Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 16. 07. 2024  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (510542 hl.)
 
Spíše ano (15732 hl.)
 
Spíše ne (15589 hl.)
 
Ne (722043 hl.)
 
Nevim (18392 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1282298
NECENZUROVANÉ NOVINY
ROČNÍK 2001
ROČNÍK 2000
ROČNÍK 1999
ROČNÍK 1998
ROČNÍK 1997
ROČNÍK 1996
ROČNÍK 1995
ROČNÍK 1994
ROČNÍK 1993
ROČNÍK 1992
ROČNÍK 1991
Fultextové vyhledávání
v ročnících 1991-2001

Archiv Necenzurovaných Novin
STB ONLINE
Sem vložte text i s HTML syntaxí nebo si vyberte některou z předdefinovaných šablon. Součástí předdefinových šablon jsou i systémové bloky!
AKTUALITY

* KRAJSKÉ VOLBY: Petr Cibulka a Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET- Váš volební program!!!

Vydáno dne 14. 06. 2009 (10520 přečtení)

Naši vážení političtí příznivci námi prosazované úplné a nezfalšované švýcarské PŘÍMÉ demokracie - viz především náš základní analytický dokument ŠVÝCARSKÝ SYSTÉM PŘÍMÉ DEMOKRACIE: JAK ZAJISTIT PLNÉ OBČANSKÉ SEBEURČENÍ - TEDY MAXIMÁLNÍ OBČANSKOU INDIVIDUÁLNÍ SVOBODU, MAXIMÁLNÍ OBČANSKOU INDIVIDUÁLNÍ ZODPOVĚDNOST A MAXIMÁLNÍ EKONOMICKOU NEZÁVISLOST OBČANA NA STÁTU - VŠEM ČESKÝM A EVROPSKÝM OBČANŮM-DAŇOVÝM POPLATNÍKŮM!!! http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005 - dále pak neoddělitelně doplněný o další dva nepominutelné základní principy, bez kterých nebudeme mít nikdy šanci opravdovou politickou a občanskou svobodu vybojovat a udržet NA ROZDÍL OD KGB/GRU, JEJICH POLITIKŮ A NOVINÁŘŮ TVRDÍME DÁVNO DOKÁZANÉ: NÁŠ BEZPEČNÝ ŽIVOT A SVOBODA=NAŠE ZBRANĚ V NAŠICH RUKOU!!! STÁT NEZOTROČÍ NÁROD PO ZUBY OZBROJENÝ! ŠVÝCARSKO=NÁŠ VZOR!!!  http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004040701 a pak to ze všeho daleko nejdůležitější PŘEKONEJME SVOJI PSYCHOTRONICKOU NEGRAMOTNOST, NAUČME SE PRACOVAT SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM, STANEME SE TÍM RELATIVNĚ VŠEVĚDOUCÍ A STÁTNÍ TAJEMSTVÍ RUSKO-ČESKÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU FÍZLOKRACIE KGB/GRU PRO NÁS PŘESTANOU EXISTOVAT! Z TAJNÝCH SLUŽEB, KTERÉ NÁS DNES RUKAMA SVÝCH AGENTŮ V POLITICE, MASMÉDIÍCH A BANKÁCH ZOTROČUJÍ, SE STANOU SLUŽBY VEŘEJNÉ, KTERÉ NÁM BUDOU SLOUŽIT!!! http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601%EF%BB%BF - to vše doplněné o rozhodující americký politický princip snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z veřejných daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY-DAŇOVÝMI POPLATNÍKY! Viz JAK FUNGUJE ZÁKON O ODVOLACÍCH VOLBÁCH V USA: JE STAROSTA, SOUDCE, ŠERIF, POSLANEC NEBO GUVERNÉR STÁTU ZLOČINEC? SEŽEŇ ZÁKONNÝ POČET PODPISŮ A ODVOLEJ HO!!! http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501. V nejbližší možné budoucnosti pak prosadíme pro zachování a posílení dnes na nejvyšší míru ohrožené individuální lidské a občanské svobody, občanské odpovědnosti a opravdové nezfalšované demokracie - jako reálného podílu na moci každého občana-dañového poplatníka, odpovídajícího jeho skutečné vnější a vnitřní kvalitě - životně důležitý občanský princip kvalitativní demokracie váženého volebního hlasu, viz KVALITATIVNÍ DEMOKRACIE VÁŽENÉHO VOLEBNÍHO HLASU A JEHO PARAMETRY: NESMÍME UŽ NIKDY PŘIPUSTIT, ABY HLAS NEJVĚTŠÍHO HLUPÁKA MĚL STEJNOU VÁHU, JAKO HLAS NEJVĚTŠÍHO MUDRCE, PROTOŽE PODLE TOHO NÁŠ SVĚT DEMOKRACIE 1 ČLOVĚK = 1 HLAS TAKY DNES VYPADÁ - KDYŽ VĚDA UŽ DÁVNO PROKÁZALA, ŽE TŘETINU KAŽDÉHO NÁRODA TVOŘÍ NEPOUČITELNÍ HLUPÁCI A DRUHÁ TŘETINA NA TOM NENÍ O MNOHO LÉPE (TO JSOU VĚRNÍ VOLIČI VLASTIZRÁDNÝCH PROTINÁRODNÍCH A PROTISTÁTNÍCH KRIMINÁLNÍCH PARLAMENTNÍCH A NEPARLAMENTNÍCH PSEUDO "POLITICKÝCH STRAN" KGB/GRU, KTERÉ SVÉ VĚRNÉ VOLIČE ZA ODMĚNU O VŠECHNO OKRADLY A JEŠTĚ JE NA VĚČNÉ ČASY A NIKDY JINAK ZADLUŽILI NESPLATITELNÝMI DLUHY U SVÝCH NADNÁRODNÍCH A NADSTÁTNÍCH BANK KGB/GRU!) - A PROTO DNES V TAKOVÉM KRIMINÁLNÍM SVĚTĚ NELZE POD NADVLÁDOU "DEMOKRATICKY ZVOLENÉHO" ALE DEMOKRATICKY NEODVOLATELNÉHO SATANSKÉHO VÝKVĚTU KLEPTOKRACIE KGB/GRU, SLOŽENÉ Z NEO-MARX-LENINSKÉ KRIMINÁLNÍ SPODINY, Z DĚDIČNÝCH VLASTIZRÁDCŮ A UŽITEČNÝCH IDIOTŮ DŽINGISCHÁNOVA ASIATSKÉHO KREMLU, VŽDY SLEPĚ V ŽOLDU ULTRA KRIMINÁLNÍCH MONGOLSKO-RUSKÝCH SATANSKÝCH TAJNÝCH SLUŽEB, SLUŠNĚ A LIDSKY ŽÍT!!! TU NEJINTELIGENTNĚJŠÍ TŘETINU LIDSTVA, ŽIJÍCÍ VĚTŠINOU PŘÍLIŠ MATERIALISTICKY, JE PAK MOŽNO DEFINOVAT Z HLEDISKA OBECNÉ NEVYZRÁLOSTI: MÁM DOST INTELIGENCE, ABYCH JIM DO TOHO VIDĚL, ALE MÁLO ODVAHY, ABYCH S TÍM NĚCO DĚLAL... Starověký vojevůdce o poraženém národě a tomto typu nevyzrálých lidských duší řekl před 3000 lety slova, která bychom dnes měli tesat: "JAKO SVOBODNÍ LIDÉ NESTOJÍ ZA NIC, ALE JAKO OTROCI JSOU DOBŘÍ..." EXISTUJE SNAD NĚCO, CO BY JEHO SLOVA O NÁS A NAŠÍ "CIVILIZOVANÉ" SOUČASNOSTI OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU MOHLO ZPOCHYBNIT??? http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022704.  Viz tři z nesčetných dalších důkazů:
Petr Cibulka: SPASÍ NÁS JEN ŠVÝCARSKÝ MODEL
PŘÍMÉ DEMOKRACIE A ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ
PŘÍMO SAMOTNÝMI OBČANY - DAŇOVÝMI POPLATNÍKY!!!

Pokud chcete nám i sobě pomoci - a nechcete prožít celý svůj život jako bezprávní otroci v tomto kriminálním světě, řízeném vlastizrádnými zločinci, užitečnými idioty barbarské Džingischánovy asiatské Moskvy v žoldu mongolsko-ruských tajných služeb KGB-GRU jejich ultra satanského Impéria Zla Ruska, viz  http://www.youtube.com/user/PravyBlok/VIDEOS plus https://www.youtube.com/channel/UC36ttB463khKzs7LEe21wOw/videos?view=0&flow=grid&view_as=subscriber&sort=da, původně doplněné o celou dlouhou řadu dalších cca 130-ti mimořádně významných usvědčujících NECENZUROVANÝCH video dokumentů na našich druhých oficiálních video stránkách, vymazaných dne 10.06.2015 ruskou vojenskou špionáží GRU a jejím Google/YOU TUBE, viz. https://www.youtube.com/channel/UCv4yIkbll8R_IswNc25GrOQ/VIDEOS?flow=grid&view=0&sort=p&view_as=public (!!!), které postupně obnovíme na této adrese, pokud nám ji ještě před dokončením ruští fízlové opět nevymažou: https://www.youtube.com/channel/UCKg2SOtcL-fj79WtM84ckQA/VIDEOS - tedy pokud nechceme žít ve světě, ve kterém je pro nás každá nová zpráva horší než ta předchozí - viz dva následující vzájemně neoddělitelně vnitřně pevně spjaté video dokumenty: SOVIET STORY - UNIKÁTNÍ FILM SESTAVENÝ Z AUTENTICKÝCH MARXISTICKÝCH DOKUMENTŮ - KDYŽ MARXISMUS JE EXTRÉMNÍ FORMA SATANISMU - Z TAJNÝCH KOMUNISTICKÝCH A NACISTICKÝCH FILMOVÝCH ARCHIVŮ, KTERÉ CIVILIZOVANÝ SVĚT NEMĚL NIKDY VIDĚT = HLAVNÍ ANTI-SATANSKÉ DÍLO VŠECH DOB, KTERÉ POD DNEŠNÍ SVĚTOVLÁDOU ULTRA KRIMINÁLNÍ KLEPTOKRACIE KGB/GRU V "NAŠICH" RUSKO-EURO-AMERICKÝCH TELEVIZÍCH URČITĚ NEUVIDÍME A KTERÉ NEBYLO A NEBUDE NIKDY, NIKDE, NIKÝM OCENĚNO!!! https://www.youtube.com/watch?v=PuaPttsPRFU - plus jeho aktualizace až do naší "na nejvyšší možnou míru civilizované", tedy na nejvyšší možnou míru duchovně a mravně upadlé euro-americké neo-marx-leninské ANTICIVILIZAČNÍ současnosti, která se dnes nachází přesně ve stejné fázi rozkladu, podporovaného všemi silami a prostředky ze Satanské Říše Zla Ruska - vydávajícího se dnes za tu vůbec nejčistší, nejopravdovější a dnes už poslední křesanskou civilizaci na světě, když v čele pravoslavné církve této "Svaté Rusi" stojí už po generace až do dnešního dne a hodiny pouze agenti satanského KGB (ve všech ostatních církvích našeho světa je to dnes stejné nebo velice podobné!) a před moskevským Kremlem na Rudém náměstí stále dominuje mauzoleum největšího satanisty všech dob V.I.Lenina, když ve zdech satanského Kremlu je dodnes pochován jeho nástupce a největší vrah Lidstva J.V.Stalin - ve které se nacházel světovládný starý Řím pod útoky barbarů z Východu těsně před svým konečným pádem, viz MODERNÍ APOKALYPSA HRŮZOVLÁDY "DOBRA": OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU NASTUPUJE...!!! - to vše kontra BŮH DOKAZATELNĚ EXISTUJE! - UNIKÁTNÍ VĚDECKÁ PŘEDNÁŠKA NEJVYŠŠÍHO CIVILIZAČNÍHO VÝZNAMU!!! plus dva pro kvalitativní vzestup moderní civilizace nejdůležitější duchovní a hodnotové celky, vedoucí tu do značné míry už individualizovanou část Lidstva k plné individuální lidské svobodě, k plné individuální lidské zodpovědnosti a k nejvyšší možné hodnotové a mravní pevnosti (k úsilí po Pravdě, Spravedlnosti, Poctivosti a k nezjištné Lásce ke všem bytostem, anebo alespoň k tomu nejvyššímu, co je v nich, protože to nejvyšší je vždy dobré!), od slepé Víry v Boha k řádově vyššímu plně vědomému Poznání Boha, jeho Hierarchií a jeho posvátných Zákonů a to VODNÁŘSKÉ EVANGELIUM JEŽÍŠE KRISTA VĚKU RYB: Bible pro duchovně a mravně dospělé! Duchovní, filosofický a praktický základ světového náboženství Vodnářského Věku a Všeobecné církve. Z Knihy Božích Pamětí, známých jako Akášické záznamy, převedl Lévi http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022701 a moderní duchovní věda, jejímž otcem-zakladatelem je Rudolf Steiner, viz DŮLEŽITÉ NESEHNATELNÉ KNIHY, AUDIO A VIDEO DOKUMENTY VOLNĚ KE STAŽENÍ, když to nejdůležitější pak najdeme zde RUDOLF STEINER - Základní a nejdůležitější díla duchovní vědy v češtině a slovenštině k volnému stažení - musíme společně proti vládnoucím čistě kriminálním neo-marx-leninským satanským strukturám vybojovat úplnou a nezfalšovanou švýcarskou PŘÍMOU demokracii a především americkou snadnou a rychlou ODVOLATELNOST zkompromitovaných politiků a z našich vlastních kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY!!! To vše můžete udělat ze všeho nejlépe svojí vlastní kandidaturou na našich volebních kandidátkách jako NEZÁVISLÍ kandidáti - protože NIKDO SE NEPOSTARÁ O VAŠE PRÁVA LÉPE, NEŽ VY SAMI!!! - popřípadě můžete finančně posílit náš volební fond 178559100/0300, anebo nám bezplatně pomoci v jakékoliv odborné či neodborné činnosti.


Hlavní motto každé OBČANY NEODVOLATELNÉ "demokratické" politické reprezentace, včera, dnes, zítra, pozítří... - protože žijeme v době nejhlubšího úpadku Lidstva, v duchovně a mravně dokonale PŘEVRÁCENÉM kriminálním světě, kde to vnitřně nejhorší je nahoře a to nejlepší dole a ve kterém je Zlo odměňováno a Dobro trestáno > HTTP://WWW.CIBULKA.NET/PETR/VIEW.PHP?CISLOCLANKU=2010061216 > zní stále stejně:

Ty vůbec nejnebezpečnější hlupáky a kriminálníky,
které mají VŠECHNY národy právě k disposici,
najdeme vždycky a neomylně v jejich čele...!!! 4 x viz:
* http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika
* https://www.youtube.com/channel/UC36ttB463khKzs7LEe21wOw/videos?view=0&flow=grid&view_as=subscriber&sort=da
*  https://www.youtube.com/channel/UCKg2SOtcL-fj79WtM84ckQA/VIDEOS
http://www.youtube.com/user/PravyBlok/VIDEOS


RUϟϟOVÉ JSOU HLUBOCE PŘESVĚDČENI,
ŽE ZÁKLADNÍ JEDNOTKOU ZBABĚLOSTI
JE JEDEN OBČAN ČESKÉ REPUBLIKY...!!!
PROTO SE CHOVAJÍ JAK DOMA VE STEPI!
***

Televizní dokument: "Naše" Karlovy Vary KGB/GRU dnes = ruϟϟká kriminální okupace!
Ruϟϟové se dnes v našich Karlových Varech chovají jak ve vojensky obsazené zemi
a dělají si zde zcela beztrestně naprosto co chtějí, jako někde doma na Sibiři...!!!


to vše kontra vzory hodné následování z Ukrajiny nebo Polska:

10 lipca 2013 r. grupa patriotów - bez zgody ambasady Roϟϟji - spróbowa³a
w³asnymi si³ami usun¹æ pomnik NKWD w Katowicach!!!

AUTENTICKÝ UKRAJINSKÝ VIDEO DOKUMENT TÉ NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTI:
KYJEVSKÝ STATISÍCOVÝ MAJDAN, KTERÝ DOKÁZAL SE ZCELA HOLÝMA RUKAMA
A ZA OBROVSKÝCH LIDSKÝCH OBĚTÍ SVRHNOUT VLÁDNOUCÍ VLASTIZRÁDNÉ ZLOČINCE
PUTINOVA RUϟϟKÉHO  KGB/GRU, PODPOROVANÉ PO ZUBY VYZBROJENÝMI HRDLŘEZY,
A NESČETNÍ HRDINOVÉ MAJDANU, KTEŘÍ NÁM K NAŠÍ NEJVYŠŠÍ LIDSKÉ ŠKODĚ
ZATÍM BOHUŽEL ZOUFALE SCHÁZÍ, KDYŽ ANI MY BEZ PODOBNÝCH HRDINŮ
NEBUDEME BOHUŽEL NIKDY V ŽIVOTĚ SKUTEČNĚ SVOBODNÍ...!!!
NEJNALÉHAVĚJŠÍ OTÁZKA DNEŠKA PROTO ZNÍ:
MÁ ČESKÝ NÁROD TĚCH "50 SPRAVEDLIVÝCH"?

***
Z JEJICH OMYLU JE MUSÍME PROBUDIT,
PROTOŽE RUϟϟKOU PLÍŽIVOU OKUPACI
- PODPOROVANOU JEJICH 5. KOLONOU
KGB/GRU UŽITEČNÝCH IDIOTŮ MOSKVY -
ŽÁDNÝM JINÝM ZPŮSOBEM NEZASTAVÍME!


Pod vedením ruϟϟkých fízlů
se Ruϟϟku neubráníme! Viz:


Heslo dne:
Musíme udělat vše možné i nemožné pro to,
aby se vlastizrádná špionáž pro Ruϟϟko
stala tou nejrizikovější činností na světě,
vhodnou jen pro pevně rozhodnuté sebevrahy!
Je to naštěstí velice snadné, rychlé a levné!!! Viz:

JAK SPRÁVNĚ PRACOVAT SE SIDERICKÝM KYVADLEM: NAUČME SE PRACOVAT SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM A STÁTNÍ TAJEMSTVÍ KRIMINÁLNÍHO STÁTU KGB/GRU PRO NÁS PŘESTANOU EXISTOVAT! ZE VŠECH JEJICH TAJNÝCH SLUŽEB, KTERÝMI NÁS DNES ZOTROČUJÍ, SE STANOU NAŠE SLUŽBY VEŘEJNÉ, KTERÉ NÁM BUDOU SLOUŽIT, KDYŽ PO VELICE SNADNÉM A RYCHLÉM PŘEKONÁNÍ NAŠÍ VLASTNÍ PSYCHOTRONICKÉ NEGRAMOTNOSTI SE STANEME POLITICKY, OBČANSKY, PROFESNĚ I PRIVÁTNĚ RELATIVNĚ VŠEVĚDOUCÍMI A ZÍSKÁME TÍM NAD SVÝMI DNEŠNÍMI OTROKÁŘI V ŽOLDU SATANSKÝCH RUϟϟKÝCH KGB/GRU ROZHODUJÍCÍ INFORMAČNÍ PŘEVAHU!!! Viz:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006091703Trenink pro ty, kdo už dokázali překonat svoji psychotronickou negramotnost - což je otázkou pěti minut - a ovládají siderické informační kyvadlo - což může být i obyčejná kancelářská sponka, zavěšená na 30 cm niti - čímž se stali relativně vševědoucími: Otázka zní: Je na fotografiích českých vládních ministrů někdo, kdo NE fízluje pro Satanské Impérium Zla Ruϟϟko??? Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014010034

EVROPA SOBĚ: Soutěž pro ty, kdo ovládají siderické kyvadlo: NAJDETE 1. POLITIKA OD ROKU 1984 DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY NA VLÁDNÍ ÚROVNI NEBO NOVINÁŘE NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI, JENŽ NEFÍZLUJE PRO RUϟϟKÉ ZLOČINECKÉ TAJNÉ SLUŽBY? Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402

Soutěž pro ty, kdo překonali psychotronickou negramotnost a pracují se siderickým informačním kyvadlem: Otázka zní: OVLÁDAJÍ USA + EU UŽITEČNÍ IDIOTI 5. KOLONY SATANSKÉ ŘÍŠE ZLA RUϟϟKA V ŽOLDU KGB/GRU? Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014050117

Jak musí skončit každý odpor psychotronicky negramotných proti satanské totalitě ruϟϟkých ultra kriminálních KGB/GRU: TRAGICKÁ HISTORIE HRDINSKÉHO PROTITOTALITNÍHO ODPORU A BOJE ZA SVOBODU! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014050146

NAŠE TŘI ZÁKONY, KTERÉ VELICE SNADNO A RYCHLE ZMĚNÍ DNEŠNÍ RUϟϟKO-ČESKÝ KRIMINÁLNÍ STÁT - VE KTERÉM JE ZLO ODMĚŇOVÁNO A DOBRO TRESTÁNO - V JEHO PRAVÝ OPAK!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111706

ZÁKLADNÍ MOTTO:

,Spojí-li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté."
L.N. Tolstoj

,Až se svět ohlédne za našim stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí,
ale proto, že dobří lidé mlčeli!"
Martin Luther King

Jistěže jednou ve světě zvítězí Pravda, ale až dokáže to, co dokáže Lež! Vladimír Vysocký


Proto pokud nejste naprostí zbabělci a není vám lhostejné jak žijete, kontaktujte prosím OSOBNĚ naši politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net na některém z našich setkání v Praze - určeném tentokrát POUZE pro naše politické sympatizanty z celé republiky, pevně rozhodnuté za nás v nadcházejících volbách kandidovat - které pořádáme pravidelně dvakrát ročně, a to na státní svátek vzniku Československa ve středu 28.října 2015 a na 1.máje, vždy od 10,00 do 12,00, v Praze na Strossmayerově náměstí před kostelem svatého Antonína, tři až pět minut od stanice metra Vltavská, která je strategicky umístěna na trase metra C, 1 zastávku od nádraží Praha-Holešovice, 1 zastávku od autobusového nádraží Florenc a 2 zastávky od Hlavního nádraží. Protože všechny vaše dopisy, maily a bankovní příkazy jsou užitečnými idioty vládnoucí RUSKO-české kriminální fízlokracie už mnoho let zadržovány, je to pro slušné lidi = pro ty, kteří nefízlují pro žádnou tajnou službu, opravdu JEDINÁ možnost, jak s námi navázat oboustraně prospěšné pracovní spojení!!! Na spolupráci s vámi se moc těší především Petr Cibulka. Všechno ostatní je už opravdu na vás, KOHO a CO podpoříte a jestli se tentokrát rozhodnete už konečně správně... Viz následující video dokumenty:

Volejte presidentovi - Petr Cibulka hodinu v palbě vašich otázek!


Přečtěte si prosím co nejpozorněji tento volební program a dozvíte se všechno, co potřebujete vědět ke svému správnému rozhodnutí! Podpořme společně svým hlasem, finančně stálým bankovním příkazem 100,-Kč měsíčně na naše volební konto: 178559100/0300 a zejména pak svojí vlastní kandidaturou jako NEZÁVISLÍ kandidáti - protože NIKDO SE NEPOSTARÁ O VAŠE PRÁVA LÉPE, NEŽ VY SAMI!!! - náš nejlepší protikriminální program lidových referend, PŘÍMÉ demokracie a především snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY - DAŇOVÝMI POPLATNÍKY, protože do dnešního dne a hodiny LEPŠÍ PROTIKRIMINÁLNÍ PROGRAM JEŠTĚ NIKDO NEVYMYSLEL!!! Je to jediný program, který může změnit dnešní ultra zločinecké poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! Nejedná se o obvyklou změnu tváří a kulis, ale jedná se o změnu celého systému distribuce a kontroly politické a státní moci! Angažovat se dnes za cokoli jiného nemá absolutně žádný smysl! ZABRAŇTE SVOJÍ KANDIDATUROU TOMU, ABY NA NAŠICH KANDIDÁTKÁCH BYLO 100% RUSKÝCH FÍZLŮ, JAKO JE TOMU U VŠECH OSTATNÍCH KANDIDUJÍCÍCH POLITICKÝCH STRAN!!! Rozhodněme se tentokrát už konečně správně, protože SPOLEČNĚ MŮŽEME VŠECHNO ZMĚNIT! Důvody jsou známé. Viz:
A) http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/213411058200010/video/
B) http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/212411058200020/video/
C) http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/213411058200031/


Na účinnou obranu svých zbylých svobod a práv bychom se proto měli už dnes velice dobře připravit dosažením plné psychotronické gramotnosti = relativní vševědoucnosti jako základu úspěšné obrany, čímž dosáhneme mimořádně snadno, rychle a velice levně rozhodující informační převahu nad ultra satanskými ruϟϟkými KGB/GRU a jejich poziční a vlivovou agenturou užitečných idiotů Moskvy, ovládajících dnes celý náš Západ, protože se bohužel nacházíme v předpolí daleko nejagresivnějšího státu na světě, barbarského Džingischánova Satanského Impéria Zla Ruϟϟka, které jenom za posledních 300 let dokázalo zvětšit svoji rozlohu na úkor všech svých nešastných sousedů 14x! Teï je na řadě naše Evropa a Západ!!!


Kdo ze všeho výše uvedeného čemukoliv nevěří, důkazy jsou k disposici zde:


http://uloz.to/hledej?q=Soviet+Story

https://www.youtube.com/results?search_query=Soviet+StoryUNIKÁTNÍ RUϟϟKO - POLSKÝ DOKUMENT BEZ CENZURY:
ORWELLOVO MONGOLSKÉ RUϟϟKO VČERA, DNES, ZÍTRA:
POCHOD DŽINGISCHÁNOVÝCH "OSVOBODITELŮ"...!!! Viz:MAĎARSKO 1956:
BOJ PROTI RUϟϟKÉ VOJENSKÉ OKUPACI A NELIDSKÉ TOTALITĚ:
DOKUMENT NA OSLAVU HRDINSTVÍ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU!!!

NA RUKOU POLITIKŮ A NOVINÁŘŮ ZÁPADU LPÍ KREV VŠECH
BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU PROTI MARX-SATANSKÉ TOTALITĚ
V RUϟϟKU, EVROPĚ, AMERICE A NA CELÉM SVĚTĚ...!!! Viz:


https://www.google.cz/search?q=BERL%C3%8DN+1953&client=firefox-a&hs=Los
&rls=org.mozilla:cs-CZ:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ
&sa=X&ei=mI4yVZ7sOcrjywOj0YCYDA&ved=0CEMQsAQ&biw=1278
&bih=880#rls=org.mozilla:cs-CZ:official&tbm=isch&q=BUDAPEST+1956

ČESKÝ DOKUMENT "ČEČENSKÁ VÁLKA":
BEZTRESTNÁ NACISTICKÁ RUϟϟKÁ GENOCIDA CIVILISTŮ NA KAVKAZE
PŘED PUTINOVOU "ZIMNÍ" SUB - TROPICKOU OLYMPIÁDOU V SOČI:
RUϟϟKÝ SCÉNÁŘ PRO UKRAJINU A EVROPU
JAKO HITLEROVSKÉ KONEČNÉ ŘEŠENÍ!!! Viz:http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014110028
UKRAJINA 2014/16:
SATANSKÁ RUϟϟKÁ VÁLEČNÁ AGRESE = HISTORIE RUϟϟKÉ
ROZVRATNÉ INFILTRACE A VLASTIZRADY 5. KOLONY KGB/GRU!

https://www.google.cz/search?q=UKRAJINSK%C3%81+V%C3%81LKA+2014&client=firefox
-a&hs=PFi&rls=org.mozilla:cs-CZ:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&
sa=X&ei=i_83VabZJsmvsQGWrIG4DA&ved=0CFMQsAQ&biw=1278&bih=905

AKVÁRIUM: SLOUŽIL JSEM V RUϟϟKÉM GRU!
Polský film podle slavné knihy dezertéra
ruϟϟké špionáže GRU a SPECNAZ Viktora Suvorova!
ZATÍM GRU NEVYMAZANÝ FILM AKWARIUM
JE KE STAŽENÍ A ŠÍŘENÍ K DISPOSICI ZDE:
https://www.youtube.com
/results?search_query=AKWARIUM+GRU


PUTIN BEZ CENZURY = ADOLF HITLER 1933 - 39...!!!
Bez Fikcji. Ustrój Putina - Scenariusz Bez Alternatywyhttps://www.youtube.com/channel/UC36ttB463khKzs7LEe21wOw
/videos?view=0&flow=grid&
view_as=subscriber&sort=da


Motto:

Zotročení k nám přichází samo...,

ale za svobodu je třeba bojovat!!!

RUSKÁ PLÍŽIVÁ OKUPACE UŽ DÁVNO ZAČALA! DÍLO NÁRODNÍ ZKÁZY SE PODAŘILO! VLASTIZRÁDCI KGB/GRU - UŽITEČNÍ IDIOTI BARBARSKÉ DŽINGISCHÁNOVY ASIATSKÉ MOSKVY -  STOJÍCÍ OD ROKU 1945 PEVNĚ V NAŠEM ČELE, MOHOU ZAČÍT SLAVIT!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014060002

Trenink pro ty, kdo překonali psychotronickou negramotnost, pracují se siderickým informačním kyvadlem a stali se tak relativně vševědoucími: ZVÍTĚZIL V EVROPSKÝCH VOLBÁCH 2014 PETR CIBULKA S POLITICKOU STRANOU VOLTE PRAVÝ BLOK WWW.CIBULKA.NET A S PROGRAMEM ŠVÝCARSKÉ ÚPLNÉ A NEZFALŠOVANÉ PŘÍMÉ DEMOKRACIE A AMERICKÉ ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ PŘÍMO OBČANY "VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SEMI SOBĚ!!!" SE ZISKEM 19,68% ZE VŠECH REGULERNĚ ODEVZDANÝCH HLASŮ??? Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014050170

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net kandiduje se svým nejlepším protikriminálním a protitotalitním programem PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY v každém městě a obci, kde se našel alespoň 1 angažovaný občan, který se s tímto programem nebojí kandidovat!!! PŘEDEM VÁM DĚKUJEME ZA KONKRÉTNÍ PROJEV VAŠÍ ODVAHY ROZHODNUTÍM OBČANSKY SE ANGAŽOVAT A KANDIDOVAT ZA NÁS, ALE I ZA VAŠI DALŠÍ TRVALOU POLITICKOU PODPORU NAŠEMU UNIKÁTNÍMU PROGRAMU!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010080601

JAK VYDĚLAT BEZ PRÁCE TÝDNĚ 30.000 Kč PŘI SPLNĚNÍ JEDINÉ SNADNÉ PODMÍNKY, aneb NEVYHNUTELNÁ "POŠTOVNÍ" ZTRÁTA DOPISU UCHAZEČE O NEZÁVISLOU KANDIDATURU, POSLANÉHO SLUŽBOU EMS, POJIŠTĚNÉHO NA 30.000,-Kč V ZÁKLADNÍ CENĚ TOHOTO DOPISU!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012060001


Hlavní informační motto číslo 1:

ČÍM DÁLE OD MASMÉDIÍ
TÍM BLÍŽE K PRAVDĚ!!!


Hlavní informační motto číslo 2:

NOVINÁŘ KTERÝ NENÍ FÍZL?
TAK TAKOVÉHO NEZNÁM!


NÁSLEDUJÍ INFORMACE PRO LIDI,
KTEŘÍ SE NENECHAJÍ OSLEPIT
NEKONEČNOU MASMEDIÁLNÍ MLHOU,
MODELOVANOU NÁM TAJNÝMI SLUŽBAMI
,

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201

ALE VĚŘÍ POUZE SVÝM VLASTNÍM OČÍM:

RUSKÁ STRATEGIE:
NEJLEPŠÍ VÁLKA JE TA

O NÍŽ NAPADENÝ NEVÍ
PROTOŽE SE
AGRESI
NEMŮŽE BRÁNIT...!!!
ABYCHOM SE UBRÁNILI
PAK MUSÍME VĚDĚT:

1. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

2. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

3. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802Vůdce Sovětského svazu N. S. Chruščov na polemickém setkání s atomovými fyziky - tvůrci sovětských atomových zbraní, léto 1961: „Sacharov je dobrý vědec, ale MY JSME SPECIALISTÉ NA LSTI V ZAHRANIČNÍ POLITICE. EXISTUJE POUZE NAŠE SÍLA A DEZORIENTACE NEPŘÍTELE! NEMŮŽEME ŘÍCI NAHLAS, ŽE PROVÁDÍME POLITIKU Z POZICE SÍLY, ALE TAKTO TO MUSÍ BÝT!!! Byl bych nula, a ne předseda rady ministrů, kdybych poslouchal takové, jako je Sacharov...“

Motto:

Jak nejsnadněji dobýt
nedobytnou pevnost?
Jedině pomocí osla...!!!
Plně naloženého zlatem
pro velitele pevnosti...

Z veleúspěšné staročínské válečné doktríny,
kterou převzal vítězný Mongol Džingischán
a po něm jeho Satanská Říše Zla Rusko! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013040019
Юрий Нестеренко: Россия - это зло в его чистом, беспримесном виде!
Jurij Nestěrenko: VZÁCNĚ NECENZUROVANÁ RUSKÁ ANALÝZA DNEŠNÍHO RUSKA:
RUSKO = KONCENTROVANÉ ZLO, A TO V TÉ VŮBEC NEJČISTŠÍ KRYSTALICKÉ PODOBĚ! (rusky)


Motto:


"Veřejnost neví, co se děje, a ani neví, že to neví.“

Noam Chomsky (zkušený agent satanských ruských tajných služeb KGB+GRU?!!!)Pro psychotronicky gramotné
JAKO VÝZVA K ÚČINNÉ OBRANĚ
SKRZE INFORMAČNÍ PŘEVAHU:


Franz Kafka: "Existuje bod, po jehož dosažení není návratu.
Toho bodu je třeba dosáhnout!
"
Viz:

http://www.youtube.com/watch?v=eKWxb_ye49A

***

Motto:
Bez ohledu na to, je nebo není-li sametová revoluce
výsledkem nějaké dohody s vedením komunistické strany,
výmluvné je, na koho je a na koho není sametová…!!!


V. Davidovski, NECENZUROVANÉ NOVINY 03/1991


POLITICI Z VLASTIZRADY ŽIJÍ,
NOVINÁŘI VLASTIZRADU KRYJÍ!

TÉTO FOTOGRAFII BYCHOM VĚŘIT ROZHODNĚ MĚLI:


Na fotografii je významný agent ruϟϟkého KGB, dědičný vlastizrádce, po desetiletí úhlavní zemský škůdce + nejoblíbenější politik, (NEvlastizrádce a pětinásobný politický vězeň ruϟϟké okupace Petr Cibulka je po desetiletí masmediálně nejméně oblíbený občan!) vůdce ODS - ministr financí - předseda vlády - předseda parlamentu - president - velitel armády Václav Klaus se svým dlouholetým ruϟϟkým řídícim důstojníkem KGB Alexandrem Rebjonkem (druhý zleva). Fotografie - zveřejněná pouze 1x - je z 18.04.2003...


ODPOVĚZME SI NA OTÁZKU, KTERÁ ZNÍ: PROČ BY TO MĚLO BÝT NA NIŽŠÍCH ÚROVNÍCH JINAK??? PROČ!!!


PROTO NEVĚŘME VLÁDNOUCÍM NEVIDITELNÝM RUSKÝM TAJNÝM SLUŽBÁM KGB/GRU, JEJICH NASTRČENÝM VIDITELNÝM POLITIKŮM, MASMÉDIÍM ANI ŽÁDNÉMU Z JEJICH NOVINÁŘŮ, KTEŘÍ NÁS V RUSKÉM ŽOLDU RUKOU SPOLEČNOU A NEROZDÍLNOU OD ROKU 1945 UŽ 1000x ÚSPĚŠNĚ A VŽDY BEZTRESTNĚ OBELHALI, PODVEDLI A OKRADLI, ALE VĚŘME JEN BOHU, SAMI SOBĚ A SVÉMU SIDERICKÉMU INFORMAČNÍMU KYVADLU, KTERÝM SI OVĚŘÍME KAŽDOU PRO NÁS DŮLEŽITOU INFORMACI, UDÁLOST A OSOBU DŘÍV, NEŽ SE ROZHODNEME!!! Viz:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005052102

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051101

D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013030017

E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013010023

Změňme tedy SPOLEČNĚ - a konečně - při nejbližší možné příležitosti, tedy ve volbách do krajských zastupitelstev, konaných v roce 2016, tuto nejširší politickou základnu "našeho" dnešního rusko-českého skrytě totalitního guberniálního Kriminálního státu a jeho státního organizovaného zločinu v její - a tím i v jeho - pravý opak! Čeští OBČANÉ dávají ve volbách svoji důvěru opět politické straně za snadnou a rychlou odvolatelnost politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY Volte Pravý Blok www.cibulka.net, čeští OVČANÉ dávají ve volbách svoji důvěru opět masmediálním kriminálním hvězdám vládnoucích rusko-českých parlamentních tunel stran, které je pod ochranou svého rusko-českého Kriminálního státu a všech jeho represivních složek za odměnu o všechno sprostě a beztrestně okradly a ještě své věrné voliče za dvě desetiletí na 10 generací zadlužily! Viz následující televizní dokumenty:

AKTUÁLNĚ: NEJLÉPE HODNOCENÝM POLITIKEM ČESKÉ REPUBLIKY JE PETR CIBULKA NA ZÁKLADĚ SVOBODNÉHO A NEZMANIPULOVANÉHO HLASOVÁNÍ TELEVIZNÍCH DIVÁKŮ, KE KTERÝM SE VŠAK SE SVÝMI POLITICKÝMI NÁZORY - DÍKY NEJTVRDŠÍ MASMEDIÁLNÍ POLITICKÉ CENZUŘE VE VŠECH DNEŠNÍCH SKRYTĚ TOTALITNÍCH RUSKO-ČESKÝCH MASMÉDIÍCH - TÉMĚŘ NEDOSTANE!!! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010051601
B)
https://www.youtube.com/channel/UCv4yIkbll8R_IswNc25GrOQ/videos?view_as=public

NECENZUROVANÉ televizní volební spoty Petra Cibulky a politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net pro nadcházející celostátní volby, ve kterých najdete všechno, co hledáte!!!
A) http://www.youtube.com/user/PravyBlok/VIDEOS
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012201

NĚKOLIK PŘEDVOLEBNÍCH VĚT A KRÁTKÁ ALE NANEJVÝŠ PŘESVĚDČIVÁ INVENTURA NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ "NAŠEHO" SKRYTĚ TOTALITNÍHO RUSKO-ČESKÉHO GUBERNIÁLNÍHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU KGB/GRU OD 1989 AŽ DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009090501

PŘEDVOLEBNÍ ZÁJEM "NAŠEHO" RUSKO-ČESKÉHO GUBERNIÁLNÍHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU KGB/GRU: OBČANSKÁ SVOBODA A DEMOKRACIE??? NA TO ZAPOMEŇME!!! POLITICI A NOVINÁŘI OTROKÁŘŮ KGB/GRU NÁM PŘED KAŽDÝMI VOLBAMI "UPŘÍMNĚ" RADÍ: VOLTE TY, KTERÉ VÁM PŘEDKLÁDÁME JAKO TY PRO VÁS ZE VŠECH NEJLEPŠÍ! POKUD VŠAK MÁME BÝT NĚKDY SVOBODNÍ, TOHLE VŠECHNO A VŠECHNY, CO NÁM JEJICH MASMÉDIA PŘEDKLÁDAJÍ K VOLENÍ, JAKO "TY NEJLEPŠÍ Z NEJLEPŠÍCH A JEDINOU ROZUMNOU MOŽNOST", MUSÍME ZÁSADNĚ A JEDNOU PRO VŽDY ODMÍTNOUT, PROTOŽE TO JSOU SE 100% JISTOTOU TI NEJHORŠÍ Z NEJHORŠÍCH!!! KOHO PROPAGUJÍ RUSKO-ČESKÁ MASMÉDIA NAŠICH OTROKÁŘŮ KGB/GRU, TEN VE VOLBÁCH NESMÍ NIKDY DOSTAT ŽÁDNOU ŠANCI!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010050201

Necháme si jako čeští občané a daňoví poplatníci od dnes nám vládnoucích rusko-českých kriminálních elit KGB-GRU všechno líbit? NEZBLÁZNILI JSME SE???
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010021301

100 DOKUMENTŮ, KTERÉ BYCHOM MĚLI PŘED VOLBAMI ROZHODNĚ ZNÁT, ABYCHOM ZNOVU NEOPAKOVALI SVOJE STARÉ CHYBY A ROZHODLI SE TENTOKRÁT SPRÁVNĚ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010092202

Děkujeme za vaši návštěvu a další propagaci informačních stránek naší politické strany - s nejdelším PROGRAMOVÝM názvem zásadního systémového, hodnotového a informačního významu na světě, který jsme byli donuceni příjmout na obranu před desítky let trvající nejtvrdší politickou cenzurou ve všech dnešních rusko-českých (post) totalitních masmediích - Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! – jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha

Pokud nás budete chtít jako naši voliči a političtí sympatizanti aktivně podpořit v našem společném úsilí prosadit náš nejlepší protikriminální program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY svojí kandidaturou, a to jako nezávislí kandidáti, pevně rozhodnutí tento nejlepší protikriminální program pro náš český národ vybojovat, kontaktujte nás prosím vždy pouze dopisem, doporučeně + DODEJKA - ze všeho nejlépe poštovní službou EMS s pojištěním na částku 30.000-Kč v základní ceně, a se vám případné zmizení vašeho dopisu alespoň finančně vyplatí - a řádné doručení svého dopisu nám, jako oficiálnímu adresátovi, si prosím vždy ještě ověřte telefonicky na naší kontaktní lince 722932703 (Telefonica O2), 605230238 (T-Mobile) nebo 608215455 (Vodafone)!!! Obyčejné dopisy, maily a SMS se nám v "naší" dnešní rusko-české třeskuté "demokracii" bohužel téměř vždy ztrácí...

Je proto tak nanejvýš důležité, abyste nás podpořili svojí kandidaturou v každých příštích volbách jako nezávislí kandidáti - a to i se všemi svými přáteli a našimi politickými příznivci - protože pouze tak můžete nejlépe hájit svá práva, svobody a oprávněné zájmy!!! Nikdo jiný to za vás neudělá lépe než vy sami!!! Víc už pro sebe a své blízké nemůže opravdu slušný a opravdu nebojácný člověk v dnešním světě udělat!!! Dokažme sobě i druhým, že nejsme nemyslící, zbabělé a nepoučitelné ovce - vhodné panstvu pouze k soustavnému daňovému stříhání, a to co nejvíc na krátko, bez ohledu na třeskuté ekonomické mrazy, ve kterých nás neustále drží, abychom jim příliš nezbujněli - a odmítněme být jednou pro vždy těmito jejich ovcemi, za které nás "naši" mocní a vlivní už po generace pokládají - a dokažme sobě i jim, že jsme svobodní a zodpovědní OBČANÉ a ne jejich otupělí masmediálně zmanipulovaní lokajští OVČANÉ - a PROTI VLÁDNOUCÍM KRIMINÁLNÍM "ELITÁM" RUSKO-ČESKÉ SKRYTĚ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE A JEJICH PSEUDO-POLITICKÝM KRIMINÁLNÍM TUNEL STRANÁM KANDIDUJME, protože ne silná slova v bezpečí domova u televize, anebo někde mezi přáteli v hospodě, ale POUZE UKÁZANÁ PLATÍ!!! Vše ostatní pak najdeme zde:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012102
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012107
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070104

Šest důvodů, PROČ JE TAK DŮLEŽITÉ VOLIT a proč Váš hlas malé politické straně nikdy nepropadne bez efektu!!! V TOM NEJHORŠÍM PŘÍPADĚ ŽIVOTODÁRNOU ZÁKONNOU FINANČNÍ VOLEBNÍ A POLITICKOU PODPORU 100-Kč ZA KAŽDÝ VÁŠ HLAS, ODEVZDANÝ MALÉ STRANĚ, KTERÁ BY VE VOLBÁCH PŘESTO NEUSPĚLA, NEDOSTANOU DÍKY VAŠIM NEODEVZDANÝM HLASŮM PARLAMENTNÍ TUNEL STRANY VLÁDNOUCÍCH RUSKO-ČESKÝCH KRIMINÁLNÍCH ZLOČINCŮ Z ŘAD KGB/GRU!!! UŽ POUZE TO STOJÍ ZA ÚČAST V KAŽDÝCH VOLBÁCH!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010040507

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net je přesvědčena - na rozdíl od všech parlamentních stran - že ryba smrdí od hlavy a každé schody je nutno začít zametat shora dolů a ne zdola nahoru! Schody zdola nahoru zametají už po mnoho generací pouze vládní a parlamentní strany - s dobře známým výsledkem - anebo naprostí hlupáci! MY SI NEBUDEME - na knížecí rady představitelů vládnoucích rusko-českých kriminálních "elit" a jejich užitečných idiotů - STÁLE VÍCE A VÍCE UTAHOVAT SVÉ OPASKY, ABY ONI MOHLI STÁLE VÍCE A VÍCE KRÁST!!! Tímto způsobem ani sebevětším osobním a národním odříkáním státní veřejné pokladny nejen nikdy nenaplníme, ale astronomické likvidační dluhy budou naopak stále rychleji růst!!! Proto si musíme být jisti v jednom a nikdy na to ani na vteřinu nezapomenout:

Dokud se nezbavíme vlády rusko-české skrytě totalitní kriminální fízlokracie a představitelů kriminálních "elit" rusko-českého politicko-masmediálního komplexu - a jejich dnešního státního organizovaného zločinu - kteří nám v nejrůznějších politických dresech už po generace vládnou, tak pod jejich vedením nedokážeme vyřešit žádný skutečný problém, který nás i náš národ genocidním způsobem ničí a až k naprostému odlidštění deformuje!

Jestliže se jich však zbavit dokážeme - jako první předpoklad každého skutečného řešení, které pro nás a náš národ bude mít smysl - vyřešíme jedním rázem 99% všech našich dnešních národních a státních problémů!!! To zbývající 1% už dokážeme velice snadno a rychle vyřešit sami. Pokud se ale vládnoucí rusko-české skrytě totalitní kriminální fízlokracie a jejich užitečných idiotů v politice a masmédiích zbavit nedokážeme, pak - i kdybychom se až k smrti strhali - pod jejich vedením z toho, co nás, naše rodiny a náš národ nenapravitelným a nevratným způsobem ničí, nevyřešíme VŮBEC NIC, a to ani za 10 generací! BUĎ ONI - K NAŠÍ LIDSKÉ ZKÁZE, ANEBO MY - KE VŠEOBECNÉMU LIDSKÉMU VZESTUPU! Viz:

RUSKÉ STÁTNÍ DROGY JAKO NEJNIČIVĚJŠÍ TAJNÁ ZBRAŇ PROTI NAŠÍ CIVILIZACI A SVĚTU: PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA KREMLU ZA ZOTROČENÍ LIDSTVA ZESILUJE! RUSKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A JEHO NEVIDITELNÉ CELOSVĚTOVÉ KRIMINÁLNÍ IMPÉRIUM!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

NÁSTUP PRIVATIZACE NAŠICH NÁRODNÍCH ZÁJMŮ, neb náš národ patří těm finančně nejmocnějším skupinám tohoto světa, v našem případě tedy populárnímu vražednému ruskému tandemu nejvyšší satanské "Pravdy a Lásky" KGB - GRU, protože tento vražedný tandem už mnohokrát prokázal, že to s námi myslí ze všech daleko nejlépe...)))))))
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006122603

NEVYVRATITELNÝM ZPŮSOBEM PROKÁZÁNO: PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, PLACENÝCH Z NAŠICH DANÍ, LZE UŽ PŘI MINIMÁLNÍ SNAZE VELICE SNADNO UŠETŘIT KAŽDÝ ROK MNOHO DESÍTEK MILIARD KORUN, TAKTO POD OCHRANOU POLICIE BEZTRESTNĚ UKRADENÝCH Z NAŠICH VLASTNÍCH PAPES!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005111303
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007012402

C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005093001
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060604


My proti všem těmto hrozbám postavíme švýcarskou PŘÍMOU občanskou demokracii a americkou snadnou a rychlou odvolatelnost politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY a dále prosadíme tyto tři zásadní principy ve finanční a ekonomické oblasti:

PROČ NE CIZÍ KRIMINÁLNÍ BANKY, ALE ČESKÉ ZÁLOŽNY, TEDY SAMOSPRÁVNÁ SVÉPOMOCNÁ SPOŘITELNÍ A ÚVĚROVÁ DRUŽSTVA VLASTNÍKŮ - KAMPELIČKY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011011701

TAJEMSTVÍ EKONOMICKÉHO ÚSPĚCHU: VNITROSTÁTNÍ DAŇOVÁ KONKURENCE!!! STOP CENTRÁLNĚ URČOVANÝM DANÍM aneb STÁTEM URČOVANÉ CELOSTÁTNÍ DANĚ MUSÍ BÝT TY NEJNIŽŠÍ, ZATÍM CO PODSTATNĚ VYŠŠÍ KRAJSKÉ A OBECNÍ DANĚ SI BUDOU MEZI SEBOU VZÁJEMNĚ KONKUROVAT, V PŘIROZENÉ SNAZE VYTVOŘIT SVÝM PODNIKATELŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM TAKOVÉ PODMÍNKY, ABY OD NICH NEODCHÁZELI I SE SVÝMI DANĚMI ZA LEPŠÍMI PODMÍNKAMI JINAM!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007011403

NEJMODERNĚJŠÍ A NEJSPRAVEDLIVĚJŠÍ PENZIJNÍ SYSTÉM DNEŠNÍHO SVĚTA? JEDINĚ CHILSKÝ MODEL SVOBODY A ZODPOVĚDNOSTI VYSOCE ÚSPORNÝCH A VZÁJEMNĚ SI KONKURUJÍCÍCH PENZIJNÍCH FONDŮ, KTERÉ DÍKY EXTRÉMNĚ PŘÍSNÉMU STÁTNÍMU DOHLEDU A JEŠTĚ PŘÍSNĚJŠÍMU TRESTNĚ PRÁVNÍMU POSTIHU NELZE VYTUNELOVAT, TAK JAK JSME NA TO ZVYKLÍ U NÁS, V ZEMI VŽDY BEZTRESTNÝM RUSKO-ČESKÝM ZLOČINCŮM MOSKVOU ZASLÍBENÉ!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007011401
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120106

Naprosto odstrašujícím příkladem protinárodní genocidní politiky je naproti tomu současná česká penzijní "reforma", která nás má jako národ svobodných a nezávislých občanů o všechno okrást, zotročit a zcela zlikvidovat:

PENZIJNÍ REFORMA NAŠEHO RUSKO-ČESKÉHO GUBERNIÁLNÍHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU KGB/GRU V NEZÁVISLÝCH ANALÝZÁCH: NEJVĚTŠÍ STÁTNÍ OLOUPENÍ DŮVĚŘIVÝCH OBČANŮ DO BEZEDNÝCH KAPES PENZIJNÍCH FONDŮ KGB/GRU, KTERÉ BUDOU NAVÍC VČAS BEZTRESTNĚ VYTUNELOVÁNY!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090051
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011041701


Jsme jedinou politickou stranou, která je na dnešní skrytě totalitní a ostře levicové politické scéně svým programem a svými cíli typickou stranou středu, tedy skutečného STŘEDU svobody a zodpovědnosti - kdy na naší cestě návratu k přirozenému středu je třeba jít dnes doprava - jenž usiluje dát každému tolik svobody a zodpovědnosti, kolik jenom unese, protože svoboda = zodpovědnost! Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, proto maximální svoboda angažovaného občana = maximální zodpovědnost angažovaného občana, zatím co nulová svoboda zotročeného občana = nulová zodpovědnost zotročeného občana, vedoucí do pekla... Začněme se proto chovat jako svobodní, zodpovědní a STATEČNÍ angažovaní občané a přestaňme se chovat jako nezodpovědní zbabělí otroci: NEMLČME KE ZLU, JEHO NOSITELŮM A OCHRÁNCŮM KOLEM NÁS, KTEŘÍ NÁS ZOTROČUJÍ A NIČÍ A BOJUJME!!!

Proto jdeme do KAŽDÝCH voleb na jakékoliv úrovni v rámci svého protikriminálního a protitotalitního programu duchovního, mravního a národního obrození, PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a jakéhokoliv státního úředníka přímo občany VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! s nejdůležitějším úkolem: UDĚLAT Z BANKROTUJÍCÍ ČESKÉ REPUBLIKY, S NEDOSTATKEM SVOBODY A DEMOKRACIE, BOHATOU A SVOBODNOU ZEMI, JAKO JE ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE A SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, TEDY DVA KDYSI NEJCHUDŠÍ, ALE OBČANSKY NEJSVOBODNĚJŠÍ A PROTO DNES I NEJBOHATŠÍ STÁTY NAŠEHO SVĚTA!

Politické modely PŘÍMÉ demokracie - tak jak je známe už více než 700 let ze Švýcarské konfederace, jako jediného skutečně svobodného státu svobodných a suveréních občanů v celé dnešní (post) feudální Evropě, ale i z většiny států USA, kde - vedle klasických dvoukomorových parlamentů - si v povinných referendech s účastí dobrovolnou a v naprosto svobodných občanských iniciativách sami občané přímo rozhodují o všech záležitostech své obce, města, kraje nebo státu, které považují ze svého hlediska svobodných občanů-daňových poplatníků za důležité, když rozhodnutí občanů stojí nad parlamentem a vláda je povinna se jimi řídit - jsou jediné známé politické systémy autentické demokracie, hodné tohoto jména, schopné učinit ze znevolněných otroků - z bezprávného tažného dobytka vládnoucí neprůhledné, nekontrolovatelné a neodvolatelné pseudodemokratické oligarchie - svobodné a zodpovědné občany! Rozdíl mezi demokracií PŘÍMOU a parlamentní demokracií zastupitelskou je z hlediska rozdílu práv a svobod občanů-daňových poplatníků naprosto stejný, jako je rozdíl mezi křeslem čalouněným a křeslem elektrickým!!! Proto usilujeme už od roku 1990 prosadit politický systém PŘÍMÉ demokracie i v České republice, a to stejně, jako mají toto právo zaručeno Zákonem o odvolacích volbách občané-daňoví poplatníci ve všech 50-ti státech USA už od roku 1911, tedy více jak 100 let a občané Švýcarské konfederace už od roku 1291, tedy více než 700 let!!! Vše podstatné v našem politickém a volebním programu jsme převzali právě ze Švýcarska, kde například ani daně nejsou ponechány ve 100% v rukou neprůhledného a nekontrolovatelného mocenského centra, ale zůstávají z 30% konfederaci, 40% kantonům a 30% obcím, kde o jejich využití rozhodují sami občané-daňoví poplatníci v referendech při každoročním schvalování rozpočtu. Obce a kantony si mohou dále zvýšit příjmy, vždy však pouze z rozhodnutí občanů, právě v referendu či občanské iniciativě, pokud se občané sami rozhodnout zvýšit si dočasně daně na nějaký důležitý projekt, anebo na jeho urychlení. V každém případě však v politickém systému PŘÍMÉ demokracie, o jehož prosazení v České republice i v celé Evropě s vaší pomocí usilujeme, rozhodují a musí vždy rozhodovat ti, kterých se to bezprostředně týká a kteří si to platí - tedy občané a daňoví poplatníci! Nikdy za jejich zády nemohou o nich a jejich penězích rozhodovat kriminální politici a zkorumpovaní úředníci, jako je tomu ve všech ostatních státech Evropy a na prvním místě u nás!!! Viz:

Jak funguje systém PŘÍMÉ demokracie v daleko nejsvobodnější zemi celé Evropy - v občansky plně svobodné Švýcarské konfederaci: Jak zajistit právo na plné občanské sebeurčení - tedy i na maximální politickou svobodu a zodpovědnost - všem občanům! Je dnešní pseudodemokratický model skryté totality rychle se sovětizující Evropské unie, v provedení vlády téměř samozvaných představitelů - občany-daňovými poplatníky zásadně neodvolatelných - opírajících se o nepřezkoumatelný mandát mocensky a masmediálně totálně zmanipulované většiny, opravdu tím jediným možným řešením?
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005

JAK FUNGUJE FEDERÁLNÍ ZÁKON O ODVOLACÍCH VOLBÁCH V USA: Máš vážný důvod být nespokojen se svým starostou, soudcem, šerifem, poslancem, kongresmanem nebo guvernérem? Jsi-li občan a daňový poplatník, tak neztrácej čas, posbírej potřebný počet podpisů pro vypsání odvolacích voleb a vyměň ho!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501

Dejme si maximální pozor na ČTYŘI ŽELEZNÉ KRIMINÁLNÍ ZÁKONY VLÁDNOUCÍ RUSKO - ČESKÉ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE: Po rusko - české "Suverenitě" a "Věcech veřejných" i zloději Miloše Zemana kradou po částech volební program naší politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net (kromě toho nejdůležitějšího, snadné a rychlé odvolatelnosti politiků - i z našich kapes placených úředníků - PŘÍMO OBČANY) a převlékají se před voliči, oslepenými politickými manipulacemi rusko - českých masmédií, kam my se na rozdíl od nich nedostaneme, halasně do našich ukradených šatů, protože LEPŠÍ A PRO VLÁDNOUCÍ RUSKO - ČESKÉ KRIMINÁLNÍ "ELITY" NEBEZPEČNĚJŠÍ PROTIKRIMINÁLNÍ PROGRAM NEEXISTUJE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009101802

Pokud bychom získali s tímto programem PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY důvěru českých voličů už v prvních parlamentních volbách v roce 1990, kdy drtivá většina rusko-českými (post) komunistickými "revolučními" masmédii totálně zmanipulovaných voličů svými hlasy nepodpořila nás a náš program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, ale naopak rusko-českými masmédii vyzdvižené a glorifikované "revoluční" agenty KGB a GRU napříč všemi politickými stranami, parlamentními i neparlamentními, od extrémní levice až po extrémní pravici, a to opakovaně v každých volbách, až do dnešního dne a hodiny, nemuseli jsme zažít tohle:

GENOCIDA ČESKÉHO NÁRODA TADY A TEĎ: NESČETNÉ DŮKAZY, JAK RUSKO-ČESKÝMI MASMÉDII ZMANIPULOVANÝM ČESKÝM NÁRODEM "DEMOKRATICKY" ZVOLENÍ ALE DEMOKRATICKY NEODVOLATELNÍ RUŠTÍ AGENTI TOTÁLNĚ ZNIČILI CELÝ ČESKÝ NÁROD I JEHO VLASTNÍ STÁT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005091401

Začíná náš základní kurz politické, občanské a privátní vševědoucnosti: KDO NÁM KONTROLUJE, CEDÍ A MODELUJE INFORMACE A MYŠLENKY, TEN KONTROLUJE A UDRŽUJE SVOJI MOC NAD NÁMI!!! NAUČME SE PROTO SPRÁVNĚ PRACOVAT SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM A NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ TAJEMSTVÍ KRIMINÁLNÍHO STÁTU PRO NÁS PŘESTANOU EXISTOVAT! ZE VŠECH TAJNÝCH SLUŽEB A REPRESIVNÍCH SLOŽEK VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE KGB/GRU, KTERÝMI NÁS DNES ZOTROČUJÍ, SE STANOU SLUŽBY VEŘEJNÉ, KTERÉ NÁM BUDOU SLOUŽIT!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601

NÁROD SOBĚ: Soutěž pro všechny, kdo už ovládají siderické informační kyvadlo: ZNÁTE JAKOUKOLIV POLITICKOU STRANU S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ - NEBO POLITIKA OD ROKU 1989 DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY NA PRESIDENTSKÉ NEBO VLÁDNÍ ÚROVNI - ANEBO CELOSTÁTNĚ POPULÁRNÍHO NOVINÁŘE - NEBO "NAŠIMI" DNEŠNÍMI RUSKO-ČESKÝMI MASMÉDII PROPAGOVANÉ OSOBNOSTI Z JAKÉKOLIV OBLASTI A Z JAKÉKOLIV ČÁSTI NAŠÍ PLANETY - KTEŘÍ NEPRACUJÍ PRO RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY? NAJDĚTE TAKOVÉ A BUDETE ODMĚNĚNI JAKO PRVNÍ, PROTOŽE TO SE ZATÍM JEŠTĚ NIKOMU Z TISÍCŮ ÚČASTNÍKŮ TÉTO SOUTĚŽE ZA ŘADU LET NEPODAŘILO!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402

NEDOPUSME, aby se v knize, která se už dnes možná o nás píše, Historie pádu a zániku českého národa, objevila tato věta: "Přestože se na přelomu tisíciletí na politické scéně už totálně zdevastované a nesplatitelnými likvidačními dluhy spoutané a umrtvené země jakoby zázrakem objevila politická strana, kterou vládnoucí skrytě totalitní rusko-česká kriminální fízlokracie nedokázala - na rozdíl od všech ostatních uměle vytvořených parlamentních i neparlamentních pseudopolitických loutkových stran, které měly za úkol představovat co nejviditelnější kulisy pro vytvoření a uchování iluze, jak bohatý a pestrý je politický život v třeskuté demokracii tehdejší "kvetoucí, svobodné a demokratické České republiky" - udržet pod svojí plnou kontrolou, strana se spásným politickým programem PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti jakéhokoliv politika nebo úředníka PŘÍMO OBČANY, nenašel se v tehdejším českém národě téměž nikdo natolik statečný a čestný, aby se za tuto politickou stranu odvážil kandidovat a tento protikriminální program snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY - proti zuřivému odporu vládnoucích rusko-českých kriminálních "elit" a jejich novinářů - pomohl prosadit. Těch deset spravedlivých Bůh v celém českém národě nenašel... Nedostatek čestných a statečných byl skutečnou příčinou zániku českého národa." NEDOPUSME TO A KANDIDUJME!!!

Jestli přesto za nás jako naši političtí sympatizanti kandidovat jako nezávislí kandidáti nechcete, můžete nás podpořit alespoň finančně, a to jakýmikoliv částkami. Vládnoucí rusko-české kriminální "elity" nás všechny už okradly o tolik, že na naší finanční podpoře je zbytečné šetřit. KDYŽ NEPODPOŘÍTE FINANČNĚ NÁS, UKRADNOU VÁM TO ONI, TAKŽE S NAŠÍ PODPOROU ZBYTEČNĚ NEOTÁLEJTE!!! V našem případě - na rozdíl od nich - rozhodně prospějete dobré věci - odvolatelnosti politiků i z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY - a posílíte nás tak v našem boji za pravdu a spravedlnost. My vám za tuto vaši podporu budeme nesmírně vděčni a o to více budeme moci při obraně našich společných práv a svobod před vládnoucí rusko-českou kriminální mocí pro všechny udělat! Viz:

PRO PRAVÝ BLOK NANEJVÝŠ DŮLEŽITÉ!!! PODPORUJME ALESPOŇ MINIMÁLNÍMI FINANČNÍMI ČÁSTKAMI VOLEBNÍ KONTA NAŠICH KRAJSKÝCH ORGANIZACÍ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007010901

Pokud se nám má s VAŠÍ pomocí podařit tento nejlepší protikriminální program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, který jsme nazvali VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! proti vládnoucímu skrytě totalitnímu RUSKO - ČESKÉMU POLITICKO - MASMEDIÁLNÍMU KRIMINÁLNÍMU KOMPLEXU konečně prosadit, musíme pro to SPOLEČNĚ i každý zvl᚝ opravdu něco udělat, vědomi si dobře toho, že VOLIT PO VŠECH DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTECH ZNOVU TOHLE VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ PANOPTIKUM, NAZÝVAJÍCÍ SE PARLAMENTNÍ STRANY, JE STEJNĚ TAK MOUDRÉ, JAKO DÁT DOBROVOLNĚ SVOJE PENÍZE DO RUKOU NĚKOHO, KDO VÁS V UPLYNULÝCH 20-TI LETECH UŽ 1000x OBELHAL, PODVEDL A OKRADL S VÍROU, ŽE TENTOKRÁT SE TO UŽ NESTANE!!! Veškeré podrobnosti o dosavadním slavném působení "našich" rusko-českých parlamentních kriminálních tunel-stran nalezneme v následující analýze:

Proč "naši" rusko - čeští mocní a vlivní kriminální politici a jejich novináři tak nenávidí práva a svobody, které si občané proti politikům vybojovali v USA: NEJVYŠŠÍ VLÁDNÍ KRIMINALITA: Tajná Zpráva o masovém rozkradení českého národního majetku populárním ruským vražedným tandemem nejvyšší satanské "Pravdy a Lásky" KGB-GRU a jejich NEJSPOLEHLIVĚJŠÍMI vládními a bankovními strukturami dnešní ČR!!! UVEDENO JMENOVITĚ!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika

VÝSLEDKY TÉTO DLOUHODOBÉ PROTINÁRODNÍ RUSKO-ČESKÉ GENOCIDNÍ POLITIKY JSOU PRO ČESKÝ NÁROD LIKVIDAČNÍ:

MÍSTO TRVALÉHO DUCHOVNÍHO, MRAVNÍHO, KULTURNÍHO, CIVILIZAČNÍHO A EKONOMICKÉHO VZESTUPU - COŽ MUSÍ BÝT HLAVNÍ STRATEGIE KAŽDÉ NÁRODNÍ VLÁDY, HODNÉ TOHOTO JMÉNA - JEN NEUSTÁLÝ PÁD A ROZKLAD VŠEHO VYŠŠÍHO A JEHO POSTUPNÉ NAHRAZOVÁNÍ TÍM DUCHOVNĚ A MRAVNĚ NEJNIŽŠÍM!

MY JSME VŠAK ZA DESÍTKY LET SVÝCH BOJŮ ZA PRAVDU, SPRAVEDLNOST A SVOBODU NAŠÍ ZEMĚ A JEJICH OBČANŮ PŘESVĚDČIVĚ PROKÁZALI - NA ROZDÍL OD VŠECH OSTATNÍCH POLITICKÝCH STRAN - ŽE MÁME DOSTATEK ODVAHY, VŮLE A VYTRVALOSTI TOHLE VŠECHNO ZMĚNIT! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/search.php?rstext=all-phpRS-all&rstema=41
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004080701

VŠECHNY DNES VLÁDNOUCÍ KRIMINÁLNÍ ZLOČINCE, KTEŘÍ VE SLUŽBÁCH KGB NEBO GRU TOTÁLNĚ ROZKRADLI A ZNIČILI NAŠI ZEMI A ZADLUŽILI JI ZA DVĚ DESETILETÍ NESPLATITELNÝMI A TEDY LIKVIDAČNÍMI MNOHA BILIONOVÝMI DLUHY, KTERÉ NEDOKÁŽE SPLATIT ANI 10 GENERACÍ, POSTAVÍME PŘED SOUD ZA VLASTIZRADU, KTERÁ JE NEPROMLČITELNÁ!!! Viz:

PROČ ZOTROČENÝ ČESKÝ NÁROD NESMÍ DOBROVOLNĚ SPLÁCET NESPLATITELNÉ A PROTO LIKVIDAČNÍ BILIONOVÉ DLUHY SKRYTĚ TOTALITNÍHO RUSKO-ČESKÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU KGB/GRU, MEZI NEINFORMOVANÝMI ZNÁMÉHO JAKO ČESKÁ REPUBLIKA
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009121101

NAŠE TŘI ZÁKONY, KTERÉ SNADNO A RYCHLE ZMĚNÍ "NÁŠ" DNEŠNÍ RUSKO-ČESKÝ GUBERNIÁLNÍ KRIMINÁLNÍ STÁT FÍZLOKRACIE KGB/GRU - VE KTERÉM JE UŽ OD ROKU 1945 ZLO ODMĚŇOVÁNO A DOBRO TRESTÁNO - V JEHO PRAVÝ OPAK!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111706

Proto běžme tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLME ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! Těm politicky aktivnějším ale nabízíme mnohem, mnohem víc!!! Viz:

7 PÁDNÝCH DŮVODŮ, proč bychom měli jít VŠICHNI K VOLBÁM, ale tentokrát - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - PODPOŘIT - ze všeho nejlépe přímo SVOU VLASTNÍ KANDIDATUROU jako nezávislí kandidáti - politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net, je přesně opačných, než jsou DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100201

Pětinásobný politický vězeň komunismu, aktivista Charty77, člen Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), šéfredaktor NECENZUROVANÝCH NOVIN a vydavatel seznamů 200 tisíc důstojníků a spolupracovníků komunistického Gestapa StB Petr Cibulka, jehož velice podrobný životopis - na rozdíl od všech oficiálních politiků bez jakýchkoliv tlustých čar za vlastní minulostí - najdeme na http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031301, ale i řada členů jeho politické strany Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! – jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha - o jejíž historii a současnosti se vše potřebné dozvíme na http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004080701, jsou už po desítky let jedinými autentickými představiteli skutečné politické, hodnotové a systémové opozice v tomto ("post") komunistickém skrytě totalitním Kriminálním státě, v němž všichni žijeme a jehož jsme také všichni zákonitou obětí.

Je proto třeba si konečně přiznat a postavit se tomu:

PO SHORA DOBŘE ŘÍZENÝCH A Z JEDNOHO CENTRA KOORDINOVANÝCH „SAMETOVÝCH REVOLUCÍCH“, PROVEDENÝCH JAKO NA POVEL VE VŠECH NELIDSKÝCH TOTALITNÍCH KOMUNISTICKÝCH DIKTATURÁCH V ROCE 1989 - PODROBNOSTI VIZ http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/1.htm - SE V RUSKU I VE VŠECH OSTATNÍCH (POST) KOMUNISTICKÝCH TOTALITNÍCH STÁTECH UKÁZALO, ŽE LZE ÚSPĚŠNĚ VYTVOŘIT PO FORMÁLNÍ STRÁNCE NAPROSTO DOKONALÝ DEMOKRATICKÝ SVĚT, VE KTERÉM NEHRAJÍ OBČANÉ A DAŇOVÍ POPLATNÍCI - DEGRADOVANÍ NA POUHÝ TAŽNÝ DOBYTEK - ABSOLUTNĚ ŽÁDNOU ROLI!!!!!

PROTO DNES ŽIJEME V DOKONALE "DEMOKRATICKÉM" PARLAMENTNÍM SYSTÉMU VYSOCE SOFISTIKOVANÉ POLITICKO-MASMEDIÁLNÍ TOTALITNÍ - ALE PROZATÍM STÁLE JEŠTĚ RELATIVNĚ SAMETOVÉ - POLICEJNÍ DIKTATURY, V PODMÍNKÁCH PŘÍSNÉHO POLITICKÉHO APARTHEIDU, JAKO OBČANÉ DRUHÉHO AŽ DESÁTÉHO ŘÁDU, PODLE DOSAŽENÉHO STUPNĚ SVÉ PŘIZPŮSOBIVOSTI TOMUTO NEMRAVNÉMU OTROKÁŘSKÉMU SYSTÉMU VYŠŠÍHO ŘÁDU!

PŘED 17.LISTOPADEM 1989 SE RUSKO-ČESKOSLOVENSKÁ TOTALITA HRDĚ TVÁŘILA JAKO RUSKO-ČESKOSLOVENSKÁ TOTALITA, ZATÍM CO DNES, PO ROZBITÍ A TEDY ZNEŠKODNĚNÍ ČESKOSLOVENSKA RUSKÝMI TAJNÝMI SLUŽBAMI A JEJICH TUZEMSKÝMI KÁDRY, SE RUSKO-ČESKÁ TOTALITA TVÁŘÍ JAKO ČESKÁ DEMOKRACIE! VIDITELNOU TOTALITNÍ DIKTATURU RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ KOMUNISTICKÉ STRANY VYSTŘÍDALA NEVIDITELNÁ TOTALITNÍ DIKTATURA RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACIE (POST) KOMUNISTICKÝCH TAJNÝCH SLUŽEB!!! PODROBNOSTI VIZ:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121702
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121701


SMĚŘUJEME TAK NEVYHNUTELNĚ, JAKO STÁDO SLEPÝCH APATICKÝCH OVCÍ, VEDENI TĚMITO ZKUŠENÝMI ŘEZNÍKY OPĚT NA JATKA, DO NELIDSKÉHO TOTALITNÍHO SVĚTA GEORGE ORWELLA A JEHO PROROCKÉ A NANEJVÝŠ VARUJÍCÍ ANTIUTOPIE "1984", KTEROU UŽ MÁME PŘED SEBOU NA DOHLED TAK BLÍZKO, ŽE TI NEJODVÁŽNĚJŠÍ Z NÁS SI MOHOU CESTOU PRŮZKUMU BOJEM NA TUTO NELIDSKOU NEVIDITELNOU TOTALITU VYŠŠÍHO ŘÁDU UŽ VLASTNORUČNĚ SÁHNOUT!!!

Podívejme se, co nám k tomu říká - jako ten nejpovolanější - světově proslulá organizace na obranu lidských práv Charta77: … Nástrojem omezení a často i úplného potlačení řady občanských práv je systém faktického podřízení všech institucí a organizací ve státě politickým direktivám aparátu vládnoucí strany a ROZHODNUTÍM MOCENSKY VLIVNÝCH JEDNOTLIVCŮ.

Ústava a ostatní zákony a právní normy neupravují ani obsah a formu, ani tvorbu a aplikaci takových ROZHODNUTÍ: JSOU PŘEVÁŽNĚ ZÁKULISNÍ, ČASTO JEN ÚSTNÍ, OBČANŮM VESMĚS NEZNÁMÁ A JIMI NEKONTROLOVATELNÁ; jejich původci nezodpovídají nikomu než sami sobě a SVÉ VLASTNÍ HIERARCHII, přitom však ROZHODUJÍCÍM ZPŮSOBEM OVLIVŇUJÍ ČINNOST ZÁKONODÁRNÝCH I VÝKONNÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY, JUSTICE, odborových, zájmových i všech ostatních společenských organizací, JINÝCH POLITICKÝCH STRAN, podniků, závodů, ústavů, škol a dalších zařízení, přičemž JEJICH PŘÍKAZY MAJÍ PŘEDNOST PŘED ZÁKONEM.

Kdo tomu nevěří, měl by si ve vlastním nejvyšším zájmu rozhodně přečíst následující aktuální dokumenty z naší každodení současnosti:

Demokratická Česká republika nebo (post) komunistický totalitní rusko-český Kriminální stát? Ze stále aktuálnějšího dokumentu Prohlášení Charty77: Třicáté výročí Charty77 pohledem bezejmenného a TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, CO SE DNES NIKOMU NEHODÍ!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007010501

Seznamme se se dvěma nejlepšími analýzami dnešního OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU. Tento nelidský svět, prorokovaný Georgem Orwellem v jeho nepřekonatelném díle "1984", už totiž stojí za našimi NEBRÁNĚNÝMI domovními dveřmi! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070079

nebo nejhlubší analýza plíživé, skryté a proto pro většinu zatím stále ještě neviditelné, ale o to nelidštější současné podoby moderní politicko-informační totality, jíž nás dnes orwelovská vládnoucí euroasijská kriminální fízlokracie pomalu ale jistě drtí a formuje ke svému vlastnímu zvířecímu obrazu - postupným utahováním šroubů a tlakem shora - když tuto nejhlubší protitotalitní analýzu CESTA DO OTROCTVÍ napsal světově uznávaný ekonom, myslitel a nositel Nobelovy ceny Friedrich August Hayek! Viz:
http://www.kosmas.cz/knihy/122287/cesta-do-otroctvi/

AKTUÁLNĚ: GENOCIDA EVROPSKÝCH NÁRODŮ TADY A TEĎ: DŮKAZY, JAK ZMANIPULOVANÝMI EVROPSKÝMI NÁRODY DEMOKRATICKY NEZVOLENÍ A DEMOKRATICKY NEODVOLATELNÍ RUŠTÍ AGENTI TOTÁLNĚ ZNIČILI PROSTŘEDNICTVÍM SOVĚTIZUJÍCÍ SE EVROPSKÉ UNIE VŠECHNY EVROPSKÉ NÁRODY I JEJICH VLASTNÍ NÁRODNÍ STÁTY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041001

Vztah mezi skutečnou svobodou a demokracií a "svobodou" a "demokracií", dnes nám předkládanou vládnoucí rusko-českou a rusko-evropskou kriminální fízlokracií, je vztahem skutečnosti a jejího přesného obrazu v zrcadle, tedy VZTAH SKUTEČNÉHO A NESKUTEČNÉHO, kdy to neskutečné existuje NE ve skutečnosti, KTEROU BYCHOM SI MOHLI PROVĚŘIT, ale pouze jako VIRTUÁLNÍ OBRAZ SVOBODY A DEMOKRACIE - JEHOŽ NEPRAVDIVOST - BEZ PŘÍMÉHO AKTIVNÍHO VSTUPU DO PRAKTICKÉ POLITIKY - PROVĚŘIT NELZE - kdy tento virtuální obraz dnešní "NEOMEZENÉ SVOBODY A DEMOKRACIE", "OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI" a "PRÁVNÍHO STÁTU" nepřežije kontakt s realitou a existuje pouze v naší dobře naprogramované mysli, kterou vládnoucí rusko-česká a rusko-evropská kriminální fízlokracie, prostřednictvím svého školního vzdělání, které nám "zdarma poskytla" a díky svým masmédiím, zcela ovládla!

Jak dnes vypadá a jak funguje vládnoucí systém NEVIDITELNÉ TOTALITY se dozvíme i se všemi podrobnostmi - včetně možností, jak se úspěšně bránit - v následujících dokumentech:

NEVIDITELNÁ TOTALITA VE KTERÉ VŠICHNI ŽIJEME: Post-komunistická totalitní rusko-česká kriminální fízlokracie, její NEVIDITELNÁ TOTALITA i její viditelný pseudo-politický a pseudo-informační totalitní systém kontrolované společnosti, v jehož formálně dokonale demokratických zrcadlových a do nekonečna se v našich myslích zrcadlících demokratických kulisách nás "demokraticky" uvěznili a JAK TENTO TOTALITNÍ VĚZEŇSKÝ SYSTÉM PSEUDO-DEMOKRATICKÝCH ZRCADLOVÝCH OBRAZŮ - A STEJNĚ ZRCADLOVÝCH FIKCÍ NEOMEZENÉ POLITICKÉ SVOBODY - MŮŽEME SNADNO A RYCHLE ZMĚNIT V SYSTÉM SKUTEČNÉ SVOBODY A SKUTEČNÉ DEMOKRACIE, NA KTERÝ SI BUDEME MOCI VLASTNÍMA RUKAMA SÁHNOUT!!!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009040901

Naše řešení VŠECH UVEDENÝCH PROBLÉMŮ, tedy náš komplexní protitotalitní a protikriminální program snadné a rychlé ODVOLATELNOSTI politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, program REFEREND a PŘÍMÉ demokracie "VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ!!! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! SYSTÉMOVÁ OBRANA PROTI SYSTÉMOVÉMU ÚTLAKU SVOBODNÝCH OBČANŮ TOHOTO SVĚTA VE ČTYŘECH OBRAZECH aneb JAK SE ZBAVIT PADOUCHŮ", je pro každého zájemce k dispozici - včetně jeho základní PREAMBULE - na http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003051202.

Náš současný volební program, který vám právě představujeme a o jehož volební podporu se u vás ucházíme, vychází z ducha naší tradiční programové PREAMBULE a právě z tohoto programu hodnotově a systémově vyšších idejí, o jejichž prosazení usilujeme.

Právě s tímto programem PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti každého politika nebo úředníka PŘÍMO OBČANY jsme poprve kandidovali už v prvních parlamentních volbách v roce 1990!!! Ve volbách do Senátu v roce 2000 jsme pak s tímto programem získali 14,18% hlasů. Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010022802. V roce 2003, proti nejsilnějším rusko-českým vládním a parlamentním stranám v dalších volbách do Senátu, přes 13% hlasů! Vládní ČSSD jsme dokonce porazili dvojnásobným rozdílem hlasů!!! Viz: http://www.volby.cz/pls/senat/se1111?xjazyk=CZ&xdatum=20031107&xv=1&xt=1.

Tyto úspěchy rozhodně nejsou náhodné, ale stávají se naopak politickým pravidlem! Před prvními volbami do Evropského parlamentu v roce 2004 jsme tento úspěch znovu zopakovali v předvolební televizní debatě lídrů pěti politických stran na ČT1. Dokázali jsme v hlasování diváků na hlavu porazit lídra parlamentní a vládní KDU-ČSL, senátorku a pozdější europoslankyni Zuzanu Roithtovou. Zatím co ona získala něco přes 25% hlasů, Petr Cibulka dokázal s našim programem švýcarské a americké PŘÍMÉ demokracie proti početné neparlamentní i vládní konkurenci získat 52,8% hlasů!!!

Samotné první české volby do Evropského parlamentu už tento úspěch z televizní debaty jenom potvrdily. Proti vládnoucímu rusko-českému kriminálnímu panoptiku, proti této všemocné FÍZLOKRACII, viz rozsáhlé internetové analytické dokumenty na http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003051201, proti jejich hluboce kriminálnímu státu, viz KRIMINÁLNÍ STÁT: CENTRALIZOVANÁ, UZAVŘENÁ, NEPRŮHLEDNÁ A NEKONTROLOVATELNÁ VÝKONNÁ, ZÁKONODÁRNÁ A SOUDNÍ STÁTNÍ MOC NAD OBČANY – DAŇOVÝMI POPLATNÍKY, V RUKOU NEVOLENÉ A OBČANY PLACENÉ, ALE JIMI NEODVOLATELNÉ (POST) KOMUNISTICKÉ TOTALITNÍ STÁTNÍ BYROKRACIE, JEJÍ INSTITUCE, REPRESIVNÍ ORGÁNY TÉTO STÁTNÍ MOCI, JEJICH PŘEDSTAVITELÉ, SPOLEČNÉ METODY A CÍLE http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022204, proti cenzuře, diskriminaci a informačnímu embargu jejich stejně hluboce kriminálních rusko-českých masmédií, viz soubor analytických dokumentů NADNÁRODNÍ A NADSTÁTNÍ MASMÉDIA - ZAHRANIČNÍ TOVÁRNY NA VÝROBU ČESKÉHO VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ A VYMÝVÁNÍ LIDSKÝCH MOZKŮ - V RUKOU SVĚTOVÉ KRIMINÁLNÍ FINANČNÍ INTERNACIONÁLY A JEJICH ÚKOLY V OBLASTI INFORMAČNÍ MANIPULACE, JEJICH PŘEDSTAVITELÉ, SPOLEČNÉ METODY A CÍLE http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022203 a proti jejich desítkám a stovkám milionů korun, které nám rusko-české parlamentní strany vytáhly svými kriminálními zákony z našich vlastních kapes, dokázali jsme s pomocí Boží, číslem 21 a s VOLEBNÍM FONDEM 2500, - Kč, (slovy dva tisíce pět set Kč!!!), získat 27 504 vašich hlasů, což je 1,17% všech celkem odevzdaných hlasů!!!

Je to dvojnásobný procentuální nárůst oproti parlamentním volbám 2002 a mnohonásobný oproti krajským volbám 2000!!! Tímto výsledkem jsme dokázali porazit velikým rozdílem hlasů dalších 22 politických stran(!!!) a před námi skončilo pouze 8 - z našich kapes finančně vysoce zajištěných a všemi rusko-českými masmedii na úkor ostatních bezkonkurenčně preferovaných - oficiálních rusko-českých politických stran ("post") komunistické totalitní demokratury.

Podobný úspěch jsme získali i v krajských volbách 2008, kdy jsme dokázali - bez jediné koruny na volební kampaň - získat téměř 20.000 hlasů pro náš protikriminální program PŘÍMÉ demokracie, což bylo o 236,2%, tedy 2,362x více, než v předchozích krajských volbách!!!

Na to bezprostředně navázal úspěch v druhých volbách do Evropského parlamentu, které se konaly 5. a 6. června 2009, kdy jsme pro náš proevropský PROGRAM PRO EVROPU SVOBODY, ZODPOVĚDNOSTI A PŘÍMÉ DEMOKRACIE: NEPTEJME SE, CO MŮŽE UDĚLAT EVROPA PRO NÁS ALE PTEJME SE, CO MY SAMI MŮŽEME UDĚLAT PRO EVROPU! získali na základě své volební kampaně ve výši 7.500,-Kč, která se opírala pouze o náš kompletní volební název=základ našeho několika set stránkového volebního programu - kterého se vládnoucí rusko-česká kriminální fízlokracie a její masmédia tak děsí - a o naše volební internetové stránky WWW.CIBULKA.NET, 23.612 vašich hlasů!!!

Svými hlasy na podporu našeho protikriminálního programu PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! jste nám umožnili získat z vašich daní v rámci finančního příspěvku na volební náklady částku 708.360,-Kč! To nám umožní kandidovat v nadcházejících parlamentních volbách a pokračovat tak v našem úsilí o změnu dnešních kriminálních poměrů, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak!

Podpořte v nadcházejících volbách tento program i vy! Teprve pak - S VAŠÍ POMOCÍ - dokážeme společně porážet i nejsilnější parlamentní strany tohoto kriminálního rusko-českého panoptika, které nám dnes vládne a zbavíme se jejich ekonomicky, kulturně i lidsky zničujícího sevření!!!

Na tom všem vůbec nic nemění ani skutečnost, že KAŽDÉ POLISTOPADOVÉ PARLAMENTNÍ, EVROPSKÉ A KRAJSKÉ VOLBY JSOU VLÁDNOUCÍMI RUSKO-ČESKÝMI KRIMINÁLNÍMI "ELITAMI" BARBARSKÝM ZPŮSOBEM AŽ K NEPOZNÁNÍ ZFALŠOVÁNY!!! O tom se může každý snadno a rychle sám přesvědčit! Viz:

STÍŽNOST NA NEPLATNOST VOLEB PRO JEJICH POLITICKY A MASMEDIÁLNĚ OSTŘE DISKRIMINAČNÍ A NEROVNÝ CHARAKTER, KTERÝ Z NICH DĚLÁ POLITICKOU TELEVIZNÍ REALITY SHOW PŘEDEM URČENÝCH VÍTĚZŮ A PŘEDEM URČENÝCH PORAŽENÝCH - PRO ZCELA NEPRŮHLEDNÉ A NEKONTROLOVATELNÉ POČÍTAČOVÉ SEČÍTÁNÍ DÍLČÍCH A ZEJMÉNA KONEČNÝCH VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ - PRO JEJICH NEODŮVODNĚNÉ DVOUDENNÍ TRVÁNÍ, KDY PŘES NOC JSOU NEHLÍDANÉ VOLEBNÍ URNY PLNĚ K DISPOSICI VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ FÍZLOKRACII PRO MASOVÉ PŘESUNY HLASOVACÍCH LÍSTKŮ, PRO SOUDNÍ NEBO JINOU NEPŘEZKOUMATELNOST A TEDY PRO JEJICH NAPROSTOU PROTIDEMOKRATIČNOST A PROTIÚSTAVNOST!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010060802

Soutěž pro ty, kteří už ovládají siderické kyvadlo: 1.Otázka: Byly parlamentní volby 2010 zfalšovány? 2.Otázka: Získali jsme v nich přes 4,15% hlasů?
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010052902

SKUTEČNÉ VÝSLEDKY ZFALŠOVANÝCH VOLEB DO OBLASTNÍHO PARLAMENTU 23. NÁRODNOSTNÍHO OKRUHU GUBERNIE ZÁPADNÍ RUSKO, MEZI NEINFORMOVANÝMI ZNÁMÉHO POD DOČASNÝM KRYCÍM NÁZVEM ČESKÁ REPUBLIKA!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010061901

DALŠÍ TOTÁLNĚ AŽ K NEPOZNÁNÍ ZFALŠOVANÉ VOLBY ZA NÁMI, TENTOKRÁT DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV 2012, VE KTERÝCH JSME DÍKY VÁM ZÍSKALI VE SKUTEČNOSTI 15% HLASŮ - VÍC NEŽ VLÁDNÍ ODS! DĚKUJEME VÁM!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012100151

Soutěž pro ty, kteří už ovládají siderické kyvadlo: 1.Otázka: Byly krajské volby 2012 zfalšovány? 2.Otázka: Získali jsme (místo 0,88%) 15% hlasů?
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012100153

I za této situace je pro nás a náš národ životně důležité kandidovat proti vládnoucí skrytě totalitní fízlokracii rusko-českého kriminálního panoptika - kteří tahají z moskevského zákulisí za provázky a které ani nevidíme a zejména proti jejich nastrčenému politicko-masmediálnímu komplexu, který naopak vidíme a slyšíme až příliš dobře - v každých volbách, které se v naší zemi budou konat a neustále náš tlak zvyšovat! Pod našim rostoucím tlakem budou vládnoucí rusko-české kriminální "elity" dělat stále větší a větší chyby a my se budeme stávat naopak stále silnějšími a silnějšími. Jednou pak získáme tolik hlasů, že už to nebude možné v plném rozsahu zfalšovat a my - se svým průlomovým programem snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY - prorazíme všechny jejich politické, ekonomické, masmediální, kádrové a vzdělávací bariéry, které kolem nás a proti nám za naše peníze vytvořili, aby nám mohli vládnout svými ultra-kriminálními metodami, jako svým bezprávným otrokům, na věčné časy a nikdy jinak!!!

Pak naše politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net přivede se svým programem snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a úředníků PŘÍMO OBČANY - a při volebním zisku přes 50% ze všech odevzdaných hlasů, kterým konečně překročíme alespoň o desetinu procenta 5% uměle vytvořenou diskriminační barieru - do parlamentu České republiky prvních několik opravdu slušných a přitom nebojácných a v dlouholetých politických bojích zocelených lidí, které nebude možné koupit ani zastrašit! To je základní podmínka dosažení skutečného vítězství Lidí Dobra, které nebude možné korupcí, vydíráním ani zastrašováním zvrátit zpět ve prospěch dnes nám vládnoucích Lidí Zla!!!

Tato štěrbina se pak bude pod našim rostoucím tlakem dále a stále rychleji a rychleji rozšiřovat, až se jim celý jejich kriminální zotročovací systém zhroutí a my budeme konečně svobodní! Začít však musíme - pokud opravdu chceme jednou se svým programem snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY zvítězit - od té nejnižší komunální politické úrovně, kde je moc vládnoucího rusko-českého politicko-masmediálního kriminálních komplexu nejslabší!!! PROTO NASAĎME DO TOHOTO BOJE PROTI VLÁDNOUCÍMU ZLU A JEHO NOSITELŮM SAMI SEBE A KANDIDUJME!!! Vše co je pro začátek důležité najdeme zde:

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net děkuje všem 217.385 voličům, kteří nás v parlamentních volbách 2010 svým hlasem podpořili a ŽÁDÁ JE, ABY ZA NÁS KANDIDOVALI ALESPOŇ JAKO NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010052903

Proto znovu opakujeme: Pokud se nám má podařit s VAŠÍ pomocí tohle vládnoucí rusko-české kriminální panoptikum ve volbách porazit, musíme pro to SPOLEČNĚ něco udělat: Pro začátek běžme tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLME ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE, ale podpořme svým hlasem - a ještě lépe i SVOJÍ KANDIDATUROU - politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net a její program snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a úředníků PŘÍMO OBČANY!!!

Omlouváme se za technické problémy, způsobené představiteli vládnoucí rusko-české kriminální fízlokracie a jejich námezdnými žoldáky, proti kterým společně bojujeme, že náš původní kompletní volební program z našich internetových stránek zmizel a že naše volební stránky jsou pouze částečně funkční. Náš základní komplexní celostátní volební program pro všechny úrovně státní správy a samosprávy se zachoval pouze na této adrese:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120101

Pokračování našich aktuálních volebních programů pro volby do do zastupitelstev všech českých měst a obcí, do pražského magistrátu, do zastupitelstev všech dalších 13-ti krajů, do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a do Evropského parlamentu proto najdete na těchto náhradních adresách:

Nejlepší české protikriminální programy PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY:

A) Náš nejlepší protikriminální program referend, PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do zastupitelstev všech českých měst a obcí:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092401

B) Náš nejlepší protikriminální program referend, PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do pražského magistrátu:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006101701

C) Náš nejlepší protikriminální program referend, PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do krajských zastupitelstev 13-ti krajů ČR:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004072601

D) Náš nejlepší protikriminální program referend, PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120101


E) Náš nejlepší protikriminální program referend, PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do Evropského parlamentu:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092301


NAŠICH PĚT ZÁKLADNÍCH FORMULÁŘŮ SOUHLASU S KANDIDATUROU ZA NAŠI POLITICKOU STRANU VOLTE PRAVÝ BLOK WWW.CIBULKA.NET DO VŠECH PŘÍŠTÍCH VOLEB V ČR - KE STAŽENÍ NA FORMÁT 1xA4, VYTIŠTĚNÍ, VLASTNORUČNÍMU VYPLNĚNÍ A PODEPSÁNÍ MODROU TUŽKOU - PAK NAJDEME ZDE:

A) Parlamentní volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako NEZÁVISLÝ kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012102

B) Evropské volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako NEZÁVISLÝ kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090077

C) Komunální volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako NEZÁVISLÝ kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070104

D) Krajské volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako NEZÁVISLÝ kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012107

E) Pražské volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako NEZÁVISLÝ kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013101

(Svoje vyplněné formuláře souhlasu se svojí kandidaturou popřípadě i se souhlasem s kandidaturou vašich přátel a našich politických příznivců na podporu našeho nejlepšího protikriminálního a protitotalitního programu PŘÍMÉ demokracie, odvolatelnosti politiků PŘÍMO OBČANY a kvalitativní demokracie váženého volebního hlasu nám prosím předávejte POUZE OSOBNĚ na našich každoročních setkáních, určených pouze pro naše politické příznivce, pevně rozhodnuté nás a náš volební program podpořit svojí kandidaturou, které pro ně pořádáme dvakrát ročně ve státní svátky 1.května a 28.října od 10 do 12 hodin na Strossmayerově náměstí v Praze, cca 3 minuty od stanice metra C Vltavská, před kostelem svatého Antonína. Je to opravdu JEDINÝ způsob, jak s námi navázat oboustraně prospěšné pracovní spojení k nápravě věcí veřejných! Většina dopisů a mailů se nám v naší současné třeskuté demokracii ruského typu bohužel ztrácí...)


Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net kandiduje se svým nejlepším protikriminálním a protitotalitním programem PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY v každém městě a obci, kde se našel alespoň 1 angažovaný občan, který se s tímto programem nebojí kandidovat!!! PŘEDEM VÁM DĚKUJEME ZA KONKRÉTNÍ PROJEV VAŠÍ ODVAHY ROZHODNUTÍM OBČANSKY SE ANGAŽOVAT A KANDIDOVAT ZA NÁS, ALE I ZA VAŠI DALŠÍ TRVALOU POLITICKOU PODPORU NAŠEMU UNIKÁTNÍMU PROGRAMU!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010080601

PODPOŘTE PROSÍM SVÝM VLASTNORUČNÍM PODPISEM KANDIDATURU PETRA CIBULKY NA PRESIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY A POMOZTE PRO NĚHO SEHNAT POVINNÝCH 50.000 PODPISŮ!!! NA PODPISOVÝCH ARŠÍCH PROSÍM NEVYPLŇUJTE ŽÁDNÉ DATUM, ABY VAŠI PÍSEMNOU PODPORU PŘÍŠTÍ KANDIDATURY PETRA CIBULKY NA FUNKCI PRESIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY NEBYLO MOŽNO DRŽITELI MOCI ZNEPLATNIT! PŘEDEM VÁM DĚKUJEME ZA VAŠI POLITICKOU PODPORU!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012020013


Celý článek... | Autor: Petr Cibulka | Počet komentářů: 62813 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

* DESATERO politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net a následující soutěž pro naše námi placené politiky, soudce, úředníky a novináře KGB/GRU!!!

Vydáno dne 16. 08. 2011 (6706 přečtení)

DESATERO
politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net

Motto:
"CO JE STÁT BEZ SPRAVEDLNOSTI?
JEN BANDA LUPIČŮ!
"
Svatý Augustin před 1600 lety...


1) KDO CHCE BEZ VYHLÁŠENÍ VÁLKY ZNIČIT A ZOTROČIT NEPŘÁTELSKÝ NÁROD, NEMŮŽE POSTUPOVAT JINAK NEŽ VŠECHNY "NAŠE" RUSKO-ČESKÉ GUBERNIÁLNÍ KRIMINÁLNÍ VLÁDY KGB/GRU OD ROKU 1945 AŽ DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092701

Otrokářský Zákon č. 1 Kodexu šastného otroka nám všem říká: NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZE VŠEHO JE POCTIVĚ PLATIT DANĚ A UTAHOVAT SI SVOJE OPASKY AŽ NA POSLEDNÍ DÍRKU, ABY NAŠI V TOTÁLNĚ ZFALŠOVANÝCH VOLBÁCH "DEMOKRATICKY ZVOLENÍ" RUSKO-ČEŠTÍ OTROKÁŘI KGB/GRU MOHLI ZCELA BEZ OBAV STÁLE Z ČEHO KRÁST: ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO A JEHO AGENTY A MÁLO KDY SE SPLETEME!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301, anebo http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika

2) POKUD VŠICHNI AGENTI KGB/GRU V ČR DOSTANOU DOŽIVOTÍ ZA VLASTIZRADU, ZŮSTANE V NAŠÍ STÁTNÍ POKLADNĚ TOLIK NEROZKRADENÝCH PENĚZ, ŽE JE NEBUDEME SCHOPNI UTRATIT!!! Viz například: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116287760-politicke-spektrum/211411058200025/

3) STAČÍ ZADAT NA WWW.GOOGLE.CZ HESLO: NEČAS GRU, TOPOLÁNEK GRU, KALOUSEK GRU, SCHWARZENBERG GRU, anebo KLAUS KGB, BÁRTA KGB, anebo PAROUBEK GRU, SOBOTKA GRU, GROSS GRU, ZEMAN GRU... Viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

4) SMYSLEM RUSKO-ČESKÉHO PROTINÁRODNÍHO ZLA KGB/GRU JE PŘESVĚDČIT ČESKÝ NÁROD, ŽE SI NENÍ SCHOPEN SÁM VLÁDNOUT A POTŘEBUJE NAD SEBOU CIZÍHO PROTEKTORA!!! Viz: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116287760-politicke-spektrum/210452801340015

5) POKUD BY ČESKÝ NÁROD TYTO SEBE LIKVIDAČNÍ "DOBRÉ RADY" ODMÍTL POCHOPIT, PODVODNÁ PRIVATIZACE VEŠKERÉHO ČESKÉHO NÁRODNÍHO MAJETKU DO RUKOU KGB/GRU HO O TOM PŘESVĚDČÍ!!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051101, anebo http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006122603

6) RUSKO-ČEŠTÍ POLITICI A RUSKO ČESKÁ MASMÉDIA KGB/GRU MODELUJÍ NAŠE VĚDOMÍ A MY JIM TO UŽ OD ROKU 1945 JAKO NEPOUČITELNÍ HLUPÁCI DEMOKRATICKY ŽEREME!!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005021301, anebo http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201

7) KDYŽ FIRMY KGB/GRU KOUPÍ V NĚMECKU NOVINY NEBO V USA TELEVIZI, JSOU TATO MASMÉDIA NĚMECKÁ/AMERICKÁ, ANEBO KGB/GRU A ČÍ ZÁJMY HÁJÍ??? Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006092202, anebo http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005052102

8) KDYBY MOHLY VOLBY NĚCO ZMĚNIT, UŽ DÁVNO BY JE ZAKÁZALI!!! Viz: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116287760-politicke-spektrum/210452801340040/

9) DOKUD SI PROTI VLÁDNOUCÍM RUSKO-ČESKÝM KRIMINÁLNÍM ELITÁM KGB/GRU NEDOKÁŽEME VYBOJOVAT SNADNOU A RYCHLOU ODVOLATELNOST POLITIKŮ A ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY, ŽÁDNÁ JIMI DOBŘE ŘÍZENÁ A KONTROLOVANÁ "VOLEBNÍ" NEBO "REVOLUČNÍ" ZMĚNA TVÁŘÍ ČI KULIS NIC NEZMĚNÍ!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005, anebo http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501

10) CESTA SPRAVEDLIVÉHO JE CESTA KŘÍŽE! JE NAŠE CESTA CESTOU KŘÍŽE? JSME TEDY TI SPRAVEDLIVÍ?? ZASLOUŽÍME SI SPRAVEDLNOST, PRO KTEROU JSME NIC NEUDĚLALI??? Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031301, anebo http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004080701

PETR CIBULKA - PĚTINÁSOBNÝ POLITICKÝ VĚZEŇ RUSKO-ČESKÉ KOMUNISTICKÉ TOTALITY A NEJČASTĚJI TRESTNĚ STÍHANÝ A SOUZENÝ ČLOVĚK DNEŠNÍ RUSKO-ČESKÉ (POST) KOMUNISTICKÉ SKRYTÉ TOTALITY - NÁS OD ROKU 1962 BURCUJE: ŽIJEME V KRIMINÁLNÍM STÁTĚ A VLÁDNOU NÁM ZLOČINCI!!! POLITICI, NOVINÁŘI A FÍZLOVÉ ŘÍKAJÍ, ŽE CIBULKA LŽE! KDO Z NICH MÁ PRAVDU??? To můžete díky Internetu teï posoudit na vlastní oči i vy sami! Viz:
A) Video dokumenty: http://www.youtube.com/pravyblok#p/u
B) Textové dokumenty: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070101


POMOCNÁ SOUTĚŽ PRO "NAŠE" MÉNĚ CHÁPAVÉ VLÁDNÍ A PARLAMENTNÍ I VŠECHNY NEPARLAMENTNÍ RUSKO-ČESKÉ POLITIKY KGB/GRU, JEJICH NOVINÁŘE A FÍZLY VŠECH KATEGORIÍ, KTEŘÍ VŠAK MAJÍ, DÍKY INTELEKTUÁLNÍ NÁROČNOSTI POLOŽENÝCH ANKETNÍCH OTÁZEK, NA ROZMYŠLENOU, DŘÍV NEŽ ODPOVÍ DEFINITIVNĚ, POUHÉ TŘI DNY, ZATÍM CO JEJICH PŘÍZNIVCI - VĚRNÍ OTROCI TĚLEM I DUŠÍ, MOHOU PŘEMÝŠLET O SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍCH NA TYTO HLAVOLAMOVÉ OTÁZKY CELÝ MĚSÍC (MNOZÍ Z NICH CELÝ ŽIVOT...):

NÁSLEDUJE 13 ANKETNÍCH OTÁZEK:

1) Druhou světovou válku vyhrálo nelidsky totalitní socialistické Rusko, anebo nelidsky totalitní socialistické Německo? Viz následující nápověda pro ty, kteří si zásadně nic nepamatují a pamatovat si nechtějí, anebo nemohou: Nepřekonatelný film vzácně politicky necenzurovaných autentických dokumentů z dodnes přísně neveřejných komunistických a nacistických archivů "SOVIET STORY", který v "našich" dnešních "svobodných a nezávislých" rusko-západních médiích KGB/GRU rozhodně nikdy neuvidíme:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112401

2) Obsadilo území bývalého Protektorátu Čechy a Morava i Slovenského štátu nelidsky totalitní socialistické Rusko zotročených lidí, anebo demokratická Amerika svobodných občanů?

3) Byl prvním poválečným předsedou československé vlády ruský agent Klement Gottwald, anebo americký agent Klement Gottwald?

4) Komunistický totalitní puč v únoru 1948 byl v režii demokratické Ameriky svobodných občanů, anebo nelidsky totalitního socialistického Ruska zotročených lidí?

5) Vyvraždili a uvěznili vítězní komunisté všechny zastánce nelidsky barbarské ruské totality, anebo vyvraždili a uvěznili všechny zastánce západní individuální svobody a demokracie?

6) Vtrhly v noci z 20. na 21. srpna 1968 do svého zotročeného totalitního komunistického Československa okupační armády Spojených států amerických, anebo do svého zotročeného totalitního komunistického Československa vtrhly okupační armády vedené Moskvou?

7) Následující velkou čistku celé státní správy okupovaného Československa a nahrazení 600.000 méně spolehlivých rusko-česko-slovenských komunistů těmi nejspolehlivějšími rusko-česko-slovenskými komunisty řídili agenti Washingtonu, anebo agenti Moskvy?

8) Bylo komunistické totalitní Československo okupováno až do roku 1991 americkou armádou, anebo ruskou armádou?

9) Sloužily na území komunistického totalitních Československa miliony RUSKO-česko-slovenských komunistů a sta tisíce ruských a československých komunistických agentů, rozmístěných ve všech sebeméně důležitých pozicích, po generace Washingtonu, anebo sloužili a slouží po generace Moskvě?

10) Vládne nám dnes tedy - po postupném stažení sto tisícové ruské uniformované okupační armády a ponechání statisíců jejich nejspolehlivějších neuniformovaných kádrů na všech sebeméně důležitých místech České republiky - stále Washington, anebo nám vládne stále Moskva???

11) "Zprivatizovali" = BEZTRESTNĚ ROZKRADLI veškerý významnější český a slovenský národní majetek RUSKO-česko-slovenští komunisté, funkcionáři jejich komunistického Hitlerjugend SSM, příslušníci rusko-československých komunistických SS Lidových milicí, rusko-československého komunistického totalitního Gestapa StB a sta tisíce ruských agentů a agentů všech ostatních rusko-českých komunistických tajných služeb - všichni ve službách Washingtonu, anebo všichni ve službách Moskvy? Viz následující nápověda pro ty, kteří si zásadně nic nepamatují a pamatovat si nechtějí, anebo nemohou:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090024
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051101

12) Rozšiřují zprávy o tom, že jsme dnes zotročenou kolonií Říše Zla, Ameriky, agenti Washingtonu, anebo agenti hlavního města Říše Zla, Moskvy?

A NA ZÁVĚR PŘÍMO HLAVOLAM VŠECH HLAVOLAMŮ, OPRAVDU NEJVĚTŠÍ CHYTÁK, NA VŠECHNY DNES NÁM VLÁDNOUCÍ AMERIKOFÓBNÍ A RUSOFILNÍ RUSKO-ČESKÉ POLITIKY, JEJICH NOVINÁŘE A FÍZLY, VŠE V ŽOLDU RUSKÝCH KGB/GRU:

13) Má dnes český národ víc důvodů chovat přátelské city k Americe a k Západu, kteří přes tisíce svých do očí bijících nedostatků poskytují dnes svým občanům-daňovým poplatníkům tu vůbec nejvyšší míru INDIVIDUÁLNÍ lidské svobody - svobody k dobrému i zlému, podle toho, co nosíme ve svých vlastních duších - v celé dosavadní civilizované historii lidstva a za které dnes žádnou rovnocenou náhradu, natož něco lepšího, nemáme a nejméně dalších mnoho set let mít nebudeme, anebo má dnes český národ víc důvodů chovat přátelské city k dnešnímu pseudodemokratickému a skrytě totalitnímu nelidsky barbarskému Džingischánovu Rusku a s ním - v právě probíhající skryté válce na rozvrácení, zničení a zotročení celého Západu i každého z nás - úzce spolupracující nelidsky totalitní Džingischánově komunistické Číně? To co kolem sebe vidíme svýma masmediálně zaslepenýma očima není krize, TO JE VÁLKA!!! Viz následující nápověda pro ty, kteří si zásadně nic nepamatují a pamatovat si nechtějí, anebo nemohou:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092403
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010061201

Pokud se "našim" vrcholným rusko-českým (post) komunistickým a (post) totalitním politikům KGB/GRU, jejich novinářům a fízlům zdá tato soutěž příliš intelektuálně náročná a nedokáží si s otázkami poradit, mohou si vzít tři dny na rozmyšlenou, ale musí dočíst naši STÁLOU AKTUALIZOVANOU VÝZVU k plné občanské mobilizaci a nejvyšší politické bdělosti CO DĚLAT, TADY A TEĎ, která je před každým našim článkem, až úplně do konce a několikrát si to zopakovat, což však doporučujeme, s těmi nejčistšími úmysly, jakých jsme vůbec schopni, i všem našim opravdovým politickým příznivcům, protože INFORMAČNĚ A MYŠLENKOVĚ HODNOTNĚJŠÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉMOVOU ANALÝZU KRIMINÁLNÍCH POMĚRŮ, VE KTERÝCH UŽ PO GENERACE VŠICHNI ŽIJEME - A NA KTERÉ SI MNOZÍ Z NÁS NATOLIK ZVYKLI, ŽE UŽ JE ANI NEVNÍMAJÍ A BEROU JE JAKO JEDNOU PRO VŽDY DANÉ A NEZMĚNITELNÉ - A NEJLEPŠÍCH ŘEŠENÍ, JAK TO VŠECHNO MŮŽEME VELICE SNADNO A RYCHLE ZMĚNIT V PRAVÝ OPAK, DNES V ČEŠTINĚ NENAJDEME!!!

7 PÁDNÝCH DŮVODŮ, proč bychom měli jít VŠICHNI K VOLBÁM, ale tentokrát - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - PODPOŘIT - ze všeho nejlépe přímo SVOU VLASTNÍ KANDIDATUROU jako NEZÁVISLÍ kandidáti - politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net, je přesně opačných, než jsou DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100201

BUĎ ONI - SE SVÝM NEPRŮHLEDNÝM A ZE STRANY OBČANŮ-DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ ABSOLUTNĚ NEKONTROLOVATELNÝM SYSTÉMEM PARLAMENTNÍ "DEMOKRACIE" A NEODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A Z NAŠICH DANÍ PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY - K NAŠÍ LIDSKÉ ZKÁZE, ANEBO MY - S NAŠIM NAPROSTO PRŮHLEDNÝM A ZE STRANY OBČANŮ-DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ DOKONALE KONTROLOVATELNÝM SYSTÉMEM PŘÍMÉ DEMOKRACIE A SNADNÉ A RYCHLÉ ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A Z NAŠICH KAPES PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY - KE VŠEOBECNÉMU LIDSKÉMU VZESTUPU!

Průměrné lidi pravdivé nadstandardní informace vždy obtěžují, protože přesahují to, k čemu si nás NAŠI OTROKÁŘI podle svých potřeb dokonale vypěstovali a naprogramovali - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008020801. To bude trvat tak dlouho, dokud bude co jíst. Až nebude - a to už začíná - budou lidé nuceni klást si otázky, proč tomu tak je. Možná pak ocení naše analýzy a naše řešení, obsažené v této stálé výzvě k plné občanské mobilizaci a nejvyšší politické bdělosti - jenž je ve své komplexnosti vzájemně provázaných nezávislých analýz a našich návrhů nejlepších SYSTÉMOVÝCH řešení a nevyhnutelných zásadních změn SYSTÉMOVÉ povahy, mnohonásobně důležitější, než každý náš článek - pokud se děsivá a rychle se naplňující PROROCKÁ vize George Orwella "1984" - pohlcení infiltrované a rozvrácené Evropy Ruskem a následná permanentní genocida, vedená hlavním městem Říše Zla Moskvou vůči všem jinak smýšlejícím občanům zotročené Evropy, ale i válka všech proti všem - nemají stát nevratnou skutečností!. Otázkou je, jestli pak už nebude pro všechny příliš pozdě...

RADĚJI BOJUJME A DOČASNĚ PROHRÁVEJME
NA STRANĚ NEJVYŠŠÍHO LIDSKÉHO DOBRA,
NEŽ BYCHOM BOJOVALI A DOČASNĚ VYHRÁVALI
NA STRANĚ NEJVYŠŠÍHO NELIDSKÉHO ZLA,
KTERÉ SE VYDÁVÁ ZA NEJVYŠŠÍ LIDSKÉ DOBRO!Celá tisková zpráva... | Počet komentářů: 61355 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

AKTUALITY

* "NAŠE" RUSKO-ČESKÁ KRIMINÁLNÍ ČESKÁ REPUBLIKA POD VLÁDOU KGB/GRU A JEJICH BEZTRESTNÉ BILIONOVÉ VLÁDNÍ KRÁDEŽE, KRÁDEŽE TISÍCILETÍ!!! Část 1.

Vydáno dne 19. 03. 2011 (12840 přečtení)

Motto: "Co jim dovolíme my dole, takoví budou ti nahoře."

pra

40 let jsme trpělivě snášeli vlastizrádné RUSKO-česko-slovenské komunisty a jejich uniformované ruské ochránce, budeme teď dalších 40 let stejně trpělivě snášet jejich vlastizrádné neuniformované RUSKO-české mafiány KGB/GRU? A co bude potom? Vrátíme se opět k jejich osvědčené nelidské totalitě? Lhostejnost se nám nikdy v historii nevyplatila a nikdy se nám dnes ani v budoucnu nevyplatí! Měli bychom klást správné otázky "odpovědným" a trvat na jejich zodpovědnosti. Včetně té trestně-právní. Bude to dlouhý a nelítostný boj, kdo z koho. Jiná cesta však neexistuje. Proto dnes nebuďme lhostejní, předem poražení a začněme! Neděláme to jen pro sebe, ale hlavně pro své děti. Možná nám budou také jednou klást "správné" otázky a my se jim, zatím naprosto oprávněně, budeme stydět podívat do očí.
_______________________________________________________________________


Motto:
Bez ohledu na to, je nebo není-li sametová revoluce
výsledkem nějaké dohody s vedením komunistické strany,
výmluvné je, na koho je a na koho není sametová…


V. Davidovski, NECENZUROVANÉ NOVINY 03/1991


NA ÚVOD KLÍČOVÝ DOMUMENT Z MOSKVY, ABYCHOM SPRÁVNĚ POCHOPILI TO, CO BUDE NÁSLEDOVAT:


Oběžník z 23. srpna 1990

Nejde o doklad o penězích poskytovaných zahraničním komunistickým stranám, ale o dokument, který mají k dispozici dva vyšetřovatelé moskevské prokuratury, Sergej Aristov a Vladimír Dmitrijev, často citovaní v ruském tisku v létě 1992, ale od té doby „zapomenutí“. Jde o tajný oběžník s datem 23. srpna 1990 - jako by jeho autoři chtěli svým způsobem oslavit 23. srpen 1939, den, kdy byl podepsán německo-sovětský pakt, velká euroasijská aliance mezi dvěma totalitarismy bratrského ducha a metod...

Tento oběžník se zrodil z rozvah desítky Andropovových žáků z „administrativních orgánů“ (oddělení ÚV KSSS, dohlížející na policii a zpravodajské služby) a nejvyšších kádrů komunistického aparátu. V jejich okruhu se vyskytovali Jegor Ligačov, muž číslo dvě za Gorbačovem v roce 1990, a A.I. Lukjanov, alter ego Gorbačova již v době universitních studií. /Stejně jako "náš" Zdeněk Mlynář - pozn. NN/. Oba byli dvěma posledními vedoucími odělení administrativních orgánů. Lukjanov byl mj. jedním z pučistů - nebo alespoň jejich mozkem - událostí z léta 1991.

Oběžník č. 18/6220/91 nese název (volně přeloženo): "K naléhavým opatřením pro organizování obchodních aktivit strany doma a v zahraničí". Konkretizuje záběr operace, která začala 1987 a předpokládala, že jeden z tajemníků ÚV by zajišoval kontinuitu práce, spočívající vevytváření ekonomických struktur, jako jsou nadace, sdružení, firmy atd., s cílem vytvořit neviditelnou ekonomiku strany... Dále je třeba ustavovat akciové společnosti a zakamuflovat jejich vztahy se stranou v jejich obchodních aktivitách zde i v zahraničí, zejména s ohledem na možnosti, které nabízejí joint ventures, mezinárodní konzorcia atd.“ Požaduje „naléhavě ustavit banku kontrolovanou Ústředním výborem, s oprávněním vést devizové operace a investovat pevnou měnu v mezinárodních firmách, kontrolovaných přáteli z komunistických stran“. Zdůrazňuje se zde, že jde o operaci tajnou.

Přílohou mj. je formulář úpisu pro každého zasvěceného: „Já nížepodepsaný..., člen KS od..., čl.průk.č...., jsem se po zralé úvaze a svobodně rozhodl stát se agentem strany, plnit úkoly, kterými mne strana pověří, a už budu zastávat jakoukoli funkci, za jakýchkoli okolností, aniž bych odhalil moji příslušnost. Přísahám, že budu chránit a ohleduplně využívat v zájmu KS finanční a materiální prostředky, které mi budou svěřeny, jakož je i na požádání vrátit...

Se znalostí tohoto oběžníku lze lépe porozumět tomu, co se stalo před, v průběhu a od léta 1991 dodnes. Viz:

Grzegorz Górny, šéfredaktor polského časopisu Fronda: NA VÝCHOD HLEĎ A UVIDÍME
- V MOSKEVSKÉM ZRCADLE - NAŠI DNEŠNÍ (POST/PRE) TOTALITNÍ CIVILIZACI!!!


Grzegorz Górny, šéfredaktor polského časopisu Fronda: SLAVNÝ NÁVRAT ČEKISTŮ
- KTEŘÍ OD NÁS VE SKUTEČNOSTI NIKDY NEODEŠLI - ZPĚT DO NEJVYŠŠÍCH POSIC!!!


Oběžník a dokumenty objevené moskevskou prokuraturou poté, co v Moskvě ztroskotal puč, vysvětlují podivné zápletky a někdy i vytáčky, charakteristické pro Jelcinovo okolí. Zasvěcení z KSSS - kterou chtěl současný president zakázat, ale Ústavní soud to v prosinci 1992 odmítl - nejsou amatéři.Konspirativní“ metody (termín je užíván již po sedmdesát let v tajných materiálech KSSS a KGB) jsou pro ně druhou přirozeností, pokud jde o přežití - když už ne komunismu, aspoň tedy jeho aparátu.


Dokumenty, které zabíjejí

V takovém klimatu se pak vyskytují i dokumenty, které zabíjejí, když hrozí, že vyšetřovatelé odhalí tak široce založenou operaci, jako je tato: Tajné druhé řídící centrum uvnitř komunistické strany a odbočky - rozumí se také tajné - až dovnitř bratrských komunistických a dalších vládních či opozičních politických stran po celém světě. Nebo oběžník v jednom odstavci doslova zdůrazňuje, že bude docházet kekonzultacím v zájmu uchování hospodářské spolupráce, až bude ukončen odsun sovětských vojsk z Československa, Maďarska a východního Německa“, a proto „vzniknou konzultační firmy - právnické osoby, ale bez přímých vztahů k aparátu“...

Co se stalo, když vyšetřovatelé zaměřili své kroky směrem k osobám, podezřelým z konspirace? Podezřele rychle se na to na Západě zapomnělo, stejně jako na mnohé další věci nejvyšší důležitosti... Boris Pugo, ministr vnitra v 1991, „spáchal sebevraždu“ přesně v okamžiku, kdy ho vyšetřovatelé přišli zatknout. Dva dny poté maršál Achromějev, velká postava generálního štábu SSSR a jeho vojensko-průmyslového komplexu, byl nalezen oběšen ve své pracovně, když přijeli jeho vyšetřovatelé. Chtěli vyslechnout též Nikolaje Kručinu, důvěrníka Gorbačovova (jmenovaného jím v roce 1983 hlavním pokladníkem KSSS a zvoleného 1986 do sekretariátu ÚV). Kručina 26. srpna 1991 vyskočil z okna. 6. října 1991 chtěli tedy vyslechnout aspoň jeho předchůdce ve funkci pokladníka v letech 1971 - 1983 G. Pavlova... Těsně před setkáním rovněž vyskočil z okna svého bytu. Rozhodli se tedy navštívit G. Lisovolika, který byl jedním ze zástupců Valentina Falina jako vedoucího mezinárodního oddělení ÚV, mohl tedy vědět o částkách tajně poskytovaných tu i onde komunistickým stranám s cílem vytvořit báze a struktury neviditelné „ekonomiky“. Bylo to na začátku listopadu 1991. Našli ho doma - mrtvého...

Valerij Okuněv měl nepochybně pravdu, když v lednu 1992 napsal v Moskevských novostech:Zákaz KS ve státním aparátu, v armádě, v bezpečnostních službách se dotkl jen vynořené špičky ledovce... Skrytá část, systém korporativistických vertikálních a horizontálních vztahů nomenklatury, zůstal po celé zemi netknut...(Stejně jako u nás a všude jinde... doplnily NECENZUROVANÉ NOVINY)


Miniatura"TAJNÁ ZPRÁVA"
o totálním a beztrestném rozkradení
českého národního majetku
v 90. letech 20. století ruskými KGB/GRU
v řádu mnoha bilionů korun,
ze kterého jsme se dodnes nevzpamatovali
a už nevzpamatujeme...!!!
NAŠTĚSTÍ I BEZ MAJETKU LZE POKRAČOVAT,
POKUD ZABRÁNÍME JEHO POUŽITÍ PROTI NÁM!!!

(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření,
za což vám předem děkujeme!!!)

Následující zpráva si neklade za cíl být úplná a vyčerpávající. Je velmi pravděpodobné, že celá řada trestných činů a "tunelů" z jejího spektra úplně unikla či je zachycena jen částečně či okrajově. Přesto se však snaží zdokumentovat zločiny a krádeže národního majetku (v dnešních cenách v hodnotě mnoha bilionů korun), které proběhly v devadesátých letech (ze kterých jsme se dodnes nevzpamatovali a zřejmě už nikdy nevzpamatujeme), to vše především na základě pravdivých či obecně známých skutečností a faktů, jejichž relevanci a pravdivost si může kdokoli ověřit. Jejím účelem je jak zdokumentovat a zachytit spáchané protinárodní zločiny, dodnes nepotrestané, tak obvinit jejich konkrétní vysoce postavené pachatele. Z drtivé většiny jsou to všechno bývalí rusko-čeští komunisté, důstojníci a agenti rusko-českého komunistického Gestapa StB, kádroví příslušníci komunistických SS Lidových milicí a zejména příslušníci a agenti jim nadřízených složek - ruských KGB/GRU.

Veškeré podrobnosti této vysoce úspěšné diverzní privatizační operace ruských KGB/GRU proti českému národu a jeho národnímu majetku - který by mu mohl po 17. listopadu 1989 zajistit národní a státní nezávislost na Moskvě - jsou k disposici zde:

MANUÁL beztrestného kriminálního PRIVATIZAČNÍHO tunelování = vyloupení kapes občanů České republiky v řádu bilionů Kč pod ochranou "našeho" rusko-českého guberniálního státu KGB/GRU, které jsme už vládnoucím zločincům KGB/GRU ze svých kapes zaplatili nebo ještě zaplatíme!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090024

VLÁDNÍ KRIMINALITA: Tajná Zpráva o totálním rozkradení českého národního majetku ruským KGB, GRU a jejich vládními strukturami dnešní ČR!!! UVEDENO JMENOVITĚ!!!
http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika

GENEZE

Neudržitelnost komunistického režimu na konci 80. let 20. století přinutila celý tehdejší bolševický establishment jednat. Byl vyslán signál do PLNĚ kontrolovaných disidentských kruhů k zahájení "revolučních" kroků. Je zajímavé, že většina důležitých osob, které později obsadily nejvyšší státní funkce či tunelovaly banky, se rekrutovala z Československé akademie věd (ČSAV), a to vesměs z Prognostického ústavu. V této instituci, plné vysokých rusko-českých komunistů a agentů komunistických tajných služeb, působily jména jako Komárek, Klaus, Zeman, Češka, Dyba, Dlouhý, Ransdorf, Salzmann, Ježek, Klausová a další. Představovaly jak kádrovou rezervu pro nový režim, tak kádrový nomenklaturní rezervoár režimu starého. Sám šéf Prognostického ústavu, přesvědčený komunista, přítel Che Guevary a místopředseda vlády ČSFR v roce 1990 Valtr Komárek ho označil za "školu revoluce".

Tato revoluce si, jak známo, získala přízvisko "sametová", a to vzhledem k jejímu bezkonfliktnímu a téměř konsensuálnímu charakteru. Už to naznačuje, že se nejednalo o revoluci v pravém slova smyslu, ale o programové předání moci, resp. o udržení moci v rukách komunistických kádrů, když moc byla předána z levé ruky do pravé, přičemž osoba zůstala stejná.

Již první kroky "revolučního" Občanského fóra v čele s Václavem Havlem naznačily, že vůbec nejde o žádnou revoluci, ale jen o změnu systému režimu. Bohužel v masmediálně vyvolané euforii a v naději na zbavení se komunistického jha, se vyškoleným bolševickým "revolucionářům" z Prognostického ústavu (spolu s Havlovými "disidenty" a stejně infiltrovanými a zmanipulovanými studenty) podařilo změnit režim a ponechat komunisty fakticky u moci.


čal

Symbolickým a zároveň tragickým vyjádřením tohoto faktu byla instalace Mariána Čalfy, v té době ještě vysoce prominentního komunisty a aktivního agenta KGB, do křesla předsedy této "revoluční" vlády dne 10.12. 1989, kde setrval až do 2.7. 1992. Za komunistické totality a ruské vojenské okupace působil Čalfa v ČTK, poté byl jmenován předsedou Legislativní rady vlády ČSSR a vyzkoušel i post komunistického ministra. Václav Havel si jej vybral za svého nejbližšího spolupracovníka...


kuKUPÓNOVÁ PRIVATIZACE

Úvodem jednu kouzelnou větu, kde světově uznávaný ekonom působící ve Světové bance, Dr. David Ellerman v souvislosti s kupónovou privatizací označil Václava Klause za "tržního bolševika" a architekta "finančního pirátství". Čtenářům zajímajícím se o ekonomii lze doporučit článek Dr. Ellermana z roku 2001 pod názvem "Lessons from Eastern Europe´s Voucher Privatization". Viz:

David Ellerman, World Bank: Lessons from Eastern Europe´s Voucher Privatization
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008012502


Nutno přiznat, že nápad kupónové privatizace byl geniálně rafinovaný. Dát lidem pocit, že něco získávají a následně se legálně zmocnit veškerého majetku, který zůstal po komunistech.

Za architekty (alespoň oficiální) kupónové privatizace (ač za něj ve své autobiografii Václav Kalus prohlásil Dušana Třísku) lze považovat:

1. DUŠANA TŘÍSKU, nar. 14. 4. 1946
2. Tomáše Ježka, nar. 15. 3. 1940
3. Václava Klause, nar. 19. 6. 1941


U jejího zrodu se rovněž nějakou dobu pohyboval Jan Švejnar. Pro odlišné názory na chaotický postup privatizace spolupráci přerušil. (článek Jana Švejnara "Václav Klaus nemluví pravdu" - ZDE) Odsunut byl i Valtr Komárek, který kupónovou privatizaci později označil jako "krádež století".
tje
Tomáš Ježek v rozhovoru v Lidových novinách 14. 8. 2010: LN - Viníte za nedokonalost legislativy investičních fondů někoho konkrétního? "No jistě, to je jednoznačné. Byli to ti tři lidé z federálního ministerstva financí: Václav Klaus a jeho náměstkové Dušan Tříska a Vladimír Rudlovčák. Naše lidi odháněli a byli hrozně nedůtkliví, aby jim do toho nikdo nemluvil. Na nižších patrech ministerstva se vědělo, že je to špatně." LN - Neříkal jste si pak, že jste třeba měl někde víc zatlačit? "Tohle se dělo v květnu 1992 a já v červnu po volbách na ministerstvu končil. Pořád jsem spoléhal na to, že to udělají dobře. Celou dobu jsem jim věřil." LN - Nemáte rád slovo tunel, proč? "Já radši říkám krádež. Tunel už je eufemismus. Je to normální zlodějna." celý článek ZDE

dt
Dušan Tříska

Dne 4.10. 2001 odpověděl Dušan Tříska, jeden z nejbližších přátel Václava Klause a bývalý agent StB s krycím jménem Dušan (svazek č. 7704), v Rádiu Svobodná Evropa na otázku, zda se nestydí za své otcovství projektu kupónové privatizace, slovy: "Hlásím se k němu samozřejmě hrdě a myslím si, že jsem schopen doložit, že jsem hrdý a mám na co." Nechme tedy hovořit fakta, a víme, na co je pan Tříska tak hrdý.

ot
Vzhledem k přímé participaci Aleše Třísky, bratra Dušana Třísky na největších finančních zpronevěrách a krádežích, a dále s ohledem na blízký vztah Václava Klause k dalším podvodníkům, lze důvodně předpokládat, že projekt kupónové privatizace byl účelově připraven a nastaven tak, aby umožnil beztrestné zcizení národního majetku.

Kupónová privatizace se uskutečnila ve dvou vlnách v letech 1992 - 1994. Celková hodnota jmění podniků privatizovaných kupónovou metodou činila 679 miliard korun v cenové hladině ke dni zahájení první vlny. Mediální masáž a propagace byla silná, bylo dosaženo nevídané aktivity a odezvy od občanů, především v zrcadle toho, že za své peníze dostávali v drtivé většině bezcenné papírové knížky. Účast v první vlně byla 77 % všech oprávněných občanů a v druhé vlně 74 % občanů.

První vlny se účastnilo celkem 264 investičních fondů, kterým občané - držitelé investičních kupónů svěřili celkem 71,8 % všech investičních bodů investovaných pro první vlnu. To bylo z hlediska architektů kupónové privatizace, resp. osob ovládajících tyto investiční fondy nejvýhodnější, nebo tím občané ztratili nad svými kupony jakoukoli kontrolu. Kontrolní mechanismy nad fondy nebyly pro vytrvalý odpor Kaluse, Třísky a spol. nikdy skutečně legislativně nastaveny.

Ve druhé vlně ucítili příležitost i další dravci a účastnilo se již 353 investičních fondů, kterým občané - držitelé investičních kupónů svěřili tentokrát jen 64 % všech investičních bodů investovaných pro druhou vlnu. Tímto způsobem získávaly investiční fondy faktickou kontrolu nad privatizovanými podniky a jejich majetkem.

Na majetek zprivatizovaný kupónovou privatizací čekal dvojí osud. V prvním případě byl ihned zpronevěřen a rozkraden. Zde se jeví slovo "krást" jako absolutně nejvýstižnější, na rozdíl od jakýchkoli ekonomických či právních termínu. Princip byl jednoduchý a recept všude stejný. Nevýhodné obchody, zadlužování, systematické vyvádění aktiv a vytváření pasiv, tj. proslulé české "tunelování", vše vesměs v režii sehraného a zkušeného týmu agentů StB.

Budeme-li se, v zájmu vyvarování se obvinění z konfabulace a konstrukce, držet odborné ekonomické literatury, konkrétně publikace Kotrba J., Kočenda, E., and Hanousek, J.: The Governance of Privatization Funds: Experiences of the Czech Republic, Poland and Slovenia. Edward Elgar, London, 1999, dojdeme k číslu až 21% z privatizačních fondů na trhu. Ve skutečnosti to však bylo nepochybně více.

Ve druhém případě byl majetek dále spravován a do vedoucích míst "zprivatizovaných" podniků byli dosazeni, popř. se vrátili exponenti komunistického režimu. V těchto případech nebyly podniky "tunelovány" bezprostředně, ale postupně nebo v případě potřeby, tzn. nutnosti vytvoření finančních aktiv. Ač se to retrospektivně zdá neuvěřitelné, faktem je, že celá kupónová privatizace byla spuštěna bez jakékoli právní regulace privatizačních fondů, která by šla nad rámec obecného práva.

Komise pro cenné papíry připravila přehled investičních fondů a podílových fondů, u nichž byla zjištěna majetková újma z titulu nezákonného jednání. Z investičních fondů a společností se podle propočtů KCP v průběhu 90. let až do 30.6. 2002 ztratil majetek za zhruba 50 miliard korun. Je to však velmi slabý odhad, který zahrnuje jen prokazatelně zcizený majetek prokázanou trestnou činností. Skutečná výše se pohybuje ve stovkách miliard.

Následuje přehled některých významných příkladů proslulého tzv. "tunelování".

mot
Generální ředitel Motoinvestu Pavel Tykač (vlevo)
a ředitel finanční skupiny Motoinvestu Jan Dienstl.

MOTOINVEST

Motoinvest byl založen 18. listopadu 1991 s absolutně neprůhlednou vlastnickou strukturou fyzických osob, které spojovaly obchodní aktivity spojené s kupónovou privatizací. Mezi jeho hlavní aktéry, tedy alespoň známé a veřejně činné, kteří však zřejmě o ničem fakticky nerozhodovali, lze zařadit Pavla Tykače a Jana Dienstla, mezi šedé eminence a mozky potom zejména Aleše Třísku (zde vyvstává otázka, nakolik byl jen zástupcem svého bratra Dušana Třísky) a především Svatopluka Potáče.

ty
Zastavme se nejdříve u těchto velmi zajímavých osob.
Pavel "Drobní akcionáři plačte" Tykač, (skutečný slogan jeho reklamní kampaně) byl a je bezpochyby velmi vlivnou osobností české ekonomiky. Svůj slogan Tykač skutečně splnil, a lidé, kteří mu svěřili své peníze, popř. pracovali v podnicích vytunelovaných jeho skupinou, skutečně plakali. Jeho jméno se pojí s desítkami firem. Jeho politické kontakty byly vynikající, což ilustruje jeho účast na narozeninách Václava Klause a pozvání od něj do Komise pro dohled nad kapitálovým trhem (aneb jak udělat kozla zahradníkem) nebo post poradce ministra financí Ivo Svobody (ČSSD) v roce 1999, později odsouzeného za podvod a zvýhodňování věřitele na pět let vězení.

Jan Dienstl, pravá ruka a nejbližší spolupracovník Pavla Tykače.

Aleš Tříska, agent StB s krycím jménem "Aleš", bratr architekta kupónové privatizace a agenta StB Dušana Třísky, zřejmě v jeho snaze udržet kontrolu nad operacemi člen představenstva Motoinvest a.s.. Je vysoce pravděpodobné, že byl jen prodlouženou rukou svého bratra Dušana Třísky.

svp
Svatopluk Potáč, bývalý člen ÚV KSČ a předseda Státní banky československé v letech 1971 - 1981 a 1988 - 1989, místopředseda Štrougalovy vlády a předseda Státní plánovací komise působil v Motoinvestu jako poradce. Jeho obrovské kontakty a znalost komunistického i nekomunistického prostředí zakládají důvodnou presumpci, že byl jedním z hlavních "mozků" Motoinvestu.

Je velmi obtížné obsáhnout celý rozsah činnosti skupiny Motoinvest. Při svých operacích se aktéři snažili vše maximálně zneprůhlednit a zamést stopy. Soustřeďme se tedy alespoň na největší podvody a zpronevěry uskutečněné skupinou kolem Pavla Tykače. Ve svém zenitu spravoval Motoinvest prostřednictvím majetkových podílů v různých společnostech jmění ve výši asi 80 miliard korun.

KLÍČOVÉ OPERACE FINANČNÍ SKUPINY MOTOINVEST
CS FONDY
Tykačovo jméno se pojí i s kauzou vytunelovaných CS Fondů, v kterých přišli akcionáři o 1,3 miliardy korun. Peníze zmizely v roce 1997 těsně poté, co Motoinvest fondy prodal a jejich akcionáře vůbec neinformoval. Následovaly rychlé změny majitelů ve snaze zahladit stopy. Celkově se však jednalo o poměrně nepřipravenou transakci, která bez náležitého obchodně právního krytí naplňovala jasně skutkovou podstatu trestného činu, přičemž pikantní je, že vyvedení předmětného 1,3 miliardy korun do zahraničí schválil tehdejší šéf Analytického odboru ministerstva financí, bývalý vysoký činitel KSČ a ministr financí Ivan Kočárník. Vyvedení 1,3 miliardy bylo zrealizovány přes ovládanou Plzeňskou banku, kterou Motoinvest vzápětí řádně přeúvěroval a opustil.

agr

OVLÁDNUTÍ A VYTUNELOVÁNÍ AGROBANKY
Tato kauza by si svou rozsáhlostí zasloužila několik stran textu, soustředíme se však na participaci právě Tykače a Motoinvestu. Banka vznikla v roce 1990 a byla pátou největší bankou v zemi. Na přelomu roku 1995 a 1996 odkoupila skupina Motoinvest a ovládané fondy balík akcií od IPB včetně podílu v Agrobance, kterou tímto ovládla. Motoinvest to oficiálně nikdy nepřiznal. Centrální banka nikdy neuznala Motoinvest za věrohodného investora. V září 1996 uvalila ČNB nucenou správu na Agrobanku. Skupina Motoinvest tím ztratila hlavní finanční zdroj. Tykač tehdy narychlo opustil republiku a po dvou dnech se vrátil. Náklady centrální banky na řešení krize AGB se odhadují na 50 miliard korun. Stát ji formou garancí a odkoupení špatných aktiv sanoval cca 50 miliardami korun. Zdravou oddluženou část Agrobanky (tj. provedená sanace ČNB ve výši 19,7 mld + garance za špatné úvěry až do r. 2008) v roce 1998 odprodal za pouhé půl miliardy korun (!) firmě General Electric. Druhá část skončila v likvidaci. Za prodejem zdravé části Agrobanky za směšnou cenu stál její nucený správce Jiří Klumpar, který se později stal členem představenstva právě GE Capital banky. V lednu 2000 byl obviněn z trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku se škodou cca 25 miliard korun. Celkové náklady a sanace za vyřešení krize Agrobanky jsou odhadovány na min. 50 miliard korun.

plz

PLZEÒSKÁ BANKA
V roce 1996 získala skupina Motoinvest více než 90 % podíl v Plzeňské bance, zřejmě ke krytí svých finančních operací, které si tak mola uskutečňovat ve vlastní bance, přičemž typickým případem této operace je kauza CS Fondů. Plzeňskou banku získal Motoinvest nákupem akcií na základě komisionářských smluv uzavřených mezi Motoinvestem a později vytunelovanou Agrobankou Praha. Po provedení operací za účelem vyvedení aktiv převedl Motoinvest akcie zpět na Agrobanku Praha, v té době již v problémech a určenou k likvidaci, která postupně nabyla i zbývající podíl na bance. Od září 2000 již byla jediným akcionářem banky Agrobanka v likvidaci. Zadlužený vlastnil předluženého. Kolik bylo celkově z banky vyvedeno peněz, nebylo nikdy zveřejněno. Z dostupných informací a vzhledem k regionálnímu charakteru bankovního ústavu lze hovořit o sumě mezi deseti a dvaceti miliardami korun.

čspo

ČESKÁ SPOŘITELNA
V květnu 1996 skupoval Motoinvest s podporou v té době již ovládané AGB akcie spořitelny a snažil se prosadit své zástupce do dozorčí rady. Scénář měl být zřejmě podobný jako u Agrobanky, s tím rozdílem, že škody pro banku a zisk pro Motoinvest mohly být několikanásobně vyšší. Na zásah "bankovní čtyřky" a nátlak guvernéra Tošovského se mu to nepodařilo, nebo sféry vlivu byly již rozděleny a právo pumpovat Českou spořitelnu měla v té době skupina okolo Livie Klausové a Jaroslava Klapala.

Skupina MOTOINVEST oficiálně ukončila své aktivity po pádu Agrobanky. Bylo to pro ní velké sousto, které sice ještě dokázala spolknout (i když sám Tykač si nebyl jistý souhlasem mocných a radši na dva dny zmizel z republiky), poté však přenechala místo dalším. Podařilo se to snadno, měli vyděláno a také cítili, že pro ně přestalo již být místo. Střízlivé odhady výše aktiv ukradených Motoinvestem se pohybují okolo 200 miliard korun, do čehož jsou započítány i operace v menších podnicích. Bezpochyby patřl Motoinvest a osoby okolo něj k jedné z nejefektivnějších a nejziskovějších tunelářských skupin v ČR 90. let. 2. DÍL KRÁDEŽE STOLETÍ ZDE
_______________________________________________________________________

ZLOČINCI VYŠETŘUJÍ ZLOČINCE
cib
Petr Cibulka, Pravý Blok - téma: Korupce v naší společnosti
4. 12. 2010 ČT24 v 18.31 hod. - "Politické spektrum"

Petr Cibulka: "Korupce v našem kriminálním státě je naprosto samozřejmá. Nemůžeme se přece divit, že kriminalita ovládá naši společnost, pokud největší zločinci sedí ve vládě. Dokud budeme stále znovu a znovu dávat ve volbách důvěru těm největším gaunerům, které tato země vůbec zplodila..."

Moderátor: "To je žalovatelné..."

Petr Cibulka: "...tak se prostě nemůžeme divit, co se tady děje. Dokud nevymeteme vládu, nebude to lepší. Odhalených kauz tady bylo za dvacet let dostatek. Byly to desítky miliardářských kauz vládního zločinu, vládní kriminality. Policie nevyšetřila ani jedinou kauzu. Novináři tyto kauzy zveřejnili - ne policie, ne státní zastupitelství - a policie za naše peníze všechno zametla pod stůl. To znamená, že ten problém není ve špatných zákonech, ale proto, že zločinci vyšetřují zločince. To je ten základní problém." 2 x viz:

"NÁŠ" RUSKO-ČESKÝ "DEMOKRATICKÝ" KRIMINÁLNÍ STÁT V PŘÍMÉM PŘENOSU: Dokument České televize z dnešního policejního a justičního prostředí, který musíte pro jeho ŠOKUJÍCÍ pravdivost a vzácnou otevřenost rozhodně vidět, než ho zakážou: KDYBY MĚ ZABILI...
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011031402

Nastupující president Policie ČR Petr Lessy (KGB?): "Chci, aby ČR byla nejbezpečnějším místem v Evropě!" PRO VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ ZLOČINCE KGB/GRU UŽ PŘECE DÁVNO JE, TAK PRO KOHO JEŠTĚ? PRO JEJICH BEZPRÁVNÉ JIMI ZOTROČENÉ ČESKÉ OBĚTI???
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012604

"A všechno jde z Ruska. Tady Rusové od r. 1945 hospodařili, vytvořili tady zločinecký systém, a tento zločinecký systém do dnešního dne a hodiny přetrvává."

"Řeči o nedokonalé legislativě, špatné práci politiků, soudců a policie nikdy k ničemu za těch dvacet let nevedly. Ale přitom řešení je dávno známé!!! Je to 700 let starý osvědčený systém přímé demokracie, snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY. Tak, jak to například funguje ve Spojených státech a ve Švýcarsku. Řekněte mně, proč tento zločinecký režim brání jako o život vstupu přímé demokracie a odvolatelnosti politiků přímo občany? Proč??? To všichni víme, zločinci se přece nenechají dobrovolně odvolat občany..."

Moderátor: "...pane Cibulko, ale když bude přímá demokracie a přímá odvolatelnost občany, nebudou si ti politici podbízením a populismem ty občany uplácet a uplacení občané si je budou držet ve funkcích?"

ci2
Petr Cibulka: "700 let praxe ve Švýcarsku a 200 let praxe ve Spojených státech říká, že kriminální politik nebo kriminální úředník nemá v takovém systému šanci. Ti, kteří ho platí ze svých daní, ti jsou první, kterým takovýto člověk bude vadit. U nás by samozřejmě zmizela celá politická scéna, protože nikdo z nich nemá důvěru občanů. Když se podíváte na průzkumy veřejného mínění, vláda nemá důvěru, parlament nemá důvěru, o soudcích ani nemluvě. To znamená: všechno by se vyčistilo tímto systémem. Ale naopak tento kriminální režim vytvořil systém, ve kterém nikdo z nich nemůže být odvolán, ve kterém je naprosto neprůhledno, nekontrolovatelno, ...a můžeme mluvit i o volebním zákonu. Ten volební zákon je takový, že nepustí čestné lidi do politiky."
(pozn. autora blogu: celonárodní hlasování o Občanské ústavě - přímé demokracii ZDE)

Moderátor: "Pane Cibulko, vysvětlete mi, tolikrát jste ve volbách neuspěl. Jak to, že ty lidi na vás neslyší?"

Petr Cibulka: "Pane redaktore, já vám to vysvětlím, ale nebude se vám to líbit. Především: každé volby jsou zfalšované. Za druhé: je tady na nás (pozn. Volte Pravý Blok www.cibulka.net) neskutečná informační blokáda ve všech masmédiích. My prostě nemáme prostor, abychom oslovili voliče. Dokud volby budou každé zfalšované, dokud bude cenzura ve všech masmédiích, my nejsme schopni oslovit voliče a dostat je na naše kandidátky, do parlamentu, do vlády."

http://www.cibulka.net/petr/index.php

"NAŠE" RUSKO-ČESKÁ KRIMINÁLNÍ ČESKÁ REPUBLIKA POD VLÁDOU KGB/GRU A JEJICH BEZTRESTNÉ BILIONOVÉ VLÁDNÍ KRÁDEŽE, KRÁDEŽE TISÍCILETÍ!!! Část 2.
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011031902Celý článek... | Autor: Petr Cibulka | Počet komentářů: 20690 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

AKTUALITY

* NAUČME SE PRACOVAT SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM A STÁTNÍ TAJEMSTVÍ PRO NÁS PŘESTANOU EXISTOVAT! Z TAJNÝCH SLUŽEB SE STANOU SLUŽBY VEŘEJNÉ!!!

Vydáno dne 06. 12. 2007 (83759 přečtení)

NAUČME SE PRACOVAT
SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM
KYVADLEM A STÁTNÍ TAJEMSTVÍ
KRIMINÁLNÍHO STÁTU KGB/GRU
PRO NÁS PŘESTANOU EXISTOVAT!
ZE VŠECH JEJICH TAJNÝCH SLUŽEB,
KTERÝMI NÁS DNES ZOTROČUJÍ,
SE STANOU NAŠE SLUŽBY VEŘEJNÉ,
KTERÉ NÁM BUDOU SLOUŽIT!!!


RUSKÁ STRATEGIE:
NEJLEPŠÍ VÁLKA JE TA

O NÍŽ NAPADENÝ NEVÍ
PROTOŽE SE
AGRESI
NEMŮŽE BRÁNIT...!!!
ABYCHOM SE UBRÁNILI
PAK MUSÍME VĚDĚT:


AUTENTICKÝ RUϟϟKÝ TOP DOKUMENT: PSYCHOTRONICKÝ TEROR
RUϟϟKÝCH KGB/GRU PROTI NÁM A "NAŠE" = JEJICH TELEVIZE:
OTEC RUϟϟKÝCH PSYCHOTRONICKÝCH ZBRANÍ AKADEMIK SMIRNOV VYSVĚTLUJE,
PROČ V DNEŠNÍ DOBĚ ULTRA - SATANSKÉ RUϟϟKÉ KGB/GRU
NEMOHOU NIKDY A NIKDE - S VÝJIMKOU TOTALITNÍ KOMUNISTICKÉ ČÍNY
- PROHRÁT ŽÁDNÉ TZV. "DEMOKRATICKÉ" VOLBY...!!! Viz:
Motto:

Zotročení k nám přichází samo...,
ale za svobodu je třeba bojovat!!!

Na účinnou obranu svých zbylých svobod a práv bychom se proto měli už dnes velice dobře připravit dosažením plné psychotronické gramotnosti = relativní vševědoucnosti jako základu úspěšné obrany, čímž dosáhneme mimořádně snadno, rychle a velice levně rozhodující informační převahu nad ultra satanskými ruϟϟkými KGB/GRU a jejich poziční a vlivovou agenturou užitečných idiotů Moskvy, ovládajících dnes celý náš Západ, protože se bohužel nacházíme v předpolí daleko nejagresivnějšího státu na světě, barbarského Džingischánova Satanského Impéria Zla Ruϟϟka, které jenom za posledních 300 let dokázalo zvětšit svoji rozlohu na úkor všech svých nešastných sousedů 14x! Teï je na řadě naše Evropa a Západ!!!

Kdo ze všeho výše uvedeného čemukoliv nevěří, důkazy jsou k disposici zde:

http://uloz.to/hledej?q=Soviet+Story

https://www.youtube.com/results?search_query=Soviet+Story

UNIKÁTNÍ RUϟϟKO - POLSKÝ DOKUMENT BEZ CENZURY:
ORWELLOVO MONGOLSKÉ RUϟϟKO VČERA, DNES, ZÍTRA:
POCHOD DŽINGISCHÁNOVÝCH "OSVOBODITELŮ"...!!! Viz:MAĎARSKO 1956:
BOJ PROTI RUϟϟKÉ VOJENSKÉ OKUPACI A NELIDSKÉ TOTALITĚ:
DOKUMENT NA OSLAVU HRDINSTVÍ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU!!!

NA RUKOU POLITIKŮ A NOVINÁŘŮ ZÁPADU LPÍ KREV VŠECH
BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU PROTI MARX-SATANSKÉ TOTALITĚ
V RUϟϟKU, EVROPĚ, AMERICE A NA CELÉM SVĚTĚ...!!! Viz:


https://www.google.cz/search?q=BERL%C3%8DN+1953&client=firefox-a&hs=Los
&rls=org.mozilla:cs-CZ:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ
&sa=X&ei=mI4yVZ7sOcrjywOj0YCYDA&ved=0CEMQsAQ&biw=1278
&bih=880#rls=org.mozilla:cs-CZ:official&tbm=isch&q=BUDAPEST+1956

ČESKÝ DOKUMENT "ČEČENSKÁ VÁLKA":
BEZTRESTNÁ NACISTICKÁ RUϟϟKÁ GENOCIDA CIVILISTŮ NA KAVKAZE
PŘED PUTINOVOU "ZIMNÍ" SUB - TROPICKOU OLYMPIÁDOU V SOČI:
RUϟϟKÝ SCÉNÁŘ PRO UKRAJINU A EVROPU
JAKO HITLEROVSKÉ KONEČNÉ ŘEŠENÍ!!! Viz:http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014110028
UKRAJINA 2014/16:
SATANSKÁ RUϟϟKÁ VÁLEČNÁ AGRESE = HISTORIE RUϟϟKÉ
ROZVRATNÉ INFILTRACE A VLASTIZRADY 5. KOLONY KGB/GRU!

https://www.google.cz/search?q=UKRAJINSK%C3%81+V%C3%81LKA+2014&client=firefox
-a&hs=PFi&rls=org.mozilla:cs-CZ:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&
sa=X&ei=i_83VabZJsmvsQGWrIG4DA&ved=0CFMQsAQ&biw=1278&bih=905

AKVÁRIUM: SLOUŽIL JSEM V RUϟϟKÉM GRU!
Polský film podle slavné knihy dezertéra
ruϟϟké špionáže GRU a SPECNAZ Viktora Suvorova!
ZATÍM GRU NEVYMAZANÝ FILM AKWARIUM
JE KE STAŽENÍ A ŠÍŘENÍ K DISPOSICI ZDE:
https://www.youtube.com
/results?search_query=AKWARIUM+GRU


PUTIN BEZ CENZURY = ADOLF HITLER 1933 - 39...!!!
Bez Fikcji. Ustrój Putina - Scenariusz Bez Alternatywy

RUϟϟKO, TĚŽCE NEMOCNÁ ZEMĚ,
TĚŽCE NEMOCNÝCH LIDÍ...!!! Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2015050012

RUϟϟKO BEZ CENZURY: Шокирующие факты о Роϟϟии!!!
(V Ruϟϟku - i na Západě - zakázaný video dokument...!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013010026

O Prusku se v 18. století říkalo, že to není stát, který má armádu, ale armáda, která má vlastní stát. Podobně se o dnešním Ruϟϟku dá říct, že to není stát, který má zvláštní služby, ale jsou to zvláštní služby, které mají vlastní stát. O totéž s úspěchem usilují promoskevské tajné služby v "bývalých" satelitech Kremlu, ale i všude jinde...

Grzegorz Górny,
šéfredaktor polského časopisu Fronda


Ruϟϟký historik Mark Solonin, který v knize "23.červen aneb Opravdový den M" fakty prokázal, že HITLER ZAÚTOČIL NA SSSR JEN O JEDEN DEN DŘÍVE, NEŽ STALIN NA EVROPU, nám k dnešnímu Ruϟϟku říká:

"Bolo to práve Ruϟϟko, ktoré porodilo bo¾ševický totalitný režim a ktoré samo uznalo vládu tejto príšery. Problém Ruϟϟka súvisí s patologickými zmenami ruϟϟkej spoločnosti, ktoré, obrazne povedané, nastali na „genetickej úrovni“. V súčasnom Ruϟϟku žijú deti a vnuci tých, ktorí udávali, zatýkali, týrali a popravovali. Deti a vnuci týchto katov sú živé. Avšak deti a vnuci zatknutých, týraných a popravených živé nie sú. Oni sa jednoducho ani nemohli narodi. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo vývoj, naštartovaný na konci 80. rokov, prebiehal v Ruϟϟku iným tempom a iným smerom, ako vývoj v stredovýchodnej Európe..."

Pokud se máme tomuto nejagresivnějšímu státu na světě, "novému demokratickému Ruϟϟku" starého KGB, úspěšně ubránit, pak musíme bezpodmínečně a velice dobře znát následujících pět dokumentů:

1. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

2. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

3. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802

4. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011080038

5. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013100013Pod vedením ruských fízlů
se Rusku neubráníme!
Viz:


Heslo dne:
Musíme udělat vše možné i nemožné pro to,
aby se vlastizrádná špionáž pro Ruϟϟko
stala tou nejrizikovější činností na světě,
vhodnou jen pro pevně rozhodnuté sebevrahy!
Je to naštěstí velice snadné, rychlé a levné!!! Viz:

JAK SPRÁVNĚ PRACOVAT SE SIDERICKÝM KYVADLEM: NAUČME SE PRACOVAT SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM A STÁTNÍ TAJEMSTVÍ KRIMINÁLNÍHO STÁTU KGB/GRU PRO NÁS PŘESTANOU EXISTOVAT! ZE VŠECH JEJICH TAJNÝCH SLUŽEB, KTERÝMI NÁS DNES ZOTROČUJÍ, SE STANOU NAŠE SLUŽBY VEŘEJNÉ, KTERÉ NÁM BUDOU SLOUŽIT, KDYŽ PO VELICE SNADNÉM A RYCHLÉM PŘEKONÁNÍ NAŠÍ VLASTNÍ PSYCHOTRONICKÉ NEGRAMOTNOSTI SE STANEME POLITICKY, OBČANSKY, PROFESNĚ I PRIVÁTNĚ RELATIVNĚ VŠEVĚDOUCÍMI A ZÍSKÁME TÍM NAD SVÝMI DNEŠNÍMI OTROKÁŘI V ŽOLDU RUϟϟKÝCH KGB/GRU ROZHODUJÍCÍ INFORMAČNÍ PŘEVAHU!!! Viz:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601


Hlavní motto každé OBČANY NEODVOLATELNÉ "demokratické" politické reprezentace, včera, dnes, zítra, pozítří... - protože žijeme v době nejhlubšího úpadku Lidstva, v duchovně a mravně dokonale PŘEVRÁCENÉM kriminálním světě, kde to vnitřně nejhorší je nahoře a to nejlepší dole a ve kterém je Zlo odměňováno a Dobro trestáno > HTTP://WWW.CIBULKA.NET/PETR/VIEW.PHP?CISLOCLANKU=2010061216 > zní stále stejně:

Ty vůbec nejnebezpečnější hlupáky a kriminálníky,
které mají VŠECHNY národy právě k disposici,
najdeme vždycky a neomylně v jejich čele...!!! 4 x viz:
* http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika


Trenink pro ty, kdo už dokázali překonat svoji psychotronickou negramotnost - což je otázkou pěti minut - a ovládají siderické informační kyvadlo - což může být i obyčejná kancelářská sponka, zavěšená na 30 cm niti - čímž se stali relativně vševědoucími: Otázka zní: Je na fotografiích českých vládních ministrů někdo, kdo NE fízluje pro Satanské Impérium Zla Ruϟϟko???
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014010034

EVROPA SOBĚ: Soutěž pro ty, kdo ovládají siderické kyvadlo: NAJDETE 1. POLITIKA OD ROKU 1984 DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY NA VLÁDNÍ ÚROVNI NEBO NOVINÁŘE NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI, JENŽ NEFÍZLUJE PRO RUϟϟKÉ TAJNÉ SLUŽBY?
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402

Soutěž pro ty, kdo překonali psychotronickou negramotnost a pracují se siderickým informačním kyvadlem: Otázka zní: OVLÁDAJÍ USA + EU UŽITEČNÍ IDIOTI 5. KOLONY SATANSKÉ ŘÍŠE ZLA RUϟϟKA V ŽOLDU KGB/GRU?
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014050117

Jak musí skončit každý odpor psychotronicky negramotných proti satanské totalitě ruϟϟkých ultra kriminálních KGB/GRU: Tragická bilance hrdinského protikomunistického odboje...!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014050146

NAŠE TŘI ZÁKONY, KTERÉ SNADNO A RYCHLE ZMĚNÍ DNEŠNÍ RUϟϟKO-ČESKÝ KRIMINÁLNÍ STÁT - VE KTERÉM JE ZLO ODMĚŇOVÁNO A DOBRO TRESTÁNO - V JEHO PRAVÝ OPAK!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111706


Vůdce Sovětského svazu N. S. Chruščov na polemickém setkání s atomovými fyziky - tvůrci sovětských atomových zbraní, léto 1961: „Sacharov je dobrý vědec, ale MY JSME SPECIALISTÉ NA LSTI V ZAHRANIČNÍ POLITICE. EXISTUJE POUZE NAŠE SÍLA A DEZORIENTACE NEPŘÍTELE! NEMŮŽEME ŘÍCI NAHLAS, ŽE PROVÁDÍME POLITIKU Z POZICE SÍLY, ALE TAKTO TO MUSÍ BÝT!!! Byl bych nula, a ne předseda rady ministrů, kdybych poslouchal takové, jako je Sacharov...“

Motto:

Jak nejsnadněji dobýt
nedobytnou pevnost?
Jedině pomocí osla...!!!
Plně naloženého zlatem
pro velitele pevnosti...

Z veleúspěšné staročínské válečné doktríny,
kterou převzal vítězný Mongol Džingischán
a po něm jeho Satanská Říše Zla Rusko! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013040019
Юрий Нестеренко: Россия - это зло в его чистом, беспримесном виде!
Jurij Nestěrenko: VZÁCNĚ NECENZUROVANÁ RUSKÁ ANALÝZA DNEŠNÍHO RUSKA:
RUSKO = KONCENTROVANÉ ZLO, A TO V TÉ VŮBEC NEJČISTŠÍ KRYSTALICKÉ PODOBĚ! (rusky)

Hlavní informační motto číslo 1:

ČÍM DÁLE OD MASMÉDIÍ
TÍM BLÍŽE K PRAVDĚ!!!

Hlavní informační motto číslo 2:

NOVINÁŘ KTERÝ NENÍ FÍZL?
TAK TAKOVÉHO NEZNÁM...!!!


NÁSLEDUJÍ INFORMACE PRO LIDI,
KTEŘÍ SE NENECHAJÍ OSLEPIT
NEKONEČNOU MASMEDIÁLNÍ MLHOU,
MODELOVANOU NÁM TAJNÝMI SLUŽBAMI
,

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201

ALE VĚŘÍ POUZE SVÝM VLASTNÍM OČÍM:


POLITICI Z VLASTIZRADY ŽIJÍ,
NOVINÁŘI VLASTIZRADU KRYJÍ!


TÉTO FOTOGRAFII BYCHOM VĚŘIT ROZHODNĚ MĚLI:

Na fotografii je významný agent ruského KGB, dědičný vlastizrádce, po desetiletí úhlavní zemský škůdce + nejoblíbenější politik, (NEvlastizrádce a pětinásobný politický vězeň ruské okupace Petr Cibulka je po desetiletí masmediálně nejméně oblíbený občan!) vůdce ODS - ministr financí - předseda vlády - předseda parlamentu - president - velitel armády Václav Klaus se svým dlouholetým ruským řídícim důstojníkem KGB Alexandrem Rebjonkem (druhý zleva). Fotografie - zveřejněná pouze 1x - je z 18.04.2003...

ODPOVĚZME SI NA OTÁZKU, KTERÁ ZNÍ: PROČ BY TO MĚLO BÝT NA NIŽŠÍCH ÚROVNÍCH JINAK??? PROČ!!!


PROTO NEVĚŘME VLÁDNOUCÍM NEVIDITELNÝM RUSKÝM TAJNÝM SLUŽBÁM KGB/GRU, JEJICH NASTRČENÝM VIDITELNÝM POLITIKŮM, MASMÉDIÍM ANI ŽÁDNÉMU Z JEJICH NOVINÁŘŮ, KTEŘÍ NÁS V RUSKÉM ŽOLDU RUKOU SPOLEČNOU A NEROZDÍLNOU OD ROKU 1945 UŽ 1000x ÚSPĚŠNĚ A VŽDY BEZTRESTNĚ OBELHALI, PODVEDLI A OKRADLI, ALE VĚŘME JEN BOHU, SAMI SOBĚ A SVÉMU SIDERICKÉMU INFORMAČNÍMU KYVADLU, KTERÝM SI OVĚŘÍME KAŽDOU PRO NÁS DŮLEŽITOU INFORMACI, UDÁLOST A OSOBU DŘÍV, NEŽ SE ROZHODNEME!!!

Motto:


"Veřejnost neví, co se děje, a ani neví, že to neví.“

Noam Chomsky (zkušený agent satanských ruských tajných služeb KGB+GRU?!!!)

Pro psychotronicky gramotné
JAKO VÝZVA K ÚČINNÉ OBRANĚ
SKRZE INFORMAČNÍ PŘEVAHU:
 

MiniaturaDNEŠNÍ PŘEVRÁCENÝ SVĚT,
KDE KRIMINALITA ZVÍTĚZILA
A VLÁDNE HIERARCHIE ZLA
= KRIMINÁLNÍ CIVILIZACE -

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092003

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070097

C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013040019

D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005103101
TEDY OPAK LIDSKÉ CIVILIZACE:

A) http://www.kosmas.cz/knihy/171317/MANUUV-ZAKONIK/

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022501
A JEJICH INFORMAČNÍ SYSTÉM
PŘEVRÁCENÉHO SVĚTA
:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802
kontra
náš domovský a věčný morální
VYŠŠÍ NEPŘEVRÁCENÝ SVĚT,

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073102

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100054
KDE KRIMINALITA NEZVÍTĚZILA
A VLÁDNE HIERARCHIE DOBRA
= CIVILIZACE DOBRA
- TEDY
OPAK NELIDSKÉ CIVILIZACE,
V NÍŽ DNES VŠICHNI ŽIJEME -

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092003

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070097

C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013040019

D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005103101
A JEJICH INFORMAČNÍ SYSTÉM
NEPŘEVRÁCENÉHO SVĚTA!!!

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009032201

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601POSLECHNĚME SI, ČEHO SE DNES VLÁDNOUCÍ KRIMINÁLNÍ A VLASTIZRÁDNÁ
RUSKO - EURO - AMERICKÁ FÍZLOKRACIE KGB / GRU ZE VŠEHO NEJVÍC BOJÍ:

1. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013110011

2. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013120009

Miniatura


PETR CIBULKA V RADIOŽURNÁLU A ČESKÉ TELEVIZI:

https://www.youtube.com/channel
/UC36ttB463khKzs7LEe21wOw/videos?view=0
&flow=grid&view_as=subscriber&sort=da
Kdo z koho v nás:
OBČAN VŠEVĚDOUCÍ
kontra
OBČAN NEVĚDOUCÍ!


INFORMAČNÍ
AKVÁRIUM

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011011704


VE KTERÉM NÁS OTROKÁŘI
FÍZLOKRACIE UVĚZNILI
,
A DO KTERÉHO NÁM VYPOUŠTÍ
POUZE TY PSEUDOINFORMACE
A TY SVOJE PSEUDOMYŠLENKY
KTERÉ JEJICH MOC NEOHROZÍ,
PROTOŽE JEJICH MONOPOL
NA SKUTEČNÉ INFORMACE =
JEJICH MONOPOL NA MOC!
Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802

JAK TO MŮŽEME ZMĚNIT
A STÁT SE SVOBODNÝMI
:

PRÁCE SE SIDERICKÝM
INFORMAČNÍM KYVADLEM
(HVĚZDNÝM KYVADLEM)
JE MIMOŘÁDNĚ SNADNÁ
A TÉMĚŘ KAŽDÝ JI ZVLÁDNE
ZA POUHÝCH PĚT MINUT,
POKUD CELÝ TENTO MANUÁL
DOČTE AŽ ÚPLNĚ DO KONCE!!!

Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření,
za což každému z vás předem děkujeme!!!
Existuje bod, po jehož dosažení není návratu.
Toho bodu je třeba dosáhnout!

(Franz Kafka)


Náš základní kurz politické, občanské a privátní vševědoucnosti začíná: KDO NÁM KONTROLUJE, CEDÍ A MODELUJE INFORMACE A MYŠLENKY, TEN KONTROLUJE A UDRŽUJE SVOJI MOC NAD NÁMI!!! NAUČME SE PROTO SPRÁVNĚ PRACOVAT SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM A NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ TAJEMSTVÍ KRIMINÁLNÍHO STÁTU PRO NÁS PŘESTANOU EXISTOVAT! ZE VŠECH TAJNÝCH SLUŽEB A REPRESIVNÍCH SLOŽEK VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE KGB/GRU, KTERÝMI NÁS DNES ZOTROČUJÍ, SE STANOU NAŠE SLUŽBY VEŘEJNÉ, KTERÉ NÁM BUDOU SLOUŽIT!!!


KDO KONTROLUJE INFORMACE,
TEN KONTROLUJE MOC!!!


Nezbytnost práce se siderickým informačním kyvadlem bez zbytečných chyb dnes vyplývá z životní nutnosti a potřeb každého člověka, který nechce být celý svůj život donekonečna obelháván, podváděn a okrádán!

Bez pravdivých, přesných a úplných informací se v dnešním kriminálním světě lží a manipulací neobejdeme. Jediný zdroj těchto pravdivých, přesných a úplných informací i všech vyšších myšlenek - které vládnoucí lidé Zla nedokáží zcenzurovat a zmanipulovat podle svých okamžitých přání a potřeb - nám v tomto kriminálním světě snadno a rychle poskytne pouze správně používané siderické informační kyvadlo, anebo virgule. Někdy však je obtížné, alespoň pro začátečníky, vyvarovat se chyb. Těchto chyb se lze naštěstí úplně nebo z větší části vyvarovat postupem přesně dle návodu, obsaženého v nejdůležitější knize této oblasti od Alexandera Svjaše:

JAK BEZ JAKÉHOKOLIV OMEZENÍ ZÍSKÁVAT NIKÝM A NIČÍM NECENZUROVANÉ INFORMACE S PLNÝM VYUŽITÍM INFORMAČNÍCH POLÍ JEMNOHMOTNÉHO SVĚTA
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009032201


Na úvod je třeba říct, že cca 90% z nás - tedy všichni kromě fanatických materialistů - je schopno naučit se pracovat se siderickým informačním kyvadlem! Stačí pouze chtít... NAŠÍM SIDERICKÝM KYVADLEM MŮŽE BÝT KE VŠEOBECNÉ SPOKOJENOSTI OBYČEJNÁ KOVOVÁ KANCELÁŘSKÁ SPONKA A 30 cm NITĚ a výsledky jsou i s tímto minimálním hardware naprosto přesné! Podrobný návod, jak se siderickým informačním kyvadlem nejlépe pracovat, pak nalezneme přímo uvnitř tohoto článku - manuálu.


KONEC VLÁDNÍHO,
POLICEJNÍHO
A JUSTIČNÍHO
SKRYTÉHO TERORU
A KRIMINALITY!!!!

ZAČÍNÁ RYCHLOKURZ PRÁCE
SE SIDERICKÝM KYVADLEM
PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY
= NÁŠ PRVNÍ KROK
DO VYŠŠÍHO SVĚTA
:
UKÁZKA ZE ZÁKLADNÍ KNIHY-MANUÁLU ALEXANDERA SVJIAŠE "JAK ZÍSKÁVAT INFORMACE Z JEMNOHMOTNÉHO SVĚTA":

Jak získávat přesné a pravdivé informace z jemnohmotného světa - například o politicích? JE TO VELICE SNADNÉ!!!  2 x viz:


Co se vlastně děje, když člověk usiluje získat pravdivé a necenzurované informace z informačních polí jemnohmotného světa, například pomocí kyvadla, virgule, karet či jiných věštebných prostředků?

Náš svět je jakýsi hotel

Představte si náš svět jako ohromný mnohapatrový hotel, ve kterém bydlí zároveň několik miliard lidí. Hotel spravuje ten, kdo jej postavil, tedy Stvořitel.

Čím vyšší patra, tím je hotel komfortnější a obsluha kvalitnější. Úplně nahoře jsou luxusní apartmány a úplně dole je noclehárna pro nemajetné a bezdomovce.

O ubytování rozhoduje vedení hotelu na základě vaší finanční úhrady. Jako peníze v tomto "hotelu" slouží energie, kterou člověk vyzařuje. Jako obsluhující personál jsou v hotelu zaměstnáni čistí duchové. Ti se starají o hosty, kontrolují včasnost a správnost plateb a na základě KVALITY a MNOŽSTVÍ vyzařované energie stěhují lidi nahoru nebo dolů. Každému člověku je přidělen osobní asistent - anděl strážný, jehož úkolem je chránit člověka a pomáhat mu jít správně životem.

Finanční úhradu za poskytované služby akceptují zaměstnanci hotelu výhradně ve formě "čisté" energie. Vedle čisté energie se lidé mohou pokoušet platit i jinými energiemi. Ty jsou však tomuto hotelovému personálu k nepotřebě. Protože je takové energie mnoho, část zaměstnanců (hříšní duchové) odešla na "volnou nohu". Začali od lidí přijímat energii zcela jiného druhu, a jsou tak zainteresováni na tom, aby člověka odváděli od pozitivních myšlenek do světa špinavé politiky, mocenského soupeření, peněz, sexu apod., všude tam, kde člověk sice žije aktivním životem, ale produkuje při tom energii, pro řádné zaměstnance hotelu nepotřebnou. Proto se tito "nezávislí podnikavci" snaží neustále pozorovat lidi a hledají vhodnou chvíli, kdy by člověku mohli poskytnout jakoukoliv úsluhu a zinkasovat za ni svou platbu.

Kromě nich zasahují do této sféry služeb člověku i duše zemřelých, éterické bytosti, fantomy a další obyvatelé jemnohmotného světa. Ti všichni jsou připraveni za odpovídající odměnu komunikovat s člověkem.

Všechny takové bytosti jsou pro člověka neviditelné a je s nimi možné komunikovat jen skrze naše myšlenky a emoce, které jsou pro nás zatím rovněž neviditelné. Tak tomu chtěl majitel hotelu (Stvořitel), aby lidi neděsil vnější zjev a množství personálu hotelu, připraveného v každý moment člověku poskytnout pomoc nebo službu.

Kdo odpovídá na otázky?

Podle našeho modelu to probíhá následujícím způsobem: člověk vykoukne ze svého hotelového pokoje do chodby a optá se: "Existuje Bůh?", "Je člověk nekonečná bytost?", "Existuje život mezi smrtí a novým zrozením?", "Inkarnujeme se na tuto planetu, většinou střídavě jednou jako muž a podruhé jako žena, přibližně každých tisíc let?", "Je život mezi smrtí a novým zrozením stejně bohatý a pestrý, jako ten nynější?", "Budou dnes nám vládnoucí Lidé Zla ve svém životě mezi smrtí a novým zrozením od všech ostatních izolování - jakoby v samovazbě?", "Má můj současný život důležitý vyšší smysl?", anebo "Mohu sníst bez zdravotních následků tuto starou konzervu?", "Předepsal mně doktor na mé zdravotní problémy správný lék?", anebo "Miluje mě/Nemiluje mě?" a cokoliv dalšího, až po nejzažší mez svého vědomí!

Protože ti, kteří odpovídají, jsou pro nás neviditelní, člověk předpokládá, že odpověï přichází od majitele hotelu (Stvořitele) nebo od jeho nejbližších spolupracovníků. Bude to však nejspíš trochu jinak.

Nejčastěji na otázku odpoví ten, kdo právě stojí nejblíže dveřím vašeho hotelového pokoje. Kdo to bude, to pochopitelně záleží na tom, v jakém patře se právě nacházíte.

V nejvyšších patrech narazíte na vysoce kvalifikovaný personál, který bude odpovídat podle své vysoké kompetence. Lidé, vyzařující hodně etalonové energie (čistá božská energie), mohou počítat s tím, že na jejich dotazy budou odpovídat čistí duchové. Možná, že odpověï přijde dokonce i od někoho z vedení hotelu (apoštol, archanděl). K tomu už však člověk musí být velice váženým klientem, což se zatím bohužel týká málo koho z nás...

Žil-li člověk nepříliš počestně a byl plný negativních emocí (vyzařoval do svého okolí nízkou energii), znamená to, že byl přestěhován do nejnižších hotelových pater a jeho anděl strážný si odskočí během pracovní doby něco vyřídit, kdykoliv ho napadne. Co by se taky snažil! Mzda v čisté energii prakticky veškerá žádná. Zato neetalonové energie je spoustu. Z té však profitují jen "soukromí podnikatelé", tedy démoni. Hlídají si člověka a na každém kroku se ho snaží vyprovokovat k výbuchům negativní energie. Za dveřmi hotelového pokoje jsou přítomni prakticky stále a při dotazu do prázdné chodby jsou to právě oni, kdo mají nejčastěji připravenu tu nejrychlejší odpověï.

Někdy za dveřmi stojí duše zemřelého člověka, kterému zbyla ještě nějaká nedořešená pozemská záležitost a který netrpělivě čeká na chvíli, kdy bude moci příslušné osobě sdělit nějakou informaci. Někdy si chce z člověka prostě jenom vystřelit pro vlastní pobavení: vydává se za Boha nebo příslušníka mimozemské civilizace. Každý se přece rád pobaví na cizí účet!

Dosud jsme předpokládali, že se člověk dotazuje u vlastních dveří a nevolá si nikoho z konkrétních hotelových zaměstnanců. Přesto právě tímto způsobem by se, alespoň podle mnohých věšteckých příruček pro práci se siderickým kyvadlem, mělo postupovat. My na to máme úplně jiný názor. Je vysoce nepravděpodobné, že byste se poté, když vezmete do ruky své siderické kyvadlo (hvězdné kyvadlo) nebo virguli, soustředíte se a zadáte dotaz, přijde odpověï a po ní další, měli důvod se radovat, že kontakt s tím Nejvyšším je navázán. Myslíte, že Stvořitel právě postává u vašich dveří? Nejspíš zrovna nemá nic lepšího na práci...

Jestliže jste však cíleně povolali z hotelového personálu někoho zcela konkrétního (nejčastěji to bývá naše vyšší Já nebo náš anděl strážný), události se budou odvíjet podle trochu jiného scénáře. Zaplatili jste za jeho příchod příslušným množstvím vydané energie a přesvědčili jste se, zda člen hotelového personálu přichází jmenovitě na vaši žádost položením otázky: PŘÍSAHÁŠ, ŽE JSI MOJE VYŠŠÍ JÁ, anebo PŘÍSAHÁŠ, ŽE JSI MŮJ ANDĚL STRÁŽNÝ? A po kladné odpovědi následuje druhá otázka: VÍŠ ŽE ZA KŘIVOU PŘÍSAHU PROPADNEŠ PEKLU? Pokud to náš komunikační partner potvrdí, teprve pak se na něj obrátíte se svým dotazem. Poté, co jste obdrželi odpověï, je OPĚT třeba důsledně analyzovat za použití předchozí sekvence otázek, která se po každé přijaté odpovědi na položenou otázku stále opakuje, kdo vám to vlastně odpovídal a jaký měl záměr a úmysly. Tímto postupem dosáhneme informační přesnosti, blížící se sta procentům. Jediným chybujícím prvkem jsme v této komunikaci vždy pouze my sami! V případě, že do vaší komunikace vstoupí někdo jiný, koho jste nevolali, pak stačí důrazně říct, někdy i opakovaně: OKAMŽITĚ OPUSTE MŮJ KOMUNIKAČNÍ KANÁL! CHCI MLUVIT S TÍM A TÍM...

Do kontaktu s člověkem mohou vstupovat rozličné bytosti. Nejenom Bůh Otec. V každém případě je dobré vědět, s kým máte co do činění, a pak teprve rozhodnout o serióznosti získané informace. Může se totiž jednat o pouhý žert zlomyslných démonů nebo duchů zesnulých lidí, kteří se tím jen baví, ale dostávají takto dobře zaplaceno prostřednictvím vaší energie.

Potvrïte si, že jste se zkontaktovali se správnou bytostí. Pokud se vám podařilo navázat dobře fungující obousměrné spojení a používáte kyvadélko, virguli, automatické psaní či komunikujete přímo myšlenkami, prostě se přímo zeptáte. Na přímou otázku - POLOŽENOU POD PŘÍSAHOU - vám nikdo z bytostí jemnohmotného světa nebude lhát - taková jsou pravidla jemnohmotného světa, ustanovená samotným Stvořitelem. To ovšem neplatí pro černé mágy a psychotroniky! (Jak se jim úspěšně bránit se dozvíme v kurzu pro pokročilé v dalších částech tohoto článku a v našich dalších na něj navazujících instruktážních příručkách pro vysoce pokročilé).

Odpoví-li vám bytost, že spojení je navázáno, donute ji VŽDY přísahat, často i opakovaně, že je tím, zač se vydává. Učiní-li tak, můžete si být jisti, že vaše dotazy směřují ke správnému adresátovi. Hlavně se nestyïte! Je sice pravda, že čistým duchům je tato prověrka krajně nepříjemná, ale pro vás je vždy lepší způsobit menší trapas, než riskovat, že se stanete obětí nečistých sil. Pokud máte jistotu, že komunikujete s tím, koho jste žádali, pak za každou obdrženou informaci ze srdce poděkujte! Je vhodné se na začátku i po skončení pomodlit.

Otče náš, jenž jsi na Nebesích,
posvě se Jméno tvé,
přijï Království tvé,
buï Vůle tvá
jak na Nebi, tak i na Zemi.
Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes
a odpus nám naše viny,
jako(ž) i my odpouštíme těm,
kteří se na nás provinili.
A chraň nás od Zlého,
od našeho nižšího Já.
Kdybychom přesto propadli pokušení
pomoz nám najít cestu zpátky k Tobě.
[Nebo tvé je království i moc i sláva navěky.]
Amen.


Pro duchovně a mravně dospělé najdeme hluboký výklad skutečného významu pro lidstvo posvátné modlitby OTČENÁŠ z hlediska vyšší duchovní vědy zde:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013110020

Tolik slavný ruský psychotronik Alexander Svijaš ve své průlomové knize, určené pro nejširší civilní veřejnost "JAK ZÍSKÁVAT INFORMACE Z JEMNOHMOTNÉHO SVĚTA". Autor ve své knize radí nejen jak si z jemnohmotného světa správně vybrat partnera k rozhovoru, ale také jakým způsob od něj získat potřebné informace, jak si ověřit důvěryhodnost získané informace, dále jak například postupovat při nácviku automatického psaní, jak se chránit před negativními vlivy a další důležité rady. Brožovanou knihu v rozsahu 279 stran a ceně 198 Kč si můžete objednat na adrese nakladatelství LOTT, s.r.o., Petržílkova 2488, 158 00 Praha 5, e-mail: lott@lott.cz. Viz:

Alexandr Svijaš: JAK ZÍSKÁVAT INFORMACE Z JEMNOHMOTNÉHO SVĚTA

Zdroj: časopis MEDIUM č. 9/20031. PROVĚŘME SI PRAVDIVOST TÉTO FOTOGRAFIE


Na fotografii je významný agent ruského KGB, dědičný vlastizrádce, po desetiletí úhlavní zemský škůdce + nejoblíbenější politik, (NEvlastizrádce a pětinásobný politický vězeň ruské okupace Petr Cibulka je po desetiletí masmediálně nejméně oblíbený občan!) vůdce ODS - ministr financí - předseda vlády - předseda parlamentu - president - velitel armády Václav Klaus se svým dlouholetým ruským řídícim důstojníkem KGB Alexandrem Rebjonkem (druhý zleva). Fotografie - zveřejněná pouze 1x - je z 18.04.2003...

ODPOVĚZME SI NA OTÁZKU, KTERÁ ZNÍ: PROČ BY TO MĚLO BÝT NA NIŽŠÍCH ÚROVNÍCH JINAK??? PROČ!!!

A http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005052102

B http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

C http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051101

D http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013010023

TEĎ UŽ STAČÍ VZÍT SI DO SVÉ PRACOVNÍ RUKY SVOJE INFORMAČNÍ SIDERICKÉ KYVADLO, COŽ MŮŽE BÝT I OBYČEJNÁ KANCELÁŘSKÁ SPONKA, ZAVĚŠENÁ NA 20 - 30 cm NITĚ, ROZHODNOUT SE, JAKÝ POHYB KYVADLA BUDE ZNAMENAT ANO A JAKÝ BUDE ZNAMENAT NE - NEJSNADNĚJŠÍ JE URČIT SI PRO ANO KÝVAVÝ POHYB KYVADLA OD SEBE A K SOBĚ A PRO NE PAK KÝVAVÝ POHYB KYVADLA NAPRAVO A NALEVO - A PAK SE V MYŠLENKÁCH CO NEJLÉPE SOUSTŘEDIT NA SVÉHO KOMUNIKAČNÍHO PARTNERA A POLOŽIT MU SVOJI PRVNÍ OTÁZKU:

Volám (vždy v naprostém vnějším i vnitřním klidu a při dobrém soustředění) svoje vyšší Já (Volám svého anděla strážného), jsi zde?

Nepolevuji v soustředění na svého partnera a sleduji pohyb kyvadla.

Pokud znamená pohyb kyvadla ANO, položím hned druhou otázku: Přísaháš že jsi moje vyšší Já: (můj anděl strážný?)

Pokud znamená pohyb kyvadla ANO, položím další otázku: Víš že za křivou přísahu propadneš Peklu?

Pokud opět pohyb kyvadla znamená ANO, mohu položit poslední kontrolní otázku: Přísaháš že držím v ruce tužku/pravítko/lžičku...?

Pokud je odpověï opět správná, můžeme začít klást otázky, které nás opravdu zajímají (otázky musí být stručné a jednoznačné, aby na ně mohlo být odpovězeno ANO nebo NE) a mezitím co nejčastěji klást i kontrolní otázky. Za každou odpověï upřímně poděkujeme. Předtím i potom je vhodné se pomodlit.

Pokud náš komunikační partner nereaguje anebo odpovídá špatně, postupujte přesně podle výše uvedeného návodu Alexandera Svjaše a pokus opakujte znovu a znovu, až navážete požadované spojení.

Pro začátek si odpovězme na tyto základní otázky, které je možno rozdělit na části:

Má Petr Cibulka pravdu, když tvrdí, že naše západní euroatlantická civilizace, civilizace individuální lidské svobody a individuální lidské zodpovědnosti, je dnes ve skryté celoplanetární válce na život a na smrt se dvěma nelidskými totalitními otrokářskými velmocemi (když obě tyto otrokářské velmoci naše dnešní západní civilizace svým vztahem k člověku, jako suverénní svobodné a zodpovědné duchovní a mravní lidské bytosti, řádově převyšuje), právními nástupci mongolského Džingischánova impéria, Ruskem a Čínou a ve skryté občanské válce s garniturami jejich užitečných idiotů, infiltrovaných do všech rozhodujících pozic našeho demokratického Západu, kteří nám dnes za ruské a čínské drogové miliardy vládnou a kteří sami budou po použití ruskými tajnými službami s lehkým srdcem odloženi stejně, jako jsou jejich užiteční idioti po použití odloženi vždycky? ANO - NE

Má Petr Cibulka pravdu, když desítky let tvrdí, že nám na všech důležitých místech vládne pouze vlastizrádný zločinecký výkvět naprosté kriminální spodiny, navlečené narychlo do fraků, talárů a policejních uniforem, všichni z ultra zločineckých ruských tajných služeb KGB/GRU, které už totálně zpustošily Rusko a teï se cpou zotročit a vyžrat Evropu, kterých je dnes u nás už téměř 178.000? ANO - NE

Má Petr Cibulka pravdu, když tvrdí, že totální rozkradení národních majetků Moskvou zotročených zemí, ožebračení jejich občanů a nesplatitelné zadlužení u bank KGB/GRU na desítky generací je VOJENSKOPOLICEJNÍ OPERACE, řízená Moskvou a provedená a masmediálně krytá jejich užitečnými idioty, dědičnými vlastizrádci? ANO - NE

Položme si (někteří z našich českých spoluobčanů) i tuto otázku: Pokud už jsem vlastizrádný fízl některé z ruských zločineckých tajných služeb, je pro mě osobně výhodné, abych, jako jejich užitečný idiot, který bude jimi po použití odložen, ve své činnosti proti západní společnosti individuální lidské svobody a individuální lidské zodpovědnosti dál v ruské režii pokračoval a dál napomáhal ruským zločineckým tajným službám ve zničení této společnosti svobody a zodpovědnosti a místo ní k nastolení stejného nelidsky barbarského otrokářského státu, jako je dnešní Rusko, kde "svobodný ruský občan", pouhý otrok v roli tažného dobytka, nerozhoduje, jako pouhé inventární číslo, absolutně o ničem? ANO - NE

Pracuje Petr Cibulka pro nějakou tajnou službu nebo jinou zločineckou státní či nestátní organizaci? ANO - NE

Podaří se vládnoucím zločincům Petra Cibulku koupit nebo zastrašit? ANO - NE

Zemře Petr Cibulka v boji za Pravdu a Spravedlnost nezlomen? ANO - NE

Má Petr Cibulka pravdu, když nás desítky let žádá o maximální podporu v boji za Pravdu a Spravedlnost a je naší maximální podpory v tomto boji hoden? ANO - NE

Je Petrem Cibulkou vedená politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net opravdu jedinou politickou stranou na celostátní úrovni, jenž nepracuje pro ruské totalitní tajné služby jako jejich potěmkinovská "demokratická stafáž"? ANO - NE

Má politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net opravdu nejlepší protikriminální program, schopný změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak? ANO - NE

Měli bychom politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net podpořit v každých volbách svým hlasem? ANO - NE

Měli bychom politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net podpořit v každých volbách svojí kandidaturou jako nezávislí kandidáti, vázaní pouze povinností jeji nejlepší protikriminální program vybojovat, aby na jejich kandidátkách nebylo 100% ruských fízlů, jako je tomu u všech ostatních politických stran? ANO - NE

Měli bychom politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net podpořit v každých volbách svou placenou účastí ve volební komisi a hlídáním volební místnosti přes noc, abychom tak zabránili pravidelnému zfalšování každých voleb? ANO - NE

Jsou každé české (evropské) volby vládnoucími RUSKO-českými ultra kriminálními vlastizrádnými zločinci KGB/GRU až k nepoznání zfalšovány neveřejným počítačovým sečítáním odevzdaných hlasů? ANO - NE

Potřebuje politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net pro vítězství svého nejlepšího protikriminálního programu podporu dalších lidí, kteří jsou odhodlání tento program vybojovat, umí pracovat se siderickým informačním kyvadlem a není možné je koupit ani zastrašit? ANO - NE

Jsem i já tímto člověkem, který je dostatečně odhodlán tento nejlepší protikriminální program všemi silami vybojovat, umí pracovat se siderickým informačním kyvadlem a není možné ho koupit ani zastrašit? ANO - NE

Pokud jsem člověkem, který je dostatečně odhodlán tento nejlepší protikriminální program všemi silami vybojovat, umí pracovat se siderickým informačním kyvadlem a není možné ho koupit ani zastrašit, měl bych usilovat o co nejužší pracovní spolupráci s politickou stranou Volte Pravý Blok www.cibulka.net, abych jí v tomto boji pomohl? ANO - NE

Je pravda, že BIS=KGB/GRU všechny poštovní a mailové kontakty na politickou stranou Volte Pravý Blok www.cibulka.net zablokovala, aby se s ní nemohl nikdo z nových sympatizantů kontaktovat a pomoci jí její protikriminální program vybojovat? ANO - NE

Jsou BIS=KGB/GRU zablokována i obě oficiální telefonní čísla politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net 605230238 a 608215455, aby se s ní nemohl nikdo z nových sympatizantů kontaktovat a pomoci jí její protikriminální program vybojovat? ANO - NE

Měli bychom politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net podpořit stálým bankovním příkazem platby 100,-Kč měsíčně ve prospěch jejího volebního konta 178559100/0300? ANO - NE

Jsou BIS=KGB/GRU zablokovány i platby ve prospěch volebního konta politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net 178559100/0300? ANO - NE

Pokud jsem už nějaké platby v minulosti či přítomnosti ve prospěch volebního konta politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net 178559100/0300 učinil nebo je stálým bankovním příkazem činím, měl bych podat na Policii ČR nebo na Státní zastupitelství trestní oznámení na "neznámého pachatele", který krade peníze poslané bankovním převodem, protože adresát těchto peněz žádné peníze na svoje konto nedostal? ANO - NE

Velké poděkování politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net za obdržené - ale i ty neobdržené, ale BIS=KGB/GRU zadržené - finanční dary na naši politickou činnost a KONTROLNÍ SEZNAM VŠECH DÁRCŮ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013010017


Pokud jsem v minulosti poslal politické straně Volte Pravý Blok www.cibulka.net doporučený dopis s dodejkou - nejlépe EMS s pojištěním na 30.000,-Kč, například se svým souhlasem s volební kandidaturou nebo na podporu presidentské kandidatury Petra Cibulky - a nejsem fízl BIS=KGB/GRU - měl bych podat na Policii ČR nebo na Státní zastupitelství trestní oznámení na "neznámého pachatele", který krade doporučené dopisy, (podkud pošta dodala odesilateli dodejku, podepsanou Petrem Cibulkou, pak jeho podpis BIS=KGB/GRU zfalšovala), protože adresát těchto dopisů žádné dopisy od takových lidí - NEfízlů BIS=KGB/GRU - už mnoho let nedostal? ANO - NE (Pokud by Policie ČR a Státní zastupitelství nevěděli, jaké trestné činy "neznámý pachatel" tímto svým jednáním spáchal, což lze od nich s důvěrou očekávat, jedná se o trestný čin maření voleb (§ 351 TZ) a trestný čin porušení listovního tajemství (§ 182, § 239 a § 240 TZ), protože dopisy s nepřátelským obsahem nebo dopisy od fízlů BIS=KGB/GRU nám "neznámý pachatel" nechává běžně doručit!)

Velké poděkování politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net za doručené - ale i ty nedoručené, ale BIS=KGB/GRU zadržené - dopisy EMS na podporu naši činnosti a KONTROLNÍ SEZNAM VŠECH ODESILATELŮ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013010009


PS. Na závěr si nezávazně prověřte siderickým informačním kyvadlem z hlediska své vlastní bezpečnosti okruhy osob, se kterými se pracovně, společensky nebo v rámci rodiny stýkáte (plus svého ošetřujícího lékaře i stomatologa - mikročipy BIS=KGB/GRU ve vlastních zubech s baterií na 5 let mohou být velice nebezpečné...!!!), tyto výsledky si zapište a čas od času je překontrolujte. Pokud vaše výsledky nepotvrdí svým siderickým informačním kyvadlem nezávisle na sobě alespoň dvě další osoby, které vám vychází jako naprosto důvěryhodné, k dosaženým výsledkům přihlížejte pouze orientačně, jen pro svoji vlastní vnitřní potřebu.

PSS. Práci se siderickým informačním kyvadlem kategoricky odsuzují pouze fízlové, kteří se siderickým informačním kyvadlem pracují ze všech nejvíce


PRO ZAČÁTEK MŮŽEME SVOJE UMĚNÍ TRÉNOVAT A TŘÍBIT NA JMÉNECH VEŘEJNĚ NEJZNÁMĚJŠÍCH PŘEDSTAVITELŮ ELITY VLÁDNOUCÍ VLASTIZRÁDNÉ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACIE KGB/GRU A TÍM SOUČASNĚ I NA JMÉNECH NEJZNÁMĚJŠÍCH OSOBNOSTÍ ČESKÉ POLISTOPADOVÉ (POST) KOMUNISTICKÉ TOTALITNÍ KRIMINÁLNÍ POLITIKY, JEJICHŽ TVÁŘE DOBŘE ZNÁME - COŽ JE PRO PŘESNOST DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ VELICE DŮLEŽITÉ - A JEJICHŽ JMÉNA NAJDEME V NÁSLEDUJÍCÍCH VŠEVYPOVÍDAJÍCÍCH DOKUMENTECH:

Proč "naši" RUSKO - čeští mocní a vlivní kriminální politici a jejich novináři, vše KGB/GRU, tak nenávidí práva a svobody, které si občané proti politikům vybojovali už před 100 lety v USA: NEJVYŠŠÍ VLÁDNÍ KRIMINALITA: Tajná Zpráva o masovém rozkradení českého národního majetku populárním ruským vražedným tandemem nejvyšší satanské "Pravdy a Lásky" KGB-GRU a jejich NEJSPOLEHLIVĚJŠÍMI vládními a bankovními strukturami dnešní ČR!!! UVEDENO JMENOVITĚ!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)

A) http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011031903
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005101101

JAK FUNGUJE FEDERÁLNÍ ZÁKON O ODVOLACÍCH VOLBÁCH V USA: Máš vážný důvod být nespokojen se svým starostou, soudcem, šerifem, poslancem, kongresmanem nebo guvernérem? Jsi-li občan a daňový poplatník, tak neztrácej čas, posbírej potřebný počet podpisů pro vypsání odvolacích voleb a vyměň ho!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005

ZÁKLADNÍ PŘEHLED VLASTIZRÁDNÝCH "BÍLÝCH KONÍ" RUSKO - ČESKÉ GUBERNIÁLNÍ KRIMINÁLNÍ AGENTURY KGB/GRU, NASAZENÝCH PO ROCE 1989 V ČESKÉ POLITICE, KTERÉ JIM ZE SVÝCH JIMI DOKONALE VYKRADENÝCH KAPES VÍCE NEŽ KRÁLOVSKY PROTI SOBĚ PLATÍME:

RUSKO - ČEŠTÍ PRESIDENTI (POST) KOMUNISTICKÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU VČERA, DNES A ZÍTRA A JEJICH DODNES NEPOTRESTANÉ ZLOČINY, SPÁCHANÉ NA NEVINNÝCH!!!! Podrobnosti viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060105


VLASTIZRÁDNÍ RUSKO - ČEŠTÍ PŘEDSEDOVÉ VLÁD KGB/GRU (POST) KOMUNISTICKÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU A JEJICH NESČETNÉ DODNES NEPOTRESTANÉ ZLOČINY, SPÁCHANÉ NA NEVINNÝCH!!!! Podrobnosti viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012100137


NÁROD SOBĚ: Soutěž pro všechny, kdo už ovládají siderické (hvězdné) informační kyvadlo: ZNÁTE JAKOUKOLIV POLITICKOU STRANU S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ - NEBO POLITIKA OD ROKU 1989 DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY NA PRESIDENTSKÉ NEBO VLÁDNÍ ÚROVNI - ANEBO CELOSTÁTNĚ POPULÁRNÍHO NOVINÁŘE - NEBO "NAŠIMI" DNEŠNÍMI RUSKO-ČESKÝMI MASMÉDII KGB/GRU PROPAGOVANÉ OSOBNOSTI Z JAKÉKOLIV OBLASTI A Z JAKÉKOLIV ČÁSTI NAŠÍ PLANETY - KTEŘÍ NEPRACUJÍ PRO RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY? NAJDĚTE TAKOVÉ A BUDETE ODMĚNĚNI JAKO PRVNÍ, PROTOŽE TO SE ZATÍM JEŠTĚ NIKOMU Z TISÍCŮ ÚČASTNÍKŮ TÉTO SOUTĚŽE ZA ŘADU LET NEPODAŘILO!!! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092102
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007051901

NAŠE TŘI ZÁKONY, KTERÉ SNADNO A RYCHLE ZMĚNÍ "NÁŠ" DNEŠNÍ RUSKO-ČESKÝ GUBERNIÁLNÍ KRIMINÁLNÍ STÁT FÍZLOKRACIE KGB/GRU - VE KTERÉM JE UŽ OD ROKU 1945 ZLO ODMĚŇOVÁNO A DOBRO TRESTÁNO - V JEHO PRAVÝ OPAK!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111706DALŠÍ STUPNĚ PSYCHOTRONICKÉHO VÝCVIKU NA NAŠÍ NEKONEČNÉ CESTĚ K LIDSKÉ DOKONALOSTI NAJDEME V DÍLE RUDOLFA STEINERA A VE ZJEDNODUŠENÉ A REDUKOVANÉ PODOBĚ ZDE:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009032201
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006091703
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011080029
F) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006101101

Doporučená kniha: Howard F. Batie: LÉČÍME ENERGIÍ: PŘEHLED NEJÚČINNĚJŠÍCH METOD PRO ZAČÁTEČNÍKY Viz:
A) http://www.antikvariat-5d.cz/searchSimpleResult.aspx?q=l%u00e9%u010d%u00edme+energi%u00ed&cmid=1
B) http://muj-antikvariat.cz/hledani?q=L%C3%89%C4%8C%C3%8DME+ENERGI%C3%8D&search_sub=HledatV naší další politické praxi se jedná o zvládnutí následujícího základního psychotronického bojového manuálu:

POLITIKA: NÁŠ ČAS PŘICHÁZÍ! NASTÁVÁ ČAS RYTÍŘŮ JEDY, DUCHOVNÍCH MISTRŮ SVĚTELNÉHO MEČE! Buïme v tomto věčném boji světla s temnotou - v boji vedeném VŠEMI prostředky - každý svým vlastním duchovním mistrem, vojevůdcem, armádou, zpravodajskou službou, mečem i štítem: Psychotronické útočné a obranné zbraně v naší každodenní politické praxi a jak je můžeme ve vyšším boji Dobra se Zlem nejlépe používat!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php cisloclanku=2006091703

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006121401ZÁKLADY BEZKONTAKTNÍ SEBEOBRANY PRO PSYCHOTRONICKY GRAMOTNÉ:
0)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014100253
A) https://www.youtube.com/watch?v=80-TffbTuWg
B) https://www.youtube.com/results?search_query=BEZKONTAKT+SEBEOBRANA
C) БЕСКОНТАКТНЫЙ БОЙ:
https://www.youtube.com/watch?v=qPkohZOODME

D) ВОИНЫ МИРА: РУССКИЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ БОЙ:
https://www.youtube.com/watch?v=UK1tMcjrXS8
E) Бесконтатный бой: Элитные техники боевых искуств:
https://www.youtube.com/watch?v=0zvvVCm_G-4&list=PL86912294E43E86C1

F) ВСЯ правда о безконтакте. Часть 1
https://www.youtube.com/watch?v=tIAYkwiwao0

G) Вся правда о безконтакте. Часть 2.
https://www.youtube.com/watch?v=paGkpUmaT18

H)
Вся правда о безконтакте. Часть 3.
https://www.youtube.com/watch?v=-Lmen6AnYjg
I) Вся правда о безконтакте. Часть 4.
https://www.youtube.com/watch?v=kyj2aydXvNY

J) Бесконтактный Бой Научные Основы
https://www.youtube.com/watch?v=xAB69A8RZf0
K) ЦиГун - мастер ЦиГун показывает способности
https://www.youtube.com/watch?v=xAB69A8RZf0

NÁŠ HROMADNÝ MAIL, JEHOŽ ROZESÍLÁNÍ NÁM
PROTIOBČANSKÉ, PROTINÁRODNÍ A PROTISTÁTNÍ
SDRUŽENÍ BIS=KGB/GRU DNES ZABLOKOVALO:
"PŘÍSNĚ ODTAJNĚNÁ POLICEJNÍ, VOJENSKÁ,
ŠPIONÁŽNÍ A POLITICKÁ PSYCHOTRONIKA...!!!
"
Prosíme o INTENZIVNÍ šíření následujícího mailu,
za což každému v vás z celého srdce  děkujeme!!!

***
Existence psychotroniky - a to jeste pouze te civilni, s absolutnim vyloucenim sebemensi zminky o existenci komunisticke vojenske, policejni a spionazni psychotroniky - byla v post komunistickem a pre totalitnim RUSKO-Cesko-Slovensku obcanum odtajnena - po desetiletich toho nejprisnejsiho statobezpecnostniho utajeni - poprve (a naposledy!!!) v roce 1990 Ceskoslovenskou televizi. Viz:
https://www.youtube.com/results?search_query
=P%C5%98%C3%8DSN%C4%9A+ODTAJN%C4%9AN
%C3%81+PSYCHOTRONIKACo bychom meli o psychotronice dale urcite znat:

PRUMYSLOVOU REVOLUCI V PSYCHOTRONICKE VALCE
K OTROKARSTVI VYSSIHO RADU: TAJNE ZBRANE
NA OVLADANI LIDSKE MYSLI: SVETOVA VALKA PROTI NAM
UZ DAVNO ZACALA


TOTALITNI CELOSVETOVA GENOCIDA TADY A TED:
PSYCHOTRONICKA VYHLAZOVACI OBCANSKA VALKA
MEZI UTOCICIMI ARMADAMI LIDI ZLA
A BRANICIMI SE LIDMI DOBRA...!!!Po tomto prvnim a poslednim osvetovem "psychotronickem" serialu Ceskoslovenske televize se vsak na natlak KGB/GRU za psychotronikou, i tou civilni a nejenom ceskou, na temer ctvrt stoleti opet zavrely ve vsech zapadnich masmediich KGB/GRU veskere existujici dvere. Zda se ze na vecne casy a nikdy jinak...

Naprosto totozna situace byla v "novem demokratickem olympijskem Rusku" stareho KGB. A to az do roku 2012/2013. Pak najednou - bezpochyby na rozkaz - byla ruska sekce YOU TUBE zavalena dokumenty do te doby nejprisneji utajovane ruske policejni, vojenske, spionazni a politicke psychotroniky. Rusko tak predvedlo svoji zdrcujici psychotronickou vojenskou, policejni a spionazni prevahu nad celym svetem, kterou ma Satanska Rise Zla Rusko nad celym nevidicim a neslysicim svetem uz po mnoho generaci, kdyz ruska armada a jeji spionaz vyuzivala sluzeb jasnovidnych zidovskych rabinu uz nejmene pred 150-200 lety...!!! Kdo neveri, dukazy jsou k disposici zde - viz:
http://www.heureka.cz/?h[fraze]=TAJN%C3%89+SLU%C5%BDBY+A+PARAPSYCHOLOGIE&min=&max=&o=3. Svet najednou mohl na vlastni oci uvidet - kdyby ovsem o doposud nejprisneji utajovane ruske informace projevil sebemensi zajem - vsechno to, co doposud znal pouze z filmu Star Wars v provedeni duchovnich mistru Radu Rytiru Jedi, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013120017, anebo z fenomenalniho petidilneho serialu SCANNERS, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013120018. Podivejme se napriklad na dnesni bezne metody "bezkontaktniho" boje teroristickych oddilu ruske vojenske spionaze GRU SPECNAZ a ruskych specialnich policejnich jednotek, odvozene od prastareho bojoveho umeni davnych japonskych samuraju! Viz jeden z nescetnych neuveritelnych filmovych dokumentu, ktery v zadne "nasi" RUSKO-euro-americke televizi KGB/GRU urcite nikdy neuvidime:
https://www.youtube.com/watch?v=mKTrwqd3nEU

Miniatura


OBRANA PROTI SATANSKYM KGB/GRU A JEJICH RUSKE MAFII,
ZAPADNIM POLITIKUM, GENERALUM A NOVINARUM JE ZDE:

1. https://www.youtube.com/channel/UC36ttB463khKzs7LEe21wOw/videos?view=0&flow=grid&view_as=subscriber&sort=da

2. https://www.youtube.com/user/PravyBlok/VIDEOSProtoze nelze ocekavat, ze by zapadni masmedia a politici KGB/GRU zmenili svoje embargo na informace o psychotronice a jejich nekonecnych moznostech, kdy psychotronika muze v dobrych rukou slouzit lidem - a to i NA NEOMEZENOU VZDALENOST - a ve spatnych rukou je zabijet (vetsina masmedialne znamych lecitelu dela v rezii KGB/GRU jedno i druhe!!!), kdyz nejucinejsi obranou je vzdy modlitba, je nezbytne v ramci nutne sebeobrany existujici politicke a masmedialni embargo prekonat cestou tradicniho protitotalitniho samizdatu, protoze...

Vzhledem k tomu, ze oblast psychotroniky je tak nekonecna, jako je nekonecna samotna psychotronika, kdyz nejvetsim "psychotronikem" je Buh, vybrali jsme z ruskeho YOU TUBE pouze její nejuzsi ale pro nas nejnebezpecnejsi segment (a zpusoby jak se ucinne branit) a i tento segment jsme rozdelili pro lepsi prehlednost do sedmi casti:

1) SOVETSKA A RUSKA VOJENSKA, POLICEJNI, SPIONAZNI A POLITICKA PSYCHOTRONIKA BEZ CENZURY No. 1, aneb VSECHNO, CO PRED NAMI "NASI" ZAPADNI POLITICI, GENERALOVE A JEJICH PUBLICISTE VE SLUZBACH SATANSKYCH RUSKYCH KGB/GRU PO GENERACE NEJPRISNEJI TAJILI, ABY TO PROTI NAM MOHLI SAMI BEZTRESTNE POUZIVAT: "ПСИХОТРОНИКА" (PSYCHOTRONIKA) (vsechny video dokumenty k volnemu stazeni a dalsimu svobodnemu sireni jsou v ruskem originale!):
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9F
%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9E
%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90


2) SOVETSKA A RUSKA VOJENSKA, POLICEJNI, SPIONAZNI A POLITICKA PSYCHOTRONIKA BEZ CENZURY No. 2, aneb VSECHNO, CO PRED NAMI "NASI" ZAPADNI POLITICI, GENERALOVE A JEJICH PUBLICISTE VE SLUZBACH SATANSKYCH RUSKYCH KGB/GRU PO GENERACE NEJPRISNEJI TAJILI, ABY TO PROTI NAM MOHLI SAMI BEZTRESTNE POUZIVAT: "ПСИХОТРОННОЕ ОРУЖИЕ" (PSYCHOTRONICKE ZBRANE) (vsechny video dokumenty k volnemu stazeni a dalsimu svobodnemu sireni jsou v ruskem originale!):
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9F
%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE
%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D1%80%D1%83
%D0%B6%D0%B8%D0%B5


3) SOVETSKA A RUSKA VOJENSKA, POLICEJNI, SPIONAZNI A POLITICKA PSYCHOTRONIKA BEZ CENZURY No. 3, aneb VSECHNO, CO PRED NAMI "NASI" ZAPADNI POLITICI, GENERALOVE A JEJICH PUBLICISTE VE SLUZBACH SATANSKYCH RUSKYCH KGB/GRU PO GENERACE NEJPRISNEJI TAJILI, ABY TO PROTI NAM MOHLI SAMI BEZTRESTNE POUZIVAT: "ПСИХОТРОННАЯ ВОЙНА" (PSYCHOTRONICKA VALKA) (vsechny video dokumenty k volnemu stazeni a dalsimu svobodnemu sireni jsou v ruskem originale!):
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9F
%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9E
%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF+%D0%92%D0%9E%D0%99
%D0%9D%D0%90+-+%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E
%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95+
%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%AB


4) SOVETSKA A RUSKA VOJENSKA, POLICEJNI, SPIONAZNI A POLITICKA PSYCHOTRONIKA BEZ CENZURY No. 4, aneb VSECHNO, CO PRED NAMI "NASI" ZAPADNI POLITICI, GENERALOVE A JEJICH PUBLICISTE VE SLUZBACH SATANSKYCH RUSKYCH KGB/GRU PO GENERACE NEJPRISNEJI TAJILI, ABY TO PROTI NAM MOHLI SAMI BEZTRESTNE POUZIVAT: "ПСИХОТРОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ" (PSYCHOTRONICKY TERORISMUS) (vsechny video dokumenty k volnemu stazeni a dalsimu svobodnemu sireni jsou v ruskem originale!):
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9F
%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9E
%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99+%D0%A2%D0%95%D0%A0
%D0%A0%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%9C+-+%D0%9F
%D0%A1%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A0%D0%9E
%D0%A0


5) SOVETSKA A RUSKA VOJENSKA, POLICEJNI, SPIONAZNI A POLITICKA PSYCHOTRONIKA BEZ CENZURY No. 5, aneb VSECHNO, CO PRED NAMI "NASI" ZAPADNI POLITICI, GENERALOVE A JEJICH PUBLICISTE VE SLUZBACH SATANSKYCH RUSKYCH KGB/GRU PO GENERACE NEJPRISNEJI TAJILI, ABY TO PROTI NAM MOHLI SAMI BEZTRESTNE POUZIVAT: "КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПСИХОТРОННОГО ОРУЖИЯ" (JAK SE PSYCHOTRONICKYM ZBRANIM BRANIT) (vsechny video dokumenty k volnemu stazeni a dalsimu svobodnemu sireni jsou v ruskem originale!):
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9A
%D0%90%D0%9A+%D0%97%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A2
%D0%98%D0%A2%D0%AC%D0%A1%D0%AF+%D0%9E%D0%A2+
%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%A0
%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%9E
%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%98%D0%AF


6) SOVETSKA A RUSKA VOJENSKA, POLICEJNI, SPIONAZNI A POLITICKA PSYCHOTRONIKA BEZ CENZURY No. 6, aneb VSECHNO, CO PRED NAMI "NASI" ZAPADNI POLITICI, GENERALOVE A JEJICH PUBLICISTE VE SLUZBACH SATANSKYCH RUSKYCH KGB/GRU PO GENERACE NEJPRISNEJI TAJILI, ABY TO PROTI NAM MOHLI SAMI BEZTRESTNE POUZIVAT: "БЕЗКОНТАКТ" (BEZKONTAKTNI VALKA TERORISTICKYCH JEDNOTEK RUSKE VOJENSKE SPIONAZE GRU SPECNAZ) (vsechny video dokumenty k volnemu stazeni a dalsimu svobodnemu sireni jsou v ruskem originale!):
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%91
%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0
%D0%BA%D1%82


7) SOVETSKA A RUSKA VOJENSKA, POLICEJNI, SPIONAZNI A POLITICKA PSYCHOTRONIKA BEZ CENZURY No. 7, aneb VSECHNO, CO PRED NAMI "NASI" ZAPADNI POLITICI, GENERALOVE A JEJICH PUBLICISTE VE SLUZBACH SATANSKYCH RUSKYCH KGB/GRU PO GENERACE NEJPRISNEJI TAJILI, ABY TO PROTI NAM MOHLI SAMI BEZTRESTNE POUZIVAT: "Психотронное оружие Смирнова" (POLITICKA PSYCHOTRONIKA / PSYCHOTRONICKE ZBRANE V "DEMOKRATICKE" POLITICE: TOTALNI PSYCHOTRONICKA TELEVIZNI MANIPULACE VYSLEDKU KAZDYCH NASICH "SVOBODNYCH A DEMOKRATICKYCH" POST/PRE TOTALITNICH VOLEB!!!) (vsechny video dokumenty k volnemu stazeni a dalsimu svobodnemu sireni jsou v ruskem originale!):
https://www.youtube.com/watch?v=yiug0dF8H5w


Психотронное оружие
(профессор Игорь Смирнов)


Publikováno 3. 3. 2013

О нем не знает практически никто. Один из видов психотронного оружия.

Алгоритм позволяет встроить любую картинку в любой более или менее продолжительный видеоряд. Скрытое изображение встраивается в видеозапись и оно появляется в нем частями. Например, в передаче закодирован портрет человека. Это значит, что вначале зашифрован глаз, потом лоб, в конце появляется ухо. Через 12 минут в подсознании зрителя создается цельный образ.
Если фрагмент короче — внушение не сработает. Совершенно незнакомый человек, чей портрет был зашифрован в диспарантном видео при первой же встрече вызовет симпатию (
или антипатию). Его образ прочно засел в голове. Он — родной!
(!!!) С помощью подобного внушения очень легко завоевать симпатии зрителей, например, во время выборов...!!!

AUTENTICKÝ RUϟϟKÝ TOP DOKUMENT: PSYCHOTRONICKÝ TEROR
RUϟϟKÝCH KGB/GRU PROTI NÁM A "NAŠE" = JEJICH TELEVIZE:
OTEC RUϟϟKÝCH PSYCHOTRONICKÝCH ZBRANÍ AKADEMIK SMIRNOV VYSVĚTLUJE,
PROČ V DNEŠNÍ DOBĚ ULTRA - SATANSKÉ RUϟϟKÉ KGB/GRU
NEMOHOU NIKDY A NIKDE - S VÝJIMKOU TOTALITNÍ KOMUNISTICKÉ ČÍNY
- PROHRÁT ŽÁDNÉ TZV. "DEMOKRATICKÉ" VOLBY...!!! Viz:

Методика ввода маскированного изображения в видеоматериал реализована также программно через компьютер. В отличие от 25-го кадра декодировать, т.е. распознать скрытые изображения практически невозможно.
Никакими существующими способами, кроме разработанного специалистами декодера, выявить это изображение не удается. Декодировать эту информацию очень и очень сложно. Поймать за руку тех, кто пользуется подобными методами практически — нереально...

Создателем этой технологии был профессор Игорь Смирнов
Celý článek... | Autor: Petr Cibulka | Počet komentářů: 21259 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

AKTUALITY

* ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME 1.RUSKO A JEHO AGENTY A MÁLO KDY SE SPLETEME! PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA KREMLU A JEHO RUSKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PROTI NÁM!

Vydáno dne 03. 01. 2011 (58467 přečtení)

RUSKÉ DROGY
PROTI SVĚTU!

Přísně tajné!


RUSKÁ STRATEGIE:
NEJLEPŠÍ VÁLKA JE TA

O NÍŽ NAPADENÝ NEVÍ
PROTOŽE SE
AGRESI
NEMŮŽE BRÁNIT...!!!
ABYCHOM SE UBRÁNILI
PAK MUSÍME VĚDĚT:


Motto:

Zotročení k nám přichází samo...,
ale za svobodu je třeba bojovat!!!

Na účinnou obranu svých zbylých svobod a práv bychom se proto měli už dnes velice dobře připravit dosažením plné psychotronické gramotnosti = relativní vševědoucnosti jako základu úspěšné obrany, čímž dosáhneme mimořádně snadno, rychle a velice levně rozhodující informační převahu nad ultra satanskými ruϟϟkými KGB/GRU a jejich poziční a vlivovou agenturou užitečných idiotů Moskvy, ovládajících dnes celý náš Západ, protože se bohužel nacházíme v předpolí daleko nejagresivnějšího státu na světě, barbarského Džingischánova Satanského Impéria Zla Ruϟϟka, které jenom za posledních 300 let dokázalo zvětšit svoji rozlohu na úkor všech svých nešastných sousedů 14x! Teï je na řadě naše Evropa a Západ!!!

Kdo ze všeho výše uvedeného čemukoliv nevěří, důkazy jsou k disposici zde:

http://uloz.to/hledej?q=Soviet+Story

https://www.youtube.com/results?search_query=Soviet+StoryUNIKÁTNÍ RUϟϟKO - POLSKÝ DOKUMENT BEZ CENZURY:
ORWELLOVO MONGOLSKÉ RUϟϟKO VČERA, DNES, ZÍTRA:
POCHOD DŽINGISCHÁNOVÝCH "OSVOBODITELŮ"...!!! Viz:MAĎARSKO 1956:
BOJ PROTI RUϟϟKÉ VOJENSKÉ OKUPACI A NELIDSKÉ TOTALITĚ:
DOKUMENT NA OSLAVU HRDINSTVÍ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU!!!

NA RUKOU POLITIKŮ A NOVINÁŘŮ ZÁPADU LPÍ KREV VŠECH
BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU PROTI MARX-SATANSKÉ TOTALITĚ
V RUϟϟKU, EVROPĚ, AMERICE A NA CELÉM SVĚTĚ...!!! Viz:


https://www.google.cz/search?q=BERL%C3%8DN+1953&client=firefox-a&hs=Los
&rls=org.mozilla:cs-CZ:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ
&sa=X&ei=mI4yVZ7sOcrjywOj0YCYDA&ved=0CEMQsAQ&biw=1278
&bih=880#rls=org.mozilla:cs-CZ:official&tbm=isch&q=BUDAPEST+1956

ČESKÝ DOKUMENT "ČEČENSKÁ VÁLKA":
BEZTRESTNÁ NACISTICKÁ RUϟϟKÁ GENOCIDA CIVILISTŮ NA KAVKAZE
PŘED PUTINOVOU "ZIMNÍ" SUB - TROPICKOU OLYMPIÁDOU V SOČI:
RUϟϟKÝ SCÉNÁŘ PRO UKRAJINU A EVROPU
JAKO HITLEROVSKÉ KONEČNÉ ŘEŠENÍ!!! Viz:http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2014110028
UKRAJINA 2014/16:
SATANSKÁ RUϟϟKÁ VÁLEČNÁ AGRESE = HISTORIE RUϟϟKÉ
ROZVRATNÉ INFILTRACE A VLASTIZRADY 5. KOLONY KGB/GRU!

https://www.google.cz/search?q=UKRAJINSK%C3%81+V%C3%81LKA+2014&client=firefox
-a&hs=PFi&rls=org.mozilla:cs-CZ:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&
sa=X&ei=i_83VabZJsmvsQGWrIG4DA&ved=0CFMQsAQ&biw=1278&bih=905

AKVÁRIUM: SLOUŽIL JSEM V RUϟϟKÉM GRU!
Polský film podle slavné knihy dezertéra
ruϟϟké špionáže GRU a SPECNAZ Viktora Suvorova!
ZATÍM GRU NEVYMAZANÝ FILM AKWARIUM
JE KE STAŽENÍ A ŠÍŘENÍ K DISPOSICI ZDE:
https://www.youtube.com
/results?search_query=AKWARIUM+GRU


PUTIN BEZ CENZURY = ADOLF HITLER 1933 - 39...!!!
Bez Fikcji. Ustrój Putina - Scenariusz Bez Alternatywy
RUϟϟKO, TĚŽCE NEMOCNÁ ZEMĚ,
TĚŽCE NEMOCNÝCH LIDÍ...!!! Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2015050012

RUϟϟKO BEZ CENZURY: Шокирующие факты о Роϟϟии!!!
(V Ruϟϟku - i na Západě - zakázaný video dokument...!!!)


O Prusku se v 18. století říkalo, že to není stát, který má armádu, ale armáda, která má vlastní stát. Podobně se o dnešním Ruϟϟku dá říct, že to není stát, který má zvláštní služby, ale jsou to zvláštní služby, které mají vlastní stát. O totéž s úspěchem usilují promoskevské tajné služby v "bývalých" satelitech Kremlu, ale i všude jinde...

Grzegorz Górny,
šéfredaktor polského časopisu
Fronda


Důvody "úspěchů" satanského Kremlu jsou dobře známé! Viz:

Vůdce Sovětského svazu N. S. Chruščov na polemickém setkání s atomovými fyziky - tvůrci sovětských atomových zbraní, léto 1961: „Sacharov je dobrý vědec, ale MY JSME SPECIALISTÉ NA LSTI V ZAHRANIČNÍ POLITICE. EXISTUJE POUZE NAŠE SÍLA A DEZORIENTACE NEPŘÍTELE! NEMŮŽEME ŘÍCI NAHLAS, ŽE PROVÁDÍME POLITIKU Z POZICE SÍLY, ALE TAKTO TO MUSÍ BÝT!!! Byl bych nula, a ne předseda rady ministrů, kdybych poslouchal takové, jako je Sacharov...“Pokud se máme tomuto daleko nejagresivnějšímu státu na celém světě - "novému demokratickému Ruϟϟku" starého KGB - a zejména jeho západní 5. koloně užitečných idiotů Moskvy v žoldu satanských ruϟϟkých KGB/GRU, ovládající dnes už politicky a masmediálně celý náš Západ úspěšně ubránit, pak musíme bezpodmínečně a VELICE DOBŘE znát následujících pět dokumentů:

1. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

2. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301
Ruské a čínské
drogování Ameriky
a celého Západu!!!

RUSKÉ DROGOVÉ BILIONY US$

= SVĚTOVÉ BANKY KGB+GRU
DNES OVLÁDAJÍ ZÁPAD...!!!

RUSKO=KLAM!!!


Motto:

Jak nejsnadněji dobýt
nedobytnou pevnost?
Jedině pomocí osla...!!!
Plně naloženého zlatem
pro velitele pevnosti...

Z veleúspěšné staročínské válečné doktríny,
kterou převzal vítězný Mongol Džingischán
a po něm jeho Satanská Říše Zla Rusko! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013040019
Юрий Нестеренко: Россия - это зло в его чистом, беспримесном виде! / Jurij Nestěrenko: VZÁCNĚ NECENZUROVANÁ RUSKÁ ANALÝZA DNEŠNÍHO RUSKA: RUSKO = KONCENTROVANÉ ZLO, A TO V TÉ VŮBEC NEJČISTŠÍ KRYSTALICKÉ PODOBĚ! (rusky)Hlavní informační motto číslo 1:

ČÍM DÁLE OD MASMÉDIÍ
TÍM BLÍŽE K PRAVDĚ!!!

Hlavní informační motto číslo 2:

NOVINÁŘ KTERÝ NENÍ FÍZL?
TAK TAKOVÉHO NEZNÁM...!!!


NÁSLEDUJÍ INFORMACE PRO LIDI,
KTEŘÍ SE NENECHAJÍ OSLEPIT
NEKONEČNOU MASMEDIÁLNÍ MLHOU,
MODELOVANOU NÁM TAJNÝMI SLUŽBAMI
,

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201

ALE VĚŘÍ POUZE SVÝM VLASTNÍM OČÍM:


POLITICI Z VLASTIZRADY ŽIJÍ,
NOVINÁŘI VLASTIZRADU KRYJÍ!


TÉTO FOTOGRAFII BYCHOM VĚŘIT ROZHODNĚ MĚLI:


Na fotografii je významný agent ruského KGB, dědičný vlastizrádce, po desetiletí úhlavní zemský škůdce + nejoblíbenější politik, (NEvlastizrádce a pětinásobný politický vězeň ruské okupace Petr Cibulka je po desetiletí masmediálně nejméně oblíbený občan!) vůdce ODS - ministr financí - předseda vlády - předseda parlamentu - president - velitel armády Václav Klaus se svým dlouholetým ruským řídícim důstojníkem KGB Alexandrem Rebjonkem (druhý zleva). Fotografie - zveřejněná pouze 1x - je z 18.04.2003...

ODPOVĚZME SI NA OTÁZKU, KTERÁ ZNÍ: PROČ BY TO MĚLO BÝT NA NIŽŠÍCH ÚROVNÍCH JINAK??? PROČ!!!


PROTO NEVĚŘME VLÁDNOUCÍM NEVIDITELNÝM RUSKÝM TAJNÝM SLUŽBÁM KGB/GRU, JEJICH NASTRČENÝM VIDITELNÝM POLITIKŮM, MASMÉDIÍM ANI ŽÁDNÉMU Z JEJICH NOVINÁŘŮ, KTEŘÍ NÁS V RUSKÉM ŽOLDU RUKOU SPOLEČNOU A NEROZDÍLNOU OD ROKU 1945 UŽ 1000x ÚSPĚŠNĚ A VŽDY BEZTRESTNĚ OBELHALI, PODVEDLI A OKRADLI, ALE VĚŘME JEN BOHU, SAMI SOBĚ A SVÉMU SIDERICKÉMU INFORMAČNÍMU KYVADLU, KTERÝM SI OVĚŘÍME KAŽDOU PRO NÁS DŮLEŽITOU INFORMACI, UDÁLOST A OSOBU DŘÍV, NEŽ SE ROZHODNEME!!!


Motto:


"Veřejnost neví, co se děje, a ani neví, že to neví.“

Noam Chomsky (zkušený agent satanských ruských tajných služeb KGB+GRU?!!!)

Pro psychotronicky gramotné
JAKO VÝZVA K ÚČINNÉ OBRANĚ
SKRZE INFORMAČNÍ PŘEVAHU:
 

Miniatura


Franz Kafka: "Existuje bod, po jehož dosažení není návratu.
Toho bodu je třeba dosáhnout!
"
Viz:

http://www.youtube.com/watch?v=eKWxb_ye49A

***


ZÁKLADNÍ MOTTO:

Celý současný boj kágébáckého Kremlu proti našemu demokratickému Západu za „národní zájmy Ruska“ nemůže být jiný než skrytý: "Rusko se musí zdržet otevřeného boje a čelit západnímu ‚agresorovi‘ (sem si dosaïme kohokoliv a cokoliv, včetně každého z nás!!!) TAK, ABY NEZAHLÉDL JEHO RUKU ZA PŘEKÁŽKAMI, NA NĚŽ NARÁŽÍ." Mnohé formy podvratné finanční, průmyslové, obchodní, ideologické, informační a psychologické války mají vysloveně civilní charakter. Jsou hluboko pod prahem, doposud označeným jako válka. ROZHRANÍ MEZI MÍREM A VÁLKOU, ZEJMÉNA TOU OBČANSKOU, JE STÁLE MÉNĚ ZŘETELNÉ... Na konci války však zůstanou jen vítězové a poražení! SKRYTĚ TOTALITNÍ SATANSKÉ RUSKO SE DNES ORIENTUJE NA ROZVRATNOU POLITIKU PERMANENTNÍ CELOSVĚTOVÉ SKRYTÉ VÁLKY PROTI ZÁPADU A STŘEŽÍ SE PŘEDČASNÉHO ODHALENÍ, JEŽ BY VYPROVOKOVALO SPOLEČNOU ORGANISOVANOU REAKCI NAPADENÝCH A JEJICH EKONOMICKÉ ČI JINÉ SANKCE. Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011060061

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070102

C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100403SATANSKÉ RUSKO
SÁZÍ NA ROZKOL,
SYPE VAGONY PÍSKU
DO VŠECH SOUKOLÍ
SVÝCH SOUPEŘŮ,
AŽ JE ZCELA ZADŘE!

RUSKO PODPORUJE VŠECHNO
- PROSTŘEDNICTVÍM ZÁPADNÍCH
POLITIKŮ A NOVINÁŘŮ KGB/GRU
- CO TY OSTATNÍ OSLABUJE:

1. Kriminalitu a organizovaný zločin na státní i nestátní úrovni

2. Drogy

3. Terorismus

4. Satanismus=marxismus=materialismus

5. Protikřesanský "multikurturalismus"

6. Feminismus

7. Homosexualitu proti přirozené rodině a přirozenému rodičovství

8. Toleranci ke Zlu a netoleranci k Dobru a jejich nositelům a ochráncům, tedy tzv. politiku "politické korektnosti" - v původní sovětské ruštině palítiku politíčeskoj právilnosti.

9. Kriminální spodinu proti slušným lidem

10. Štve barevné proti bílým, nekřesany proti křesanům, mladé proti starým, ženy proti mužům, děti proti svým rodičům, nezodpovědné proti zodpovědným, zdravé proti nemocným, CHUDÉ PROTI BOHATÝM, nevzdělané proti vzdělaným, neschopné proti schopným, mohoucí proti všem nemohoucím, štve proti sobě různá náboženství a jejich frakce, různé národy a různé státy, atd., atd., atd... Viz:

1. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

2. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802


Jedno z nejdůležitějších témat, ke kterému dnes VŠICHNI "naši" RUSKO-euro-američtí politici a novináři KGB/GRU hluboce mlčí:

"„...Pane Putine, opět jste se prokázal být krutým a nemilosrdným a potvrdil tak tvrzení vašich nejnelítostnějších kritiků. Stále dokazujete, že vám naprosto chybí respekt k životu, svobodě či civilizovanému chování. Opět dokazujete, že nejste hoden úřadu, který zastáváte, ani důvěře civilizovaného světa..."

Alexander Litviněnko - zavražděný na přímý rozkaz ruského presidenta "nového demokratického Ruska" starého KGB v politickém exilu Londýně radioaktivním Poloniem 210 důstojníkem KGB - v nemocnici krátce před svou smrtí! A takových je nepočítaně... Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006121601
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100022
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041903
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006121701
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010122403
F) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100045
G) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012608
H) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070096


Západní finanční analytici, spolupracující se západními rozvědkami, si už dali hezkou práci pokusit se odhadnout peněžní částky, které bývalé = současné (post) komunistické špionážní mafie "vytunelovaly" - a to pouze ze svých vlastních domácích (post) totalitních ekonomik - ZA CENU NAPROSTÉHO OŽEBRAČENÍ A MNOHA GENERAČNÍHO LIKVIDAČNÍHO ZADLUŽENÍ FAKTICKY ZOTROČENÉHO DOMÁCÍHO OBYVATELSTVA, COŽ SPOLEHLIVĚ ZDEVASTUJE JEJICH NÁRODY I JEJICH NÁRODNÍ STÁTY, KDYŽ VŠECHNY ROZHODUJÍCÍ HMOTNÉ ZDROJE BUDOU POSTUPNĚ VYVEDENY Z POD NÁRODNÍ DEMOKRATICKÉ KONTROLY DO RUKOU AGENTŮ KGB/GRU A RUSKEM A JEHO TAJNÝMI SLUŽBAMI SPOLEHLIVĚ KONTROLOVANÝCH NADNÁRODNÍCH A NADSTÁTNÍCH BANK - ale i finance ze západních grantů, investic a veškerých dalších domácích „zhotovostněných“ majetků - a odsály je neviditelnými kanály do neviditelných tajných kont v nezjistitelných bankách a fondech v neidentifikovatelných zemích na vysluněných ostrovech, když prozatím vůbec nepočítáme desítky bilionů dolarů z jejich obchodů s drogami, kterými po II. světové válce kremelští vládci zaplavili celý náš svět. I podle toho vůbec NEJNIŽŠÍHO odhadu, založeného na konkrétních zjistitelných a propočítatelných částkách, sítě bývalých komunistických rozvědek - protože stále působí pod diktátem Moskvy stoprocentně soudružsky - PATŘÍ MEZI PĚT NEJVĚTŠÍCH DRŽITELŮ HOTOVOSTI NA SVĚTĚ!!!

Držení páté nejvyšší finanční hotovosti na světě (a s nejvyšší možnou pravděpodobností, hraničící s jistotou, ještě mnohem vyšší!!!) dává Moskvě a jí řízeným (post) komunistickým a (pre) totalitním tajným službám schopnost skoupit nejen rozhodující podíly všech západních ekonomik a převzít jejich řízení, k dobrému či zlému, dle svých momentálních strategických potřeb, ale - a to je vůbec to nejdůležitější - jakéhokoliv demokratického politika/novináře/soudce, atd., který si potřebuje trochu přilepšit, a především jakoukoliv demokratickou stranu, která potřebuje nějaké ty volební finance. Což znamená KAŽDÉHO DŮLEŽITÉHO DEMOKRATICKÉHO POLITIKA / NOVINÁŘE / DŮSTOJNÍKA TAJNÉ SLUŽBY / POLICEJNÍHO VYŠETŘOVATELE / STÁTNÍHO ZÁSTUPCE / SOUDCE / UČITELE / UMĚLCE / PŘEDSTAVITELE CÍRKVE / EKOLOGA / FEMINISTU / ODBORÁŘE / REVOLUCIONÁŘE / AKTIVISTU..., atd., atd. a KAŽDOU DEMOKRATICKOU STRANU ... V KAŽDÉ DEMOKRATICKÉ ZEMI!!!

Z knihy Benjamina Kurase - "Je na Marxu život, anebo pouze Smrt?" Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012060007TÉTO FOTOGRAFII BYCHOM VĚŘIT ROZHODNĚ MĚLI:


rebjonok


Na fotografii je agent KGB, dědičný vlastizrádce, úhlavní zemský škůdce, po desetiletí nejpopulárnější politik, vůdce ODS - ministr financí - předseda vlády - předseda parlamentu - president - velitel armády Václav Klaus ve společnosti svého dlouholetého řídíciho důstojníka KGB Alexandra Rebjonka (druhý zleva). Tato fotografie je z roku 2003. ODPOVĚZME SI NA OTÁZKU: PROČ BY TO MĚLO BÝT NA NIŽŠÍCH POZICÍCH JINAK?

A http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005052102

B http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

C http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051101

D http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013010023

http://hedvicek.blog.cz/0810/prolhany-cesky-prezident

NENÍ ZNÁM ZA POSLEDNÍCH 1000 LET JEDINÝ PŘÍPAD, KDY BY RUSKO DOKÁZALO COKOLIV Z TOHO, CO KDY OVLÁDLO, PŘIVÉST K ROZKVĚTU!!! VŽDY PRÁVĚ NAOPAK! VŠE VYŠŠÍ DOKÁZALO RUSKO POUZE ZOTROČIT A PAK NA NĚM KRIMINÁLNĚ PARAZITOVAT!!! Viz pouze jeden z nesčetných dalších příkladů: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070037. SAMI JSME TOHLE VŠECHNO PO ROCE 1945 AŽ DO SYTOSTI ZAŽILI A STÁLE ZAŽÍVÁME NA VLASTNÍ KŮŽI... TO CO DNES VIDÍME VŠUDE KOLEM SEBE, TO NENÍ EVROPA, ALE RUSKO, KTERÉ SE JAKO EVROPA POUZE NEÚSPĚŠNĚ TVÁŘÍ! DE JURE JSME EVROPA, DE FACTO JE NAŠE EVROPA STÁLE VÍCE RUSKO!!! Nevyvratitelné důkazy pro všechny nevěřící jsou k disposici zde:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100802
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121701
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121702
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060604


Ruské a čínské
drogování Ameriky
a celého Západu!!!

RUSKÉ DROGOVÉ BILIONY US$

= SVĚTOVÉ BANKY KGB+GRU
DNES OVLÁDAJÍ ZÁPAD...!!!

Od srpna roku 1999 se - díky získání a prvnímu širokému zveřejnění nesmírně závažných informací - poprvé začaly šířit ve světě zprávy o desítky let trvajícím masovém ruském praní špinavých peněz v řádech minimálně mnoha set miliard dolarů ročně, kdy jako první vyšla najevo ruská kriminální operace v „Bank of New York“. Finanční částky zde vzrostly z původních neuvěřitelných 4 miliard US$ na více než 10 miliard US$ a kvalifikované odhady směřují k 15 miliardám vypraných ruských dolarů, pocházejících z celosvětové ruské kriminální činnosti, a to pouze v této jediné bance, vybavené přímo k tomu vyškolenými ruskými specialisty. Nejtěsnější spolupráci ruského KGB s italskou mafií - a bezpochyby nejenom s ní - a to už od 60. let 20. století, potvrzuje v autentickém ruském dokumentu jeden z k tomu pověřených důstojníků KGB, působící na Západě pod obvyklým krytím novináře! Viz:
Секретные технологии КГБ в налаживании нужных связей

I když se tyto skutečnosti vlády Západu pokoušely před svými občany ututlat, řetězové odhalení dalších bank, počínaje bankami v New Yorku, Londýně, až po švýcarské banky, přilily ještě více oleje do ohně. Nakonec tato záležitost ilegální ruské penetrace zasáhla tolik renomovaných západních bank, že nová odhalení některé další banky již přestala být zvláštností. Než se dostaneme k hlavnímu článku, podívejme se, jak to vypadá u nás:

hlavna stranka

Quo Vadis, Česko?
Hana Catalano

http://www.szcpv.org/10/hc.html

Média nám v poslední době předkládají spousty různých úvah a bilancování týkajících se uplynulých dvaceti let. Skutečnost je však neradostná a není žádný důvod k oslavám. Standarta s heslem „Pravda vítězí“ sice stále vlaje nad Hradem, ale připomíná spíš další povedený výtvor z dílny dezinformačního oddělení, které za totalitního režimu odvádělo „skvělou“ práci a vede si dobře i nadále.
Přestože nás NATO přijalo za své spojence, nemáme jeho plnou důvěru. Očekávalo se, že po tzv. sametové revoluci si Češi udělají ve své zemi pořádek, vypořádají se s černou minulostí, začnou budovat demokratickou společnost a s čistým štítem se připojí k ostatním světovým demokraciím, které si zakládají na osvědčených trvalých hodnotách. Nestalo se. Česká republika se stále víc utápí v žumpě korupce, organizovaného zločinu a podvodů, za přihlížení absolutně nefunkční státní správy. Lidé ze zoufalství čím dál víc tíhnout k levici, socialistům a komunistům, aniž by si uvědomovali, že danou situaci ve státě účelově vyvolávají a podněcují právě oni s cílem dostat se opět oficiálně k vládní moci. Privatizaci využili k přechodu od politické vlády k ekonomické a nyní si už bez skrupulí jdou za svým cílem doslova přes mrtvoly. V zahraničních bankách a společnostech (nebylo jich málo), kde za minulého režimu prali celá desetiletí špinavé peníze z obchodů s drogami, zbraněmi a z výcviku teroristů, měli a stále mají tučná konta, sloužící jim k ovládnutí domácího hospodářství a ke sponzoringu všeho, co hned v zárodku přidusí demokracii a vše, co k ní náleží. Mají svůj dlouhodobý strategický plán, který naplňují. Podařilo se jim sehrát svůj vlastní pád, aby postupně srovnávali propastnou zaostalost za západní životní úrovní, vyspělými technologiemi apod. (Viz Anatolij Golicyn – Nově lži za staré /New Lies for Old; Perestrojkový podvod /Perestroika Deception; obě knihy by měly být povinnou četbou pro každého, kdo chce znát pravdu. Stejným tématem se také zabývá poučná  kniha Roberta Buchara – Revoluce 1989 a další tituly a studie.)
Nelze pochybovat o účasti československých komunistických tajných služeb ve spolupráci se sovětskými a dalšími z tzv. východního bloku na teroristických operacích ve světě, organizovaném zločinu a vším, co s ním souvisí, včetně výroby a distribuce drog, krádeží technologií atd. (Každý rok se na čsl. Radě obrany vyhodnocovaly úspěchy týkající se krádeží technologií. Např. na konci r. 1967 tehdejší šéf Zpravodajské správy generálního štábu ČSLA (Zs), gen. Oldřich Burda hlásil, že 20-25% ukradených technologií za daný rok, jejichž hodnota byla Zs odhadována na 300 milionů dolarů, bylo získáno pomocí drog. J.D.Douglass, Jan Šejna, Rudý kokain, str. 65) O těchto skutečnostech vypovídali četní přeběhlíci/uprchlíci z komunistického „ráje“ a jejich výpovědi byly potvrzeny západními zpravodajskými službami. (Např. dvojí agenti Luděk Zemenek aka Rudolf Herrmann, jeho východoněmecká manželka Inge i jejich syn; Ladislav Bittman aka Lawrence Britt ve své výpovědi týkající se komunistických aktivních opatření a dezinformací před americkým Kongresem – podvýborem pro vnitřní bezpečnost – 5. května 1971; Jan Šejna a jeho dvě výpovědi před americkým Kongresem dne 14. listopadu 1992 a 17. září 1996 a další, které detailně popisuje např. John Barron ve své knize KGB – The Secret Works of Soviet Secret Agents; Claire Sterlingová ve své investigativní publikaci Terror Network; Joseph D. Douglass + Jan Šejna v knize Red Cocaine, Jan Šejna v knize We´ll Bury You a mohl by následovat výčet mnoha dalších výpovědí i publikací).
Komunisté a jejich tajné služby neváhali pro své účely zneužívat lékařské vědy, zejména psychiatrii. I v této oblasti plnilo Československo pilně a bez morálních zábran zadané úkoly. Podrobnosti lze nalézt např. v knize Josepha D. Douglasse Betrayed, v knize Vadima J. Birsteina The Perversion of Knowledge – The True Story of Soviet Science, zmínky lze najít ve Zprávě dokumentační komise K231 či v knize Dagmar Šimkové Byly jsme tam taky a v dalších publikovaných materiálech.
Kdo sleduje politickou scénu a chod státu od konce roku 1989, ten je přímým svědkem toho, co se v Česku děje a dokáže si odpovědět, kam to asi může logicky dospět. Organizovaný zločin prorostl do těch nejvyšších sfér, je všude kolem. Co se stalo se statečným policejním důstojníkem, ředitelem policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) plk. Janem Kubicem a jeho týmem, včetně jeho mluvčí Blanky Kosinové? Proč nemohli dál vyšetřovat a dotáhnout věci do konce? Proč byli odejiti, proč nebyli dodnes zbaveni mlčenlivosti a proč nebyla
tzv. Kubiceho zpráva (případy Antropoid, Loreta a Pokr) řádně vyšetřena a zveřejněna? Kdo z obyvatel Česka např. věří, že zástupce policejní správy hl. města Prahy, policejní důstojník se slibnou kariérou, plk. Zdeněk Janíček spáchal sebevraždu? V únoru 2005 jej nalezli ve sklepě paneláku, kde s rodinou bydlel. Byl oběšený, plný podlitin a na těle (i na zádech) měl 29 bodných a řezných ran! Státní zástupce Michal Zachystal dospěl i napodruhé k závěru, že Janíček spáchal sebevraždu. V Kubiceho zprávě se říká, že jeho jméno bylo údajně vytaženo z klobouku, kde byla na papírkách i další jména. Musel zemřít.
Sice téměř denně slyšíme o různých kauzách, avšak ty pak následně vyšumí doztracena. Jak je to možné? Několik let se široký veřejný zájem upíral ke kauze Vladimíra Hučína, bývalého kapitána BIS. Kde jsou všechny ty nadevše utajované skutečnosti, dokumenty, o nichž se stále hovořilo? Bylo vše jen účelové, aby veřejnost neobracela v danou dobu zájem jiným směrem? Jen další předhozená kost? Aby se mohli aktéři třeba kauzy LTO nadechnout? Nebo aby se mohly jiné kauzy zamést v tichosti pod koberec?
Daňoví poplatníci už roky sponzorují ÚDV, poslední dva roky i ÚSTR. K čemu a komu slouží? K dalšímu předhazování kostí a odvracení pozornosti žádaným směrem? Čtenáři, odpověz si sám… Co vyřešila kauza bývalé prokurátorky Brožové-Polednové? Že má zajištěný pečovatelský ústav z peněz daňových poplatníků? Dnes stará, nemocná žena, která v mládí, na začátku své kariéry, plnila zadané úkoly. Co ti ostatní? Kde je dnes prokurátor Vaš, mnohem horší bestie než Brožová-Polednová? Kde je komunistická vězeňská „odbornice“ MUDr. Zdena Frousová s přezdívkou brutální Ilse Koch, údajně horší než její blízký kolega MUDr. Josef Sommer, pověstný aplikátor drogových koktejlů komunistickým vězňům (věznice Ruzyně)? A tisíce a tisíce dalších, kteří představovali pravou ruku zločineckého komunistického režimu? Bez nich by se to šílené soukolí netočilo – nebo si snad někdo myslí něco jiného?  Např. ve Zprávě komise ÚV KSČ o politických procesech a rehabilitacích v Československu 1949-68 se mj. říká: „Od října 1948 do konce roku 1952 uložil státní soud 233 trestů smrti, z nichž bylo vykonáno 178. O všech rozsudcích trestu smrti rozhodovaly příslušné stranické orgány, bezpečnostní komise Ústředního výboru KSČ, později politický sekretariát ÚV KSČ. V roce 1951-54 schválil politický sekretariát 148 trestů smrti.“

Má snad většina Čechů máslo na hlavě nebo krev na rukou, že se bojí vzepřít současným poměrům v zemi? Doufejme, že nikoliv, nebo to by představovalo naprosto katastrofický scénář.
Thomas Jefferson kdysi pronesl: Tyranie je stav, kdy se lid bojí své vlády; svoboda je stav, kdy se vláda bojí svého lidu.“  Co z toho platí pro Česko?  
Vedle výše uvedené informace ze Zprávy komise ÚV KSČ se kauza Brožové-Polednové musí každému soudnému člověku jevit jako neskutečná fraška. Nemluvě o nepotrestaných dozorcích a vyšetřovatelích, kteří brutálně týrali a často ubili k smrti stovky dalších nevinných lidí. Znovu tedy otázka: K čemu a komu slouží ÚDV a ÚSTR? Oběti a rodiny obětí komunistické zvůle se ani po dvaceti letech nedočkali spravedlnosti, na kterou čekali a stále čekají. Zločinecké soukolí se nepřestalo točit, jen na malou chvíli zpomalilo, aby postupně zase nabíralo na obrátkách.
John Barron situaci v postkomunistických zemích dobře dokumentuje ve své knize KGB dnes – skrytá ruka/KGB Today – The Hidden Hand. A Claire Sterlingová, uznávaná investigativní novinářka, detailně rozkrývá organizovaný zločin (praní špinavých peněz, drogy, nájemné vraždy atd.) v zemích východního bloku po roce 1990, včetně Česka, ve své knize Svět zlodějů/The Thieves´ World. Např. na str. 88 čteme: „Koncem roku 1992 došlo v Praze k uzavření tajné dohody mezi sicilskou a ruskou mafií. Tato skutečnost byla potvrzena z nejvyšších míst ruské Akademie věd. Obě mafie se dohodly na obchodování ve střední Evropě, na vytvoření globální sítě pro obchod s drogami a jadernými komponenty a na sestavení nebezpečného týmu zabijáků sestávajícího z „bývalých“ agentů KGB. Dohodly se i na pokračování v osvědčené strategii teroru – bombové útoky, anonymní výhrůžky a vydírání, dezinformace šířící strach a zmatek.“
Na str. 137 Sterlingová cituje slova bývalého šéfa Úřadu na ochranu demokracie a ústavy (předchůdce dnešní BIS) Miroslava Opravila: „Byli jsme izolováni, pod sklem. S otevřenými hranicemi teï máme to, co má zbytek Evropy, žene se na nás vlna zločinu. Jsou tu všichni – Siciliáni, Camorra, Kolumbijci, Yakuza, Jugoslávci, ruská mafie, ukrajinská mafie, Uzbekové, Turkmenci, Afghánci, Čečenci. Zdá se, že si rozdělili území, nešlapou si do zelí. Italská mafie a Camorra skupuje stejně jako Čečenci nemovitosti, kavárny a kasina v Praze. Usadili se zde někteří velice podezřelí lidé. Přivážejí sem daňové a finanční odborníky na praní špinavých peněz a perou jich tu hodně. Dělají to všichni. Medellínský kartel se pokoušel vyprat 300 milionů přes české banky, podařilo se jim vyprat 100 milionů. Je tu pro ně ráj. Víme o určitých mafiáncích používajících bílé koně ke koupi svých vlastních bank v jižních Čechách. To je na praní špinavých peněz nejlepší řešení. Nemáme žádné zákony, jak tomu zamezit. Brzy začnou ovlivňovat politiky. Pak budou blokovat legislativu. Takže spěcháme, abychom měli zákony. Otázka je, kdo bude rychlejší. Myslím, že oni.“


Stalo se.

Eric Christensen v závěru své 43-stránkové studie píše: „Se vznikem Evropské unie a kolapsem Sovětského svazu svět věřil, že globalizace a kapitalistické trhy budou prosperovat. Zdá se však, že nejvíce ze všeho prosperuje temnější antiglobalizace zločineckého kapitalismu. Svět se transformoval a v tomto novém světě mají zločinci před policisty velký náskok – zvyšuje se počet, schopnosti i rozsah působnosti transformovaných mezinárodních zločineckých organizací a  s nimi sledujeme bujení obchodu s drogami, sílící narko-státy a kleptokracii. Avšak stejně jako se kdysi osobní vztahy mezi dvěma zločineckými stranami nyní staly globálními, tak i policejní složky budou brzy mít své skutečně fungující globální sítě a partnerství na boj proti nim.“ (Eric Christensen - Criminals and Cops Transformed; An Examination into the Nature and Significance of the Changing Dynamics of Transnational Organized Crime)
Zde nutně vyvstává otázka, zda Česko může očekávat, že bude bez výhrad, s důvěrou a plnohodnotně přijato do mezinárodní sítě bojující proti organizovanému zločinu. Zatím to vypadá, že stále patří do tzv. Osy zla. Nemá vůli bojovat s vlastními problémy, nevyrovnalo se s minulostí a dodnes neodkrylo svoji temnou stránku. Stále lže, dezinformuje, blokuje vyšetřování a potrestání zločinů komunismu i zločinů současných, korupce ve státě nabyla nezměrných rozměrů. Možná za dané situace ani není cesty ven. Možná už je jen cesta zatracení. Blíží se sice nové volby, avšak naději na změnu jít tím správným směrem nedávají. Není divu, mimo jiného, že Spojené státy nemají od ledna 2009 v Česku svého velvyslance. Partnerství má svá nepsaná pravidla. A čím dál víc se jeví, že ta musí Česko vzhledem ke své stále utajované zločinecké minulosti udržovat s Ruskem. Karty jsou tedy rozdány. Na věčné časy a nikdy jinak - cesta do pekel pokračuje.

Hana Catalano, leden 2010 

Hlavním problémem Západu - který se může stát pro svobodu a demokracii celého západního světa likvidační, pokud ho nedokážeme mobilizací veškerých svých sil a prostředků vyřešit - se dnes stal masový průnik ruského státního organizovaného zločinu do značné části bank po celém světě jako takový a pak, a to zejména, politická vůle zodpovědných politiků Západu této kriminalizaci našeho světa rozhodným způsobem čelit! Viz:

EVROPA + RUSKO = RUSKO! DEMOKRACIE + KGB = KGB! RUSKO = PRÁVNÍ STÁT, VE KTERÉM PLATÍ JEDEN ZÁKON NAD VŠECHNY OSTATNÍ: ZVEDNI HLAVU Z HNOJE A MY TI JI USTŘELÍME!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092102

Politickému, právnímu, finančnímu a mravnímu rozvratu Západu nelze porozumět, díváme-li se západníma očima. Očima Kremlu však probíhá vše podle plánu!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092001

ZPRAVODAJSKÉ ANALÝZY A INFORMACE FRANCOUZSKÉ ROZVĚDKY: MOSKVA A JEJÍ TŘI NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ INTERNACIONÁLY PROTI NAŠIM SVOBODÁM: KOMUNISTICKÁ INTERNACIONÁLA, TAJNÉ SLUŽBY A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A JEJICH 10 ROZVRATNÝCH PROTICIVILIZAČNÍCH KROKŮ K NASTOLENÍ SKRYTÉ TOTALITY A OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU, KTERÉ MUSÍME K ÚČINNÉ OBRANĚ SVÝCH PŘIROZENÝCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD ROZHODNĚ DOBŘE ZNÁT!!!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073103Základní motto:

Pokud všechny české a slovenské tajné služby od roku 1918 až do roku 1939 a od roku 1945 až do dnešního dne a hodiny NEDOKÁZALY POSTAVIT PŘED SOUD ANI JEDNOHO AGENTA MOSKVY, pak to může znamenat pouze dvě věci:

1) Žádní ruští agenti u nás nejsou a nikdy nebyli...

2) Na všech významnějších místech našeho státu byli a jsou POUZE RUŠTÍ AGENTI!!! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006111202
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011013004
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005081901
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005041601
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010092503
F) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009110801

Buï platí jedno, anebo platí to druhé! Třetí možnost neexistuje!!! Zvažme sami - na základě svých vlastních znalostí uplynulých 42 let otevřené RUSKO-česko-slovenské nelidsky teroristické a vlastizrádné zotročující komunistické totalitní diktatury a 22 let přímé ruské vojenské okupace, ale i následujících desetiletí nekonečně kriminálního, vždy beztrestného a pro český národ a pro jeho stát likvidačního (post) komunismu, skryté totality, hlubokého civilizačního rozvratu, stále silnější ruské infiltrace a naší přímé masové ruskojazyčné kolonizace, která se přímo před našima očima velice rychle stupňuje, když ničemu z toho tento "náš" stát neklade sebemenší odpor, aby chránil český národ, jeho stát a české národní zájmy, včetně práva na národní přežití - která z těchto dvou možností je ta pravděpodobnější...

Naprosto stejná situace je i ve všech ostatních státech Evropské unie, kde tajné služby všech států Evropské unie dohromady se v boji proti 300 leté skryté a plíživé, ale o to masivnější, rozvratné a stále se stupňující ruské vojenské ofenzivě, vedené už stovky let proti celému Západu nepřekonatelnou asiatskou strategií lstí a klamu - když veškeré detailní informace o skryté válce Ruska proti Západu jsou pro každého k disposici zde, http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601 - mohou pochlubit podobným ne-li stejným výsledkem, jako "naše" čtyři rusko-české tajné služby, které si ze svých kapes - nepřátelskýma rukama pod pečlivým dohledem všech "našich" rusko-českých represivních orgánů dnešní kriminální státní moci nejméně na 100 let dokonale vyrabovaných - všichni velice tvrdě v řádu miliard platíme, aby nás před těmito a podobnými hrozbami důsledně chránily...!!! Nic z toho není náhoda, protože dnes už jsou pozice vysoce postavených pozičních a vlivových agentů - užitečných idiotů - nelidsky barbarské totalitní Moskvy (když většinou Rusů je stalinismus dodnes považován za ztracený Ráj) v našem západním svobodném demokratickém světě - DÍKY RYCHLÉMU VÝVOJI A ROZŠÍŘENÍ PSYCHOTRONIKY = PO SNADNÉM A RYCHLÉM PŘEKONÁNÍ NAŠÍ VLASTNÍ PSYCHOTRONICKÉ NEGRAMOTNOSTI - více než dobře viditelné! Posuïte sami:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010011301

Na tuto životně důležitou základní otázku, jestli může být pravdivější první varianta, že žádní ruští agenti u nás a v Evropě nejsou a nikdy nebyli, anebo druhá varianta, že v celém vedení našeho státu i celé Evropské unie byli a jsou pouze ruští agenti, tedy na otázku, která nejzásadnějším způsobem ovlivňuje naši existenci, protože v žádném případě není jedno, stojí-li v čele našeho národa a jeho státu ti nejlepší z nejlepších, anebo v našem čele stojí ti nejhorší z nejhorších, si však dnes už můžeme - pokud jsme před nositeli Zla z vlastního rozhodnutí ještě nekapitulovali a nestali se dobrovolně jejich tažným dobytkem - velice snadno a rychle odpovědět MY SAMI! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009032201
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006091703
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402
F) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006101101

NAŠE TŘI ZÁKONY, KTERÉ SNADNO A RYCHLE ZMĚNÍ "NÁŠ" DNEŠNÍ RUSKO-ČESKÝ GUBERNIÁLNÍ KRIMINÁLNÍ STÁT FÍZLOKRACIE KGB/GRU - VE KTERÉM JE UŽ OD ROKU 1945 ZLO ODMĚŇOVÁNO A DOBRO TRESTÁNO - V JEHO PRAVÝ OPAK!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111706
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009121101

PROČ POLITICI KGB/GRU A JEJICH NOVINÁŘI ZUŘIVĚ ODMÍTAJÍ POUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SIDERICKÉHO KYVADLA? PROTOŽE KAŽDÝ ZLOČINEC SE BOJÍ VŠEVĚDOUCÍHO POLICEJNÍHO VYŠETŘOVATELE, STÁTNÍHO ZÁSTUPCE, SOUDCE A VĚZEŇSKÉHO PERSONÁLU!!!

Dokončení článku bude pokračovat po naší následující stálé předmluvě, kterou každému vřele doporučujeme k pečlivému prostudování.


Celý článek... | Autor: Petr Cibulka | Počet komentářů: 13798 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

AKTUALITY

* MONGOLSKO-RUSKÁ SATANSKÁ ŘÍŠE ZLA V ANALÝZÁCH A DOKUMENTECH: MRÁZ PŘICHÁZÍ Z KREMLU!!! MÁME SE BÁT RUSKA? ANO! ALE NEJVÍCE SE MUSÍME BÁT SEBE!!!

Vydáno dne 07. 11. 2010 (3390 přečtení)

EUROASIE,
SATANSKÁ
ŘÍŠE ZLA:

MRÁZ
PŘICHÁZÍ
Z KREMLU


Důvody jsou dobře známé! 3 x viz:

1. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

2. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

3. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802Vůdce Sovětského svazu N. S. Chruščov na polemickém setkání s atomovými fyziky - tvůrci sovětských atomových zbraní, léto 1961: „Sacharov je dobrý vědec, ale MY JSME SPECIALISTÉ NA LSTI V ZAHRANIČNÍ POLITICE. EXISTUJE POUZE NAŠE SÍLA A DEZORIENTACE NEPŘÍTELE! NEMŮŽEME ŘÍCI NAHLAS, ŽE PROVÁDÍME POLITIKU Z POZICE SÍLY, ALE TAKTO TO MUSÍ BÝT!!! Byl bych nula, a ne předseda rady ministrů, kdybych poslouchal takové, jako je Sacharov...“

Motto:

ČÍM DÁLE OD MASMÉDIÍ
TÍM BLÍŽE K PRAVDĚ!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802

Hlavní informační motto:

NOVINÁŘ KTERÝ NENÍ FÍZL?
TAK TAKOVÉHO NEZNÁM!

NÁSLEDUJÍ INFORMACE PRO LIDI,
KTEŘÍ SE NENECHAJÍ OSLEPIT
NEKONEČNOU MASMEDIÁLNÍ MLHOU,
MODELOVANOU NÁM TAJNÝMI SLUŽBAMI
,

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201

ALE VĚŘÍ POUZE SVÝM VLASTNÍM OČÍM:


POLITICI Z VLASTIZRADY ŽIJÍ,
NOVINÁŘI VLASTIZRADU KRYJÍ!FOTOGRAFII BYCHOM VĚŘIT ROZHODNĚ MĚLI:


rebjonok


Na fotografii je agent KGB, dědičný vlastizrádce, po desetiletí úhlavní zemský škůdce + nejoblíbenější politik, (NEvlastizrádce a politický vězeň Petr Cibulka je naopak po desetiletí masmediálně nejméně oblíbený občan) vůdce ODS - ministr financí - předseda vlády - předseda parlamentu - president - velitel armády Václav Klaus se svým řídícim důstojníkem KGB Alexandrem Rebjonkem (druhý zleva). Fotografie, zveřejněná pouze 1x, je z 18.04.2003.

ODPOVĚZME SI NA OTÁZKU, KTERÁ ZNÍ: PROČ BY TO MĚLO BÝT NA NIŽŠÍCH ÚROVNÍCH JINAK??? PROČ!!!


PROTO NEVĚŘME VLÁDNOUCÍM NEVIDITELNÝM RUSKÝM TAJNÝM SLUŽBÁM KGB/GRU, JEJICH NASTRČENÝM VIDITELNÝM POLITIKŮM, MASMÉDIÍM ANI ŽÁDNÉMU Z JEJICH NOVINÁŘŮ, KTEŘÍ NÁS V RUSKÉM ŽOLDU RUKOU SPOLEČNOU A NEROZDÍLNOU OD ROKU 1945 UŽ 1000x ÚSPĚŠNĚ A VŽDY BEZTRESTNĚ OBELHALI, PODVEDLI A OKRADLI, ALE VĚŘME JEN BOHU, SAMI SOBĚ A SVÉMU SIDERICKÉMU INFORMAČNÍMU KYVADLU, KTERÝM SI OVĚŘÍME KAŽDOU PRO NÁS DŮLEŽITOU INFORMACI, UDÁLOST A OSOBU DŘÍV, NEŽ SE ROZHODNEME!!!

Motto:


"Veřejnost neví, co se děje, a ani neví, že to neví.“

Noam Chomsky (zkušený agent satanských ruských tajných služeb KGB+GRU?!!!)

Pro psychotronicky gramotné
JAKO VÝZVA K ÚČINNÉ OBRANĚ
SKRZE INFORMAČNÍ PŘEVAHU:
 

Miniatura


Franz Kafka: "Existuje bod, po jehož dosažení není návratu.
Toho bodu je třeba dosáhnout!
"
Viz:

http://www.youtube.com/watch?v=eKWxb_ye49A

***

Úkol zůstává
vlastně jediný:
Nedovolit jim,
aby ulovili
naše duše!Základní motto:

Pokud má Rusko překonat svou dnešní krizi identity, naprosto přirozené odstředivé tendence jim zotročených národů, přestat být jejich vězením a stát se podle předpovědí řady duchovních mistrů v průběhu III. tisíciletí Sluncem této planety a jejím novým duchovním gravitačním centrem, rozhodně se jím nestane pod vedením mocenských a vlivových struktur jako je KGB, GRU, armáda nebo tvrdě centralistická tupá byrokracie a vždy slepě poslušná pravoslavná církev!

Dokud se ruský národ těchto svých vlastních utlačovatelů nedokáže zbavit a osvobodit se z jejich sevření, dokud nepřestane řešit své vnitřní problémy vnitřní i vnější agresí a expanzí, dokud nedokáže vyměnit své nynější utlačovatelské mocenské gravitační centrum za osvobozující duchovní gravitační centrum, nejenom že nedokáže naplnit svoje předpovězené historické poslání, stát se osvobozujícím duchovním Sluncem této planety, ale ani nedokáře svou obrovskou silou napomoci osvobodit se i těm ostatním ze sevření Jehovy a jeho zástupů bezduchých materialistických racionalistů a zůstane pro sebe i pro všechny ostatní tou nejvyšší hrozbou!!!

K dosažení těch opravdu vyšších cílů je třeba nejenom vyššího poznání, ale i vyššího stupně skutečné odvahy - a tedy podstatně vyšší kvality našich dnešních lidských charakterů! Těch jejich i těch našich...!!!ZÁKLADNÍ DOKUMENTY:

EVROPA + RUSKO = RUSKO! DEMOKRACIE + KGB = KGB! RUSKO = PRÁVNÍ STÁT, VE KTERÉM PLATÍ JEDEN ZÁKON NAD VŠECHNY OSTATNÍ: ZVEDNI HLAVU Z HNOJE A MY TI JI USTŘELÍME!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092102


Historie expanze Ruska 1693-1968 ukazuje, že Rusko dokázalo za necelých 300 let zvětšit svoji rozlohu na úkor všech svých nešastných sousedů 14x!!!! TEĎ JE NA ŘADĚ NAŠE EVROPA A CELÝ ZÁPAD!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007111001


Nepřekonatelný filmový dokument ze sovětských archivů - který v dnešních rusko-českých a rusko-evropských TV nikdy neuvidíme - film SOVIET STORY: RUSKÝ KOMUNISMUS = NĚMECKÝ NACISMUS!!! ZA VŠÍM ZLEM, CO NÁS POTKALO, HLEDEJME RUSKO A MÁLO KDY SE SPLETEME!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112401


Unikátní televizní dokument ŘÍŠE ZLA RUSKO A JEJÍ RUKU V RUCE VLÁDNOUCÍ STÁTNÍ A NESTÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN: ZA VŠÍM ZLEM, CO NÁS POTKALO, HLEDEJME RUSKO A MÁLO KDY SE SPLETEME!!!
VYSOKÉ HRY RUSKÉ MAFIE 1, 2, 3 a 4


SUPER ANALÝZA ŘÍŠE ZLA TADY A TEĎ: MRÁZ PŘICHÁZÍ Z KREMLU
http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2001/nn01_2001/obsah/index.htm


SUPER ANALÝZA ŘÍŠE ZLA TADY A TEĎ: MRÁZ PŘICHÁZÍ Z KREMLU II.
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092403


TAJNÁ ZPRÁVA BURBULISOVY VYŠETŘOVACÍ KOMISE PRO PRESIDENTA BORISE JELCINA, aneb JAK SE NEEFEKTIVNÍ OTROKÁŘSTVÍ KOMUNISTICKÉ REPRESIVNÍ MOCI MĚNILO NA EFEKTIVNÍ OTROKÁŘSTVÍ KOMUNISTICKÉ KAPITALISTICKÉ MOCI... (NAPROSTO ZÁSADNÍ USVĚDČUJÍCÍ MATERIÁL - PROSÍME O JEHO DALŠÍ ŠÍŘENÍ!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005052201


Grzegorz Górny, šéfredaktor polského časopisu Fronda: SLAVNÝ NÁVRAT ULTRA-KOMUNISTICKÝCH ČEKISTŮ - KTEŘÍ VE SKUTEČNOSTI NIKDY NEODEŠLI - ZPĚT DO NEJVYŠŠÍCH POSIC CELÉHO RUSKA!!! ZÁKLADNÍ ANALÝZA K POCHOPENÍ DNEŠNÍHO RUSKA!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121702

http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/mir/12.htm


PŘÍSNĚ TAJNÉ: Akutní nebezpečí obnovy bolševismu v dnešní Ruské federaci a jeho přímý dopad na nás!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005111402


Disident, politický vězeň a aktivní odpůrce komunistické i (post) komunistické ruské totality Julij Rybakov tvrdí: VĚTŠINA RUSŮ NEUMÍ ŽÍT SVOBODNĚ!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006022001


Satanská Říše Zla Rusko a naprostá většina jejich občanů chtějí budit ve světě STRACH a žádají od světa respekt!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007060502


Vnuk předsedy Komunistické strany USA: „RUSKO JE KRIMINÁLNÍ STÁT“
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009122602


Nejvýznamnější evropský myslitel dneška André Glucksmann: BOJME SE RUSKA!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006101001

***

RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: LSTÍ a KLAMEM = UMĚNÍ VÁLKY: TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL, JAK PORAZIT PROTIVNÍKA BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ: NEJVYŠŠÍ ŠKOLA INFILTRACE A ROZVRATNÝCH POLITICKO - MASMEDIÁLNÍCH MANIPULACÍ
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601
B) http://ekonom.ihned.cz/c1-34261590-krasnaja-biznes-armija
C) http://www.novinky.cz/domaci/186806-kazdy-dvacaty-obyvatel-prahy-pochazi-ze-zemi-byvaleho-sssr.html

CO NÁS ČEKÁ Z MOSKVY: Rusové testovali svoji atomovou bombu na ruských městech!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005041903

RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: PŘÍSNĚ TAJNÉ: Jak Moskva připravuje další světovou válku: Studie ruských teroristických vojenských jednotek zvláštního určení!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007071801


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: AUTENTICKÉ KREMELSKÉ DOKUMENTY: Moskva vždy podporovala (a bude vždy podporovat) protizápadní, protiamerické a protižidovské Islámské a jakékoliv jiné teroristy!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006112201

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007043002


Ruská armáda na 70.výročí Stalinova útoku na Polsko znovu nacvičovala invazi a jaderný útok na Polsko, když celý hokynářský Západ, hluboce infiltrovaný ruskými tajnými službami, opět zbaběle mlčí!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009110301


KYBERNETICKÁ SVĚTOVÁ VÁLKA (PŘÍMÉM PŘENOSU) UŽ PROTI NÁM DÁVNO ZAČALA!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006122601


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: RUSKO ZAÚTOČILO NA EVROPU: ZATÍM POUZE ELEKTRONICKY... KDY ZAČNE VÁLKA DOOPRAVDY???
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007051801


VELMOCENSKÝ IMPERIALISMUS MOSKVY POKRAČUJE A DEMOKRATICKÝ SVĚT OPĚT ZBABĚLE MLČÍ!!! KDO PŘIJDE NA ŘADU PO ESTONSKU???
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007051601


Mart Laar, předseda estonské vlády: ZASTAVME RUSKÉHO MEDVĚDA DŘÍV, NEŽ NÁS VŠECHNY SEŽERE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100403


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: ŘÍŠE ZLA RUSKO A JEJÍ SKRYTÁ GENOCIDNÍ POLITIKA CELOPLANETÁRNÍHO MASOVÉHO VYHLAZOVACÍHO TERORU: BIOHAZARD! Mrazivá pravda o největším a nejtajnějším sovětském programu vývoje biologických zbraní, vyprávěná mužem, který ho sám vedl!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009112401


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: ŘÍŠE ZLA RUSKO A JEJÍ SKRYTÁ GENOCIDNÍ POLITIKA CELOPLANETÁRNÍHO INDIVIDUÁLNÍHO TERORU A MIMOSOUDNÍCH POPRAV PŘEDSTAVITELŮ PŘIROZENÝCH NÁRODNÍCH ELIT, KTEŘÍ STOJÍ KREMLU V CESTĚ NA JEHO TAŽENÍ ZA SVĚTOVLÁDOU: LABORATOŘ JEDŮ KGB: OD LENINA K PUTINOVI
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041903

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006112901
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006121601
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007052501
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006120301
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009022401


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: SKRYTÉ PSYCHOTRONICKÉ VRAŽDY JSOU MNOHONÁSOBNĚ ČASTĚJŠÍ NEŽ VRAŽDY EVIDOVANÉ! JAK TYTO VRAŽDY VYŠETŘOVAT A PROTI NIM A JEJICH PACHATELŮM SE BRÁNIT!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006100201


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: TOTALITNÍ CELOSVĚTOVÁ GENOCIDA TADY A TEĎ: PSYCHOTRONICKÁ VYHLAZOVACÍ OBČANSKÁ VÁLKA MEZI ÚTOČÍCÍMI ARMÁDAMI LIDÍ ZLA A BRÁNÍCÍMI SE LIDMI DOBRA!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007060603


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Další velký úspěch Říše Zla, kágébáckého Ruska: Po útoku psychotroniků KGB zavražděn polský president a nejvyšší vedení polské armády!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041005


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: VÁLKA O ENERGETICKOU NEZÁVISLOST EVROPY NA RUSKU: Uffe Ellemann-Jensen, bývalý dánský ministr zahraničí: Rusko ve své standardní roli energeticko-politického vyděrače: Co dělat, aby se každou zimu v Evropě neopakovala Ruskem uměle vyvolávaná plynová krize!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010010102


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: SKRYTÁ NEKONTROLOVATELNÁ MOC A GLOBÁLNÍ MANIPULACE KGB-GRU A MILIONŮ JEJICH NEVIDITELNÝCH ŠPIČKOVÝCH AGENTŮ: KDO VLÁDNE NAŠEMU SVĚTU VE SKUTEČNOSTI, KDYŽ STAČÍ INFILTROVAT, KOUPIT, OVLIVNIT NEBO S POMOCÍ KGB-GRU A JEJICH NEOMEZENÝCH FINANČNÍCH ZDROJŮ PŘÍMO UDĚLAT 7000 NEJMOCNĚJŠÍCH OSOB TÉTO PLANETY???
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010052402


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Z VĚČNĚ ŽIVÝCH A ZATÍM VĚTŠINOU VŽDY ÚSPĚŠNÝCH MANUÁLŮ KGB – GRU: JAK SKRYTĚ OVLÁDNOUT NEPŘÁTELSKOU ZEMI NEBO CELÝ KONTINENT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006092202

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006091702


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: DNEŠNÍ MOSKVA A TAJNÉ KOMUNISTICKÉ SÍTĚ - BUJÍCÍ RAKOVINOVÉ BUŇKY TOTALITY - V DEMOKRATICKÝCH ZEMÍCH!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100801


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: RUSKO SE SNAŽÍ DÁT JAKÉKOLIV MENŠINĚ KDEKOLIV MIMO RUSKO DOSTATEK SÍLY JÍT ZA SVÝM PROTI VĚTŠINĚ A VYVOLAT TAK V TĚCHTO NERUSKÝCH SPOLEČNOSTECH ŠTĚPENÍ A ROZKOL, KTERÝ BY JE MAXIMÁLNĚ OSLABIL A VNITŘNÍMI ROZPORY VYČERPAL!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007043005


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Zveřejněný Mitrochinův archiv KGB prokázal: PROJEKT EVROPSKÉ UNIE PROSAZOVALI A PROSAZUJÍ HLAVNĚ SOVĚTŠTÍ A RUŠTÍ AGENTI A ZÁPADOEVROPŠTÍ MARXISTÉ!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010042007


Vysoce důležitá kniha, kterou by měl každý číst: SELHÁNÍ ZPRAVODAJSKÝCH SLUŽEB ZÁPADNÍHO SVĚTA!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007020703


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: AKTUÁLNĚ: Vítejte ve skutečném světě! SEZNAM RUDÝCH KOMISAŘŮ EU! Proroctví George Orwella 1984 se už naplnilo: Evropská unie + KGB + GRU = EUROASIE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010011301


NE evropské sovětizující ústavě a orwellovskému blokovému vidění světa! EVROPSKÁ UNIE, SOVĚTSKÝ SVAZ nebo IV. Říše? ULTRACENTRALIZACI EVROPY NE, SJEDNOCOVÁNÍ SVĚTA NA VYŠŠÍCH DUCHOVNÍCH A MRAVNÍCH PRINCIPECH ANO!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005052001


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: PÁTÁ KOLONA KÁGÉBÁCKÉ MOSKVY: EVROPSKÁ LEVICE!!! ANTICIVILIZAČNÍ PROTIZÁPADNÍ VLASTIZRADA EVROPSKÉ LEVICE A JEJÍ LIKVIDAČNÍ POLITIKA V REŽII MOSKVY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009112501


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Putinovo (post) totalitní kágébácké Rusko - stejně jako předtím Hitlerovo socialistické Německo - těží z tradičního hodnotového, myšlenkového a dezinformačního chaosu v hlavách hluboce infiltrovaných západních elit a z toho plynoucí jejich totální nemohoucnosti a bezradnosti!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007112501


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Politickému, právnímu, finančnímu a mravnímu rozvratu Západu nelze porozumět, díváme-li se západníma očima. Očima Kremlu však probíhá vše podle plánu!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092001


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Evropa už opět sovětská a skrytě totalitní??? Až příliš mnohé tomu nasvědčuje!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010042002


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Rusko-ukrajinské analýzy: Evropské RUSKO, anebo všeruská Orwellova satanská EUROASIE, s hlavním městem kontinentu Moskvou, jako třetím Římem?
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100802


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Evropská unie opět 100% selhala a my víme proč! Sbohem Ukrajino, aneb co Rusové provedou s Ukrajinou, kterou EU zradila Rusku stejně, jako zradí nás!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012109


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: DNEŠNÍ EVROPSKÁ UNIE JAKO MARXISTICKÝ SOVĚTSKÝ SVAZ, KDYŽ SOUOSTROVÍ GULAG NÁS TEPRVE ČEKÁ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009122101


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: VAROVÁNÍ PRO ZÁPAD: Židovští oligarchové z Ruska (KGB-GRU) budují Izrael a dostávají ho postupně pod svoji kontrolu...
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007111301


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: ČTYŘI FÁZE POHLCENÍ EVROPY ŘÍŠÍ ZLA, TOTALITNÍM RUSKEM
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012001


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: RUSKÁ ANALÝZA: OTEVŘENÁ CELOPLANETÁRNÍ SPOLEČNÁ RUSKO - ČÍNSKO - INDICKO - JIHOAMERICKO - ISLÁMSKÁ VÝZVA SVOBODĚ ZÁPADU!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008010602


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Důstojník KGB Jurij Bezmenov vypovídá: JAK ZNIČIT USA A VŠECHNY JEJICH SPOJENCE: Strategické operace KGB na ovládnutí Západu-především USA (anglicky + francouzské titulky)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009041901


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Doporučené internetové stránky autentických sovětských a aktuálních ruských špionážních informací a dezinformací!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006113001


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: New York Times: "BÝVALÍ" RUSKÍ ŠPIÓNI - VE¼KÍ PODNIKATELIA!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007121902


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Nástup rusko-amerického marx-leninského presidenta Baracka Husseina Obamy (KGB!!!) = SKRYTÝ STÁTNÍ PŘEVRAT V AMERICE!!! NOVÉ DŮKAZY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010040801


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Co Moskvě ze všeho nejvíc vadí: Svobodní a dobře ozbrojení občané, připravení a odhodlaní svoje přirozená práva a svobody účinným způsobem bránit!!! Další příklad ze Švýcarska!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010110302


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Vstřícnou politiku Západu vůči Putinově kágébácké Moskvě formují západní elity KGB-GRU bez demokratického mandátu, zato vycpané penězi z Ruska!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010110104


POUČENÍ PRO VĚČNĚ NEPOUČITELNÉ: JAK SI DNES RUSKÁ TOTALITA KGB HRAJE NA SVOBODU A DEMOKRACII "ZÁPADNÍHO STYLU"...
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010081801


SVATÁ RUS: Boj agentů KGB o nejvyšší post patriarchy pravoslavné církve vší Rusi ovládl moskevský metropolita Kirill, agent KGB s krycím jménem "Michajlov"...
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010093002


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Ruská strategie skryté války proti Západu: Na vyzdvihování homosexuality a jejich nositelů každá vyšší civilizace vždy neodvratně zanikla!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010050302


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: BUDOUCNOSTÍ ČLOVĚKA MUSÍ BÝT ANTIČLOVĚK!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006092201


DĚJINOU ÚLOHOU RUSKA JE ZLOMENÍ MOCI JEHOVY A JEHO ZÁSTUPŮ NAD TOUTO PLANETOU: Odsudzovanie komunizmu bez odsúdenia židobo¾ševizmu je historickým klam!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006022501
SATANSKÁ ŘÍŠE ZLA RUSKO A NAŠE DNEŠNÍ ČESKÁ REPUBLIKA:

RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Inventura 20-ti let budování vlastního státu: Naše Rusko-Česko-Slovenská republika - člen NATO a EU - jako ruský guberniální Kriminální stát!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009110801


KDO JSOU A JAK VZNIKLI ČEŠTÍ MILIARDÁŘI: ČESKÁ (POST) KOMUNISTICKÁ FINANČNÍ OLIGARCHIE A RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005101101


MIMOŘÁDNĚ STRATEGICKY DŮLEŽITÉ!!! RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Nástup privatizace NÁRODNÍCH ZÁJMŮ, aneb celý náš národ s veškerým živým i mrtvým inventářem patří těm finančně nejmocnějším skupinám tohoto světa - tedy především populárnímu ruskému tandemu nejvyšší satanské Pravdy a Lásky KGB-GRU - protože právě ti to s námi myslí ze všech nejlépe!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006122603


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: BYL ČESKOSLOVENSKÝ PRESIDENT EDVARD BENEŠ RUSKÝM AGENTEM UŽ PŘED I. SVĚTOVOU VÁLKOU?
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006111202


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Československá třetí republika - Ruskem hluboce infiltrovaný národně socialistický stát - 1945-1948 - a jak to muselo pod rostoucím tlakem Moskvy, při zradě demokratického Západu a při chorobném českém kapitulantství nevyhnutelně dopadnout!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006111201


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Vlastizrádný dopis moskevskému komunistickému diktátorovi Leonidu Iljiči Brežněvovi od pětice nejvyšších československých komunistů, který předznamenal sovětskou vojenskou okupaci Československa 21. srpna 1968, za což se jeho vlastizrádným autorům u nás nikdy nic nestalo!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006111701


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Akce komunistických (a post-komunistických?) koncentračních táborů pro jinak politicky smýšlející "NORBERT"
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121602


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Nejsou-li podle názoru celého západního světa volby v Rusku demokratické, pak jimi nejsou ani ty české!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120501


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Grzegorz Górny, šéfredaktor polského časopisu Fronda: NA VÝCHOD HLEĎ!!! ZÁKLADNÍ ANALÝZA K POCHOPENÍ DNEŠNÍ ČESKÉ REPUBLIKY A VŠECH OSTATNÍCH (POST) SOVĚTSKÝCH SKRYTĚ TOTALITNÍCH GUBERNIÁLNÍCH KRIMINÁLNÍCH "STÁTŮ"!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121701


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN ŘÍŠE ZLA V ANALÝZÁCH A DOKUMENTECH: OD VLADIVOSTOKU PO KARLOVY VARY A JEŠTĚ MNOHEM, MNOHEM DÁL...
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007111202


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: MIROSLAV DOLEJŠÍ: ANALÝZA 17. LISTOPADU A ZMĚN VE VÝCHODNÍ EVROPĚ V ROCE 1989
http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/1.htm


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Kolaps komunizmu: A SKUTOČNOS BUĎ ZATRATENÁ... Čo vám politici a média nepovedali o konci studenej vojny a páde komunizmu v Európe!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100401


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Kniha nových důkazů Roberta Buchara REVOLUCE 1989: Sametové revoluce-podvod ruských tajných služeb a jejich domácích "revolučních" agentů!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111502


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: NOVÁ FAKTA: Moskva - hlavní město Říše Zla - a československá sametová revoluce = privatizační puč GRU, KGB a jejich "revolučních" struktur!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111606


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: JAK SE U NÁS PŘIPRAVOVAL ÚSPĚŠNÝ PRIVATIZAČNÍ PUČ POPULÁRNÍHO RUSKÉHO TANDEMU NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ PRAVDY A LÁSKY KGB-GRU: LIDOVÉ NOVINY 1987 - 89!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092101


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: VELICE ÚSPĚŠNÁ ROZKLADNÁ SUBVERZNÍ AKCE RUSKO-ČESKÉHO GESTAPA StB-BIS-StB "KLÍN" PROTI VNITŘNÍ POLITICKÉ OPOSICI DODNES POKRAČUJE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007070203

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006092901


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: KONEČNĚ PROKÁZÁNO: Rusko-československé komunistické Gestapo StB falšovalo na přelomu roku 1989/90 agenturní svazky svých nejlepších agentů a dělalo z nich disidenty!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122702


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: DOKUMENT K VÝROČÍ 17.LISTOPADU 1989 NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTI: Rostislav Hedvicek: Malta byla druhá Jalta, aneb z Mnichova přes Jaltu na Maltu...
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006111605

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006091301


Šéf KSČ Milouš Jakeš odhalil největší tajemství (post) komunistického kriminální režimu: Sametovou "protikomunistickou revoluci" provedlo rusko-české komunistické Gestapo StB! Komunisté chtěli před listopadem Václava Havla do své vlády!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005101301


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Rozkaz předsedy KGB V.Krjučkova z 1990, v němž nařizuje východoevropské agentuře KGB jako nejdůležitější úkol zakládat a infiltrovat politické strany!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006110602


PRAVDA O „ČESKÝCH“ (RUSKÝCH!!!) TAJNÝCH SLUŽBÁCH, KTERÉ SI VŠICHNI ZE SVÝCH VLASTNÍCH KAPES VELICE TVRDĚ PLATÍME, ABY NÁS PŘED VŠEMI HROZBAMI Z RUSKA DŮSLEDNĚ CHRÁNILY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005081901


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: PO 18ti LETECH "REVOLUCE" PŘEKVAPENÍ JEN PRO HLUPÁKY: Nejdůležitější revoluční ministři - vnitra a obrany - pracovali pro StB-KGB-GRU...!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007053001


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Ministr zahraničí vlády Václava Klause (KGB?) a Josefa Tošovského (GRU?) Jaroslav Šedivý (GRU?) přiznal, že sloužil i u rusko-československého Gestapa StB!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007070205


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: PŘEKVAPENÍ JEN PRO HLUPÁKY: Předseda vlády České republiky a guvernér ČNB Josef Tošovský (GRU?) stahuje do své estébácké kauzy i presidenta Václava Havla (GRU?)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007021401


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Putinovo Rusko chce za šéfa MMF bývalého předsedu vlády České republiky Josefa Tošovského, více než důvodně podezíraného ze spolupráce s komunistickou StB a ruskou vojenskou rozvědkou GRU!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007082302


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: 20 let po "protikomunistické revoluci" komunističtí estébáci stále šéfovali a i nadále šéfují na českém ministerstvu vnitra!!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008032901

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007041101


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: ČESKOSLOVENSKÁ KOMUNISTICKÁ ŠPIONÁŽ VE SLUŽBÁCH KREMLU A VŽDY PROTI ZÁPADU NÁM UKAZUJE NĚCO MÁLO SAMA O SOBĚ! TAKOVÁ "VSTŘÍCNOST" NÁS ALE K PRAVDĚ O NAŠÍ SOUČASNOSTI ROZHODNĚ NEPŘIVEDE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007013101


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: KGB A GRU SE MEZI SEBOU STÁLE NEMOHOU DOHODNOUT, KOMU Z NICH MÁ PATŘIT PRÁVEM DOBYVATELE MONOPOL NA DRANCOVÁNÍ JEJICH ČESKÉ GUBERNIE A ZDE JE VÝSLEDEK!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007012401


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Dokud nepochopíme, že nejsilnější politickou stranou České republiky jsou ruské tajné služby, nepochopíme z dnešní GUBERNIÁLNÍ "české" politiky vůbec nic!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007022301


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: JAK ORGANIZOVANÝ ZLOČIN, ŘÍZENÝ Z RUSKA, DIRIGOVAL (A DIRIGUJE) ČESKÉ VLÁDY!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007110302


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Když už i někteří čeští profesoři mají se zpožděním 20-ti let jasno: President Václav Klaus a KGB… Kdy začnou mít jasno i nejvyšší vůdci Západu???
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009101701


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: ANALÝZA NOVOROČNÍHO PROJEVU "NAŠEHO" DNEŠNÍHO RUSKO-ČESKÉHO PRESIDENTA VÁCLAVA KLAUSE (KGB?)!!! CO NÁM KLAUS O STAVU NAŠEHO NÁRODA A JEHO STÁTU ŘEKL A CO NÁM NEŘEKL...
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010010105


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: DŮVODY, proč povýší president Klaus (KGB?) na návrh ministra vnitra Peciny (KGB?) rusko-českého estébáka Jiřího Komorouse (KGB?) do hodnosti generála!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009102803


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Předseda vlády České republiky Mirek Topolánek 25. března 2009: "Pád české vlády se slavil v Kremlu, na ruské ambasádě a do dvou hodin do rána i na Hradě."
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009032702


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: PhDr.Antonín KOSTLÁN, CSc, vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR: Špatné zprávy pro českou budoucnost: RUSKO VYKROČILO NA ZÁPAD!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009093001


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Ruská poziční a vlivová agentura KGB-GRU obsazuje v ČR - bez sebemenšího odporu - jednu pozici za druhou: DETAILNÍ ANALÝZA JEJICH STRATEGIÍ A CÍLŮ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092503


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: ELITNÍ ROZVĚDČÍK SATANSKÉHO KGB A DNEŠNÍ RUSKÝ PRESIDENT PODPLUKOVNÍK VLADIMÍR PUTIN, NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČESKÉHO LIDU, PROTOŽE V EPICENTRU RUSKÝCH ATOMOVÝCH VÝBUCHŮ SI PŘECE BUDEME KONEČNĚ VŠICHNI ROVNI...)))))))
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007012305

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007020401


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: PhDr.Antonín KOSTLÁN, CSc, vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR: Radar pro zemi, která nemá nepřátele a UMĚNÍ RUSKÉ MANIPULACE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100301


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: V ČEM SPOČÍVÁ UMĚNÍ A SÍLA RUSKÉ PROPAGANDY: Americký obranný radar je pro nás SMRT, ruské útočné rakety jsou pro nás ŽIVOT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010020502


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Rusko-česká masmédia nám 7let lhala o nelidském zacházení s protiamerickými teroristy na Guantánamu: A skutečnost? Zločinci se odtud nechtějí stěhovat!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009110302


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Causa beztrestného 20-ti miliardového podvodu s ruskými "drahými kameny" po 15-ti letech "vyšetřování" otřásá důvěryhodností celé české policie, justice a státu!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007080201


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Kdo prodal strategickou společnost Vemex ruskému Gazpromu, aneb Alena Vitásková a rusko-české komunistické Gestapo StB: Jedna velká kariéra!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007051101


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Jak a díky komu dnes Rusové dělají strategické obchody ve své guberniální České republice!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012104


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: JEDNO Z VÍCE NEŽ STOVKY VÝCVIKOVÝCH STŘEDISEK ŠPIONŮ KGB V ČR POLICE VYDÁVÁ ČESKÉ VEŘEJNOSTI ZA NÁBOŽENSKOU SEKTU A TÍM KRYJE OPERACE KGB V ČR...
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010112601


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Petr Cibulka jako Alexander Litviněnko? Trestní oznámení za pokus o vraždu, podané na guberniální Státní zastupitelství Kriminá!ního státu a absolutní úřední nečinnost všech represivních složek dnešní rusko-české kriminální státní moci, všech českých vládních i opozičních politiků a všech jejich novinářů, které Petr Cibulka přibližně tisícovkou mailů o tomto pokusu o vraždu informoval...!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009022401


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Zprávy z fronty: KGB ruského presidenta Vladimíra Putina opět v akci! Causa zavraždění plukovníka Alexandera Litviněnka v historických souvislostech!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006121601


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: KDYŽ ZA NAŠE PENÍZE POLICIE, MINISTERSTVO VNITRA A STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ KRYJÍ OPERACE RUSKÝCH TAJNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008043001


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: KDYŽ POLICIE, STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ A SOUDY NEKONAJÍ: Petr Cibulka x ruská vojenská rozvědka GRU? VŠE TOMU NAPOVÍDÁ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008042902


Bohumil Doležal: ČESKÁ REPUBLIKA V RUSKÉM OHROŽENÍ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006030101


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: VĚC NAŠÍ NEJVYŠŠÍ NÁRODNÍ A STÁTNÍ DŮLEŽITOSTI: INTENZIVNÍ ODNÁRODŇOVACÍ POLITICKÉ A MASMEDIÁLNÍ STRATEGIE RUSKÉHO IMPÉRIA PROTI VŠEM NERUSKÝM NÁRODŮM!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006110601


RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: RUSIFIKACE, INFILTRACE A KRIMINALIZACE ČESKÉ GUBERNIE DÁLE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE!!! MLADÁ FRONTA DNES (GRU?): Děvočky z katalogu, na každého Čecha se nějaká ta Ruska (KGB-GRU) určitě dostane!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009110401
B) http://ekonom.ihned.cz/c1-34261590-krasnaja-biznes-armija
C) http://www.novinky.cz/domaci/186806-kazdy-dvacaty-obyvatel-prahy-pochazi-ze-zemi-byvaleho-sssr.html


Celý článek... | Autor: Petr Cibulka | Počet komentářů: 1257 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

AKTUALITY

* Aktualisovaná ústavní stížnost zfalšování parlamentních voleb: MATEMATICKÝ DŮKAZ STOPROCENTNÍ PODVODNOSTI VOLEB A RYZE KRIMINÁLNÍ NEKALÉ SOUTĚŽE!!!

Vydáno dne 17. 06. 2006 (20808 přečtení)


AKTUÁLNĚ
Aktualisovaná ústavní
stížnost zfalšování
parlamentních voleb:
MATEMATICKÝ DŮKAZ
STOPROCENTNÍ(!!!) PODVODNOSTI VOLEB
A RYZE KRIMINÁLNÍ
NEKALÉ SOUTĚŽE!!!RUSKÁ STRATEGIE:
NEJLEPŠÍ VÁLKA JE TA

O NÍŽ NAPADENÝ NEVÍ
PROTOŽE SE
AGRESI
NEMŮŽE BRÁNIT...!!!
ABYCHOM SE UBRÁNILI
PAK MUSÍME VĚDĚT:

UNIKÁTNÍ RUϟϟKO - POLSKÝ DOKUMENT BEZ CENZURY:
ORWELLOVO MONGOLSKÉ RUϟϟKO VČERA, DNES, ZÍTRA:
POCHOD DŽINGISCHÁNOVÝCH "OSVOBODITELŮ"...!!! Viz:ČESKÝ DOKUMENT ČEČENSKÁ VÁLKA:
BEZTRESTNÁ NACISTICKÁ RUϟϟKÁ GENOCIDA CIVILISTŮ NA KAVKAZE
PŘED PUTINOVOU "ZIMNÍ" SUB - TROPICKOU OLYMPIÁDOU V SOČI:
RUϟϟKÝ SCÉNÁŘ PRO UKRAJINU A EVROPU
JAKO HITLEROVSKÉ KONEČNÉ ŘEŠENÍ!!! Viz:
AKVÁRIUM: SLOUŽIL JSEM V RUϟϟKÉM GRU!
Polský film podle slavné knihy dezertéra
ruϟϟké špionáže GRU Viktora Suvorova!
PUTIN BEZ CENZURY = ADOLF HITLER 1933 - 39...!!!
Bez Fikcji. Ustrój Putina - Scenariusz Bez Alternatywy
Motto:

Zotročení k nám přichází samo...,
ale za svobodu je třeba bojovat!!!

Na účinnou obranu svých svobod a práv bychom se proto měli už dnes velice dobře připravit, protože... Viz:

1. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

2. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

3. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802
Vůdce Sovětského svazu N. S. Chruščov na polemickém setkání s atomovými fyziky - tvůrci sovětských atomových zbraní, léto 1961: „Sacharov je dobrý vědec, ale MY JSME SPECIALISTÉ NA LSTI V ZAHRANIČNÍ POLITICE. EXISTUJE POUZE NAŠE SÍLA A DEZORIENTACE NEPŘÍTELE! NEMŮŽEME ŘÍCI NAHLAS, ŽE PROVÁDÍME POLITIKU Z POZICE SÍLY, ALE TAKTO TO MUSÍ BÝT!!! Byl bych nula, a ne předseda rady ministrů, kdybych poslouchal takové, jako je Sacharov...“

Motto:

Jak nejsnadněji dobýt
nedobytnou pevnost?
Jedině pomocí osla...!!!
Plně naloženého zlatem
pro velitele pevnosti...

Z veleúspěšné staročínské válečné doktríny,
kterou převzal vítězný Mongol Džingischán
a po něm jeho Satanská Říše Zla Rusko! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013040019
Юрий Нестеренко: Россия - это зло в его чистом, беспримесном виде! / Jurij Nestěrenko: VZÁCNĚ NECENZUROVANÁ RUSKÁ ANALÝZA DNEŠNÍHO RUSKA: RUSKO = KONCENTROVANÉ ZLO, A TO V TÉ VŮBEC NEJČISTŠÍ KRYSTALICKÉ PODOBĚ! (rusky)


Hlavní informační motto číslo 1:

ČÍM DÁLE OD MASMÉDIÍ
TÍM BLÍŽE K PRAVDĚ!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802

Hlavní informační motto číslo 2:

NOVINÁŘ KTERÝ NENÍ FÍZL?
TAK TAKOVÉHO NEZNÁM...!!!

NÁSLEDUJÍ INFORMACE PRO LIDI,
KTEŘÍ SE NENECHAJÍ OSLEPIT
NEKONEČNOU MASMEDIÁLNÍ MLHOU,
MODELOVANOU NÁM TAJNÝMI SLUŽBAMI
,

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201

ALE VĚŘÍ POUZE SVÝM VLASTNÍM OČÍM:


POLITICI Z VLASTIZRADY ŽIJÍ,
NOVINÁŘI VLASTIZRADU KRYJÍ!


FOTOGRAFII BYCHOM VĚŘIT ROZHODNĚ MĚLI:


rebjonok


Na fotografii je významný agent ruského KGB, dědičný vlastizrádce, po desetiletí úhlavní zemský škůdce + nejoblíbenější politik, (NEvlastizrádce a pětinásobný politický vězeň ruské okupace Petr Cibulka je po desetiletí masmediálně nejméně oblíbený občan!) vůdce ODS - ministr financí - předseda vlády - předseda parlamentu - president - velitel armády Václav Klaus se svým dlouholetým ruským řídícim důstojníkem KGB Alexandrem Rebjonkem (druhý zleva). Fotografie - zveřejněná pouze 1x - je z 18.04.2003...

ODPOVĚZME SI NA OTÁZKU, KTERÁ ZNÍ: PROČ BY TO MĚLO BÝT NA NIŽŠÍCH ÚROVNÍCH JINAK??? PROČ!!!


PROTO NEVĚŘME VLÁDNOUCÍM NEVIDITELNÝM RUSKÝM TAJNÝM SLUŽBÁM KGB/GRU, JEJICH NASTRČENÝM VIDITELNÝM POLITIKŮM, MASMÉDIÍM ANI ŽÁDNÉMU Z JEJICH NOVINÁŘŮ, KTEŘÍ NÁS V RUSKÉM ŽOLDU RUKOU SPOLEČNOU A NEROZDÍLNOU OD ROKU 1945 UŽ 1000x ÚSPĚŠNĚ A VŽDY BEZTRESTNĚ OBELHALI, PODVEDLI A OKRADLI, ALE VĚŘME JEN BOHU, SAMI SOBĚ A SVÉMU SIDERICKÉMU INFORMAČNÍMU KYVADLU, KTERÝM SI OVĚŘÍME KAŽDOU PRO NÁS DŮLEŽITOU INFORMACI, UDÁLOST A OSOBU DŘÍV, NEŽ SE ROZHODNEME!!!

Motto:


"Veřejnost neví, co se děje, a ani neví, že to neví.“

Noam Chomsky (zkušený agent satanských ruských tajných služeb KGB+GRU?!!!)

Pro psychotronicky gramotné
JAKO VÝZVA K ÚČINNÉ OBRANĚ
SKRZE INFORMAČNÍ PŘEVAHU:
 

Miniatura


Franz Kafka: "Existuje bod, po jehož dosažení není návratu.
Toho bodu je třeba dosáhnout!
"
Viz:

http://www.youtube.com/watch?v=eKWxb_ye49A

***

Motto neznámého autora:

"Kdyby mohly volby něco změnit, už dávno by je zakázali...!!!"V následujících dokumentech se dozvíte všechno, co potřebujete vědět o politicky a masmediálně extrémně nesvobodných a nedemokratických poměrech, ve kterých dnes všichni žijeme, aniž by si této tragické skutečnosti, tedy našeho života v plně kontrolované společnosti, připomínající MATRIX, byla většina z nás - jako oběti naší dokonalé politické a masmediální manipulace ze strany vládnoucích (post) komunistických kriminálních "elit" - vůbec vědoma!

Je proto třeba si konečně přiznat a postavit se tomu:

PO SHORA DOBŘE ŘÍZENÝCH A Z JEDNOHO CENTRA KOORDINOVANÝCH „SAMETOVÝCH REVOLUCÍCH“, PROVEDENÝCH JAKO NA POVEL VE VŠECH NELIDSKÝCH TOTALITNÍCH KOMUNISTICKÝCH DIKTATURÁCH V ROCE 1989 - PODROBNOSTI VIZ http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/1.htm - SE V RUSKU I VE VŠECH OSTATNÍCH (POST) KOMUNISTICKÝCH TOTALITNÍCH STÁTECH UKÁZALO, ŽE LZE ÚSPĚŠNĚ VYTVOŘIT PO FORMÁLNÍ STRÁNCE NAPROSTO DOKONALÝ DEMOKRATICKÝ SVĚT, VE KTERÉM NEHRAJÍ OBČANÉ A DAŇOVÍ POPLATNÍCI, DEGRADOVANÍ NA POUHÝ TAŽNÝ DOBYTEK, ABSOLUTNĚ ŽÁDNOU ROLI!!!!!

PROTO DNES ŽIJEME V DOKONALE DEMOKRATICKÉM PARLAMENTNÍM SYSTÉMU VYSOCE SOFISTIKOVANÉ POLITICKÉ A MASMEDIÁLNÍ TOTALITNÍ - ALE PROZATÍM STÁLE JEŠTĚ RELATIVNĚ SAMETOVÉ - POLICEJNÍ DIKTATURY, V PODMÍNKÁCH PŘÍSNÉHO POLITICKÉHO APARTHEIDU, JAKO OBČANÉ DRUHÉHO AŽ DESÁTÉHO ŘÁDU, PODLE DOSAŽENÉHO STUPNĚ SVÉ PŘIZPŮSOBIVOSTI TOMUTO NEMRAVNÉMU OTROKÁŘSKÉMU SYSTÉMU VYŠŠÍHO ŘÁDU!

VIDITELNOU TOTALITNÍ DIKTATURU RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ KOMUNISTICKÉ STRANY VYSTŘÍDALA NEVIDITELNÁ TOTALITNÍ DIKTATURA RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACIE (POST) KOMUNISTICKÝCH TAJNÝCH SLUŽEB!!! PODROBNOSTI VIZ:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121702.

SMĚŘUJEME TAK NEVYHNUTELNĚ, JAKO STÁDO SLEPÝCH APATICKÝCH OVCÍ, VEDENI TĚMITO ZKUŠENÝMI ŘEZNÍKY OPĚT NA JATKA, DO NELIDSKÉHO TOTALITNÍHO SVĚTA GEORGE ORWELLA A JEHO PROROCKÉ A NANEJVÝŠ VARUJÍCÍ ANTIUTOPIE "1984", KTEROU UŽ MÁME PŘED SEBOU NA DOHLED TAK BLÍZKO, ŽE TI NEJODVÁŽNĚJŠÍ Z NÁS SI MOHOU CESTOU PRŮZKUMU BOJEM NA TUTO NELIDSKOU NEVIDITELNOU TOTALITU VYŠŠÍHO ŘÁDU UŽ VLASTNORUČNĚ SÁHNOUT!!!

Vztah mezi skutečnou svobodou a demokracií a "svobodou" a "demokracií", dnes nám předkládanou vládnoucí rusko-českou kriminální fízlokracií, je vztahem skutečnosti a jejího přesného obrazu v zrcadle, tedy VZTAH SKUTEČNÉHO A NESKUTEČNÉHO, kdy to neskutečné existuje NE ve skutečnosti, KTEROU BYCHOM SI MOHLI PROVĚŘIT, ale pouze jako VIRTUÁLNÍ OBRAZ SVOBODY A DEMOKRACIE - JEHOŽ NEPRAVDIVOST - BEZ PŘÍMÉHO AKTIVNÍHO VSTUPU DO PRAKTICKÉ POLITIKY - PROVĚŘIT NELZE - kdy tento virtuální obraz dnešní "NEOMEZENÉ SVOBODY A DEMOKRACIE", "OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI" a "PRÁVNÍHO STÁTU" nepřežije kontakt s realitou a existuje pouze v naší dobře naprogramované mysli, kterou vládnoucí rusko-česká kriminální fízlokracie, prostřednictvím svého školního vzdělání, které nám "zdarma poskytla" a díky svým masmédiím, zcela ovládla!

Podívejme se, co nám k tomu říká - jako ten nejpovolanější - světově proslulá organizace na obranu lidských práv Charta77: … Nástrojem omezení a často i úplného potlačení řady občanských práv je systém faktického podřízení všech institucí a organizací ve státě politickým direktivám aparátu vládnoucí strany a ROZHODNUTÍM MOCENSKY VLIVNÝCH JEDNOTLIVCŮ.

Ústava a ostatní zákony a právní normy neupravují ani obsah a formu, ani tvorbu a aplikaci takových ROZHODNUTÍ: JSOU PŘEVÁŽNĚ ZÁKULISNÍ, ČASTO JEN ÚSTNÍ, OBČANŮM VESMĚS NEZNÁMÁ A JIMI NEKONTROLOVATELNÁ; jejich původci nezodpovídají nikomu než sami sobě a SVÉ VLASTNÍ HIERARCHII, přitom však ROZHODUJÍCÍM ZPŮSOBEM OVLIVŇUJÍ ČINNOST ZÁKONODÁRNÝCH I VÝKONNÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY, JUSTICE, odborových, zájmových i všech ostatních společenských organizací, JINÝCH POLITICKÝCH STRAN, podniků, závodů, ústavů, škol a dalších zařízení, přičemž JEJICH PŘÍKAZY MAJÍ PŘEDNOST PŘED ZÁKONEM.

Tolik z nejdůležitějšího a dodnes PLNĚ platného prohlášení Charty77 z 1.ledna 1977, tedy z dob nelidské totalitní komunistické diktatury a přímé ruské vojenské okupace...

Tento nelidský svět - který je však nelidský pouze z hlediska opravdových duchovních a mravních lidských bytostí, například těch nejlepších z prostředí Charty77, ne z hlediska přízemních lidských živočichů, kteří si na ty opravdové duchovní a mravní lidské bytostí pouze jeden před druhým hrají a kterým se dnes v tomto nelidském kriminálním světě naopak velice úspěšně daří - tedy nelidský svět, prorokovaný Georgem Orwellem v jeho nepřekonatelném díle "1984", stojí za našimi NEBRÁNĚNÝMI domovními dveřmi! Viz:
http://www.navlnachliteratury.cz/knizky/orwell-1984.php

nebo nejhlubší analýza současné moderní totality, kterou napsal nositel Nobelovy ceny Friedrich August Hayek CESTA DO OTROCTVÍ Viz: http://www.kosmas.cz/knihy/122287/cesta-do-otroctvi/

Kdo tomu nevěří, měl by si ve vlastním nejvyšším zájmu rozhodně přečíst následující aktuální dokumenty z naší každodení současnosti:

Demokratická Česká republika nebo (post) komunistický totalitní rusko-český Kriminální stát? Ze stále aktuálnějšího dokumentu Prohlášení Charty77: Třicáté výročí Charty77 pohledem bezejmenného a TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, CO SE DNES NIKOMU NEHODÍ!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007010501

Volby do Poslanecké sněmovny PČR v červnu 2006 názorně ukázaly - tak jako každé jiné volby předtím i potom - nanejvýš závažné a do volebního zákona vládnoucími rusko-českými parlamentními stranami PROGRAMOVĚ zakomponované těžké PROTIDEMOKRATICKÉ a protiústavní defekty celého současného českého volebního a tím i politického systému, zkreslujícího nejhrubším způsobem výsledky českou Ústavou garantovaných "demokratických" voleb a tímto uměle vytvořeným administrativním postupem ZCELA MĚNÍCÍ skutečnou vůli českých voličů!

Tak podstatné rozdíly mezi podílem odevzdaných hlasů a podílem přidělených mandátů pro jednotlivé strany a jednotlivé kraje jsou v ostrém protikladu se systémem poměrného zastoupení, tak jak je zakotven v naší Ústavě a kdy ústavní poměrnost znamená, že KOLIK PROCENT HLASŮ VOLIČŮ politická strana ve volbách získá, TOLIK PROCENT POSLANCŮ bude v parlamentu mít.

V politické praxi České republiky je to však dnes do značné míry naopak! Tento kriminální protiústavní podvod rusko-českých představitelů parlamentních stran, působících v režii vládnoucí rusko-české (post) komunistické totalitní kriminální fízlokracie, spáchaný na všech českých občanech české národnosti, garantuje justiční výkvět tohoto rusko-českého Kriminálnho státu, soustředěný v tzv. Ústavním soudě České republiky, kde bychom jenom s nejvyššími obtížemi a s velice nejistým výsledkem, ovlivněným spíše jen zbožným přáním, hledali soudce, který NEpracuje pro populární ruský tandem SATANSKÉ "Pravdy a Lásky" KGB-GRU.

Za tento smutný fakt vděčíme nejenom své vlastní mnohaleté politické apatii, ale především "našim" oblíbeným presidentům Václavu Havlovi (GRU?) a Václavu Klausovi (KGB?), kteří tyto ústavní soudce vybrali a do jejich dnešních funkcí je se souhlasem parlamentu na 10 let neodvolatelně jmenovali.

Vzhledem k těmto skutečnostem VÝSLEDKY KAŽDÝCH ČESKÝCH VOLEB SE TÍMTO STÁVAJÍ UŽ PŘEDEM NELEGITIMNÍ a my pomalu ale jistě spějeme od demokracie svobodných občanů k otevřené rusko-české DEMOKRATUŘE, tedy k formálně dokonale demokratickému parlamentnímu systémemu sofistikované totalitní politické, finančnické a masmediálně-informační diktatury, ve kterém zlomení a zastrašení čeští občané, degradovaní na pouhý tažný dobytek, nehrají absolutně žádnou roli!

Pro náš hmotný svět, svět věčné nápodoby, zrcadlený do hmoty z vyšších duchovních úrovní života, je příznačná nejenom jeho dnešní naprostá hodnotová převrácenost, a to v průběhu mnoha tisíc let našeho stálého sestupu do hmoty až v úplný opak původních pravých významů, ale současně je nutné vědět a neustále to zdůrazňovat, že vývoj lidské společnosti a jejich jednotlivých civilizací, každého jednotlivce a vůbec všeho stvořeného - není v tomto hmotném světě v žádném případě stále lineární a vzestupný, jak nás tomu učí ve škole a ve všech masmédiích, prostřednictvím kterých nás jako lidské bytosti formuje a programuje oficiální materialistická propaganda.

Vývoj lidské společnosti a všech jejich jednotlivých civilizací je od samého počátku cyklický a probíhá ve spirále. Tedy od nejjednoduššího k nejsložitějšímu - až po úplné zadušení přirozeného lidského života zkamenělými institucemi, jejich nepřirozenými zákony "pozitivního práva", tedy naprosté zvůle a bezpráví, rozepsaných do paragrafů (viz jejich zatím nejdokonalejší modely naprostého právního zotročení člověka, kriminalizující vše, co dělá člověka člověkem, vše, co z člověka dělá svobodnou a zodpovědnou duchovní a mravní bytost - tedy satanská "Svatá" inkvizice, národní socialismus NSDAP - nacismus, ještě satanštější internacionální socialismus - komunismus, ale i dnešní sametový totalitní (post) komunismus, s jeho formálně dokonalým systémem parlamentní demokracie sofistikované totalitní diktatury, ve kterém - přes jeho formálně dokonalou demokratičnost - nehrají zmanipulovaní a zastrašení občané absolutně žádnou roli a ani se o to pro jistotu nesnaží), devastující vše duchovně a mravně vyšší i s jejich nositeli svými byrokratickými předpisy, daněmi, vyhláškami, pokutami, nařízeními, likvidačními exekucemi na majetek a v případě potřeby i na lidský život a především armádami jejich bezduchých ale o to poslušnějších úředníků - a po vyčerpání původně nashromážděného pozitivního energetického, duchovního a mravního potenciálu pak zase zpět, znovu se dobít pro další vzestup na novou vyšší úroveň.

Měli bychom si proto ve svém vlastním nejvyšším zájmu položit tu nejdůležitější základní otázku:

Nedozrál už v současném procesu civilizačního duchovního a mravního úpadku konečně čas k nějakému hlubokému obratu? Je totiž vysoce pravděpodobné ba téměř jisté, že právě se nalézáme na předposlední stanici cyklicky se do nekonečna opakující vývojové spirály, jak ji znají už po tisíciletí indičtí mudrci a jak ji před dvěma staletími objevil a pro Západ definoval historik A. F. Tyler:

Z PODDANSTVÍ K DUCHOVNÍ SÍLE, Z DUCHOVNÍ SÍLY K STATEČNOSTI, ZE STATEČNOSTI K SVOBODĚ, ZE SVOBODY K BLAHOBYTU, Z BLAHOBYTU K SOBECTVÍ, ZE SOBECTVÍ K SAMOLIBOSTI, ZE SAMOLIBOSTI K APATII, Z APATIE K ZÁVISLOSTI, ZE ZÁVISLOSTI ZPĚT DO PODDANSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU...

Nelze se vyhnout zjištění, že tzv. zastupitelská parlamentní demokracie se dnes rovná závislosti občanské většiny na libovůli a často svévoli hermeticky zevnitř uzavřené samozvané vládnoucí politické kasty, opevněné proti občanům ve svém politickém a volebním systému a ve svých dezinformačních masmédiích, kdy optické změny a výměny probíhají cyklicky pouze uvnitř této uzavřené kasty - do níž bez pozvání zevnitř nelze vstoupit - za jejich podmínek a podle jejich představ.

Dokud bude tento MATRIX existovat, lidé nebudou nikdy svobodní! Podrobnosti o fungování "našeho" MATRIXU, ale i cestu, jak se z něho můžeme společným úsilím osvobodit, najdeme v následujících dokumentech. Pro úvod do situace si připoměňme, co MATRIX je, jak funguje a jak s ním úspěšně bojovat!

1. OSVOBOĎME SVOJI UVĚZNĚNOU MYSL!!!

MATRIX na www.cibulka.net: Přepis nejdůležitějších myšlenek, informací i aktualizačních komentářů a analýz tohoto nanejvýš varujícího filmového podobenství naší dnešní lidské existence v současném světě a fyzickém vesmíru:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007090201

Vrame se do naší dnešní politické "REALITY-SHOW". Český MATRIX dnes vypadá takhle:

Výsledkem rozsáhlé srovnávací matematické analýzy bylo nevyvratitelným způsobem prokázáno, že žijeme v podmínkách brutálního INFORMAČNÍHO TERORISMU, v takřka válečných podmínkách zdrcující INFORMAČNÍ PALEBNÉ PŘEVAHY vládnoucích (post) komunistických kriminálních "elit" nad jimi zotročenou lidskou společností! KDO KONTROLUJE INFORMACE, KONTROLUJE - BEZ OHLEDU NA ÚSTAVU A PLATNÉ ZÁKONY - VEŠKEROU "DEMOKRATICKOU" POLITICKOU MOC!!!

Položme si proto jako občané a daňoví poplatníci pro nás a naši svobodu naprosto KLÍČOVOU a URČUJÍCÍ otázku: KDO nám v naší vlastní zemi kontroluje, cedí a modeluje informace a myšlenky a KDO tedy politicky a hodnotově formuje "veřejné mínění" českého MATRIXU?!!!

Informací ke správnému a přesnému zodpovězení této ZÁKLADNÍ otázky už dnes máme více, než může být mnohým milé. Viz:

1. Z VĚČNĚ ŽIVÝCH A ZATÍM VĚTŠINOU VŽDY ÚSPĚŠNÝCH MANUÁLŮ POPULÁRNÍHO RUSKÉHO TANDEMU NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ "PRAVDY A LÁSKY" KGB – GRU: JAK SKRYTĚ OVLÁDNOUT NEPŘÁTELSKOU ZEMI NEBO CELÝ KONTINENT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006092202

2. PODÍVEJME SE, JAKÝM ZPŮSOBEM A JAK SNADNO TAJNÉ SLUŽBY RUSKO-ČESKÉHO STÁTNÍHO ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU ZAKLÁDAJÍ SVÁ "SVOBODNÁ, NEZÁVISLÁ A NECENZUROVANÁ" DEZINFORMAČNÍ MASMÉDIA, ABY NÁS "DEMOKRATICKY" PROGRAMOVALI A MANIPULOVALI PODLE SVÝCH OKAMŽITÝCH I DLOUHODOBÝCH POTŘEB
http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2000/nn2300/obsah/04.htm

3. O ČEM SE Z "ČESKÝCH" MASMÉDIÍ POPULÁRNÍHO RUSKÉHO TANDEMU SATANSKÉ "PRAVDY A LÁSKY" KGB-GRU - ZAHRANIČNÍCH TOVÁREN NA VÝROBU ČESKÉHO VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ A VYMÝVÁNÍ LIDSKÝCH MOZKŮ - NEDOZVÍTE ANI SLOVO!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003021901

4. INFORMAČNÍ VÁLKA PROTI NAŠIM PŘIROZENÝM LIDSKÝM PRÁVŮM A SVOBODÁM: TOTÁLNÍ MASMEDIÁLNÍ DEZINFORMACE A INFORMAČNÍ, MYŠLENKOVÉ A HODNOTOVÉ MANIPULACE JAKO NEVIDITELNÁ ZBRAŇ, KTERÁ NÁS MÁ - JAKO SVOBODNÉ A ZODPOVĚDNÉ LIDI DOBRA - ÚPLNĚ VYHUBIT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008020801

5. CENTRALIZOVANÁ NADNÁRODNÍ A NADSTÁTNÍ INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ MASMÉDIA - ZAHRANIČNÍ TOVÁRNY NA VÝROBU ČESKÉHO VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ A VYMÝVÁNÍ LIDSKÝCH MOZKŮ - V RUKOU AGENTŮ TAJNÝCH SLUŽEB A JEJICH CELOSVĚTOVÉ KRIMINÁLNÍ FINANČNÍ INTERNACIONÁLY, JEJICH ÚKOLY V OBLASTI INFORMAČNÍ A HODNOTOVÉ MANIPULACE, JEJICH OPTICKY VIDITELNÍ PŘEDSTAVITELÉ, SPOLEČNÉ METODY A CÍLE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022203

6. Kompletní seznam všech zahraničních vydavatelů VŠECH 1393 významějších českých periodik!!! Úzké provázání těchto zahraničních vydavatelů, jejich vedoucích kádrů nebo novinářů s StB nebo KGB-GRU si každý doplní v seznamech, anebo mnohem přesnějším siderickým kyvadlem!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007092303

Skutečným vítězem parlamentních voleb v České republice tedy nejsou její svobodní občané a svobodní daňoví poplatníci, protože ZMANIPULOVANÍ OBČANÉ NEJSOU SVOBODNÍ OBČANÉ!!! Skutečnými vítězi každých českých "demokratických" voleb jsou ti NEVIDITELNÍ a NEZNÁMÍ, kteří ovládají "česká" masmédia - zahraniční továrny na výrobu českého veřejného mínění a vymývání našich lidských mozků!!!

Pokud by se minimálně alespoň ve „veřejnoprávní“ České televizi dostalo všem kandidujícím politickým stranám v klíčových předvolebních programech - místo nejtvrdší politické diskriminace naprosté většiny z nich - stejného prostoru, jako extrémně privilegovaným a VE VLÁDĚ A V PARLAMENTU UMĚLE UDRŽOVANÝM RUSKO-ČESKÝM PARLAMENTNÍM STRANÁM - ve skutečnosti pouhým panoptikálním kriminálním "elitám" V CIZÍCH SLUŽBÁCH - VÝSLEDEK VOLEB BY BYL ZCELA JINÝ, výrazně v neprospěch rusko-českých parlamentních stran, které už řadu let nemají co říct a kterým občané a daňoví poplatníci už dávno nanejvýš oprávněně nevěří! Přičemž nejméně dvě z těchto pěti "nepostradatelných" (ne)mocných rusko-českých parlamentních stran by se při spravedlivé masmediální prezentaci, i kdyby to mělo být jen ve veřejnoprávní České televizi, o ostatních privátních rusko-českých masmédiích známého tandemu SATANSKÉ "pravdy a lásky" KGB-GRU ani nemluvě - i přes stamiliony, vložené přímo nebo nepřímo do jejich volebních kampaní - do českého parlamentu PO ZÁSLUZE vůbec nedostaly!!! Viz:

ZÁKLADNÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ANALÝZA PRÁVĚ NASTUPUJÍCÍHO SKRYTÉHO OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU: PODVOD "DEMOKRACIE", "OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI" A "PRÁVNÍHO STÁTU" A PRVNÍ KROK NA NAŠÍ CESTĚ KE SKUTEČNÉ SVOBODĚ: Běžme tentokrát VŠICHNI k volbám, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLME žádnou parlamentní stranu vládnoucí (post) komunistické kriminální fízlokracie!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008100403

Občanská válka mezi útočícími armádami lidí Zla a bránícími se lidmi Dobra už dávno začala: TICHÉ ZBRANĚ PRO KLIDNÉ VÁLKY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092701

Podívejme se, jak vypadá MATRIX naší dnešní české "REALITY" podrobněji:

Při spravedlivé předvolební prezentaci, a to minimálně alespoň ve "veřejnoprávní" České televizi, financované z kapes všech občanů, by se do Poslanecké sněmovny dostalo jen 16 poslanců za ODS (dnes - díky téměř nekonečným masmediálním privilegiím na úkor diskriminace všech jejich neparlamentních politických konkurentů – má ODS 81 mandátů, které jim však z hlediska spravedlnosti nenáleží! Znamená to, že v českém parlamentu dnes sedí 65 poslanců ODS, kteří tam nemají co dělat - protože ve skutečně spravedlivých volbách by je nikdo nevolil a nikoho tedy nereprezentují - ale které jsme přesto JEJICH ZÁKONY donuceni z vlastních kapes PROTI SOBĚ financovat!!! Takhle dnes vypadá OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU!!!). Dále by v parlamentu bylo pouze 17 poslanců KSČM (dnes - díky téměř nekonečným masmediálním privilegiím na úkor diskriminace všech jejich neparlamentních politických konkurentů – má zločinecká organisace KSČM 26 mandátů, které jim však z hlediska spravedlnosti nenáleží! Znamená to, že v českém parlamentu dnes sedí 9 poslanců KSČM, kteří tam nemají co dělat - protože ve skutečně spravedlivých volbách by je nikdo nevolil a nikoho tedy nereprezentují - ale které jsme přesto JEJICH ZÁKONY donuceni z vlastních kapes PROTI SOBĚ financovat!!! Takhle dnes vypadá OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU!!! Při této příležitosti je třeba důrazně připomenout, že ve skutečně právním státě, který nestojí na "moderním" zločineckém positivním právu, ale který stojí na odvěkém přirozeném právu, by všech 23 poslanců KSČM muselo dnes sedět - spolu s nacisty - někde úplně jinde!), ČSSD by měla pouze 15 poslanců (dnes - díky téměř nekonečným masmediálním privilegiím na úkor diskriminace všech jejich neparlamentních politických konkurentů – má ČSSD 74 mandátů, které jim však z hlediska spravedlnosti nenáleží! Znamená to, že v českém parlamentu dnes sedí 59 poslanců ČSSD, kteří tam nemají co dělat, ale které jsme přesto JEJICH ZÁKONY donuceni z vlastních kapes PROTI SOBĚ financovat!!!.) Tak takhle dnes vypadá ve světě Matrixu OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU!!!

Je téměř zbytečné dodávat, že při skutečně spravedlivé prezentaci všech kandidujících politických stran VE VŠECH ROZHODUJÍCÍCH RUSKO-ČESKÝCH MASMÉDIÍCH - při současné existenci poctivého, tedy důsledně NEkriminálního(!!!) volebního zákona - by se dnes do parlamentu nedostala ani jedna z těchto (NE)MOCNÝCH rusko-českých parlamentních stran!!!

Díky zcela nemravné, uměle vytvořené 5% bariéře pro vstup do parlamentu, jenž zvedá českým občanům a jejich neparlamentním politickým stranám laku pro získání jednoho poslance současného 200-členného parlamentu z 0,5% získaných hlasů na 5%, tedy desetinásobně(!!!) – kterou na svoji protiústavní ochranu před českou neparlamentní politickou konkurencí rusko-české parlamentní strany samy přijaly – by se do parlamentu vůbec nedostala vládní KDU-ČSL, a to přesto, že by ve skutečně poctivých volbách bez 5% vstupní bariéry získala 9 poslanců (dnes - díky téměř nekonečným masmediálním privilegiím na úkor diskriminace všech jejich neparlamentních politických konkurentů – má KDU-ČSL 13 mandátů, které jim však z hlediska spravedlnosti nenáleží!) a samozřejmě by se do parlamentu ze stejných důvodů nedostala ani uměle vyrobená a všemi masmédii a agenturami na vytváření veřejného mínění bezpříkladně - na úkor všech ostatních neparlamentních stran - propagovaná a navíc mnoha miliony vybavená, dnes rovněž vládní, Strana zelených s 8 poslanci (dnes - díky téměř nekonečným masmediálním privilegiím na úkor diskriminace všech jejich neparlamentních politických konkurentů – má SZ pouhých 6 mandátů - o ty zbývající je okradly, za pomoci dHondtovy metody přepočítávání hlasů, jejich nejsilnější parlamentní spolupachatelé - když ani tyto mandáty jim však z morálních důvodů a z hlediska spravedlnosti nenáleží, protože Strana zalených se aktivně a bez protestů podílela a vysoce profitovala na volebním podvodu na českých občanech-voličích a jejich neparlamentních politických stranách!).

Poctivé a nezmanipulované volby by naopak vyhrála strana SNK Evropští demokraté s 27(!) poslanci a tato strana by sestavovala vládu, přestože díky naprosto podvodné, zmanipulované a TVRDĚ ZREŽÍROVANÉ volební soutěži tato strana dnes stojí mimo parlament!

Například 15 poslanců by měla I politická strana Pravý Blok – strana za ODVOLATELNOST politiků, NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, která by tak byla ve Sněmovně zastoupena ve stejném počtu, jako donedávna vládní ČSSD, která se v těchto volbách dotáhla na Pravý Blok až díky rozdělování hlasů ve druhém skrutiniu, ve kterém však poslanecké mandáty byly rozdělovány zcela podvodnou a nespravedlivou tzv. dHondtovou metodou, jenž - ve spojení s uměle vytvořenou 5% vstupní barierou do parlamentu - barbarským způsobem zvýhodňuje nejsilnější strany a v tichosti likviduje všechny menší politické strany, tedy jejich opozici a tím ovšem i veškerou politickou pluralitu, kterou měl právě Ústavou zaručený poměrný volební systém v plném rozsahu chránit a zachovat a kterou současný volební zákon a zmanipulovaná masmediální prezentace neparlamentních politických stran systematicky ničí!!! Návrat zpět do poměrů za komunismu nemusí za těchto podmínek příliš dlouho trvat bez ohledu na to, jak si bude tento obnovený nepluralitní režim nechat říkat!

Výsledky NEZMANIPULOVANÝCH parlamentních voleb 2006 by byly následující:

1. SNK Evropští demokraté, 27 mandátů, 2. Strana zdravého rozumu, 19 manadátů, 3. KSČM, 17 mandátů, 4. ODS, 16 mandátů, 5. Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, NÍZKÉ daně, MINIMALISACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, 15 mandátů, 6. ČSSD, 15 mandátů, 7. Právo a Spravedlnost, 10 mandátů, 8. KDU-ČSL, 9 mandátů, 9. Nezávislí demokraté Vladimíra Železného, 10. Moravané, 9 mandátů, 11. Nezávislí, (předs.Hamplová), 8 mandátů, 12. Strana zelených, 8 mandátů, 13. Strana Rovnost šancí, 8 mandátů...

Jako motto, uvádějící nás nejlépe do naší dnešní "REALITY" - kdy před našima nevidoucíma očima a neslyšícíma ušima probíhá stále se zrychlující a zesilující úpadkový proces modelování člověka k obrazu zkamenělých, zbyrokratizovaných, mrtvých institucí, obsazených a řízených bezduchými lidmi, kterým má Člověk sloužit, kdy tedy na celé naší planetě probíhá právě opačný vývoj, než je tak žádoucí proces modelování institucí k nejvyššímu obrazu živoucího Člověka, jehož duchovnímu a mravnímu lidskému rozvoji k tomu nejvyššímu mají všechny lidské instituce sloužit - nám může posloužit prastarý, věčně živý gnostický svatý text, Evangelium Filipa, zapsané kolem roku nula a nalezené po dvou tisíciletích, naplněných až po okraj řáděním sil temnoty, v Nag Hammadí.

V letech 1946-49 se v Nag Hammadí v Egyptě objevilo 41 nových raně křesanských spisů, psaných koptsky na papyrech. Rozborem bylo zjištěno, že pochází ze 4. století z knihovny křesanského kláštera Chemoboskion a že se jedná o staré opisy ještě mnohem starších textů. Unikátnost nálezu spočívá v tom, že nejstarší z nalezených čistě křesanských textů předcházejí nejstarším dochovaným textům vatikánského Nového zákona, na kterém stojí celá naše západní civilizace, o celá staletí a ani jeden z nich není opisem židokřesansky orientovaného Nového zákona. Nejstarší křesanské texty tohoto nálezu mají čistě gnostický duchovní charakter, který se u dalších textů postupně zeslabuje ve prospěch vítězícího zmaterializovaného římského židokřesanství - opřeného, jako oficiální, povinné a barbarským terorem vynucované státní náboženství, vychovávající poslušné otroky, slepě věřící v posvátnost svého vlastního zotročení, o nesmírnou státní a vojenskou moc otrokářského Říma - přičemž tyto nejstarší gnostické texty ostře odporují současné duchovní a mravní interpretaci křesanství a role Krista v něm. Zásadní text pro všechny opravdové hledače Pravdy! Do češtiny byly přeloženy Janem Kozákem v knižnici BIBLIOTHECA GNOSTICA. Nebezpečnost těchto nejstarších a nejvyšších duchovních i mravních svědectví západní civilizace pro dnešní politický MATRIX posuďme sami:

Mocnosti tohoto světa chtěly člověka klamat, protože viděly, že má příbuznost s bytostně dobrým. Vzaly proto jméno dobrého a daly ho nedobrému, aby tak člověka klamaly skrze jméno a tak ho spoutaly nedobrým. A potom, když těmto mocnostem začali lidé prokazovat přízeň, podnítily je, aby se vzdálili od „nedobrého“ a usadili se u „dobrého“, které poznali, nebo mocnosti světa si přály, aby lidem byla odňata svoboda a aby se stali navěky jejich otroky.“ (Evangelium Filipa)

Pokud tento prorocký text připadá někomu příliš vizionářský, málo srozumitelný a pro dnešní dobu politicky nepoužitelný, je možné říct téměř totéž zcela jinými slovy, kterým už dnes - na rozdíl od let 1977 až 1990 - každý politicky dobře zorientovaný materialista velice snadno porozumí:

MOTTO:

Ti vypasení kapříci jsou "naši" neodvolatelní politici. Na jedné straně se nepřetrhnou, aby slibované politické změny prosadili, a ti, co jsou proti nim, se nepřetrhnou, aby politickým změnám zabránili. Jedni i druzí vědí, že to, co je dnes, je tisícerým způsobem dosažený oboustraně výhodný kompromis jakéhosi ideálního stavu, jak z veřejnosti vyždímat maximum peněz, nic jí za to nedat a v rozhodující části voličstva vyvolat otupělý pocit, že by to mohlo být ještě horší. A v tak zvaném politickém souboji pak jde o to, co ta aktivnější část otupělých usoudí, zda to bude horší za těch (volíme proti nim), nebo za oněch. (Aston).

Znovu si zopakujme, co nám k tomu říká nanejvýš kvalifikovaně a se značným časovým předstihem Charta77: … Nástrojem omezení a často i úplného potlačení řady občanských práv je systém faktického podřízení všech institucí a organizací ve státě politickým direktivám aparátu vládnoucí strany a ROZHODNUTÍM MOCENSKY VLIVNÝCH JEDNOTLIVCŮ.

Ústava a ostatní zákony a právní normy neupravují ani obsah a formu, ani tvorbu a aplikaci takových ROZHODNUTÍ: JSOU PŘEVÁŽNĚ ZÁKULISNÍ, ČASTO JEN ÚSTNÍ, OBČANŮM VESMĚS NEZNÁMÁ A JIMI NEKONTROLOVATELNÁ; jejich původci nezodpovídají nikomu než sami sobě a SVÉ VLASTNÍ HIERARCHII, přitom však ROZHODUJÍCÍM ZPŮSOBEM OVLIVŇUJÍ ČINNOST ZÁKONODÁRNÝCH I VÝKONNÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY, JUSTICE, odborových, zájmových i všech ostatních společenských organizací, JINÝCH POLITICKÝCH STRAN, podniků, závodů, ústavů, škol a dalších zařízení, přičemž JEJICH PŘÍKAZY MAJÍ PŘEDNOST PŘED ZÁKONEM.

K tomu všemu výše uvedenému však veškerá dnešní "česká" i světová masmédia, západní tajné služby a všichni odpovědní "demokratičtí" politici před námi a zřejmě i sami před sebou hluboce mlčí, zatím co se jim naše demokratická civilizace rychle hroutí přímo před očima!!! Místo totální mobilizace všech duchovních, mravních, ekonomických a vojenských zdrojů a kapacit k záchraně svobody a demokracie programují skrze svá masmédia naše mozky tak, abychom v totálním úpadku, rozkladu a zhroucení západní civilizace a všech jejich tradičních vyšších hodnot, jimž vděčí západní civilizace za svůj dřívější vzestup a velikost, viděli její rozkvět a další nezadržitelný vzestup, který nám podle nich všichni závidí! Stejně tak jako ve světovládném starém Římě, který však ani tyto geniální satanské manipulace s pravdou a realitou před zánikem nezachránily... Viz:

LEVIČÁCKÁ IDEOLOGIE "POLITICKÉ KOREKTNOSTI" - TEDY POLITIKA TOLERANCE KE ZLU A NETOLERANCE K DOBRU - JAKO SKRYTÁ DEMONTÁŽ NAŠÍ ZÁPADNÍ CIVILIZACE RUKAMA UŽITEČNÝCH IDIOTŮ - TEDY LEVIČÁCKÝCH AKTIVISTŮ, NASAZENÝCH V POLITICE A VE VŠECH MASMEDIÍCH!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006120102

Podrobnosti o tom, co s námi dnes "naši demokratičtí politici" - ve skutečnosti obvykle pouhé tupé tváře námezdních žoldáků na jedno volební použití - a "naše" rusko-česká masmédia dělají – naprosto stejně jako s pokusnými zvířaty - se dozvíme v knize Kathleen Taylorové: "BRAINWASHING Manipulace s myšlením: Reklama a média, politika, vojenství, otázka svobody, ztráta lidské identity, metody přesvědčování, funkce státního aparátu, jak se proti tomu bránit" - OSVOBOĎME SVOJI MYSL!!! (Vydalo Nakladatelství Lidové noviny, 2006):
http://www.knihycz.cz/brainwashing--P11808

Jako další knihu nejvyšší důležitosti - pro toho, kdo chce pochopit svoji dnešní situaci ve všech souvislostech - tedy situaci, kdy jako lidské bytosti, redukované na pouhé výrobní automaty, ekonomické jednotky, na tvůrce a příjemce peněz a jako takoví prahnoucí, místo skutečné svobody směřování k tomu lidsky nejvyššímu, po nízké svobodě neomezeného materialního konzumu, po službě pouhému tělu, kdy jsme si v rámci těchto dokonale odlidštěných zákonů hmoty mezi sebou opticky všichni rovni - lze vřele doporučit nové a doplněné vydání knihy renomovaných autorů Františka Koukolíka a Jany Drtilové: VZPOURA DEPRIVANTŮ (Vydalo Nakladatelství Galen, 2006, www.galen.cz):
http://www.eruditus.cz/knihy/frantisek-koukolik/vzpoura-deprivantu

Pokud snad u nás ještě vůbec někoho zajímá, kam nás tito "demokraticky zvolení" deprivovaní vůdci masmediálně zmanipulovaných mas stejně deprivované lidské duchovní, mravní a intelektuální spodiny neodvratně vedou, v tom případě doporučujeme čtyři skutečné politické bomby - literaturu nemilosrdných mrazivých faktů, které nikdo z dnešních duchovně a mravně totálně degenerovaných politiků nechce slyšet:

a) Walter Lagueur: "POSLEDNÍ DNY EVROPY: Humanistická Evropa nebo islamistická Eurábie? Analýza situace - naše perspektiva - prognóza - řešení" (Vydalo Nakladatelství Lidové noviny 2006):
http://www.ikarmel.cz/kniha/Posledni-dny-Evropy_NLN0417.html

b) David N. Bossie: SELHÁNÍ ZPRAVODAJSKÝCH SLUŽEB (Vydalo Nakladatelství Slovanský dům 2006):
http://www.moje-kniha.cz/knihy/odborna-literatura/ekonomika/politika-hospodarstvi/selhani-zpravodajskych-sluzeb.html

c) Patrick J. Buchanan: SMRT ZÁPADU (Vydalo Nakladatelství Mladá fronta 2004):
http://knihy.abz.cz/prodej/smrt-zapadu

d) Edward Lucas: NOVÁ STUDENÁ VÁLKA: Kdo zvítězí v novém konfliktu mezi Východem a Západem? (Vydalo Nakladatelství Mladá fronta 2008):
http://metalopolis.net/art_downtown.asp?id=4571

http://www.kosmas.cz/knihy/143674/nova-studena-valka/

Jediným řešením, schopným zastavit pád naší hroutící se západní civilizace - a ponechat ji přitom demokratickou - je prosazení politického modelu KVALITATIVNÍ DEMOKRACIE VÁŽENÉHO HLASU. V tomto demokratickém politickém systému má každý občan ve volbách nebo v referendech a občanských iniciativách zaručen minimálně jeden hlas, ale podle kvality svého IQ, dosaženého vzdělání, podle svého zařazení do některého z daňových pásem, ve kterém platí do veřejné pokladny své daně a podle dalších parametrů, které nejsou součástí tohoto programu, mu budou automaticky přiděleny pro každé volby další hlasy. Například i negramotný mnohokrát trestaný kriminálník, hovořící česky s bídou na 50%, bude mít v tomto systému KVALITATIVNÍ DEMOKRACIE VÁŽENÉHO HLASU ve volbách zaručen jeden hlas, zatím co univerzitní profesor bude mít v takovém systému například 100 hlasů. Dnes má každý z nich pouze jeden hlas, který má ve volbách naprosto stejnou váhu. Voličský názor negramotného kriminálníka, hovořícího česky s bídou na 50%, na uspořádání a budoucnost českého národa a lidské společnosti = voličskému názoru českého univerzitního profesora na uspořádání a budoucnost českého národa a lidské společnosti... Protože dnes máme diky současnému NEhierarchickému celoplošnému systému KVANTITATIVNÍ DEMOKRACIE JEDEN ČLOVĚK = JEDEN HLAS na této planetě, a to i v jejich nejvyšších pozicích, více bezectných kriminálníků-specialistů, než ctihodných profesorů s širokým univerzálním vzděláním, anebo dokonce nejvyšších duchovních mistrů, tak právě díky tomuto systému jeden masmediálně zmanipulovaný člověk = jeden masmediálně zmanipulovaný hlas vděčíme za současné kriminální poměry, ve kterých dnes všichni žijeme a jejichž jsme taky zcela zákonitě a po právu všichni obětí! Bez svého MAXIMÁLNÍHO ÚSILÍ za prosazení systému KVALITATIVNÍ DEMOKRACIE VÁŽENÉHO HLASU však tuto situaci, která nás všechny jako svobodné lidské bytosti totálně ničí, změnit nemůžeme... V čele nás musí stát ti skutečně nejlepší, ne ti nejhorší - ze kterých ty "nejlepší" udělala masmédia v rukou vládnoucích rusko-českých kriminálních "elit" - a navíc ti, kteří jsou dnes ze strany českých občanů-daňových poplatníků absolutně neodvolatelní!!!

Politická strana Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET - kandidující se svým unikátním programem kontroly veškeré politické moci ZDOLA, tedy ze strany VŠECH občanů a daňových poplatníků, ale i SHORA, ze strany institucionalizované několikačlenné presidentské Rady duchovních mistrů, tedy s programem švýcarské a americké PŘÍMÉ demokracie VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - podává Nejvyššímu správnímu soudu České republiky tuto stížnost:

Stížnost na neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly dne 2. a 3.června r. 2006, z důvodu nejhrubšího popření Ústavou a platnými zákony zaručených práv a svobod na poctivou volební soutěž bez jakékoliv diskriminace kteréhokoliv z jejich účastníků, tedy kterékoliv z kandidujících politických stran!

ODŮVODNĚNÍ: Volební kampaň byla vedena ze strany VŠECH masmédií, včetně obou veřejnoprávních, tak nedemokraticky, diskriminačně a ve svém celku protiústavně, že o svobodných a demokratických volbách nelze v naší zemi vůbec hovořit! Byla to volební kampaň (post) komunistické obdoby Národní fronty a jejich masmédií - DOSTIHY S JEDNÍM KONĚM - a dosažené volební výsledky pak této skutečnosti už jenom zcela zákonitě a v plném rozsahu odpovídaly! VÍTĚZOVÉ VOLEB BYLI ZNÁMI ZA TĚCHTO PODMÍNEK UŽ DÁVNO PŘEDEM!!!

Skutečným vítězem parlamentních voleb v České republice tedy nejsou její svobodní občané a svobodní daňoví poplatníci, protože ZMANIPULOVANÍ OBČANÉ NEJSOU SVOBODNÍ OBČANÉ, ale ti NEVIDITELNÍ a NEZNÁMÍ, kteří ovládají česká masmédia - továrny na výrobu veřejného mínění!!!

Jsme mimořádně nespokojeni především hluboce protidemokratickými METODAMI, kterými byly v (post) komunistických masmédiích politicky umlčeny všechny neparlamentní politické strany!!!

Vrcholem všeho bezpráví je pak volební zákon, přijatý parlamentními stranami proti těm neparlamentním, který zlikvidoval na celostátní úrovni všechny neparlamentní strany nejenom politicky, ale i ekonomicky a který dokončil likvidaci jakékoliv skutečné politické, informační, myšlenkové a hodnotové plurality, mimo vybraný okruh politických stran staronové (post) komunistické Národní fronty! Vykročili jsme tak za oslavných chvalozpěvů masmédií zpět ke komunismu, se kterým jsme se ve skutečnosti nevratným způsobem nikdy nerozešli!!!

Podáváme tedy tuto stížnost na neplatnost parlamentních voleb pro jejich politicky hluboce diskriminační charakter, který nás vrátil do komunistických dob tzv. „demokratického centralismu“ a "vedoucí úlohy" vybraných stran (post) komunistické Národní fronty, tajných služeb a jejich osvědčených kádrů.

Budeme jako politická strana Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET ve svém úsilí o prosazení skutečné svobody a demokracie v naší zemi všemi silami pokračovat! Tím navážeme na předchozí činnost Charty77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných!***Celý článek... | Autor: Petr Cibulka | Počet komentářů: 108714 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

AKTUALITY

* KAREL MARX - nejvyšší velekněz Satana na Zemi, jeho předchůdci, následovníci a dnešní socialističtí i nesocialističtí pokračovatelé!!!

Vydáno dne 20. 09. 2008 (21947 přečtení)


KAREL MARX
- nejvyšší velekněz
Satana na Zemi,

jeho církevní i světští
předchůdci a následovníci
i jeho dnešní socialističtí
ale i mnozí nesocialističtí
oddaní pokračovatelé...!!!


Úkol zůstává
vlastně jediný:
Nedovolit jim,
aby ulovili
naše duše!!!ZÁKLADNÍ MOTTO:

To nejstrašnější je šastný otrok...
Johan Wolfgang Goethe


Důvody jsou dobře známé! 3 x viz:

1. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

2. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

3. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802
Vůdce Sovětského svazu N. S. Chruščov na polemickém setkání s atomovými fyziky - tvůrci sovětských atomových zbraní, léto 1961: „Sacharov je dobrý vědec, ale MY JSME SPECIALISTÉ NA LSTI V ZAHRANIČNÍ POLITICE. EXISTUJE POUZE NAŠE SÍLA A DEZORIENTACE NEPŘÍTELE! NEMŮŽEME ŘÍCI NAHLAS, ŽE PROVÁDÍME POLITIKU Z POZICE SÍLY, ALE TAKTO TO MUSÍ BÝT!!! Byl bych nula, a ne předseda rady ministrů, kdybych poslouchal takové, jako je Sacharov...“

Motto:

Jak nejsnadněji dobýt
nedobytnou pevnost?
Jedině pomocí osla...!!!
Plně naloženého zlatem
pro velitele pevnosti...

Z veleúspěšné staročínské válečné doktríny,
kterou převzal vítězný Mongol Džingischán
a po něm jeho Satanská Říše Zla Rusko! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013040019
Юрий Нестеренко: Россия - это зло в его чистом, беспримесном виде! / Jurij Nestěrenko: VZÁCNĚ NECENZUROVANÁ RUSKÁ ANALÝZA DNEŠNÍHO RUSKA: RUSKO = KONCENTROVANÉ ZLO, A TO V TÉ VŮBEC NEJČISTŠÍ KRYSTALICKÉ PODOBĚ! (rusky)


Hlavní informační motto číslo 1:

ČÍM DÁLE OD MASMÉDIÍ
TÍM BLÍŽE K PRAVDĚ!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802

Hlavní informační motto číslo 2:

NOVINÁŘ KTERÝ NENÍ FÍZL?
TAK TAKOVÉHO NEZNÁM...!!!

NÁSLEDUJÍ INFORMACE PRO LIDI,
KTEŘÍ SE NENECHAJÍ OSLEPIT
NEKONEČNOU MASMEDIÁLNÍ MLHOU,
MODELOVANOU NÁM TAJNÝMI SLUŽBAMI
,

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201

ALE VĚŘÍ POUZE SVÝM VLASTNÍM OČÍM:


POLITICI Z VLASTIZRADY ŽIJÍ,
NOVINÁŘI VLASTIZRADU KRYJÍ!


FOTOGRAFII BYCHOM VĚŘIT ROZHODNĚ MĚLI:


rebjonok


Na fotografii je významný agent ruského KGB, dědičný vlastizrádce, po desetiletí úhlavní zemský škůdce + nejoblíbenější politik, (NEvlastizrádce a pětinásobný politický vězeň ruské okupace Petr Cibulka je po desetiletí masmediálně nejméně oblíbený občan!) vůdce ODS - ministr financí - předseda vlády - předseda parlamentu - president - velitel armády Václav Klaus se svým dlouholetým ruským řídícim důstojníkem KGB Alexandrem Rebjonkem (druhý zleva). Fotografie - zveřejněná pouze 1x - je z 18.04.2003...

ODPOVĚZME SI NA OTÁZKU, KTERÁ ZNÍ: PROČ BY TO MĚLO BÝT NA NIŽŠÍCH ÚROVNÍCH JINAK??? PROČ!!!


PROTO NEVĚŘME VLÁDNOUCÍM NEVIDITELNÝM RUSKÝM TAJNÝM SLUŽBÁM KGB/GRU, JEJICH NASTRČENÝM VIDITELNÝM POLITIKŮM, MASMÉDIÍM ANI ŽÁDNÉMU Z JEJICH NOVINÁŘŮ, KTEŘÍ NÁS V RUSKÉM ŽOLDU RUKOU SPOLEČNOU A NEROZDÍLNOU OD ROKU 1945 UŽ 1000x ÚSPĚŠNĚ A VŽDY BEZTRESTNĚ OBELHALI, PODVEDLI A OKRADLI, ALE VĚŘME JEN BOHU, SAMI SOBĚ A SVÉMU SIDERICKÉMU INFORMAČNÍMU KYVADLU, KTERÝM SI OVĚŘÍME KAŽDOU PRO NÁS DŮLEŽITOU INFORMACI, UDÁLOST A OSOBU DŘÍV, NEŽ SE ROZHODNEME!!!

Motto:


"Veřejnost neví, co se děje, a ani neví, že to neví.“

Noam Chomsky (zkušený agent satanských ruských tajných služeb KGB+GRU?!!!)

Pro psychotronicky gramotné
JAKO VÝZVA K ÚČINNÉ OBRANĚ
SKRZE INFORMAČNÍ PŘEVAHU:
 

Miniatura


Franz Kafka: "Existuje bod, po jehož dosažení není návratu.
Toho bodu je třeba dosáhnout!
"
Viz:

http://www.youtube.com/watch?v=eKWxb_ye49A

***


Už tisíce let existuje na naší planetě církev satanistů. Jedním z jejich rituálů je černá mše, kterou zřec (pohanský kněz) slouží o půlnoci...

Předtím - a bez ohledu na to - než Moses (Moshe) Hess (1812-1875) v r. 1841 přivedl Karla Marxe k jeho socialistickému přesvědčení, tedy ještě v době, kdy byl Marx přesvědčeným a nanejvýš bojovným zastáncem kapitalismu, stal se Marx hluboce a vášnivě protináboženským člověkem! Tento obrat se v něm začal projevovat už v jeho studentských letech. V jedné ze svých tehdejších básní píše: „Toužím pomstít se Tomu, kdo vládne shora.“ Znamená to, že zakladatel "vědeckého materialismu" Karel Marx byl sám hluboce přesvědčen, že Vládnoucí shora existuje. To mu vydrželo po celý život!

Karel Marx pocházel z poměrně velice zámožné rodiny. V dětství nehladověl a ve studentských letech žil podstatně lépe, než mnozí jeho soudruzi. Čím byla způsobena jeho tak krutá nenávist k Bohu, nenávist na život a na smrt?

Ve věku, kdy každý normální mladík je unášen pěkným sněním o konání dobra jiným a připravuje se k volbě povolání, objevují se u Marxe takové řádky (v básni „Zapřísáhnutí upadlého do zoufalství“):

"Tak Bůh vyrval ze mě všechno mé. V prokletí a mukách osudu. Všechny světy jeho nenávratně zmizely! Mně nezůstalo nic, kromě pomsty! Já vysoko vyzvednu svůj trůn. Chladný a úžasný bude jeho vrchol. Základem jeho – pověrčivé mrazení. Ceremoniářem – nejtemnější agonie. Kdo podívá se zdravým zrakem, odvrátí se, smrtelně zblednouc a oněměv, zachvácen slepou a chladnou smrtelností. A připraví jeho radost sobě hrob."

Marxova slova „já vysoko vyzvednu svůj trůn“ a přiznání, že ze sedícího na trůně bude vycházet pouze strach a agonie, tato slova připomínají pyšné chvástání Lucifera: „Vystoupím na nebesa, výše Božích hvězd vynesu svůj trůn.“ (IZ 14,13).

Nač potřeboval Marx takový trůn? Odpověï nacházíme v málo známém dramatu, napsaném Marxem rovněž v jeho studentských letech. Drama se jmenuje Oulanem. Toto drama je možné plně pochopit pouze tehdy, seznámíme-li se s podivným přiznáním Marxe, které učinil ve své básni Houslista:

"Pekelné páry se zvedají a naplňují mozek, dokud se nezblázním a srdce moje se úplně nezmění. Vidíš tento meč? Kníže temnot prodal mi ho."

A nyní budu citovat Marxovo drama Oulanem:

"Nebo On odbíjí čas a dává znamení. Stále směleji a směleji hrám TANEC SMRTI. A on také: Oulanem, Oulanem. Toto jméno zní jako smrt. Zní, dokud nezanikne v žalostné křeči. Jasné jako vzduch, pevné, jako mé kosti… A přece, personifikované lidstvo, silou mých mocných rukou tě mohu uchopit a rozdrtit děsivou silou, zatímco propast se šklebí přede mnou a tebou v temnotě. Ty se zřítíš do ní a já tě následuji, smějíc se a šeptajíc tobě do ucha: „Sestup se mnou, příteli!

Písmo svaté, které Marx studoval na gymnáziu a dost dobře znal v dospělosti, říká, že ïábel byl andělem svrženým do propasti (Zj 20, 2). Marx chce strhnout všechno lidstvo do této propasti, do světa, připraveného pro ïábla a jeho anděly temnoty.

Kdo v tomto dramatu mluví ústy Marxe? Je rozumné od tak mladého člověka očekávat, aby snil o tom, jak se lidstvo díky němu zřítí do propasti (do tmy vnitřní i vnější, jak ji nazývá Bible) a jak on sám, smějíc se, bude následovat ty, které předtím sám zavlekl do temné nevíry bez světla nejvyššího poznání?

Dnes se na světě nepěstuje podobný ideál, kromě obřadů svěcení na vyšší stupeň satanské „církve“!

Pro Oulanem nadchází čas smrti. Zde jsou jeho slova:

"Zahynul jsem, zahynul, můj čas uplynul. Hodiny se zastavily, bezvýznamný řád se zhroutil. Já brzy přitlačím věčnost k mé hrudí a s divokým kvílením vyřknu prokletí lidstvu."

Marx rád opakoval slova Mefista z Goetheho „Fausta“: „Vše existující je hodno zničení.“ Vše, včetně proletariátu i jeho soudruhů v boji. Marx cituje tato slova v „18. brumaire Ludvíka Bonaparta“. (Pozn. Překl.: Brumaire – název měsíce ve francouzském revolučním kalendáři.) Největší komunista všech dob J.V.Stalin jednal podle těchto slov a zničil dokonce svoji vlastní rodinu.

Členové sekty satanistů nejsou materialisté. Věří v záhrobní život. Oulanem, osobnost, ústy které mluví Marx, nepopírá posmrtný život. Dokonce ho uznává, avšak jako život splněné nenávisti vyššího stupně. Je nutno poznamenat, že věčnost znamená pro démony mučení. Proto ïáblové vyčítali Pánu Ježíši: „…a oni zvolali: Co ti do nás, Ježíši, Synu Boží? Přišel jsi nás mučit?“ (Mt 8, 29)

To samé nacházíme i u Marxe:

"Ha, věčnost, ta naše věčná bolest, nepopsatelná, změřitelná smrt! Odporná, uměle počatá! Aby námi opovrhovala – námi, kteří sami, jako hodinový mechanismus, jsme slepě mechaničtí, stvořeni k tomu, abychom mohli být hloupými kalendáři času a prostoru, bez jakéhokoliv cíle, kromě nahodilého objevení se, nakonec zničeni"

Začínáme chápat, co se stalo s mladým Marxem. Měl křesanské přesvědčení, ale neuplatňoval ho v životě. Jeho korespondence s otcem svědčí a to tom, že utratil veliké peněžní obnosy za zábavy a byl za to v neustálím sporu se svými rodiči. V takovém stavu je možné, že upadl do sítě krajně tajné sekty satanistů a prošel svěcení. Satan - kterého jeho ctitelé vidí v halucinacích během orgií - mluví jeho ústy a proto i Marx je pouze hlásnou troubou Satana, který prohlašuje: „Chci se pomstít Tomu, Kdo vládne shora.

Engels po jeho seznámení s Marxem napsal o něm následující:

"Kdo sleduje v patách divokou zběsilost? Malý černý z Trieru (rodiště Marxe), vzácná příšera. On nechodí a neběhá, ale poskakuje na kopytech, zachvácen vzteklostí, jakoby se snažil uchvátit daleký baldachýn nebe a strhnout ho k zemi. On zvedá ruce vysoko do vzduchu, zatíná zlobně pěst a zuří bez přestání, jakoby se mu tisíc běsů vpletlo do vlasů."

Marx byl inteligentem vysokého stupně, jakož i Engels, avšak jejich pozdější osobní korespondence je plna neslušností, neobvyklých pro jejich společenské postavení. Nadávek je nadmíru, ale ani v jenom dopisu tito idealisté nehovoří o svých humanistických nebo socialistických snech!

Další báseň Marxe, ve které se otevřeně přiznává, že jeho cílem není zlepšení, reformace anebo revoluční přeměna světa, ale prostě jeho zničení a radost, kterou bude mít z této zkázy, obsahuje následující řádky:

"S opovržením mrštím svoji rukavici přímo do tváře světa. Uvidím pád giganta - trpaslíka, který neschladí mou nenávist. Pak Bohu podoben a vítězný, budu se toulat po ruinách světa a tehdy, vlévaje v moje slova mohutnou sílu, budu se cítit roven Tvůrci."

Celé chování Marxe a jeho řeč měly démonický charakter. Přesto, že byl Žid, napsal otevřeně protižidovskou knihu, nazvanou "Židovská otázka". Avšak on nenáviděl nejen Židy. Jeho přítel Weitling napsal: „Běžná témata rozhovorů u Marxe byla „ateismus, gilotina, Hegel, provaz a kinžál.“ Mluvil o hloupém německém lidu... Rusy pokládal za lidi nižšího druhu, podlidi, za „barbarskou rasu“, Slovany nazýval „etnickým odpadem“.

Vrátíme se k Marxovu dramatu Oulanem:

"Ha! Mučený na ohnivém kole, musím vesele tancovat v kruhu věčnosti. Kdyby mimo ni ještě něco bylo, skočil bych tam, i kdybych při tom zničil svět, nahromaděný mezi ni a mnou! On musí být zničen s prokletím. Já svýma rukama zardousím jeho vzdorovité bytí a objímaje mne, musí on tiše uhasnout A potom – dolů, pohroužit se v nicotu. Úplně zmiznout, nebýt – to by byl život"

Ve svém dramatu Oulanem Marx dělá ve skutečnosti to stejné jako Ďábel: vydává všechno lidstvo prokletí odpadlictví od Boha Pravdy nejvyššího Poznání a nezjištné Lásky i od jeho božích hierarchií!

Marxovo drama Oulanem je pravděpodobně jediným dílem na světě, ve kterém jsou všechny osoby přesvědčeny o své neřesti a chlubí se jí jako na slavnosti. V tomto dramatu není bílého a černého, není Klaudia a Ofelie, Jaga a Desdemony. Zde je vše černé a všichni ukazují črty charakteru Mefista. Všichni účastníci v něm jsou démoničtí, neřestní a určení k zániku.

Všichni aktivní satanisté měli neuspořádaný život. Marx není výjimkou. Arnold Künzli ve své knize Marx – psychografie píše, že Marx nesl vinu na sebevraždě svých dvou dcer a jednoho zetě. Tři děti zemřely podvýživou. Jeho dcera Laura, žena socialisty Lafargueho, také pochovala tři děti a potom spolu s manželem spáchala sebevraždu. Druhá Marxova dcera Eleonora se rozhodla se svým mužem udělat totéž, avšak on v poslední minutě odepřel spáchat tento čin a ona zemřela. Sám Marx zemřel v zoufalství, jak umírají všichni satanisté. 25. 5. 1883 napsal Engelsovi: „Jak nesmyslný a pustý je život a přece tak žádoucí.

Další závažná domněnka, prokazující Marxovo spojení se satanismem je skryta v dopise jeho syna Eduarda Marxovi z března 1854. Začíná dopis překvapujícími slovy. „Můj milý ïáble.“ Je to neslýchané, že by milující syn takto oslovoval svého otce. Ale tak píší satanisté tomu, koho mají rádi. Neméně pozoruhodné je i to, že Marxova žena se ve svém dopise k němu obrací následující způsobem: „Tvůj poslední pastýřský list, ó nejvyšší zřeci a vládce duší, přinesl tvým ovečkám mír a pokoj.Jedinou vírou v Evropě, kde je nejvyšší zřec, je satanismus!

Rolf Bauer popisuje marnotratnost Marxe ve své knize Genius a bohatství. Když studoval v Berlíně, syneček dostával od otce 700 tolarů kapesného ročně. Byl to obrovský obnos, protože v tu dobu pouze 5 % obyvatelstva mělo příjem více než 300 tolarů ročně. Během svého života dostal Marx do Engelse přibližně šest miliónů francouzských franků (údaj Ústava Marx-Engelse v Moskvě). Marx prohrával mnoho peněz na burze. I když byl ekonom, z nějaké příčiny uměl peníze jenom utrácet...

Marx si vždycky vášnivě přál dostat dědictví. Když byl jeden z jeho strýčků blízek smrti, napsal: „Blahopřeji ti k nemoci toho, co ti stojí v cestě dědit a doufám, že katastrofa se nezdrží.“ Když „pes“ zamřel, Marx 8. března 1855 napsal. „Velmi radostná událost. Včera jsme dostali zprávu o smrti devadesátiletého strýce mé ženy. Moje žena dostane přibližně 100 liber sterlingů. Mohlo to být více, kdyby ten starý pes neporučil část svých peněz hospodyni“.

Marx ve své knize Komunistický manifest napsal, že cílem není pouze zničení jakýchkoliv náboženství, ale také morálky, aby bylo vše dovoleno Ve svém osobním životě se tím důsledně řídil.

Marx nechoval žádných něžných citů ani k lidem, kteří mu byli daleko bližší než strýc. Nemluvil se svou matkou. V prosinci 1863 napsal Engelsovi: „Před dvěma hodinami přišel telegram, oznamující, že mi zemřela matka. Osud si přál vzít si jednoho člena naší rodiny. Avšak za daných okolností mne potřebují víc než stařenu. Musím cestovat do Dietu v záležitosti dědictví.To bylo vše, co uměl. To bylo vše, co uměl říci o smrti své matky.

Marx byl zapřísáhlým nepřítelem všech bohů, člověkem, který si koupil meč u knížete tmy za svoji duši. Vyhlásil za svůj cíl strhnout veškeré lidstvo do propasti a se smíchem ho tam následovat.

Když Marx toto psal, předčasně vyspělému géniovi bylo 18 let. Program jeho života byl již plně předurčen. Zde nebylo ani řeči o službě lidstvu, proletariátu nebo socialismu.

Marx sloužící lidstvu, jak ho podávají miliardám zneužitých lidí sami marxisté, není nic jiného než falešný mýtus. Opak je pravdou! Naprosto kategoricky je třeba nahlas říct a trvat na tom, že ne zbídačování proletariátu přivedlo Marxe na cestu celosvětového revolučního násilí bez hranic - jako jediné řešení tohoto problému - protože Marx proletáře neměl rád, nazýval je „hlupáky“.

Marx neměl rád ani své nejbližší soudruhy, bojující za komunistické ideály. Freiligratha nazýval „sviní“, Lassallea „židovským negrem“, soudruha Liebknechta „volem“ a Bakunina „teoretickou nulou“.

Marx neměl rád lidstvo. Mazzini, který ho dobře znal, napsal, že v Marxovi byl duch zkázy. „Jeho srdce pukalo víc nenávistí než láskou k lidem“. Nejsou známy důkazy Marxových současníků, kteří by to vyvraceli. Marx milující všechny lidi je falešný mýtus, uměle vytvořený jeho stoupenci až po jeho smrti.

Skutečným hlavním cílem Marxe bylo zničení náboženství. Proklamace o dosažení blaha pracujícího lidu byly přitom pouhou lákavou vějičkou. Tam, kde proletáři pod jejich vedením dostatečně energicky nebojují za socialistické cíle, tam hlasatelé satanistického marxismu, převlečení do nejrůznějších lidumilných dresů, využívají ke zničení tradičního lidského řádu - pod heslem tolerance - i jakékoliv jiné zbraně, jejíchž podstatou je vždy maximální politická, finanční a masmediální podpora jakékoliv menšiny proti většině (tedy podpora politických menšin, bez ohledu na to, jestli krajně pravicových nebo krajně levicových, národnostních menšin, rasových, pohlavních, náboženských...), vždy to je vyvolávání rasových problémů, maximální podpora nepřizpůsobivých kriminálních menšin, antisemitismus, tak zvaný konflikt generací, militantní feminismus nebo zviditelňování a glorifikaci pohlavních zvráceností. Avšak hlavní věcí je vždy zničení jakéhokoliv vyššího náboženství a vyvraždění jeho nositelů!

Marx i náboženství nenáviděl ne proto, že stálo v cestě ke štěstí lidstva. Opačně: Marx chtěl udělat lidstvo nešastným teï a navždy. Vyhlásil to za svůj ideál. Jeho skutečným a nejvyšším cílem bylo zničení náboženství a především víry v Boha, jako Boha světla nejvyššího Poznání a nezjištné Lásky.

Socialismus, starost o proletariát, humanismus – to vše bylo jen lacinou záminkou pro získání celosvětové podpory masy duchovně a mravně dezorientovaných přízemních intelektuálů a naivních, ale bohužel nejpočetnějších a přitom duchovně a mravně nejnižších vrstev lidské společnosti. Těmto lidem pak dala nastupující demokracie - stojící na zničující rovnostářské zásadě jeden člověk = jeden hlas, kdy hlas nejosvícenějšího mudrce naší planety má v takovém systému naprosto stejnou váhu, jako hlas největšího hlupáka této planety - sílu a možnosti vytvořit po celé planetě satanské "vědecké" civilizace k obrazu svému i k obrazu svého učitele, nejvyššího duchovního mistra a mravní autority, ekonoma Karla Marxe!

Marx chtěl podle svých vlastních slov tančit TANEC SMRTI, chtěl zničit svět, chtěl vyzvednout svůj trůn, základem kterého by bylo lidské zděšení. Jak historie zanedlouho ukázala, DO ZNAČNÉ MÍRY SE MU TO UŽ PODAŘILO A STÁLE VÍCE DAŘÍ!

A je to tady! Není náhoda, že Marxův Kapitál byl poprve vydán právě v Bruselu...

"Majitelé kapitálu stimulují proletariát ke koupi stále většího množství a stále dražšího zboží. K tomu využívají půjček, které sami poskytují. Zvrat nastane ve chvíli kdy se tyto půjčky stanou nesplatitelnými. Nesplacené půjčky nutí banky k půjčkám u státních institucí. Rozhodující role státu v půjčkách soukromým firmám bude prvním znakem nástupu nové éry - éry komunismu a to celosvětově."

... a nelidský svět, prorokovaný Georgem Orwellem v jeho nepřekonatelném díle "1984", je za našimi NEBRÁNĚNÝMI domovními dveřmi! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070079

nebo nejhlubší analýza současné moderní totality, kterou napsal nositel Nobelovy ceny Friedrich August Hayek CESTA DO OTROCTVÍ Viz: http://www.kosmas.cz/knihy/122287/cesta-do-otroctvi/

DNEŠNÍ RUSKO A JEHO HISTORIE: Film The Soviet Story - KOMUNISMUS=NACISMUS (Нацисты и коммунисты)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112401

9 komentářů na téma Komunistická strana Číny a její zločiny, část 7.: O vražedné minulosti, přítomnosti a budoucnosti Komunistické strany Číny!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121501

JAK ZNIČIT USA: Nekonečný seriál AMERIČTÍ PRESIDENTI A JEJICH RUSKÉ ROZVĚDKY: Americké tajné služby opět selhaly - další agent KGB presidentem!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112601


Celý článek... | Autor: Petr Cibulka | Počet komentářů: 20941 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

AKTUALITY

* IDEOLOGIE "POLITICKÉ KOREKTNOSTI" - TEDY POLITIKA TOLERANCE KE ZLU A NETOLERANCE K DOBRU - JAKO SKRYTÁ DEMONTÁŽ NAŠÍ ZÁPADNÍ CIVILIZACE!!!

Vydáno dne 01. 12. 2006 (11573 přečtení)


SATANSKÁ IDEOLOGIE
"POLITICKÉ KOREKTNOSTI"
- TEDY POLITIKA
TOLERANCE KE ZLU
A NETOLERANCE K DOBRU
- JAKO SKRYTÁ DEMONTÁŽ
NAŠÍ ZÁPADNÍ CIVILIZACE
"UŽITEČNÝMI IDIOTY" MOSKVY
- LEVIČÁCKÝMI AKTIVISTY,
NASAZENÝMI V POLITICE
A VE VŠECH MASMÉDIÍCH!!!


ZA VEŠKERÝM ZLEM HLEDEJME 1. RUϟϟKO
A JEHO KLEPTOKRACII
HTTP://WWW.CIBULKA.NET/PETR/VIEW.PHP?CISLOCLANKU=2014050168
+ UŽITEČNÉ IDIOTY
5. KOLONY MOSKVY
V ŽOLDU KGB/GRU,
OVLÁDAJÍCÍ ZÁPAD
A JEN MÁLO KDY
SE SPLETEME!!! 5 x viz:


Důvody jsou dobře známé! 3 x viz:

1. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

2. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

3. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ TOHO
VŮBEC NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO
PŘED VLASTNÍM ČLÁNKEM:


Vůdce Sovětského svazu N. S. Chruščov na polemickém setkání s atomovými fyziky - tvůrci sovětských atomových zbraní, léto 1961: „Sacharov je dobrý vědec, ale MY JSME SPECIALISTÉ NA LSTI V ZAHRANIČNÍ POLITICE. EXISTUJE POUZE NAŠE SÍLA A DEZORIENTACE NEPŘÍTELE! NEMŮŽEME ŘÍCI NAHLAS, ŽE PROVÁDÍME POLITIKU Z POZICE SÍLY, ALE TAKTO TO MUSÍ BÝT!!! Byl bych nula, a ne předseda rady ministrů, kdybych poslouchal takové, jako je Sacharov...“

Motto:

Jak nejsnadněji dobýt
nedobytnou pevnost?
Jedině pomocí osla...!!!
Plně naloženého zlatem
pro velitele pevnosti...

Z veleúspěšné staročínské válečné doktríny,
kterou převzal vítězný Mongol Džingischán
a po něm jeho Satanská Říše Zla Rusko! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013040019
Юрий Нестеренко: Россия - это зло в его чистом, беспримесном виде! / Jurij Nestěrenko: VZÁCNĚ NECENZUROVANÁ RUSKÁ ANALÝZA DNEŠNÍHO RUSKA: RUSKO = KONCENTROVANÉ ZLO, A TO V TÉ VŮBEC NEJČISTŠÍ KRYSTALICKÉ PODOBĚ! (rusky)


Hlavní informační motto číslo 1:

ČÍM DÁLE OD MASMÉDIÍ
TÍM BLÍŽE K PRAVDĚ!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802

Hlavní informační motto číslo 2:

NOVINÁŘ KTERÝ NENÍ FÍZL?
TAK TAKOVÉHO NEZNÁM...!!!

NÁSLEDUJÍ INFORMACE PRO LIDI,
KTEŘÍ SE NENECHAJÍ OSLEPIT
NEKONEČNOU MASMEDIÁLNÍ MLHOU,
MODELOVANOU NÁM TAJNÝMI SLUŽBAMI
,

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201

ALE VĚŘÍ POUZE SVÝM VLASTNÍM OČÍM:


POLITICI Z VLASTIZRADY ŽIJÍ,
NOVINÁŘI VLASTIZRADU KRYJÍ!


FOTOGRAFII BYCHOM VĚŘIT ROZHODNĚ MĚLI:


rebjonok


Na fotografii je významný agent ruského KGB, dědičný vlastizrádce, po desetiletí úhlavní zemský škůdce + nejoblíbenější politik, (NEvlastizrádce a pětinásobný politický vězeň ruské okupace Petr Cibulka je po desetiletí masmediálně nejméně oblíbený občan!) vůdce ODS - ministr financí - předseda vlády - předseda parlamentu - president - velitel armády Václav Klaus se svým dlouholetým ruským řídícim důstojníkem KGB Alexandrem Rebjonkem (druhý zleva). Fotografie - zveřejněná pouze 1x - je z 18.04.2003...

ODPOVĚZME SI NA OTÁZKU, KTERÁ ZNÍ: PROČ BY TO MĚLO BÝT NA NIŽŠÍCH ÚROVNÍCH JINAK??? PROČ!!!


PROTO NEVĚŘME VLÁDNOUCÍM NEVIDITELNÝM RUSKÝM TAJNÝM SLUŽBÁM KGB/GRU, JEJICH NASTRČENÝM VIDITELNÝM POLITIKŮM, MASMÉDIÍM ANI ŽÁDNÉMU Z JEJICH NOVINÁŘŮ, KTEŘÍ NÁS V RUSKÉM ŽOLDU RUKOU SPOLEČNOU A NEROZDÍLNOU OD ROKU 1945 UŽ 1000x ÚSPĚŠNĚ A VŽDY BEZTRESTNĚ OBELHALI, PODVEDLI A OKRADLI, ALE VĚŘME JEN BOHU, SAMI SOBĚ A SVÉMU SIDERICKÉMU INFORMAČNÍMU KYVADLU, KTERÝM SI OVĚŘÍME KAŽDOU PRO NÁS DŮLEŽITOU INFORMACI, UDÁLOST A OSOBU DŘÍV, NEŽ SE ROZHODNEME!!!

Motto:


"Veřejnost neví, co se děje, a ani neví, že to neví.“

Noam Chomsky (zkušený agent satanských ruských tajných služeb KGB+GRU?!!!)


Pro psychotronicky gramotné
JAKO VÝZVA K ÚČINNÉ OBRANĚ