Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 13. 08. 2022  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (510074 hl.)
 
Spíše ano (15540 hl.)
 
Spíše ne (15414 hl.)
 
Ne (721623 hl.)
 
Nevim (18202 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1280853

Komentáře

ke článku: Aktualisovaná ústavní stížnost zfalšování parlamentních voleb: MATEMATICKÝ DŮKAZ STOPROCENTNÍ PODVODNOSTI VOLEB A RYZE KRIMINÁLNÍ NEKALÉ SOUTĚŽE!!!
ze dne 17.06.2006, autor článku: Petr Cibulka

Komentář ze dne: 23.08.2006 20:20:35
Autor: Spravedlnost (@)
Titulek: Kdo nechce pochopit, nepochopí...?eši jsou sami str?jcem své národní záhuby
Nejsem panem Cibulkou - nech si pan Ptá?ek p?e?te texty pana Cibulky a porovná jejich styl s mými. Dále: Panu Ptá?kovi doporu?uji, aby podnikal, vyd?lal si na d?m, vybavil firmu, stal se majetným, pracoval bez umdlení, pak se oženil s t?ikrát rozvedenou ženou, která ho po 8 letech manželství vyhodí z bytu a ukradne mu vše, co nemá on momentáln? na sob?, p?i?emž ona mezitím na sebe p?evede veškerý jeho bývalý majetek. A pak a pan Ptá?ek dokazuje, že ji nikdy nebil ani psychicky netýral a a se obhajuje p?ed lidmi, kte?í mají z masmédií natla?eno do hlavy, že muži jsou násilníci a každý druhý z nich týrá a bije manželku i d?ti. A a pan Ptá?ek dokazuje, že jeho bývalá manželka s ním žila a zmanipulovala ho k tomu, aby na ní p?evedl veškerý sv?j majetek, práv? z lásky k n?mu, a ne z lásky k jeho majetku. Ohledn? p?ímé demokracie nech si pan Ptá?ek p?e?te materiály na t?chto internetových stránkách. To, že p?ímá demokracie je lepší než zastupitelská, lze dokázat srovnáním ekonomiky Švýcarska (horská zem? bez surovin) a ostatních zemí západní Evropy ( se surovinami, p?íhodnými podmínkami pro zem?d?lství). Dále a srovná jak úpravná a uklizená a ?istá jsou m?sta a obce ve Švýcarsku a v ostatních zemích západní Evropy. To je jasným d?kazem, že když si svoje v?ci spravují ob?ané formou p?ímé demokracie, ?ídí si to ve sv?j prosp?ch a nikdo je neokrádá. Naproti tomu d?sledky zastupitelské demokracie pan Ptá?ek uvidí a uslyší, kdykoliv mu vynadá státní ú?edník, kdykoliv zakopne o výmol na ve?ejném chodníku, kdykoliv šlápne do psího hovínka v m?stském parku, kdykoliv jemu ?i n?komu ze známých exekutor vnikne (zcela v souladu se zákonem) do bytu a odveze z n?j veškeré vybavení za to, že nezaplatil telefon nebo televizní poplatky, kdykoliv mu policista ?ekne, že a ne?eká, že policie dopadne zlod?je, který mu ukradl auto, kdykoliv bude platit za benzín více než p?i p?edchozím nákupu, kdykoliv si bude na?íkat, že platí vysoké bankovní poplatky a že prakticky stejn? vysoké poplatky jsou u všech bank v ??eské republice a také kdykoliv se bude divit, pro? poslanci dostávají tak vysoké platy za tak málo práce. Ohledn? agent? StB panu Ptá?kovi ?eknu, že vliv a existenci agent? StB zleh?ují práv? agenti StB. Takoví tajní agenti byli ve všech zemích východní (socialistické) Evropy, v Polsku již zve?ejnili jejich seznamy, na Slovensku snad také (nebo se k tomu chystají), teï se k tomu chystají v Rumunsku, na území Ruska fungovali agenti již od carské doby, fungování tajných agent? na území dnešní ?eské republiky má za?átek své historie v dob? Rakousko - Uherska. Celosv?tov? to je zcela b?žná v?c, ovšem ti, co agenturní sí využívají, nejmén? rádi slyší, že takové sít? existují. Jejich síla totiž spo?ívá v jejich utajení, a tak z každého, kdo o nich píše, v rámci své sebeobrany d?lají paranoika. Inu, inu, nevím, pane Ptá?ek, pro? tak hájíte jak zájmy tajných agent? , tak i zájmy manželek (bývalých ?lenek KS?, jejichž tr. ?iny jsou kryty policií i soudy), zbohatlých na úkor okradených manžel? - bojovník? proti totalit? . No a s p?ídavkem Vaši kritiky p?ímé demokracie - bez pádných argument? a za každou cenu - nejste Vy typickým produktem socialistického a poté postkomunistického vymývání mozku? Kv?li lidem, kte?í nikdy nepochopí to podstatné a vždycky naletí na falešné sliby držitel? moci (p?ípadn? ješt? s hlubokou úklonou d?kují za jidášské zlaáky) a kterých je v našem stát? v?tšina, je náš stát zadlužený po uši, v masmédiích se ob?ané nedozví pravdu a sami jdou jako hloupé ovce vst?íc své národní záhub?, naprosto p?ihlouple p?itom kritizujíc ty jediné (jako nap?. P.Cibulku), kte?í se jim snaží otev?ít o?i a svou modrou radou jim cht?jí pomoci.

Reakce na komentář
"Kdo nechce pochopit, nepochopí...?eši jsou sami str?jcem své národní záhuby"

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

Odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku, která nám pomůže rozlišit, zda jste člověk nebo počítačový robot. Bez správné odpovědi na tuto otázku nebude váš komentář uložen. Tato kontrolní otázka se nezobrazuje registrovaným čtenářům.

Žije ryba ve vodě (ano/ne)?

  

V rámci komentářů nelze používat HTML tagy.

Pro vložení tučného textu, hyperlinku nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

NECENZUROVANÉ NOVINY
ROČNÍK 2001
ROČNÍK 2000
ROČNÍK 1999
ROČNÍK 1998
ROČNÍK 1997
ROČNÍK 1996
ROČNÍK 1995
ROČNÍK 1994
ROČNÍK 1993
ROČNÍK 1992
ROČNÍK 1991
Fultextové vyhledávání
v ročnících 1991-2001

Archiv Necenzurovaných Novin

STB ON-LINE Diskusní fórum Pravého Bloku RDF Site Summary

Kdo bude bez našeho souhlasu a bez pozměny šířit naše materiály, stává se našim nejlepším přítelem!
© 2003, Pravý Blok. Všechna práva vyhrazena.