Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 27. 10. 2021  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (509527 hl.)
 
Spíše ano (15398 hl.)
 
Spíše ne (15248 hl.)
 
Ne (721283 hl.)
 
Nevim (17998 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1279454
AKTUALITY

* DŮVODY, proč máme jít tentokrát VŠICHNI k volbám, ale NEVOLIT žádnou parlamentní TUNEL stranu vládnoucí (post) komunistické kriminální fízlokracie!!!!

Vydáno dne 07. 10. 2010 (1146 přečtení)

Petr Cibulka,
NECENZUROVANÉ NOVINY
a politická strana
Volte Pravý Blok
www.cibulka.net

INVENTURA PO 20-TI LETECH:
BUDOVÁNÍ (KRIMINÁLNÍHO) STÁTU
A JEHO PARLAMENTNÍ BUDOVATELÉ

A JAK TENTO JEJICH KRIMINÁLNÍ SVĚT
MŮŽEME ZMĚNIT V PRAVÝ OPAK!!!

DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!!


Místo předmluvy stálá výzva k plné občanské mobilizaci a nejvyšší politické bdělosti, pokud se děsivá a rychle se naplňující PROROCKÁ vize George Orwella "1984" - pohlcení infiltrované a rozvrácené Evropy Ruskem a následná permanentní genocida, vedená hlavním městem Říše Zla Moskvou vůči všem jinak smýšlejícím občanům zotročené Evropy, ale i válka všech proti všem - nemají stát nevratnou skutečností! 6 x viz:
A) Euroasie - tak jak ji popsal jasnovidný prorok George Orwell:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092102

B) Euroasijská gubernie Západní Rusko - tak jak ji popsal jasnovidný prorok George Orwell - mezi neinformovanými známá pod svým dočasným krycím názvem Evropská unie:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041001

C) 23. Národnostní okruh euroasijské gubernie Západní Rusko - tak jak ho popsal jasnovidný prorok George Orwell! Mezi neinformovanými je 23. Národnostní okruh gubernie Západní Rusko znám pod svým dočasným krycím názvem Česká republika:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010040203

D) Oceánie - tak jak ji popsal jasnovidný prorok George Orwell:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010063002

E) Eastasie - tak jak ji popsal jasnovidný prorok George Orwell:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010061201

F) Afrika - hlavní bitevní a surovinové pole tří nelidských totalitních supervelmocí, Euroasie, Eastasie a Oceánie - tak jak ji popsal jasnovidný prorok George Orwell:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010063008


Když před čtyřiceti lety odcházel do penze šéf západoněmecké zpravodajské služby BND Reinhard Gehlen, varoval:

„Sovětští agenti se pokusí rozvrátit západní společnost znevěrohodněním všech demokratických institucí. Pomocí zkorumpovaných politiků se budou snažit otrávit lidem zájem o věci veřejné tak, aby je sami prostřednictvím svých koupených lidí mohli snáze ovlivňovat.“

Pod pojmem „genocida“ rozumíme vyhlazení národa nebo etnické skupiny. Z obecného hlediska nejde nutně o okamžité vyhlazení, spíše JDE O KOORDINOVANÝ PLÁN RŮZNÝCH AKCÍ, SMĚŘUJÍCÍCH KE ZNIČENÍ PODSTATNÝCH ZÁKLADŮ ŽIVOTA NÁRODNÍCH SKUPIN, COŽ POTOM VEDE KE ZNIČENÍ TĚCHTO SKUPIN SAMOTNÝCH.

TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL TISÍCILETÉ ÚSPĚŠNÉ MONGOLSKO-RUSKÉ STRATEGIE PERMANENTNÍ SKRYTÉ VÁLKY - KDYŽ POUZE ZA POSLEDNÍCH 300 LET RUSKO DÍKY TÉTO STRATEGII PERMANENTNÍ SKRYTÉ VÁLKY ZVĚTŠILO SVOJI ROZLOHU NA ÚKOR VŠECH SVÝCH NEŠASTNÝCH SOUSEDŮ 14 x, KDYŽ TEĎ JE NA ŘADĚ NAŠE EVROPA A CELÝ ZÁPAD - JAK PORAZIT A ZOTROČIT PROTIVNÍKA BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ, aneb JAK ZVÍTĚZIT BEZ POUŽITÍ MASIVNÍ SÍLY:

 1. Diskredituje vše, co je v zemi protivníka dobré.

 2. Vtahujte představitele vládnoucích vrstev protivníka do zločinnosti.

 3. Podrývejte jejich dobré jméno. Ve vhodné chvíli je předhoïte pohrdání jejich krajanů.

 4. Využívejte ke spolupráci bytostí nejpodlejších a nejodpudivějších.

 5. Všemi způsoby dezorganizujte účinnost protivníkovy vlády.

 6. Zasévejte mezi obyvatele nepřátelského státu vášně a neshody.

 7. Stavějte mladé proti starým, ženy proti mužům.

 8. Vysmívejte se duchovním a mravním tradicím vašich protivníků.

 9. Všemi způsoby vnášejte zmatek do zázemí, do zásobování a přímo do vojsk nepřítele.

 10. Oslabujte vůli nepřítele klást odpor pomocí smyslných písní, hudby, alkoholu a drog.

 11. Pošlete prostitutky, aby dokončily dílo zkázy.

 12. Nešetřete sliby ani dary, abyste získali informace. Nelitujte peněz, nebo peníze takto vydané se vrátí stokrát.

 13. Všude infiltrujte své špehy!

CÍLEM TOHOTO PLÁNU JE DEZINTEGRACE POLITICKÝCH A SOCIÁLNÍCH INSTITUCÍ, KULTURY, JAZYKA, NÁRODNÍHO CÍTĚNÍ, NÁBOŽENSTVÍ A EKONOMICKÉHO ŽIVOTA NÁRODNÍCH SKUPIN A DESTRUKCE OSOBNÍ BEZPEČNOSTI, SVOBODY, ZDRAVÍ, DŮSTOJNOSTI A ROVNĚŽ ŽIVOTŮ JEDINCŮ, PATŘÍCÍCH K TĚMTO SKUPINÁM. GENOCIDA JE VEDENÁ PROTI NÁRODNÍ SKUPINĚ JAKO TAKOVÉ A AKCE, KTERÉ MÁ ZA NÁSLEDEK, SMĚŘUJÍ PROTI INDIVIDUU, ALE NE KVŮLI JEHO INDIVIDUÁLNÍM DOBRÝM NEBO ZLÝM VLASTNOSTEM, ALE PROTO, ŽE JE PŘÍSLUŠNÍKEM NÁRODNÍ SKUPINY, URČENÉ K LIKVIDACI.

KONEČNÝM CÍLEM TÉTO RUSKÉ ANTICIVILIZAČNÍ GENOCIDNÍ POLITIKY JE ZBAVIT NÁRODY SVĚTA JEJICH SKUTEČNÝCH PŘIROZENÝCH DUCHOVNÍCH A MRAVNÍCH ELIT, NAHRADIT JE SVÝMI KRIMINÁLNÍMI POLITICKÝMI A MASMEDIÁLNÍMI "ELITAMI" A PROSTŘEDNICTVÍM JEJICH KRIMINÁLNÍHO VLÁDNUTÍ PAK TYTO DOKONALE ROZVRÁCENÉ NÁRODY PŘESVĚDČIT, ŽE SI NEJSOU SCHOPNY VLÁDNOUT SAMY A BEZ RUSKÉ "BRATRSKÉ POMOCI" SE NEOBEJDOU!

Jak dnes vypadá skrytá rusko-česká kriminální totalita, ve které všichni žijeme:

PRÁVA ČESKÝCH OTROKŮ KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNAJÍ PRÁVA JEJICH OTROKÁŘŮ, KTERÝMI JE RUSKO-ČESKÁ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE!!!

PO SHORA DOBŘE ŘÍZENÝCH A Z JEDNOHO CENTRA KOORDINOVANÝCH „SAMETOVÝCH REVOLUCÍCH“, PROVEDENÝCH JAKO NA POVEL VE VŠECH NELIDSKÝCH TOTALITNÍCH KOMUNISTICKÝCH DIKTATURÁCH V ROCE 1989 - PODROBNOSTI VIZ http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/1.htm - SE V RUSKU I VE VŠECH OSTATNÍCH (POST) KOMUNISTICKÝCH TOTALITNÍCH STÁTECH UKÁZALO, ŽE LZE ÚSPĚŠNĚ VYTVOŘIT PO FORMÁLNĚ-TECHNICKÉ STRÁNCE NAPROSTO DOKONALÝ DEMOKRATICKÝ SVĚT, VE KTERÉM NEHRAJÍ OBČANÉ A DAŇOVÍ POPLATNÍCI - DEGRADOVANÍ NA POUHÝ TAŽNÝ DOBYTEK - ABSOLUTNĚ ŽÁDNOU ROLI!!!!!

NEJSILNĚJŠÍ POLITICKOU STRANOU V NAŠÍ ČESKÉ REPUBLICE BYLY A JSOU RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY KGB-GRU A JEJICH RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ KÁDRY!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070101

PROTO DNES ŽIJEME V DOKONALE DEMOKRATICKÉM PARLAMENTNÍM SYSTÉMU VYSOCE SOFISTIKOVANÉ POLITICKÉ A MASMEDIÁLNÍ TOTALITNÍ - ALE PROZATÍM STÁLE JEŠTĚ RELATIVNĚ SAMETOVÉ - POLICEJNÍ DIKTATURY, V PODMÍNKÁCH PŘÍSNÉHO POLITICKÉHO APARTHEIDU, JAKO OBČANÉ DRUHÉHO AŽ DESÁTÉHO ŘÁDU, PODLE DOSAŽENÉHO STUPNĚ SVÉ PŘIZPŮSOBIVOSTI TOMUTO NEMRAVNÉMU OTROKÁŘSKÉMU SYSTÉMU VYŠŠÍHO ŘÁDU!

VIDITELNOU TOTALITNÍ DIKTATURU RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ KOMUNISTICKÉ STRANY VYSTŘÍDALA NEVIDITELNÁ TOTALITNÍ DIKTATURA RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACIE (POST) KOMUNISTICKÝCH TAJNÝCH SLUŽEB!!! Podrobnosti viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121702

Vztah mezi skutečnou svobodou a demokracií a "svobodou" a "demokracií", dnes nám předkládanou vládnoucí rusko-českou kriminální fízlokracií, je vztahem skutečnosti a jejího přesného obrazu v zrcadle, tedy VZTAH SKUTEČNÉHO A NESKUTEČNÉHO, kdy to neskutečné existuje NE ve skutečnosti, KTEROU BYCHOM SI MOHLI PROVĚŘIT, ale pouze jako VIRTUÁLNÍ OBRAZ SVOBODY A DEMOKRACIE - JEHOŽ NEPRAVDIVOST - BEZ PŘÍMÉHO AKTIVNÍHO VSTUPU DO PRAKTICKÉ POLITIKY - PROVĚŘIT NELZE - kdy tento virtuální obraz dnešní "NEOMEZENÉ SVOBODY A DEMOKRACIE", "OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI" a "PRÁVNÍHO STÁTU" nepřežije kontakt s realitou a existuje pouze v naší dobře naprogramované mysli, kterou vládnoucí rusko-česká kriminální fízlokracie, prostřednictvím svého školního vzdělání, které nám "zdarma poskytla" a díky svým masmédiím, zcela ovládla!

Podívejme se, co nám k tomu říká - jako ten nejpovolanější - světově proslulá organizace na obranu lidských práv Charta77:

… Nástrojem omezení a často i úplného potlačení řady občanských práv je systém faktického podřízení všech institucí a organizací ve státě politickým direktivám aparátu vládnoucí strany a ROZHODNUTÍM MOCENSKY VLIVNÝCH JEDNOTLIVCŮ.

Ústava a ostatní zákony a právní normy neupravují ani obsah a formu, ani tvorbu a aplikaci takových ROZHODNUTÍ: JSOU PŘEVÁŽNĚ ZÁKULISNÍ, ČASTO JEN ÚSTNÍ, OBČANŮM VESMĚS NEZNÁMÁ A JIMI NEKONTROLOVATELNÁ; JEJICH PŮVODCI NEZODPOVÍDAJÍ NIKOMU NEŽ SAMI SOBĚ a SVÉ VLASTNÍ HIERARCHII, přitom však ROZHODUJÍCÍM ZPŮSOBEM OVLIVŇUJÍ ČINNOST ZÁKONODÁRNÝCH I VÝKONNÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY, JUSTICE, odborových, zájmových i všech ostatních společenských organizací, JINÝCH POLITICKÝCH STRAN, podniků, závodů, ústavů, škol a dalších zařízení, přičemž JEJICH PŘÍKAZY MAJÍ PŘEDNOST PŘED ZÁKONEM.

PO NANEJVÝŠ ÚSPĚŠNÉM LISTOPADOVÉM PRIVATIZAČNÍM PUČI KGB-GRU - A NÁSLEDNÉ PRIVATIZACI VEŠKERÉHO VÝZNAMNĚJŠÍHO ČESKÉHO NÁRODNÍHO MAJETKU DO MOSKVOU PŘEDEM URČENÝCH RUSKO-ČESKÝCH RUKOU - PRO NÁS VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÁ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACIE VYTVOŘILA - PŘED NAŠIMA NEVIDOUCÍMA OČIMA A NESLYŠÍCÍMA UŠIMA - NAPROSTO STEJNÝM ZPŮSOBEM DOKONALE UZAVŘENÝ PSEUDODEMOKRATICKÝ POLITICKO-MASMEDIÁLNÍ OTROKÁŘSKÝ SYSTÉM SKRYTÉ TOTALITY - DO KTERÉHO BEZ POZVÁNÍ ZEVNITŘ NELZE VSTOUPIT - VE KTERÉM JEJÍ MOC NAD NÁMI NEZÁLEŽÍ NA NAŠÍ VOLIČSKÉ PODPOŘE ANI NA PLATNÝCH ZÁKONECH!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012902

VÝSLEDKY TÉTO DLOUHODOBÉ PROTINÁRODNÍ RUSKO-ČESKÉ GENOCIDNÍ POLITIKY JSOU PRO ČESKÝ NÁROD LIKVIDAČNÍ:

MÍSTO TRVALÉHO DUCHOVNÍHO, MRAVNÍHO, KULTURNÍHO, CIVILIZAČNÍHO A EKONOMICKÉHO VZESTUPU - COŽ MUSÍ BÝT HLAVNÍ STRATEGIE NE DNEŠNÍ PROTINÁRODNÍ POLITICKÉ A MASMEDIÁLNÍ MOCI V CIZÍCH SLUŽBÁCH, ALE KAŽDÉ SKUTEČNÉ NÁRODNÍ VLÁDY, HODNÉ TOHOTO JMÉNA - JEN NEUSTÁLÝ PÁD A ROZKLAD VŠEHO VYŠŠÍHO A JEHO POSTUPNÉ NAHRAZOVÁNÍ TÍM DUCHOVNĚ A MRAVNĚ NEJNIŽŠÍM!

NAPSANÉ TO V "NAŠICH" DNEŠNÍCH RUSKO-ČESKÝCH MASMÉDIÍCH NENAJDETE NIKDE! Snad kromě základního pravidla, které v roce 1613 zvěčnil John Harington:

VLASTIZRADA SE NIKDY NEVYPLÁCÍ! PROČ TOMU TAK JE? PROTOŽE KDYŽ SE VLASTIZRADA VYPLÁCÍ, NIKDO SE JI UŽ VLASTIZRADOU NEODVÁŽÍ NAZVAT!

PEKLO, KTERÉ NÁS VŠECHNY PO ZÁSLUZE ČEKÁ, POKUD SE NEVZEPŘEME SVÝM ZKORUMPOVANÝM MOCNÝM A NEZAČNEME ZA SVOJI SVOBODU SAMI BOJOVAT!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112401

Neúprosný kosmický vývojový cyklus nekonečných lidských vzestupů a pádů, po spirále stále výš a výš, lze změnit pouze maximálním napřením své vůle a veškeré energie a prostředků, kterými disponujeme:

Z PODDANSTVÍ K DUCHOVNÍ SÍLE, Z DUCHOVNÍ SÍLY K STATEČNOSTI, ZE STATEČNOSTI K SVOBODĚ, ZE SVOBODY K BLAHOBYTU, Z BLAHOBYTU K SOBECTVÍ, ZE SOBECTVÍ K SAMOLIBOSTI, ZE SAMOLIBOSTI K APATII, Z APATIE K ZÁVISLOSTI, ZE ZÁVISLOSTI ZPĚT DO PODDANSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU...

Základní motto:

Pokud čtyři české tajné služby nedokázaly za 20 let postavit před soud ani jednoho ruského agenta, pak to může znamenat pouze dvě věci:

1) Žádní ruští agenti u nás nejsou a nikdy nebyli...

2) V celém vedení našeho státu byli a jsou pouze ruští agenti! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009110801
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010092503

Buï platí jedno, anebo platí to druhé! Třetí možnost neexistuje!!! Zvažme sami - na základě svých vlastních znalostí uplynulých 42 let otevřené rusko-české komunistické diktatury a 21 let přímé ruské vojenské okupace, ale i následujících 20-ti let (post) komunismu, skryté totality a stále silnější ruské infiltrace - která z těchto dvou možností je ta pravděpodobnější...

Naprosto stejná situace je i ve všech ostatních státech Evropské unie, kde se tajné služby všech států Evropské unie dohromady mohou pochlubit v boji proti staleté masivní skryté ruské vojenské ofenzivě, vedené proti celému Západu nepřekonatelnou asiatskou strategií lstí a klamu, podobným ne-li stejným výsledkem, jako "naše" čtyři rusko-české tajné služby, které si ze svých "bezedných" kapes všichni velice tvrdě platíme, aby nás před těmito a podobnými hrozbami důsledně chránily...!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010011301

Na tuto životně důležitou základní otázku, která zásadním způsobem ovlivňuje naši existenci, protože v žádném případě není jedno, stojí-li v čele našeho národa a jeho státu ti nejlepší z nejlepších, anebo v našem čele stojí ti nejhorší z nejhorších, si však dnes už můžeme - pokud jsme před nositeli Zla z vlastního rozhodnutí ještě nekapitulovali a nestali se dobrovolně jejich tažným dobytkem - velice snadno a rychle sami odpovědět! Viz:

JAK a PROČ získat snadno a rychle absolutní informační převahu nad totalitním ruským tandemem nejvyšší Satanské "Pravdy a Lásky" KGB, GRU a jejich nejvyšší tuzemskou poziční a vlivovou agenturou, která nám díky svým ultra-kriminálním metodám skryté totality skrze svá rusko-česká masmédia - zahraniční továrny na výrobu českého veřejného mínění a vymývání lidských mozků - dodnes "demokraticky" vládne = TUNELUJE NAŠE KAPSY!!! Řešení je dobře známé: ČESKÁ A EVROPSKÁ OBČANSKÁ POLITIKA VÁŽENÉHO HLASU A PŘÍMÉ DEMOKRACIE + ČESKÁ A EVROPSKÁ OBČANSKÁ PSYCHOTRONIKA, TEDY OBČANSKÁ VŠEVĚDOUCNOST = ČESKÁ A EVROPSKÁ OBČANSKÁ POLITICKÁ, DUCHOVNÍ A MRAVNÍ REVOLUCE KE SKUTEČNÉ SVOBODĚ, PRAVDĚ A SPRAVEDLNOSTI!!! Jde o naše vlastní přežití jako svobodných a zodpovědných Lidí Dobra!!!!! Viz:
A) JAK: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601
B) PROČ: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009071001
C) PROČ: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092001
D) PROČ: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092102
E) PROČ: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009110601

Pokud bychom snad přesto měli při hledání odpovědí na tyto základní otázky naší lidské existence jakékoliv pochybnosti nebo problémy se správně rozhodnout, obrame se prosím vždy s důvěrou na naši osvědčenou čtyřdílnou Nápovědu:

1) Síly Antikrista se představují: KAREL MARX - nejvyšší velekněz Satana na Zemi, jeho předchůdci, následovníci a dnešní mocní - nemocní socialističtí i nesocialističtí pokračovatelé!!!
a) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010061216
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092003
c) http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/piere/tri1.htm

2) LSTÍ a KLAMEM = UMĚNÍ VÁLKY: TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL, JAK PORAZIT PROTIVNÍKA BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ: NEJVYŠŠÍ ŠKOLA INFILTRACE A ROZVRATNÝCH POLITICKO-MASMEDIÁLNÍCH MANIPULACÍ
a) http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007111001
c) http://ekonom.ihned.cz/c1-34261590-krasnaja-biznes-armija
d) http://www.novinky.cz/domaci/186806-kazdy-dvacaty-obyvatel-prahy-pochazi-ze-zemi-byvaleho-sssr.html
e) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112401

3) GENOCIDA ČESKÉHO NÁRODA TADY A TEĎ: DŮKAZY, JAK DNEŠNÍMI RUSKO-ČESKÝMI MASMEDII ZMANIPULOVANÝM ČESKÝM NÁRODEM DEMOKRATICKY ZVOLENÍ ALE DEMOKRATICKY NEODVOLATELNÍ RUŠTÍ AGENTI TOTÁLNĚ ZNIČILI CELÝ ČESKÝ NÁROD I JEHO VLASTNÍ STÁT! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
a) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010040203
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009090501

4) DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE, ale proč bychom měli podpořit svým hlasem - a ještě lépe i SVOJÍ VLASTNÍ KANDIDATUROU, ALESPOŇ JAKO NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net a její nejlepší protikriminální program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY, který jsme nazvali VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051108


Jediný způsob, jak se proti tomu všemu můžeme VČAS a ÚČINNĚ bránit, se dozvíme v následujících dvou dokumentech:

Základní kurz politické a občanské vševědoucnosti: KDO NÁM KONTROLUJE, CEDÍ A MODELUJE INFORMACE A MYŠLENKY, TEN KONTROLUJE A UDRŽUJE SVOJI MOC NAD NÁMI!!! NAUČME SE PROTO SPRÁVNĚ PRACOVAT SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM A NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ TAJEMSTVÍ KRIMINÁLNÍHO STÁTU PRO NÁS PŘESTANOU EXISTOVAT! ZE VŠECH TAJNÝCH SLUŽEB A REPRESIVNÍCH SLOŽEK VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE, KTERÝMI NÁS DNES ZOTROČUJÍ, SE STANOU SLUŽBY VEŘEJNÉ, KTERÉ NÁM BUDOU SLOUŽIT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601

NÁROD SOBĚ: Soutěž pro všechny, kdo už ovládají siderické kyvadlo: ZNÁTE JAKOUKOLIV POLITICKOU STRANU S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ - NEBO POLITIKA OD ROKU 1989 DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY NA PRESIDENTSKÉ NEBO VLÁDNÍ ÚROVNI - ANEBO CELOSTÁTNĚ POPULÁRNÍHO NOVINÁŘE - NEBO "NAŠIMI" DNEŠNÍMI RUSKO-ČESKÝMI MASMÉDII PROPAGOVANÉ OSOBNOSTI Z JAKÉKOLIV OBLASTI A Z JAKÉKOLIV ČÁSTI NAŠÍ PLANETY - KTEŘÍ NEPRACUJÍ PRO RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY? NAJDĚTE TAKOVÉ A BUDETE ODMĚNĚNI!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402

Řešení všech výše uvedených problémů má, jako jediná, politická strana - s nejdelším PROGRAMOVÝM názvem zásadního systémového, hodnotového a informačního významu na světě, který jsme byli donuceni příjmout na obranu před desítky let trvající nejtvrdší politickou cenzurou ve všech dnešních rusko-českých (post) totalitních masmediích - Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! – jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net je přesvědčena - na rozdíl od všech parlamentních stran - že ryba smrdí od hlavy a každé schody je nutno začít zametat shora dolů a ne zdola nahoru! Schody zdola nahoru zametají už po mnoho generací pouze vládní a parlamentní strany - s nám dobře známým výsledkem - anebo naprostí hlupáci! MY SI NEBUDEME - na knížecí rady představitelů vládnoucích rusko-českých kriminálních "elit" a jejich užitečných idiotů - STÁLE VÍCE A VÍCE UTAHOVAT SVÉ OPASKY, ABY ONI MOHLI STÁLE VÍCE A VÍCE KRÁST!!! Tímto způsobem ani sebevětším osobním a národním odříkáním státní veřejné pokladny nejen nikdy nenaplníme, ale astronomické likvidační dluhy budou naopak stále rychleji růst!!! Proto si musíme být jisti v jednom a nikdy na to ani na vteřinu nezapomenout:

Dokud se nezbavíme vlády rusko-české skrytě totalitní kriminální fízlokracie a představitelů kriminálních "elit" rusko-českého politicko-masmediálního komplexu - a jejich dnešního státního organizovaného zločinu - kteří nám v nejrůznějších politických dresech už po generace vládnou, tak pod jejich vedením nedokážeme vyřešit žádný skutečný problém, který nás i náš národ genocidním způsobem ničí a až k naprostému odlidštění deformuje!

Jestliže se jich však zbavit dokážeme - jako první předpoklad každého skutečného řešení, které pro nás a náš národ bude mít smysl - vyřešíme jedním rázem 99% všech našich dnešních národních a státních problémů!!! To zbývající 1% už dokážeme velice snadno a rychle vyřešit sami!

Pokud se ale vládnoucí rusko-české skrytě totalitní kriminální fízlokracie a jejich užitečných idiotů v politice a masmédiích nedokážeme zbavit PROSAZENÍM NEJLEPŠÍHO PROTIKRIMINÁLNÍHO SYSTÉMU PŘÍMÉ DEMOKRACIE A SNADNÉ A RYCHLÉ ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A Z NAŠICH KAPES PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY-DAŇOVÝMI POPLATNÍKY, pak - i kdybychom se až k smrti strhali - pod jejich vedením z toho, co nás, naše rodiny a náš národ nenapravitelným a nevratným způsobem ničí a likviduje, nevyřešíme VŮBEC NIC, a to ani za 100 generací!!!

BUĎ ONI - SE SVÝM SYSTÉMEM PARLAMENTNÍ DEMOKRACIE A NEODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A Z NAŠICH DANÍ PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY - K NAŠÍ LIDSKÉ ZKÁZE, ANEBO MY - S NAŠIM SYSTÉMEM PŘÍMÉ DEMOKRACIE A SNADNÉ A RYCHLÉ ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A Z NAŠICH KAPES PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ - KE VŠEOBECNÉMU LIDSKÉMU VZESTUPU!

Politické modely PŘÍMÉ demokracie - tak jak je známe už více než 700 let ze Švýcarské konfederace, jako jediného skutečně svobodného státu svobodných a suveréních občanů v celé dnešní (post) feudální a (před) komunistické Evropě, ale i z většiny států USA, kde - vedle klasických dvoukomorových parlamentů - si v povinných referendech s účastí dobrovolnou a v naprosto svobodných občanských iniciativách sami občané přímo rozhodují o všech záležitostech své obce, města, kraje nebo státu, které považují ze svého hlediska svobodných občanů-daňových poplatníků za důležité, když rozhodnutí občanů stojí nad parlamentem a vláda je povinna se jimi řídit - jsou jediné známé politické systémy autentické demokracie, hodné tohoto jména, schopné učinit ze znevolněných otroků - z bezprávného tažného dobytka vládnoucí neprůhledné, nekontrolovatelné a neodvolatelné pseudodemokratické oligarchie - svobodné a zodpovědné občany! Rozdíl mezi demokracií PŘÍMOU a parlamentní demokracií zastupitelskou je z hlediska rozdílu práv a svobod občanů-daňových poplatníků naprosto stejný, jako je rozdíl mezi křeslem čalouněným a křeslem elektrickým!!! Proto usilujeme už od roku 1990 prosadit politický systém PŘÍMÉ demokracie i v České republice, a to stejně, jako mají toto právo zaručeno Zákonem o odvolacích volbách občané-daňoví poplatníci ve všech 50-ti státech USA už od roku 1911, tedy 100 let a občané Švýcarské konfederace už od roku 1291, tedy více než 700 let!!!

Jsme politickou stranou, která je na dnešní skrytě totalitní a ostře levicové politické scéně svým programem a svými cíli typickou stranou středu, tedy skutečného STŘEDU svobody a zodpovědnosti - kdy na naší cestě návratu k přirozenému středu je třeba jít dnes doprava - jenž usiluje dát každému tolik svobody a zodpovědnosti, kolik jenom unese, protože svoboda = zodpovědnost! Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, proto maximální svoboda angažovaného občana = maximální zodpovědnost angažovaného občana, zatím co nulová svoboda zotročeného občana = nulová zodpovědnost zotročeného občana, vedoucí do pekla... Začněme se proto chovat jako svobodní, zodpovědní a STATEČNÍ angažovaní občané a přestaňme se chovat jako nezodpovědní zbabělí otroci: NEMLČME KE ZLU, JEHO NOSITELŮM A OCHRÁNCŮM KOLEM NÁS, KTEŘÍ NÁS ZOTROČUJÍ A NIČÍ A BOJUJME!!!

Proto jdeme do KAŽDÝCH voleb na jakékoliv úrovni v rámci svého nejlepšího a nejúčinnějšího protikriminálního a protitotalitního programu duchovního, mravního a národního obrození, PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a jakéhokoliv státního úředníka PŘÍMO OBČANY VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! s nejdůležitějším úkolem: UDĚLAT Z BANKROTUJÍCÍ ČESKÉ REPUBLIKY, S NEDOSTATKEM SVOBODY A DEMOKRACIE, BOHATOU A SVOBODNOU ZEMI, JAKO JE ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE A SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, TEDY DVA KDYSI NEJCHUDŠÍ, ALE OBČANSKY NEJSVOBODNĚJŠÍ A PROTO DNES NEJBOHATŠÍ STÁTY NAŠEHO SVĚTA!

NEDOPUSME, aby se v knize, která se už dnes možná o nás píše, Historie pádu a zániku českého národa, objevila tato dlouhá věta: "Přestože se na přelomu tisíciletí na politické scéně už totálně zdevastované a nesplatitelnými likvidačními dluhy spoutané a umrtvené země jakoby zázrakem objevila politická strana, kterou vládnoucí skrytě totalitní rusko-česká kriminální fízlokracie nedokázala - na rozdíl od všech ostatních uměle vytvořených parlamentních i neparlamentních pseudopolitických loutkových stran, které měly za úkol představovat co nejviditelnější kulisy pro vytvoření a uchování iluze, jak bohatý a pestrý je politický život v třeskuté demokracii tehdejší "kvetoucí, svobodné a demokratické České republiky" - udržet pod svojí plnou kontrolou, strana se spásným politickým programem PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti jakéhokoliv politika nebo úředníka PŘÍMO OBČANY, nenašel se v tehdejším českém národě téměž nikdo natolik statečný a čestný, aby se za tuto politickou stranu odvážil kandidovat a tento protikriminální program snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY - proti zuřivému odporu vládnoucích rusko-českých kriminálních "elit" a jejich novinářů - pomohl prosadit. Těch deset spravedlivých Bůh v celém českém národě nenašel... Nedostatek čestných a statečných byl skutečnou příčinou zániku českého národa." NEDOPUSME TO A KANDIDUJME!!!

Pokud nás budete chtít jako naši voliči a političtí sympatizanti aktivně podpořit v našem společném úsilí prosadit náš nejlepší protikriminální program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY svojí kandidaturou, a to jako nezávislí kandidáti, pevně rozhodnutí tento nejlepší protikriminální program pro náš český národ vybojovat, kontaktujte nás prosím vždy pouze dopisem, doporučeně + DODEJKA - ze všeho nejlépe poštovní službou EMS s pojištěním na částku 30.000-Kč v základní ceně, a se vám případné zmizení vašeho dopisu alespoň finančně vyplatí - a řádné doručení svého dopisu nám, jako oficiálnímu adresátovi, si prosím vždy ještě ověřte telefonicky na naší kontaktní lince 722932703 (Telefonica O2), 605230238 (T-Mobile) nebo 608215455 (Vodafone)!!! Obyčejné dopisy, maily a SMS se nám v "naší" dnešní rusko-české třeskuté "demokracii" bohužel téměř vždy ztrácí...

Je proto tak nanejvýš důležité, abyste nás podpořili svojí kandidaturou v každých příštích volbách jako nezávislí kandidáti - a to i se všemi svými přáteli a našimi politickými příznivci - protože pouze tak můžete jako občané a daňoví poplatníci nejlépe hájit svá práva, svobody a oprávněné zájmy!!! Tohle nikdo jiný za vás neudělá lépe, než VY SAMI Víc už pro sebe a své blízké nemůže opravdu slušný a opravdu nebojácný člověk v dnešním světě udělat!!!

Dokažme sobě i druhým, že nejsme nemyslící, zbabělé a nepoučitelné ovce - vhodné panstvu pouze k soustavnému daňovému stříhání, a to co nejvíc na krátko, bez ohledu na třeskuté ekonomické mrazy, ve kterých nás nestále drží, abychom jim příliš nezbujněli - a odmítněme být jednou pro vždy těmito jejich ovcemi, za které nás "naši" mocní a vlivní už po generace pokládají - a dokažme sobě i jim, že jsme svobodní a zodpovědní OBČANÉ a ne jejich otupělí masmediálně zmanipulovaní lokajští OVČANÉ - a PROTI VLÁDNOUCÍM KRIMINÁLNÍM "ELITÁM" RUSKO-ČESKÉ SKRYTĚ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE A JEJICH PSEUDO-POLITICKÝM KRIMINÁLNÍM TUNEL STRANÁM KANDIDUJME, protože ne silná slova v bezpečí domova u televize, anebo někde mezi přáteli v hospodě, ale POUZE UKÁZANÁ PLATÍ!!!

Vše ostatní, co na tuto naši naléhavou mobilizační výzvu ke kandidatuře a tím k nasazení sama sebe do první linie dnešního boje za svobodu, pravdu a spravedlnost bezprostředně navazuje, pak najdeme zde:

A) Náš nejlepší protikriminální volební program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do zastupitelstev všech 6249 českých měst a obcí:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092401


B) Náš nejlepší protikriminální volební program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do magistrátu hlavního města ČR:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006101701


C) Náš nejlepší protikriminální volební program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do krajských zastupitelstev 13-ti krajů ČR:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004072601


D) Náš nejlepší protikriminální volební program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120101


E) Náš nejlepší protikriminální volební program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do Evropského parlamentu:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004040701


100 DOKUMENTŮ, KTERÉ BYCHOM MĚLI PŘED VOLBAMI ROZHODNĚ ZNÁT, ABYCHOM NEOPAKOVALI SVOJE STARÉ CHYBY A ROZHODLI SE TENTOKRÁT SPRÁVNĚ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010092202

NAŠE ČTYŘI ZÁKLADNÍ FORMULÁŘE PRO VÁŠ SOUHLAS SE SVOJÍ KANDIDATUROU ZA NAŠI POLITICKOU STRANU VOLTE PRAVÝ BLOK WWW.CIBULKA.NET DO VŠECH PŘÍŠTÍCH VOLEB V ČR - KE STAŽENÍ NA FORMÁT A4, VYTIŠTĚNÍ, VLASTNORUČNÍMU VYPLNĚNÍ, PODEPSÁNÍ A ZASLÁNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBOU EMS, S KONTROLNÍ DODEJKOU A POJIŠTĚNÍM PROTI ZTRÁTĚ NA 30.000,-Kč V ZÁKLADNÍ CENĚ, NA NAŠI ADRESU - PAK NAJDEME ZDE:

A) Komunální volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako nezávislý kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070104


B) Pražské volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako nezávislý kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013101


C) Krajské volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako nezávislý kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012107


D) Parlamentní volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako nezávislý kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012102

S pozdravem vše dobré všem dobrým a každému podle jeho skutečných zásluh se na naši další spolupráci při nápravě věcí veřejných i vnitřních těší

Petr Cibulka


7 PÁDNÝCH DŮVODŮ, proč bychom měli jít VŠICHNI K VOLBÁM, ale tentokrát - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - PODPOŘIT - ze všeho nejlépe přímo SVOU VLASTNÍ KANDIDATUROU - politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net, je přesně opačných, než jsou DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100201

***

KONEC STÁLÉ VÝZVY
K PLNÉ OBČANSKÉ MOBILIZACI
A NEJVYŠŠÍ POLITICKÉ BDĚLOSTI

A NYNÍ NÁSLEDUJE VLASTNÍ ČLÁNEK:


***

2 x MÍSTO PŘEDMLUVY:

ZA VŠÍM ZLEM
HLEDEJME RUSKO
A MÁLO KDY
SE SPLETEME!!!

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PRAVDY NAŠICH ŽIVOTŮ VYCHÁZÍ NAJEVO I PO 70-TI LETECH A ÚSPĚŠNĚ DISKREDITUJÍ VLÁDNOUCÍ SVĚT LŽI I JEHO NOSITELE A OCHRÁNCE: Ruský historik a vědec Mark Solonin v knize "23.červen aneb Opravdový den M" nevyvratitelnými důkazy z odtajněných ruských archivů prokázal: VŠECHNO BYLO JINAK, aneb SVÉ ŽIVOTY ŽIJEME VE SVĚTĚ POSTUPNĚ ODHALOVANÝCH STÁTNÍCH LŽÍ: HITLER ZAÚTOČIL NA SSSR JEN O 1 DEN DŘÍVE, NEŽ STALIN NA EVROPU, KDYŽ PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA KREMLU ZA ZOTROČENÍ LIDSTVA STÁLE ZESILUJE!!! 3x viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010121803
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092403

RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Dokumentární kniha Roberta Buchara zásadního významu a nových nevyvratitelných domácích i zahraničních důkazů REVOLUCE 1989: CO VŠECHNO PŘED NÁMI "NAŠI" KRIMINÁLNÍ RUSKO - ČEŠTÍ POLITICI KGB - GRU A JEJICH MASMÉDIA, VŠE POD KONTROLOU SKRYTĚ TOTALITNÍ MOSKEVSKO - BRUSELSKÉ FÍZLOKRACIE, NA VĚČNÉ ČASY A NIKDY JINAK CHTĚLI UTAJIT!!! Konečně prokázáno: "Sametové revoluce" v nelidsky totalitním vojensko-policejním komunistickém bloku 1989 = velkolepý kriminální podvod populárního ruského vražedného tandemu nejvyšší satanské "Pravdy a Lásky" KGB-GRU a jejich domácích "revolučních" agentů, kteří nám díky svým tradičním ultrakriminálním metodám skryté totality a nekonečných masmediálních manipulací dodnes "demokraticky" vládnou = BEZTRESTNĚ TUNELUJÍ NAŠE KAPSY A ÚSPĚŠNĚ LIKVIDUJÍ ČESKÝ NÁROD A JEHO VLASTNÍ STÁT!!! 2 x viz:
https://docs.google.com/leaf?id=0B6r7haHaJ1aiNjdhNzE2MjYtOGI2OC00ODA2LWFmNjMtMTQyMGU5NmI0ZTg4&hl=en

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111502
KRIMINÁLNÍ STÁT
A JEHO BUDOVATELÉ,
KTERÉ JSME NEMĚLI
NIKDY, NIKDY VOLIT:


00) RUSKO - ČESKÁ KOMUNISTICKÁ STRANA A JEJÍ DODNES NEPOTRESTANÉ ZLOČINY, SPÁCHANÉ NA NEVINNÝCH!:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051107

01) Její zakladatelské reformě komunistické „revoluční“ rusko - české OBČANSKÉ FÓRUM - pod vedením prvního (post) komunistického presidenta Václava Havla (GRU?), komunistického právníka Petra Pitharta (GRU?) a učitele ruštiny Jana Urbana (GRU?) - A JEJICH DODNES NEPOTRESTANÉ ZLOČINY, SPÁCHANÉ NA NEVINNÝCH!:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051106

02) Reformě komunistická rusko - česká Česká strana sociálně demokratická, ČSSD(b) A JEJICH DODNES NEPOTRESTANÉ ZLOČINY, SPÁCHANÉ NA NEVINNÝCH!:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051105

03) Nejdůležitější politická odnož reformě komunistického rusko - českého Občanského fóra: Občanská demokratická strana (ODS = KGB/GRU?) pod vedením druhého (post) komunistického presidenta Václava Klause (KGB?) A JEJICH DODNES NEPOTRESTANÉ ZLOČINY, SPÁCHANÉ NA NEVINNÝCH!:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051104

04) Druhá nejdůležitější politická strana komunistické Národní fronty po celou dobu totalitní komunistické diktatury a přímé ruské vojenské okupace, rusko - česká Československá strana lidová, později přejmenovaná na KDU-ČSL A JEJÍ DODNES NEPOTRESTANÉ ZLOČINY, SPÁCHANÉ NA NEVINNÝCH!:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051103

05) Mravně-politický portrét vážených prominentů skrytě totalitního rusko-českého Kriminálního státu knížete Karla Schwanzenberga (ruská vojenská rozvědka GRU?), Miroslava Kalouska (GRU?) a jejich zbrusu nové strany TOP09, aneb POSLEDNÍ SPRAVEDLIVÍ PŘICHÁZÍ...)))))))))
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092902

06) ZPŮSOB ZALOŽENÍ, INFILTRACE A OVLÁDNUTÍ RUSKO - ČESKÉ STRANY ZELENÝCH! STRANA ZELENÝCH - JAKO OFICIÁLNÍ POLITICKÁ PSEUDOALTERNATIVA - DODNES V RUKOU VLÁDNOUCÍ (POST) KOMUNISTICKÉ RUSKO - ČESKÉ SKRYTĚ TOTALITNÍ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACIE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005040601

07) RUSKO - ČESKÁ POLITICKÁ STRANA "VĚCI VEŘEJNÉ" A JEJÍ VEŘEJNÝ LOUTKOVÝ I TAJNÝ SKUTEČNÝ PŘEDSEDA: Mravně-politický portrét zachránce českého národa Radka Johna (KGB?) - u StB známého pod krycím jménem "Rajon" - za přímé ruské vojenské okupace vysoce prominentního rusko - českého totalitního a (post) totalitního žurnalisty - a jeho nové politické strany tzv "přímé demokracie = v pojetí Radka Johna politické strany NEODVOLATELNOSTI politiků a státních úředníků přímo občany" s nic neříkajícím manipulativním názvem "VĚCI VEŘEJNÉ" (vše ruská politická policie KGB?), zveřejněný na oslavu jejich vstupu do nejvyšší české politiky v roli "naší" = jejich poslední naděje!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013103

08) MRAVNĚ-POLITICKÝ PORTRÉT RUSKO - ČESKÉ STRANY PRÁV OBČANŮ EX-PŘEDSEDY VLÁDY MILOŠE ZEMANA (GRU?): ČEŠTÍ OBČANÉ POVSTAŇTE! PŘICHÁZÍ VÁŠ PŘÍŠTÍ RUSKÝ PRESIDENT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010030106

09) Mravně-politický portrét vysoké funkcionářky rusko - českého komunistického Hitlerjugend SSM a komunistické skorosoudružky europoslankyně Jany "Spasitelky" Bobošíkové (ruská rozvědka GRU?), zveřejněný na oslavu jeji knihy, vytrysklé z hlubin jejího komsomolského srdce, BOJUJI ZA VÁS (MOJI RUŠTÍ SOUDRUZI!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092901

10) Nejdůležitější rusko - české NEparlamentní strany druhého sledu vládnoucí (post) komunistické skrytě totalitní rusko - české kriminální fízlokracie A JEJICH DODNES NEPOTRESTANÉ ZLOČINY, SPÁCHANÉ NA NEVINNÝCH!:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051102
Britský politolog James de Candole: V ČESKÉ REPUBLICE NEVLÁDNE DEMOKRACIE SVOBODNÝCH OBČANŮ, ALE SILNÝ A UZAVŘENÝ STRANICKO-STÁTNÍ MONOPOL, V NĚMŽ SE STRANY SPOLČUJÍ A STÁVAJÍ SE PRODLOUŽENOU RUKOU STÁTU, PŘIČEMŽ ZDROJE STÁTU VYUŽÍVAJÍ K ZAJIŠTĚNÍ VLASTNÍ SPOLEČNÉ EXISTENCE! Vidím tady upevnění pozice kartelového modelu, jehož členové teï budou muset vymyslet, jak ho zmodernizují. Jejich jediným zájmem je přežít, nikoli zastupovat zájmy voličů, takže voliči časem přestanou podporovat politické strany, které se ho účastní. Přesně v tomto bodu se teï nacházíme. Veřejnost je velmi nespokojená s mainstreamovými politickými stranami a TOP 09 Miroslava Kalouska (a Věci veřejné Radka Johna, Suverenita Jany Bobošíkové, Strana práv občanů bývalého předsedy české vlády Miloše Zemana, atd., atd.) jsou pokusem kartelu o kontrolovanou proměnu. TOP 09 Miroslava Kalouska (a Věci veřejné Radka Johna, Suverenita Jany Bobošíkové, Strana práv občanů bývalého předsedy české vlády Miloše Zemana, atd., atd.) tvrdí, že zastupují zájmy voličů a jsou něčím jiným, novým. Řídí je však vždy člověk, který je pevnou součástí starého systému!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009112102

Sledujeme v přímém přenosu všední realitu dnešního rusko-českého skrytě totalitního guberniálního Kriminálního státu, jak úspěšně a snadno s námi vládnoucí rusko-české kriminální "elity" prostřednictvím svých rusko-českých agentur na tzv. "průzkum veřejného mínění" = formování českého veřejného mínění a svých monopolních rusko-českých masmédií politicky manipulují!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010020402

***

JAKOUKOLIV POLITICKOU STRANU (POST) KOMUNISTICKÉ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACIE, BEZ OHLEDU NA JEJÍ VÝVĚSNÍ ŠTÍT NEBO JEJÍ MOMENTÁLNÍ POSTAVENI V POLITICKÉM A MOCENSKÉM SYSTÉMU KONTROLOVANÉ SPOLEČNOSTI, VŽDY CHARAKTERIZOVALY A DODNES CHARAKTERIZUJÍ TYTO ZÁKLADNÍ ROZPOZNÁVACÍ ZNAKY:

1) ABSENCE JAKÉHOKOLIV ÚSILÍ, SMĚŘUJÍCÍHO K PROSAZENÍ ZÁSADNÍ DENACIFIKACE KOMUNISTICKÉHO ČESKOSLOVENSKA, TEDY K ÚPLNÉMU ZRUŠENÍ ZOTROČUJÍCÍHO MOCENSKÉHO A DOHLÍŽECÍHO SYSTÉMU KOMUNISTICKÉ KÁDROVÉ NOMENKLATURY A SOUČASNĚ ABSENCE JAKÉHOKOLIV ÚSILÍ, SMĚŘUJÍCÍHO K POSTAVENÍ KOMUNISTICKÝCH ZLOČINCŮ, ZA JEJICH ZLOČINY, SPÁCHANÉ NA JINAK SMÝŠLEJÍCÍCH, PŘED SPRAVEDLNOST!

2) ABSENCE JAKÉHOKOLIV ÚSILÍ, SMĚŘUJÍCÍHO K PROSAZENÍ KONFISKACE NAKRADENÝCH KOMUNISTICKÝCH MAJETKŮ A MAJETKŮ PŘÍSLUŠNÍKŮ VLÁDNOUCÍCH KOMUNISTICKÝCH KRIMINÁLNÍCH ELIT!

3) ABSENCE JAKÉHOKOLIV ÚSILÍ, SMĚŘUJÍCÍHO K VYŘAZENÍ KOMUNISTICKÝCH ZLOČINCŮ Z PROCESU PRIVATIZACE NÁRODNÍHO MAJETKU, Z PROCESU MAJETKOVÝCH RESTITUCÍ A FINANČNÍCH A KÁDROVÝCH REHABILITACÍ.

4) ABSENCE JAKÉHOKOLIV ÚSILÍ, SMĚŘUJÍCÍHO KE ZRUŠENÍ VŠECH SOCIÁLNÍCH PRIVILEGIÍ KOMUNISTICKÝCH FUNKCIONÁŘŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ REPRESIVNÍCH SLOŽEK KOMUNISTICKÉ DIKTATURY A SOVĚTSKÉHO OKUPAČNÍHO REŽIMU.

5) ABSENCE JAKÉHOKOLIV ÚSILÍ, SMĚŘUJÍCÍHO K PROSAZENÍ ZÁKONA O MAJETKOVÝCH PŘIZNÁNÍCH OD ROKU 1990 AŽ DO DNEŠNÍHO DNE, ROZDĚLENÉ DO TŘÍ FÁZÍ: 1) PRO MAJETKY NAD 1 MILIARDU Kč, 2) NAD 100 MILIONŮ Kč 3) NAD 10 MILIONŮ Kč.

6) ABSENCE JAKÉHOKOLIV ÚSILÍ, SMĚŘUJÍCÍHO K PROSAZENÍ ZÁKONA O ODVOLACÍCH VOLBÁCH, KTERÝ BY UMOŽNIL OBČANŮM POPRVÉ V HISTORII NAŠÍ ZEMĚ SNADNOU A RYCHLOU ODVOLATELNOST TĚCH POLITIKŮ A ÚŘEDNÍKŮ, KTERÉ SI OBČANÉ ZE SVÝCH KAPES SICE VELICE TVRDĚ PLATÍ, ABY JIM ZA JEJICH TVRDĚ A POCTIVĚ VYDĚLANÉ PENÍZE TAKY TVRDĚ A POCTIVĚ SLOUŽILI, ALE S JEJICHŽ ČINNOSTÍ NEJSOU JAKO OBČANÉ-DAŇOVÍ POPLATNÍCI SPOKOJENI. TENTO ZÁKON O ODVOLACÍCH VOLBÁCH BY TOTIŽ KONEČNĚ A JEDNOU PRO VŽDY ZRUŠIL PŘETRVÁVAJÍCÍ FEUDÁLNÍ SYSTÉM UTLAČOVATELSKÉ KOMUNISTICKÉ KÁDROVÉ NOMENKLATURY VE VŠECH STRUKTURÁCH (POST) KOMUNISTICKÉ VEŘEJNÉ I NEVEŘEJNÉ STÁTNÍ MOCI, KTERÝ NESTOJÍ NA VÝKONU A LOAYALITĚ K OBČANŮM - DAŇOVÝM POPLATNÍKŮM, ALE NA SLEPÉ LOAYALITĚ KE KRIMINÁLNÍM ELITÁM A JEJICH DRŽITELŮM MOCI, KTEŘÍ JAKO JEDINÍ DNES MAJÍ PRÁVO A MOŽNOST JE DO JEJICH POZIC MOCENSKÉHO DOZORU NAD OBČANY DOSADIT I ODVOLAT!

7) ABSENCE JAKÉHOKOLIV ÚSILÍ, SMĚŘUJÍCÍHO K PROSAZENÍ PRINCIPŮ PŘÍMÉ DEMOKRACIE, ZEJMÉNA K PROSAZENÍ SNADNO A RYCHLE VYVOLATELNÝCH A PRO DRŽITELE MOCI ZÁVAZNÝCH OBČANSKÝCH REFEREND, BEZ JAKÝCHKOLIV DISKRIMINAČNÍCH A PERZEKUČNÍCH OMEZENÍ, KTERÉ BY NEVYHNUTELNĚ VEDLY K PŘESUNU MOCI Z DNEŠNÍCH – PŘED OBČANY HERMETICKY UZAVŘENÝCH, NEPRŮHLEDNÝCH A ZE STRANY OBČANŮ – DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ ABSOLUTNĚ NEKONTROLOVATELNÝCH FEUDÁLNÍCH MOCENSKÝCH CENTER KOMUNISTICKÉ A (POST) KOMUNISTICKÉ KÁDROVÉ NOMENKLATURY - PRÁVĚ K OBČANŮM A POD JEJICH PŘÍMOU KONTROLU! TEPRVE TO BY ZNAMENALO SKUTEČNOU MOCENSKOU REVOLUCI A NASTOLILO POPRVE TAKOVOU SVOBODU A DEMOKRACII, ZA KTERÉ BYCHOM SE JAKO OBČANÉ – DAŇOVÍ POPLATNÍCI NEMUSELI STYDET!!!

Výsledky této promyšlené protinárodní a anticivilizační politiky ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE, jsou dobře známé: Rusko-český Kriminální stát a my jako jeho bezprávný tažný dobytek!!

20 let sametu: Šokující výsledek průzkumu veřejného mínění: Česká republika nemá demokracii, myslí si většina lidí!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111602

7 PÁDNÝCH DŮVODŮ, proč bychom měli jít VŠICHNI K VOLBÁM, ale tentokrát - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - PODPOŘIT politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100201

Už dlouho jsme - a dokud nepodpoříme politickou stranu Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem švýcarské a americké PŘÍMÉ demokracie VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120101 a s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika - pak bohužel ještě dlouho budeme v těch "nejlepších" kriminálních rukou!!!

Přesvědčme se sami, že v "našem" Kriminálním státě, který si ze svých vlastních kapes všichni platíme, aby nám sloužil a účinným způsobem chránil naše práva a svobody, se od dob neskrývané rusko-české komunistické totality opravdu mnoho nezměnilo:

AKTUALISOVANÁ ústavní stížnost neplatnosti parlamentních voleb: MATEMATICKÝ DŮKAZ STOPROCENTNÍ PODVODNOSTI VOLEB A RYZE KRIMINÁLNÍ NEKALÉ SOUTĚŽE!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006061701


***

PŘÍMÁ DEMOKRACIE, JEDINÝ SKUTEČNÝ LÉK NA CHRONICKOU VLÁDNÍ KRIMINALITU - A JEJÍ NIKDY NEKONČÍCÍ A VŽDY BEZTRESTNÉ RECIDIVY, KDYŽ JAK NEJVĚTŠÍ PROTIČESKÉ ZLOČINY TAK I JEJICH (NE)VYŠETŘOVÁNÍ ŘÍDÍ VŽDY MOSKVA - KTERÁ NÁS NEODVRATNĚ LIKVIDUJE!!! TATO JEDINÁ ÚČINNÁ A SPOLEHLIVÁ OBRANA PROTI ROZVRATNÝM PROTICIVILIZAČNÍM STRATEGIÍM VRAŽEDNÉHO RUSKÉHO TOTALITNÍHO TANDEMU NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ "PRAVDY A LÁSKY" KGB - GRU A PROTI NESČETNÝM VYSOCE POSTAVENÝM PROTIZÁPADNÍM AGENTŮM JEJICH VLÁDNOUCÍ POZIČNÍ A VLIVOVÉ AGENTURY, KTERÁ NÁS, NÁŠ NÁROD I JEHO VLASTNÍ NÁRODNÍ STÁT, STOJÍCÍ NA PRINCIPECH DEMOKRACIE, SVOBODY A ZODPOVĚDNOSTI, SVÝMI ULTRA KRIMINÁLNÍMI METODAMI SKRYTÉ TOTALITY NIČÍ A ODLIDŠUJE, JE NEUVĚŘITELNĚ SNADNÁ, RYCHLÁ A LEVNÁ, POKUD JE ZAHÁJENA ROZHODNĚ A V ČAS! 4 x viz:

1) JAK a PROČ získat snadno a rychle absolutní informační převahu nad vražedným totalitním ruským tandemem nejvyšší Satanské "Pravdy a Lásky" KGB, GRU a jejich nejvyšší tuzemskou poziční a vlivovou agenturou, která nám díky svým ultra-kriminálním metodám skryté totality skrze svá rusko-česká masmédia - zahraniční továrny na výrobu českého veřejného mínění a vymývání lidských mozků - dodnes "demokraticky" vládne = BEZTRESTNĚ TUNELUJE NAŠE KAPSY A ÚSPĚŠNĚ LIKVIDUJE ČESKÝ NÁROD A JEHO VLASTNÍ STÁT!!!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601

2) JAK FUNGUJE FEDERÁLNÍ ZÁKON O ODVOLACÍCH VOLBÁCH V USA: Máš vážný důvod být nespokojen se svým starostou, soudcem, šerifem, poslancem, kongresmanem nebo guvernérem? Jsi-li občan a daňový poplatník, tak neztrácej čas, posbírej potřebný počet podpisů pro vypsání odvolacích voleb a vyměň ho!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501

3) Jak funguje systém PŘÍMÉ demokracie v daleko nejsvobodnější zemi celé Evropy - v občansky plně svobodné Švýcarské konfederaci: Jak zajistit právo na občanské sebeurčení - tedy i na maximální politickou svobodu a zodpovědnost - všem občanům! Je skrytá tyranie představitelů mocensky a masmediálně zmanipulované většiny jediným řešením?
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005

4) Dejme si maximální pozor na ČTYŘI ŽELEZNÉ KRIMINÁLNÍ ZÁKONY VLÁDNOUCÍ RUSKO - ČESKÉ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE: Po rusko - české "Suverenitě" a "Věcech veřejných" i zloději Miloše Zemana kradou po částech volební program naší politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net (kromě toho nejdůležitějšího, snadné a rychlé odvolatelnosti politiků - i z našich kapes placených úředníků - PŘÍMO OBČANY) a převlékají se před voliči, oslepenými politickými manipulacemi rusko - českých masmédií, kam my se na rozdíl od nich nedostaneme, halasně do našich ukradených šatů, protože LEPŠÍ A PRO VLÁDNOUCÍ RUSKO - ČESKÉ KRIMINÁLNÍ "ELITY" NEBEZPEČNĚJŠÍ PROTIKRIMINÁLNÍ PROGRAM NEEXISTUJE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009101802

***

KDO NEPOZNÁ
DOBRO OD ZLA
A NEKLADE
ZLU ODPOR,
STÁVÁ SE
JEHO OBĚTÍ!


Motto:

"Člověk se stává silným, pokud musí namáhat své svaly.
Právě tak dobro musí, pokud se má vystupňovat ve svatost,
překonat zlo, které se mu staví do cesty.
Zlo má úkol přivést lidstvo na vyšší stupeň
."


Rudolf Steiner, viz
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073101


Základní souhrnné informace o dnes nám vládnoucích silách Zla, skrytě totalitní rusko-české kriminální fízlokracii KGB/GRU, jejíž struktury a vzájemné vazby jako čeští občané a daňoví poplatníci nikdy nevidíme - a o naopak velice dobře viditelných, až přímo před naše oči nastrčených a dobře masmediálně vyretušovaných rusko-českých kriminálních "elitách" KGB/GRU jejich politicko-masmediálního komplexu, často určených jen na jedno volební požití, a to napříč všemi mocenskými, finančními, politickými, vládními a parlamentními skupinami, ale i celými politickými stranami - kde NA VEŘEJNĚ PROKLAMOVANÝCH MANIPULUJÍCÍCH NÁLEPKÁCH O JEJICH "PRAVICOVOSTI", "LEVICOVOSTI", "KŘESANSTVÍ", "EKOLOGIČNOSTI", "VLASTENECTVÍ" NIKDY NEZÁLEŽÍ - najdeme ve zcela zásadní analýze na: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301 a dále pak ve třech rozsáhlých unikátních souborech vzájemně souvisejících hlubokých domácích i geopolitických systémových analýz:

1) CYKLICKY VLÁDNOUCÍ KRIMINÁLNÍ ELITY POD SPOLEHLIVOU OCHRANOU SVÝCH CENTRALIZOVANÝCH KRIMINÁLNÍCH STÁTŮ A SVÝCH CENTRALIZOVANÝCH KRIMINÁLNÍCH MASMÉDIÍ: VZÁJEMNĚ SOUPEŘÍCÍ ALE PŘESTO VŽDY DOKONALE PROVÁZANÉ SATANSKÉ INTERNACIONÁLY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022205


2) TŘI NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ INTERNACIONÁLY PROTI NAŠIM SVOBODÁM - KOMUNISTICKÁ INTERNACIONÁLA, TAJNÉ SLUŽBY A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN - A JEJICH 10 ROZVRATNÝCH PROTICIVILIZAČNÍCH KROKŮ K NASTOLENÍ SKRYTÉ TOTALITY A OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU!!! TĚCHTO 10 KROKŮ PROTI NAŠIM PŘIROZENÝM LIDSKÝM I OBČANSKÝM PRÁVŮM A SVOBODÁM VEDE K ROZVRÁCENÍ A ZNIČENÍ NAŠÍ DNEŠNÍ ZÁPADNÍ ŽIDO-KŘESANSKÉ CIVILIZACE - KTERÁ NÁM DNES ZAJIŠUJE NEJVYŠŠÍ MÍRU CIVILIZOVANÉ SVOBODY V CELÉ DOSAVADNÍ HISTORII LIDSTVA - A VEDE K NASTOLENÍ SKRYTÉ TOTALITY A OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU!!! PROTO MUSÍME VŠECHNY ROZVRATNÉ PROTICIVILIZAČNÍ OTROKÁŘSKÉ STRATEGIE KE SVÉ ÚSPĚŠNÉ OBRANĚ CO NEJLÉPE POZNAT, ABYCHOM MOHLI SVÉ SVOBODY PŘED NASTUPUJÍCÍ VLÁDOU ZLA ÚČINNĚ BRÁNIT A NAKONEC NAD NÍM A JEHO MOCNÝMI A VLIVNÝMI NOSITELI A OCHRÁNCI DEFINITIVNĚ ZVÍTĚZIT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011013006


3) OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU A SKRYTÉ TOTALITY, VE KTERÉM DNES ŽIJEME: TO NEJSTRAŠNĚJŠÍ JE ŠASTNÝ OTROK, ZBAVENÝ SVOBODY SMĚŘOVAT K DUCHOVNĚ A MRAVNĚ VYŠŠÍMU, ZODPOVĚDNOSTI A TÍM LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012902

***

JAK TOHLE VŠECHNO MŮŽEME VELICE SNADNO A RYCHLE PŘI OBRANĚ SVÝCH PŘIROZENÝCH PRÁV A SVOBOD SAMI KE SVÉMU PROSPĚCHU ZMĚNIT:

1) PROGRAM SYSTÉMOVÁ OBRANA PROTI SYSTÉMOVÉMU ÚTLAKU SVOBODNÝCH OBČANŮ TOHOTO SVĚTA VE ČTYŘECH OBRAZECH aneb JAK SE ZBAVIT PADOUCHŮ: Běžme tentokrát VŠICHNI k volbám, ale pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni, NEVOLME ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003051202

2) NEJBLIŽŠÍ ŠANCE ZMĚNIT ZCELA ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM DNEŠNÍ KRIMINÁLNÍ POMĚRY, JEJICHŽ JSME VŠICHNI OBĚTÍ, V JEJICH PRAVÝ OPAK, JSOU VŽDY PARLAMENTNÍ VOLBY: Petr Cibulka, viz http://www.cibulka.net/petr/search.php?rstext=all-phpRS-all&rstema=41 a politická strana Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004080701, nabízí rešení! Podpořme společně unikátní politický a volební program hlubokých hodnotových a systémových změn, tedy osvědčený program staleté švýcarské a americké PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120101

3) CO DĚLAT, TADY A TEĎ! NALÉHAVÁ VÝZVA NEZNÁMÉMU NÁVŠTĚVNÍKOVI NAŠICH WWW.CIBULKA.NET, KTERÝ NEVĚŘÍ POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM A NECHCE UŽ DÁLE MLČET!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005050401


4) DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE, ale proč bychom měli podpořit svým hlasem - a ještě lépe i SVOJÍ VLASTNÍ KANDIDATUROU, ALESPOŇ JAKO NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net a její nejlepší protikriminální program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY, který jsme nazvali VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051108V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM,
PRAVDOU A LŽÍ,
NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ
A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!!

PROTO DĚKUJEME
ZA VAŠI PODPORU!!!


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Petr Cibulka | Počet komentářů: 375 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

NECENZUROVANÉ NOVINY
ROČNÍK 2001
ROČNÍK 2000
ROČNÍK 1999
ROČNÍK 1998
ROČNÍK 1997
ROČNÍK 1996
ROČNÍK 1995
ROČNÍK 1994
ROČNÍK 1993
ROČNÍK 1992
ROČNÍK 1991
Fultextové vyhledávání
v ročnících 1991-2001

Archiv Necenzurovaných Novin

STB ON-LINE Diskusní fórum Pravého Bloku RDF Site Summary

Kdo bude bez našeho souhlasu a bez pozměny šířit naše materiály, stává se našim nejlepším přítelem!
© 2003, Pravý Blok. Všechna práva vyhrazena.