Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 13. 08. 2022  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (510074 hl.)
 
Spíše ano (15540 hl.)
 
Spíše ne (15414 hl.)
 
Ne (721623 hl.)
 
Nevim (18202 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1280853

Komentáře

ke článku: Aktualisovaná ústavní stížnost zfalšování parlamentních voleb: MATEMATICKÝ DŮKAZ STOPROCENTNÍ PODVODNOSTI VOLEB A RYZE KRIMINÁLNÍ NEKALÉ SOUTĚŽE!!!
ze dne 17.06.2006, autor článku: Petr Cibulka

Komentář ze dne: 23.07.2006 23:18:17
Autor: Jana Hrbková (@)
Titulek: Re: Pro? by p?tinásobný politický v?ze? P.Cibulka byl nasazen na bezvýznamnou t?
Cibulko, kdybych t? sledovala, v život? bych si t? nevzala. Psát ?lánky do tzv. Necenzurovaných novin mohl jen ten, komu nevadilo, žes do jím podepsaných materiál? zasahoval a p?epracovával je k obrazu svému. Název Necenzurované je jenomdalší klamání ve?ejnosti. Mám ti p?ipomínat, jak jsi ?val na Luboše Vydru, že po soudu s Havlem nenapsal do NN ?lánek tak, jak sis p?edstavoval? Mám ti p?ipomínat, jak jsi ho pak sám p?episoval? Všichni redakto?i, kterým jsi stejným zpl?sobem ke svému obrazu cenzuroval jejich materiály, od tele odešli. Pro tebe bych po prožitých zkušenostech nikdy nepsala, vkládáš lidem do úst slova, která nejsou pravdivá. Svým jednáním si nezadáš s Bývalým tiskovým odd?lením na ÚV KS? pod vedením Fojtíka, chováte se k žurnalistice stejn?. Ty se svojí logikou nejsi schopen pochopit, kdo a jak v rozhlase pracoval.. Ale moje podle tebe bezvýznamnost ti nevadila, když jsi se mnou okázale nastoupil do Rádia v brn? a producíroval se p?ed tehdejším ?ediltelem Vin?álkem. Kdybys zapomn?l - tehdy hust? sn?žilo a d?ti jsme m?li s sebou. Nikdy jsem pro žádnou zpravodajskou službu nepracovala a že si dovolíš napsat "podle vlastních slov" sv?d?í o tom, že si d?kazy a skute?nosti dám vymýšlíš, ješt? s nimi argumentuješ a rozši?uješ pomluvy po internetu! Co kdybys lidem ?ekl, že Tvoje matka je podle databáze ministerstva nvitra agentka s krycím jénem "alžb?ta", otec exponent KS? v podniku, kde pracoval. Jsi sám z estébácko - komunistické rodiny s manýry komunistického gestapa . Žiješ v paranoách o svém pronásledování, mojí dce?i jsi psal instrukce, co má d?lat, až t? zast?elí. No, nikdo t? nest?ílel, obt?žovali t? jenom exekuto?i, kte?í k nám chodili vymáhat dluhy firmám, co jsi jim neplatil. Dob?e si pamatuji, jak jsi mi vytrhl z ruky fakturu firmy Gumi print Lobzíky se slovy : Kam bych p?išel, kdybych všechno platil! Je mi líto lidí, kte?í ti v??í jako jsem ti v??ila já, místo toho jsi cht?l jenom využívat mé profese noviná?ky . Pamatuješ si, jak arogantn? jsi se mnou p?ed vánocemi 1993 narukoval do Rádia v Brn? k ?editeli Vin?álkovi, kde jsem m?la koorinovat zpravodajství z Moravy pro ?eský rozhlas? Tenkrát jsem nev?d?la o tvých nevy?ízených ú?tech s Vin?álkem a Šabatou z Ob?anského fora. Nalet?la jsem na tvoje sliby, místo toho jsi jsi mn? i mojí rodinu t?žce poškodil. Kdybys v?d?l, co je to sv?domí, hluboce by ses styd?l. Ty ale sv?domí nemáš, zato oblbuješ lidi, co t? neznají aby t? - podle slov tvé matky - "podporovali. Ty p?ece pracovat nebudeš! Byla ode mn? nehorázná drzost, že jsem ti ?ekla, že bys m?l pracovat jako všichni ostatní i politici. Však také tvoje léka?ka v?d?la co ?íka, když jsje u ní spolu byli : Že vy jste zase pane Cibulka pracoval, to vždycky te?e krev". Tahat z d?v??ivých lidí peníze je jednodužší! Když jsem T? prokoukla, pot?ebuješ se mn? zbavit a jak jinak, než všechno zpolitizovat a d?lat ze sebe uk?ivd?ného chudinku. Nejde o Tvoje rehabilita?ní rozsudky, ale o Tvoji morálku. Házet perly sviním je stejné, jako chtít po tob?, aby ses choval podle toho, co proklamuješ na ve?ejnosti. Jana Hrbková - rozvedená Cibulková

Reakce na komentář
"Re: Pro? by p?tinásobný politický v?ze? P.Cibulka byl nasazen na bezvýznamnou t?"

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

Odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku, která nám pomůže rozlišit, zda jste člověk nebo počítačový robot. Bez správné odpovědi na tuto otázku nebude váš komentář uložen. Tato kontrolní otázka se nezobrazuje registrovaným čtenářům.

Žije ryba ve vodě (ano/ne)?

  

V rámci komentářů nelze používat HTML tagy.

Pro vložení tučného textu, hyperlinku nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

NECENZUROVANÉ NOVINY
ROČNÍK 2001
ROČNÍK 2000
ROČNÍK 1999
ROČNÍK 1998
ROČNÍK 1997
ROČNÍK 1996
ROČNÍK 1995
ROČNÍK 1994
ROČNÍK 1993
ROČNÍK 1992
ROČNÍK 1991
Fultextové vyhledávání
v ročnících 1991-2001

Archiv Necenzurovaných Novin

STB ON-LINE Diskusní fórum Pravého Bloku RDF Site Summary

Kdo bude bez našeho souhlasu a bez pozměny šířit naše materiály, stává se našim nejlepším přítelem!
© 2003, Pravý Blok. Všechna práva vyhrazena.