Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 06. 05. 2021  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (509071 hl.)
 
Spíše ano (15275 hl.)
 
Spíše ne (15106 hl.)
 
Ne (720660 hl.)
 
Nevim (17768 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1277880

* 10 lipca 2013 r. grupa patriotów - bez zgody ambasady Rosji - spróbowa³a w³asnymi si³ami usun¹æ pomnik NKWD w Katowicach!

Vydáno dne 01. 08. 2014 (1338 přečtení)

10 lipca 2013 r. grupa patriotów bez zgody ambasady Rosji spróbowa³a w³asnymi si³ami usun¹æ pomnik NKWD w Katowicach na pl. Wolnoœci. Moskale uniemo¿liwili realizacjê tego zamiaru. Zatrzymano szereg osób, a Zygmunta Miernika bestialsko pobito. Represjonowani zaskar¿yli do s¹du bezprawne ich zdaniem dzia³ania policji okupanta.

12 czerwca b.r. przed S¹dem Rejonowym Katowice Zachód odby³a siê kolejna rozprawa procesu (sygn. III Kp 636/13). Przewodniczy pani sêdzia Patrycja £ukasik-Swoboda. Przed s¹dem staj¹ Adam S³omka, Zygmunt Miernik i Mariusz Cysewski. 12 czerwca s¹d kontynuowa³ przes³uchanie œwiadków-policjantów.

 

RELACJA FILMOWA:

https://www.youtube.com/watch?v=v8REow6LM00


Zobacz te¿:

Za¿alenie Z. Miernika na poczynania policji 10 lipca 2013:

http://naszeblogi.pl/39794-zazalenie-miernika-tortowego-na-zatrzymanie-pod-pomnikiem

Relacja z poprzednich rozpraw w tej samej sprawie:

18 wrzeœnia 2013:

http://www.youtube.com/watch?v=ZyZfEE-AUbU

7 listopada 2013:

https://www.youtube.com/watch?v=2hK6oJ80ymo

9 stycznia 2014:

https://www.youtube.com/watch?v=MVHcPsK1DXI

 

Protest pod pomnikiem 17 wrzeœnia 2011:

http://www.youtube.com/watch?v=j3naF5oqzI4 

http://www.youtube.com/watch?v=L4TaQX4T1R8 

http://www.youtube.com/watch?v=fhQd7zo_XQQ 

http://www.youtube.com/watch?v=sWiinXiLRUU 

http://www.youtube.com/watch?v=C8nN1z391Zo 

http://www.youtube.com/watch?v=aw1DcoFtbMk

Pierwsza rozprawa procesu A. S³omki o odszkodowanie za bezprawie policji okupanta:

https://www.youtube.com/watch?v=XaUqqIRlu44    

 

Relacje z wydarzeñ 10 lipca 2013 na pl. Wolnoœci w Katowicach:

http://naszeblogi.pl/39664-godzina-w-w-katowicach-wyrzucamy-sowietow

http://naszeblogi.pl/39670-zygmunt-miernik-pobity-przez-policje-rosyjska-zdjecia

http://naszeblogi.pl/39706-godzina-w-w-katowicach-dodatkowe-filmy

http://naszeblogi.pl/39881-z-kilofem-na-ruski-pomnik-godzina-w-w-katowicach 

 

O napadzie Moskali na dom A. S³omki 5 listopada 2013:

http://naszeblogi.pl/42078-napad-moskali-na-dom-adama-slomki-mamy-film

http://naszeblogi.pl/42071-porwanie-adama-slomki-dalsze-informacje

http://naszeblogi.pl/42115-porwanie-slomki-kim-jest-prokurator-wilczynski

 

Manifestacja pod pomnikiem NKWD 9 maja 2014:

https://www.youtube.com/watch?v=_-m0IUADmz4

https://www.youtube.com/watch?v=cxD6tINn7iU

 

Pomnik NKWD opuszcza Katowice:

http://naszeblogi.pl/46517-nkwd-opuszcza-katowice-filmy 

https://www.youtube.com/watch?v=3LLojo9M32w

 

Represjonowani patrioci sami s¹ oskar¿eni o napad na policjê. Relacja z pierwszej rozprawy procesu:

https://www.youtube.com/watch?v=4B3lwY8tQLQ 

 

* * *

Kontakt: tel. 511 060 559

ppraworzadnosc@gmail.com   

https://sites.google.com/site/wolnyczyn     

http://www.youtube.com/user/wolnyczyn  

http://mariuszcysewski.blogspot.com 

http://www.facebook.com/cysewski1
***

Omlouváme se velice čtenářům tohoto článku, že se prozatím nemohou seznámit s naší mnohaletou tradiční STÁLOU AKTUALIZOVANOU VÝZVOU k plné občanské mobilizaci a k té nejvyšší možné politické bdělosti CO DĚLAT, TADY A TEĎ - ve které je zkoncentrováno to nejpodstatnější z tisíců článků našich informačních stránek WWW.CIBULKA.NET - psaných od roku 1987 až do dnešního dne a hodiny - a jenž je svojí mnohovrstevností a systémovým charakterem, včetně množství dalších internetových odkazů, tisícinásobně důležitější, než každý náš jednotlivý článek, protože vládnoucí skrytě totalitní RUϟϟKO-česká kriminální a vlastizrádná fízlokracie KGB/GRU nám zablokovala možnost jejího publikování v původním rozsahu. Poslední publikovaná verze naší kompletní dvěstěstránkové předmluvy komplexního analytického charakteru, v níž je obsaženo všechno, co bychom měli o světě, ve kterém dnes žijeme, všichni vědět, umístěné před každým našim článkem - které se vládnoucí RUϟϟKO-česká kriminální fízlokracie tak obává, že se rozhodla úplně a "na věčné časy a nikdy jinak" znemožnit českým občanům k ní přístup - je k disposici na této internetové adrese: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013100013. Z ní jsme vybrali pouze několik nejdůležitějších bodů, které budou před vlastním článkem následovat. Doporučujeme všem naše stránky rychle stáhnout a v úplném NECENZUROVANÉM rozsahu naše autentické stránky - když už dnes je na Internetu několik falešných a totálně zcenzurovaných a manipulativních stránek, vydávaných jejich autory za stránky naší politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net, všechny v režii fízlů ruϟϟkých KGB a GRU - zveřejnit na jiných domácích či zahraničních serverech, protože se stupňuje nebezpečí, že náš antitotalitní a antikriminální server WWW.CIBULKA.NET má být umlčen! Už před parlamentními volbami 2013 ruϟϟké tajné služby a jimi řízená ale námi placená BIS několikrát úplně zablokovaly přístup na naše stránky a to nejenom našim politickým příznivcům - voličům, ale i našemu redakčnímu týmu (naše stránky WWW.CIBULKA.NET spravovala až do 3. ledna 2014 karlovarská firma StarLink, kterou všem vřele NEdoporučujeme a pokusili jsme se najít firmu, která provoz našich antitotalitních a antikriminálních stránek nebude sabotovat. Novým providerem našich stránek je známá a oblíbená pražská firma PRVNÍ POČÍTAČOVÁ (=satanská Trojice KGB/GRU/BIS?) = Jůzl Čeněk + Čihák Jan..., kontakt cenek.juzl@spravcesite.cz + jan.cihak@spravcesite.cz). V případě že naše stránky budou opět svévolně zablokovány, což už se stalo, vyzvěte prosím tyto osoby, aby s tím okamžitě přestaly, za což všem našim politickým příznivcům předem z celého srdce děkujeme!!! Pokud by vám snad na váš mail odpověděli, že za všechno může americký imperialismus popřípadě světové Židovstvo, tak se prosím nenechte touto obvyklou ruϟϟkou výmluvou zmást a neoblomě trvejte na svém...), tytéž zločinecké struktury falšují ukazatele přečtení článků 1:10.000, včetně zfalšování počtu přehrání našich dokumentů na stránkách YouTube a "veřejnoprávní" České televize 1:10.000/1:10 a zablokovaly rozesílání předvolebních mailů s politickým obsahem, zdá se natrvalo... Veškeré podrobnosti o metodách ruϟϟkého státního organizovaného zločinu se dozvíte v nepřekonatelném čtyřdílném ruϟϟkém seriálu České televize (dnes už po stížnosti ruϟϟké ambasády v Praze úspěšně zakázaném) Vysoké hry ruϟϟké mafie, zejména ve 3. a 4. díle, jenž se týkají přímo nás - a které doporučujeme stáhnout a dále je šířit, než i z Internetu nenávratně zmizí - na http://www.youtube.com/user/PravyBlok/VIDEOS. Veškeré důvody jsou velice dobře a velice dlouho známé:


Miniatura