Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 06. 05. 2021  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (509071 hl.)
 
Spíše ano (15274 hl.)
 
Spíše ne (15106 hl.)
 
Ne (720660 hl.)
 
Nevim (17767 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1277878
AKTUALITY

* KRAJSKÉ VOLBY: Petr Cibulka a Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET- Váš volební program!!!

Vydáno dne 14. 06. 2009 (8223 přečtení)

Naši vážení političtí příznivci námi prosazované úplné a nezfalšované švýcarské PŘÍMÉ demokracie - viz především náš základní analytický dokument ŠVÝCARSKÝ SYSTÉM PŘÍMÉ DEMOKRACIE: JAK ZAJISTIT PLNÉ OBČANSKÉ SEBEURČENÍ - TEDY MAXIMÁLNÍ OBČANSKOU INDIVIDUÁLNÍ SVOBODU, MAXIMÁLNÍ OBČANSKOU INDIVIDUÁLNÍ ZODPOVĚDNOST A MAXIMÁLNÍ EKONOMICKOU NEZÁVISLOST OBČANA NA STÁTU - VŠEM ČESKÝM A EVROPSKÝM OBČANŮM-DAŇOVÝM POPLATNÍKŮM!!! http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005 - dále pak neoddělitelně doplněný o další dva nepominutelné základní principy, bez kterých nebudeme mít nikdy šanci opravdovou politickou a občanskou svobodu vybojovat a udržet NA ROZDÍL OD KGB/GRU, JEJICH POLITIKŮ A NOVINÁŘŮ TVRDÍME DÁVNO DOKÁZANÉ: NÁŠ BEZPEČNÝ ŽIVOT A SVOBODA=NAŠE ZBRANĚ V NAŠICH RUKOU!!! STÁT NEZOTROČÍ NÁROD PO ZUBY OZBROJENÝ! ŠVÝCARSKO=NÁŠ VZOR!!!  http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004040701 a pak to ze všeho daleko nejdůležitější PŘEKONEJME SVOJI PSYCHOTRONICKOU NEGRAMOTNOST, NAUČME SE PRACOVAT SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM, STANEME SE TÍM RELATIVNĚ VŠEVĚDOUCÍ A STÁTNÍ TAJEMSTVÍ RUSKO-ČESKÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU FÍZLOKRACIE KGB/GRU PRO NÁS PŘESTANOU EXISTOVAT! Z TAJNÝCH SLUŽEB, KTERÉ NÁS DNES RUKAMA SVÝCH AGENTŮ V POLITICE, MASMÉDIÍCH A BANKÁCH ZOTROČUJÍ, SE STANOU SLUŽBY VEŘEJNÉ, KTERÉ NÁM BUDOU SLOUŽIT!!! http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601%EF%BB%BF - to vše doplněné o rozhodující americký politický princip snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z veřejných daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY-DAŇOVÝMI POPLATNÍKY! Viz JAK FUNGUJE ZÁKON O ODVOLACÍCH VOLBÁCH V USA: JE STAROSTA, SOUDCE, ŠERIF, POSLANEC NEBO GUVERNÉR STÁTU ZLOČINEC? SEŽEŇ ZÁKONNÝ POČET PODPISŮ A ODVOLEJ HO!!! http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501. V nejbližší možné budoucnosti pak prosadíme pro zachování a posílení dnes na nejvyšší míru ohrožené individuální lidské a občanské svobody, občanské odpovědnosti a opravdové nezfalšované demokracie - jako reálného podílu na moci každého občana-dañového poplatníka, odpovídajícího jeho skutečné vnější a vnitřní kvalitě - životně důležitý občanský princip kvalitativní demokracie váženého volebního hlasu, viz KVALITATIVNÍ DEMOKRACIE VÁŽENÉHO VOLEBNÍHO HLASU A JEHO PARAMETRY: NESMÍME UŽ NIKDY PŘIPUSTIT, ABY HLAS NEJVĚTŠÍHO HLUPÁKA MĚL STEJNOU VÁHU, JAKO HLAS NEJVĚTŠÍHO MUDRCE, PROTOŽE PODLE TOHO NÁŠ SVĚT DEMOKRACIE 1 ČLOVĚK = 1 HLAS TAKY DNES VYPADÁ - KDYŽ VĚDA UŽ DÁVNO PROKÁZALA, ŽE TŘETINU KAŽDÉHO NÁRODA TVOŘÍ NEPOUČITELNÍ HLUPÁCI A DRUHÁ TŘETINA NA TOM NENÍ O MNOHO LÉPE (TO JSOU VĚRNÍ VOLIČI VLASTIZRÁDNÝCH PROTINÁRODNÍCH A PROTISTÁTNÍCH KRIMINÁLNÍCH PARLAMENTNÍCH A NEPARLAMENTNÍCH PSEUDO "POLITICKÝCH STRAN" KGB/GRU, KTERÉ SVÉ VĚRNÉ VOLIČE ZA ODMĚNU O VŠECHNO OKRADLY A JEŠTĚ JE NA VĚČNÉ ČASY A NIKDY JINAK ZADLUŽILI NESPLATITELNÝMI DLUHY U SVÝCH NADNÁRODNÍCH A NADSTÁTNÍCH BANK KGB/GRU!) - A PROTO DNES V TAKOVÉM KRIMINÁLNÍM SVĚTĚ NELZE POD NADVLÁDOU "DEMOKRATICKY ZVOLENÉHO" ALE DEMOKRATICKY NEODVOLATELNÉHO SATANSKÉHO VÝKVĚTU KLEPTOKRACIE KGB/GRU, SLOŽENÉ Z NEO-MARX-LENINSKÉ KRIMINÁLNÍ SPODINY, Z DĚDIČNÝCH VLASTIZRÁDCŮ A UŽITEČNÝCH IDIOTŮ DŽINGISCHÁNOVA ASIATSKÉHO KREMLU, VŽDY SLEPĚ V ŽOLDU ULTRA KRIMINÁLNÍCH MONGOLSKO-RUSKÝCH SATANSKÝCH TAJNÝCH SLUŽEB, SLUŠNĚ A LIDSKY ŽÍT!!! TU NEJINTELIGENTNĚJŠÍ TŘETINU LIDSTVA, ŽIJÍCÍ VĚTŠINOU PŘÍLIŠ MATERIALISTICKY, JE PAK MOŽNO DEFINOVAT Z HLEDISKA OBECNÉ NEVYZRÁLOSTI: MÁM DOST INTELIGENCE, ABYCH JIM DO TOHO VIDĚL, ALE MÁLO ODVAHY, ABYCH S TÍM NĚCO DĚLAL... Starověký vojevůdce o poraženém národě a tomto typu nevyzrálých lidských duší řekl před 3000 lety slova, která bychom dnes měli tesat: "JAKO SVOBODNÍ LIDÉ NESTOJÍ ZA NIC, ALE JAKO OTROCI JSOU DOBŘÍ..." EXISTUJE SNAD NĚCO, CO BY JEHO SLOVA O NÁS A NAŠÍ "CIVILIZOVANÉ" SOUČASNOSTI OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU MOHLO ZPOCHYBNIT??? http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022704.  Viz tři z nesčetných dalších důkazů:
Petr Cibulka: SPASÍ NÁS JEN ŠVÝCARSKÝ MODEL
PŘÍMÉ DEMOKRACIE A ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ
PŘÍMO SAMOTNÝMI OBČANY - DAŇOVÝMI POPLATNÍKY!!!

Pokud chcete nám i sobě pomoci - a nechcete prožít celý svůj život jako bezprávní otroci v tomto kriminálním světě, řízeném vlastizrádnými zločinci, užitečnými idioty barbarské Džingischánovy asiatské Moskvy v žoldu mongolsko-ruských tajných služeb KGB-GRU jejich ultra satanského Impéria Zla Ruska, viz  http://www.youtube.com/user/PravyBlok/VIDEOS plus https://www.youtube.com/channel/UC36ttB463khKzs7LEe21wOw/videos?view=0&flow=grid&view_as=subscriber&sort=da, původně doplněné o celou dlouhou řadu dalších cca 130-ti mimořádně významných usvědčujících NECENZUROVANÝCH video dokumentů na našich druhých oficiálních video stránkách, vymazaných dne 10.06.2015 ruskou vojenskou špionáží GRU a jejím Google/YOU TUBE, viz. https://www.youtube.com/channel/UCv4yIkbll8R_IswNc25GrOQ/VIDEOS?flow=grid&view=0&sort=p&view_as=public (!!!), které postupně obnovíme na této adrese, pokud nám ji ještě před dokončením ruští fízlové opět nevymažou: https://www.youtube.com/channel/UCKg2SOtcL-fj79WtM84ckQA/VIDEOS - tedy pokud nechceme žít ve světě, ve kterém je pro nás každá nová zpráva horší než ta předchozí - viz dva následující vzájemně neoddělitelně vnitřně pevně spjaté video dokumenty: SOVIET STORY - UNIKÁTNÍ FILM SESTAVENÝ Z AUTENTICKÝCH MARXISTICKÝCH DOKUMENTŮ - KDYŽ MARXISMUS JE EXTRÉMNÍ FORMA SATANISMU - Z TAJNÝCH KOMUNISTICKÝCH A NACISTICKÝCH FILMOVÝCH ARCHIVŮ, KTERÉ CIVILIZOVANÝ SVĚT NEMĚL NIKDY VIDĚT = HLAVNÍ ANTI-SATANSKÉ DÍLO VŠECH DOB, KTERÉ POD DNEŠNÍ SVĚTOVLÁDOU ULTRA KRIMINÁLNÍ KLEPTOKRACIE KGB/GRU V "NAŠICH" RUSKO-EURO-AMERICKÝCH TELEVIZÍCH URČITĚ NEUVIDÍME A KTERÉ NEBYLO A NEBUDE NIKDY, NIKDE, NIKÝM OCENĚNO!!! https://www.youtube.com/watch?v=PuaPttsPRFU - plus jeho aktualizace až do naší "na nejvyšší možnou míru civilizované", tedy na nejvyšší možnou míru duchovně a mravně upadlé euro-americké neo-marx-leninské ANTICIVILIZAČNÍ současnosti, která se dnes nachází přesně ve stejné fázi rozkladu, podporovaného všemi silami a prostředky ze Satanské Říše Zla Ruska - vydávajícího se dnes za tu vůbec nejčistší, nejopravdovější a dnes už poslední křesanskou civilizaci na světě, když v čele pravoslavné církve této "Svaté Rusi" stojí už po generace až do dnešního dne a hodiny pouze agenti satanského KGB (ve všech ostatních církvích našeho světa je to dnes stejné nebo velice podobné!) a před moskevským Kremlem na Rudém náměstí stále dominuje mauzoleum největšího satanisty všech dob V.I.Lenina, když ve zdech satanského Kremlu je dodnes pochován jeho nástupce a největší vrah Lidstva J.V.Stalin - ve které se nacházel světovládný starý Řím pod útoky barbarů z Východu těsně před svým konečným pádem, viz MODERNÍ APOKALYPSA HRŮZOVLÁDY "DOBRA": OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU NASTUPUJE...!!! - to vše kontra BŮH DOKAZATELNĚ EXISTUJE! - UNIKÁTNÍ VĚDECKÁ PŘEDNÁŠKA NEJVYŠŠÍHO CIVILIZAČNÍHO VÝZNAMU!!! plus dva pro kvalitativní vzestup moderní civilizace nejdůležitější duchovní a hodnotové celky, vedoucí tu do značné míry už individualizovanou část Lidstva k plné individuální lidské svobodě, k plné individuální lidské zodpovědnosti a k nejvyšší možné hodnotové a mravní pevnosti (k úsilí po Pravdě, Spravedlnosti, Poctivosti a k nezjištné Lásce ke všem bytostem, anebo alespoň k tomu nejvyššímu, co je v nich, protože to nejvyšší je vždy dobré!), od slepé Víry v Boha k řádově vyššímu plně vědomému Poznání Boha, jeho Hierarchií a jeho posvátných Zákonů a to VODNÁŘSKÉ EVANGELIUM JEŽÍŠE KRISTA VĚKU RYB: Bible pro duchovně a mravně dospělé! Duchovní, filosofický a praktický základ světového náboženství Vodnářského Věku a Všeobecné církve. Z Knihy Božích Pamětí, známých jako Akášické záznamy, převedl Lévi http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022701 a moderní duchovní věda, jejímž otcem-zakladatelem je Rudolf Steiner, viz DŮLEŽITÉ NESEHNATELNÉ KNIHY, AUDIO A VIDEO DOKUMENTY VOLNĚ KE STAŽENÍ, když to nejdůležitější pak najdeme zde RUDOLF STEINER - Základní a nejdůležitější díla duchovní vědy v češtině a slovenštině k volnému stažení - musíme společně proti vládnoucím čistě kriminálním neo-marx-leninským satanským strukturám vybojovat úplnou a nezfalšovanou švýcarskou PŘÍMOU demokracii a především americkou snadnou a rychlou ODVOLATELNOST zkompromitovaných politiků a z našich vlastních kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY!!! To vše můžete udělat ze všeho nejlépe svojí vlastní kandidaturou na našich volebních kandidátkách jako NEZÁVISLÍ kandidáti - protože NIKDO SE NEPOSTARÁ O VAŠE PRÁVA LÉPE, NEŽ VY SAMI!!! - popřípadě můžete finančně posílit náš volební fond 178559100/0300, anebo nám bezplatně pomoci v jakékoliv odborné či neodborné činnosti.


Hlavní motto každé OBČANY NEODVOLATELNÉ "demokratické" politické reprezentace, včera, dnes, zítra, pozítří... - protože žijeme v době nejhlubšího úpadku Lidstva, v duchovně a mravně dokonale PŘEVRÁCENÉM kriminálním světě, kde to vnitřně nejhorší je nahoře a to nejlepší dole a ve kterém je Zlo odměňováno a Dobro trestáno > HTTP://WWW.CIBULKA.NET/PETR/VIEW.PHP?CISLOCLANKU=2010061216 > zní stále stejně:

Ty vůbec nejnebezpečnější hlupáky a kriminálníky,
které mají VŠECHNY národy právě k disposici,
najdeme vždycky a neomylně v jejich čele...!!! 4 x viz:
* http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika
* https://www.youtube.com/channel/UC36ttB463khKzs7LEe21wOw/videos?view=0&flow=grid&view_as=subscriber&sort=da
*  https://www.youtube.com/channel/UCKg2SOtcL-fj79WtM84ckQA/VIDEOS
http://www.youtube.com/user/PravyBlok/VIDEOS


RUϟϟOVÉ JSOU HLUBOCE PŘESVĚDČENI,
ŽE ZÁKLADNÍ JEDNOTKOU ZBABĚLOSTI
JE JEDEN OBČAN ČESKÉ REPUBLIKY...!!!
PROTO SE CHOVAJÍ JAK DOMA VE STEPI!
***

Televizní dokument: "Naše" Karlovy Vary KGB/GRU dnes = ruϟϟká kriminální okupace!
Ruϟϟové se dnes v našich Karlových Varech chovají jak ve vojensky obsazené zemi
a dělají si zde zcela beztrestně naprosto co chtějí, jako někde doma na Sibiři...!!!


to vše kontra vzory hodné následování z Ukrajiny nebo Polska:

10 lipca 2013 r. grupa patriotów - bez zgody ambasady Roϟϟji - spróbowa³a
w³asnymi si³ami usun¹æ pomnik NKWD w Katowicach!!!

AUTENTICKÝ UKRAJINSKÝ VIDEO DOKUMENT TÉ NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTI:
KYJEVSKÝ STATISÍCOVÝ MAJDAN, KTERÝ DOKÁZAL SE ZCELA HOLÝMA RUKAMA
A ZA OBROVSKÝCH LIDSKÝCH OBĚTÍ SVRHNOUT VLÁDNOUCÍ VLASTIZRÁDNÉ ZLOČINCE
PUTINOVA RUϟϟKÉHO  KGB/GRU, PODPOROVANÉ PO ZUBY VYZBROJENÝMI HRDLŘEZY,
A NESČETNÍ HRDINOVÉ MAJDANU, KTEŘÍ NÁM K NAŠÍ NEJVYŠŠÍ LIDSKÉ ŠKODĚ
ZATÍM BOHUŽEL ZOUFALE SCHÁZÍ, KDYŽ ANI MY BEZ PODOBNÝCH HRDINŮ
NEBUDEME BOHUŽEL NIKDY V ŽIVOTĚ SKUTEČNĚ SVOBODNÍ...!!!
NEJNALÉHAVĚJŠÍ OTÁZKA DNEŠKA PROTO ZNÍ:
MÁ ČESKÝ NÁROD TĚCH "50 SPRAVEDLIVÝCH"?

***
Z JEJICH OMYLU JE MUSÍME PROBUDIT,
PROTOŽE RUϟϟKOU PLÍŽIVOU OKUPACI
- PODPOROVANOU JEJICH 5. KOLONOU
KGB/GRU UŽITEČNÝCH IDIOTŮ MOSKVY -
ŽÁDNÝM JINÝM ZPŮSOBEM NEZASTAVÍME!


Pod vedením ruϟϟkých fízlů
se Ruϟϟku neubráníme! Viz:


Heslo dne:
Musíme udělat vše možné i nemožné pro to,
aby se vlastizrádná špionáž pro Ruϟϟko
stala tou nejrizikovější činností na světě,
vhodnou jen pro pevně rozhodnuté sebevrahy!
Je to naštěstí velice snadné, rychlé a levné!!! Viz:

JAK SPRÁVNĚ PRACOVAT SE SIDERICKÝM KYVADLEM: NAUČME SE PRACOVAT SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM A STÁTNÍ TAJEMSTVÍ KRIMINÁLNÍHO STÁTU KGB/GRU PRO NÁS PŘESTANOU EXISTOVAT! ZE VŠECH JEJICH TAJNÝCH SLUŽEB, KTERÝMI NÁS DNES ZOTROČUJÍ, SE STANOU NAŠE SLUŽBY VEŘEJNÉ, KTERÉ NÁM BUDOU SLOUŽIT, KDYŽ PO VELICE SNADNÉM A RYCHLÉM PŘEKONÁNÍ NAŠÍ VLASTNÍ PSYCHOTRONICKÉ NEGRAMOTNOSTI SE STANEME POLITICKY, OBČANSKY, PROFESNĚ I PRIVÁTNĚ RELATIVNĚ VŠEVĚDOUCÍMI A ZÍSKÁME TÍM NAD SVÝMI DNEŠNÍMI OTROKÁŘI V ŽOLDU SATANSKÝCH RUϟϟKÝCH KGB/GRU ROZHODUJÍCÍ INFORMAČNÍ PŘEVAHU!!! Viz:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006091703Trenink pro ty, kdo už dokázali překonat svoji psychotronickou negramotnost - což je otázkou pěti minut - a ovládají siderické informační kyvadlo - což může být i obyčejná kancelářská sponka, zavěšená na 30 cm niti - čímž se stali relativně vševědoucími: Otázka zní: Je na fotografiích českých vládních ministrů někdo, kdo NE fízluje pro Satanské Impérium Zla Ruϟϟko??? Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014010034

EVROPA SOBĚ: Soutěž pro ty, kdo ovládají siderické kyvadlo: NAJDETE 1. POLITIKA OD ROKU 1984 DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY NA VLÁDNÍ ÚROVNI NEBO NOVINÁŘE NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI, JENŽ NEFÍZLUJE PRO RUϟϟKÉ ZLOČINECKÉ TAJNÉ SLUŽBY? Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402

Soutěž pro ty, kdo překonali psychotronickou negramotnost a pracují se siderickým informačním kyvadlem: Otázka zní: OVLÁDAJÍ USA + EU UŽITEČNÍ IDIOTI 5. KOLONY SATANSKÉ ŘÍŠE ZLA RUϟϟKA V ŽOLDU KGB/GRU? Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014050117

Jak musí skončit každý odpor psychotronicky negramotných proti satanské totalitě ruϟϟkých ultra kriminálních KGB/GRU: TRAGICKÁ HISTORIE HRDINSKÉHO PROTITOTALITNÍHO ODPORU A BOJE ZA SVOBODU! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014050146

NAŠE TŘI ZÁKONY, KTERÉ VELICE SNADNO A RYCHLE ZMĚNÍ DNEŠNÍ RUϟϟKO-ČESKÝ KRIMINÁLNÍ STÁT - VE KTERÉM JE ZLO ODMĚŇOVÁNO A DOBRO TRESTÁNO - V JEHO PRAVÝ OPAK!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111706

ZÁKLADNÍ MOTTO:

,Spojí-li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté."
L.N. Tolstoj

,Až se svět ohlédne za našim stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí,
ale proto, že dobří lidé mlčeli!"
Martin Luther King

Jistěže jednou ve světě zvítězí Pravda, ale až dokáže to, co dokáže Lež! Vladimír Vysocký


Proto pokud nejste naprostí zbabělci a není vám lhostejné jak žijete, kontaktujte prosím OSOBNĚ naši politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net na některém z našich setkání v Praze - určeném tentokrát POUZE pro naše politické sympatizanty z celé republiky, pevně rozhodnuté za nás v nadcházejících volbách kandidovat - které pořádáme pravidelně dvakrát ročně, a to na státní svátek vzniku Československa ve středu 28.října 2015 a na 1.máje, vždy od 10,00 do 12,00, v Praze na Strossmayerově náměstí před kostelem svatého Antonína, tři až pět minut od stanice metra Vltavská, která je strategicky umístěna na trase metra C, 1 zastávku od nádraží Praha-Holešovice, 1 zastávku od autobusového nádraží Florenc a 2 zastávky od Hlavního nádraží. Protože všechny vaše dopisy, maily a bankovní příkazy jsou užitečnými idioty vládnoucí RUSKO-české kriminální fízlokracie už mnoho let zadržovány, je to pro slušné lidi = pro ty, kteří nefízlují pro žádnou tajnou službu, opravdu JEDINÁ možnost, jak s námi navázat oboustraně prospěšné pracovní spojení!!! Na spolupráci s vámi se moc těší především Petr Cibulka. Všechno ostatní je už opravdu na vás, KOHO a CO podpoříte a jestli se tentokrát rozhodnete už konečně správně... Viz následující video dokumenty:

Volejte presidentovi - Petr Cibulka hodinu v palbě vašich otázek!


Přečtěte si prosím co nejpozorněji tento volební program a dozvíte se všechno, co potřebujete vědět ke svému správnému rozhodnutí! Podpořme společně svým hlasem, finančně stálým bankovním příkazem 100,-Kč měsíčně na naše volební konto: 178559100/0300 a zejména pak svojí vlastní kandidaturou jako NEZÁVISLÍ kandidáti - protože NIKDO SE NEPOSTARÁ O VAŠE PRÁVA LÉPE, NEŽ VY SAMI!!! - náš nejlepší protikriminální program lidových referend, PŘÍMÉ demokracie a především snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY - DAŇOVÝMI POPLATNÍKY, protože do dnešního dne a hodiny LEPŠÍ PROTIKRIMINÁLNÍ PROGRAM JEŠTĚ NIKDO NEVYMYSLEL!!! Je to jediný program, který může změnit dnešní ultra zločinecké poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! Nejedná se o obvyklou změnu tváří a kulis, ale jedná se o změnu celého systému distribuce a kontroly politické a státní moci! Angažovat se dnes za cokoli jiného nemá absolutně žádný smysl! ZABRAŇTE SVOJÍ KANDIDATUROU TOMU, ABY NA NAŠICH KANDIDÁTKÁCH BYLO 100% RUSKÝCH FÍZLŮ, JAKO JE TOMU U VŠECH OSTATNÍCH KANDIDUJÍCÍCH POLITICKÝCH STRAN!!! Rozhodněme se tentokrát už konečně správně, protože SPOLEČNĚ MŮŽEME VŠECHNO ZMĚNIT! Důvody jsou známé. Viz:
A) http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/213411058200010/video/
B) http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/212411058200020/video/
C) http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/213411058200031/


Na účinnou obranu svých zbylých svobod a práv bychom se proto měli už dnes velice dobře připravit dosažením plné psychotronické gramotnosti = relativní vševědoucnosti jako základu úspěšné obrany, čímž dosáhneme mimořádně snadno, rychle a velice levně rozhodující informační převahu nad ultra satanskými ruϟϟkými KGB/GRU a jejich poziční a vlivovou agenturou užitečných idiotů Moskvy, ovládajících dnes celý náš Západ, protože se bohužel nacházíme v předpolí daleko nejagresivnějšího státu na světě, barbarského Džingischánova Satanského Impéria Zla Ruϟϟka, které jenom za posledních 300 let dokázalo zvětšit svoji rozlohu na úkor všech svých nešastných sousedů 14x! Teï je na řadě naše Evropa a Západ!!!


Kdo ze všeho výše uvedeného čemukoliv nevěří, důkazy jsou k disposici zde:


http://uloz.to/hledej?q=Soviet+Story

https://www.youtube.com/results?search_query=Soviet+StoryUNIKÁTNÍ RUϟϟKO - POLSKÝ DOKUMENT BEZ CENZURY:
ORWELLOVO MONGOLSKÉ RUϟϟKO VČERA, DNES, ZÍTRA:
POCHOD DŽINGISCHÁNOVÝCH "OSVOBODITELŮ"...!!! Viz:MAĎARSKO 1956:
BOJ PROTI RUϟϟKÉ VOJENSKÉ OKUPACI A NELIDSKÉ TOTALITĚ:
DOKUMENT NA OSLAVU HRDINSTVÍ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU!!!

NA RUKOU POLITIKŮ A NOVINÁŘŮ ZÁPADU LPÍ KREV VŠECH
BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU PROTI MARX-SATANSKÉ TOTALITĚ
V RUϟϟKU, EVROPĚ, AMERICE A NA CELÉM SVĚTĚ...!!! Viz:


https://www.google.cz/search?q=BERL%C3%8DN+1953&client=firefox-a&hs=Los
&rls=org.mozilla:cs-CZ:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ
&sa=X&ei=mI4yVZ7sOcrjywOj0YCYDA&ved=0CEMQsAQ&biw=1278
&bih=880#rls=org.mozilla:cs-CZ:official&tbm=isch&q=BUDAPEST+1956

ČESKÝ DOKUMENT "ČEČENSKÁ VÁLKA":
BEZTRESTNÁ NACISTICKÁ RUϟϟKÁ GENOCIDA CIVILISTŮ NA KAVKAZE
PŘED PUTINOVOU "ZIMNÍ" SUB - TROPICKOU OLYMPIÁDOU V SOČI:
RUϟϟKÝ SCÉNÁŘ PRO UKRAJINU A EVROPU
JAKO HITLEROVSKÉ KONEČNÉ ŘEŠENÍ!!! Viz:http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014110028
UKRAJINA 2014/16:
SATANSKÁ RUϟϟKÁ VÁLEČNÁ AGRESE = HISTORIE RUϟϟKÉ
ROZVRATNÉ INFILTRACE A VLASTIZRADY 5. KOLONY KGB/GRU!

https://www.google.cz/search?q=UKRAJINSK%C3%81+V%C3%81LKA+2014&client=firefox
-a&hs=PFi&rls=org.mozilla:cs-CZ:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&
sa=X&ei=i_83VabZJsmvsQGWrIG4DA&ved=0CFMQsAQ&biw=1278&bih=905

AKVÁRIUM: SLOUŽIL JSEM V RUϟϟKÉM GRU!
Polský film podle slavné knihy dezertéra
ruϟϟké špionáže GRU a SPECNAZ Viktora Suvorova!
ZATÍM GRU NEVYMAZANÝ FILM AKWARIUM
JE KE STAŽENÍ A ŠÍŘENÍ K DISPOSICI ZDE:
https://www.youtube.com
/results?search_query=AKWARIUM+GRU


PUTIN BEZ CENZURY = ADOLF HITLER 1933 - 39...!!!
Bez Fikcji. Ustrój Putina - Scenariusz Bez Alternatywyhttps://www.youtube.com/channel/UC36ttB463khKzs7LEe21wOw
/videos?view=0&flow=grid&
view_as=subscriber&sort=da


Motto:

Zotročení k nám přichází samo...,

ale za svobodu je třeba bojovat!!!

RUSKÁ PLÍŽIVÁ OKUPACE UŽ DÁVNO ZAČALA! DÍLO NÁRODNÍ ZKÁZY SE PODAŘILO! VLASTIZRÁDCI KGB/GRU - UŽITEČNÍ IDIOTI BARBARSKÉ DŽINGISCHÁNOVY ASIATSKÉ MOSKVY -  STOJÍCÍ OD ROKU 1945 PEVNĚ V NAŠEM ČELE, MOHOU ZAČÍT SLAVIT!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014060002

Trenink pro ty, kdo překonali psychotronickou negramotnost, pracují se siderickým informačním kyvadlem a stali se tak relativně vševěd