Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 13. 08. 2022  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (510074 hl.)
 
Spíše ano (15540 hl.)
 
Spíše ne (15414 hl.)
 
Ne (721623 hl.)
 
Nevim (18202 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1280853

Komentáře

ke článku: Aktualisovaná ústavní stížnost zfalšování parlamentních voleb: MATEMATICKÝ DŮKAZ STOPROCENTNÍ PODVODNOSTI VOLEB A RYZE KRIMINÁLNÍ NEKALÉ SOUTĚŽE!!!
ze dne 17.06.2006, autor článku: Petr Cibulka

Komentář ze dne: 21.07.2006 20:05:41
Autor: Ulhaná spravedlnosti - odpov?ï Jany Hrbkové (@)
Titulek: Re: Re: Re: koministicko - estébácká rodina
Pan Cibulka se nespokojil s mým bytem na Václavském nám?stí velikosti 160m2, za který chce od majitele domu 5000000korun. Není žádný troška?. Pan Cibulka chce u soudu vrátit d?m, který nevlastním. Jist?, byt mu nesta?í. Pan Cibulka si nevyzvedl osobní v?ci v?etn? obraz? Kurovského v O?echov? u Brna, p?estože prokazateln? v?d?l, že v?ci tam má uloženy. Ale na jeho náklady. Paní Cibulková odmítla mít s jeho v?cmi cokoliv spole?ného - v telefonickém rozhovoru velmi katekoriky. Za p?ítomnosti sv?dk?. Udav?ský tefonát na Prahu 4? Spravedlnosti, jsi ulhaná! Kolika exekutor?m stíhající Cibulku za jeho dluhy jsem nemohla uvést jeho adresu, protože jsem ji neznala! Poštu si Cibulka nechal doru?ovat všechnu ke své matce. A moje užívací právo k mému bytu na Václavském nám?stí nebylo zrušeno. Cibulka mn? z mého bytu vyházel nábytek na schodišt? a na ulici. Kdybych spáchal? trestný ?in, byla bych dávno zav?ená. Já nejsem Cibulka, který svoje podody politzuje a usadil se v roli nejpronásledovan?jšího ?lov?ka ma celém sv?t?. A soud o mém byt?? Další soudní jednání budou následovat v ?íjnu.. A copak d?lá Cibulka své matky 3+1 v osobním vlastnictví v Brn?, když matka bydlí u n?j v Praze? Copak d?lá se svým vlastnictvím domu jeho družka PhDr Miloslava Jebavá v Káckov? Lhot?? Cibulka není nájemcem bytu na Václavském nám?stí, jako manžel získal pouze odvozené užívací právo, dokud je jemu a jeho družce nezacht?lo mn?, 4 d?ti a nemocnou matku z bytu vyst?hovat. Nejlepší paradox je exekuce na klí? od mého bytu, který Cibulka nikdy nem?l, protože v Praze nebydlel. Tam bydlely moje d?ti a bývalý manžel. Cibulka byl v Praze jen na volební akce v roce od srpna 2000 do 6.7.2001. Klí?e nem?l, žádné, totž navíc nebyly. V dom? je vrátnice, bezpe?nostní agentura d?m v noci otevírá a p?es den vždy n?kdo z mé rodiny byl, aby dve?e otev?el. Cibulka prácv?n? získal exekucí klí?e, které nikdy nem?l. A dotáhl klí?e až k Ústavnímu soudu. že st?ídá právníky jako ponožky až i soud v nich má bordel, ?eší Ústavní soud. A navíc, exekucí bylo ?ešeno pouze p?edb?žné opat?ení. Co se m?ní jeho rozhodnutím Ústavního soudu? Placení náklad? na exekuci? Rozhodnutí m?stského soudu se bude opakovat. Zprošt?na placení náklad? soudního ?ízení jsem i v jiných causách soudních spor? s Cibulkou. Cibulka si pot?eboval vyzkoušt, jak se zviditelnit p?ed Senátníma volbama u Ústavního soudu. Nech se zviditel?uje, ?ím víc, tím líp. Alespo? se na ve?ejnost dostanou souvislosti.Takže, ULHANÁ SPRAVEDLNOSTI (CIBULKO? JEBAVÁ), PRO? SE CIBULKA MUSÍ SOUDIT, MÍSTO ABY SE PO ROZVODU S BÝVALOU MANŽELKOU DOHODL??? PROTOŽ NIC JINÉHO NEUMÍ. PROTOŽE POT?EBUJE BÝT UK?IV?NÝ: PROTOŽE JE NENAŽREANÝ A JEŠTE U TOHO MLASKÁ. Je to stejné PhDr Jebavá, jako když závidíte, že se lidé podílejí na finan?ních sbírkách Vladimíru Hu?ínovi a nedávají všechny peníze Cibulkovi. Tak jste si st?žovala na internetu, že??? Cituji : Jste spokojen, pane Van?k, protože Vás z?ejm? Váš ?ídící d?stojník dob?e hodnotí. To, že se Vaše volání pomoc i jakékoliv jiné aktivity setkávají s ohlasem, který, dejme tomu, nazýváte mimo?ádný, nic nem?ní na v?ci, že vše je naaranžované a p?ipravené stejn? jako byla nap?. demonstrace organizovaná p.Rychlíkem p?ed ú?adem vlády za odvolání p.P?ibyla Jen zopakuji, že v tomto stát? jsou stovky p?ípad?, které si zaslouží medializaci, protože jsou nespravedliv? posudovány soudem nebo policií, ale Vy jste si vybrali práv? V.Hu?ína, o n?mž Reflex ?. 37 psal, Vy moc dob?e víte co - tedy že v r. 1972 za?al spolupracovat s SNB. Dosud to nebylo oficiáln? dementováno - takže Vaše "akce Hu?ín" má trošku pošramocenou pov?st. Jestli žijete skromn? nebo ne, to m? v?bec nezajímá, a m?žete o sob? tvrdit jakékoliv jiné nesmysly, protože jste až za oceánem - a tam odtud na dálku lze sehrát jakoukoliv pózu. M.Jebavá P.S. Žádal jste p.Baycheka o podporu pro V.Hu?ína? Pravému Bloku odmítl jakkoli finan?n? pomoci, ani o zahájení finan?ní sbírky v Austrálii ve prosp?ch Pravého Bloku nejevil zájem -naopak se takovým dotazem cítil nesmírn? uražený. Což je skute?n? nepochopitelné, nebo zdánliv? nám jde o totéž o co jde jemu. Na Vás ale možná bude reagovat lépe. Proslýchá se, že je dob?e fina?n? situován- ale myslím, že o tom nerad "

Reakce na komentář
"Re: Re: Re: koministicko - estébácká rodina"

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

Odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku, která nám pomůže rozlišit, zda jste člověk nebo počítačový robot. Bez správné odpovědi na tuto otázku nebude váš komentář uložen. Tato kontrolní otázka se nezobrazuje registrovaným čtenářům.

Jakou barvu má tráva? Zelenou nebo modrou?

  

V rámci komentářů nelze používat HTML tagy.

Pro vložení tučného textu, hyperlinku nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

NECENZUROVANÉ NOVINY
ROČNÍK 2001
ROČNÍK 2000
ROČNÍK 1999
ROČNÍK 1998
ROČNÍK 1997
ROČNÍK 1996
ROČNÍK 1995
ROČNÍK 1994
ROČNÍK 1993
ROČNÍK 1992
ROČNÍK 1991
Fultextové vyhledávání
v ročnících 1991-2001

Archiv Necenzurovaných Novin

STB ON-LINE Diskusní fórum Pravého Bloku RDF Site Summary

Kdo bude bez našeho souhlasu a bez pozměny šířit naše materiály, stává se našim nejlepším přítelem!
© 2003, Pravý Blok. Všechna práva vyhrazena.