Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 16. 07. 2024  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (510542 hl.)
 
Spíše ano (15732 hl.)
 
Spíše ne (15589 hl.)
 
Ne (722043 hl.)
 
Nevim (18392 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1282298
NECENZUROVANÉ NOVINY
ROČNÍK 2001
ROČNÍK 2000
ROČNÍK 1999
ROČNÍK 1998
ROČNÍK 1997
ROČNÍK 1996
ROČNÍK 1995
ROČNÍK 1994
ROČNÍK 1993
ROČNÍK 1992
ROČNÍK 1991
Fultextové vyhledávání
v ročnících 1991-2001

Archiv Necenzurovaných Novin
STB ONLINE
Sem vložte text i s HTML syntaxí nebo si vyberte některou z předdefinovaných šablon. Součástí předdefinových šablon jsou i systémové bloky!
AKTUALITY

* PRAŽSKÉ VOLBY: Petr Cibulka a Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET- Váš volební program!!!

Vydáno dne 17. 10. 2006 (8335 přečtení)

Naši vážení političtí příznivci námi prosazované úplné a nezfalšované švýcarské PŘÍMÉ demokracie - viz především náš základní analytický dokument ŠVÝCARSKÝ SYSTÉM PŘÍMÉ DEMOKRACIE: JAK ZAJISTIT PLNÉ OBČANSKÉ SEBEURČENÍ - TEDY MAXIMÁLNÍ OBČANSKOU INDIVIDUÁLNÍ SVOBODU, MAXIMÁLNÍ OBČANSKOU INDIVIDUÁLNÍ ZODPOVĚDNOST A MAXIMÁLNÍ EKONOMICKOU NEZÁVISLOST OBČANA NA STÁTU - VŠEM ČESKÝM A EVROPSKÝM OBČANŮM-DAŇOVÝM POPLATNÍKŮM!!! http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005 - dále pak neoddělitelně doplněný o další dva nepominutelné základní principy, bez kterých nebudeme mít nikdy šanci opravdovou politickou a občanskou svobodu vybojovat a udržet NA ROZDÍL OD KGB/GRU, JEJICH POLITIKŮ A NOVINÁŘŮ TVRDÍME DÁVNO DOKÁZANÉ: NÁŠ BEZPEČNÝ ŽIVOT A SVOBODA=NAŠE ZBRANĚ V NAŠICH RUKOU!!! STÁT NEZOTROČÍ NÁROD PO ZUBY OZBROJENÝ! ŠVÝCARSKO=NÁŠ VZOR!!!  http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004040701 a pak to ze všeho daleko nejdůležitější PŘEKONEJME SVOJI PSYCHOTRONICKOU NEGRAMOTNOST, NAUČME SE PRACOVAT SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM, STANEME SE TÍM RELATIVNĚ VŠEVĚDOUCÍ A STÁTNÍ TAJEMSTVÍ RUSKO-ČESKÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU FÍZLOKRACIE KGB/GRU PRO NÁS PŘESTANOU EXISTOVAT! Z TAJNÝCH SLUŽEB, KTERÉ NÁS DNES RUKAMA SVÝCH AGENTŮ V POLITICE, MASMÉDIÍCH A BANKÁCH ZOTROČUJÍ, SE STANOU SLUŽBY VEŘEJNÉ, KTERÉ NÁM BUDOU SLOUŽIT!!! http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601%EF%BB%BF - to vše doplněné o rozhodující americký politický princip snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z veřejných daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY-DAŇOVÝMI POPLATNÍKY! Viz JAK FUNGUJE ZÁKON O ODVOLACÍCH VOLBÁCH V USA: JE STAROSTA, SOUDCE, ŠERIF, POSLANEC NEBO GUVERNÉR STÁTU ZLOČINEC? SEŽEŇ ZÁKONNÝ POČET PODPISŮ A ODVOLEJ HO!!! http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501. V nejbližší možné budoucnosti pak prosadíme pro zachování a posílení dnes na nejvyšší míru ohrožené individuální lidské a občanské svobody, občanské odpovědnosti a opravdové nezfalšované demokracie - jako reálného podílu na moci každého občana-dañového poplatníka, odpovídajícího jeho skutečné vnější a vnitřní kvalitě - životně důležitý občanský princip kvalitativní demokracie váženého volebního hlasu, viz KVALITATIVNÍ DEMOKRACIE VÁŽENÉHO VOLEBNÍHO HLASU A JEHO PARAMETRY: NESMÍME UŽ NIKDY PŘIPUSTIT, ABY HLAS NEJVĚTŠÍHO HLUPÁKA MĚL STEJNOU VÁHU, JAKO HLAS NEJVĚTŠÍHO MUDRCE, PROTOŽE PODLE TOHO NÁŠ SVĚT DEMOKRACIE 1 ČLOVĚK = 1 HLAS TAKY DNES VYPADÁ - KDYŽ VĚDA UŽ DÁVNO PROKÁZALA, ŽE TŘETINU KAŽDÉHO NÁRODA TVOŘÍ NEPOUČITELNÍ HLUPÁCI A DRUHÁ TŘETINA NA TOM NENÍ O MNOHO LÉPE (TO JSOU VĚRNÍ VOLIČI VLASTIZRÁDNÝCH PROTINÁRODNÍCH A PROTISTÁTNÍCH KRIMINÁLNÍCH PARLAMENTNÍCH A NEPARLAMENTNÍCH PSEUDO "POLITICKÝCH STRAN" KGB/GRU, KTERÉ SVÉ VĚRNÉ VOLIČE ZA ODMĚNU O VŠECHNO OKRADLY A JEŠTĚ JE NA VĚČNÉ ČASY A NIKDY JINAK ZADLUŽILI NESPLATITELNÝMI DLUHY U SVÝCH NADNÁRODNÍCH A NADSTÁTNÍCH BANK KGB/GRU!) - A PROTO DNES V TAKOVÉM KRIMINÁLNÍM SVĚTĚ NELZE POD NADVLÁDOU "DEMOKRATICKY ZVOLENÉHO" ALE DEMOKRATICKY NEODVOLATELNÉHO SATANSKÉHO VÝKVĚTU KLEPTOKRACIE KGB/GRU, SLOŽENÉ Z NEO-MARX-LENINSKÉ KRIMINÁLNÍ SPODINY, Z DĚDIČNÝCH VLASTIZRÁDCŮ A UŽITEČNÝCH IDIOTŮ DŽINGISCHÁNOVA ASIATSKÉHO KREMLU, VŽDY SLEPĚ V ŽOLDU ULTRA KRIMINÁLNÍCH MONGOLSKO-RUSKÝCH SATANSKÝCH TAJNÝCH SLUŽEB, SLUŠNĚ A LIDSKY ŽÍT!!! TU NEJINTELIGENTNĚJŠÍ TŘETINU LIDSTVA, ŽIJÍCÍ VĚTŠINOU PŘÍLIŠ MATERIALISTICKY, JE PAK MOŽNO DEFINOVAT Z HLEDISKA OBECNÉ NEVYZRÁLOSTI: MÁM DOST INTELIGENCE, ABYCH JIM DO TOHO VIDĚL, ALE MÁLO ODVAHY, ABYCH S TÍM NĚCO DĚLAL... Starověký vojevůdce o poraženém národě a tomto typu nevyzrálých lidských duší řekl před 3000 lety slova, která bychom dnes měli tesat: "JAKO SVOBODNÍ LIDÉ NESTOJÍ ZA NIC, ALE JAKO OTROCI JSOU DOBŘÍ..." EXISTUJE SNAD NĚCO, CO BY JEHO SLOVA O NÁS A NAŠÍ "CIVILIZOVANÉ" SOUČASNOSTI OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU MOHLO ZPOCHYBNIT??? http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022704.  Viz tři z nesčetných dalších důkazů:
Petr Cibulka: SPASÍ NÁS JEN ŠVÝCARSKÝ MODEL
PŘÍMÉ DEMOKRACIE A ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ
PŘÍMO SAMOTNÝMI OBČANY - DAŇOVÝMI POPLATNÍKY!!!

Pokud chcete nám i sobě pomoci - a nechcete prožít celý svůj život jako bezprávní otroci v tomto kriminálním světě, řízeném vlastizrádnými zločinci, užitečnými idioty barbarské Džingischánovy asiatské Moskvy v žoldu mongolsko-ruských tajných služeb KGB-GRU jejich ultra satanského Impéria Zla Ruska, viz  http://www.youtube.com/user/PravyBlok/VIDEOS plus https://www.youtube.com/channel/UC36ttB463khKzs7LEe21wOw/videos?view=0&flow=grid&view_as=subscriber&sort=da, původně doplněné o celou dlouhou řadu dalších cca 130-ti mimořádně významných usvědčujících NECENZUROVANÝCH video dokumentů na našich druhých oficiálních video stránkách, vymazaných dne 10.06.2015 ruskou vojenskou špionáží GRU a jejím Google/YOU TUBE, viz. https://www.youtube.com/channel/UCv4yIkbll8R_IswNc25GrOQ/VIDEOS?flow=grid&view=0&sort=p&view_as=public (!!!), které postupně obnovíme na této adrese, pokud nám ji ještě před dokončením ruští fízlové opět nevymažou: https://www.youtube.com/channel/UCKg2SOtcL-fj79WtM84ckQA/VIDEOS - tedy pokud nechceme žít ve světě, ve kterém je pro nás každá nová zpráva horší než ta předchozí - viz dva následující vzájemně neoddělitelně vnitřně pevně spjaté video dokumenty: SOVIET STORY - UNIKÁTNÍ FILM SESTAVENÝ Z AUTENTICKÝCH MARXISTICKÝCH DOKUMENTŮ - KDYŽ MARXISMUS JE EXTRÉMNÍ FORMA SATANISMU - Z TAJNÝCH KOMUNISTICKÝCH A NACISTICKÝCH FILMOVÝCH ARCHIVŮ, KTERÉ CIVILIZOVANÝ SVĚT NEMĚL NIKDY VIDĚT = HLAVNÍ ANTI-SATANSKÉ DÍLO VŠECH DOB, KTERÉ POD DNEŠNÍ SVĚTOVLÁDOU ULTRA KRIMINÁLNÍ KLEPTOKRACIE KGB/GRU V "NAŠICH" RUSKO-EURO-AMERICKÝCH TELEVIZÍCH URČITĚ NEUVIDÍME A KTERÉ NEBYLO A NEBUDE NIKDY, NIKDE, NIKÝM OCENĚNO!!! https://www.youtube.com/watch?v=PuaPttsPRFU - plus jeho aktualizace až do naší "na nejvyšší možnou míru civilizované", tedy na nejvyšší možnou míru duchovně a mravně upadlé euro-americké neo-marx-leninské ANTICIVILIZAČNÍ současnosti, která se dnes nachází přesně ve stejné fázi rozkladu, podporovaného všemi silami a prostředky ze Satanské Říše Zla Ruska - vydávajícího se dnes za tu vůbec nejčistší, nejopravdovější a dnes už poslední křesanskou civilizaci na světě, když v čele pravoslavné církve této "Svaté Rusi" stojí už po generace až do dnešního dne a hodiny pouze agenti satanského KGB (ve všech ostatních církvích našeho světa je to dnes stejné nebo velice podobné!) a před moskevským Kremlem na Rudém náměstí stále dominuje mauzoleum největšího satanisty všech dob V.I.Lenina, když ve zdech satanského Kremlu je dodnes pochován jeho nástupce a největší vrah Lidstva J.V.Stalin - ve které se nacházel světovládný starý Řím pod útoky barbarů z Východu těsně před svým konečným pádem, viz MODERNÍ APOKALYPSA HRŮZOVLÁDY "DOBRA": OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU NASTUPUJE...!!! - to vše kontra BŮH DOKAZATELNĚ EXISTUJE! - UNIKÁTNÍ VĚDECKÁ PŘEDNÁŠKA NEJVYŠŠÍHO CIVILIZAČNÍHO VÝZNAMU!!! plus dva pro kvalitativní vzestup moderní civilizace nejdůležitější duchovní a hodnotové celky, vedoucí tu do značné míry už individualizovanou část Lidstva k plné individuální lidské svobodě, k plné individuální lidské zodpovědnosti a k nejvyšší možné hodnotové a mravní pevnosti (k úsilí po Pravdě, Spravedlnosti, Poctivosti a k nezjištné Lásce ke všem bytostem, anebo alespoň k tomu nejvyššímu, co je v nich, protože to nejvyšší je vždy dobré!), od slepé Víry v Boha k řádově vyššímu plně vědomému Poznání Boha, jeho Hierarchií a jeho posvátných Zákonů a to VODNÁŘSKÉ EVANGELIUM JEŽÍŠE KRISTA VĚKU RYB: Bible pro duchovně a mravně dospělé! Duchovní, filosofický a praktický základ světového náboženství Vodnářského Věku a Všeobecné církve. Z Knihy Božích Pamětí, známých jako Akášické záznamy, převedl Lévi http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022701 a moderní duchovní věda, jejímž otcem-zakladatelem je Rudolf Steiner, viz DŮLEŽITÉ NESEHNATELNÉ KNIHY, AUDIO A VIDEO DOKUMENTY VOLNĚ KE STAŽENÍ, když to nejdůležitější pak najdeme zde RUDOLF STEINER - Základní a nejdůležitější díla duchovní vědy v češtině a slovenštině k volnému stažení - musíme společně proti vládnoucím čistě kriminálním neo-marx-leninským satanským strukturám vybojovat úplnou a nezfalšovanou švýcarskou PŘÍMOU demokracii a především americkou snadnou a rychlou ODVOLATELNOST zkompromitovaných politiků a z našich vlastních kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY!!! To vše můžete udělat ze všeho nejlépe svojí vlastní kandidaturou na našich volebních kandidátkách jako NEZÁVISLÍ kandidáti - protože NIKDO SE NEPOSTARÁ O VAŠE PRÁVA LÉPE, NEŽ VY SAMI!!! - popřípadě můžete finančně posílit náš volební fond 178559100/0300, anebo nám bezplatně pomoci v jakékoliv odborné či neodborné činnosti.


Hlavní motto každé OBČANY NEODVOLATELNÉ "demokratické" politické reprezentace, včera, dnes, zítra, pozítří... - protože žijeme v době nejhlubšího úpadku Lidstva, v duchovně a mravně dokonale PŘEVRÁCENÉM kriminálním světě, kde to vnitřně nejhorší je nahoře a to nejlepší dole a ve kterém je Zlo odměňováno a Dobro trestáno > HTTP://WWW.CIBULKA.NET/PETR/VIEW.PHP?CISLOCLANKU=2010061216 > zní stále stejně:

Ty vůbec nejnebezpečnější hlupáky a kriminálníky,
které mají VŠECHNY národy právě k disposici,
najdeme vždycky a neomylně v jejich čele...!!! 4 x viz:
* http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika
* https://www.youtube.com/channel/UC36ttB463khKzs7LEe21wOw/videos?view=0&flow=grid&view_as=subscriber&sort=da
*  https://www.youtube.com/channel/UCKg2SOtcL-fj79WtM84ckQA/VIDEOS
http://www.youtube.com/user/PravyBlok/VIDEOS


RUϟϟOVÉ JSOU HLUBOCE PŘESVĚDČENI,
ŽE ZÁKLADNÍ JEDNOTKOU ZBABĚLOSTI
JE JEDEN OBČAN ČESKÉ REPUBLIKY...!!!
PROTO SE CHOVAJÍ JAK DOMA VE STEPI!
***

Televizní dokument: "Naše" Karlovy Vary KGB/GRU dnes = ruϟϟká kriminální okupace!
Ruϟϟové se dnes v našich Karlových Varech chovají jak ve vojensky obsazené zemi
a dělají si zde zcela beztrestně naprosto co chtějí, jako někde doma na Sibiři...!!!


to vše kontra vzory hodné následování z Ukrajiny nebo Polska:

10 lipca 2013 r. grupa patriotów - bez zgody ambasady Roϟϟji - spróbowa³a
w³asnymi si³ami usun¹æ pomnik NKWD w Katowicach!!!

AUTENTICKÝ UKRAJINSKÝ VIDEO DOKUMENT TÉ NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTI:
KYJEVSKÝ STATISÍCOVÝ MAJDAN, KTERÝ DOKÁZAL SE ZCELA HOLÝMA RUKAMA
A ZA OBROVSKÝCH LIDSKÝCH OBĚTÍ SVRHNOUT VLÁDNOUCÍ VLASTIZRÁDNÉ ZLOČINCE
PUTINOVA RUϟϟKÉHO  KGB/GRU, PODPOROVANÉ PO ZUBY VYZBROJENÝMI HRDLŘEZY,
A NESČETNÍ HRDINOVÉ MAJDANU, KTEŘÍ NÁM K NAŠÍ NEJVYŠŠÍ LIDSKÉ ŠKODĚ
ZATÍM BOHUŽEL ZOUFALE SCHÁZÍ, KDYŽ ANI MY BEZ PODOBNÝCH HRDINŮ
NEBUDEME BOHUŽEL NIKDY V ŽIVOTĚ SKUTEČNĚ SVOBODNÍ...!!!
NEJNALÉHAVĚJŠÍ OTÁZKA DNEŠKA PROTO ZNÍ:
MÁ ČESKÝ NÁROD TĚCH "50 SPRAVEDLIVÝCH"?

***
Z JEJICH OMYLU JE MUSÍME PROBUDIT,
PROTOŽE RUϟϟKOU PLÍŽIVOU OKUPACI
- PODPOROVANOU JEJICH 5. KOLONOU
KGB/GRU UŽITEČNÝCH IDIOTŮ MOSKVY -
ŽÁDNÝM JINÝM ZPŮSOBEM NEZASTAVÍME!


Pod vedením ruϟϟkých fízlů
se Ruϟϟku neubráníme! Viz:


Heslo dne:
Musíme udělat vše možné i nemožné pro to,
aby se vlastizrádná špionáž pro Ruϟϟko
stala tou nejrizikovější činností na světě,
vhodnou jen pro pevně rozhodnuté sebevrahy!
Je to naštěstí velice snadné, rychlé a levné!!! Viz:

JAK SPRÁVNĚ PRACOVAT SE SIDERICKÝM KYVADLEM: NAUČME SE PRACOVAT SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM A STÁTNÍ TAJEMSTVÍ KRIMINÁLNÍHO STÁTU KGB/GRU PRO NÁS PŘESTANOU EXISTOVAT! ZE VŠECH JEJICH TAJNÝCH SLUŽEB, KTERÝMI NÁS DNES ZOTROČUJÍ, SE STANOU NAŠE SLUŽBY VEŘEJNÉ, KTERÉ NÁM BUDOU SLOUŽIT, KDYŽ PO VELICE SNADNÉM A RYCHLÉM PŘEKONÁNÍ NAŠÍ VLASTNÍ PSYCHOTRONICKÉ NEGRAMOTNOSTI SE STANEME POLITICKY, OBČANSKY, PROFESNĚ I PRIVÁTNĚ RELATIVNĚ VŠEVĚDOUCÍMI A ZÍSKÁME TÍM NAD SVÝMI DNEŠNÍMI OTROKÁŘI V ŽOLDU SATANSKÝCH RUϟϟKÝCH KGB/GRU ROZHODUJÍCÍ INFORMAČNÍ PŘEVAHU!!! Viz:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006091703Trenink pro ty, kdo už dokázali překonat svoji psychotronickou negramotnost - což je otázkou pěti minut - a ovládají siderické informační kyvadlo - což může být i obyčejná kancelářská sponka, zavěšená na 30 cm niti - čímž se stali relativně vševědoucími: Otázka zní: Je na fotografiích českých vládních ministrů někdo, kdo NE fízluje pro Satanské Impérium Zla Ruϟϟko??? Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014010034

EVROPA SOBĚ: Soutěž pro ty, kdo ovládají siderické kyvadlo: NAJDETE 1. POLITIKA OD ROKU 1984 DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY NA VLÁDNÍ ÚROVNI NEBO NOVINÁŘE NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI, JENŽ NEFÍZLUJE PRO RUϟϟKÉ ZLOČINECKÉ TAJNÉ SLUŽBY? Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402

Soutěž pro ty, kdo překonali psychotronickou negramotnost a pracují se siderickým informačním kyvadlem: Otázka zní: OVLÁDAJÍ USA + EU UŽITEČNÍ IDIOTI 5. KOLONY SATANSKÉ ŘÍŠE ZLA RUϟϟKA V ŽOLDU KGB/GRU? Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014050117

Jak musí skončit každý odpor psychotronicky negramotných proti satanské totalitě ruϟϟkých ultra kriminálních KGB/GRU: TRAGICKÁ HISTORIE HRDINSKÉHO PROTITOTALITNÍHO ODPORU A BOJE ZA SVOBODU! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014050146

NAŠE TŘI ZÁKONY, KTERÉ VELICE SNADNO A RYCHLE ZMĚNÍ DNEŠNÍ RUϟϟKO-ČESKÝ KRIMINÁLNÍ STÁT - VE KTERÉM JE ZLO ODMĚŇOVÁNO A DOBRO TRESTÁNO - V JEHO PRAVÝ OPAK!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111706

ZÁKLADNÍ MOTTO:

,Spojí-li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté."
L.N. Tolstoj

,Až se svět ohlédne za našim stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí,
ale proto, že dobří lidé mlčeli!"
Martin Luther King

Jistěže jednou ve světě zvítězí Pravda, ale až dokáže to, co dokáže Lež! Vladimír Vysocký


Proto pokud nejste naprostí zbabělci a není vám lhostejné jak žijete, kontaktujte prosím OSOBNĚ naši politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net na některém z našich setkání v Praze - určeném tentokrát POUZE pro naše politické sympatizanty z celé republiky, pevně rozhodnuté za nás v nadcházejících volbách kandidovat - které pořádáme pravidelně dvakrát ročně, a to na státní svátek vzniku Československa ve středu 28.října 2015 a na 1.máje, vždy od 10,00 do 12,00, v Praze na Strossmayerově náměstí před kostelem svatého Antonína, tři až pět minut od stanice metra Vltavská, která je strategicky umístěna na trase metra C, 1 zastávku od nádraží Praha-Holešovice, 1 zastávku od autobusového nádraží Florenc a 2 zastávky od Hlavního nádraží. Protože všechny vaše dopisy, maily a bankovní příkazy jsou užitečnými idioty vládnoucí RUSKO-české kriminální fízlokracie už mnoho let zadržovány, je to pro slušné lidi = pro ty, kteří nefízlují pro žádnou tajnou službu, opravdu JEDINÁ možnost, jak s námi navázat oboustraně prospěšné pracovní spojení!!! Na spolupráci s vámi se moc těší především Petr Cibulka. Všechno ostatní je už opravdu na vás, KOHO a CO podpoříte a jestli se tentokrát rozhodnete už konečně správně... Viz následující video dokumenty:

Volejte presidentovi - Petr Cibulka hodinu v palbě vašich otázek!


Přečtěte si prosím co nejpozorněji tento volební program a dozvíte se všechno, co potřebujete vědět ke svému správnému rozhodnutí! Podpořme společně svým hlasem, finančně stálým bankovním příkazem 100,-Kč měsíčně na naše volební konto: 178559100/0300 a zejména pak svojí vlastní kandidaturou jako NEZÁVISLÍ kandidáti - protože NIKDO SE NEPOSTARÁ O VAŠE PRÁVA LÉPE, NEŽ VY SAMI!!! - náš nejlepší protikriminální program lidových referend, PŘÍMÉ demokracie a především snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY - DAŇOVÝMI POPLATNÍKY, protože do dnešního dne a hodiny LEPŠÍ PROTIKRIMINÁLNÍ PROGRAM JEŠTĚ NIKDO NEVYMYSLEL!!! Je to jediný program, který může změnit dnešní ultra zločinecké poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! Nejedná se o obvyklou změnu tváří a kulis, ale jedná se o změnu celého systému distribuce a kontroly politické a státní moci! Angažovat se dnes za cokoli jiného nemá absolutně žádný smysl! ZABRAŇTE SVOJÍ KANDIDATUROU TOMU, ABY NA NAŠICH KANDIDÁTKÁCH BYLO 100% RUSKÝCH FÍZLŮ, JAKO JE TOMU U VŠECH OSTATNÍCH KANDIDUJÍCÍCH POLITICKÝCH STRAN!!! Rozhodněme se tentokrát už konečně správně, protože SPOLEČNĚ MŮŽEME VŠECHNO ZMĚNIT! Důvody jsou známé. Viz:
A) http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/213411058200010/video/
B) http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/212411058200020/video/
C) http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/213411058200031/


Na účinnou obranu svých zbylých svobod a práv bychom se proto měli už dnes velice dobře připravit dosažením plné psychotronické gramotnosti = relativní vševědoucnosti jako základu úspěšné obrany, čímž dosáhneme mimořádně snadno, rychle a velice levně rozhodující informační převahu nad ultra satanskými ruϟϟkými KGB/GRU a jejich poziční a vlivovou agenturou užitečných idiotů Moskvy, ovládajících dnes celý náš Západ, protože se bohužel nacházíme v předpolí daleko nejagresivnějšího státu na světě, barbarského Džingischánova Satanského Impéria Zla Ruϟϟka, které jenom za posledních 300 let dokázalo zvětšit svoji rozlohu na úkor všech svých nešastných sousedů 14x! Teď je na řadě naše Evropa a Západ!!!


Kdo ze všeho výše uvedeného čemukoliv nevěří, důkazy jsou k disposici zde:


http://uloz.to/hledej?q=Soviet+Story

https://www.youtube.com/results?search_query=Soviet+StoryUNIKÁTNÍ RUϟϟKO - POLSKÝ DOKUMENT BEZ CENZURY:
ORWELLOVO MONGOLSKÉ RUϟϟKO VČERA, DNES, ZÍTRA:
POCHOD DŽINGISCHÁNOVÝCH "OSVOBODITELŮ"...!!! Viz:MAĎARSKO 1956:
BOJ PROTI RUϟϟKÉ VOJENSKÉ OKUPACI A NELIDSKÉ TOTALITĚ:
DOKUMENT NA OSLAVU HRDINSTVÍ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU!!!

NA RUKOU POLITIKŮ A NOVINÁŘŮ ZÁPADU LPÍ KREV VŠECH
BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU PROTI MARX-SATANSKÉ TOTALITĚ
V RUϟϟKU, EVROPĚ, AMERICE A NA CELÉM SVĚTĚ...!!! Viz:


https://www.google.cz/search?q=BERL%C3%8DN+1953&client=firefox-a&hs=Los
&rls=org.mozilla:cs-CZ:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ
&sa=X&ei=mI4yVZ7sOcrjywOj0YCYDA&ved=0CEMQsAQ&biw=1278
&bih=880#rls=org.mozilla:cs-CZ:official&tbm=isch&q=BUDAPEST+1956

ČESKÝ DOKUMENT "ČEČENSKÁ VÁLKA":
BEZTRESTNÁ NACISTICKÁ RUϟϟKÁ GENOCIDA CIVILISTŮ NA KAVKAZE
PŘED PUTINOVOU "ZIMNÍ" SUB - TROPICKOU OLYMPIÁDOU V SOČI:
RUϟϟKÝ SCÉNÁŘ PRO UKRAJINU A EVROPU
JAKO HITLEROVSKÉ KONEČNÉ ŘEŠENÍ!!! Viz:http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014110028
UKRAJINA 2014/16:
SATANSKÁ RUϟϟKÁ VÁLEČNÁ AGRESE = HISTORIE RUϟϟKÉ
ROZVRATNÉ INFILTRACE A VLASTIZRADY 5. KOLONY KGB/GRU!

https://www.google.cz/search?q=UKRAJINSK%C3%81+V%C3%81LKA+2014&client=firefox
-a&hs=PFi&rls=org.mozilla:cs-CZ:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&
sa=X&ei=i_83VabZJsmvsQGWrIG4DA&ved=0CFMQsAQ&biw=1278&bih=905

AKVÁRIUM: SLOUŽIL JSEM V RUϟϟKÉM GRU!
Polský film podle slavné knihy dezertéra
ruϟϟké špionáže GRU a SPECNAZ Viktora Suvorova!
ZATÍM GRU NEVYMAZANÝ FILM AKWARIUM
JE KE STAŽENÍ A ŠÍŘENÍ K DISPOSICI ZDE:
https://www.youtube.com
/results?search_query=AKWARIUM+GRU


PUTIN BEZ CENZURY = ADOLF HITLER 1933 - 39...!!!
Bez Fikcji. Ustrój Putina - Scenariusz Bez Alternatywyhttps://www.youtube.com/channel/UC36ttB463khKzs7LEe21wOw
/videos?view=0&flow=grid&
view_as=subscriber&sort=da


Motto:

Zotročení k nám přichází samo...,

ale za svobodu je třeba bojovat!!!

RUSKÁ PLÍŽIVÁ OKUPACE UŽ DÁVNO ZAČALA! DÍLO NÁRODNÍ ZKÁZY SE PODAŘILO! VLASTIZRÁDCI KGB/GRU - UŽITEČNÍ IDIOTI BARBARSKÉ DŽINGISCHÁNOVY ASIATSKÉ MOSKVY -  STOJÍCÍ OD ROKU 1945 PEVNĚ V NAŠEM ČELE, MOHOU ZAČÍT SLAVIT!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014060002

Trenink pro ty, kdo překonali psychotronickou negramotnost, pracují se siderickým informačním kyvadlem a stali se tak relativně vševědoucími: ZVÍTĚZIL V EVROPSKÝCH VOLBÁCH 2014 PETR CIBULKA S POLITICKOU STRANOU VOLTE PRAVÝ BLOK WWW.CIBULKA.NET A S PROGRAMEM ŠVÝCARSKÉ ÚPLNÉ A NEZFALŠOVANÉ PŘÍMÉ DEMOKRACIE A AMERICKÉ ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ PŘÍMO OBČANY "VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SEMI SOBĚ!!!" SE ZISKEM 19,68% ZE VŠECH REGULERNĚ ODEVZDANÝCH HLASŮ??? Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014050170

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net kandiduje se svým nejlepším protikriminálním a protitotalitním programem PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY v každém městě a obci, kde se našel alespoň 1 angažovaný občan, který se s tímto programem nebojí kandidovat!!! PŘEDEM VÁM DĚKUJEME ZA KONKRÉTNÍ PROJEV VAŠÍ ODVAHY ROZHODNUTÍM OBČANSKY SE ANGAŽOVAT A KANDIDOVAT ZA NÁS, ALE I ZA VAŠI DALŠÍ TRVALOU POLITICKOU PODPORU NAŠEMU UNIKÁTNÍMU PROGRAMU!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010080601

JAK VYDĚLAT BEZ PRÁCE TÝDNĚ 30.000 Kč PŘI SPLNĚNÍ JEDINÉ SNADNÉ PODMÍNKY, aneb NEVYHNUTELNÁ "POŠTOVNÍ" ZTRÁTA DOPISU UCHAZEČE O NEZÁVISLOU KANDIDATURU, POSLANÉHO SLUŽBOU EMS, POJIŠTĚNÉHO NA 30.000,-Kč V ZÁKLADNÍ CENĚ TOHOTO DOPISU!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012060001


Hlavní informační motto číslo 1:

ČÍM DÁLE OD MASMÉDIÍ
TÍM BLÍŽE K PRAVDĚ!!!


Hlavní informační motto číslo 2:

NOVINÁŘ KTERÝ NENÍ FÍZL?
TAK TAKOVÉHO NEZNÁM!


NÁSLEDUJÍ INFORMACE PRO LIDI,
KTEŘÍ SE NENECHAJÍ OSLEPIT
NEKONEČNOU MASMEDIÁLNÍ MLHOU,
MODELOVANOU NÁM TAJNÝMI SLUŽBAMI
,

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201

ALE VĚŘÍ POUZE SVÝM VLASTNÍM OČÍM:

RUSKÁ STRATEGIE:
NEJLEPŠÍ VÁLKA JE TA

O NÍŽ NAPADENÝ NEVÍ
PROTOŽE SE
AGRESI
NEMŮŽE BRÁNIT...!!!
ABYCHOM SE UBRÁNILI
PAK MUSÍME VĚDĚT:

1. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

2. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

3. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802Vůdce Sovětského svazu N. S. Chruščov na polemickém setkání s atomovými fyziky - tvůrci sovětských atomových zbraní, léto 1961: „Sacharov je dobrý vědec, ale MY JSME SPECIALISTÉ NA LSTI V ZAHRANIČNÍ POLITICE. EXISTUJE POUZE NAŠE SÍLA A DEZORIENTACE NEPŘÍTELE! NEMŮŽEME ŘÍCI NAHLAS, ŽE PROVÁDÍME POLITIKU Z POZICE SÍLY, ALE TAKTO TO MUSÍ BÝT!!! Byl bych nula, a ne předseda rady ministrů, kdybych poslouchal takové, jako je Sacharov...“

Motto:

Jak nejsnadněji dobýt
nedobytnou pevnost?
Jedině pomocí osla...!!!
Plně naloženého zlatem
pro velitele pevnosti...

Z veleúspěšné staročínské válečné doktríny,
kterou převzal vítězný Mongol Džingischán
a po něm jeho Satanská Říše Zla Rusko! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013040019
Юрий Нестеренко: Россия - это зло в его чистом, беспримесном виде!
Jurij Nestěrenko: VZÁCNĚ NECENZUROVANÁ RUSKÁ ANALÝZA DNEŠNÍHO RUSKA:
RUSKO = KONCENTROVANÉ ZLO, A TO V TÉ VŮBEC NEJČISTŠÍ KRYSTALICKÉ PODOBĚ! (rusky)


Motto:


"Veřejnost neví, co se děje, a ani neví, že to neví.“

Noam Chomsky (zkušený agent satanských ruských tajných služeb KGB+GRU?!!!)Pro psychotronicky gramotné
JAKO VÝZVA K ÚČINNÉ OBRANĚ
SKRZE INFORMAČNÍ PŘEVAHU:


Franz Kafka: "Existuje bod, po jehož dosažení není návratu.
Toho bodu je třeba dosáhnout!
"
Viz:

http://www.youtube.com/watch?v=eKWxb_ye49A

***

Motto:
Bez ohledu na to, je nebo není-li sametová revoluce
výsledkem nějaké dohody s vedením komunistické strany,
výmluvné je, na koho je a na koho není sametová…!!!


V. Davidovski, NECENZUROVANÉ NOVINY 03/1991


POLITICI Z VLASTIZRADY ŽIJÍ,
NOVINÁŘI VLASTIZRADU KRYJÍ!

TÉTO FOTOGRAFII BYCHOM VĚŘIT ROZHODNĚ MĚLI:


Na fotografii je významný agent ruϟϟkého KGB, dědičný vlastizrádce, po desetiletí úhlavní zemský škůdce + nejoblíbenější politik, (NEvlastizrádce a pětinásobný politický vězeň ruϟϟké okupace Petr Cibulka je po desetiletí masmediálně nejméně oblíbený občan!) vůdce ODS - ministr financí - předseda vlády - předseda parlamentu - president - velitel armády Václav Klaus se svým dlouholetým ruϟϟkým řídícim důstojníkem KGB Alexandrem Rebjonkem (druhý zleva). Fotografie - zveřejněná pouze 1x - je z 18.04.2003...


ODPOVĚZME SI NA OTÁZKU, KTERÁ ZNÍ: PROČ BY TO MĚLO BÝT NA NIŽŠÍCH ÚROVNÍCH JINAK??? PROČ!!!


PROTO NEVĚŘME VLÁDNOUCÍM NEVIDITELNÝM RUSKÝM TAJNÝM SLUŽBÁM KGB/GRU, JEJICH NASTRČENÝM VIDITELNÝM POLITIKŮM, MASMÉDIÍM ANI ŽÁDNÉMU Z JEJICH NOVINÁŘŮ, KTEŘÍ NÁS V RUSKÉM ŽOLDU RUKOU SPOLEČNOU A NEROZDÍLNOU OD ROKU 1945 UŽ 1000x ÚSPĚŠNĚ A VŽDY BEZTRESTNĚ OBELHALI, PODVEDLI A OKRADLI, ALE VĚŘME JEN BOHU, SAMI SOBĚ A SVÉMU SIDERICKÉMU INFORMAČNÍMU KYVADLU, KTERÝM SI OVĚŘÍME KAŽDOU PRO NÁS DŮLEŽITOU INFORMACI, UDÁLOST A OSOBU DŘÍV, NEŽ SE ROZHODNEME!!! Viz:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005052102

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051101

D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013030017

E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013010023

Změňme tedy SPOLEČNĚ - a konečně - při nejbližší možné příležitosti, tedy ve volbách do krajských zastupitelstev, konaných v roce 2016, tuto nejširší politickou základnu "našeho" dnešního rusko-českého skrytě totalitního guberniálního Kriminálního státu a jeho státního organizovaného zločinu v její - a tím i v jeho - pravý opak! Čeští OBČANÉ dávají ve volbách svoji důvěru opět politické straně za snadnou a rychlou odvolatelnost politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY Volte Pravý Blok www.cibulka.net, čeští OVČANÉ dávají ve volbách svoji důvěru opět masmediálním kriminálním hvězdám vládnoucích rusko-českých parlamentních tunel stran, které je pod ochranou svého rusko-českého Kriminálního státu a všech jeho represivních složek za odměnu o všechno sprostě a beztrestně okradly a ještě své věrné voliče za dvě desetiletí na 10 generací zadlužily! Viz následující televizní dokumenty:

AKTUÁLNĚ: NEJLÉPE HODNOCENÝM POLITIKEM ČESKÉ REPUBLIKY JE PETR CIBULKA NA ZÁKLADĚ SVOBODNÉHO A NEZMANIPULOVANÉHO HLASOVÁNÍ TELEVIZNÍCH DIVÁKŮ, KE KTERÝM SE VŠAK SE SVÝMI POLITICKÝMI NÁZORY - DÍKY NEJTVRDŠÍ MASMEDIÁLNÍ POLITICKÉ CENZUŘE VE VŠECH DNEŠNÍCH SKRYTĚ TOTALITNÍCH RUSKO-ČESKÝCH MASMÉDIÍCH - TÉMĚŘ NEDOSTANE!!! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010051601
B)
https://www.youtube.com/channel/UCv4yIkbll8R_IswNc25GrOQ/videos?view_as=public

NECENZUROVANÉ televizní volební spoty Petra Cibulky a politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net pro nadcházející celostátní volby, ve kterých najdete všechno, co hledáte!!!
A) http://www.youtube.com/user/PravyBlok/VIDEOS
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012201

NĚKOLIK PŘEDVOLEBNÍCH VĚT A KRÁTKÁ ALE NANEJVÝŠ PŘESVĚDČIVÁ INVENTURA NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ "NAŠEHO" SKRYTĚ TOTALITNÍHO RUSKO-ČESKÉHO GUBERNIÁLNÍHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU KGB/GRU OD 1989 AŽ DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009090501

PŘEDVOLEBNÍ ZÁJEM "NAŠEHO" RUSKO-ČESKÉHO GUBERNIÁLNÍHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU KGB/GRU: OBČANSKÁ SVOBODA A DEMOKRACIE??? NA TO ZAPOMEŇME!!! POLITICI A NOVINÁŘI OTROKÁŘŮ KGB/GRU NÁM PŘED KAŽDÝMI VOLBAMI "UPŘÍMNĚ" RADÍ: VOLTE TY, KTERÉ VÁM PŘEDKLÁDÁME JAKO TY PRO VÁS ZE VŠECH NEJLEPŠÍ! POKUD VŠAK MÁME BÝT NĚKDY SVOBODNÍ, TOHLE VŠECHNO A VŠECHNY, CO NÁM JEJICH MASMÉDIA PŘEDKLÁDAJÍ K VOLENÍ, JAKO "TY NEJLEPŠÍ Z NEJLEPŠÍCH A JEDINOU ROZUMNOU MOŽNOST", MUSÍME ZÁSADNĚ A JEDNOU PRO VŽDY ODMÍTNOUT, PROTOŽE TO JSOU SE 100% JISTOTOU TI NEJHORŠÍ Z NEJHORŠÍCH!!! KOHO PROPAGUJÍ RUSKO-ČESKÁ MASMÉDIA NAŠICH OTROKÁŘŮ KGB/GRU, TEN VE VOLBÁCH NESMÍ NIKDY DOSTAT ŽÁDNOU ŠANCI!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010050201

Necháme si jako čeští občané a daňoví poplatníci od dnes nám vládnoucích rusko-českých kriminálních elit KGB-GRU všechno líbit? NEZBLÁZNILI JSME SE???
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010021301

100 DOKUMENTŮ, KTERÉ BYCHOM MĚLI PŘED VOLBAMI ROZHODNĚ ZNÁT, ABYCHOM ZNOVU NEOPAKOVALI SVOJE STARÉ CHYBY A ROZHODLI SE TENTOKRÁT SPRÁVNĚ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010092202

Děkujeme za vaši návštěvu a další propagaci informačních stránek naší politické strany - s nejdelším PROGRAMOVÝM názvem zásadního systémového, hodnotového a informačního významu na světě, který jsme byli donuceni příjmout na obranu před desítky let trvající nejtvrdší politickou cenzurou ve všech dnešních rusko-českých (post) totalitních masmediích - Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! – jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha

Pokud nás budete chtít jako naši voliči a političtí sympatizanti aktivně podpořit v našem společném úsilí prosadit náš nejlepší protikriminální program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY svojí kandidaturou, a to jako nezávislí kandidáti, pevně rozhodnutí tento nejlepší protikriminální program pro náš český národ vybojovat, kontaktujte nás prosím vždy pouze dopisem, doporučeně + DODEJKA - ze všeho nejlépe poštovní službou EMS s pojištěním na částku 30.000-Kč v základní ceně, a se vám případné zmizení vašeho dopisu alespoň finančně vyplatí - a řádné doručení svého dopisu nám, jako oficiálnímu adresátovi, si prosím vždy ještě ověřte telefonicky na naší kontaktní lince 722932703 (Telefonica O2), 605230238 (T-Mobile) nebo 608215455 (Vodafone)!!! Obyčejné dopisy, maily a SMS se nám v "naší" dnešní rusko-české třeskuté "demokracii" bohužel téměř vždy ztrácí...

Je proto tak nanejvýš důležité, abyste nás podpořili svojí kandidaturou v každých příštích volbách jako nezávislí kandidáti - a to i se všemi svými přáteli a našimi politickými příznivci - protože pouze tak můžete nejlépe hájit svá práva, svobody a oprávněné zájmy!!! Nikdo jiný to za vás neudělá lépe než vy sami!!! Víc už pro sebe a své blízké nemůže opravdu slušný a opravdu nebojácný člověk v dnešním světě udělat!!! Dokažme sobě i druhým, že nejsme nemyslící, zbabělé a nepoučitelné ovce - vhodné panstvu pouze k soustavnému daňovému stříhání, a to co nejvíc na krátko, bez ohledu na třeskuté ekonomické mrazy, ve kterých nás neustále drží, abychom jim příliš nezbujněli - a odmítněme být jednou pro vždy těmito jejich ovcemi, za které nás "naši" mocní a vlivní už po generace pokládají - a dokažme sobě i jim, že jsme svobodní a zodpovědní OBČANÉ a ne jejich otupělí masmediálně zmanipulovaní lokajští OVČANÉ - a PROTI VLÁDNOUCÍM KRIMINÁLNÍM "ELITÁM" RUSKO-ČESKÉ SKRYTĚ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE A JEJICH PSEUDO-POLITICKÝM KRIMINÁLNÍM TUNEL STRANÁM KANDIDUJME, protože ne silná slova v bezpečí domova u televize, anebo někde mezi přáteli v hospodě, ale POUZE UKÁZANÁ PLATÍ!!! Vše ostatní pak najdeme zde:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012102
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012107
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070104

Šest důvodů, PROČ JE TAK DŮLEŽITÉ VOLIT a proč Váš hlas malé politické straně nikdy nepropadne bez efektu!!! V TOM NEJHORŠÍM PŘÍPADĚ ŽIVOTODÁRNOU ZÁKONNOU FINANČNÍ VOLEBNÍ A POLITICKOU PODPORU 100-Kč ZA KAŽDÝ VÁŠ HLAS, ODEVZDANÝ MALÉ STRANĚ, KTERÁ BY VE VOLBÁCH PŘESTO NEUSPĚLA, NEDOSTANOU DÍKY VAŠIM NEODEVZDANÝM HLASŮM PARLAMENTNÍ TUNEL STRANY VLÁDNOUCÍCH RUSKO-ČESKÝCH KRIMINÁLNÍCH ZLOČINCŮ Z ŘAD KGB/GRU!!! UŽ POUZE TO STOJÍ ZA ÚČAST V KAŽDÝCH VOLBÁCH!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010040507

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net je přesvědčena - na rozdíl od všech parlamentních stran - že ryba smrdí od hlavy a každé schody je nutno začít zametat shora dolů a ne zdola nahoru! Schody zdola nahoru zametají už po mnoho generací pouze vládní a parlamentní strany - s dobře známým výsledkem - anebo naprostí hlupáci! MY SI NEBUDEME - na knížecí rady představitelů vládnoucích rusko-českých kriminálních "elit" a jejich užitečných idiotů - STÁLE VÍCE A VÍCE UTAHOVAT SVÉ OPASKY, ABY ONI MOHLI STÁLE VÍCE A VÍCE KRÁST!!! Tímto způsobem ani sebevětším osobním a národním odříkáním státní veřejné pokladny nejen nikdy nenaplníme, ale astronomické likvidační dluhy budou naopak stále rychleji růst!!! Proto si musíme být jisti v jednom a nikdy na to ani na vteřinu nezapomenout:

Dokud se nezbavíme vlády rusko-české skrytě totalitní kriminální fízlokracie a představitelů kriminálních "elit" rusko-českého politicko-masmediálního komplexu - a jejich dnešního státního organizovaného zločinu - kteří nám v nejrůznějších politických dresech už po generace vládnou, tak pod jejich vedením nedokážeme vyřešit žádný skutečný problém, který nás i náš národ genocidním způsobem ničí a až k naprostému odlidštění deformuje!

Jestliže se jich však zbavit dokážeme - jako první předpoklad každého skutečného řešení, které pro nás a náš národ bude mít smysl - vyřešíme jedním rázem 99% všech našich dnešních národních a státních problémů!!! To zbývající 1% už dokážeme velice snadno a rychle vyřešit sami. Pokud se ale vládnoucí rusko-české skrytě totalitní kriminální fízlokracie a jejich užitečných idiotů v politice a masmédiích zbavit nedokážeme, pak - i kdybychom se až k smrti strhali - pod jejich vedením z toho, co nás, naše rodiny a náš národ nenapravitelným a nevratným způsobem ničí, nevyřešíme VŮBEC NIC, a to ani za 10 generací! BUĎ ONI - K NAŠÍ LIDSKÉ ZKÁZE, ANEBO MY - KE VŠEOBECNÉMU LIDSKÉMU VZESTUPU! Viz:

RUSKÉ STÁTNÍ DROGY JAKO NEJNIČIVĚJŠÍ TAJNÁ ZBRAŇ PROTI NAŠÍ CIVILIZACI A SVĚTU: PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA KREMLU ZA ZOTROČENÍ LIDSTVA ZESILUJE! RUSKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A JEHO NEVIDITELNÉ CELOSVĚTOVÉ KRIMINÁLNÍ IMPÉRIUM!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

NÁSTUP PRIVATIZACE NAŠICH NÁRODNÍCH ZÁJMŮ, neb náš národ patří těm finančně nejmocnějším skupinám tohoto světa, v našem případě tedy populárnímu vražednému ruskému tandemu nejvyšší satanské "Pravdy a Lásky" KGB - GRU, protože tento vražedný tandem už mnohokrát prokázal, že to s námi myslí ze všech daleko nejlépe...)))))))
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006122603

NEVYVRATITELNÝM ZPŮSOBEM PROKÁZÁNO: PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, PLACENÝCH Z NAŠICH DANÍ, LZE UŽ PŘI MINIMÁLNÍ SNAZE VELICE SNADNO UŠETŘIT KAŽDÝ ROK MNOHO DESÍTEK MILIARD KORUN, TAKTO POD OCHRANOU POLICIE BEZTRESTNĚ UKRADENÝCH Z NAŠICH VLASTNÍCH PAPES!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005111303
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007012402

C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005093001
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060604


My proti všem těmto hrozbám postavíme švýcarskou PŘÍMOU občanskou demokracii a americkou snadnou a rychlou odvolatelnost politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY a dále prosadíme tyto tři zásadní principy ve finanční a ekonomické oblasti:

PROČ NE CIZÍ KRIMINÁLNÍ BANKY, ALE ČESKÉ ZÁLOŽNY, TEDY SAMOSPRÁVNÁ SVÉPOMOCNÁ SPOŘITELNÍ A ÚVĚROVÁ DRUŽSTVA VLASTNÍKŮ - KAMPELIČKY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011011701

TAJEMSTVÍ EKONOMICKÉHO ÚSPĚCHU: VNITROSTÁTNÍ DAŇOVÁ KONKURENCE!!! STOP CENTRÁLNĚ URČOVANÝM DANÍM aneb STÁTEM URČOVANÉ CELOSTÁTNÍ DANĚ MUSÍ BÝT TY NEJNIŽŠÍ, ZATÍM CO PODSTATNĚ VYŠŠÍ KRAJSKÉ A OBECNÍ DANĚ SI BUDOU MEZI SEBOU VZÁJEMNĚ KONKUROVAT, V PŘIROZENÉ SNAZE VYTVOŘIT SVÝM PODNIKATELŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM TAKOVÉ PODMÍNKY, ABY OD NICH NEODCHÁZELI I SE SVÝMI DANĚMI ZA LEPŠÍMI PODMÍNKAMI JINAM!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007011403

NEJMODERNĚJŠÍ A NEJSPRAVEDLIVĚJŠÍ PENZIJNÍ SYSTÉM DNEŠNÍHO SVĚTA? JEDINĚ CHILSKÝ MODEL SVOBODY A ZODPOVĚDNOSTI VYSOCE ÚSPORNÝCH A VZÁJEMNĚ SI KONKURUJÍCÍCH PENZIJNÍCH FONDŮ, KTERÉ DÍKY EXTRÉMNĚ PŘÍSNÉMU STÁTNÍMU DOHLEDU A JEŠTĚ PŘÍSNĚJŠÍMU TRESTNĚ PRÁVNÍMU POSTIHU NELZE VYTUNELOVAT, TAK JAK JSME NA TO ZVYKLÍ U NÁS, V ZEMI VŽDY BEZTRESTNÝM RUSKO-ČESKÝM ZLOČINCŮM MOSKVOU ZASLÍBENÉ!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007011401
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120106

Naprosto odstrašujícím příkladem protinárodní genocidní politiky je naproti tomu současná česká penzijní "reforma", která nás má jako národ svobodných a nezávislých občanů o všechno okrást, zotročit a zcela zlikvidovat:

PENZIJNÍ REFORMA NAŠEHO RUSKO-ČESKÉHO GUBERNIÁLNÍHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU KGB/GRU V NEZÁVISLÝCH ANALÝZÁCH: NEJVĚTŠÍ STÁTNÍ OLOUPENÍ DŮVĚŘIVÝCH OBČANŮ DO BEZEDNÝCH KAPES PENZIJNÍCH FONDŮ KGB/GRU, KTERÉ BUDOU NAVÍC VČAS BEZTRESTNĚ VYTUNELOVÁNY!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090051
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011041701


Jsme jedinou politickou stranou, která je na dnešní skrytě totalitní a ostře levicové politické scéně svým programem a svými cíli typickou stranou středu, tedy skutečného STŘEDU svobody a zodpovědnosti - kdy na naší cestě návratu k přirozenému středu je třeba jít dnes doprava - jenž usiluje dát každému tolik svobody a zodpovědnosti, kolik jenom unese, protože svoboda = zodpovědnost! Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, proto maximální svoboda angažovaného občana = maximální zodpovědnost angažovaného občana, zatím co nulová svoboda zotročeného občana = nulová zodpovědnost zotročeného občana, vedoucí do pekla... Začněme se proto chovat jako svobodní, zodpovědní a STATEČNÍ angažovaní občané a přestaňme se chovat jako nezodpovědní zbabělí otroci: NEMLČME KE ZLU, JEHO NOSITELŮM A OCHRÁNCŮM KOLEM NÁS, KTEŘÍ NÁS ZOTROČUJÍ A NIČÍ A BOJUJME!!!

Proto jdeme do KAŽDÝCH voleb na jakékoliv úrovni v rámci svého protikriminálního a protitotalitního programu duchovního, mravního a národního obrození, PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a jakéhokoliv státního úředníka přímo občany VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! s nejdůležitějším úkolem: UDĚLAT Z BANKROTUJÍCÍ ČESKÉ REPUBLIKY, S NEDOSTATKEM SVOBODY A DEMOKRACIE, BOHATOU A SVOBODNOU ZEMI, JAKO JE ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE A SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, TEDY DVA KDYSI NEJCHUDŠÍ, ALE OBČANSKY NEJSVOBODNĚJŠÍ A PROTO DNES I NEJBOHATŠÍ STÁTY NAŠEHO SVĚTA!

Politické modely PŘÍMÉ demokracie - tak jak je známe už více než 700 let ze Švýcarské konfederace, jako jediného skutečně svobodného státu svobodných a suveréních občanů v celé dnešní (post) feudální Evropě, ale i z většiny států USA, kde - vedle klasických dvoukomorových parlamentů - si v povinných referendech s účastí dobrovolnou a v naprosto svobodných občanských iniciativách sami občané přímo rozhodují o všech záležitostech své obce, města, kraje nebo státu, které považují ze svého hlediska svobodných občanů-daňových poplatníků za důležité, když rozhodnutí občanů stojí nad parlamentem a vláda je povinna se jimi řídit - jsou jediné známé politické systémy autentické demokracie, hodné tohoto jména, schopné učinit ze znevolněných otroků - z bezprávného tažného dobytka vládnoucí neprůhledné, nekontrolovatelné a neodvolatelné pseudodemokratické oligarchie - svobodné a zodpovědné občany! Rozdíl mezi demokracií PŘÍMOU a parlamentní demokracií zastupitelskou je z hlediska rozdílu práv a svobod občanů-daňových poplatníků naprosto stejný, jako je rozdíl mezi křeslem čalouněným a křeslem elektrickým!!! Proto usilujeme už od roku 1990 prosadit politický systém PŘÍMÉ demokracie i v České republice, a to stejně, jako mají toto právo zaručeno Zákonem o odvolacích volbách občané-daňoví poplatníci ve všech 50-ti státech USA už od roku 1911, tedy více jak 100 let a občané Švýcarské konfederace už od roku 1291, tedy více než 700 let!!! Vše podstatné v našem politickém a volebním programu jsme převzali právě ze Švýcarska, kde například ani daně nejsou ponechány ve 100% v rukou neprůhledného a nekontrolovatelného mocenského centra, ale zůstávají z 30% konfederaci, 40% kantonům a 30% obcím, kde o jejich využití rozhodují sami občané-daňoví poplatníci v referendech při každoročním schvalování rozpočtu. Obce a kantony si mohou dále zvýšit příjmy, vždy však pouze z rozhodnutí občanů, právě v referendu či občanské iniciativě, pokud se občané sami rozhodnout zvýšit si dočasně daně na nějaký důležitý projekt, anebo na jeho urychlení. V každém případě však v politickém systému PŘÍMÉ demokracie, o jehož prosazení v České republice i v celé Evropě s vaší pomocí usilujeme, rozhodují a musí vždy rozhodovat ti, kterých se to bezprostředně týká a kteří si to platí - tedy občané a daňoví poplatníci! Nikdy za jejich zády nemohou o nich a jejich penězích rozhodovat kriminální politici a zkorumpovaní úředníci, jako je tomu ve všech ostatních státech Evropy a na prvním místě u nás!!! Viz:

Jak funguje systém PŘÍMÉ demokracie v daleko nejsvobodnější zemi celé Evropy - v občansky plně svobodné Švýcarské konfederaci: Jak zajistit právo na plné občanské sebeurčení - tedy i na maximální politickou svobodu a zodpovědnost - všem občanům! Je dnešní pseudodemokratický model skryté totality rychle se sovětizující Evropské unie, v provedení vlády téměř samozvaných představitelů - občany-daňovými poplatníky zásadně neodvolatelných - opírajících se o nepřezkoumatelný mandát mocensky a masmediálně totálně zmanipulované většiny, opravdu tím jediným možným řešením?
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005

JAK FUNGUJE FEDERÁLNÍ ZÁKON O ODVOLACÍCH VOLBÁCH V USA: Máš vážný důvod být nespokojen se svým starostou, soudcem, šerifem, poslancem, kongresmanem nebo guvernérem? Jsi-li občan a daňový poplatník, tak neztrácej čas, posbírej potřebný počet podpisů pro vypsání odvolacích voleb a vyměň ho!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501

Dejme si maximální pozor na ČTYŘI ŽELEZNÉ KRIMINÁLNÍ ZÁKONY VLÁDNOUCÍ RUSKO - ČESKÉ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE: Po rusko - české "Suverenitě" a "Věcech veřejných" i zloději Miloše Zemana kradou po částech volební program naší politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net (kromě toho nejdůležitějšího, snadné a rychlé odvolatelnosti politiků - i z našich kapes placených úředníků - PŘÍMO OBČANY) a převlékají se před voliči, oslepenými politickými manipulacemi rusko - českých masmédií, kam my se na rozdíl od nich nedostaneme, halasně do našich ukradených šatů, protože LEPŠÍ A PRO VLÁDNOUCÍ RUSKO - ČESKÉ KRIMINÁLNÍ "ELITY" NEBEZPEČNĚJŠÍ PROTIKRIMINÁLNÍ PROGRAM NEEXISTUJE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009101802

Pokud bychom získali s tímto programem PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY důvěru českých voličů už v prvních parlamentních volbách v roce 1990, kdy drtivá většina rusko-českými (post) komunistickými "revolučními" masmédii totálně zmanipulovaných voličů svými hlasy nepodpořila nás a náš program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, ale naopak rusko-českými masmédii vyzdvižené a glorifikované "revoluční" agenty KGB a GRU napříč všemi politickými stranami, parlamentními i neparlamentními, od extrémní levice až po extrémní pravici, a to opakovaně v každých volbách, až do dnešního dne a hodiny, nemuseli jsme zažít tohle:

GENOCIDA ČESKÉHO NÁRODA TADY A TEĎ: NESČETNÉ DŮKAZY, JAK RUSKO-ČESKÝMI MASMÉDII ZMANIPULOVANÝM ČESKÝM NÁRODEM "DEMOKRATICKY" ZVOLENÍ ALE DEMOKRATICKY NEODVOLATELNÍ RUŠTÍ AGENTI TOTÁLNĚ ZNIČILI CELÝ ČESKÝ NÁROD I JEHO VLASTNÍ STÁT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005091401

Začíná náš základní kurz politické, občanské a privátní vševědoucnosti: KDO NÁM KONTROLUJE, CEDÍ A MODELUJE INFORMACE A MYŠLENKY, TEN KONTROLUJE A UDRŽUJE SVOJI MOC NAD NÁMI!!! NAUČME SE PROTO SPRÁVNĚ PRACOVAT SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM A NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ TAJEMSTVÍ KRIMINÁLNÍHO STÁTU PRO NÁS PŘESTANOU EXISTOVAT! ZE VŠECH TAJNÝCH SLUŽEB A REPRESIVNÍCH SLOŽEK VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE KGB/GRU, KTERÝMI NÁS DNES ZOTROČUJÍ, SE STANOU SLUŽBY VEŘEJNÉ, KTERÉ NÁM BUDOU SLOUŽIT!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601

NÁROD SOBĚ: Soutěž pro všechny, kdo už ovládají siderické informační kyvadlo: ZNÁTE JAKOUKOLIV POLITICKOU STRANU S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ - NEBO POLITIKA OD ROKU 1989 DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY NA PRESIDENTSKÉ NEBO VLÁDNÍ ÚROVNI - ANEBO CELOSTÁTNĚ POPULÁRNÍHO NOVINÁŘE - NEBO "NAŠIMI" DNEŠNÍMI RUSKO-ČESKÝMI MASMÉDII PROPAGOVANÉ OSOBNOSTI Z JAKÉKOLIV OBLASTI A Z JAKÉKOLIV ČÁSTI NAŠÍ PLANETY - KTEŘÍ NEPRACUJÍ PRO RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY? NAJDĚTE TAKOVÉ A BUDETE ODMĚNĚNI JAKO PRVNÍ, PROTOŽE TO SE ZATÍM JEŠTĚ NIKOMU Z TISÍCŮ ÚČASTNÍKŮ TÉTO SOUTĚŽE ZA ŘADU LET NEPODAŘILO!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402

NEDOPUSME, aby se v knize, která se už dnes možná o nás píše, Historie pádu a zániku českého národa, objevila tato věta: "Přestože se na přelomu tisíciletí na politické scéně už totálně zdevastované a nesplatitelnými likvidačními dluhy spoutané a umrtvené země jakoby zázrakem objevila politická strana, kterou vládnoucí skrytě totalitní rusko-česká kriminální fízlokracie nedokázala - na rozdíl od všech ostatních uměle vytvořených parlamentních i neparlamentních pseudopolitických loutkových stran, které měly za úkol představovat co nejviditelnější kulisy pro vytvoření a uchování iluze, jak bohatý a pestrý je politický život v třeskuté demokracii tehdejší "kvetoucí, svobodné a demokratické České republiky" - udržet pod svojí plnou kontrolou, strana se spásným politickým programem PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti jakéhokoliv politika nebo úředníka PŘÍMO OBČANY, nenašel se v tehdejším českém národě téměž nikdo natolik statečný a čestný, aby se za tuto politickou stranu odvážil kandidovat a tento protikriminální program snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY - proti zuřivému odporu vládnoucích rusko-českých kriminálních "elit" a jejich novinářů - pomohl prosadit. Těch deset spravedlivých Bůh v celém českém národě nenašel... Nedostatek čestných a statečných byl skutečnou příčinou zániku českého národa." NEDOPUSME TO A KANDIDUJME!!!

Jestli přesto za nás jako naši političtí sympatizanti kandidovat jako nezávislí kandidáti nechcete, můžete nás podpořit alespoň finančně, a to jakýmikoliv částkami. Vládnoucí rusko-české kriminální "elity" nás všechny už okradly o tolik, že na naší finanční podpoře je zbytečné šetřit. KDYŽ NEPODPOŘÍTE FINANČNĚ NÁS, UKRADNOU VÁM TO ONI, TAKŽE S NAŠÍ PODPOROU ZBYTEČNĚ NEOTÁLEJTE!!! V našem případě - na rozdíl od nich - rozhodně prospějete dobré věci - odvolatelnosti politiků i z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY - a posílíte nás tak v našem boji za pravdu a spravedlnost. My vám za tuto vaši podporu budeme nesmírně vděčni a o to více budeme moci při obraně našich společných práv a svobod před vládnoucí rusko-českou kriminální mocí pro všechny udělat! Viz:

PRO PRAVÝ BLOK NANEJVÝŠ DŮLEŽITÉ!!! PODPORUJME ALESPOŇ MINIMÁLNÍMI FINANČNÍMI ČÁSTKAMI VOLEBNÍ KONTA NAŠICH KRAJSKÝCH ORGANIZACÍ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007010901

Pokud se nám má s VAŠÍ pomocí podařit tento nejlepší protikriminální program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, který jsme nazvali VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! proti vládnoucímu skrytě totalitnímu RUSKO - ČESKÉMU POLITICKO - MASMEDIÁLNÍMU KRIMINÁLNÍMU KOMPLEXU konečně prosadit, musíme pro to SPOLEČNĚ i každý zvl᚝ opravdu něco udělat, vědomi si dobře toho, že VOLIT PO VŠECH DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTECH ZNOVU TOHLE VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ PANOPTIKUM, NAZÝVAJÍCÍ SE PARLAMENTNÍ STRANY, JE STEJNĚ TAK MOUDRÉ, JAKO DÁT DOBROVOLNĚ SVOJE PENÍZE DO RUKOU NĚKOHO, KDO VÁS V UPLYNULÝCH 20-TI LETECH UŽ 1000x OBELHAL, PODVEDL A OKRADL S VÍROU, ŽE TENTOKRÁT SE TO UŽ NESTANE!!! Veškeré podrobnosti o dosavadním slavném působení "našich" rusko-českých parlamentních kriminálních tunel-stran nalezneme v následující analýze:

Proč "naši" rusko - čeští mocní a vlivní kriminální politici a jejich novináři tak nenávidí práva a svobody, které si občané proti politikům vybojovali v USA: NEJVYŠŠÍ VLÁDNÍ KRIMINALITA: Tajná Zpráva o masovém rozkradení českého národního majetku populárním ruským vražedným tandemem nejvyšší satanské "Pravdy a Lásky" KGB-GRU a jejich NEJSPOLEHLIVĚJŠÍMI vládními a bankovními strukturami dnešní ČR!!! UVEDENO JMENOVITĚ!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika

VÝSLEDKY TÉTO DLOUHODOBÉ PROTINÁRODNÍ RUSKO-ČESKÉ GENOCIDNÍ POLITIKY JSOU PRO ČESKÝ NÁROD LIKVIDAČNÍ:

MÍSTO TRVALÉHO DUCHOVNÍHO, MRAVNÍHO, KULTURNÍHO, CIVILIZAČNÍHO A EKONOMICKÉHO VZESTUPU - COŽ MUSÍ BÝT HLAVNÍ STRATEGIE KAŽDÉ NÁRODNÍ VLÁDY, HODNÉ TOHOTO JMÉNA - JEN NEUSTÁLÝ PÁD A ROZKLAD VŠEHO VYŠŠÍHO A JEHO POSTUPNÉ NAHRAZOVÁNÍ TÍM DUCHOVNĚ A MRAVNĚ NEJNIŽŠÍM!

MY JSME VŠAK ZA DESÍTKY LET SVÝCH BOJŮ ZA PRAVDU, SPRAVEDLNOST A SVOBODU NAŠÍ ZEMĚ A JEJICH OBČANŮ PŘESVĚDČIVĚ PROKÁZALI - NA ROZDÍL OD VŠECH OSTATNÍCH POLITICKÝCH STRAN - ŽE MÁME DOSTATEK ODVAHY, VŮLE A VYTRVALOSTI TOHLE VŠECHNO ZMĚNIT! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/search.php?rstext=all-phpRS-all&rstema=41
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004080701

VŠECHNY DNES VLÁDNOUCÍ KRIMINÁLNÍ ZLOČINCE, KTEŘÍ VE SLUŽBÁCH KGB NEBO GRU TOTÁLNĚ ROZKRADLI A ZNIČILI NAŠI ZEMI A ZADLUŽILI JI ZA DVĚ DESETILETÍ NESPLATITELNÝMI A TEDY LIKVIDAČNÍMI MNOHA BILIONOVÝMI DLUHY, KTERÉ NEDOKÁŽE SPLATIT ANI 10 GENERACÍ, POSTAVÍME PŘED SOUD ZA VLASTIZRADU, KTERÁ JE NEPROMLČITELNÁ!!! Viz:

PROČ ZOTROČENÝ ČESKÝ NÁROD NESMÍ DOBROVOLNĚ SPLÁCET NESPLATITELNÉ A PROTO LIKVIDAČNÍ BILIONOVÉ DLUHY SKRYTĚ TOTALITNÍHO RUSKO-ČESKÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU KGB/GRU, MEZI NEINFORMOVANÝMI ZNÁMÉHO JAKO ČESKÁ REPUBLIKA
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009121101

NAŠE TŘI ZÁKONY, KTERÉ SNADNO A RYCHLE ZMĚNÍ "NÁŠ" DNEŠNÍ RUSKO-ČESKÝ GUBERNIÁLNÍ KRIMINÁLNÍ STÁT FÍZLOKRACIE KGB/GRU - VE KTERÉM JE UŽ OD ROKU 1945 ZLO ODMĚŇOVÁNO A DOBRO TRESTÁNO - V JEHO PRAVÝ OPAK!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111706

Proto běžme tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLME ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! Těm politicky aktivnějším ale nabízíme mnohem, mnohem víc!!! Viz:

7 PÁDNÝCH DŮVODŮ, proč bychom měli jít VŠICHNI K VOLBÁM, ale tentokrát - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - PODPOŘIT - ze všeho nejlépe přímo SVOU VLASTNÍ KANDIDATUROU jako nezávislí kandidáti - politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net, je přesně opačných, než jsou DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100201

Pětinásobný politický vězeň komunismu, aktivista Charty77, člen Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), šéfredaktor NECENZUROVANÝCH NOVIN a vydavatel seznamů 200 tisíc důstojníků a spolupracovníků komunistického Gestapa StB Petr Cibulka, jehož velice podrobný životopis - na rozdíl od všech oficiálních politiků bez jakýchkoliv tlustých čar za vlastní minulostí - najdeme na http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031301, ale i řada členů jeho politické strany Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! – jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha - o jejíž historii a současnosti se vše potřebné dozvíme na http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004080701, jsou už po desítky let jedinými autentickými představiteli skutečné politické, hodnotové a systémové opozice v tomto ("post") komunistickém skrytě totalitním Kriminálním státě, v němž všichni žijeme a jehož jsme také všichni zákonitou obětí.

Je proto třeba si konečně přiznat a postavit se tomu:

PO SHORA DOBŘE ŘÍZENÝCH A Z JEDNOHO CENTRA KOORDINOVANÝCH „SAMETOVÝCH REVOLUCÍCH“, PROVEDENÝCH JAKO NA POVEL VE VŠECH NELIDSKÝCH TOTALITNÍCH KOMUNISTICKÝCH DIKTATURÁCH V ROCE 1989 - PODROBNOSTI VIZ http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/1.htm - SE V RUSKU I VE VŠECH OSTATNÍCH (POST) KOMUNISTICKÝCH TOTALITNÍCH STÁTECH UKÁZALO, ŽE LZE ÚSPĚŠNĚ VYTVOŘIT PO FORMÁLNÍ STRÁNCE NAPROSTO DOKONALÝ DEMOKRATICKÝ SVĚT, VE KTERÉM NEHRAJÍ OBČANÉ A DAŇOVÍ POPLATNÍCI - DEGRADOVANÍ NA POUHÝ TAŽNÝ DOBYTEK - ABSOLUTNĚ ŽÁDNOU ROLI!!!!!

PROTO DNES ŽIJEME V DOKONALE "DEMOKRATICKÉM" PARLAMENTNÍM SYSTÉMU VYSOCE SOFISTIKOVANÉ POLITICKO-MASMEDIÁLNÍ TOTALITNÍ - ALE PROZATÍM STÁLE JEŠTĚ RELATIVNĚ SAMETOVÉ - POLICEJNÍ DIKTATURY, V PODMÍNKÁCH PŘÍSNÉHO POLITICKÉHO APARTHEIDU, JAKO OBČANÉ DRUHÉHO AŽ DESÁTÉHO ŘÁDU, PODLE DOSAŽENÉHO STUPNĚ SVÉ PŘIZPŮSOBIVOSTI TOMUTO NEMRAVNÉMU OTROKÁŘSKÉMU SYSTÉMU VYŠŠÍHO ŘÁDU!

PŘED 17.LISTOPADEM 1989 SE RUSKO-ČESKOSLOVENSKÁ TOTALITA HRDĚ TVÁŘILA JAKO RUSKO-ČESKOSLOVENSKÁ TOTALITA, ZATÍM CO DNES, PO ROZBITÍ A TEDY ZNEŠKODNĚNÍ ČESKOSLOVENSKA RUSKÝMI TAJNÝMI SLUŽBAMI A JEJICH TUZEMSKÝMI KÁDRY, SE RUSKO-ČESKÁ TOTALITA TVÁŘÍ JAKO ČESKÁ DEMOKRACIE! VIDITELNOU TOTALITNÍ DIKTATURU RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ KOMUNISTICKÉ STRANY VYSTŘÍDALA NEVIDITELNÁ TOTALITNÍ DIKTATURA RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACIE (POST) KOMUNISTICKÝCH TAJNÝCH SLUŽEB!!! PODROBNOSTI VIZ:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121702
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121701


SMĚŘUJEME TAK NEVYHNUTELNĚ, JAKO STÁDO SLEPÝCH APATICKÝCH OVCÍ, VEDENI TĚMITO ZKUŠENÝMI ŘEZNÍKY OPĚT NA JATKA, DO NELIDSKÉHO TOTALITNÍHO SVĚTA GEORGE ORWELLA A JEHO PROROCKÉ A NANEJVÝŠ VARUJÍCÍ ANTIUTOPIE "1984", KTEROU UŽ MÁME PŘED SEBOU NA DOHLED TAK BLÍZKO, ŽE TI NEJODVÁŽNĚJŠÍ Z NÁS SI MOHOU CESTOU PRŮZKUMU BOJEM NA TUTO NELIDSKOU NEVIDITELNOU TOTALITU VYŠŠÍHO ŘÁDU UŽ VLASTNORUČNĚ SÁHNOUT!!!

Podívejme se, co nám k tomu říká - jako ten nejpovolanější - světově proslulá organizace na obranu lidských práv Charta77: … Nástrojem omezení a často i úplného potlačení řady občanských práv je systém faktického podřízení všech institucí a organizací ve státě politickým direktivám aparátu vládnoucí strany a ROZHODNUTÍM MOCENSKY VLIVNÝCH JEDNOTLIVCŮ.

Ústava a ostatní zákony a právní normy neupravují ani obsah a formu, ani tvorbu a aplikaci takových ROZHODNUTÍ: JSOU PŘEVÁŽNĚ ZÁKULISNÍ, ČASTO JEN ÚSTNÍ, OBČANŮM VESMĚS NEZNÁMÁ A JIMI NEKONTROLOVATELNÁ; jejich původci nezodpovídají nikomu než sami sobě a SVÉ VLASTNÍ HIERARCHII, přitom však ROZHODUJÍCÍM ZPŮSOBEM OVLIVŇUJÍ ČINNOST ZÁKONODÁRNÝCH I VÝKONNÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY, JUSTICE, odborových, zájmových i všech ostatních společenských organizací, JINÝCH POLITICKÝCH STRAN, podniků, závodů, ústavů, škol a dalších zařízení, přičemž JEJICH PŘÍKAZY MAJÍ PŘEDNOST PŘED ZÁKONEM.

Kdo tomu nevěří, měl by si ve vlastním nejvyšším zájmu rozhodně přečíst následující aktuální dokumenty z naší každodení současnosti:

Demokratická Česká republika nebo (post) komunistický totalitní rusko-český Kriminální stát? Ze stále aktuálnějšího dokumentu Prohlášení Charty77: Třicáté výročí Charty77 pohledem bezejmenného a TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, CO SE DNES NIKOMU NEHODÍ!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007010501

Seznamme se se dvěma nejlepšími analýzami dnešního OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU. Tento nelidský svět, prorokovaný Georgem Orwellem v jeho nepřekonatelném díle "1984", už totiž stojí za našimi NEBRÁNĚNÝMI domovními dveřmi! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070079

nebo nejhlubší analýza plíživé, skryté a proto pro většinu zatím stále ještě neviditelné, ale o to nelidštější současné podoby moderní politicko-informační totality, jíž nás dnes orwelovská vládnoucí euroasijská kriminální fízlokracie pomalu ale jistě drtí a formuje ke svému vlastnímu zvířecímu obrazu - postupným utahováním šroubů a tlakem shora - když tuto nejhlubší protitotalitní analýzu CESTA DO OTROCTVÍ napsal světově uznávaný ekonom, myslitel a nositel Nobelovy ceny Friedrich August Hayek! Viz:
http://www.kosmas.cz/knihy/122287/cesta-do-otroctvi/

AKTUÁLNĚ: GENOCIDA EVROPSKÝCH NÁRODŮ TADY A TEĎ: DŮKAZY, JAK ZMANIPULOVANÝMI EVROPSKÝMI NÁRODY DEMOKRATICKY NEZVOLENÍ A DEMOKRATICKY NEODVOLATELNÍ RUŠTÍ AGENTI TOTÁLNĚ ZNIČILI PROSTŘEDNICTVÍM SOVĚTIZUJÍCÍ SE EVROPSKÉ UNIE VŠECHNY EVROPSKÉ NÁRODY I JEJICH VLASTNÍ NÁRODNÍ STÁTY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041001

Vztah mezi skutečnou svobodou a demokracií a "svobodou" a "demokracií", dnes nám předkládanou vládnoucí rusko-českou a rusko-evropskou kriminální fízlokracií, je vztahem skutečnosti a jejího přesného obrazu v zrcadle, tedy VZTAH SKUTEČNÉHO A NESKUTEČNÉHO, kdy to neskutečné existuje NE ve skutečnosti, KTEROU BYCHOM SI MOHLI PROVĚŘIT, ale pouze jako VIRTUÁLNÍ OBRAZ SVOBODY A DEMOKRACIE - JEHOŽ NEPRAVDIVOST - BEZ PŘÍMÉHO AKTIVNÍHO VSTUPU DO PRAKTICKÉ POLITIKY - PROVĚŘIT NELZE - kdy tento virtuální obraz dnešní "NEOMEZENÉ SVOBODY A DEMOKRACIE", "OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI" a "PRÁVNÍHO STÁTU" nepřežije kontakt s realitou a existuje pouze v naší dobře naprogramované mysli, kterou vládnoucí rusko-česká a rusko-evropská kriminální fízlokracie, prostřednictvím svého školního vzdělání, které nám "zdarma poskytla" a díky svým masmédiím, zcela ovládla!

Jak dnes vypadá a jak funguje vládnoucí systém NEVIDITELNÉ TOTALITY se dozvíme i se všemi podrobnostmi - včetně možností, jak se úspěšně bránit - v následujících dokumentech:

NEVIDITELNÁ TOTALITA VE KTERÉ VŠICHNI ŽIJEME: Post-komunistická totalitní rusko-česká kriminální fízlokracie, její NEVIDITELNÁ TOTALITA i její viditelný pseudo-politický a pseudo-informační totalitní systém kontrolované společnosti, v jehož formálně dokonale demokratických zrcadlových a do nekonečna se v našich myslích zrcadlících demokratických kulisách nás "demokraticky" uvěznili a JAK TENTO TOTALITNÍ VĚZEŇSKÝ SYSTÉM PSEUDO-DEMOKRATICKÝCH ZRCADLOVÝCH OBRAZŮ - A STEJNĚ ZRCADLOVÝCH FIKCÍ NEOMEZENÉ POLITICKÉ SVOBODY - MŮŽEME SNADNO A RYCHLE ZMĚNIT V SYSTÉM SKUTEČNÉ SVOBODY A SKUTEČNÉ DEMOKRACIE, NA KTERÝ SI BUDEME MOCI VLASTNÍMA RUKAMA SÁHNOUT!!!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009040901

Naše řešení VŠECH UVEDENÝCH PROBLÉMŮ, tedy náš komplexní protitotalitní a protikriminální program snadné a rychlé ODVOLATELNOSTI politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, program REFEREND a PŘÍMÉ demokracie "VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ!!! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! SYSTÉMOVÁ OBRANA PROTI SYSTÉMOVÉMU ÚTLAKU SVOBODNÝCH OBČANŮ TOHOTO SVĚTA VE ČTYŘECH OBRAZECH aneb JAK SE ZBAVIT PADOUCHŮ", je pro každého zájemce k dispozici - včetně jeho základní PREAMBULE - na http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003051202.

Náš současný volební program, který vám právě představujeme a o jehož volební podporu se u vás ucházíme, vychází z ducha naší tradiční programové PREAMBULE a právě z tohoto programu hodnotově a systémově vyšších idejí, o jejichž prosazení usilujeme.

Právě s tímto programem PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti každého politika nebo úředníka PŘÍMO OBČANY jsme poprve kandidovali už v prvních parlamentních volbách v roce 1990!!! Ve volbách do Senátu v roce 2000 jsme pak s tímto programem získali 14,18% hlasů. Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010022802. V roce 2003, proti nejsilnějším rusko-českým vládním a parlamentním stranám v dalších volbách do Senátu, přes 13% hlasů! Vládní ČSSD jsme dokonce porazili dvojnásobným rozdílem hlasů!!! Viz: http://www.volby.cz/pls/senat/se1111?xjazyk=CZ&xdatum=20031107&xv=1&xt=1.

Tyto úspěchy rozhodně nejsou náhodné, ale stávají se naopak politickým pravidlem! Před prvními volbami do Evropského parlamentu v roce 2004 jsme tento úspěch znovu zopakovali v předvolební televizní debatě lídrů pěti politických stran na ČT1. Dokázali jsme v hlasování diváků na hlavu porazit lídra parlamentní a vládní KDU-ČSL, senátorku a pozdější europoslankyni Zuzanu Roithtovou. Zatím co ona získala něco přes 25% hlasů, Petr Cibulka dokázal s našim programem švýcarské a americké PŘÍMÉ demokracie proti početné neparlamentní i vládní konkurenci získat 52,8% hlasů!!!

Samotné první české volby do Evropského parlamentu už tento úspěch z televizní debaty jenom potvrdily. Proti vládnoucímu rusko-českému kriminálnímu panoptiku, proti této všemocné FÍZLOKRACII, viz rozsáhlé internetové analytické dokumenty na http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003051201, proti jejich hluboce kriminálnímu státu, viz KRIMINÁLNÍ STÁT: CENTRALIZOVANÁ, UZAVŘENÁ, NEPRŮHLEDNÁ A NEKONTROLOVATELNÁ VÝKONNÁ, ZÁKONODÁRNÁ A SOUDNÍ STÁTNÍ MOC NAD OBČANY – DAŇOVÝMI POPLATNÍKY, V RUKOU NEVOLENÉ A OBČANY PLACENÉ, ALE JIMI NEODVOLATELNÉ (POST) KOMUNISTICKÉ TOTALITNÍ STÁTNÍ BYROKRACIE, JEJÍ INSTITUCE, REPRESIVNÍ ORGÁNY TÉTO STÁTNÍ MOCI, JEJICH PŘEDSTAVITELÉ, SPOLEČNÉ METODY A CÍLE http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022204, proti cenzuře, diskriminaci a informačnímu embargu jejich stejně hluboce kriminálních rusko-českých masmédií, viz soubor analytických dokumentů NADNÁRODNÍ A NADSTÁTNÍ MASMÉDIA - ZAHRANIČNÍ TOVÁRNY NA VÝROBU ČESKÉHO VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ A VYMÝVÁNÍ LIDSKÝCH MOZKŮ - V RUKOU SVĚTOVÉ KRIMINÁLNÍ FINANČNÍ INTERNACIONÁLY A JEJICH ÚKOLY V OBLASTI INFORMAČNÍ MANIPULACE, JEJICH PŘEDSTAVITELÉ, SPOLEČNÉ METODY A CÍLE http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022203 a proti jejich desítkám a stovkám milionů korun, které nám rusko-české parlamentní strany vytáhly svými kriminálními zákony z našich vlastních kapes, dokázali jsme s pomocí Boží, číslem 21 a s VOLEBNÍM FONDEM 2500, - Kč, (slovy dva tisíce pět set Kč!!!), získat 27 504 vašich hlasů, což je 1,17% všech celkem odevzdaných hlasů!!!

Je to dvojnásobný procentuální nárůst oproti parlamentním volbám 2002 a mnohonásobný oproti krajským volbám 2000!!! Tímto výsledkem jsme dokázali porazit velikým rozdílem hlasů dalších 22 politických stran(!!!) a před námi skončilo pouze 8 - z našich kapes finančně vysoce zajištěných a všemi rusko-českými masmedii na úkor ostatních bezkonkurenčně preferovaných - oficiálních rusko-českých politických stran ("post") komunistické totalitní demokratury.

Podobný úspěch jsme získali i v krajských volbách 2008, kdy jsme dokázali - bez jediné koruny na volební kampaň - získat téměř 20.000 hlasů pro náš protikriminální program PŘÍMÉ demokracie, což bylo o 236,2%, tedy 2,362x více, než v předchozích krajských volbách!!!

Na to bezprostředně navázal úspěch v druhých volbách do Evropského parlamentu, které se konaly 5. a 6. června 2009, kdy jsme pro náš proevropský PROGRAM PRO EVROPU SVOBODY, ZODPOVĚDNOSTI A PŘÍMÉ DEMOKRACIE: NEPTEJME SE, CO MŮŽE UDĚLAT EVROPA PRO NÁS ALE PTEJME SE, CO MY SAMI MŮŽEME UDĚLAT PRO EVROPU! získali na základě své volební kampaně ve výši 7.500,-Kč, která se opírala pouze o náš kompletní volební název=základ našeho několika set stránkového volebního programu - kterého se vládnoucí rusko-česká kriminální fízlokracie a její masmédia tak děsí - a o naše volební internetové stránky WWW.CIBULKA.NET, 23.612 vašich hlasů!!!

Svými hlasy na podporu našeho protikriminálního programu PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! jste nám umožnili získat z vašich daní v rámci finančního příspěvku na volební náklady částku 708.360,-Kč! To nám umožní kandidovat v nadcházejících parlamentních volbách a pokračovat tak v našem úsilí o změnu dnešních kriminálních poměrů, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak!

Podpořte v nadcházejících volbách tento program i vy! Teprve pak - S VAŠÍ POMOCÍ - dokážeme společně porážet i nejsilnější parlamentní strany tohoto kriminálního rusko-českého panoptika, které nám dnes vládne a zbavíme se jejich ekonomicky, kulturně i lidsky zničujícího sevření!!!

Na tom všem vůbec nic nemění ani skutečnost, že KAŽDÉ POLISTOPADOVÉ PARLAMENTNÍ, EVROPSKÉ A KRAJSKÉ VOLBY JSOU VLÁDNOUCÍMI RUSKO-ČESKÝMI KRIMINÁLNÍMI "ELITAMI" BARBARSKÝM ZPŮSOBEM AŽ K NEPOZNÁNÍ ZFALŠOVÁNY!!! O tom se může každý snadno a rychle sám přesvědčit! Viz:

STÍŽNOST NA NEPLATNOST VOLEB PRO JEJICH POLITICKY A MASMEDIÁLNĚ OSTŘE DISKRIMINAČNÍ A NEROVNÝ CHARAKTER, KTERÝ Z NICH DĚLÁ POLITICKOU TELEVIZNÍ REALITY SHOW PŘEDEM URČENÝCH VÍTĚZŮ A PŘEDEM URČENÝCH PORAŽENÝCH - PRO ZCELA NEPRŮHLEDNÉ A NEKONTROLOVATELNÉ POČÍTAČOVÉ SEČÍTÁNÍ DÍLČÍCH A ZEJMÉNA KONEČNÝCH VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ - PRO JEJICH NEODŮVODNĚNÉ DVOUDENNÍ TRVÁNÍ, KDY PŘES NOC JSOU NEHLÍDANÉ VOLEBNÍ URNY PLNĚ K DISPOSICI VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ FÍZLOKRACII PRO MASOVÉ PŘESUNY HLASOVACÍCH LÍSTKŮ, PRO SOUDNÍ NEBO JINOU NEPŘEZKOUMATELNOST A TEDY PRO JEJICH NAPROSTOU PROTIDEMOKRATIČNOST A PROTIÚSTAVNOST!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010060802

Soutěž pro ty, kteří už ovládají siderické kyvadlo: 1.Otázka: Byly parlamentní volby 2010 zfalšovány? 2.Otázka: Získali jsme v nich přes 4,15% hlasů?
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010052902

SKUTEČNÉ VÝSLEDKY ZFALŠOVANÝCH VOLEB DO OBLASTNÍHO PARLAMENTU 23. NÁRODNOSTNÍHO OKRUHU GUBERNIE ZÁPADNÍ RUSKO, MEZI NEINFORMOVANÝMI ZNÁMÉHO POD DOČASNÝM KRYCÍM NÁZVEM ČESKÁ REPUBLIKA!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010061901

DALŠÍ TOTÁLNĚ AŽ K NEPOZNÁNÍ ZFALŠOVANÉ VOLBY ZA NÁMI, TENTOKRÁT DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV 2012, VE KTERÝCH JSME DÍKY VÁM ZÍSKALI VE SKUTEČNOSTI 15% HLASŮ - VÍC NEŽ VLÁDNÍ ODS! DĚKUJEME VÁM!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012100151

Soutěž pro ty, kteří už ovládají siderické kyvadlo: 1.Otázka: Byly krajské volby 2012 zfalšovány? 2.Otázka: Získali jsme (místo 0,88%) 15% hlasů?
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012100153

I za této situace je pro nás a náš národ životně důležité kandidovat proti vládnoucí skrytě totalitní fízlokracii rusko-českého kriminálního panoptika - kteří tahají z moskevského zákulisí za provázky a které ani nevidíme a zejména proti jejich nastrčenému politicko-masmediálnímu komplexu, který naopak vidíme a slyšíme až příliš dobře - v každých volbách, které se v naší zemi budou konat a neustále náš tlak zvyšovat! Pod našim rostoucím tlakem budou vládnoucí rusko-české kriminální "elity" dělat stále větší a větší chyby a my se budeme stávat naopak stále silnějšími a silnějšími. Jednou pak získáme tolik hlasů, že už to nebude možné v plném rozsahu zfalšovat a my - se svým průlomovým programem snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY - prorazíme všechny jejich politické, ekonomické, masmediální, kádrové a vzdělávací bariéry, které kolem nás a proti nám za naše peníze vytvořili, aby nám mohli vládnout svými ultra-kriminálními metodami, jako svým bezprávným otrokům, na věčné časy a nikdy jinak!!!

Pak naše politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net přivede se svým programem snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a úředníků PŘÍMO OBČANY - a při volebním zisku přes 50% ze všech odevzdaných hlasů, kterým konečně překročíme alespoň o desetinu procenta 5% uměle vytvořenou diskriminační barieru - do parlamentu České republiky prvních několik opravdu slušných a přitom nebojácných a v dlouholetých politických bojích zocelených lidí, které nebude možné koupit ani zastrašit! To je základní podmínka dosažení skutečného vítězství Lidí Dobra, které nebude možné korupcí, vydíráním ani zastrašováním zvrátit zpět ve prospěch dnes nám vládnoucích Lidí Zla!!!

Tato štěrbina se pak bude pod našim rostoucím tlakem dále a stále rychleji a rychleji rozšiřovat, až se jim celý jejich kriminální zotročovací systém zhroutí a my budeme konečně svobodní! Začít však musíme - pokud opravdu chceme jednou se svým programem snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY zvítězit - od té nejnižší komunální politické úrovně, kde je moc vládnoucího rusko-českého politicko-masmediálního kriminálních komplexu nejslabší!!! PROTO NASAĎME DO TOHOTO BOJE PROTI VLÁDNOUCÍMU ZLU A JEHO NOSITELŮM SAMI SEBE A KANDIDUJME!!! Vše co je pro začátek důležité najdeme zde:

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net děkuje všem 217.385 voličům, kteří nás v parlamentních volbách 2010 svým hlasem podpořili a ŽÁDÁ JE, ABY ZA NÁS KANDIDOVALI ALESPOŇ JAKO NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010052903

Proto znovu opakujeme: Pokud se nám má podařit s VAŠÍ pomocí tohle vládnoucí rusko-české kriminální panoptikum ve volbách porazit, musíme pro to SPOLEČNĚ něco udělat: Pro začátek běžme tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLME ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE, ale podpořme svým hlasem - a ještě lépe i SVOJÍ KANDIDATUROU - politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net a její program snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a úředníků PŘÍMO OBČANY!!!

Omlouváme se za technické problémy, způsobené představiteli vládnoucí rusko-české kriminální fízlokracie a jejich námezdnými žoldáky, proti kterým společně bojujeme, že náš původní kompletní volební program z našich internetových stránek zmizel a že naše volební stránky jsou pouze částečně funkční. Náš základní komplexní celostátní volební program pro všechny úrovně státní správy a samosprávy se zachoval pouze na této adrese:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120101

Pokračování našich aktuálních volebních programů pro volby do do zastupitelstev všech českých měst a obcí, do pražského magistrátu, do zastupitelstev všech dalších 13-ti krajů, do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a do Evropského parlamentu proto najdete na těchto náhradních adresách:

Nejlepší české protikriminální programy PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY:

A) Náš nejlepší protikriminální program referend, PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do zastupitelstev všech českých měst a obcí:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092401

B) Náš nejlepší protikriminální program referend, PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do pražského magistrátu:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006101701

C) Náš nejlepší protikriminální program referend, PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do krajských zastupitelstev 13-ti krajů ČR:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004072601

D) Náš nejlepší protikriminální program referend, PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120101


E) Náš nejlepší protikriminální program referend, PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do Evropského parlamentu:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092301


NAŠICH PĚT ZÁKLADNÍCH FORMULÁŘŮ SOUHLASU S KANDIDATUROU ZA NAŠI POLITICKOU STRANU VOLTE PRAVÝ BLOK WWW.CIBULKA.NET DO VŠECH PŘÍŠTÍCH VOLEB V ČR - KE STAŽENÍ NA FORMÁT 1xA4, VYTIŠTĚNÍ, VLASTNORUČNÍMU VYPLNĚNÍ A PODEPSÁNÍ MODROU TUŽKOU - PAK NAJDEME ZDE:

A) Parlamentní volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako NEZÁVISLÝ kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012102

B) Evropské volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako NEZÁVISLÝ kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090077

C) Komunální volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako NEZÁVISLÝ kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070104

D) Krajské volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako NEZÁVISLÝ kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012107

E) Pražské volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako NEZÁVISLÝ kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013101

(Svoje vyplněné formuláře souhlasu se svojí kandidaturou popřípadě i se souhlasem s kandidaturou vašich přátel a našich politických příznivců na podporu našeho nejlepšího protikriminálního a protitotalitního programu PŘÍMÉ demokracie, odvolatelnosti politiků PŘÍMO OBČANY a kvalitativní demokracie váženého volebního hlasu nám prosím předávejte POUZE OSOBNĚ na našich každoročních setkáních, určených pouze pro naše politické příznivce, pevně rozhodnuté nás a náš volební program podpořit svojí kandidaturou, které pro ně pořádáme dvakrát ročně ve státní svátky 1.května a 28.října od 10 do 12 hodin na Strossmayerově náměstí v Praze, cca 3 minuty od stanice metra C Vltavská, před kostelem svatého Antonína. Je to opravdu JEDINÝ způsob, jak s námi navázat oboustraně prospěšné pracovní spojení k nápravě věcí veřejných! Většina dopisů a mailů se nám v naší současné třeskuté demokracii ruského typu bohužel ztrácí...)


Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net kandiduje se svým nejlepším protikriminálním a protitotalitním programem PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY v každém městě a obci, kde se našel alespoň 1 angažovaný občan, který se s tímto programem nebojí kandidovat!!! PŘEDEM VÁM DĚKUJEME ZA KONKRÉTNÍ PROJEV VAŠÍ ODVAHY ROZHODNUTÍM OBČANSKY SE ANGAŽOVAT A KANDIDOVAT ZA NÁS, ALE I ZA VAŠI DALŠÍ TRVALOU POLITICKOU PODPORU NAŠEMU UNIKÁTNÍMU PROGRAMU!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010080601

PODPOŘTE PROSÍM SVÝM VLASTNORUČNÍM PODPISEM KANDIDATURU PETRA CIBULKY NA PRESIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY A POMOZTE PRO NĚHO SEHNAT POVINNÝCH 50.000 PODPISŮ!!! NA PODPISOVÝCH ARŠÍCH PROSÍM NEVYPLŇUJTE ŽÁDNÉ DATUM, ABY VAŠI PÍSEMNOU PODPORU PŘÍŠTÍ KANDIDATURY PETRA CIBULKY NA FUNKCI PRESIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY NEBYLO MOŽNO DRŽITELI MOCI ZNEPLATNIT! PŘEDEM VÁM DĚKUJEME ZA VAŠI POLITICKOU PODPORU!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012020013

***VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM
A JEJICH NOVINÁŘŮM?

NO KONEČNĚ!!!
VĚŘME SAMI SOBĚ!!!


Politická strana Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, jde nejenom do parlamentních voleb, ale i do voleb do magistrátu hlavního města Prahy, do krajských voleb ve všech našich krajích i do senátních voleb vždy s nejdůležitějším úkolem: UDĚLAT Z BANKROTUJÍCÍ ČESKÉ REPUBLIKY, S NEDOSTATKEM SVOBODY A DEMOKRACIE, BOHATOU A SVOBODNOU ZEMI, JAKO JE ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE A SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, TEDY DVA OBČANSKY NEJSVOBODNĚJŠÍ A PROTO I NEJBOHATŠÍ STÁTY NAŠEHO SVĚTA! Pokud se nám to má s VAŠÍ pomocí podařit, musíme pro to SPOLEČNĚ něco udělat! Běžme tentokrát VŠICHNI k volbám, ale jestli nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni, NEVOLME parlamentní strany!!!

Pětinásobný politický vězeň komunismu, aktivista Charty77, člen Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), šéfredaktor NECENZUROVANÝCH NOVIN a vydavatel seznamů komunistického Gestapa StB Petr Cibulka, ale i řada členů jeho politické strany Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, viz http://www.cibulka.net/petr/pb_opredsedovi.php, jsou už po desítky let jedinými autentickými představiteli skutečné hodnotové a systémové opozice v tomto kriminálním ("post") komunistickém státě, jehož jsme všichni obětí. Náš komplexní program ODVOLATELNOSTI politiků, REFEREND a PŘÍMÉ demokracie "NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ!!! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! SYSTÉMOVÁ OBRANA PROTI SYSTÉMOVÉMU ÚTLAKU SVOBODNÝCH OBČANŮ VE ČTYŘECH OBRAZECH aneb JAK SE ZBAVIT PADOUCHŮ", je pro každého zájemce k dispozici na http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003051202.

Právě s tímto programem jsme získali v roce 2003 proti nejsilnějším vládním a parlamentním stranám ve volbách do Senátu přes 13% hlasů! Vládní ČSSD jsme dokonce porazili dvojnásobným rozdílem hlasů!!! Tento úspěch rozhodně není náhodný, ale stává se naopak politickým pravidlem! Před volbami do Evropského parlamentu jsme ho znovu zopakovali v předvolební televizní debatě lídrů pěti politických stran na ČT1, kdy jsme dokázali v hlasování diváků na hlavu porazit lídra parlamentní a vládní KDU-ČSL, senátorku Zuzanu Roithtovou. Zatím co ona získala něco přes 25% hlasů, Petr Cibulka dokázal s našim programem švýcarské a americké PŘÍMÉ demokracie proti početné neparlamentní i vládní konkurenci získat 52,8% hlasů!!!

Samotné volby do Evropského parlamentu už tento úspěch jenom potvrdily. Proti vládnoucímu kriminálnímu panoptiku, proti této všemocné FÍZLOKRACII, viz rozsáhlé internetové analytické dokumenty na http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003051201, proti jejich kriminálnímu státu, viz http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2000/nn2400/obsah/index.htm, proti cenzuře, diskriminaci a informačnímu embargu jejich stejně kriminálních masmédií, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004060901 a proti jejich milionům, dokázali jsme s pomocí Boží, číslem 21 a s VOLEBNÍM FONDEM 2500, - Kč, (slovy dva tisíce pět set Kč!!!), získat 27 504 vašich hlasů, což je 1,17% všech celkem odevzdaných hlasů!!! Je to dvojnásobný procentuální nárůst oproti parlamentním volbám 2002 a mnohonásobný oproti krajským volbám 2000!!! Tímto výsledkem jsme dokázali porazit velikým rozdílem hlasů dalších 22 politických stran(!!!) a před námi skončilo pouze 8 - z našich kapes finančně vysoce zajištěných a všemi masmedii na úkor ostatních bezkonkurenčně preferovaných - oficiálních stran ("post") komunistické demokratury.

Díky vaší obrovské podpoře našim pravdivým MYŠLENKÁM a pravdivému SLOVU - což je největší důkaz vítězství ducha nad tupou hmotou(!!!) - jsme tak poprvé dokázali v opozici proti negativním „elitám“ tohoto světa, viz rozsáhlý česko – americký analytický dokument SVĚT V RUKOU NEGATIVNÍCH ELIThttp://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003092402, překonat nesčetné protiústavní diskriminační bariéry, které nám všem vládnoucí ("post") komunistický eStBlishment postavil do cesty, aby jeho vláda nad námi nemohla být nikdy poražena!

Zisk 825 120,-Kč za vaše hlasy nám umožnil - DÍKY VÁM - politicky přežít do dalších voleb a pokračovat jako vysoce aktivní politická strana Pravý Blok – strana za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET v další politické činnosti při rozvíjení našeho volebního úspěchu ve prospěch skutečné svobody a skutečné demokracie! Tedy ODVOLATELNOSTI politiků, které si platíme a PŘÍMÉ demokracie, bez které se už dále neobejdeme! Viz hluboká politologická analytická studie PhDr.Miloslavy JebavéProč bude PARLAMENTNÍ demokracie vystřídána demokracií PŘÍMOU“ http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004060301

Žádná jiná neparlamentní strana takového úspěchu v posledních letech nedosáhla! Proto podpořte tento program ODVOLATELNOSTI politiků v nadcházejících krajských volbách i VY! Víc pro sebe v tomto kriminálním státě dnes opravdu nelze udělat!

JAKÁ PRÁVA A SVOBODY DÁVÁ OBČANŮM NAVÍC SYSTÉM ŠVÝCARSKÉ PŘÍMÉ DEMOKRACIE, KTERÝ PROSAZUJEME, OPROTI VŠEM OSTATNÍM STANDARDNÍM ZÁPADNÍM "DEMOKRACIÍM" OLIGARCHICKÉHO TYPU? Rozdíl v míře svobody občanů není v pouhých procentech anebo v násobcích, ale v řádech!

Chceme především změnit cestou ODVOLATELNOSTI politiků a PŘÍMÉ demokracie dnešní socialistický systém pražské státní byrokracie, importovaný k nám z Moskvy a dnes přecházející spolu s námi všemi v mnohem mohutnější SVAZ EVROPSKÝCH SOVĚTSKÝCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK (SESSR) - tedy ve vládnoucí a ze strany občanů NEODVOLATELNOU, neprůhlednou a nekontrolovatelnou masu anonymních a vzájemně nerozlišitelných politiků a úředníků, kteří se nikomu z nás ze svých skutků nezodpovídají - ve svobodnou konfederaci suverénních a nezávislých evropských států, regionů a jejich suverénních svobodných občanů!

Politická strana Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET v naší zemi dlouhodobě prosazuje zavedení PŘÍMÉ demokracie, tedy osvědčeného, svobodného, otevřeného a z hlediska občanů-daňových poplatníků dokonale průhledného a kontrolovatelného politického systému, už stovky let dobře fungujícího ve Švýcarské konfederaci a ve většině států Spojených státu amerických. Tedy dvou skutečně NEJSVOBODNĚJŠÍCH a proto i NEJBOHATŠÍCH zemí našeho světa!

Politici a všichni důležití úředníci jsou v takovém svobodném a poprvé skutečně demokratickém politickém systému konečně ODVOLATELNÍ, a to ne politiky, ale přímo samými občany-daňovými poplatníky, a to v referendech a občanských iniciativách! Zákony jsou předtím, než nabudou platnosti, vždy široce publikovány, aby se k nim mohli občané ve lhůtě 90 dnů vyjádřit – tj. aby v této lhůtě mohli v případě nespokojenosti s daným zákonem shromáždit zákonný počet podpisů a v následném referendu pak takový špatný parlamentní zákon zrušit!

Například i v daleko nejsvobodnější a nejdemokratičtější evropské zemi, tedy ve Švýcarské konfederaci, je každý rok v průměru 8% parlamentních zákonů zrušeno občany v referendu jako špatných! Političtí představitelé státu a nejvyšší státní úředníci (např. SOUDCI, ředitelé POLICIE, státní zástupci, apod.) jsou v systému americké PŘÍMÉ demokracie voleni, a to ne parlamentem a politiky, ale přímo občany! Pokud jsou občané s prací jimi placených představitelů nespokojeni, v rámci občanské iniciativy je velice snadno a rychle sami odvolají! Viděli jsme to před nedávnem v případě odvolání nejvyššího představitele Kalifornie!

Více o tom, jak funguje Švýcarská konfederace svobodných občanů, najdete na Internetu na stránkách http://sweb.cz/setfree/svyc.htm, http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004060301 nebo ve čtvrté poslední části našeho programu "NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ!!! VĚŘTE SAMI SOBĚ!!! SYSTÉMOVÁ OBRANA PROTI SYSTÉMOVÉMU ÚTLAKU SVOBODNÝCH OBČANŮ VE ČTYŘECH OBRAZECH aneb JAK SE ZBAVIT PADOUCHŮ" na http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003051202

Občané obou těchto svobodných zemí si SAMI URČUJÍ VÝŠI DANÍ ve svých obcích, městech a regionech a rovněž ONI SAMI ROZHODUJÍ O TOM, NA CO MAJÍ BÝT JEJICH VLASTNÍ PENÍZE URČENY a za jakých podmínek! Proto se ve Švýcarsku, na rozdíl od České republiky, hospodaří s penězi daňových poplatníků nejpřísněji a nejhospodárněji! Ve Švýcarské konfederaci mohou občané dokonce vyvolat referendum o státním rozpočtu a v případě své nespokojenosti přijetí špatného státního rozpočtu zabránit!

Občané České republiky mají se socialistickým plánováním a s centrálním přerozdělováním svých vlastních finančních prostředků více než šedesátiletou velice negativní zkušenost. Dnešní 50% super likvidační zadlužení České republiky, když Argentina před nedávnem jako stát zbankrotovala "už" při zadlužení 40%, je toho nejlepším důkazem! Proto naši občané velmi dobře vědí, co je v rychle se sovětizující Evropské unii čeká. Bohužel pro ně, jsou tak časově vytíženi zajišováním základních životních potřeb pro sebe a své rodiny, že nemají čas ani energii studovat sple zcela nepřehledných bruselských zákonů a předpisů a už vůbec nejsou schopni na ně reagovat jediným povoleným způsobem – tj. naprosto neúčinnými stížnostmi a peticemi, na které samozřejmě nikdo účinným způsobem nereaguje, pokud vůbec reaguje…

Jediné SKUTEČNÉ ŘEŠENÍ, tedy rychlá a snadná ODVOLATELNOST politiků přímo občany a SNADNO VYVOLATELNÁ a pro držitele moci ZÁVAZNÁ referenda a občanské iniciativy, jsou pro 10 milionů občanů České republiky - při zákonné povinnosti napřed shromáždit 500 tisíc ověřených podpisů a při nejméně 50% povinné účasti - absolutně nedostupná.

Pro srovnání: V 60-ti milionové Itálii, s dlouhou demokratickou tradicí a velice početně silnou, bohatou, politicky aktivní, zkušenou a dobře zorganizovanou střední třídou, je rovněž nutno pro vypsání referenda shromáždit 500 tisíc podpisů, stejně jako v 6x méně početné a občansky a podnikatelsky zcela zdevastované 10-ti milionové ("post") komunistické České republice!!!

Jak je vidět, čeští parlamentní politici, poslušné děti své milované a před všemi ostatními uzavřené ("post") komunistické Národní fronty, vycházející ještě ze sovětizačního Košického vládního programu z roku 1945, mají děsivou hrůzu ze svých vlastních občanů-daňových poplatníků! Komunistický feudalismus a nevolnictví v České republice ještě ani zdaleka neskončilo... Záleží pouze na nás, jak dlouho budeme těmto politikům ještě důvěřovat!

Jak řekl Cicero před 2000 lety: SVOBODA JE ÚČAST NA MOCI! Bruselské a na to navazující české zákony však dnes nejsou tvořeny společně s občany-daňovými poplatníky, pod jejich kontrolou a pro ně samotné, ale jsou tvořeny a přijímány uzavřenou a neodvolatelnou nomenklaturou proti lidem! Proti všemu vyššímu, co dělá člověka člověkem! Zákony a direktivy nejsou dělány a publikovány tak, aby se k nim občané národů Evropy mohli SNADNO a RYCHLE vyjádřit, stejně tak, jako se ke všem zákonům mohou snadno a rychle vyjádřit občané Švýcarské konfederace nebo většiny jednotlivých států USA, ale jsou tvořeny a prijímány naopak tak, aby se k nim občané vyjádřit vůbec nemohli, aby se v nich nevyznali, utopili se v nich a aby jimi byli co nejvíc svázáni, maximálně omezeni, aby skrze ně pozbyli veškeré své skutečné svobody!

Občané zemí EU, mezi něž patříme, nemají - na rozdíl od Švýcarské konfederace a většiny států USA - žádnou možnost změnit nebo zrušit ty zákony, které je dusí a které toto jejich daňové i jiné okrádání a politickou manipulaci zajišují a legalizují! Občané-daňoví poplatníci ani nemají možnost, na rozdíl od většiny států USA, politiky a úředníky, kteří je zklamali, SNADNO a RYCHLE odvolat!

Tak se ve střetu s touto neprůhlednou a nekontrolovatelnou politicko-byrokratickou hydrou, která nás dusí a vysává, už předem dobrovolně a rezignovaně vzdáváme poloviny svých příjmů a veškerých svých svobod, tedy skutečné ÚČASTI NA MOCI, a všechno nejcennější přenecháváme těmto naprosto neznámým lidem - které nemůžeme ani kontrolovat, natož odvolat - aby s tím podle své libovůle a bez jakékoliv zodpovědnosti nakládali ve svůj vlastní prospěch!

Pouze volby, parlamentní, senátní, místní nebo krajské jsou za této současné, naprosto nedemokratické situace, jedinou šancí, kdy občané mohou vyjádřit svůj názor a říci NE politikům, kteří si v souladu se svými vlastními zákony každoročně přisvojují polovinu jejich výdělků!

Dne 11. a 12. června 2004 se politická strana Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET účastnila se svým programem švýcarské a americké PŘÍMÉ demokracie "VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ!!! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! SYSTÉMOVÁ OBRANA PROTI SYSTÉMOVÉMU ÚTLAKU SVOBODNÝCH OBČANŮ VE ČTYŘECH OBRAZECH aneb JAK SE ZBAVIT PADOUCHŮ" voleb do Evropského parlamentu.

Pravý Blok očekával v těchto volbách zisk minimálně 1 mandátu na základě skutečnosti, že jeho předseda, volební lídr a autor jeho programu Petr Cibulka, získal v předchozích mimořádných volbách na podzim r.2003 do Senátu v Brně 13,3% hlasů, tj. 4. místo mezi 8 kandidáty, když k postupu do druhého kola mu tehdy chybělo pouhých 780 hlasů! Výrazně tak porazil i kandidáty silných parlamentních a vládních stran – ČSSD (Marii Součkovou, ministryni zdravotnictví), když vládní Unie svobody se svého kandidáta vůbec neodvážila postavit…

Pravý Blok chce v každých volbách prosadit zásadní DECENTRALIZACI státní moci a dát co nejvíce pravomocí přímo občanům. Jenom tak si budou moci občané - daňoví poplatníci o svých vlastních záležitostech rozhodovat sami a nebudou si ze svých kapes platit ani o jednoho politika, soudce, policejního ředitele nebo úředníka více, než nezbytně potřebují! Občané si tedy budou o všech svých konkrétních záležitostech rozhodovali na nejnižší možné úrovni, tedy především na úrovni obce, města, kraje nebo ve výjimečných případech na úrovni státu (Ve Švýcarské konfederaci se například pořádají v průměru pouze 4 celostátní referenda ročně!).

Zatím co všechny parlamentní a některé neparlamentní strany mohou do voleb investovat miliony až stovky milionů korun, které jim nedobrovolně dáváme z našich daní, tedy z našich kapes (ve formě přímých stamilionových dotací na jejich politickou činnost, kteroužto povinnost si tyto parlamentní strany proti nám společnou rukou odhlasovaly, dále jim pak dáváme další stovky milionů za jejich získané mandáty, přičemž tyto stovky milionů korun na svou politickou činnost proti našim právům a svobodám ovšem parlamentní strany získaly ne díky svým kvalitám, které u nich nenajdeme, ale pouze zásluhou předchozího získání našich peněz, které nám už dávno předtím tyto parlamentní politické strany svým "zákonným" rozhodnutím na tuto svoji politickou činnost sebraly, další stovky milionů jim dáváme ze svých kapes ve formě příspěvků za jimi získané hlasy voličů z parlamentních volbách, když hlasy, získané ve volbách, se proplácí pouze některým politickým stranám(!!!), další miliony pak tyto privilegované politické strany dostávají ve formě dotací z různých podivných fondů a nadací a nakonec - bezpochyby recipročně - i od bohatých soukromých dárců, většinou za nějaké nečisté protislužby, což v dosavadním naprosto uzavřeném, neprůhledném a nekontrolovatelném systému státní moci a při neodvolatelnosti politiků přímo občany není vůbec těžké).

Politická strana Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET žije už od roku 1996 - na rozdíl od těchto parlamentních politických pijavic a parazitů - pouze ze svých vlastních peněz, tj. z členských příspěvků svých členů a z drobných darů od svých sympatizantů. Daňového poplatníka tedy zatím nestála politická činnost Pravého Bloku ani korunu!

Přitom Pravý Blok - jako jediná politická strana - má skutečně řešení na všechny problémy, které nyní zužují Českou republiku! Viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004040701 Tyto problémy začínají ohrožovat i stále zadluženější země Evropské unie, která si dnes žije vysoko nad své skutečné poměry, tedy nad výkonnost a konkurenceschopnost své socializující se ekonomiky.

Program politické strany Pravý Blok - strany za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET pod názvem "NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ!!! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! SYSTÉMOVÁ OBRANA PROTI SYSTÉMOVÉMU ÚTLAKU SVOBODNÝCH OBČANŮ VE ČTYŘECH OBRAZECH aneb JAK SE ZBAVIT PADOUCHŮ", důsledně orientovaný na prosazení staletých principů tradiční švýcarské a americké PŘÍMÉ demokracie a ODVOLATELNOSTI politiků - tedy základních principů dvou nejsvobodnějších a proto i nejbohatších zemí naší planety(!!!) - do politického systému České republiky a celé Evropy, je dnes jediný systémově a hodnotově komplexní program, který může vyřešit naše současné i budoucí problémy! Podpořme v nadcházejících volbách tento program i my ostatní! Nezapomeňme: V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘITOM ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za VAŠI podporu!


UNIVERZÁLNÍ PROGRAM
OPRAVDU PRO VŠECHNY!


Politická strana Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků přímo občany, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET ...
chce pro dosažení cílů svého politického programu švýcarské a americké PŘÍMÉ demokracie "VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!" využít všech možností, včetně zatím nevyužité možnosti ZÁKONODÁRNÉ INICIATIVY zastupitelstev krajů ve vztahu k parlamentu a usiluje tímto způsobem prosadit do stávajícího politického systému zákonnou cestou hluboké změny politických mechanismů, zásad a mravních i duchovních hodnot nejvyšší systémové povahy, kterými jsou zejména:Kontrola politické moci ZDOLA: Demokracie PŘÍMÁ,
ODVOLATELNOST politiků
přímo občany - daňovými poplatníky,
REFERENDA a OBČANSKÉ iniciativy


a) Uzákonění referend a občanských iniciativ jako základních prostředků k prosazení radikální decentralizace politické moci a tím její přiblížení co nejníže dolů k občanům.

Referenda a občanské iniciativy považujeme za nejdůležitější prostředek k prosazení práva občanů – daňových poplatníků, rozhodovat o všech záležitostech, které oni sami považují pro sebe na místní, regionální a celostátní úrovni za důležité.

Výsledek těchto referend a iniciativ - bez ohledu na volební účast - musí být pro držitele moci ZÁVAZNÝ a POD SANKCÍ bezodkladně uvedený do praxe, stejně jako je tomu v případě voleb!


Vše, co je možno rozhodnout na co nejnižší úrovni, tedy co nejblíže k občanům, se rozhoduje tam a teprve to, co na místní úrovni efektivně rozhodnout nelze, je občany dobrovolně delegováno na vyšší samosprávnou jednotku! Nikdy ne naopak, tedy tak, jak to dnes vidíme všude kolem sebe!!!

b) Decentralizace současné hypercentralizované FINANČNÍ státní moci nad občany a její delegování na nižší samosprávné jednotky, tedy na kraje, města, obce a především na samotné občany.

Stát je ten vůbec nejhorší hospodář s jemu svěřenými penězi daňových poplatníků, kterému jejich peníze pokud možno vůbec nepatří do ruky! Chceme-li získat ze státní pokladny 1 korunu, musíme do ní napřed ze svých kapes odvést 2 koruny!!! Proto usilujeme o minimální a levný - ale rozhodně ne bezbranný - národní stát svobodných občanů!


Například Rakousko – Uhersko, světová velmoc, mělo pouze tři ústřední ministerstva: Ministerstvo obrany, zahraničních věcí a financí. Vše ostatní rozhodovaly nižší správní a samosprávné jednotky!

Žádná vláda, parlament, region, město nebo obec NESMÍ NA ZÁKLADĚ ÚSTAVNÍHO ZÁKONA PŘIJMOUT DEFICITNÍ ROZPOČET a politicky bezohledně a nezodpovědně tak korumpovat ve svůj krátkozraký sobecký prospěch zmanipulované voliče na úkor jejich budoucnosti!

Právě to se dnes v masovém a likvidačním rozsahu rukama "české" vlády děje! Na úkor českého národa, ale ve prospěch nadnárodních a NADstátních bank!!! Viz např
. http://cms-consulting.org/dluh/dluh-CZ.htm.

Právě proto musí být každý rozpočet z veřejných zdrojů vyrovnaný a přijatý na každé úrovni všelidovým REFERENDEM všech občanů - daňových poplatníků!

Prosazujeme hlubokou decentralizaci až na úroveň obce v rozhodování o STANOVENÍ VÝŠE a MÍSTA VÝBĚRU regionálních a místních daní. Většina našich peněz musí zůstat bez zbytečných přesunů a centrálního direktivního přerozdělování v regionech, městech a obcích, tedy tam, kde byly vydělány. O jejich využití musí rozhodovat samy regiony, města a obce pod důslednou kontrolou občanů – daňových poplatníků, bez jejichž vůle nesmí vypadnout z obecní kasy ani haléř.

c) KONTROLA výkonů a financování politické a správní moci nad námi kontrolou této moci ZDOLA, tedy ze strany všech občanů – daňových poplatníků, VOLBOU a ODVOLÁNÍM nejdůležitějších představitelů státní správy a samosprávy, prezidenta, starostů, soudců, policejních ředitelů, státních zástupců, některých ústavních činitelů a všech rozhodujících úředníků, a to ne politiky, ale PŘÍMO OBČANY v referendech a občanských iniciativách!

d) ZÁSADNÍ ZMĚNA ZÁKONA O VŠECH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH! Výběrová řízení na projekty, financované z veřejných zdrojů, budou zveřejněna i s veškerými informacemi a podmínkami vždy na Internetu. Musí být pro občany a všechny zúčastněné naprosto otevřená, průhledná a POD SANKCÍ kdykoliv a kýmkoliv VEŘEJNĚ kontrolovatelná! Jakákoliv zjištěná nepoctivost při manipulaci s penězi občanů bude přísně trestána! Nesmí se nikdy stát - tak jako se to pod vládou kriminálních "elit" děje v současnosti dnes a denně - aby za způsobenou škodu na veřejném majetku nebyl nikdo potrestán!!! Viz:

Při zadávání veřejných zakázek se dají ušetřit desítky miliard z našich vlastních kapes!!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005111303

e) Přímá, snadná a rychlá OVOLATELNOST politiků, všech volených státních úředníků a úředníků samosprávy ze strany občanů – daňových poplatníků a jejich občanských iniciativ, a to v maximálním rozsahu! Náš politický program švýcarské a americké PŘÍMÉ demokracie "VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!" jako vůbec jediný politický program na celé české politické scéně nejenom úplně demontuje systém komunistické kádrové nomenklatury, ale i skrytou kádrovou nomenklaturu vysoce kvalifikovaných a před většinovou veřejností zcela uzavřených menšin, v nekterých případech přímo kriminálních. Pouze tento program - a žádný jiný - konečně navrací většine zpět všechna její práva!!!OBČANSKÁ PRÁVA, SVOBODY,
POVINNOSTI A ZODPOVĚDNOST

f) Ústavními a zákonnými prostředky prosadíme povinnost státní správy a samosprávy zajistit POD SANKCÍ nezpochybnitelné a ze strany občanů snadno vymahatelné právo na bezpečnost, politickou, národní a náboženskou svobodu i na základní sociální jistoty pro zajištění důstojného života všech občanů, jako nejvyšší povinností státu, regionu a domovské obce, pokud tyto instituce mají mít smysl.

g) Zákony o občanství obce a kraje, o domovském právu a zákon o potulce, které zabrání soustřeďování, žebráků a kriminálních osob z tuzemska i zahraničí v našich městech, jenž musí mít právo takové osoby zadržet, předat spravedlnosti, anebo deportovat na jejich náklady do jejich domovské obce anebo státu. Viz například:

ROMSKOU CAUSU JE NUTNÉ ŘEŠIT ZCELA JINAK!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005062008


Občanem státu se nesmí stát ten, který nedokáže předtím získat domovské právo své obce a svého kraje, a to vždy nejdříve po deseti letech bezkonfliktního pobytu.

Občanství obce udělují občané nejmenší příslušné administrativní jednotky dané obce novým osídlencům vždy v referendu! Jakýkoliv jiný způsob získání občanství a tedy veškerých práv je protizákonný!!!

Obce a jejich občané - daňoví poplatníci se pak musí podle zákona o občanství obce a domovském právu postarat o své nebydlící rodáky a občany, kteří svoje problémy nedokáží vyřešit vlastními silami! Bez získání občanství nelze získat žádnou podporu z veřejných zdrojů!
SOCIÁLNÍ POLITIKA,
KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ
NA KVALITNÍCH ŠKOLÁCH,
REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ
A DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU

Je dávno prokázáno, že stát nám ve skutečnosti mnohonásobně víc bere, než nám pak demonstrativně "dává", tedy pouze něco málo vrací! Sociální stát proto vytvoříme nejlépe a nejrychleji tím, že stát přestane lidi okrádat o to, co vlastním pracovním a podnikatelským úsilím vytvořili, prostřednictvím státem předepsaných likvidačních daní - se kterými stát a jeho úředníci stejně neumí hospodařit s péčí řádného hospodáře - a místo toho stát nechá občany a daňové poplatníky svobodně v referendech a občanských iniciativách rozhodnout jak o výši svých daní, tak i o výši rozpočtových výdajů, tedy o tom, jak se svými penězi ve své obci, městě, kraji anebo ve svém státě nejlépe, nejúsporněji a pod nejpřísnější občanskou kontrolou naložit.

h) Nová sociální politika: UŽ NE SOCIÁLNÍ S͍, ALE SOCIÁLNÍ TRAMPOLÍNA!!! Prosadíme, aby nezaměstnaní měli možnost místo podpor v nezaměstnanosti vykonávat obecně prospěšné práce za přiměřenou ale důstojnou mzdu, anebo aby řádně a s nejvyšší zodpovědností absolvovali rekvalifikační kurzy s nejvyšší úspěšností, pokud si chtějí během takového rekvalifikačního kurzu udržet nárok na podporu v dočasné nezaměstnanosti, vyplácenou jim z kapes ostatních.

i) NEJLEPŠÍ VZDĚLÁNÍ na finančně silných, svobodných a nezávislých školách zajistíme všem talentovaným – bez ohledu na jejich majetkové poměry – propojením financování jejich vzdělání s bohatými penzijními fondy. Tyto fondy budou - na rozdíl od bank - financovat vzdělání studentů nejenom na základě jejich nejvyššího svobodného rozhodnutí a zodpovědnosti, ale především za nejvýhodnějších úvěrových podmínek a podle jejich nejnáročnějších představ, a to na základě zásady SVOBODA a ZODPOVĚDNOST!

Tzv. "bezplatné vzdělání" - financované skrze stát z našich kapes - je nejméně vhodným řešením! Je už dávno prokázáno, že chceme-li obdržet ze státní pokladny 1,- korunu, musíme do ní napřed vložit 2,- koruny. Stát a jeho úředníci jsou tedy opravdu těmi nejhoršími hospodáři, kterým naše peníze pokud možno vůbec nepatří do ruky... Pravým opakem a nedostižným vzorem efektivnosti i nejvyšší školou svobody a zodpovědnosti je naopak financování nejvyššího vzdělání prostřednictvím penzijních fondů!

Která škola dokáže svým absolventům zajistit kvalitou jejich vzdělání nejvyšší uplatnění na trhu práce - když Úřady práce zpřístupní na Internetu pořadí škol, co se úspěšnosti jejich absolventů týče - tato škola bude mít nejvyšší počet uchazečů o studium, kteří jí přinesou za své vzdělání peníze, vypůjčené za tímto účelem na dlouhodobou půjčku s minimálním úrokem z penzijních fondů. Právě to dá nejúspěšnějším školám nejvyšší svobodu, nezávislost na státní moci, finanční sílu a možnosti dalšího svobodného rozvoje! Kruh se tím uzavře...

Nejvyšším úkolem vzdělání národa je připravit příslušníky našeho národa a našeho státu pro život v dnešním i příštím světě, a to při maximálním využití všech vnitřních i vnějších kapacit každého člověka, zejména s nejvyšším důrazem na schopnost správně se zorientovat v hierarchicky uspořádaných hodnotových, mravních a duchovních úrovních.

Proces národního vzdělávání k nejvyšší lidské kvalitě musí především lidi vést k samostatnému myšlení, k samostatnému hodnocení a samostatnému a zodpovědnému jednání v rámci těchto nejvyšších hierarchických principů Pravdy, Spravedlnosti a Svobody!

Nejúspěšnější školy se budou rozvíjet, ty nejméně úspěšné zaniknou a přestanou nás svými problémy a neschonými nebo naopak všeho schopnými pedagogy zatěžovat! Oboustranně nejjistější investicí je investice do vzdělání!!!

j) REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ A DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU! Politická strana Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků přímo občany, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET ... prosadí svým programem VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! zásadní reformu zdravotnictví, zavedení osvědčených individuálních a vzájemně kontrolovatelných pojistných smluv, uzavřených v ostře konkurenčním podnikatelském prostředí rovné soutěže mezi různými typy zdravotnických zařízení - za rovné soutěže garantované a chráněné zákonem - přímo mezi občanem a jím vybraným zdravotnickým zařízením, tedy naprosto svobodně a za těch nejvýhodnějších podmínek! Viz http://www.cibulka.net/petr/static/Pece%20o%20zdravi.htm a http://www.cibulka.net/petr/static/Socialni%20program%203.htm

Politická strana Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků přímo občany, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET ... prosazuje ve svém programu VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! nejmodernější penzijní systém naší planety, který funguje už 25 let v Chile! Tento systém dává poprve lidem možnost, aby si sami rozhodli, jak vysoké měsíční odvody do privátních penzijních fondů chtějí odvádět, po jak dlouhou dobu, v kolika letech chtějí odejít do důchodu a jak vysoký důchod chtějí mít. Záleží tedy opravdu pouze na lidech, pro co se svobodně rozhodnou!

k) BYTY PRO KAŽDÉHO vytvořením svobodného a neregulovaného trhu s byty a zorganizováním výběrových soutěží na novou výstavbu levných sociálních bytů na nevyužívaných obecních pozemcích, aby nabídka jednoduchých levných bytů převýšila poptávku po nich!ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ
NÁRODNÍ A OBČANSKÉ BEZPEČNOSTI

l) PŘÍMÝ BOJ PROTI KRIMINALITĚ zkvalitněním výběru uchazečů k policii POD DOHLEDEM VEŘEJNOSTI, která si tyto policisty platí, aby chránili její zájmy, práva a svobody! Velmi tvrdým a všestranným výcvikem, důkladnou znalostí místního prostředí a důsledným přechodem na odměňování podle výsledků práce ve svěřeném okrsku. Pouze ti nejlepší z nich pak mohou takovou policii – pod vedením občany přímo voleného a odvolatelného ředitele – před veřejností reprezentovat a řídit!

m) Prosazení komplexu zákonů, (např. pravidelná a pod přísnou sankcí vymahatelná a kontrolovatelná MAJETKOVÁ a daňová přiznání), umožňujících objevit a neutralizovat tzv. „špinavé peníze“, které od roku 1990 proudí každoročně v řádu stovek miliard do hospodářské, politické, informační = dezinformační a výkonné sféry působení státní moci a tak deformují a křiví náš život a jakoukoliv soutěž ve všech oblastech.

V takové soutěži pak nevítězí ti nejlepší, ale kriminální elity, které za nečinného přihlížení "našeho" státu a "našich" mocenských struktur, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022205 velice ÚSPĚŠNĚ masově ničí poctivou podnikatelskou konkurenci svými nelegálně získanými nebo nezdaněnými penězi! Viz TAJNÁ ZPRÁVA BURBULISOVY VYŠETŘOVACÍ KOMISE PRO PRESIDENTA BORISE JELCINA, aneb JAK SE NEEFEKTIVNÍ OTROKÁŘSTVÍ KOMUNISTICKÉ REPRESIVNÍ MOCI MĚNILO NA EFEKTIVNĚJŠÍ OTROKÁŘSTVÍ KOMUNISTICKÉ KAPITALISTICKÉ MOCI... (NAPROSTO ZÁSADNÍ MATERIÁL - PROSÍM O JEHO DALŠÍ ŠÍŘENÍ!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005052201
.

Kdo v lidské společnosti na tomto stupni jejího vývoje kontroluje peníze, kontroluje v ní i politickou moc! Čistota politické moci pak přímo odpovídá čistotě těchto peněz!!!

n) Miliční uspořádání armády na principu domobrany podle vzoru Švýcarské konfederace a Národní gardy USA, doplněné a o malou profesionální armádu podle požadavků NATO.

V praxi to znamená 15-ti týdenní základní vojenský výcvik, 300 dní další vojenské služby celkem (přičemž každé 2 roky je povinností absolvovat třítýdenní cvičení) a ponechání výstroje a osobní výzbroje vojákům i po převedením do zálohy. Ozbrojen pak v takovém systému armádní domobrany není stát a jeho žoldnéřská armáda proti vlastním občanům, ale svobodní lidé na obranu svých práv!

Teprve pak už nikdy nemůže dojít k Mnichovské zradě, komunistickému puči 1948, sovětské komunistické okupaci 1968 a následné perzekuci všech nesouhlasících, anebo k podvodné komunistické "sametové revoluci" a na to navazujícímu oloupení našeho národa - v procesu ještě podvodnější privatizace národního majetku do rukou komunistické nomenklatury, kádrů represivních složek komunistické diktatury a sovětského okupačního režimu - o biliony korun. Viz
http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2000/nn2400/obsah/01.htm.

Pouze dokonalým armádním miličním systémem domobrany pak můžeme čelit i některým hrozbám, o kterých informuje přední americký geopolitický analytik Jeff Nyquist ve své varující analýze "SVĚT PŘED III.SVĚTOVOU VÁLKOU", viz
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004011502

o) Naše politická strana Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků přímo občany, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET ... považuje ve svém programu "VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!" za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů prosazeni ZÁKONA O NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI A SPOLEHLIVOSTI.

Tento - z národního a občanského hlediska životně důležitý zákon - by pod přísnou trestně právní sankcí donutil všechny politiky, úředníky, bankéře, majitele masmédií a novináře, mající v úmyslu působit na celostátní úrovni, podrobit se pravidelným prověrkám národní spolehlivosti z kriminálního a kontrašpionážního hlediska, a to za použití detektoru lži, REGRESNÍ HYPNÓZY a všech dalších nejúčinnějších kontrašpionážních technologií, prováděné zásadně očištěným Národním bezpečnostním úřadem. Viz:
NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD, STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A JEJICH BEZPEČNOSTNÍ PROVĚRKY: DŮVĚRA PRO ZLOČINCE, STOP PRO ČESTNÉ LIDI!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005041601


Po takové hloubkové prověrce národní spolehlivosti skončí bezpochyby tisíce nejvyšších českých politiků, úředníků, bankéřů, majitelů masmédií a novinářů - kádrů KGB, GRU, organizovaného zločinu a na ně napojených domácích struktur - přímo ve vyšetřovací vazbě s obviněním z vlastizrady! A náš vymírající národ, naše zdevastované rodiny, školství, kultura, svět podnikání, systematicky ničené jejich cílenou politikou ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE, se konečně zbaví jejich smrtícího sevření a začnou se ve všech směrech vzpamatovávat a rozvíjet! Viz:

DILEMA ČESKÉHO NÁRODA: MÁME DÁLE V KLIDU VYMÍRAT, DUCHOVNĚ A MRAVNĚ DEGENEROVAT, UVOLŇOVAT NÁŠ GEOPOLITICKÝ PROSTOR RUSKOJAZYČNÉ A NĚMECKÉ POPULACI, ANEBO MÍSTO TOHO RADĚJI ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM REFORMUJEME NAŠI NÁRODNÍ RODINNOU POLITIKU?
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006012101

p) Maximální zjednodušení celého právního systému a všech zákonů, zaručujících každému občanovi snadnou orientaci ve svých ústavních a zákonných právech, povinnostech a svobodách! Prosadíme snadnou vymahatelnost práva na účinné a rychlé dovolání se spravedlnosti přímou volbou a přímým odvoláním policejních ředitelů, státních zástupců a soudců a uzákoněním přísných trestně právních a finančních postihů vůči těm představitelům státní správy a samosprávy, kteří tato základní ústavní a zákonná práva občanů, a už úmyslně a nebo z nedbalosti, účinně a včas nezajistí.PRÁVO NA PRAVDIVÉ, ÚPLNÉ
A VČASNÉ INFORMACE

q) Svobodný přístup občanů – daňových poplatníků k PRAVDIVÝM, ÚPLNÝM a VČASNÝM informacím. Viz varující analýza ČESKÉ KRIMINÁLNÍ ELITY POD SPOLEHLIVOU OCHRANOU SVÉHO CENTRALIZOVANÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU A SVÝCH CENTRALIZOVANÝCH KRIMINÁLNÍCH MASMÉDIÍ
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004060901
a dále

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004010601.

Zákonem zajistíme skutečnou nezávislost veřejnoprávních masmedií na státní moci i na držitelích politické a ekonomické moci anebo vlivu, což v konkrétní rovině znamená, že zákonem zajistíme spolehlivou - a veřejností přímo volenými a odvolatelnými zástupci kontrolovanou – existenci, nezávislost a maximálně širokou názorovou a politickou pluralitu veřejnoprávní televize, rozhlasu a alespoň jednoho celostátně distribuovaného deníku a týdeníku, obsahujícího vedle politicky menšinových a občanských názorů i oficiální necenzurovaná stanoviska členů vlády, parlamentu a Senátu, které budou ze zákona vkládány jako příloha do nejčtenějších neveřejnoprávních společensko-politických komerčních deníků a týdeníků!

Analýzu skutečné veřejnoprávnosti - v porovnání s dnešní zcela fiktivní „veřejnoprávností“ - najdeme na
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003031801.

Prodejní cena i dostupnost všeho veřejnoprávního tak bude odpovídat cenám i dostupnosti veškeré dnešní konkurenční neveřejnoprávní produkce a toto právo bude POD PŘÍSNOU SANKCÍ vymahatelné! Viz
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003021901
.

Dále zajistíme proporcionálně, NA ZÁKLADĚ DOSAŽENÝCH VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ (tedy ne podle objednaných výsledků naprosto zmanipulovaných tzv. "průzkumů veřejného mínění", dodaných do masmédií zkorumpovanými agenturami vládnoucí fízlokracie!!!) a na základě zákona o informační a myšlenkové svobodě a pluralitě v těchto veřejnoprávních masmédiích svobodnou prezentaci všech politických názorů z celého politického a názorového spektra české společnosti, a to včetně necenzurovaných názorů vlády a jejich představitelů, parlamentu a senátu. Proto se už při splnění těchto podmínek nebude nikdy opakovat ostudná situace z parlamentních voleb 2006, kdy celonárodní masmediální manipulace tzv. "agentur na průzkum veřejného mínění" a všech tzv. "českých" masmédií v rukou vládnoucí rusko-české totalitní fízlokracie dostaly do českého parlamentu zmanipulováním českých občanů svoji Stranu zelených! Podrobnosti viz:

DŮKAZY o tom, jak nám velcí a nanejvýš osvedčení sametoví režiséři vyráběli prostřednictvím svých tzv. "agentur na výzkum veřejného mínění" a svých masmédií - továren na výrobu veřejného mínění a VYMÝVÁNÍ LIDSKÝCH MOZKŮ - svoji novou "alternativní" parlamentní stranu, v tomto případě, na základě jisté shody okolností - úspěšný předvolební vnitrostranický puč - právě Stranu zelených - a to ještě dřív, než ta zahájila jakoukoliv volební kampaň...!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006070801

Ekonomická a tím i OBSAHOVÁ NEZÁVISLOST – jako nejvyšší hodnota, kterou je nutno chránit(!) – bude zajištěna u všech veřejnoprávních masmédií v případě potřeby smíšeným financováním. Především z jejich prodeje, anebo z koncesionářských poplatků, inzerce a v případě nutnosti částečně i z peněz daňových poplatníků, kteří musí mít jako koneční odběratelé nejvyšší zájem na udržení veřejnoprávního charakteru vybraných masmédií, jako jediného zdroje pravdivých, úplných a včasných INFORMACÍ, NA KTERÉ SE BUDOU MOCI PŘI TVORBĚ SVÝCH ROZHODNUTÍ VŽDY S DŮVĚROU SPOLEHNOUT. Kdo kontroluje informace, kontroluje moc!!!

Podpoříme vznik mnoha dalších místních televizních a rozhlasových stanic digitalizací přenosových sítí, vysokorychlostním internetem pro všechny zdarma, zvýhodněnými úvěry, nájmy, atd.

r) Z důvodů prosté lidské sebezáchovy není a nesmí nám být jedno, jestli lidská společnost ponechá i nadále moc nad výběrem a distribucí myšlenek a informací v rukou těch duchovně, mravně a myšlenkově nejnižších, viz série autentických analytických dokumentů z naší současnosti, ČESKÉ KRIMINÁLNÍ ELITY POD OCHRANOU SVÉHO CENTRALIZOVANÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU A SVÝCH CENTRALIZOVANÝCH KRIMINÁLNÍCH MASMÉDIÍ
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004060901

Tolerujeme mlčky tento dobře známý stav v chybné a vysoce nebezpečné důvěře, anebo spíše ve své zbabělé lenosti bez hranic, že i tyto kriminální "elity" se snad v průběhu našeho života ještě někdy polidští...

Ve skutečnosti stojíme před výzvou, která je pro naši generaci možná poslední šancí na skutečně lidský život, jestli ti nejlepší, které naše lidská společnost ještě má, dokáží zmobilizovat své zbývající vnitřní síly i většinu společnosti a převedou společně výběr a distribuci myšlenek a informací z rukou představitelů těch lidsky nejnižších sil této planety, do rukou nositelů a obhájců pozitivních lidských hodnot! Popřípadě, a to v tom nejhorším případě, tento výběr a distribuci ponechají alespoň pod svou vlastní účinnou kontrolou s právem veta!

Kontrolu PRAVDIVOSTI, ÚPLNOSTI a VČASNOSTI nám předkládaných informací lze nejúčinnějším způsobem uskutečnit v rámci občany v PROPORCIONÁLNÍM volebním systému nepřímo volenéhoMediálního parlamentu pro informační a myšlenkovou svobodu a pluralitu“ s právem odebrat v případě prokázání soustavného porušování námi navrhovaného „Zákona o informační a myšlenkové svobodě a pluralitě“ provozovatelům celostátních masmédií bez náhrady licenci.

K tomu dá členům „Mediálního parlamentu pro informační a myšlenkovou svobodu a pluralitu“ dostatečný mandát kombinace jejich nepřímé volby ze strany občanů-daňových poplatníků - například vždy u příležitosti konání voleb do Evropského parlamentu - a jejich delegování, vždy po třech za každou z kandidujících politických stran, vybraných touto politickou stranou z jejich volební kandidátky a zejména možnost jejich snadného a rychlého odvolání, v případě že selžou a ztratí důvěru těch, kteří je do této funkce delegovali.

Právo odvolání má ten, kdo kandidáta do voleb delegoval a jehož zájmy by tento zvolený zástupce přestal zastupovat.

s) Zajištění přímého, bezproblémového a POD SANKCÍ snadno vymahatelného přístupu všech občanů – daňových poplatníků k informacím, týkajících se fungování státní správy, k historickým i současným faktům a ke všem dalším skutečnostem, které se nás jako občanů a daňových poplatníků – a to podle našeho vlastního názoru - jakýmkoliv způsobem dotýkají.
HOSPODÁŘSKÝ ZÁZRAK
SKRZE SVOBODU PODNIKÁNÍ!


t) Vyřešení problému nezaměstnanosti skrze vyřešení problému svobodného podnikání!

Ekonomickým základem a úhelnym kamenem našeho programu hospodářského zázraku a osvobozující daňové revoluce je strategie čtyř principů, kterou jsme nazvali:

a) STOP CENTRÁLNĚ URČOVANÝM DANÍM A NASTOLENÍ OSTRÉ VNITROSTÁTNÍ DAŇOVÉ KONKURENCE MEZI JEDNOTLIVÝMI KRAJI, MĚSTY A OBCEMI!
b) VŽDY VYROVNANÝ ROZPOČET!
c) ŽÁDNÝ ROZPOČET BEZ REFERENDA!
d) ŽÁDNÝ ZÁKON BEZ REFERENDA!


Řešením je decentralizace politické moci a její přesunutí z mocenského centra na kraje, města, obce a především na občany - daňové poplatníky, dále ostrá daňová konkurence mezi obcemi, městy, kraji, ale i státy a současně i decentralizace peněz, vybraných jako daně (ve Švýcarsku připadá přibližně 30% z vybraných daní státu, 40% kantonům - krajům a 30% městům a obcím). To umožní obcím, městům a krajům s největšími hospodářskými těžkostmi a s nejvyšší nezaměstnaností, anebo odlivem lidí z venkova do měst, samostatně rozhodovat o vyřešení svých vlastních problémů. Ty za ně žádné mocenské centrum, někde daleko za obzorem, od psacího stolu, nikdy vyřešit nemůže!

Pokud politicky zodpovědní občané hospodářsky postižených oblastí dokáží vytvořit pro lidi výrazně výhodnější podnikatelské a zejména daňové prostředí, než jim nabízí jinde, ekonomicky aktivní lidé od nich přestanou odcházet, ale naopak se do jejich obce, města nebo kraje - jako do podnikatelských rájů - budou z širokého okolí i ze zahraničí stěhovat. Pouze to - a žádné dotace z centra - může trvale vyřešit všechny problémy nezaměstnanosti, nízké životní úrovně i kvality života! Tedy STOP CENTRÁLNĚ URČOVANÝM DANÍM!

Tato zásadní změna hospodářské politiky - tedy nastolení OSTRÉ VNITROSTÁTNÍ DAŇOVÉ KONKURENCE - jejímž těžištěm a cílem bude vytvoření podnikatelsky optimálního, legislativního a bankovně finančního prostředí s minimální administrativní zátěží, jakož i výrazné snížení daní občanům, živnostníkům a podnikatelům, určovaných jim obcí a krajem, ale i státem, a to nejméně do doby, než budou i celostátní daně schvalovány občany ve svobodném referendu - jako jediná SMYSLUPLNÁ hospodářská koncepce - naše hmotné problémy jednou pro vždy vyřeší!

Podpoříme administrativním zjednodušením zakládání a daňovým zvýhodněním rozvoj zejména malých, ale v některých případech i středních podniků rodinného typu, zaměstnávajících pouze rodinné příslušníky, jako posílení a oživení lidské soudržnosti dnešní zdevastované české rodiny a jako nejspolehlivější cesty ke vzniku co nejsilnější zdravé střední třídy – nejdůležitějšího nositele a garanta široké svobody a demokracie – jakož i nejúčinnějšího nástroje ke vzniku nových pracovních míst.

Prosadíme ústavní zákon, ukládající vládě našeho státu a České národní bance jako jejich základní povinnost zajistit v zemi nulovou inflaci, protože každá inflace je odporný kriminální zločin, spáchaný na bezbranných občanech!!! Každý rok jsou čeští občané, živnostníci a podnikatelé díky současné kriminální státní politice "řízené inflace" beztrestně okradeni o stamiliardy korun!!!

Proto jsme zastánci přechodu na komoditní krytí měny, např. na zlatý standard nebo tzv. „komoditní košík“, sestávající z více komodit.

Pod patronací České národní banky a jako její součást budou zřízeny Úvěrové národní banky, které budou půjčovat českým občanům - za podmínky nejméně 200% bezrizikového jištění - zcela bezúročné dlouhodobé půjčky na podporu jejich podnikání na území České republiky. Komerční banky vedle toho budou moci poskytovat úvěry na svoje podnikatelské riziko při libovolném jištění, za tržní úrok a za jakýmkoliv účelem.

Pro dosažení tohoto cíle všestranně podpoříme a zvýhodníme zakládání malých českých regionálních, městských a obecních bank na straně jedné a na straně druhé pak - pod patronací a za finanční a organizační spoluúčasti obcí, měst a krajů - pak zejména podpoříme zakládání českých samosprávných svépomocných spořitelních a úvěrových družstev vlastníků, známých ZÁLOŽEN, k účinné podpoře a svépomoci místních živnostníků a soukromých zaměstnavatelů, a to za nejvýhodnějších úvěrových podmínek.

Zákonem stanovíme povinnost ukládat finanční daňové prostředky, vybrané na území České republiky, na centrální úrovni do České národní banky, na straně druhé pak právě do regionálních, městských a obecních samosprávných svépomocných spořitelních a úvěrových družstev vlastníků, s nadpoloviční majetkovou účastí obce nebo skupiny obcí, města, anebo regionu. České peníze nesmí jít do cizích bank a být odváděny v řádu stamiliard ročně mimo území České republiky, jako je tomu dneska, kdy u nás neexistuje ani jediná skutečně česká banka! České peníze musí zůstat na českém území v českých rukou - těch prokazatelně nekriminálních - a musí především sloužit všestrannému hmotnému, mravnímu a duchovnímu rozvoji českého národa!!! Všechny tyto podmínky dnes splňují pouze česká samosprávná svépomocná spořitelní a úvěrová družstva vlastníků - kampeličky!!! Právě tyto české národní kampeličky však byly tímto státem, nacházejícím se v rukou nadnárodních a NADstátních bank se zcela nejasnou vlastnickou strukturou, ze které nelze vyloučit ani organizovaný zločin a ruské tajné služby KGB a GRU, čistě kriminálními metodami "českými" vládami zlikvidovány!!! Stačí si přečíst:

Česká samosprávná svépomocná spořitelní a úvěrová družstva vlastníků a politická strana Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s programem "VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!" žalují český stát, že v protiústavním spojení s nadnárodními a NADSTÁTNÍMI bankami zlikvidoval české samosprávné svépomocné družstevní spoření a úvěrování!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005021201


Proto přijmeme zákony, které donutí nadnárodní a dnes už dokonce NADSTÁTNÍ banky poskytovat našemu národu a jeho státu optimální finanční servis za rovných podmínek na financování našich aktivit, a to bez jakýchkoliv vedlejších poplatků, pokud nechtějí přijít na území České republiky o licenci. Vydělají dost na svém podnikání s našimi penězi! Banka, která svým klientům nedokáže vyplácet z jimi uložených peněz vyšší úrok, než je míra inflace, přichází o licenci automaticky ze zákona! Zatím by to byly úplně všechny... Stačí si důkladně přečíst:

SPIKNUTÍ BANKÉŘŮ: UMĚNÍ NAŠEHO NEVIDITELNÉHO VNITŘNÍHO ZOTROČENÍ SKRZE TO NEJNIŽŠÍ V NÁS I KOLEM NÁS: Od našeho viditelného vnějšího zotročení a od hierarchické aristokracie rodu a DUCHA minulosti - cestou znivelizované demokracie a socialismu "s lidskou tváří" (i mistr popravčí má bezpochyby svoji lidskou tvář...) - k hierarchické aristokracii rodu a HMOTY přítomnosti a k našemu neviditelnému vnitřnímu zotročení současnosti a budoucnosti v globálním OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006090705


Současně prosadíme opatření, kterými omezíme možnosti těmto nadstátních bank našemu národu a státu, ač nikým v demokratických volbách nezvoleny, skrze garnitury svých prodejných českých politiků a jejich novinářů, ve svůj prospěch, ale vždy na náš úkor, bezohledně vládnout:

Banky nesmí vlastnit žádný majetek, a to ani skrze své dceřiné firmy, budou sídlit v pronajatých prostorách v majetku města nebo obce, budou smět pouze spravovat jim svěřené jmění, zhodnocovat je s péčí řádného hospodáře a vyplácet z jeho správy místo vysokých daní státu, který jak známo je tím nejhorším hospodářem, vysoké úroky svým klientům! Ti tyto finanční prostředky zhodnotí vždy lépe než jakýkoliv stát!

u) Program DEMONOPOLIZACE: Neutralizace bezohledného cenového diktátu a nekontrolovatelné moci monopolních dodavatelů elektřiny, vody, tepla, plynu, telekomunikačních, poštovních a železničních služeb nad jejich odběrateli podporou vstupu dalších konkurentů na trh, rozdělením těchto monopolů, anebo jejich podřízení všem odběratelům - akcionářům.

Ti sami budou na valných hromadách všech odběratelů na základě váhy svého hlasu, daného velikostí jimi odebraného a zaplaceného podílu, volit a odvolávat správní a dozorčí radu a kterým tyto monopoly musí jako odběratelům sloužit a ne je, tak jako je tomu dnes, POD OCHRANOU STÁTU beztrestně okrádat
Viz: Jaké je skutečné zvýšení cen elektřiny pro vytápění? Stanou se skryté manipulace s cenami energií trvalou politikou státu prostřednictvím monopolů?
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006011901


NÁVRH VZOROVÉHO ŘEŠENÍ RYCHLÉ A SNADNÉ DEMONOPOLIZACE ČEZ (TELECOMU) VE TŘECH KROCÍCH:

1) Oddělit přenosové energetické sítě od dnešního monopolního distributora elektrické energie a tyto přenosové sítě převést pod NEZISKOVOU státní akciovku.
2) Rozdělit ČEZ na jednotlivé výrobce elektrické energie.
3) Otevřít vstup na trh s elektrickou energií za rovných podmínek každému producentovi této energie, který pro svoji energii najde za svoje ceny na trhu odběratele. Zde obstojí pouze ti výrobci energie, kteří dokáží nabídnout svým zákazníkům nejlepší ceny!
CESTOU DUCHOVNÍ
A MRAVNÍ REVOLUCE
K OBRODĚ CIVILIZACE!


v) Zavedení etické výchovy a výuky nejvyšších duchovních a mravních hodnot, viz například dílo současného největšího filosofa západní civilizace Jana Kozáka,
http://sweb.cz/gnostica/ a http://sweb.cz/gnostica/uvod.html, včetně výchovy ke SVOBODĚ, ZODPOVĚDNOSI a k účinné OBRANĚ před zvůlí a útlakem držitelů moci na všech stupních škol jako povinný předmět.

w) Zastavíme rychlé vymírání našeho národa a proces jeho nahrazování ruskojazyčnou, německou nebo jakoukoliv jinou populací!

Český národ je dnes - díky dlouhodobé protinárodní genocidní politice všech ("post") komunistických režimů - na posledním místě v počtu narozených českých dětí! Jsme poslední na celé planetě! Důvody jsou velice dobře známé... 2x viz:
DILEMA ČESKÉHO NÁRODA: MÁME DÁLE V KLIDU VYMÍRAT, DUCHOVNĚ A MRAVNĚ DEGENEROVAT, UVOLŇOVAT NÁŠ GEOPOLITICKÝ PROSTOR RUSKOJAZYČNÉ A NĚMECKÉ POPULACI, ANEBO MÍSTO TOHO RADĚJI REFORMUJEME NAŠI NÁRODNÍ RODINNOU POLITIKU?
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006012101

TOTALITNÍ SVĚTOVÁ GENOCIDA TADY A TEĎ: PSYCHOTRONICKÁ VYHLAZOVACÍ OBČANSKÁ VÁLKA MEZI ÚTOČÍCÍMI ARMÁDAMI LIDÍ ZLA A BRÁNÍCÍMI SE LIDMI DOBRA, JAKÝMI PROSTŘEDKY A METODAMI DNES PŘEDSTAVITELÉ SIL ZLA LIKVIDUJÍ POLITICKOU, DUCHOVNÍ A MRAVNÍ OPOSICI A JAK SE NOSITELÉ A REPREZENTANTI POSITIVNÍCH DUCHOVNÍCH A MRAVNÍCH HODNOT MOHOU PROTI TOMU ÚČINNĚ BRÁNIT!!! (Prosím o další INTENZIVNÍ šíření!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007060603


Každá rodina, která v místě svého bydliště prokáže, že se o své děti řádně stará, bude ve všech směrech výrazně zvýhodněna oproti všem ostatním. V naší zemi bude konečně výhodné mít hodně dětí a řádně se o ně starat!
EKOLOGIÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
K EKOLOGII LIDSKÉHO ŽIVOTA


x) Daňové a celní zvýhodnění ekologicky nejčistších technologií a energií, získaných z obnovitelných zdrojů a daňové znevýhodnění podnikatelských aktivit, trvale poškozujících životní prostředí, s důrazem na komplexní ochranu přírody a krajiny pro nás i další generace.
STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
PRO MINIMÁLNÍ SILNÝ STÁT


y) Plně konkurenční prostředí ve státní správě a samosprávě: ŽÁDNÁ DEFINITIVA PRO ÚŘEDNÍKY!!! Méně důležitá místa ve státní správě, u policie a všech ostatních represivních složkách státní moci, ve školství, zdravotnictví a všech institucích spravovaných státem, městy nebo obcemi, obsazovat na základě pravidelných veřejných výběrových řízení.

Preferujeme ostře konkurenční a vysoce pružný systém personální práce, uplatňovaný v centrále NATO:

Na každou uvolněnou funkci ve státní správě a samosprávě je nutné ze zákona vyhlašovat výběrové řízení na čtyřleté působení. Z těch nejlepších pak přijmout vždy o jednu desetinu uchazečů více, než je zapotřebí. Při nástupu všem vybraným sdělit, že do jednoho roku bude muset každý desátý z nich odejít jako nadbytečný – a se podle toho snaží. Po třech letech služby zbývající vyzvat, aby se začali účastnit dalších výběrových řízení na jinou funkci, pokud si chtějí práci ve státní správě nebo samosprávě udržet. Kdo neuspěje v žádném z výběrových řízení, oblast veřejných služeb po čtyřech letech opouští.

Je to nejefektivnější a nejpružnější byrokratický systém! Po několika čtyřletých cyklech taková organizace disponuje širokým kádrem v různých funkcí zkušených, vysoce výkonných, vzájemně zastupitelných a v případě nutnosti snadno nahraditelných profesionálů.

Všechna důležitá místa ve státní správě a samosprávě pak vybírat, obsazovat a měnit výběrem z těchto lidí pouze na základě přímého rozhodnutí občanů – daňových poplatníků!

Každá oblast, které se to týká, tedy každá oblast, která je financována z veřejných zdrojů, bude vždy v určitých, předem určených a pravidelných intervalech oficiálně zveřejňovat všechna volná místa, na která okamžikem oficiálního zveřejnění vyhlásí výběrové řízení. Zveřejnění proběhne bud¡:

a) Na internetu (na konkrétní adrese, např.: www.statnikonkurzy.cz
), kde pak budou odkazy na konkurzy do jednotlivých resortů (školství, zdravotnictví, policie, justice, státní zastupitelství, doprava, atd.) Bude to zahrnovat, na základě stanoviska občanů – daňových poplatníků, všechna úřednická místa, technický personál a třeba i obslužný personál.

b) Zveřejnění v oficiálním časopise – v periodiku, které bude k dispozici na určitých místech pro veřejnost, například na obecních úřadech. Kritéria výběru budou předem daná, neměnná a oficiálně s dostatečným předstihem oznámená. Pro konkrétní kategorii zaměstnanců budou vždy jasně definovaná kritéria ohledně požadované kvalifikace, délky praxe, atd. Každému požadavku na kvalifikaci, praxi, publikační činnost, atd. bude přiřazen určitý počet bodů. Který uchazeč získá nejvyšší počet bodů, ten konkurz vyhraje a to bude automaticky znamenat, že získal i dané místo.

Kritéria budou ve třech základních kategoriích:

1) Kriteria nutná (bez jejich splnění je uchazeč vyřazen z konkurzu ihned). Při jejich splnění a na základě toho, jak výrazně je splňuje nebo překračuje, může získat určitý počet bodů.

2) Kriteria zvýhodňující

3) Kriteria znevýhodňující. (Např. pokud bude o někom známo, že je trestně stíhán a nebo odsouzen, dostane za to záporné body).

Vedoucí institucí a organizací a lidé v dalších významných funkcích, kteří jsou placeni z kapes občanů – daňových poplatníků, budou navrhováni, voleni a odvoláváni v rozsahu a frekvenci závislé pouze na vůli a míře spokojenosti nebo nespokojenosti občanů – daňových poplatníků, s jejich službami.Kontrola politické moci SHORA


Chceme-li učinit v lidské společnosti na určité úrovni vědomí správná rozhodnutí s dostatečně dlouhodobou platností, musíme přitom stát nejméně i jednu úroveň vědomí výše. Další správná rozhodnutí jsou správná jedině za podmínky, když jsou učiněna ve správném čase a správném pořadí! Správný rozhodnutím musí předcházet správné analýzy, správným analýzám správná filosofie člověka (například filosofie Rudolfa Steinera), správné filosofii správné náboženství a správnému náboženství musí předcházet správný duchovně-vědecký názor na uspořádání vesmíru jako živého vědomí (theosofie, antroposofie, tajná věda Rudolfa Steinera, viz
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073101)!

z) OBNOVENÍ ROVNOVÁHY MEZI NEJVYŠŠÍM LIDSKÝM MNOŽSTVÍM A NEJVYŠŠÍ LIDSKOU KVALITOU V DEMOKRATICKÉM POLITICKÉM SYSTÉMU - JAKO JEDINÁ ÚČINNÁ OBRANA PROTI DALŠÍMU SETRVÁNÍ NEGATIVNÍCH ELIT VE VEDENÍ NAŠÍ ZEMĚ A TOHOTO SVĚTA! Viz analýza "SVĚT V RUKOU NEGATIVNÍCH ELIT" http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003092402.

Dolní a horní komora parlamentu musí mít v politickém systému naší země vzájemně naprosto stejnou politickou váhu a možnosti.

Jedna z komor parlamentu bude volena VĚTŠINOVÝM volebním systémem v malých JEDNOMANDÁTOVÝCH volebních obvodech a v JEDNOKOLOVÝCH volbách, které zajišují volbu nejsilnějších osobností a umožňují jejich případnou ODVOLATELNOST, bohužel za cenu redukce celého širokého politického a názorového spektra pouze na několik nejsilnějších politických stran.

Druhá komora parlamentu bude volena POMĚRNÝM volebním systémem V JEDINÉM CELOSTÁTNÍM VOLEBNÍM OBVODÉ – bez jakýchkoliv administrativních a finančních omezení pro zúčastněné politické strany a hnutí jak před volbami, tak i po volbách. Poměrný volební systém naopak zajišuje maximální politickou a názorovou pestrost volené politické reprezentace všech občanů.

Politická strana Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků přímo občany, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET ... – v úsilí o dosažení skutečně pozitivní společenské rovnováhy – uvažuje v intencích Preambule svého politického programu, viz http://www.cibulka.net/petr/static/preambule2.htm, o ustanovení nejvyšší sedmičlenné Prezidentské rady jako kolektivního politického orgánu pod předsednictvím přímo voleného a přímo odvolatelného prezidenta republiky, prostřednictvím něhož prezident vykonává své ústavní pravomoci.

Prezidentská rada by byla tvořena duchovně a mravně nejvyššími osobnostmi naší země, viz http://sweb.cz/gnostica/ a http://sweb.cz/gnostica/uvod.html, s politicky omezenými pravomocemi, které by přibližně odpovídaly dnešním pravomocím prezidenta republiky (tyto nejvyšší duchovní bytosti, soustředěné v Presidentské radě přímo voleného presidenta, by tedy získaly - stejně jako občané v referendu jako konečné instanci - právo vetovat špatný zákon, přijatý parlamentem a vrátit mu ho znovu k projednání, právo vyjadřovat se veřejně k jednotlivým uchazečům o zvolení soudcem, a to ještě před jejich zvolením PŘÍMOU občanskou volbou, zvýšenou možnost presentovat a obhajovat své názory v masmédiích, možnost obracet se na občany s doporučením, jak hlasovat v referendech, právo udělovat milost, atp.) Tato nejvyšší Prezidentská rada bude ustavena v souladu s Ústavou způsobem, který není obsahem tohoto Programu.

Duchovní centra země by společně, i když ne rovným dílem, těchto sedm osobností zajišovala i hmotně, tedy pro daňové poplatníky zcela bezplatně.

Tímto způsobem by se konečně podařilo vyvážit VYSOCE NEBEZPEČNÝ(!!!) základní SYSTÉMOVÝ rozpor každého demokratického politického systému, tedy rozpor mezi nejvyšším MNOŽSTVÍM a nejvyšší KVALITOU, kdy hlas nejhloupějšího občana této planety má v procesu demokratických voleb naprosto stejnou váhu, jako hlas nejmoudřejšího obyvatele planety Země! Podle toho náš svět bohužel taky vypadá…

Jediným řešením, schopným zastavit pád naší hroutící se západní civilizace - a ponechat ji přitom demokratickou - je prosazení politického modelu KVALITATIVNÍ DEMOKRACIE VÁŽENÉHO HLASU. V tomto demokratickém politickém systému má každý občan ve volbách nebo v referendech a občanských iniciativách zaručen minimálně jeden hlas, ale podle kvality svého IQ, dosaženého vzdělání, podle svého zařazení do některého z daňových pásem, ve kterém platí do veřejné pokladny své daně a podle dalších parametrů, které nejsou součástí tohoto programu, mu budou automaticky přiděleny pro každé volby další hlasy. Například i negramotný mnohokrát trestaný kriminálník, hovořící česky s bídou na 50%, bude mít v tomto systému KVALITATIVNÍ DEMOKRACIE VÁŽENÉHO HLASU ve volbách zaručen jeden hlas, zatím co univerzitní profesor bude mít v takovém systému například 100 hlasů. Dnes má každý z nich pouze jeden hlas, který má ve volbách naprosto stejnou váhu. Voličský názor negramotného kriminálníka, hovořícího česky s bídou na 50%, na uspořádání a budoucnost českého národa a lidské společnosti = voličskému názoru českého univerzitního profesora na uspořádání a budoucnost českého národa a lidské společnosti... Protože dnes máme diky současnému NEhierarchickému celoplošnému systému KVANTITATIVNÍ DEMOKRACIE JEDEN ČLOVĚK = JEDEN HLAS na této planetě, a to i v jejich nejvyšších pozicích, více bezectných kriminálníků-specialistů, než ctihodných profesorů s širokým univerzálním vzděláním, anebo dokonce nejvyšších duchovních mistrů, tak právě díky tomuto systému jeden masmediálně zmanipulovaný člověk = jeden masmediálně zmanipulovaný hlas vděčíme za současné kriminální poměry, ve kterých dnes všichni žijeme a jejichž jsme taky zcela zákonitě a po právu všichni obětí! Bez svého MAXIMÁLNÍHO ÚSILÍ za prosazení systému KVALITATIVNÍ DEMOKRACIE VÁŽENÉHO HLASU však tuto situaci, která nás všechny jako svobodné lidské bytosti totálně ničí, změnit nemůžeme... V čele nás musí stát ti skutečně nejlepší, ne ti nejhorší - ze kterých ty "nejlepší" udělala masmédia v rukou vládnoucích rusko-českých kriminálních "elit" - a navíc ti, kteří jsou dnes ze strany českých občanů-daňových poplatníků absolutně neodvolatelní!!!

Tolik IX.Sněm Pravého Bloku a základní programové dokumenty Pravého Bloku v rubrice Dokumenty a dále viz http://www.pravyblok.cz/Dokumenty_soubory/zprava.htm.

Za rozhodující prostředek k naplnění vytčených programových cílů pokládá politická strana Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků přímo občany, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET ... , spolupráci se všemi slušnými lidmi, kteří mají motivaci, touhu a vůli klást odpor postupujícímu Zlu a soustředění těchto lidí kolem aktivit vedení Pravého Bloku nebo kolem našich místních organizací a poté integraci všech těchto sil – jako sil skutečného STŘEDU na naší ostře levicové politické scéně – na základě nejvyšších principů Pravého Bloku, dobrých mravů, nejvyšší lidskosti, kterou nelze zaměňovat s tolerancí ke Zlu!

Nikdy přitom nesmíme zapomenout na naši hlavní zásadu:
V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘITOM ZŮSTAT SLUŠNÝ!

Volební program švýcarské a americké PŘÍMÉ demokracie "VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VEŘME SAMI SOBĚ!!!" jménem politické strany Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků přímo občany, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET ... , připravil

Petr Cibulka

KONTAKT:
Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net,
PO. BOX 229
111 21 PRAHA 1

E-mail: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz , WWW.CIBULKA.NET
PROTOŽE SE NÁM VAŠE MAILY V TOMTO KRIMINÁLNÍM STÁTĚ VELICE ČASTO ZTRACEJÍ, TELEFONUJTE PRO KONTROLU I NA TATO NAŠE ČÍSLA:
Tel.: 605 / 230 238, 608 / 21 54 55, 732 / 207 254

Číslo bankovního účtu 178559100/0300 VOLEBNÍHO FONDU politické strany Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků přímo občany, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET ..., na které můžete posílat svoji finanční pomoc na podporu prosazení našeho programu švýcarské a americké PŘÍMÉ demokracie VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!

POKUD VÁS NÁŠ UNIKÁTNÍ VOLEBNÍ PROGRAM "VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!" ZAUJAL, MŮŽETE NÁS PODPOŘIT SVÝM HLASEM V NADCHÁZEJÍCÍCH VOLBÁCH!!!

POKUD VÁS NÁŠ UNIKÁTNÍ VOLEBNÍ PROGRAM "VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!" ZAUJAL OPRAVDU HODNĚ, V TOM PŘÍPADĚ NÁS MŮŽETE PODPOŘIT NEJLÉPE TÍM, ŽE VSTOUPÍTE PŘÍMO NA NAŠE VOLEBNÍ KANDIDÁTKY JAKO NEZÁVISLÝ KANDIDÁT A ZÍSKÁTE PRO PROSAZENÍ TOHOTO PROGRAMU CO NEJVÍC HLASŮ MEZI SVÝMI ZNÁMÝMI! FORMULÁŘE K VYTIŠTĚNÍ A VYPLNĚNÍ NAJDETE NA ADRESE
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070106AKTUÁLNĚ
PLÍŽIVÁ
RUSKÁ OKUPACE
ČESKÉ REPUBLIKY
UŽ DÁVNO ZAČALA!!!
DÍLO NÁRODNÍ ZKÁZY
SE JIM PODAŘILO...!!!
"NAŠI" RUSKO - ČEŠTÍ
MARX - LENINŠTÍ
VLASTIZRÁDCI
KGB/GRU, STOJÍCÍ
OD ROKU 1945 PEVNĚ
V NAŠEM ČELE, UŽ
MOHOU ZAČÍT SLAVIT!


RUSKÁ STRATEGIE:
NEJLEPŠÍ VÁLKA JE TA,
O NÍŽ NEPŘÍTEL NEVÍ!


Důvody jsou dobře známé! 3 x viz:

1. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

2. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

3. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ TOHO
VŮBEC NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO
PŘED VLASTNÍM ČLÁNKEM:


Vůdce Sovětského svazu N. S. Chruščov na polemickém setkání s atomovými fyziky - tvůrci sovětských atomových zbraní, léto 1961: „Sacharov je dobrý vědec, ale MY JSME SPECIALISTÉ NA LSTI V ZAHRANIČNÍ POLITICE. EXISTUJE POUZE NAŠE SÍLA A DEZORIENTACE NEPŘÍTELE! NEMŮŽEME ŘÍCI NAHLAS, ŽE PROVÁDÍME POLITIKU Z POZICE SÍLY, ALE TAKTO TO MUSÍ BÝT!!! Byl bych nula, a ne předseda rady ministrů, kdybych poslouchal takové, jako je Sacharov...“

Motto:

Jak nejsnadněji dobýt
nedobytnou pevnost?
Jedině pomocí osla...!!!
Plně naloženého zlatem
pro velitele pevnosti...

Z veleúspěšné staročínské válečné doktríny,
kterou převzal vítězný Mongol Džingischán
a po něm jeho Satanská Říše Zla Rusko! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013040019
Юрий Нестеренко: Россия - это зло в его чистом, беспримесном виде! / Jurij Nestěrenko: VZÁCNĚ NECENZUROVANÁ RUSKÁ ANALÝZA DNEŠNÍHO RUSKA: RUSKO = KONCENTROVANÉ ZLO, A TO V TÉ VŮBEC NEJČISTŠÍ KRYSTALICKÉ PODOBĚ! (rusky)Hlavní informační motto číslo 1:

ČÍM DÁLE OD MASMÉDIÍ
TÍM BLÍŽE K PRAVDĚ!!!


VŠECHNA MASMÉDIA KGB/GRU NÁS UŽ PO GENERACE SYSTEMATICKY PROGRAMUJÍ HODNOTOVĚ KE ZLU:
DOBRÝ TELEVIZNÍ VEČER A JE TU DNEŠNÍ SOUHRN TOHO, CO CHCEME, ABYSTE SI MYSLELI...:
VÁŠ SVĚT JE TAKOVÝ, JAK VÁM HO POPISUJEME A ČÍM SE NEZABÝVÁME, TO PRO VÁS NEEXISTUJE...!!!http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802

Hlavní informační motto číslo 2:

NOVINÁŘ KTERÝ NENÍ FÍZL?
TAK TAKOVÉHO NEZNÁM...!!!


NÁSLEDUJÍ INFORMACE PRO LIDI,
KTEŘÍ SE NENECHAJÍ OSLEPIT
NEKONEČNOU MASMEDIÁLNÍ MLHOU,
MODELOVANOU NÁM TAJNÝMI SLUŽBAMI
,

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201

ALE VĚŘÍ POUZE SVÝM VLASTNÍM OČÍM:


POLITICI Z VLASTIZRADY ŽIJÍ,
NOVINÁŘI VLASTIZRADU KRYJÍ!


FOTOGRAFII BYCHOM VĚŘIT ROZHODNĚ MĚLI:


Na fotografii je významný agent ruského KGB, dědičný vlastizrádce, po desetiletí úhlavní zemský škůdce + nejoblíbenější politik, (NEvlastizrádce a pětinásobný politický vězeň ruské okupace Petr Cibulka je po desetiletí masmediálně nejméně oblíbený občan!) vůdce ODS - ministr financí - předseda vlády - předseda parlamentu - president - velitel armády Václav Klaus se svým dlouholetým ruským řídícim důstojníkem KGB Alexandrem Rebjonkem (druhý zleva). Fotografie - zveřejněná pouze 1x - je z 18.04.2003...


ODPOVĚZME SI NA OTÁZKU, KTERÁ ZNÍ: PROČ BY TO MĚLO BÝT NA NIŽŠÍCH ÚROVNÍCH JINAK??? PROČ!!!


PROTO NEVĚŘME VLÁDNOUCÍM NEVIDITELNÝM RUSKÝM TAJNÝM SLUŽBÁM KGB/GRU, JEJICH NASTRČENÝM VIDITELNÝM POLITIKŮM, MASMÉDIÍM ANI ŽÁDNÉMU Z JEJICH NOVINÁŘŮ, KTEŘÍ NÁS V RUSKÉM ŽOLDU RUKOU SPOLEČNOU A NEROZDÍLNOU OD ROKU 1945 UŽ 1000x ÚSPĚŠNĚ A VŽDY BEZTRESTNĚ OBELHALI, PODVEDLI A OKRADLI, ALE VĚŘME JEN BOHU, SAMI SOBĚ A SVÉMU SIDERICKÉMU INFORMAČNÍMU KYVADLU, KTERÝM SI OVĚŘÍME KAŽDOU PRO NÁS DŮLEŽITOU INFORMACI, UDÁLOST A OSOBU DŘÍV, NEŽ SE ROZHODNEME!!!

Motto:


"Veřejnost neví, co se děje, a ani neví, že to neví.“

Noam Chomsky (zkušený agent satanských ruských tajných služeb KGB+GRU?!!!)


Pro psychotronicky gramotné
JAKO VÝZVA K ÚČINNÉ OBRANĚ
SKRZE INFORMAČNÍ PŘEVAHU:
 


Franz Kafka: "Existuje bod, po jehož dosažení není návratu.
Toho bodu je třeba dosáhnout!
"
Viz:

http://www.youtube.com/watch?v=eKWxb_ye49A

***

Věčné motto:

"Člověk se stává silným, pokud musí namáhat své svaly.
Právě tak dobro musí, pokud se má vystupňovat ve svatost,
překonat zlo, které se mu staví do cesty.
Zlo má úkol přivést lidstvo na vyšší stupeň."

Rudolf Steiner, viz
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073101
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073102
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013110020
D) KNIHOVNA DOKUMENTŮ A ANALÝZ


Aktuální motto:

Pokud všechny české a slovenské tajné služby od roku 1918 až do roku 1939 a od roku 1945 až do dnešního dne a hodiny NEDOKÁZALY POSTAVIT PŘED SOUD ANI JEDNOHO AGENTA MOSKVY, pak to může znamenat pouze dvě věci:

1) Žádní ruští agenti u nás nejsou a nikdy nebyli...

2) Na všech významnějších místech našeho státu byli a jsou POUZE RUŠTÍ AGENTI!!! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006111202
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011013004
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122702
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005081901
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005041601
F) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010092503
G) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009110801

Buď platí jedno, anebo platí to druhé! Třetí možnost neexistuje!!! Zvažme sami - na základě svých vlastních znalostí uplynulých 42 let otevřené RUSKO-česko-slovenské nelidsky teroristické a vlastizrádné zotročující komunistické totalitní diktatury a 22 let přímé ruské vojenské okupace, ale i následujících desetiletí nekonečně kriminálního, vždy beztrestného a pro český národ a pro jeho stát likvidačního (post) komunismu, skryté totality, hlubokého civilizačního rozvratu, stále silnější ruské infiltrace a naší přímé masové ruskojazyčné kolonizace, která se přímo před našima očima velice rychle stupňuje, když ničemu z toho tento "náš" stát neklade sebemenší odpor, aby chránil český národ, jeho stát a české národní zájmy, včetně práva na národní přežití - která z těchto dvou možností je ta pravděpodobnější...

Naprosto stejná situace je i ve všech ostatních státech Evropské unie, kde tajné služby všech států Evropské unie dohromady se v boji proti 300 leté skryté a plíživé, ale o to masivnější, rozvratné a stále se stupňující ruské vojenské ofenzivě, vedené už stovky let proti celému Západu nepřekonatelnou asiatskou strategií lstí a klamu - když veškeré detailní informace o skryté válce Ruska proti Západu jsou pro každého k disposici zde, http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601 - mohou pochlubit podobným ne-li stejným výsledkem, jako "naše" čtyři rusko-české tajné služby, které si ze svých kapes - nepřátelskýma rukama pod pečlivým dohledem všech "našich" rusko-českých represivních orgánů dnešní kriminální státní moci nejméně na 100 let dokonale vyrabovaných - všichni velice tvrdě v řádu miliard platíme, aby nás před těmito a podobnými hrozbami důsledně chránily...!!! Nic z toho není náhoda, protože dnes už jsou pozice vysoce postavených pozičních a vlivových agentů - užitečných idiotů - nelidsky barbarské totalitní Moskvy (když většinou Rusů je stalinismus dodnes považován za ztracený Ráj) v našem západním svobodném demokratickém světě - DÍKY RYCHLÉMU VÝVOJI A ROZŠÍŘENÍ PSYCHOTRONIKY = PO SNADNÉM A RYCHLÉM PŘEKONÁNÍ NAŠÍ VLASTNÍ PSYCHOTRONICKÉ NEGRAMOTNOSTI - více než dobře viditelné! Posuďte sami:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010011301

Na tuto životně důležitou základní otázku, jestli může být pravdivější první varianta, že žádní ruští agenti u nás a v Evropě nejsou a nikdy nebyli, anebo druhá varianta, že v celém vedení našeho státu i celé Evropské unie byli a jsou pouze ruští agenti, tedy na otázku, která nejzásadnějším způsobem ovlivňuje naši existenci, protože V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ JEDNO, STOJÍ-LI V ČELE NAŠEHO NÁRODA A JEHO STÁTU TI NEJLEPŠÍ Z NEJLEPŠÍCH, ANEBO V NAŠEM ČELE STOJÍ TI NEJHORŠÍ Z NEJHORŠÍCH, si však dnes už můžeme - pokud jsme před nositeli Zla z vlastního rozhodnutí ještě nekapitulovali a nestali se dobrovolně jejich tažným dobytkem - velice snadno a rychle odpovědět MY SAMI! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009032201
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006091703
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402
F) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006101101

PROČ POLITICI KGB/GRU A JEJICH NOVINÁŘI ZUŘIVĚ ODMÍTAJÍ POUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SIDERICKÉHO KYVADLA? PROTOŽE KAŽDÝ ZLOČINEC SE BOJÍ VŠEVĚDOUCÍHO POLICEJNÍHO VYŠETŘOVATELE, STÁTNÍHO ZÁSTUPCE, SOUDCE A VĚZEŇSKÉHO PERSONÁLU!!!

Pokud bychom snad i přesto měli při hledání odpovědí na životně důležitou základní otázku, jestli může být pravdivější první varianta, že žádní ruští agenti u nás a v Evropě nejsou a nikdy nebyli, anebo druhá varianta, že v celém vedení našeho státu i celé Evropské unie byli a jsou pouze ruští agenti, jakékoliv pochybnosti nebo problémy se správně rozhodnout, obrame se prosím vždy s důvěrou na naši osvědčenou čtyřdílnou Nápovědu, ve které najdete vše co hledáte:

1) Síly Antikrista se představují: KAREL MARX - nejvyšší velekněz Satana na Zemi, jeho předchůdci, následovníci a dnešní mocní - nemocní socialističtí i nesocialističtí pokračovatelé!!!
a) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010061216
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092003
c) http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/piere/tri1.htm
d) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007051901
e) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073103

2) RUSKO a ČÍNA - dědictví DŽINGISCHÁNA!!! LSTÍ a KLAMEM = UMĚNÍ VÁLKY: TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL, JAK PORAZIT PROTIVNÍKA BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ: NEJVYŠŠÍ ŠKOLA NEPŘÁTELSKÉ INFILTRACE A ROZVRATNÝCH POLITICKO - MASMEDIÁLNÍCH MANIPULACÍ!!!
a) http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007111001
c) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070106
d) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070107

3) ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO A JEHO AGENTY - UŽITEČNÉ IDIOTY - A MÁLO KDY SE SPLETEME!!! RUSKÉ STÁTNÍ DROGY JAKO NEJNIČIVĚJŠÍ TAJNÁ ZBRAŇ PROTI NAŠÍ CIVILIZACI A SVĚTU: PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA KREMLU ZA ZOTROČENÍ LIDSTVA ZESILUJE! RUSKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A JEHO NEVIDITELNÉ CELOSVĚTOVÉ KRIMINÁLNÍ DROGOVÉ A FINANČNÍ IMPÉRIUM PROTI NÁM A NAŠIM INDIVIDUÁLNÍM PRÁVŮM A SVOBODÁM!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

a) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007060603
c) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009112401
d) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041903

4) GENOCIDA ČESKÉHO NÁRODA, TADY A TEĎ: DŮKAZY, JAK ČESKÝM NÁRODEM "DEMOKRATICKY" ZVOLENÍ ALE DEMOKRATICKY NEODVOLATELNÍ VLASTIZRÁDNÍ RUSKO - ČEŠTÍ AGENTI KGB/GRU BĚHEM JEDNÉ GENERACE TOTÁLNĚ ROZVRÁTILI A ZNIČILI CELÝ ČESKÝ NÁROD I JEHO VLASTNÍ NÁRODNÍ STÁT, O JEHOŽ ZNOVUZÍSKÁNÍ ČESKÝ NÁROD 300 LET = DESET GENERACÍ USILOVAL, TAK JAKO PŘEDTÍM VLASTIZRÁDNÍ RUŠTÍ AGENTI TOTÁLNĚ ROZVRÁTILI A ZNIČILI DEMOKRATICKÉ RAKOUSKO-UHERSKO A PŘEDTÍM POLSKO, KTERÉ, JAKO NEJSILNĚJŠÍ KATOLICKÉ MONARCHIE, STÁLY RUSKU STOVKY LET V CESTĚ NA JEHO TAŽENÍ ZA SVĚTOVLÁDOU!!! TYTÉŽ SATANSKÉ SÍLY ŘÍŠE ZLA RUSKA PAK ROZBILY V LETECH 1991/92 ČESKOSLOVENSKO I JUGOSLÁVII A V ROZVRACENÍ NAŠEHO SVĚTA BUDOU DÁL POKRAČOVAT, DOKUD HO PLNĚ NEOVLÁDNOU NEBO JE NEZASTAVÍME...
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005091401
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012010036
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006012101

JEDINÝ MOŽNÝ ZPŮSOB, jak se proti tomu všemu můžeme VČAS a ÚČINNĚ bránit, se dozvíme v následujících třech dokumentech:

Základní kurz politické a občanské vševědoucnosti: KDO NÁM KONTROLUJE, CEDÍ A MODELUJE INFORMACE A MYŠLENKY, TEN KONTROLUJE A UDRŽUJE SVOJI MOC NAD NÁMI!!! NAUČME SE PROTO SPRÁVNĚ PRACOVAT SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM A NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ TAJEMSTVÍ KRIMINÁLNÍHO STÁTU PRO NÁS PŘESTANOU EXISTOVAT! ZE VŠECH TAJNÝCH SLUŽEB A REPRESIVNÍCH SLOŽEK VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE KGB/GRU, KTERÝMI NÁS DNES ZOTROČUJÍ, SE STANOU SLUŽBY VEŘEJNÉ, KTERÉ NÁM BUDOU SLOUŽIT!!! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009032201
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006091703
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402
F) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006101101

NÁROD SOBĚ: Soutěž pro všechny, kdo už ovládají siderické (hvězdné) informační kyvadlo: ZNÁTE JAKOUKOLIV POLITICKOU STRANU S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ - NEBO POLITIKA OD ROKU 1989 DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY NA PRESIDENTSKÉ NEBO VLÁDNÍ ÚROVNI - ANEBO CELOSTÁTNĚ POPULÁRNÍHO NOVINÁŘE - NEBO "NAŠIMI" DNEŠNÍMI RUSKO-ČESKÝMI MASMÉDII KGB/GRU PROPAGOVANÉ OSOBNOSTI Z JAKÉKOLIV OBLASTI A Z JAKÉKOLIV ČÁSTI NAŠÍ PLANETY - KTEŘÍ NEPRACUJÍ PRO RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY? NAJDĚTE TAKOVÉ A BUDETE ODMĚNĚNI JAKO PRVNÍ, PROTOŽE TO SE ZATÍM JEŠTĚ NIKOMU Z TISÍCŮ ÚČASTNÍKŮ TÉTO SOUTĚŽE ZA ŘADU LET NEPODAŘILO!!! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092102
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007051901

NAŠE TŘI ZÁKONY, KTERÉ SNADNO A RYCHLE ZMĚNÍ "NÁŠ" DNEŠNÍ RUSKO-ČESKÝ GUBERNIÁLNÍ KRIMINÁLNÍ STÁT FÍZLOKRACIE KGB/GRU - VE KTERÉM JE UŽ OD ROKU 1945 ZLO ODMĚŇOVÁNO A DOBRO TRESTÁNO - V JEHO PRAVÝ OPAK!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111706
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009112201

C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009121101

ZA KAŽDÝM NAŠIM ČLÁNKEM, KTERÝ TEĎ NÁSLEDUJE, JE PŘIPOJEN ZÁVĚREČNÝ VYSOCE INFORMAČNĚ A MYŠLENKOVĚ KONCENTROVANÝ BLOK NÁMI PROSAZOVANÝCH NEJLEPŠÍCH POLITICKÝCH ŘEŠENÍ, KTERÝ ROVNĚŽ VŘELE DOPORUČUJEME K PEČLIVÉMU PROSTUDOVÁNÍ A ZEJMÉNA PAK K VAŠÍ MAXIMÁLNÍ POLITICKÉ PODPOŘE!!!

AKTUÁLNĚ

PLÍŽIVÁ
RUSKÁ OKUPACE
ČESKÉ REPUBLIKY
UŽ DÁVNO ZAČALA!!!
DÍLO NÁRODNÍ ZKÁZY
SE JIM PODAŘILO...!!!
"NAŠI" RUSKO - ČEŠTÍ
MARX - LENINŠTÍ
VLASTIZRÁDCI
KGB/GRU, STOJÍCÍ
OD ROKU 1945 PEVNĚ
V NAŠEM ČELE, UŽ
MOHOU ZAČÍT SLAVIT!


RUSKÁ STRATEGIE:
NEJLEPŠÍ VÁLKA JE TA,
O NÍŽ NEPŘÍTEL NEVÍ!


OVERTURA:

UNIKÁTNÍ
RUSKO - ČESKÝ
VIDEO DOKUMENT,
DNES UŽ ZAKÁZANÝ
!!!
(pro psychotronicky gramotné
JAKO VÝZVA K ÚČINNÉ OBRANĚ
SKRZE INFORMAČNÍ PŘEVAHU!
)RUSKÉ CELOSVĚTOVÉ
KRIMINÁLNÍ SATANSKÉ
VELMOCENSKÉ HRY
RUSKÉ STÁTNÍ MAFIE
KGB - GRU!!! Viz:

0. Nepřekonatelný filmový dokument ze sovětských archivů - který v dnešních RUSKO-českých TV nikdy neuvidíme: SOVIET STORY: RUSKÝ KOMUNISMUS = NĚMECKÝ NACISMUS!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112401
B) http://www.ulozto.cz/hledej?q=Soviet+Story
C) http://www.hellspy.cz/search/?q=SOVIET+STORY
D) http://www.youtube.com/results?search_query=Soviet+story&sm=3

E) http://www.amazon.com/gp/product/0615354963

1. Vysoké hry satanské ruské státní mafie KGB/GRU:
KOŘENY VLÁDNOUCÍHO SATANSKÉHO ZLA!!! Viz:
http://www.youtube.com/watch?v=wNLCHoSWbOw

2. Vysoké hry satanské ruské státní mafie KGB/GRU:
METASTÁZY VLÁDNOUCÍHO SATANSKÉHO ZLA! Viz:
http://www.youtube.com/watch?v=fBYJCTX5CzQ

3. Vysoké hry satanské ruské státní mafie KGB/GRU:
RUDÁ STŘECHA KREMLU = NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ KRIMINALITA, VŽDY POD OCHRANOU ZÁKONA! Viz:
http://www.youtube.com/watch?v=NMWmTle_RlI

4. Vysoké hry satanské ruské státní mafie KGB/GRU:
CELOSVĚTOVÁ EXPANZE SATANSKÉHO ZLA!!! Viz:
http://www.youtube.com/watch?v=sdpm89d62bs

5. Vysoké hry satanské ruské státní mafie KGB/GRU:
PLNÉ OVLÁDNUTÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZLEM RUSKÉHO STÁTNÍHO ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU KGB/GRU! DOKUMENT ČT "KDYBY MĚ ZABILI..." Viz:
http://www.youtube.com/results?search_query=kdyby+m%C4%9B+zabili&sm=3

6. Vysoké hry satanské ruské státní mafie KGB/GRU:
PLNÉ OVLÁDNUTÍ EVROPSKÉ UNIE ZLEM RUSKÉHO STÁTNÍHO ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU KGB/GRU! UKRAJINSKÁ TV (česky): "VOR V ZAKONE" (Zločinec pod ochranou zákona!):
RUSKOJAZYČNÁ MAFIE KGB/GRU OVLÁDLA EVROPU Viz:
http://www.youtube.com/results?search_query=Vor+v+zakone&sm=3

7. Jurij Nestěrenko: VZÁCNĚ NECENZUROVANÁ RUSKÁ ANALÝZA DNEŠNÍHO "NOVÉHO DEMOKRATICKÉHO RUSKA" STARÉHO KGB: RUSKO = KONCENTROVANÉ ZLO - A TO V TÉ VŮBEC NEJČISTŠÍ KRYSTALICKÉ PODOBĚ! (rusky):
Юрий Нестеренко: Россия - это зло в его чистом, беспримесном виде!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013010026

 


1.
DĚJSTVÍ:PLÍŽIVÁ
RUSKÁ OKUPACE
ČESKÉ REPUBLIKY
UŽ DÁVNO ZAČALA!!!
DÍLO NÁRODNÍ ZKÁZY
SE JIM PODAŘILO...!!!
"NAŠI" RUSKO - ČEŠTÍ
MARX - LENINŠTÍ
VLASTIZRÁDCI
KGB/GRU, STOJÍCÍ
OD ROKU 1945 PEVNĚ
V NAŠEM ČELE, UŽ
MOHOU ZAČÍT SLAVIT!

RUSKÁ STRATEGIE:
NEJLEPŠÍ VÁLKA JE TA,
O NÍŽ NEPŘÍTEL NEVÍ!
CENTRÁLNÍ MOTTO:

Aby Rusko zvítězilo nad satanismem,
Kreml KGB/GRU musí být poražen!
Aby Evropa zvítězila nad satanismem,
Brusel KGB/GRU musí být poražen!
Aby Amerika zvítězila nad satanismem,
Bílý dům KGB/GRU musí být poražen!"


Petr Cibulka, L.P. 2014

Důvody jsou dobře známé! 3 x viz:

1. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

2. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

3. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ TOHO
VŮBEC NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO
PŘED VLASTNÍM ČLÁNKEM:


Vůdce Sovětského svazu N. S. Chruščov na polemickém setkání s atomovými fyziky - tvůrci sovětských atomových zbraní, léto 1961: „Sacharov je dobrý vědec, ale MY JSME SPECIALISTÉ NA LSTI V ZAHRANIČNÍ POLITICE. EXISTUJE POUZE NAŠE SÍLA A DEZORIENTACE NEPŘÍTELE! NEMŮŽEME ŘÍCI NAHLAS, ŽE PROVÁDÍME POLITIKU Z POZICE SÍLY, ALE TAKTO TO MUSÍ BÝT!!! Byl bych nula, a ne předseda rady ministrů, kdybych poslouchal takové, jako je Sacharov...“

Motto:

Jak nejsnadněji dobýt
nedobytnou pevnost?
Jedině pomocí osla...!!!
Plně naloženého zlatem
pro velitele pevnosti...

Z veleúspěšné staročínské válečné doktríny,
kterou převzal vítězný Mongol Džingischán
a po něm jeho Satanská Říše Zla Rusko! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013040019
Юрий Нестеренко: Россия - это зло в его чистом, беспримесном виде! / Jurij Nestěrenko: VZÁCNĚ NECENZUROVANÁ RUSKÁ ANALÝZA DNEŠNÍHO RUSKA: RUSKO = KONCENTROVANÉ ZLO, A TO V TÉ VŮBEC NEJČISTŠÍ KRYSTALICKÉ PODOBĚ! (rusky)Hlavní informační motto číslo 1:

ČÍM DÁLE OD MASMÉDIÍ
TÍM BLÍŽE K PRAVDĚ!!!


VŠECHNA MASMÉDIA KGB/GRU NÁS UŽ PO GENERACE SYSTEMATICKY PROGRAMUJÍ HODNOTOVĚ KE ZLU:
DOBRÝ TELEVIZNÍ VEČER A JE TU DNEŠNÍ SOUHRN TOHO, CO CHCEME, ABYSTE SI MYSLELI...:
VÁŠ SVĚT JE TAKOVÝ, JAK VÁM HO POPISUJEME A ČÍM SE NEZABÝVÁME, TO PRO VÁS NEEXISTUJE...!!!http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802


Hlavní informační motto číslo 2:

NOVINÁŘ KTERÝ NENÍ FÍZL?
TAK TAKOVÉHO NEZNÁM...!!!


NÁSLEDUJÍ INFORMACE PRO LIDI,
KTEŘÍ SE NENECHAJÍ OSLEPIT
NEKONEČNOU MASMEDIÁLNÍ MLHOU,
MODELOVANOU NÁM TAJNÝMI SLUŽBAMI
,

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201

ALE VĚŘÍ POUZE SVÝM VLASTNÍM OČÍM:


POLITICI Z VLASTIZRADY ŽIJÍ,
NOVINÁŘI VLASTIZRADU KRYJÍ!


FOTOGRAFII BYCHOM VĚŘIT ROZHODNĚ MĚLI:


Na fotografii je významný agent ruského KGB, dědičný vlastizrádce, po desetiletí úhlavní zemský škůdce + nejoblíbenější politik, (NEvlastizrádce a pětinásobný politický vězeň ruské okupace Petr Cibulka je po desetiletí masmediálně nejméně oblíbený občan!) vůdce ODS - ministr financí - předseda vlády - předseda parlamentu - president - velitel armády Václav Klaus se svým dlouholetým ruským řídícim důstojníkem KGB Alexandrem Rebjonkem (druhý zleva). Fotografie - zveřejněná pouze 1x - je z 18.04.2003...

ODPOVĚZME SI NA OTÁZKU, KTERÁ ZNÍ: PROČ BY TO MĚLO BÝT NA NIŽŠÍCH ÚROVNÍCH JINAK??? PROČ!!!


PROTO NEVĚŘME VLÁDNOUCÍM NEVIDITELNÝM RUSKÝM TAJNÝM SLUŽBÁM KGB/GRU, JEJICH NASTRČENÝM VIDITELNÝM POLITIKŮM, MASMÉDIÍM ANI ŽÁDNÉMU Z JEJICH NOVINÁŘŮ, KTEŘÍ NÁS V RUSKÉM ŽOLDU RUKOU SPOLEČNOU A NEROZDÍLNOU OD ROKU 1945 UŽ 1000x ÚSPĚŠNĚ A VŽDY BEZTRESTNĚ OBELHALI, PODVEDLI A OKRADLI, ALE VĚŘME JEN BOHU, SAMI SOBĚ A SVÉMU SIDERICKÉMU INFORMAČNÍMU KYVADLU, KTERÝM SI OVĚŘÍME KAŽDOU PRO NÁS DŮLEŽITOU INFORMACI, UDÁLOST A OSOBU DŘÍV, NEŽ SE ROZHODNEME!!!

Motto:


"Veřejnost neví, co se děje, a ani neví, že to neví.“

Noam Chomsky (zkušený agent satanských ruských tajných služeb KGB+GRU?!!!)

Pro psychotronicky gramotné
JAKO VÝZVA K ÚČINNÉ OBRANĚ
SKRZE INFORMAČNÍ PŘEVAHU:
 


Franz Kafka: "Existuje bod, po jehož dosažení není návratu.
Toho bodu je třeba dosáhnout!
"
Viz:

http://www.youtube.com/watch?v=eKWxb_ye49A

***

Rusočeši si užívají
luxusu občanství...


Vůdce Sovětského svazu N. S. Chruščov na polemickém setkání s atomovými fyziky - tvůrci sovětských atomových zbraní, léto 1961: „Sacharov je dobrý vědec, ale MY JSME SPECIALISTÉ NA LSTI V ZAHRANIČNÍ POLITICE. EXISTUJE POUZE NAŠE SÍLA A DEZORIENTACE NEPŘÍTELE! NEMŮŽEME ŘÍCI NAHLAS, ŽE PROVÁDÍME POLITIKU Z POZICE SÍLY, ALE TAKTO TO MUSÍ BÝT!!! Byl bych nula, a ne předseda rady ministrů, kdybych poslouchal takové, jako je Sacharov...“

RUSKO=KLAM!!!

Aktuálně 2 x ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov (=KGB!!!):

Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova se Rusko nevměšuje do vnitřních záležitostí Ukrajiny... A žádní agenti ruské vojenské a civilní rozvědky v sousední zemi nepůsobí...

"My budeme i nadále dělat vše co můžeme, abychom důsledně hájili zájmy ruských diaspor na Ukrajině, ale samozřejmě i v dalších zemích."Přehrát video: Na Ukrajině nebyly a nejsou žádné ruské vojenské jednotky, řekl vždy pravdomluvný ruský president a vysoký důstojník komunistického Gestapa KGB Adolf Putin, ovšem ty ruské vojenské jednotky, které tam byly a jsou, budou za své mimořádné protiukrajinské úspěchy po zásluze vyznamenány, dodal!


Finsko-estonská spisovatelka SOFI OKSANEN:

"Každé ráno se budím s myšlenkou, zda to bude dnes, kdy bude východní Evropa opět prodána Rusku... Pokud někdo stále ještě věří ruské propagandě, že Rusko svou krajanskou politikou vyjadřuje opravdovou starost o etnické Rusy za hranicemi své země, nastal čas uvést jej zpátky do reality a připomenout mu, jak Hitler zneužil etnické Němce. KAŽDÝ, KDO KDY NAVŠTÍVIL RUSKO DOBŘE VÍ, JAK MÁLO NA RUSECH SEJDE V RUSKU!"Edward Lucas, britský novinář, analytik dlouhodobě specializovaný na Rusko a autor světově proslulých knih, když dvě z nich vyšly i v češtině, "NOVÁ STUDENÁ VÁLKA" a "KLAM": "Putin se bude snažit Ukrajinu NA PRVNÍM MÍSTĚ ÚPLNĚ DESTABILIZOVAT. UČINIT ŽIVOT JEJICH OBYVATEL NESNESITELNÝM. TAK, ABY NAKONEC TITO DALI PŘEDNOST STABILITĚ POD RUSKOU NADVLÁDOU. ABY MĚLI POCIT, ŽE JE RUSKO ZACHRÁNILO. Ukrajina nyní SMĚŘUJE KE STAVU ÚPLNÉHO SELHÁNÍ STÁTU a PUTIN SE BUDE SNAŽIT JÍT TÍMTO SMĚREM. Samozřejmě VŠUDE, nejenom na Ukrajině..." "Západ je dnes politicky hrozivě, nebezpečně slabý. Musíme vyslat jasný signál, že tohle je zcela nepřípustné. A TENTO SIGNÁL MUSÍ BÝT VELICE DRSNÝ. Jenže místo toho dáváme najevo, že chceme mluvit. Místo toho, abychom jednali. TO JE TA NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ VĚC, JAKOU MŮŽEME UDĚLAT. Ponižuje nás to víc než Putin samotný. On vidí, že je Západ přestrašený a Rusku na všech frontách bez odporu neustále jenom ustupuje. PROTO NEEXISTUJE PROSTOR PRO DIPLOMATICKÉ ŘEŠENÍ KRIZE..."

Oazu Nantoi, který byl dlouhá léta moldavským vládním expertem na Podněstří, separatistický, nikým jiným než Moskvou neuznaný, státeček, který se v roce 1992, s ruskou 14. armádou za zády, po krátké válce odtrhl od čerstvě nezávislého Moldavska, je pesimista a hovoří nahlas o věcech, o kterých se většina Moldavanů bojí i mlčet:

"Všude to má stejný scénář. Nejprve se vyvolá napětí pomocí různých incidentů, pak se nějaká ruská pátá kolona chopí moci, rychle se vyhlásí referendum, které dopadne všude přibližně stejně, pak se pozvou ruská vojska na ochranu," shrnuje Nantoi. "A pak si nadiktují uspořádání podle představ Kremlu, jak si to vyzkoušeli i tady."
5.3.2014 Mladá fronta DNES str. 11 Názory. Kirill Shchelkov


Od ledna 2014 Česká republika povoluje dvojí občanství. Zdaleka ne všichni o tom vědí. Nezajímá je to. Povolili, a co má být?

Právě 1. ledna 2014 začala invaze Rusů, kteří se stali českými občany. Občan už není cizinec, občana už ze země nikdy nevyhostíte. I když to bude zločinec světového kalibru, anebo bude jen nenávidět svou novou vlast

Samozřejmě nemluvím o všech Rusech. Je spousta těch, kteří se naučili česky a jsou rádi za možnost zde žít. Mluvíme teď o speciální skupině Rusů, uzavřené ve své komunitě. Česky téměř neumějí, baví se jen se svými krajany, dívají se na ruskou televizi, čtou ruské noviny a nemůžou ani srozumitelně vysvětlit, proč se přestěhovali zrovna do Česka. Jde o poměrně velkou skupinu lidí. Bez rozpaků říkají: „Všechno se mi tady líbí, akorát Češi mě tady otravují.“

Jak nás vidí Rusové

Když si přečtete internetové diskuse ruských imigrantů, dozvíte se o sobě leccos. Píše se tu o hrozném make-upu Češek, propocených Češích s nemytými vlasy, hlasitém smrkání, lakotě („k narozeninám si dávají jenom kytky a pohlednici“). 

To jsou všední nářky. Pak přijde na řadu historie. „Já jsem sem tanky v roce 1968 neposlal, nemám se za co omlouvat. Češi by už o tom mohli přestat mluvit. A nejdřív vrátí ukradené Kolčakovo zlato. Sovětský svaz jim postavil metro, a oni jsou nevděční. Češi vyráběli Němcům zbraně, kterými pak fašisti zabíjeli Rusy. Víte, že Heydrich hladil malého Havla po vlasech, protože jeho rodiče se s ním přátelili?“ 

Potom se přepnou do současnosti. Češi jsou ateisté. Organizují Gay Pride. Na každém rohu nějaká pornografie. Všichni jejich politici nenávidí Rusko a poklonkují USA. 

Když se podíváte do jakýchkoliv pražských novin v ruštině, dostanete pořádnou dávku současné moskevské propagandy. Titulky článků: Češi nadávali ruskému profesorovi, Češi zmlátili ukrajinského podnikatele, Učitelka ve školce plivla na ruského chlapce kvůli jeho přízvuku. 

Ze všech těchto tvrdě protičeských velkoruských projevů ruské nadřazenosti coby "národa vyvoleného" máte intenzivní pocit, že mnozí Rusové jsou tady ve vyhnanství, rádi by se vrátili domů, ale z nějakého tajemného důvodu nemůžou. Když se zeptáte, proč se nevrátí domů, tak se urazí, řeknou, že jste Schwarzenbergův poskok.

Co vše od nás získávají, aniž nám za to něco dali...

Od 1. ledna mohou Rusové dostat české občanství (už po pěti letech trvalého pobytu) a nevzdat se přitom občanství ruského, což bylo dříve podmínkou. Už s trvalým pobytem má imigrant v podstatě stejná práva jako rodilý Čech. S několika výjimkami – nemohou hlasovat ve volbách, být voleni, pracovat na ministerstvech, v policii, v tajných službách. Teď to Rusové s občanstvím - i ti, kteří tak nenávidí Čechy, Českou republiku, jejich spojence i celou západní demokracii - budou moci bez omezení dělat. Stanou se plnoprávnými občany České republiky a dostanou garanci, že už je nikdo ze země nevyžene. S ruským pasem se mohou kdykoliv vrátit domů do Ruska a s českým cestovat bez víz po světě, třeba do USA.

Dokonce i proceduru získání občanství mnozí začali podvodem.

Právně to není přečin, jen takový trik. Ministerstvu vnitra trvá posouzení žádosti zhruba jeden rok. Proto mnozí podali žádost na konci minulého roku. Tehdy ještě nebylo nutné skládat nové zkoušky z češtiny a českých reálií. Mnozí by je neudělali. Protože posuzování žádosti trvá dlouho, občanství jim přiznají už podle nového zákona, což znamená, že se nebude nutné vzdát občanství ruského. Dokud bylo nutné vrátit pas země původu, většina Rusů o české občanství zájem neměla!

A víte, že Rusové začali kampaň, aby se ruština stala oficiálním jazykem Evropské unie? Petiční akce se chystá i v Česku. Pokud se ruština stane jazykem EU (což by bylo velmi podivné, protože Rusko členem Unie není), Rusové se dokonce ani nebudou muset učit jazyk. Žádosti o granty, žaloby k Evropskému soudu, to všechno bude možné psát rusky. 

Ve skutečnosti žádná petice nemůže změnit základní smlouvy Evropské unie, kde jsou oficiální jazyky vyjmenovány. To ovšem organizátoři petice buď nevědí, anebo je toto omezení nezajímá, protože je považují pouze za dočasné... 

Nedávno militantní ruská komunita usilovala o to, aby v Praze vznikl Puškinův památník (na Puškinově náměstí). Básník zde nikdy nebyl, ale Rusové argumentovali tím, že by bylo dobré uctít jeho památku, když už tady máme náměstí. 

Hned po nevinném památníku následoval druhý: Ruský spolek veteránů ruské agresivní války v Afghánistánu, kteří v Afghanistánu vraždili v komunistickém žoldu odpůrce ruské okupace, v Praze odhalil památník vojákům internacionalistům a mírotvorcům, mezi něž protikomunistické afghánské partyzány určitě nepočítají... Politický korektní krycí název nemění podstatu akce. Když to tak půjde dál, proč bychom v Praze neodhalili památník padlým a raněným vojákům v srpnu 1968? Taky ho nějak hezky nazveme, aby to Češi náhodou neprohlédli...

V Česku jsou zaregistrovány desítky ruských organizací, vycházejí zde několikery noviny v ruštině. Všechny podporují protizápadní a protidemokratickou politiku Kremlu...!!!

V České republice se také zrodila idea navrhnout Putina na Nobelovu cenu míru. V Mariánských Lázních žije člověk, který v minulosti kandidoval za Putinovu stranu ve volbách. Dnes je ohnivým bojovníkem za pravoslaví a odpůrcem „zkažené evropské morálky“. Vede organizaci Ruský dům. Taky se může stát českým občanem. I poslancem. Příjemná perspektiva... 

Bude smutné, pokud si už brzy tisíce Rusů, kteří k Česku necítí nic dobrého, budou říkat: „Ti Češi jsou ale hloupí, já je nesnáším, a teď mám jejich občanství.

PS. A pak požádají Rusové v Česku Putinovy ozbrojené hordy (třeba bez označení, jako tzv. “domobranu“) o ochranu, anebo rovnou o "vojenskou mírovou intervenci" (tzv. další dočasnou okupaci do konsolidace poměrů, dle představ Ruska - na věčné časy a nikdy jinak...) a následně ruská Duma jednohlasně odsouhlasí připojení naší republiky k novému Sovětskému Rusku jako gubernii s dosazeným gubernátorem, ruskými zákony a úřední řečí ruštinou.

A velký putinovec a dědičný vlastizrádce Klaus (z Kellnerova zámku nad Prahou) zase potvrdí (jako u Krymu), že na to Rusové mají právo, protože podle Rusů mají Rusové právo úplně na všechno a vždycky mají pravdu... Kdo nevěří, důkazy jsou k disposici zde:Motto:

Zotročení k nám přichází samo...,
ale za svobodu je třeba bojovat!!!


Na účinnou obranu svých svobod a práv bychom se proto měli už dnes velice dobře připravit, protože...
8 x viz:

 


1. Základní motto:
POD VEDENÍM RUSKÝCH FÍZLŮ
SE RUSKU NEUBRÁNÍME...!!!!!


Heslo dne:
Musíme udělat vše možné i nemožné pro to,
aby se vlastizrádná špionáž pro Rusko
stala tou nejrizikovější činností na světě,
vhodnou jen pro pevně rozhodnuté sebevrahy!
Je to naštěstí velice snadné, rychlé a levné!!! Viz:


Trenink pro ty, kdo už dokázali překonat svoji psychotronickou negramotnost - což je otázkou pěti minut - a ovládají siderické informační kyvadlo - což může být i obyčejná kancelářská sponka, zavěšená na 30 cm niti - čímž se stali relativně vševědoucími: Otázka zní: Je na fotografiích českých vládních ministrů někdo, kdo NE fízluje pro Rusko???

Kdo prověří v českém politickém systému hlavu státu nebo vlády a jejich ministry, nepodléhající, na rozdíl od svých podřízených - podle přežilých feudálně-komunistických zákonů - naprosto žádné bezpečnostní prověrce???

EVROPA SOBĚ: Soutěž pro ty, kdo ovládají siderické kyvadlo: NAJDETE 1. POLITIKA OD ROKU 1984 DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY NA VLÁDNÍ ÚROVNI, JENŽ NEFÍZLUJE PRO RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY?

Soutěž pro ty, kdo překonali psychotronickou negramotnost a pracují se siderickým informačním kyvadlem: Otázka zní: OVLÁDAJÍ USA + EU UŽITEČNÍ IDIOTI SATANSKÉ ŘÍŠE ZLA RUSKA?

Jak musí skončit každý odpor psychotronicky negramotných proti satanské totalitě KGB/GRU: Tragická bilance hrdinského protikomunistického odboje...!!!

NAŠE TŘI ZÁKONY, KTERÉ SNADNO A RYCHLE ZMĚNÍ DNEŠNÍ RUSKO-ČESKÝ KRIMINÁLNÍ STÁT - VE KTERÉM JE ZLO ODMĚŇOVÁNO A DOBRO TRESTÁNO - V JEHO PRAVÝ OPAK!!!


BYL "NÁŠ" PRESIDENT
EDVARD BENEŠ
SOVĚTSKÝM FÍZLEM?
VŠE TOMU NAPOVÍDÁ
A VŮBEC NIC TO NEZPOCHYBŇUJE!!!


Prof. Dr. Josef Kalvoda


Motto:
Příští generace, seznajíce celou nesmyslnost socialismu a komunismu,
podiví se velice, kterak za tuto bláznivou ideu dovedl někdo zemřít
a se obětovat, a to namnoze z takového jen důvodu,
aby esteticky, kulturně a mravně cítící jedinec musel spatřovat
v každém lajdáku z periferie neb v lidech zločinných,
dědičně zatížených a zamořených alkoholem,
ze kterých nejvíce komunistů se rekrutuje,
svého bratra a druha rovnocenného
.
Vraždy v románových krvácích jsou vymyšleny,
v socialismu jsou skutečností, vizte Rusko!


Spisovatel Josef Váchal, 1924

Nedávno vyšel v USA anglický překlad knihy Pavla Sudoplatova SPECIALl TASKS. Napsal ji s pomocí svého syna Anatoliho bývalý náměstek výzvědné služby NKVD (později známé jako KGB). V americké veřejnosti vyvolala velký rozruch pro svědectví o J. Robertovi Oppenheimerovi, fyzikovi známému jako "otec atomové bomby." Oppenheimer byl jedním z těch, kteří předávali sovětům informace o americkém atomovém výzkumu, čímž jim pomohli uspíšit vyrobení jejich atomové bomby. Mezi dalšími sovětskými špiony byli fyzikové E. Fermi a Klaus Fuchs. Atomovým vyzvědačstvím byl v Sovětském svazu pověřen právě Sudoplatov. Přesto byl ale nejlépe znám jako organizátor popravných operací NKVD, včetně atentátu na největšího Stalinova komunistického oponenta Lva Trockého. Kromě dalších informací je v knize také několik zmínek o bývalém čs. prezidentovi Edvardu Benešovi a plukovníku československé rozvědky Františku Moravcovi. Mohl by však stejně klidně mluvit i o vůbec prvním československém presidentovi T.G.Masarykovi, otci zakladateli - ale čeho ve skutečnosti... Viz:

VŠICHNI "NAŠI" PRESIDENTI JAKO AGENTI CIZÍ NEPŘÁTELSKÉ VELMOCI, aneb ŽELEZNÁ TRADICE, NA KTERÉ UŽ NESMÍME DÁLE STAVĚT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010122402

ČEŠTÍ PRESIDENTI KGB/GRU "NAŠEHO" RUSKO-ČESKÉHO (POST) KOMUNISTICKÉHO GUBERNIÁLNÍHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU VČERA, DNES A ZÍTRA A JEJICH DODNES NEPOTRESTANÉ ZLOČINY, SPÁCHANÉ NA NEVINNÝCH!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060105

VLASTIZRÁDNÍ RUSKO - ČEŠTÍ PŘEDSEDOVÉ VLÁD KGB/GRU (POST) KOMUNISTICKÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU A JEJICH NESČETNÉ DODNES NEPOTRESTANÉ ZLOČINY, SPÁCHANÉ NA NEVINNÝCH!!!! Podrobnosti viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012100137

Podle Sudoplatova, major Petr Zubov byl mistrem sovětské špionáže, pod jehož vedením se on učil tomuto druhému nejstaršímu povolání. V r.1937 byl jeho starý přítel a učitel major Petr Zubov poslán, kryt diplomatickou imunitou, na sovětské vyslanectví v Praze, jako rezident NKVD. Seznámil se osobně s tehdejším československým prezidentem Edvardem Benešem, který měl úzké styky se sovětským vyslanectvím a který se sám zabýval špionáží už od první světové války během svého pobytu ve Francii. Benešův přátelský postoj vůči sovětskému režimu byl dobře znám. Uvedl sověty na konferenci v Janově r. 1923 a o deset později prvního sovětského delegáta, Maxima Litvinova, do Společnosti národů. Podle Sudoplatova - během svého pobytu v Praze byl Zubov "Benešovým řídícím orgánem a zachráncem v předvečer války." (s 234. When Zubov was our rezident in Praque, he had been Beneš s Control officer and savior on the eve of the war.")

Po československém mnichovském fiasku v r. 1938 Zubov dostal od Stalina instrukce, aby Benešovi předal prostřednictvím jeho sekretáře 10.000 amerických dolarů a aby mu umožnil útěk z Československa do Velké Británie s plnou asistencí NKVD. Stvrzenku za přijaté peníze podepsal Benešův sekretář. (Ve špionáži je zvykem předávat peníze prostřednictvím třetí osoby, čímž se "špinavé peníze" vyperou. Přijetí peněz od špionážní organizace je považováno za důkaz agentství.)

Po Benešově odjezdu do Anglie byl Zubov na rozkaz Stalinův z Prahy odvolán a po návratu do Moskvy zatčen. Důvodem k jeho zatčení byla skutečnost, že československý president Edvard Beneš prostřednictvím majora NKVD Petra Zubova navrhl Stalinovi, aby subvencoval puč proti jugoslávskému králi, aby se tak v Jugoslávii dostal k moci protiněmecký vojenský režim, čímž by se zmenšil německý tlak na Československo. President Beneš požádal Stalina o 200.000 US dolarů v bankovkách pro srbské důstojníky, kteří by provedli vojenský převrat. Zubov dostal požadované peníze z moskevské centrály a odejel do Jugoslávie zjistit, zda plán byl proveditelný. K svému nemilému překvapení došel k závěru, že situace nebyla zralá, že navržení důstojníci byli nespolehliví dobrodruzi a že by ztěží provedli plánovaný puč. Odmítl jim dát peníze předem a vrátil se s nimi do Prahy. Všechno hlásil do Moskvy. Na Zubově telegramu, v němž vysvětloval svůj postup, Stalin napsal vlastnoručně "Ihned zatknout". Následkem dlouholetého věznění a týrání, se Zubov stal invalidou. Kulhal a chodil s pomocí hole.

V lednu 1948 Molotov nařídil Sudoplatovovi, aby jel do Prahy a sešel se tajně s presidentem Benešem. Měl mu vyřídit, že musí předat moc ve státě komunistovi K.Gottwaldovi a sám z úřadu důstojně odejít. Sudoplatov měl udělat na Beneše nátlak s použitím stvrzenky o příjmu 10.000 US dolarů, podepsané jeho sekretářem v r. 1938 pro jeho bezpečnou cestu s pomocí NKVD do Anglie a připomenout mu jeho intimní styky s Kremlem. Jinak by sověti zveřejnili jejich finanční pomoc pro jeho útěk a Benešovu účast na politickém puči a atentátech v Jugoslávii v letech 1938 - 1940.

Molotov zdůraznil, že Sudoplatov nebyl autorizován diskutovat cokoliv o čs. politice, ale jen předat jasný příkaz Moskvy a ponechat Benešovi, jakým způsobem má být dosaženo Stalinových cílů. Sudoplatov navrhl Molotovovi, že by bylo lépe, kdyby s Benešem měl tento osobní a nesmírně důležitý rozhovor někdo, kdo se s Benešem znal osobně. Tím mužem byl Zubov, kterého Stalin dal zavřít, protože neprovedl v Jugoslávii československým presidentem Edvardem Benešem navržený vojenský puč. K tomu Molotov poznamenal, že mu záleží na výsledcích a ne na způsobu, jakým jich bude dosaženo.

Ač byl Zubov od r. 1946 penzistou a invalidou, Sudoplatov si ho vybral za svého společníka, když na příkaz Molotova jel v lednu 1948 do Prahy, aby s jeho pomocí a bez vědomí tamního sovětského velvyslanectví mohl předat Benešovi příkaz Moskvy. Díky Zubovovým kontaktům a schopnostem se Sudoplatovův starý přítel a mentor dostal na hradčanském paláci k Benešovi a během patnáctiminutového rozhovoru mu sdělil, že v Československu dojde ke "kardinální transformaci", a to a už s ním, či bez něho, a že musí předat moc ve státě Gottwaldovi. Rovněž řekl Benešovi, že má příkaz nečekat na jeho odpověď. Podle jeho názoru Beneš byl jediným kdo mohl zařídit, aby radikální změna byla provedena hladce a bez krveprolití. "Byla to poslední schůzka těchto dvou nemocných mužů v jejich životě", píše Sudopatov. (s. 234)

Sdělení Sudoplatova, že pplk. Ludvík Svoboda byl během války Benešovým tajným vojenským zástupcem, s nímž NKVD zahájilo diskuse o vytvoření čs. vojenské jednotky, není novinkou. Svobodův postoj vůči Sovětskému svazu a jeho role v únoru 1948 jsou dobře známé a není potřeba se tím zabývat. Více překvapující je Sudoplatovo tvrzení, že plukovník Moravec (v anglickém textu "Colonel Muravitz"), vedoucí Benešovy zpravodajské služby v Anglii za války, byl "full -time NKVD agent, recruited by our rezident in London, Chichayev" (s. 223). K osobě Moravce jeho předváleční spolupracovníci uvádí: "Za přelom v činnosti druhého oddělení je považován příchod pplk. gšt. Františka Moravce do funkce přednosty pátracího oddělení v září 1934. Jeho tehdejší spolupracovníci se shodovali, že ačkoliv byl "...sebevědomý, samolibý, intrikář a cynik s neurvalým chováním....", ... přivedl zpravodajskou službu na vysokou úroveň...." Teď zbývá odpovědět na otázku, v čím zájmu, když československá zpravodajská služba nedokázala od roku 1918 až do roku 1939 postavit před soud ani jednoho agenta Moskvy, jako by zde Moskva žádného agenta ani neměla...

Jak to bylo s jeho "agentstvím" NKVD bude zmínka později. Sudoplatov píše, že začátkem r. 1945 Moravec Sovětskému svazu hlásil, že Britové mají po válce zájem na zpracování uranové rudy z Jáchymovských dolů a jejím vývozu z Československa. Moravec měl přístup k záznamům o československo-britských diskusích o produkci urania (s.198 a 458).

Jaké jsou důkazy o Benešově spolupráci se sověty? V české i anglické verzi svých "pamětí" Moravec píše, že v létě r. 1936 jel do Sovětského svazu spolu s vybranými čs. experty na Německo z čs. špionážních a analytických skupin ke schůzce s příslušníky NKVD. Podle československo-sovětské smlouvy z roku 1935, uzavřené presidentem Edvardem Benešem, Československo mělo spolupracovat se Sovětským svazem v oboru vojenského zpravodajství a Moravcovým úkolem bylo navázat kontakty a koordinovat styky s Moskvou. Podle Moravce - během schůze se sovětskými zpravodajskými důstojníky Sověti si dělali poznámky ze všeho, co bylo sděleno z české strany a tato data pak byla diskutována a analyzována. Sami prakticky ničím nepřispěli. Měli především zájem na vytvoření zpravodajské základny v Československu. Nakonec bylo dohodnuto mít společnou zpravodajskou bázi v Praze, což vedlo k oprávněnému obvinění z polské strany, že Československo dovolilo sovětům operovat proti Polsku ze svého území. Moravec poznamenává, že jeho dojem z cesty do Moskvy byl takový, že z československé strany budou dodávány Moskvě špionážní informace a že od Sovětů čs. zpravodajská služba nedostane nic.

O své spolupráci se Sověty Beneš píše ve svých obsáhlých "pamětech", včetně své role v aféře maršálka Tuchačevského. O tomto případě bylo hodně psáno. Je příliš složitý, abychom se jím zde zabývali. Jen lze poznamenat, že po obdržení "informací" o spiknutí sovětských důstojníků proti Stalinovi ho Beneš ihned přímo informoval, čímž si sovětský diktátor ověřil jeho spolehlivost. Dále, jak píše Moravec, československý president Edvard Beneš informoval Stalina přímo a nikoliv prostřednictvím čs. zpravodajské služby. Tím lze vysvětlit, že ho Stalin považoval za svého spolehlivého agenta-informátora.

Pokud se týče Benešova "útěku" z Československa "tajnou cestou", jak o tom píše Sudoplatov, výraz "útěk" je trochu silné slovo. Nebylo tehdy žádným tajemstvím, že "Beneš měl plán a že z něho byl aeroplán". Na letiště se s Benešem přišel rozloučit také bývalý legionář a plukovník gen. štábu Emanuel Moravec, za protektorátu pak známý jako nacistický kolaborant, který ke konci války spáchal údajně sebevraždu. Jestliže Beneš dostal 10000 US dolarů a Sudopalatov měl v rukou stvrzenku, podepsanou jeho sekretářem, pak Sověti měli "důkaz", že byl jejich "agentem", protože ve zpravodajštině přijetí peněz za prokázané služby je považováno za důkaz agentství. (Mimochodem, jeden z nejvyšších exilových vůdců po roce 1948 JUDr. V. Chalupa podepsal v USA v letech padesátých několik stvrzenek o přijmutí peněz od StB, a to je jeden z důkazů o jeho agentství.)

Prosovětský postoj Benešův je dokumentován jeho vlastními slovy a činy. Už na začátku války v r. 1939, když sověti vrazili bránícím se Polákům dýku do zad, Beneš řekl sovětskému velvyslanci v Londýně Majskému, že Užhorod, tj. podkarpatská Rus, bude přináležet po válce Sovětskému svazu. V údobí Německo - sovětského spojeneckého paktu (1939 - 1941) měl Beneš svého tajného zástupce u NKVD, Ludvíka Svobodu a dával direktivy Moravcovi o nutnosti spolupráce s NKVD. Ač Sudoplatov píše, že Moravce získal pro spolupráci jako agenta NKVD sovětský rezident v Londýně Čičajev, Moravec tvrdí, že se sovětským rezidentem NKVD Čičajevem kolaboroval na příkaz Benešův, jemuž byl oddán.

Moravec po svém příchodu do Anglie spolupracoval s britskou tajnou zpravodajskou službou, od níž dostal "půjčku" na vydržování svého zpravodajského aparátu v březnu 1940. Britové měli veliký zájem na informacích, které Moravec dostával od svého agenta Pavla Thümela, krycí jméno René, německého zpravodajského důstojníka (tedy dablera). Měli na nich také zájem, jakožto i na jiných informacích, i Sověti, s nimi Beneš udržoval v Londýně stálý kontakt. O Moravcových jednáních s Čičajevem a NKVD se dočítáme v publikovaných dokumentech, především z útržkového deníku Jar. Smutného, Benešovi oddaného kancléře. Smutný píše, mj. následující. (Je nutné zdůraznit, že to bylo v době, kdy Anglie stála osamocená a byla v boji na život a na smrt s nacistickým Německem - tehdy spojencem Sovětského svazu - a Beneš používal jejího pohostinství.)

1. prosince 1940 Beneš dal šéfovi své zpravodajské služby, Moravcovi, direktivy pro jeho schůzku s rezidentem sovětské NKVD v Londýně, která se konala příštího dne. Za prvé, Moravec dostal příkaz prohlásit, že na schůzku jde s vědomím souhlasem československého politického vedení, především Beneše, "k němuž Rusové mají důvěru". (Poznámka: Beneš používal výrazu Rusové a Rusko, nikoli Sověti a Sovětský svaz.) Za druhé, "Spolupráce bude zpravodajská - prezident schválil Moravcův program." Za třetí, Moravec měl udělat výklad o poměru Beneše a jeho exilové vlády k Sovětům. Benešovi je známo, jaké mají stanovisko vůči Anglii. (Podle sovětské propagandy, Anglie vedla imperialistickou válku proti jejich spojenci - Německu.) Benešovo stanovisko ale bylo, že čs. exilová vláda je spolu s Anglií v boji proti Německu a že Anglie má program svobody malých národů, ČSR v to počítaje. V direktivách je nejdůležitější věta: "Řekněme jim (tj. Sovětům) vždy, které informace, jež jim dáme, mají též Angličané a domluvíme se, které informace z těch, jež oni nám dají, jim dáme." Navíc, Beneš nikdy nepůjde s Poláky proti Rusku.

Z výše uvedeného je jasné, že Beneš dal příkaz Moravcovi, aby NKVD informoval o čem se dozvěděl od anglické zpravodajské služby a z jiných zdrojů, a že Sověti budou moci prostřednictvím Beneše či Moravce přihrávat Angličanům určité informace, případně i dezinformace. V podstatě šlo o jednosměrnou spolupráci, jak to Sověti požadovali a jak to i Moravec zdůrazňoval ve svých "Pamětech". Ač především sledoval své vlastní zájmy, ze sovětského hlediska byl Beneš jejich agentem. Nejednalo se pouze o špionáž. Beneš se choval jako agent ofensivně zpravodajský, kteréhožto výrazu se používá ve zpravodajštině - špionáži.

Po vstupu Sovětského svazu do války Beneš ve svých veřejných projevech i soukromých rozhovorech se státníky, diplomaty a politickými činiteli vůbec, vychvaloval Stalina jako člověka rozumného a spolehlivého a obhajoval jeho politiku. Byl jeho náhončím. Tvrdil, že mu západní vlády mohou plně důvěřovat, že nebude sovětizovat středovýchodní Evropu, apod. Zatímco Winston Churchill a polská vláda byli pro otevření druhé fronty na Balkáně, aby tak západní vojska mohla proniknout "měkkým břichem Třetí říše" do střední Evropy, Beneš v souladu se Stalinem hlásal nutnost druhé fronty ve Francii. Chtěl, aby středovýchodní Evropa byla "osvobozena" sovětskou armádou. Zatímco sovětská propaganda byla přijímána v západních demokraciích skepticky, Benešova prosovětská propaganda sledující stejnou linii, byla mnohem účinnější, přestože jednotlivci znalí sovětských metod a cílů ji prohlédli. Tito lidé, mezi nimi byli i zkušení diplomaté, považovali Beneše za sovětského agenta, jak je možné se o tom dočíst v diplomatické korespondenci. (Dokumentaci jsem zveřejnil v knize Czechoslovakia's Role in Soviet Strategy, Washington, D. C. Universuity Press of America, 1978.)

Benešovi obdivovatelé nepochybně odmítnou, co o něm Sudoplatov napsal. Objektivní analýza Benešových akcí vysvětluje, proč ho Stalin považoval za "svého člověka". Vůči Stalinovi Beneš se choval vždy servilně a ten s ním jednal jako se svým kortešem (náhončím). Projevilo se to i během jednání o Marshalově plánu. Tehdy prý Jan Masaryk řekl: "Do Moskvy jsem jel jako československý ministr a vrátil se jako Stalinův pacholek". V r. 1948 Sověti hodili Beneše přes palubu, právě tak jako před tím, v r. 1945, on hodil přes palubu Františka Moravce. Mouřenín vykonal službu, musel jít. Odpovídalo to Stalinově praxi. Vždy dal zlikvidovat i vysoké funkcionáře NKVD a komunistických stran. Ostatně, naši předkové říkali: "Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění".

Nedělní Hlasatel, Chicago, 7. srpna 1994, Vyšlo v knize "Z bojů o zítřek III", Výběr č.6Sovětská infiltrace
prvorepublikového
Československa
a řádění SMĚRŠ!!!

http://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2007081056

Tomáš Krystlík

Obrozenecká představa mohutného ruského státního dubiska, o které se menší slovanské národy mohou opřít - představa, která byla pro potřeby ruské imperiální expanze do Evropy připravena po skončení napoleonských válek ve 20. - 30. letech 19. století v Moskvě a která byla exportována prostřednictvím ruské placené i neplacené protievropské agentury do všech slovanských osídlení, žijících mimo barbarské otrokářské carské Rusko - se Čechům velice vymstila. Dokonce už několikrát, aniž se z něčeho dokázali poučit... Nenahraditelnou ztrátou pro zachování a další svobodný rozvoj celého českého národa je vnitřní rozvrácení a zničení - rukama rusko-českých užitečných idiotů - před I. světovou válkou už plně demokratického a vysoce civilizovaného mnohonárodního Rakouska-Uherska, předobrazu dnešní Evropské unie, jenž stačilo pouze transformovat do podoby Švýcarské konfederace, které stálo otrokářskému asiatskému Rusku stovky let v cestě na jeho tažení za světovládou. Viz:

ROLE RUSKÉ ROZVĚDKY VE VRAŽDĚ NÁSLEDNÍKA RAKOUSKO - UHERSKÉHO CÍSAŘSKÉHO TRŮNU FERDINANDA D'ESTE A JEHO ČESKÉ MANŽELKY, MATKY DVOU DĚTÍ, KTEROU ZAČALA I. SVĚTOVÁ VÁLKA, VEDOUCÍ K RUSKÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCI A JEŠTĚ KRVAVĚJŠÍ OBČANSKÉ VÁLCE, KDY LENINOVI RUŠTÍ KOMUNISTÉ POVRAŽDILI CELOU CARSKOU RODINU, VČETNĚ NEJMENŠÍCH DĚTÍ A VŠECH SLUŽEBNÝCH (V RUŠTINĚ): Роль русской разведки в убийстве Фердинанда:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100007

RUSKO, dědictví DŽINGISCHÁNA!!! LSTÍ a KLAMEM = UMĚNÍ VÁLKY: TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL, JAK PORAZIT PROTIVNÍKA BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ: NEJVYŠŠÍ ŠKOLA INFILTRACE A ROZVRATNÝCH POLITICKO - MASMEDIÁLNÍCH MANIPULACÍ
a) http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007111001
c) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070106
d) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070107

Nelze se potom divit, že celou předválečnou čs. politickou scénou hýbaly nebývale sovětské tajné služby (zejména v T.G.Masarykem vyvolané hradní aféře totální profesní, vojenské a politické diskreditace ostře protisovětského a protikomunistického legionářského hrdiny generála Radoly Gajdy, viz http://cs.metapedia.org/wiki/Radola_Gajda), když za protektorátu pro sovětské zájmy pracovalo také Gestapo, infiltrované sovětskými agenty (zejména Willi Leimer) a dost komunistů, kteří byli současně též udavači Gestapa, v posledním roku války byl i český domácí odboj, hlavně na Moravě na Valašsku, řízen sovětskými partyzány (tedy sovětskými tajnými službami). Sovětští partyzáni nechávali vytipovaným Čechům podepisovat písemné závazky spolupráce se sovětským NKVD (Narodnyj komissariat vnutrěnnich děl – Lidový komisariát vnitra). Partyzánská činnost proti okupační moci byla úkolem druhořadým – prvořadým úkolem bylo zajistit dané cíle SSSR v dané zemi po válce, zejména infiltrací agentů NKVD do všech poválečných úřadů a organizací. Viz:

POLITIČTÍ VĚZNI PRAVÍ A FALEŠNÍ

Vladimír Pavlík: Celoevropská akce nacistického Gestapa "Vampir" výroby falešných hrdinů protinacistického odboje z nejlepších agentů Gestapa na sklonku II. světové války, po dobytí Berlína Stalinovou Rudou armádou a ukořistění nacistických archivů masově převerbovaných sovětskými tajnými službami...!!!

RUSKO-česko-slovenské komunistické Gestapo StB=KGB/GRU si po roce 1945 dobře rozumělo s nacistickým Gestapem! SVŮJ K SVÉMU, aneb MARXISTICKÝ FÍZL MARXISTICKÉMU FÍZLOVI OČI NEVYKLOVE...!!!

INSTRUKCE KGB Z ROKU 1947 - DODNES NANEJVÝŠ AKTUÁLNÍ - PROTOŽE SE TÝKÁ PŘÍMO NÁS, TADY A TEĎ: JAK ZACHÁZET S DOMORODCI...!!!

Hned po osvobození částí ČSR začala na dobytém území okamžitě řádit vojenská kontrarozvědka SMĚRŠ (zkratka ze Směr špionam!). Odhaduje se, že zavlekla z ČSR do SSSR přes tisícovku po první světové válce emigrovavších Rusů (bez ohledu zda měli nebo neměli čs. občanství), několik desítek až stovek Čechů, ale, to už se ví méně, i 60 až 120 tisíc Slováků. Poválečná čs. vláda pro ně v podstatě nehla prstem. Z Rusů přežil každý dvanáctý, ze Slováků dvě třetiny zahynuly - ve jménu kruté marxistické ideologie Lenina a Stalina...

Zapouštění kořenů

V třicátých letech minulého století se Československo stalo nejdůležitějším centrem sovětské špionáže v Evropě. Ale také i proti ČSR. V Československu nebyl problém nechat agenta „zarůst“ do čs. prostředí a vytvořit mu novou identitu s legendou přijatelnou pro zbytek Evropy, protože československé tajné služby byly plně pod sovětskou kontrolou. Čs. pas měl váhu a platil bez víza ve většině evropských zemí. V roce 1932 zorganizovala GPU (Gosudarstvěnnoje politupravlěnije - Státní politická správa) vloupání do budovy policejního ředitelství v Chomutově, kde byla kopie souhrnné zprávy čs. státní policie o podzemní činnosti KSČ. GPU si přálo odhalit prameny a informátory čs. policie. Při vloupání se nepodařilo onu zprávu nalézt, ale GPU padlo do rukou 1500 pravých ještě nevyplněných čs. cestovních pasů. Čs. pasy se staly vůbec nejpoužívanějšími mezi sovětskými agenty. Po roce 1934 a vraždě jugoslávského krále Alexandra v Marseille, kam vrahové přijeli na čs. cestovní pasy, vyvolávalo vlastnictví čs. pasu samo o sobě v Evropě okamžitě podezření hostitelského státu. Pak asi dvě stovky agentů NKVD, cestující ze SSSR do Španělska na podporu republikánů, obdrželo od zpravodajské služby pplk. Františka Moravce - tedy přímo od čs. státu - pravé čs. cestovní pasy.

Sovětské tajné služby byly aktivní zejména v Německu. V Mezinárodním procesu s nacistickými po válce v Norimberku vystoupil jako svědek německý průmyslník Arnold Rechberg a potvrdil, že 24 tisíc německých komunistů (sic) dostalo příkaz v rámci infiltrace NSDAP vstoupit v letech 1930-32 do SA a SS. Peníze na to – 40 milionů zlatých marek - poskytla Moskva. Proto hned po příchodu nacistů k moci v lednu 1933 se sovětská tajná služba zabydlela ve všech složkách NSDAP, SD, SA a SS. Sovětští agenti v hnědých košilích byli také ve všech říšských ministerstvech, dostali se i do protikomunistických oddělní samotného Gestapa. V mnoha případech byly obětovány celé podzemní organizace KS Německa jen proto, aby infiltrovaný agent si mohl vybudovat u Gestapa pověst a případně posílit jeho protikomunistické oddělení, pokud tam už nebyl. Mnoho německých komunistů odešlo v roce 1933 před pronásledováním do ČSR, např. i Walter Ulbricht a Wilhelm Pieck. S nimi ovšem přišli i agenti Gestapa a NKVD.

I průmyslové odvětví ČSR bylo pro ruské tajné služby atraktivní. V době budování Baových závodů na Slovensku se objevila celá řada bulharských a makedonských uprchlíků, kteří se ucházeli o zaměstnání, dostali je a byli v baovském systému úspěšní. Po válce, v roce 1945, tyto osoby neméně efektivně vedly demontáž celé této továrny a její odvoz do SSSR.

Československá státní policie měla za 1. republiky na starosti zpravodajskou činnost proti nepřátelským organizacím uvnitř státu, tedy i proti komunistům a sovětské zpravodajské službě. Logicky se tím stala předmětem sovětské infiltrace. Materiály v archivech čs. ministerstva vnitra to potvrzují. Infiltrováno bylo i čs. četnictvo. Mnozí ze sovětských agentů se udrželi ve službě i po roce 1948. Například Vlastimil Kohoutek, který vedl výslechy se skupinou kolem Slánského a přivedl je na šibenici, byl příslušník protikomunistického oddělení prvorepublikové státní policie.

Kdo měl mezi emigrovavšími německými komunisty do ČSR pochybnosti o pravdivosti zinscenovaných moskevských procesech, mohl se octnout v soukromém stranickém vězení sovětského NKVD, kde jinde než přímo v Praze... Na vězení, a možná i místo popravčí, upozornil čs. policii v roce 1936 jeden německý emigrant a ta při razii skutečně na udané adrese nalezla šest cel stranického vězení i s uvězněnými protinacistickými emigranty, které osvobodila.

Likvidace každého, kdo se stal jakýmkoliv způsobem nepohodlným sovětské politice, bylo jejím průvodním jevem. Každý člen komunistické strany v kterémkoliv státě byl automaticky pokládán za zpravodajsko-operativní materiál sovětské tajné služby. Tito lidé byli obětováváni v nesčíslných operacích sovětské tajné služby, mnohdy jen proto, aby místní rezident mohl vykázat činnost. Kdo se postavil na odpor proti svému zneužívání, projevil názorovou „kolísavost", kdo se veřejně či neveřejně kriticky vyjádřil o SSSR, či jen o některém aspektu jeho politiky, byl automaticky označen za trockistu, oportunistu, revizionistu, úchylkáře, sionistu a byla učiněna, a to okamžitě, opatření k jeho likvidaci.

V nacionálně socialistickém Německu byl pro jejich vyhlazování používán vcelku jednoduchý systém. Později se analogicky aplikoval i v protektorátu. Lidé, kteří se znelíbili NKVD, byli likvidováni pomocí Gestapa. Agenti NKVD v KS Německa začali rozesílat varovné stranické oběžníky se jmény a adresami lidí označených za bývalé komunisty, kteří se prý dali na cestu rozkladné trockistické činnosti. Byly rozesílány na adresy nejrůznějších vrstev obyvatelstva. Aby snad nedošlo k omylu, byla vždy popsána politická minulost a činnost uvedených osob včetně tajných adres, na kterých se skrývali. Pochopitelně se tyto oběžníky dostaly také do rukou Gestapa, což byl jediný důvod jejich cirkulace. Řada lidí ale byla udána Gestapu také přímo a NKVD poskytla proti nim i důkazy. Vynálezcem tohoto účinného systému byl Walter Ulbricht dlící tehdy v Moskvě. Tím si zachránil život během sovětských čistek na konci třicátých let.

Když se NKVD nepodařilo přesvědčit plukovníka Moravce v Londýně, aby dal své spojovací možnosti k dispozici jim (bez kontroly), pokusili se o to na území okupovaného Československa sami. Náhle se celé komunistické podzemí, které odmítalo spolupráci, ba i koncepci odboje, chtělo napojit na demokratické podzemí. Díky nedůvěřivosti a ostražitosti podzemí, navíc zcela zdecimovaného údery Gestapa, se tato infiltrace nepodařila. I zde se sovětská rozvědka uchýlila ke své staré hře, vyřazování nepohodlného spojence pomocí udávání Gestapu.

Mezi starými komunisty, kteří zůstali doma a podíleli se na protinacistickém boji, byli i takoví, kteří si pamatovali pro ně zcela nepochopitelné příkazy z Moskvy, jako byl ten, že v případě, že narazí na parašutistu exilové vlády z Londýna, mají ho zadržet a informovat vedení vlastní stranické buňky, které pak bude informovat stranické vedení a to rozhodne, jak s parašutistou naložit! Existují i svědectví lidí, kteří dostali tajný stranický pokyn udat vedoucí činitele demokratického odboje anonymně Gestapu.

Tři britští parašutisti byli vysazeni v listopadu 1942 na československém území s úkolem znovu navázat spojení s Vladimírem Krajinou. Přinášeli s sebou kromě jiného materiálu také osobní dopisy prezidenta Beneše a ministra národní obrany Ingra. Tito parašutisté byli zadrženi příslušníky komunistického odboje, kteří je posléze lstí odzbrojili a odebrali jim i vysílačku. Oni komunisté byli buď Gestapu známi, anebo spíše pro něj přímo pracovali, v každém případě se parašutisté i jejich materiál včetně dopisů ocitli v rukou Gestapa.

A. I. Romanov, bývalý příslušník SMĚRŠ, což byla za války kontrarozvědná sekce NKGB (Narodnyj komissariat gosudarstvěnnoj bezopasnosti – Lidový komisariát státní bezpečnosti), tvrdí, že NKGB (za války NKVD) měl své agenty i uvnitř nacistických koncentračních táborů, kteří tam „vykonávali sovětskou zákonnost“. Více případů, vymykajících se rozsahu tohoto článku to potvrzuje. Například přepisování rozsudků smrti, vynesených nad komunisty, na členy čs. nekomunistických stran, Antonínem Novotným v Mauthausenu, nebo pokusy komunistických spoluvězňů fyzicky zlikvidovat Ferdinanda Peroutku ke konci války v Buchenwaldu, Gusta Fučíková patřila v KZ Ravensbrück k těm komunistkám-vězeňkyním, které zabily na příkaz Moskvy Milenu Jesenskou.

Do roku 1942 vedl protikomunistické oddělení pražského Gestapa Willi Leimer. Později převzal vedení odboru boje proti parašutistům, ještě později (1951) sloužil v centrále KGB v Moskvě v hodnosti plukovníka (oficiálně byl ovšem odsouzen k trestu smrti a v roce 1947 v Moskvě popraven, materiály z jeho procesu byly prý při požáru archivu zničeny). Byl pověstný svou krutostí vůči zatčeným. Skutečnost, že Leimer byl sovětským zpravodajcem (i Britové měli na pražském Gestapu svého muže, jenže se nevyznačoval mučením vězňů a služební horlivostí, český domácí odboj disponoval kriminálním tajemníkem Otto Gallem), vrhá na celou činnost jeho oddělení poněkud jiné světlo. Leimer dokázal přesvědčit pro udavačskou spolupráci s Gestapem desítky komunistů. Mnozí z nich se stali v protektorátu aktivistickými novináři vyzývajícími ke spolupráci s Německou říší. S méně známými, nepotrestanými za kolaboraci s nacismem, to bylo po válce jednoduché – byli prostě převerbováni do NKVD. Leimer s pomocí oněch komunistů-udavačů Gestapa likvidoval příslušníky odboje, lhostejno zda demokratického či komunistického. Z komunistů přežili nacistickou okupaci jen ti, kteří byli ochotni vykonávat jakékoliv sovětské rozkazy. Tito lidé pak po válce obsadili rozhodující místa a nervová centra čs. státu.

Sovětská tajná služba se zmocnila většiny německých zpravodajských důstojníků včetně pracovníků Gestapa, kteří za války operovali v protektorátu či v říšské župě Sudety. Údaje vytěžené z výslechu těchto lidí pak použila NKGB při zverbování nových agentů či převedení bývalých německých agentů do svých služeb. S hrozbou nacistické minulosti nad hlavou a se zálibou v totalitní moci se tyto osoby staly nejoddanějšími vykonavateli sovětské nadvlády proti ČSR a byly využity jako zkušení agenti Moskvou i proti mnoha jiným státům střední a západní Evropy. Členství v KSČ, anebo fiktivní krycí uvěznění za "protinacistickou činnost", také vylučovalo zcela automaticky obvinění z kolaborace s nacismem. Viz:

Pierre Faillant de Villemarest: Tři Internacionály proti našim svobodám - 9. Političtí vězni praví a falešní! Viz:
http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/piere/piere.htm


En passant. Na základě Jaltské dohody bylo na dva miliony bývalých ruských a sovětských občanů uprchlých na Západ násilně repatriováno zpět do SSSR, kde je očekávala smrt anebo pomalé umírání v táborech. Zejména agilně se při násilné repatriaci „vyznamenali“ Britové. Celé kozácké rodiny skákaly z hraničních mostů mezi britským a sovětským pásmem v Rakousku do rozbouřených řek, páchajíce raději sebevraždu, než aby se dostaly do sovětských rukou. Američané, zvláště když zjistili, že repatrianti jsou sice na druhém břehu Labe vítáni s hudbou, ale za nejbližší čarou horizontu už čekají popravčí čety, repatriaci pod různými záminkami alespoň protahovali a dávali zadrženým možnost k útěku. Francouzi ve svém okupačním pásmu, díky jasnozřivosti generála de Gaullea, odmítli spolupracovat, přímo z Francie však tzv. sovětští občané repatriováni byli.

Historický exkurs

Rusové se po 1. světové válce dostali do ČSR většinou s Ruskou dobrovolnickou armádu (Russkaja dobrovolčeskaja armija). Vznikla v listopadu 1917 z řad mladé ruské inteligence a z kozáků. Zápas s bolševiky trval tři roky. V listopadu 1920 opustily její poslední jednotky Krym, a zamířily do Turecka. Podle údajů Společnosti národů opustilo tehdy Rusko přes milion osob. Ruští studenti zamířili v ČSR na vysoké školy – jen na ČVUT v každém semestru bylo v létech 1922-27 kolem 1300 ruských studentů - a Československo pozvalo k výuce také ruské pedagogy a v Praze zřídilo Ruskou právnickou fakultu. Uprostřed dvacátých let 20. století mělo svůj nový domov v ČSR asi 25 tisíc bývalých příslušníků Ruské říše. Mnozí z nich už ve službách nové komunistické totality...

Řada ruských emigrantů byla přijata také do čs. armády – v roce 1938 ze 141 generálů aktivní služby bylo 137 Čechů, jeden Slovák a tři Rusové. Nejznámější z nich byl generál Sergej Vojcechovský velitel Zemského velitelství Brno a pak Zemského velitelství Praha. Po válce zmizel v GULAGu (Glavnoje upravljenie lagěrej NKVD – Hlavní správa táborů Lidového komisariátu vnitra). Koncem třicátých let trvale žilo v ČSR 11.500 ruských emigrantů, z nichž přes tři tisíce již získalo čs. občanství, ostatní měli status běžence (Nansenův pas).

Udržet vše v tajnosti

Československé úřady věděly o koncentračních táborech ve SSSR hned od počátku dvacátých let minulého století. V roce 1922 předseda Čs. obchodní mise v Moskvě sděloval do Prahy, že ve vězení v Moskvě je deset čs. občanů za politické zločiny, především špionáž. Seznam z roku 1923 o čs. vězních v ruských koncentrácích již obsahoval 113 jmen. Od roku 1929 do roku 1938 došlo z čs. zastupitelství v Moskvě ministerstvu zahraničních věcí v Praze 17 seznamů čs. státních příslušníků vězněných ve SSSR. Každý obsahoval několik desítek jmen, v posledním z roku 1938 jich bylo 114. Nejčastěji udělovaný trest bylo 10 let vězení, trest smrti byl obvykle změněn na oněch deset let. Postupně však seznamy obsahovaly i informace, ve kterých táborech se vězni nacházejí. Byly to především Solovecké ostrovy, do roku 1929 hlavní sovětský koncentrační tábor, které měly i s filiálkami na pevnině kolem 650 tisíc vězňů. Během krutých zim umírala každý rok téměř třetina osazenstva. O rozsahu bolševického běsu svědčí počet zatčených ve venkovských volostích (nejmenší organizační jednotka, přibližně okres), denně kolem dvou desítek lidí zatčených odsouzených do GULAGu nebo popravených. Po mnohá léta.

Tyto a další zprávy (o hladomorech a teroru na vlastním obyvatelstvu) čs. misí v Sovětském svazu nebyly čs. veřejnosti tehdy vůbec známy. Českoslovenští politici a masmédia na tyto zprávy vůbec nereagovali. Dostávaly se jen k velmi omezenému okruhu pracovníků ministerstva zahraničí, vedeného Edvardem Benešem, a zde skončily. Pouze zprávy a o vězněných čs. občanech vězněných ve SSSR se poskytovaly též ministerstvu spravedlnosti a ministerstvu vnitra. Zacházelo se s nimi před československou veřejností jako s de facto tajnými. Je doloženo, že ministerstvo vnitra předávalo prostřednictvím zemských úřadů dotyčnému hejtmanství, kde měl vězněný domovskou obec, příslušnou zprávu z čs. misí nebo zastupitelství v Sovětském svazu. Tyto informace byly označeny za přísně důvěrné a nesměly být sděleny ani rodinám uvězněných (sic). Poskytnout pravdivé informace čs. veřejnosti nepřicházelo v úvahu a neoficiálně se nikdo tohoto kroku neodvážil. Drastické poměry o nucených pracích v sovětských koncentrácích tedy zůstaly před čs. veřejností utajeny. Mnozí z utajovatelů je pak poznali po zásluze na vlastní kůži...

Jako příklad citace ze zprávy čs. zastupitelství v Moskvě z února 1933 ministerstvu zahraničních věcí: „Z Moskvy do konce dubna má býti vyhoštěno na 800 tisíc lidí. V prvé řadě to mají býti obchodníci a všichni, kdož v Moskvě nebydlí aspoň 3 léta a nejsou dělnického původu nevykonávají produktivní práci. Mnohým osobám byly vzaty přídělové potravinové a nouze dohání řadu lidí k sebevraždám. Tvrdí se, že strach z pasových obtíží“ (sovětské passporty jsou ekvivalenty občanských průkazů) „způsobil v Moskvě přímo sebevražednou epidemii. Také na Kubáni tvrdý režim a zostřená diktatura náležitě se uplatňují. Z Kubáně prý 48 000 kulaků znovu putuje do Sibiře. Z Volhy z krajů obývaných německými kolonisty mám autentické zprávy, že při realizaci seových fondů obyvatelstvu se odebírá poslední kg zrní bez ohledu na to, zemře-li rodina hladem.“

Pod tlakem nebezpečí z Německa začala alespoň československá armáda pociovat potřebu víc vědět o skutečné situaci v Sovětském svazu. Proto - až v únoru 1932 - požádala armáda zpravodajskou ústřednu o informační výslechy různých osob, vracejících se po delším pobytu v Sovětském svazu do Československa. Ještě téměř dva roky však musely uplynout než se vojenští a policejní byrokraté dohodli, co vlastně armádu zajímá. Položme si prostou otázku, KOMU KU PROSPĚCHU!

Podobné výslechy tehdy již systematicky provádělo sousední Polsko. Pozornost věnovali zejména bývalým vězňům sovětských koncentračních táborů, navrátilci byli zadržováni a vyslýcháni kontrarozvědkou polské pohraniční stráže ihned po vstupu na polské území. V roce 1932–1933 shromáždila polská zpravodajská služba podrobné informace o téměř dvou desítkách táborových komplexů a různých táborech GULAGu. 24. srpna 1932 rozeslal náčelník oddělení pohraniční služby polského Sboru ochrany hranic dokument nazvaný „OGPU. Koncentrační tábory ve SSSR a jejich správa“. (OGPU je zkratka z Objediňonnoje glavnoje političeskoje upravlěnije SSSR – Sjednocená hlavní politická správa SSSR). V doprovodném dopisu uložil náčelníkům odboček a vedoucím agentur založit pro každý tábor samostatný spis a doplňovat ho všemi dalšími získanými informacemi.

Dokument obsahoval informace o táborech na Ukrajině, v Bělorusku, v centrálním a severním Rusku a na Sibiři, Kazachstánu a u Černého moře, podrobně popisoval jejich vnitřní organizaci, počty vězňů, podmínky života v táborech, závody a hospodářská zařízení využívaná – nebo speciálně zřízená – pro zaměstnávání vězňů a práce vykonávané vězni. Připojeny byly jmenné seznamy funkcionářů správy táborů a příslušníků OGPU vykonávajících dozor nad vězni. Většina informací byla provázena přehlednou mapkou lokality, kde se tábor nacházel, a plánkem vnitřního uspořádání tábora nebo různých servisních zařízení.

Trestuhodná česká ignorance

Čechy obdobné informace vůbec nezajímaly. Českoslovenští zpravodajci, vedeni v těch letech masmediálně glorifikovaným plukovníkem Moravcem, dokonce nejspíš ani nevěděli o výsledcích činnosti polské zpravodajské služby. V českých archivech, přes všechny policejní výslechy přišedších ze SSSR, nebyl dosud nalezen jediný vlastní nebo získaný podrobnější materiál o sovětských koncentračních táborech dvacátých a třicátých let minulého století, nebo alespoň zmínka o něm (sic).

Ostatně, i nejvýznamnější čs. zpravodajec pplk. František Moravec viděl v komunistické ideologii pouze nepříjemný prvek zpravodajské spolupráce ČSR a SSSR, ale nedohlédl, že tato ideologie zásadním způsobem ohrožuje svobodu světa.

Kromě vyslýchajících četlo zápisy výpovědí čs. navrátilců ze Sovětského svazu zřejmě pouze málo referentů. Nejsou známy žádné shrnující závěry z poznatků získaných výslechy. Pro koncepci politických námluv Československa se Sovětským svazem byla pravda o sovětské skutečnosti nepoužitelná. Jen satirické časopisy si dovolily proti poměrům ve SSSR vystupovat, což nestačilo. Tzv. "seriozní masmédia" se ničeho takového neodvážila, stejně jako nikdy dříve a nikdy potom... Na Západě probíhaly v tisku diskuse o nelidských poměrech v Sovětském svazu, o jeho táborech nucených prací, československá veřejnost toho zůstala, ke své vlastní škodě, zcela ušetřena.

Československá snaha zajistit si spojenectví Sovětského svazu proti narůstající hrozbě nacistického Německa prakticky vylučovala pravdivé informace o sovětské skutečnosti. Nikdo nechtěl vidět, že Československo tím směřuje do slepé uličky, na jejímž konci jsou pro budoucí demokratickou existenci celé Evropy minimálně stejně nebezpečné, světovládné ambice komunistické ideologie. Proto všeobecně nebyl zájem příliš vyvracet prosovětskou propagandu a svědectví zůstávala pouze mezi čtyřmi stěnami ministerských kanceláří.

Poslední možnosti pro změnu názoru

Přesto počátkem roku 1936 dostala československá veřejnost ještě příležitost. V Praze vyšel pod názvem Rusko za mřížemi český překlad reportážní knihy Rusko za mřížemi (Rossija v konclagěre) bývalého sovětského novináře Ivana Soloněviče, který se dočkal v témže roce druhého a třetího českého vydání. V roce 2000 byla kniha znovu vydána, tentokrát pod svým původním názvem "KONCENTRAČNÍ TÁBOR: RUSKO". Jeho dokumentární přesnost a věcnost nebyla překonána ani Solženicynem. O příšerných poměrech života ve SSSR pars pro toto krátká citace z jeho díla: „Jsou lidé, pro něž je tábor mnohem horší než svoboda, jsou však lidé, pro něž téměř není rozdílu mezi táborem a svobodou a jsou lidé... pro něž tábor je lepší, než svoboda. Nebo, chcete-li, svoboda je horší, než život v táboře. A to jsou ti, kteří posílají... zásilky se sušenými chlebovými kůrkami z tábora na svobodu.“

Česká veřejnost opět neprojevila pražádný zájem o pravdu týkající se Sovětského svazu. Potvrzovali to i dodnes vysoce cenění a oslavovaní životu nebezpeční političtí hlupáci, jako například slavný Karel Čapek, který napsal: „Sovětský svaz není jen nejsvobodnější zemí; je to země vytvářející nový typ demokracie. Sovětský svaz vyzdvihuje na štít demokratické zásady, popírané v některých zemích. Není pochyby, že nový typ sovětské demokracie zanechá hluboké stopy i v těch zemích, kde existuje fašistická diktatura. Hned teď, po uveřejnění návrhu nové ústavy SSSR, je možno říci, že v dějinách Evropy začíná nová éra. Nová sovětská ústava znamená pokrok pro celý svět... Nová sovětská ústava nejenom uskutečňuje nejlepší hesla Velké francouzské revoluce, ale rozvíjí je i dále, ovšem na jiném sociálním základě. Tím se SSSR stává dědicem a pokračováním evropské kultury.“

Další významný politický hlupák Hubert Ripka, později vysoký činitel Benešovy exilové vlády v Londýně, v témže roce 1936 podotkl: „V zemi sovětů je svoboda a úcta k nejvyšším ideálům lidstva stále vyšší a vyšší“.

V lednu 1938, o celých sedm let později, objevil čs. tisk konečně 21 Čechů, odsouzených jako skupina špionů a diverzantů v procesu v roce 1931, hlavně českých učitelů, odpykávající si trest GULAGu. Ani tomuto příkladu brutality sovětského komunistického režimu nechtěla čs. veřejnost uvěřit. Proč také? Vždy i velký obdivovatel tatíčka T.G.Masaryka se sklony antikomunistickými, pak antifašistickými, Karel Čapek, považoval režim v Sovětském svazu za veskrze demokratický!

V srpnu 1939 přibyli do Moskvy němečtí experti zkoumat systém a zkušenosti sovětských koncentračních táborů.

Protektorát

Před koncem roku 1939 byly okupačními úřady v protektorátu pořízeny seznamy všech osob původu ruského a zřízena Ruská emigrantská ústředna v Praze, která je evidovala.

Zprávy o situaci mezi bývalými ruskými emigranty žijícími v protektorátu, o tzv. Ruské emigrantské ústředně, byly předány „z rozkazu a podle instrukcí přednosty 2. oddělení pplk. gšt. štábu Moravce" 5. ledna 1941 na nejmenovaném místě v Londýně „zástupci SSSR" s krycím jménem Mr. Dorn. Předávající štábní kapitán Tauer o jednání se sovětským agentem zapsal: „Z obdržených zpráv měl velkou radost a řekl, že naše spolupráce má pro oba naše státy velký význam. Mezi SSSR a Československou republikou byly vždy ty nejlepší vztahy a že to uvidíme při mírovém jednání.“ Šlo o schůzku za zády britské strany. Touto cestou se NKVD dostala k přesným seznamům a adresám, na nichž později po příchodu Rudé armády byli vybraní představitelé ruské emigrace dostiženi a většinou povražděni. Je velmi pravděpodobné, že NKVD dostával poté kompletní seznamy i s adresami také z pražské centrály Gestapa. Je otázkou, zda Ruská emigrantská ústředna nebyla lidmi NKVD v Gestapu vybudována vlastně pouze pro potřebu sovětských tajných služeb.

Československý protiněmecký odboj dezavuoval ruskou emigraci, aby nemohla ohrozit jeho prosovětské zájmy. Na druhé straně nacistické Německo se obávalo spojení demokratických národních zájmů české společnosti a ruské emigrantské komunity a snažilo se bývalé ruské emigranty separovat.

Nesmazatelnou hanbou české společnosti zůstane její odmítnutí uvěřit v dubnu 1943, že patnáct tisíc polských důstojníků, jejichž mrtvoly objevili Němci v masových hrobech v lese nedaleko běloruského Katynu, bylo zavražděno NKVD. Podobná situace se opakovala o několik měsíců později v červenci 1943, kdy byly objeveny masové hroby v ukrajinské Vinnici. Za protektorátu uspořádala okupační moc také několik názorných výstav o krutých podmínkách života v Sovětském svazu a o Rudé armádě, byly zveřejněny a vyšly tiskem zatajované zprávy čs. misí v SSSR během 1. republiky ministerstvu zahraničí o poměrech v Sovětském svazu. Prakticky nikdo neuvěřil, Češi vše pokládali za lživou nepřátelskou propagandu, navzdory tomu, že to byla pravda.

Těsně před koncem války nechápala i naprostá většina českých manželek bývalých ruských emigrantů, že je životně důležité se uchýlit z dosahu hrozících sovětských zatýkacích komand do tehdejších bídných poměrů v americké okupační zóně Německa. Znamenalo to ovšem prchat po boku dosavadních nepřátel. Kdo tak učinil, zachránil si život.

Okamžitě za prvním sledem sovětských jednotek přicházely speciální jednotky kontrarozvědky a zatýkaly československé občany. SMĚRŠ byl dislokován nejen u jednotek Rudé armády, nýbrž i u jednotek NKVD. První masové represe probíhaly na Podkarpatské Rusi a zatýkáni a deportováni do sovětských trestních táborů byli vedle „třídních nepřátel“ a „kontrarevolucionářů“ především tisíce lidí, odmítající komunisty připravované odtržení tohoto území od Československa a včlenění do Sovětského svazu. Od samého počátku vstupu sovětské armády koncem roku 1944 se orgány NKVD chovaly na území Podkarpatské Rusi jako doma. Neznáme ani přibližně, kolik lidí bylo tehdy z Podkarpatské Rusi odvlečeno do sovětských trestních táborů nebo zavražděno.

Na Slovensku po „osvobození“ sovětskou armádou akce NKVD a SMĚRŠ pokračovaly a deportovány do Sovětského svazu vedle aktivistů slovenských fašistických organizací byly zcela svévolně vybírané celé skupiny obyvatelstva především z malých měst a venkova. Třeba z obcí rozdělených hlavní silnicí nebo říčkou byli násilně odtransportování do SSSR všichni muži jen z předem určené levé nebo pravé poloviny. Naprostá většina z nich se dostala do táborů GULAGu jen kvůli tomu, že SSSR potřeboval pracovní síly pro své tábory nucených prací.

Československá vláda proti takové zvůli sovětské jurisdikce nad obyvatelstvem spojeneckého státu, nebo podle uzavřené dohody v Londýně patřila okamžitě po osvobození svrchovaná moc Československu, nikdy neprotestovala. Ministerstvo zahraničí ale v letech 1945-48 několikrát jednalo se sovětskými diplomaty a o repatriaci čs. občanů zavlečených do SSSR, v podstatě ale jen Slováků, a předalo jim řadu seznamů pohřešovaných. Sdělovací prostředky tzv. demokratických stran ve 3. republice (1945-48) strčily hlavu do písku a mlčely. Žádný z novinářů se nepozastavil nad mizením lidí, a už známých nebo obyčejných. Mlčeli i tzv. demokratičtí politici. Prostě všichni zavírali oči před dobyvatelským chováním a násilnostmi sovětské armády, nic nechtěli vědět o řádění SMĚRŠ a NKVD, svévolně zasahujících do jejich životů.

Česká společnost tragicky setrvávala ve svém mylném výkladu cílů velkého slovanského bratra z Východu a stále pohlížela na nedávno skončenou válku Německa se Sovětským svazem jako na zápas zla s dobrem, nikoliv jako na souboj dvou velmi krutých totalitních států. Porážka nacistického režimu v Německu za vydatného přispění Rudé armády dala v Evropě i ve světě ještě větší křídla iluzím o perspektivnosti sovětského režimu a snížila ochotu vnímat zločiny, provázející fungování komunistické společnosti v Rusku. V očích Čechů byl Sovětský svaz především zemí osvobození a naději přinášejících hrdinů. Stvrzoval to i Beneš ve svých rozhlasových projevech z Londýna, např. v únoru 1945: „Nebojte se německých strašáků o panství a hrůzách komunismu a bolševismu; je výmyslem této propagandy, když se vám tvrdí, že nám bude někdo uspořádání našich vnitřních věcí diktovat nebo že já, naše vláda a naši spolupracovníci v zahraničí se někomu a k něčemu zavázali.“

Skutečnost, že informace o krutých zločiny nacionálního socialismu jsou stejně pravdivé jako informace o sovětských zločinech, by šířené antibolševickou propagandou, Češi vlivem svého šovinismu a poblouznění Sovětským svazem ani po válce nepochopili a tudíž odmítali. I přes všechny stále narůstající neblahé aktuální poválečné zkušenosti s Rudou armádou si nedokázali připustit, že proroctví proslulého plakátu s vyobrazením Pražského hradu a nad ním se sklánějícím rudým pařátem bolševismu s varovánímZachvátí-li tě, zahyneš!", se naplňuje. Iluze o Sovětském svazu začali uvádět na pravou míru do Československa přijíždějící první čeští přesídlenci z Volyně. Jejich hlas však zůstal oslyšen.

Podle oficiálních údajů Sovětského svazu v roce 1946 bylo v nápravně pracovních táborech ministerstva vnitra SSSR v letech 2. války vězněno 72 010 československých občanů: z toho 69 224 vojenských zajatců (vojáci Slovenské republiky) a 2786 ostatních. 9889 osob bylo r. 1944 převedeno do čs. vojenské jednotky v Sovětském svazu. Propuštěno a předáno do Československa bylo 54 644 osob. Tyto údaje byly záměrně minimalizované, jen ze Slovenska bylo zavlečeno do SSSR odhadem kolem jednoho sta tisíce osob. Z ruských emigrantů se vrátil každý dvanáctý, dvě třetiny Slováků v GULAGu zahynuly. Všichni, kteří měli štěstí a byli vráceni do ČSR, hlavně kolem roku 1955 a stejně neoficiálně, jako byli z republiky odvlečeni (i ti Rusové, které neměli čs. občanství, jako čs. občané), velmi dobře věděli, že pravdivě vyprávět o životě v GULAGu nebo ve SSSR by znamenalo okamžitě putovat do dalšího komunistického koncentráku, tentokrát „jen“ československého. Nezbývalo jim nic jiného než se tvářit, jako by sovětský nápravně pracovní tábor byl téměř nejvlídnějším místem na světě.

Jsou doloženy násilné deportace celých rodin z ČSR do SSSR i v pozdějších letech, poslední ještě v roce 1956, ovšem již podle konkrétních „objednávek“ KGB. Ve východní Sibiři je město Minusinsk, středisko uhelného průmyslu, kde údajně ještě v roce 1999 žilo několik desítek tisíc slovenských a maďarských vězňů GULAGu, kterým nebyl povolen návrat domů.

Literatura:

August, František, JAB (ed.): Ve znamení temna. Sovětská špionážní a podvratná činnost proti Československu v letech 1918-1969, Votobia, Praha 2001

Brod, Toman: Osudný omyl Edvarda Beneše. Academia, Praha 2002

Bystrov, Vladimír: Z Prahy do GULAGu aneb Překáželi, Bystrov a synové, Praha 1999

Dále viz:

Vlastizrádný dopis
kremelskému diktátorovi
Leonidu Iljiči Brežněvovi
od nejvyšších československých komunistů,
který nám připravil ruskou okupaci 1968...!!!Text vlastizrádného prosebného dopisu sovětskému komunistickému diktátorovi Leonidu Iljiči Brežněvovi, obsahující žádost o mocenský zásah proti lidu Československa, nespokojeném s proruskou komunistickou diktaturou, od pětice nejvyšších československých komunistů - Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Vasil Bi¾ak - jenž předznamenal přímou sovětskou vojenskou okupaci Československa v roce 1968, která ve skryté formě přetrvává do dnešního dne a hodiny!!!

(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!)

Vážený Leonide Iljiči

s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s následujícím prohlášením. Náš v podstatě zdravý polednový demokratický proces, náprava chyb a nedostatků minulosti i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně ústřednímu výboru strany z rukou. Tisk, rozhlas a televize, které jsou prakticky v rukou pravicových sil, ovlivnily veřejné mínění natolik, že se do politického života naší země začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské straně. Rozněcují vlnu nacionalismu a šovinismu a vyvolávají antikomunistickou a protisovětskou psychózu.

Náš kolektiv - vedení strany - se dopustil řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a realizovat marxisticko-leninské normy stranického života, především principy demokratického centralismu. Vedení strany už není dále schopno úspěšně se hájit před útoky proti socialismu, není s to organizovat proti pravicovým silám ani ideologický, ani politický odpor. Sama existence socialismu v naší zemi je ohrožena. Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi jsou nyní už do značné míry ochromeny. Pravicové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční převrat.

V této těžké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele KSSS a SSSR, s prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici. Jedině s vaší pomocí lze dostat ČSSR z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce.

Uvědomujeme si, že pro KSSS a SSSR by tento poslední krok k ochraně socialismu v ČSSR nebyl snadný. Proto budeme ze všech sil bojovat vlastními prostředky. V případě, že by však naše síly a prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou prosbu a žádost o vaši akci a všestrannou pomoc. Vzhledem ke složitosti a nebezpečnosti vývoje situace v naší zemi vás žádáme o maximální utajení tohoto našeho prohlášení. Z tohoto důvodu píšeme osobně přímo Vám v ruštině.

Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Vasil Bi¾ak


RUSKÁ OKUPACE ČESKOSLOVENSKA, VČERA, DNES, ZÍTRA, aneb UNIVERZÁLNÍ MANUÁL, JAK RUKAMA RUSKÝCH FÍZLŮ LEGALIZOVAT RUSKOU OKUPACI KAŽDÉHO STÁTU NA SVĚTĚ!

RUSKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN KGB/GRU OVLÁDÁ VE SPOLUPRÁCI SE SVÝM RUSKO - ČESKÝM STÁTNÍM ORGANIZOVANÝM ZLOČINEM KGB/GRU CELÉ ZÁPADNÍ RUSKO KARLOVARSKÉHO KRAJE!!!!

PARLAMENTNÍ LISTY: Naše Karlovy Vary? Všude už jsou nápisy v ruštině a Češi odchází!!! Zveřejňujeme fotografie!

Rusové se dnes v Karlových Varech chovají jak v dobyté zemi a dělají si zde zcela beztrestně naprosto co chtějí, jako někde doma na Sibiři!!!

ČESKÁ REPUBLIKA JAKO TRADIČNÍ ZÁKLADNA RUSKA PROTI EVROPĚ: Převzetí české Volksbank Rusy už nic nebrání=RUSKÉ EXPANZI NA ZÁPAD UŽ VŮBEC NIC NEBRÁNÍ!!!

Jak a díky komu dnes Rusové KGB/GRU dělají strategické obchody ve své guberniální České republice!

Ruskojazyčný státní organizovaný zločin KGB/GRU už vytlačil český stát, který mu neklade žádný odpor! Ruskojazyčné gangy si rozdělily vliv v ČR, varuje BIS!!!


Více než aktuální
pohled spisovatele
Jakuba Demla
na Rusko z roku 1926,
který jsme dodnes
ke své vlastní škodě
většinou nepochopili...!


Spisovatel Jakub Deml nám o dnešním Rusku říká: 

„Teprve po četbě Ossendowského nedivím se Masarykovi, že „nevsadil všecko na ruskou kartu“: jestliže v Rusku je bolševismus možným, nestačí obviňovati několik Židů: je vinen jedině národ, který svými neřestmi a svou nekázní bolševism zplodil! Proč pak se vši nedají do lidí čistotných?Býti budou pastýře a rozprchnou se ovce.“ Nedávejte vinu ani carovi, to je výmluva zbabělců a lenochů. V té příčině věřím Buddhovi, který učí: „Tvorové jsou majiteli svých činů, dědici svých činů, dětmi svých činů, příbuznými svých činů, útočištěm svých činů. Činy rozlišují lidi na nízké a vysoké.“ A já bych k tomu dodal: „Na svobodné a porobené!"

Nanejvýš doporučená literatura: Dr. Antoni Ferdynand Ossendowski: ZEMÍ LIDÍ, ZVÍŘAT A BOHŮ: V ZEMI SATANOVĚ, díl 1. a 2., viz:

A)  http://www.antikvariat-5d.cz/searchSimpleResult.aspx?q=ossendowski&cmid=1&
B)  http://muj-antikvariat.cz/hledani?q=Ossendowski&search_sub=Hledat
 


Ruský historik Mark Solonin, který v knize "23.červen aneb Opravdový den M" fakty prokázal, že HITLER ZAÚTOČIL NA SSSR JEN O JEDEN DEN DŘÍVE, NEŽ STALIN NA EVROPU, nám k dnešnímu Rusku říká: "Politické vedenie súčasnej Ruskej federácie nie je pripravené radikálnym spôsobom prehodnoti úlohu Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne. Navyše, masové povedomie ruskej verejnosti bolo do takej miery otrávené dlhoročnou komunistickou propagandou, že sa bráni tomuto radikálnemu prehodnoteniu zaužívaných a ustálených názorov.

Poväčšine sa v Rusku stále držíme známej frázy grófa Benkendorffa (v polovici 19. storočia náčelník politickej polície cára Nikolaja I.), ktorý svojho času povedal: „Minulos Ruska bola obdivuhodná, súčasnos Ruska je viac ako ve¾kolepá a čo sa týka budúcnosti Ruska, tak tá bude prekonáva  všetko, čo si môže predstavi aj tá najsmelšia fantázia. Presne toto je tým jediným správnym zorným uhlom, v ktorom má by ruská história skúmaná a opisovaná“.

Bolo to práve Rusko, ktoré porodilo bo¾ševický totalitný režim a ktoré samo uznalo vládu tejto príšery.
Problém Ruska súvisí s patologickými zmenami ruskej spoločnosti, ktoré, obrazne povedané, nastali na „genetickej úrovni“. V súčasnom Rusku žijú deti a vnuci tých, ktorí udávali, zatýkali, týrali a popravovali. Deti a vnuci týchto katov sú živé. Avšak deti a vnuci zatknutých, týraných a popravených živé nie sú. Oni sa jednoducho ani nemohli narodi. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo vývoj, naštartovaný na konci 80. rokov, prebiehal v Rusku iným tempom a iným smerom, ako vývoj v stredovýchodnej Európe..." Viz:

Ruský historik Mark Solonin v knize 23.červen aneb Opravdový den M fakty prokázal: HITLER ZAÚTOČIL NA SSSR JEN O 1 DEN DŘÍVE, NEŽ STALIN NA EVROPU!!!

AUTENTICKÝ RUSKÝ VIDEODOKUMENT: A žije Rusko, země kultury, humanismu a pokroku...)))))) (Jen pro ty nejsilnější povahy nebo obdivovatele satanismu!)CO NÁS ČEKÁ
Z MOSKVY:

RUSOVÉ TESTOVALI
ATOMOVOU BOMBU
NA NIC NETUŠÍCÍCH
RUSKÝCH MĚSTECH
A OBELHANÝCH
VOJENSKÝCH JEDNOTKÁCH...!!!MOTTO:

V roce 1960 vyšla v časopise ABC oficiální komunistická prognóza naší nejbližší budoucnosti: „Budovatelé komunismu v SSSR i u nás budou mít k dispozici moderní automatizované závody, zvládnou zemědělské práce průmyslovým způsobem, budou pracovat šest hodin denně. V té době proniknou hluboko do tajů vesmíru. To všechno se promítne do každodenního života: 250 milionů tun oceli ročně, hojnost všech prostředků, městská doprava zdarma, bezplatné stravování ve školních a závodních jídelnách, bydlení v prostorných bytech bez nájemného, levné nebo bezplatné turistické základny atd. To není začátek fantastické povídky našeho časopisu, to je reálný dvacetiletý program Komunistické strany SSSR, o kterém píše, mluví a přemýšlí celý svět. Bledne sláva kapitalistické techniky a výroby. Vždy za deset let předstihne SSSR USA dvaapůlkrát a v roce 1980 bude jeho náskok sedminásobný. Je krásné žít v takovém světě!U jaderného testu
na živých lidech
byli i českoslovenští
komunističtí generálové!


Druhá světová válka

19.04.2005 01:00 - Ruský Buzuluk si Češi pamatují jako místo, v němž se za druhé světové války zformovala československá jednotka, která vynikla v bojích u Sokolova či o Kyjev. Neznají však Buzuluk jako město, v jehož blízkosti byla sovětskými komunisty na živých lidech testována jaderná puma! (Petr Cibulka: Dnes je situace naprosto stejná. Dukazy najdeme v hluboke a velice podrobne super analýze jedne z nejlepsich evropskych analytiku sovětského a "post" sovětského Ruska, pracovnice francouzského ministerstva zahraničních věci, dr.Francoise THOM: „MRÁZ PŘICHÁZÍ Z KREMLU! Máme se bát Putina?“ Tato analyza je k disposici v NECENZUROVANYCH NOVINACH 01/2001 na http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2001/nn01_2001/obsah/index.htm).


Pravda vyšla najevo až nyní, při návštěvě českých novinářů...

Ráno 14. září 1954 - rok po smrti Stalina - odstartoval z letecké základny pod Stalingradem sovětský bombardér TU-4 s atomovou bombou na palubě.

V devět hodin třicet tři minut shodil svůj náklad z výšky osmi kilometrů, jen třináct kilometrů od městečka Tockoje nedaleko Buzuluku.

Jaderná puma o síle čtyřiceti kilotun (dvakrát silnější než americká puma, která vybuchla nad Hirošimou) vybuchla ve výšce 350 metrů. Jaderného testu se podle ruských zdrojů zúčastnili i českoslovenští komunističtí generálové.

Buzuluk (Od našeho zvláštního zpravodaje) Svědectví o bezprecedentních pokusech na lidech v komunistickém Sovětském svazu vychází najevo až nyní - čtrnáct let po rozpadu východní supervelmoci. Rusko s nimi dnes už nedělá takové tajnosti. V Česku jsou jaderní fyzici i vojenští historici ohromeni informací o jaderném výbuchu z roku 1954 v třináctikilometrové vzdálenosti od městečka Tockoj a jen čtyři kilometry od vesničky Machovka.

Město Tockoj je u Buzuluku, v němž se za války zformovala československá jednotka, která bojovala proti nacistům. Občané Buzuluku byli podle zástupce starosty Viktora Fogela vystaveni radioaktivnímu záření. " Nemoc z ozáření vylidnila vesnice. Potíže s rakovinou mají lidé v naší oblasti stále." řekl MF DNES.

Irina Zalavinová, tehdy třicetiletá matka, dnes vzpomíná: "V okamžiku výbuchu jsem stála se synem na ulici a kupovala meloun. Oblohu prudce rozjasnilo bílo-růžové záření, které na několik vteřin zastínilo i slunce. Bylo to světlo jakoby z onoho světa."

Irina chlapce okamžitě popadla a běžela s ním domů. Stačila ho ještě posadit zády ke stěně, když přišla tlaková vlna výbuchu. Náraz vytrhl všechna okna i s rámy. Místnost zasypala skleněná tř횝. Manžel Iriny zemřel v roce 1971 na rakovinu vnitřností a onkologická onemocnění dnes trápí i jejího syna Valerie.

Vyčkávající sovětské motostřelecké a tankové pluky mezitím vyrazily do epicentra výbuchu, který prolomil obranu "protivníka". Důstojníci své vojáky už před cvičnými manévry uklidňovali: "Projet epicentrem? Nic hrozného. Dostanete stejnou dávku radiace, jako kdybyste šli v jednom roce dvakrát na rentgen."

Realita byla značně odlišná. Jiný pamětník výbuchu, generál ve výslužbě Alexandr Michajlov, který v roce 1954 velel vojenskému výcvikovému prostoru u Buzuluku, říká: "Vyšel jsem z úkrytu a uviděl strašný obraz. Rozsáhlý dubový les před námi zmizel. Bojová technika byla roztavena ještě v několika kilometrech od epicentra. Akademik Kurčatov jen prohodil: Ten ‚míč' předčil všechna naše očekávání."

"Výbuch byl dlouhá léta přísně utajován, přesto o něm věděly tisíce občanů Buzuluku, Oremburgu a samozřejmě městečka Tockoje, které bylo hned na ráně. Ale ani nyní o té tragédii příliš nehovoříme. Nemocemi trpí příliš mnoho lidí...," řekl MF DNES zástupce buzuluckého starosty Viktor Fogel.

Lidé museli zažít peklo

Sovětský jaderný výbuch, při němž se na vojácích testovaly účinky radiace, pekelné teploty i tlakové vlny, nejsou pro předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou (ruská vojenská špionáž GRU?) překvapením.

"Nikdy by mne ale nenapadlo, že se účinky jaderných zbraní budou zkoušet i na civilistech, tak jako jste mne na to upozornili vy. Jde o obrovskou a zcela nepřijatelnou novinku," přiznává Drábová. "Vojáci jsou na podobné věci cvičeni a jsou proti radioaktivnímu záření vybavení i výstrojí či odmořovacími prostředky. Nechránění civilisté to museli u Buzuluku schytat na plno. Těžko si představit, co museli tenkrát lidé v Oremburské oblasti prožívat. Muselo to být peklo..."

Na jaderný test se sovětští maršálové
připravovali pět let. O čem to svědčí?

"K epicentru byla dotažena stáda skotu, značné množství vojenské techniky a vše bylo po výbuchu pečlivě zaznamenáváno, měřena byla úroveň radiace, nacvičoval se odsun nejvíce postižených vojenských jednotek i zasažených civilistů. Nechci, aby to vyznělo krutě, ale i na černobylské jaderné havárii bylo patrné, jak dokonale to mají Sověti natrénováno. Na tohle neštěstí zareagovala sovětská armáda bleskově a profesionálně."

MF DNES, Jan Gazdík

Petr Cibulka: Pokud komunistické Rusko dokázalo pět let připravovat v absolutním utajení atomový útok na svoje vlastní město – možná ne první a zdá se ani poslední - přemýšlejme ve vlastním zájmu velice rychle a intenzivně o tom, co ruští komunističtí maršálové a ruští komunističtí akademici - u kterých by se mohl nacistický doktor Mengele z Osvětimi mnohému naučit - připravují v absolutním utajení dnes.

Pro začátek si přečtěme některé mimořádně důležité a dávno známé analýzy:

1) JEFF NYQUIST: SVĚT PŘED III. SVĚTOVOU VÁLKOU! "KDO STOJÍ ZA "ISLÁMSKÝM" NUKLEÁRNÍM TEROREM PROTI SVOBODNÉMU SVĚTU!!!":
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004011502

2) III.SVĚTOVÁ VÁLKA ZAČNE V KOREJI, KTERÁ JE PROTIAMERICKÝM "BÍLÝM KONĚM" NA NEJŠPINAVĚJŠÍ PRÁCI V RUKOU KOMUNISTICKÉ ČÍNY A RUSKA!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005021701

3) Ruskými tajnými službami KGB/GRU a jejich bruselskými agenty řízená muslimská invaze do Evropy velice úspěšně pokračuje: HROZÍ EVROPĚ OBČANSKÁ VÁLKA?
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005032203VLADIMÍR PUTIN,
TADY A TEĎ:

ZRCADLOVÝ OBRAZ
ADOLFA HITLERA
Z LET 1933 - 1939,
DOBŘE POUČENÝ
ZE VŠECH JEHO CHYB!


Co politici a novináři KGB/GRU,
stojící v čele našeho Západu,
nechtějí o Rusku nikdy vědět,
ale co by u Hitlera nesnesli:
Ruský scénář pro
Ukrajinu a Evropu
:

Genocidní válečné zločiny
ruské
(putinovské) armády
v dnešním Čečensku...!!!


http://www.jaromirstetina.cz/aktuality/srpen-2008/emauzy-zlociny-ruske-armady-v-cecensku.html

Masmediálně a politicky bleskově zapomenutá RUSKÁ vyhlazovací protičečenská vražedná válka
masmediálně a politicky bleskově zapomenuté - v Moskvě zavražděné - Anny Politkovské!


Motto:

"Neexistuje-li Bůh,
pak vše lidské
je dovoleno!
"

F. M. Dostojevský


Rozloha Čečenska, které leží nedaleko Putinovy olympijské Soči, činí zhruba 16.500 kilometrů čtverečních, populace čítá okolo 600.000 obyvatel. Hlavním městem je Groznyj.

Od roku 1999 do dnešního dne a hodiny je čečenské teritorium okupováno ruskými vojenskými jednotkami, které zde vedou - za hlubokého mlčení celého Západu, všech jeho politiků i novinářů - proti čečenskému lidu neomezenou vyhlazovací válku, přesně podle vzoru Adolfa Hitlera. Pokud nevěříte, posuďte sami:

Ruský Specnaz, OMON a GRU se vyhýbali přímým střetům s partyzány, ale zabíjeli civilisty. Neuběhl přitom den, abychom neviděli asi tucet příšerně zohavených mrtvol na krajnicích nebo hromadách s odpadky.

Imram Ežtejev, vedoucí organizace „Čečensko-ruské přátelství“

 

Masakr, spáchaný ruskými oddíly, byl přesně zdokumentován organizacemi Human Rights Watch a Memorial, včetně fotodokumentace. Politici a novináři Západu to všechno dodnes ignorují...

V červnu roku 2002 byla v obytné zóně ruského vojenského velitelství v Chankale objevena jáma, obsahující 50 zohavených těl, zbavených očí, uší, končetin a genitálií… Od února byly nacházeny masové hroby v okolí Grozného, Tsatsanjurty, Al-Chankaly, Argonu… Politici a novináři Západu to všechno dodnes ignorují...

Filtrační tábory, „polní“ internační jednotky ruského ministerstva vnitra v Čečensku, ve kterých je vždy zadržováno okolo 20 000 lidí. Během výslechu jsou zadržovaní mučeni a vražděni. Politici a novináři Západu to všechno dodnes ignorují...

Duševní mučení: Předstírané popravy, noční vysílání zvuků z mučení ve vězeňském rozhlase, nucené pozorování mučení kamarádů-vězňů, výsměch národnostnímu a náboženskému cítění a osobní důstojnosti. Politici a novináři Západu to všechno dodnes ignorují...

Fyzické mučení: Mučení při použití elektrického proudu aplikovaného na genitálie, uši, nos, zadní část hlavy a podpaždí; „doušek“, zavěšení vězně, jehož ruce a nohy jsou spoutány dohromady, donucení vězně, aby si nasadil plynovou masku a blokování přívodu vzduchu, dokud vězeň neztratí vědomí; trápení vězně hlady po několik dní, potom zranění jeho jazyka kovovými kleštěmi a donucení gumovými obušky, aby snědl horkou, přesolenou a extrémně pepřenou kaši; „vlčí tesák“  - mučení zubů, kdy je vězni, který se nemůže hýbat, násilím vecpána dřevěná tyč mezi zuby, které jsou pilovány, aby se odstranily, jak se žertovně říká, jeho tesáky; kulatý stůl: spoutaní vězni jsou usazeni kolem stolu a jejich jazyky jsou přibity k jeho vrchní straně; znásilňování žen a mužů. Politici a novináři Západu to všechno dodnes ignorují...

Nejlépe známé a dokonale zdokumentované filtrační kempy jsou: Centrální filtrační kemp v Chankale nedaleko Grozného, Černokozovo v Urus-Martanu a Gorogorsk. Politici a novináři Západu to všechno dodnes ignorují...

 

Během mého měsíčního pobytu v Čečensku a sousedním Ingušsku jsem hovořila s mnoha lidmi, kteří přežili takové kempy. Viděla jsem lidi bez prstů a uší. Viděla jsem jizvy po kleštích nabitých elektřinou… Byly to obtížné rozhovory. Nejenom proto, že na ponížení se neochotně vzpomíná, nejenom proto, že žádná čečenská žena ani muž nikdy nepřiznají, že byli znásilněni, ale protože bylo extrémně těžké je vůbec přimět, aby mluvili. Politici a novináři Západu to všechno dodnes ignorují...

Krystyna Kurczab-Redlich 

"Začistka" byl název „speciální operace“ prováděné v Čečensku ruskými federálními jednotkami, oddíly ministerstva vnitra, či speciálními jednotkami jako OMON, Specnaz a Alfa. V různé denní nebo noční době je vesnice obklíčena tanky, obrněnými vozidly a armádními nákladními auty s přenosnou mučící komorou známými jako „filtrační vozidlo“. Nejmírnější formou „čištění“ je rabování veškerého možného majetku" od aut, ledniček, televizních přijímačů, žehliček, po klenoty, povlečení, oděvy a kuchyňské nádobí. A samozřejmě se kradou peníze. Po každé „speciální operaci“ zmizí tucty lidí beze stopy. Politici a novináři Západu to všechno dodnes ignorují...

„(...) přijeli 23. srpna v pět hodin ráno,“ vypráví Zuhra  z Enikaloje. „Bylo tam okolo stovky bojových vozidel plných vojáků. Utíkali jsme na dvůr s našimi dokumenty. Bůh uchovej, kdyby jeden z „federálů“ ztratil trpělivost, protože vás mohli zbít, zastřelit na místě nebo ještě hůře odvléci. Asi dvacet vojáků v maskách a maskovaných bundách , ozbrojených po zuby, vtrhlo na dvůr a do domu. Jako vždy špinaví, neoholení, něčím opojení a páchnoucí vodkou. Strašně nám spílali a stříleli nám pod nohy.Vytrhli mi z ruky průkaz totožnosti a začali ho trhat. Podařilo se mi ho koupit za 500 rublů, vše co jsem měl. Potom přešli k sousedům Magomedovům. Slyšeli jsme výstřely a pronikavé ječení patnáctileté Animat, sestry  Achmeda a Aslanbeka. ‚Nechte ji na pokoji!‘ křičel jeden z bratrů. ‚Měli jste raději zabít nás!‘ Opět zazněly výstřely. Skrze okno jsme viděli částečně svlečeného velitele OMON ležícího na Animat… (…) Politici a novináři Západu to všechno dodnes ignorují...

Zpráva korespondentky Krystyny Kurczab-Redlich  v deníku „Rzeczpospolita“ 

(...)  V Černokozovu pláč týraných lidí nikdy neustal ani na minutu. Do cel byl vpouštěn slzný plyn. Vězni někdy museli stát se vztyčenými pažemi po celé dny. Po několik dnů v té době museli vězni stát se zdviženými pažemi. Podle Ruslana byly ženy a dokonce i děti uvězněny do tábora. „Byl tam desetiletý kluk a jeho dvanáctiletá sestra a také jedna čtrnáctiletá dívka,“ vzpomíná Ruslan. „Strážní je denně znásilňovali a hádali se o to, kdo půjde jako první. Znásilňovali ženy a dokonce i muže“. Arsen potvrzuje věrohodnost Ruslanovy informace. Několik dalších svědků, kteří prošli Černokozovem, říká to samé. Ruské úřady to oficiálně popírají. Tvrdí, že žádné vraždy a mučení zatčených Čečenců nebyly. „Pravda stejně vyjde najevo. Jen je nechte rozebrat jejich posty a nechte lidi cestovat svobodně,“ říká Arsen klidně. Čas je na jeho straně. Politici a novináři Západu to všechno dodnes ignorují...

Zpráva od korespondenta  Andrzeje Zauchy v týdeníku „Polityka“

 

Znásilnění není používáno pouze jako nástroj války; zadržené ženy jsou vystaveny této formě mučení i ze strany civilních strážců zákona.

Ze zprávy Amnesty Internationa... Politici a novináři Západu to všechno dodnes nejenom ignorují, ale tyto informace sami aktivně potlačují, aby se veřejnost Západu o genocidní politice jejich "nového demokratického Ruska" starého KGB vůbec nic nedozvěděla a oni mohli s tímto kágébáckým Ruskem nadále bez jakéhokoliv omezení kolaborovat, prodávat mu technologie, na které by se Rusko samo nezmohlo, kupovat od něho za přemrštěné ceny nezpracované suroviny, aby nezkrachovalo a mohlo proti nám zbrojit a nadto aby mohli Putinovu kágébáckému ultra kriminálnímu Rusku (nebo ultra totalitní komunistické Číně) svěřovat pořádání celosvětových mírových Olympijský her, protože si to podle těchto "našich" politiků a novinářů KGB/GRU Moskva a Peking za svoji dobře známou tradiční mírovou politiku a humanistický přínos lidstvu nejvíce zaslouží, stejně jako si to v očích marxistů svého času nejvíc zasloužil Adolf Hitler, který by se za ruskou agresi v dnešním Čečensku či na Ukrajině sám rozhodně nemusel stydět... Kdo nevěří, všechny důkazy jsou pro každého k disposici zde:
http://www.jaromirstetina.cz/aktuality/srpen-2008/emauzy-zlociny-ruske-armady-v-cecensku.html


Raději bez komentáře: World Press Photo 2008: První místo v kategorii portrét vyhrál snímek Vladimíra Putina od britského fotografa Platona... (Naprosto stejně marxistické hokynářsko-politicko-masmediální "elity" Západu - vládnoucí dědiční užiteční idioti - oslavovaly svého Adolfa Hitlera na berlínské olympiádě v roce 1936, tři roky před vypuknutím II.světové války...) Viz:

MONGOLSKO-RUSKÁ SATANSKÁ ŘÍŠE ZLA V ANALÝZÁCH A DOKUMENTECH: MRÁZ PŘICHÁZÍ Z KREMLU! MÁ SE CIVILIZOVANÝ SVĚT BÁT RUSKA? ANO! ALE NEJVÍC SE BOJME ZRADY!!!

Mykola Šatylov: Dnešní RUSKO-česká diplomacie KGB/GRU a celá RUSKO-česká politická reprezentace KGB/GRU je stále okouzlena nejvyšším Zlem: ZLEM RUSKÉHO KOMUNISMU!!!!!
Ruský disident a občanský aktivista Julij Rybakov byl v sedmdesátých letech za komunismu odsouzen za „protisovětskou činnost“ k šesti letům nucených prací. Dnes bojuje proti tomu, aby se režim v Rusku stával nacistickým: "Čekisté (příslušníci tajné služby KGB - pozn. red.) pochopili, že se socialismus co nevidět ekonomicky zhroutí a šli tomuto vývoji aktivně vstříc. Řekli si, že je načase přestat být štítem komunistického režimu a že nastala doba, aby sami převzali moc a majetky. Povolili Gorbačovovi perestrojku a počítali s tím, že vše vezmou do svých rukou. Což se jim podařilo. Přes šedesát pět procent klíčových pozic v byznysu, státní správě, policii, armádě zastávají podle našich sociologů členové KGB. A to se týká i soukromého podnikání. Šli směrem, který si dávno vytkli, a vězeňská mentalita lidí jim to umožnila. Putin je pružný, bezprincipiální politik. Vždy bude říkat to, co je pro něj výhodné. Vůbec ho nevzrušuje, že to, co bude tvrdit zítra, bude v rozporu s tím, co vyhlašuje dnes. Vlasteneckými pohnutkami by se dalo ospravedlnit něco, co vlasti přináší užitek. Ale to, co dělají oni, zavádí Rusko do slepé uličky. Je to patriotismus imperiálního charakteru, vlastenectví elit tajných služeb, které nemohou překonat rámec své omezené mentality. Vše, co dělají, je proto v té či oné míře pokusem manipulovat a usměrňovat společnost. Obyčejní lidé, kteří žijí proto, aby žili, jsou spokojeni, že nyní existuje pro ně srozumitelný systém. Je nedokonalý, ale je v něm možné žít. Je to pro ně jednodušší než svoboda. Společnost, která se utvořila nejen za sedmdesát let bolševické vlády, ale ještě dříve, zformovala mentalitu otroka nebo vězně. Představte si život v obrovském vězení, jakým Rusko bylo. Vyrostlo v něm bezpočet generací. Nevěděli nic o jiném životě. Nakonec, především z ekonomických důvodů, se věznitelé rozutekli. Co budou dělat vězni, když náhle nemají ani strážce, ani pána? Zpočátku se budou radovat, pak ale roste zmatek a chaos. Řeknou si, že s vězniteli to bylo lepší. Bohužel je stále jasnější, že VĚTŠINA PROBLÉMŮ RUSKA JE DÁNA NESCHOPNOSTÍ LIDSKÉ MASY ŽÍT V PODMÍNKÁCH SVOBODY. Není přímá cesta ke světlé budoucnosti. Budou na ní propasti, pokusy oživit impérium. To je velké pokušení pro ruského člověka..." Viz:

Julij Rybakov: Většina Rusů neumí žít s plným vědomím svých občanských práv a povinností, svobodně a zodpovědně a vůbec ani nechápe, co to znamená!!!

Doporučená kniha: Jakovlev A.: RUSKO PLNÉ KŘÍŽŮ - Od vpádu do pádu bolševismu! Doplněk Brno 2008 (přel. J. Červenková a M. Jungmann; 226 str.).Jeden z nejznámějších ruských historiků současnosti, autor monumentální studie «Světové kroniky» Alexandr Alexejev, odpovídajíc na dotazy moskevského časopisu «Věda a život» tvrdí, že «Rusko je samostatná civilizace, kvalitativně odlišná jak od všech asijských, tak i západoevropské». Nejlepší ruský historik Alexejev si je jist, že «Rusové jsou absolutně zbaveni potřeby vzájemné spolupráce», že «pospolu je drží jen jejich tvrdě centralistický byrokratický stát» - přičemž «(z)vůle vládnoucí byrokracie je jim už od věků zákonem» - a proto «pořádat celonárodní volby v Rusku je čirý nesmysl.» Pokud jsou pro Evropu svobodné demokratické volby tím výchozím bodem k civilizovanému světu, tak pak je vidět pouhým okem, že do Evropy, jak říkají sami Rusové, je «sěm’ vjorst do něběs i vsjo lěsom» (do nebe to máme sedm verst a všechno lesem...). A možná i mnohem, mnohem dál, když si budeme pamatovat, že pro ruského člověka «stát» – a to je zaprvé vždy monarchie a zadruhé, je to něco, co se vztahuje jen ke kompetenci monarchy a co se lidí netýká. Dokonce určitě mnohem dál, protože, jak vysvětluje Alexejev, «jsme odsouzení snášet jařmo státu. Přibližně jednou za sto let, když už je to nesnesitelné, si vybíráme vůdce (Bolotnikov, Razin, Pugačov, Lenin, Jelcin) a pod jeho vedením se to snažíme nějak změnit a pak už zase snášíme úplně všechno. A potom vše začíná znova».

Je možné, že velký ruský historik neví to, co ví o Rusku každý český politik a publicista? Že opravdu neví, že «Rusko je členským státem Rady Evropy, že uznává autoritu Evropského soudu pro lidská práva, že zrušilo trest smrti»? Ale jistěže to ví! Ale ví i to, co neví anebo nechce vědět oficiální český politik či novinář, tedy že členství v té či oné mezinárodní organizaci nikdy a ničím Rusko nezavazovalo!!! NIKDY A NIČÍM!!! Ani za Alexandra III., ani za Mikuláše II., ani za Lenina, Stalina, Chruščova, Brežněva... et cetera až po Putina, Ivanova, Lavrova, Medveděva, anebo kdo je tam u nich zrovna na řadě...!!! Z jednoho prostého důvodu, že (naposledy zacitujeme Alexejeva) «V NAŠEM RUSKÉM VĚDOMÍ NAPROSTO CHYBÍ POJEM PRÁVA, SPRAVEDLNOSTI, POJEM STEJNĚ PRO VŠECHNY. Práva jiného člověka nás zajímají jen tehdy, když je nám sympatický. A když se nám nelíbí nebo je nám lhostejný – a si s ním dělají co chtějí, nás to neznepokojuje. MILIONY RUSŮ SI DODNES POVAŽUJÍ STALINA NE PROTO, ŽE NEVĚŘÍ V JEHO TEROR, ALE PROTO, ŽE KAŠLOU NA DESÍTKY MILIONŮ ZAVRAŽDĚNÝCH SPOLUOBČANŮ». Není to poslední argument Alexejeva ve prospěch neevropského Ruska, ale i ty zde už zmíněné, myslím, postačí pro to, abychom nesouhlasné protiargumenty nejznámějších českých, evropských a světových politiků a novinářů považovali za velice, velice podivné a ještě více za prokremelsky manipulativní. Viz:

PROČ PUTINOVO "NOVÉ DEMOKRATICKÉ RUSKO" STARÉHO KGB STÁLE VÍCE OBDIVUJE J.V.STALINA, KTERÝ RUKAMA KGB VYVRAŽDIL DESÍTKY MILIONŮ SOVĚTSKÝCH OBČANŮ?!!!

Doporučená kniha: Arkady Vaksberg STALIN PROTI ŽIDŮM, aneb NACISTÉ BY MĚLI KOMUNISTŮM JEJICH SOUDRUHA STALINA POUZE TIŠE ZÁVIDĚT!!!Юрий Нестеренко: Россия - это зло в его чистом, беспримесном виде! / Jurij Nestěrenko: VZÁCNĚ NECENZUROVANÁ RUSKÁ ANALÝZA DNEŠNÍHO RUSKA: RUSKO = KONCENTROVANÉ ZLO, A TO V TÉ VŮBEC NEJČISTŠÍ KRYSTALICKÉ PODOBĚ! (rusky)Motto:
Bez ohledu na to, je nebo není-li sametová revoluce
výsledkem nějaké dohody s vedením komunistické strany,
výmluvné je, na koho je a na koho není sametová…!!!


V. Davidovski, NECENZUROVANÉ NOVINY 03/1991
Pierre Faillant de Villemarest:

TŘI SATANSKÉ INTERNACIONÁLY
PROTI NAŠIM SVOBODÁM...!!!


1. Komunistická internacionála
2. Tajné služby
3. Organizovaný zločin
MOTTO:

Grzegorz Górny, šéfredaktor polského časopisu Fronda a respektovaný znalec Ruska:  "O Prusku v 18. století se říkalo, že to není stát, který má armádu, ale armáda, která má vlastní stát. Podobně se o dnešním Rusku dá říct, že to není stát, který má zvláštní služby, ale jsou to zvláštní služby, které mají vlastní stát..."


Kapitola 1

Obnova Komunistické internacionály
(1990 - 1994)


Motto:

Posledním zoufalým
úskokem ďábla
je jeho výkřik,
že neexistuje...!!!


I když je zřejmé, že přes své snahy komunistické aparáty zatím neobnovují svůj přímý vliv na veřejné mínění z dob před rokem 1989, pokoušejí se alespoň, po překonání zmatků, obnovit Internacionálu a skrze ni svůj vliv nepřímý. Mají pro to finanční prostředky. Uchovali si své vlivové agenty v západních médiích, politice a své komplice v bankovních, průmyslových, finančních kruzích a v „klubech“, které se CEI snaží na základě faktů označovat... Viz:

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME 1. RUSKO A JEHO AGENTY A MÁLO KDY SE SPLETEME!!! RUSKÉ STÁTNÍ DROGY JAKO NEJNIČIVĚJŠÍ TAJNÁ ZBRAŇ PROTI NAŠÍ CIVILIZACI A SVĚTU: PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA KREMLU ZA ZOTROČENÍ LIDSTVA ZESILUJE! RUSKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A JEHO NEVIDITELNÉ CELOSVĚTOVÉ KRIMINÁLNÍ DROGOVÉ A FINANČNÍ IMPÉRIUM PROTI NÁM!!!

KGB - NOVÁ NADĚJE PRO RUSKO A JEHO EVROPU???

Nejsme současníky konce komunismu, ale jen konce komunismu určitého typu, za což z valné části mohou západní vedoucí kruhy, které ani o čárku nezměnily své včerejší či předvčerejší vstřícné postoje v tomto směru. Viz:

Vstřícnou politiku Západu vůči Putinově kágébácké Moskvě a nelidsky totalitní komunistické Číně formují západní elity KGB-GRU bez demokratického mandátu, zato však vycpané penězi z Ruska a Číny!!!

Proto je třeba se vrátit až k Andropovovi, abychom pochopili dnešní situaci neokomunismu. Viz:


OPERACE GOLGOTA (Tajný plán KGB sovětské perestrojky v nelidsky totalitním komunistickém Rusku i ve všech Ruskem zotročených zahraničních guberniích)!


Andropovův plán a MacLennanova důvěrná sdělení

Na začátku října 1989 mimořádný sjezd maďarských komunistů náhle rozhodl zbavit se komunistické totožnosti a nahradit ji socialistickou. Proti bylo jen 159 delegátů z 1250. Řečník z tribuny prohlásil (zřejmě na příkaz z Moskvy): Komunistická nálepka není více důvěryhodná. V případě svobodných voleb bychom byli poraženi!

Byla to Andropovova skupina, těsně před smrtí bývalého šéfa KGB v roce 1983, která naznačovala možnost změny tohoto pojmenování. Andropov na začátku roku 1983 řekl svému žáku Gorbačovovi (tehdy vedoucímu odělení státních orgánů KSSS, tedy i všech tajných služeb států sovětského bloku), že přišel čas v zájmu uchování komunismu dát mu jinou tvář, říkat těm na Západě to, co chtějí slyšet... Viz:

LSTÍ a KLAMEM = UMĚNÍ VÁLKY: TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL JAK PORAZIT PROTIVNÍKA BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ: NEJVYŠŠÍ ŠKOLA INFILTRACE A POLITICKO-MASMEDIÁLNÍCH MANIPULACÍ!!!


Bylo to zřejmé. V říjnu 1989 po rozhodnutí maďarských komunistů prohlásili Pierre Guidoni (z vedení Francouzské socialistické strany a Socialistické internacionály) a jeho přítel Hubert Vedrine (z Mitterrandova kabinetu), že „nyní v Budapešti sdílejí socialistické a sociálnědomokratické cíle, zavedení demokratického a pluralistického systému“ (Libération, 10. 10. 1989). Roland Dumas z Nábřeží zlatníků (sídlo francouzkého MZV), H.D.Genscher (po desítky let agent KGB s krycím jménem "Tulipán") v Bonnu ad. navázali: Maďarský vývoj je skvělý, stará roztržka ze začátku století mezi revolučním proudem komunismu mas a proudem demokratickosocialistickým, stavícím se proti levicovému extrémismu, se zacelila. Viz:

Zveřejněný Mitrochinův archiv KGB prokázal: PROJEKT NEO-MARXISTICKÉ PROTIEVROPSKÉ "EVROPSKÉ UNIE" ZALOŽILI A VYBUDOVALI PŘEDEVŠÍM AGENTI MOSKVY A ZÁPADOEVROPŠTÍ MARXISTÉ!!! BRUSELSKÉ POLITBYRO MOSKVA NEUSTANOVILA PROTO, ABY PROBLÉMY EVROPY ŘEŠILO, ALE ABY PROBLÉMY EVROPĚ VYTVÁŘELO, A TO AŽ DO KONEČNÉHO ZHROUCENÍ CELÉ SVOBODNÉ A DEMOKRATICKÉ ZÁPADNÍ CIVILIZACE, COŽ SE ÚSPĚŠNĚ DĚJE!!!


Již tehdy CEI, díky indiskreci přišlé z Moskvy, sdělil, že jde o Andropovovu akci
(plný text v Monde et Vie z 26. 10. 1989, později též ve švýcarském a italském tisku):

Gordon MacLennan, první člověk britské KS, odpověděl po dvouhodinovém setkání s Gorbačovovým „mozkem“ Alexandrem Jakovlevem /býval 10 let sovětským velvyslancem v Kanadě/ na žádost svého přítele, aby osvětlil moskevské pokyny: Komunistická internacionála se musí proměnit ve sdružení stran, sdílejících tytéž základní principy: sdružení komunistických stran, socialistů, zelených, dokonce sociálních demokratů, ochotných kvůli nám vrátit se do společné Socialistické internacionály!Viz:


DNEŠNÍ MOSKVA A TAJNÉ MARXISTICKÉ SÍTĚ - BUJÍCÍ RAKOVINOVÉ BUŇKY TOTALITY - V DEMOKRATICKÝCH ZEMÍCH

AKTUÁLNĚ: Vítejte ve skutečném světě! SEZNAM RUDÝCH KOMISAŘŮ EU! Proroctví George Orwella 1984 se už naplnilo: Evropská unie + KGB + GRU = EUROASIE!!!


Pád berlínské zdi, následující po šířících se protikomunistických manifestacích v baltských státech, Polsku a NDR, zasul tuto informaci, tedy i její přínos. V tom okamžiku byly navíc komunistické aparáty zahlceny zklamáním levice, stejně jako protikomunistickým hnutím. A už to bylo jakkoli, plán komunistických stran na změnu masek byl lákavý, a to nejen politicky.


Ekonomové zjišují, že jsme měli pravdu (aniž nás citují)

Náš kolega Pierre Verluise z Pařížského deníku (28. 6. 1994) si posloužil našimi analýzami z roku 1989 a dotázal se levicových expertů Georgese Minka a Jeana-Charlese Szureka, zda část komunistické nomenklatury mohla předvídat vývoj posledních pěti let. Odpověď zněla:

V Polsku stejně jako v Maďarsku (a v Československu - pozn. NN) probíhal proces legálního vyvlastnění veřejného majetku částí nomenklatury a to díky zákonům, přijatým již v letech 1988 a 1989... Sovětský tisk odhalil v listopadu 1991, že existují dokumenty, činící věrohodným předpoklad mezinárodní koordinace strategie ekonomické konverze, ve které měla KSSS, z doby před srpnem 1991 (za Gorbačova), usměrňující roli. Tak například v březnu 1991 byl svolán seminář, který
vytýčil jako prioritu vytváření struktur bez formálního sepjetí s komunistickou stranou - akciových společností, nadací, společností s ručením omezeným... Politická konverze směrem k sociálnědemokratickému receptu byla podnícena trojúhelníkem reformátorů z Moskvy, Varšavy a Budapešti před rokem 1989.

Je to jasné, čisté. Po zmatcích let 1989-1990 Andropovova operace byla v plném rozsahu obnovena. Nejen v bývalých satelitních zemích sovětského impéria, ale dokonce v celosvětovém rozsahu... Viz:

3. Spojené státy, základna globalismu    Kapitola 3

4. Špionáž (1993 - 1994)   Kapitola 4

5. Od Jižní Afriky po maastrichtskou Evropu, stále tatáž operace (1994)   Kapitola 5

6. Fabiánská růže z Londýna

7. Tony Blair, opěrný bod amerických globalistů


Utajované peníze neviditelné ekonomiky

V letech 1987 až 1991 bylo aparátníky ÚV KSSS ilegálně uloženo sedmdesát miliard dolarů na Západě. Tato „neviditelná ekonomika“, zavedená předsedou KGB Jurijem Andropovem (pozdějším generálním tajemníkem Komunistické strany Sovětského svazu) ke zvěčnění mezinárodního komunismu, čím dál víc prosperuje. Ve spolčení s mafiemi. Vždy proti Západu.


Neklid, jestliže ne panika, ovládl na podzim 1991 nejvyšší místa mezinárodních financí. Okolí Michaila Gorbačova, ještě u moci, ale na kymácejícím se trůně, tvrdilo, že státní zlaté rezervy poklesly z patnácti miliard dolarů v roce 1987 skoro na nulu v září 1991. Tiskárny bankovek přešly na rotačky: v srpnu toho roku vytiskly tolik, co za celý předchozí rok - devatenáct miliard rublů.

A Gorbačov žádal víc: třicet miliard k pokrytí rozpočtového deficitu. Sovětský vnější dluh vzrostl od roku 1985, kdy přišel k moci, za šest let ze třiceti miliard dolarů na víc než dvojnásobek. Z toho 75 % bylo evropských - 36% Německo a 10% Francie - avšak tento půjčený "ruský" kapitál prchal z Ruska zpátky do ciziny, ale už na úplně jiná konta, než ze kterých do Ruska přišel...

A to nepřipomínáme „odhalení“ archivů Kremlu, ba i KGB, podle nichž Moskva rozdělovala desítky milionů dolarů „zahraničním přátelům“, tedy komunistickým stranám, které nadále snily o Revoluci, nadále postupující ve světě, ale která, zdá se, neuspěla v Evropě, dosud omráčené z pádu berlínské zdi.


Tajemství Andropovova plánu

Lavina údajů o částkách poskytnutých zahraničním komunistickým stranám přehlušila zcela jinou záležitost: podivné příjezdy a odjezdy ministrů, diplomatů, dokonce sovětských novinářů, s kufry nabitými dolarovými bankovkami nebo jinou tvrdou měnou, během léta 1991, ze SSSR do řady hlavních západních měst. To už nemělo nic společného se známými vztahy Moskvy a jejich podřízených v našich zemích.

Jak nám řekla jedna věrohodná ruská osobnost, čerstvě "uprchlá" (či vysazená) na Západ:Andropovův plán je v plném rozkvětu, osm let po smrti stratéga, který dobře viděl, že komunismus musí přijmout jinou tvář a jiné formy, pokud se chce vyhnout svému úpadku. Gorbačov je jeho žák, ale všecko pokazil. A si Jelcin nemyslí, další jsou v práci, v oblecích s vestami nastoupili do západního vlaku, aby ho kontrolovali! Viz:


JAK ZÁPAD PROHRÁL III. SVĚTOVOU VÁLKU ZVANOU "STUDENÁ" A JAK NAD NÍM NELIDSKY TOTALITNÍ STEPNÍ BARBARSTVÍ DŽINGISCHÁNOVA ASIATSKÉHO RUSKA OPĚT ZVÍTĚZILO...!!!

SOVĚTSKÝ BRUSEL JAKO HLAVNÍ GLOBALISTICKÉ CENTRUM KOMINTERNY A JEJÍHO POST/PRE TOTALITNÍHO NEO-MARX-LENINISMU VE SKRYTÉM A PLÍŽIVÉM PROVEDENÍ KGB/GRU!


Pouze intoxikace
? Vnucuje se otázka. Ale v Praze mi jeden člověk, který byl po deset let ministrem bezpečnosti, než ho jeho komunističtí bratři uvrhli do vězení a trápili ho tak, až mu zničili zdraví, o něco později potvrdil existenci Andropovovy operace:

Hodně před rokem 1989 KGB spolu s proreformní frakcí aparátu ÚV vytvořilo tajné centrum se třemi odbory: zpravodajství, akce, pokladna. Rovněž zcela utajené sítě buněk ve svazových republikách, ve střední Evropě, nepochybně i jinde! Tento aparát neměl být nijak činný, jen v případě osudové změny, tedy rozpadu sovětského impéria. Za pomoci značných finančních prostředků. Nyní se to trochu zamotalo, protože neúspěšný puč ze srpna 1991 a tlak Jelcina na vytěsnění Gorbačova nastolily problémy tomuto centru, které má řadu malých šéfů, ale žádného vůdce v čele. V každém případě - vysoké mafiánské kruhy v Rusku jsou navázány na operace tohoto centra jako jeho nástroj, pokud ne jako opravdoví partneři...

Románové? Dohady zasvěcených odborníků? Když se v Moskvě ptali prokurátorů, jak to a proč nejsou stíháni ti, o nichž vědí, že se podíleli na odlivu kapitálu na Západ - před, za a po puči - odpověď zněla jednotně: pokud by šlo o zcizení prostředků pro osobní prospěch, tedy jen o trestněprávní záležitost, všechno by bylo snadné. Ale tak tomu není... /Dobře naučená formulka pro naivky ze Západu - pozn. NN/

Klíč k záhadě poskytla Komsomolská Pravda 7.prosince 1991, ale všechna ruská a světová média s velkým nákladem ho "přehlédla"... /V Československu to byly o něco dříve NECENZUROVANÉ NOVINY č. 4/1991 v článku "Vedoucí úloha KSČ - tentokrát už na věčné časy!!!", když zveřejnily v nákladu 60.000 kusů serii dokumentů ÚV KSČ z roku 1989, které rozpracovávaly Andropovův plán na československé poměry. Na rozdíl od SSSR, kde bylo vedeno z počátku velmi ostré vyšetřování moskevskou prokuraturou, v podmínkách československé havlárny byly jedinou ostrou reakcí zběsilé útoky proti NECENZUROVANÝM NOVINÁM.../ Vše bylo navíc potvrzeno v knize ekonoma Lva Timofějeva - universitního profesora a antikomunisty, který uprchl po srpnovém puči do USA - která vyšla v roce 1992.
Také tam média zatemnila jeho - ač přesné - údaje. Viz:

Z VĚČNĚ ŽIVÝCH A ZATÍM VĚTŠINOU VŽDY ÚSPĚŠNÝCH MANUÁLŮ KGB – GRU: JAK SKRYTĚ OVLÁDNOUT NEPŘÁTELSKOU ZEMI NEBO CELÝ KONTINENT!!!


Oběžník z 23. srpna 1990

Nejde o doklad o penězích poskytovaných zahraničním komunistickým stranám, ale o dokument, který mají k dispozici dva vyšetřovatelé moskevské prokuratury, Sergej Aristov a Vladimír Dmitrijev, často citovaní v ruském tisku v létě 1992, ale od té doby „zapomenutí“. Jde o tajný oběžník s datem 23. srpna 1990 - jako by jeho autoři chtěli svým způsobem oslavit 23. srpen 1939, den, kdy byl podepsán německo-sovětský pakt, velká euroasijská aliance mezi dvěma totalitarismy bratrského ducha a metod...

Tento oběžník se zrodil z rozvah desítky Andropovových žáků z „administrativních orgánů“ (oddělení ÚV KSSS, dohlížející na policii a zpravodajské služby) a nejvyšších kádrů komunistického aparátu. V jejich okruhu se vyskytovali Jegor Ligačov, muž číslo dvě za Gorbačovem v roce 1990, a A.I. Lukjanov, alter ego Gorbačova již v době universitních studií. /Stejně jako "náš" Zdeněk Mlynář - pozn. NN/. Oba byli dvěma posledními vedoucími odělení administrativních orgánů. Lukjanov byl mj. jedním z pučistů - nebo alespoň jejich mozkem - událostí z léta 1991.

Oběžník č. 18/6220/91 nese název (volně přeloženo): "K naléhavým opatřením pro organizování obchodních aktivit strany doma a v zahraničí". Konkretizuje záběr operace, která začala 1987 a předpokládala, že jeden z tajemníků ÚV by zajišoval kontinuitu práce, spočívající vevytváření ekonomických struktur, jako jsou nadace, sdružení, firmy atd., s cílem vytvořit neviditelnou ekonomiku strany... Dále je třeba ustavovat akciové společnosti a zakamuflovat jejich vztahy se stranou v jejich obchodních aktivitách zde i v zahraničí, zejména s ohledem na možnosti, které nabízejí joint ventures, mezinárodní konzorcia atd.“ Požaduje „naléhavě ustavit banku kontrolovanou Ústředním výborem, s oprávněním vést devizové operace a investovat pevnou měnu v mezinárodních firmách, kontrolovaných přáteli z komunistických stran“. Zdůrazňuje se zde, že jde o operaci tajnou.

Přílohou mj. je formulář úpisu pro každého zasvěceného: „Já nížepodepsaný..., člen KS od..., čl.průk.č...., jsem se po zralé úvaze a svobodně rozhodl stát se agentem strany, plnit úkoly, kterými mne strana pověří, a už budu zastávat jakoukoli funkci, za jakýchkoli okolností, aniž bych odhalil moji příslušnost. Přísahám, že budu chránit a ohleduplně využívat v zájmu KS finanční a materiální prostředky, které mi budou svěřeny, jakož je i na požádání vrátit...

Se znalostí tohoto oběžníku lze lépe porozumět tomu, co se stalo před, v průběhu a od léta 1991 dodnes. Viz:

Grzegorz Górny, šéfredaktor polského časopisu Fronda: NA VÝCHOD HLEĎ A UVIDÍME - V MOSKEVSKÉM ZRCADLE - NAŠI DNEŠNÍ (POST/PRE) TOTALITNÍ CIVILIZACI!!!

Grzegorz Górny, šéfredaktor polského časopisu Fronda: SLAVNÝ NÁVRAT ČEKISTŮ - KTEŘÍ OD NÁS VE SKUTEČNOSTI NIKDY NEODEŠLI - ZPĚT DO NEJVYŠŠÍCH POSIC!!!

Oběžník a dokumenty objevené moskevskou prokuraturou poté, co ztroskotal puč, vysvětlují podivné zápletky a někdy i vytáčky, charakteristické pro Jelcinovo okolí. Zasvěcení z KSSS - kterou chtěl současný president zakázat, ale Ústavní soud to v prosinci 1992 odmítl - nejsou amatéři.Konspirativní“ metody (termín je užíván již po sedmdesát let v tajných materiálech KSSS a KGB) jsou pro ně druhou přirozeností, pokud jde o přežití - když už ne komunismu, aspoň tedy jeho aparátu.


Dokumenty, které zabíjejí


V takovém klimatu se pak vyskytují i dokumenty, které zabíjejí, když hrozí, že vyšetřovatelé odhalí tak široce založenou operaci, jako je tato: Tajné druhé řídící centrum uvnitř komunistické strany a odbočky - rozumí se také tajné - až dovnitř bratrských komunistických a dalších vládních či opozičních politických stran po celém světě.
Nebo oběžník v jednom odstavci doslova zdůrazňuje, že bude docházet kekonzultacím v zájmu uchování hospodářské spolupráce, až bude ukončen odsun sovětských vojsk z Československa, Maďarska a východního Německa“, a proto „vzniknou konzultační firmy - právnické osoby, ale bez přímých vztahů k aparátu“...

Co se stalo, když vyšetřovatelé zaměřili své kroky směrem k osobám, podezřelým z konspirace? Podezřele rychle se na to na Západě zapomnělo, stejně jako na mnohé další věci nejvyšší důležitosti... Boris Pugo, ministr vnitra v 1991, „spáchal sebevraždu“ přesně v okamžiku, kdy ho vyšetřovatelé přišli zatknout. Dva dny poté maršál Achromějev, velká postava generálního štábu SSSR a jeho vojensko-průmyslového komplexu, byl nalezen oběšen ve své pracovně, když přijeli jeho vyšetřovatelé. Chtěli vyslechnout též Nikolaje Kručinu, důvěrníka Gorbačovova (jmenovaného jím v roce 1983 hlavním pokladníkem KSSS a zvoleného 1986 do sekretariátu ÚV). Kručina 26. srpna 1991 vyskočil z okna. 6. října 1991 chtěli tedy vyslechnout aspoň jeho předchůdce ve funkci pokladníka v letech 1971 - 1983 G. Pavlova... Těsně před setkáním rovněž vyskočil z okna svého bytu. Rozhodli se tedy navštívit G. Lisovolika, který byl jedním ze zástupců Valentina Falina jako vedoucího mezinárodního oddělení ÚV, mohl tedy vědět o částkách tajně poskytovaných tu i onde komunistickým stranám s cílem vytvořit báze a struktury neviditelné „ekonomiky“. Bylo to na začátku listopadu 1991. Našli ho doma - mrtvého...

Valerij Okuněv měl nepochybně pravdu, když v lednu 1992 napsal v Moskevských novostech:Zákaz KS ve státním aparátu, v armádě, v bezpečnostních službách se dotkl jen vynořené špičky ledovce... Skrytá část, systém korporativistických vertikálních a horizontálních vztahů nomenklatury, zůstal po celé zemi netknut...(Stejně jako u nás a všude jinde... doplnily NECENZUROVANÉ NOVINY) Tak netknut, že postupně všechna rozhodnutí ruského presidenta Borise Jelcina jsou brzděna, neprováděna nebo sabotována, a to v oblastech, kde neviditelný aparát, někdy sice bez řady svých původních šéfů, si nicméně udržel všechny své pozice. Kdo nevěří, může si přečíst:


To co Petr Cibulka tvrdí už od roku 1990 se konečně prokázalo: Vládnou nám zločinci! Na vnitru pracuje v nejvyšších funkcích nejméně 150 důstojníků a jiných spolupracovníků RUSKO-česko-slovenského komunistického Gestapa StB! O agentech ruských KGB a GRU - když od roku 1945 až do dnešního dne a hodiny u nás nebyl postaven před soud ani jeden z nich (určitě ale pouze proto, že u nás žádní nejsou) - raději ani nemluvě...!!!

70 miliard dolarů převedených na Západ

Peníze určené pro „neviditelnou ekonomiku“ zřejmě nebyly převedeny na Západ naráz. Ruští pozorovatelé - kteří si od roku 1993 dávají stále víc pozor na ústa, nebo zas jednou nejde o operetní komplot - odhadují, že mezi 1987 a koncem 1991 víc než 70 miliard dolarů (tedy částka odpovídající zahraničnímu zadlužení Ruska, což by znamenalo, že naprostá většina úvěrů, poskytnutých "strádajícímu Sovětskému svazu" západními vládami, byla obratem převedena do těchto tajných fondů komunistické strany!!!) bylo ilegálně převedeno na Západ a uloženo v tuctu zemí. Zejména ve Švýcarsku, Španělsku, Řecku, Francii, v karibské oblasti, Indii, jižní Americe. Převody se dály v dolarech, platině, zlatu, drahých kovech. (Petr Cibulka: Pro lepší představu, jakou sílu částka 70 miliard dolarů v rukou KGB představuje je třeba konstatovat, že vítězství Baracka Husseina Obamy v amerických presidentských volbách v roce 2008 stálo KGB pouze půl miliardy dolarů, kterým nemohl nikdo konkurovat...)

Souběžně vzniklo před 1992 v Rusku a bývalých sovětských republikách na šest set firem, zatímco na tucet bank (z celkového počtu kolem 1800 v létě 1994) je plně pod kontrolou zasvěcenců centra, jejichž seznam zřejmě nebyl nikdy nalezen. Prokuratura se vydala po stopách pouze na základě 80% dokumentů (5000 záznamů zvukových a písemných, souhrnů a korespondence). Ale politická nejistota, strach, soudní zábrany, organizované ve jménu „demokracie“ právě těmi, kteří včera a předevčírem sloužili totalitarismu, vedly k zastavení tohoto stíhání...

Z dokumentů, které prokazují toto pozadí, jde např. o „soukromou“ korespondenci mezi Gorbačovem a Valentinem Falinem, který nyní, pod záminkou léčení, dává přednost životu v Hamburku pod ochranou svých přátel Egona Bahra a H.D.Genschera. Jeden žádal po druhémvybrat ze státního rozpočtu několik miliard dolarů... pro spřátelené společnosti“ (26. dubna 1990).

Když Falin stanul v dubnu 1992 před vyšetřovací komisí (ta od té doby nepracuje), hájil se, proč špatně spravoval fondy svého oddělení. Upřesňoval bezelstně, že i když někdy spíše musel využívat státní fondy, než stranické, pak to „kompenzoval převody v tvrdé měně“, a že také jiní - v odborech, komsomolu, v akademii věd - jednali stejně ve stejných situacích. Zastřené doznání. Žádná jména...

Krátce před pučem, začátkem léta 1991, Gorbačov uložil Geraščenkovi, řediteli Gosbanku, „dát do oběhu 200 miliard rublů a z nich 52 miliard uložit na tajný účet“. Kdo znal, na jaké jméno a s jakým cílem? Právě v té době si dopisoval tehdejší ministr financí V. Orlov s řadou západoevropských bank o otevření tajných účtů. Konvertibilní rubly jsou takto dávány k dispozici těm, psal, kteří je budou chtít použít pro obchodní záležitosti. Ve stejnou dobu bývalý šéfredaktor Pravdy skládá několik milionů dolarů v bance v Düsseldorfu. A vklady bobtnají tu i tam, kromě jiného i na dvou tisících tajných a „osobních“ účtech Rusů na Kypru. Proč na řecké části Kypru? Protože od dob Andropova tam žádný Rus nepotřeboval vstupní vízum...

Prokuratura Ruska v roce 1992 o tom věděla, ale odhalení „přepravci“ - také z okruhu velké ruské mafie - ujišovali, že tak činili nebo činí „pro dobro vlasti“. Asi jako ten Rus, který v dubnu 1993 přistál na Kypru a uložil v bance tři miliony dolarů.

Uzbecká banka, podle člena švýcarské federální rady Jeana Zieglera, kterého lze jen těžko podezřívat z antisovětismu, převedla v roce 1991 na příkaz Státní banky SSSR přes Bulharsko své zlaté rezervy. CEI pátralo po převodu 1,6 tuny zlata z Kyrgyzstánu do Curychu, kde se má o ně postarat společnost Metalor, uskutečněném letecky firmou Seabeco v roce 1992. Téhož roku generální prokurátor Ruska předal helvetským místům seznam podezřelých účtů. Nic se nestalo. Ale osobně Boris Jelcin využil svého pobytu ve Španělsku, aby „znovuzískal“ ve prospěch státu několik set milionů dolarů, které nelegálně dorazily do Barcelony a Madridu.


Mafie KGB se na všem podílí...


Ruské mafie se podílely na těchto rozehraných transferech z prostého důvodu, nebo za časů Brežněva infiltrovaly až do politbyra a také do všech zákoutí správy a ekonomiky v sovětském a postsovětském Rusku.
Generál Anatolij Olejnikov, který má na ministerstvu vnitra (MVD) na starosti boj proti kriminalitě, tvrdil na jaře 1994, že mafie „disponuje pětadvaceti miliardami dolarů v západních bankách, ze kterých jedna miliarda byla ukradena ruským bankám“.

Mafiánské řetězce v Rusku, dokonale proniknuté neviditelným KGB, si rozdělily „práci“ a geografické zájmové oblasti nejenom v Rusku, ale i v celé řadě dalších zemí, podobně jak se v západních hlavních městech dělí chodníky, a nejmocnější z nich využívají „neviditelnou ekonomiku“, která podle plánu a naprosto systematicky
OHLODÁVÁ BEZTRESTNĚ CELÉ STÁTY, KTERÉ NEKLADOU SEBEMENŠÍ ODPOR, ve svůj osobní prospěch a ve prospěch komunistického aparátu, jehož vysocí představitelé jednak dirigují PROSTŘEDNICTVÍM TAJNÝCH SLUŽEB příslušné státní "demokratické" reprezentace, jednak jsou napojeni na dvacítku kriminálních „kmotrů“ (z asi 170), organizovaných v tzv. „bratstva“. Jak to funguje v praxi, kterou tak dobře známe, se můžeme podívat zde:

Výroční zpráva BIS za rok 2005: RUSKO-česká mafie KGB/GRU prorůstá do českého soudnictví a celé státní správy České republiky!!!

Výroční zpráva BIS za rok 2006: Ruský státní organizovaný zločin KGB/GRU a jeho český organizovaný zločin úspěšně zesilují tlak na české státní orgány!!!

Ruskojazyčný státní organizovaný zločin KGB/GRU už vytlačil český stát, který mu neklade žádný odpor! Ruskojazyčné gangy si rozdělily vliv v ČR, varuje BIS!!!


Nikdo v bývalém impériu nezpochybňuje, že Gejdar Alijev, člen politbyra za Gorbačova (1986-1991), současný pán Ázerbájdžánu, bývalý generál KGB /a příznivec Viktora Koženého - pozn. NN/, se svou rodinou už přinejmenším tři desítky let kontroluje obchod bavlnou a ropou v muslimské Asii. S příslušnými poplatky ze všech uzavřených obchodů. Podobně to dnes vypadá v celé (post) sovětské Střední Asii. Viz:

Post-komunistické klany ve značné části sovětské Střední Asie nedovolují, aby jim demokracie vyrvala z rukou moc! Stejně jako v Rusku nebo u nás...


Někteří ze zasvěcenců dostali po nezdařeném puči strach. Řada z nich se uchýlila díky neviditelnému aparátu do zahraničí, kde pokračují v práci. Tak tajemník ÚV přes kádry se nechal jmenovat konzulem v Šanghaji. Ten další, bývalý první tajemník KS Moldávie, se nechal vyvést do Mexika. Tamten, tajemník KS Arménie, dal přednost slunci v Casablance.

Soukromá detektivní agentura Kroll, která pro Borise Jelcina mapovala úniky kapitálu v posledních letech, odhalila na Západě řadu investic do nemovitostí, uměleckých galerií, říčního loďstva. Kapitál přicházel ze SSSR, poté z Ruska, od roku 1987, zejména pak v letech 1990-1993, kdy Západ poskytl Rusku obrovské půjčky v řádu desítek miliard dolarů, které Rusko obratem vyvezlo na tajné zahraniční účty a použilo je proti Západu...

Začasté „politický“ původ investic se proplétá se zájmy mafiánských řetězců - a to nemluvíme o využívání tohoto zaminovaného terénu novými ruskými tajnými službami.

V průměru jedna miliarda dolarů (údaj z léta 1994) proudí z Ruska každý měsíc směrem na Západ. Nelegálně! Devatenáct miliard dolarů „spí“ na účtech v zahraničních bankách, podle Financial Times, místo aby byly reinvestovány v Rusku.

Nelze si neklást otázky, když ve dvanácti z patnácti postsovětských republik, stejně jako v řadě zemí bývalých satelitů, komunisté zůstali nebo se vrátili k moci. Nejsou jen dobře viditelnou ZÁSTĚNOU onoho dokonale neviditelného řídícího aparátu a jeho neviditelné ekonomiky, původem z roku 1990, tedy opravdových pánů, kteří postupně vyjdou ze stínu? Viz:


Kniha nových unikátních důkazů Roberta Buchara "REVOLUCE 1989" s konečnou platností potvrdila: Sametové "protikomunistické" revoluce = podvod RUSKÝCH tajných služeb KGB/GRU a jejich tuzemských "revolučních" agentů, už po generace dědičných užitečných idiotů barbarské Džingischánovy asiatské Moskvy!!!

Ministr financí České republiky Ivan Pilip veřejně prohlásil: „Informace naznačovaly, že CELÝ TRANSFORMAČNÍ PROCES PROVÁZÍ PARALELNÍ EKONOMIKA. To se netýkalo obyčejné korupce, nýbrž CELÉHO SYSTÉMU OD ROKU 1989...!!!“

Jeden americký publicista nedávno napsal, že italský komunismus již není nebezpečný, protože jeho vůdcové se oblékají u Armaniho a vozí se v Alfách Romeo! Vysvětlení poněkud účelově zkratovité. Moderní komunismus, o kterém mluvil v roce 1982 Jurij Andropov, je právě toto! Kdyby Hitler býval přišel k moci a kouřil doutníky, oblékal se u Armaniho a navštěvoval Gucci, neshledávali by, že je jako jeden „z nás“? Viz:

KDO JSOU A JAK VZNIKLI ČEŠTÍ MILIARDÁŘI: ČESKÁ POST/PRE TOTALITNÍ KRIMINÁLNÍ FINANČNÍ OLIGARCHIE A JÍ NADŘÍZENÉ RUSKÉ ZLOČINECKÉ TAJNÉ SLUŽBY KGB/GRU!Kapitola 2

Zrod Internacionály mafií
(1990-1994)  Motto: „V tomto případě se marxistické principy nezměnily,
ale situace se velmi komplikuje.“

Jean Paul Sartre

Petr Cibulka: MARXISTICKÉ PRINCIPY = SATANSKÉ PRINCIPY!

Kdo nevěří, důkazy jsou k disposici zde:

1) KAREL MARX - nejvyšší velekněz Satana na Zemi, jeho předchůdci, následovníci a dnešní vládnoucí neo-marxističtí socialističtí i nesocialističtí pokračovatelé!!!

2)
SATANSKÁ BIBLE: TAJNÁ UČEBNICE BOJE PROTI VNITŘNÍMU NEPŘÍTELI VLASTIZRÁDNÉHO RUSKO-ČESKO-SLOVENSKÉHO KOMUNISTICKÉHO GESTAPA StB=KGB/GRU V RUSKEM OKUPOVANÉM ČESKOSLOVENSKU!!!

3)
TEXT FILMU SOVIET STORY! Kdo tento text dokáže dočíst až úplně do konce pozná nejenom to, proč film Soviet Story v žádné "naší" RUSKO - euro - americké televizi KGB/GRU nikdy neuvidíme, ale i proč tento nejlepší a nejdůležitější filmový dokument všech dob nebude nikdy, nikde a nikým oceněn!!!!


Kombinace obecného práva a ekonomiky 1990

Ke smrti nebo k rozpoutání katastrof stačí jen trocha neopatrnosti, pokud se pletete do tajných záležitostí, špionáže nebo do boje proti mafii. To vědí všichni. Všichni mají své slabosti. Vyšetřující soudce Borsellino za to nesl v Itálii důsledky, když ze svého mobilního telefonu zatelefonoval své matce, aby jí sdělil, že přijíždí narychlo, ale mafie, napojená na mezinárodní telekomunikační sítě, ho měla na mušce... a na odposlechu. Je mrtev, jako před ním vyšetřující soudce Falcone, jako vyšetřující soudce Livatino v roce 1990.

Tři vraždy, k nimž došlo vždy, když některý z nich začal jít po stopě italských poboček v Německu, zejména v okolí Mannheimu. Psalo se o tom v novinách. Máme důvod domnívat se, že Mohuč, Kolín, Mnichov, Salcburk a další dvě tři města v bývalé NDR slouží jako základna nebo kontaktní místo pro Internacionálu mafií, a že řada bývalých kádrů Stasi a východoněmecké rozvědky je zapojeno v těchto kruzích. Jedni aby finančně přežili, jiní proto, že jejich funkce jim po dlouhou dobu ukládaly využívat kriminální živly pro politické cíle, udrželi si na ně kontakty a využívají svých vědomostí, aby se pomstili za "porážku" komunismu, anebo lépe, za jeho dočasné přemaskování a stažení původní verze dočasně z oběhu.

V červnu 1993 jsme označili za důležité zatčení dvanácti východních Němců, mezi nimi generálů Stasi Schuberta a Coburgera. Týž Coburger však v posledních letech NDR řídil VIII. odbor Stasi, tajnou správu, specializovanou na manipulaci dvacítky kriminálníků, kteří výměnou za svobodu měli vraždit nebo provádět sabotáže v SRN a dále. To se snad může zdát být překombinované, ale ty nejhorší věci se obvykle takto dělají.

Nebezpečné je, že se v míře více než vrchovaté dopřálo sluchu dezinformacím, štědře rozdávaným předsedou italské vlády Guliem Andreottim (Time 3. srpna 1992), když tato osůbka, vzešlá z momentálních poválečných politicko-mafiózních kombinací, tvrdí, že mafie „už nepotřebuje ochranu politiků“, protože má větší vliv, než oni sami, proto „by bylo lepší vyjednávat přímo s ní“, protože tak se to dělalo i s Rudými brigádami! O čem to chce tento "demokrat" s mafií vyjednávat? O spolupodílu Moskvou řízených mafií na evropské demokratické vládě a správě evropských států a peněz evropských daňových poplatníků??? Vše tomu bohužel nasvědčuje!
Nejtěsnější kriminální a rozvratnou spolupráci ruského KGB s italskou mafií - a bezpochyby nejenom s ní, ale s veškerým významějším světovým organizovaným zločinem - a to už od 60. let 20. století, potvrzuje v naprosto unikátním autentickém ruském dokumentu jeden z k tomu pověřených důstojníků KGB, působící na Západě pod obvyklým krytím novináře! Viz:

Секретные технологии КГБ в налаживании нужных связей


Na Sicilii je 142 mafiánských rodin (nemluvě o neapolských), které manipulují kolem 3500 agentů; mezi nimi je 62 rodin v Palermu a 1600 jednotlivců na jejich povel. Policie je zná všechny, ale nekoná... Na teror lze odpovídat zase jen terorem, a už se to dnešním politikům a masmédiím jak chce nelíbí.

Mafie (nejen italské) infiltrovaly Lóže, politické strany, podnikání ve stavebnictví a s nemovitostmi, ale v Evropě též restaurace, hotely, bankovnictví. Na ně jsou naroubovány od roku 1989 „služby“, nabízené "bývalými" techniky KGB a jeho filiálek v satelitních zemích, protože KGB, stejně jako Stasi a všechny ostatní satelitní tajné služby, pronikl mafie podle „odvětví“. Stejně tak pokud jde o sovětskožidovskou mafii.

Nebezpečí nepochází od malých podvodníků a podloudníků, ale od skutečné Internacionály mafií, schopné mezinárodních kombinací, dokonale destabilizujících, na tom či onom kontinentu, v průmyslově rozvinutých zemích. Člověk s jistým formátem se může projevit jako Staviský... ale ten byl pouze jednotlivým politicko-finančním případem. Dnes Internacionála Staviských existuje a má své ochránce v našich parlamentech a v našich stranách, a už nám chce Andreotti navykládat cokoli, protože my víme svoje! Viz:

ORGANISOVANÝ ZLOČIN, NEJMOCNĚJŠŠÍ RESORT ČR - Část 1.: TAJNÝ APARÁT A NEVIDITITELNÁ EKONOMIKA KOMUNISTICKÉ INTERNACIONÁLY V ČESKÉ REPUBLICE

ORGANISOVANÝ ZLOČIN, NEJMOCNĚJŠŠÍ RESORT ČR - Část 2.: AGENTÁRIUM JIŘÍHO PILOUSE, PRVNÍ ČÁST: KOMPLETNÍ SEZNAM VŠECH DŮSTOJNÍKŮ RUSKO-ČESKO-SLOVENSKÉHO KOMUNISTICKÉHO GESTAPA StB=KGB/GRU A JEJICH SPOLUPRACOVNÍKŮ V HOSPODÁŘSTVÍ, V POLITICE A MASMÉDIÍCH I CELÉ STÁTNÍ SPRÁVĚ JEJICH GUBERNIE

ORGANISOVANÝ ZLOČIN, NEJMOCNĚJŠÍ RESORT ČR - Část 3.: AGENTÁRIUM JIŘÍHO PILOUSE, DRUHÁ ČÁST: ADRESÁŘ MAFIÍ: AGENTI RUSKO-ČESKO-SLOVENSKÉHO GESTAPA StB=KGB/GRU V AKCI: PODIVNÁ HRA StB A JEJÍ BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY


Založení nového Vladivostoku a jeho poboček na Azurovém pobřeží

Na podzim 1991 CEI odhalovalo jednak neviditelnou ekonomiku“ nastolenou na konci vlády Gorbačova - s jeho výslovným souhlasem, jednak obchodní smlouvy mezi zasvěcenci operace, určené k přežití komunistických aparátů, a řadou „baronů“ mafií v Rusku. Viz:


STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN ŘÍŠE ZLA V ANALÝZÁCH A DOKUMENTECH: OD VLADIVOSTOKU PO KARLOVY VARY A JEŠTĚ MNOHEM, MNOHEM DÁL...


Tři následující roky potvrdily to i ono, leč novináři, zabývající se těmito otázkami, se omezují na pozorování a neanalyzují vazby mezi aparátníky a mafiány na všech kontinentech. Jakmile se zdá, že jsou do věci zataženy cizí vysoce postavené osobnosti, obcházejí nebo ironizují problém.

Příklad: seminář 8. března 1994 na Sorbonně. Zajímavý tím, co řekli soudce Thierry Jean-Pierre a novinář Xavier Raufer z Expressu, i když ten druhý obezřele vyřadil ruské a ex-satelitní mafie ze svého přehledu mafií v Itálii, Číně (triády), Japonsku a Spojených státech a jejich konexí v bankovnictví.

Když se jeden posluchač dotázal, zda existují takové konexe také v prostředích, jako je Trilaterála, Raufer se před posluchárnou nacpanou pozornými studenty uchechtl a navázal: A teď bychom měli přejít k vážným otázkám!

Podle tohoto novináře pár osob s halucinacemi stále věří na mysteriózní komploty proti naší společnosti. Tohle lze slýchat v levičáckých kruzích vždy, když se komentátoři opováží předpokládat, že komunismus byl komplotem a že velcí šéfové největších firem - nyní globalisté - od 1905 až dodnes financovali revoluci v 1917, pomáhali Leninovi upevnit jeho moc...

Nejde nám zde o to systematicky doložit, na základě nezvratných příkladů, spolčení mezi velkobarony mezinárodního peněžnictví a jejich zdánlivými sociálně-marxistickými protivníky, ale ani podceňovat jejich význam.

Naše společnost je nemocná touto lží, trvající už nejméně jedno století. Navíc, někteří baroni dopustili v posledních dvaceti letech, že je infiltrovali jim podobní (co do finanční moci) z řad mafií, a navíc po roce 1990 i z bývalého sovětského impéria.


Krátce ukážeme, jak k tomu došlo.

A už o tom pan Raufer říká cokoli, osobnosti Trilaterály, jako nedávno zesnulý Armand Hammer, Robert Maxwell, žongléři jako George Soros, všichni tolerovali či usnadňovali vstup „podsvětí“ do našich bank a dalších institucí. Současně i pronikání vlivových agentů ve službách sociálmarxistické subverze.

Všichni tito pánové stále oslňují nebo přísně zakročují v pařížských salónech, někdy v redakcích celostátních deníků, které dnes mají dostatečný náklad jen pod podmínkou, že nikdy nezpochybní ty, kteří zaručují jejich financování, ale i jejich trvající bankroty (Hersantova skupina). To vše jen odráží morální úpadek "elit" západních států.


Vpád mafií do politického aparátu

„Organizovaný zločin“ se v SSSR objevil na začátku let šedesátých, napsal v roce 1987 v moskevské Litěraturné gazetě plukovník Gurov z MVD. Zpočátku to byla chátra, jaká existuje ve všech městech na světě, ale postupně s prohlubujícím se nedostkem spotřebního zboží, se vyvíjel odshora ekonomické pyramidy až dolů černý trh, nalézající ochranu uvnitř komunistického aparátu. Vysoká nomenklatura si navykla jeho prostřednictvím získávat vše, čeho se nedostávalo na normálním trhu, od základních potravin po prostředky k nezákonné výstavbě vil a domů.

Gruzíni, kteří produkovali ovoce a květiny, organizovali jejich leteckou dopravu do všech velkých měst. Azerové, Čečeni. Tataři, Tadžikové následovali, každý po svém, vždy pod místním nebo oblastním krytím policie, za pomoci překupníků v Moskvě. Náhradní díly pro auta a kamiony šly z továrem mimo dlouhé byrokratické řetězce.

V onom neuvěřitelném období roku 1968 se na tento nesmírný paralelní trh vtrhly mafie. Ředitelé továren, podniků, obchodních okruhů si přáli jen klid. Aby skoncovali s hrozbami smrtí, násilím, rabováním ozbrojených band v jejich skladech nebo útoky na jejich konvoje, navrhli „kulatý stůl“ v Rostově za účasti rozmanitých mafiózů. Výměnou za „ochranu“ dostanou zboží a část zisku. Tak se navazovaly vztahy mezi kmotry mafií a ekonomickým aparátem, později i politickým, pod dohledem KGB a všudypřítomných organizací strany.

Od roku 1963-64, za Brežněva, začaly pravidelné návštěvy synů a dcer vysokých kádrů ústředního výboru, ministrů, oblastních vedoucích, u těch, co spravovali bary, restaurace, zábavní podniky, dostupné společenské smetánce. Je známa historka Galiny, Brežněvovy dcery, s Čurbanovem, ministrem MVD a Brežněvovým zetěm. Později se říkalo, že když se Jurij Andropov, šéf KGB, stal prvním mužem ve straně, chtěl zlomit moc mafií a zahájil vyšetřování a represe. Ve skutečnosti postihl jen ty mafiánské kruhy, které byly svázány s brežněvovským klanem...

Vazby mafií s komunistickým aparátem zesilovaly od roku 1983 podnes, mezitím se mafie strukturovaly a hierarchizovaly, když nacházely až v politbyru své komplice, pokud ne rovnou zástupce. Tak G. Alijev, generál KGB, šéf KS Azerbájdžánu, /vysoce ceněný Viktorem Koženým, podezíraným z prace pro KGB - pozn. NN/ od let šedesátých ovládal trh s bavlnou ve Střední Asii a s ropou v Baku. Z každého balíku bavlny, z každého barelu ropy, prodaného v SSSR nebo do zahraničí, šla procenta na černý účet Alijeva a jeho klanu - tuctu členů rodiny. Pak se stal členem politbyra. Seděl v něm do roku 1987, kdy narazil na mafiánské zájmy, chráněné okolím Gorbačova. Jednoduše se tedy vrátil k vládě nad Nachičevaní, pak do Baku.


„Bratrstva“ kontrolovaná KGB se rozvětvují do zahraničí

Jakmile v letech 1985-1987 Gorbačov upevnil svou moc, infekce překročila okruh policejních služeb a zachvátila řadu oblastních vojenských štábů, dokonce i v satelitních zemích. Zejména ve východním Berlíně. V roce 1994 odhad říkal, že na asi 3000 etnicky ruských i jiných gangů dohlíželo kolem 150 „kmotrů“, kteří si rozdělili ekonomické sektory. Co horšího, asi dvacet těchto kmotrů vytvořilo „bratrstva“ se společnou zpravodajskou službou, realizační službou pro akce a „sociální službou“, která platí advokáty, lékaře a uplácí soudce, vězeňské strážce a policii, aby intervenovali ve prospěch uvězněných. Chátra zde má už jen podřízenou roli, jen jako rezerva pro zapojení do vražd nebo rozmáchlého násilí. Od začátku roku 1993 tak dochází k ozbrojeným akcím proti obchodním konvojům, dokonce za užití obrněných vozidel.

Kontakty pro akce v zahraničí se navazují o to snáz, že všechny moskevské hotely vždy byly a jsou pod kontrolou velkomafie KGB, která v nich má své lidi, z nichž část kontroluje personál, jiní se snaží nabízet zprostředkování západním obchodníkům. Patří ke skupině dvaceti tisíc dolarových milionářů. Většinou jde o vysokoškolsky vzdělané lidi. Také dnešní KGB (FSK, Federální kontrarozvědná služba, ale i SVRR, Zahraniční zpravodajská služba) si tam přichází na své, stejně jako nový aparát v roce 1992 obnovené strany.


Několik příkladů tohoto spojenectví:

V roce 1987 vznikla firma ANT, která měla dovážet a vyvážet zemědělské stroje a nářadí. Jejími vedoucími však bylo na dvacet důstojníků KGB mimo činnou službu, včetně ředitele Rjašentěva. ANT v roce 1989 kontaktovala francouzskou finanční skupinu CDC, která mohla dodávat počítače všeho druhu, lékařská zařízení, oděvy, potraviny, výměnou za stavební dřevo, suroviny a chemické výrobky. Tehdejší předseda vlády N. Ryžkov osobně v březnu 1989 dojednával rozvoj těchto obchodních vztahů. Operace však v dubnu 1990 krachla, nebo skandál odhalil, že ANT také nelegálně vyvážela vojenský materiál. Skandál vypukl proto, že (1) vojensko-průmyslový komplex zneklidnil obchod, který mu unikal a (2) špičky mafie nepřipustily, že se na ruském trhu objevily nedostatkové výrobky, které dosud mafie sama prodávala jen na černém trhu a mnohem dráž.

V roce 1990 Arom Tarasov, syn z rodiny vysokých státních a stranických kádrů, prodával vily a byty, nelegálně postavené za Gorbačova jeho firmou Těchnika. Jako osobní přítel Gorbačovův se dostal mezi francouzské firmy, které stavěly Oblouk v pařížské čtvrti la Défense. Jeho prostřednictvím pak Christian Pellerin získal za symbolických deset franků za rok šedesát hektarů v centru Moskvy na náměstí Gagarina. Vytvořil smíšenou společnost se základním kapitálem 20 milionů franků, z nichž 12 milionů poskytl Pellerin... právě v období, kdy jeho skupina zbankrotovala, tedy neměla uvedené finanční možnosti. Zjistilo se, že ona moskevská společnost je jen poštovní schránkou... Prokuratury v Moskvě i v Paříži zahájily vyšetřování. Dva roky poté se o záležitosti již přestalo mluvit...!

V témže roce vznikla v Jižní Africe Dove Trading Corp. Colina Gibbonse, která měla během pár měsíců obrat s Moskvou ve výši jedné miliardy dolarů. Leč v dubnu 1990 švýcarská policie odhalila, že toto množství drobných obchodů ve skutečnosti krylo praní špinavých peněz spolu s medellinským drogovým kartelem...

Dalších takových případů lze uvést na desítky, kdy šlo o zahraniční investice, nákupy vil a bytů, pozemků, a to jak v centru Paříže a Londýna, tak v trojúhelníku Lyon - Biarritz - Azurové pobřeží.


Podvratná činnost ve stínu nových aparátů a mafií

Praha a Varšava se od roku 1992 staly pro mafie Východu spojovacími zastávkami na cestě směrem na Západ a do Spojených států. Ředitel FBI prohlásil (ve Washington Post 21. prosince 1993), že získal důkazy o stálém spojení mezi mafiemi Ruska, Cosa Nostrou New Yorku a jejich „korespondenty“ v Anglii.

Také Berlín je případ od případu podobnou zastávkou. Ukrajinská mafie, infiltrovaná a kontrolovaná jako všechny velké mafie KGB, si vyhradila základny v Pomořansku a Meklenbursku v bývalé NDR. Také Čečeni se uchytili v Meklenbursku. V roce 1991 ruská policie a prokuratura odhalily 90 spojek směrem na Západ a do Ameriky. v roce 1992 dalších 74, z nichž 40 se specializovalo na ikony a umělecké předměty, směřující do 29 západních zemí.

Zajímavé, že
za mafiánský strom se schovává les. Domnívat se, že stačí, aby západní policejní a celní služby pouze ruku v ruce spolupracovaly se svými ruskými protějšky, znamená zapomínat cíl oběžníku ze 13. srpna 1990: Vytvořit neviditelnou ekonomiku, sloužící ještě méně viditelnému aparátu.

Proto opakujeme, že komunismus je sice mrtev, ale jeho aparát zůstal, chráněn lépe než kdy dříve, nebo ve dvanácti z patnácti bývalých sovětských republik se komunistické kádry vrátily k moci. Mimoto v řadě smíšených společností zahraničního obchodu lze najít současně ruskou špionáž a bývalý komunistický aparát Tedy legální obchody mohou kamuflovat aktivní podvratnou činnost.

Nový aparát tahá za provázky nacionálního komunismu, dokonce sociálního liberalismu, který nadále považuje Západ za nepřítele. Převzal opatrně a obratně vlivové agenty, infiltrované do západních soukolí, zejména v tisku a vydavatelstvích, v Paříži pak zejména v celostátních denících a týdenících.

Nejde pouze o špionáž, ale jde především o dezinformace proti všemu, co by mohlo nějak upozornit veřejné mínění a varovat je před nebezpečím. Jde o podíl na rozklížení naší společnosti, o ironizování těch, kteří se domnívají, že ještě může existovat nebezpečná marxistická podvratná činnost, o úšklebky nad těmi, kteří znají pravdu a tvrdí, že stále jsou mezi námi v politice, masmédiích a všude jinde vysoce postavení a vlivní lidé, jako jsou například celoživotní agenti Moskvy Armand Hammer nebo Robert Maxwell, kteří představují pro svobodu a demokracii Západu a jeho občanů tu nejvyšší hrozbu. Viz:


INFORMAČNÍ VÁLKA PROTI NAŠIM SVOBODÁM: INFORMAČNÍ TERORISMUS A MANIPULACE JAKO ZBRAŇ, KTERÁ NÁS MÁ, JAKO SVOBODNÉ LIDI DOBRA, ZCELA ZOTROČIT A VYHUBIT


V Rusku Boris Jelcin ví líp než my, jak a proč jeho moc „uvízla“ mezi sítěmi mafie KGB (která podle něho samého kontroluje 75% privatizované ekonomiky) a nového tajného aparátu, jehož existenci připomínáme dodnes jen my. (A pokouší se o to i naše NECENZUROVANÉ NOVINY) Viz:

Proč "naši" RUSKO-čeští mocní a vlivní kriminální politici a jejich novináři - všichni v žlodu satanských ruských tajných služeb KGB/GRU - tak nenávidí práva a svobody, které si občané proti politikům vybojovali už před 100 lety v USA: NEJVYŠŠÍ VLÁDNÍ KRIMINALITA: Tajná Zpráva o masovém rozkradení českého národního majetku populárním ruským vražedným tandemem nejvyšší satanské "Pravdy a Lásky" KGB-GRU a jejich NEJSPOLEHLIVĚJŠÍMI vládními a bankovními strukturami dnešní ČR!!! UVEDENO JMENOVITĚ!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)Nová vtělení mafiánsko-komunistického spojenectví

(Pierre Verluise, Pařížský deník 21. března 1994)

Pierre de Villemarest, který po dlouhou dobu pracoval ve francouzských zpravodajských službách, je znám jako odborník na východoevropské země, o kterých publikoval patnáct knih, mj. „GRU, nejtajnější ze sovětských zpravodajských služeb“. Odhaluje zde vztahy postsovětských mafií s tajným komunistickým aparátem. To napomáhá vysvětlení množících se postsovětskomafiánských projektů v zahraničí.

Deník: Je Francie chráněna před postsovětskomafiánskými projekty v zahraničí?

Pierre de Villemarest: Uvedu čtyři či pět příkladů, které odpovědí na vaši otázku.

- Od roku 1988 existují spojení sovětských mafií v Lyonu, v Provenci, na Azurovém pobřeží a v Marseille. Ty mafie tam perou špinavé peníze, zejména investicemi do nemovitostí.

- V roce 1993 jeden Rus sídlící v Londýně dělal zvláštní nákupy na jihozápadě Francie. Byl schopen nakoupit několik pozemků, ale žádal platit v hotovosti. Nechci stopy, prohlásil. Rus procházející se s půl miliónem franků v bankovkách, to se zdá být podivné.

- Jeden francouzský zprostředkovatel nemovitostí, značně aktivní na západních předměstích Paříže, mohl za pouhých deset symbolických franků získat šedesátihektarový pozemek ve středu Moskvy na náměstí Jurije Gagarina. Co za tento dobrý, leč podivný obchod? Tento francouzský zprostředkovatel poskytl dvanáct milionů franků jedné společnosti, která je jen poštovní schránkou v Moskvě, zatímco skupina tohoto zprostředkovatele teoreticky nedisponovala takovými možnostmi, protože byla v bankrotu. Podle generála Komissarova z ruského ministerstva vnitra mafie sloužila v tomto obchodě jako prostředník. Byl v něm zapleten i Arom Tarasov, blízký Michailu Gorbačovovi. Prokuratury Moskvy a Paříže zahájily vyšetřování.

- Týdně slouží Francouzi jako kurýři mezi Moskvou a New Yorkem pro jednoho Rusa, který tam kontroluje kriminální cikánské a židovské prostředí, působící na americkém Východě v prodeji drahých kamenů, zlata a vzácných kovů.

- Jedna francouzská skupina se sblížila se sovětským podnikem, založeným KGB a pak dublujícím pro mafii. Tím sovětským podnikem byla společnost ANT, založená 1987 pod kontrolou KGB. V roce 1989 francouzská skupina získala povolení dodat do SSSR potřebné počítače výměnou za stavební materiál, suroviny a chemické výrobky dodávané ANT. Ryžkov, tehdejší premiér, přijel v březnu 1989 do Paříže dojednat rozvoj těchto obchodních vztahů. Operace se však zvrtla v dubnu 1990. Skandál odhalil, že ANT vyvážela sovětský vojenský materiál. Štáb sovětské armády v Berlíně tak mohl - prostřednictvím ANT - přímo kasírovat několik desítek milionů dolarů oplátkou za nezákonné vývozy vojenského materiálu. Tak bylo převedeno 61 milionů dolarů na tajná konta ve Švýcarsku, ve Finsku a ve Spojených státech. Skandál propukl proto, že generálmajor Dovgan nechal operaci prasknout. Byl spjat s vojensko-průmyslovým komplexem a měl za povinnost dohlížet na obchod se zbraněmi. Zuřil kvůli některým kšeftům ANT, uskutečněným bez jeho vědomí, proto vyprovokoval krizi, kterou projednávalo dokonce politbyro. „Pololegální“ operace KGB pravděpodobně byla zdvojena nelegální operací mafiánů, kteří infiltrovali tento obchodní okruh.

Dotýká se to i jiných zemí západní Evropy?

Velká Británie, Německo a Švýcarsko také trpí šířením postsovětských mafií. Jako v Paříži, ruské mafie tam nakoupily řadu bytů. Londýn mimoto hraje důležitou roli v prodeji ukradených ruských uměleckých děl. Dále, dva Čečeni tam byli v březnu 1993 zavražděni. Co je k tomu známo: Koncem podzimu 1992 bratři Ucijevové, čečenského původu, přijeli na břehy Temže. Přivezli sebou dva milióny dolarů. Oficiálně byli pověřeni presidentem Dudajevem zkoumat možnosti vytisknout v Anglii bankovky a osobní doklady pro toto bývalé sovětské území toužící po nezávislosti. Bratři Ucijevové nicméně kontaktovali barony britského kriminálního prostředí.

V březnu 1993 byl jeden z bratrů nalezen zavražděný v bytě, který si koupili v Londýně za milion liber šterlinků. Policie poté nalezla mrtvolu druhého z bratrů v bedně uložené na okraji Londýna. Za zločin, příznačný pro ono prostředí, policie zatkla dva podezřelé. Co je podivné, že z Moskvy vyslali do Londýna vyšetřovací komisi. Kreml neuznával nezávislost Čečny. Ale šéf ruské delegace, jistý Martirosjan, byl brzo po příjezdu v Londýně zatčen. Byl obviněn, že z Moskvy řídil vraždu obou bratrů. Našli ho v cele oběšeného. Celá záležitost byla uložena k ledu.


Jak je tomu v Německu a ve Švýcarsku?

Pozorovatelé zaznamenali v Německu typicky mafiánskou dělbu území. Ukrajinské mafie mají základny v Pomořansku a Meklenbursku v bývalé NDR. Čečeni operují v Braniborsku...

Pokud jde o Švýcarsko, umožnilo uložit část postsovětského kapitálu unikajícího na Západ. Tak president Kyrgyzstánu (v roce 1994) byl v roce 1992 obviněn, že uložil za pomoci letadel společnosti Seabeco 1,6 tuny zlata v Curychu. To bylo přetaveno skupinou Drahé kovy a.s. Métalor.

K řadě míst, kam se šíří postsovětské mafie v zahraničí, je třeba dodat Polsko a Čínu. Zejména z území kaliningradské oblasti ruské mafie nyní kontrolují větší část polské organizované kriminality. To je zřetelné zejména pokud jde o drogy a prostituci. A v březnu 1993 byly doloženy přinejmenším dva spojovací kanály ruského mafiánského podloudného obchodu v komunistické Číně. Do podloudnictví se zbraněmi a drogami byli zapleteni vysocí důstojníci ruských oblastních štábů námořnictva a letectva na Dálném Východě. Tento přehled šíření postsovětských mafií do zahraničí není pochopitelně vyčerpávající. Bylo by možno uvést další země, jako Jižní Afriku, a kontakty na medellínský drogový kartel.

Jak rozumíte tomuto zmnohonásobení mezinárodních vztahů sovětských a postsovětských mafií?

Tento vývoj je výsledkem působení dvou faktorů. Z jedné strany, jak poznamenávají pozorovatelé již od let šedesátých, v sovětské a pak postsovětské společnosti narůstá její mafiánská úchylka či úpadek. Z druhé strany pak během Gorbačovovy éry byl realizován tajný projekt s cílem vytvořit nový aparát komunistické strany. Pro své financování tento aparát rozvinul nezákonné praktiky a své vztahy se sovětskými a postsovětskými mafiemi. Z toho plyne tedy propojení mezi aparátníky a mafiány.

Zahraniční rozvědka SVRR pod vedením Primakova zejména používá mafii pro financování tajného aparátu strany. Zatímco armáda a vojensko-průmyslový komplex prostřednictvím řady pokoutních obchodů činí totéž. Tak mafie, tajné služby a vojsko jsou spojenci ve financování a podporování tajného aparátu strany.

Po pořádku, jaká je chronologie vývoje mafií v Sovětské svazu?

Podle generála Gurova z ministerstva vnitra se v Rusku objevil organizovaný zločin na začátku let šedesátých. Nedostatek způsobený sovětským systémem vyvolal jako reakci paralelní ekonomiku, díky protekci uvnitř komunistického aparátu. V roce 1968 se KGB zúčastnil v Rostově na Donu schůzky, během níž byly navázány svazky mezi kmotry mafie a hospodářským aparátem, poté politickým.

Když se stali generálními tajemníky, ani Andropov, ani Gorbačov nerozvinuli do šířky boj proti této mafiánské úchylce sovětského režimu. Ta se tedy zvětšila v letech osmdesátých a na začátku devadesátých let.

Co je nyní známo o vytvoření nového komunistického aparátu?

Tento vývoj byl spuštěn v roce 1987, s výslovným Gorbačovovým souhlasem, a byl konkretizován v roce 1990. A to tajným oběžníkem, redigovaným řadou pracovníků oddělení administrativních orgánů ÚV, kteří pod vedením Lukjanova řídili sovětské tajné služby. Ten dokument nalezli koncem roku 1991 dva vyšetřovatelé prokuratury v Moskvě, Sergej Aristov a Vladimír Dimitrijev. V roce 1992 Lev Timofějev odhalil jeho obsah ve Spojených státech v knize Tajní ruští vůdcové, vydané u Alpeda H.Knopse. Tento tajný oběžník s datem 23.srpna 1990 má název: „K naléhavým opatřením v zájmu organizování obchodních aktivit strany doma i v zahraničí“. Tato opatření předpokládala zorganizování další ekonomiky, utajené, pro financování tajného stranického aparátu. V zájmu toho byl jeden z tajemníků pověřen vytvořením odpovídajících ekonomických struktur, jako jsou nadace, sdružení, firmy, společné podniky, mezinárodní konzorcia... „s cílem vytvořit neviditelnou ekonomiku strany“. Tento oběžník rovněž předpokládal vytvoření banky, oprávněné provádět operace v cizí měně a investovat tvrdé valuty do mezinárodních firem, kontrolovaných zahraničními komunistickými stranami.

Pokračovalo to i poté?

Ano, v roce 1992 existovalo dvanáct bank pod kontrolou tohoto tajného aparátu, jako Tokobank a Avtobank. Tyhle dvě vedly jednání s mocnými bankami a podniky ve Spojených státech, ve Francii a Velké Británii. Tak byl ustaven od roku 1990 nový finanční aparát jako průčelí legálních firem, který obchoduje a sdružuje se s cizími podniky v zájmu udržení podzemního komunistického aparátu. Předcházející vztahy mezi nomenklaturou komunistické strany a mafiemi poukazují na to, že mafie byly naroubovány na tento projekt s vojensko-průmyslovým komplexem a ruskými tajnými službami. Vše ukazuje na to, že mafie se na tom podílejí aktivně, zejména poskytováním svých spojení pro úniky postsovětského kapitálu. Jen pokud jde o samotné Rusko, dnes to činí přes jednu miliardu dolarů měsíčně! Z tohoto spojení sil vznikla mocná souhra, která vysvětluje zmnohonásobení postsovětského mafiánského šíření do zahraničí. Zbývá otázka, zda se mafie podílejí na projektu financování tajného aparátu, aby se chránily, nebo zda ruské tajné služby mají kontrolu nad těmito mafiemi. V daném okamžiku je již známo, že průkazně existují spojení mezi ruskými tajnými službami a postsovětskými mafiemi. A ředitel americké FBI prohlásil dne 29.prosince 1993, že má důkaz, že jsou již vytvořeny vazby mezi organizovaným zločinem Ruska, Cosa Nostrou v Itálii a kriminálním prostředím ve Velké Británii. Není tohle nová internacionála?

NECENZUROVANÉ NOVINY číslo 1/1998


Zpráva tajné vyšetřovací komise
pro presidenta Borise Jelcina:

JAK A KAM MIZELY
PŘEDPRIVATIZAČNÍ
KOMUNISTICKÉ
STAMILIARDY...!!!

Co o penězích ruských komunistů
zjistila Burbulisova komise!


Dnes již málokdo pochybuje o tom, že události roku 1989 v evropských zemích tzv. socialistického tábora byly řízeny a koordinovány z jednoho mocenského centra. S velkou rozhodností lze tvrdit, že šlo o – možná trochu obrazně, ale nanejvýš přesně – dobře připravené PŘEDÁNÍ MOCI Z LEVÉ RUKY DO PRAVÉ, PŘIČEMŽ OSOBA ZŮSTALA STEJNÁ. Nešlo ve skutečnosti o revoluci, ale transformaci absolutní politické moci dřívější uzavřené a proto v globálním měřítku nekonkurenceschopné komunistické politické, ekonomické a represivní elity, za rozhodující pomoci špinavých peněz tohoto státního organizovaného zločinu, v globální ekonomickou moc kapitalistickou a tím opět v mnohem nebezpečnější moc politickou! Kdo má dnes k disposici miliardy, jakéhokoliv původu, má i politickou moc…

Na takovýto mocenský transfer se však bylo třeba připravit a zajistit výhodný start v „nové době“. Oligarchie komunistických stran, část mocenského aparátu a vládní byrokracie sice disponovala možnostmi bez hranic, zejména pokud jde o vzájemné vazby a známosti, o kterých se řadovým komunistům, neřku-li nekomunistům, ani ve snu nezdálo, ale přesto bylo třeba zajistit co nejvýhodnější startovní pozici, kterou by nemohlo naprosto nic a za žádných okolností ohrozit. A o této neohrozitelné pozici v rozhodující míře rozhodovaly peníze, které byly k dispozici nebo které bylo možno získat od Západu.

Řada odborníků soudí, že tuto roli sehrály a stále sehrávají prostředky, které se ztratily z majetku komunistických stran sovětského bloku a z jejich státních rozpočtů. Již jsme psali o důležitém materiálu francouzského listu Paris Match, který zveřejnil drsná fakta o tom, jak mizely peníze z fondu Komunistické strany Sovětského svazu. Věnovat pozornost tomuto problému je dobré také vzhledem k tomu, že zkušenosti z SSSR mohou sloužit jako model přinejmenším pro úvahy o tom, kam se asi tak podělo nejméně půl miliardy z majetku Komunistické strany Československa, počítáno v cenách roku 1989/90, dnes tedy v částkách 10x až 15x vyšších, o jejichž zmizení se ovšem v České republice nikdo z odpovědných orgánů "nové demokratické státní moci" starých kádrů nikdy nezajímal, nezajímá a zajímat nebude...


KANÁLY TOKU KOMUNISTICKÝCH PENĚZ

Za dva měsíce, od května do června 1991, tedy těsně před uskutečněním neúspěšného státního převratu ultrakomunistických špiček, KGB, GRU a sovětské armády, bylo 140 miliard rublů směněno za dolary a vyvezeno na Západ. Podle cen na černém trhu to představovalo pět miliard dolarů. O něco později bylo vyvezeno sovětské zlato v hodnotě čtyři miliardy dolarů. Peníze přecházely hlavně do anglických bank, zejména BCCI a odtud na další místa. Za jeden rok(!!!) bylo za hranice Sovětského svazu TAJNĚ převedeno přibližně 280 miliard rublů, za které bylo získáno 12 miliard dolarů. Ekonomická situace sovětského státu se však tímto způsobem neupevnila – právě naopak.

Převod větších částí těchto peněz šel přes Gosudarstvennyj bank, jehož ředitelem byl Viktor Geraščenko. Ten byl poslušným vykonavatelem vůle vysokého představitele komunistické strany Nikolaje Kručina. Dodejme, že v tomto článku PŘIPOMÍNÁME JEN NEJVĚTŠÍ OPERACE, KTERÉ PŘEDSTAVUJÍ VRCHOLEK LEDOVCE…

Ihned po svém zvolení na místo prezidenta Ruské federace v červnu 1991 si Boris Jelcin vytkl úkol – zjistit, kam směřovaly peníze a zastavit krvácení ruské ekonomiky. V úplné tajnosti sestavil speciální komisi pod vedením „šedého kardinála“ Gennadije Burbulise.

Hned po neúspěšném státním převratu 25.srpna 1991 president Boris Jelcin podepsal dekret o znárodnění všeho movitého a nemovitého majetku Komunistické strany, nacházejícího se jak na území Ruska, jako i za jeho hranicemi.


TAJNÁ PAVOUČÍ S͍

Burbulisova komise se pustila do práce, nová vláda nutně potřebovala valuty. V souladu s výrokem Arkadije Volského, jednoho z nejbližších Gorbačovových lidí, prostředky KSSS měly tehdy hodnotu 4 miliardy rublů, nebo – podle oficiálního kurzu – 2,5 miliardy dolarů. Patřila sem vydavatelství a jejich zařízení, typografie, budovy, různé společnosti spojené s komunistickou stranou, které oficiálně fungovaly na území Ruské federace.

Burbulis velmi rychle začal chápat, že tato částka patří do oblasti fantazie. Na začátku října 1991 dostal Jelcin do rukou zprávu, která byla výsledkem tříměsíční kontroly finanční činnosti KSSS. Podrobně se v ní hovořilo o celém neviditelném hospodaření komunistické strany, které KSSS prováděla po mnoho let.

Bylo založeno 84 akciových společností, které byly tajně v majetku KSSS a působily v různých sférách, včetně bankovnictví, námořní dopravy, leasingu, exportních a importních podniků atd. Gigantická tajná sí se prokazatelně rozvinula nejméně do deseti zemí: Rakouska, Švédska, Německa, Francie, Velké Británie, Belgie, Japonska, Kanady, Filipín a USA.

Jen co se komise pod vedením Burbulise pokusila zjišovat stopy převodu peněz do zemí, nazývaných „úrokovým rájem“, narazila na pevnou zeď mlčení. Přesto se podařilo zjistit fakta o prodeji 280 miliard rublů za 12 miliard dolarů. Nešlo však jen o stopu po penězích, protože tyto dolary místo toho, aby podpořily valutové zásoby Gosbanky, byly převedeny za hranice. Ocitly se v bankách Švédska, Kanady, Francie, Německa nebo Velké Británie.

Pochopitelně to nebylo na účtech Sovětského svazu, ale na účtech společností, vytvořených v již zmíněné desítce zemí, kde se však stopy ztrácejí. Čím dále směřovalo vyšetřování, tím zjevnější byla v očích členů komise bezmocnost a obava z katastrof.

Nad dokumenty shromážděnými komisí začaly pracovat experti. Čísla, ke kterým dospěli, byla pro Jelcina šokující. V průběhu více než 40 let, ještě do zahájení etapy „urychlení“ v roce 1990, KOMUNISTIČTÍ VŮDCI NEČINILI ŽÁDNÝ ROZDÍL MEZI STÁTNÍM A STRANICKÝM ROZPOČTEM. Byly objeveny stopy mnoha zahraničních cest členů finanční komise komunistické strany, se kterými korespondovalo převzetí značných finančních částek ze sovětských bank.

Peníze jednoduše převáželi v kufrech důstojníci KGB, kteří na hranicích nemuseli procházet běžnými kontrolami, protože vždy disponovali diplomatickým pasem. Z 300 miliard rublů zůstalo Jelcinovi v říjnu 1991 pouze 6 miliard. Z toho 4 miliardy ve formě nemovitostí na území Ruska a 2 miliardy na účtu Komunistické strany v Gosbance.


A JAK ZMIZEL ZBYTEK?

Prvním, kdo by zřejmě mohl Jelcinovi odpovědět na tuto otázku, byl Michail Sergejevič Gorbačov. Ve funkci generálního tajemníka ÚV KSSS za dobu šesti let věděl o všem. Vyjádřil se však, že do finančních operací strany nebyl zasvěcen. Opak se úředně "nepodařilo prokázat", přestože důkazů existovalo víc než dost! Zřejmě nikdo nenašel odvahu zatknout a uvěznit Gorbačova...

Ještě jeden člověk byl schopný ukázat, kudy unikaly tyto peníze – bývalý ministr financí Sovětského svazu Valentin Pavlov. Ten však o celé věci odmítl hovořit se slovy, že to je všechno výmysl. Burbulisova komise skončila práci konstatováním, že v letech 1989 až 1991 převedla KSSS za hranice okolo 20 miliard dolarů. Tato částka byla rozmístěna asi na 7.000 účtů v bankách ve všech částech světa. V průběhu celého toho období Sovětský svaz nepřestal žádat ústy Michaila Gorbačova od Západu další a další valutové půjčky... Když se prezidentem stal Jelcin, státní dluh Ruska se již pohyboval v desítkách miliard dolarů, přičemž na jeho vlastních kontech nezbylo prakticky nic...

(nal-mih)

(Příště se budeme věnovat tomu, proč se o mnohých věcech z oblasti transferu majetku KSSS již zřejmě mnoho nedozvíme. Mrtví totiž již promluvit nemohou...) Viz:

PIERRE DE VILLEMAREST - Zpravodajské analýzy a informace
http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/1.htm


Deník Špígl, pátek 2.září 1994


Pierre de Villemarest

SATANSKÁ INTERNACIONÁLA:

TŘI  INTERNACIONÁLY  PROTI  NAŠIM   SVOBODÁM - Slovo na úvod

I.  Tři Internacionály proti našim svobodám

1. Obnova Komunistické internacionály (1990 - 1994)    Kapitola 1

2. Zrod internacionály mafií (1990 - 1994)    Kapitola 2

3. Spojené státy, základna globalismu    Kapitola 3

4. Špionáž (1993 - 1994)   Kapitola 4

5. Od Jižní Afriky po maastrichtskou Evropu, stále tatáž operace (1994)   Kapitola 5

6. Fabiánská růže z Londýna

7. Tony Blair, opěrný bod amerických globalistů

8. Nadvláda KGB a mafií nad ruskou ekonomikou

9. Političtí vězni praví a falešní

10. Důvody, proč by Francie neměla plně integrovat do NATO


NECENZUROVANÉ NOVINY číslo 1/1998


Pierre Faillant de Villemarest: Nadvláda mafií a KGB nad ruskou ekonomikou

Sdružení bývalých příslušníků tajných služeb (ASSDN) mne o výročním kongresu dne 9. května 1997 požádalo o několik slov k situaci v Rusku. Omezil jsem se na problémy, které v hospodářství znevýhodňují moc a v politice vyúsují v boj klanů v mezidobí, kdy byl Jelcin potvrzen (dočasně) ve své funkci. Komplexní pohled na ekonomiku jsem publikoval v Aktech CEI 1993-1994, který dosud platí, protože jedním z klíčů k situaci je tajný oběžník ÚV KSSS z 23. srpna 1990. Ten po zasvěcencích KSSS a KGB požadoval, aby v Rusku i v zahraničí rozmístili tajné fondy, které by umožnily vytvořit „neviditelnou ekonomiku“, sloužící obnově komunismu. Tyto fondy svými miliardami dolarů umožnily aparátníkům v privatizacích zakoupit tisíce malých i velkých podniků v Rusku i v zahraničí. Zde k tomu uvádím několikero upřesnění:

Podle doznání ruského ministra vnitra na 40% z dvou tisíc bank a více než patnácti set obchodních společností je pod plnou kontrolou mafií. Velké průmyslové komplexy (nafta, plyn, automobilní průmysl, doprava) jsou jimi přenasyceny. V roce 1994 uvnitř vojenského zásobování bylo na 420 mafiánských buněk.

Během celostátních a regionálních voleb od roku 1991 se dostalo do Dumy nebo do provinčních shromáždění na 2370 bývalých příslušníků KGB, o kterých je to veřejně známo. Poté, co v letech kolem roku 1990 slaďovali svůj podíl na nezákonných převodech a vytváření miliardových fondů, nyní jejich spojenectví pokračuje. Proto také nyní dochází k úniku 50 až 60 miliard dolarů ročně z Ruska do zahraničí.

Před čtyřmi roky CEI označilo Kypr, na kterém je otevřeno na dva tisíce tajných ruských účtů /Kyperské firmy v ČR zastupuje pražská advokátní kancelář JUDr Petra Tomana, která k tomu pověřila Mgr. Stanislava Devátého. Oba byli klíčovými členy druhé Parlamentní vyšetřovací komise událostí 17. listopadu 1989 a Stanislav Devátý se později díky svým zásluhám stal prozatimním ředitelem civilní kontrarozvědky BIS - pozn. NN/ za platformu přerozdělování a provětrávání těchto peněz. Totéž na Bahamách /Kde "nás" reprezentuje další velký Čech, důvodně podezíraný z práce pro KGB, "harvardský Američan" Viktor Kožený, kterému se podařilo ve spolupráci s vysokými důstojníky StB vytunelovat zcela veřejně část republiky a tyto prostředky přelít do bývalých států Sovětského svazu - pozn. NN/  a jiných karibských ostrovech, kde existuje přinejmenším 120 firem a simulovaných bank (z nichž tucet byl zrušen či uzavřen začátkem roku 1997).

Moc v Rusku má z těchto důvodů tyto základní problémy: stálá finanční „černá díra“ v rozpočtu, přesahující dluhy poplatníků, a z toho plynoucí tří- až šestiměsíční zpožďování výplat Většina ruského vojenského rozpočtu jde na výzkum a vývoj nových zbraní, na což doplácejí důstojníci a vojáci. Naopak asi tři až čtyři sta tisíc mužů ve zbrani MVD (vnitra), které je státem ve státě, nemá tyto problémy. Ani Mezinárodní měnový fond, ani Světová banka, natož naše vlády, se tím, zdá se, nijak neznepokojují...

Lidmi nebezpečnými pro svobody v Rusku jsou - kromě třinácti bankéřů, kteří obklopují přímo ve vládě Jelcina - Boris Berezovskij, bohužel jím jmenovaný číslem dvě v Radě národní bezpečnosti, a Viktor Gusinskij. Oba jsou spolu s bývalým a nynějším KGB stále aktivnější, aby udusili tisk, a to v souladu s premiérem Černomyrdinem.

Aby neutralizoval ty, které má za svém stínu, Jelcin rozehrává jedny proti druhým. Tak velmi neoblíbený Anatolij Čubajs, autor nekontrolovaných privatizací, je druhým mužem za premiérem; stejně tak Boris Němcov, rovněž druhý muž, čelí Čubajsovi a současně generálu Lebeďovi.

Z tohoto boje klanů těží jen komunistická strana (má půl miliónu členů) za podpory 22 % voličů. Proč? Protože ke své hře s národním komunismem přidala kampaň proti korupci. Aby se ochránili z této strany, Berezovskij a Gusinskij (který je zároveň předsedou Kongresu Židů Ruska) požádali v dubnu 1997 Jelcina, aby přistoupil na vládní soužití s komunistickou stranou...

(L Lettre ďInformation du CEI, 1997, č.5),                      Přel. cei.cz   

NECENZUROVANÉ NOVINY číslo 1/1998


NA VÝCHOD HLEĎ!
A OKAMŽITĚ UVIDÍME -
V MOSKEVSKÉM ZRCADLE
- NAŠI DNEŠNÍ (POST/PRE)
TOTALITNÍ CIVILIZACI...!!!


Grzegorz Górny,
šéfredaktor polského časopisu
FrondaPřestože Polsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko patří do NATO a do Evropské unie, mnoho pravidel jejich veřejného života připomíná spíše realitu Společenství nezávislých států než západních demokracií.

Po pádu berlínské zdi, rozpuštění RVHP a likvidaci Varšavské smlouvy začali Poláci (a Češi i mnozí jiní) na postsovětský východ zahlížet s pocitem nadřazenosti a začali naši zemi porovnávat se západními demokraciemi. Přitom se zdá, že aby člověk lépe porozuměl tomu, co se děje v Polsku a ve všech dalších (post) komunistických zemích střední a jižní Evropy, potřeboval by rozumět tomu, co se děje v Rusku nebo alespoň na Ukrajině.

Dominance postkomunistů, napříč všemi stranami!

Kdo má v těchto zemích ne optickou, ale reálnou moc? Ten, kdo má vliv v administrativě, obchodě, médiích, armádě, policii a v tajných službách. V západních demokraciích jsou to většinou oblasti do velké míry odpolitizované. V Polsku a v bývalých republikách řízených Moskvou jsou přitom nejen velmi zpolitizované, ale také jsou ovládané pouze jednou stranou politické scény. Vliv bývalé antikomunistické opozice je v této oblasti spíše symbolický, pro okrasu, přičemž moc se hromadí v postkomunistickém táboře. Až teprve v rámci tohoto tábora dochází k různému dělení a drolení na jednotlivé poststranické nátlakové skupiny, které občas spolupracují a občas mezi sebou soupeří.

V Rusku a na Ukrajině jsou to různé klany a skupiny oligarchů, spjaté obyčejně s jednotlivými sektory hospodářství a s tajnými službami. Podobně to začíná probíhat v Polsku, (ale i všude jinde), kde – jak napsal Cezary Michalski – „SLD je dnes jedinou stranou schopnou vládnout, není tedy divu, že se reálný politický život začíná pomalu přenášet do jejího nitra a reálná polská politika se pomalu stává politikou jejích frakcí“.

Bývalí demokratičtí disidenti přestali mít na vlády postkomunistů vliv. Buď se nacházejí v hluboké opozici, nebo se připojili ke svým někdejším pronásledovatelům, aby zvěrohodnili jejich politiku. To je případ třeba Andrzeje Celiñského a Barbary Labudové v Polsku nebo části aktivistů ukrajinského Ruchu.

Takový obraz rozdělení politické scény, ve kterém původní protikomunistický opoziční tábor hraje nanejvýše roli druhořadých postav, se pomalu začíná usazovat také v médiích. Při příležitosti návrhu na novelizaci zákona o rozhlasovém a televizním vysílání jeden z vedoucích představitelů Agory Piotr Niemczycki na stránkách deníku Gazeta Wyborcza (6. 2. 2002–7. 2. 2002) řekl: „Ve sporu kolem tohoto zákona se střetly dvě vize polské demokracie a tržního hospodářství.“ Tato „dvě Polska“ jsou podle něj vize Leszka Millera s médii podřízenými moci a informacemi pod kontrolou vlády a vize Aleksandra Kwaœniewského s volným trhem, slušnou konkurencí a různorodostí nabídek.

Že by se volba nekomunistické cesty omezovala jen na tyto dvě alternativy?

Je zde ještě Andrzej Lepper. (V České republice Miroslav Sládek nebo tzv. Dělnická strana sociální spravedlnosti, Holešovská výzva s osvědčeným a dobře řízeným Jaroslavem Popelkou a mnozí další, včera, dnes a zítra, pozítří, dokud konečně nezmoudříme...)

Umělá negativita“

Naši publicisté, zvyklí srovnávat se západními zeměmi, často stavějí Leppera (Miroslava Sládka, Dělnickou stranu sociální spravedlnosti, Holešovskou výzvu, atd.) do jedné roviny s Le Penem. Řidčeji se objevuje paralela s Vladimírem Žirinovským, a to je škoda, poněvadž porovnání s Ruskem se zdá mnohem trefnější.

Žirinovského "ultrapravicová" strana (LDPR) - jak uvedl bývalý primátor Petěrburgu Anatolij Sobčak, než ho stačili zavraždit - vznikla v roce 1990 na rozkaz Michaila Gorbačova a politbyra ÚV KSSS. Peníze na rozjezd seskupení (tři miliony rublů) přidělil ústřední výbor komunistické strany... Přestože LDPR byla až zatvrzele protivládní, při hlasováních, jež měla pro Kreml zásadní význam, vždy podpořila vládu. Byla křiklavě opoziční, ale její reálná činnost vždy působila ve prospěch vládnoucí garnitury. Sváděla tím rebelantské společenské nálady do předvídatelného a nejspolehlivějšími kádry vždy dokonale kontrolovaného koryta(!!!) a představovala znamenitého strašáka při vyjednávání se Západem – jako eventuální alternativa momentální mocenské struktury, pokud Západ nevyjde momentální mocenské garnituře maximálně vstříc a neustoupí jí ve všech jejich vyděračských požadavcích.

Žirinovskij dokázal veřejně ječet na jelcinovské ministry, polévat je před kamerou vodou nebo se na ně v parlamentním sále vrhat pěstmi. Lepper nadává vládním politikům do darebáků a zločinců, obviňuje je z obrovských defraudací a korupce. Ani jeden z nich však za to nebyl pohnán k odpovědnosti. Místo toho byli oba zvoleni do analogických funkcí – Žirinovskij se stal místopředsedou Dumy a Lepper místopředsedou Sejmu.

Sebeobrana se prezentuje jako tvrdý kritik vlád SLD, ale když jde o ty nejdůležitější otázky, například o lustrace nebo o volební systém, zaujímala vždy stejný postoj jako postkomunisté. Kromě toho provádí nové rozdělení politické scény, a to způsobem výhodným pro postkomunisty. Bude-li Lepperovi dále dovoleno destabilizovat stát, nastane zanedlouho nezbytnost sjednotit všechny demokratické a protržní síly v zemi na obranu před „lepperiádou“. A postavit se do čela „strany pořádku“, která se postaví proti „straně vzpoury“, k tomu v této chvíli nemá nikdo lepší dispozice než postkomunisté.

Obálka časopisu Wprost, na které je Andrzej Leper s knírkem a účesem á la Adolf Hitler s nápisem „Heil Lepper!“, nenechává nikoho na pochybách: nové rozdělení nebude definováno v kategoriích politického boje, ale války dobra se zlem. Jde-li o takový konflikt, nemá nikdo právo zůstat stranou, všichni se musejí sjednotit pod společnými prapory. Taková politika, která antikomunisty, demokraty i liberály přiměla hlasovat pro postkomunisty Jelcina a Kučmu, Zemana, Tošovského aj. se úspěšně prováděla napřed v Rusku i na Ukrajině.

Politický kapitalismus

Analogie mezi Polskem (Československem a všemi ostatními) a bývalými sovětskými republikami vyplývají z podobné geneze postkomunistického systému. Všude se odehrála „revoluce shora“, došlo k „obdarování komunistické nomenklatury“ a objevilo se „hybridní vlastnictví“ a „politický kapitalismus“. Jak píše Jadwiga Staniszkisová: Dobře viditelný přelom sloužil k zakamuflování mocenské kontinuity.“

Někdejší komunistická nomenklatura, pevně svázaná s Moskvou a jejími tajnými službami, od samého začátku ovládala pravidla hry na pomezí ekonomiky a politiky a rozhodovala o možnostech jednotlivých subjektů na trhu. Ovládala i taková centra „strukturální moci“, jako jsou komerční banky či komercializované veřejné fondy. Z předchozího systému si přinesla osobní vazby, přístup k informacím i způsob, jak se dostat do nových institucí (již po transformaci). To všechno byla při tomto střetnutí tak veliká převaha, že přes formální pád komunismu - po kterém nenásledovala žádná debolševizace - rozhodla o tom, že politicko-hospodářský život podle plánů Moskvy zcela ovládli "bývalí" komunisté (nezapomeňme, že bývalý promoskevský komunista je naprosto totéž, co bývalý černoch!).

To rozhodlo rovněž o podobě celého státu i trhu... Ve své knize Postkomunismus píše již zmíněná Jadwiga Staniszkisová: „Trh se, podobně jako stát, skládá z neviditelných pavučin, upředených klientelismem, politickými a skrytými služebními vazbami. Právě takové jsou, mezi jinými, neviditelné společnosti, řízené tajnými službami, které disponují veřejnými fondy.“

Není tedy divu, že tisk čas od času informuje o podivných spojeních na hranicích politiky, byznysu, zločineckého světa a tajných služeb. Člověkem, který v sobě všechny tyto okruhy na nejvyšší míru spojuje, je třeba takový Alexandr Gawronik – je v jedné osobě senátor, byznysmen, gangster a agent SB (analogické české StB). Takových postav je více. Nedávno například bývalý šéf ministerstva vnitra uvedl v rozhovoru pro periodikum Gazeta Polska, že účetní pruškovského gangu má legitimaci SLD.

Spojení tohoto druhu, v západních demokraciích nemyslitelná, jsou v postkomunistických zemích na denním pořádku. Zlehčují u občanů víru v zákonnost státu. Ničí i tak křehký étos solidní a viditelné práce, nebo každý úspěch je v tomto kriminálním prostředí výsledkem nečistých úmluv, a nikoli vynaloženého úsilí a osobních schopností a kvalit. Dlouhodobě je to zdroj totální společenské demoralizace a příhodná půda pro nepoctivost a korupci bez hranic, které vidíme už desítky let v Rusku a na Ukrajině, kde se jejich občané, z naprosté bezmoci a bezvýchodnosti, raději upíjí k smrti...

Gangsterský mýtus

Patologičnost postkomunistického systému má vliv na všechny sféry veřejného i soukromého života. Není proto divu, že podle výzkumů profesora Tadeusze Hanuska z Jagellonské univerzity touží kolem půl milionu mladých Poláků vstoupit do světa zločinu. A tak jediné země v Evropě, ve kterých jsou gangsteři a mafiáni v masovém rozsahu osobními vzory mládeže, jsou postkomunistické země a tam hlavně Rusko a Ukrajina.

Filmů o mafiánech se jak v Rusku, tak v Polsku natáčí hodně. Ve všech těchto (post) komunistických zemích naopak chybějí jiné obrazy, rozšířené například ve Spojených státech. Jsou to filmy ukazující lidi, kteří se pouštějí do souboje se zkorumpovanými politiky nebo velkými koncerny, a navzdory všem protivenstvím dokáží záležitost dotáhnout do zamýšleného konce. Takové obrazy vracejí americké společnosti víru v zákonnost státu a v triumf spravedlnosti.

Vtip však spočívá v tom, že filmy, jako například Erin Brockovič (s Julií Robertsovou) nebo Informátor (s Al Pacinem), vznikly na základě autentických příběhů, které se v USA opravdu staly. V Polsku, Česke republice na Slovensku ani v Rusku nebo na Ukrajině naopak takové filmy nejsou, protože tam nejsou takové příběhy. A takové příběhy se tam neodehrávají, poněvadž nejsou splněny dvě základní podmínky, jimiž je existence veřejného mínění, které by bylo s to vyvíjet nátlak na vládnoucí kriminální politickou vrstvu, a existence správně fungujícího soudního systému, schopného odolat nátlaku vládnoucí kriminální politické vrstvy.


Občanská bezmocnost - pravý opak demokracie...

Je příznačné, že jediný film tohoto druhu, jaký se v Polsku objevil, skončil porážkou hlavního hrdiny. Ve filmu Gry uliczne Krzysztofa Krauzeho se reportérovi, který se pokouší rozluštit tajemství smrti protikomunistického aktivisty Stanis³awa Pyjase (v České a Slovenské republice je nevyšetřených a nevyšetřovaných vražd z dob přímé ruské vojenské okupace celá řada - když uvedeme alespoň ty nejznámější - je to například dobře známá vražda Pavla Wonky přímo v komunistickém vězení, vražda tajně vysvěceného kněze Přemysla Coufala, viz Přemysl Coufal – Wikipedie, aktivisty Jazzové sekce Tomáše Petřivého, oba z Bratislavy, anebo tajemství smrti brněnského křesanského protikomunistického aktivisty Pavla Švandy /1959 - 1981/, viz Pavel Švanda (křesanský aktivista) – Wikipedie + Může za smrt Pavla Švandy na dně propasti Macocha komunistická StB? + Pavel Švanda - život + http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/410235100221001-prisne-tajne-vrazdy/ + http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/410235100221024-prisne-tajne-vrazdy/ + http://media.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/00422510.mp3), nepodaří rozmotat klubko, spojující bývalé estébáky a dnešní politiky s vraždou krakovského (brněnského) studenta. Tato naprostá občanská bezmocnost - tedy pravý opak demokracie - nejlepším způsobem odráží dnešní situaci Polska, České republiky, Slovenska, Ruska či Ukrajiny...


Z polštiny přeložila Petruška Šustrová


Skutečné vlastníky českých firem
kryje 14 nastrčených jednatelů
ruských tajných služeb KGB/GRU!
21.000 vlastníků světových firem
kryje pouze 28 osob (dvacet osm)
- bílých koní ruských KGB/GRU!!!


3. října 2013, 10:50 | Dnes

Eliška Bártová


Praha
- Mezinárodní tým investigativních novinářů společně s britským deníkem The Guardian vytvořili po svém pátrání ve spleti offshorových firem seznam 28 lidí, které označily za „nastrčené jednatele" kryjící skutečné vlastníky více než 21 tisíc firem po celém světě. Je do nebe volající ostudou - která se už bohužel stala dávno železným pravidlem - že tohoto mimořádného úspěchu dosáhli západní novináři, ale ne západní tajné služby, které jsou za tuto práci z našich daní placeny.

Deník Insider nyní zjistil, že polovina ze jmen na seznamu figuruje či figurovala přímo nebo přes mateřské zahraniční společnosti v minimálně 30 českých firmách, jejichž skuteční vlastníci jsou díky tomu nedohledatelní, což ovšem naši BIS, policii či státní zastupitelství ani v nejmenším neznepokojuje...

Nikdy přitom nelze vyloučit - ba právě naopak, protože proč by to jinak dělali - že skrytým majitelem je někdo z významných politiků či důležitých úředníků z institucí, jež firmám dávají veřejné zakázky, anebo se za těmito nastrčenými lidmi skrývají protizápadní tajné služby nebo na ně napojené a jimi řízené teroristické skupiny. Popřípadě že může jít o kriminální praní špinavých peněz velkého rozsahu ruského státního nebo nestátního organizovaného zločinu či umožňování rozsáhlé politické, masmediální nebo úřední korupce.

Insider například dohledal, že ve společnosti Caldershot Finance Ltd., která sice sídlí v Londýně, ale v Česku vymáhá pohledávky zdejších dlužníků, se vystřídali dokonce tři „nastrčení jednatelé." Od letošního roku Caldershot Finance vlastní společnost IPB Real Investment.

Důsledně kryti

Služeb lidí ze seznamu investigativců využívají či využívali také developerská firma Crescon a minoritní vlastník energetických společností - KOR Business -, soukromý letecký přepravce ABS Jets nebo také známá poradenská firma Akont.

Všechny tyto společnosti, respektive jejich britské matky, pojí stejná skutečnost, že skuteční vlastníci jsou v britském obchodním rejstříku důsledně skryti za akciemi na doručitele - bearer.

V mnoha případech pojí tyto firmy také stejná londýnská krycí adresa, na které však nelze konkrétní názvy firem nalézt.

Někteří z nastrčených jednatelů figurují v českých firmách také přímo. Především jde o společnosti, které se zabývají poskytováním virtuálních kanceláří, registračních adres či zakládáním firem na klíč - například Office House, Společnosti Online, Sol Management Services nebo již zmíněný Akont.

Čtyři případy

Insider podrobně prozkoumal čtyři příklady. Tady jsou:

Případ Caldershot Finance Ltd. - ZDE

Případ Crescon (UK) Ltd - ZDE

Případ Akont - ZDE

Případ KOR Business - ZDE

(dostupné pro předplatitele deníku Insider, možno koupit jednorázově i jediné číslo)

http://www.denikinsider.cz/offshore-v-cesku-pripad-caldershot-finance-ltd/?eid=672KONEČNĚ PROMLUVIL SÁM KGB: PŘEMĚNY VÝCHODNÍ EVROPY 1989 RUKAMA KGB


(Playboy, číslo 7/ červenec 1993, str. 48 - 51 a 120 - 125)Ruský prezident přišel generálovi poblahopřát osobně. Odpoledne 20.října 1992 se Boris Jelcin nechal zavézt konvojem černých limuzín značky "Zil" z Kremlu na Lubjanku. Do neblaze proslulého hlavního sídla tajné služby. Dynamický jako vždy, v rozepnutém kabátě, se vřítil do pompézní budovy z šedočerné žuly. Stráž překvapeně zasalutovala, když prezident vstoupil do výtahu jedoucího do čtvrtého poschodí. Této stavbě se v Moskvě říká pouze "zóna". Je to nejsvětější centrum moci té největší a nejagresivnější tajné policie na Zemi. Odsud je řízeno 50.000 důstojníků, 90.000 techniků a správních odborníků, 60.000 specialistů na odposlech a šifry, minimálně 240.000 po zuby ozbrojených pohraničníků a zvláštních jednotek a také přibližně deset miliónů NS (neoficiálních spolupracovníků), tedy udavačů.  "Zóna" je považována za nejlépe hlídanou administrativní budovu v Rusku.

V největší z mnoha pracoven táflovaných dřevem sídlí generál milice Viktor Barannikov, důstojník - kariérista s masitým nosem a energickou bradou. Od té doby, co ho Jelcin 24.ledna 1992 překvapivě jmenoval šéfem Ministerstva bezpečnosti – MBR (Ministěrstvo Bezopasnosti Rossiji), chodí Barannikov často v civilu. I kancelář vypadala v den návštěvy prezidenta téměř mírumilovně. Na konferenčním stolku se vršily blahopřejné telegramy. Generál měl toho 20.října narozeniny, bylo mu 52 let.

Jelcin zůstal v Barannikově kanceláři jen pár minut. Sotva svého přítele objal, naléhali elitní vojáci skupiny Alfa, že je čas k odchodu. Nervózně pozorovali Jelcina pospíchajícího zpět po rudých běhounech, které pokrývají dlouhé, klikaté chodby. Tělesná stráž hlavy vlády nedůvěřovala důstojníkům střežícím Barannikovo hlavní sídlo. Právem: Jelcin sice zrušil název Komitět Gosudarstvěnnoj Bezopasnosti (KGB),  ale nikoli ducha a aparát této neblaze proslulé tajné policie. Bylo propuštěno pouze 56 (slovy padesát šest!!!) z 50 000 důstojníků KGB - a těch pár skutečných demokratů v Moskvě, stejně jako západní služby, už dávno varuje, že nové Ministerstvo bezpečnosti (MBR) pod vedením Barannikova, představuje největší reálné nebezpečí pro mladou a zranitelnou ruskou demokracii.

Svojí krátkou návštěvou v "zóně" chtěl Jelcin podle názoru pozorovatelů demonstrovat své dobré vztahy k šéfovi tajné služby a ukázat, že nezná strach. Marný podnik: Barannikov sice v současnosti stojí za Jelcinem, ale mezi většinou pracovníků MBR na vedoucí úrovni je prezident krajně neoblíben. Vysoce kvalifikovaní odborníci těchto služeb považují Borise Jelcina za blázna, který se svým rustikálním charismatem a heslem "demokracie" nebaží po ničem jiném než po absolutní moci.

Ale KGB Borise Jelcina nikdy nechtěla. Když se pak najednou dostal do čela vlády a naklonil si ruský lid, zvyklý trpět, akceptovali důstojníci novou situaci se skřípěním zubů. Od začátku 80. let přece jenom s něčím takovým počítali.

Přední analytici sovětských tajných služeb už na přelomu 60. a 70. let přišli na to, že komunistický systém nevyléčitelně trouchniví. Nejlepší mozky, pověřené předsedou KGB Jurijem Andropovem, který se později dostal až do čela Komunistické strany Sovětského svazu (KSSS) a tim k vládě nad celou zemí, začaly přísně tajně hledat strategii, jak zemi zachránit jako světovou mocnost. Byly připraveny obětovat zkostnatělou státní komunistickou stranu i její senilní vedení gigantickému programu změn.

Perestrojka a glasnos nebyly vymyšleny v Kremlu, nýbrž v myšlenkových továrnách KGB. Cílem ovšem nebyla demokratizace země, nýbrž udržení Sovětského svazu jako světové velmoci. Občanská práva, svoboda tisku, tržní hospodářství a prezidentská ústava, podobající se demokratické – s tím by se tajné služby smířily jako s nezbytným přívažkem.

"Koncepce dalekosáhlých reforem v Rusku vznikla tady", zdůrazňuje Andrej Černěnko, mluvčí MBR, nástupnické organizace KGB. "Naše reformní návrhy sahaly dokonce hlouběji než všechno to, co kdy dokázala politika." Tuto verzi potvrzují i různé západní prameny.

Muži z tajných  služeb, KGB a armádní GRU, pozorovali koncem osmdesátých let poněkud frustrovaně nejprve sebevražedný Gorbačův cik cak kurz, potom diletantský puč reakcionářů v srpnu 1991 a nakonec rozbití Sovětského svazu ješitným Borisem Jelcinem.

Žádná z mocenských složek, střežících v dobách sovětské minulosti pořádek, nepřestála tuto dobu dramatických změn a chybných rozhodnutí bez úhony. Komunistická strana je rozbitá. Ruská armáda, špatně placená a demoralizovaná po afgánském neúspěchu, se stáhla do svých zpustlých kasáren. Vojenskoprůmyslový komplex je před bankrotem. Milice ve své úplatnosti masově přeběhla k mafii. Dezorientovaný lid se při tehdejší míře inflace 2600% stará jen o to,  jak dostat máslo na chleba. A Jelcinova vláda se topí v chaosu neschopnosti. Jen staré struktury KGB jsou nedotčené.

"Naši lidé tady sedí a vědí, že to umějí líp než politici", stěžuje si ředitel MBR Andrej Černěnko. "Tam jsou diletanti, tady jsou profíci. V současnosti profíci se svými odbornými znalostmi často neprorazí. Ale to se změní."

Ministerstvo bezpečnosti je ještě zticha. Důstojníci si však v podhoubí ruské společnosti vytvořili tajné impérium, které může být mobilizováno během velmi krátké doby. Oni sami se nazývají "rudé krysy" – a podle odhadu krajně levicoveho prosovětského vlasteneckého politika, plukovníka Rudé armády Viktora Alksnise, je to jen otázka času, než z podzemí vylezou na světlo. "Čekají jenom na to" říká Alksnis, "až udeří jejich hodina. Pozorují, jak se hroutí celá země  a jejich vztek tiše vře".

V úvahu přicházejí dva scénáře. První: Chaos v Rusku se změní v čistou anarchii, kterou Ministerstvo bezpečnosti nejprve bude tolerovat. Důstojníci a agenti tajných služeb pečlivě sledují náladu mezi lidem. Jakmile se veřejné mínění obrátí jednoznačně proti Jelcinovi, "rudé krysy" udeří a provedou to, co nazývají "omezená chirurgická operace". Poteče krev, ale potom má zavládnout klid. Cílem operace není znovunastolení totalitního režimu marxisticko-leninského ražení – moc má převzít z pověření KGB/MBR autoritativní prezidentská demokracie (ovšem bez Jelcina!), která provede rozsáhlé ekonomické změny směrem k tržnímu hospodářství.

Druhá možnost: Jelcin se s pomocí své tělesné stráže pokusí vládnout sám. Propustí členy kabinetu, zatkne novináře, rozpustí Nejvyšší sovět a bude pronásledovat politické odpůrce. V tomto případě nasadí KGB/MBR v Moskvě své jednotky. Jelcin a jeho pomocníci budou odstraněni. Přes zemi se převalí vlna čistek,  za obě padnou stejně tak zkorumpovaní úředníci, jako producenti pornografie, podvodní politici, překupníci drog, obchodníci s lidmi a jiní zločinci. "Rudé krysy" mluví o "sociální očistě". Potom bude nastolena autoritativní vláda levého středu s účastí reakcionářského, antisemitského hnutí "Pamja" a vlastenecké  „Fronty národní spásy„  a pod dohledem KGB/MBR realizuje dalekosáhlý program hospodářské přestavby.

Ředitel MBR Andrej Černěnko nemůže přímo tyto plány potvrdit. Uvnitř bezpečnostních služeb podléhají maximálnímu utajení. Nepřímo ale připouští, že se jeho úřad připravuje na rozsáhlou celostátní čistku, které má padnout za obě také velká část Jelcinova kabinetu. Černěnko řekl Playboyi: "Vedeme proti několika tisícům úředníků, politiků a funkcionářů předběžné šetření pro podezření z korupce. Ne, není to pravda, že jsou všichni členové vlády zkorumpovaní. Znám jednoho, který je čistý".

Černěnko sedí ve své pracovně ve třetím poschodí Lubjanky, přímo pod Barannikovým únikovým východem. V tomto poschodí kdysi pán domu Viktor Abakumov vlastnoručně mlátil vězně. Přes pěkný koberec vždycky nejdříve natahovali ochrannou deku proti stříkancům krve.

Z Černěnkovy kanceláře mezitím zmizely koberce a Leninův portrét na zdi. Podlahu před psacím stolem ve vzdáleném zadním rohu tvoří holé parkety. Stůl je umístěn v rohu, protože je tam nejlépe chráněn před střelbou do okna. Psací stoly všech vedoucích důstojníků na Lubjance jsou v této poloze. Vpravo od Černěnka stojí pět telefonních aparátů, kterými může vést otevřené i zašifrované rozhovory s odděleními svého ministerstva a spřátelenými službami. Okna před ním vedou na bývalé náměstí Dzeržinského, které se už opět jmenuje podle podzemím protékající říčky Lubjanka. Pomník Felixe Edmundoviče Dzeržinského, který 20.prosince 1917 založil KGB pod názvem Čeka („Zvláštní komise pro boj proti kontrarevoluci a sabotáži„), byl, pravda, po nezdařeném puči v srpnu 1991 sundán z podstavce. Ale důstojníci z Lubjanky sami sebe ještě dnes hrdě nazývají „čekisty„. Na památku založení Čeky nedostávají plat začátkem měsíce, ale každého 20. v měsíci.

„Čekisté„ se považují za elitu ruské federace. „Homosexuálové, narkomani a osoby se špinavou psýchou u nás nemají šanci,„ říká Černěnko. "Orientujeme se na vysoký lidský standard".

Ředitel nezamlčuje, že tato orientace na "vysoký lidský standard" stála v průběhu historie komunistických tajných služeb život přes 20 milionů sovětských občanů. Nejdříve, počínaje rokem 1929, poštval Stalin tajnou policii proti těm rolníkům, kteří stáli v cestě programu kolchozů. Zahynulo 3,5 milionu lidí. V letech 1935 až 1941 padlo „velké čistce„ za obě 19 milionů lidí. A tato oficialní čísla nejsou zdaleka konečná.

Až donedávna dávala tajná služba přednost prostému, podomácku vyrobenému černobílému obrazu sovětské společnosti. Hodnotným členem společnosti byl pro KGB pouze ten, kdo neochvějně "věřil v marxismus-leninismus". Všichni ostatní byli disidenti a museli být odstraněni.  V nejlepším případě a to  velmi zřídka do Paříže (a to se ještě většinou jednalo o "odpůrce komunismu", kteří ve skutečnosti pracovali pro KGB), v nejhorším případě do likvidačních táborů na Sibiř, v případě pochybností do blázince. V posledním desetiletí prý ovšem přišli smutně proslulí vrazi z oddělení KGB pro „mokré záležitosti„,  jejichž služební činnost zpravidla končila krveproletím, ke slovu jenom zřídka.
Údajně poslední obětí zabijáků z KGB nebyl sovětský občan a útok přežil: Papež Jan Pavel II, jenž byl při atentátu před dvanácti lety v Římě těžce zraněn střelbou z pistole. Na veřejnost KGB samozřejmě dementuje jakoukoli odpovědnost za tento čin. "Neměli jsme s tím nic společného",   tvrdil Playboyi mluvčí. Na Lubjance  ale má mnoho důstojníků za to, že se oddělení 8 direkce "S", určené pro "specialní operace", na atentátu podílelo. Mnozí jenom litují, že se nepodařil.

Dnes je oficiálnímu KGB jeho krvavá minulost nepříjemná. Proto se Ministerstvo bezpečnosti v současné době pokouší prostřednictvím nákladné kampaně zachránit, co se zachránit dá. K tomu patří i vydání knihy jménem "Lidská bolest",  v níž jsou zveřejněna jména tisíců nevinných obětí státního teroru ve 30.letech, mezi nimi i Gorbačovova dědečka. Důležitější je ale složitý program údajné "dezintegrace",  který má z gigantického podzemního impéria KGB udělat řadu nevinně působících organizací.

DEZINTEGRACE KGB V PRAXI

Z pověření Michaila Gorbačova začal vážně s tímto programem v r.1991 reformní politik Vadim Bakatin, stavební inženýr, který v minulosti nebyl v tajných službách. Jako ředitel KGB prostě rozpustil pět divizí mohutně vyzbrojených zvláštních jednotek KGB, podřídil jednotky osobní ochrany z 9.oddělení, včetně neblaze proslulé jednotky hrdlořezů Alfa, přímo prezidentovi a předal pohraniční jednotky s téměř čtvrt milionem vysoce kvalifikovaných a motivovaných vojáků vrchnímu velení Rudé armády. Ale než mohl Bakatin účinně zbavit moci centrálu KGB, nechal ho Jelcin padnout...

"Všechno zůstalo při starém" řekl později Bakatin Playboyi, "neměl jsem šanci KGB odideologizovat. Výbor pro státní bezpečnost (KGB) byl založen a budován jako meč v rukou komunistické strany, řídící totalitní mocenský systém. My jsme vytáhli do boje, abychom vytvořili nový stát, demokratickou republiku. To samozřejmě vyžadoval zcela jinou bezpečnostní službu".

Skuteční odborníci, jako bývalý generál KGB Oleg Kalugin, navrhovali celou sovětskou tajnou službu rozpustit, tak, jako bylo rozpuštěno východoněmecké Ministerstvo státní bezpečnosti. Ale Jelcin, který před svým nástupem k moci stále hřímal proti tajnému impériu rudých agentů, o tom po svém přestěhování do Kremlu nechtěl už nic slyšet. Naopak: 19.prosince 1991 podepsal překvapivě prezidentský dekret, v němž přikazoval sloučit všechny tajné organizace Ruska do nového superministerstva bezpečnosti. Realizaci tohoto projektu zamezily až rezolutní domluvy parlamentu a ústavních soudců. Boris Jelcin se jen nerad podřídil výnosu Nejvyššího soudu a pak se rozhodl pro nové, tajné podzemní impérium čekistů.

Pozorovatelé teď hledají vysvětlení pro prezidentovu benevolenci vůči Lubjance. Nejpravděpodobnější je, že Jelcin vzhledem ke krizové situaci ve své zemi nemá v současné době jinou šanci než být s mocnou tajnou policií zadobře. "Jelcin si myslí, že má Lubjanku pod kontrolou ",  říká bývalý člen KGB Oleg Kalugin. "Ale to je nebezpečný klam. KGB nemůže nikdo kontrolovat!!!".

Jiní odborníci mají za to, že v archivech KGB je uložen kompromitující materiál o prezidentově alkoholismu, zneužívání léků,  sklonu ke korupci a možná ještě něco mnohem horšího. Plukovník Alksnis má dokonce důkazy, že kompromitující dokumenty o Jelcinovi byly uloženy ve švýcarském bankovním sejfu. Důvodem prezidentovy podivné taktiky je pravděpodobně obojí.

ŠPIONI Z KGB MĚNÍ VÝVĚSNÍ ŠTÍT / NÁSTUP PRIMAKOVA

Jelcin nechal nejprve vyčlenit ze systému bývalou 1. hlavní správu KGB (PGU). Sovětskou špionáž. Toto hlavní oddělení už i tak odjakživa pracovalo samostatně. Nová ruská špionážní služba (SVRR), vedená představitelem tvrdé linie Jevgenijem Primakovem, s 12.000 konspirativními KÁDROVÝMI pracovníky na celém světě, se  zabývá i dnes stejnými úkoly,  jako v dobách studené války. Měkký a proto bezcenný zákon č. 3245-1 o zahraniční špionáži, který Jelcin podepsal 8.července 1992, nic nezměnil – v nové SVRR pokračují v odposlouchávání, čmuchání a vydírání téměř všechna stará oddělení PGU.

Sekce R se zabývá operativním plánováním a analýzou. Sekce K kontrarozvědnou obranou proti špionáži. Smutně proslulé oddělení zabijáků V bylo sice oficiálně rozpuštěno, nicméně jeho úkoly převzala sekce S (speciální akce). Tato sekce pracuje i uvnitř přísně uzavřené SVRR za maximálního utajení. "Co dělá sekce S",  říká plukovník Jurij Kobaladze z hlavní správy SVRR, "to my tady nevíme. Nemůžu dokonce ani potvrdit, že tohle oddělení vůbec existuje".

Sekce T (technická) má na starosti průmyslovou špionáž a řídí z Moskvy své zahraniční zpravodajce, kteří jsou na místě sdruženi do tajuplné skupiny X. Jejich informace měly odnepaměti a zejmena v 80. letech, kdy se vědeckotechnické zaostávání Sovětského svazu stále zrychlovalo, velký význam pro ruský průmysl a armádu. Důstojníci ze sekce X dodávali a dodávají stavební plány pro sovětskou verzi létající radarové stanice NATO typu AWACS. Sehnali plány pro ruský bombardér „Blackjack„, kopii legendárního amerického B-1, a počítačové firmě Texas Instruments ukradli cenné integrované články. Kořist důstojníků ze sekce X obnáší ročně asi 5000 vzorků. Patří sem stavební plány, patentovací spisy, mikroplány a vzorky zboží.

Sekce I (informační) spravuje proslulou databanku SOUD („Systém sjednoceného získávání informací o protivníkovi„), která byla vybavena počítači z NDR a od 80. let byla nacpána statisíci osobních údajů ze všech bývalých zemí východního bloku (kromě Rumunska, Vietnamu a Mongolska). Jako horlivý dodavatel dat se ukázalo zejména východoberlínské Ministerstvo státní bezpečnosti. Až 90% osobních údajů z aktů německé Stasi bylo uloženo do systému SOUD a ještě dnes tam odpočívají jako časovaná bomba. „Samozřejmě máme tyhle údaje z bývalé NDR,„ potvrzuje Jurij Kobaladze, tiskový mluvčí SVRR, „s východoněmeckou státní bezpečností jsme přece úzce spolupracovali„. Miliony východních  Němců, ale také statisíce západních Němců, které Stasi sledovala a na něž založila svazek, je tedy stále ještě možno účinně vydírat. (Totéž je možno říct o občanech bývalé Československé socialistické republiky - pozn. NN)

Degradací ze správy na „službu„ bylo oddělení A (Aktivni dezinformační opatření) údajně zneškodněno. Přitom právě tato skupina odborníků pracovala velice úspěšně. Ještě koncem 80.let produkovalo oddělení A deset až patnáct perfektně falšovaných "úředních" amerických dokumentů ročně. Mnohé z nich byly tzv. tiché padělky, o nichž hovoří odpadlík od KGB Oleg Gordijevskij: "Pod pečetí mlčenlivosti se takové falzifikáty předkládají vlivným politikům třetího světa, aby byli varováni před údajnými nepřátelskými operacemi CIA nebo jiných amerických služeb".

Úspěšně proběhly také mnohé kampaně oddělení A ve sdělovacích prostředcích. Byla k tomu využívána zejména sovětská zpravodajská agentura TASS, deník PRAVDA a levicově zaměřené západní noviny, časopisy a publikace. Tak se dezinformátorům z Moskvy přechodně podařilo přesvědčit, že Američané mohou za celosvětovou epidemii AIDS. KGB rozšířila fámu, že smrtící virus vznikl při genetických experimentech ve vojensky střežené laboratoři Fort Detrick ve státě Maryland. Američané tuto legendu vyvrátili je s velkou námahou. Ve třetím světě se stále ještě houževnatě drží pověst rozšířená KGB, že Američané mají "etnobombu", která zabíjí jenom černé, ale bílé nezraní.

Centrála ruské zahraniční špionáže (dnes SVRR) se už od r.1985 nenachází na Lubjance, nýbrž na okraji Moskvy, v Jaseněvu. V moderním komplexu, vystavěném finskými architekty podle západního standardu, mají úředníci a agenti k dispozici moderní sportovní zařízení, bazény, různá kasina a také kanceláře a konferenční místnosti zajištěné proti odposlechu.

Šéfovská pracovna Jevgenije Primakova se nachází ve druhém patře pravého hlavního křídla. V knihovně stojí knihy oblíbeného autora Johna le Carrého – napínavé špionážní thrillery z dob studené války. Většinu osobních suvenýrů z této doby Primakov ovšem odklidil. Do současnosti se nehodí. Jevgenij Primakov byl Brežněvův odborník pro Blízký východ a mezinárodně platí za jednoho z nejledovějších studených válečníků. Až donedávna (podle všech náznaků s tím ale nikdy nepřestal - pozn. NN) udržoval styky s iráckým diktátorem Saddámem Husajnem, zásoboval OOP zbraněmi a podporoval naprosto ztrátovou invazi sovětských jednotek do Afganistánu. V Izraeli platí Primakov za tvrdého antisemitu. Generál Kalugin, který Primakova zná léta, ho považuje za vysoce inteligentního a extrémně přizpůsobivého kariéristu, který kráčí kupředu přes mrtvoly. Primakov mezitím poněkud ztloustl. Dvojitá brada mu visí až k uzlu na kravatě. Svým zevnějškem však pohodlí jen předstírá. Primakov totiž stále ledově a efektivně velí stu poboček KGB/SVRR na celém světě. A přestože po německém sjednocení musel být největší opěrný bod KGB v zahraničí v Karlshorstu u Berlína zavřen, je podle důvěrné zprávy Spolkového úřadu pro ochranu ústavy se sídlem v Kolíně, pocházející z minulého léta, v Německu stále činných minimálně 400, ale možná i 1500 ruských důstojníků tajných služeb. "Ještě stále řídí agenty", říká se ve studii, "nebo pod pláštíkem své oficiální funkce skrytě získávají informace od svých kontaktních partnerů." Sí agentů je budována stejně jako předtím v dobách studené války. Po omezeních, bombasticky oznámených Moskvou, nikde ani stopy.

Jak byrokraticky jednotlivá zastoupení pracují, popsal bývalý pracovník KGB Oleg Gordijevskij, který vedl ruskou filiálku tajných služeb v Londýně, než v r.1985 přeběhl na Západ. Každý pracovní den v kterékoliv pobočce na zeměkouli začíná 8.30 místního času tím, že všichni agenti vyndají své pracovní desky ze sejfu. Tyto desky jsou na zip a obsahují pracovní knihu, do níž důstojník zapisuje všechny operativní kontakty a nejdůležitější detaily ze své korespondence s centrálou. Každý důstojník má vlastní peče, kterou většinou nosí u sebe na svazku klíčů. Na konci každého pracovního dne zapne desky, přilepí na konec zipu kousek plastelíny a svou peče na něj otiskne.

Nejdůležitější je pro důstojníky SVRR pracující v cizině kontakt s naverbovanými agenty. To zabere velkou část pracovní doby, protože stále ještě platná pravidla KGB předepisují při osobních kontaktech zdlouhavou bezpečnostní proceduru. Aby se vyhnul sledování, opouští kontaktní důstojník úřad už tři hodiny před setkáním. Po přesně stanovené složité trase jede na nenápadné parkoviště, raději položené blízko velkého bloku domů. V žádném případě nezastaví auto před soukromým domem, kde by mohla být nápadná diplomatická značka, nebo na zákazu parkování, kde se dá počítat s policejní kontrolou.

Kontaktního důstojníka vystřídá druhý důstojník a naloží ho do svého auta. Jezdí s ním nejméně hodinu křížem krážem po okolí, dokud si oba nejsou jisti, že je nikdo nesleduje. Mezitím na příslušném ruském velvyslanectví odposlouchává skupina dálkového hlášení KR (kontrarozvědná obrana proti špionáži) radiový provoz bezpečnostních služeb druhé strany a hledá vodítka, podle nichž určí, zda jsou kontaktní osoba nebo agent sledováni. V případě, že ano, předá skupina KR dotyčnému důstojníkovi okamžitě šifrované varování, které uslyší přes své speciálně naladěné autorádio. Hodinu před schůzkou opouští kontaktní důstojník vozidlo svého kolegy a vydává se pěšky nebo veřejnou dopravou na místo schůzky.

Zahraniční pracovníci informace buď šifrují, ofotografovávají a posílají do Moskvy na nevyvolaných mikrofilmech 35mm, nebo je v naléhavých případech předávají kódované dál prostřednictvím datexu, telefonu a satelitních rozhlasových vedení. Za zpravodajskou techniku je odpovědné bývalé 16.hlavní oddělení KGB, které je dnes údajně jako agentura pro tajnou vládní komunikaci (FABSI) podřízeno přímo prezidentovi. Spolehlivé prameny v Moskvě však udávají, že bývalý generál KGB a dnešní šéf FABSI Alexandr Starovojtov zase odedávna podává zprávy Ministerstvu bezpečnosti. FABSI kontroluje dvě nejdůležitější dálkové zprostředkovací stanice Ruska, ATS 1 a ATS 2, počítačové základny v 60 zemích, vysoko- frekvenční spojení a mobilní "horký knoflík" , jímž může prezident uvést do chodu ruské atomové bomby. Technici FABSI museli instalovat nukleární pult také v indickém Novém Dillí, protože Jelcin chtěl být kdykoliv schopen jednat i při zahraničních cestách.


MINISTERSTVO BEZPEČNOSTI RUSKA /MBR/ A TI KDO MU VELÍ

Nejmocnějším mužem v celém Rusku je v současné době Viktor Barannikov, ministr bezpečnosti. Stále vládne největší a nejagresivnější tajné službě na světě. Vrátil díky svým pákám FABSI do sféry svého vlivu a pěstuje úzké neformální kontakty se zahraniční špionážní tajnou službou SVRR, podřízenou Primakovi. (Nebo to ve skutečnosti bylo právě naopak a za vším od počátku stála mocenská skupina kolem Jevgenije Primakova? - pozn. NN). Stará garda KGB se v rámci Barannikova nového MBR znovu postavila na nohy.

Před pučem byl Barannikov málo nápadný. Jeho ministerstvo o něm pouze sděluje, že pracoval v hodnosti generála milice v operativním boji proti kriminalitě. O politiku se prý nikdy nezajímal (!!!). Z jiných pramenů se ovšem skládá poněkud odlišný obrázek. Podle něho je generál Barannikov byvalý nomenklaturní komunista a starý přítel Jelcina. Stejně jako on pochází i Barannikov z provincie. Naposledy byl generál šéfem milice v Azerbajdžánu, království drog a organizované kriminality. Ten, kdo přežil takovou funkci, říká se v Moskvě, je zkorumpovaný na nejvyšší míru.

Na ruském Ministerstvu vnitra se poukazuje na to, že vysocí vůdci mafie mohou při kriminálních činech počítat s podporou Ministerstva bezpečnosti. "Tady teče hodně peněz", říká americkému Playboyi major policie Vasilij Čerikov z oddělení pro boj proti drogám, "moc peněz". Čerikov ovšem odmítá všechny fámy, že by se bývalí lidé KGB spolčili s 600 nejmocnějšími „zloději pod zákonem„ – předáky ruských zločineckých klanů. "Zloději pod zákonem", říká Čerikov, "nejsou napojeni na důstojníky KGB. Jsou ve spojení s mocnými na Ministerstvu bezpečnosti". Což jasně řečeno znamená: Kádry Ministerstva bezpečnosti KGB/MBR jsou čisté, ale jejich nové vedení pod Barannikovem je podezřelé z korupce.

Barannikových 50.000 důstojníků, 90.000 techniků a úředníků a nejméně 240.000 mužů vojska spolu s 10 miliony udavačů stačí na to, aby bylo možné udržet pod kontrolou obrovské území ruské federace a ponechat si informační monopol, v němž se všechna hlášení pouhých 35 bojovníků proti drogám a korupci z Ministerstva vnitra ztratí jako zrnko písku.

Všechna bývalá oddělení KGB i dnes setrvávají uvnitř Barannikova úřadu MBR, přestože mnohá musela z kosmetických důvodů změnit název.

Pověstná 5.správa, která kdysi pod vedením vlivného stalinisty Filipa Bobkova infiltrovala literární kroužky, kulturní debatní kluby a vědecká sympozia, pronásledovala disidenty a dokonce i zakládala v Leningradě diskotéky, aby si udržela subkulturu mládeže pod kontrolou, nebyla zrušena, nýbrž přejmenována. Dnes jsou tito fízlové myšlenkové policie vedeni jako pododdělení T neboli teror pod 2. hlavní správou – ale na jejich práci se nic nezměnilo. Jak taky? Nikdo z jejich důstojníků nebyl propuštěn!!! "Jsou to přece všechno schopní lidé",  říká Playboyi ředitel MBR Černěnko. "Byli bychom hloupí, kdybychom se jich zbavili".

Velmi aktivní je v současné době 6.správa. Původně jí příslušel boj proti hospodářské špionáži. Ale protože se v ruských továrnách, laboratořích a projektových kancelářích už dávno nevyvinulo nic, co by někoho za hranicemi země zajímalo, bylo 6.oddělení nakonec téměř bez práce. Pak, ale dostala tajná služba geniální nápad nakoupit prostřednictvím této správy podíly (kde na to získali tolik peněz? - pozn. NN) nových joint-ventures (společných podniků se zahraničními investory). Ministerstvo bezpečnosti MBR kontroluje podle údajů specialistky KGB Jevgenije Albacové téměř 80% (!) investic v nových bankách, na burzách a v koncernech. 6.správa MBR se stala finančně mocnou holdingovou společností "rudých krys" a tím jim zajišuje vliv po celém světě... (A tím i v ČR - pozn. NECENZUROVANÉ NOVINY)

Neotřesena politickým obratem zůstala i 7.správa. Její pracovníci se nazývají „čmuchalové", protože nedělají nic jiného, než že sledují a odposlouchávají ruské i zahraniční občany. Když se jednou Gorbačovův nejprominentnější poradce Alexandr Jakovlev (býval 10 let velvyslancem Sovětského svazu v Kanadě) chtěl nerušeně bavit s dezertérem z KGB generálem Olegem Kaluginem, vybral za místo schůzky frekventovanou křižovatku, kolem níž kroužilo podle aktů tajné služby plných 72 (!) fízlů s našpicovanýma ušima a elektronickým odposlechem.

Skutečně vyčleněna byla z MBR jenom 9.správa ("osobní ochrana"), která byla aktivně zapojena do nepodařeného srpnového puče. Její bývalý ředitel, generál Jurij Plechanov, je zatčen, protože letěl společně se skupinou spiklenců na Krym a tam držel Gorbačova v domácím vězení. Jenom on mohl udělit prezidentově tělesné stráži povel, aby Gorbačova uvěznila v jeho letním sídle. Dnes velí tělesné stráži nového prezidenta v Kremlu generálporučík Alexandr Koršakov. Je překvapující, že vedoucí pozici má nyní v kremelském velení zvláštní jednotka Alfa, která je odpovědná  za krvavý masakr v litevském Vilniusu. Zdá se, že Jelcin téhle obzvl᚝ brutální skupině nejvíce důvěřuje.

Na Ministerstvu bezpečnosti se však mezitím strategičtí plánovači zabývají otázkou, jak je možné v případě potřeby Alfu vyřadit. Koršakov se pravděpodobně při případné konfrontaci mezi Jelcinem a impériem rozhodne pro vítěze – a prezidenta zradí. Pro případ nouze jsou ale pro nasazení proti kremelské stráži připraveny i školené zvláštní jednotky učebního pluku B a bojovníků "Kaskad" z bývalé 1.hlavní správy KGB.

Údajně rozpuštěná, ve skutečnosti ale celá, je 10. správa, jež má na starost archivy KGB s jejich šokujícím obsahem. Jelcin a Barannikov nechtějí poskytnout obyvatelstvu právo do těchto aktů nahlédnout. Nepřehledné množství dokumentů zpracovává pouze interní štáb MBR, skládající se ze 2000 důstojníků, jejichž úkolem je údajně rehabilitovat nevinně pronásledované oběti KGB. Komunistické panstvo se ovšem začíná vypořádávat s minulostí vzdálenou od současnosti co možná nejdále. Prozatím jsou zkoumány zažloutlé papíry z 20. a 30.let a nic nenasvědčuje tomu, že by aktuálnější případy byly zpracovány ještě do konce tohoto tisíciletí.

Nezměněna naslouchá 12.správa, která je odpovědná za technickou odposlouchávací službu. Jen v Moskvě má toto oddělení podle informace odbornice tajných služeb Natalie Gevorkjanové tisíc pracovníků: většina z nich jsou ženy, které denně odposlouchávají a shrnují tisíce rozhovorů.

13. a 14.správa dosud nikdy neexistovaly, zato tu byla vždycky 15.správa.Ta staví protiatomové bunkry pro nomenklaturu a pečuje o ně, udržuje podzemní spojovací systémy mezi budovami vlády a tajných služeb a odpovídá za vily funkcionářů, které se politikům, generálům a hospodářským šéfům přidělují včetně kompletního zařízení a konspirativně vyškoleného personálu. Důstojníci „bunkrové„ správy se ovšem nezmínili o tom, že personál nejenže ve velkých množstvích servíruje vodku a odhazuje sníh, ale také pečlivě zapisuje a hlásí do Moskvy všechno, co se po vydatném požití vodky ve vile řeklo a udělalo. Nejspolehlivější zdroj kompromitujících materiálů na mocenské špičky.

Zvláštní význam vždy měla a stále ještě má správa OT (operativní technika). Ta vede výzkumná zařízení, speciální laboratoře a výjimečně dobře vybavené vědecké ústavy ve všech oblastech Ruska. K zařízením lidí z OT patří tajné ústavy ZNIISI a ZNIISt - laboratoř číslo dvě, v níž se bádalo nad ruskou atomovou bombou, a nechvalně proslulá laboratoř jedů číslo 12, kde se vyrábějí a přechovávají smrtící chemikálie pro všechny účely.

Náborová mašinérie MBR mezitím už zase běží na plné obrátky, přestože ruskému parlamentu bylo oficiálně sděleno, že počet personálu klesl o 38%. "O tom nemůže být ani řeči", říká Andrej Černěnko v rozhovoru s Playboyem, "zaměstnáváme nové lidi". Zničená pověst Ministerstva bezpečnosti je už natolik rehabilitována, že jsou na každé studijní místo dva uchazeči. Šanci na důstojnickou kariéru mají pouze mužští absolventi vysokých škol s vynikajícími studijními výsledky. V současné době se dává přednost jazykovým géniům a informatikům. Všichni musí mít za sebou vojenskou službu. Ženy se mohou hlásit jen na zvláštní povolení.

Vstupní test pro uchazeče je ale ve srovnání s dřívějškem neškodný. Za dob KGB nejdříve vyhodili každého kandidáta padákem z letadla. Kdo přistál podělaný, mohl jít rovnou domů. Dnes existují celé řady rafinovaných testů, které potenciální nový agent může absolvovat jen s nadprůměrnou inteligencí, vysokou kreativitou a absolutní fyzickou kondicí. Poté se čekateli dostane minimálně dvouletého, často tříletého vzdělání na jedné z akademií MBR. Za nejlepší školu pro špióny se považuje Andropovův institut zahraniční služby SVRR. Je na okraji Moskvy a má kapacitu 300 studentů.

Při vstupu do institutu dostávají studenti podle výpovědi odpadlíka KGB Gordijevského falešnou identitu a "legendu", která platí během celé doby studia.Studenti si většinou nechávají křestní jméno a berou si příjmení, které začíná prvním písmenem skutečného příjmení. Dopisy od rodinných příslušníků dostávají studenti mezi čtyřma očima, aby spolužáci nemohli odhalit jejich pravou identitu.

Týdenní rozvrh zahrnuje čtrnáct hodin jazykové výuky, dvanáct hodin operativní zpravodajské činnosti, osm hodin aktuální politiky a reálií, čtyři hodiny tělesné přípravy a dvě hodiny vojenského výcviku. Každých šest měsíců tráví studenti čtyři týdny ve "vile", operativním školícím centru, a věnují se praktickým cvičením: verbování agentů, sledování, kontaktům s informátory, vytipování, plnění a vyprazdňování mrtvých schránek. Do aktivní služby jsou andropovští absolventi posláni až po složení zkoušky a nové bezpečnostní prověrce. Nejprve zůstávají v centrále. Pouze pokud se osvědčili (a pokud jsou ženatí), mají šanci být posláni do ciziny.

Práci tajných orgánů kontroluje speciální parlamentní výbor Nejvyššího sovětu. Výbor vedený Sergejem Stěpašinem, bývalým učitelem na policejní škole, se skládá z jedenácti poslanců. Stěpašin platí u MBR za neškodného blbce. "Je to milý člověk", říká generál Oleg Kalugin Playboyi, "ale jako kontrolor tajných služeb je naprosto přetížený".

Ale Stěpašin alespoň angažoval jako svého asistenta skutečného důstojníka KGB. Jmenuje se Nikolaj Kuzněcov a sídlí v prominentním 11. patře ruského Bílého domu. Tady se opevnil Jelcin při puči v srpnu 1991. Kuzněcov tehdy působil ve 3. a 6. správě KGB (kontrašpionáž v armádě a v hospodářství), naposledy v hodnosti plukovníka.

Výbor se schází jednou za týden a trochu pracuje na měkkých zákonech o kontrole tajné služby. Potom Kuzněcov většinou prohlásí, že MBR v důsledku přísného výběru kádrů zůstalo "čisté".
Neexistuje tam prý morální úpadek jako v jiných úřadech.

"Na Ministerstvu vnitra byla odjakživa spousta kriminálníků, u KGB nikdy". První průzkumy Stěpašinova výboru ostatně odhalily, že se KGB k demokracii staví celkově pozitivně. Kuzěcov: "Vedení bylo konzervativní, většina důstojníků byla pro demokracii". Na Jelcinově straně ovšem nikdy nestáli a Kuzněcov to chápe:"Jelcin není demokracie". MBR registruje takové výroky s velkým zájmem. Analytici dnes přesně zaznamenávají zprávy svých miliónů špiclů z moskevských podniků, ze sibiřských kolchozů a z neklidných zón na okraji federace. Všude se šíří zklamání a nedůvěra ke státu.

Více než 50% Rusů má podle zjištění „čekistů„ už teď Borise Jelcina dost. Většina obyvatelstva si místo něj přeje zase silný a autoritativní režim, který nedebatuje, ale jedná. "Lidé začínají chápat, že jsou zase podváděni", varuje reakcionář Alksnis, "už vládě nedůvěřují. Brzy už nebude nikdo ochoten Jelcina bránit". I Jelcinovi nejbližší poradci sdílejí tento ponurý odhad. Ekonom Alexander Orfeonov, který vede poradenskou skupinu pro práci s veřejností, se ovšem vůbec necítí dobře, když ve své služební místnosti v Kremlu mluví proti Jelcinovi.Cuká mu pravé oko a pupínek na levé tváři během interview s Playboyem vůčihledně rudne. Konečně říká: "Nevěřím, že budeme moci v dubnu provést to referendum, ve kterém se má obyvatelstvo rozhodnout pro Jelcina, nebo proti němu. Je to příliš nebezpečné. Míříme k docela jinému, novému politickému systému, který není ani totalitní, ani demokratický. Podle mého názoru se bude jednat o určitý druh demokracie s autoritativními rysy".

Ministerstvo bezpečnosti je na tuto situaci připraveno. Mluvčí MBR Andrej Černěnko věří, že nastane v nejbližších 18 měsících. Tajné impérium „rudých krys„ se potom přestane skrývat a ukáže se veřejnosti. Jak bude reagovat lid, předpovídají analytici ministerstva už dnes. "Společnost uzná, že to bez nás nejde", říká Černěnko Playboyi. "Nežádáme lásku. Tajnou službu milují jenom idioti. Ale zase požadujeme respekt. A jenom idioti nás nebudou respektovat".


NECENZUROVANÉ NOVINY číslo 1/1998


"NOVÉ DEMOKRATICKÉ RUSKO"
STARÉHO KGB KRÁČÍ DO EVROPY,
ANIŽ BY SE PTALO NA SOUHLAS
A PROŠLO NUTNOU DERATIZACÍ:
JAK RUSKO ÚSPĚŠNĚ DEZINFORMOVALO
A DEZINFORMUJE CELÝ NÁŠ ZÁPAD...!!!

KGB - nová naděje pro Rusko a celý svět?

      Jistý americký filmový štáb dostal údajně k dispozici tajné ruské archivy a žijící pamětníky, a to nejen z řad někdejší sovětské generality a propojením těchto svědectví vznikl čtyřdílný dokumentární cyklus Poslové Moskvy. Co všechno k tomuto záměru současné americké a ruské tajné služby vedlo, zůstává pro nás i nadále ne zcela uzavřenou otázkou...

      Ve filmu bývalí důstojníci KGB vzpomínali na zašlé sovětské časy, po kterých se většině Rusů tak stýská. Tak například Molotovův životopisec Felix Čujev zachytil důvěrné detaily o přípravě komunistické světovlády, které jako první prozrazuje právě Molotov, jenž i v penzi utíkal z odposlouchávané chaty do lesa, kde písařce diktoval své paměti. Jako vysoký vládní funkcionář znal podrobně Stalinův plán na skryté ovládnutí Evropy.

Wolfgang Leonhard, jenž se po studiích v Moskvě vrátil do poválečného Německa budovat socialismus, zas cituje Ulbrichtův příkaz: "Musí to vypadat demokraticky, ale a všechno máme ve svých rukou." Leonhard, jenž osobně zažil v Berlíně rudé vlajky hbitě přešité z praporů s hákovými kříži, ženy znásilňované "narychlo na dvoře" a "jednoho agenta KGB na dvě stě Němců", uprchl v roce 1949 z NDR.

Francouz Auguste Lecoeur, který obdržel od Stalina blahopřání za vraždy odpůrců komunismu v mezinárodních brigádách za občanské války ve Španělsku, ve filmu říká:

      "Získával jsem policisty a diplomaty, kupoval socialisty," vzpomíná na svou poválečnou "pomoc Stalinově Evropě" Lecoeur, jenž byl v roce 1954 vyloučen z Komunistické strany Francie.

Také další díly seriálu přinesly unikátní fakta: Bez zajímavosti není výrok sovětského maršála Malinovského, že z jednotek OSN v Koreji měl zůstat jen radioaktivní prach a popel, sovětsko-čínská státnická schůzka na nejvyšší úrovni Maa a Chruščova, pořádaná kvůli hrozbě odposlechů v plaveckém bazénu či podezření, že Fidel Castro je mimo hrdiného bandity a agenta KGB i agentem amerického velvyslanectví. "Tahle ideologie nás stála miliardy - pro nic," přiznává jeden důstojník KGB a jiný shrnuje základní ruské trauma: "Po tisíc let nám vládli lidé, ne zákony, a tím trpíme dodnes."

Podle knížky Nadine-Marie Schwartzenbergové o KGB, jež v témže roce vyšla v Paříži, předcházel jeho odchodu chaotický zánik kdysi všemocné organizace, jak to popisuje jeden z tehdejších vysokých činitelů: „Rozkazy si tehdy vzájemně odporovaly. Měl jsem na starosti několik agentů v zahraničí. Ani jsem nevěděl, jestli je mám ponechat v činnosti, nebo je odehnat, a už vůbec ne, co bych od nich měl požadovat."

      Za dalších pět let se Jelcinovi muži pokusili vytvořit se 12.000 z části novými muži mnohem méně početnou náhražku KGB, která mívala podle výše citované autorky kolem 500.000 pracovníků. To nastoluje otázku, co se s tím půlmiliónem často vysoce kvalifikovaných lidí stalo?

      Happy end po ruském způsobu
      Nedávno, předseda někdejšího sovětského Výboru státní bezpečnosti (KGB), a veterán z Afganistánu Sergej Gončarov mluvil s reportéry pařížského měsíčníku l'Expansion, který je určen především pro špičkové manažery. Tento muž, který opustil řady KGB (i když ta se už tehdy nazývala jinak) roku 1993 v hodnosti plukovníka je přijal několik kilometrů od centra Moskvy, nedaleko od bývalé školy někdejšího sovětského Výboru státní bezpečnosti (KGB), v bílé budově dětské nemocnice. Právě zde, v jejím nejvyšším patře, totiž našel útočiště Klub veteránů Alfy, který si toto jméno vypůjčil od známé elitní jednotky, operující v Afganistánu proti odpůrcům sovětské vojenské okupace. Gončarov reportérům vyprávěl, jak teď vlastně v Rusku žijí pohrobci organizace, která kdysi ze stínu ovládala supervelmoc. Francouzské kolegy nejprve zaujal u tohoto padesátníka, který se odmítl podílet na puči proti Gorbačovovi roku 1991, „jasný pohled a pevný stisk mužné ruky". To může být jen klišé ve stylu Jamese Bonda. Jenže po rozhovoru s plukovníkem dospěli autoři rozsáhlé analýzy k poněkud překvapivému závěru: „Je zbytečné mořit se hloubkovým zkoumáním stop po bývalé sovětské tajné službě a hledat její někdejší šéfy po celé širé Rusi. Stačí vzít za dveře kterékoliv velké banky či vážené firmy a zeptat se, kde sedí šéf bezpečnostní služby. Minimálně ve dvou případech ze tří, a možná v devíti případech z deseti, to bude bývalý plukovník, ne-li rovnou generál KGB..."

      Podle Gončarova byli tito lidé „šlehačkou sovětské společnosti". Ani teď nemají žádné starosti, jak najít dobře placené místo. Nikdo neví, kolik jich vlastně bylo či je. Kolují o tom nejšílenější dohady. Určitě alespoň několik set tisíc. Kdyby zůstali u Federální bezpečnostní služby, jak se jmenuje nová nástupnická organizace tohoto typu, mohli by si vyšší důstojníci vydělat měsíčně kolem 200 dolarů. U běžné soukromé firmy dostávají aspoň třikrát tolik, ale „manažeři" z horních deseti tisíc zaplatí za svou bezpečnost klidně i 3000 dolarů měsíčně. „Rusko vstoupilo do fáze, kdy se úspěch člověka měří podle toho, kolik může ze svého rozpočtu vydat na bezpečnost a kolik si vydržuje osobních strážců," říká vědecká pracovnice Francouzského ústavu mezinárodních vztahů Anne Tiraspolská. Jednu z bezpečnostních agentur pod krycím anglickým názvem Guard' s Bureau řídí Valerij Veličko (51), někdejší náčelník štábu kremelské ochranky, který doprovázel Michaila Gorbačova po celém světě. Propuštěn do zálohy byl po srpnu 1991, nebo se podílel na puči proti svému vrchnímu veliteli. „Zrovna jsem měl být povýšen na generála," hořce si stěžuje tento důstojník KGB. Jeho kancelář zdobí podšálky ve tvaru rudé hvězdy a dřevoryt s portrétem Felixe Dzeržinského, zakladatele politické policie ještě za Leninových časů.

      Roztáčejí kola ruské ekonomiky (která to nepřežila...)
      Jeho soukromá firma Guard's Bureau má 250 zaměstnanců, všichni bývalí pracovníci KGB či ministerstva vnitra, a je zavalena žádostmi o kontrakty.

      Kromě Rusů jsou to velmi často také západní společnosti či instituce působící v Moskvě a vůbec v Rusku. Guard's Bureau již mnohokrát pracovalo pro vysoce postavené návštěvníky z francouzského koncernu Matra, ale také pro přední zástupce věhlasných britských firem. Valerij Veličko nechtěl prozradit reportérům l'Expansion podrobnosti o tom, jak jeho firma hospodaří, ale v obecné rovině přece jen něco pověděl: „Naším cílem je vydělávat peníze, abychom je mohli investovat do nákupu nejmodernějšího zařízení a do výcviku našeho personálu," uvedl a pokračoval: „Dnes si přijde nejúspěšnější bývalý důstojník KGB, který se obrátil na novou víru, řádově na takových 5000 až 7000 dolarů měsíčně. Takovými příjmy se v ruské společnosti může pochlubit pouze zločinec."

      Záruka důvěry u zákazníků...
      Klub veteránů Alfa má záštitu přibližně nad 2000 bezpečnostními agenturami po celém Rusku. Po Rusku se povídá, že kdyby se jejich početní stavy sečetly, dostali bychom čísla vyšší, než jakými se může vykázat celá americká armáda. Vypadá to jako žert, ale ve skutečnosti hraje tento fenomén stále větší roli v základu ruského kapitalismu. Ve společnosti, která byla připravena o jakékoli věrohodné obchodní právo a kde justice existuje ale nefunguje, bývalí důstojníci KGB a ministerstva vnitra
jsou považováni za nejlepší záruku, že prodávající dostane za podepsané kontrakty také zaplaceno. Byl by hluboký omyl domnívat se, že tito lidé zasahují teprve v okamžiku, kdy jsou peníze jinak nedobytné. „Vstupují do hry na všech stupních obchodního jednání," vysvětluje jeden bankéř, dlouho působící v Moskvě. „Už když chystáte s nějakým partnerem smlouvu, prověřují vám nejprve jeho solventnost a platební morálku, jeho dosavadní kontakty s konkurencí. Jakmile je pak smlouva podepsána, hlídají průběžně, aby se závazky plnily přesně podle dosaženého ujednání. Pokud by vás chtěl váš partner zradit, postarají se už o to, na metody se neptejte, aby ho přivedli zpět na správnou cestu." Tato zjištění přivedla autory analýzy v l'Expansion k dalšímu šokujícímu závěru: „Vypadá to tak, jako by se bývalí lidé z KGB stali prvořadým ekonomickým faktorem v Rusku, díky němuž se tam kolečka hospodářství dál točí, navzdory politickému chaosu, který zemi nadále dezorganizuje." V každém případě, podle téhož zdroje, ti nejlepší z bývalých příslušníků politické policie po prvních úspěšných krůčcích v byznysu opouštějí bezpečnostní agentury a vytvářejí v mnoha podnicích analytická střediska, jež se snaží ukojit hlad firmy po docela běžných informacích o trhu, protože běžný ruský rudý manager si informace jinak nedovede obstarat, nebo byl po desetiletí zvyklý dostávat předvařenou informační kašičku shora. Samozřejmě, že západní tajné služby příliš nevěří na takovýto idylický přerod bývalé příšery, která by se změnila z největšího zloducha v největší krásku pouze tím, že údajně "náhle změnila svou víru". Jeden z agentů západní kontrarozvědky se v Moskvě svěřil reportérům z l'Expansion se svými pochybnostmi: „Jsme přesvědčeni, že mezi oficiální ruskou rozvědkou a alespoň některými ze soukromých bezpečnostních agentur existují velice organické svazky. Některé z nich jsou prostě krycími firmami, v nichž se to jen hemží vysoce kvalifikovanými rozvědčíky, kteří hovoří několika světovými jazyky. Podobně se s aktivními agenty setkáváme i ve středních podnicích, které obchodují se zahraničím."

      Ochránce pořádků v Rusku?
      Trochu jiného mínění jsou nicméně i někteří ruští demokraté liberálního smýšlení. Jejich názory shrnuje profesor Alexandr Sogomonov z Vysoké školy politických studií v Moskvě takto: „Přítomnost těchto lidí v celém soukolí ruské společnosti, spolu s kolektivním chápaním bezpečnosti a sklony pořád něco kontrolovat, které nadále hárají duší našich krajanů, nám umožnila předejít dvěma zlům: radikalizaci režimu a úplné anarchii." Citovaný francouzský měsíčník se na doplnění celkového obrazu vrací k metodám, jakými si KGB kdysi vybírala své kádry, a dokonce je srovnává s elitní školou pro státní úředníky École normale de l'administration (ENA) v zemi galského kohouta. Na pomoc si bere bývalého aktivního funkcionáře KGB Borise Ruděnka, který nyní působí jako novinář. Ten pro l'Expansion prohlásil: „Budoucí elitní agenti byli vybíráni z mladých lidí na nejlepších školách po celé zemi. Nejprve byli vytipováni, pak dlouho pozorováni a nakonec s nimi bylo naaranžováno setkání v místnosti stranického výboru. Pokud souhlasili s prací v tajných službách, byli podrobeni rozsáhlým psychologickým testům a teprve pak mohli být přijati do některé školy KGB." A zmíněný již Valerij Veličko, který tyto žádané produkty nyní prodává i západním obchodníkům, trvá na tom, že se státem již nemá jeho Guard's Bureau nic společného: „Zaměřili jsme ve prospěch našich nových klientů všechny hodnoty, jež jsme si v KGB osvojili ­ oddanost, věrnost a profesionalismus. To u nás právě hledají. Kdyby tomu bylo jinak, přišli bychom o celý byznys." Opravdová nostalgie po obávané KGB je drtivé většině soudobých Rusů cizí, avšak historky z její minulosti je přitahují. Snad se některému čtenáři občas zazdá o bezpečné ulici pro všechny. Proto také má specializovaný časopis Přísně tajné (Sověršenno sekretno) na dnešní poměry obrovský náklad dva milióny výtisků. Avšak odpověď na dilema, zda se věkově poměrně mladým vysloužilcům KGB už podařilo za dolary vydělané na vystrašených cizincích vymodelovat z někdejšího zvířete v mysli domácí a zahraniční veřejnosti čipernou krásku, lze nejspíš nalézt jen v pohádce.   

Konec dezinformací KGB, které nás a zejména západní elity mají přesvědčit, že KGB je dávnou minulosti, nepředstavuje pro nás už žádnou hrozbu, jakákoliv ostražitost vůči Rusku není na místě, protože Rusku dodnes vládnoucí důstojníci KGB jsou vlastně úplně stejní lidé, jaky jsme my a bez jejich pomoci by se dnes Rusko (a v budoucnu celý svět!) vůbec neobešlo...

Zpracováno podle časopisu l'Expansion, duben 1996

NECENZUROVANÉ NOVINY číslo 1/1997VLÁDU KOMUNISMU
POUZE NAHRADILA
VLÁDA FÍZLOKRACIE!

FÍZLOKRACIE
V PŘÍMÉ AKCI:
RUSKÁ SMRT...
Rusko bez cenzury, včera, dnes, zítra... Viz:

http://www.youtube.com/watch?v=NMWmTle_RlI

V Rusku se nedá rozlišit politická vražda od vraždy provedené na příkaz mafie. Každý pátý zabitý na ulicích Moskvy je buď známý politik, novinář, herec nebo obchodník. Ruská policie doposud žádný případ politické vraždy (podle tiskových zdrojů) neobjasnila...


KDYŽ "NÁHODNÁ" STŘELA ZACHRÁNILA PRESIDENTA JELCINA...

V dubnu 1994 vyšla kniha Borise Jelcina o puči Ruckého a Chasbulatova v říjnu 1993. Podle Jelcina byla situace v Moskvě daleko dramatičtější, než vyplývalo ze sdělovacích prostředků. Pučisté byli jenom krok od převzetí moci a vypadalo to tak, že je již nikdo nemůže zadržet. "Viděl jsem již tehdy zcela jasně, že armáda z jakýchsi příčin nebyla schopna bránit Moskvu před ozbrojenými vzbouřenci, i když jsem byl o opaku mnohokrát ujišován ministrem obrany."

Posledním stéblem záchrany pro Jelcina byly speciální jednotky "Alfa" a "Propořec". Vojáci těchto dvou oddílů, místo toho aby zaútočili proti vzbouřencům, požádali Jelcina o schůzku. "Když jsem vešel do sálu, vojáci z "Alfy" a "Propořce" povstali, aby mne přivítali. Když jsem ale k nim promluvil, klopili zrak. Rozhodl jsem se tuto situaci neprodlužovat a přímo jsem se jich zeptal zda jsou ochotni splnit rozkaz zaútočit na Bílý dům. Odpověďí bylo mlčení. Bylo to strašné a nepochopitelné mlčení elitní prezidentské jednotky. Po chvíli ticha jsem se rozhodl otázku položit jiným způsobem: Zda jsou připraveni odmítnout provést rozkaz prezidenta. A znovu bez odpovědi. Pohlédl jsem na ně, na mladé elitně vyškolené chlapce a odešel jsem bez rozloučení."

Jelcin pochopil, že se nemůže na tyto nejlepší ruské jednotky spolehnout. Pouze se mu podařilo je poprosit o to, aby se přiblížily k parlamentu, kde pučisté přebývali. Vojáci stáli bezradně před "Bílým domem" bez jakékoliv aktivity. Naopak bylo zřejmé, že pučisté se je snaží získat na svou stranu.

A tu se udála "náhodná událost", kdy neznámý ostřelovač zastřelil jednoho z vojáků "Alfy" a podle Jelcina tak zachránil jeho vládu v Rusku. Nebyla to náhodná střela, anebo střela v boji, ale byla to chladnokrevná vražda vojáka z "Alfy", který nechtěl za Jelcina  bojovat. Za chvíli se ale celá divize vrhla do útoku na Bílý dům. Obránci parlamentu se po nějaký čas bránili, ale bylo zřejmé, že jejich námaha je marná. Ostřelovače, který zastřelil vojáka z "Alfy" se nalézt nepodařilo. Nikdy se ani nezjistilo odkud střílel...


MNOHOMLUVNÍ MUSÍ ODEJÍT...

Po říjnovém puči se v Rusku kriminalita, která byla již tak katastrofální, ještě dále zvýšila. Obětmi úkladných vražd začali být stále častěji politikové a novináři. Jednou z nejznámějších vražd bylo zastřelení poslance dumy Andreje Ajzderdzise. Ajzderdis byl šéfem mezinárodní obchodní společnosti a předsedou představenstva banky "MDK-Bank". Vydával také časopis "Kdo je kdo", ve kterém odhaloval jména šéfů mafií, působících v Moskvě a jejich spojení se světem politiky. 26. dubna 1994 večer byl Ajzderdzis zavražděn na schodišti svého domu. Vrah vystřelil devět střel a zbraň odhodil ve sklepě. Jak policie tak tisk tvrdily, že vraždu provedl profesionál - nejpravděpodobněji na objednávku. Prezident Jelcin přikázal "použít zvláštní prostředky pro dopadení a potrestán í zločinců." Ti jsou však dodnes neznámí...


VRAŽEDNÉ DOKLADY

Sedmadvacetiletý novinář Dmitrij Cholodov byl válečným korespondentem "Moskevského komsomolce". V posledních měsících svého života začal věnovat zvýšenou pozornost nepředstavitelným finančním zpronevěrám v ruské armádě. Odhalil, že značná část zbraní, kterou disponovala ruská armáda v bývalém NDR byla nelegálně prodána na černém trhu a obrovský zisk z těchto machinací šel do kapes ruských generálů. Tohle obvinění se týkalo i samotného ministra obrany Pavla Gračova...

17. října 1994 anonymní telefonát upozornil Cholodova, že ve schránce na Kazaňském nádraží se nachází doklady, týkající se korupce v armádě. Cholodov nalezl ve schránce obtloustlou aktovku. Vzal ji do své redakce. Když se ji pokoušel otevřít - "zásilka" explodovala. Cholodov těžce zraněný zakrátko zemřel. Tiskový mluvčí prezidenta Jelcina řekl, že prezident je otřesen touto událostí a že Jelcin přikázal tento zločin okamžitě vyšetřit. To se však dodnes nestalo...

Opozice požadovala okamžitou demisi Gračova, který byl ze smrti novináře obviňován. "Byla překročena hranice, za kterou začíná již zjevný politicko-kriminální teror" - stojí v prohlášení Demokratického Ruska. Požadavky, aby Gračov odstoupil rostly, zvláště když obvykle dobře informované "Izvěstije" napsaly, že zásilku, kterou vyzvedl Cholodov připravil důstojník ruské vojenské rozvědky - GRU. Gračov ale přesto neodstoupil a sám Jelcin vystoupil na jeho obranu...


RUDÁ KRYŠA NESTRPÍ NEPOKORNÉ...

Většinu vražd známých osobností veřejného života nařizuje a svými lidmi vykonává ruská politicko-hospodářská mafie, která se nazývá Kryša - název vznikl z ruského slova střecha. Kryša je mocná neformální struktura, sjednocující lidi z "bývalého" komunistického prostředí sovětských a ruských tajných služeb, politiky, obchodu a zločineckého podsvětí.

Kryša se začala vytvářet v době Gorbačovské perestrojky. Obchodníci se chtěli zabezpečit před ruskými "reketéry" (zločinci vyděrači, kteří žijí z výkupného) i před neustálými finančními kontrolami státní pokladny, a tak platili mafijním skupinám, které jim zaručovaly klid jak od kriminálních zločinců, tak od státních finančních úřadů. "Reketér" působící na terénu patřící Kryši byl jednoduše eliminován profesionálními vrahy. Stejně tak mohlo být zúčtováno s úředníkem, který byl při finační kontrole podniku, na jehož platební listině byla Kryša, příliš důsledný.

Postupem doby Kryša ovládla nejenom státní finanční aparát Ruska, ale i většinu územních oddílů policie i bezpečnostního aparátu. To vysvětluje situaci, proč nebyl nikdo ze zločinců známých politických vražd doposud zatčen. Do složení Kryši totiž náleží, jako její nejdůležitější vládnoucí součást, dřívější buňky KGB...

KGB infiltrovala, řídila a kontrolovala mafijní organizace zejména v zahraničí. Nyní, alespoň podle tvrzení ředitele Federální bezpečnostní služby (kontrarozvědky) Ruska Sergeje Stěpašina, "bývalého" důstojníka KGB, speciální zahraniční služby vnikají do Ruska právě skrze mafii, což ovšem může být pouze účelové odvádění pozornosti od vlastních aktivit...

Mafie KGB Kryša (rudá Střecha) už převzala úplnou kontrolu nad ekonomikou Ruska a nahradila tak komunistickou stranu. Od podniků pobírá stálé výkupné - asi jednu čtvrtinu jejich zisku. Výkupné musí platit nejenom domácí, ale i za hraniční investoři. Kryša zaměstnává vlastní plánovače a finanční úředníky a snaží se s úspěchem ovlivňovat či přímo řídit hospodářská rozhodnutí ruských centrálních orgánů.

Ruští komentátoři tvrdí, že při posledních parlamentních volbách Kryša financovala nejméně polovinu politických stran, které se dostaly do parlamentu. Nyní však stále častěji moskevský tisk odhaluje skutečnosti, které svědčí o tom, že téměř všechny, pokud ne úplně všechny, politické strany v ruském parlamentu využily podpory Kryši.

Ale ne všichni Rusové se chtějí podřídit této mafii. K "neposlušným" patřil mezi jinými populární televizní novinář Vladislav Listěv...


OSTAKINSKÁ TELEVIZNÍ MAFIE

Reklamní obchod v Rusku patří v Rusku k nejdynamičtěji se rozvíjejícím ve Východní Evropě. Příjmy ruské veřejné televize z tohoto obchodu však byly pouze symbolické. Asi 90 procent zisků shrábla mafie a různé neformální zájmové skupiny.

Listěv, který řídil veřejnou televizi, zavedl jasná pravidla financování reklam a během několika měsíců zvýšil příjmy televize pětinásobně. Počátkem března byl zastřelen dvěma profesionálními vrahy (dle policejní verze). Policisté na místě zločinu novinářům ihned sdělili, že nevěří, že by vrahové byli někdy dopadeni, což se i stalo...

Jiného názoru byl prezident Jelcin, který i tentokrát slíbil, že vrahové budou potrestáni. Vražda Listěva vyvolala ale jistou reakci na politické scéně Ruska. Jelcin vydal příkaz k odvolání moskevského prokurátora Gjennadije Ponomarjova a šéfa úřadu bezpečnosti hlavního města Vladimíra Pankratova. Tímto způsobem svalil vinu za totální bezmocnosti své vlády na jednoho z hlavních konkurentů na prezidentské křeslo, starostu Moskvy, Lužkova...


BOJ PROTI NOVINÁŘŮM

Na území bývalého SSSR umírá každý měsíc známý novinář... Zatím co ruská vláda se snaží podřídit si politická média, ruská mafie bojuje o zisky z těchto médií. Trestá absolutním trestem ty, kteří odhalují její počínání. Uvedeme seznam známých novinářů, zabitých pouze v roce 1994, podle údajů novin Izvěstija:

+ Olim Abdulov, operátor tadžické televize. Zabitý neznámými pachateli poblíž svého domu.
+ Chuszbat Chaidaršo, tajemník redakce "Respublika". Zastřelen 19. května. Z vraždy je podezřelá kriminální nebo politická mafie.
+ Georgij Chaindrava, operátor a režisér gruzínské televize. Zastřelen neznámým pachatelem.
+ Alexandr Čulanov, zvláštní korespondent sportovní redakce běloruské televize. Zabit neznámými pachateli.
+ Sergej Dubov, prezident akciové společnosti Vydavatelský dům "Novoje vremja" . Zabit 1. února výstřelem z pistole.
+ Etibor Elmurodov, komentátor tadžické TV. Byl utopen v řece neznámými pachateli.
+ Anatolij Gulij, novinář obchodních novin "Tur-info". Zabitý 25. srpna třemi neznámými pachateli.
+ Edmund Jodkovský, šéfredaktor "Litěraturnyje novosti". Bylo zjištěno, že na něj záměrně najelo auto, řízené neznámou osobou.
+ Vardges Petrosjan, šéfredaktor novin "Erkir Nairi". Zastřelen neznámými pachateli.
+ Jurij Soltys, reportér tiskové agentury Interfax, zastřelen 15. června neznámými pachateli.
+ Davlatali Rachmonalijev, novinář tadžické TV, zastřelený neznámými pachateli.

V roce 1993 během puče zahynulo v Moskvě 5 novinářů, 11 jich bylo zraněno a 24 jich bylo zbito policií. Jelcin tehdy zakázal téměř všechny opoziční noviny... A to jsme ještě ani zdaleka nevyčerpali seznam všech represí vůči novinářům z politických důvodů, a to pouze během posledních dvou let...


HYNOU ŠÉFOVÉ MAFIÍ, POLITICI A OBCHODNÍCI

Nejčastěji však v Rusku nehynou novináři, ale známí obchodníci, kteří spolupracují s rivalizujícími kriminálně-politickými mafiemi a šéfové ruských mafií, kteří jsou v Rusku současně známými osobnostmi veřejného života... Šéfem jedné z největších mafií byl Otario Kvantrišvili. Byl prezidentem Dobročinné nadace Lva Jašina, sociální pomoci sportovcům a současně vůdce Strany sportu, která je v Rusku velmi populární. Byl zastřelen v dubnu profesionálem. Policie připustila, že vrahem mohl být voják z divize "Alfa". Motivy zločinu jsou ale nejasné, zda to byla politická vražda, anebo vražda z důvodu rivality mafie. Při jeho pohřbu média přesvědčovala Rusy, že Kvatrišvili nebyl kmotrem mafie, ale pouze známým dobrodincem... Po pohřbu dokonce vystoupil v ruské televizi Alexandr Rozenbaum - který byl nedávno prohlášen za druhého Vysockého - aby vzdal hold zemřelému... Lidé, kteří Kvatrišviliho dobře znali naopak tvrdí, že požadoval vůči sobě stejný respekt, jako italští mafiánští kmotrové (při uvítání nařizoval líbat ruku...).

V druhé polovině 1994 se Moskva změnila v peklo. Mezi zabitými bylo stále více politiků, mezi jinými: Nikolaj Pjerevodčikov, náměstek ministra vnitra Udmurtské republiky, Valentin Matemajanov, poslanec ruského parlamentu, Michail Lichodej, předseda Svazu invalidů z Afganistánu a mnoho jiných. Mnoho zabitých obchodníků náleželo k hospodářským elitám. Byl mezi nimi Anatolij Mažechij, ředitel leteckých linek Tuva Airlines a Vladimír Sacharov, člen správní rady naftového koncernu Lukoil. Nejznámější vraždou od doby zavraždění Listěva bylo zastřelení neznámými pachateli prezidenta moskevské banky "Rozssielchzbank" Nikolaje Lichačova. Dne 13. března 1995 byl na schodišti svého domu zavražděn Oleg Zverjev, předseda Svazu průmyslníků Ruska a generální ředitel společnosti Interbaltik. Vrah dopaden nebyl. Policie tvrdí, že to byl profesionál.


KDO V RUSKU ZABÍJÍ?

Na vraždy jsou najímáni vrahové z povolání ("killeři" - název z angl.) Jsou to lidé, kteří v minulosti sloužili ve speciálních vojenských nebo policejních jednotkách SSSR. Profesionál se pozná podle toho, že vždy zanechává zbraň na místě zločinu, což mu usnadňuje útěk. Killeři se dělí též na různé klany. Nejvíce žádaní jsou vrahové, kteří mají již za sebou několikaletou službu jako důstojníci speciálních policejních jednotek...

V Rusku se též školí skupiny námezdních vrahů, absolutně mafii podřízených. Výdělek za vraždu není veliký. Od několika set do několika tisíc dolarů. Pouze ve zvláštních případech, za vraždu známého politika nebo obchodníka mohou killeři vydělat více.

Během jednoho roku je v Rusku zavražděno asi 25 tisíc lidí, což je na počet obyvatel přibližně 10x až 20x víc vražd než na Západě. Každý pátý je zlikvidován nájemným vrahem...


Tomasz Sakiewicz, Gazeta Polska 1995, přel.: Jaroslav Kroupa, NECENZUROVANÉ NOVINY, číslo 14/1995

Soutěž pro ty, kteří už ovládají siderické kyvadlo: 1. Otázka: Byl Boris Berezovský ve svém politickém exilu v Londýně zavražden KGB? 2. Otázka: Vraždil žurnalista KGB Ilja Žeguljov?


SLAVNÝ NÁVRAT ČEKISTŮ
- KTEŘÍ VE SKUTEČNOSTI
OD NÁS NIKDY NEODEŠLI
- DO NEJVYŠŠÍCH POZIC!!!

Grzegorz Górny,
šéfredaktor polského časopisu Fronda


Motto:
Roubíček potká po delším čase Kohna:
Tak co Kohn, koho budem volit?
No přece komunisty. To já vím, já taky,
ale poraděj mě - ve které straně!???!

Podle mnoha sovětologů bývalý Sovětský svaz řídil „triumvirát“, který se skládal z komunistické strany, bezpečnosti a armády. Všechny ostatní instituce ve státě byly v podstatě podřízené některé z těchto tří sil. Žádná z nich neměla absolutní moc a každá musela počítat s pozicí ostatních dvou. Mezi KSSS, KGB a armádou se celou dobu vedla podzemní válka o vliv ve státě, i když žádná ze zúčastněných sil nemohla ostatní úplně vyřadit, protože by tím zničila celý politický systém, a tím odsoudila i samu sebe k záhubě. Strana potřebovala represivní aparát a ten zase neměl smysl bez ideologického odůvodnění strany. Naopak armáda, kterou kontrolovala jak strana, tak i bezpečnost, celý systém stabilizovala.

Roli jazýčku na vahách a hlavního vůdce hry ve státě však vždy plnil KGB. Když po Stalinově smrti došlo k posílení Berijova vlivu a vzniklo nebezpečí, že KGB ovládne celou mocenskou sféru, uzavřely strana a armáda spojenectví. Berija byl uvězněn a okamžitě zastřelen, zatímco na ministerstvu vnitra proběhla velká čistka, při které bylo mučení a masové popravy na denním pořádku.

O několik let později zase nebývale vzrostl význam armády a jméno maršála Žukova se začalo uvádět jako jméno potenciálního „ruského Bonaparta“. Když byli z armády odsunuti straničtí političtí komisaři i příslušníci zvláštních služeb, cítily se KSSS i KGB v ohrožení. A tak uzavřely spojenectví, které příliš samostatnou armádu rychle zpacifikovalo.

Konec triumvirátu

Tento stav věci – kolísavá rovnováha a rivalita mezi oněmi třemi centry – trval do roku 1991. Tehdy ovšem jeden z hlavních hráčů definitivně ze hry vypadl – nelítostný boj o moc mezi Jelcinem a Gorbačovem způsobil, že KSSS přestala existovat. Znovu se sice později obrodila jako Komunistická strana Ruska, ale bylo to již úplně jiné seskupení, jen nevýrazný stín někdejší moci.

Z dřívějších hráčů na hřišti zůstaly dvě síly – armáda a KGB. Pro armádu to nebylo dobré období. V roce 1989 se sovětská armáda musela stáhnout z Afghánistánu a uznat tak svou porážku. Krátce poté byly staženy ruské vojenské základny ze zemí střední Evropy, a dokonce i z některých postsovětských republik, například baltských států. První čečenská válka skončila úplnou kompromitací ruské armády. Konec druhého čečenského tažení je přes drtivou převahu moskevských sil v nedohlednu. Nedostatky ruské armády nakonec obnažila katastrofa atomové ponorky Kursk, která ukázala, že věčné ruské sny o vojenské supervelmoci patří zatím do starého železa a bude nutné v tomto směru odvést ještě hodně práce...

Pro KGB poslední desetiletí na rozdíl od armády vůbec nebylo nejhorší. Zatímco armáda své základny v jiných zemích likvidovala, obě ruské tajné služby, tedy KGB i vojenské GRU, si tam své agenty ponechaly i nadále. Informace polského Úřadu na ochranu státu z roku 1995, podle kterých v nejvyšším vedení současné polské parlamentní a vládní sociálnědemokratické strany působí tři agenti KGB s krycími jmény Minim, Olin a Kat, nebyly nikdy dementovány. Kromě aféry Olin však nikdy nebyly veřejně odhaleny údaje o totožnosti těchto klíčových lidí.

Zároveň jsou mnozí západní odborníci na tajné služby, například významná analytička Amy Knightová z univerzity ve Washingtonu, přesvědčeni, že moskevští špioni ani přes oficiálně ohlášené ukončení „studené války“ Moskvou se svojí protizápadní činností nikdy ani na vteřinu nepřestali, ale na některých úsecích ji dokonce ještě dále zintenzivnili. Příkladem může být třeba aktivita Aldriche Hazena Amese – dlouholetého šéfa protisovětského oddělení CIA, ve skutečnosti však „krtka“ KGB přímo v centrále CIA, odhaleného až po mnoha a mnoha letech jeho vysoce úspěšné činnosti teprvě v roce 1994, aniž by to ovšem někoho na Západě sebeméně zneklidnilo, natož aby tajné služby Západu přijaly taková opatření, aby se něco podobného už nemohlo nikdy opakovat... Viz následující dlouhá série nevyvratitelných usvědčujících důkazů:
PROTIZÁPADNÍ ŠPIONÁŽ MOSKVY A KAPITULANTSTVÍ ZÁPADNÍCH "ELIT" (1993 - 1994)

Vytvoření oligarchů

Tajné služby si v (post) komunistické společnosti poradily mnohem lépe než armáda, mimo jiné také proto, že onen přechod od komunismu k novému systému samy připravovaly a provedly. Tento jev zevrubně popsal Vladimír Bukovskij (GRU?), vystupující na Západě jako antikomunistický disident, kterému Jelcin po neúspěšném janajevském puči prosovětských špiček dovolil nahlédnout do tajných kremelských archivů a některé předem vybrané dokumenty - poškozující konkurenční KGB a zejména kdysi všemocnou komunistickou stranu, když o GRU tam nenajdeme ani slovo - naskenovat a zveřejnit na Internetu.

Uvedené originální dokumenty a jejich anglické překlady jsou k disposici na V.Bukovsky/Soviet Archive webpage.

http://psi.ece.jhu.edu/~kaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/sovter75/sovter75-e.html

Bukovskij viděl úřední materiály politbyra ÚV KSSS přikazující najít „prověřené soudruhy“, kteří by řídili průmyslová odvětví, a dokonce vyrazili na mezinárodní finanční trhy: „Vytipovali několik ,důvěryhodných soudruhů‘ z KGB a z mladých lídrů Komsomolu, uspořádali pro ně rychlé školení o finanční kázni a o fungování volného trhu, načež jim svěřili část podniků a finančních institucí – jakoby do vlastnictví. Když se podíváme blíže na takzvané byznysmeny, kteří se tehdy z ničeho nic náhle objevili jak v Rusku, tak i ve všech ostatních zemích sovětského vojenského bloku Varšavské smlouvy, pak snadno zjistíme, že všichni pocházeli buď z řad KGB, nebo z nejlepších a nejspolehlivějších kádrů Komsomolu nebo něčeho podobného.“ říká Bukovskij Viz:

KDO JSOU A JAK VZNIKLI ČEŠTÍ MILIARDÁŘI: ČESKÁ POST/PRE TOTALITNÍ KRIMINÁLNÍ FINANČNÍ OLIGARCHIE A JÍ NADŘÍZENÉ RUSKÉ ZLOČINECKÉ TAJNÉ SLUŽBY KGB/GRU!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005101101


JAK U NÁS PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZILA NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ: HITPARÁDA OPTICKY NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH KOMUNISTICKÝCH A ESTÉBÁCKÝCH RUSKO-ČESKÝCH VELKOKAPITALISTŮ!

MRAVNĚ-POLITICKÝ PORTRÉT VYSOCE PROMINENTNÍHO RUSKO-UKRAJINSKO-SLOVENSKÉHO OKUPAČNÍHO KOMUNISTY A PRIVATIZÁTORA ANDREJE "BUREŠE" BABIŠE (=KOMUNISTICKÉ GESTAPO StB + RUSKÉ KGB + GRU!!!), PŘICHÁZEJÍCÍHO, ABY SVŮJ TRPÍCÍ ČESKÝ NÁROD ZE ZLOČINNÝCH RUKOU VLASTIZRÁDNÉ RUSKO-ČESKÉ FÍZLOKRACIE StB/KGB/GRU VLASTNÍMA ČISTÝMA RUKAMA JEDNOU PRO VŽDY NEZIŠTNĚ SPASIL!!! A PAK TAKOVÉMU SPASITELI NA SLOVO NEVĚŘTE...)))))))))

NOVÝM "DEMOKRATICKÝM" PRESIDENTEM UKRAJINY BYL PO SVRŽENÉM DLOUHOLETÉM AGENTOVI RUSKÉHO KGB JANUKOVIČOVI ZVOLEN SOVĚTSKÝ KOMUNISTA, VYSOKÝ FUNKCIONÁŘ KOMSOMOLU A SEDMÝ NEJVĚTŠÍ OLIGARCHA POROŠENKO, ZATÍM STÁLE JEŠTĚ NESVRŽENÝ DLOUHOLETÝ AGENT RUSKÉHO KGB...!!!

JEJICH POLITICI A NOVINÁŘI KGB/GRU NÁM ŘEKLI, ŽE PRIVATIZACE MÁ ZNAMENAT DEFINITIVNÍ PORÁŽKU KOMUNISMU, NE DEFINITIVNÍ VÍTĚZSTVÍ KOMUNISTŮ, DOBŘE ZAMASKOVANÝCH FÍZLŮ KGB/GRU! Viz:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013030017

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090024

C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011031903

D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005101101

E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111705

F) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012010032

G) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006040801

H) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031102

I) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031103

J) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005062501

K) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022703

L) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111704

M) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005091301


Tímto způsobem vznikla na ruské politické scéně i všude jinde v (post) komunistických zemích nová síla – rudí oligarchové. I když dostali darem v procesu podvodné privatizace do vlastnictví obrovský národní majetek, který se stal po předchozím uloupení komunistickým státem a okradení všech o všechno státním majetkem, měli být i nadále poslušní komunistické straně a spravovat ho pro ni. Když se však v Rusku i jinde komunistická strana rozpadla, zůstali s obrovským kapitálem sami. Rozhodli se tedy udělat se pro sebe a začít existovat jako reálný politický subjekt. Tato fáze vytváření "nových demokratických politických a ekonomických kapitalistických elit" rukama komunistické strany a KGB je zatím nejlépe zdokumentována na příkladu České a Slovenské republiky. Dále viz:

Grzegorz Górny, šéfredaktor polského časopisu Fronda: NA VÝCHOD HLEĎ!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121701

Impérium KGB v protiútoku

     Nadvláda oligarchů však v Rusku netrvala dlouho, protože se ke slovu dostaly - díky svým po generace budovaným posicím, kdy se udavačství dědilo a dědí z otce na syna a z matky na dceru - V RUSKU, STEJNĚ JAKO VE VŠECH OSTATNÍCH KOMUNISTICKÝCH ZEMÍCH - a díky dobře vycvičeným, zkušeným a všehoschopným kádrům i svým nepředstavitelným finančním zdrojům - znovu tajné služby.

KGB nebyl nadarmo pokládán za nejmocnější tajnou službu na světě (před zhroucením SSSR zaměstnával kolem čtyř set dvaceti tisíc lidí). Na rozdíl od sovětského průmyslu, zemědělství či sektoru služeb, které neměly naději v konkurenci se svými západními protějšky, se KGB pro západní služby ukázal nejen jako konkurent náročný, ale až příliš často i naprosto nedostižný.

      Proto také - se svými vyškolenými kádry, specializovanými zejména na společenskou sociotechniku, tedy na hlubokou masmediální a politickou manipulaci lidskou společností - ruské tajné služby – již pod novou nálepkou FSB (Federální bezpečnostní služba) – rychle získaly nazpět ztracené pozice. Stačilo několik vyprovokovaných krizí a Jelcin se stal jejich rukojmím. V posledním období Jelcinovy vlády už byli třemi posledními premiéry pouze vysocí důstojníci KGB: Jevgenij Primakov, Sergej Stěpašin a Vladimír Putin...

MRÁZ PŘICHÁZÍ
Z KREMLU...!!!
Máme se bát Putina?

Francoise THOM

Francoise Thom je historička, přednášející na pařížské Sorbonně. Je odbornicí na oblast bývalého Sovětského svazu, kde strávila 4 roky studií. Je autorkou řady publikací na výše uvedené téma.

Z francouzského originálu přednášky Faut-il avoir peur de Poutine?

Přeložila Michaela Freiová.

Jen zřídka bývá rozpor mezi veřejným míněním a názorem odpovědných politiků tak velký, jako je tomu u fenoménu Putin. Tento rozpor znamená, že veřejné mínění je citlivé na určité, zvláště otřesné aspekty činnosti nového ruského dirigenta, jako je násilí páchané každodenně v Čečensku. Odpovědní muži Západu se drží v diskusi zpátky: Clintonova - Goreho administrativa je spokojená, že byl znovu uveden do chodu proces odzbrojení, Evropané se nechávají přesvědčit o potřebě „bránit evropskou civilizaci“ proti „extremismu“ a „terorismu“. Zapomínají příliš rychle, že Putin je zkušený důstojník KGB a že jednou z taktik, kterou KGB vštěpuje svým důstojníkům, je umění projevovat před představiteli opačné strany názory, které rádi slyší. Putinova rétorika nevyjevuje o jeho osobnosti nic než obal. Ruského presidenta je třeba soudit podle jeho činů.

 

NÁSTUP

Podívejme se nejprve, jak se dostal na špici státu. Všechno má svůj počátek patrně v březnu 1999, kdy Jevgenij Primakov (viz. NECENZUROVANÉ NOVINY 02/2000 „KDO CHCE VLÁDNOUT SVĚTU“, strana 27-32, www.cibulka.cz) začal dávat najevo své presidentské ambice a vrhl na scénu prostřednictvím generálního prokurátora Skuratova halasné korupční aféry, které měly otřást jelcinovým kremelským klanem. Právě v tomto okamžiku jmenoval president Boris Jelcin Vladimíra Putina do čela Bezpečnostní rady. Válka v Kosovu mohla zdesateronásobit hrozbu, kterou v očích Kremlu představoval Primakov: něco takového skutečně mohlo podnítit vlasteneckou vlnu, která se v zemi začala zvedat. Navíc si Primakov snažil zajistit následnictví. V Kremlu vzklíčila myšlenka vytrhnout Primakovovi z rukou řízení země, využít tohoto momentu a zorganizovat následnictví konformnější se zájmy Rodiny. Tak se zrodila idea malé vítězné války v Čečensku. Primakov byl zbaven jugoslávského dossier a pak odstaven. Čečenský vpád do Dagestánu na začátku srpna 19991) byl zjevně výsledkem provokace: jak jinak lze vysvětlit, že ruské oddíly střežící hranici mezi Dagestánem a Čečenskem byly staženy a umožnily Čečencům volný průchod? A přece, tak jako často na Rusi, za jedním komplotem se skrýval druhý. Iniciátoři dagestánského scénáře - Berezovskij a ostatní členové Rodiny - stejně jako jejich čečenský protivník (a vědomý spoluhráč) Basajev zcela určitě nepředpokládali skutečnou válku. Aféra měla skončit dohodou a prosazením následníka přijatelného pro tento klan, např. generála Lebedě. Ale scénář se zvrtl ve prospěch nového centra moci, jež se tajně ustavilo během jara 1999 a zorganizovalo se kolem tvrdého jádra z lidí z kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu a vnějšímu nepříteli FSB, armádní rozvědky GRU2) a generálního štábu ruské armády. 9. srpna 1999 byl slabý předseda ruské vlády Sergej Stěpašin (viz. NN 02/2000 „KDO CHCE VLÁDNOUT SVĚTU“, strana 27-32), který krátce před tím vystřídal ve funkci Jevgenije Primakova, nahrazen Vladimírem Putinem, proti čemuž nemohl jelcinovský klan nic namítat, jelikož Putin účinně podporoval útoky na generálního prokurátora Skuratova, vyšetřujícího kremelskou mafii.3) Jenže Putin potřeboval skutečnou válku, ne jen simulovanou, jak se původně plánovalo. 9. a 13. září 1999, po zničení „vahábitských“ vesnic, otřásly několika ruskými městy smrtící exploze. Bez nejmenšího důkazu z nich Putin obvinil Čečence, přičemž sáhl k mluvě prokurátora Vyšinského: „Nelze je ani nazvat zvířaty, a pokud to jsou zvířata, jsou postižena vzteklinou.“ Už v tomto období se atentáty zdály podezřelé řadě pozorovatelů v Rusku i v cizině. Tím spíše, že 22. září chytila FSB za ruku pachatele, který instaloval výbušniny v budově v Rjazani.4) Putin ovšem tuto partii vyhrál: 23. září se Rusko vrhlo do nové války proti Čečensku, tentokrát s masivní podporou veřejného mínění rozžhaveného do běla. Díky své alianci s armádou byl Putin během války neodstranitelný, i pro samého Jelcina nedotknutelný, a už nepřestal surfovat na vlastenecké vlně. Primakovci nikdy nevyhráli bitvu o sdělovací prostředky; a teď, během několika týdnů, byl silný primakovsko - lužkovovský blok roztrhán na kusy útoky ORT, všemocného mediálního řetězce Berezovského: Lužkov byl vyhlášen za vraha a televize předvedla Primakova ochromeného houserem, zatímco Putin byl prezentován jako jakýsi Bruce Willis na ruský způsob. Provládní strana, kompletně sestavená teprve v září 1999, prudce stoupala v průzkumech veřejného mínění, i když neměla sebemenší program kromě vyhlazení Čečenců a odplaty vůči Západu. 18. prosince, během schůze bezpečnostních činitelů, si už Putin mohl potěšeně mnout ruce: „SKUPINA DŮSTOJNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍ RADY BYLA TAJNĚ POVĚŘENA INFILTROVAT JISTOU ZLOČINECKOU ORGANISACI (TO ZNAMENÁ RUSKOU VLÁDU) A SPLNILA TUTO PRVNÍ MISI ÚSPĚŠNĚ“. O několik dnů později ho Jelcin učinil svým nástupcem… Operace byla provedena s ohromující rozhodností, brutalitou a bez skrupulí. Ti, kdo ji vykonali, prokázali mimořádný talent pro manipulaci veřejného mínění (podle druhu publika se Putin opakovaně dokázal „prodat“ jako neoandropovský čekista nebo jako nový Pinochet!) a zvláště - což je v postkomunistickém Rusku novinka - pro bezchybnou disciplínu. To je třeba mít na paměti, když se ptáme, co se dá od Putina očekávat.

 

RETRO-SOVĚTSKÝ PARFÉM

Jakmile se Putin ocitl na vrcholu státní moci, neztrácel čas. Krok za krokem podnikl v zemi tažení - metodickým, by kamuflovaným způsobem. Prošpikoval Kreml petrohradskými čekisty, až poté, co odstranil jejího šéfa Borodina, dostal pod kontrolu i Hospodářskou správu; jde o instituci klíčového významu, nebo distribuuje prebendy poslancům a dalším vysokým státním funkcionářům a umožňuje ovládat státní aparát. Na konci ledna už Putin vyměnil větší část presidentových reprezentantů v guberniích. Ti neváhali a přispěchali s úkony loajality vůči novému pánovi v Kremlu. Guvernér regionu Tomsk šel tak daleko, že slíbil, že guvernéři „zařídí, aby byl zvolen v prvním kole“.5) A Rada federace to skutečně vykonala. Navíc aliance s komunisty z 18. ledna 2000 mu zajišuje kontrolu Dumy, o čemž se Jelcinovi nikdy nesnilo. A armáda? Putin je pro vojáky velmi dobře přijatelný; už obnovil vojensko-politickou výuku ve školách, povolal záložníky a zdvojnásobil rozpočet ministerstva obrany; nenaslouchá hlasům, aby tolik nepopouštěl uzdu armádě. Svědectvím je dekret ze 7. února 2000, který vrací funkce speciálním službám Federální bezpečnostní rady, pověřeným kontrašpionáží v armádě; od nynějška mají tyto služby „eliminovat negativní fenomény v armádě“. Tato formulace v komunistickém ptydepe znamená obnovu sovětského stylu armádního dohledu s jeho špiclovskými sítěmi a kvótami udání a zatčení.6)

Od června 1999 vytvořil Putin uvnitř speciálních služeb sekce pověřené dohledem nad tiskem. Ty mají zakládat materiály na novináře, identifikovat jejich zdroje, odhalovat jejich pseudonymy, nacházet jejich zdroje příjmů. Zvláštní pozornosti se těší Internet: ministerstvo vnitra neváhalo zorganizovat policejní šáru u majitele údajného rebelantského hnízda. Zjevně se jelcinovská glasnos stane pouhou vzpomínkou: 17. ledna 2000 podepsal Putin dekret, který opravňuje 40 ministrů a aparátčíků klasifikovat stupeň utajení informací podle vlastního uvážení. Funkcionáři odpovědní za úniky informací budou postihováni.7)

Inteligence se vyvíjí masivně pro - putinovským směrem, i když ne vždycky spontánně: režisér Mark Zacharov například obdržel z Kremlu telefonát s výzvou, aby přijal místo u Putina. Přijal je a na svou obranu uvádí, že chtěl zajistit přežití svému divadlu. Ale velmi mnoho představitelů „tvůrčí inteligence“ je spíše šastných, že se vracejí staré dobré sovětské zvyky: jak odolat, když je president ujišuje, že „jejich slova mají velký společenskopolitický význam“ a když naříká nad tím, že nejsou „integrováni do systému státních ocenění“ (ITAR-TASS 1. března 2000); a když to říká jim, kteří se cítili za Jelcinova režimu tak zanedbáváni? Profesoři petrohradské university se sami chopili pera, aby se dožadovali cenzury satirického televizního vysílání, které přirovnali k informačním Kašpárkům, pod záminkou, že zpochybňuje prestiž šéfa státu. To Putinovi umožnilo, aby se do věci vložil a zaujal pozici obhájce svobody projevu, tak jako kdysi Stalin paternalisticky mírnil své nejhorlivější lokaje.

A samozřejmě nezapomeňme na speciální služby policie. Putin zatím ještě neměl odvahu odstranit Rušajla, ministra vnitra blízkého Berezovskému, ale - v souladu s osvědčenou komunistickou byrokratickou taktikou - se jej už straní, odstraňuje jeho příznivce a provádí čistku v centrálním aparátu ministerstva vnitra (MVD). Klíčové posty FSB (nová ruská kontrarozvědka, nástupce KGB – boj proti vnitřnímu a vnějšímu nepříteli) kontroluje klan čekistů, kteří vyrostli v Putinových stopách. Uvnitř FSB navíc, tehdy ještě prozatímní president, vytvořil nové ředitelství pověřené propagandou. Současně vytvořil ozbrojené rameno FSB, Středisko zvláštního poslání, a posílil Ředitelství vnitřní bezpečnosti, které dohlíží na důstojníky FSB: ti k němu nejsou vždycky loajální a on to ví.8) Oživil praktiky 5. správy KGB neblahé paměti (tento organismus byl pověřen persekucí disidentů); nařídil FSB nasadit buňky do politických stran, zařadit špicly do doprovodu politických osobností a zintenzivnit verbování novinářů. Vedle masivního sovětského dědictví Putin používá také nové, postkomunistické nástroje: armádu finančních úředníků o 32 000 osobách, kterou lze po libosti vypustit proti všem potenciálním politickým odpůrcům. 6. ledna 2000 (tedy šest dní po převzetí moci) získal „Fisk“ (a sedm dalších speciálních služeb včetně tajné presidentské služby a tajné služby Parlamentu) právo umísovat odposlouchávání a kontrolovat elektronickou poštu. Putin se také chystá vytvořit novou super-policii, pověřenou „bojem proti korupci na nejvyšších místech“. MVD (ministerstvo vnitra) bylo mj. pověřeno zajišovat „vhodně“ volební kampaň a dohlížet na ideologii různých kandidátů; přestupníci jsou předáváni soudu. Volební komise na všech úrovních vyjádřily spontánně své přání přijmout do svých řad reprezentanty tohoto ministerstva a úřady mají povinnost tomuto požadavku vyhovět.9)

  

CO LZE OD PUTINA OČEKÁVAT? 

Putinovi přívrženci v Rusku i na Západě vyčerpávají svou výřečnost na to, aby přesvědčovali své zneklidněné posluchače, že Putinova kágébácká minulost nebude mít žádný význam. Naopak: jeho formace v KGB mu vštípila pragmatismus a šíři pohledu, kterou aparátčíci postsovětského období neznají. Tento optimismus je proto třeba mírnit. Putin šel nabídnout své služby KGB ve věku 17 let. Tak ranné rozhodnutí vstoupit do organizace, o níž všichni lidé v SSSR věděli, že je kriminální povahy, vyjevuje vzácnou vůli k moci u adolescenta, který se nevyznačoval žádným zvláštním nadáním. Jaké jsou skutečné duchovní a morální základy, charakteristické pro čekistické prostředí? Stačí strčit nos do archivů KGB, aby se mýtus pragmatismu rozptýlil: tento organismus byl nejobskurantnější a ještě zkamenělejší, než komunistické ptydepe různých oddělení Ústředního výboru.

Putinova minulost je převelice důležitá, ale ne pro ty důvody, které uvádějí apologeti KGB. Čekistická mentalita se u něho projevuje absolutní vírou v manipulaci: „JSOU TŘI ZPŮSOBY JAK JEDNAT S LIDMI“, řekl jednou laškovným tónem: „ZPĚV, VODKA A HROZBA VRAŽDOU“.10) Z toho vyplývá, že neváhá postavit se do čela boje proti korupci poté, co obsadil klíčová místa ve dvou organizacích, jež patří k nejproslulejším mafiánským strukturám v celém Rusku; na petrohradské radnici a v Hospodářské správě Kremlu; ukazuje to, jak účinně uvedl do praxe tuto filosofii a uměl zavřít ústa novinářům: SLOVO PRO NĚJ NEVYJADŘUJE MYŠLENKY NEBO CITY, ALE JE ČISTĚ JEN NÁSTROJEM MANIPULACE DRUHÝCH. Tak se vysvětluje jeden z putinovských paradoxů, který šokuje pozorovatele - totiž jeho schopnost říci jeden den jednu věc a za pár dní její naprostý opak.11) Reformátoři i komunisté v Rusku jsou tím zmateni: každý z obou táborů si představuje, že může Putina získat, horlivě podporuje „dobrého“ Putina proti neblahým vlivům opačného tábora. Připomeňme si, že jsou to přesně ty metody, jichž užíval Stalin, aby udržel svou tyranii.

Ze své čekistické praxe si Putin odnesl HLUBOKÉ POHRDÁNÍ LIDMI, jež Západ pokládá za pragmatismus. Tento člověk, který na Nový rok rozdává svým oddílům v Čečensku lovecké nože, ujišuje, že chce vštípit Čečencům „krásu a dobro“. Ten, kdo vědomě dal ruským politikům právo vyjadřovat se v jazyce sebranky, vytváří s velkou vlasteneckou fanfárou orgán pověřený hájit čistotu ruského jazyka ohroženého ... anglikanismy!12) Ten, kdo PRONESL PŘÍPITEK NA STALINOVU POČEST (!!!), předstírá obdiv ke Galině Starovojtovové, jedné z nejrespektovanějších osobností demokratického hnutí, jež byla zavražděna. Člověk, který velebí dobrovolníky pro jejich „morální hodnoty“, prohlásil: „Podstatný je účel, a prostředky, které k němu vedou, jsou jen málo důležité.“13) Ze své minulosti u KGB si Putin rovněž odnesl paranoidní pohled na mezinárodní vztahy: právě s ním se vrací klasická sovětská distance mezi „nimi“ a „námi“, leninistický amalgám politických odpůrců a „zrádců“14), koncepce jediné Rusi, jež čelí „nepřátelskému okolí“15), přesvědčení, že platí jen politika síly, což se týká i vztahu k demokratickému Západu.

O Putinových vládních projektech se ví málo. Jeho asistenti vysvětlují, že detailní program by byl vystaven kritice, a Rusové jsou - podle nich - „unaveni konfrontací“. To, co potřebují, jsou „společné hodnoty, které dávají přednost rozvoji státu a mocnému duchu národa“.16) Je třeba „formovat v Rusku ducha jednotného vedení“ (otevřený dopis z 26. února 2000). Příval putinovských formulací nevylučuje občas temné souvislosti: tak totiž podle něho je i čečenská válka „důležitým krokem k suverenitě práva“; ale „je to jen první krok, po němž přijdou další“.17) A Putin říká cokoli, o lekcích ze sovětské tragédie desítek milionů povražděných příliš nepřemýšlí, protože to by nemohl prohlásit: „Čím silnější je stát, tím svobodnější je člověk“18), ani by nemohl vypustit ze svých - údajně právnických - úst tuto perlu: „Moc státu a moc justičních orgánů představují jednotný mechanismus“.19) Rusové sní o „jednotě“ a o „konsolidaci“ a Putin určuje, že Rusové zjevně nemají právo na příliš velký počet politických stran. Vypadá to spíše tak, že by prozatímní president dával přednost systému dvou stran: nejraději by viděl, aby politickou scénu okupovala jeho strana, „Jednota“, a komunisté. Pokud jde o program, jsou tyto dvě skupiny stěží rozeznatelné jedna od druhé, takže lze pochybovat, zda by se jednalo o dvoustranický systém anglosaského typu; spíše by to přineslo obnovení jednoty strany a státu.20)

Můžeme věštit budoucnost Ruska sledováním balónků, jež v poslední době vypustil tisk, protože ty naznačují směr větru a možná vyjevují obrysy onoho „silného státu“, který Putin slibuje vybudovat. „Iniciativy mas“ odhalují více než návrhy presidentského kandidáta. 26. února 2000 adresovala skupina guvernérů prozatímnímu presidentovi otevřený dopis, v němž navrhuje ustavit sedmileté funkční období presidenta, volit presidenta nepřímo, tedy ne už občany, ale znormalisovaným parlamentem, nahradit Radu federace poradní Radou státu a volit Dumu většinovým systémem, který si vynutí přechod na systém dvou parlamentních politických stran. Současně tato skupina navrhuje odstranit volbu guvernérů a přeskupit regiony Ruské federace, čímž by se podařilo potlačit národní republiky. Pokud jde o sedmileté období, dal se už Putin slyšet, že by tomuto návrhu přál. Pokud jde o guvernéry, ponechal by jejich volitelnost, ale zbavil by je podstatné části moci, kterou by přenesl na presidentské reprezentanty (byl by to ekvivalent druhých tajemníků za sovětské éry). Co se týče ekonomiky, zdůrazňují optimisté liberalismus putinovského „think-tanku“, vedeného Germanem Grefem21); pesimisté zvažují skutečnost, že Oddělení hospodářské kontrarozvědky Bezpečnostní rady upravovalo hospodářský program příští vlády a že velká témata, jež tento orgán sleduje, Putin opakuje.22) Pokud jde o sociální záležitosti, bude Putin nejspíš také upřednostňovat vojensko-čekistické metody; tak nedávné rozhodnutí vlády vyzývá vojenské jednotky, aby „adoptovaly“ malé sirotky nebo děti svobodných matek už ve 14 letech.23)

Z četby Putinových textů je jasné, že přeje-li si prosperitu Ruska, není to ani tak proto, aby se ruským občanům dobře dařilo, ale spíše proto, že bosé obyvatelstvo by nemohlo vybudovat supervelmoc (viz. NN 02/2000 „KDO CHCE VLÁDNOUT SVĚTU“, strana 27-32); navrhuje-li návrat k „morálním hodnotám“, pak proto, že jsou - podle něho - „základnou patriotismu“. Tyto jeho texty působí zneklidňujícím dojmem autoritářství. Jediný ekonomický návrh, který se vynořuje z manifestu z 26. února 2000, je vyhotovení inventáře státních zdrojů! Oblíbený Leninův slogan „inventarizace a kontrola“ přichází, jak se zdá, znovu ke slovu.

Bezprostřední cíl Putinovy zahraniční politiky je jasný: v prvním tahu obnovit Sovětský svaz a současně si zajistit pasivitu Západu i - proč ne - jeho hospodářskou pomoc. V listopadu 1999 Putin prohlásil, že „strategické zájmy Ruska zahrnují regiony na jih od Ruska i oblasti Baltu“. Ve svém programu z 26. února 2000 vyhlašuje, že slabé prostředky Ruska nijak nepřekážejí tomu, aby se země pustila do „vnější politické expanze v pozitivním smyslu toho slova“. 1. prosince 1999 přijala Duma v prvním čtení návrh zákona, nazvaný „Podmínky soudržnosti Ruské federace a vytvoření nového územního útvaru uvnitř této Federace“. Tento zákon nejen nařizuje nové propojení „subjektů“ federace, ale počítá i s možným začleněním cizích států nebo území patřících těmto státům do této federace (článek 4).24) Nová bezpečnostní doktrína Ruska říká, že bude „chránit práva Rusů v cizině prostředky politickými, hospodářskými I JINÝMI“. Díky tomuto návrhu, který Duma 17. května 1999 přijala, tento zákon formuluje oficiální politiku vůči Rusům v cizině. Podle zákona RUSKO MŮŽE OPATŘIT SVÝM OBČANŮM V CIZINĚ PROSTŘEDKY K  USTAVENÍ MÍSTNÍ SPRÁVY.25) Další významný detail: Putin navrhuje speciálním státním službám CEI, aby se sjednotily pod střechou Bezpečnostní rady a vytvořily „zaatou pěst“, samozřejmě pod záminkou „boje proti terorismu“. Vytvoření tohoto „antiteroristického centra“ se předpokládalo v květnu 2000.26) Ze souboru uvedených prvků LZE PŘEDPOVĚDĚT POLITIKU AKTIVNÍ SUBVERZE VŮČI STÁTŮM „BLÍZKÉ CIZINY“, kamuflované jako boj vnitřních frakcí, např. odvetou ruských menšin, jež si činí nárok na „právo na sebeurčení“.

Tento „PŘEDNÍ CÍL“ - abychom užili oblíbenou terminologii pana Putina - se vysvětluje novou interpretací mezinárodních vztahů ruskými elitami. Ty si začínají uvědomovat sterilitu a kontraproduktivnost svého otevřeného rétorického antagonismu vůči Západu. Začínají pomalu chápat, že ve své geopolitické zaslepenosti přehlédly důležitost fenoménu globalizace a „nového světového řádu“.27) Vliv zvláštních služeb na zahraniční politiku, na něž se Putin patrně orientuje, je evidentní. Udržuje ho neustálé vědomí slabosti Ruska a nutnosti vyhnout se pádu do náruče Spojených států jako jejich spojenec. Odtud plyne ona přednostní volba nepřímých prostředků: raději diskrétně stavět Evropu a Čínu proti Washingtonu a zůstávat v zákulisí, než se pouštět do marných veřejných výzev k „multipolaritě“.28) Rusko musí konstruovat „strategickou unii s Eurasií a přenechat nebezpečnější úlohu konkurenta Spojených států silnějším zemím...

Celý boj za „národní zájmy Ruska“ nemůže být jiný než skrytý... RUSKO SE MUSÍ DRŽET SKRYTÉHO ODPORU a oponovat ‚agresorovi‘ TAK, ABY NEZAHLÉDL JEHO RUKU ZA PŘEKÁŽKAMI, NA NĚŽ NARÁŽÍ.“29) RUSKO SE TEDY ORIENTUJE NA POLITIKU ZÁLUDNÉ OPOSICE VŮČI ZÁPADU A STŘEŽÍ SE ODHALENÍ, JEŽ BY VYPROVOKOVALO ORGANISOVANOU REAKCI A EKONOMICKÉ SANKCE.

Rozchod s primakovským dědictvím je spíše zdánlivý, ne tak skutečný. Oživují se pouta se starými sovětskými klienty. Rusko podepisuje 10. února 2000 smlouvu se Severní Koreou, jež nahrazuje smlouvu z roku 1961 a je odpovědí na americký projekt TMD (Theatre Missile Defense) proti nukleární hrozbě ze strany Severní Koreje. Den po návštěvě ruského ministra zahraničí oznamuje Pchongjang, že oživí svůj vojenský nukleární program, pokud se Spojené státy rozhodnou revidovat smlouvu ABM z roku 1972. Žirinovskij30) 7. února prohlašuje, že obdrží od Saddáma Husseina práva pro ruská plavidla kotvit na iráckých námořních základnách. V téže době se Vietnam, který se odvrací od reforem, přibližuje Rusku, s nímž uzavírá „strategické partnerství“ vyhlášené 14. února 2000 během návštěvy ruského ministra zahraničí Ivanova v Hanoji. Ruské námořní jednotky se budou moci vrátit na základny v Sam Ranh31) a v Sýrii. V obavě, že navrácení Kurilských ostrovů, jež slíbil Jelcin, by posílilo pozici Japonska vůči Pekingu a usnadnilo jeho alianci s Washingtonem, dává Moskva Tokiu najevo, aby nepočítalo s ústupky Ruska v této oblasti.32)

Už od loňska reaktivovalo Rusko prodej zbraní, a to starým zákazníkům SSSR. V červenci 1999, v okamžiku, kdy Izrael zahájil mírová jednání s Damaškem poté, co naléhavě žádal Moskvu o zprostředkování, prodává Rusko Sýrii - za 1,25 miliardy dolarů - letadla MiG-29, SU-27, tanky T-80 a protivzdušné rakety S-300. Írán a Spojené arabské emiráty pomohly tuto smlouvu financovat - za moskevské asistence. Současně Rusko podepisuje smlouvu s Irákem ve výši 160 milionů dolarů na posílení jeho protivzdušné obrany. Dodává Indii bombardéry Tu-22, bitevní letadla, rakety a ponorky. Obnovuje dodávky zbraní marxistickému režimu v Angole. V říjnu 1999 se konají první čínsko-ruské manévry.33) První cizinec, s nímž se Putin ještě jako prozatímní president setkal, byl čínský ministr obrany. „Kreml se rozhodl učinit maximum pro to, aby se Čína stala vojenskou mocností první třídy“.34) Rusko významně zásobilo Čínu torpédoborci vybavenými raketami SSN-22, schopnými zasáhnout americká letiště.

To všechno Putinovi nijak nebrání v tom, že POKRAČUJE VE STARÉM SOVĚTSKÉM PROJEKTU: ROZBITÍ NATO ROZDMÝCHÁVÁNÍM NESHOD MEZI WASHINGTONEM A EVROPANY, TLAKEM NA EVROPU, ABY SE VZDALA VAZBY NA SPOJENÉ STÁTY ve prospěch politiky konformnější přáním Kremlu a POVZBUZOVÁNÍ AMERICKÝCH OBAV O BUDOUCNOST ATLANTICKÉ ALIANCE. Moskva se rozhodla tlačit na dva neuralgické body: Kosovo a americký projekt protiraketové obrany. 30. prosince 1999 Miloševič prohlašuje, že si Srbsko podrží kontrolu nad Kosovem. Jeho generálové ohlašují na letošní červen návrat „srbských oddílů“ v souladu se smlouvou z 9. června 1999 mezi NATO a Bělehradem. A toto přitvrzení ze strany Bělehradu následovalo po návštěvě ruského ministra obrany Sergejeva v Jugoslávii 23. prosince 1999 - po návštěvě, při níž se diskutovaly dodávky jugoslávské armádě: šlo o nové protivzdušné rakety a letouny SU-27 a MiG-29. Ruští vojenští představitelé neskrývají svůj úmysl „vybudovat u Prištiny vojenskou základnu“.35) Tutéž návnadu sblížení s NATO, naznačenou v únoru, lze vysvětit vůlí Moskvy využít do krajnosti odpor Evropanů vůči americkému rozhodnutí revidovat smlouvu ABM. Tváří-li se Moskva, že chce oživit vztahy s NATO, pak proto, že DOUFÁ VE ZDŮRAZNĚNÍ SVÁRU. V očích ruských elit totiž samotná americká přítomnost na evropském kontinentě brání pohlcení západní Evropy ruským horizontem. Tento pohled, který je plně v sovětské tradici, vyjevuje jedna Putinova poznámka ke Clintonovi, pronesená loni v listopadu: „Vy máte severní Ameriku a jižní Ameriku, vy máte Afriku a Asii. MOHLI BYSTE NÁM NECHAT ALESPOŇ EVROPU.“36) Tak jako v případě „blízké ciziny“, energetická závislost Evropanů na Rusku má zajistit jejich povolnost.

Tímto DŮRAZEM NA REINTEGRACI STARÉHO SOVĚTSKÉHO IMPERIA POD HEGEMONII MOSKVY a na oživení euroasijského projektu chce putinovská ekipa dát geopolitickou odpověď na problém globalizace. Bere ale přitom do úvahy dopady, jež bude mít na Rusko pojem „nového světového řádu“, formulovaný presidentem Bushem po operaci „Pouštní bouře“: podle tohoto pojmu se mezinárodní společenství automaticky postaví proti těm, kdo porušují světový pořádek, proti jakýmkoli agresorům - a jsou to staří spojenci nebo odpůrci. Ruské elity si vyvodily závěr z války v Kosovu: NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE OVLÁDAT INFORMACE. Všecko v posledku spočívá na „komunikaci“ (viz. NN 17/2000: „III. SVĚTOVÁ VÁLKA O VĚDOMÍ LIDÍ UŽ DÁVNO ZAČALA“, strana 17 – 23). Právě proto bylo nutné, aby se Rusko prezentovalo jako obě agrese ještě předtím, než obnovilo válku v Čečensku: proto umožnilo vpád do Dagestánu a tzv. čečenské atentáty v Rusku. Dnes Putinova ekipa, osmělená vnitřním úspěchem své propagandy, ROZJÍŽDÍ VELKOU OPERACI VYLEPŠENÍ OBRAZU RUSKA V ZAHRANIČÍ.37) Konstatujeme už první efekty této kampaně. Moskevská propaganda, odlehčená o marx-leninský balast, ale stále disponující starými sítěmi a technikami sovětského vlivu, slibuje velký úspěch.

 

Co dělat - tváří v tvář Putinovu Rusku?

Tento člověk, který vybudoval svůj politický vzestup na nenávisti a na výzvách k vyvraždění jednoho celého národa, má šanci ukovat nástroje totální moci. Podaří se mu skutečně vydobýt diktátorský stát, jehož kostru rozeznáváme už po několika měsících vlády? V Rusku už mnoho iniciativ skončilo v písku. Někteří Jelcinovi oblíbenci už zkoušeli - nicméně marně - „obnovit vertikálu moci“.38) Nelze také zapomínat na nesmírnou ruskou netečnost, která je pro putinovský projekt nebezpečnější než nějaká - nepravděpodobná - aktivní opozice. Putin má ovšem jisté „kvality“, jež z něho mohou učinit diktátora tak byrokratického státu, jakým Rusko je. Umí usilovně pracovat, umí se soustředit na detaily, má talent manipulovat, rozhodovat, předstírat, vyniká obojakostí a brutalitou i nezbytnou vůlí k moci. Stačí, když jeho voluntaristický přístup probudí hořkost z nějakého vnitřního plánu, a už bude v pokušení ji kompenzovat politickou agresí navenek: pro ruské dirigenty bylo často snazší rozsévat bouři venku než vládnout doma. To vše vyvolává obavy, že Putin po svém bleskovém vzestupu může být rychle zatracen. Uvažme, že přinejmenším na Západě může narazit na opozici, která se nenajde v Rusku. Nicméně cesta appeasementu, na kterou se - jak se zdá - vrhají odpovědní lidé Západu, MŮŽE POUZE A JEDINĚ POVZBUDIT DALŠÍ ZLOČINY. Evropa by neměla tolerovat nestydatost ruských vůdců, kteří využívají její jméno, aby zdůvodnili zločiny páchané proti čečenskému lidu. Putinovské úlety vyžadují bdělou odpověď, pevnou a SLADĚNOU odpověď Západu. V žádném okamžiku, a zejména na začátku, NELZE PŘIPUSTIT, ABY SI MOSKVA MYSLELA, ŽE POLITIKA SÍLY SE JÍ VYPLATÍ VÍC NEŽ POLITIKA SPOLUPRÁCE. A přesto se v ruských záležitostech Západ stále nechává ukolébávat iluzemi jen proto, aby se vyhnul realitě, která je stále znepokojivější.


Francoise Thom, 1999/2000

Poznámky:

1) První fáze čečenské války začala obsazením několika dagestánských vesnic Basajevovými lidmi. Ruské oddíly je klidně nechaly projít do Čečenska, navzdory potyčkám, které se tu odehrály o několik dní dříve, a navzdory hlášení FSB, jež 5. srpna 1999 upozorňovala na akutní nebezpečí vzbouřenecké ofenzívy. První ruská reakce byla nepřiměřená a málo účinná. Premiér Stěpašin chtěl svěřit operaci jen ministerstvu vnitra. Armáda zasáhla až později, když Putin nahradil Stěpašina.

2) Vojenská výzvědná služba.

3) Kremelský klan vyvinul na jaře 1999 velkou snahu, aby se zbavil prokurátora Skuratova, který se už od poloviny ledna příliš zajímal o různé aféry příslušníků okruhu blízkého presidentu Jelcinovi, jako byla slavná aféra Mabetexu. Prokurátor učinil kompromis, jelikož televize šířila kazetu, jež ho předváděla v nejprostším úboru mezi dvěma dámami lehkých mravů. Operaci k neutralizování prokurátora svěřil Kreml Putinovi.

4) FSB v tísni uvedla, že se jednalo o cvičení a že pytle s modrým práškem, instalované jejími lidmi, obsahovaly cukr. Současně šetření britského „Observeru“ a ruských žurnalistů však ukázalo, že modrý prášek byl patrně hexogen a že pytle byly opatřeny detonátory. Novaja Gazeta 13.3.2000, The Observer 12.3.2000.

5) Nězavisimaja Gazeta, 19.2.2000.

6) Moscow Times, 19.2.2000.

7) www.gazeta.ru, 2.2.2000; New York Times, 29.2.2000.

8) Zavtra, č. 7, 15.2.2000. Též www.flb.ru (Sergej Lužnikov - Sergej Sokolov: „How Long To Wait for a Putingate?“)

9) www.gazeta.ru, 25.2.2000.

10) Soveršenno Sekretno, č. 2, 2000, s. 4.

11) 11. února prohlásil Putin v Krasnodaru: „Většina podniků je v rukou neschopných vlastníků a stát by měl zásahnout.“ 18. února prohlásil v Irkutsku: „Je neúnosné, aby stát jeden den garantoval právo na vlastnictví a pak inicioval redistribuci tohoto vlastnictví.“

12) Moscow Times, 18.2.2000.

13) Nězavisimaja Gazeta, 26.2.2000.

14) Během volební kampaně loni na podzim kritici války v Čečensku byli prohlašováni za agenty v cizím žoldu. Během volební kampaně v únoru 2000 (nebo toho, co se konalo místo ní), bylo věnováno mnoho prostoru temným „komplotům“, jež ohrožovaly život prozatímního presidenta. Jeho zavraždění nepřipravovali jen Čečenci, jak ujišovali lidé blízcí Kremlu: nepřátelé se hemžili všude. Toto uměle vyvolané „napětí“ sloužilo k tomu, aby se zakryla prázdnota putinovského programu.

15) Putin prohlásil před ruskými posluchaři: „My žijeme na východě, ne na západě. My máme právo rozhodnout, co chceme, co jsou úvěry, za které bychom si mohli kupovat lízátka, pokud bychom dovolili, aby bylo anektováno naše území od Černého moře ke Kaspickému moři.“ (The New Republic, 29.11.1999). Což mu nijak nepřekáží, aby představitelům druhé strany netvrdil, že „Rusko je částí Západu (IHT, 28.2.2000).

16) Projev z 27. února.

17) Tamtéž.

18) Tamtéž.

19) Nězavisimaja Gazeta, 25.2.2000.

20) Na zakládajícím kongresu strany „Jednota“ prohlásil šéf strany S.Š...., že moc státu „by se měla nakonec stát mocí strany“. Když vysvětloval jednomu žurnalistovi, proč se setkání konalo v Kongresovém paláci, který byl kdysi sídlem KS SSSR, učinil Š.... výmluvnou poznámku: „Proč se Němci vrátili do Reichstagu? Protože Reichstag byl historickým sídlem moci, byl sídlem řízení země.“ (www.gazeta.ru, 28.2.2000; Moscow Times, 29.2.2000).

21) Jednalo se o „Centrum strategického plánování“, vytvořené v prosinci 1999. Toto centrum je v zásadě pověřeno vypracováváním vnitřní i zahraniční politiky příštího ruského presidenta, i když jeho skutečný vliv na Putina nebyl prokázán.

22) www.polit.ru, 2.2.2000.

23) Viz Maša Gessen: „Lockstep tu Putin’s New Military Order“, New York Times, 29.2.2000.

24) www.gazeta.ru, 25.2.2000.

25) RFE/RL, 20.5.1999.

26) Putin zdůvodňoval přední postavení FSB před ministry vnitra států SNS tím, že KGB bylo vytvořeno všemi republikami SSSR, a je tedy přirozené, že zemím SNS by měla sloužit následnická organizace KGB, tedy FSB. Ta může formovat kádry speciálních služeb SNS a poskytovat jim zbraňové vybavení (www.gazeta.ru, 11.3.2000; Segodňa, 10.3.2000).

27) Viz podrobnou analýzu Viktora Jasmanna „Rusko mezi geopolitikou a globalizací, RFE/RL, 14.3.2000.

28) Viz Georgij Kunadze: „Russia Pursues New Foreign Policy“, The Jomiuri Šimbun/Daily Jomiuri, 14.3.2000: „Aplikace doktríny multipolarity, uplatňovaná Jelcinovou administrativou, vedla ke katastrofě. Ve jménu této doktríny si Rusko vytvořilo ambice na statut dědické supervelmoci a odmítá stávající svět tím, že zahajuje protizápadní křížové tažení.“

29) Michail Děljagin: „Kto posejet vjetěr, tot požnět burju“, Moskva, č. 9, 1999.

30) Žirinovskij byl opakovaně pověřován Dumou jednáním s Irákem.

31) Ruský nárok na základnu v Sam Ranh vyprší v roce 2004. Rusko hodlá jednat o jeho prodloužení výměnou za vymazání vietnamského dluhu. Viz www.stratfor.com, „Washington, Moscow and Beijing covet Vietnam’s ports“, 16.3.2000.

32) Zavtra, č. 7, 15.2.2000.

33) Damir Džamaldinov: „Velikuju kitajskuju stěnu zaščiščat naši SU-27“ (www.deadline.ru, 1.3.2000).

34) Nězavisimaja Gazeta, 15.1.2000.

35) Aleksej Smirnov: „Kosovo bude ruské“, www.gazeta.ru, 18.3.2000: „Významná ruská vojenská přítomnost od nynějška zabrání silám NATO napadnout Bělehrad“.

36) Citováno z: André Fontaine: „Proč Západ trpí Putina“, Le Monde, 20.3.2000.

37) Segodňa, 10.3.2000.

38) To byl případ Jelcinova dlouholetého tělesného strážce Koržakova, který údajně dosazoval k moci „silové ministry“, jak se v Rusku tvrdívá. Jeho moc byla neutralizována Čubajsem, který současně zopakoval plán Jelcinova volebního vítězství v roce 1996.

NECENZUROVANÉ NOVINY číslo 1/2001"NOVÉ DEMOKRATICKÉ RUSKO"
STARÉHO KGB SE PŘEDSTAVUJE:

Ruský prezident Vladimír Putin
čelí obvinění z podpory zločinců!


N
EW YORK/MOSKVA - Němečtí šéfové rusko-německé firmy SPAG jsou vyšetřováni kvůli praní špinavých peněz. Členem dozorčí rady přitom byl od samého počátku nynější ruský prezident. Podivné kontakty ruského prezidenta Vladimira Putina s firmami spojenými s organizovaným zločinem se již v roce 2000 staly důvodem, proč Washington prosadil zařazení Ruska na černý seznam států napojených na praní špinavých peněz.

Jde o další ze série odhalení, které pronásledují Putina od okamžiku, kdy po roce 1991 začal řídit zahraniční ekonomické aktivity Petrohradu, v éře později záhadně zavražděného starosty Anatolije Sobčaka. S odvoláním na vysokého představitele administrativy bývalého prezidenta Billa Clintona to tvrdí poslední číslo amerického časopisu Newsweek.

Nynější prezident v té době inicioval, případně schvaloval projekty, které pak realizovaly firmy spojené s organizovaným zločinem. Putin se stal Sobčakovým pomocníkem především díky tomu, že byl přímo spojen s tajnou službou FSB a dalšími strukturami, které byly nástupkyněmi sovětské KGB. "Potřebuji pomocníka. Já se dokonce bojím vycházet z kanceláře. Vůbec nevím, co jsou všichni tito lidé zač," postěžoval si tehdy starosta na až příliš aktivní "nové Rusy", byznysmeny ruského státního i nestátního organizovaného zločinu.

Německá stopa vede do Kremlu


Jednou z Putinových zásluh o rozvoj rodného města se stalo spojení s německými podnikateli - důstojníky východoněmeckého komunistického Gestapa Stasi. Známé Dresdner Bank například pomáhal zajistit kanceláře v budově bývalého německého velvyslanectví. V dalších případech aktivní Sobčakův zástupce dohodl odprodej nemovitostí v rámci privatizace městského majetku.

Podle údajů polského listu Rzeczpospolita se do paměti zapsal především "prodej" hotelů Astoria a Europa. Největší problémy však působilo a dosud ruskému prezidentovi působí spojení s německo-ruskou firmou SPAG...

Spoluzakladatel této firmy, se kterým dojednal nesčetně obchodů, německý právník Rudolf Ritter, je právě nyní vyšetřován v lichtenštejnskou a rakouskou prokuraturou. Obviněn je z praní špinavých peněz - v tom nejméně jednoho milionu dolarů pro kolumbijský drogový kartel. Newsweek, podobně jako o něco dříve italský list La Repubblica, tvrdí, že Putin byl členem dozorčí rady SPAG. Figurovat v ní měl dokonce až do 7. května 2000 - tedy do své prezidentské inaugurace. Mluvčí Kremlu to ovšem jako vždy kategoricky popírají, aniž svoje tvrzení podpírají jediným důkazem. Proti Putinovi navíc svědčí jeho úzké vztahy s vysoce aktivním činitelem SPAG, jistým Vladimirem Smirnovem. Toho si dokonce později vzal i do hospodářské správy své prezidentské administrace.Věrné přátelství protizápadního špiona,
byznysmena z pračky špinavých peněz
a nefalšovaného velkého ruského mafiána...


Podivné spojení Vladimirů, komunistického špiona a (post) komunistického "podnikatele", dovršil kontakt s třetím mafiánem Vladimirem Barsukovem (Kumarinem). Ten byl velkým bossem petrohradských kasin a restaurací a je pokládán za hlavu tzv. tambovské mafie. Důvěryhodné ruské zdroje potvrdily, že Putin a Smirnov jsou do dnešního dne spolumajiteli luxusního "městečka" víkendových rezidencí ruských i zahraničních boháčů u Petrohradu.

Informace západních novinářů kupodivu nechaly většinu ruských politiků a masmédií v naprostém klidu... Pouze Sergej Juščenkov, člen parlamentní frakce strany Svaz pravých sil, vyjádřil zklamání nad tím, že Kreml k celé sérii obvinění Putina stále mlčí. "Podle mého názoru je nutné obrátit se k soudu. Informaci tentokrát přinesl respektovaný časopis, a může tak být zasazen těžký úder celé zemi," řekl poslanec. Bez odezvy...

Představitelé z bezmála třiceti států budou zanedlouho rozhodovat, zda mají zavést sankce proti Rusku jako zemi umožňující praní peněz zločinných syndikátů.Vraždy na státní objednávku


O tom, jak v Rusku již dlouhou dobu srůstají ruské tajné služby a organizovaný zločin do jednoho organismu, tento týden vypověděl i skandální text publikovaný pravicovým listem Novaja gazeta. V úryvcích z připravované knihy dlouholetého pracovníka FSB Alexandra Litviněnka se podrobně líčí, jak ruská kontrarozvědka cílevědomě řídila činnost mnohých zločineckých struktur. Viz: http://www.maidan.org.ua/static/mai/1109731267.html

Litviněnko, který v květnu 2001 získal politický azyl v Británii, je spojencem protiputinovského magnáta Borise Berezovského. Jeho tvrzení jsou ale podle znalců přesná. Putinovi kolegové, a to i v době, kdy Vladimír Putin sám od roku 1998 FSB řídil, měli jednak od soukromých firem získávat peníze pro vlastní potřebu, ale současně je využívat i k plnění "delikátních úkolů" - k vraždám.

Litviněnko v této souvislosti uvádí dlouhý seznam zemí (mimo jiné Jugoslávii, Ukrajinu, Irák), kde najatí vrazi likvidovali lidi, kteří se tam pokoušeli před FSB skrýt. Marně. Viz

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003092402


RUDÁ MAFIE V NEW YORKU
Rusové zatím nejsou schopni úspěšně se zapojit do světové ekonomiky, a tak - vedle nezpracovaných nerostných surovin - vyvážejí to jediné, co umějí opravdu dobře - organizovaný zločin, napojený a řízený KGB a GRU. Tímto způsobem vysávají celý civilizovaný svět a parazitují na něm.

Americký deník The New York Times 19. srpna 1999 zveřejnil zprávu, která otřásla celou zemí: ruská státní mafie vyprala prostřednictvím amerického finančního ústavu Bank of New York nejméně 4,2 miliardy dolarů (v přepočtu asi 147 miliard korun). Podle dosud zveřejněných, ale zatím neověřených informací se však tato částka bude blížit spíše deseti miliardám USD, což je asi 350 miliard korun...


RUSKÝ PRESIDENT ADOLF PUTIN = KGB
JAKO NEJVYŠŠÍ RUSKÝ "VOR V ZAKONE"

(ZLOČINEC POD OCHRANOU ZÁKONA) Viz:

RUSKÝ PRESIDENT ADOLF PUTIN = KGB
JAKO NEJVYŠŠÍ RUSKÝ "VOR V ZAKONE"
(ZLOČINEC POD OCHRANOU ZÁKONA!!!)


Ruský doživotní "demokratický" president/předseda vlády Vladimir Adolf Putin (KGB) dokázal během deseti let v nejvyšších ruských funkcích vybudovat úplně z ničeho stamiliardové privátní podnikatelské impérium, stmelené služebními, přátelskými a rodinnými pouty...


Za nejbohatšího muže planety byl na jaře 2011 časopisem Forbes vyhlášen mexický magnát Carlos Slim Helu (přesněji Helu & rodina). Nyní se ale musí žebříček boháčů přepsat. Zatímco majetek Mexičanovy rodiny se odhaduje na 74 miliard dolarů, ovládá podle britského listu The Sunday Times ruská korporace "Vladimir Putin & rodina“ téměř dvojnásobek, plných 130 miliard. V tomto případě ovšem nejde o skutečnou rodinu, ale o skupinu spřátelených členů KGB, příbuzných a kamarádů ruského prezidenta, premiéra a podle všeho opět budoucího ruského prezidenta...

Nejsou-li podle názoru celého západního světa volby v Rusku po právu demokratické, pak jimi nejsou a nemohou být ani ty české!!!"NOVÉ DEMOKRATICKÉ RUSKO":
PUTINOVI „ČEKISTÉ“
kontra
JELCINOVA „RODINA“,
aneb
"NOVÉ DEMOKRATICKÉ RUSKO"
V NECENZUROVANÉ PRAXI...!!!Ruský prezident Vladimir Putin | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: AFP

Putinovi „Čekisté“
vs. Jelcinova „Rodina“

http://www.lidovky.cz/putinovi-cekiste-vs-jelcinova-rodina-dwa-/zpravy-svet.aspx?c=A060925_095310_ln_zahranici_svo

25. září 2006  9:53

Moskva/Praha - V čele Ruské federace stojí prezident, vláda a parlament. Podle politologů ale zemi ve skutečnosti řídí někdo jiný - ekonomicko-politické klany.

Kdo nyní vládne v Rusku? Odpověď na tuto zdánlivě banální otázku, která v posledních dnech zaměstnává ruská média, se táhne od nedávné historie. Současný ruský mocenský systém začal vznikat v 90. letech za vlády prezidenta Borise Jelcina. Jeho nástupce Vladimír Putin období nazývané „érou divokého kapitalismu“ úspěšně přetvořil v něco, co politolog Vladimír Pribylovskij označuje jako „dynasticko oligarchický systém vlády“. Putin neřízenému „řádění“ oligarchů stanovil mantinely. Ruští oligarchové mohou „řádit“ za Putina dál, ale jen pokud o tom hlava státu ví, pokud s tím souhlasí a pokud z toho něco má.

Právě Putin ztělesňuje jeden ze základních prvků charakteristických pro „dynasticko-oligarchické“ mocnosti, kterým je následnictví. Putina si jako svého nástupce bez účasti široké veřejnosti vybral sám Jelcin, výměnou za svoji doživotní beztrestnost. A prosadil za pomoci administrativních pák, aby byl jeho favorit zvolen v navenek demokratických volbách. Nyní ovšem Jelcin lituje, jak hořce se spletl. Putin se totiž nespokojil s rolí pouhého pokračovatele Jelcinovské linie. Založil vlastní dynastii a privilegované postavení Jelcinova klanu „Rodina“ bez milosti ukončil.

Jak se v Rusku volí následník

Výsledky voleb v Rusku jsou v současnosti známy předem, stejně jako byly známy předem za otevřené komunistické totality. Strach a respekt z úřadů, funkcionářů či regionálních vůdců ze sovětské éry přetrvává i nadále. A určuje konání lidí spíš než jejich svobodná vůle. I v příštích volbách vyhraje ten, koho si vybere za svého následníka současný prezident. Putin je v tomto směru opatrný, protože on sám svého patrona Jelcina zklamal. Jeho následník musí být tedy méně ambiciózní než on sám.

Naprostá kontrola sdělovacích prostředků skrze staré i nové agenturní síě KGB/FSB Putinovi umožní zmanipulovat veřejné mínění ve prospěch vybrané osoby. Obrovské finanční zázemí v podobě Kremlu oddaných oligarchů dává široké možnosti při „kupování si“ voličů a jejich přízně. Váhu prezidentovým slovům nakonec přidá také zvýšení důchodů či mateřských přídavků těsně před volbami. „Nakrmené“ davy Putina poslechnou. Bez oddaných ropných či plynařských magnátů by to ale nešlo. V současnosti již všechna výnosná odvětví kontrolují lidé z Kremlu. A právě v cestě za společným cílem - penězi a mocí - vznikají klany.

V Rusku se současné klany vytvářely podle teritoriálního, profesního a příbuzenského principu. Například nejsilnější vládnoucí klan „Čekisté“, který vede Putin, sdružuje osoby pocházející z Petrohradu, pracovníky tajných služeb a jiných ozbrojených složek a jejich příbuzné. Propletenec těchto vztahů vytváří v Rusku nejmocnější strukturu, která se evidentně hodlá na výsluní udržet věčně a za každou cenu. A změnit to nemohou žádné demokratické volby. Jen ještě silnější klan dokáže vytěsnit konkurenta, jako se to přihodilo na přelomu tisíciletí Jelcinově klanu „Rodina“.

 Čekisté“ nyní ovládají v Rusku naprosto všechny sféry života. Dosazováním svých příbuzných rozšiřují své „grunty“, obsazují parlamentní křesla a spojují velké podniky v giganty, které začínají hrát roli i na zahraničněpolitické scéně. Ne náhodou jsou členy vládnoucího klanu šéf Gazpromu Alexej Miller a náčelník tajných služeb FSB Nikolaj Patrušev. Rodové linie jsou důležité, protože zde zrada či přechod do konkurenčního tábora prakticky nehrozí. A tak není divu, že syn Patruševa Andrej byl v září ve svých 25 letech jmenován do vedoucí funkce jedné z hlavních ropných společností Rosněf. Bude nyní pravou rukou dalšího člena čekistického klanu Igora Sečina, který je i hlavním ideologem Kremlu.

 Pavučina je to spletitá, ale má svou logiku. Patrušev mladší má své místo v klanové struktuře zajištěno i díky svému vzdělání. Je absolventem Akademie FSB, nejvýznamnější školy tajných služeb v Rusku. Ne náhodou jeho spolužákem byl starší syn premiéra vlády Ruské federace Pavlík Fradkov. Ten má ve svém mladém věku na ministerstvu zahraničí na starosti vztahy Ruska s Evropskou unií a G8. Jeho mladší bratr Petr sedí ve vedení „Vněšněekonombanky“. Čtyřiadvacetiletý syn ministra obrany Serjoža Ivanov je zase vicepremiérem Gazprombanky. Děti vůdců klanu jsou do vedení těchto gigantů dosazovány nejčastěji - jsou nejlépe ovladatelné a věrné.

 I ruské regiony jsou řízeny rodověprofesními klany, které se s klany federálního významu většinou dohodnou na rozdělení vlivu. Tak to praktikují například čečenský „chán“ Ramzan Kadyrov či „sultán“ Tatarstánu Mintimer Šajmijev nebo kalmycký „vladyka“ Kirsan Iljumžinov. Systém je to v tuto chvíli poměrně stabilní a pro všechny zúčastněné výhodný. A řadoví obyvatelé neprotestují - bylo by jim to k ničemu. V klanové společnosti totiž nehrají žádnou roli.

Kdo dnes vládne v Rusku?

Starokremelský klan reprezentovaný exprezidentem Borisem Jelcinem, jeho přáteli a příbuznými. Za jeho vlády se mu říkalo také „Rodina“. Dnes je očividně na ústupu a členové tohoto klanu postupně přecházejí v jiné, mocnější a perspektivnější mocenské bloky. Hlavní představitel Expremiér Michail Kasjanov, pokládaný za možného kandidáta na prezidenta v roce 2008, dnes je ale jeho pozice slabá. Napojení na byznys: RUSAL (Ruské aluminium), INTERROS (jedna z největších ruských investičních společností) Politický partner Představitelé klanu mají blízko ke Svazu pravicových sil, který ovšem také významně ztrácí pozice.

Staropitěrský klan neboli Staropetrohradský, podle původu většiny jeho členů, kteří pocházejí z Petrohradu. Hlavní představitelé a napojení na byznys: Anatolij Čubajs - šéf RAO JES (Ruská akciová společnost Jednotný energetický systém - zásobuje celé Rusko elektrickou energii, má státní monopol). Blízký klanu je také například Dmitrij Kozak, zástupce Kremlu v jihoruském federálním okruhu. Politický partner Svaz pravicových sil a další názorově spřízněná uskupení.

Čekisté respektive Novopitěrský klan. Hlavní představitelé Prezident Vladimír Putin, dále pak šéf tajné služby FSB Nikolaj Patrušev a jeho synové, ministr obrany Sergej Ivanov a jeho synové. Napojení na byznys Šéf Gazpromu Alexej Miller, má vazby na LUKOIL. Politický partner Prokremelská strana Jednotné Rusko.

„Radnice“ klan blízký vedení moskevské radnice Hlavní představitel starosta Moskvy Jurij Lužkov Napojení na byznys Holding INTEKO vedený Lužkovovou ženou Jelenou Baturinovou. Klan je také napojený na řadu stavebních společností, jež získávájí kontrakty v rámci přestavby Moskvy.


Petra Procházková Lidové novin

Zdroj: http://www.lidovky.cz/putinovi-cekiste-vs-jelcinova-rodina-dwa-/zpravy-svet.aspx?c=A060925_095310_ln_zahranici_svoZačátkem roku 2003 vlivný ruský týdeník Vlast uveřejnil seznam "bývalých" vysokých důstojníků KGB, kteří v současné době zastávají nejdůležitější funkce ve státních strukturách a byznysu. Autoři zprávy uvedli jména devadesáti vysokých státních úředníků a šedesáti vlivných bankéřů a byznysmenů a konstatovali, že seznam není úplný, protože neobsahuje příslušníky I.správy KGB čili rozvědky, která i nadále zůstává, vedle armádní rozvědky GRU, nejutajenější ruskou špionážní strukturou. Jak nedávno veřejně prohlásil vysoký důstojník KGB a dnešní ruský president Vladimír Putin, "něco jako bývalý čekista neexistuje..."

Z četby tohoto textu vyplývá, že legitimace komunistických tajných služeb se dnes stala nepostradatelnou propustkou do (post) komunistické mocenské elity. Jak tvrdí Sergej Gorlenko, ředitel mediálního koncernu Megapolis-Kontinent a někdejší plukovník KGB: bývalí důstojníci těchto služeb „jsou všude a řídí všechny firmy, které v Rusku něco znamenají....

Symbolickým projevem rostoucí moci tajných služeb v Rusku může být nápad moskevského primátora Jurije Lužkova postavit na náměstí Lubjanka znovu pomník masového vraha Felixe Dzeržinského - ruské obdoby nacisty Heinricha Himmlera - odstraněný v roce 1991. Tuto myšlenku dnes podporuje 56% Rusů, zatímco proti je jen 14%! Vedoucí ruského Centra výzkumů veřejného mínění Jurij Levada to komentuje takto: „Dzeržinskij byl tvůrcem Čeky – a tudíž prvním čekistou. V oficiální terminologii, kterou používá tolika lidmi vážený prezident Putin, je to pozitivní označení...“


KNIHY ZA MŘÍŽEMI

Ruská „řízená demokracie“
získává jasnější vzhled...!!!

Petruška Šustrová

Koncem roku 2003 vezla dodávka do Moskvy celý náklad, 4400 exemplářů knihy, kterou si vydavatel nechal vytisknout v Lotyšsku. Na hranicích byly splněny všechny celní náležitosti, a 28. prosince večer dodávka vyrazila ze Pskova po Volokolamské silnici k Moskvě. Brzy ráno ji však zastavila milice a všechny knihy vyložila. „Je to protistání propaganda,“ sdělil řidiči vyšetřovatel Federální bezpečnostní služby (FSB), ruské tajné služby.

Uvězněná kniha

Knihu, kterou v Lotyšsku nechala vytisknout informační agentura Prima, napsali Alexandr Litviněnko a Jurij Felštinskij a nazvali ji „FSB vyhazuje Rusko do povětří“. Autoři se v ní zabývají výbuchy obytných domů, ke kterým v roce 1999 došlo v Moskvě, ve Volgodonsku a v Bujaksku, a také dalším pokusem o výbuch v Rjazani, kde však byla na upozornění občanů výbušnina včas odstraněna. Ruské úřady a většina médií i veřejnosti přičetly výbuchy na vrub čečenským teroristům.

Jenže autoři knihy poukazují na přesvědčivé stopy, naznačující, že v teroristických aktech měly prsty ruské tajné služby. O rjazaňském pokusu byl dokonce natočen dokumentární film, který obsahuje živou televizní debatu na dané téma. Z filmu přímo trčí neochota a neschopnost představitelů FSB a prokuratury odpovědět na otázky obyvatel postiženého domu. (Odborní znalci například nedokázali za šest měsíců vyslovit dobrozdání, jaký prášek pytle nalezené občany ve sklepě domu vlastně obsahovaly – zda to byl cukr, jak tvrdí FSB, anebo výbušnina, jak původně uvedla milice.) Film byl na podzim roku 2003 na poslední chvíli stažen z festivalu s tím, že je „protiruský“...

A sluší se také připomenout, že zmíněné výbuchy byly přímou záminkou rozpoutání druhé čečenské války a že Vladimiru Putinovi rozhodnost, jakou v této válce proti civilnímu obyvatelstvu projevil, vynesla v Rusku nemalou popularitu a velkolepý úspěch v prezidentských volbách na jaře roku 2000. Je jasné, že poukazy na možnou účast státního aparátu v teroristických akcích by mohly narušovat umělý masmediální mýtus prezidenta-ochránce pořádku a bezpečí občanů, a tudíž jsou – zvl᚝ před letošními prezidentskými volbami – naprosto nežádoucí.

Uvězněný advokát

Bylo by totiž omylem si myslet, že co bylo v roce 1999, je dávno pryč a nikoho to nezajímá. Naopak: už od konce října probíhá v Moskvě neveřejný soudní proces s údajnými pachateli výbuchů. Poškozeným však účast v soudní síni upřít nelze a dvě z poškozených, sestry Morozovovy, které ztratily při výbuchu matku, proces označily za „výsměch spravedlnosti“ a podaly stížnost Mezinárodní právnické komisi v Ženevě.

Tím ovšem podezřelé okolnosti související s přísně utajeným procesem nekončí: ještě před zahájením procesu byl uvězněn jeden z advokátů poškozených, Michail Trepaškin a obviněn z nedovoleného držení zbraně. Trepaškin ovšem tvrdí, že žádnou zbraň neměl, že mu ji policisté do auta, ve kterém byl zatčen, podstrčili.

Trepaškin byl před nástupem advokátské praxe plukovníkem FSB, ale v polovině devadesátých let musel z tajné služby odejít pro neshody s vedením. Nelíbilo se mu totiž, že musel na pokyn „shora“ uložit k ledu případ, kterým se zabýval: odhalil skupinu příslušníků FSB a vojenské rozvědky GRU, kteří pašovali zbraně do Čečenska. V roce 1997 byl přepaden na ulici a zbit, a později vyšlo najevo, že ho zbili příslušníci FSB na přímý pokyn svých nadřízených. Pachatelé se veřejně přiznali a obvinili tajnou službu jako zločinnou organizaci.

Zpátky do SSSR?

Ve výčtu dalších velepodezřelých záležitostí, které jsou spjaty s procesem, okolnostmi výbuchů z roku 1999 i dalších akcí a fungování FSB by se dalo pokračovat ještě hodně dlouho. Proto také již v roce 2002 vznikla tzv. Společenská komise, která na své webové stránce zveřejňuje co možná všechny dostupné informace. V čele komise stojí známý ruský obhájce lidských práv Sergej Kovaljov.

Není to tak dávno, co měl Vladimír Putin projev k příslušníkům tajným služeb, z jejichž řad pochází. Řekl jim tenkrát, co je jejich úkolem: zajištění bezpečnosti státu a ochrana občanských práv a svobod. A jak vypadá skutečnost? Podle představ bývalého KGB! V Rusku oficiálně neexistuje cenzura, knihu může zabavit pouze soud, ale to by musela vyzývat k ozbrojenému svržení "demokratické moci"... Ovšem zabavená kniha - bez ohledu na to, že dnešní ruská "řízená demokracie" nemá se skutečnou demokracií absolutně nic společného - něco takového v žádném případě nečiní a jiný důvod pro konfiskaci knihy zákon nezná!

Šéfredaktor agentury Prima, tj. vydavatelů knihy, prohlásil: „Vracíme se čím dál rychleji do SSSR. Oficiální odůvodnění, proč byla kniha zabavena – ’protistátní propaganda’ – tomu přímo nasvědčuje.“

(Lidové noviny, www.lidovky.cz, 2004)

Kam dál?"BÝVALÍ" RUSKÍ ŠPIÓNI
- VE¼KÍ PODNIKATELIA!

New York Times, 18-12-2007

Andrew E. Kramer

Na nedávnej konferencii kapitalistov, podnikate¾ov v Silicon Valley v Kalifornii, istý Oleg Švarcman ¾ahko zapadol medzi zúčastnenú elitu.

„V tom dave nevynikal,“ hovorí Jevgenij Zajcev, organizátor konferencie, ktorý medzitým v rozhovore pre noviny, akosi prezradil, že 3.6 miliárd USD ekvitných fondov, ktoré má na starosti, vlastne slúžia elite z FSB a SVR, domácej a zahraničnej špionážnej službe ruskej vlády. Viz:

Pokud snad někdo ani po mnoha generacích stále ještě nechápe, o co Rusku vždy šlo a stále jde, včera, dnes, zítra, pozítří..., stačí si přečíst Putinovo LSTÍ a KLAMEM = UMĚNÍ VÁLKY: TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL, JAK PORAZIT PROTIVNÍKA BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ: NEJVYŠŠÍ ŠKOLA INFILTRACE A ROZVRATNÝCH POLITICKO - MASMEDIÁLNÍCH MANIPULACÍ
http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika

Niektorí Rusi a iní pozorovatelia, už dlhšiu dobu tvrdili, že Federálna bezpečnostná služba FSB, nástupkyňa KGB, má svoje prsty v ruskom svetovom obchodovaní. Viz:

Joseph D. Douglass, Jr. (ředitel Redwoodského věd. ústavu a autor knihy RUDÝ KOKAIN: Drogování Ameriky a Západu: RUSKÉ STÁTNÍ DROGY JAKO NEJNIČIVĚJŠÍ TAJNÁ ZBRAŇ PROTI NAŠÍ CIVILIZACI A SVĚTU: PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA KREMLU ZA ZOTROČENÍ LIDSTVA ZESILUJE! RUSKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A JEHO NEVIDITELNÉ CELOSVĚTOVÉ KRIMINÁLNÍ IMPÉRIUM!!! (s odkazem na výpovědi generála Jana Šejny)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

Vyhlásenie Švarcmana bolo zatia¾ najotvorenejšie a vyvolalo patričnú debatu o korporatívnej úlohe dnešných a "bývalých" špiónov.

Bývalí dôstojníci FSB sú poväčšine kvalitne vzdelaní, majú dobé kontaky, okrem toho medzi seba radia i ruského prezidenta Vladimíra Putina. Samozrejme, že Putin sa im odvďačil rozmiestnením vo vláde a tiež ich poveril riadením štátnych spoločností.

Vidina zárobku v Rusku = strata dôstojnosti...

Pre ve¾ké západné spoločností (ako sú Boeing, Exxon Mobil, Renault) prevaha "bývalých" agentov KGB/FSB v ruskom obchodovaní prináša etické otázky, ako aj pozastavenie sa nad ich tzv. povinnou ochranou. Tieto podnikania sú poväčšine napojené na "bývalých" špiónov alebo členov komunistickej politickej polície.

Boeing a Exxon odmietli komentova tému povinnej ochrany pri jednaní s bývalými predstavite¾mi KGB. Hovorkyňa firmy Renault, prehlásila, že jej firma sa takými vecami „nezaoberá.“

My považujeme firmu AvtoVaz (ve¾ká ruská automobilová firma) za zaujímavého partnera,“ dodáva hovorkyňa firmy Renault s typickym menom O¾ga Sergejeva, „takže jednáme s ¾uďmi, ktorí riadia firmu. Táto osoba je Čemezov.Sergej Čemezov, hlava štátnej organizácie Ruská Technológia, je bývalý dôstojník KGB, ktorý v 80. rokoch spolu s Putinom slúžili vo východonemeckých Drážďanoch...

„Ve¾mi nechutné,“ poznamenal jeden európsky manažér ekvitných fondov, investovaných v Rusku, keď popísal svoje jednania s vedúcimi firiem, pod vedením bývalých dôstojníkov bezpečnostných služieb. Tento podnikate¾ si neprial, aby sa uviedlo jeho meno, pretože chce i naďalej pokračova v obchodovaní. K čemu to nevyhnutelně náš svět vede si můžeme přečíst zde:

Putinovo Rusko - stejně jako předtím Hitlerovo Německo - těží z tradičního hodnotového a myšlenkového chaosu západních elit a z toho plynoucí naprosté bezradnosti a nemohoucnosti tváří v tvář Zlu!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007112501

Legálne či nelegálne?

Tieto jednania však nie sú nelegálne a Rusko i naďalej zostáva lákavým partnerom pre podnikanie. Rusko dokázalo priláka 45 miliárd USD zahraničného kapitálu len za tento rok. Ako sa ukázalo na vystúpení Švarcmana v Silicon Valley, ktorý údajne h¾adal investičné možností pre svoje fondy, Rusi sa tiež snažia investova za hranicami pomocou miliárd USD, ktoré získali z vysokých cien za ropu.

Dá sa tiež argumentova, že "bývalí" členovia bezpečnostnej služby KGB hrajú takú istú úlohu v podnikaní, akú hrá čínská armáda v komunistickej Číne...

Zamestnaní pracovníci bezpečnostnej služby majú zákaz pracova mimo pracoviska, tvrdí Gennadij Gudkov, člen parlamentu a bývalý agent KGB.

Pod¾a starého ruského tvrdenia, nikto neodchádza zo služby. Povedal to sám Putin to vo svojej kampani na prezidenta roku 2000, keď prehlásil, že neexistuje niečo také, ako bývalý Čekista (referencia na predchodcu KGB).

Superman alebo bisnis is bisnis...

V rozhovore pre noviny Kommersant, Švarcman popisoval investorov fondov nie ako „vodcov vlády prezidenta, ale skôr ako členov rodiny.“ Ešte sa dokonca chválil, že jeho kontakty s tajnou políciou mu pomohli, v čase, kedy jeho firma FinansGroup nakupovala v Rusku za znížené ceny, pretože vlastníci vedeli „odkia¾ vlastne fúka.“

Švarcman tiež naznačoval, že FSB tiež zasiahlo v prípade korporačných zásahov, výraz, ktorý v dnešnom dobrodružnom podnikaní v Rusku znamená čosi viacej než slovnú hračku.

Tieto náznaky vyvolali nemalé odozvy v ruských obchodných kruhoch a hovorca Krem¾a Dimitrij Peskov odsúdil prehlásenia Švarcmana, ako „absolútne nepravdivé.“

Ani to nezabránilo Európskej banke pre prestavbu a vedúcej izraelskej banke Tamir Fišman dohodnú sa so Švarcmanom a založi Tamir Fišman spoločný ruský podnikate¾ský, kapitálny fond.

Po výdaní rozhovoru so Švarcmanom v novinách Kommersant, tento poprel svoje vyhlásenia a obvinil novinára Maksima Kvaša, že použil „literárnu licenciu“ pri prepisovaní jeho prehlásenia i keď sa nepokúsil stiahnú svoje detaily. V nedávnom rozhovore pre rádio Echo Moskvy, Švarcman prehásil, že tento novinár by „mal vypi jed.“

Minulý týždeň Renault podpísal prehlásenie o porozumení o kúpe 25% podielu firmy AvtoVaz v spolupráci s firmou Ruská technológia, ktorú riadi Čemezov...

Nielen v Rusku je skoro všetko možné...

Aby sme boli objektívni, uvádzame tiež, že i v iných krajinách sa pracovníci bezpečnostnej služby stali podnikate¾mi. Bývalý americký prezident Bush starší bol napríklad v 70. rokoch riadite¾om CIA a do nedávna (do roku 2004) bol vedúcim poradcom súkromnej, ekvitnej firmy Carlyle Group. Niektorí západní podnikatelia tvrdia, že KGB so svojim jazykovým programom a širokým napojením na siete je pre mladých a ambicióznych podnikate¾ov v podstate dobrá škola medzinárodného obchodu.

Ruský majite¾ leteckej spoločnosti Alexander Lebedev, ktorého majetky sa odhadujú na 3.5 miliárd USD, bol v 80. rokoch tiež dôstojníkom KGB v Londýne...

Krokodílie slzy

V jednom z rozhovorov Lebedev povedal, že keď spoznal tú ve¾kú priepas medzi Západom a Sovietskym zväzom v 80.rokoch, tento samotný fakt vraj z vtedajších sovietskych špiónov urobil reformátorov. Kvôli tomu je teda chápanie KGB, ako dedične reakčnej sily nesprávne a nie je na tom nič divné, že bývalí agenti sa stali podporovatelia v slobodnom obchodovaní. Nedávne vydanie ruskej verzie časopisu Smart Money obsahovalo obálku, kde sa článok propagoval pod heslom: „KGB je lepšie než MBA.“

V samotnom Rusku na tom niečo bude. Americká firma Boeing nakupuje pre svoj nový stroj Dreamliner 787 titanium od firmy, ktorá patrí Čermezovovi (KGB). Exxon Mobil je partnerom obrovskej ruskej firmy Rosneft pri prieskume ropy na Sachaline. Riadite¾ tej ruskej firmy je Igor Sečin, bývalý bezpečnostný dôstojník KGB a Putinov zástupca zasadacej vládnej rady.

Jeden zo synov terajšieho riadite¾a FSB Nikolaja Patruševa pracoval v štátnej zahraničnej obchodnej banke VTB Group a druhý syn pracoval pre Rosneft.

Sergej Ivanov, prvý zástupca ministra zahraničných vecí a "bývalý" dôstojník KGB, ktorý slúžil v Londýne, je predsedom štátnej, monopolnej firmy na výrobu lietadiel. Jeho syn je viceprezidentom Gazprombanky, monopolnej banky pre ruský prírodný plyn.

Povinná ochrana sa stáva problematickou, keď sa majú veci da do poriadku,“ poznamenáva jeden zo západných obchodných poradcov, ktorý si neprial by identifikovaný ako kritik Krem¾a.

Bábková hra - Štát vnútri štátu

Jevgenija Albatsová autorka knihy o KGB z roku 1994 „Štát vnútri štátu“, hovorí, že „FSB prestala by policajná organizácia a stala sa policajno-obchodnou organizáciou.“

Ako odmenu za ich lojálnos Putin odmenil vysoko postavených FSB predstavite¾ov, kedy im umožnil výhodné obchodné možností v rastúcej ažbe ropy, kde si mohli zabezpeči výhodné podiely v naftových spoločnostiach, telekomunikáciach, predaji a finančníctve...

Albatsová hovorí, že „sa tu vyskytuje problém, kedy podnikanie obsahuje prvok násilia. Majú na to jednotky a bezpečnostnú techniku.“

Či sa bezpečnostnej službe podarí i naďalej udrža svoje pozície sa ukáže až neskôr. Minulý týždeň Putin navrhol Dimitrija Medvedeva, prvého zástupcu predsedu vlády na pozíciu nového prezidenta Ruska, samozrejme tento krok považujú mnohí za záruku, že sa tak stane (čo sa i potvrdilo pred dvoma dňami, pozn. prekl.) Pod¾a všetkého Medvedev nebol "oficiálně" nikdy členom bezpečnostnej služby...

Preklad z angličtiny a medzititulky: Gabriel A. Levický


Lenka Kabrhelová (lek), Martin Hromádka(dka), Milan Kopp (mkp) 29. 7. 2010 v 19.07

http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/764802

Pravomoci ruské tajné politické policie
se na její přání dále výrazně rozšíří...!!!

Ruský prezident Dmitrij Medveděv potvrdil kontroverzní úpravu zákona o Federální bezpečnostní službě, která jí podstatně rozšiřuje pravomoci. Její příslušníci budou mít nově, kromě jiného, právo oficiálně varovat občany, že jejich kroky mohou vést k trestnému činu. Zákon, který vyvolal vlnu kritiky, předtím schválily obě komory ruského parlamentu.

Novela zákona, kterou navrhla samotná FSB, podle kritiků Rusko fakticky vrací k praxi z dob Sovětského svazu. Přímá předchůdkyně dnešní zpravodajské služby KGB tehdy používala podobná varování k perzekucím disidentů.


Apely neuspěly

S žádostí, aby novelu nepodepisoval, se na prezidenta v průběhu července obrátila řada ruských občanských sdružení, organizací hájících lidská práva, vědeckých institucí, expertů, novinářů, státních představitelů i umělců. Podle nich zákon narušuje samotné základy práva a staví FSB nad existující zákony. Žádný z apelů však neuspěl...

Audio

Diskuse o novém zákonu, který rozšiřuje pravomoci FSB, přiblížila v podvečerních Ozvěnách dne Lenka Kabrhelová
DOWNLOAD (STÁHNOUT)

Proti rozšíření pravomocí FSB vystoupila i prezidentem ustavená Rada pro lidská práva. Dmitrij Medvěděv ale už dříve prohlásil, že změny se dějí na jeho přímý příkaz.

Vliv FSB je v ruské společnosti stále velký. Největší nárůst vlivu přišel za vlády bývalého prezidenta Putina a ochránci lidských práv doufali, že Medvěděv po nástupu do prezidentského křesla dostane ruské tajné služby pod kontrolu, protože jeho minulost není spojena s KGB, ale nestalo se tak.“ poznamenala moskevská zpravodajka Českého rozhlasu...


Obklopuje se kriminálníky
a bojí se svobodného lidu,
útočí Gorbačov na Putina!

  21:13

Bývalý vůdce Sovětského svazu Michail Gorbačov se ostře pustil do současného ruského prezidenta Vladimira Putina. Vytkl mu zejména zavádění zákonů, které omezují osobní svobodu Rusů, a zároveň na něj apeloval, aby se přestal bát svého lidu.

Bývalý prezident Sovětského svazu Michail Gorbačov vyzval exprezidenta a

Bývalý prezident Sovětského svazu Michail Gorbačov vyzval exprezidenta a současného premiéra Vladimira Putina k rezignaci | foto: koláž iDNES.cziDNES.cz

Dvaaosmdesátiletý Gorbačov považuje další novou vlnu přísných zákonů za nepřiměřenou. Kritizuje zejména zásahy do ústavní definice zrady, opětovné zavedení postihů za politické "hanobení" a cenzuru internetu. Gorbačov současnou situaci v Rusku nazval nejhorší v postsovětské éře. "Většina nově zavedených zákonů Putinova režimu má jedno pojítko - útočí na základní práva občanů," uvedl Gorbačov v rozhovoru pro BBC.

Kritika Putina tím však neskončila. Jeden z nejvýznamnějších politiků ruské historie následně prohlásil, že "okruh spolupracovníků prezidenta Putina je plný zlodějů a zkorumpovaných úředníků". Gorbačov pak Putina vyzval, aby se tak nebál svých občanů. Narážel tak právě na novou sérii zákonů, které mají zkomplikovat možnou kritiku Putina ze strany Rusů.

"Lidé od prezidenta chtějí a očekávají, že s nimi naváže otevřený dialog. Putin by rozhodně neměl být v tomto ohledu útočný. Měl by se spíše soustředit na to, aby dostal Rusko z nuzné situace, ve které se aktuálně nachází," vysvětluje Gorbačov.

Rusové Gorbačova nemusí

Gorbačov se v Rusku netěší příliš velké oblibě zejména kvůli svému podílu na rozpadu Sovětského svazu. "Často mě obviňují, že jsem daroval centrální a východní Evropu. Správná otázka však je, komu jsem ji daroval. Polsko jsem například vrátil Polákům. Komu jinému by také mělo patřit?" hájí se Gorbačov.

Ruský lid dal svůj postoj najevo i během celostátního průzkumu z loňského roku. V anketě měli lidé odpovědět, pod čím panováním pozorovali pozitivní vývoj své země. Na čele žebříčku figuroval Vladimir Putin, na posledních příčkách Gorbačov, který skončil dokonce za Josifem Stalinem...


RUSKO
jako kolébka
demokracie?

"Naše demokracie
musí vycházet
z ruských tradic",
prohlásil Putin!!!
Bohužel neuvedl,
jestli mongolských,
tradičních carských,
anebo přímo těch
komunistických,
protože žádné jiné
tradice Rusko nemá!


Motto:

...Pane Putine, opět jste se prokázal být krutým a nemilosrdným a potvrdil tak tvrzení vašich nejnelítostnějších kritiků. Stále dokazujete, že vám naprosto chybí respekt k životu, svobodě či civilizovanému chování. Opět dokazujete, že nejste hoden úřadu, který zastáváte, ani důvěře civilizovaného světa..."

Alexander Litviněnko - zavražděný na přímý rozkaz ruského presidenta "nového demokratického Ruska" starého KGB v politickém exilu Londýně radioaktivním Poloniem 210 důstojníkem KGB - v nemocnici krátce před svou smrtí... A takových je nepočítaně! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006121601
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100022
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041903
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010122403
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100045
F) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012608


12. prosince 2012; 12:13

Vladimír Putin = KGB - satanská hlava satanské Říše Zla Ruska...

Vladimir Putin pronesl své první poselství o stavu země od jarního návratu do Kremlu. Ruský prezident slíbil silnou a bohatou zemi s výkonnou ekonomikou i mocnou armádou a ostře varoval opozici před cizím vměšováním a cizími penězi v ruské politice. Rusko pod jeho vedením se však řídí vůči ostatnímu světu přesně opačnými principy...!!! Viz:

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO: ŘÍŠE ZLA RUSKO MÁ JAKO JEDINÝ STÁT NA CELÉM SVĚTĚ ZÁKON, PODLE KTERÉHO RUSKÝ PRESIDENT NAŘIZUJE VRAŽDIT BEZ SOUDU KDEKOLIV ZA HRANICEMI RUSKA RUSKÉMU REŽIMU NEPOHODLNÉ LIDÍ!!! DO TÉ DOBY TO VLÁDNOUCÍ ZLOČINCI DĚLALI PO MNOHO DESÍTEK LET BEZ ZÁKONA!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100022

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO: Zprávy z fronty: KGB ruského presidenta Vladimíra Putina opět v akci!!! Causa zavraždění plukovníka Alexandera Litviněnka v historických souvislostech!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006121601

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO: VRAŽDY POD STÁTNÍ OCHRANOU RYCHLE PŘIBÝVAJÍ, KDYŽ O NAPROSTÉ VĚTŠINĚ Z NICH VŮBEC NEVÍME: NECENZUROVANÁ FAKTA O DNEŠNÍM "NOVÉM DEMOKRATICKÉM RUSKU": RUSKO JE PROKAZATELNĚ GANGSTERSKÝM STÁTEM!!! DNES O TOM POCHYBUJÍ UŽ POUZE POSLEDNÍ RUSOFILOVÉ A VŠICHNI RUŠTÍ FÍZLOVÉ, NASAZENÍ MASOVĚ V NEJVYŠŠÍ ZÁPADNÍ POLITICE A VE VŠECH MASMÉDIÍCH!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010122403

Vraždí v zahraničí bez soudu a možnosti se hájit politické exulanty nájemní ruští zabijáci? Kromě prorežimního ruského tisku o tom nikdo nepochybuje!!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100045


Putin k bilanci předchozích 12 let u moci řekl, že už se udělalo nemálo, ale "teď je naším úkolem vytvořit silné a bohaté Rusko". "Rusko musí být silné a vlivné! Musí být a zůstat Ruskem!" apeloval Putin, který byl v březnu potřetí zvolen hlavou státu po čtyřech letech, během nichž si "demokraticky" prohodil funkce se současným premiérem Dmitrijem Medveděvem. K těmto demokratickým tradicím Ruska se jejich režim taky při každé příležitosti hrdě hlásí. Viz například:

Mluvčí Putina Peškov: Brežněv nebyl pro dějiny naší země žádné mínus, on byl našim Velkým Plus, položil základy našeho hospodářství a zemědělství!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100031

Někdejší sovětský prezident Gorbačov slaví 80. narozeniny a přitom říká: SOUČASNÝ RUSKÝ POLITICKÝ SYSTÉM PUTINA A MEDVĚDĚVA JE IMITACÍ DEMOKRACIE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011022802


Ve svém celkem devátém poselství apeloval rovněž na potřebu morální obrody země a obnovu tradičních hodnot. Jak si důstojník KGB Putin tyto morální hodnoty představuje konkrétně se dozvíme zde:

Ruský president Putin podle zpráv německé zpravodajské služby BND jako důstojník KGB tloukl svoji manželku a hýřil v Německu milostnými avantýrami!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011110026

Dnes nejbohatší rodina světa? No přece Putinovi poctiví 'chataři' od KGB!!! A to všechno za pouhých deset let, když všem ostatním to trvalo mnoho a mnoho generací!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011110020


K tomu má přispět i posílení výchovné role školy, která potřebuje "autoritativní učitele", jakož i obroda "provinční inteligence" coby morální opory. I ruská demokracie má podle něj vycházet z ruských tradic, a ne z cizích norem, jako by se demokracie zrodila v Rusku a ne v cizích zemích. Naprosto totéž tvrdili komunisté před rokem 1990... Jak si Putin představuje "moderní ruskou demokracii" ala KGB v praxi, se dozvíme zde:

RUSKO A JEHO DNEŠNÍ TŘESKUTÁ OBČANSKÁ SVOBODA A DEMOKRACIE V PRAXI, aneb NA CO SI I MY BUDEME MUSET BRZY ZVYKNOUT, POKUD SE JEJICH MOCNÝM NEVZEPŘEME!!! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012020005

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012100145
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010081801

"Jakékoliv vnější vměšování do našich záležitostí je nepřípustné. Politik, který dostává peníze mimo hranice Ruské federace, nemůže být politikem na jejím území," horlil Putin v Kremlu před tisícovkou hostů. (Jeho slova bychom si měli dobře zapamatovat, až budeme čistit Evropu proti zuřivému odporu Bruselu, Moskvy, Pekingu a jejich "celého civilizovaného světa" od vlastizrádných ruských agentů! - pozn. Petra Cibulky) Na adresu opozice Putin dodal, že "civilizovaný dialog" je možný jen s politickými silami, které své návrhy předkládají civilizovaně a respektují zákon, což od vysokého důstojníka nejzločinnější organizace na světě, ve které prožil větší část svého života a ke které se při všech možných i nemožných příležitostech neustále hlásí, zní jako naprostá provokace....

"Očista musí být důsledná"

Opozici se nepodařilo s moskevskou radnicí dohodnout sobotní pochod k prvnímu výročí masových protestů proti režimu. Hrozí tak podobný střet s policií jako při květnové demonstraci v předvečer Putinovy inaugurace. Potyčky Putinova policie vyšetřuje jako "masové nepokoje" a příprava státního převratu. (Doufejme, že se v tradicích "ruské demokracie" nezačne za nepovolená shromáždění popravovat... pozn. Petra Cibulky)

Plný sál v Kremlu bouřlivě tleskal i Putinovým slovům o nezbytnosti očisty státu od zkorumpovaných hodnostářů. Určitě tím nemysleli sami sebe...

Hlava státu se jim chystá zakázat vlastnit majetky a konta v cizině, což se má dotknout i aplaudujících zákonodárců. "Politika očisty bude tvrdá a důsledná," zdůraznil Putin. Mnoho komentátorů ale vidí za odhalováním korupčních skandálů jen jednorázovou kampaň, protože v opačném případě by bylo nutno začít na prvním místě u Putina. Viz:

PŘED DESETI LETY: ÚSPĚŠNÝ RUSKÝ MAFIÁN A DNES NEJBOHATŠÍ RUS VLADIMÍR PUTIN (KGB) A JEHO RUSKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN DOSTÁVAJÍ ZÁPAD POD KONTROLU!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012100133


Ruský prezident také vyzval k zamezení úniku kapitálu do daňových rájů; do listopadu z Ruska odteklo už 61 miliard dolarů a do konce roku centrální banka čeká 70 miliard, což je třetí nejhorší výsledek po krizovém roce 2008 (skoro 134 miliard) a předvolebním loňském roce (80,5 miliardy).

Nezvykle důsledný

Ruská ekonomika podle prvního muže potřebuje restrukturalizaci, zbavit se závislosti na vývozu nezpracovaných surovin a změnu orientace ne na Západ, ale na Východ. Jak slyšíme z Ruska od roku 1990 neustále a bezvýsledně, zapotřebí je Rusku především "moderní tržní ekonomika, a ne státní kapitalismus", apeloval znovu Putin, jemuž kritici vyčítají jeho předchozí soustavné zvyšování role státu a potlačování tržní konkurence. Výsledky Putinovy hospodářské politiky od roku 1999/2000 až do dnešního dne a hodiny jsou dobře známy:

RUSOVÉ SE DIVÍ: PROČ NAŠE ZBOŽÍ VE SVĚTĚ NIKDO NECHCE? NAJÍT NA SVĚTOVÝCH TRZÍCH JAKÉKOLIV ZBOŽÍ MADE IN RUSSIA - KROMĚ ZBRANÍ, ALKOHOLU A KAVIÁRU - JE ZCELA NEMOŽNÉ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010102001

RUSKÁ EKONOMIKA MÍŘÍ DO PROPASTI, PODOBÁ SE SOVĚTSKÉ, TVRDÍ RUŠTÍ BANKÉŘI!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010121109


Prezident také rozdal vládě spoustu úkolů. Kupříkladu rovná daň z příjmů se rušit nemá, ale daň z přepychu se má zavést v příštím roce.

Závěrem Putin připomněl minulé úspěchy jako inspiraci ke splnění nových úkolů: podařilo se "prakticky" zdvojnásobit hrubý domácí produkt, státní dluh se snížil na desetinu a inflace na šestinu. Neuvedl, že vše díky masivnímu vývozu nezpracovaných surovin, který tak kritizoval... Až do jeho nástupu Rusku každým rokem ubýval milion obyvatel ročně - díky čemuž dnes tvoří obyvatelstvo Moskvy pouze 31% Rusů a i se všemi ostatnímu Slovany je jich v Moskvě méně než polovina - což znělo jako "rozsudek smrti", ale tendenci se povedlo překonat a porodnost v Ruské federaci už téměř převýšila úmrtnost. Bohužel pro Rusko, pouze zásluhou vysoké porodnosti v islámských částech Ruska... Veškeré NECENZUROVANÉ podrobnosti o dnešním Putinovském "novém demokratickém Rusku" se pak dozvíme v ruštině a angličtině zde:

DŮVODY, PROČ RUSKO MUSÍ ZOTROČIT ZÁPAD: ROZLOŽIT A POHLTIT ZÁPAD JE PRO RUSKO MNOHONÁSOBNĚ SNAZŠÍ, NEŽ SE VLASTNÍM ÚSILÍM VYPRACOVAT NA JEHO ÚROVEŇ!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011120016


Podle Putina "to je klíčový úspěch. Lidé nám uvěřili," zdůraznil. V minulosti se lepší budoucnost stále odkládala, teď však nastal čas "kolosálně si zlepšit život" již nyní. V jeho vlastním případě se to rozhodně podařilo. Do funkce nastoupil na přelomu roku 1999/2000 bez majetku, dnes je nejbohatším člověkem této planety... Putin, jinak známý svojí notorickou nedochvilností, vstoupil do sálu přesně ve 12 hodin moskevského času - a to spolu s datem plným dvanáctek podle astrologů věští úspěch. Většina Rusů je ale k magickému datu lhostejná. Není se ostatně čemu divit:

LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA O STAVU VELKORUSKÉHO "NÁRODA VYVOLENÉHO": VELKORUSKÝ MEDVĚD POTŘEBUJE NA PRVNÍM MÍSTĚ PŘEDEVŠÍM POŘÁDNĚ VYSTŘÍZLIVĚT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070115

Autoři: ČTK, iDNES.cz - když chybějící informace a internetové odkazy doplnil Petr Cibulka...

Kam dál?

http://zpravy.idnes.cz/vladimir-putin-pronesl-poselstvi-o-stavu-zeme-fld-/zahranicni.aspx?c=A121212_121406_zahran

POUČENÍ PRO VĚČNĚ NEPOUČITELNÉ: JAK SI DNES RUSKÁ TOTALITA "NOVÉHO DEMOKRATICKÉHO RUSKA" STARÉHO KGB HRAJE NA SVOBODU A DEMOKRACII "ZÁPADNÍHO STYLU"...Putinovo kágébácké Rusko přitvrzuje!
Za popírání "bojových úspěchů"
Stalinovy komunistické Rudé armády
v době jejich nejtěžších porážek 1941/42
bude kritiky čekat až pět let vězení...!!!

24. června 2013  11:17

MOSKVA - Do legislativního programu ruské Státní dumy byl zařazen zákon, který trestá až pěti lety vězení popírání bojových úspěchů sovětské Rudé armády v letech druhé světové války
Pokud budou roli Rudé armády zpochybňovat jednotlivé osoby, hrozí jim trest tří let vězení, v případě úředních osob nebo médií je sazba pět let.
Podle parlamentních analytiků je prakticky jisté, že dolní sněmovna novelu schválí. Návrh překladatelky zákona a předsedkyně branného a protikorupčního výboru Iriny Jarové má podporu nejen jejích kolegů z hlavní prokremelské strany Jednotné Rusko, ale i velké většiny opozičních poslanců.


ADOLF PUTIN
A JEHO RUSKO:

Kritické "protiruské"
texty v novinách
budou považovány
za protistátní zločin!!! Redaktoři budou
souzeni podle zákona
o terorismu...!!!
Popravování zatím
prý ale nebudou...)))

http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/jako-za-brezneva/r~7e87c786a54e11e3aa64002590604f2e/


Jako za Brežněva?
Moskva chce trestat
"protiruské" články...


7. 3.2014, 16:50

Protiruské texty v novinách budou považovány za protistátní zločin, redaktoři budou souzeni podle zákona o terorismu.

Moskva - Rychle přibývá nevyvratitelných důkazů, jako by se Rusko pevně rozhodlo vrátit zpět do nedávných časů otevřené totality. Předsedkyně horní komory ruského parlamentu Valentina Matvijenková navrhla vyslat na Ukrajinu "omezený vojenský kontingent". Zvolila přitom podobné označení, jaké se používalo ve válce, kterou vedla deset let sovětská armáda v Afghánistánu.

Podstata novelizace spočívá v tom, že mezi protistátní zločiny bude zařazeno vědomé klamání publika pracovníky hromadných sdělovacích prostředků, směřující k podpoře terorismu, intervence, separatismu a genocidy. Tedy všeho toho, co Putinovo Rusko všude za hranicemi Ruska ze všeho nejvíc podporuje...

Jevgenij Fjodorov, vysoce postavený člen nové ruské státostrany Jednotné Rusko a osobní poradce ruského prezidenta Putina, připomněl sovětskou minulost jinak: připravuje návrh zákona trestající "protiruské" materiály v médiích.

"Vědomé klamání publika"

"Chci novelizovat trestní a občanský zákoník a zákony o boji s extremismem. Podstata novelizace spočívá v tom, že mezi protistátní zločiny bude zařazeno vědomé klamání publika pracovníky hromadných sdělovacích prostředků, směřující k podpoře terorismu, intervence, separatismu a genocidy," řekl Fjodorov deníku Izvestija.

Důvodem pro zavedení trestní odpovědnosti za "protiruské" publikace je podle něj situace na Ukrajině. Některá ruská média se prý dopustila "nekorektních historických analogií a výkladů událostí v Rusku a státního převratu na Ukrajině." (nežádoucí historická analogie, odtržení Sudet Adolfem Hitlerem, se Adolfu Putinovi z nějakého důvodu nelíbí...) KOREKTNOST NEBO NEKOREKTNOST NOVINÁŘSKÝCH "HISTORICKÝCH ANALOGIÍ A VÝKLADŮ UDÁLOSTÍ" TEDY BUDE OD NYNĚJŠKA V DNEŠNÍM "NOVÉM DEMOKRATICKÉM RUSKU" STARÉHO KGB OPĚT POSUZOVAT KREML A JEHO OSVĚDČENÝ "NAVÝSOST DEMOKRATICKÝ" KGB-FSB, POLICIE A SOUDY...

Zákon by, podle Fjodorova, neměl trestat řadové novináře, ale šéfredaktory a editory, kteří umožnili "protistátní" materiál zveřejnit.

"Pokud média nebudou masově zkreslovat informace, nedojde třeba k intervenci, protože nebude (mediálně) připravena, nebo nedojde ke genocidě, masovému vraždění lidí," myslí si poradce ruského prezidenta.

Back in the USSR

Fjodorovem zmiňovanou "nekorektní historickou analogii" ale vyvolává i samotný zákon. Jak uvedl šéfredaktor časopisu Russkaja žizň Alexandr Timofejevskij, nový návrh připomíná starý paragraf sovětského trestního zákoníku o šíření vědomě lživých výmyslů, hanobících sovětské společenské uspořádání.

"To je jednoznačně paragraf 190, podle kterého věznili lidi za Brežněva. Poslanci si ho určitě nepamatují, neznají ho, nemyslí na něj. Sám jim stoupá do hrdla, dere se ven, prosakuje z pórů," myslí si Timofejevskij.

Sovětská justice na základě tohoto paragrafu trestala disidenty až třemi roky za mřížemi, rokem nucených prací nebo pokutou ve výši až 100 rublů. Represivní opatření bylo zrušeno až v roce 1989. Jak je vidět, jen na krátko...

Osvědčený kriminální recept - úplatek...

Kremlem kontrolovaná ruská média s navrhovaným zákonem nebudou mít problém, protože jejich politické přesvědčení se vždy shoduje s posledním prohlášením Kremlu. Striktně se už po generace drží státní linie, a je jakákoliv a proto dnes referují Rusům o ukrajinských nacistech a banderovcích, kteří si uzurpovali moc na Ukrajině, nebo stovkách tisíc Ukrajinců, kteří údajně měli uprchnout za svobodou do Ruska, aniž jsou svým ruským čtenářům, natož zahraničním expertům, schopni předložit jediný důkaz... Kdo neveří, důkazy jsou k disposici zde:

Arkadij Ostrovský, korespondent časopisu The Economist v Moskvě: PROTIUKRAJINSKÝ, PROTIZÁPADNÍ A PROTIAMERICKÝ ŠTVAVÝ TELEVIZNÍ CIRKUS ADOLFA PUTINA!!!

Toto vědomé klamání publika pracovníky hromadných sdělovacích prostředků, směřující k podpoře terorismu, intervence, separatismu a genocidy, však v Rusku nikdy trestné nebylo a nebude, protože přesně odpovídá požadavkům Kremlu...

V tomto duchu nejenže pro vytváření masově zkreslovaných informací o Ukrajině používají ruská masmédia tendenční a sestříhané televizní záběry jako zbraně informační války, ale dokonce se nestydí uplácet odpovědné ukrajinské státní úředníky.

Jak uvádí šéf ukrajinského Centra vojenských a politických výzkumů Dmitrij Tymčuk, prokremelské televizní kanály se na Krymu snaží podplatit zaměstnance tiskových odborů ukrajinských státních úřadů, aby tendenčně líčili situaci na poloostrově v souladu s politikou a požadavky Kremlu.

"Částka za spolupráci záleží na funkci úřední osoby, na kterou se obracejí, a na tom, co konkrétně potřebují publikovat. Existují údaje o návrzích ve výši od několika tisíc do desítek tisíc amerických dolarů," tvrdí Tymčuk.

Svoboda slova a tisku je v Rusku od nepaměti neřešitelný problém...

Se svobodou tisku má už přitom Rusko mnohaleté problémy i bez zmíněného zákona.

Podle organizace Reportéři bez hranic Rusku patří v žebříčku míry svobody tisku 148. místo z celkem 180. Česká republika je na 13. místě.

Jen v loňském roce byli podle ruského nevládního Fondu ochrany glasnosti v Rusku zavražděni čtyři novináři. Organizace také zaregistrovala 71 napadení žurnalistů.

autor: Jiří Just
Lenka Kabrhelová (lek), Marika Táborská (mta)  26. 1. 2010 v 08.36

http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/686466

V Rusku roste kriminalita uvnitř policie

Moskva
  - Autor:Marek 
   Dlouhý
Moskva
Autor: Marek  Dlouhý

V Rusku narůstá počet trestných činů spáchaných policisty. Jak potvrdili sami policejní představitelé, jen za loňský rok se kriminalita uvnitř bezpečnostních složek zvýšila o 11 procent. Nejčastěji jde o případy korupce a zneužívání pravomocí.

Ruští policisté přestoupili podle údajů ministerstva vnitra v loňském roce zákon celkem sto tisíckrát...

V mnohých případech přitom šlo o závažné zločiny včetně korupce, vraždy či falšování důkazů.


Důvěra ruské veřejnosti v ruskou policii zachází hluboko do záporných hodnot úměrně s tím, jak přibývá zveřejněných důkazů o případech násilí, agrese a korupce páchaných příslušníky bezpečnostních složek. Kritici navíc varují, že jde přitom pouze o špičku ledovce...
FAKTA O RUSKU:
Je Rusko vysloveně
gangsterským státem?
O tomu už dnes pochybují
pouze beznadějně neléčitelní
dědiční notoričtí rusofilové
a nám vládnoucí ruští agenti!


Diskuse (43) 18. 7. 2009  10:48 - Jaromír Hájek, čtenost: 934x, karma: 17,04


Anna Stěpanovna Politkovská (1958–2006) vystudovala žurnalistiku na universitě v Moskvě. Mezi lety 1982 a 1993 pracovala v Izvestijích a v dalších časopisech, od roku 1994 v Obščej gazetě a od roku 1999 jako dopisovatelka nezávislých novin Novaja gazeta. Mnohokrát navštívila utečenecké tábory v Dagestáně, pracovala v Ingušsku a Čečensku. Několikrát byla zatčena, vyhrožovali ji smrtí a při cestě do Beslanu, kde ruské speciální jednotky zavraždily několik stovek nevinných lidí, především školních dětí, byla při pokusu o vraždu přiotrávena. Viz:

Beslanský školní masakr rozpoutali ruští vojáci - vycvičení k tomu, aby neměli žádnou úctu k lidskému životu - jak přesvědčivě dokazuje policejní video-dokument!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007073001

SATANSKÁ ŘÍŠE ZLA RUSKO A JEJÍ SKRYTÁ GENOCIDNÍ POLITIKA INDIVIDUÁLNÍHO TERORU A MIMOSOUDNÍCH POPRAV: LABORATOŘ JEDŮ KGB: OD LENINA K PUTINOVI
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041903

Anna Stěpanovna Politkovská napsala kromě mnoha jiného zásadní svědectví v sérii článků o dnešním Rusku, později sebraných a vydaných v knize nazvané RUSKÝ DENÍK, které ji Kreml nikdy neodpustil, což ji stálo život. Pravdivost tohoto díla předstihla vše, co bylo dosud o Rusku těchto dní napsáno. Kniha, vydaná i v češtině, je k volnému stažení zde:

Politkovská Anna - RUSKÝ DENÍK
https://docs.google.com/leaf?id=0B6r7haHaJ1aiNjdhNzE2MjYtOGI2OC00ODA2LWFmNjMtMTQyMGU5NmI0ZTg4&hl=en


Anna jednou řekla „Mým cílem je přežít v podmínkách, které mi nadělil osud“. Dne 7.října 2006 byla Anna zavražděna nezjištěným vrahem (jak je v Rusku obvyklé) na prahu svého domu v Moskvě. Vladimír Vladimirovič Putin měl v ten den narozeniny, bylo mu právě 54 let. Bylo to náhodně zvolené datum, anebo to měl být dárek k narozeninám "bývalého" podplukovníka KGB, ruského presidenta a dnešního předsedy ruské vlády Vladimíra Vladimíroviče Putina? Nezapomeňme, že Rusko je jediným státem na světě, kde zákon umožňuje presidentovi nařídit vraždu člověka!!! Smrt Anny Politkovské zůstala neobjasněna... Viz:

Masmediálně a politicky bleskově zapomenutá RUSKÁ vražedná válka masmediálně a politicky bleskově zapomenuté - v Moskvě zavražděné - Anny Politkovské!

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/97753-v-moskve-byla-zavrazdena-opozicni-novinarka.html

Newyorský Výbor na ochranu novinářů (CPJ) zdokumentoval, že Rusko je pro žurnalisty jednou z nejnebezpečnějších zemí světa. Podle CPJ zde jen v letech 1996 až 2005 bylo zavražděno 23 novinářů, řada z nich v Čečensku. Kdo se v těchto podmínkách ještě odváží kritizovat vládu, či vládní úředníky, zahrává si se smrtí. Jest s podivem, že autocenzura ještě nezadusila toto minoritní svobodné vyjadřování. Viz:

EVROPA + RUSKO = RUSKO! DEMOKRACIE + KGB = KGB! RUSKO = PRÁVNÍ STÁT, VE KTERÉM PLATÍ JEDEN ZÁKON NAD VŠECHNY OSTATNÍ: ZVEDNI HLAVU Z HNOJE A MY TI JI USTŘELÍME!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092102


Velký Putinův kritik ALEXANDER LITVINĚNKO navštívil 1. listopadu 2006 restauraci londýnského hotelu Millenium. Setkal se zde s důstojníkem KGB Alexandrem Lugovým a zde mu bylo podáno v čaji radioaktivní polonium 220. Smrtelná dávka byla desetinásobná, měla cenu 10 miliónů dolarů. Nikdo jiný než stát polonium nemůže vlastnit. Lugový ihned po činu z Londýna odletěl, ale silná radioaktivní stopa v několika londýnských taxících i v letadlech jej nakonce prozradila. Rusko nedalo souhlas k jeho vydání k soudu do Británie a místo toho z vraha udělalo poslance ruského parlamentu s doživotní imunitou, takže opět jako vždy "neobjasněno"... Podrobnosti viz:

RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: ŘÍŠE ZLA RUSKO A JEJÍ SKRYTÁ GENOCIDNÍ POLITIKA CELOPLANETÁRNÍHO INDIVIDUÁLNÍHO TERORU A MIMOSOUDNÍCH POPRAV PŘEDSTAVITELŮ PŘIROZENÝCH NÁRODNÍCH ELIT, KTEŘÍ STOJÍ KREMLU V CESTĚ NA JEHO TAŽENÍ ZA SVĚTOVLÁDOU!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041903

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006112901
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006121601
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007052501
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006120301
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009022401


V lednu 2009 byl zastřelen ve Vídni devětadvacetiletý čečenský emigrant a bývalý bojovník proti ruské vojenské okupaci Čečenska UMAR ISRAILOV. Požádal tam o azyl poté, co tvrdil, že čečenský prezident Kadyrov, oddaný Putinův člověk, ho osobně mučil v tajném vězení. V roce 2006 podal žalobu u Evropského soudu pro lidská práva. Vrazi nebyli dopadeni...

Po tiskové konferenci dne 19. ledna 2009, na které ostře kritizoval předčasné osvobození ruského armádního plukovníka, odsouzeného za znásilnění a vraždu čečenské dívky a obvinil ruské soudy z propojení s mafiemi, vyšel ruský advokát STANISLAV MERKELOV společně s opoziční novinářkou ANASTAZII BABUROVOU na ulici. Byli v centru Moskvy a vydali se spolu směrem ke stanici metra. V tu chvíli už je sledoval nájemný vrah.Profesionální zabiják po několika metrech dvojici dohnal a oba zblízka střelil do zátylku. Třiatřicetiletý právník Merkelov byl na místě mrtvý. Pětadvacetiletá Baburová, antifašistická aktivistka a spolupracovnice Nové Gazety, pro kterou psala i zavražděná Anna Politkovská, zemřela po převozu do nemocnice. Motiv vraždy, která se odehrála v samém centru Moskvy na rušné ulici za bílého dne, je jasný: umlčet nepohodlné kritiky a zastrašit všechny ostatní. Vrazi jako vždy nebyli dopadeni, což se už v Rusku stalo ze strany policie normou... Viz například:

Vnuk předsedy Komunistické strany USA: „RUSKO JE KRIMINÁLNÍ STÁT“
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009122602NATALIA ESTĚMIROVOVÁ, po otci Čečenka a po matce Ruska, byla nalezena zastřelená ve středu dne 15.července 2009 v Ingušsku. Čtyři neznámí muži přinutili Estěmirovovou ve středu ráno blízko jejího bydliště v čečenském Grozném nasednout do auta, dva očití svědci ji dokonce při únosu slyšeli křičet. Informovala o tom ruská média s odvoláním na ingušské ministerstvo vnitra.

Odvaha obránců lidských práv a novinářů v Rusku zasluhuje úctu a obdiv. Platí často cenou nejvyšší - svým životem. Zde se ukazuje pravá velikost ruského národa. Světová veřejnost zdá se být z poslední vraždy novinářky Natalie Estěmirovové v šoku, ale věřme, že novináři a nejen oni, se svých ohrožených kolegů v Rusku zastanou a že pozvednou svůj hlas k protestům.

Natalia Estěmirová

2465180-natalia-estemirovova.jpg

SATANSKÁ ŘÍŠE ZLA RUSKO JE SE ZÁKONEM, PODLE KTERÉHO RUSKÝ PRESIDENT NAŘIZUJE VRAŽDIT V EVROPĚ BEZ SOUDU KREMLU NEPOHODLNÉ LIDI, JEDINÝ STÁT NA SVĚTĚ...!!!Lenka Kabrhelová (lek), Milan Kopp (mkp)  15. 9. 2009 v 22.58

http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/633262

Novináři vyzývají Rusko
k prošetření všech vražd
mediálních pracovníků

sestava mikrofonů pro mluvené slovo
  - Autor:Pavel 
   Šaman
sestava mikrofonů pro mluvené slovo
Autor: Pavel  Šaman

Mezinárodní výbor na ochranu novinářů vyzývá Rusko k novému prošetření všech vražd pracovníků médií za poslední roky.

Experti mezinárodní organizace varují, že se Rusko v počtu vražd novinářů staví po bok Somálsku, s nímž zaujímá třetí místo v celosvětovém žebříčku po Iráku a Filipínách.

Mezinárodní výbor cituje řadu případů, kdy byli zavražděni novináři, kteří zveřejňovali materiály kritické vůči vlivným osobám v ruské vládě, průmyslu, orgánech činných v trestním řízení či kriminálních kruzích, COŽ V RUSKU OBVYKLE SPLÝVÁ V JEDNO...PŘITUPĚLÍ RUŠTÍ CENZOŘI
DNES ROZDÁVAJÍ ÚDERY
NA VŠECHNY STRANY...!!!

02.12.2012 15:00Ruský kágébák a miliardář Lebeděv,
důstojník moskevské centrály KGB,
věren demokratickým tradicím KGB,
koupil britský deník The Independent!
Proč neprodáme KGB úplně všechno?
Chápeme slovo "bezpečnostní riziko",
anebo termín "vlastizrada"...???


Mediafax

LONDÝN (MEDIAFAX) - Ruský miliardář a někdejší vysoký důstojník KGB Alexandr Lebeděv koupil britský deník The Independent a jeho nedělní vydání The Independent on Sunday. Za list zaplatil symbolickou jednu libru, informuje ve čtvrtek stanice BBC s odvoláním na dosavadního vlastníka novin společnost Independent News & Media (INM).

Přímým kupujícím deníku, který loni zaznamenal ztrátu 12,4 milionu liber (351 milionů korun) je společnost Independent Print, v jejímž čele stojí Lebeděvova rodina.

The Independent byl založen v roce 1986 a je nejmenším britským celostátním deníkem. Postupně se vypracoval mezi významné listy a v roce 1990 byl jeho náklad 400 tisíc výtisků.

V době ekonomické krize se však noviny začaly potýkat s odlivem čtenářů a s tím souvisejícími finančními problémy. Ve srovnání s loňskem jeho náklad letos v lednu klesl o 11 procent na 183 tisíc výtisků.

Lebeděvův majetek se odhaduje na 3,1 miliardy dolarů (59 miliard korun), který v minulých letech vydělal v bankovnictví, pojišovnictví a díky svému podílu v ruské letecké společnosti Aeroflot. V roce 2006 spolu s bývalým sovětským prezidentem Michailem Gorbačovem koupil ruské noviny Novaja Gazeta...

Lebeděv již na britském mediálním trhu vlastní 75procentní podíl večerníku London Evening Standard, který také koupil za symbolickou částku.

Zdenek Gazur, gazur@mediafax.czSatanská Říše Zla,
Putinovo kriminální Rusko,
začalo cenzurovat Internet
jako komunistická Čína!!!
Tzv. "závadné" internetové
weby velice rychle mizí!!!
V Rusku budou cenzurováni
i ruští a světoví klasici...!!!


31. července 2012  16:14

Podobně jako v ultratotalitní komunistické "lidově demokratické" Číně, tak i ruský režim plukovníka KGB Vladimíra Putina přistoupil k cenzuře internetu. Vzniká seznam závadných stránek, které budou zakázány. Oficiálně je to boj proti dětské pornografii, kritici se ale bojí, že může skončit například i ruský Twitter nebo Facebook.
V Rusku v pondělí vstoupil v platnost cenzurní zákon zavádějící černé listiny nežádoucích internetových serverů. Jeho oficiálním cílem je chránit nezletilce před nebezpečnými informacemi, ale podle agentury AFP se mnoho pozorovatelů obává, že skutečným smyslem zákona je cenzurovat internetovou sí v Rusku. Ta jako poslední z mediálních prostředků totiž stále odolávala Putinově znovunastolenému režimu.
Právě přes internet a nejrůznější blogy či sociální sítě se šíří názory opozice, informace o protestech proti Putinovi a aktuálně například i výrazy podpory pro zatčené členky skupiny Pussy Riot. Těm v politicky motivovaném soudním řízení