MIROSLAV DOLEJŠÍ - ANALÝZA 17. LISTOPADU A ZMĚN VE VÝCHODNÍ EVROPĚ V ROCE 1989

KGB KONEČNĚ PROMLUVIL:  PŘEMĚNY VÝCHODNÍ EVROPY RUKAMA KGB (1993)

PIERRE DE VILLEMAREST - Zpravodajské analýzy a informace

RUSKÁ REFORMA: HARVARDSKÁ DAČA

TELEKRACIE

Důvěrníci a agenti komunistické Státní bezpečnosti ve sdělovacích prostředcích

nadále formují české veřejné mínění                                               část 1

VATIKÁN A MOSKVA, PRVNÍ A POSLEDNÍ ŘÍM

PSYCHOTECHNOLOGIE: TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA DÁVNO ZAČALA