří se hlásili jako svědci, nebyli vyslyšeni, zato dva svědci, bývalí novináři, byli přímo v soudní budově zatčeni.

33) 12.března 1999: V den vstupu České republiky, Polska a Maďarska do NATO, mladí komunisté dělali na několika místech ČR ostudu. V tentýž den večer vybuchla na služebně Policie České republiky v Přerově trhavina.
Neoficiální verze: "Za teroristickými výbuchy stojí dobře organizovaná skupina" - psal Zifčák 23. června 1998 a tentokrát nelhal. Nebyla to však BIS, ale policisté z OOP Přerov, kteří si nálože přímo na služebně zhotovovali. Zřejmě v den vstupu ČR do NATO měla zase někde bouchnout nálož. A ona bouchla, ale přímo na policejní služebně, kde zranila 6 policistů. Jeden z vyšších důstojníků této služebny byl pracovníkem StB, příbuzný jednoho z policistů pracuje v kamenolomu jako střelmistr (má skladiště trhavin a rozbušek). Je předpoklad, že Zifčákovo Nové Bruntálsko, které připravovalo půdu pro provokaci estébáka Mikeše (odstavec 9), je asi s touto bandou "strážců zákona" organizačně propojeno.

34) 15.března 1999: Z poslenecké sněmovny, od předsedy výboru pro obranu a bezpečnost RNDr. Petra Nečase, dostávám dopis č.j.: 135/1999/VOB ze dne 12.3.1999 jehož text opisuji:
Vážený pane Hofere,
obdržel jsem Vaši stížnost na práci Inspekce Ministerstva vnitra. Zaslal jsem Vaše materiály ministru vnitra (do nemocnice? - pozn. Höfer) se žádostí o stanovisko. Po obdržení vyjádření pana ministra Vás budu informovat.
S pozdravem Petr Nečas.

35) 16.3.1999: Z teletextu TV NOVA: Příčinu výbuchu rozbušek na policejní stanici v Přerově, který v pátek zranil 6 policistů a poškodil policejní služebnu, je stále zahalena tajemstvím. Světlo do případu by měl vnést výslech nejvážněji zraněných mužů, ten však bude podle lékařů možný zřejmě až za několik týdnů.
Vedení policie proto zatím nedokáže jednoznačně odpovědět, zda muži zákona při manipulaci s náloží porušili předpisy. Přerovský policejní ředitel Zlámal řekl, že příčinu výbuchu neobjasnily ani výpovědi tří lehce zraněných policistů. Uvedl, že případným pochybením policistů se začala zabývat Inspekce ministra vnitra.

36) 16.3.1999: Zifčákovo Nové Bruntálsko vydává v tento den svoje 10. číslo třetího ročníku. Nad názvem týdeníku je heslo: "Tma je ve státě tam, kde jsou lotři na výsluní."
První článek má titulek: "Český národ se po 60 letech opět dostal do područí cizáků." Článek začíná plamenným provoláním: Spoluobčané, vlastenci! - jak přiléhavé zvolání od komunistického kolaboranta se sovětskou okupační mocí, důstojníka zločinecké StB, zasloužilého teroristu, který se snažil vyleštit svatozář agentu StB a KGB a současnému českému velkopodnikateli   Antonínu Mikešovi! Za čí peníze nám tady asi Mikeš podniká?! A v čích zájmech? I tím by se měla BIS zabývat !!!
Další titulek hlásá: "Policisté zatkli v soudní síni dlouho hledané redaktory prolhaného týdeníku Patriot". Tento článek je napsán pod značkou údajného bývalého vojenského "práskače" (VKR) Sovadiny. Je však jasné, že článek psal Zifčák.
Dalším z článků je psán pod titulkem: "Soud se Zámečníkem je od začátku zpolitizován" I tento článek je psán pod značkou SOV.

37) 16.3.1999: Jak z teletextu na ČT 1 vyplynulo, ministr Jaroslav Bašta (ČSSD) přiznal, že hypotéza o cílených útocích na BIS měla racionální jádro. Útoky na BIS byly cílené a měly za úkol znesnadnit vstup ČR do NATO. (Stačí si ovšem vzpomenout, v čele kolika diskreditačnich útoků proti BIS stál v minulých letech právě Jaroslav Bašta !!! - pozn. NN)
Ministr pro tajné služby Jaroslav Bašta má se svým přiznáním "jen" roční skluz. 11. března 1998 středomoravská příloha MF Dnes zveřejnila článek: "Olomoucká pobočka BIS musí čelit tvrdým útokům". Na straně 2 je psáno: "Článek (v Novém Bruntálsku) je typickým rukopisem bývalé StB, která využívá nynějšího stavu v justici, kde má řadu spřízněnců," tvrdí příslušník olomoucké expozitury BIS Vladimír Hučín, který je v článku jmenován jako jeden z teroristů. "Tito lidé zkoušejí, co si mohou ještě dovolit. Hodí se jim také to, že ještě nejsem plně rehabilitován". V poznámce "Kdo řídí Nové Bruntálsko" se mj. píše: "... někteří lidé v BIS nepochybují o tom, že týdeník řídí bývalý elitní příslušník StB Ludvík Zifčák. Zbývá se ptát, Kdo řídí Zifčáka? Pomluvy vůči tajné službě jsou totiž načasovány přesně do doby, kdy vrcholí snaha země o vstup do NATO."

37) 17.3.1999: Hlavní zprávy ČT 1 i TV Nova odhalily tajemství výbuchu na policejní stanici v Přerově. Výbuch rozbušek prý způsobil nejvážněji zraněný policista, který si krabici rozbušek posouval nohou pod stůl. Nebylo však uvedeno, kde a za jakých okolností policajti našli krabici rozbušek. Asi takovéto zboží kdekdo nosí v děravé tašce a ztrácí to, jako malé děti ztrácejí dudlíky.

38) 18.3.1999: Krajská státní zástupkyně v z. Mgr Ludmila Gráfová mi pod č.j. 1 KZn 2085/99-12 z 15.3.1999 sděluje, že kopii mého dopisu ze dne 7.3.1999 s informací, že ministr Grulich byl obelhán, adresovaný prezidentu Policie ČR plk. Judr. Jiřímu Kolářovi, obdržela a postoupila ji Policii ČR, Krajskému úřadu vyšetřování v Ostravě a Okresnímu státnímu zastupitelství Bruntál, jako dodatek k mému trestnímu oznámení na bruntálskou státní zástupkyni Mgr. Zuzanu Ševčíkovou a ředitele Policie ČR v Bruntále pplk. Navrátila.

39) 18.3.1999: Ředitelka sekretariátu 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny mi v dopisu čj. 020/99 z 16. března sděluje, že JUDr. Petra Buzková obdržela kopii dopisu adresovaného premiérovi i prohlášení pro tisk, které jsem jí zaslal na vědomí.
(Jedná se o obelháni ministra Grulicha a premiéra Zemana).

40) 18.3.1999: Dnešního dne mi Živan Loukota oznámil, že dostal přípis od Okresního úřadu vyšetřování v Olomouci. Tamní bolševici už podruhé vrací OOP III v Olomouci podklady o Zifčákových provokacích dne 21. srpna 1998 před BIS a a před domem paní Mašínové v Olomouci k došetření !!!
__________________


K prvnímu soudnímu jednání

Novinář Ladislav David spolupracoval s Novým Bruntálskem od počátku srpna do poloviny září 1997. Když k jeho článku někdo připsal úvodní odstavec, v němž byl sprostě napaden krnovský starosta, Láďa David vymazal z počítače své ještě neotisknuté články, vzal si své diskety a z redakce odešel. Stal se pracovníkem Armády spásy v Krnově a dopisovatelem konkurenčního bruntálského týdeníku Patriot. Zveřejnil, že v pozadí Nového Bruntálska stojí estébák Zifčák.
Zifčák se pomstil šéfredaktoru Patriotu článkem "Když se opije tak se pomočí a mnohdy utíká bez placení." Láďovi Davidovi se pomstil větou: "Tak například zcela nedávno přijal do redakce týdeníku dopisovatele Ladislava Davida, o kterém je známo, že nestřídmě hodluje alkoholu." David podal trestní oznámení a Zámečník u výslechu sdělil: článek zveřejnil z toho důvodu, že jej David dával do spojitosti s osobou Ludvíka Zifčáka, bývalého pracovníka StB. Dále Zámečník vypověděl: "V redakci týdeníku Nové Bruntálsko byly nalezeny láhve od vodky, slivovice a piva, přičemž David často jevil známky podnapilosti."
Byla vyslechnuta desítka svědků, kteří potvrdili, že Ladislav David alkoholikem není. Policejní orgán OOP Krnov dospěl k názoru, že byl spáchán trestný čin pomluvy - a přišla amnestie.

V den vyhlášení amnestie vychází pod Zámečníkovým jménem článek, ve kterém k první pomluvě, že David je opilec, je přidána pomluva další - že je i zloděj ! V článku pod titulkem "Česká televize si vybrala za svědka opilce a zloděje," je o Ladislavu DAVIDOVI psáno: "V naší redakci byl pouze d v a k r á t a poté mu byl vstup do ní vydavatelem zakázán. Důvodů bylo několik. Jednak to bylo nadměrné užívání alkoholu a poté podezření z krádeží... Po dobu přítomnosti opilce Davida v redakci Nového Bruntálska se rovněž začaly postupně ztrácet písemné materiály připravené k otištění, ale také peníze"... "Ostatně Ladislav David za láhev rumu bude svědčit třeba proti Havlovi, kterého má v oblibě".

Co z uvedeného vyplývá ?

a) Zifčák se za Zámečníka skrýval. Za prozrazení se chtěl pomstít. Článek je motivován touhou po pomstě.

b) Jestliže byl L. DAVID v redakci pouze d v a k r á t , nemohlo po něm zbýt tolik lahví od vodky, slivovice a piva. To by nejevil známky podnapilosti, ale byl by otráven.

c) často = d v a k r á t ! (jevil známky podnapilosti)

d) Jak se mohlo něco ztrácet  p o s t u p n ě,  když   "zloděj"  byl v redakci pouze dvakrát ?

e) V narážce k předpokladům ke křivému svědectví zřejmě pisatel hodnotí charakter svůj a svých věrných přátel, kteří, (za flašku rumu ?), 8.2.1999 křivě svědčili.


* * *Z TRESTNÍHO OZNÁMENÍ DAVIDA HARTLA:
David Hartl, který po odchodu z Nového Bruntálska dne 10.11.1998 je taktéž cílem nehorázných pomluv, 16. ledna sepsal a Krajskému státnímu zastupitelství zaslal trestní oznámení + vznesení podjatosti. KSZ dalo podnětu spisové číslo 1 KZn 2102/99-5 a postoupilo jej OSZ Bruntál. V podnětu na str. 1 dole je psáno:
"Navíc oznamovaný Zámečník si zasluhuje potrestání za to, že se nestoudně a dlouhodobě vydává za šéfredaktora a vydavatele periodika, k jehož vydávání neměl nikdy žádné finanční prostředky, když předtím, v rámci své sociální situace, pobíral dávky státní sociální podpory."
Doprostřed strany 4 Hartl napsal: "Pomluvy... jsou zveřejňovány s vědomím pisatele, Ludvíka Zifčáka, že nemůže být stíhán, neboť odpovědný je vydavatel. V daném případě ovšem odpovědnost je na straně autora a tím je právě jmenovaný. Je totiž autorem naprosto všech článků, za něž byl v jediném případě obžalován František Zámečník. Jeho trestní stíhání je ovšem nesvědomité a mělo by patřit Ludvíku Zifčákovi."
Ze strany 3.: "Pokud se jedná o OSZ Bruntál, tento úřad vylučuji z projednávání svého trestního oznámení, neboť je hoden nedůvěry. Umožňuje osobám Ludvíku Zifčákovi a Františku Zámečníkovi unikat pro jejich trestnou činnost, dovoluje překračovat lhůty k prověřování policií a nepodává jménem státu žaloby tam, kde tak má činit" a dále: "Jsem přesvědčen, že orgány činné v trestním řízení již dávno mohly sdělit Ludvíku Zifčákovi obvinění, neboť svědectví o jeho aktivitách jsou zaprotokolována na PČR OOP Krnov. Toto oddělení lze však právem označit za nejhorší ze všech v České republice, což s trestnou činností oznamovaných souvisí a za čož odpovídá především okresní ředitel Policie ČR."

 

První soudní jednání 08.02.1999


MS SVOBODA z 9.2.1999 informuje:
Ani konfrontace pravdu nevyjevila

1. U Okresního soudu v Bruntále včera začalo několikrát odročené hlavní líčení proti šéfredaktorovi a vydavateli týdeníku Nové Bruntálsko Františku Zámečníkovi. Ten se měl dopustit trestného činu pomluvy zvěřejněným článkem s titulkem "Česká televize si vybrala za svědka opilce a zloděje." Ohrozil tak vážnost bruntálského občana Ladislava Davida... atd.

2. Zpochybnění výpovědi obžalovaného Zámečníka:
Z textu: "Zámečník (u soudu) vypověděl, že Davida potkal v redakci asi osmkrát, v předmětném novinovém článku naopak uvedl: "V naší redakci byl pouze dvakrát a poté mu byl vstup do ní vydavatelem zakázán."
Dále z textu vyjímám: "Svědci Štěpán Sovadina i Ludvík Zifčák, v prostorách jehož zastavárny redakce funguje, vypověděli shodně, že David měl při psaní na stole láhve piva a jednou i tvrdého alkoholu." To David rozhodně odmítá. "Noviny totiž koncipoval a dělal Ludvík Zifčák," uvedl David.

3. Zpochybnění výpovědi svědka Zifčáka:
Je-li pravdou, že Zifčák vypověděl, jak výše uvedeno, pak tento člověk mystifikuje státní orgány. Zifčákova výpověď ostře kontrastuje s částí textu jeho podnětu k záhájení trestního stíhání Karla Höfera, které OSZ v Bruntále přijalo dne 28.9.1998. Cituji: "V jednání jmenovaného Höfera sleduji spáchání trestného činu pomluvy z hlediska jeho údajů, z nichž vyplývá jeho souvislost mezi mnou a vydáváním periodika Nové Bruntálsko" a dále: "Ladislav David nebyl nikdy mým hostem a nadto jej vůbec neznám z osobního kontaktu..."
Snad jsem prokázal, že Ludvík Zifčák záměrně klamal státní orgán, když tvrdil, že Ladislava Davida nezná, že se s ním nesetkal..., když naopak před soudem vypověděl, že David do jeho zastavárny chodil, tam při psaní měl na stole pivo atd. Zifčák ve svém podnětu naplnil skutkovou podstatu trestného činu. Proto zpochybňuji výpověď Ludvíka Zifčáka i u soudu ze dne 8.2.1999.

4. Křivá výpověď Štěpána Sovadiny:
Jak je v textu článku uvedeno, Štěpán Sovadina je v redakci Nového Bruntálska od února 1998. Je prokazatelné, že Ladislav David odešel z této redakce v září 1997. Tato fakta vypovídají, že Sovadina nemohl Davida v redakci zastihnout.
Cituji slova svědka událostí: "Štěpán Sovadina nebyl v době, kdy Ladislav David působil v redakci, jakkoli ve styku s periodikem a nikdy v něm ani nepublikoval," uvedl David Hartl ve svém podnětu z 9.února t.r., kterému KSZ přidělilo číslo 1 KZn 2148/99-4, který OSZ v Bruntále rovněž obdrželo.


Druhé soudní jednání 11.3.1999

Musím zdůraznit, že Okresní soud v Bruntále i Okresní státní zastupitelství v Bruntále, výše uváděné materiály ode mne obdržely cestou OSZ Vyškov. Navíc jsem v dostatečném předstihu po OSZ a OS v Bruntále požadoval, aby Davidu Hartlovi i mně byly zaslány předvolánky ke svědecké výpovědi, jelikož můžeme prokázat křivá svědectví Zifčáka, Zámečníka a Sovadiny. Nebyli jsme předvoláni !!!
Při prvním jednání bylo přislíbeno předvolání všech svědků pomluveného Ladislava Davida. Bylo jich deset, kteří v lednu 1998 vypovídali na OOP Krnov. Je otázkou, zda byli pozváni, protože se dostavili jen pan Surovka a Lenka Daňhelová.
Bez předvolání přišli svědčit: bývalý šéfredaktor již zaniklého týdeníku PATRIOT Vladimír Měrák, pro mne neznámý nynější spolupracovník pomluveného Ladislava Davida z kulturního střediska a já.
Soudní jednání začínalo v 10.00 hodin. Do předčasného skončení tohoto jednání v přízemní síni soudní budovy se neobjevila na dveřích rozpiska, která causa se bude projednávat, že v roli žalobce je Mgr. Zuzana Ševčíková a v roli soudce je Mgr. Lumír Čablík.
Po provedených výsleších pana Surovky a Lenky Daňhelové, mladý soudce nevyhověl žádosti Ladislava Davida, zbylé tři svědky odmítl vyslechnout a jednání odročil na 1. dubna na 13.30 hodin.
Z vítězoslavným výrazem ze soudní síně vyšli darebáci Zifčák, Sovadina a Zámečník, kteří mohli být mnou usvědčeni z trestného činu křivé výpovědi. Kameraman Zemek (TV NOVA Olomouc) chtěl se Zifčákem natočit rozhovor před budovou. Ve vestibulu se najednou začali rojit policajti. Bez předložení zatykače a bez uvedení důvodu, nasadili bývalým redaktorům dnes již zaniklého Patriotu Vladimíru Měrákovi a Lence Daňhelové pouta - prý to nařídil šéf Okresního soudu. Vyběhl jsem před budovu první a zvolal: "V Bruntálu je bolševický bordel - horší než za Husáka!"
Kameraman Zemek reagoval a ze Zifčákova ksichtu zaměřil kameru na zatčené novináře, kteří se odvážili svědčit proti Zifčákovu týdeníku a byli hrubým způsobem, s želízky na rukou, vláčení k policejnímu autu.

Je naprosto jasné, že šlo o akt zastrašování svědků.


Z teletextu 12.3.1999 - ČT1:

ZATČENÍ NOVINÁŘŮ V BRUNTÁLU: Bruntálští policisté ve čtvrtek přímo v budově tamního soudu zatkli novináře bývalého týdeníku Patriot, kteří se podle policie delší dobu vyhýbali trestnímu stíhání za loňský incident v bruntálské nemocnici při návštěvě tehdejší ministryně Z.Roithové.
Soudce využil příležitosti, že se novináři přišli podívat na soudní jednání s vydavatelem listu Nové Bruntálsko a nechal je předvést v poutech.
Zadržení V. Měrák a L. Daňhelová tvrdí, že jejich zatčení může souviset s procesem kolem Nového Bruntálska, za nimž podle redaktorů stojí důstojník někdejší StB L.Zifčák.
O tom incidentu v bruntálské nemocnici jsem loni četl články z Patriotu a Nového Bruntálska. Co mi utkvělo v paměti:
Při návštěvě ministryně zdravotnictví v bruntálské nemocnici se sešlo více novinářů, kteří chtěli pro svůj list zachytit reportáž včetně fotografie ministryně Roithové. Našel se však "uvědomělý orgán" - člen ochranky, zřejmě kamarád zločince Zifčáka. Ten novinářům Patriotu zakazoval ministryni fotografovat. Když neuposlechli, chtěl jim z aparátu odebrat film, při této strkanici jim rozbil fotoaparát. Pravdivost tohoto názoru mi asi tři hodiny po zatčení novinářů potvrdil pracovník ČTK Olomouc Pavel Vysloužil, prý tam byl.
Logické je, že hulvát z ochranky by měl nahradit způsobenou škodu a měl by být kázeňsky potrestán. Stal se naprostý opak:
Zifčákovo Nové Bruntálsko zveřejnilo bludy, že novináři Patriotu napadli člena ochranky. Vladimír Měrák podal trestní oznámení, které soudruh major Šimíček, vedoucí OOP Krnov, nepřijal a vratil zpět. Naopak proti poškozeným novinářům, kteří jen chtěli konat svoji povinnost, bylo policisty zahájeno trestní řízení.

Z 10. čísla Nového Bruntálska vydaného 16.3.1999:

Přímo v budově soudu v Bruntále zadržela policie dva dlouho hledané bývalé redaktory lživého týdeníku Patrioit, kteří přišli na proces s vydavatelem týdeníku Nové Bruntálsko Františkem Zámečníkem.
Jejich přítomnost v soudní budově však nikterak nesouvisela se soudním přelíčením a bývalí pisálkové sem přišli pouze z recese. Ve chvíli, kdy soudce přelíčení odročil, přišlo do budovy pět policistů a novinářům Patriotu Vladimíru Měrákovi a Lence Daňholové nasadili pouta a odvezli je na obvodní oddělení Policie ČR v Bruntále. "Důvodem pro jejich zajištění bylo to, že se oba již delší dobu záměrně vyhýbali soudnímu přelíčení vlastních trestných činů," uvedl pro náš list policejní tiskový mluvčí pplk. JUDr. Emanuel Havelka a dodal: "Když bylo zjištěno jejich nové bydliště, byli oba propuštěni."
Oba bývalí novináři v loňském roce v Bruntále, v době návštěvy ministryně zdravotnictví Zuzany Roithové, fyzicky napadli ochranku bruntálské nemocnice a dvěma jejím zaměstnancům Ladislavu Drábkovi a Petru Kudláčovi způsobili zranění, které si vyžádalo nejméně čtrnáctidenní léčení. Drábek má navíc zdravotní problémy s kolenem dosud. "Oba byli špinaví a vypadali, jako kdyby právě vylezli odněkud z kontejneru," uvedl tehdy pro náš list Drábek a dodal: "Připadali mi, jako kdyby byli pod vlivem nějaké drogy či hypnotik."
Měrák měl oproti Daňhelové problémy se zákonem již dříve. V listopadu 1997 byl Okresním soudem v Bruntále odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody na dobu dvou let. Přestože soud již dvakrát nařídil s oběma bývalými redaktory hlavní líčení, ti se ani jednou k soudu nedostavili. Z toho důvodu policisté ve čtvčrtek Daňhelovou s Měrákem zadrželi a po zjištění nového bydliště oba propustili. V každém případě se zřejmě již brzy dočkáme jejich konečného odsouzení."

Zatímco podvodník Zámečník, který kryje zločince Zifčáka a bylo na něj podáno 66 trestních oznámení, bude nadále beztrestný !!!
Další libůstkou je článek s titulkem: "Soud se Zámečníkem je od počátku zpolitizován". Z článku vyjímám: Ve druhém kole soudního sporu žaloby bývalého dopisovatele Ladislava Davida vůči Zámečníkovi šlo především o svědecké výpovědi žalující strany.
Před samotným zahájením však mohla veřejnost, tisk i i přítomná TV zhlédnout v budově Okresního soudu v Davidově přítomnosti jednoho z nejradikálnějších členů Klubu angažovaných nestraníků (KAN) Karla Höfera, který přijel do Bruntálu předvést své typické divadelní představení až z Vyškova na Moravě. Höfer patří mezi ultrapravicové členy politického spektra KANu a je znám především tím, že zásobuje soudy častými žalobami na komunisty, policisty a mnohdy i soudce.
No, to jsou pro mne novinky. Já jsem byl odjakživa bezpartijní, po rozpadu OF jsem se stal na rok a půl roku členem ODS, tato mne delegovala do občanské komise. Z ODS jsem koncem února 1993, kdy jsem odcházel na stáž na Policejní prezídium, vystoupil. Od té doby jsem zase bez politické příslušnosti, mám výhrady ke všem parlamentním stranám, nejblíže jsou mému srdci lidovci. Podle úctyhodného zločince Zifčáka jsou i lidovci ultrapravičáci?
Ze závěru předmětného článku: "Vzniklou situaci nakonec chtěl zachránit žalující David tím, že se snažil, po neúspěšném předvolání stěžovatele Höfera, zpochybnit konfrontaci svědků žalované strany z únorového líčení.... Státní zástupkyně se na to dožadovala předvolání svědka Hartla, což opět vzbudilo u přítomné veřejnosti nával smíchu...

Myslím, že tento článek dokazuje fakt, že Zifčíkova banda je informována o tresníím oznámení na Mgr. Zuzanu Ševčíkovou a pplk. Milana Navrátila.

Končím heslem pana prezidenta:

Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí !

Karel Höfer
Čapkova 111
682 01 Vyškov