Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 13. 08. 2022  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (510074 hl.)
 
Spíše ano (15540 hl.)
 
Spíše ne (15414 hl.)
 
Ne (721623 hl.)
 
Nevim (18202 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1280853

Komentáře

ke článku: Aktualisovaná ústavní stížnost zfalšování parlamentních voleb: MATEMATICKÝ DŮKAZ STOPROCENTNÍ PODVODNOSTI VOLEB A RYZE KRIMINÁLNÍ NEKALÉ SOUTĚŽE!!!
ze dne 17.06.2006, autor článku: Petr Cibulka

Komentář ze dne: 27.07.2006 18:57:13
Autor: Spravedlnost (@)
Titulek: Re: Cibulka se s d?stojníky a spolupracovníky StB kamarádí dodnes!
Petr Cibulka vyl z domu v Brn? vyhozen na ja?e r. 2002, tj. když d?lal volební kampa? p?ed parlamentními volbami. Ing.J.hrbková využila jeho ?asté nep?ítomnosti a nechala u domu vym?nit zámky, a one se do domu již nedostal. Z?staly mu tam veškeré jeho v?ci. Když pro jeho dokumenty, které tehdy pot?eboval kv?li soudu, se pokusila jít jeho matka (vym?nila zámky, a klí?e od nových zámk? poslala zcela seriózn? ing.J.Hrbkové), ing.J.Hrbková, její nedávná snacha, na ní podala tr. oznámení ! ! ! (Nat?stí ho policie odložila.) To, že mu v?ci na ja?e r. 2002 z toho domu odvezla, opakovan? potvrdila ve svých výpov?dích policii i soud. Tak a tady nebalamutí ?tená?e internetu a netvrdí, že mu je neodvezla. Ani policii ne?ekla, kde ty v?ci jsou. (Policii to ani nezajímalo - kryla ji, a pokoušela se v?c opakovan? odložit.) Až po T?ECH LETECH od doby oznámení té krádeže policii ?ekla adresu místa, kam údajn? ty v?ci odvezla. Policie se ale ani neobt?žovala na té adrese zjistit, zda tam ty v?ci jsou. Pro? ty v?ci tehdy neodvezla k matce P.Cibulky, a nebo p?ímo P.Cibulkovi na místo jeho tehdejšího pobytu na Prahu 4 do podnájmu? Udava?ský telefonát policii z ?ervna r. 2002 byla schopna obstarat a byla schopna ?íct, kde tehdy P.Cibulka bydlel (dozv?d?la se tu adresu evidentn? od jeho koleg? z Pravého Bloku, kte?í ho na té adrese tehdy navšt?vovali.) Ovšem ve v?ci té krádeže dodnes policii tvrdí, že nev?la, kde bydlel, a nemohla mu v?ci vrátit. Nejúžasn?jší je, že ing.J.Hrbková zde píše, že na ja?e r. 2001 se cht?l P.Cibulka vrátit do Brna! Opak je pravdou! Do Brna návrat neplánoval! Plánovali totiž spole?n?, že p?esunou tiskárnu z Brna do statku v Man?icích u Kolína, do statku, který byl koupen za peníze matky P.Cibulky (za 80.000,-K?) a byl koupen její dcerou Janou (ta na to dostala peníze od matky P.Cibulky). Pozd?ji však tento statek její dcera Jana se ziskem prodala a milé matce P.Cibulky z toho nedala ani halé?. Zpátky k pražskému bytu: V ?ervenci r. 2001, v nep?ítomnosti P.Cibulky, mu odst?hovala bez jeho v?domí všechny jeho v?ci z pražského bytu do brn?nského domu (ze kterého ho pak vyhodila na ja?e r. 2002 - popsáno výše). Na to, že v období ?erven 2000 až ?ervence 2001 bydlel v Praze, má ?adu sv?dk?. Kdyby ing.J.Hrbková na n?j nebyla nasazená, tyhle lumpárny by jí nemohly projít. A na záv?r. Dopis o tom, že si má v?ci vyzvednout z místa uskladn?ní mu žádné poslány nebyly - ing.J.Hrbková na to nep?edložila žádný d?kaz. Pokud má n?jaké podací lístky z té doby, jsou od dopis?, kterými dávala výpov?ï firmám P.Cibulky, ale ne od dopis?, ve kterých by mu psala adresu, na které má P.Cibulka v?ci uložené. Ing.J.Hrbková se jen zp?tn? pokouší ud?lat si n?jaké alibi. Kdyby mu v?ci cht?la vrátit, vše cenn?jší by zavezla k jeho matce nebo na jeho pražskou p?echodnou adresu, kterou zanala VELICE DOB?E, jak o tom sv?d?í její udava?ský telefonát na policii z té doby.

Reakce na komentář
"Re: Cibulka se s d?stojníky a spolupracovníky StB kamarádí dodnes!"

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

Odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku, která nám pomůže rozlišit, zda jste člověk nebo počítačový robot. Bez správné odpovědi na tuto otázku nebude váš komentář uložen. Tato kontrolní otázka se nezobrazuje registrovaným čtenářům.

Dá se ve vodě plavat (ano/ne)?

  

V rámci komentářů nelze používat HTML tagy.

Pro vložení tučného textu, hyperlinku nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

NECENZUROVANÉ NOVINY
ROČNÍK 2001
ROČNÍK 2000
ROČNÍK 1999
ROČNÍK 1998
ROČNÍK 1997
ROČNÍK 1996
ROČNÍK 1995
ROČNÍK 1994
ROČNÍK 1993
ROČNÍK 1992
ROČNÍK 1991
Fultextové vyhledávání
v ročnících 1991-2001

Archiv Necenzurovaných Novin

STB ON-LINE Diskusní fórum Pravého Bloku RDF Site Summary

Kdo bude bez našeho souhlasu a bez pozměny šířit naše materiály, stává se našim nejlepším přítelem!
© 2003, Pravý Blok. Všechna práva vyhrazena.