Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 13. 08. 2022  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (510074 hl.)
 
Spíše ano (15540 hl.)
 
Spíše ne (15414 hl.)
 
Ne (721623 hl.)
 
Nevim (18202 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1280853

Komentáře

ke článku: Aktualisovaná ústavní stížnost zfalšování parlamentních voleb: MATEMATICKÝ DŮKAZ STOPROCENTNÍ PODVODNOSTI VOLEB A RYZE KRIMINÁLNÍ NEKALÉ SOUTĚŽE!!!
ze dne 17.06.2006, autor článku: Petr Cibulka

Komentář ze dne: 21.07.2006 15:10:58
Autor: Spravedlnost (@)
Titulek: Re: Re: koministicko - estébácká rodina
Paní ing.J.Hrbková z?ejm? není spokojena s tím, že její ?tvrtý rozvod se nevyda?il podle jejích p?edstav, tj. že majetek P.Cibulky, kterého se podvodem zmocnila (koupila od n?j hluboko pod cenou prosperující tískárenskou firmu v cen? kolme 6 mil. K?, nechala se od n?ho obdarovat domem v Brn?, ze kterého ho pak vyhodila a d?m prodala v prosinci r. 2002 za 2,5 mil. K?, p?i?emž se jen tak mimochodem zmocnila veškerých jeho movitých v?cí v tom dom? uložených - mnoha knih, archiv? Necenzurovaných novin, oble?ení, nábytku, obraz? od malí?e Kurovského, atd. - což vše dodnes odmítá vrátit), nem?že v klidu užívat, ale ob?as je volána na policii nebo na soud, aby vysv?tlila jak to všechno bylo. Ovšem policie se vždy ztotožní s jejími argumenty, a jsou sebehloup?jší. Nap?. se ztotožnila s tím, že oble?ení, knihy a obrazy a další movité v?ci, které jsou majetkem P.Cibulky, by paní ing. J.Hrbková velmi ráda vrátila, ovšem - ach ach - nev?d?la, kam v?ci P.Cibulkovi poslat. (Jaksi ji nenapadlo, že to vše mohla poslat na jí dob?e známou adresu jeho matky do Brna nebo na jeho p?echodnou adresu na Prahu 4, kterou uvedla i policii ve svém udava?ském telefonátu v ?ervnu r. 2002 s tím, že tam ho policie ur?it? zastihne. A policii také jaksi nenapadlo, že toto m?lo napadnout ing.J.Hrbkovou v první ?ad?.) Nemluv? o jejím vloupání do pražského bytu P.Cibulky v r. 2004 poté, kdy ona sama ten byt o rok d?íve opustila s tím, že již bydlí jinde. Aby tr. ?in vloupání nemohl být kvalifikován jako tr. ?in, major J.Pavlík z MO Policie Praha 1 se vskutku snažil - zatajil vyjád?ení soudu o tom, že ing.J. Hrbková neprokázala nutnost odvrtat dva bezpe?nostní zámky zámky (a to za doprovodu dvou policist?, kte?í o vloupání odmítli sepsat protokol - nebo ing.J.Hrbkové policie v??í vše a vždy, a dalších šesti osob) a do bytu vniknout, a místo toho se op?el o právn? bezvýznamný názor právního zástupce majitele domu, že ing.J.Hrbková m?la právo do bytu vstoupit (tj. vloupat se). Bez koordinovaného a spolehlivého krytí tr. ?in? jak policií, tak soudy, by ing.J.Hrbková nemohla v tolika p?ípadech a v takové mí?e beztrestn? porušovat zákon. Ve š???e soudních manipulací bylo i rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 a M?stského soudu v Praze o tom, že exekuci na klí?, který ing.J.Hrbková odmítala P.Cibulkovi p?l roku vydat, nemá zaplatit ing.J.Hrbková (proti níž byla exekuce vedena), ale P.Cibulka, který byl v dané v?ci oprávn?ný, v jehož zájmu soud tehdy exekuci na?ídil. Teprve Ústavní soud jednal tak, jak ukládá zákon, a nesmyslné a protizákonné rozhodnutí M?stského soudu v Praze zrušil. Právn? šlo o to, že Obvodní soud odvolání ing.J.Hrbkové proti placení exeku?ních náklad? zcela náhla zaslal jinému advokátovi než který P.Cibulku zastupoval (Mgr. Bodlákové). Mgr. Bodláková v?c soudu nevrátila a neupozornila na chybné zaslání. Soud vycházel z toho, že odvolání bylo protistran? (P.Cibulkovi) zasláno ?ádn?, a pro jistotu soud u?inil soudní spis p?l roku pro P.Cibulku nedosažitelný, nebo od jara r. 2005 do konce srpna r. 2005 ho m?l neustále u sebe JUDr.Sedlá?ek. Spis se objevil ve spisovn? až poté, kdy rozsudek M?stského soudu nabyl právní moci, p?i?emž již nebyla možnost podat proti n?mu odvolání.

Reakce na komentář
"Re: Re: koministicko - estébácká rodina"

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

Odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku, která nám pomůže rozlišit, zda jste člověk nebo počítačový robot. Bez správné odpovědi na tuto otázku nebude váš komentář uložen. Tato kontrolní otázka se nezobrazuje registrovaným čtenářům.

Vypočítejte následující příklad: 1 + 8 =

  

V rámci komentářů nelze používat HTML tagy.

Pro vložení tučného textu, hyperlinku nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

NECENZUROVANÉ NOVINY
ROČNÍK 2001
ROČNÍK 2000
ROČNÍK 1999
ROČNÍK 1998
ROČNÍK 1997
ROČNÍK 1996
ROČNÍK 1995
ROČNÍK 1994
ROČNÍK 1993
ROČNÍK 1992
ROČNÍK 1991
Fultextové vyhledávání
v ročnících 1991-2001

Archiv Necenzurovaných Novin

STB ON-LINE Diskusní fórum Pravého Bloku RDF Site Summary

Kdo bude bez našeho souhlasu a bez pozměny šířit naše materiály, stává se našim nejlepším přítelem!
© 2003, Pravý Blok. Všechna práva vyhrazena.