Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 16. 07. 2024  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (510542 hl.)
 
Spíše ano (15732 hl.)
 
Spíše ne (15589 hl.)
 
Ne (722043 hl.)
 
Nevim (18392 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1282298
NECENZUROVANÉ NOVINY
ROČNÍK 2001
ROČNÍK 2000
ROČNÍK 1999
ROČNÍK 1998
ROČNÍK 1997
ROČNÍK 1996
ROČNÍK 1995
ROČNÍK 1994
ROČNÍK 1993
ROČNÍK 1992
ROČNÍK 1991
Fultextové vyhledávání
v ročnících 1991-2001

Archiv Necenzurovaných Novin
STB ONLINE
Sem vložte text i s HTML syntaxí nebo si vyberte některou z předdefinovaných šablon. Součástí předdefinových šablon jsou i systémové bloky!
AKTUALITY

* Poděkování našim voličům za podporu ve zfalšovaných pražských a komunálních volbách a VÝZVA, ABY NÁS PODPOŘILI KANDIDATUROU JAKO NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI!!

Vydáno dne 17. 10. 2010 (1486 přečtení)

Místo předmluvy stálá výzva k plné občanské mobilizaci a nejvyšší politické bdělosti, pokud se děsivá a rychle se naplňující PROROCKÁ vize George Orwella "1984" - pohlcení infiltrované a rozvrácené Evropy Ruskem a následná permanentní genocida, vedená hlavním městem Říše Zla Moskvou vůči všem jinak smýšlejícím občanům zotročené Evropy, ale i válka všech proti všem - nemají stát nevratnou skutečností! 6 x viz:

A) Mongolsko-ruská satanská Říše Zla a její mongolský kult smrti a sebezapomnění = EUROASIE - tak jak ji popsal jasnovidný prorok George Orwell:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092403

B) Euroasijská gubernie Západní Rusko - tak jak ji popsal jasnovidný prorok George Orwell - mezi neinformovanými známá pod svým dočasným krycím názvem Evropská unie:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041001

C) 23. Národnostní okruh euroasijské gubernie Západní Rusko - tak jak ho popsal jasnovidný prorok George Orwell! Mezi neinformovanými je 23. Národnostní okruh gubernie Západní Rusko znám pod svým dočasným krycím názvem Česká republika:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010040203

D) Totalitní socialistické USA = OCEÁNIE - tak jak ji popsal jasnovidný prorok George Orwell:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010063002

E) Mongolsko-čínská satanská Říše Zla a její mongolský kult smrti a sebezapomnění = EASTASIE - tak jak ji popsal jasnovidný prorok George Orwell:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010061201

F) AFRIKA - hlavní bitevní a surovinové pole tří nelidských totalitních supervelmocí, EUROASIE, EASTASIE a OCEÁNIE - tak jak ji popsal jasnovidný prorok George Orwell:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010063008


Když před čtyřiceti lety odcházel do penze šéf západoněmecké zpravodajské služby BND Reinhard Gehlen, varoval:

„Sovětští agenti se pokusí rozvrátit západní společnost znevěrohodněním všech demokratických institucí. Pomocí zkorumpovaných politiků se budou snažit otrávit lidem zájem o věci veřejné tak, aby je sami prostřednictvím svých koupených lidí mohli snáze ovlivňovat.“

Pod pojmem „genocida“ rozumíme vyhlazení národa nebo etnické skupiny. Z obecného hlediska nejde nutně o okamžité vyhlazení, spíše JDE O KOORDINOVANÝ PLÁN RŮZNÝCH AKCÍ, SMĚŘUJÍCÍCH KE ZNIČENÍ PODSTATNÝCH ZÁKLADŮ ŽIVOTA NÁRODNÍCH SKUPIN, COŽ POTOM VEDE KE ZNIČENÍ TĚCHTO SKUPIN SAMOTNÝCH!

Tady a teï:

A) TŘI NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ INTERNACIONÁLY PROTI NAŠIM SVOBODÁM - MARX-LENINSKÁ INTERNACIONÁLA, TAJNÉ SLUŽBY A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN - A JEJICH 10 ROZVRATNÝCH PROTICIVILIZAČNÍCH KROKŮ K NASTOLENÍ SKRYTÉ TOTALITY A OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011013006


B) OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU A SKRYTÉ TOTALITY, VE KTERÝCH DNES VŠICHNI "ŠASTNĚ" ŽIJEME!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012902


C) Občanská válka mezi útočícími armádami lidí Zla a bránícími se lidmi Dobra už dávno začala: TICHÉ ZBRANĚ PRO KLIDNÉ VÁLKY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092701


KDO CHCE BEZ VYHLÁŠENÍ VÁLKY ZNIČIT A ZOTROČIT NEPŘÁTELSKÝ NÁROD, NEMŮŽE POSTUPOVAT JINAK NEŽ VŠECHNY "NAŠE" RUSKO-ČESKÉ GUBERNIÁLNÍ KRIMINÁLNÍ VLÁDY KGB/GRU OD ROKU 1945 AŽ DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY!!! Viz:

TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL TISÍCILETÉ ÚSPĚŠNÉ MONGOLSKO-ČÍNSKO-RUSKÉ STRATEGIE PERMANENTNÍ SKRYTÉ VÁLKY - KDYŽ POUZE ZA POSLEDNÍCH 300 LET RUSKO DÍKY STRATEGII PERMANENTNÍ SKRYTÉ VÁLKY ZVĚTŠILO SVOJI ROZLOHU NA ÚKOR VŠECH SVÝCH NEŠASTNÝCH SOUSEDŮ 14 x - KDYŽ TEĎ JE NA ŘADĚ NAŠE EVROPA A CELÝ ZÁPAD - JAK PORAZIT A ZOTROČIT PROTIVNÍKA BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ, aneb JAK ZVÍTĚZIT BEZ POUŽITÍ MASIVNÍ SÍLY:

 1. Diskredituje vše, co je v zemi protivníka dobré.

 2. Vtahujte představitele vládnoucích vrstev protivníka do zločinnosti.

 3. Podrývejte jejich dobré jméno. Ve vhodné chvíli je předhoïte pohrdání jejich krajanů.

 4. Využívejte ke spolupráci bytostí nejpodlejších a nejodpudivějších.

 5. Všemi způsoby dezorganizujte účinnost protivníkovy vlády.

 6. Zasévejte mezi obyvatele nepřátelského státu vášně a neshody.

 7. Stavějte mladé proti starým, ženy proti mužům.

 8. Vysmívejte se duchovním a mravním tradicím vašich protivníků.

 9. Všemi způsoby vnášejte zmatek do zázemí, do zásobování a přímo do vojsk nepřítele.

 10. Oslabujte vůli nepřítele klást odpor pomocí smyslných písní, hudby, alkoholu a drog.

 11. Pošlete prostitutky, aby dokončily dílo zkázy.

 12. Nešetřete sliby ani dary, abyste získali informace. Nelitujte peněz, nebo peníze takto vydané se vrátí stokrát.

 13. Všude infiltrujte své špehy!

Oněch „13 zlatých pokynů“ bylo zadáním pro činnost kupců, vysílaných Džingischánem do zemí, které chtěl rozvrátit zevnitř, maximálně oslabit a pak ovládnout a zotročit. Díky této rozvratné záškodnické strategii 13-ti zlatých pravidel skryté války se stal Džingischán nejúspěšnějším dobyvatelem lidských dějin a nejvyšším vzorem pro nástupnickou Říši Zla, euroasijské Rusko!

Ve XX.století masově převzali rozvratnou a špionážní úlohu Džingischánových „kupců z východu" jiní „lídři veřejného mínění“, promoskevští marxističtí intelektuálové, nasazení v politice a ve všech masmédiích, kteří dokázali bezchybným způsobem vtělit dávné anticivilizační "umění války" do stejně nebezpečné a stejně zavrženíhodné anticivilizační levičácké ideologie tzv. "politické korektnosti". Tou už ovládli, rozvrátili a téměř již zničili celý demokratický západní svět a pokouší se tuto anticivilizační ideologii "politické korektnosti" - v původní sovětské ruštině 20. a 30. let předchozího 20. století tedy tak nanejvýš osvědčenou ideologii "politíčeskoj právilnosti" - dále exportovat do každé země, která ještě není jejich, aby ji rozvrátili a ovládli stejně, jako rozvrátili a ovládli náš původně demokratický židokřesanský Západ. Jejich nejúčinnější a nejspolehlivější zbraní proti nám, našim lidským, národním, náboženským, civilizačním, politickým a občanským právům a svobodám je dnes právě tato IDEOLOGIE "POLITICKÉ KOREKTNOSTI" - TEDY POLITIKA TOLERANCE KE ZLU A NETOLERANCE K DOBRU - JAKO SKRYTÁ DEMONTÁŽ NAŠÍ ZÁPADNÍ CIVILIZACE RUKAMA "UŽITEČNÝCH IDIOTŮ" - DNES TEDY LEVIČÁCKÝCH AKTIVISTŮ - NASAZENÝCH V POLITICE A VE VŠECH MASMEDIÍCH!!!

Smyslem všech dnes nám vládnoucích dokonale zamaskovaných marx-leninských moskevských strategií jejich kriminální ideologie tzv. "politické korektnosti" je oslabit, rozvrátit, zničit a pohltit demokratický Západ! Oněch „13 zlatých pokynů“ je neměnným zadáním, dnes už ne pro činnost kupců, vysílaných Džingischánem k rozvrácení a dobytí tehdejšího světa, ale pro činnost stejně nebezpečných levicových lntelektuálů, řízených přímo či nepřímo bezprostředním nástupcem dobyvačného Džingischánova impéria, Říší Zla, totalitním kágébáckým Ruskem! V něm platí jako zákony nejvyšší tyto tři "svaté" zásady: EVROPA+RUSKO=RUSKO! DEMOKRACIE+KGB=KGB! RUSKO=PRÁVNÍ STÁT, VE KTERÉM PLATÍ JEDEN ZÁKON NAD VŠECHNY OSTATNÍ: ZVEDNI HLAVU Z HNOJE A MY TI JI USTŘELÍME!!!

Protože přízemní materialističtí intelektuálové už dávno celosvětově ovládli všechny západní společnosti, jejich školy všech stupňů a veškerá masmédia, mají neomezenou možnost pohybovat se všude a setkávat se se všemi, měli a mají dostatek možností všechny tyto destruktivní proti civilizační zásady uvádět postupně v život, bod po bodu. Jdou na to v této 300-leté rozvratné skryté občanské válce proti nám a našim právům a svobodám opravdu velice dobře, vysoce promyšleně a se zničujícími výsledky. Posuïte sami:

1) IDEOLOGIE "POLITICKÉ KOREKTNOSTI" - TEDY POLITIKA TOLERANCE KE ZLU A NETOLERANCE K DOBRU - JAKO SKRYTÁ DEMONTÁŽ NAŠÍ ZÁPADNÍ CIVILIZACE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006120102

2) William S. Lind: Co je všeobjímající sametová tyranie ideologie "politické korektnosti" ve skutečnosti??? POKRAČOVÁNÍ SKRYTÉ MARX-LENINSKÉ TOTALITNÍ GENOCIDY JINÝMI PROTIZÁPADNÍMI PROSTŘEDKY!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009081001
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007111001

3) Frank Ellis, profesor na katedře ruských a slovanských studií na University of Leeds ve Velké Británii: MULTIKULTURALISMUS A MARX-LENINISMUS aneb MULTIKULTURALISMUS = MARX-LENINISMUS = TOTALITARISMUS!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091802
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010103001

4) ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO A JEHO AGENTY A MÁLO KDY SE SPLETEME!!! RUSKÉ STÁTNÍ DROGY JAKO NEJNIČIVĚJŠÍ TAJNÁ ZBRAŇ PROTI NAŠÍ CIVILIZACI A SVĚTU: PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA KREMLU ZA ZOTROČENÍ LIDSTVA ZESILUJE! RUSKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A JEHO NEVIDITELNÉ CELOSVĚTOVÉ KRIMINÁLNÍ IMPÉRIUM PROTI NÁM!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

CÍLEM TOHOTO PLÁNU JE DEZINTEGRACE POLITICKÝCH A SOCIÁLNÍCH INSTITUCÍ, KULTURY, JAZYKA, NÁRODNÍHO CÍTĚNÍ, NÁBOŽENSTVÍ A EKONOMICKÉHO ŽIVOTA NÁRODNÍCH SKUPIN A DESTRUKCE OSOBNÍ BEZPEČNOSTI, SVOBODY, ZDRAVÍ, DŮSTOJNOSTI A ROVNĚŽ ŽIVOTŮ JEDINCŮ, PATŘÍCÍCH K TĚMTO SKUPINÁM. GENOCIDA JE VEDENÁ PROTI NÁRODNÍ NEBO SOCIÁLNÍ SKUPINĚ JAKO TAKOVÉ A AKCE, KTERÉ MÁ ZA NÁSLEDEK, SMĚŘUJÍ PROTI INDIVIDUU, ALE NE KVŮLI JEHO INDIVIDUÁLNÍM DOBRÝM NEBO ZLÝM VLASTNOSTEM, ALE PROTO, ŽE JE PŘÍSLUŠNÍKEM NÁRODNÍ NEBO SOCIÁLNÍ SKUPINY, URČENÉ K LIKVIDACI. Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007060603

PROTO SE NA STRANĚ HITLEROVA NACIONÁLNĚ-SOCIALISTICKÉHO NĚMECKA A STALINOVA INTERNACIONÁLNĚ-SOCIALISTICKÉHO RUSKA VYNOŘIL IDENTICKÝ PLÁN - ZLIKVIDOVAT INTELIGENCI! KDYŽ ZLIKVIDUJETE HUMANITNĚ VYCHOVANOU INTELIGENCI, ORIENTOVANOU NA VYŠŠÍ DUCHOVNÍ A MRAVNÍ HODNOTY, PAK MŮŽETE DĚLAT CO BUDETE CHTÍT! JEJICH POKRAČOVATELÉ NA ZÁPADĚ DOVEDLI TENTO PLÁN K NAPROSTÉ DOKONALOSTI, KDYŽ Z JEJICH UNIVERZIT DNES VYCHÁZÍ CO NEJUŽŠÍ SPECIALISTÉ = NEVZDĚLANCI A PRODEJNÍ MATERIALISTÉ, ORIENTOVANÍ NE NA VYŠŠÍ NADČASOVÉ UNIVERZÁLNÍ HODNOTY, ALE NA POUHÉ PŘÍZEMNÍ ZÁJMY A POŽITKY A NA JEJICH USPOKOJOVÁNÍ... Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008012401
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010040401

KONEČNÝM CÍLEM TÉTO RUSKÉ SATANSKÉ ANTICIVILIZAČNÍ GENOCIDNÍ POLITIKY JE ZBAVIT NÁRODY SVĚTA JEJICH SKUTEČNÝCH PŘIROZENÝCH A UNIVERZÁLNĚ VZDĚLANÝCH DUCHOVNÍCH A MRAVNÍCH ELIT, NAHRADIT JE SVÝMI KRIMINÁLNÍMI POLITICKÝMI A MASMEDIÁLNÍMI PSEUDO "ELITAMI" - COŽ SE RUSKU UŽ NA ZÁPADĚ PODAŘILO - A PROSTŘEDNICTVÍM JEJICH KRIMINÁLNÍHO PROTINÁRODNÍHO VLÁDNUTÍ PAK TYTO DOKONALE ROZVRÁCENÉ NÁRODY MASMEDIÁLNÍM VYMÝVÁNÍM MOZKŮ PŘESVĚDČIT, ŽE SI NEJSOU SCHOPNY VLÁDNOUT SAMY A BEZ RUSKÉ "BRATRSKÉ POMOCI" SE NEOBEJDOU! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008020801

Jak dnes vypadá skrytá rusko-česká kriminální totalita, ve které všichni žijeme:

PRÁVA ČESKÝCH OTROKŮ KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNAJÍ PRÁVA JEJICH OTROKÁŘŮ, KTERÝMI JE RUSKO-ČESKÁ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE!!!

PO SHORA DOBŘE ŘÍZENÝCH A Z JEDNOHO CENTRA KOORDINOVANÝCH „SAMETOVÝCH REVOLUCÍCH“, PROVEDENÝCH JAKO NA POVEL VE VŠECH NELIDSKÝCH TOTALITNÍCH KOMUNISTICKÝCH DIKTATURÁCH V ROCE 1989 - PODROBNOSTI VIZ http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/1.htm - SE V RUSKU I VE VŠECH OSTATNÍCH (POST) KOMUNISTICKÝCH TOTALITNÍCH STÁTECH UKÁZALO, ŽE LZE ÚSPĚŠNĚ VYTVOŘIT PO FORMÁLNĚ-TECHNICKÉ STRÁNCE NAPROSTO DOKONALÝ DEMOKRATICKÝ SVĚT, VE KTERÉM NEHRAJÍ OBČANÉ A DAŇOVÍ POPLATNÍCI - DEGRADOVANÍ NA POUHÝ TAŽNÝ DOBYTEK - ABSOLUTNĚ ŽÁDNOU ROLI!!!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008100403

NEJSILNĚJŠÍ POLITICKOU STRANOU ČESKÉ REPUBLIKY BYLY A JSOU RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY A JEJICH VYSOCE POSTAVENÉ VLASTIZRÁDNÉ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ KÁDRY!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070101

PROTO DNES ŽIJEME V DOKONALE DEMOKRATICKÉM PARLAMENTNÍM SYSTÉMU VYSOCE SOFISTIKOVANÉ POLITICKÉ A MASMEDIÁLNÍ TOTALITNÍ - ALE PROZATÍM STÁLE JEŠTĚ RELATIVNĚ SAMETOVÉ - POLICEJNÍ DIKTATURY, V PODMÍNKÁCH PŘÍSNÉHO POLITICKÉHO APARTHEIDU, JAKO OBČANÉ DRUHÉHO AŽ DESÁTÉHO ŘÁDU, PODLE DOSAŽENÉHO STUPNĚ SVÉ PŘIZPŮSOBIVOSTI TOMUTO NEMRAVNÉMU OTROKÁŘSKÉMU SYSTÉMU VYŠŠÍHO ŘÁDU! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012902

VIDITELNOU TOTALITNÍ DIKTATURU RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ KOMUNISTICKÉ STRANY VYSTŘÍDALA NEVIDITELNÁ TOTALITNÍ DIKTATURA RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACIE (POST) KOMUNISTICKÝCH TAJNÝCH SLUŽEB!!! Podrobnosti viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121702

Vztah mezi skutečnou svobodou a demokracií a "svobodou" a "demokracií", dnes nám předkládanou vládnoucí rusko-českou kriminální fízlokracií, je vztahem skutečnosti a jejího přesného obrazu v zrcadle, tedy VZTAH SKUTEČNÉHO A NESKUTEČNÉHO, kdy to neskutečné existuje NE ve skutečnosti, KTEROU BYCHOM SI MOHLI PROVĚŘIT, ale EXISTUJE POUZE JAKO VIRTUÁLNÍ OBRAZ SVOBODY A DEMOKRACIE - JEHOŽ NEPRAVDIVOST - BEZ PŘÍMÉHO AKTIVNÍHO VSTUPU DO PRAKTICKÉ POLITIKY - PROVĚŘIT NELZE - kdy tento virtuální obraz dnešní "NEOMEZENÉ SVOBODY A DEMOKRACIE", "OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI" a "PRÁVNÍHO STÁTU" nepřežije kontakt s realitou a existuje pouze v naší dobře naprogramované mysli, kterou vládnoucí rusko-česká kriminální fízlokracie, prostřednictvím svého školního vzdělání, které nám "zdarma poskytla" a díky svým masmédiím, zcela ovládla! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006061701

Tento nelidský svět, prorokovaný Georgem Orwellem v jeho nepřekonatelném díle "1984", už stojí za našimi NEBRÁNĚNÝMI domovními dveřmi! Seznamme se se dvěma nejlepšími analýzami dnešního OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU. Napřed nechme promluvit George Orwella - dřív než ho opět na několik generací zakážou - a nejdůležitější rozsáhlé ukázky z jeho nesmrtelného varujícího prorockého díla "1984", ve kterém je obsaženo všechno, co nás nevyhnutelně čeká a nemine, pokud nezmobilizujeme všechny svoje duchovní, morální a materiální prostředky a proti dnešnímu plíživému vývoji ke skryté totalitě a otrokářství vyššího řádu se na obranu svých individuálních práv a svobod sami s maximálním napřením své vůle nepostavíme!!! GEORGE ORWELL:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070079

a dále následuje nejhlubší analýza současné moderní skryté totality, ve které dnes všichni žijeme, kterou napsal nositel Nobelovy ceny za ekonomii Friedrich August Hayek CESTA DO OTROCTVÍ Viz: http://www.kosmas.cz/knihy/122287/cesta-do-otroctvi/

Podívejme se, co nám k tomu říká - jako ten nejpovolanější - světově proslulá organizace na obranu lidských práv Charta77:

… Nástrojem omezení a často i úplného potlačení řady občanských práv je systém faktického podřízení všech institucí a organizací ve státě politickým direktivám aparátu vládnoucí strany a ROZHODNUTÍM MOCENSKY VLIVNÝCH JEDNOTLIVCŮ.

Ústava a ostatní zákony a právní normy neupravují ani obsah a formu, ani tvorbu a aplikaci takových ROZHODNUTÍ: JSOU PŘEVÁŽNĚ ZÁKULISNÍ, ČASTO JEN ÚSTNÍ, OBČANŮM VESMĚS NEZNÁMÁ A JIMI NEKONTROLOVATELNÁ; JEJICH PŮVODCI NEZODPOVÍDAJÍ NIKOMU NEŽ SAMI SOBĚ a SVÉ VLASTNÍ HIERARCHII, přitom však ROZHODUJÍCÍM ZPŮSOBEM OVLIVŇUJÍ ČINNOST ZÁKONODÁRNÝCH I VÝKONNÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY, JUSTICE, odborových, zájmových i všech ostatních společenských organizací, JINÝCH POLITICKÝCH STRAN, podniků, závodů, ústavů, škol a dalších zařízení, přičemž JEJICH PŘÍKAZY MAJÍ PŘEDNOST PŘED ZÁKONEM. Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007010501

PO NANEJVÝŠ ÚSPĚŠNÉM LISTOPADOVÉM PRIVATIZAČNÍM PUČI KGB-GRU - A NÁSLEDNÉ PRIVATIZACI VEŠKERÉHO VÝZNAMNĚJŠÍHO ČESKÉHO NÁRODNÍHO MAJETKU STRATEGICKÉ POVAHY DO MOSKVOU PŘEDEM URČENÝCH RUSKO-ČESKO-SLOVENSKÝCH RUKOU AGENTŮ KGB/GRU - PRO NÁS VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÁ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACIE VYTVOŘILA - PŘED NAŠIMA NEVIDOUCÍMA OČIMA A NESLYŠÍCÍMA UŠIMA - NAPROSTO STEJNÝM ZPŮSOBEM DOKONALE UZAVŘENÝ PSEUDODEMOKRATICKÝ POLITICKO-MASMEDIÁLNÍ OTROKÁŘSKÝ SYSTÉM SKRYTÉ TOTALITY - DO KTERÉHO BEZ POZVÁNÍ ZEVNITŘ NELZE VSTOUPIT - VE KTERÉM SKRYTĚ TOTALITNÍ MOC RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACIE KGB/GRU NAD NÁMI NEZÁLEŽÍ NA NAŠÍ VOLIČSKÉ PODPOŘE ANI NA ÚSTAVĚ A PLATNÝCH ZÁKONECH!!! Viz dvě následující důležité analýzy:

STÍŽNOST NA NEPLATNOST VOLEB PRO JEJICH POLITICKY A MASMEDIÁLNĚ OSTŘE DISKRIMINAČNÍ A NEROVNÝ CHARAKTER, KTERÝ Z PROKLAMOVANÝCH SVOBODNÝCH A DEMOKRATICKÝCH VOLEB, GARANTOVANÝCH ÚSTAVOU, DĚLÁ LACINOU POLITICKOU TELEVIZNÍ REALITY SHOW, DOSTIHY S JEDNÍM KONĚM PŘEDEM URČENÝCH VÍTĚZŮ A PŘEDEM URČENÝCH PORAŽENÝCH - PRO ZCELA NEPRŮHLEDNÉ A NEKONTROLOVATELNÉ POČÍTAČOVÉ SEČÍTÁNÍ DÍLČÍCH A ZEJMÉNA KONEČNÝCH VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ - PRO JEJICH NEODŮVODNĚNÉ DVOUDENNÍ TRVÁNÍ, KDY PŘES NOC JSOU NEHLÍDANÉ VOLEBNÍ URNY PLNĚ K DISPOSICI VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACII KGB/GRU PRO MASOVÉ PŘESUNY HLASOVACÍCH LÍSTKŮ, PRO SOUDNÍ NEBO JINOU NEPŘEZKOUMATELNOST A TEDY PRO JEJICH NAPROSTOU PROTIDEMOKRATIČNOST A PROTIÚSTAVNOST!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010060802

GALERIE "NAŠICH" PŘÍŠTÍCH REVOLUČNÍCH VŮDCŮ, UMĚLE PRO NÁS ZKUŠENÝMA RUKAMA MASMEDIÁLNĚ VYMODELOVANÝCH, ABY BYLA STOPROCENTNÍ JISTOTA - Z HLEDISKA MOSKVY SAMOZŘEJMĚ - ŽE KAŽDÁ ÚSPĚŠNÁ PROTIVLÁDNÍ REVOLUCE ZOUFALÝCH OŽEBRAČENÝCH OBČANŮ/OTROKŮ V MOSKVOU OVLÁDANÉM SVĚTĚ BUDE POUZE ZNAMENAT CO MOŽNO NEJVIDITELNĚJŠÍ - TEDY VŽDY V PŘÍMÉM TELEVIZNÍM PŘENOSU - PŘEDÁNÍ MOCI Z JEDNÉ RUKY DO DRUHÉ, PŘIČEMŽ NEVIDITELNÁ OSOBA MOSKVY MUSÍ ZŮSTAT VŽDY STEJNÁ!!! TOHLE NÁM KGB/GRU VYDÁVAJÍ ZA OBČANSKOU SVOBODU, DEMOKRACII, PRÁVNÍ STÁT A ZA COKOLIV DALŠÍHO, NA CO SI JENOM VZPOMENEME...
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011080007


K ČEMU ZÁKONY A PRAVIDELNÉ VOLBY, KDE VLÁDNOU PENÍZE A RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY!!!

PROTO VOLIT PO VŠECH DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTECH ZNOVU TOHLE VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ PANOPTIKUM, NAZÝVAJÍCÍ SE PARLAMENTNÍ STRANY, JE STEJNĚ TAK MOUDRÉ, JAKO DÁT DOBROVOLNĚ SVOJE PENÍZE DO RUKOU NĚKOHO, KDO VÁS V UPLYNULÝCH 20-TI LETECH UŽ 1000x OBELHAL, PODVEDL A OKRADL S VÍROU, ŽE TENTOKRÁT SE TO UŽ NESTANE!!!

VÝSLEDKY TÉTO DLOUHODOBÉ PROTINÁRODNÍ RUSKO-ČESKÉ GENOCIDNÍ POLITIKY JSOU PRO ČESKÝ NÁROD A JEHO PŘIROZENÉ DUCHOVNÍ A MRAVNÍ ELITY LIKVIDAČNÍ:

MÍSTO TRVALÉHO DUCHOVNÍHO, MRAVNÍHO, KULTURNÍHO, CIVILIZAČNÍHO A EKONOMICKÉHO VZESTUPU - COŽ MUSÍ BÝT HLAVNÍ STRATEGIE NE DNEŠNÍ PROTINÁRODNÍ POLITICKÉ A MASMEDIÁLNÍ KRIMINÁLNÍ MOCI V RUSKÝCH SLUŽBÁCH, ALE KAŽDÉ SKUTEČNÉ NÁRODNÍ VLÁDY, HODNÉ TOHOTO JMÉNA - JEN NEUSTÁLÝ PÁD A ROZKLAD VŠEHO VYŠŠÍHO A JEHO POSTUPNÉ NAHRAZOVÁNÍ TÍM DUCHOVNĚ A MRAVNĚ NEJNIŽŠÍM! Viz následujících 1000 důkazů:
http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika

NAPSANÉ TO V "NAŠICH" DNEŠNÍCH RUSKO-ČESKÝCH MASMÉDIÍCH NENAJDETE NIKDE! Snad kromě základního pravidla, které v roce 1613 zvěčnil John Harington:

VLASTIZRADA SE NIKDY NEVYPLÁCÍ! PROČ TOMU TAK JE? PROTOŽE KDYŽ SE VLASTIZRADA VYPLÁCÍ, NIKDO SE JI UŽ VLASTIZRADOU NEODVÁŽÍ NAZVAT!

PEKLO, KTERÉ NÁS VŠECHNY PO ZÁSLUZE ČEKÁ, POKUD SE NEVZEPŘEME SVÝM ZKORUMPOVANÝM VLASTIZRÁDNÝM MOCNÝM - KDY POČET VYSOCE POSTAVENÝCH AGENTŮ RUSKO-ČESKÉ POZIČNÍ A VLIVOVÉ AGENTURY POPULÁRNÍHO RUSKÉHO TANDEMU NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ "PRAVDY A LÁSKY" KGB/GRU NA ÚZEMÍ NAŠÍ ČESKÉ REPUBLIKY SE DNES BLÍŽÍ ČÍSLU 178.000 OSOB - A NEZAČNEME ZA SVOJI SVOBODU SAMI BOJOVAT!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112401

Neúprosný kosmický vývojový cyklus nekonečných lidských vzestupů a pádů, po spirále stále výš a výš, lze změnit pouze maximálním napřením své vůle a veškeré energie i prostředků, kterými disponujeme:

Z PODDANSTVÍ K DUCHOVNÍ SÍLE, Z DUCHOVNÍ SÍLY K STATEČNOSTI, ZE STATEČNOSTI K SVOBODĚ, ZE SVOBODY K BLAHOBYTU, Z BLAHOBYTU K SOBECTVÍ, ZE SOBECTVÍ K SAMOLIBOSTI, ZE SAMOLIBOSTI K APATII, Z APATIE K ZÁVISLOSTI, ZE ZÁVISLOSTI ZPĚT DO PODDANSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU...

Základní motto, které vše vysvětluje:

Pokud všechny české a slovenské tajné služby nedokázaly od roku 1945 až do dnešního dne a hodiny postavit před soud ani jednoho ruského agenta, pak to může znamenat pouze dvě věci:

1) Žádní ruští agenti u nás nejsou a nikdy nebyli...

2) V celém vedení našeho státu byli a jsou pouze ruští agenti! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009110801
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010092503

Buï platí jedno, anebo platí to druhé! Třetí možnost neexistuje!!! Zvažme sami - na základě svých vlastních znalostí uplynulých 42 let otevřené rusko-české komunistické diktatury a 22 let přímé ruské vojenské okupace, ale i následujících desetiletí (post) komunismu, skryté totality, rozvratu a stále silnější ruské infiltrace - která z těchto dvou možností je ta pravděpodobnější...

Naprosto stejná situace je i ve všech ostatních státech Evropské unie, kde tajné služby všech států Evropské unie dohromady se v boji proti 300 leté skryté a plíživé, ale o to masivnější, rozvratné a stále se stupňující ruské vojenské ofenzivě, vedené už stovky let proti celému Západu nepřekonatelnou asiatskou strategií lstí a klamu - když veškeré detailní informace jsou pro každého k disposici zde, http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601 - mohou pochlubit podobným ne-li stejným výsledkem, jako "naše" čtyři rusko-české tajné služby, které si ze svých kapes - nepřátelskýma rukama pod pečlivým dohledem všech "našich" rusko-českých represivních orgánů dnešní kriminální státní moci nejméně na 100 let dokonale vyrabovaných - všichni velice tvrdě v řádu miliard platíme, aby nás před těmito a podobnými hrozbami důsledně chránily...!!! Nic z toho není náhoda, protože dnes už jsou pozice vysoce postavených pozičních a vlivových agentů - užitečných idiotů - nelidsky barbarské totalitní Moskvy v našem západním svobodném demokratickém světě - DÍKY RYCHLÉMU VÝVOJI A ROZŠÍŘENÍ PSYCHOTRONIKY - více než dobře viditelné! Posuïte sami:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010011301

Na tuto životně důležitou základní otázku, jestli může být pravdivější první varianta, že žádní ruští agenti u nás a v Evropě nejsou a nikdy nebyli, anebo druhá varianta, že v celém vedení našeho státu i celé Evropské unie byli a jsou pouze ruští agenti, tedy na otázku, která nejzásadnějším způsobem ovlivňuje naši existenci, protože v žádném případě není jedno, stojí-li v čele našeho národa a jeho státu ti nejlepší z nejlepších, anebo v našem čele stojí ti nejhorší z nejhorších, si však dnes už můžeme - pokud jsme před nositeli Zla z vlastního rozhodnutí ještě nekapitulovali a nestali se dobrovolně jejich tažným dobytkem - velice snadno a rychle odpovědět MY SAMI! Viz:

JAK a PROČ získat snadno a rychle absolutní informační převahu nad totalitním ruským tandemem nejvyšší Satanské "Pravdy a Lásky" KGB, GRU a jejich nejvyšší tuzemskou poziční a vlivovou agenturou, která nám díky svým ultra-kriminálním metodám skryté totality skrze svá rusko-česká masmédia - zahraniční továrny na výrobu českého veřejného mínění a vymývání lidských mozků - dodnes "demokraticky" vládne = TUNELUJE NAŠE KAPSY!!! Řešení je dobře známé: ČESKÁ A EVROPSKÁ OBČANSKÁ POLITIKA VÁŽENÉHO HLASU A PŘÍMÉ DEMOKRACIE + ČESKÁ A EVROPSKÁ OBČANSKÁ PSYCHOTRONIKA, TEDY OBČANSKÁ VŠEVĚDOUCNOST = ČESKÁ A EVROPSKÁ OBČANSKÁ POLITICKÁ, DUCHOVNÍ A MRAVNÍ REVOLUCE KE SKUTEČNÉ SVOBODĚ, PRAVDĚ A SPRAVEDLNOSTI!!! Jde o naše vlastní přežití jako svobodných a zodpovědných Lidí Dobra!!!!! Viz:
A) JAK získat snadno a rychle absolutní informační převahu nad totalitním ruským tandemem nejvyšší Satanské "Pravdy a Lásky" KGB, GRU a jejich nejvyšší tuzemskou poziční a vlivovou agenturou, která nám díky svým ultra-kriminálním metodám skryté totality skrze svá rusko-česká masmédia - zahraniční továrny na výrobu českého veřejného mínění a vymývání lidských mozků - dodnes "demokraticky" vládne = TUNELUJE NAŠE KAPSY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601

B) PROČ: EVROPA+RUSKO=RUSKO! DEMOKRACIE+KGB=KGB! RUSKO=PRÁVNÍ STÁT, VE KTERÉM PLATÍ JEDEN ZÁKON NAD VŠECHNY OSTATNÍ: ZVEDNI HLAVU Z HNOJE A MY TI JI USTŘELÍME!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092102

C) PROČ: LSTÍ a KLAMEM = UMĚNÍ VÁLKY, VČETNĚ TÉ NAŠÍ OBČANSKÉ, KDE ROZHODUJE INFORMAČNÍ PŘEVAHA!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002061803

D PROČ: DNEŠNÍ MOSKVA A TAJNÉ KOMUNISTICKÉ SÍTĚ - BUJÍCÍ RAKOVINOVÉ BUŇKY TOTALITY - V DEMOKRATICKÝCH ZEMÍCH
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100801

E) PROČ: Zveřejněný Mitrochinův archiv KGB prokázal: PROJEKT EVROPSKÉ UNIE PROSAZOVALI A PROSAZUJÍ HLAVNĚ SOVĚTŠTÍ A RUŠTÍ AGENTI A ZÁPADNÍ MARXISTÉ!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010042007

F) PROČ: Jak dnes "naše" rusko-česká StB=BIS=StB verbuje do svých služeb politiky jako své agenty, aby v případě zvolení nesloužili svým českým voličům, ale své StB=BIS=StB, řízené stále z Moskvy!!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009071001

G) PROČ: Politickému, právnímu, finančnímu a mravnímu rozvratu Západu nelze porozumět, díváme-li se západníma očima. Očima Kremlu však probíhá vše podle plánu!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092001

H) PROČ: DNEŠNÍ EVROPSKÁ UNIE JAKO MARXISTICKÝ SOVĚTSKÝ SVAZ, KDYŽ SOUOSTROVÍ GULAG NÁS TEPRVE ČEKÁ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009122101


Pokud bychom snad přesto měli při hledání odpovědí na tyto základní otázky naší lidské existence jakékoliv pochybnosti nebo problémy se správně rozhodnout, obrame se prosím vždy s důvěrou na naši osvědčenou pětidílnou Nápovědu, ve které najdete vše co hledáte:

1) Síly Antikrista se představují: KAREL MARX - nejvyšší velekněz Satana na Zemi, jeho předchůdci, následovníci a dnešní mocní - nemocní socialističtí i nesocialističtí pokračovatelé!!!
a) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010061216
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092003
c) http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/piere/tri1.htm
d) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011013006

2) RUSKO, dědictví DŽINGISCHÁNA!!! LSTÍ a KLAMEM = UMĚNÍ VÁLKY: TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL, JAK PORAZIT PROTIVNÍKA BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ: NEJVYŠŠÍ ŠKOLA INFILTRACE A ROZVRATNÝCH POLITICKO - MASMEDIÁLNÍCH MANIPULACÍ
a) http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007111001
c) http://ekonom.ihned.cz/c1-34261590-krasnaja-biznes-armija
d) http://www.novinky.cz/domaci/186806-kazdy-dvacaty-obyvatel-prahy-pochazi-ze-zemi-byvaleho-sssr.html

3) ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO A JEHO AGENTY A MÁLO KDY SE SPLETEME!!! RUSKÉ STÁTNÍ DROGY JAKO NEJNIČIVĚJŠÍ TAJNÁ ZBRAŇ PROTI NAŠÍ CIVILIZACI A SVĚTU: PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA KREMLU ZA ZOTROČENÍ LIDSTVA ZESILUJE! RUSKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A JEHO NEVIDITELNÉ CELOSVĚTOVÉ KRIMINÁLNÍ IMPÉRIUM PROTI NÁM!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

4) GENOCIDA ČESKÉHO NÁRODA TADY A TEĎ: DŮKAZY, JAK DNEŠNÍMI RUSKO-ČESKÝMI MASMEDII ZMANIPULOVANÝM ČESKÝM NÁRODEM DEMOKRATICKY ZVOLENÍ ALE DEMOKRATICKY NEODVOLATELNÍ RUŠTÍ AGENTI TOTÁLNĚ ZNIČILI CELÝ ČESKÝ NÁROD I JEHO VLASTNÍ STÁT! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010040203

5) DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE, ale proč bychom měli podpořit svým hlasem - a ještě lépe i SVOJÍ VLASTNÍ KANDIDATUROU, ALESPOŇ JAKO NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net a její nejlepší protikriminální program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY, který jsme nazvali VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051108


Jediný způsob, jak se proti tomu všemu můžeme VČAS a ÚČINNĚ bránit, se dozvíme v následujících dvou dokumentech:

Základní kurz politické a občanské vševědoucnosti: KDO NÁM KONTROLUJE, CEDÍ A MODELUJE INFORMACE A MYŠLENKY, TEN KONTROLUJE A UDRŽUJE SVOJI MOC NAD NÁMI!!! NAUČME SE PROTO SPRÁVNĚ PRACOVAT SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM A NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ TAJEMSTVÍ KRIMINÁLNÍHO STÁTU PRO NÁS PŘESTANOU EXISTOVAT! ZE VŠECH TAJNÝCH SLUŽEB A REPRESIVNÍCH SLOŽEK VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE, KTERÝMI NÁS DNES ZOTROČUJÍ, SE STANOU SLUŽBY VEŘEJNÉ, KTERÉ NÁM BUDOU SLOUŽIT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601

NÁROD SOBĚ: Soutěž pro všechny, kdo už ovládají siderické kyvadlo: ZNÁTE JAKOUKOLIV POLITICKOU STRANU S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ - NEBO POLITIKA OD ROKU 1989 DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY NA PRESIDENTSKÉ NEBO VLÁDNÍ ÚROVNI - ANEBO CELOSTÁTNĚ POPULÁRNÍHO NOVINÁŘE - NEBO "NAŠIMI" DNEŠNÍMI RUSKO-ČESKÝMI MASMÉDII PROPAGOVANÉ OSOBNOSTI Z JAKÉKOLIV OBLASTI A Z JAKÉKOLIV ČÁSTI NAŠÍ PLANETY - KTEŘÍ NEPRACUJÍ PRO RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY? NAJDĚTE TAKOVÉ A BUDETE ODMĚNĚNI!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402

PROČ POLITICI KGB/GRU A JEJICH NOVINÁŘI ZUŘIVĚ ODMÍTAJÍ POUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SIDERICKÉHO KYVADLA? PROTOŽE KAŽDÝ ZLOČINEC SE BOJÍ VŠEVĚDOUCÍHO POLICEJNÍHO VYŠETŘOVATELE, STÁTNÍHO ZÁSTUPCE, SOUDCE A VĚZEŇSKÉHO PERZONÁLU!!!


DEMOKRACIE VÁŽENÉHO VOLEBNÍHO HLASU,
demokracie PŘÍMÁ a odvolatelnost politiků PŘÍMO OBČANY
a zejména všeobecné odstranění psychotronické negramotnosti,
= získání vševědoucnosti do maximální úrovně svého vědomí,
jsou tím jediným a posledním, co může zastavit rozklad
a pád dnešní kriminalizující se zastupitelské demokracie
a zachránit lidskou svobodu před nástupem barbarství a totality!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070134

JAK ZACHRÁNIT LIDSKOU CIVILIZACI, SVOBODU A DEMOKRACII PŘED NEVYHNUTELNÝM ZÁNIKEM A NÁSTUPEM BARBARSKY NELIDSKÉ EUROASIJSKÉ MONGOLSKO-RUSKÉ TOTALITY? JEDINĚ ODMÍTNUTÍM SOUČASNÉ PRAXE 1 VOLIČ = 1 HLAS, KTERÁ NÁS VEDE K JISTÉ ZKÁZE A NAOPAK PROSAZENÍM ZÁKONA O VÁŽENÉM VOLIČSKÉM HLASU!!! ZNAMENÁ TO PŘESNĚ STANOVIT A PROSADIT PARAMETRY VÁŽENÉHO HLASU VE VŠECH VOLBÁCH NA VŠECH ÚROVNÍCH I V REFERENDECH A OBČANSKÝCH INICIATIVÁCH, PROTOŽE NADÁLE UŽ NELZE PŘIPUSTIT PRO DEMOKRATICKÝ ZÁPAD BEZKONKURENČNĚ SEBEVRAŽEDNOU KONCEPCI, ABY HLAS NEGRAMOTNÉHO MĚL VE VOLBÁCH STEJNOU VÁHU JAKO HLAS PROFESORA, PROTOŽE PODLE TOHO PAK VÝSLEDKY KAŽDÝCH DEMOKRATICKÝCH VOLEB - A UPADLÁ, NESCHOPNÁ ALE VŠEHOSCHOPNÁ POLITICKÁ REPREZENTACE Z NICH VZEŠLÁ - ZCELA ZÁKONITĚ A NEVYHNUTELNĚ VYPADAJÍ!

CELKOVÁ VOLEBNÍ VÁHA HLASU VOLIČE JE TVOŘENA, PODLE NÁVRHU VOLEBNÍHO ZÁKONA, KTERÝ PROSAZUJEME, SOUČTEM UVEDENÝCH ŠESTI PARAMETRŮ, VYJÁDŘENÝCH V BODECH, VYNÁSOBENÝM SEDMÝM PARAMETREM, OSOBNÍM - KLADNÝM ČI ZÁPORNÝM - KOEFICIENTEM VOLIČE:

VNĚJŠÍ KVALITATIVNÍ PARAMETRY VOLIČE:

1. DOSAŽENÉ IQ, VYJÁDŘENÉ V BODECH, STANOVENÝCH ÚŘEDNÍM MĚŘENÍM.

2. DOSAŽENÉ FORMÁLNÍ VZDĚLÁNÍ, VYJÁDŘENÉ V BODECH, STANOVENÝCH ÚŘEDNĚ PO PŘEDLOŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH DOKLADŮ. NEGRAMOTNÝ ZÍSKÁ NULU.

3. DOSAŽENÉ DAŇOVÉ PÁSMO, KONSTATOVANÉ ÚŘEDNÍM POSTUPEM, VYJÁDŘENÉ V BODECH, PROTOŽE HLASUJÍCÍ ROZHODUJE O VYNALOŽENÍ SVÝCH DANÍ. KDO DANĚ NEPLATÍ, ZÍSKÁ NULU. DŮCHODCŮM NÁLEŽÍ ROČNÍ PRŮMĚR DAŇOVÉHO PÁSMA, VYPOČTENÝ JAKO SOUČET DAŇOVÝCH PÁSEM, ODPOVÍDAJÍCÍCH KAŽDÉMU ODPRACOVANÉMU ROKU, DĚLENÝ CELKOVÝM POČTEM ODPRACOVANÝCH LET. KDO NEMÁ ODPRACOVANÁ LÉTA, TOMU SE DOSAŽENÉ DAŇOVÉ PÁSMO ÚMĚRNĚ KRÁTÍ.

VNITŘNÍ KVALITATIVNÍ PARAMETRY VOLIČE:

4. DOSAŽENÁ DUCHOVNÍ VYSPĚLOST, STANOVENÁ ÚŘEDNÍM MĚŘENÍM SIDERICKÝM KYVADLEM DLE DIAGRAMU, ROZDĚLUJÍCÍHO VYSPĚLOST ČLOVĚKA NA ZÁKLADNÍ PÁSMA, PODLE VOLIČEM DOSAŽENÉHO PÁSMA, VYJÁDŘENÁ V BODECH.

5. DOSAŽENÁ MRAVNÍ VYSPĚLOST, STANOVENÁ ÚŘEDNÍM MĚŘENÍM SIDERICKÝM KYVADLEM DLE DIAGRAMU, ROZDĚLUJÍCÍHO VYSPĚLOST ČLOVĚKA NA ZÁKLADNÍ PÁSMA, PODLE VOLIČEM DOSAŽENÉHO PÁSMA, VYJÁDŘENÁ V BODECH.

6. DOSAŽENÁ VOLNÍ VYSPĚLOST, STANOVENÁ ÚŘEDNÍM MĚŘENÍM SIDERICKÝM KYVADLEM DLE DIAGRAMU, ROZDĚLUJÍCÍHO VYSPĚLOST ČLOVĚKA NA ZÁKLADNÍ PÁSMA, PODLE VOLIČEM DOSAŽENÉHO PÁSMA, VYJÁDŘENÁ V BODECH.

7. KONEČNÝ SOUČET DOSAŽENÝCH BODŮ JE VYNÁSOBEN OSOBNÍM KOEFICIENTEM VOLIČE PODLE JÍM DOSAŽENÉ ÚROVNĚ DOBRA, STANOVENÉ ÚŘEDNÍM MĚŘENÍM DLE DIAGRAMU SIDERICKÝM KYVADLEM, KDY PRŮMĚRNÁ ÚROVEŇ DOBRA VOLIČE JE ROVNA 1 A MŮŽE SE POHYBOVAT DO KLADNÝCH I ZÁPORNÝCH HODNOT, TEDY POD ČÍSLO 1, ANEBO NAD ČÍSLO 1.

PŘI STATISTICKY DOKONALE PRŮMĚRNÝCH VÝSLEDCÍCH BY KAŽDÉMU Z UVEDENÝCH ŠESTI PARAMETRŮ ODPOVÍDALO 100 BODŮ. TEDY PRŮMĚRNÝ SOUČET, KTERÝ BY ZNAMENAL I VÁHU VOLEBNÍHO HLASU, BY ODPOVÍDAL 600 BODŮ/HLASŮ x PRŮMĚRNÝ OSOBNÍ KOEFICIENT VOLIČE 1 = 600 HLASŮ, COŽ BY BYLA VÝSLEDNÁ VÁHA VOLEBNÍHO HLASU DOKONALE PRŮMĚRNÉHO VOLIČE.

VEŠKERÉ ÚDAJE, PŘEDEVŠÍM OVŠEM ÚDAJE UVEDENÉ POD BODY 1., 4., 5., 6. a 7., LZE ZÍSKAT K DOTYČNÉ OSOBĚ VELICE PŘESNĚ I NA DÁLKU, BEZ FYZICKÉ PŘÍTOMNOSTI TÉTO OSOBY, POUZE PODLE JEJÍ ÚŘEDNÍ BAREVNÉ FOTOGRAFIE, NAPŘÍKLAD Z O.P. NEBO CESTOVNÍHO PASU, DOPLNĚNÉ JMÉNEM, PŘÍJMENÍM, DATEM NAROZENÍ NEBO RODNÝM ČÍSLEM A ZÍSKANÉ ÚDAJE LZE ROVNĚŽ NEZÁVISLE KONTROLOVAT DALŠÍMI PSYCHOTRONIKY, KDYŽ NEJMÉNĚ DVOJNÁSOBNÁ NEZÁVISLÁ KONTROLA DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ JE PODMÍNKOU JEJICH ÚŘEDNÍHO UZNÁNÍ.

PRÁCE SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM A S DESÍTKAMI DOKONALÝCH DIAGRAMŮ JE NEJPŘESNĚJI POPSÁNA V POLICEJNÍ UČEBNICI OLDŘICHA RAJSIGLA "JAK POMOCÍ SIDERICKÉHO KYVADLA HLEDAT POHŘEŠOVANOU OSOBU, PACHATELE NEBO ODCIZENÉ VOZIDLO". Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601

KDO NEMÁ ZÁJEM ZVÝŠIT VOLEBNÍ VÁHU SVÉHO HLASU, TEN BUDE MÍT ZARUČENO, ŽE JEHO HLAS BUDE MÍT VE VOLBÁCH VÁHU 1 HLASU, TAK JAKO DOPOSUD.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE V ČESKÉ REPUBLICE NEJMÉNĚ 20.000 LÉČITELŮ, KTEŘÍ KROMĚ JINÉHO DOKONALE OVLÁDAJÍ PRÁCI SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM, NEPŘEDSTAVUJE ÚŘEDNÍ STANOVENÍ VÁHY HLASU KAŽDÉHO VOLIČE, KTERÝ O TO PROJEVÍ ZÁJEM, ŽÁDNÝ TECHNICKÝ NEBO ČASOVÝ PROBLÉM.

KAŽDÝ SYSTÉM DEMOKRACIE VÁŽENÉHO HLASU JE LEPŠÍ
NEŽ PRO DEMOKRACII LIKVIDAČNÍ SYSTÉM 1 ČLOVĚK = 1 HLAS,
KROMĚ PREFEROVÁNÍ OPAČNÉHO HODNOTOVÉHO SYSTÉMU,
tedy preferování systému Zla materialismu a jeho nositelů!!!


Řešení všech výše uvedených problémů, které ničí naši svobodu, demokracii, ekonomickou prosperitu a podkopávají naši lidskou duchovní a mravní úroveň, má, jako jediná, politická strana - s nejdelším PROGRAMOVÝM názvem zásadního systémového, hodnotového a informačního významu na světě, který jsme byli donuceni příjmout na obranu před desítky let trvající nejtvrdší politickou cenzurou ve všech dnešních rusko-českých (post) totalitních masmediích - Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! – jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net je přesvědčena - na rozdíl od všech parlamentních stran - že ryba smrdí od hlavy a každé schody je nutno začít zametat shora dolů a ne zdola nahoru! Schody zdola nahoru zametají už po mnoho generací pouze vládní a parlamentní strany - s nám dobře známým výsledkem - anebo naprostí hlupáci! MY SI NEBUDEME - na knížecí rady představitelů vládnoucích rusko-českých kriminálních "elit" a jejich užitečných idiotů - STÁLE VÍCE A VÍCE UTAHOVAT SVÉ OPASKY, ABY ONI MOHLI STÁLE VÍCE A VÍCE KRÁST!!! Tímto způsobem ani sebevětším osobním a národním odříkáním státní veřejné pokladny nejen nikdy nenaplníme, ale astronomické likvidační dluhy budou naopak stále rychleji růst!!! Proto si musíme být jisti v jednom a nikdy na to ani na vteřinu nezapomenout:

Dokud se nezbavíme vlády rusko-české skrytě totalitní kriminální fízlokracie a představitelů kriminálních "elit" rusko-českého POLITICKO-MASMEDIÁLNÍHO KOMPLEXU - a jejich STÁTNÍHO ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU - kteří nám v nejrůznějších politických dresech už po generace vládnou, tak pod jejich vedením nedokážeme vyřešit žádný skutečný problém, který nás i náš národ genocidním způsobem ničí a až k naprostému odlidštění deformuje!

Jestliže se jich však zbavit dokážeme - jako první předpoklad každého skutečného řešení, které pro nás a náš národ bude mít smysl - vyřešíme jedním rázem 99% všech našich dnešních národních a státních problémů!!! To zbývající 1% už dokážeme velice snadno a rychle vyřešit sami - POKUD NÁM OVŠEM V ZÁCHRANĚ ČESKÉHO NÁRODA PŘED ZNIČENÍM A ZOTROČENÍM NEZABRÁNÍ RUSKEM HLUBOCE INFILTROVANÁ EVROPSKÁ UNIE SILOU! NA TO MUSÍME BÝT DOBŘE PŘIPRAVENI, NEJMÉNĚ TAK, JAKO NAŠI HUSITÉ A PŘED POZNANÝM ZLEM A JEHO NOSITELI NESMÍME NIKDY KAPITULOVAT!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010011301

Pokud se ale vládnoucí rusko-české skrytě totalitní kriminální fízlokracie a jejich užitečných idiotů v politice a masmédiích nedokážeme zbavit PROSAZENÍM NEJLEPŠÍHO PROTIKRIMINÁLNÍHO SYSTÉMU PŘÍMÉ DEMOKRACIE A SNADNÉ A RYCHLÉ ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A Z NAŠICH KAPES PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY-DAŇOVÝMI POPLATNÍKY, pak - i kdybychom se až k smrti strhali - pod jejich vedením z toho, co nás, naše rodiny a náš národ nenapravitelným a nevratným způsobem ničí a likviduje, nevyřešíme VŮBEC NIC, a to ani za 100 generací!!!

POKUD VŠICHNI AGENTI KGB/GRU V ČR DOSTANOU DOŽIVOTÍ ZA VLASTIZRADU, ZŮSTANE VE STÁTNÍ POKLADNĚ TOLIK PENĚZ, ŽE JE NEBUDEME SCHOPNI UTRATIT!!!

BUĎ ONI - SE SVÝM NEPRŮHLEDNÝM A ZE STRANY OBČANŮ-DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ ABSOLUTNĚ NEKONTROLOVATELNÝM SYSTÉMEM PARLAMENTNÍ "DEMOKRACIE" A NEODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A Z NAŠICH DANÍ PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY - K NAŠÍ LIDSKÉ ZKÁZE, ANEBO MY - S NAŠIM NAPROSTO PRŮHLEDNÝM A ZE STRANY OBČANŮ-DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ DOKONALE KONTROLOVATELNÝM SYSTÉMEM PŘÍMÉ DEMOKRACIE A SNADNÉ A RYCHLÉ ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A Z NAŠICH KAPES PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY - KE VŠEOBECNÉMU LIDSKÉMU VZESTUPU!

Politické modely PŘÍMÉ demokracie - tak jak je známe už více než 700 let ze Švýcarské konfederace, jako jediného skutečně svobodného státu svobodných a suveréních občanů v celé dnešní (post) feudální a (před) komunistické Evropě, ale i z většiny států USA, kde - vedle klasických dvoukomorových parlamentů - si v povinných referendech s účastí dobrovolnou a v naprosto svobodných občanských iniciativách sami občané přímo rozhodují o všech záležitostech své obce, města, kraje nebo státu, které považují ze svého hlediska svobodných občanů-daňových poplatníků za důležité, když rozhodnutí občanů stojí nad parlamentem a vláda je povinna se jimi řídit - jsou jediné známé politické systémy autentické demokracie, hodné tohoto jména, schopné učinit ze znevolněných otroků - z bezprávného tažného dobytka vládnoucí neprůhledné, nekontrolovatelné a neodvolatelné pseudodemokratické oligarchie - svobodné a zodpovědné občany! Rozdíl mezi demokracií PŘÍMOU a parlamentní demokracií zastupitelskou je z hlediska rozdílu práv a svobod občanů-daňových poplatníků naprosto stejný, jako je rozdíl mezi křeslem čalouněným a křeslem elektrickým!!! Proto usilujeme už od roku 1990 prosadit politický systém PŘÍMÉ demokracie i v České republice, a to stejně, jako mají toto právo zaručeno Zákonem o odvolacích volbách občané-daňoví poplatníci ve všech 50-ti státech USA už od roku 1911, tedy 100 let a občané Švýcarské konfederace už od roku 1291, tedy více než 700 let!!! Vše ostatní najdeme v následujících dokumentech:

1) JAK FUNGUJE FEDERÁLNÍ ZÁKON O ODVOLACÍCH VOLBÁCH V USA: Máš vážný důvod být nespokojen se svým starostou, soudcem, šerifem, poslancem, kongresmanem nebo guvernérem? Jsi-li občan a daňový poplatník, tak neztrácej čas, posbírej potřebný počet podpisů pro vypsání odvolacích voleb a vyměň ho!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501

2) Jak funguje systém PŘÍMÉ demokracie v daleko nejsvobodnější zemi celé Evropy - v občansky plně svobodné Švýcarské konfederaci: Jak zajistit právo na občanské sebeurčení - tedy i na maximální politickou svobodu a zodpovědnost - všem občanům! Je skrytá tyranie představitelů mocensky a masmediálně zmanipulované většiny jediným řešením? Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005

3) Dejme si maximální pozor na ČTYŘI ŽELEZNÉ KRIMINÁLNÍ ZÁKONY VLÁDNOUCÍ RUSKO - ČESKÉ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE: Po rusko - české "Suverenitě" a "Věcech veřejných" i zloději Miloše Zemana kradou po částech volební program naší politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net (kromě toho nejdůležitějšího, snadné a rychlé odvolatelnosti politiků - i z našich kapes placených úředníků - PŘÍMO OBČANY) a převlékají se před voliči, oslepenými politickými manipulacemi rusko - českých masmédií, kam my se na rozdíl od nich nedostaneme, halasně do našich ukradených šatů, protože LEPŠÍ A PRO VLÁDNOUCÍ RUSKO - ČESKÉ KRIMINÁLNÍ "ELITY" NEBEZPEČNĚJŠÍ PROTIKRIMINÁLNÍ PROGRAM NEEXISTUJE!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009101802

Naše politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net je stranou, která, na rozdíl od všech ostatních politických stran, je na dnešní skrytě totalitní a ostře levicové politické scéně svým programem a svými cíli typickou stranou středu, tedy SKUTEČNÉHO STŘEDU SVOBODY A ZODPOVĚDNOSTI - kdy na naší cestě návratu k přirozenému středu je třeba jít dnes doprava - jenž usiluje dát každému tolik svobody a zodpovědnosti, kolik jenom unese, protože svoboda = zodpovědnost! Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, proto maximální svoboda angažovaného občana = maximální zodpovědnost angažovaného občana, zatím co nulová svoboda zotročeného občana = nulová zodpovědnost zotročeného občana, vedoucí do pekla... Začněme se proto chovat jako svobodní, zodpovědní a STATEČNÍ angažovaní občané a přestaňme se chovat jako nezodpovědní zbabělí otroci: NEMLČME KE ZLU, JEHO NOSITELŮM A OCHRÁNCŮM KOLEM NÁS, KTEŘÍ NÁS ZOTROČUJÍ A NIČÍ A BOJUJME!!!

Proto jdeme do KAŽDÝCH voleb na jakékoliv úrovni v rámci svého nejlepšího a nejúčinnějšího protikriminálního a protitotalitního programu duchovního, mravního a národního obrození, PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a jakéhokoliv státního úředníka PŘÍMO OBČANY VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! s nejdůležitějším úkolem: UDĚLAT Z BANKROTUJÍCÍ ČESKÉ REPUBLIKY, S NEDOSTATKEM SVOBODY A DEMOKRACIE, BOHATOU A SVOBODNOU ZEMI, JAKO JE ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE A SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, TEDY DVA KDYSI NEJCHUDŠÍ, ALE OBČANSKY NEJSVOBODNĚJŠÍ A PROTO DNES NEJBOHATŠÍ STÁTY NAŠEHO SVĚTA!

NEDOPUSME, aby se v knize, která se už dnes možná o nás píše, Historie pádu a zániku českého národa, objevila tato předlouhá věta: "Přestože se na přelomu tisíciletí na politické scéně už totálně zdevastované a nesplatitelnými likvidačními dluhy spoutané a umrtvené země jakoby zázrakem objevila politická strana, kterou vládnoucí skrytě totalitní rusko-česká kriminální fízlokracie nedokázala - na rozdíl od všech ostatních uměle vytvořených rusko-českých parlamentních i neparlamentních pseudopolitických loutkových stran KGB/GRU, které měly za úkol představovat co nejviditelnější kulisy - tradiční a osvědčené Potěmkinovy vesnice - pro vytvoření a uchování iluze, jak bohatý a pestrý je politický život v třeskuté demokracii tehdejší "kvetoucí, svobodné a demokratické České republiky" - udržet pod svojí plnou kontrolou, strana se spásným politickým programem PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti jakéhokoliv politika nebo úředníka PŘÍMO OBČANY, nenašel se v tehdejším českém národě téměž nikdo natolik statečný a čestný, aby se za tuto politickou stranu odvážil kandidovat a tento protikriminální program snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY - proti zuřivému odporu vládnoucích rusko-českých kriminálních "elit" a jejich novinářů - pomohl prosadit. Těch deset spravedlivých Bůh v celém českém národě nenašel... Nedostatek čestných a statečných, které nelze koupit ani zastrašit, byl skutečnou příčinou zániku českého národa." NEDOPUSME TO A V BOJI PROTI ZLU, KTERÉ NÁS A NAŠE RODINY UŽ PO GENERACE BEZTRESTNĚ NIČÍ, NASAĎME SAMI SEBE A KANDIDUJME!!!

Jestli přesto za nás jako naši političtí sympatizanti kandidovat jako NEZÁVISLÍ kandidáti nechcete, můžete nás podpořit alespoň finančně, a to jakýmikoliv částkami. Vládnoucí rusko-české kriminální "elity" nás všechny už okradly o tolik, že na naší finanční podpoře je zbytečné šetřit. KDYŽ DOBROVOLNĚ NEPODPOŘÍTE FINANČNĚ NÁS, UKRADNOU VÁM TO NEDOBROVOLNĚ ONI, TAKŽE S NAŠÍ PODPOROU ZBYTEČNĚ NEOTÁLEJTE!!! V našem případě - na rozdíl od nich - rozhodně prospějete dobré věci - odvolatelnosti politiků i z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY - a posílíte nás tak v našem boji za pravdu a spravedlnost. My vám za tuto vaši podporu budeme nesmírně vděčni a o to více budeme moci při obraně našich společných práv a svobod před vládnoucí rusko-českou kriminální mocí pro všechny udělat!

Máme pouze jednu důležitou podmínku. Abychom vaše finanční dary nemuseli zase obratem vracet, což se nám bohužel k naší nesmírné lítosti v minulosti už stalo, uveïte prosím vždy i všechna vaše nacionále, trvalou adresu z OP, rodné číslo (a mobilní telefon nebo email, abychom si mohli vaši totožnost sami ověřit, protože jinak bychom mohli snadno neupadnout do jejich likvidační léčky, kdy by nás velice snadno mohli ve svých masmédiích kriminalizovat, anebo finančně svými sankcemi za špatně vedené účetnictví dokonce úplně politicky zlikvidovat), protože právě tyto osobní údaje zákon o politických stranách ve výročních zprávách o hospodaření politických stran u všech dárců vyžaduje. Jinak váš dar musíme vrátit, protože v opačném případě bychom byli donuceni zaplatit do státní pokladny "našeho" rusko-českého guberniálního Kriminálního státu dvojnásobek takového anonymního daru, což by nás mohlo v případě velkých darů, zaslaných na naše bankovní konto exponenty vládnoucí rusko-české kriminální fízlokracie, snadno politicky úplně zlikvidovat a takový laciný úspěch by vládnoucím rusko-českým kriminálním "elitám" KGB/GRU a jejich nespočetným užitečným idiotům udělal naprosto zbytečně nesmírnou radost. Proto děkujeme za vaše pochopení a předem děkujeme i za vaši všestrannou podporu!!! Dále viz:

PRO POLITICKOU STRANU VOLTE PRAVÝ BLOK WWW.CIBULKA.NET A PROSAZENÍ JEJÍHO PROGRAMU PŘÍMÉ DEMOKRACIE A SNADNÉ A RYCHLÉ ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ!!! PODPORUJME ALESPOŇ MINIMÁLNÍMI FINANČNÍMI ČÁSTKAMI NAŠE VOLEBNÍ KONTO I VOLEBNÍ KONTA NAŠICH KRAJSKÝCH ORGANIZACÍ, ZA COŽ PŘEDEM DĚKUJEME!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007010901

Na našem mnohaletém úsilí po nápravě věcí veřejných i vnitřních vůbec nic nemění ani skutečnost, že KAŽDÉ POLISTOPADOVÉ PARLAMENTNÍ, EVROPSKÉ, KRAJSKÉ A VELICE ČASTO I KOMUNÁLNÍ VOLBY V DŮLEŽITÝCH MĚSTECH JSOU VLÁDNOUCÍMI RUSKO-ČESKÝMI KRIMINÁLNÍMI "ELITAMI" BARBARSKÝM ZPŮSOBEM AŽ K NEPOZNÁNÍ ZFALŠOVÁNY!!! O tom se může každý snadno a rychle sám přesvědčit! Viz:

STÍŽNOST NA NEPLATNOST VOLEB PRO JEJICH POLITICKY A MASMEDIÁLNĚ OSTŘE DISKRIMINAČNÍ A NEROVNÝ CHARAKTER, KTERÝ Z PROKLAMOVANÝCH SVOBODNÝCH A DEMOKRATICKÝCH VOLEB, GARANTOVANÝCH ÚSTAVOU, DĚLÁ LACINOU POLITICKOU TELEVIZNÍ REALITY SHOW, DOSTIHY S JEDNÍM KONĚM PŘEDEM URČENÝCH VÍTĚZŮ A PŘEDEM URČENÝCH PORAŽENÝCH - PRO ZCELA NEPRŮHLEDNÉ A NEKONTROLOVATELNÉ POČÍTAČOVÉ SEČÍTÁNÍ DÍLČÍCH A ZEJMÉNA KONEČNÝCH VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ - PRO JEJICH NEODŮVODNĚNÉ DVOUDENNÍ TRVÁNÍ, KDY PŘES NOC JSOU NEHLÍDANÉ VOLEBNÍ URNY PLNĚ K DISPOSICI VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACII KGB/GRU PRO MASOVÉ PŘESUNY HLASOVACÍCH LÍSTKŮ, PRO SOUDNÍ NEBO JINOU NEPŘEZKOUMATELNOST A TEDY PRO JEJICH NAPROSTOU PROTIDEMOKRATIČNOST A PROTIÚSTAVNOST!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010060802

Soutěž pro ty, kteří už ovládají siderické kyvadlo: 1.Otázka: Byly každé polistopadové celostátní volby zfalšovány? 2.Otázka: Získali jsme v parlamentních volbách 2010 přes 4,15% hlasů?
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010052902

I za této situace je pro nás a náš národ životně důležité kandidovat proti vládnoucí fízlokracii rusko-českého kriminálního panoptika - kteří tahají z moskevského zákulisí za provázky a které ani nevidíme a zejména proti jejich nastrčenému politicko-masmediálnímu komplexu, který naopak vidíme a slyšíme až příliš dobře - v každých volbách, které se v naší zemi budou konat a neustále náš tlak zvyšovat! Pod našim rostoucím tlakem budou vládnoucí rusko-české kriminální "elity" dělat stále větší a větší chyby a my se budeme stávat naopak stále silnějšími a silnějšími. Jednou pak získáme tolik hlasů, že už to nebude možné v plném rozsahu zfalšovat a my - se svým průlomovým programem snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY - prorazíme všechny jejich politické, ekonomické, masmediální, kádrové a vzdělávací bariéry, které kolem nás a proti nám za naše peníze vytvořili, aby nám mohli vládnout svými ultra-kriminálními metodami, jako svým bezprávným otrokům, na věčné časy a nikdy jinak!!!

Pak naše politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net přivede se svým programem snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a úředníků PŘÍMO OBČANY - a při skutečném volebním zisku přes 50% ze všech odevzdaných hlasů, kterým konečně i oficiálně překročíme alespoň o 1 desetinu procenta 5% uměle vytvořenou diskriminační a politicky likvidační barieru - do parlamentu České republiky prvních několik opravdu slušných a přitom nebojácných a v dlouholetých politických bojích zocelených lidí, které nebude možné koupit ani zastrašit! To je základní podmínka dosažení skutečného vítězství Lidí Dobra, které nebude možné korupcí, vydíráním ani zastrašováním zvrátit zpět ve prospěch dnes nám vládnoucích Lidí Zla!!!

Tato štěrbina se pak bude pod našim rostoucím tlakem dále a stále rychleji a rychleji rozšiřovat, až se jim celý jejich kriminální zotročovací systém zhroutí a my budeme konečně svobodní!

Začít však musíme - pokud opravdu chceme jednou se svým programem snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY zvítězit - od té nejnižší komunální politické úrovně, kde je moc vládnoucího rusko-českého politicko-masmediálního kriminálních komplexu nejslabší!!! PROTO NASAĎME DO TOHOTO BOJE PROTI VLÁDNOUCÍMU ZLU A JEHO NOSITELŮM SAMI SEBE A KANDIDUJME!!! Vše co je pro začátek důležité najdeme zde:

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net děkuje všem 217.385 voličům, kteří nás v parlamentních volbách 2010 svým hlasem podpořili a ŽÁDÁ JE, ABY ZA NÁS KANDIDOVALI ALESPOŇ JAKO NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010052903

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net kandiduje se svým nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY v každém městě a obci, kde se našel alespoň 1 angažovaný občan, který se s tímto programem nebojí kandidovat!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010080601

Proto znovu opakujeme: Pokud se nám má podařit s VAŠÍ pomocí tohle vládnoucí rusko-české kriminální panoptikum ve volbách porazit, musíme pro to SPOLEČNĚ něco udělat: Pro začátek běžme tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLME ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE, ale podpořme svým hlasem - a ještě lépe i SVOJÍ KANDIDATUROU jako NEZÁVISLÍ kandidáti - politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net a její nejlepší protikriminální program snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY!!!

Pokud nás budete chtít jako naši voliči a političtí sympatizanti aktivně podpořit v našem společném úsilí prosadit náš nejlepší protikriminální program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY svojí kandidaturou, a to jako nezávislí kandidáti, pevně rozhodnutí tento nejlepší protikriminální program pro sebe, své blízké i pro celý náš český národ vybojovat, kontaktujte nás prosím VŽDY POUZE DOPISEM, doporučeně + DODEJKA - ze všeho nejlépe poštovní službou EMS s pojištěním na částku 30.000-Kč v základní ceně, a se vám případné zmizení vašeho dopisu alespoň finančně vyplatí - a řádné doručení svého dopisu nám, jako oficiálnímu adresátovi, si prosím VŽDY JEŠTĚ OVĚŘTE TELEFONICKY na naší kontaktní lince 722932703 (Telefonica O2), 605230238 (T-Mobile) nebo 608215455 (Vodafone)!!! Obyčejné dopisy, maily a SMS se nám v "naší" dnešní skrytě totalitní rusko-české třeskuté "demokracii" - díky vládnoucí kriminální fízlokracii - bohužel téměř vždy ztrácí...

Je pro nás i pro vás proto tak nanejvýš důležité, abyste nás podpořili svojí kandidaturou v každých příštích volbách jako NEZÁVISLÍ kandidáti - a to i se všemi svými přáteli a našimi politickými příznivci - protože POUZE TAK MŮŽETE JAKO OBČANÉ A DAŇOVÍ POPLATNÍCI NEJLÉPE HÁJIT SVÁ PRÁVA, SVOBODY A OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY!!! Tohle nikdo jiný za vás neudělá lépe, než VY SAMI Víc už pro sebe a své blízké nemůže opravdu slušný a opravdu nebojácný člověk v dnešním světě udělat!!!

Dokažme sobě i druhým, že nejsme nemyslící, zbabělé a nepoučitelné ovce - vhodné panstvu pouze k soustavnému daňovému stříhání, a to co nejvíc na krátko, bez ohledu na třeskuté ekonomické mrazy, ve kterých nás neustále udržují, abychom jim příliš nezbujněli - odmítněme být jednou pro vždy jejich ovcemi, za které nás "naši" mocní a vlivní už po generace pokládají - a dokažme sobě i jim, že jsme svobodní a zodpovědní OBČANÉ a ne jejich otupělí masmediálně zmanipulovaní lokajští OVČANÉ - a PROTI VLÁDNOUCÍM KRIMINÁLNÍM "ELITÁM" RUSKO-ČESKÉ SKRYTĚ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE A JEJICH PSEUDO-POLITICKÝM KRIMINÁLNÍM TUNEL STRANÁM KANDIDUJME, protože ne silná slova v bezpečí domova u televize, anebo někde mezi přáteli v hospodě, ale POUZE UKÁZANÁ PLATÍ!!!

Vše ostatní, co na tuto naši naléhavou mobilizační výzvu ke kandidatuře a tím k nasazení sama sebe do první linie dnešního boje za svobodu, pravdu a spravedlnost bezprostředně navazuje, pak najdeme zde:

A) Náš nejlepší protikriminální volební program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do zastupitelstev všech 6249 českých měst a obcí:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092401


B) Náš nejlepší protikriminální volební program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do magistrátu hlavního města ČR:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006101701


C) Náš nejlepší protikriminální volební program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do krajských zastupitelstev 13-ti krajů ČR:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004072601


D) Náš nejlepší protikriminální volební program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120101


E) Náš nejlepší protikriminální volební program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do Evropského parlamentu:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004040701


100 DOKUMENTŮ, KTERÉ BYCHOM MĚLI PŘED VOLBAMI ROZHODNĚ ZNÁT, ABYCHOM NEOPAKOVALI SVOJE STARÉ CHYBY A ROZHODLI SE TENTOKRÁT SPRÁVNĚ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010092202

NAŠE ČTYŘI ZÁKLADNÍ FORMULÁŘE PRO VÁŠ SOUHLAS SE SVOJÍ KANDIDATUROU ZA NAŠI POLITICKOU STRANU VOLTE PRAVÝ BLOK WWW.CIBULKA.NET DO VŠECH PŘÍŠTÍCH VOLEB V ČR - KE STAŽENÍ NA FORMÁT A4, VYTIŠTĚNÍ, VLASTNORUČNÍMU VYPLNĚNÍ, PODEPSÁNÍ A ZASLÁNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBOU EMS, S KONTROLNÍ DODEJKOU A POJIŠTĚNÍM PROTI ZTRÁTĚ NA 30.000,-Kč V ZÁKLADNÍ CENĚ, NA NAŠI ADRESU - PAK NAJDEME ZDE:

A) Komunální volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako nezávislý kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070104


B) Pražské volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako nezávislý kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013101


C) Krajské volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako nezávislý kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012107


D) Parlamentní volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako nezávislý kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012102

S pozdravem vše dobré všem dobrým a každému podle jeho skutečných zásluh se na naši další spolupráci při nápravě věcí veřejných i vnitřních těší

Petr CibulkaVzhledem ke všemu výše uvedenému musíme konstatovat životně závažné skutečnosti, které se od vládnoucích kriminálních představitelů "naší" rusko-české fízlokracie, masmédií KGB/GRU a jejich spolehlivých novinářů nikdy nedozvíme:

DESATERO politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net:

1) KDO CHCE BEZ VYHLÁŠENÍ VÁLKY ZNIČIT A ZOTROČIT NEPŘÁTELSKÝ NÁROD, NEMŮŽE POSTUPOVAT JINAK NEŽ VŠECHNY "NAŠE" RUSKO-ČESKÉ GUBERNIÁLNÍ KRIMINÁLNÍ VLÁDY KGB/GRU OD ROKU 1945 AŽ DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092701

Otrokářský Zákon č. 1 Kodexu šastného otroka nám všem říká: NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZE VŠEHO JE POCTIVĚ PLATIT DANĚ A UTAHOVAT SI SVOJE OPASKY AŽ NA POSLEDNÍ DÍRKU, ABY NAŠI V TOTÁLNĚ ZFALŠOVANÝCH VOLBÁCH "DEMOKRATICKY ZVOLENÍ" RUSKO-ČEŠTÍ OTROKÁŘI KGB/GRU MOHLI ZCELA BEZ OBAV STÁLE Z ČEHO KRÁST: ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO A JEHO AGENTY A MÁLO KDY SE SPLETEME!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301, anebo http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika

2) POKUD VŠICHNI AGENTI KGB/GRU V ČR DOSTANOU DOŽIVOTÍ ZA VLASTIZRADU, ZŮSTANE VE STÁTNÍ POKLADNĚ TOLIK PENĚZ, ŽE JE NEBUDEME SCHOPNI UTRATIT!!! Viz: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116287760-politicke-spektrum/211411058200025/

3) STAČÍ ZADAT NA WWW.GOOGLE.CZ HESLO: NEČAS GRU, TOPOLÁNEK GRU, KALOUSEK GRU, SCHWARZENBERG GRU, anebo KLAUS KGB, BÁRTA KGB, anebo PAROUBEK GRU, SOBOTKA GRU, GROSS GRU, ZEMAN GRU... Viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

4) SMYSLEM RUSKO-ČESKÉHO PROTINÁRODNÍHO ZLA KGB/GRU JE PŘESVĚDČIT ČESKÝ NÁROD, ŽE SI NENÍ SCHOPEN SÁM VLÁDNOUT A POTŘEBUJE NAD SEBOU CIZÍHO PROTEKTORA!!! Viz: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116287760-politicke-spektrum/210452801340015

5) POKUD BY ČESKÝ NÁROD TYTO SEBE LIKVIDAČNÍ "DOBRÉ RADY" ODMÍTL POCHOPIT, PODVODNÁ PRIVATIZACE VEŠKERÉHO ČESKÉHO NÁRODNÍHO MAJETKU DO RUKOU KGB/GRU HO O TOM PŘESVĚDČÍ!!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051101, anebo http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006122603

6) RUSKO-ČEŠTÍ POLITICI A RUSKO ČESKÁ MASMÉDIA KGB/GRU MODELUJÍ NAŠE VĚDOMÍ A MY JIM TO UŽ OD ROKU 1945 JAKO NEPOUČITELNÍ HLUPÁCI DEMOKRATICKY ŽEREME!!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005021301, anebo http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201

7) KDYŽ FIRMY KGB/GRU KOUPÍ V NĚMECKU NOVINY NEBO V USA TELEVIZI, JSOU TATO MASMÉDIA NĚMECKÁ/AMERICKÁ, ANEBO KGB/GRU A ČÍ ZÁJMY HÁJÍ??? Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006092202, anebo http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005052102

8) KDYBY MOHLY VOLBY NĚCO ZMĚNIT, UŽ DÁVNO BY JE ZAKÁZALI!!! Viz: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116287760-politicke-spektrum/210452801340040/

9) DOKUD SI PROTI VLÁDNOUCÍM RUSKO-ČESKÝM KRIMINÁLNÍM ELITÁM KGB/GRU NEDOKÁŽEME VYBOJOVAT ODVOLATELNOST POLITIKŮ PŘÍMO OBČANY, NIC SE NEZMĚNÍ!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005, anebo http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501

10) CESTA SPRAVEDLIVÉHO JE CESTA KŘÍŽE! JE NAŠE CESTA CESTOU KŘÍŽE? JSME TEDY TI SPRAVEDLIVÍ?? ZASLOUŽÍME SI SPRAVEDLNOST, PRO KTEROU JSME NIC NEUDĚLALI??? Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031301, anebo http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073102

PETR CIBULKA - PĚTINÁSOBNÝ POLITICKÝ VĚZEŇ RUSKO-ČESKÉ KOMUNISTICKÉ TOTALITY A NEJČASTĚJI TRESTNĚ STÍHANÝ A SOUZENÝ ČLOVĚK DNEŠNÍ RUSKO-ČESKÉ (POST) KOMUNISTICKÉ SKRYTÉ TOTALITY - NÁS 40 LET BURCUJE: ŽIJEME V KRIMINÁLNÍM STÁTĚ A VLÁDNOU NÁM ZLOČINCI!!! POLITICI, NOVINÁŘI A FÍZLOVÉ NÁM ŘÍKAJÍ, ŽE CIBULKA LŽE! KDO Z NICH MÁ PRAVDU???

7 PÁDNÝCH DŮVODŮ, proč bychom měli jít VŠICHNI K VOLBÁM, ale tentokrát - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - PODPOŘIT - ze všeho nejlépe přímo SVOU VLASTNÍ KANDIDATUROU jako NEZÁVISLÍ kandidáti - politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net, je přesně opačných, než jsou DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100201

Průměrné lidi pravdivé nadstandardní informace vždy obtěžují, protože přesahují to, k čemu si nás NAŠI OTROKÁŘI podle svých potřeb naprogramovali. To bude trvat tak dlouho, dokud bude co jíst. Až nebude - a to už začíná - budou lidé nuceni klást si otázky, proč tomu tak je. Možná pak ocení naše analýzy a naše řešení, obsažené ve výše uvedené stálé výzvě k plné občanské mobilizaci a nejvyšší politické bdělosti - jenž je ve své komplexnosti vzájemně provázaných analýz, dalších internetových odkazů a našich návrhů nejlepších systémových řešení mnohem důležitější, než každý náš článek - pokud se děsivá a rychle se naplňující PROROCKÁ vize George Orwella "1984" - pohlcení infiltrované a rozvrácené Evropy Ruskem a následná permanentní genocida, vedená hlavním městem Říše Zla Moskvou vůči všem jinak smýšlejícím občanům zotročené Evropy, ale i válka všech proti všem - nemají stát nevratnou skutečností!. Otázkou je, jestli pak už nebude pro všechny příliš pozdě...***

KONEC STÁLÉ VÝZVY
K PLNÉ OBČANSKÉ MOBILIZACI
A NEJVYŠŠÍ POLITICKÉ BDĚLOSTI

A NYNÍ NÁSLEDUJE VLASTNÍ ČLÁNEK:


***

2 x MÍSTO PŘEDMLUVY:

ZA VŠÍM ZLEM
HLEDEJME RUSKO
A MÁLO KDY
SE SPLETEME!!!

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PRAVDY NAŠICH ŽIVOTŮ VYCHÁZÍ NAJEVO I PO 70-TI LETECH A ÚSPĚŠNĚ DISKREDITUJÍ VLÁDNOUCÍ SVĚT LŽI I JEHO NOSITELE A OCHRÁNCE: Ruský historik a vědec Mark Solonin v knize "23.červen aneb Opravdový den M" nevyvratitelnými důkazy z odtajněných ruských archivů prokázal: VŠECHNO BYLO JINAK, aneb SVÉ ŽIVOTY ŽIJEME VE SVĚTĚ POSTUPNĚ ODHALOVANÝCH STÁTNÍCH LŽÍ: HITLER ZAÚTOČIL NA SSSR JEN O 1 DEN DŘÍVE, NEŽ STALIN NA EVROPU, KDYŽ PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA KREMLU ZA ZOTROČENÍ LIDSTVA STÁLE ZESILUJE!!! 3x viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010121803
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092403

RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Dokumentární kniha Roberta Buchara zásadního významu a nových nevyvratitelných domácích i zahraničních důkazů REVOLUCE 1989: CO VŠECHNO PŘED NÁMI "NAŠI" KRIMINÁLNÍ RUSKO - ČEŠTÍ POLITICI KGB - GRU A JEJICH MASMÉDIA, VŠE POD KONTROLOU SKRYTĚ TOTALITNÍ MOSKEVSKO - BRUSELSKÉ FÍZLOKRACIE, NA VĚČNÉ ČASY A NIKDY JINAK CHTĚLI UTAJIT!!! Konečně prokázáno: "Sametové revoluce" v nelidsky totalitním vojensko-policejním komunistickém bloku 1989 = velkolepý kriminální podvod populárního ruského vražedného tandemu nejvyšší satanské "Pravdy a Lásky" KGB-GRU a jejich domácích "revolučních" agentů, kteří nám díky svým tradičním ultrakriminálním metodám skryté totality a nekonečných masmediálních manipulací dodnes "demokraticky" vládnou = BEZTRESTNĚ TUNELUJÍ NAŠE KAPSY A ÚSPĚŠNĚ LIKVIDUJÍ ČESKÝ NÁROD A JEHO VLASTNÍ STÁT!!! 2 x viz:
https://docs.google.com/leaf?id=0B6r7haHaJ1aiNjdhNzE2MjYtOGI2OC00ODA2LWFmNjMtMTQyMGU5NmI0ZTg4&hl=en

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111502Poděkování všem našim voličům z celé republiky za jejich podporu ve zfalšovaných pražských a komunálních volbách a výzva, aby nás jako naši voliči a političtí sympatizanti podpořili v každých příštích volbách i svojí kandidaturou jako nezávislí kandidáti!!!

Za politickou stranu - s nejdelším PROGRAMOVÝM názvem zásadního systémového, hodnotového a informačního významu na světě, který jsme byli donuceni příjmout na obranu před desítky let trvající nejtvrdší politickou cenzurou ve všech dnešních rusko-českých (post) totalitních masmediích - Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! – jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha

Petr Cibulka

Pokud nás budete chtít jako naši voliči a političtí sympatizanti aktivně podpořit v našem společném úsilí prosadit náš nejlepší protikriminální program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY svojí kandidaturou jako nezávislí kandidáti, kontaktujte nás prosím vždy pouze dopisem, doporučeně + DODEJKA - ze všeho nejlépe poštovní službou EMS s pojištěním na částku 30.000-Kč v základní ceně, a se vám případné zmizení vašeho dopisu alespoň finančně vyplatí - a řádné doručení svého dopisu nám, jako oficiálnímu adresátovi, si prosím vždy ještě ověřte telefonicky na naší kontaktní lince 722932703 (Telefonica O2), 605230238 (T-Mobile) nebo 608215455 (Vodafone)!!! Obyčejné dopisy, maily a SMS se v "naší" dnešní rusko-české třeskuté "demokracii" téměř vždy ztrácí...)

Proto je tak nanejvýš důležité, abyste nás podpořili svojí kandidaturou v každých příštích volbách jako nezávislí kandidáti - i se všemi svými přáteli a našimi politickými příznivci - rovněž i Vy osobně, protože pouze tak můžete nejlépe hájit svá práva, svobody a oprávněné zájmy!!! Nikdo to za vás neudělá lépe než vy sami!!! Víc už pro sebe a své blízké nemůže opravdu slušný a opravdu nebojácný člověk v dnešním světě udělat!!! Dokažme sobě i druhým, že nejsme nemyslící zbabělé ovce, za které nás "naši" mocní a vlivní už po generace pokládají - dokažme sobě i jim, že jsme svobodní a zodpovědní OBČANÉ a ne jejich otupělí masmediálně zmanipulovaní lokajští OVČANÉ - a PROTI VLÁDNOUCÍM KRIMINÁLNÍM "ELITÁM" RUSKO-ČESKÉ SKRYTĚ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE A JEJICH PSEUDO-POLITICKÝM STRANÁM KANDIDUJME, protože ne silná slova v bezpečí domova u televize, anebo někde mezi přáteli v hospodě, ale POUZE UKÁZANÁ PLATÍ!!! Vše ostatní pak najdeme zde:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012107
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012102
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070104

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net je přesvědčena - na rozdíl od všech parlamentních stran - že ryba smrdí od hlavy a každé schody je nutno začít zametat shora dolů a ne naopak! Schody zdola nahoru zametají pouze vládní a parlamentní strany, anebo naprostí hlupáci! MY SI NEBUDEME - na knížecí rady představitelů vládnoucích rusko-českých kriminálních "elit" a jejich užitečných idiotů - STÁLE VÍCE A VÍCE UTAHOVAT SVÉ OPASKY, ABY ONI MOHLI STÁLE VÍCE A VÍCE KRÁST!!! Tímto způsobem ani sebevětším osobním a národním odříkáním státní veřejné pokladny nejen nikdy nenaplníme, ale astronomické likvidační dluhy budou naopak stále rychleji růst!!! Proto si musíme být jisti v jednom a nikdy na to ani na vteřinu nezapomenout:

Dokud se nezbavíme vlády rusko-české skrytě totalitní kriminální fízlokracie a představitelů kriminálních "elit" rusko-českého politicko-masmediálního komplexu - a jejich dnešního státního organizovaného zločinu - kteří nám v nejrůznějších politických dresech už po generace vládnou, tak pod jejich vedením nedokážeme vyřešit žádný skutečný problém, který nás i náš národ genocidním způsobem ničí a až k naprostému odlidštění deformuje! Jestliže se jich však zbavit dokážeme - jako první předpoklad každého skutečného řešení, které pro nás a náš národ bude mít smysl - vyřešíme jedním rázem 99% všech našich dnešních národních a státních problémů!!! To zbývající 1% už dokážeme velice snadno a rychle vyřešit sami. Pokud se ale vládnoucí rusko-české skrytě totalitní kriminální fízlokracie a jejich užitečných idiotů v politice a masmédiích zbavit nedokážeme, pak - i kdybychom se až k smrti strhali - pod jejich vedením z toho, co nás, naše rodiny a náš národ nenapravitelným a nevratným způsobem ničí a likviduje, nevyřešíme VŮBEC NIC, a to ani za 10 generací! BUĎ ONI - K NAŠÍ LIDSKÉ ZKÁZE, ANEBO MY - KE VŠEOBECNÉMU LIDSKÉMU VZESTUPU!

Jsme politickou stranou, která je na dnešní skrytě totalitní a ostře levicové politické scéně svým programem a svými cíli typickou stranou středu, tedy skutečného STŘEDU svobody a zodpovědnosti - kdy na naší cestě návratu k přirozenému středu je třeba jít dnes doprava - jenž usiluje dát každému tolik svobody a zodpovědnosti, kolik jenom unese, protože svoboda = zodpovědnost! Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, proto maximální svoboda angažovaného občana = maximální zodpovědnost angažovaného občana, zatím co nulová svoboda zotročeného občana = nulová zodpovědnost zotročeného občana, vedoucí do pekla... Začněme se proto chovat jako svobodní, zodpovědní a STATEČNÍ angažovaní občané a přestaňme se chovat jako nezodpovědní zbabělí otroci: NEMLČME KE ZLU, JEHO NOSITELŮM A OCHRÁNCŮM KOLEM NÁS, KTEŘÍ NÁS ZOTROČUJÍ A NIČÍ A BOJUJME!!! Viz:

STÍŽNOST NA NEPLATNOST VOLEB PRO JEJICH POLITICKY A MASMEDIÁLNĚ OSTŘE DISKRIMINAČNÍ A NEROVNÝ CHARAKTER, KTERÝ Z NICH DĚLÁ POLITICKOU TELEVIZNÍ REALITY SHOW PŘEDEM URČENÝCH VÍTĚZŮ A PŘEDEM URČENÝCH PORAŽENÝCH - PRO ZCELA NEPRŮHLEDNÉ A NEKONTROLOVATELNÉ POČÍTAČOVÉ SEČÍTÁNÍ DÍLČÍCH A ZEJMÉNA KONEČNÝCH VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ - PRO JEJICH NEODŮVODNĚNÉ DVOUDENNÍ TRVÁNÍ, KDY PŘES NOC JSOU NEHLÍDANÉ VOLEBNÍ URNY PLNĚ K DISPOSICI VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ FÍZLOKRACII PRO MASOVÉ PŘESUNY HLASOVACÍCH LÍSTKŮ, PRO SOUDNÍ NEBO JINOU NEPŘEZKOUMATELNOST A TEDY PRO JEJICH NAPROSTOU PROTIDEMOKRATIČNOST A PROTIÚSTAVNOST!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010060802

Soutěž pro ty, kteří už ovládají siderické kyvadlo: 1.Otázka: Byly parlamentní volby 2010 zfalšovány? 2.Otázka: Získali jsme v nich přes 4,15% hlasů?
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010052902

SKUTEČNÉ VÝSLEDKY ZFALŠOVANÝCH VOLEB DO OBLASTNÍHO PARLAMENTU 23. NÁRODNOSTNÍHO OKRUHU GUBERNIE ZÁPADNÍ RUSKO, MEZI NEINFORMOVANÝMI ZNÁMÉHO POD DOČASNÝM KRYCÍM NÁZVEM ČESKÁ REPUBLIKA!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010061901

I za této situace je pro nás a náš národ životně důležité kandidovat proti vládnoucí fízlokracii rusko-českého kriminálního panoptika - kteří tahají z moskevského zákulisí za provázky a které ani nevidíme a zejména proti jejich nastrčenému politicko-masmediálnímu komplexu, který naopak vidíme a slyšíme až příliš dobře - v každých volbách, které se v naší zemi budou konat a neustále náš tlak zvyšovat! Pod našim rostoucím tlakem budou vládnoucí rusko-české kriminální "elity" dělat stále větší a větší chyby a my se budeme stávat naopak stále silnějšími a silnějšími. Jednou pak získáme tolik hlasů, že už to nebude možné v plném rozsahu zfalšovat a my - se svým průlomovým programem snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY - prorazíme všechny jejich politické, ekonomické, masmediální, kádrové a vzdělávací bariéry, které kolem nás a proti nám za naše peníze vytvořili, aby nám mohli vládnout svými ultra-kriminálními metodami, jako svým bezprávným otrokům, na věčné časy a nikdy jinak!!!

Pak naše politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net přivede se svým programem snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a úředníků PŘÍMO OBČANY - a při volebním zisku přes 50%, kterým překročímě 5% uměle vytvořenou diskriminační barieru - do parlamentu České republiky prvních několik opravdu slušných a přitom nebojácných a v dlouholetých politických bojích zocelených lidí, které nebude možné koupit ani zastrašit! To je základní podmínka dosažení skutečného vítězství Lidí Dobra, které nebude možné korupcí, vydíráním ani zastrašováním zvrátit zpět ve prospěch dnes nám vládnoucích Lidí Zla!!!

Tato štěrbina se pak bude pod našim rostoucím tlakem dále a stále rychleji a rychleji rozšiřovat, až se jim celý jejich kriminální zotročovací systém zhroutí a my budeme konečně svobodní! Začít však musíme - pokud opravdu chceme jednou se svým programem snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY zvítězit - od té nejnižší komunální politické úrovně, kde je moc vládnoucích rusko-českých kriminálních "elit" nejslabší!!! PROTO NASAĎME DO TOHOTO BOJE PROTI VLÁDNOUCÍMU ZLU A JEHO NOSITELŮM SAMI SEBE A KANDIDUJME!!! Vše co je pro začátek důležité najdeme zde:

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net děkuje všem 217.385 voličům, kteří nás v parlamentních volbách 2010 svým hlasem podpořili a ŽÁDÁ JE, ABY ZA NÁS KANDIDOVALI!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010052903

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net kandiduje se svým nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY v každém městě a obci, kde se našel alespoň 1 angažovaný občan, který se s tímto programem nebojí kandidovat!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010080601

Proto znovu opakujeme: Pokud se nám má podařit s VAŠÍ pomocí tohle vládnoucí rusko-české kriminální panoptikum ve volbách porazit, musíme pro to SPOLEČNĚ něco udělat: Pro začátek běžme tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLME ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE, ale podpořme svým hlasem - a ještě lépe i SVOJÍ KANDIDATUROU - politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net a její program snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a úředníků PŘÍMO OBČANY!!!

***

PŘÍMÁ DEMOKRACIE, JEDINÝ SKUTEČNÝ LÉK NA CHRONICKOU VLÁDNÍ KRIMINALITU - A JEJÍ NIKDY NEKONČÍCÍ A VŽDY BEZTRESTNÉ RECIDIVY, KDYŽ JAK VŠECHNY VĚTŠÍ PROTIČESKÉ ZLOČINY TAK I JEJICH (NE)VYŠETŘOVÁNÍ ŘÍDÍ VŽDY MOSKVA - KTERÁ NÁS NEODVRATNĚ LIKVIDUJE!!! TATO JEDINÁ ÚČINNÁ A SPOLEHLIVÁ OBRANA PROTI ROZVRATNÝM PROTICIVILIZAČNÍM STRATEGIÍM VRAŽEDNÉHO RUSKÉHO TOTALITNÍHO TANDEMU NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ "PRAVDY A LÁSKY" KGB - GRU A PROTI NESČETNÝM VYSOCE POSTAVENÝM PROTIZÁPADNÍM AGENTŮM JEJICH VLÁDNOUCÍ POZIČNÍ A VLIVOVÉ AGENTURY, KTERÁ NÁS, NÁŠ NÁROD I JEHO VLASTNÍ NÁRODNÍ STÁT, STOJÍCÍ NA PRINCIPECH DEMOKRACIE, SVOBODY A ZODPOVĚDNOSTI, SVÝMI ULTRA KRIMINÁLNÍMI METODAMI SKRYTÉ TOTALITY NIČÍ A ODLIDŠUJE, JE NEUVĚŘITELNĚ SNADNÁ, RYCHLÁ A LEVNÁ, POKUD JE ZAHÁJENA ROZHODNĚ A V ČAS! 4 x viz:

1) JAK a PROČ získat snadno a rychle absolutní informační převahu nad vražedným totalitním ruským tandemem nejvyšší Satanské "Pravdy a Lásky" KGB, GRU a jejich nejvyšší tuzemskou poziční a vlivovou agenturou, která nám díky svým ultra-kriminálním metodám skryté totality skrze svá rusko-česká masmédia - zahraniční továrny na výrobu českého veřejného mínění a vymývání lidských mozků - dodnes "demokraticky" vládne = BEZTRESTNĚ TUNELUJE NAŠE KAPSY A ÚSPĚŠNĚ LIKVIDUJE ČESKÝ NÁROD A JEHO VLASTNÍ STÁT!!!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601

2) JAK FUNGUJE FEDERÁLNÍ ZÁKON O ODVOLACÍCH VOLBÁCH V USA: Máš vážný důvod být nespokojen se svým starostou, soudcem, šerifem, poslancem, kongresmanem nebo guvernérem? Jsi-li občan a daňový poplatník, tak neztrácej čas, posbírej potřebný počet podpisů pro vypsání odvolacích voleb a vyměň ho!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501

3) Jak funguje systém PŘÍMÉ demokracie v daleko nejsvobodnější zemi celé Evropy - v občansky plně svobodné Švýcarské konfederaci: Jak zajistit právo na občanské sebeurčení - tedy i na maximální politickou svobodu a zodpovědnost - všem občanům! Je skrytá tyranie představitelů mocensky a masmediálně zmanipulované většiny jediným řešením?
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005

4) Dejme si maximální pozor na ČTYŘI ŽELEZNÉ KRIMINÁLNÍ ZÁKONY VLÁDNOUCÍ RUSKO - ČESKÉ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE: Po rusko - české "Suverenitě" a "Věcech veřejných" i zloději Miloše Zemana kradou po částech volební program naší politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net (kromě toho nejdůležitějšího, snadné a rychlé odvolatelnosti politiků - i z našich kapes placených úředníků - PŘÍMO OBČANY) a převlékají se před voliči, oslepenými politickými manipulacemi rusko - českých masmédií, kam my se na rozdíl od nich nedostaneme, halasně do našich ukradených šatů, protože LEPŠÍ A PRO VLÁDNOUCÍ RUSKO - ČESKÉ KRIMINÁLNÍ "ELITY" NEBEZPEČNĚJŠÍ PROTIKRIMINÁLNÍ PROGRAM NEEXISTUJE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009101802

***

KDO NEPOZNÁ
DOBRO OD ZLA
A NEKLADE
ZLU ODPOR,
STÁVÁ SE
JEHO OBĚTÍ!


Motto:

"Člověk se stává silným, pokud musí namáhat své svaly.
Právě tak dobro musí, pokud se má vystupňovat ve svatost,
překonat zlo, které se mu staví do cesty.
Zlo má úkol přivést lidstvo na vyšší stupeň
."


Rudolf Steiner, viz
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073101


Základní souhrnné informace o vládnoucích silách Zla, skrytě totalitní rusko-české kriminální fízlokracii KGB/GRU - když vládnoucí struktury ani další pozice KGB/GRU jako čeští občané a daňoví poplatníci nikdy nevidíme - a informace o naopak velice dobře viditelných, až přímo před naše oči nastrčených a dobře masmediálně vyretušovaných rusko-českých kriminálních "elitách" KGB/GRU politicko-masmediálního komplexu, často určených jen na jedno volební požití, a to napříč všemi mocenskými, finančními, politickými, vládními a parlamentními skupinami, ale i celými politickými stranami - kde NA VEŘEJNĚ PROKLAMOVANÝCH MANIPULUJÍCÍCH NÁLEPKÁCH O JEJICH "PRAVICOVOSTI", "LEVICOVOSTI", "KŘESANSTVÍ", "EKOLOGIČNOSTI", "VLASTENECTVÍ" NIKDY NEZÁLEŽÍ - najdeme ve zcela zásadní analýze na: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301 a dále pak ve třech rozsáhlých unikátních souborech vzájemně souvisejících hlubokých domácích i geopolitických systémových analýz:

1) CYKLICKY VLÁDNOUCÍ KRIMINÁLNÍ ELITY POD SPOLEHLIVOU OCHRANOU SVÝCH CENTRALIZOVANÝCH KRIMINÁLNÍCH STÁTŮ A SVÝCH CENTRALIZOVANÝCH KRIMINÁLNÍCH MASMÉDIÍ: VZÁJEMNĚ SOUPEŘÍCÍ ALE PŘESTO VŽDY DOKONALE PROVÁZANÉ SATANSKÉ INTERNACIONÁLY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022205


2) TŘI NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ INTERNACIONÁLY PROTI NAŠIM SVOBODÁM - KOMUNISTICKÁ INTERNACIONÁLA, TAJNÉ SLUŽBY A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN - A JEJICH 10 ROZVRATNÝCH PROTICIVILIZAČNÍCH KROKŮ K NASTOLENÍ SKRYTÉ TOTALITY A OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU!!! TĚCHTO 10 KROKŮ PROTI NAŠIM PŘIROZENÝM LIDSKÝM I OBČANSKÝM PRÁVŮM A SVOBODÁM VEDE K ROZVRÁCENÍ A ZNIČENÍ NAŠÍ DNEŠNÍ ZÁPADNÍ ŽIDO-KŘESANSKÉ CIVILIZACE - KTERÁ NÁM DNES ZAJIŠUJE NEJVYŠŠÍ MÍRU CIVILIZOVANÉ SVOBODY V CELÉ DOSAVADNÍ HISTORII LIDSTVA - A VEDE K NASTOLENÍ SKRYTÉ TOTALITY A OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU!!! PROTO MUSÍME VŠECHNY ROZVRATNÉ PROTICIVILIZAČNÍ OTROKÁŘSKÉ STRATEGIE KE SVÉ ÚSPĚŠNÉ OBRANĚ CO NEJLÉPE POZNAT, ABYCHOM MOHLI SVÉ SVOBODY PŘED NASTUPUJÍCÍ VLÁDOU ZLA ÚČINNĚ BRÁNIT A NAKONEC NAD NÍM A JEHO MOCNÝMI A VLIVNÝMI NOSITELI A OCHRÁNCI DEFINITIVNĚ ZVÍTĚZIT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011013006


3) OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU A SKRYTÉ TOTALITY, VE KTERÉM DNES ŽIJEME: TO NEJSTRAŠNĚJŠÍ JE ŠASTNÝ OTROK, ZBAVENÝ SVOBODY SMĚŘOVAT K DUCHOVNĚ A MRAVNĚ VYŠŠÍMU, ZODPOVĚDNOSTI A TÍM LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012902


***

JAK TOHLE VŠECHNO MŮŽEME VELICE SNADNO A RYCHLE PŘI OBRANĚ SVÝCH PŘIROZENÝCH PRÁV A SVOBOD SAMI KE SVÉMU PROSPĚCHU ZMĚNIT:

1) PROGRAM SYSTÉMOVÁ OBRANA PROTI SYSTÉMOVÉMU ÚTLAKU SVOBODNÝCH OBČANŮ TOHOTO SVĚTA VE ČTYŘECH OBRAZECH aneb JAK SE ZBAVIT PADOUCHŮ: Běžme tentokrát VŠICHNI k volbám, ale pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni, NEVOLME ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003051202

2) NEJBLIŽŠÍ ŠANCE ZMĚNIT ZCELA ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM DNEŠNÍ KRIMINÁLNÍ POMĚRY, JEJICHŽ JSME VŠICHNI OBĚTÍ, V JEJICH PRAVÝ OPAK, JSOU VŽDY PARLAMENTNÍ VOLBY: Petr Cibulka, viz http://www.cibulka.net/petr/search.php?rstext=all-phpRS-all&rstema=41 a politická strana Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004080701, nabízí rešení! Podpořme společně unikátní politický a volební program hlubokých hodnotových a systémových změn, tedy osvědčený program staleté švýcarské a americké PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120101

3) CO DĚLAT, TADY A TEĎ! NALÉHAVÁ VÝZVA NEZNÁMÉMU NÁVŠTĚVNÍKOVI NAŠICH WWW.CIBULKA.NET, KTERÝ NEVĚŘÍ POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM A NECHCE UŽ DÁLE MLČET!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005050401


4) DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE, ale proč bychom měli podpořit svým hlasem - a ještě lépe i SVOJÍ VLASTNÍ KANDIDATUROU, ALESPOŇ JAKO NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net a její nejlepší protikriminální program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY, který jsme nazvali VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051108V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM,
PRAVDOU A LŽÍ,
NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ
A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!!

PROTO DĚKUJEME
ZA VAŠI PODPORU!!!


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Petr Cibulka | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek Ukaz("zdroj")!=''): echo '| Zdroj: '.$GLOBALS["clanek"]->Ukaz("zdroj").' '; endif; ?>

NECENZUROVANÉ NOVINY
ROČNÍK 2001
ROČNÍK 2000
ROČNÍK 1999
ROČNÍK 1998
ROČNÍK 1997
ROČNÍK 1996
ROČNÍK 1995
ROČNÍK 1994
ROČNÍK 1993
ROČNÍK 1992
ROČNÍK 1991
Fultextové vyhledávání
v ročnících 1991-2001

Archiv Necenzurovaných Novin
PETR CIBULKA

STB ON-LINE Diskusní fórum Pravého Bloku RDF Site Summary

Kdo bude bez našeho souhlasu a bez pozměny šířit naše materiály, stává se našim nejlepším přítelem!
© 2003, Pravý Blok. Všechna práva vyhrazena.