Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 13. 08. 2022  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (510074 hl.)
 
Spíše ano (15540 hl.)
 
Spíše ne (15414 hl.)
 
Ne (721623 hl.)
 
Nevim (18202 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1280853

Komentáře

ke článku: Aktualisovaná ústavní stížnost zfalšování parlamentních voleb: MATEMATICKÝ DŮKAZ STOPROCENTNÍ PODVODNOSTI VOLEB A RYZE KRIMINÁLNÍ NEKALÉ SOUTĚŽE!!!
ze dne 17.06.2006, autor článku: Petr Cibulka

Komentář ze dne: 21.08.2006 15:01:49
Autor: Miroslav Ptá?ek (@)
Titulek: ???
Obávám se, že p?es internetové fórum se jen t?žko vy?eší špatné vztahy zú?astn?ných. Pro nezasv?ceného ?tená?e jako jsem já, jsou všechny tyhle p?ísp?vky sice velmi zajímavým ?tením, ale objektivní názor si z nich t?žko ud?lám, zvl᚝, když se argumenty jednotlivých stran zna?n? rozcházejí a ?lov?k má jen málo možností, jak si jejich v?rohodnost ov??it...Každopádn? jsem si z p?e?teného ud?lal sv?j laický názor na pana Cibulku...Pokud je autorem on?ch ?lánku od "Spravedlnosti", pokud má jeho bývalá žena alespo? trochu pravdu a jestliže vezmu navíc v úvahu jeho výroky, které jsem slyšel nebo ?etl, tak mn? napadá, kolik toho má asi pan Cibulka spole?ného s paranoidní schizofrenií?...?asto zde byl ozna?ován za lhá?e a zlod?je, ale je i možné, že tomu tak není, že všemu co tvrdí bezmezn? v??í...Povídání o Matrixu, o eSTBlishmentu, o exmanželce agentce...To jsou sice moc zajímavé teorie, jako laik je ani nemohu vylou?it, že jsou pravdivé (stejn? jako t?eba to, že válku v Sev. Koreji za?ali Ameri?ané, p?ec jen, jsem tam nebyl, rozkazy jsem nevid?l, vše co znám, mám z knížek, televize atd.), ale myslím si, že s nejv?tší pravd?podobností jen pan Cibulka podléhá jakémusi bludu o celostátním spiknutí postkomunistického ?ehosi. Zajímá m?, jaké má d?kazy pro svá tvrzení? Zatím jsem toho nevid?l víc než jen, že n?kdo byl agentem STB (jaká je definice agenta STB? Po?ítá se do n?j i informátor?) a to podle seznam?, které si vytvo?il pan Cibulka (Odkud vlastn? bere informace pro své seznamy?Jsem jen zv?davý, nenapadám jejich v?rohodnost) a tím pádem slouží "staronovému" vedení dodnes... Myšlenka p?ímé demokracie je podle mého názoru velmi zajímavá, ale dovolím si nesouhlasit s tím, jak ji pojímá pan Cibulka...Odvolatelnost politik?, soudc? a jiných významných p?edstavitel?? Že si lidé dokážou vládnout sami?Že ví, co je pro n? dobré?Že zastupitelská demokracie je ve svém základ? kriminální? To jsou podle m? hlouposti. Vždy ve?ejné mín?ní se ?asto m?ní rychleji než po?así, vždy lidé se dají velmi snadno ovlivnit ve svých názorech, ?asto jednají spíše emocionáln? a podle p?edsudk?, než aby hluboce analyzovali dané problémy a podle toho se rozhodovali. To že by p?ed referendem o zákonech dostávali ob?ané kníže?ku s argumenty všech stran, je sice zajímavý nápad, ale vzhledem k tomu, že se u nás p?ijímá zákon asi tak jednou týdn?, m? rozesmívá p?edstava, kolik toho budou muset lidé ro?n? p?e?íst, pokud cht?jí hlasovat se znalostí argument? všech stran...Dokáži si docela živ? p?edstavit, jak by to u nás vypadalo po vít?zství Pravého Bloku(a tak dále a tak dále) a po nastolení zm?n podle jeho programu. Politici by se nejspíš báli prosazovat nepopulární ale mnohdy nutná ?ešení státních problému a strach z ostrakizace by rad?ji vym?nili za populismus. A co soudci? Co t?eba p?ípad vraždy, kdy lze vážn? pochybovat o vin? obžalovaného, p?i?emž je ale ve?ejnost p?esv?d?ena o jeho vin? a žádá potrestání? Soudce buï rozhodne podle svého v?domí a sv?domí a bude rozezleným lidem odvolán, ?i pošle nešastníka do v?zení a udrží se v k?esle...Takhle si pan Cibulka p?edstavuje nezávislost soudc?? Hm, možná by mohl lid vykonávat soudní moc sám, když dokáže o všem nejlépe rozhodovat... ...Cht?l jsem se ješt? jen ozvat na jeden z argument? "Spravedlnosti" ohledn? rozvodu s Cibulkových. N?kolikrát se autor ?lánku ptá, pro? paní Hrbková tedy od manžela neodešla, když ji jako tedy m?l týrat a to n?kolik let. Na?ež si odpovídá tím, že to bylo proto, že byla agentkou ?ehosi s úkolem ho obrat o všechno...Cht?l bych jen "Spravedlnosti" ?íci, že existuje i jiná možnost vysv?tlení a to, že ženy ob?as svého manžela milují a že jej neopoušt?jí ani když je dlouho týrá, n?kdy si dokonce myslí, že by se manžel-tyran mohl zm?nit k lepšímu, že to chce jen trp?livost a n?kdy se bojí manželových výhružek, n?kdy mají sebev?domí tak zdeptané, že nemají sílu odejít...Možností je více než dost a p?íkladu z p?ípad? domácího násilí je bohužel také více než dost P.S. je sice hezké, že jste necenzurované noviny, ale podle mého názoru není mazání spam? cenzorským zásahem

Reakce na komentář
"???"

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

Odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku, která nám pomůže rozlišit, zda jste člověk nebo počítačový robot. Bez správné odpovědi na tuto otázku nebude váš komentář uložen. Tato kontrolní otázka se nezobrazuje registrovaným čtenářům.

Vypočítejte následující příklad: 1 + 8 =

  

V rámci komentářů nelze používat HTML tagy.

Pro vložení tučného textu, hyperlinku nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

NECENZUROVANÉ NOVINY
ROČNÍK 2001
ROČNÍK 2000
ROČNÍK 1999
ROČNÍK 1998
ROČNÍK 1997
ROČNÍK 1996
ROČNÍK 1995
ROČNÍK 1994
ROČNÍK 1993
ROČNÍK 1992
ROČNÍK 1991
Fultextové vyhledávání
v ročnících 1991-2001

Archiv Necenzurovaných Novin

STB ON-LINE Diskusní fórum Pravého Bloku RDF Site Summary

Kdo bude bez našeho souhlasu a bez pozměny šířit naše materiály, stává se našim nejlepším přítelem!
© 2003, Pravý Blok. Všechna práva vyhrazena.