TŘI  INTERNACIONÁLY  PROTI  NAŠIM   SVOBODÁM - Slovo na úvod

I.  Tři Internacionály proti našim svobodám

1. Obnova Komunistické internacionály (1990 - 1994)    Kapitola 1

2. Zrod internacionály mafií (1990 - 1994)    Kapitola 2

3. Spojené státy, základna globalismu    Kapitola 3

4. Špionáž (1993 - 1994)   Kapitola 4

5. Od Jižní Afriky po maastrichtskou Evropu, stále tatáž operace (1994)   Kapitola 5

6. Fabiánská růže z Londýna

7. Tony Blair, opěrný bod amerických globalistů

8. Nadvláda KGB a mafií nad ruskou ekonomikou

9. Političtí vězni praví a falešní

10. Důvody, proč by Francie neměla plně integrovat do NATO