SVAZEK KGB VÁCLAVA KLAUSE
ZAHRANIČNÍ KONTO ODS


OBSAH NN 04 / 2001:

Hledá se svazek KGB vedený
na Václava Klause a ty další…
Obměňují Rusové svojí předlistopadovou „politicky opotřebovanou“ elitu v politických stranách novými tvářemi? Poctivý nálezce Klausova svazku obdrží celoroční předplatné NN a CD-Rom „Stb na disketách“
ZBAVME MOCNÉ MOCI!!!
BĚŽME TENTOKRÁT VŠICHNI K VOLBÁM,
ALE NEVOLME PARLAMENTNÍ STRANY!!!
Vlastní zpráva NN o komunistické a postkomunistické infiltraci naší,
avšak stále ještě sovětské, společnosti sovětskými a ruskými tajnými službami

CAUSA JAN KLAS
aneb KDO STOJÍ NAD BIS
KTERÁ STOJÍ NAD NÁMI

PRESIDENTŮV VĚZEŇ
VLADIMÍR HUČÍN

BÝVALÝ PŘÍSLUŠNÍK BIS A DISIDENT VLADIMÍR HUČÍN
O AKCÍCH PROTI KOMUNISMU A PRÁCI VE VNITŘNÍ ROZVĚDCE
V boji s totalitou jsem neprolil kapku krve

Bezpečnostní informační služba
Ředitel BIS PhDr. Jiří Růžek, Praha

Otazníky nad zatčením
kapitána BIS a politického vězně
Vladimíra Hučína

Mark Rich pomohl KGB
vytvořit skrytou vládu

(zpráva z amerického tisku; 31. březen 2001)

Realita ukazuje zrůdnost komunismu

Seznam některých z lidí,
kterým president Bill Clinton
nemusel udělit milost:

Hrdinové naší doby

OTEVŘENÝ DOPIS MIROSLAVU GRÉGROVI
KDO ZASTAVÍ TUNELOVÁNÍ ŠKODY PRAHA

Strážce bratra svého
Prof. Dr. Josef Kalvoda

PODPOŘTE
PRAVÝ BLOK (12)
- VII. SNĚM PRAVÉHO BLOKU
- Otevřený dopis Pravého Bloku
ministru vnitra ČR Stanislavu Grossovi

- Volební kampaň 2002 zahájena!
- Koncerty Josefa (Pepy) Nose a Jana (Honzy) Kryla: (stav k 31/3 2001)