Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 13. 08. 2022  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (510074 hl.)
 
Spíše ano (15540 hl.)
 
Spíše ne (15414 hl.)
 
Ne (721623 hl.)
 
Nevim (18202 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1280853

Komentáře

ke článku: Aktualisovaná ústavní stížnost zfalšování parlamentních voleb: MATEMATICKÝ DŮKAZ STOPROCENTNÍ PODVODNOSTI VOLEB A RYZE KRIMINÁLNÍ NEKALÉ SOUTĚŽE!!!
ze dne 17.06.2006, autor článku: Petr Cibulka

Komentář ze dne: 18.06.2006 20:44:09
Autor: Pavel (papyrus@seznam.cz)
Titulek: Ke stížnosti na pr?b?h p?edvolební kampan? se p?ipojuji-nejedná se o demokratick
Ned?lám si žádné iluze o tom, že v?tšina ob?an? je schopna vyhledat, samostatn? analyzovat a v pr?b?hu let vyhodnocovat programy jednotlivých politických stran, pop?. tyto ješt? srovnávat se zkušenostmi zahrani?ními a to vše na základ? vlastních profesních a životních zkušeností transformovat do vlastních tezí a myšlenek sm??ujících k náprav? a uspo?ádání v?cí ve?ejných ... ned?lám si iluze o tom, že nositelé t?chto myšlenek jsou snad koncentrováni v nejv?tších politických stranách ... ned?lám si iluze o tom, že sou?asné stranické aparáty masmédii propagovaných stran by mohly být schopny se zásadními státotvornými otázkami v?bec zabývat, když je zcela vyt?žuj? toliko obsazení k?esel na jednotlivých postech a institucích a mít tak co nejv?tší dosah na toky ve?ejných financí ... ned?lám si iluze o tom, že volební program masmédii podporovaných stran neznají ani aktivní ?lenové t?cho stran ?i jejich nadšení voli?i, nehled? na to, že okamžikem voleb tento "programový" dokument zcela ukon?uje svou životnost ... ned?lám si iluze o tom, že smyslem takto koncipovaných voleb není svobodná sout?ž myšlenek, ale volba masmédii p?edložených stranických aparát? ... ned?lám si iluze o tom, že masmédia jsou schopny tyto nositele myšlenek z neparlamentních stran a politických hnutí vyhledávat, odborn? je porovnávat (analyzovat) a celoplošn? je v p?vodním zn?ní pop?. i s odbornými komentá?i p?edávat t?m oprávn?ným (tedy voli??m) ... ned?lám si iluze o nezávislosti mediálního p?edávání informací, o vlastní tv?r?í iniciativ? noviná?? a komentátor?, o jejich "nezávislosti" jak ve své "blbosti" cht?jí sami iniciativn? p?isp?t k lepším zít?k?m ... ned?lám si iluze, že ze zp?sobu prezetování a komentování nyn?jší povolební situace všemi masmédii, kdy tichým, ponurým a opatrným hlasem p?ináší voli??m naprosto nicotné informace, dávají vlastn? najevo, že tyto volby vlastn? prohráli ony, jim se nesplnily jejich p?edstavy, které nám roubovaly, média v t?chto volbách porazila sama sebe. Nepovažuji se za ovci tupého stáda a žádám rovnoprávnou platformu na prezentaci politických myšlenek. Pokud televize jako nejmocn?jší médium nedokáže tuto rovnost zabezpežit, požaduji zákaz prazentace všech pol. subjekt? i státní správy na tomto médiu (analogicky rozhlas a tišt?ná média) a jako vhodnou a nezávislou platformu ponechat toliko internetovou prezentaci každého politického subjektu. Jedin? na této platform? mohou strany ucelen? informovat o svých p?edstavách a voli?i neovliv?ováni noviná?i a jinými komentátory mohou samostatn? p?emýšlet a rozhodovat se. Práv? toto samostatné rozhodování neovlivn?né p?edvolebními pr?zkumy, neovlivn?né obavami z neproniknutí do parlamentu ?i neovlivvn?né jinou mediální propagandou (nap?. že Bílá volí Klause) bude zárodkem svobodných voleb.

Reakce na komentář
"Ke stížnosti na pr?b?h p?edvolební kampan? se p?ipojuji-nejedná se o demokratick"

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

Odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku, která nám pomůže rozlišit, zda jste člověk nebo počítačový robot. Bez správné odpovědi na tuto otázku nebude váš komentář uložen. Tato kontrolní otázka se nezobrazuje registrovaným čtenářům.

Vypočítejte následující příklad: 12 - 4 =

  

V rámci komentářů nelze používat HTML tagy.

Pro vložení tučného textu, hyperlinku nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

NECENZUROVANÉ NOVINY
ROČNÍK 2001
ROČNÍK 2000
ROČNÍK 1999
ROČNÍK 1998
ROČNÍK 1997
ROČNÍK 1996
ROČNÍK 1995
ROČNÍK 1994
ROČNÍK 1993
ROČNÍK 1992
ROČNÍK 1991
Fultextové vyhledávání
v ročnících 1991-2001

Archiv Necenzurovaných Novin

STB ON-LINE Diskusní fórum Pravého Bloku RDF Site Summary

Kdo bude bez našeho souhlasu a bez pozměny šířit naše materiály, stává se našim nejlepším přítelem!
© 2003, Pravý Blok. Všechna práva vyhrazena.