Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 16. 07. 2024  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (510542 hl.)
 
Spíše ano (15732 hl.)
 
Spíše ne (15589 hl.)
 
Ne (722043 hl.)
 
Nevim (18392 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1282298
NECENZUROVANÉ NOVINY
ROČNÍK 2001
ROČNÍK 2000
ROČNÍK 1999
ROČNÍK 1998
ROČNÍK 1997
ROČNÍK 1996
ROČNÍK 1995
ROČNÍK 1994
ROČNÍK 1993
ROČNÍK 1992
ROČNÍK 1991
Fultextové vyhledávání
v ročnících 1991-2001

Archiv Necenzurovaných Novin
STB ONLINE
Sem vložte text i s HTML syntaxí nebo si vyberte některou z předdefinovaných šablon. Součástí předdefinových šablon jsou i systémové bloky!
AKTUALITY

* KSČM a TOP 09 vezmou milion za změnu zákona o hazardu, odhalil test MF DNES... Dolejš, Šustr...

Vydáno dne 25. 09. 2009 (3083 přečtení)

Místo předmluvy před každým našim článkem STÁLÁ AKTUALIZOVANÁ VÝZVA k plné občanské mobilizaci a nejvyšší politické bdělosti CO DĚLAT, TADY A TEĎ - ve které je zkoncentrováno to nejpodstatnější z tisíců článků našich informačních stránek WWW.CIBULKA.NET - psaných od roku 1987 až do dnešního dne a hodiny - a jenž je svojí mnohovrstevností a systémovým charakterem, včetně množství dalších internetových odkazů, tisícinásobně důležitější, než každý náš jednotlivý článek - pokud se děsivá a nesmírně rychle se naplňující JASNOVIDNÁ prorocká vize George Orwella, známá jako "1984" - když veškeré další informace zásadního významu k ní jsou k disposici zde http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070079 = pohlcení infiltrované a rozvrácené Evropy Ruskem a následná permanentní genocida, vedená hlavním městem Říše Zla Moskvou vůči všem jinak smýšlejícím občanům zotročené Evropy, ale i válka všech proti všem - nemají stát nevratnou skutečností!

Motto:

"... právě jsem Vás sledoval v televizi. Problém je,
že dneska sice všichni běžně přijímají věci,
které jste jim říkal v letech 1991-1992,
ale tehdy Vás za to kamenovali jako extrémistu.
Věci, které říkáte dneska, znějí lidem opět extrémně,
a je otázka, až se sami postupně propracují
za deset let k podobnému pohledu,
jestli už nebude celkově příliš pozdě..."
- viz:
A) http://www.youtube.com/watch?v=vu97q2VSoYM&list=UUuSTKhBBcFpC6VRJQ7VWt_A&index=1&feature=plcp
B) http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/212411058200020/video/

PhDr. Antonín Kostlán, CSc, vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Kdo nevěří, důkazy jsou k disposici zde:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070101

B) VIDEO DOKUMENTY: http://www.youtube.com/pravyblok#p/u

C) NECENZUROVANÉ NOVINY od roku 1991 až do dnešního dne a hodiny jsou pro každého k disposici na našich www.cibulka.net, anebo v kopii z roku 2001 na:
http://www.cibulka.com/nnoviny/index.htm, dokud Rostislav "Ross" Hedvicek = KGB+GRU? umožní provoz internetové databáze 200 tisíc důstojníků a fízlů RUSKO-česko-slovenského komunistického totalitního Gestapa StB=KGB/GRU, provázané s databází 300 tisíc současných českých podnikatelů a bankéřů. Naštěstí existuje ještě mnohem lepší a mnohem přesnější a úplnější - přísně nevědecká a přísně neúřední - věčná náhrada seznamů StB - do které jsou zahrnuti kompletně všichni zloduši - a kterou nelze, na rozdíl od všeho ostatního, nikdy zničit, ale vedle toho i mnohem horší úřední a přísně vědecká vysoce nekompletní dočasná náhrada, které obě všem zájemcům o poznání pravdy doporučujeme k hojnému využívání, nejlépe ve vzájemné kombinaci!!! Viz:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601
B) http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky
C) https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$osobaPokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svojí oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo jí změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoji pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí. Rozvážnost sice přikazuje, aby dlouho ustavené vlády nebyly měněny pro nejasné a prchavé důvody; a souhlasně veškerá zkušenost ukazuje, že lidstvo je mnohem náchylnější ke strádání, dokud je zlo snesitelné, než k narovnání sebe sama zavržením forem, kterým je přivyklé. Jestliže ale dlouhý sled zlořádu a uchvacování, pronásledující trvale týž objekt, se rozvíjí do podoby podřízenosti naprosté despocii, je jejich právem, je jejich povinností, svrhnout takovou vládu a obstarat nové stráže své budoucí bezpečnosti."

Výše citovaný text je z Deklarace nezávislosti z roku 1776, kdy revolucionáři, otcové zakladatelé USA, připravili americkou revoluci, která vedla ke vzniku Spojených států amerických. Jestliže si svobodomilovný lid dokázal toto právo proti svým britsko-americkým otrokářům vybojovat v Americe už v 18. století, máme samozřejmě i my právo si skutečnou svobodu a demokracii vybojovat proti svým rusko-českým otrokářům dnes, v 21. století, v naší České republice, pokud jsme rovněž svobodomilovní! Viz:

JAK FUNGUJE FEDERÁLNÍ ZÁKON O ODVOLACÍCH VOLBÁCH V AMERICE: Máš vážný důvod být nespokojen se svým starostou, soudcem, šerifem, poslancem, kongresmanem nebo guvernérem? Jsi-li občan a daňový poplatník, tak neztrácej čas, posbírej potřebný počet podpisů pro vypsání odvolacích voleb a vyměň ho!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005


Základní motto, které vše vysvětluje:

Předseda komunistického Gestapa KGB Jurij Andropov v 70./80. letech v Moskvě: "Náš starý systém zemřel a obnovit ho není možné. Ani netřeba! Na co by nám byla živá mrtvola? Naše úloha spočívá v tom, abychom systém definitivně zničili, urychlili jeho skomírání a místo něho vybudovali skutečný socialismus, který by podporoval všechen lid, a to prostřednictvím svobodných voleb. Tím přicházíme k podstatě celé operace. Láska k socialismu vyrůstá z nenávisti ke kapitalismu. Proto se ukládá vypracovat plán nastolení kapitalismu v SSSR a přitom ne měkkého, švédsko-sociáldemokratického typu. My musíme uvrhnout celou zemi do dravého, bezuzdného kapitalismu, kde vládne jen zákon džungle! Bude to neuvěřitelně velké utrpení pro náš lid, ale jiné cesty není! Nebo si snad myslíte, že naše ubohá, neefektivní propaganda může probudit nenávist ke kapitalismu (a tím lásku k naší socialistické totalitě)? Musíme k tomu použít vlastní zkušenost, protože naše osvěta je neschopná k takovému úkolu!"

Jurij Andropov, autor světoznámé SATANSKÉ vize, ve které dnes všichni žijeme, známé jako "OPERACE GOLGOTA" Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070090
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073103
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009110801
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007070701

Ve skutečnosti byla "OPERACE GOLGOTA" pouze sekundární operací tajných služeb Moskvou zotročeného světa. Primární operací komunistických tajných služeb byla a je "OPERACE EUROASIE", jejíž první přípravná fáze - skrytá a plíživá infiltrace a ovládnutí všech rozhodujících mocenských a vlivových center svobodného demokratického světa představiteli marxistické totality - viz např. http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/piere/piere.htm - užitečnými idioty nelidsky barbarské Džingischánovy totalitní otrokářské Moskvy, viz například http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007051901, byla vítězně dokončena v roce 1984 - když demontáž teï už zbytečné sovětské "železné opony", rozdělující 42 let Evropu na demokratickou a totalitní, pak začala v roce 1985 - a tato operace totálního zbídačení a následného zotročení zatím stále ještě poměrně svobodného a demokratického Západu dál velice úspěšně pokračuje podle dokonale vyzkoušených otrokářských programů, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007070701 plus jejich aktualizace = http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012003, aniž ovšem masmediálně dokonale zmanipulovaní občané Západu z těchto hrozeb, viz například http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802 cokoliv pochopili, natož aby se před nimi začali z pudu sebezáchovy bránit. Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006121401
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011080038
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010042007
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010011301
F) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301
G) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041903
H) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007060603


NAD RUDÉ PEKLO

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112401

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007012301

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008012401

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005041903

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007051901

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007060603

STAČÍ MEDIÁLNĚ POVĚSIT
VÝVĚSNÍ ŠTÍT SVATÉ NEBE

(masmediálních žoldáků má KGB/GRU nadbytek!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006092202

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060201

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022203
A PŘEVLÉCT OTROKÁŘE
- RUDÉ ČERTY MOSKVY -
Z UNIFOREM DO FRAKŮ

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070090

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005052201

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100401

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006091301

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011080038

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009110801
A VĚTŠINA OTROKŮ UVĚŘÍ,
ŽE KONEČNĚ ŽIJE V RÁJI
JEN MEZI BOŽÍMI ANDĚLI
!!!
(Vždy my přece nejsme jako oni
+ děti nemohou za své rodiče...)
PRÁVĚ PROTO, ŽE NEJSME
JAKO ONI, ONI MUSÍ JÍT!!!
NAŠE TOLERANCE KE ZLU
SE NEVYPLATILA NIKOMU,
JEN NAŠIM VLASTIZRÁDNÝM
RUSKOČESKÝM OTROKÁŘŮM

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011031903

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120103

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005050502

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005091401

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009112201

=
POKRAČOVÁNÍ
TOTALITY JINÝMI
PROSTŘEDKY!!!!

A JAK TO MŮŽEME ZMĚNIT
A STÁT SE SVOBODNÝMI!!!


NAŠE OTROCKÉ TRADICE,
KTERÉ NÁM STÁLE STOJÍ
UŽ PO GENERACE V CESTĚ,
JENŽ MUSÍME PŘEKONAT:
MÁM DOST INTELIGENCE,
ABYCH JIM DO TOHO VIDĚL,
ALE PŘÍLIŠ MÁLO ODVAHY
ABYCH S TÍM NĚCO DĚLAL...


MEZI TĚMI NEJLEPŠÍMI
A TĚMI VŮBEC NEJHORŠÍMI
- VLÁDNOUCÍ KRIMINÁLNÍ
VLASTIZRÁDNOU SPODINOU
- NESMÍ ZUŘIT TZV. "MÍR",
NADIKTOVANÝ OTROKÁŘI!!!

POUZE VÁLKA ZA SVOBODU!


PŘEDMLUVA JAKO
BOJOVÝ MANUÁL
,
(je třeba ho dočíst až úplně do konce!!!)
KTERÝ MUSÍME ZVLÁDNOUT
POKUD CHCEME V TÉTO VÁLCE
SVÉ OTROKÁŘE PORAZIT!!! Viz:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006121401

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601

JE ROZHODUJÍCÍ KDO VYHRAJE
VE VÁLCE POSLEDNÍ BITVU!!!!
Základní poučení:

Lidé, kterým je zatěžko v době, kdy jsou za bílého dne
desetiletí okrádáni beztrestně o nespočetné stamiliardy,
dát 100,-Kč měsíčně na boj za Pravdu a Spravedlnost,
aby jiní za ně mohli bojovat a nasazovat svoje životy,
takoví lidé si žádnou Pravdu a Spravedlnost nezaslouží!
Zaslouží si, aby je vládnoucí zločinci okradli i o zbytek!!!


Volební konto jediné politické strany, která nepracuje pro populární ruský vražedný tandem nejvyšší Satanské "Pravdy a Lásky" KGB/GRU, Volte Pravý Blok www.cibulka.net, je pro všechny jimi okradené k disposici zde: 178559100/0300. Je zcela nezbytné si telefonicky na našich číslech, která jsou ovšem BIS=KGB/GRU často blokována nebo přesměrována, 722932703 (Telefonica O2), 605230238 (T-Mobile) nebo 608215455 (Vodafone) ověřit u Petra Cibulky (kterého poznáte po hlase, kdyby se za něho někdo v případě skrytého přesměrování vašeho telefonátu vydával) nebo u volební manažerky PhDr.Miloslavy Jebavé, zda BIS=KGB/GRU bankovní převody vašich peněz přes některou z bank KGB/GRU, když všechny "české" banky dnes patří KGB/GRU, na naše volební konto nezablokovala a neukradla, což tato z našich kapes placená vlastizrádná zločinecká organizace v ruských službách ve většině případů už léta běžně dělá!!! Totální kontrola našich telefonů probíhá následujícím způsobem, citujeme z tisku: "Slouží k tomu systém Agáta, beze sporu super zbraň v oblasti moderní kriminalistiky." (Ale jak je vidět, nejenom zde!) "Přestože systém odposlouchávat neumí, v kombinaci se speciálním softwarem odposlech hravě zvládne. Kromě toho dokáže bez problému zjistit lokalizační data volajícího a prolomit anonymitu SIM karty. Aparatura je umístěna většinou v dodávce s integrovanou anténou, která jednoduše dorazí do oblasti, kde se bude odposlech provádět a přesměruje všechny probíhající hovory v dané oblasti do své antény. Tím vyřadí, resp. nahradí vysílač mobilního operátora tak, aby nikdo nic nepoznal." Konce citátu. Parlamentní listy, vydáno 24.6.2011... Velice podobným způsobem - přesměrováním na svůj server - pak vládnoucí kriminální RUSKO-česká fízlokracie v rámci své tradiční a osvědčené politiky státního terorismu a organizovaného zločinu blokuje veškerou naši internetovou komunikaci s našimi členy a politickými sympatizanty, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010060301, když o jejich trvalém zadržování prakticky všech našich poštovních dopisů píšeme zde: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012060001. Vše ostatní z jejich arzenálu nejšpinavějších zločineckých praktik, kterým dnes a denně už po generace vědomě či nevědomě všichni lidé této planety čelí, pak najdeme zde:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006121401
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012608
C) Obrana: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601
Dále viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007010901


RADĚJI BOJUJME A DOČASNĚ PROHRÁVEJME
NA STRANĚ NEJVYŠŠÍHO LIDSKÉHO DOBRA,

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073102

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073101

NEŽ ABYCHOM BOJOVALI
A DOČASNĚ VYHRÁVALI
NA STRANĚ NEJVYŠŠÍHO NELIDSKÉHO ZLA,

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073103

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007060603

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005091401

VYDÁVAJÍCÍHO SE ZA NEJVYŠŠÍ LIDSKÉ DOBRO!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007070701

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092003

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070097

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006120102Vlády se střídají,
Kreml se nemění!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092102

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007051901

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007060603

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012050011


Motto:

V době všeobecného klamu říkat pravdu
znamená revoluční čin!

(se všemi z toho vyplývajícími důsledky)

George Orwell, autor světoznámé jasnovidné prorocké vize, známé jako "1984"
Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070079


„Revoluce 1989 v Moskvou zotročeném světě bylo pokojné předáni moci z rukou padouchů viditelných do rukou padouchů neviditelných, kteří se obestřeli fasádou národních hrdinů, jež postupně přeměnili v padouchy viditelné, přičemž sami zůstali padouchy neviditelnými. NELIDSKY TOTALITNÍ MOC BYLA PŘEDÁNA Z LEVÉ RUKY DO PRAVÉ, PŘIČEMŽ OSOBA (HLAVNÍHO PADOUCHA) ZŮSTALA STEJNÁ! NAPROSTO TOTÉŽ SE DNES DĚJE V KAŽDÝCH "SVOBODNÝCH A DEMOKRATICKÝCH" VOLBÁCH!!!
(úryvek z knihy Benjamina Kurase "JE NA MARXU ŽIVOT?")BEZTRESTNÉ ROZKRADENÍ
NÁRODNÍCH MAJETKŮ
= NÁRODNÍ VYVLASTNĚNÍ

MOSKVOU ZOTROČENÝCH ZEMÍ
DO RUKOU FÍZLŮ KGB/GRU,
OŽEBRAČENÍ JEJICH OBČANŮ
A ZADLUŽENÍ U BANK KGB/GRU
NA DESÍTKY GENERACÍ JE
VOJENSKOPOLICEJNÍ OPERACE

ŘÍZENÁ MOSKVOU, PROVEDENÁ
POD MASMEDIÁLNÍM KRYTÍM
JEJICH UŽITEČNÝMI IDIOTY,
DĚDIČNÝMI VLASTIZRÁDCI!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011031903Motto:

"Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi,
aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra.
Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství.
Se vším kupčí, všechno prodávají.
Chceš loupit a vraždit? Zapla a bude ti odpuštěno.
Ale pak, kdyby sám ïábel zaplatil, vstoupil by na nebesa?
A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají,
čeleï nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny drahé kožichy věší,
zatím co Kristus chodil bos a neměl kde by hlavu složil.
Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, nebo Bůh i lidé vás vidí."


Z kázání velkého obroditele duchovní a mravní podstaty církve - protože podstata církve má být duchovní a mravní a co nad to je, je od Zlého - Mistra Jana Husa
Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011013002
Západní finanční analytici, spolupracující se západními rozvědkami, si už dali hezkou práci pokusit se odhadnout peněžní částky, které bývalé = současné (post) komunistické špionážní mafie "vytunelovaly" - a to pouze ze svých vlastních domácích (post) totalitních ekonomik - ZA CENU NAPROSTÉHO OŽEBRAČENÍ A MNOHA GENERAČNÍHO LIKVIDAČNÍHO ZADLUŽENÍ FAKTICKY ZOTROČENÉHO DOMÁCÍHO OBYVATELSTVA, COŽ SPOLEHLIVĚ ZDEVASTUJE JEJICH NÁRODY I JEJICH NÁRODNÍ STÁTY, KDYŽ VŠECHNY ROZHODUJÍCÍ HMOTNÉ ZDROJE BUDOU POSTUPNĚ VYVEDENY Z POD NÁRODNÍ DEMOKRATICKÉ KONTROLY DO RUKOU AGENTŮ KGB/GRU A RUSKEM A JEHO TAJNÝMI SLUŽBAMI SPOLEHLIVĚ KONTROLOVANÝCH NADNÁRODNÍCH A NADSTÁTNÍCH BANK - ale i finance ze západních grantů, investic a veškerých dalších domácích „zhotovostněných“ majetků - a odsály je neviditelnými kanály do neviditelných tajných kont v nezjistitelných bankách a fondech v neidentifikovatelných zemích někde na vysluněných ostrovech, když prozatím vůbec nepočítáme desítky bilionů dolarů z jejich obchodů s drogami, kterými po II. světové válce vládci Kremlu zaplavili celý náš svět, když veškeré důkazy jsou k disposici zde http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301. I podle toho vůbec NEJNIŽŠÍHO odhadu, založeného na konkrétních zjistitelných a propočítatelných částkách, sítě bývalých komunistických rozvědek - protože stále působí pod diktátem Moskvy stoprocentně soudružsky - PATŘÍ MEZI PĚT NEJVĚTŠÍCH DRŽITELŮ HOTOVOSTI NA SVĚTĚ!!!
Veškeré důkazy jsou k disposici zde:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005052201

Držení páté nejvyšší finanční hotovosti na světě (a s nejvyšší možnou pravděpodobností, hraničící s jistotou, ještě mnohem vyšší!!!) dává Moskvě a jí řízeným (post) komunistickým a (pre) totalitním tajným službám schopnost skoupit nejen rozhodující podíly všech západních ekonomik a převzít jejich řízení, k dobrému či zlému, dle svých momentálních strategických potřeb, ale - a to je vůbec to nejdůležitější - jakéhokoliv demokratického politika/novináře/soudce, atd., který si potřebuje trochu přilepšit, a především jakoukoliv demokratickou stranu, která potřebuje nějaké ty volební finance. Což znamená KAŽDÉHO DŮLEŽITÉHO DEMOKRATICKÉHO POLITIKA / NOVINÁŘE / DŮSTOJNÍKA TAJNÉ SLUŽBY / POLICEJNÍHO VYŠETŘOVATELE / STÁTNÍHO ZÁSTUPCE / SOUDCE / UČITELE / UMĚLCE / PŘEDSTAVITELE CÍRKVE / EKOLOGA / FEMINISTU / ODBORÁŘE / REVOLUCIONÁŘE / AKTIVISTU..., atd., atd. a KAŽDOU DEMOKRATICKOU STRANU ... V KAŽDÉ DEMOKRATICKÉ ZEMI!!!


KTERÉ VEDENÍ VLÁDNÍ STRANY TOHOTO SVĚTA
NELZE KOUPIT ZA 1 MILIARDU DOLARŮ???
KDYBY NA CELÉM SVĚTĚ EXISTOVALO
1000 VLÁDNÍCH STRAN, JE TO 1 BILION!
TO JE TOLIK, KOLIK VYDĚLÁ RUSKO ZA 1 ROK
NA CELOSVĚTOVÉM OBCHODU S DROGAMI...!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301Motto:

Jediný rozdíl mezi západní marxistickou levicí a západní marxistickou "pravicí" dnes spočívá v tom, že zatím co západní marxistická levice před každými volbami vyhodí všechny svoje blinkry doleva a po vítězných volbách do leva, na cestu do otroctví, taky poctivě zahne, západní marxistická "pravice" vyhodí před volbami všechny svoje blinkry doprava, ale po volbách zahne doleva, na cestu do otroctví... Viz:
http://www.kosmas.cz/knihy/122287/cesta-do-otroctvi/


Položme si teï vzhledem k výše uvedenému tu nejdůležitější otázku. Proč tyto skutečnosti, dnes už každého přímo do očí bijící, nikdo z politiků Západu nevidí a proč je nevidí ani žádná masmédia a jejich novináři??? Odpověï na tuto nejdůležitější otázku je velice jednoduchá: Je to z toho prostého důvodu, že tato operace nelidsky totalitních ruských tajných služeb proti Západu, svobodě jeho občanů jako individuálních lidských bytostí a jejich demokracii, už byla úspěšně dokončena! Proto nad veškerou viditelnou politikou i nad masmédii existuje ještě mnohem vyšší moc, neviditelná moc zkriminalizovaných tajných služeb, skutečných bankéřů tajné války proti nám, které veškerou viditelnou "demokratickou" politiku Západu i Východu i všechna masmédia, řídí podle svých vlastních kriminálních potřeb!

Položme si v této souvislosti ještě další doplňující otázku: Pokud je už dnes dostatečně spolehlivě prokázáno, že komunistická Čína vydělává od roku 1949 na prodeji drog na Západě desítky bilionů dolarů a Rusko vydělává na masové distribuci drog na Západě od roku 1959 až do dnešního dne a hodiny rovněž desítky bilionů dolarů, když důkazy pro všechny nevěřící jsou k disposici zde http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301, kde tyto biliony dolarů všechny jsou a k čemu v rukou KGB/GRU po ty desítky let asi tak slouží?

A položme si třetí a poslední otázku, proč se nikdo z oficiálních i neoficiálních představitelů Západu, žádné z jeho masmédií a nikdo z jeho oficiálních novinářů neznepokojuje a nezajímá o to, k čemu Rusko a Čína rukama svých zločineckých tajných služeb tyto biliony dolarů každoročně využívají? Odpověï je opět velice jednoduchá: Tyto biliony dolarů z kriminálních operací ruských a čínských tajných služeb úspěšně slouží k totálnímu korumpování a rozvracení západního světa, ke korumpování všech jeho představitelů a všech masmédií. Je to přesně ta politika, kterou Rusko provádí vůči Západu nanejvýš úspěšně už od dob cara Petra Velikého, tedy již nejméně 300 let! Tato rozkladná válka barbarského totalitního Ruska proti demokratické civilizaci Západu se - bohužel pro nás a naše individuální práva a svobody - už pomalu před našima nevidoucíma očima a neslyšícíma ušima chýlí ke konci... Viz:

OTROKÁŘSKÉ "NOVÉ DEMOKRATICKÉ RUSKO" - POSLEDNÍ KOLONIÁLNÍ MOCNOST = staré asiatské dědictví DŽINGISCHÁNA!!! Jeho LSTÍ a KLAMEM = jejich UMĚNÍ VÁLKY: TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL, JAK PORAZIT PROTIVNÍKA BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ: NEJVYŠŠÍ ŠKOLA STALETÉ RUSKÉ INFILTRACE A NEMĚNNÝCH BARBARSKÝCH ROZVRATNÝCH POLITICKO - MASMEDIÁLNÍCH MANIPULACÍ!!! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007111001
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100007
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007012301
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004011502
F) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012050011
G) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012050010
H) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012020005
I) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012100145
J) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007051901
K) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007060603
L) http://www.rf-agency.ru/eng/stat_en.htm
M) http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru


NENÍ ZNÁM ZA POSLEDNÍCH 1000 LET JEDINÝ PŘÍPAD, KDY BY RUSKO DOKÁZALO COKOLIV Z TOHO, CO KDY OVLÁDLO, PŘIVÉST K ROZKVĚTU!!! VŽDY PRÁVĚ NAOPAK! VŠE VYŠŠÍ DOKÁZALO RUSKO POUZE ZOTROČIT A PAK NA NĚM KRIMINÁLNĚ PARAZITOVAT!!! Viz pouze jeden z nesčetných dalších příkladů: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070037. SAMI JSME TOHLE VŠECHNO PO ROCE 1945 AŽ DO SYTOSTI ZAŽILI A STÁLE ZAŽÍVÁME NA VLASTNÍ KŮŽI... TO CO DNES VIDÍME VŠUDE KOLEM SEBE, TO NENÍ EVROPA, ALE RUSKO, KTERÉ SE JAKO EVROPA POUZE NEÚSPĚŠNĚ TVÁŘÍ! DE JURE JSME EVROPA, DE FACTO JE NAŠE EVROPA STÁLE VÍCE RUSKO!!! Nevyvratitelné důkazy pro všechny nevěřící jsou k disposici zde:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100802
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121701
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121702
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005111402
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060604

Zřejmě největší jasnovidec lidstva od dob narození Krista Věku Ryb Ježíše Nazarejského, dr. Rudolf Steiner, naši budoucnost popsal po skončení I. světové války, v srpnu 1919, při založení Waldorfského školství výchovy svobodného člověka, těmito prorockými slovy:

"Politika a politická činnost bude od nynějška působit tak, aby bylo s lidmi jednáno jako podle šablon. Bude se to zkoušet daleko víc než dříve a LIDÉ BUDOU DO TĚCHTO ŠABLON ZAŘAZOVÁNI. S LIDMI BUDE JEDNÁNO JAKO S PŘEDMĚTY, S NIMIŽ MUSÍ BÝT POHYBOVÁNO JAKO S LOUTKAMI NA DRÁTECH, a BUDE JIM VNUCOVÁNO, ŽE TOHLE ZNAMENÁ TEN NEJVĚTŠÍ MYSLITELNÝ POKROK." Dále viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073101
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007070701
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012003

Pro spoutanou lidskou duši použil Rudolf Steiner obraz loutky, která žije v hlubokém přesvědčení o své naprosté svobodě, zatím co ve skutečnosti je pouhým nástrojem. V srpnu 1919 byli posluchači Rudolfa Steinera jeho slovy šokováni, protože přišli z války, přežili ji a věřili, že politická dramata skončila. Rudolf Steiner ale naopak řekl, že to pro lidstvo podstatné teprve příjde: Maximální zotročení člověka pod zástěrkou maximální svobody! Důkazy ze současnosti pro všechny nevěřící jsou k disposici zde:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120103
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005050502
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100063
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011041902
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011060047
F) http://www.kosmas.cz/knihy/122287/cesta-do-otroctvi/
DEZINFORMAČNÍ
TERORISMUS,
VE KTERÉM
VŠICHNI ŽIJEME:

LAVINY DEZINFORMACÍ

PROTI DEZINFORMACÍM,
ABYCHOM SKUTEČNOU
PRAVDU ZA SVÉHO ŽIVOTA
NIKDY NEPOCHOPILI VČAS!!!
ČÍM DÁLE OD MASMÉDIÍ
TÍM BLÍŽE K PRAVDĚ!!!

"K JAKÉ PRAVDĚ?"
"ŽE JSI JEN OTROK...
JAKO KAŽDÝ SES
NARODIL DO ZAJETÍ,
ŽIJEŠ VE VĚZENÍ,
KTERÉ UŽ VLASTNĚ
VŮBEC NEVNÍMÁŠ...
UVĚZNILI TVOJI MYSL...
"
(ukázka z filmu MATRIX, 1. díl)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007090201

http://www.hellspy.cz/search/?q=MatrixVeřejný prostor naší planety je průmyslově
zavalen pseudoinformacemi a pseudomyšlenkami
které nás osvobodit z otroctví nikdy nedokáží,
protože 99,99% všech "našich informací"
tvoří informace předem odborně přefiltrované,
plus profesionální cílené dezinformace otrokářů,
šířené dále masově mezi nás "užitečnými idioty"
a hlavně samotnými dezinformovanými obětmi!
Do zcela uzavřeného světa kontrolovaných lží,
ve kterém žijeme a kterými nás plně ovládají,
nesmí proniknout jediná pravdivá informace,
protože každá skutečná pravda představuje
pro svět vládnoucích lží tu nejvyšší hrozbu!!!

Teorie a praxe klenby říká, že pro držitele moci
je věcí přežití zabránit vytržení by jen jednoho
kvádru z klenby lží systému kriminálního světa,
protože v opačném případě se klenba zhroutí!!!

Tuto klenbu otrokářských lží kriminálního světa
nosíme každý po celý svůj život ve vlastní hlavě.
Záleží pouze na každém z nás, kdy dokážeme
z klenby zotročujících lží vytrhnout první kvádr!!!

JEDINÁ MOŽNÁ CESTA JE DOBŘE ZNÁMA:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009032201INFORMAČNÍ
+
MYŠLENKOVÉ
AKVÁRIUM

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011011704
VE KTERÉM NÁS OTROKÁŘI
FÍZLOKRACIE UVĚZNILI
,
A DO KTERÉHO NÁM VYPOUŠTÍ
POUZE TY PSEUDOINFORMACE
A TY SVOJE PSEUDOMYŠLENKY
KTERÉ JEJICH MOC NEOHROZÍ,
PROTOŽE JEJICH MONOPOL
NA SKUTEČNÉ INFORMACE =
JEJICH MONOPOL NA MOC!
Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802

JAK TO MŮŽEME ZMĚNIT
A STÁT SE SVOBODNÍ!
Viz:

1. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601

2. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009032201

3. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601

4. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006091703

5. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402

6. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006121401

7. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006101101
Motto z diskuse:

"...vzhledem ke skutečnosti že jsem pracoval v UZSI
a mám tak přímé informace od zdroje,
musím uznat ... ve vší úctě k vám,
že máte pravdu, bohužel situace je ještě horší
než si i vy sám dokážete představit.
Bůh s vámi..."

Anonym..., viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005081901

Celý současný boj kágébáckého Kremlu proti našemu demokratickému Západu za „národní zájmy Ruska“ nemůže být jiný než skrytý: "Rusko se musí zdržet otevřeného boje a čelit západnímu ‚agresorovi‘ (sem si dosaïme kohokoliv a cokoliv, včetně každého z nás!!!) TAK, ABY NEZAHLÉDL JEHO RUKU ZA PŘEKÁŽKAMI, NA NĚŽ NARÁŽÍ." Mnohé formy podvratné finanční, průmyslové, obchodní, ideologické, informační a psychologické války mají vysloveně civilní charakter. Jsou hluboko pod prahem, doposud označeným jako válka. Rozhraní mezi mírem a válkou, zejména tou občanskou, je stále méně zřetelné... Na konci války však zůstanou jen vítězové a poražení! TOTALITNÍ RUSKO SE DNES ORIENTUJE NA POLITIKU PERMANENTNÍ CELOSVĚTOVÉ SKRYTÉ VÁLKY PROTI ZÁPADU A STŘEŽÍ SE PŘEDČASNÉHO ODHALENÍ, JEŽ BY VYPROVOKOVALO SPOLEČNOU ORGANISOVANOU REAKCI NAPADENÝCH A JEJICH EKONOMICKÉ ČI JINÉ SANKCE. Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011060061

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070102

C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100403Ústřední motto této skryté války, kterou nás Moskva pomalu likviduje:

Osa Zla Moskva - Brusel - Peking a jejich RUSKO-evropská vládní výchova "k občanské samostatnosti" dnes stojí na příkladné názornosti: My vás občané o všechno okradem a na 10 generací vás zadlužíme u světových bank KGB a GRU, a vy nám předvedete, jestli i za těchto podmínek dokážete se svými rodinami přežít a tím prokázat svoji občanskou samostatnost. Uvidíme, kdo z nás to vydrží déle!
Kdo nevěří, nevyvratitelné důkazy jsou k disposici zde:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007070701

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070102

C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007060603


LIDSKÁ SVOBODA,
ÚHLAVNÍ NEPŘÍTEL!!!

ZBOHATNUTÍ ČLOVĚKA
= LIDSKÁ NEZÁVISLOST
NA STÁTNÍM SYSTÉMU!!!

ZBÍDAČENÍ ČLOVĚKA
= OTROCKÁ ZÁVISLOST
NA STÁTNÍM SYSTÉMU!!!

KOMUNISMUS
A SOCIALISMUS

VČERA-DNES-ZÍTRA
V RUSKU, V ČÍNĚ,
V EVROPSKÉ UNII...
= ZOTROČENÍ
ČLOVĚKA STÁTEM
SKRZE JEHO
ZBÍDAČENÍ STÁTEM!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005050502

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100063

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011041902


Motto:

DÍKY EXPLOZIVNÍMU ROZVOJI TECHNIKY A MNOHONÁSOBNÉ INTENZIFIKACI PRÁCE DNES UŽIVÍ 4% LIDSTVA CELOU PLANETU!!! MĚLI BYCHOM DNES PRACOVAT MAXIMÁLNĚ 1 HODINU DENNĚ, ANEBO JEDEN DEN V TÝDNU. PŘESTO VŠICHNI PRACUJEME DÉLE NEŽ PŘED 100 LETY - KDYŽ TEHDY ŽENY STŘEDNÍ TŘÍDY VŮBEC NEMUSELY CHODIT DO ZAMĚSTNÁNÍ, PROTOŽE JEJICH MANŽEL JE UŽIVIL, ABY SE MOHLY PLNĚ VĚNOVAT RODINĚ A ŘÁDNÉ VÝCHOVĚ SVÝCH DĚTÍ - A PŘESTO ŽIJEME VE SVÉM PRŮMĚRU NA VELICE PODOBNÉ HMOTNÉ ÚROVNI, KDYŽ POUZE TY NEJBOHATŠÍ ŽENY DNES NEMUSÍ CHODIT DO PRÁCE, ABY UŽIVILY SVOJI RODINU... A TENHLE PÁD A ODLIDŠUJÍCÍ ZOTROČENÍ NÁM "NAŠI" PROLHANÍ POLITICI, NOVINÁŘI A JIMI DOKONALE ZMANIPULOVANÍ A MANIPULUJÍCÍ UČITELÉ A RODIČE VYDÁVAJÍ ZA LIDSKÝ POKROK!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100063
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011041902
PROTIKRIMINÁLNÍ
=
PROTIRUSKÝ

ČEKISTA = VŽDYCKY VRAH!!!

RUSKO=LEŽ!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007051901

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007060603


Motto: Říše Zla Rusko, včera, dnes, zítra, pozítří...:

Po ukončení Krymské války r. 1856 Ludvík Mieroslawski napsal tato prorocká slova, která bychom si měli dnes vytesat hluboko do svých duší a nikdy na ně nezapomenout:

Čemu by se měla připsat ona téměř absolutní bezmoc veškerých materiálních výdajů Francie a Anglie proti státu ekonomicky a technicky třikrát slabšímu, než je každá z těchto dvou zemí, když ne tomu přímočarému rozvracení, té neviditelné malárii, prostřednictvím které prosakují ruské imperiální doktríny do všech společenských vrstev Západu, až se nakonec dostanou do nejhlubších základů západní civilizace. Tyto doktríny mohou být pro Západ pouze ničivé a právě proto jsou tak hrozné. Ruská idea - což je v podstatě mongolský cesarát - je tedy naše porážka cestou popření všech zákonů lidskosti. Tato strategie je příliš chytrá na to, aby vystupovala otevřeně. Stačí jí vkládání vlastní temné nenávisti a odporu do srdcí národů, po kterých již v duchu vztahuje ruku. Kolik zlých instinktů, kolik temné závisti, kolik duchovního úpadku a zejména kolik slabostí nevědomky upadlo do žoldu tohoto ïábelského pokušitele, který druhou rukou rozsévá pomluvy proti všemu, co mu stojí v cestě.“
Nevyvratitelné důkazy jsou k disposici zde:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100007
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007012301

V praxi to dnes vypadá takto:

NA ZÁPADĚ ŽÁDNÁ KRIZE NENÍ! To co kolem sebe vidíme svýma masmediálně zaslepenýma očima není krize, TO JE TOTÁLNÍ VÁLKA!!! NAŠE VLASTNÍ ZÁPADNÍ EUROATLANTICKÁ DEMOKRATICKÁ CIVILIZACE, CIVILIZACE INDIVIDUÁLNÍ LIDSKÉ SVOBODY A INDIVIDUÁLNÍ LIDSKÉ ZODPOVĚDNOSTI, JE DNES VE SKRYTÉ VÁLCE SE DVĚMA MONGOLSKÝMI OTROKÁŘSKÝMI SUPERVELMOCEMI RUSKEM A ČÍNOU (když západní civilizace svým vztahem k člověku - ne jako k živé výrobní síle, k pouhému inventárnímu číslu jako za ruské totality - ale k člověku jako suverénní svobodné a zodpovědné duchovní a mravní lidské bytosti, Rusko a Čínu ŘÁDOVĚ převyšuje) A SOUČASNĚ JSME VE SKRYTÉ OBČANSKÉ VÁLCE S JEJICH POZIČNÍ A VLIVOVOU AGENTUROU, INFILTROVANOU DO VEDENÍ NAŠEHO ZÁPADNÍHO SVĚTA!!! SVOBODNÁ ZÁPADNÍ CIVILIZACE JE DNES V CELOPLANETÁRNÍ VÁLCE NA ŽIVOT A NA SMRT S NELIDSKY TOTALITNÍ KOMUNISTICKOU ČÍNOU A SKRYTĚ TOTALITNÍM RUSKEM A JEJICH DROGOVÝMI BILIONY DOLARŮ Z CELOSVĚTOVÝCH OBCHODŮ S DROGAMI =
1. FÁZE VÁLKY:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301
2. FÁZE VÁLKY:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601
- A TUTO VELKOU VÁLKU ZÁPADNÍ CIVILIZACE INDIVIDUÁLNÍ LIDSKÉ SVOBODY A ZODPOVĚDNOSTI A DOKONALE ODLIDŠTĚNÉ MONGOLSKÉ TOTALITNÍ ANTICIVILIZACE JINAK DVOU ÚHLAVNÍCH NEPŘÁTEL, RUSKA A ČÍNY, SKRYTĚ SOUPEŘÍCÍCH O SIBIŘ, ALE DNEŠNÍCH VELICE DOČASNÝCH A VZÁJEMNĚ PROFITUJÍCÍCH ÚČELOVÝCH SPOJENCŮ - SPOJENCŮ Z DONUCENÍ, PROTOŽE MONGOLSKÉ RUSKO SAMO BEZ ČÍNY NEDOKÁŽE ZNIČIT A ZOTROČIT ZÁPAD KVŮLI SVÉ VLASTNÍ PRACOVNÍ A TVŮRČÍ NEMOHOUCNOSTI A MONGOLSKÁ ČÍNA SAMA BEZ RUSKA A JEHO EVROPSKÝCH SÍTÍ VYSOCE POSTAVENÝCH AGENTŮ NEDOKÁŽE ZNIČIT A ZOTROČIT ZÁPAD KVŮLI SVÉ GEOGRAFICKÉ VZDÁLENOSTI - VÁLKY VEDENÉ O DALŠÍ POSÍLENÍ ČI ÚPLNÉ ZNIČENÍ INDIVIDUÁLNÍ LIDSKÉ SVOBODY, PŘÍMÉ OBČANSKÉ ZODPOVĚDNOSTI A DEMOKRACIE - NA VŠECH VNĚJŠÍCH I VNITŘNÍCH FRONTÁCH TÉTO VÁLKY PROHRÁVÁME!!!
MUSÍME SI VŠAK BÝT VĚDOMI TOHO, ŽE MONGOLSKÁ RASA, JAKO POSLEDNÍ RASA, OVLÁDAJÍCÍ V NAŠEM PŘEDCHOZÍM VÝVOJOVÉM CYKLU ATLANTIDU - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005050501 - JE RASOU MINULOSTI, KTERÁ MÁ SVŮJ VRCHOL DÁVNO ZA SEBOU, JEJÍ ÉRA V NAŠEM NOVÉM VÝVOJOVÉM CYKLU UŽ POUZE DOZNÍVÁ A TATO RASA POMALU TUHNE, ANIŽ JE SCHOPNA PŘINÉST NĚCO OPRAVDU NOVÉHO, ZATÍM CO NAŠE INDOEVROPSKÁ RASA JE RASOU BUDOUCNOSTI, KTERÁ MÁ - PO SVÉM HLUBOKÉM MRAVNÍM OBROZENÍ A VNITŘNÍM PRODUCHOVNĚNÍ - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073102 A PO ZÁSADNÍM PŘEKONÁNÍ MATERIALISMU - SVŮJ SKUTEČNÝ VRCHOL PŘED SEBOU!!! NAVÍC, NA ROZDÍL OD RUSKA, SE ŽIDO-KŘESANSKÁ EVROPA DOKÁZALA SVOJÍ TEHDEJŠÍ CHUDOBOU A SVÝM TVRDÝM BY NEÚSPĚŠNÝM ODPOREM MONGOLŮM UBRÁNIT, ZATÍM CO RUSKO A JEHO NÁRODY MONGOLŮM PODLEHLI, STALI SE NA OSM GENERACÍ SOUČÁSTÍ MONGOLSKÉ ŘÍŠE A ZCELA S NÍ SPLYNULI... DOKUD SE DNEŠNÍ RUSOVÉ NEDOKÁŽÍ ZBAVIT MONGOLSTVÍ V SOBĚ, NEMAJÍ, KROMĚ JAZYKOVÉ PŘÍBUZNOSTI, S INDOEVROPSKÝMI SLOVANY, "ZNALCI SVATÉHO SLOVA", TEDY VĚČNÉ KOSMICKÉ PRAMOUDROSTI DODNES ŽIVÉ VÉDSKÉ TRADICE - viz například http://www.kosmas.cz/knihy/171317/manuuv-zakonik/ - VŮBEC NIC SPOLEČNÉHO A ZŮSTANOU SVÝM DUCHOVNÍM A MRAVNÍM BARBARSTVÍM PRO CELÝ SVOBODNÝ A CIVILIZOVANÝ SVĚT TOU NEJVYŠŠÍ HROZBOU!!! BŮH JE PŮVODCEM VŠEHO DUCHOVNĚ A MRAVNĚ ČISTÉHO A CENTREM VŠEHO, JENŽ DÁVÁ SVOBODU VŠEM - KAŽDÝ SOUDÍ, TRESTÁ A ODMĚŇUJE SÁM SEBE KARMICKÝM ZÁKONEM SVÝCH ČINŮ A ZÁKONEM REINKARNACÍ. JEHO PROTIPÓL ANTIKRISTUS SATAN JE CENTRALISTA, KTERÝ SE SVÝMI ODDANÝMI ZÁSTUPY NEDÁVÁ NA NAŠÍ ZEMI SVOBODU NIKOMU, PROTOŽE JE PŘESVĚDČEN, ŽE ON SÁM VÍ NEJLÉPE, CO LIDÉ POTŘEBUJÍ A TO JIM VNUTÍ SILOU NEBO HROZBOU POUŽITÍ SÍLY JAKO "TO PRO NĚ NEJLEPŠÍ", BEZ OHLEDU NA TO, CO ONI SI O TOM MYSLÍ!
NEJAKTUÁLNĚJŠÍ DŮKAZY SMRTELNÝCH HROZEB Z RUSKA JSOU K DISPOSICI ZDE:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011060061

SKRYTÁ VÁLKA TOTALITNÍHO RUSKA PROTI NAŠEMU DEMOKRATICKÉMU ZÁPADU SKONČÍ TEHDY, AŽ POSLEDNÍ ČLOVĚK V DŮLEŽITÉ POZIČNÍ NEBO VLIVOVÉ FUNKCI BUDE RUSKÝMI TAJNÝMI SLUŽBAMI NAVERBOVÁN NEBO ZE SVÉ POZICE VYTLAČEN A NAHRAZEN NĚJAKÝM RUSKÝM AGENTEM, ANEBO NĚKÝM, KOMU TOTALITNÍ RUSKO VADÍ MÉNĚ, NEŽ JEHO PENÍZE. PROGNÓZA KONCE SVOBODY A DEMOKRACIE NAŠÍ ZÁPADNÍ CIVILIZACE = JEJICH SCÉNÁŘ PRO KATASTROFICKÉ SCI-FI, JENŽ SE PŘED NAŠIMA MASMEDIÁLNĚ ZASLEPENÝMA NEVIDOUCÍMA OČIMA A NESLYŠÍCÍMA UŠIMA MĚNÍ V REALITU, KTERÉ NÁS ČEKÁ A NEMINE, POKUD SE TOMU VEŠKEROU SVOU MOCÍ NEVZEPŘEME!!! Viz:
3. FÁZE VÁLKY, VEDENÉ PROTI VŠEM NAŠIM CELOSPOLEČENSKÝM INDIVIDUÁLNÍM PRÁVŮM A SVOBODÁM = PROTI NAŠEMU PRÁVU PODÍLET SE, UPLATNĚNÍM ŠVÝCARSKÉHO MODELU PŘÍMÉ DEMOKRACIE A AMERICKÉHO MODELU PŘÍMÉ VOLBY A PŘÍMÉ ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A Z NAŠICH KAPES PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY, NA TVORBĚ KAŽDÉHO POLITICKÉHO ROZHODNUTÍ, KTERÉ SE NÁS - PODLE NAŠEHO VLASTNÍHO NÁZORU JAKO OBČANA A DAŇOVÉHO POPLATNÍKA - SEBEMÉNĚ DOTÝKÁ A PRO NĚŽ ZÍSKÁME JAKO JEDNOTLIVCI NEBO AKTIVNÍ MENŠINY VE VEŘEJNOSTI DOSTATEČNOU OBČANSKOU PODPORU:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012050002
4. KONEČNÁ FÁZE VÁLKY:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112401

PRO NÁS VŮBEC
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
:

Osa Zla
Moskva-Brusel-Peking

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007051901

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041001

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010061201
- jejichž agresi čelíme
v nevyhlášené válce,
aniž my o tom víme!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011080038

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007111001

BRUSEL ZDE NENÍ PROTO,
ABY PROBLÉMY EVROPY ŘEŠIL,
ALE ABY PROBLÉMY VYTVÁŘEL!
Rozkaz centrály KGB/GRU zní:
ČÍM HŮŘE PRO EVROPU,
TÍM LÉPE PRO RUSKO!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010011301

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010042007

NEPŘEKONATELNÁ OBRANA
JE VELICE DOBŘE ZNÁMA!

STAČÍ SE JEN ROZHODNOUT:
BRUSEL, anebo ŠVÝCARSKO!!!

NA SVĚTĚ DNES EXISTUJÍ DVA
PROTIOTROKÁŘSKÉ SYSTÉMY
SVOBODY A DEMOKRACIE:
ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE +
DVACET ŠEST STÁTŮ USA!!! Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501

ČÍM VÍCE CENTRALISMU
TÍM MÉNĚ DEMOKRACIE!!!

ČÍM MÉNĚ CENTRALISMU
TÍM VÍC LIDSKÉ SVOBODY!!!Motto:

Není zřejmě ani v nejmenším náhoda
že Bible marx - leninismu Kapitál
známého satanisty Karla Marxe
byla vydána poprvé právě v Bruselu...
Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092003
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005041902
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005052001
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041001
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011042001
F) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010063008
G) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011030110
H) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003051202
Prvním krokem k účinné obraně svobody a demokracie Západu v této skryté ale totální celosvětové válce na život a na smrt musí být uvalení embarga na dovoz veškeré produkce nelidsky totalitní komunistické Číny - která do dnešního dne a hodiny už povraždila za hlubokého mlčení vládnoucích západních "elit" a jejich masmédií nejméně 100 milionů svých vlastních nevinných a neozbrojených občanů, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121501 - jenž může Západ sám vyrobit a vysoká dovozní cla na tu čínskou produkci, kterou nelze získat nikde jinde než v Číně, aby západní průmysl opět vstal z mrtvých a mohl zajistit pro národy Západu jejich vlastním úsilím práci a blahobyt, tak jako to dokázal vždycky. Nic z toho však nesčetní ruští fízlové, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010011301 - masově infiltrovaní do vedení našeho západního světa, v žádném případě nepřipustí - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070102 - protože jejich úkolem je v ruském žoldu náš západní svět zničit a všechny jeho národy zotročit po vzoru Sovětského svazu. Sovětský svaz jim vždy byl a dodnes je, jako celoživotním ultra kovaným promoskevským marxistům a marx-leninistům - když v čele Evropské unie stojí - jako známý ruský agent a dědičný vlastizrádce - už mnoho let ex-předseda promoskevské a vždycky zásadně protizápadní a protidemokratické komunistické strany Portugalska z dob nejtvrdších let Studené války - vedené, pod diktátem imperialistické Džingischánovy mongolské asiatské Moskvy, totalitním komunistickým blokem za zničení a totální zotročení svobodného a demokratického Západu - a jemu podobní užiteční idioti Kremlu - TÍM NEJVYŠŠÍM VZOREM!!! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007070701
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073103
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012003
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120103
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003051202

KAŽDÉ ROZHODNUTÍ
SOVĚTSKÉHO BRUSELU
(nejpozději od roku 1984

- demontáž železné opony,
rozdělující 42 let Evropu na
demokratickou a totalitní,
pak začala v roce 1985)
Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070079

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011080038

ZNAMENÁ JENOM DALŠÍ
KROK KE ZKÁZE
SVOBODY ZÁPADU

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010042007

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100048

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010110104

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112601

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010011301

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003051202

KRIMINÁLNÍ KORUPCE,
ANEBO DEMOKRACIE?

NELZE MÍT TRVALE OBOJE!

BUĎ VLÁDNE VŮLE OBČANŮ
NEBO NÁM VLÁDNE KORUPCE!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122105


Motto:

Dříve pravdu vypalovali žhavým železem,
dnes pravdu vypalují chladnou mincí...

Alexander Solženicyn, autor svědectví z ruských marx-leninských vyhlazovacích koncentračních táborů pro jinak smýšlející "SOUOSTROVÍ GULAG"
Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011110014


PO NANEJVÝŠ ÚSPĚŠNÉM LISTOPADOVÉM PRIVATIZAČNÍM PUČI KGB-GRU, NAZVANÉM SAMÝMI AUTORY "SAMETOVÁ REVOLUCE" - A NÁSLEDNÉ JEŠTĚ ÚSPĚŠNĚJŠÍ PRIVATIZACI VEŠKERÉHO VÝZNAMNĚJŠÍHO ČESKÉHO NÁRODNÍHO MAJETKU DO MOSKVOU PŘEDEM URČENÝCH RUSKO-ČESKO-SLOVENSKÝCH RUKOU AGENTŮ KGB/GRU - KDYŽ VEŠKERÉ PODROBNOSTI TÉTO OPERACE JSOU K DISPOSICI ZDE http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090024 - PRO NÁS VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÁ GUBERNIÁLNÍ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACIE KGB/GRU VYTVOŘILA - PŘED NAŠIMA NEVIDOUCÍMA OČIMA A NESLYŠÍCÍMA UŠIMA - NAPROSTO STEJNĚ KRIMINÁLNÍM ZPŮSOBEM DOKONALE UZAVŘENÝ PSEUDODEMOKRATICKÝ POLITICKO-MASMEDIÁLNÍ OTROKÁŘSKÝ SYSTÉM SKRYTÉ TOTALITY - DO KTERÉHO BEZ POZVÁNÍ ZEVNITŘ NELZE VSTOUPIT - FORMÁLNĚ DOKONALÉ ALE OBSAHOVĚ PRÁZDNÉ TŘESKUTÉ DEMOKRACIE RUSKÉHO TYPU = DEMOKRACIE BEZ SVOBODY - VE KTERÉ SKRYTĚ TOTALITNÍ MOC RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACIE KGB/GRU NAD NÁMI, KTERÁ MŮŽE STÁT JEDINĚ NA VĚČNÉM MASMEDIÁLNÍM SLIBU, DANÉHO PŘED KAŽDÝMI VOLBAMI NEZÁVAZNĚ A NEVYMAHATELNĚ MILIONŮM VOLIČŮ, VĚČNĚ NEPOUČITELNÝCH, PROTOŽE TAKOVÝM SLIBEM NELZE ZARMOUTIT ZLODĚJE ANI OKRADENÉ - VYVEDEME VÁS Z KRIZE, DO KTERÉ JSME VÁS ZAVEDLI - NEZÁLEŽÍ NA NAŠÍ VOLIČSKÉ PODPOŘE ANI NA ÚSTAVĚ A PLATNÝCH ZÁKONECH!!!

Výsledek je pak zcela zákonitý - jinak to za těchto základních a určujících podmínek nikdy být ani nemůže a trvat to bude tak dlouho, dokud se tyto určující podmínky, které nás ničí, nerozhodneme změnit a nezačneme pro to sami něco dělat - když všechno je už mnoho let, díky našemu tištěnému celostátnímu týdeníku NECENZUROVANÉ NOVINY (od roku 1991 do roku 2001, kdy nám ho vládnoucí rusko-česká fízlokracie KGB/GRU svojí totální distribuční blokádou, proti níž se nám nepodařilo najít účinnou obranu, úplně zlikvidovala) a našim necenzurovaným internetovým stránkám www.cibulka.net (od roku 1997 do dnešního dne a hodiny), velice dobře známo každému, koho to zajímalo a zajímá! Neoficiálních informací vždy bylo a je dostatek - bohužel jsme těmto neoficiálním informacím nikdy nepřikládali potřebnou váhu - a nakonec se začaly sem tam objevovat i oficiální informace, které ty předchozí neoficiální informace se zpožděním desítek let už jenom potvrdily. Teprve tehdy jsme uvěřili v pravdivost i původních neoficiálních informací, které nás v čas a v dostatečném předstihu před vším varovaly. Důkazy jsou k disposici zde:

20 let sametu: Šokující výsledek oficiálního průzkumu veřejného mínění: ČESKÁ REPUBLIKA NEMÁ DEMOKRACII, MYSLÍ SI VĚTŠINA LIDÍ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111602

20 let sametu: Česká republika si pohoršila: má ještě vyšší kriminální politickou a úřední korupci než v rekordním loňském roce!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111601

20 let sametu: BRITSKÝ POLITOLOG JAMES DE CANDOLE: DNEŠNÍ ČESKÁ REPUBLIKA JE V MOCI UZAVŘENÉHO MONOPOLNÍHO POLITICKO-MASMEDIÁLNÍHO KRIMINÁLNÍHO KARTELU!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010091401
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009112102

20 let sametu: BIS nám právě teï odhalila to, co Petr Cibulka říká nejméně 20 let: Zločinci nám vládnou nejenom na úrovni nejvyšší státní moci, ale naprosto všude!!! BIS: "Korupce bují i v regionech a nahrává ruským špionům", říká nám BIS s 20-ti letým zpožděním...!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012080004PROČ NEMÁME
DEMOKRACII?

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005090501

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006061701


Motto:

K čemu jsou zákony a pravidelné volby,
kde vládnou peníze a ruské tajné služby!

Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122105

Podívejme se, co nám k tomu říká - jako ten nejpovolanější - světově proslulá organizace na obranu lidských práv Charta77 ve svém základním prohlášení:

… Nástrojem omezení a často i úplného potlačení řady občanských práv je systém faktického podřízení všech institucí a organizací ve státě politickým direktivám aparátu vládnoucí strany a ROZHODNUTÍM MOCENSKY VLIVNÝCH JEDNOTLIVCŮ.

Ústava a ostatní zákony a právní normy neupravují ani obsah a formu, ani tvorbu a aplikaci takových ROZHODNUTÍ: JSOU PŘEVÁŽNĚ ZÁKULISNÍ, ČASTO JEN ÚSTNÍ, OBČANŮM VESMĚS NEZNÁMÁ A JIMI NEKONTROLOVATELNÁ; JEJICH PŮVODCI NEZODPOVÍDAJÍ NIKOMU NEŽ SAMI SOBĚ a SVÉ VLASTNÍ HIERARCHII, přitom však ROZHODUJÍCÍM ZPŮSOBEM OVLIVŇUJÍ ČINNOST ZÁKONODÁRNÝCH I VÝKONNÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY, JUSTICE, odborových, zájmových i všech ostatních společenských organizací, JINÝCH POLITICKÝCH STRAN, podniků, závodů, ústavů, škol a dalších zařízení, přičemž JEJICH PŘÍKAZY MAJÍ PŘEDNOST PŘED ZÁKONEM. Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007010501
BÝT ANTIKOMUNISTOU ZDALEKA NESTAČÍ!
DŮLEŽITĚJŠÍ JE BÝT ODPŮRCEM TOTALITY
SERVÍROVANÉ NÁM DNES V JINÝCH BALENÍCH:


PLÍŽIVÁ
SKRYTÁ

TYRANIE

SOUČASNÉHO
P*S*E*U*D*O
LIBERALISMU!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012003"Muž, běloch a křesan
nemá nikdy pravdu!
" Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006120102

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009081001

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091802

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010103001

KDYBY MOHLY
VOLBY V ZEMÍCH
EU NĚCO ZMĚNIT,
UŽ DÁVNO BY JE
RUSKO ZAKÁZALO!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010011301

VĚŘÍ SNAD JEŠTĚ NĚKDO V "NAŠEM" = JEJICH KRIMINÁLNÍM STÁTĚ - VE KTERÉM JE UŽ PO GENERACE ZLO ODMĚŇOVÁNO A DOBRO TRESTÁNO A V NĚMŽ JSOU POD OCHRANOU NEJVYŠŠÍ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ STÁTNÍ MOCI UŽ DESÍTKY LET BEZTRESTNĚ A ZA BÍLÉHO DNE OKRÁDÁNI ZCELA BEZPRÁVNÍ ČEŠTÍ OBČANÉ, OD ROKU 1945 RUŠTÍ OTROCI, O NESPOČETNÉ STAMILIARDY - V POCTIVOST JAKÝCHKOLIV JEHO "SVOBODNÝCH A DEMOKRATICKÝCH" VOLEB??? DALŠÍ TOTÁLNĚ AŽ K NEPOZNÁNÍ ZFALŠOVANÉ TZV. "VOLBY" ZA NÁMI, VE KTERÝCH JSME DÍKY VÁM ZÍSKALI VE SKUTEČNOSTI 15% HLASŮ, BEZ JEDINÉ KORUNY NA VOLEBNÍ KAMPAŇ - TEDY VÍC HLASŮ NEŽ VLÁDNÍ ODS, JENŽ DO VOLEB NA OBELHÁNÍ VOLIČŮ INVESTOVALA OFICIÁLNĚ 300.000.000 (MILIONŮ) Kč, O KTERÉ PŘEDTÍM VŠECHNY OKRADLA!!! Naše velké poděkování všem, kteří se už nadále nehodlají nechat bez odporu vládnoucí kriminální fízlokracií KGB/GRU a jejími místními užitečnými idioty donekonečna obelhávat, podvádět a okrádat a kteří nejlepší protikriminální program politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net podpořili svojí neohroženou kandidaturou jako nezávislí kandidáti, svým hlasem a stálým neanonymním (se zpětnou kontaktní adresou) bankovním příkazem na pouhých 100,-Kč měsíčně na naše volební konto 178559100/0300!!! DĚKUJEME VÁM A PROSÍME O VAŠI DALŠÍ STÁLOU A VYTRVALOU PODPORU, PROTOŽE BEZ VAŠÍ STÁLÉ MAXIMÁLNÍ A VŠESTRANNÉ PODPORY V TOMTO NEROVNÉM BOJI ZA SKUTEČNOU SVOBODU A DEMOKRACII NEZVÍTĚZÍME!!! Podpořte především svojí vlastní kandidaturou jako NEZÁVISLÍ kandidáti - protože NIKDO SE NEPOSTARÁ O VAŠE PRÁVA LÉPE, NEŽ VY SAMI!!! - náš nejlepší protikriminální program lidových referend, PŘÍMÉ demokracie a zejména snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY - DAŇOVÝMI POPLATNÍKY, protože do dnešního dne a hodiny LEPŠÍ PROTIKRIMINÁLNÍ PROGRAM JEŠTĚ NIKDO NEVYMYSLEL!!! Je to jediný program, který může změnit dnešní ultra zločinecké poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! Nejedná se o obvyklou změnu tváří a kulis, ale jedná se o změnu celého systému distribuce a kontroly politické a státní moci! Angažovat se dnes za cokoli jiného nemá absolutně žádný smysl! ZABRAŇTE SVOJÍ KANDIDATUROU TOMU, ABY NA NAŠICH KANDIDÁTKÁCH BYLO 100% RUSKÝCH FÍZLŮ, JAKO JE TOMU U VŠECH OSTATNÍCH KANDIDUJÍCÍCH POLITICKÝCH STRAN!!! Rozhodněme se tentokrát správně, protože SPOLEČNĚ MŮŽEME VŠECHNO ZMĚNIT!!!
Osm důležitých věcí, které musíme dobře znát a naplnit je v první linii boje svou vlastní tvrdou prací, pokud chceme být jednou skutečně svobodnými:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012100151
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012100156
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011080029
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007070203
F) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022402
G) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022102
H) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070043

NEVYVRATITELNÉ DŮKAZY ABSOLUTNÍ NEVĚROHODNOSTI DNEŠNÍCH tzv. "SVOBODNÝCH A DEMOKRATICKÝCH" VOLEB PODÁVÁ V JEJICH SOUHRNU A VZÁJEMNĚ PROVÁZANÉ KOMPLEXNOSTI JEDNA Z MNOHA PODANÝCH STÍŽNOSTÍ NA NEPLATNOST VOLEB PRO JEJICH POLITICKY A MASMEDIÁLNĚ OSTŘE DISKRIMINAČNÍ A NEROVNÝ CHARAKTER, KTERÝ Z PROKLAMOVANÝCH SVOBODNÝCH A DEMOKRATICKÝCH VOLEB, GARANTOVANÝCH ÚSTAVOU, DĚLÁ LACINOU POLITICKOU TELEVIZNÍ REALITY SHOW, DOSTIHY S JEDNÍM KONĚM PŘEDEM URČENÝCH VÍTĚZŮ A PŘEDEM URČENÝCH PORAŽENÝCH - PRO ZCELA NEPRŮHLEDNÉ A OBČANY NEKONTROLOVATELNÉ POČÍTAČOVÉ SEČÍTÁNÍ DÍLČÍCH A ZEJMÉNA KONEČNÝCH VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ - PRO JEJICH NEODŮVODNĚNÉ DVOUDENNÍ TRVÁNÍ, KDY PŘES NOC JSOU NEHLÍDANÉ VOLEBNÍ URNY PLNĚ K DISPOSICI VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACII KGB/GRU PRO MASOVOU LIKVIDACI A PŘESUNY HLASOVACÍCH LÍSTKŮ, PRO JEJICH SOUDNÍ NEBO JINOU NEPŘEZKOUMATELNOST VĚROHODNOU STÁTNÍ AUTORITOU, PROTOŽE ŽÁDNÁ VĚROHODNÁ STÁTNÍ AUTORITA V SOUČASNÉM RUSKO-ČESKÉM SKRYTĚ TOTALITNÍM KRIMINÁLNÍM STÁTĚ KGB/GRU DNES NEEXISTUJE - KDYŽ ÚSTAVNÍ SOUD JEJICH RUSKO-ČESKÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU KGB/GRU VE VŠECH ŽALOBÁCH, PODANÝCH ČESKÝMI OBČANY PROTI VÝSLEDKŮM TOTÁLNĚ ZFALŠOVANÝCH VOLEB, VŽDY S NEOCHVĚJNOU JISTOTOU A FORMÁLNĚ NAPROSTO DOKONALÝM PRÁVNÍM ZDŮVODNĚNÍM ROZHODNE, ŽE V DNEŠNÍ GUBERNIÁLNÍ ČESKÉ REPUBLICE 1 + 1 = 4 - A TEDY PRO ABSOLUTNÍ PROTIDEMOKRATIČNOST A PROTIÚSTAVNOST KAŽDÝCH ČESKÝCH (A MOŽNÁ UŽ I EVROPSKÝCH) TZV. "SVOBODNÝCH A DEMOKRATICKÝCH VOLEB", KDY JEDINOU MOŽNOU A ÚČINNOU OBRANOU JE ZDRCUJÍCÍ VOLEBNÍ ÚČAST NESPOKOJENÝCH VOLIČŮ A JEJICH PODPORA NEJLEPŠÍHO PROTIKRIMINÁLNÍHO PROGRAMU TRADIČNÍ ŠVÝCARSKÉ PŘÍMÉ DEMOKRACIE A AMERICKÉ SNADNÉ A RYCHLÉ ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY POLITICKÉ STRANY VOLTE PRAVÝ BLOK WWW.CIBULKA.NET, DÁLE OBSAZENÍ VŠECH 16.000 VOLEBNÍCH KOMISÍ NAŠIMI SPOLEHLIVÝMI LIDMI, JENŽ NELZE KOUPIT ANI ZASTRAŠIT, KTEŘÍ BUDOU VOLEBNÍ URNY A MÍSTNOSTI HLÍDAT PŘES NOC, ABY ZABRÁNILI LIKVIDACI A MASOVÝM PŘESUNŮM HLASOVACÍCH LÍSTKŮ!!! Viz:
A)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005090501
B)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010060802
C)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120501
D)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006121401

Vztah mezi skutečnou svobodou a demokracií a "svobodou" a "demokracií", dnes nám předkládanou vládnoucí rusko-českou kriminální fízlokracií KGB/GRU k uvěření, JE VZTAHEM SKUTEČNOSTI A JEJÍHO PŘESNÉHO OBRAZU V ZRCADLE. Je to tedy VZTAH SKUTEČNÉHO A NESKUTEČNÉHO, kdy to neskutečné existuje NE ve skutečnosti, KTEROU BYCHOM SI MOHLI PROVĚŘIT, ale EXISTUJE POUZE JAKO VIRTUÁLNÍ OBRAZ SVOBODY A DEMOKRACIE - JEHOŽ NEPRAVDIVOST - BEZ PŘÍMÉHO AKTIVNÍHO VSTUPU DO PRAKTICKÉ POLITIKY - PROVĚŘIT NELZE - kdy tento virtuální obraz dnešní "NEOMEZENÉ SVOBODY A DEMOKRACIE", "ROVNOSTI PŘED ZÁKONEM", "OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI" a "PRÁVNÍHO STÁTU" nepřežije kontakt s realitou a existuje pouze jako zrcadlový obraz v naší dobře naprogramované mysli, kterou vládnoucí rusko-česká kriminální fízlokracie KGB/GRU, prostřednictvím svého školního vzdělání, které nám "zdarma poskytla" a díky svým masmédiím, zcela ovládla! ROZDÍL MEZI DEMOKRACIÍ A TÍM, CO NÁM DNES VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÁ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACIE KGB/GRU ZA DEMOKRACII VYDÁVÁ JE NAPROSTO STEJNÝ, JAKO JE ROZDÍL MEZI KAZAJKOU A SVĚRACÍ KAZAJKOU!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006061701

PROTO DNES ŽIJEME VE FORMÁLNĚ DOKONALE DEMOKRATICKÉM PARLAMENTNÍM SYSTÉMU, VE KTERÉM OBČANÉ - DEGRADOVANÍ NA POUHÝ TAŽNÝ DOBYTEK - NEHRAJÍ ABSOLUTNĚ ŽÁDNOU ROLI - V SYSTÉMU VYSOCE SOFISTIKOVANÉ POLITICKÉ A MASMEDIÁLNÍ SKRYTĚ TOTALITNÍ - ALE PROZATÍM STÁLE JEŠTĚ RELATIVNĚ SAMETOVÉ - POLICEJNÍ DIKTATURY, V PODMÍNKÁCH PŘÍSNÉHO POLITICKÉHO APARTHEIDU, JAKO LIDÉ DRUHÉHO AŽ DESÁTÉHO ŘÁDU, PODLE DOSAŽENÉHO STUPNĚ SVÉ PŘIZPŮSOBIVOSTI TOMUTO NEMRAVNÉMU OTROKÁŘSKÉMU SYSTÉMU VYŠŠÍHO ŘÁDU! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120103
B)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073103
C)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005050502
D)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091603


Motto:

Celý náš problém spočívá v tom,
že naději na své osvobození z dnešního zotročení
hledáme v druhých a ne sami v sobě!
Proto čekáme vždy marně!!!


DOKUD SE PROTI VLÁDNOUCÍM RUSKO-ČESKÝM KRIMINÁLNÍM ELITÁM KGB/GRU NEDOKÁŽEME VZEPŘÍT A VYBOJOVAT SNADNOU A RYCHLOU ODVOLATELNOST POLITIKŮ A ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY, ŽÁDNÁ KGB/GRU DOBŘE ŘÍZENÁ A KONTROLOVANÁ "VOLEBNÍ" NEBO "REVOLUČNÍ" ZMĚNA TVÁŘÍ ČI KULIS NIC NEZMĚNÍ!!! Cesta ke svobodě je dobře známa - záleží pouze na nás, jestli chceme žít jako ve Švýcarsku, anebo jako v Rusku a co jsme pro to ochotni udělat! Viz:
A)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501


Praktické provedení tohoto úkolu je velice snadné, už desítky let známé a záleží jenom na každém z nás, KOHO a CO s nejvyšším nasazením podpoříme a proti komu a čemu se postavíme:

DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - české totalitní FÍZLOKRACIE KGB/GRU a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE, ale proč bychom měli podpořit svým hlasem - a ještě lépe i SVOJÍ VLASTNÍ KANDIDATUROU, alespoň JAKO NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, protože NIKDO SE NEPOSTARÁ O VAŠE PRÁVA LÉPE, NEŽ VY SAMI - politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net a její nejlepší protikriminální program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY, který jsme nazvali VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! Kdo nechce být vládnoucím a vždy beztrestným zločincům KGB/GRU po celý život jen za užitečného idiota, který jim poctivě platí daně, jen aby oni mohli zcela bez obav stále z čeho krást, MĚL BY SE PROTI NIM POSTAVIT = ZA NÁS KANDIDOVAT!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100201
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051108

BUĎ ONI - SE SVÝM NEPRŮHLEDNÝM A ZE STRANY OBČANŮ-DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ ABSOLUTNĚ NEKONTROLOVATELNÝM SYSTÉMEM TZV. PARLAMENTNÍ "DEMOKRACIE" A NEODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A Z NAŠICH DANÍ PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY - K NAŠÍ LIDSKÉ ZKÁZE, ANEBO MY - S NAŠIM NAPROSTO PRŮHLEDNÝM A ZE STRANY OBČANŮ-DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ DOKONALE KONTROLOVATELNÝM PROTIKRIMINÁLNÍM SYSTÉMEM PŘÍMÉ DEMOKRACIE A SNADNÉ A RYCHLÉ ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A Z NAŠICH KAPES PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY - KE VŠEOBECNÉMU LIDSKÉMU VZESTUPU!

***

MUSÍME PŘEDEVŠÍM VĚDĚT
ŽE JSME VE SMRTÍCÍ VÁLCE
PROTI SVÉMU ZOTROČENÍ,
KTERÁ USILOVNĚ PŘEDSTÍRÁ,
ŽE JE HLUBOKÝM MÍREM

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041903

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012608

A MUSÍME SE ZAČÍT
PODLE TOHO CHOVAT,
POKUD CHCEME ZVÍTĚZIT,
PROTOŽE VÁLKY ROZHODUJE
STÁLÁ INFORMAČNÍ PŘEVAHA!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009032201


Motto:

"Kdykoli slyším, že někdo shazuje dekonspirující teze tím, že se jedná o pouhé ,konspirační teorie´, obvykle to znamená, že se někdo dostal k pravdě až příliš blízko."

Slova bývalého vysokého důstojníka CIA Michaela Hastyho...

2. Motto:

"Desítky let životní praxe bezezbytku potvrdily, že před agentománií a konspiračními teoriemi vždycky varovali pouze sami agenti a konspirátoři!"

Slova pětinásobného politického vězně nedávné RUSKO-česko-slovenské totality a nejčastěji trestně stíhaného a souzeného odpůrce dnešní skryté RUSKO-české totality Petra Cibulky, který to může posoudit jako nikdo jiný...


KDO CHCE BEZ VYHLÁŠENÍ VÁLKY ZNIČIT A ZOTROČIT NEPŘÁTELSKÝ NÁROD, NEMŮŽE POSTUPOVAT JINAK NEŽ VŠECHNY "NAŠE" RUSKO-ČESKÉ GUBERNIÁLNÍ KRIMINÁLNÍ VLÁDY KGB/GRU OD ROKU 1945 AŽ DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY!!! Moskva se rozhodla zotročit evropské národy rukama evropských států, které svými agenty a masově převerbovanými evropskými agenty německého Gestapa infiltrovala a zcela ovládla! Detailní technický popis celé této dlouhodobé skryté operace genocidního charakteru najdeme zde: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092701 a ZDE:

TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL TISÍCILETÉ ÚSPĚŠNÉ ČÍNSKO-MONGOLSKO-RUSKÉ STRATEGIE PERMANENTNÍ SKRYTÉ VÁLKY - KDYŽ POUZE ZA POSLEDNÍCH 300 LET RUSKO DÍKY NELIDSKY BARBARSKÉ STRATEGII PERMANENTNÍ SKRYTÉ VÁLKY ZVĚTŠILO SVOJI ROZLOHU NA ÚKOR VŠECH SVÝCH NEŠASTNÝCH SOUSEDŮ 14 x - KDYŽ TEĎ JE NA ŘADĚ NAŠE ZÁPADNÍ CIVILIZACE A CELÝ SVOBODNÝ A DEMOKRATICKÝ SVĚT INDIVIDUÁLNÍCH PRÁV, SVOBOD A OSOBNÍ ZODPOVĚDNOSTI - JAK ROZLOŽIT, PORAZIT A ZOTROČIT NEPŘÁTELSKÝ NÁROD BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ, aneb JAK ZVÍTĚZIT BEZ POUŽITÍ MASIVNÍ SÍLY A ZNIČUJÍCÍ DESTRUKCE:

 1. Diskreditujte vše, co je v zemi protivníka dobré.

 2. Vtahujte představitele vládnoucích vrstev protivníka do zločinnosti.

 3. Podrývejte jejich dobré jméno. Ve vhodné chvíli je předhoïte pohrdání jejich krajanů.

 4. Využívejte ke spolupráci zejména bytostí NEJPODLEJŠÍCH a NEJODPUDIVĚJŠÍCH a na nich postavte svůj vliv a moc.

 5. Všemi způsoby dezorganizujte účinnost protivníkovy vlády.

 6. Zasévejte mezi obyvatele nepřátelského státu rozkol, vášně a neshody.

 7. Stavějte mladé proti starým, ženy proti mužům, zdravé proti nemocným, neschopné proti schopným, nevěřící proti věřícím, vše slabé a neduživé proti všemu silnému a zdravému, vše nepřirozené a zvrácené proti všemu přirozenému a normálnímu, lidský duchovní a mravní odpad proti národním a státním duchovním a mravním elitám, vše nižší proti všemu vyššímu.

 8. Vysmívejte se duchovním a mravním tradicím vašich protivníků.

 9. Všemi způsoby vnášejte zmatek do zázemí, do zásobování a přímo do vojsk nepřítele.

 10. Oslabujte vůli nepřítele klást odpor pomocí smyslných písní, hudby, alkoholu a drog.

 11. Pošlete prostitutky, aby dokončily dílo zkázy.

 12. Nešetřete sliby ani dary, abyste získali informace. Nelitujte peněz, nebo peníze takto vydané se vrátí stokrát.

 13. Všude infiltrujte své špehy!


Oněch „13 zlatých pokynů“ bylo zadáním pro činnost kupců, vysílaných Džingischánem do zemí, které chtěl rozvrátit zevnitř, maximálně oslabit a pak ovládnout a zotročit. Veškeré AKTUÁLNÍ podrobnosti jsou k disposici zde: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601. Díky této anticivilizační odlidšující rozvratné záškodnické strategii 13-ti zlatých pravidel permanentní skryté války - VÁLKY, KTERÁ NIKDY NEKONČÍ - se stal Džingischán nejúspěšnějším dobyvatelem lidských dějin a nejvyšším vzorem pro nástupnickou Říši Zla, euroasijské Rusko!

A) Dnešní Otrokářský Zákon č. 1 "Kodexu šastného otroka" nám všem ukládá: NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZE VŠEHO JE POCTIVĚ PLATIT DANĚ A UTAHOVAT SI SVOJE OPASKY AŽ NA POSLEDNÍ DÍRKU, ABY NAŠI V TOTÁLNĚ ZFALŠOVANÝCH VOLBÁCH "DEMOKRATICKY ZVOLENÍ" RUSKO-ČEŠTÍ OTROKÁŘI KGB/GRU MOHLI ZCELA BEZ OBAV STÁLE Z ČEHO KRÁST!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100063
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011041902
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005050502
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006011901
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006012505

DÍKY EXPLOZIVNÍMU ROZVOJI TECHNIKY A MNOHONÁSOBNÉ INTENZIFIKACI PRÁCE DNES UŽIVÍ 4% LIDSTVA CELOU PLANETU!!! MĚLI BYCHOM DNES PRACOVAT MAXIMÁLNĚ 1 HODINU DENNĚ, ANEBO JEDEN DEN V TÝDNU. PŘESTO VŠICHNI PRACUJEME DÉLE NEŽ PŘED 100 LETY - KDYŽ TEHDY ŽENY STŘEDNÍ TŘÍDY VŮBEC NEMUSELY CHODIT DO ZAMĚSTNÁNÍ, PROTOŽE JEJICH MANŽEL JE UŽIVIL, ABY SE MOHLY PLNĚ VĚNOVAT RODINĚ A ŘÁDNÉ VÝCHOVĚ SVÝCH DĚTÍ - A PŘESTO ŽIJEME VE SVÉM PRŮMĚRU NA VELICE PODOBNÉ HMOTNÉ ÚROVNI, KDYŽ POUZE TY NEJBOHATŠÍ ŽENY DNES NEMUSÍ CHODIT DO PRÁCE, ABY UŽIVILY SVOJI RODINU... A TENHLE PÁD A ODLIDŠUJÍCÍ ZOTROČENÍ NÁM "NAŠI" PROLHANÍ POLITICI, NOVINÁŘI A JIMI DOKONALE ZMANIPULOVANÍ A MANIPULUJÍCÍ UČITELÉ A RODIČE VYDÁVAJÍ ZA LIDSKÝ POKROK!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100063
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011041902

B) POKUD VŠICHNI AGENTI KGB/GRU V ČR DOSTANOU DOŽIVOTÍ ZA VLASTIZRADU, ZŮSTANE V NAŠÍ STÁTNÍ POKLADNĚ A KAPSÁCH TOLIK NEROZKRADENÝCH PENĚZ, ŽE JE NEBUDEME SCHOPNI UTRATIT!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111706
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009121101
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022101

TO VŠECHNO ZDE POPSANÉ NENAJDETE V "NAŠICH" DNEŠNÍCH RUSKO-ČESKÝCH MASMÉDIÍCH KGB/GRU NIKDE! Snad kromě základního pravidla, které v roce 1613 zvěčnil John Harington:

VLASTIZRADA SE NIKDY NEVYPLÁCÍ! PROČ TOMU TAK JE? PROTOŽE KDYŽ SE VLASTIZRADA VYPLÁCÍ, NIKDO SE JI UŽ VLASTIZRADOU NEODVÁŽÍ NAZVAT!

Když před čtyřiceti lety odcházel do penze šéf západoněmecké zpravodajské služby BND Reinhard Gehlen, varoval:

„Sovětští agenti se pokusí rozvrátit západní společnost znevěrohodněním všech demokratických institucí. Pomocí zkorumpovaných politiků se budou snažit otrávit lidem zájem o věci veřejné tak, aby je sami prostřednictvím svých koupených lidí mohli snáze ovlivňovat.“

PEKLO, KTERÉ NÁS VŠECHNY PO ZÁSLUZE ČEKÁ, POKUD SE NEVZEPŘEME SVÝM ZKORUMPOVANÝM VLASTIZRÁDNÝM MOCNÝM - KDY POČET VYSOCE POSTAVENÝCH AGENTŮ RUSKO-ČESKÉ GUBERNIÁLNÍ POZIČNÍ A VLIVOVÉ AGENTURY POPULÁRNÍHO RUSKÉHO VRAŽEDNÉHO TANDEMU NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ "PRAVDY A LÁSKY" KGB/GRU SE DNES NA ÚZEMÍ NAŠÍ ČESKÉ REPUBLIKY BLÍŽÍ ČÍSLU 178.000 OSOB - A NEZAČNEME ZA SVOJI SVOBODU SAMI BOJOVAT!!!
Veškeré důkazy jsou k disposici zde:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112401Základní motto, které vše vysvětluje:

Pokud všechny české a slovenské tajné služby od roku 1918 až do roku 1939 a od roku 1945 až do dnešního dne a hodiny NEDOKÁZALY POSTAVIT PŘED SOUD ANI JEDNOHO AGENTA MOSKVY, pak to může znamenat pouze dvě věci:

1) Žádní ruští agenti u nás nejsou a nikdy nebyli...

2) Na všech významnějších místech našeho státu byli a jsou POUZE RUŠTÍ AGENTI!!! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006111202
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011013004
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005081901
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005041601
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010092503
F) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009110801

Buï platí jedno, anebo platí to druhé! Třetí možnost neexistuje!!! Zvažme sami - na základě svých vlastních znalostí uplynulých 42 let otevřené RUSKO-česko-slovenské nelidsky teroristické a vlastizrádné zotročující komunistické totalitní diktatury a 22 let přímé ruské vojenské okupace, ale i následujících desetiletí nekonečně kriminálního, vždy beztrestného a pro český národ a pro jeho stát likvidačního (post) komunismu, skryté totality, hlubokého civilizačního rozvratu, stále silnější ruské infiltrace a naší přímé masové ruskojazyčné kolonizace, která se přímo před našima očima velice rychle stupňuje, když ničemu z toho tento "náš" stát neklade sebemenší odpor, aby chránil český národ, jeho stát a české národní zájmy, včetně práva na národní přežití - která z těchto dvou možností je ta pravděpodobnější...

Naprosto stejná situace je i ve všech ostatních státech Evropské unie, kde tajné služby všech států Evropské unie dohromady se v boji proti 300 leté skryté a plíživé, ale o to masivnější, rozvratné a stále se stupňující ruské vojenské ofenzivě, vedené už stovky let proti celému Západu nepřekonatelnou asiatskou strategií lstí a klamu - když veškeré detailní informace o skryté válce Ruska proti Západu jsou pro každého k disposici zde, http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601 - mohou pochlubit podobným ne-li stejným výsledkem, jako "naše" čtyři rusko-české tajné služby, které si ze svých kapes - nepřátelskýma rukama pod pečlivým dohledem všech "našich" rusko-českých represivních orgánů dnešní kriminální státní moci nejméně na 100 let dokonale vyrabovaných - všichni velice tvrdě v řádu miliard platíme, aby nás před těmito a podobnými hrozbami důsledně chránily...!!! Nic z toho není náhoda, protože dnes už jsou pozice vysoce postavených pozičních a vlivových agentů - užitečných idiotů - nelidsky barbarské totalitní Moskvy (když většinou Rusů je stalinismus dodnes považován za ztracený Ráj) v našem západním svobodném demokratickém světě - DÍKY RYCHLÉMU VÝVOJI A ROZŠÍŘENÍ PSYCHOTRONIKY - více než dobře viditelné! Posuïte sami:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010011301

Na tuto životně důležitou základní otázku, jestli může být pravdivější první varianta, že žádní ruští agenti u nás a v Evropě nejsou a nikdy nebyli, anebo druhá varianta, že v celém vedení našeho státu i celé Evropské unie byli a jsou pouze ruští agenti, tedy na otázku, která nejzásadnějším způsobem ovlivňuje naši existenci, protože v žádném případě není jedno, stojí-li v čele našeho národa a jeho státu ti nejlepší z nejlepších, anebo v našem čele stojí ti nejhorší z nejhorších, si však dnes už můžeme - pokud jsme před nositeli Zla z vlastního rozhodnutí ještě nekapitulovali a nestali se dobrovolně jejich tažným dobytkem - velice snadno a rychle odpovědět MY SAMI! Viz:

JAK a PROČ získat snadno a rychle absolutní informační převahu nad totalitním ruským tandemem nejvyšší Satanské "Pravdy a Lásky" KGB, GRU a jejich nejvyšší tuzemskou poziční a vlivovou agenturou, která nám díky svým ultra-kriminálním metodám skryté totality skrze svá rusko-česká masmédia - zahraniční továrny na výrobu českého veřejného mínění a vymývání lidských mozků - dodnes "demokraticky" vládne = TUNELUJE NAŠE KAPSY!!! Řešení je dobře známé: ČESKÁ A EVROPSKÁ OBČANSKÁ POLITIKA KVALITATIVNÍ DEMOKRACIE VÁŽENÉHO VOLEBNÍHO HLASU, PŘÍMÉ DEMOKRACIE A SNADNÉ A RYCHLÉ ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A Z KAPES OBČANŮ PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022704 + ČESKÁ A EVROPSKÁ OBČANSKÁ PSYCHOTRONIKA, TEDY OBČANSKÁ VŠEVĚDOUCNOST = ČESKÁ A EVROPSKÁ OBČANSKÁ POLITICKÁ, DUCHOVNÍ A MRAVNÍ REVOLUCE KE SKUTEČNÉ SVOBODĚ, PRAVDĚ A SPRAVEDLNOSTI!!! Jde o naše vlastní přežití jako svobodných a zodpovědných Lidí Dobra!!!!! Viz:
A) JAK získat snadno a rychle absolutní informační převahu nad totalitním ruským vražedným tandemem nejvyšší Satanské "Pravdy a Lásky" KGB, GRU a jejich užitečnými idioty, nejvyšší tuzemskou poziční a vlivovou agenturou KGB/GRU, která nám díky svým ultra-kriminálním metodám skryté totality skrze svá rusko-česká masmédia - zahraniční továrny na výrobu českého veřejného mínění a vymývání lidských mozků - dodnes "demokraticky" vládne = TUNELUJE NAŠE KAPSY!!! Viz:
a) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601
c) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006091703

B) PROČ: EVROPA+RUSKO=RUSKO! DEMOKRACIE+KGB=KGB! RUSKO=PRÁVNÍ STÁT, VE KTERÉM PLATÍ JEDEN ZÁKON NAD VŠECHNY OSTATNÍ: ZVEDNI HLAVU Z HNOJE A MY TI JI USTŘELÍME! Viz:
a) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092102
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402
c) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006030101
d) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011110024
e) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005111402

C) PROČ: Občanská válka mezi útočícími armádami Lidí Zla a bránícími se Lidmi Dobra už všude dávno začala: TICHÉ ZBRANĚ PRO KLIDNÉ VÁLKY!!!
a) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092701
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073103
c) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120103
d) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011011704
e) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201
f) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011022002
g) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011021710

D) PROČ: ÚSPĚCHY MONGOLSKO-RUSKÉ VÁLEČNÉ PROPAGANDY STOJÍ UŽ 1000 LET NA NEPŘEKONATELNÉ LŽI, DRZOSTI A MANIPULACI!!! ČÍM DÁLE OD MASMÉDIÍ, TÍM BLÍŽE K PRAVDĚ: INFORMAČNÍ VÁLKA PROTI NAŠIM PRÁVŮM A SVOBODÁM: NEOMEZENÉ MASMEDIÁLNÍ INFORMAČNÍ A HODNOTOVÉ MANIPULACE JAKO ZBRAŇ, KTERÁ NÁS MÁ - JAKO SVOBODNÉ A ZODPOVĚDNÉ LIDI DOBRA – ÚPLNĚ ZOTROČIT A VYHUBIT!!!
a) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010112205
c) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112703
d) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011011001

E) PROČ: LSTÍ a KLAMEM = UMĚNÍ VÁLKY, VČETNĚ TÉ NAŠÍ DNEŠNÍ OBČANSKÉ, KDE VŽDYCKY ROZHODUJE STÁLÁ INFORMAČNÍ PŘEVAHA! Viz:
a) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002061803
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051501
c) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051302

F) PROČ: Hlavní informační motto: NOVINÁŘ KTERÝ NENÍ FÍZL? TAK TAKOVÉHO NEZNÁM!!! INFORMAČNÍ VÁLKA PROTI NAŠIM PRÁVŮM A SVOBODÁM: REDAKCE "NAŠICH" RUSKO-ČESKÝCH MÉDIÍ JSOU PROŠPIKOVÁNY LIDMI, KTEŘÍ SPOLUPRACUJÍ S BIS=KGB/GRU!!! Viz:
a) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060201
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006092202
c) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006091702

G) PROČ: JAK S NÁMI DNES "NAŠI" MARX-LENINŠTÍ NOVINÁŘI VŠECH LEVICOVÝCH I PRAVICOVÝCH KRYCÍCH ZABARVENÍ V DOKONALE UZAVŘENÝCH MASMÉDIÍCH KGB/GRU SVÝM PSEUDOINFORMAČNÍM A PSEUDOMYŠLENKOVÝM BALASTEM TOTÁLNĚ/TOTALITNĚ MANIPULUJÍ, KDYŽ PRAVDOMLUVNÍ NOVINÁŘI - KTERÉ NELZE KOUPIT ANI ZASTRAŠIT - DNES DO ŽÁDNÝCH NORMOTVORNÝCH MASMÉDIÍ KGB/GRU PŘÍSTUP NEMAJÍ = ZTRATILI JSME KONTAKT S REALITOU - ŽIJEME VE SVĚTĚ, KTERÝ VE SKUTEČNOSTI NEEXISTUJE A EXISTUJE POUZE V NAŠÍ DOBŘE MASMEDIÁLNĚ NAPROGRAMOVANÉ MYSLI - PŘESNĚ PODLE NEJVYŠŠÍ "SVATÉ" ZÁSADY DEZINFORMAČNÍCH ODDĚLENÍ KGB/GRU: VÁŠ SVĚT JE TAKOVÝ, JAK VÁM HO POPISUJEME A ČÍM SE NEZABÝVÁME, TO PRO VÁS NEEXISTUJE!!!
a) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092402
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100301

H) PROČ: PŘÍPADY, KDE BEZ PŘEKONÁNÍ VLASTNÍ PSYCHOTRONICKÉ NEGRAMOTNOSTI SKUTEČNOU PRAVDU NIKDY V ČAS NEZJISTÍME: UNIKÁTNÍ DETAILNÍ TECHNICKÝ PLÁN ZPRAVODAJSKO-POLITICKO-MASMEDIÁLNÍ OPERACE POLITICKÉ LIKVIDACE POLITIKA, KTERÝ NĚKOMU STOJÍ V CESTĚ, DOPLNĚNÝ PRAKTICKÝMI UKÁZKAMI ZE SOUČASNOSTI!!!
a) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006092901
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005041002
c) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005041201
d) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006041001

I) PROČ: Jak dnes "naše" rusko-česká StB=BIS=StB verbuje do svých služeb politiky jako své agenty, aby v případě zvolení nesloužili svým českým voličům, ale své StB=BIS=StB, řízené stále z Moskvy!!!!! Nejvyšší satanská zásada tajných služeb zní: KDYŽ NÁM STOJÍTE V CESTĚ, NESMÍTE SE DIVIT, ŽE VŠICHNI VAŠI NEJLEPŠÍ PŘÁTELÉ (A ČASTO I NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÍ) JSOU V SEZNAMECH JAKO NAŠI AGENTI! ŠPATNÝM PŘÁTELŮM SE PŘECE ČLOVĚK SE VŠÍM NESVĚŘUJE!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009071001
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006121401

J) PROČ: DNEŠNÍ MOSKVA A TAJNÉ KOMUNISTICKÉ SÍTĚ - BUJÍCÍ RAKOVINOVÉ BUŇKY TOTALITY - V DEMOKRATICKÝCH ZEMÍCH
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100801

K) PROČ: Zveřejněný Mitrochinův archiv KGB prokázal: PROJEKT EVROPSKÉ UNIE PROSAZOVALI A PROSAZUJÍ HLAVNĚ SOVĚTŠTÍ A RUŠTÍ AGENTI A JEJICH ZÁPADNÍ MARXISTÉ!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010042007

L) PROČ: Dnešní asiatské Rusko - stejně jako předtím Hitlerovo socialistické Německo - těží z tradičního hodnotového a myšlenkového chaosu materialisticky orientovaných nejvyšších západních politických a masmediálních elit a z toho plynoucí jejich totální sebevražedné hodnotové bezradnosti a nemohoucnosti k civilizační obraně i útoku vůči všemu, co naši civilizaci individuální svobody a zodpovědnosti zevnitř či zvenčí ohrožuje!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007112501

M) PROČ: Politickému, právnímu, finančnímu a mravnímu rozvratu Západu nelze porozumět, díváme-li se západníma očima. Očima Kremlu však probíhá vše podle plánu!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092001

N) PROČ: PÁTÁ KOLONA KÁGÉBÁCKÉ MOSKVY: EVROPSKÁ LEVICE!!! ANTICIVILIZAČNÍ PROTIZÁPADNÍ VLASTIZRADA EVROPSKÉ MARXISTICKÉ LEVICE I TZV. "PRAVICE" A JEJÍ PRO SVOBODU A DEMOKRACII LIKVIDAČNÍ POLITIKA V REŽII SKRYTĚ TOTALITNÍ ASIATSKÉ MOSKVY!!!
a) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009112501
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010040902
c) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004011502
d) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005032203
e) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012106
f) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010040601
O) PROČ: AKTUÁLNĚ: Vítejte ve skutečném světě! SEZNAM RUDÝCH KOMISAŘŮ EU! Proroctví George Orwella 1984 se už naplnilo: Evropská unie + KGB + GRU = EUROASIE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010011301

P) PROČ: NE evropské ultra centralistické sovětizující ústavě: EVROPSKÁ UNIE = SOVĚTSKÝ SVAZ nebo IV. Říše? CENTRALIZACI EVROPY NE, SJEDNOCOVÁNÍ SVĚTA ANO!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005052001

Q) PROČ: DNEŠNÍ EVROPSKÁ UNIE JAKO MARXISTICKÝ SOVĚTSKÝ SVAZ, KDYŽ SOUOSTROVÍ GULAG NÁS TEPRVE ČEKÁ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009122101

R) PROČ: Kdy konečně zastaví promoskevská Evropská unie - mnoho let vedená známým vlastizrádcem a padouchem, ex-předsedou komunistické strany Portugalska a jemu podobnými, což proruským západním masmédiím nikdy nevadilo a nevadí - svoji každoroční mnohamiliardovou finanční podporu zahraničních marxistických teroristů a vrahů? Budeme jako členský stát EU ještě dlouho tyto promoskevské marxistické vrahy a jejich vraždění neozbrojených civilistů včetně nejmenších dětí bez sebemenšího studu podporovat??? Kdy začne Brusel pod vedením těchto lidí podporovat otevřený teror i v Evropě??? Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011042001

S) PROČ: Evropská unie opět 100% selhala a my víme proč! Sbohem Ukrajino, aneb co Rusové provedou s Ukrajinou, kterou EU zradila Rusku stejně, jako Rusku zradí nás!!!
a) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012109
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009093001
c) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009110301
d) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100403

T) PROČ: ORWELL MÁ OPĚT PRAVDU: NEJTVRDŠÍ VELKORUSKÝ ULTRA TOTALITNÍ NACISMUS KGB/GRU SE UŽ DERE K NEJVYŠŠÍ EUROASIJSKÉ MOCI! VÁLKA CIVILIZACÍ KONČÍ VÍTĚZSTVÍM RUSKA, ANIŽ TOTÁLNĚ INFILTROVANÝ A MASMEDIÁLNĚ DEZINFORMOVANÝ ZÁPADNÍ SVĚT INDIVIDUÁLNÍCH LIDSKÝCH SVOBOD, PRÁV A ZODPOVĚDNOSTI COKOLI POCHOPIL!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011060061
U) PROČ: Nejvýznamnější evropský myslitel dneška André Glucksmann: BOJME SE RUSKA! ČEKÁ NÁS NEJHORŠÍ STOLETÍ LIDSKÝCH DĚJIN! RUSKO VSTOUPÍ DO EVROPY!!!
a) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007052502
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111501
V) PROČ: Demokratická, svobodná a suverénní Evropa demokratických, svobodných a suverénních občanů-daňových poplatníků jako budoucnost nebo minulost? ČTYŘI FÁZE POHLCENÍ EVROPY ŘÍŠÍ ZLA, TOTALITNÍM RUSKEM!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012001
X) PROČ: Demokratická, svobodná a suverénní Evropa demokratických, svobodných a suverénních občanů-daňových poplatníků jako budoucnost nebo minulost? KDO NENÍ HLEDAČ PRAVDY A BOJOVNÍK ZA SVOBODU, KTERÉHO NELZE KOUPIT ANI ZASTRAŠIT, PRO TOHO SKUTEČNÁ ŘEŠENÍ JEHO PROBLÉMŮ NEEXISTUJÍ!!!
a) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009070301
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009110601

Y) PROČ: ŘÍŠE ZLA RUSKO A JEJÍ SKRYTÁ GENOCIDNÍ POLITIKA CELOPLANETÁRNÍHO MASOVÉHO INDIVIDUÁLNÍHO TERORU A MIMOSOUDNÍCH POPRAV: LABORATOŘ JEDŮ KGB: OD LENINA K PUTINOVI!!! ÚČINNÁ OBRANA JE MOŽNÁ POUZE PŘI PŘEKONÁNÍ VLASTNÍ PSYCHOTRONICKÉ NEGRAMOTNOSTI ZVLÁDNUTÍM PSYCHOTRONICKÉHO MINIMA = PRÁCE SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM, KTERÝM TESTUJEME V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ VŠECHNY DOPISY, DÁRKY, BEZPEČNOSTNÍ KVALITU A NEPORUŠENOST ZÁMKŮ V BYTĚ, NAINSTALOVANÝ ODPOSLECH, NEZNÁMOU STRAVU A ZEJMÉNA VŠECHNY PODEZŘELÉ I NEPODEZŘELÉ OSOBY I UDÁLOSTI KOLEM NÁS!!!
a) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041903
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009112401
c) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011060048
Z) PROČ: KDO DOKÁŽE NASTUDOVAT A PROŽÍT VODNÁŘSKÉ EVANGELIUM JEŽÍŠE KRISTA, DÍLO RUDOLFA STEINERA A JÓGASÚTRU, STÁVÁ SE TÍMTO BYTOSTÍ VYŠŠÍHO KOSMICKÉHO ŘÁDU: NÁŠ ČAS PŘICHÁZÍ! NASTÁVÁ ČAS RYTÍŘŮ JEDY, DUCHOVNÍCH MISTRŮ SVĚTELNÉHO MEČE! Řád Rytířů Jedy, jejich světelné duchovní učení, jejich nepřemožitelná bojová Síla a aktuální odkaz bojovníků za Pravdu a Spravedlnost Řádu Rytířů Jedy - které nelze koupit ani zastrašit - spočívající v poznání a využití nekonečné boží SÍLY, která je podstatou rytířů Řádu Jedi, jenž jsou ve spravedlnosti, duchovní a mravní čistotě, nezištné lásce a moudrosti nejvyššího poznání, jako boží bojovníci a zákona jeho, jejím přímým projevem!!! Buïme v tomto věčném boji světla s temnotou - v boji vedeném všemi prostředky - každý svým vlastním duchovním mistrem, vojevůdcem, armádou, zpravodajskou službou, mečem i štítem: Náš nejvyšší vzor, hodný následování!!! Psychotronické útočné a obranné zbraně v naší každodenní politické praxi a jak je můžeme ve vyšším boji Dobra se Zlem nejlépe používat! Viz:
a) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006101101
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006091703


Pokud bychom snad i přesto měli při hledání odpovědí na životně důležitou základní otázku, jestli může být pravdivější první varianta, že žádní ruští agenti u nás a v Evropě nejsou a nikdy nebyli, anebo druhá varianta, že v celém vedení našeho státu i celé Evropské unie byli a jsou pouze ruští agenti, tedy na otázku, která nejzásadnějším způsobem ovlivňuje naši existenci, protože v žádném případě není jedno, stojí-li v čele našeho národa a jeho státu ti nejlepší z nejlepších, anebo v našem čele stojí ti nejhorší z nejhorších, jakékoliv pochybnosti nebo problémy se správně rozhodnout, obrame se prosím vždy s důvěrou na naši osvědčenou čtyřdílnou Nápovědu, ve které najdete vše co hledáte:

1) Síly Antikrista se představují: KAREL MARX - nejvyšší velekněz Satana na Zemi, jeho předchůdci, následovníci a dnešní mocní - nemocní socialističtí i nesocialističtí pokračovatelé!!!
a) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010061216
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092003
c) http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/piere/tri1.htm
d) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007051901
e) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073103

2) RUSKO a ČÍNA - dědictví DŽINGISCHÁNA!!! LSTÍ a KLAMEM = UMĚNÍ VÁLKY: TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL, JAK PORAZIT PROTIVNÍKA BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ: NEJVYŠŠÍ ŠKOLA INFILTRACE A ROZVRATNÝCH POLITICKO - MASMEDIÁLNÍCH MANIPULACÍ
a) http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007111001
c) http://ekonom.ihned.cz/c1-34261590-krasnaja-biznes-armija
d) http://www.novinky.cz/domaci/186806-kazdy-dvacaty-obyvatel-prahy-pochazi-ze-zemi-byvaleho-sssr.html

3) ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO A JEHO AGENTY - UŽITEČNÉ IDIOTY - A MÁLO KDY SE SPLETEME!!! RUSKÉ STÁTNÍ DROGY JAKO NEJNIČIVĚJŠÍ TAJNÁ ZBRAŇ PROTI NAŠÍ CIVILIZACI A SVĚTU: PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA KREMLU ZA ZOTROČENÍ LIDSTVA ZESILUJE! RUSKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A JEHO NEVIDITELNÉ CELOSVĚTOVÉ KRIMINÁLNÍ DROGOVÉ A FINANČNÍ IMPÉRIUM PROTI NÁM A NAŠIM INDIVIDUÁLNÍM PRÁVŮM A SVOBODÁM!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

a) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007060603
c) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009112401

4) GENOCIDA ČESKÉHO NÁRODA, TADY A TEĎ: DŮKAZY, JAK ČESKÝM NÁRODEM "DEMOKRATICKY" ZVOLENÍ ALE DEMOKRATICKY NEODVOLATELNÍ VLASTIZRÁDNÍ RUSKO - ČEŠTÍ AGENTI KGB/GRU BĚHEM JEDNÉ GENERACE TOTÁLNĚ ROZVRÁTILI A ZNIČILI CELÝ ČESKÝ NÁROD I JEHO VLASTNÍ NÁRODNÍ STÁT, O JEHOŽ ZNOVUZÍSKÁNÍ ČESKÝ NÁROD 300 LET = DESET GENERACÍ USILOVAL, TAK JAKO PŘEDTÍM VLASTIZRÁDNÍ RUŠTÍ AGENTI TOTÁLNĚ ROZVRÁTILI A ZNIČILI DEMOKRATICKÉ RAKOUSKO-UHERSKO A PŘEDTÍM POLSKO, KTERÉ, JAKO NEJSILNĚJŠÍ KATOLICKÉ MONARCHIE, STÁLY RUSKU STOVKY LET V CESTĚ NA JEHO TAŽENÍ ZA SVĚTOVLÁDOU!!! TYTÉŽ SATANSKÉ SÍLY ŘÍŠE ZLA RUSKA PAK ROZBILY V LETECH 1991/92 ČESKOSLOVENSKO I JUGOSLÁVII A V ROZVRACENÍ NAŠEHO SVĚTA BUDOU DÁL POKRAČOVAT, DOKUD HO PLNĚ NEOVLÁDNOU NEBO JE NEZASTAVÍME...
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005091401
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012010036
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006012101

Jediný způsob, jak se proti tomu všemu můžeme VČAS a ÚČINNĚ bránit, se dozvíme v následujících třech dokumentech:

Základní kurz politické a občanské vševědoucnosti: KDO NÁM KONTROLUJE, CEDÍ A MODELUJE INFORMACE A MYŠLENKY, TEN KONTROLUJE A UDRŽUJE SVOJI MOC NAD NÁMI!!! NAUČME SE PROTO SPRÁVNĚ PRACOVAT SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM A NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ TAJEMSTVÍ KRIMINÁLNÍHO STÁTU PRO NÁS PŘESTANOU EXISTOVAT! ZE VŠECH TAJNÝCH SLUŽEB A REPRESIVNÍCH SLOŽEK VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE KGB/GRU, KTERÝMI NÁS DNES ZOTROČUJÍ, SE STANOU SLUŽBY VEŘEJNÉ, KTERÉ NÁM BUDOU SLOUŽIT!!! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006091703

NÁROD SOBĚ: Soutěž pro všechny, kdo už ovládají siderické (hvězdné) informační kyvadlo: ZNÁTE JAKOUKOLIV POLITICKOU STRANU S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ - NEBO POLITIKA OD ROKU 1989 DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY NA PRESIDENTSKÉ NEBO VLÁDNÍ ÚROVNI - ANEBO CELOSTÁTNĚ POPULÁRNÍHO NOVINÁŘE - NEBO "NAŠIMI" DNEŠNÍMI RUSKO-ČESKÝMI MASMÉDII KGB/GRU PROPAGOVANÉ OSOBNOSTI Z JAKÉKOLIV OBLASTI A Z JAKÉKOLIV ČÁSTI NAŠÍ PLANETY - KTEŘÍ NEPRACUJÍ PRO RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY? NAJDĚTE TAKOVÉ A BUDETE ODMĚNĚNI JAKO PRVNÍ, PROTOŽE TO SE ZATÍM JEŠTĚ NIKOMU Z TISÍCŮ ÚČASTNÍKŮ TÉTO SOUTĚŽE ZA ŘADU LET NEPODAŘILO!!! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092102
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007051901

NAŠE TŘI ZÁKONY, KTERÉ SNADNO A RYCHLE ZMĚNÍ "NÁŠ" DNEŠNÍ RUSKO-ČESKÝ GUBERNIÁLNÍ KRIMINÁLNÍ STÁT FÍZLOKRACIE KGB/GRU - VE KTERÉM JE UŽ OD ROKU 1945 ZLO ODMĚŇOVÁNO A DOBRO TRESTÁNO - V JEHO PRAVÝ OPAK!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111706INFORMAČNÍ
AKVÁRIUM

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011011704
VE KTERÉM NÁS OTROKÁŘI
FÍZLOKRACIE UVĚZNILI
,
A DO KTERÉHO NÁM VYPOUŠTÍ
POUZE TY PSEUDOINFORMACE
A TY SVOJE PSEUDOMYŠLENKY
KTERÉ JEJICH MOC NEOHROZÍ,
PROTOŽE JEJICH MONOPOL
NA SKUTEČNÉ INFORMACE =
JEJICH MONOPOL NA MOC!
Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802

JAK TO MŮŽEME ZMĚNIT
A STÁT SE SVOBODNÝMI
:

PRÁCE SE SIDERICKÝM
INFORMAČNÍM KYVADLEM
(HVĚZDNÝM KYVADLEM)
JE MIMOŘÁDNĚ SNADNÁ
A TÉMĚŘ KAŽDÝ JI ZVLÁDNE
ZA POUHÝCH PĚT MINUT,
POKUD CELÝ TENTO MANUÁL
DOČTE AŽ ÚPLNĚ DO KONCE!!!

Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření,
za což každému z vás předem děkujeme!!!
Existuje bod, po jehož dosažení není návratu.
Toho bodu je třeba dosáhnout!

(Franz Kafka)


Náš základní kurz politické, občanské a privátní vševědoucnosti začíná: KDO NÁM KONTROLUJE, CEDÍ A MODELUJE INFORMACE A MYŠLENKY, TEN KONTROLUJE A UDRŽUJE SVOJI MOC NAD NÁMI!!! NAUČME SE PROTO SPRÁVNĚ PRACOVAT SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM A NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ TAJEMSTVÍ KRIMINÁLNÍHO STÁTU PRO NÁS PŘESTANOU EXISTOVAT! ZE VŠECH TAJNÝCH SLUŽEB A REPRESIVNÍCH SLOŽEK VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE KGB/GRU, KTERÝMI NÁS DNES ZOTROČUJÍ, SE STANOU SLUŽBY VEŘEJNÉ, KTERÉ NÁM BUDOU SLOUŽIT!!!


KDO KONTROLUJE INFORMACE,
TEN KONTROLUJE MOC!!!


Nezbytnost práce se siderickým informačním kyvadlem bez zbytečných chyb dnes vyplývá z životní nutnosti a potřeb každého člověka, který nechce být celý svůj život donekonečna obelháván, podváděn a okrádán!

Bez pravdivých, přesných a úplných informací se v dnešním kriminálním světě lží a manipulací neobejdeme. Jediný zdroj těchto pravdivých, přesných a úplných informací i všech vyšších myšlenek - které vládnoucí lidé Zla nedokáží zcenzurovat a zmanipulovat podle svých okamžitých přání a potřeb - nám v tomto kriminálním světě snadno a rychle poskytne pouze správně používané siderické informační kyvadlo, anebo virgule. Někdy však je obtížné, alespoň pro začátečníky, vyvarovat se chyb. Těchto chyb se lze naštěstí úplně nebo z větší části vyvarovat postupem přesně dle návodu, obsaženého v nejdůležitější knize této oblasti od Alexandera Svjaše:

JAK BEZ JAKÉHOKOLIV OMEZENÍ ZÍSKÁVAT NIKÝM A NIČÍM NECENZUROVANÉ INFORMACE S PLNÝM VYUŽITÍM INFORMAČNÍCH POLÍ JEMNOHMOTNÉHO SVĚTA
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009032201


Na úvod je třeba říct, že cca 90% z nás - tedy všichni kromě fanatických materialistů - je schopno naučit se pracovat se siderickým informačním kyvadlem! Stačí pouze chtít... NAŠÍM SIDERICKÝM KYVADLEM MŮŽE BÝT KE VŠEOBECNÉ SPOKOJENOSTI OBYČEJNÁ KOVOVÁ KANCELÁŘSKÁ SPONKA A 30 cm NITĚ a výsledky jsou i s tímto minimálním hardware naprosto přesné! Podrobný návod, jak se siderickým informačním kyvadlem nejlépe pracovat, pak nalezneme přímo uvnitř tohoto článku - manuálu.


KONEC VLÁDNÍHO,
POLICEJNÍHO
A JUSTIČNÍHO
SKRYTÉHO TERORU
A KRIMINALITY!!!!

ZAČÍNÁ RYCHLOKURZ PRÁCE
SE SIDERICKÝM KYVADLEM
PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY
= NÁŠ PRVNÍ KROK
DO VYŠŠÍHO SVĚTA
:
UKÁZKA ZE ZÁKLADNÍ KNIHY ALEXANDERA SVJIAŠE "JAK ZÍSKÁVAT INFORMACE Z JEMNOHMOTNÉHO SVĚTA":

Jak získávat přesné a pravdivé informace z jemnohmotného světa - například o politicích? JE TO VELICE SNADNÉ!!!

Co se vlastně děje, když člověk usiluje získat pravdivé a necenzurované informace z informačních polí jemnohmotného světa, například pomocí kyvadla, virgule, karet či jiných věštebných prostředků?

Náš svět je jakýsi hotel

Představte si náš svět jako ohromný mnohapatrový hotel, ve kterém bydlí zároveň několik miliard lidí. Hotel spravuje ten, kdo jej postavil, tedy Stvořitel.

Čím vyšší patra, tím je hotel komfortnější a obsluha kvalitnější. Úplně nahoře jsou luxusní apartmány a úplně dole je noclehárna pro nemajetné a bezdomovce.

O ubytování rozhoduje vedení hotelu na základě vaší finanční úhrady. Jako peníze v tomto "hotelu" slouží energie, kterou člověk vyzařuje. Jako obsluhující personál jsou v hotelu zaměstnáni čistí duchové. Ti se starají o hosty, kontrolují včasnost a správnost plateb a na základě KVALITY a MNOŽSTVÍ vyzařované energie stěhují lidi nahoru nebo dolů. Každému člověku je přidělen osobní asistent - anděl strážný, jehož úkolem je chránit člověka a pomáhat mu jít správně životem.

Finanční úhradu za poskytované služby akceptují zaměstnanci hotelu výhradně ve formě "čisté" energie. Vedle čisté energie se lidé mohou pokoušet platit i jinými energiemi. Ty jsou však tomuto hotelovému personálu k nepotřebě. Protože je takové energie mnoho, část zaměstnanců (hříšní duchové) odešla na "volnou nohu". Začali od lidí přijímat energii zcela jiného druhu, a jsou tak zainteresováni na tom, aby člověka odváděli od pozitivních myšlenek do světa špinavé politiky, mocenského soupeření, peněz, sexu apod., všude tam, kde člověk sice žije aktivním životem, ale produkuje při tom energii, pro řádné zaměstnance hotelu nepotřebnou. Proto se tito "nezávislí podnikavci" snaží neustále pozorovat lidi a hledají vhodnou chvíli, kdy by člověku mohli poskytnout jakoukoliv úsluhu a zinkasovat za ni svou platbu.

Kromě nich zasahují do této sféry služeb člověku i duše zemřelých, éterické bytosti, fantomy a další obyvatelé jemnohmotného světa. Ti všichni jsou připraveni za odpovídající odměnu komunikovat s člověkem.

Všechny takové bytosti jsou pro člověka neviditelné a je s nimi možné komunikovat jen skrze naše myšlenky a emoce, které jsou pro nás zatím rovněž neviditelné. Tak tomu chtěl majitel hotelu (Stvořitel), aby lidi neděsil vnější zjev a množství personálu hotelu, připraveného v každý moment člověku poskytnout pomoc nebo službu.

Kdo odpovídá na otázky?

Podle našeho modelu to probíhá následujícím způsobem: člověk vykoukne ze svého hotelového pokoje do chodby a optá se: "Existuje Bůh?", "Je člověk nekonečná bytost?", "Existuje život mezi smrtí a novým zrozením?", "Inkarnujeme se na tuto planetu, většinou střídavě jednou jako muž a podruhé jako žena, přibližně každých tisíc let?", "Je život mezi smrtí a novým zrozením stejně bohatý a pestrý, jako ten nynější?", "Budou dnes nám vládnoucí Lidé Zla ve svém životě mezi smrtí a novým zrozením od všech ostatních izolování - jakoby v samovazbě?", "Má můj současný život důležitý vyšší smysl?", anebo "Mohu sníst bez zdravotních následků tuto starou konzervu?", "Předepsal mně doktor na mé zdravotní problémy správný lék?", anebo "Miluje mě/Nemiluje mě?" a cokoliv dalšího, až po nejzažší mez svého vědomí!

Protože ti, kteří odpovídají, jsou pro nás neviditelní, člověk předpokládá, že odpověï přichází od majitele hotelu (Stvořitele) nebo od jeho nejbližších spolupracovníků. Bude to však nejspíš trochu jinak.

Nejčastěji na otázku odpoví ten, kdo právě stojí nejblíže dveřím vašeho hotelového pokoje. Kdo to bude, to pochopitelně záleží na tom, v jakém patře se právě nacházíte.

V nejvyšších patrech narazíte na vysoce kvalifikovaný personál, který bude odpovídat podle své vysoké kompetence. Lidé, vyzařující hodně etalonové energie (čistá božská energie), mohou počítat s tím, že na jejich dotazy budou odpovídat čistí duchové. Možná, že odpověï přijde dokonce i od někoho z vedení hotelu (apoštol, archanděl). K tomu už však člověk musí být velice váženým klientem, což se zatím bohužel týká málo koho z nás...

Žil-li člověk nepříliš počestně a byl plný negativních emocí (vyzařoval do svého okolí nízkou energii), znamená to, že byl přestěhován do nejnižších hotelových pater a jeho anděl strážný si odskočí během pracovní doby něco vyřídit, kdykoliv ho napadne. Co by se taky snažil! Mzda v čisté energii prakticky veškerá žádná. Zato neetalonové energie je spoustu. Z té však profitují jen "soukromí podnikatelé", tedy démoni. Hlídají si člověka a na každém kroku se ho snaží vyprovokovat k výbuchům negativní energie. Za dveřmi hotelového pokoje jsou přítomni prakticky stále a při dotazu do prázdné chodby jsou to právě oni, kdo mají nejčastěji připravenu tu nejrychlejší odpověï.

Někdy za dveřmi stojí duše zemřelého člověka, kterému zbyla ještě nějaká nedořešená pozemská záležitost a který netrpělivě čeká na chvíli, kdy bude moci příslušné osobě sdělit nějakou informaci. Někdy si chce z člověka prostě jenom vystřelit pro vlastní pobavení: vydává se za Boha nebo příslušníka mimozemské civilizace. Každý se přece rád pobaví na cizí účet!

Dosud jsme předpokládali, že se člověk dotazuje u vlastních dveří a nevolá si nikoho z konkrétních hotelových zaměstnanců. Přesto právě tímto způsobem by se, alespoň podle mnohých věšteckých příruček pro práci se siderickým kyvadlem, mělo postupovat. My na to máme úplně jiný názor. Je vysoce nepravděpodobné, že byste se poté, když vezmete do ruky své siderické kyvadlo (hvězdné kyvadlo) nebo virguli, soustředíte se a zadáte dotaz, přijde odpověï a po ní další, měli důvod se radovat, že kontakt s tím Nejvyšším je navázán. Myslíte, že Stvořitel právě postává u vašich dveří? Nejspíš zrovna nemá nic lepšího na práci...

Jestliže jste však cíleně povolali z hotelového personálu někoho zcela konkrétního (nejčastěji to bývá naše vyšší Já nebo náš anděl strážný), události se budou odvíjet podle trochu jiného scénáře. Zaplatili jste za jeho příchod příslušným množstvím vydané energie a přesvědčili jste se, zda člen hotelového personálu přichází jmenovitě na vaši žádost položením otázky: PŘÍSAHÁŠ, ŽE JSI MOJE VYŠŠÍ JÁ, anebo PŘÍSAHÁŠ, ŽE JSI MŮJ ANDĚL STRÁŽNÝ? A po kladné odpovědi následuje druhá otázka: VÍŠ ŽE ZA KŘIVOU PŘÍSAHU PROPADNEŠ PEKLU? Pokud to náš komunikační partner potvrdí, teprve pak se na něj obrátíte se svým dotazem. Poté, co jste obdrželi odpověï, je OPĚT třeba důsledně analyzovat za použití předchozí sekvence otázek, která se po každé přijaté odpovědi na položenou otázku stále opakuje, kdo vám to vlastně odpovídal a jaký měl záměr a úmysly. Tímto postupem dosáhneme informační přesnosti, blížící se sta procentům. Jediným chybujícím prvkem jsme v této komunikaci vždy pouze my sami! V případě, že do vaší komunikace vstoupí někdo jiný, koho jste nevolali, pak stačí důrazně říct, někdy i opakovaně: OKAMŽITĚ OPUSTE MŮJ KOMUNIKAČNÍ KANÁL! CHCI MLUVIT S TÍM A TÍM...

Do kontaktu s člověkem mohou vstupovat rozličné bytosti. Nejenom Bůh Otec. V každém případě je dobré vědět, s kým máte co do činění, a pak teprve rozhodnout o serióznosti získané informace. Může se totiž jednat o pouhý žert zlomyslných démonů nebo duchů zesnulých lidí, kteří se tím jen baví, ale dostávají takto dobře zaplaceno prostřednictvím vaší energie.

Potvrïte si, že jste se zkontaktovali se správnou bytostí. Pokud se vám podařilo navázat dobře fungující obousměrné spojení a používáte kyvadélko, virguli, automatické psaní či komunikujete přímo myšlenkami, prostě se přímo zeptáte. Na přímou otázku - POLOŽENOU POD PŘÍSAHOU - vám nikdo z bytostí jemnohmotného světa nebude lhát - taková jsou pravidla jemnohmotného světa, ustanovená samotným Stvořitelem. To ovšem neplatí pro černé mágy a psychotroniky! (Jak se jim úspěšně bránit se dozvíme v kurzu pro pokročilé v dalších částech tohoto článku a v našich dalších na něj navazujících instruktážních příručkách pro vysoce pokročilé).

Odpoví-li vám bytost, že spojení je navázáno, donute ji VŽDY přísahat, často i opakovaně, že je tím, zač se vydává. Učiní-li tak, můžete si být jisti, že vaše dotazy směřují ke správnému adresátovi. Hlavně se nestyïte! Je sice pravda, že čistým duchům je tato prověrka krajně nepříjemná, ale pro vás je vždy lepší způsobit menší trapas, než riskovat, že se stanete obětí nečistých sil.

Tolik slavný ruský psychotronik Alexander Svijaš ve své průlomové knize, určené pro nejširší civilní veřejnost "JAK ZÍSKÁVAT INFORMACE Z JEMNOHMOTNÉHO SVĚTA". Autor ve své knize radí nejen jak si z jemnohmotného světa správně vybrat partnera k rozhovoru, ale také jakým způsob od něj získat potřebné informace, jak si ověřit důvěryhodnost získané informace, dále jak například postupovat při nácviku automatického psaní, jak se chránit před negativními vlivy a další důležité rady. Brožovanou knihu v rozsahu 279 stran a ceně 198 Kč si můžete objednat na adrese nakladatelství LOTT, s.r.o., Petržílkova 2488, 158 00 Praha 5, e-mail: lott@lott.cz. Viz:
https://www.google.cz/#hl=cs&output=search&sclient=psy-ab&q=Alexandr+Svija%C5%A1+JAK+Z%C3%8DSK%C3%81VAT+INFORMACE+Z+JEMNOHMOTN%C3%89HO+SV%C4%9ATA&oq=Alexandr+Svija%C5%A1+JAK+Z%C3%8DSK%C3%81VAT+INFORMACE+Z+JEMNOHMOTN%C3%89HO+SV%C4%9ATA&gs_l=hp.3..0i13i30.3133.28530.1.30018.60.59.0.1.1.0.207.6310.24j34j1.59.0...0.0...1c.1.bhYSvS_ic-s&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=5c1cf6223d5c2d95&bpcl=37189454&biw=1429&bih=856

Zdroj: časopis MEDIUM č. 9/2003


TEĎ UŽ STAČÍ VZÍT SI DO SVÉ PRACOVNÍ RUKY SVOJE INFORMAČNÍ SIDERICKÉ KYVADLO, COŽ MŮŽE BÝT I OBYČEJNÁ KANCELÁŘSKÁ SPONKA, ZAVĚŠENÁ NA 20 - 30 cm NITĚ, ROZHODNOUT SE, JAKÝ POHYB KYVADLA BUDE ZNAMENAT ANO A JAKÝ BUDE ZNAMENAT NE - NEJSNADNĚJŠÍ JE URČIT SI PRO ANO KÝVAVÝ POHYB KYVADLA OD SEBE A K SOBĚ A PRO NE PAK KÝVAVÝ POHYB KYVADLA NAPRAVO A NALEVO - A PAK SE V MYŠLENKÁCH CO NEJLÉPE SOUSTŘEDIT NA SVÉHO KOMUNIKAČNÍHO PARTNERA A POLOŽIT MU SVOJI PRVNÍ OTÁZKU:

Volám (vždy v naprostém vnějším i vnitřním klidu a při dobrém soustředění) svoje vyšší Já (Volám svého anděla strážného), jsi zde?

Nepolevuji v soustředění na svého partnera a sleduji pohyb kyvadla.

Pokud znamená pohyb kyvadla ANO, položím hned druhou otázku: Přísaháš že jsi moje vyšší Já: (můj anděl strážný?)

Pokud znamená pohyb kyvadla ANO, položím další otázku: Víš že za křivou přísahu propadneš Peklu?

Pokud opět pohyb kyvadla znamená ANO, mohu položit poslední kontrolní otázku: Přísaháš že držím v ruce tužku/pravítko/lžičku...?

Pokud je odpověï opět správná, můžeme začít klást otázky, které nás opravdu zajímají (otázky musí být stručné a jednoznačné, aby na ně mohlo být odpovězeno ANO nebo NE) a mezitím co nejčastěji klást i kontrolní otázky. Za každou odpověï upřímně poděkujeme. Předtím i potom je vhodné se pomodlit.

Pokud náš komunikační partner nereaguje anebo odpovídá špatně, postupujte přesně podle výše uvedeného návodu Alexandera Svjaše a pokus opakujte znovu a znovu, až navážete požadované spojení.

Pro začátek si odpovězme na tyto základní otázky, které je možno rozdělit na části:

Má Petr Cibulka pravdu, když tvrdí, že naše západní euroatlantická civilizace, civilizace individuální lidské svobody a individuální lidské zodpovědnosti, je dnes ve skryté celoplanetární válce na život a na smrt se dvěma nelidskými totalitními otrokářskými velmocemi (když obě tyto otrokářské velmoci naše dnešní západní civilizace svým vztahem k člověku, jako suverénní svobodné a zodpovědné duchovní a mravní lidské bytosti, řádově převyšuje), právními nástupci mongolského Džingischánova impéria, Ruskem a Čínou a ve skryté občanské válce s garniturami jejich užitečných idiotů, infiltrovaných do všech rozhodujících pozic našeho demokratického Západu, kteří nám dnes za ruské a čínské drogové miliardy vládnou a kteří sami budou po použití ruskými tajnými službami s lehkým srdcem odloženi stejně, jako jsou jejich užiteční idioti po použití odloženi vždycky? ANO - NE

Má Petr Cibulka pravdu, když desítky let tvrdí, že nám na všech důležitých místech vládne pouze vlastizrádný zločinecký výkvět naprosté kriminální spodiny, navlečené narychlo do fraků, talárů a policejních uniforem, všichni z ultra zločineckých ruských tajných služeb KGB/GRU, které už totálně zpustošily Rusko a teï se cpou zotročit a vyžrat Evropu, kterých je dnes u nás už téměř 178.000? ANO - NE

Má Petr Cibulka pravdu, když tvrdí, že totální rozkradení národních majetků Moskvou zotročených zemí, ožebračení jejich občanů a nesplatitelné zadlužení u bank KGB/GRU na desítky generací je VOJENSKOPOLICEJNÍ OPERACE, řízená Moskvou a provedená a masmediálně krytá jejich užitečnými idioty, dědičnými vlastizrádci? ANO - NE

Položme si (někteří z našich českých spoluobčanů) i tuto otázku: Pokud už jsem vlastizrádný fízl některé z ruských zločineckých tajných služeb, je pro mě osobně výhodné, abych, jako jejich užitečný idiot, který bude jimi po použití odložen, ve své činnosti proti západní společnosti individuální lidské svobody a individuální lidské zodpovědnosti dál v ruské režii pokračoval a dál napomáhal ruským zločineckým tajným službám ve zničení této společnosti svobody a zodpovědnosti a místo ní k nastolení stejného nelidsky barbarského otrokářského státu, jako je dnešní Rusko, kde "svobodný ruský občan", pouhý otrok v roli tažného dobytka, nerozhoduje, jako pouhé inventární číslo, absolutně o ničem? ANO - NE

Pracuje Petr Cibulka pro nějakou tajnou službu nebo jinou zločineckou státní či nestátní organizaci? ANO - NE

Podaří se vládnoucím zločincům Petra Cibulku koupit nebo zastrašit? ANO - NE

Zemře Petr Cibulka v boji za Pravdu a Spravedlnost nezlomen? ANO - NE

Má Petr Cibulka pravdu, když nás desítky let žádá o maximální podporu v boji za Pravdu a Spravedlnost a je naší maximální podpory v tomto boji hoden? ANO - NE

Je Petrem Cibulkou vedená politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net opravdu jedinou politickou stranou na celostátní úrovni, jenž nepracuje pro ruské totalitní tajné služby jako jejich potěmkinovská "demokratická stafáž"? ANO - NE

Má politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net opravdu nejlepší protikriminální program, schopný změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak? ANO - NE

Měli bychom politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net podpořit v každých volbách svým hlasem? ANO - NE

Měli bychom politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net podpořit v každých volbách svojí kandidaturou jako nezávislí kandidáti, vázaní pouze povinností jeji nejlepší protikriminální program vybojovat, aby na jejich kandidátkách nebylo 100% ruských fízlů, jako je tomu u všech ostatních politických stran? ANO - NE

Měli bychom politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net podpořit v každých volbách svou placenou účastí ve volební komisi a hlídáním volební místnosti přes noc, abychom tak zabránili pravidelnému zfalšování každých voleb? ANO - NE

Jsou každé české (evropské) volby vládnoucími RUSKO-českými ultra kriminálními vlastizrádnými zločinci KGB/GRU až k nepoznání zfalšovány neveřejným počítačovým sečítáním odevzdaných hlasů? ANO - NE

Potřebuje politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net pro vítězství svého nejlepšího protikriminálního programu podporu dalších lidí, kteří jsou odhodlání tento program vybojovat, umí pracovat se siderickým informačním kyvadlem a není možné je koupit ani zastrašit? ANO - NE

Jsem i já tímto člověkem, který je dostatečně odhodlán tento nejlepší protikriminální program všemi silami vybojovat, umí pracovat se siderickým informačním kyvadlem a není možné ho koupit ani zastrašit? ANO - NE

Pokud jsem člověkem, který je dostatečně odhodlán tento nejlepší protikriminální program všemi silami vybojovat, umí pracovat se siderickým informačním kyvadlem a není možné ho koupit ani zastrašit, měl bych usilovat o co nejužší pracovní spolupráci s politickou stranou Volte Pravý Blok www.cibulka.net, abych jí v tomto boji pomohl? ANO - NE

Je pravda, že BIS=KGB/GRU všechny poštovní a mailové kontakty na politickou stranou Volte Pravý Blok www.cibulka.net zablokovala, aby se s ní nemohl nikdo z nových sympatizantů kontaktovat a pomoci jí její protikriminální program vybojovat? ANO - NE

Jsou BIS=KGB/GRU zablokována i obě oficiální telefonní čísla politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net 605230238 a 608215455, aby se s ní nemohl nikdo z nových sympatizantů kontaktovat a pomoci jí její protikriminální program vybojovat? ANO - NE

Měli bychom politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net podpořit stálým bankovním příkazem platby 100,-Kč měsíčně ve prospěch jejího volebního konta 178559100/0300? ANO - NE

Jsou BIS=KGB/GRU zablokovány i platby ve prospěch volebního konta politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net 178559100/0300? ANO - NE

Pokud jsem už nějaké platby v minulosti či přítomnosti ve prospěch volebního konta politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net 178559100/0300 učinil nebo je stálým bankovním příkazem činím, měl bych podat na Policii ČR nebo na Státní zastupitelství trestní oznámení na "neznámého pachatele", který krade peníze poslané bankovním převodem, protože adresát těchto peněz žádné peníze na svoje konto nedostal? ANO - NE

Pokud jsem v minulosti poslal politické straně Volte Pravý Blok www.cibulka.net doporučený dopis s dodejkou - nejlépe EMS s pojištěním na 30.000,-Kč, například se svým souhlasem s volební kandidaturou nebo na podporu presidentské kandidatury Petra Cibulky - a nejsem fízl BIS=KGB/GRU - měl bych podat na Policii ČR nebo na Státní zastupitelství trestní oznámení na "neznámého pachatele", který krade doporučené dopisy, (podkud pošta dodala odesilateli dodejku, podepsanou Petrem Cibulkou, pak jeho podpis BIS=KGB/GRU zfalšovala), protože adresát těchto dopisů žádné dopisy od takových lidí - NEfízlů BIS=KGB/GRU - už mnoho let nedostal? ANO - NE (Pokud by Policie ČR a Státní zastupitelství nevěděli, jaké trestné činy "neznámý pachatel" tímto svým jednáním spáchal, což lze od nich s důvěrou očekávat, jedná se o trestný čin maření voleb (§ 351 TZ) a trestný čin porušení listovního tajemství (§ 182, § 239 a § 240 TZ), protože dopisy s nepřátelským obsahem nebo dopisy od fízlů BIS=KGB/GRU nám "neznámý pachatel" nechává běžně doručit!)

PS. Na závěr si nezávazně prověřte siderickým informačním kyvadlem z hlediska své vlastní bezpečnosti okruhy osob, se kterými se pracovně, společensky nebo v rámci rodiny stýkáte, tyto výsledky si zapište a čas od času je překontrolujte. Pokud vaše výsledky nepotvrdí svým siderickým informačním kyvadlem alespoň dvě další osoby, které vám vychází jako naprosto důvěryhodné, k dosaženým výsledkům přihlížejte pouze orientačně, jen pro svoji vlastní vnitřní potřebu.

PSS. Práci se siderickým informačním kyvadlem kategoricky odsuzují pouze fízlové, kteří se siderickým informačním kyvadlem pracují ze všech nejvíce!


V naší další politické praxi se jedná o zvládnutí následujícího základního psychotronického bojového manuálu:

POLITIKA: NÁŠ ČAS PŘICHÁZÍ! NASTÁVÁ ČAS RYTÍŘŮ JEDY, DUCHOVNÍCH MISTRŮ SVĚTELNÉHO MEČE! Buïme v tomto věčném boji světla s temnotou - v boji vedeném VŠEMI prostředky - každý svým vlastním duchovním mistrem, vojevůdcem, armádou, zpravodajskou službou, mečem i štítem: Psychotronické útočné a obranné zbraně v naší každodenní politické praxi a jak je můžeme ve vyšším boji Dobra se Zlem nejlépe používat!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php cisloclanku=2006091703

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011080029


PRO ZAČÁTEK MŮŽEME SVOJE UMĚNÍ TRÉNOVAT A TŘÍBIT NA JMÉNECH VEŘEJNĚ NEJZNÁMĚJŠÍCH PŘEDSTAVITELŮ ELITY VLÁDNOUCÍ VLASTIZRÁDNÉ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACIE KGB/GRU A TÍM SOUČASNĚ I NA JMÉNECH NEJZNÁMĚJŠÍCH OSOBNOSTÍ ČESKÉ POLISTOPADOVÉ (POST) KOMUNISTICKÉ TOTALITNÍ KRIMINÁLNÍ POLITIKY, JEJICHŽ TVÁŘE DOBŘE ZNÁME - COŽ JE PRO PŘESNOST DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ VELICE DŮLEŽITÉ - A JEJICHŽ JMÉNA NAJDEME V NÁSLEDUJÍCÍCH VŠEVYPOVÍDAJÍCÍCH DOKUMENTECH:

Proč "naši" RUSKO - čeští mocní a vlivní kriminální politici a jejich novináři, vše KGB/GRU, tak nenávidí práva a svobody, které si občané proti politikům vybojovali už před 100 lety v USA: NEJVYŠŠÍ VLÁDNÍ KRIMINALITA: Tajná Zpráva o masovém rozkradení českého národního majetku populárním ruským vražedným tandemem nejvyšší satanské "Pravdy a Lásky" KGB-GRU a jejich NEJSPOLEHLIVĚJŠÍMI vládními a bankovními strukturami dnešní ČR!!! UVEDENO JMENOVITĚ!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)

A) http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011031903
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005101101

JAK FUNGUJE FEDERÁLNÍ ZÁKON O ODVOLACÍCH VOLBÁCH V USA: Máš vážný důvod být nespokojen se svým starostou, soudcem, šerifem, poslancem, kongresmanem nebo guvernérem? Jsi-li občan a daňový poplatník, tak neztrácej čas, posbírej potřebný počet podpisů pro vypsání odvolacích voleb a vyměň ho!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005

ZÁKLADNÍ PŘEHLED VLASTIZRÁDNÝCH "BÍLÝCH KONÍ" RUSKO - ČESKÉ GUBERNIÁLNÍ KRIMINÁLNÍ AGENTURY KGB/GRU, NASAZENÝCH PO ROCE 1989 V ČESKÉ POLITICE, KTERÉ JIM ZE SVÝCH JIMI DOKONALE VYKRADENÝCH KAPES VÍCE NEŽ KRÁLOVSKY PROTI SOBĚ PLATÍME:

RUSKO - ČEŠTÍ PRESIDENTI (POST) KOMUNISTICKÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU VČERA, DNES A ZÍTRA A JEJICH DODNES NEPOTRESTANÉ ZLOČINY, SPÁCHANÉ NA NEVINNÝCH!!!! Podrobnosti viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060105


VLASTIZRÁDNÍ RUSKO - ČEŠTÍ PŘEDSEDOVÉ VLÁD KGB/GRU (POST) KOMUNISTICKÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU A JEJICH NESČETNÉ DODNES NEPOTRESTANÉ ZLOČINY, SPÁCHANÉ NA NEVINNÝCH!!!! Podrobnosti viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012100137DALŠÍ STUPNĚ PSYCHOTRONICKÉHO VÝCVIKU NA NAŠÍ NEKONEČNÉ CESTĚ K DOKONALOSTI PAK NAJDEME V DÍLE RUDOLFA STEINERA A VE ZJEDNODUŠENÉ A REDUKOVANÉ PODOBĚ ZDE:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009032201
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006091703
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011080029
F) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006101101Tato naše velice dlouhá stálá předmluva před každým našim článkem - která bude ještě dlouho pokračovat a stále více gradovat - maximálně nabitá informacemi a myšlenkami, které v "našich" dnešních rusko - českých dezinformačních masmédiích KGB/GRU nikdy nenajdeme - považovaná za daleko nejpravdivější a tedy nejlepší veřejně přístupnou geopolitickou analýzu v češtině, když rozdílem několika řádů dokázala překonat i dodnes legendární by dezinformační analýzu politického vězně Miroslava Dolejšího (ruská rozvědka GRU?), viz - http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/1.htm - která měla za úkol odvést pozornost od klíčové role Ruska a jeho tajných služeb při "revolučních" událostech roku 1989, končí následujícím odstavcem, po kterém už pokračuje inzerovaný článek:

PROČ POLITICI KGB/GRU A JEJICH NOVINÁŘI ZUŘIVĚ ODMÍTAJÍ POUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SIDERICKÉHO KYVADLA? PROTOŽE KAŽDÝ ZLOČINEC SE BOJÍ VŠEVĚDOUCÍHO POLICEJNÍHO VYŠETŘOVATELE, STÁTNÍHO ZÁSTUPCE, SOUDCE A VĚZEŇSKÉHO PERSONÁLU!!!

KAŽDÝ Z NÁS DNES ŽIJE A PRACUJE BUĎ PRO VÍTĚZSTVÍ NELIDSKÉHO TOTALITNÍHO SVĚTA GEORGE ORWELLA, ANEBO PROTI VÍTĚZSTVÍ NASTUPUJÍCÍ NELIDSKÉ TOTALITY SOUOSTROVÍ GULAG. KAŽDÝ Z NÁS PATŘÍ SVÝM ŽIVOTEM VĚDOMĚ NEBO ZCELA NEVĚDOMĚ DO JEDNOHO Z TĚCHTO BOJUJÍCÍCH ZÁSTUPŮ LIDÍ DOBRA A ZLA, SVOBODY A TOTALITY. POUZE NA NÁS ZÁLEŽÍ, KOHO A CO SVÝM ŽIVOTEM PLNĚ PODPOŘÍME A PROTI ČEMU SE VĚDOMĚ A S NAPŘENÍM VEŠKERÉ SVÉ VŮLE POSTAVÍME!!!! K VÍTĚZSTVÍ NELIDSKÉHO ZLA POSTAČÍ, KDYŽ DOBŘÍ LIDÉ NEUDĚLAJÍ NIC!VLÁDA TĚCH DUCHOVNĚ
A MRAVNĚ NEJNIŽŠÍCH
JE VŽDYCKY VLÁDOU
NEJTĚŽŠÍ KRIMINALITY
A NELIDSKÉ TOTALITY,
VYSTUPUJÍCÍ ZA SVATOST:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010093002

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007043001

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005090804

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073103

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120103

JAK TO MY MŮŽEME ZMĚNIT
PROSAZENÍM OSMI BODŮ:

1. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005

2. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501

3. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022704

4. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601

5. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601

6. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402

7. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111706

8. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100201

VLÁDNOUCÍ LIDSKÁ CHÁTRA
- KRIMINÁLNÍ SPODINA -
KTERÁ DNES KRIMINALITOU
OVLÁDÁ CELÝ NÁŠ SVĚT,
SI DOKÁŽE UDRŽET MOC
NAD OSTATNÍMI, KTEŘÍ JI
VE VŠEM PODSTATNÉM
VYSOCE PŘEVYŠUJÍ,
POUZE A JEDINĚ ZA VLÁDY
NEJVYŠŠÍ KRIMINALITY
A NELIDSKÉ TOTALITY,
A OTEVŘENÉ ČI SKRYTÉ!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006121401

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073103

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007051901

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121501

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120103
NAOPAK PŘEDSTAVITELÉ
VŠEHO OPRAVDU DUCHOVNĚ
A MRAVNĚ VYŠŠÍHO JSOU
NOSITELI PRAVÉ SVOBODY
A PLNÉ ZODPOVĚDNOSTI
ČLOVĚKA A OBČANA,
PROTOŽE POUZE A JEDINĚ
V PODMÍNKÁCH SVOBODY
A OBRANY LIDSKOSTI
PŘED ÚTOKY KRIMINALITY
PROKÁŽOU SVOJI PŘEVAHU
NAD DUCHOVNĚ A MRAVNĚ
NEJNIŽŠÍMI VRSTVAMI!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073102

http://www.kosmas.cz/knihy/171317/manuuv-zakonik/
***

KLASICKÉ MOTTO:

Mocnosti tohoto světa chtěly člověka klamat, protože viděly, že má příbuznost s bytostně dobrým. Vzaly proto jméno dobrého a daly ho nedobrému, aby tak ČLOVĚKA KLAMALY SKRZE JMÉNO a TAK HO SPOUTALY NEDOBRÝM, nebo mocnosti si přály, aby lidem byla odňata svoboda a aby se stali navěky jejich otroky.“

Evangelium Filipa
Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022501


TOTALITA
je naprostou většinou
bez odporu přijata,
pokud je nazývána
DEMOKRACIE,

"NEOMEZENÁ SVOBODA",
"ROVNOST PŘED ZÁKONEM",
"OBČANSKÁ SPOLEČNOST"
A ZEJMÉNA "PRÁVNÍ STÁT"!!!
AKTUÁLNÍ MOTTO:

"Masy nikdy neprahly po pravdě.
Od skutečností, které se jim nelíbí,
se odvrací a dávají přednost tomu,
uctívat omyl jako svého Boha.
Ten, který je umí dokonale klamat,

(dnes tedy dobře viditelný politicko-masmediální komplex
dokonale neviditelné skrytě totalitní fízlokracie KGB-GRU)
se stává jejich absolutním pánem.
Ten, který se je pokouší probudit,
je vždy jejich bezprávnou obětí…
"


Gustave Le Bon "PSYCHOLOGIE DAVU", 1895. Dnes na indexu jako další knihy:

A) José Ortega y Gasset: VZPOURA DAVŮ, v češtině naposledy v roce 1993: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090049
B) Henry David Thoreau OBČANSKÁ NEPOSLUŠNOST, k disposici zde: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100010
C) Gustave Le Bon PSYCHOLOGIE DAVU 1. a 2. díl, k disposici zde: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012010027


ČÍM DÁLE OD MASMÉDIÍ
TÍM BLÍŽE K PRAVDĚ!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802


NÁSLEDUJÍ INFORMACE PRO LIDI,
KTEŘÍ SE NENECHAJÍ OSLEPIT
NEKONEČNOU MASMEDIÁLNÍ MLHOU,
MODELOVANOU NÁM TAJNÝMI SLUŽBAMI
,

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201
ALE VĚŘÍ POUZE SVÝM VLASTNÍM OČÍM:

POLITICI Z VLASTIZRADY ŽIJÍ,
NOVINÁŘI VLASTIZRADU KRYJÍ!


Hlavní informační motto:

NOVINÁŘ KTERÝ NENÍ FÍZL?
TAK TAKOVÉHO NEZNÁM!
Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060201JAK ZÁPAD PROHRÁL
III.SVĚTOVOU VÁLKU
ZVANOU "STUDENÁ"
A JAK NAD NÍM
NELIDSKY TOTALITNÍ
STEPNÍ BARBARSTVÍ
DŽINGISCHÁNOVA
ASIATSKÉHO RUSKA
OPĚT ZVÍTĚZILO!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111502ZÁKLADNÍ ANALÝZA NA ÚVODProgram Kremlu národní a státní destrukce protivníka:

Propagandou třeba získat na svou stranu ty, kteří nemají vůbec nic a přimět je
nastolit požadavek, že "z hlediska spravedlnosti" si musí být všichni ve všem rovni,
prosadili toto právo silou proti všem, aby mohli pod ochranou získané státní moci
beztrestně okrást a zničit všechny pracovitější a schopnější, než jsou oni sami,
tedy všechny ty, kteří se už svým vlastním úsilím dopracovali k nějakému majetku
a tím úplně rozvrátit a zničit nepřátelský národ a jeho stát, které pak již my sami
velice snadno ovládneme a zotročíme, protože tito užiteční idioti nás už nezastaví!


Major KGB Anatolij Golicyn uprchl v prosinci roku 1961 do Spojených států s informacemi o sovětské dlouhodobé strategii. Poskytl CIA soubor dokumentů včetně jednoho, který popisoval nové vedení odboru dezinformací KGB (oddělení „D"). V dokumentu stálo, že KGB nemá prioritní zájem na chytání amerických špionů. Cílem je spíše vytvoření propracované sítě dezinformací, která by „vyvracela a diskreditovala autentické informace získané nepřítelem”. Taktikou KGB bylo živit CIA stálým přísunem „příjemných” lží, kdy CIA by pak časem uvěřila pouze historkám, připraveným v dílně KGB. To by na druhou stranu umožnilo, aby sovětští agenti snáze pronikali do nitra zpravodajských služeb Spojených států. Viz například:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010110104


Golicyn varoval CIA, že sovětské dezinformace jsou pečlivě vypracovány na podporu dlouhodobého plánu - kdy veškeré podrobnosti tohoto staletého "Velkého plánu" ruského impéria (závě cara Petra Velikého) jsou k disposici zde - http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601 - v němž se váhy moci nenápadně posunou ve prospěch tehdejšího, Moskvou pevně řízeného, komunistického bloku. Varování Golicyna věřilo kromě Jamese Angletona ze CIA jen málo dalších. Golicyn, jenž byl tehdy opomíjen a nevěřilo se mu - na rozdíl od dlouhé řady sovětských "dezertérů KGB/GRU", kteří byli vysláni Moskvou na Západ proto, aby ho dezinformovali a diskreditovali skutečné dezertéry - předal CIA v roce 1982 přísně tajný rukopis.

Podle tohoto rukopisu se do roku 1986 postaví do čela Sovětského svazu člověk „s liberálnější reputací. Tento muž zahájí „změny, které předčí představy Marxe či praktický dosah Lenina a pro Stalina by byly absolutně nemyslitelné”. Sovětský systém bude liberalizován a liberalizace „bude okázalá a velice působivá. Je možné, že dojde k formálním prohlášením o zredukované roli komunistické strany; její monopol bude navenek omezen... Dojde k reformě KGB. Disidenti doma budou amnestováni; ti v zahraničním exilu se budou moci vrátit a nastoupit do vládních funkcí... Politické kluby se otevřou i pro ty, co nejsou členy komunistické strany. Vůdčí disidenti by mohli založit jednu nebo dvě alternativní politické strany. Uvolní se cenzura; kontroverzní knihy, hry, filmy a umění budou publikovány a představovány veřejnosti.” Viz:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070090

B) http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/1.htm

C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007043001

D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010081801


CIA nebrala Golicynův rukopis vážně, viz - http://www.google.cz/#sclient=psy&hl=cs&source=hp&q=Golicyn+Anatolij&pbx=1&oq=Golicyn+Anatolij&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=29172l33107l0l33574l9l7l0l0l0l0l1088l1993l0.5.1.7-1l7l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=2c6f32128c952091&biw=1408&bih=872 - a dala souhlas, aby si jej vydal knižně. To se také stalo a kniha s názvem New Lies For Old - NOVÉ LŽI ZA STARÉ LŽI se roku 1984 objevila na pultech knihkupectví. Obsahovala 148 předpovědí, nepodložených žádnými dalšími listinnými důkazy. Podle badatele Marka Rieblinga se přesto „139 ze 148” Golicynových předpovědí "vyplnilo do konce roku 1993 = přesnost 94%”. Souhlasil tehdy vůbec někdo s Golicynovou analýzou nebo předpověïmi? Všechny známé autority a analytici CIA se jeho dílu vysmívali. „Jediný vhodný výraz pro tuto knihu je, že je nešastná,” napsal v roce 1985 hlavní analytik CIA. Když se 139 Golicynových předpovědí uskutečnilo, nedostalo se mu žádné omluvy či uznání. V té době si jeho kritici už blahopřáli k vítězství ve studené válce. Úspěch sovětských dezinformací byl naprostý. Od té doby bude svět vnímat pouze to, co mu KGB naservíruje, co KGB chce, aby svět vnímal i jakým způsobem to má být světem vnímáno. Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802


Vysoce postavený československý uprchlík, armádní generál Jan Šejna, napsal ve svých pamětech v roce 1982: „Jedním z největších problémů Západu je, že si existenci nějakého sovětského „velkého plánu“ většinou vůbec nepřipouští. Ti, kteří tento koncept odmítají, nevědomky slouží sovětským snahám vyvíjeným na utajení svých cílů, a navíc komplikují proces tyto cíle správně vyhodnotit.” Jako přední funkcionář pracoval generál Šejna přímo na nejvyšší úrovni československé komunistické vlády. V roce 1967 byl se svými kolegy seznámen se strategií Moskvy. „Vždycky bylo jasně dáno, že cíle Plánu jsou neměnné, ovšem prostředky a metody k jejich dosažení jsou libovolné,” napsal Šejna ve svých pamětech. „Tato flexibilita často slouží k tomu, aby zmátla západní politické analytiky, kteří si rádi pletou změnu taktiky se skutečnou změnou — změnou myšlení.

Z toho důvodu Chruščovovo odsouzení Stalina v roce 1956 byla taktika a nikoliv změna směru. Šejna říká, že I KDYŽ CHRUŠČOV STALINOVY ZLOČINY ODSOUDIL, KREML SE JEHO CÍLŮ NIKDY NEVZDAL. Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007012301. Naprosto totéž platí o světovém marx-leninismu. Přesto že ho po jeho stažení z oběhu samotnou Moskvou všichni za jeho nekonečné genocidní zločiny halasně odsoudili, dobře zakamuflovaní vládnoucí levičáci a ruští agenti se jeho cílů a všech jeho podvratných metod nikdy nevzdali a pod jinými vývěsními štíty "svobody", "demokracie", "otevřené občanské společnosti", "ideologie politické korektnosti", "multikulturalismu", "liberalismu", "právního státu" - ale i pod hlavičkou původně marx-leninismu zásadně a nesmiřitelně nepřátelského, ale dnes už vnitřně hluboce infiltrovaného, zfalšovaného a dezinterpretovaného křesanství, islámu, buddhismu a hinduismu, ale i mnohých dalších, ze kterých už zbyla pouze prázdná a pro vítězné marxisty zcela neškodná pseudoduchovní skořápka zmaterializovaných a duchovně i mravně zcela vyprázdněných rituálů - všechny nelidské proticivilizační rozvratné cíle marx-leninismu dále v tichosti úspěšně naplňují! Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601


Dne 18. listopadu 1956, při recepci na polském velvyslanectví v Moskvě, Chruščov před západními velvyslanci ve svém projevu veřejně prohlásil: „A se vám to líbí nebo ne, dějiny jsou na naší straně. Pohřbíme vás!” 24. července 1959 Chruščov řekl tehdejšímu americkému viceprezidentovi Richardu Nixonovi při jeho návštěvě Sovětského svazu, že jeho vnoučata budou žít v komunismu. Dva měsíce nato Chruščov navštívil Spojené státy, kde se před tamním ministrem zemědělství Ezrou Taftem Bensonem chvástal tím samým výrokem. Když jej Benson ujišoval o opaku, Chruščov údajně řekl: „Vy Američané jste tak naivní. Ne, vy nepřijmete komunismus rovnou jako takový, ale BUDEME VÁM DÁVAT SOCIALISMUS PO MALÝCH DÁVKÁCH, AŽ SE NAKONEC PROBERETE A ZJISTÍTE, ŽE UŽ MÁTE KOMUNISMUS. Nebudeme s vámi muset bojovat. OSLABÍME VAŠE HOSPODÁŘSTVÍ natolik, že nám nakonec spadnete do náručí jako přezrálé ovoce.” Viz:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100702

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005042602

C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100001


Chruščovovy záměry nedávno vysvětlil Robertu Bucharovi bývalý zástupce šéfa rumunské zahraniční rozvědky generál Jon Pacepa následujícími slovy: „Veškerá zahraniční politika států sovětského bloku, v podstatě celá jejich ekonomická a vojenská síla, se točila kolem většího sovětského cíle, zničit Ameriku zevnitř za pomoci lží. Sověti spatřovali v dezinformacích hlavní nástroj k dialektickému uspíšení světového komunismu. PRIORITOU ČÍSLO JEDNA PRO KGB BYLO POŠKODIT MOC AMERIKY, JEJÍ ÚSUDEK A DŮVĚRYHODNOST.” Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006092202

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100048

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007121902


Stojí za povšimnutí, že Chruščov neřekl, že „budete žít v komunismu”. Neřekl ani to, že „vaše děti budou žít v komunismu”. Svým americkým protějškům řekl, že jejich „vnoučata budou žít v komunismu“. Chruščov připouštěl, že plán Moskvy je plán dlouhodobý, představující desetiletí práce. Od počátku roku 1967 dostávaly země Varšavského smlouvy pravidelné pokyny, které podrobně popisovaly jejich roli v celkovém Plánu. „Když jsme s přáteli ten Strategický plán studovali,“ napsal Šejna, „tak naše prvotní reakce byly naprosto jasné: považovali jsme jej za nereálný, zejména v jeho načasování, které jsme považovali za silně optimistické.

Šejna změnil svůj názor až po útěku na Západ. „Mezi západními zeměmi jsem neshledal žádnou jednotu, žádný pevný cíl nebo strategii. Proti sovětskému systému a jeho strategii nelze bojovat malými taktickými kroky. Tehdy jsem začal poprvé věřit, že Kreml bude schopen dosáhnout svých cílů – něco, čemu jsem v Československu prostě nevěřil.“ Viz:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041001

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010063002

C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010063008


Kremelští váleční stratégové počítali s tím, že PO ROCE 1990 SE JIM PODAŘÍ ROZVINOUT EKONOMICKÝ A POLITICKÝ SLED UDÁLOSTÍ, KTERÝ POVEDE KE ZHROUCENÍ AMERICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ a „ve Washingtonu se dostane k moci přechodná liberální a pokroková vláda“. V září 1967 přijel do Prahy tajemník sovětského ústředního výboru komunistické strany Konstantin Katušev, aby osobně instruoval československé komunistické vůdce. Čechoslováci se obávali, že hospodářská krize v Americe povede ke vzniku pravicového režimu. Katušev připustil, že Spojené státy by se mohly posunout k „tomu či onomu extrému, jako... v období McCarthyho a za války ve Vietnamu. Pokud bychom mohli na USA uplatnit externí restrikce, navrhované v našem Plánu a vážně narušit americkou ekonomiku, pak pracující a nižší střední třídy ponesou následky a otočí se zády ke společnosti, která je zklamala. Budou připraveni na revoluci.” Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009041901


Ruští stratégové předvídali, že za dvacet až čtyřicet let bude americká dělnická třída čelit obtížné situaci. Katušev řekl, že obrovský pokrok Ameriky v technologiích bude mít destabilizující vliv, protože povede k nižší zaměstnanosti nekvalifikovaných pracovníků. „Tento fenomén,” poznamenal Katušev, „považuji za jeden, s nímž se Spojené státy nedokážou vyrovnat.” „I když by se američtí pracující mohli stočit doprava,” dodal, „je pravděpodobnější, že vznikne pokrokovější režim, protože navzdory veškeré své moci jsou vládní byrokratické elity, průmyslová smetánka a média v podstatě liberální ve svých výhledech a stydí se za svůj neúspěch v řešení základních národních problémů.” Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112601


V roce 1967 navštívil Prahu sovětský maršál Matvěj Zacharov, aby povzbudil verbování „vlivových agentů na vysoké úrovni“ mezi vzrůstajícím elitním výkvětem na amerických univerzitách, v médiích a ve vládě. Moskva si uvědomovala, že moc se přesouvá z rukou „staré průmyslové plutokracie”. Pokud by sovětský blok pronikl do amerických médií a na akademickou půdu, pak by bylo snazší OVLIVŇOVAT SPOLEČNOST JAKO CELEK. I když Strategický plán vyžadoval NARUŠOVÁNÍ EKONOMIKY Spojených států a PODPORU ZVOLENÍ POKROKOVÉHO PRESIDENTSKÉHO KANDIDÁTA, zaměřoval se také na ODDĚLENÍ SPOJENÝCH STÁTŮ OD EVROPY. Podle Šejny „Rusové plánovali hrát na nacionalistické a buržoazní předsudky vůdčích evropských zemí s cílem je přesvědčit, že Evropa musí usilovat o to, aby se stala samostatnou entitou, nezávislou na Spojených státech”. Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005052001


Aby získala technologie a finance ze Západu, Moskva také plánovala zahájit bezprecedentní mírovou ofenzívu, která by zahrnovala rozpuštění komunistického bloku. Šejna o tomto plánu napsal: „NARUŠENÍ NATO, které začalo ve Druhé fázi [Plánu], BUDE DOKONČENO ODSTOUPENÍM SPOJENÝCH STÁTŮ ZE ZÁVAZKŮ, TÝKAJÍCÍCH SE OBRANY EVROPY a EVROPSKÝM ODMÍTAVÝM POSTOJEM K VOJENSKÝM VÝDAJŮM, který vyvolá ekonomická recese a jenž BUDE PODNĚCOVÁN SNAHAMI "POKROKOVÝCH HNUTÍ". Z toho důvodu jsme počítali s tím, že možná bude nutné zrušit Varšavský pak a pro tento případ jsme již připravovali sít' bilaterálních obranných dohod, na něž by dohlížely tajné komise Comeconu.” Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005052201


Co se týče operačních detailů, Plán spoléhal na budoucí sabotážní a teroristické operace. Těm by napomohla infiltrace organizovaného zločinu a Sověty sponzorovaný ilegální obchod s drogami. Ruští váleční plánovači byli přesvědčeni, že AMERICKOU EKONOMIKU LZE SABOTOVAT, že CIA JE EFEKTIVNĚ SLEPÁ (srozumitelněji řečeno: nejvyšší patra všech západních tajných služeb jsou dnes obsazena ruskými agenty - užitečnými idioty Moskvy - a ta nižší patra jsou obsazena naprostými a všehoschopnými hlupáky) a že ilegální obchodováni s drogami otevře zadní vrátka do amerických finančních center a geografického středu Spojených států. Viz následující soubor dokumentů a analýz:

GLOBÁLNÍ PODVRATNÁ FINANČNÍ, PRŮMYSLOVÁ, OBCHODNÍ A IDEOLOGICKÁ VÁLKA LEGITIMNÍCH "PRÁVNÍCH NÁSTUPCŮ" DOBYVAČNÉHO DŽINGISCHÁNOVA MONGOLSKÉHO IMPÉRIA, RUSKA A ČÍNY, PROTI NÁM STÁLE ZESILUJE!!! MNOHÉ FORMY FINANČNÍ, PRŮMYSLOVÉ A OBCHODNÍ VÁLKY, VEDENÉ ZVENČÍ I ZEVNITŘ, ZA ZNIČENÍ ZÁPADNÍ SVOBODY, INDIVIDUÁLNÍCH PRÁV A SVOBOD OBČANŮ-DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ A JEJICH DEMOKRACIE - STEJNĚ JAKO MNOHÉ FORMY INFORMAČNÍ A PSYCHOLOGICKÉ VÁLKY O OVLÁDNUTÍ A PROGRAMOVÁNÍ VĚDOMÍ LIDÍ O SOBĚ A SVĚTĚ, VE KTERÉM ŽIJÍ - MAJÍ VYSLOVENĚ CIVILNÍ CHARAKTER. JSOU HLUBOKO POD PRAHEM, OZNAČENÝM JAKO VÁLKA. ROZHRANÍ MEZI MÍREM A VÁLKOU, ZEJMÉNA TOU OBČANSKOU, JSOU STÁLE MÉNĚ ZŘETELNÉ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ DNES NELZE SPOLEHLIVĚ URČIT, NACHÁZÍME-LI SE S TĚMITO TOTALITNÍMI SUPERVELMOCEMI, VELMISTRY LSTI, KLAMU A NEOMEZENÉ INFORMAČNÍ MANIPULACE, UŽ V OTEVŘENÉ REGULÉRNÍ VÁLCE, ČI STÁLE JEŠTĚ V MÍRU...!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070102


Výpověï generála Jana Šejny v této věci byla publikována v roce 1999 v knize zcela zásadního významu (právě proto nebyla v naší české gubernii nikdy vydána) s názvem Rudý kokain (Red Cocaine), kterou napsal Joseph D. Douglas Jr. Úvodem do ní přispěl Ray S. Cline, bývalý zástupce ředitele pro zpravodajské služby při CIA. Některé nejdůležitější části knihy byly zveřejněny v češtině v NECENZUROVANÝCH NOVINÁCH a na Internetu. Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070213

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060604


Při aplikaci Strategického plánu hraje obzvl᚝ důležitou roli terorismus. Když se Robert Buchar otázal ruského historika Vladimíra Bukovského, zda za současným terorismem stojí Rusové, Bukovskij odpověděl: „Zcela určitě. Můžu vám ukázat stovky dokumentů, které to dokazují. Jak zásobovali, cvičili, zřizovali a — řídi téměř každou teroristickou organizaci na světě. Ty dokumenty mám. Viz následující důkazy:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006112201

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007043002

C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006113001


Bývalý zástupce ředitele rumunských zpravodajských služeb generál Jon Mihaj Pacepa psal o angažovanosti Ruska v mezinárodním terorismu. „Dnešní mezinárodní terorismus,” napsal v srpnu 2006, se zrodil v Ljubljance, na ústředí KGB... Byl jsem svědkem jeho zrodu ve svém jiném životě, kdy jsem byl komunistickým generálem.” Viz:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011042006

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011042005

C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011042004

D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011042003

E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004011502


V knize vydané roku 1987 s názvem Spetsnaz: The Inside Stoly of the Soviet Special Forces (V České republice vyšla pod názvem „Specnaz — Příběh sovětských speciálních sil” — pozn. překl.) uprchlík ze sovětské vojenské rozvědky GRU, píšící své knihy pod pseudonymem Viktor Suvorov, vysvětluje základní účel, k němuž bude terorismus využitý. Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007071801


V 15. kapitole knihy Suvorov uvádí různé činy hospodářských sabotáží a terorismu, jejichž uskutečňování má předcházet totální válce se Spojenými státy. „Všechny tyto operace,” píše Suvorov, „jsou u GRU oficiálně známé jako „přípravné období“ a neoficiálně jako „předehra“. Předehra je série velkých i malých operací, které mají za úkol – než dojde ke skutečným vojenským operacím – oslabit morálku nepřítele, vytvořit atmosféru všeobecného podezírání, strachu a nejistoty a odvést pozornost armádních a policejních složek nepřítele na velké množství různých cílů, z nichž se každý může stát předmětem dalšího útoku."

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005021701


Podle Suvorova předehru provádí zpravodajští agenti a „žoldáci naverbovaní prostředníky”. Strategie, podle které postupují, je známá jako „šedý teror” a Suvorov jej popisuje jako „druh teroru, který se nevede jménem Sovětského svazu”. Místo toho je uskutečňován jménem „již existujících extremistických skupin, které s Ruskem nemají žádnou spojitost”. Suvorov píše, že „teroristické činy prováděné během ,předehry` vyžadují jen velmi málo lidí, velice málo zbraní a málo vybavení”. Člověk si vybaví příklad 19 mužů s obyčejnými rozřezávacími noži na dopisy – box-cutters (útok na USA 11. září 2001– pozn. překl.), i když Suvorov uvádí „šroubovák, krabičku zápalek nebo skleněnou ampuli”.


V červenci 2005, v interview pro polský deník Rzeczpospolita, uprchlík z ruské FSB/KGB Alexander Litviněnko tvrdil, že zástupce velitele al-Káidy, Ajman al--Zawahiri, je „starý agent FSB”. Autor politických statí a bývalý důstojník KGB Konstantin Preobraženskij vyjádření Litviněnka potvrdil a uvedl: „[Litviněnko] byl zodpovědný za zajištění utajení příjezdu al-Zawahiriho do Ruska. Al-Zawahiriho školili instruktoři FSB v Dagestánu, severní Kavkaz, v období 1996–1997.” Preobraženskij dále uvádí: „Litviněnko v tu dobu šéfoval pododdělení pro mezinárodně hledané teroristy při Prvním oddělení operativně-vyšetřovacího ředitelství protiteroristické sekce FSB. Dostal rozkaz ujmout se delikátního úkolu a zajistit, aby ruská policie al-Zawahiriho nevědomky neprozradila. Přestože FSB dostala al-Zawahiriho do Ruska na falešný pas, mohlo se stát, že policie se o jeho příjezdu dozví a nahlásí jej Moskvě k ověření. Takový proces by al-Zawahiriho mohl odhalit jako agenta FSB.

Ve svém červencovém interview v roce 2005 Litviněnko deníku Rzeczpospolita podrobně popsal roli Ruska coby původce současného terorismu. Uvedl: „Znám pouze jednu organizaci, která z terorismu učinila hlavní nástroj k řešení politických problémů. Jsou to ruské zvláštní služby. KGB už hodně let praktikuje terorismus a masový terorismus. Na zvláštním oddělení KGB trénovali teroristy prakticky ze všech zemí světa. Tyto kurzy zpravidla trvaly půl roku. Speciálně vycvičení a připravení agenti KGB organizovali vraždy a exploze včetně výbuchů tankerů, únosy civilních letadel a útoky na diplomatické, státní a obchodní organizace po celém světě.” Litviněnko dodal, že agenti KGB/FSB jsou „ti nejkrvavější teroristé na světě. Uvedl pak jména, jako například Iljič Ramirez Sanchez (Carlos nebo Šakal — pozn. překl.), Jásir Arafat, Saddám Husajn a mnoho dalších.

Podle Litviněnka „všechny tyhle osoby a hnutí fungovaly pod svými vlastními slogany; nicméně, nikdo z nich v podstatě neskrýval svůj „intimní“ ... vztah s Kremlem a Ljubljankou. Položme si jednoduchou otázku. Školily a financovaly by ruské zvláštní služby lidi a skupiny, které by nebyli pod dohledem Ljubljanky a nesloužili by zájmům Kremlu? Odpověï je jasná. Nikoliv. Každý teroristický čin, uskutečněný těmito lidmi, byl proveden jako zvláštní úkol, a to pod přísnou kontrolou KGB a SSSR.

Na otázku, zda tento terorismus pokračuje i za postsovětského vedení, Litviněnko varoval, že „centrum globálního terorismu není v Iráku, Iránu, Afghánistánu nebo v Čečenské republice. Teroristická infekce se do celého světa šíří z paláce Ljubljanka a z vládního Kremlu. A dokud nebudou ruské zvláštní služby postaveny mimo zákon, rozprášeny a zavrženy, tak se terorismus nikdy nezastaví.” Zhruba 16 měsíců po svém veřejném prohlášení o napojení KGB na al-Káidu byl Litviněnko otráven v baru londýnského hotelu agenty z Kremlu, kteří mu do čaje přimíchali radioaktivní polonium 210. Zemřel v listopadu 2006. Viz:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100022

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041903


V listopadu 1998 jsem o válečných plánech Moskvy hovořil s ruským vojenským uprchlíkem, plukovníkem Stanislavem Lunevem, který mě překvapil nepravděpodobným varováním. Řekl, že jakékoliv budoucí zprávě o tom, že islámští teroristé zaútočili na nějaké americké město, by se nemělo věřit. Když jsem se zeptal proč, Lunev odpověděl: „Protože to budou moji lidé, Specnaz (teroristická komanda ruské vojenské rozvědky GRU zvláštního určení).”

Doplňující poznámka Petra Cibulky: Tuto informaci zásadního významu nechtěně potvrdil ve svém rozhovoru pro páteční magazín LIDOVÝCH NOVIN č 38 ze dne 23.09.2011 příslušník ruských hrdlořezů Specnaz a ruské vojenské rozvědky GRU Nikolaj Lilin, podrobnosti viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090074, působící dnes služebně v Itálii, když o ruském přepadení Čečenska a následné vyhlazovací válce ruské armády proti svobodomyslné čečenské populaci na straně 24 řekl: "Byly situace, které jsme nemohli pochopit. Zatkli jsme třeba nějaké čečenské teroristy - a oni byli nakonec propuštěni ruskými tajnými službami a my je za nějakou dobu zatýkali znovu, říká Nikolaj Lilin", stylizující svoji vizáž do věrné podoby jednoho z nejmasovějších vrahů lidských dějin V.I.Lenina... Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070097


Tvůrce této analýzy Jeff Nyquist pokračuje: Autor knihy "REVOLUCE 1989" Robert Buchar se posledních pět let zabýval rozhovory s odborníky na zpravodajské služby, disidenty, uprchlíky a bojovníky studené války. Co během těchto rozhovorů zjistil, je úplně jiná realita, než ji podávají přední média. Souhrn jeho zjištění si zaslouží, aby se četl, studoval a aby se o něm diskutovalo. Spojené státy a Evropa spějí k obrovskému problému a jediný způsob, jak tento problém pochopit — ve vší jeho složitosti —, je otočit stránky dějin a zjistit, k čemu v období let 1989 až 1991 skutečně došlo. Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010111606


Jeff Nyquist, Eureka, Kalifornie 4. dubna 2009


(Pozn. překl.: Jeffrey Richard Nyquist — patriot, analytik nejvyšší třídy a světově uznávaný americký odborník na geopolitiku, s dlouholetou rozsáhlou publikační činností, autor knihy Origins of the Fourth World War [Zárodky čtvrté světové války], má vlastní rozhlasové vysílání, webové stránky www.jrnyquist.com a spoustu dalších aktivit, které se všechny věnují situaci na světové scéně, zachování individuální lidské svobody, demokracii, lidským právům a jejich hrozbám. V češtině je k disposici jeho rozsáhlá analýza JEFF NYQUIST: SVĚT PŘED DALŠÍ SVĚTOVOU VÁLKOU! "KDO STOJÍ ZA "ISLÁMSKÝM" NUKLEÁRNÍM TEROREM PROTI SVĚTU, ZVANÉM SVOBODNÝ!!!" na stránkách http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004011502)

ŘÍŠE ZLA RUSKO
KONTRA EVROPA SVOBODY:
EVROPA + RUSKO = RUSKO!

DEMOKRACIE + KGB = KGB!
RUSKO = PRÁVNÍ STÁT,
KDE PLATÍ JEDEN ZÁKON
NAD VŠECHNY OSTATNÍ:
ZVEDNI HLAVU Z HNOJE
A MY TI JI USTŘELÍME!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

Motto:

"Kdo chce o politice ruských carů dobré ponětí míti,
musí si přede vším jiným pomyslit,
že ještě jakživ nikdo z ní nic dobrého nezakusil,
že tato politika u sebe začíná a u sebe končí
a při všem jen sebe na zřeteli má,
a že komu pomáhá, o toho také již smýšlí."


Karel Havlíček Borovský - viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100007
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007012301
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100022

Ještě mnohem dál jde šest následujících základních - politicky vysoce aktuálních - rozsáhlých souborů dokumentů a analýz:

A) Mongolsko-ruská satanská Říše Zla a její mongolský kult smrti a sebezapomnění = EUROASIE - tak jak ji popsal jasnovidný prorok George Orwell:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007051901

B) Euroasijská gubernie Západní Rusko - tak jak ji popsal jasnovidný prorok George Orwell - mezi neinformovanými známá pod svým dočasným krycím názvem Evropská unie:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041001

C) 23. Národnostní okruh euroasijské gubernie Západní Rusko - tak jak ho popsal jasnovidný prorok George Orwell! Mezi neinformovanými je 23. Národnostní okruh gubernie Západní Rusko znám pod svým dočasným krycím názvem Česká republika:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010040203

D) Totalitní socialistické USA = OCEÁNIE - tak jak ji popsal jasnovidný prorok George Orwell:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010063002

E) Mongolsko-čínská satanská Říše Zla a její mongolský kult smrti a sebezapomnění = EASTASIE - tak jak ji popsal jasnovidný prorok George Orwell:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010061201

F) AFRIKA - hlavní bitevní a surovinové pole tří nelidských totalitních supervelmocí, EUROASIE, EASTASIE a OCEÁNIE - tak jak ji popsal jasnovidný prorok George Orwell:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010063008PODVRATNÁ ZBRAŇ KREMLU:
VYUŽITÍ SUROVIN A POTRAVIN
V JEHO DLOUHODOBÉM BOJI
O SVĚTOVOU NADVLÁDU
A VÍTĚZSTVÍ RUSKÉ TOTALITY:
= NOVÁ STUDENÁ VÁLKA,
KTEROU PROHRÁVÁME!!!
Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012100133RUSKO, včera = dnes = zítra: V preambuli nové ruské ústavy, prosazené KGB v roce 2004, se praví, že ... „Rusko je suverénní demokracie“. Tento dnes už zcela vyprázdněný a bezobsažný pojem označuje podle nejlepších analytiků novou ideologii Kremlu: „Použitý výraz přináší hned dvojí sdělení: Zaprvé - že ruský režim KGB je demokratický a zadruhé - že toto tvrzení se musí přijmout a žádná další diskuse se nepřipouští! Každá snaha o ověření bude pokládána za projev nepřátelství a vměšování do vnitřních záležitostí Ruska. A ze suverenity vyplývá, že vnější (to jest západní) normy dnes v Rusku neplatí.“ Tolik Ústava "nového demokratického Ruska"...

Revoluce 1989 v Moskvou ovládaném světě bylo pokojné předáni moci z rukou padouchů viditelných do rukou padouchů neviditelných, kteří se obestřeli fasádou národních hrdinů, jež postupně přeměnili v padouchy viditelné, přičemž sami zůstali padouchy neviditelnými.“

V této výše uvedené jednověté a o to pravdivější zkratce - která se nikomu z cyklicky se střídajících držitelů kriminální moci nad námi a ani jedinému z jejich tisíců publicistů, jejichž myšlenkovým a informačním balastem nás zavalili, už desítky let nehodí - je shrnutá celá středoevropská a východoevropská realita posledního desetiletí 20. století.

Tato jedna věta - jako opravdu jediná - dokáže vysvětlit ty vůbec nejdůležitější z následujících, oficiálně nevysvětlitelných, národních a státních hádanek:

Jak se mohlo stát, že tytéž osoby a skupiny, které řídily komunistické tajné služby, skončily ve vedení hlavních postkomunistických finančních a podnikatelských sítí.

Jak se mohlo stát, že tyto sítě, podporované postkomunistickými zákony, tak úspěšně dokázaly oloupit své země o jejich veškerý majetek, který kdysi zajišoval a mohl i nadále zajišovat jejím národům národní a státní nezávislost, a to vše ne ilegálně za hranicí zákona, ale s pomocí důmyslných, vládou subvencovaných podnikatelských strategií, které vešly v lidovou známost pod jménem „tunelování“ - neboli odsávání „zhotovostněných“ majetků neviditelnými kanály do neviditelných kont v nezjistitelných bankách a fondech v neidentifikovatelných zemích.

Jak se mohlo stát, že se jim podařilo, zákonně a beztrestně, okrást všechny své neinformované a dezinformované spoluobčany o jejich celoživotní úspory - prostřednictvím státem uměle vyvolané hyperinflace, která bezdůvodně zdesateronásobila ceny i platy a tím zlikvidovala veškeré úspory - dobře koordinovaných a nikdy nevyšetřených kolapsů bank, investičních fondů a spořitelen.

Jak se mohlo stát, že naprostou většinu bilionových veřejných ztrát z těchto beztrestných loupeží uhradily vlády z kapes okradených občanů, a ne z konfiskovaných miliardových majetků co nejpřísněji potrestaných zločinců.

Jak se mohlo stát, že triliony dolarů půjček (post) komunistickým vládám od západních zemí a soukromých západních investic zmizely z ekonomik všech postkomunistických zemí a z oběhu, vždy pod ochranou těchto vlád, do nezjistitelných kont v daňových útulcích.

Jak se mohlo stát, že titíž postkomunističtí zákonodárci, politici a finanční šéfové, odpovědní za zákony, které tyto beztrestné miliardové loupeže po celá desetiletí umožňovaly, dnes létají od prezentace k prezentaci vyprávět západním podnikatelům a investorům, že doba nebyla nikdy vhodnější pro investice v postkomunistické střední a východní Evropě než právě teï, na úsvitu nového milénia. Že střední a východní Evropa se poučila ze svých chyb a konečně se jí daří dát vše do pořádku pro vstup do Evropy a bezpečné investice. Zplundrované podniky, které jsou dnes tak levné, představují bezpečnou záruku budoucího úspěchu, jakmile je západní podnikatelé opět postaví na nohy. Potřebují k tomu ale od západních podnikatelů nejen jejich peníze a manažerský know-how, ale především - jejich, ehm, „podnikatelskou etiku“. Aby střední a východní Evropě prý teï pomohla vytvořit „podnikatelské prostředí vlídné k investorům“.

Samozřejmě. To jediné, co tyto země teï podle názoru oněch viditelných hrdinů na jedno volební použití a jejich neviditelných řídících orgánů v Moskvě potřebují, je další vlna poctivých a důvěřivých podnikatelů a investorů ze Západu, připravených nechat se beztrestně o všechno okrást, okartáčovat, vysát a vytunelovat. Prostě proto, že z místních zdrojů už toho k vysávání a tunelování moc nezbývá - jak se desetiletí ráje zlodějů v sametových maskách na exkomunistických neokapitalistických tvářích osvědčených kádrů KGB/GRU chýlí ke konci. Jako vyvrcholení marxistického století všudypřítomných celosvětových a jejich státy podporovaných loupeží, které si říkaly znárodňování, privatizace, znovuznárodňování, reprivatizace, restrukturalizace a přerozdělování, vedoucí nás od nejisté nerovnosti v bohatství k jisté rovnosti v chudobě.

Jak už zde bylo konstatováno, držení páté nejvyšší finanční hotovosti na světě (a s nejvyšší možnou pravděpodobností, hraničící s jistotou, ještě mnohem vyšší!!!) dává Moskvě a jí řízeným (post) komunistickým a (pre) totalitním tajným službám schopnost skoupit nejen rozhodující podíly všech západních ekonomik a převzít jejich řízení, k dobrému či zlému, dle svých momentálních strategických potřeb, ale - a to je vůbec to nejdůležitější - každého demokratického politika/novináře/soudce, atd., který si potřebuje trochu přilepšit, a především každou demokratickou stranu, která potřebuje nějaké ty volební finance. Což znamená KAŽDÉHO DEMOKRATICKÉHO POLITIKA / NOVINÁŘE / DŮSTOJNÍKA TAJNÉ SLUŽBY / POLICEJNÍHO VYŠETŘOVATELE / STÁTNÍHO ZÁSTUPCE / SOUDCE / UČITELE / UMĚLCE / PŘEDSTAVITELE CÍRKVE..., atd., atd. a KAŽDOU DEMOKRATICKOU STRANU V KAŽDÉ DEMOKRATICKÉ ZEMI!!!

Ústřední postava a otec zakladatel "nového Ruska", podplukovník protizápadní komunistické špionáže ruského totalitního KGB Vladimír Putin - jenž prošel těmi vůbec nejvyššími a z mocenského hlediska nejdůležitějšími ruskými funkcemi šéfa Bezpečnostní rady nad KGB/FSB/SVRR a armádou, předsedy ruské vlády a presidenta - byl zpočátku označován za šedou kremelskou myš, což byl jeden z nesčetných základních omylů tak zvaných „západních znalců Ruska“. Podívejme se na jeho státnickou kariéru, očištěnou od řízených masmediálních dezinformací západních vlivových struktur KGB, infiltrovaných ve všech důležitějších západních masmédiích, pokud KGB rozhodující západní masmédia - díky bilionům dolarů ze svých celosvětových obchodů s drogami - přímo nevlastní:

Jen zřídka bývá rozpor mezi přirozeným veřejným míněním a názorem odpovědných politiků demokratického Západu tak propastný, jako je tomu u fenoménů Rusko nebo Putin. Tento rozpor znamená, že veřejné mínění je přirozeně citlivé na určité zvláště otřesné aspekty působení "nového demokratického Ruska" a jeho dirigentů, jako je například soustavné genocidní násilí, páchané každodenně v Čečensku, kde už ruská armáda, za hlubokého mlčení západních politiků a masmédií, vyvraždila celou dospělou mužskou populaci. Odpovědní muži Západu a převážná většina jeho masmédií se už od nepaměti vždy drželi a drží v těchto diskusích více než zpátky... Není se čemu divit, podíváme-li se, kdo je kdo: Clinton (ruská vojenská rozvědka GRU!), Schroder (KGB!), Blair (KGB!), Miterand (KGB+GRU!!!), Berlusconi (KGB!), Chirac (KGB!), Merkelová (GRU!), Sarkozy (GRU!), Obama (KGB!), Papandreou (GRU!), rudí komisaři Evropské unie a mnozí další... Lépe se ptát, kdo z kormidelníků našeho demokratického Západu dnes NEpracuje pro totalitní ruské tajné služby! Ruské drogové biliony dolarů v rukou ruských ultrazločineckých tajných služeb dělají v politice našeho demokratického Západu už desítky let skutečné zázraky - VŽDY K NAŠÍ NEJVYŠŠÍ ŠKODĚ!!!

NASTUPUJÍ ZKUŠENÍ ARCHITEKTI
"NOVÉHO DEMOKRATICKÉHO RUSKA"

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012050011

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012050009

Podívejme se nejprve, jakými "ryze demokratickými" metodami se "nefalšovaný demokrat" podplukovník KGB Putin a jemu nejbližší dostali na špici ruského státu - "nového demokratického Ruska". Všechno má svůj počátek patrně v březnu 1999, kdy nedávný šéf rozvědky KGB/SVRR a předseda ruské vlády Jevgenij Primakov (viz. NECENZUROVANÉ NOVINY 02/2000 „KDO CHCE VLÁDNOUT SVĚTU“, strana 27-32, www.cibulka.net) začal dávat najevo své presidentské ambice a vrhl na scénu prostřednictvím generálního prokurátora Skuratova halasné ultrakriminální korupční aféry, které měly otřást kremelským klanem úřadujícího ruského presidenta Borise Jelcina. Právě v tomto okamžiku jmenoval president Boris Jelcin Vladimíra Putina do čela Bezpečnostní rady. Válka v Kosovu mohla zdesateronásobit hrozbu, kterou v očích Kremlu představoval Primakov: něco takového skutečně mohlo podnítit vlasteneckou vlnu, která se v zemi začala zvedat. Navíc si Primakov snažil zajistit následnictví.

V Kremlu vzklíčila myšlenka vytrhnout Primakovovi z rukou řízení země, využít tohoto momentu a zorganizovat následnictví, konformnější se zájmy Rodiny. Tak se zrodila idea malé vítězné války v Čečensku, protože demoralizovaní ruští voliči toužebně čekali na jakýkoliv úspěch, který by jim opět navrátil bolestně postrádané imperiální sebevědomí a každému, kdo by jim takový úspěch v jejich očích zajistil, byli ochotni padnout k nohám. Primakov byl sesazen, novou uměle a hodně narychlo vyrobenou válkou zbaven předchozího jugoslávského dossier a pak definitivně politicky odstaven.

Čečenský vpád do Dagestánu na začátku srpna 19991) byl zjevně výsledkem dobře připravené vládní provokace: jak jinak lze vysvětlit, že ruské oddíly, střežící hranici mezi Dagestánem a Čečenskem, byly krátce před ním staženy a umožnily Čečencům volný průchod? A přece, tak jako často na Rusi, za jedním komplotem se skrýval druhý. Iniciátoři dagestánského scénáře - Berezovskij a ostatní členové Rodiny - stejně jako jejich čečenský protivník (a vědomý spoluhráč) Basajev - ve skutečnosti podle všech dostupných informací zřejmě důstojník ruské vojenské rozvědky GRU, když veškeré další informace zásadního významu jsou k disposici zde http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004011502 - zcela určitě nepředpokládali skutečnou válku. Aféra měla skončit dohodou a prosazením následníka, přijatelného pro tento klan, např. populárního generála Lebedě, gubernátora Sibiře, který později za tento pokus odstavit Putina zaplatil životem. Ale tento "demokratický" ruský scénář se zvrtl ve prospěch nového centra moci, jež se v "novém demokratickém Rusku" tajně ustavilo během jara 1999 a zorganizovalo se kolem tvrdého jádra z lidí z kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu a vnějšímu nepříteli KGB/FSB, armádní rozvědky GRU a generálního štábu ruské armády. 9. srpna 1999 byl slabý předseda ruské vlády Sergej Stěpašin (viz. tištěné nebo internetové NN 02/2000 „KDO CHCE VLÁDNOUT SVĚTU“, strana 27-32), který krátce před tím vystřídal ve funkci Jevgenije Primakova, nahrazen Vladimírem Putinem, proti čemuž nemohl jelcinovský klan nic namítat, jelikož Putin účinně podporoval útoky na generálního prokurátora Skuratova, vyšetřujícího kriminální kremelskou mafii.3)

Jenže "ryzí nefalšovaný demokrat" Putin potřeboval v Rusku ke svému bezpečnému volebnímu vítězství skutečnou, velkou, krvavou a vítěznou válku, ne jen nějakou simulovanou, jak se v Kremlu původně plánovalo. Proto 9. a 13. září 1999, po zničení „vahábitských“ vesnic, otřásly obytnými komplexy několika ruských měst smrtící noční exploze, při kterých zahynuly stovky zcela nevinných ruských občanů, mužů, žen i dětí. Bez sebemenšího důkazu z těchto výbuchů Putin obvinil Čečence, přičemž sáhl k mluvě prokurátora Vyšinského: „Nelze je ani nazvat zvířaty, a pokud to jsou zvířata, jsou postižena vzteklinou.“

Už v tomto prvním období atentáty se zdály na nejvyšší míru podezřelé řadě pozorovatelů v Rusku i v cizině. Tím spíše, že 22. září chytila FSB za ruku pachatele, jenž neměl s Čečenci nic společného, který instaloval výbušniny v budově v Rjazani.4) Putin ovšem tuto partii o vteřiny vyhrál: Hned následující den 23. září, několik hodin po dopadení skutečného pachatele, zřejmě řízeného ruskými tajnými službami, který neměl s Čečenskem absolutně nic společného, což všechna rozhodující ruská "demokratická" masmédia před občany "nového demokratického Ruska" až do dnešního dne a hodiny hluboce utajují, se Rusko vrhlo do nové krvavé války proti nezávislému a zcela nevinnému Čečensku (když za Čečensko si můžeme dosadit kteroukoliv jinou zemi, která stojí nebo bude stát Kremlu v cestě), tentokrát s masivní podporou dokonale zmanipulovaného ruského veřejného mínění, rozžhaveného ruskými masmédii do běla. Tento už mnohokrát osvědčený kremelský scénář - "ruská obrana proti cizí agresi" - se může kdykoliv a kdekoliv znovu opakovat, když měnit se budou pouze data v kalendáři a názvy nevinných zemí a národů, proti kterým bude použit!

Díky své alianci s ruskou armádou byl Putin během války neodstranitelný, i pro samého Jelcina nedotknutelný, a od té doby už nepřestal surfovat na vlastenecké vlně. Primakovci nikdy nevyhráli bitvu o sdělovací prostředky; a teï, během několika týdnů, byl silný primakovsko - lužkovovský blok roztrhán na kusy útoky ORT, všemocného mediálního řetězce Berezovského: Lužkov byl veřejně prohlášen za vraha a televize předvedla Primakova ochromeného houserem, zatímco skutečný masový vrah Putin, MILÁČEK SVÝCH ZÁPADNÍCH POLITIKŮ, obdivovatel J.V.Stalina, byl v ruských masmédiích prezentován voličům jako hrdinný Bruce Willis na ruský způsob...

Putinova provládní strana, kompletně sestavená teprve v září 1999, prudce stoupala v průzkumech veřejného mínění, i když tehdy neměla sebemenší program, kromě vyhlazení Čečenců a odplaty vůči Západu, což je program naprostých primitivů, který může oslnit jen naprosté primitivy, pro jejichž mongolsko-ruské duše, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007043001, byl s hlubokou znalostí na míru dokonale ušit. 18. prosince 1999, během schůze bezpečnostních činitelů, si už Putin mohl potěšeně mnout ruce: SKUPINA DŮSTOJNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍ RADY BYLA TAJNĚ POVĚŘENA INFILTROVAT JISTOU ZLOČINECKOU ORGANISACI (TO ZNAMENÁ RUSKOU VLÁDU) A SPLNILA TUTO PRVNÍ MISI ÚSPĚŠNĚ“. O několik dnů později ho Jelcin učinil svým nástupcem… Operace byla provedena s ohromující rozhodností, brutalitou a bez skrupulí. Ti, kdo ji vykonali, prokázali mimořádný talent pro totální manipulaci veřejného mínění (podle druhu publika se Putin opakovaně dokázal „prodat“ jako neoandropovský čekista nebo jako nový Pinochet!) a zvláště - což je v postkomunistickém Rusku novinka - pro bezchybnou disciplínu. To je třeba mít vždy na paměti, když se ptáme, co se dá od Putina očekávat. Viz například:

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO: ŘÍŠE ZLA RUSKO MÁ JAKO JEDINÝ STÁT NA CELÉM SVĚTĚ ZÁKON, PODLE KTERÉHO RUSKÝ PRESIDENT NAŘIZUJE VRAŽDIT BEZ SOUDU KDEKOLIV ZA HRANICEMI RUSKA RUSKÉMU REŽIMU NEPOHODLNÉ LIDÍ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100022


DOMINUJE RETRO-SOVĚTSKÝ PARFÉM

Jakmile se Putin ocitl na vrcholu státní moci, neztrácel čas. Krok za krokem podnikl v zemi tažení - metodickým, by kamuflovaným způsobem. Prošpikoval Kreml petrohradskými čekisty, až poté, co odstranil jejího šéfa Borodina, dostal pod kontrolu i Hospodářskou správu; jde o instituci klíčového významu, nebo distribuuje prebendy poslancům a dalším vysokým státním funkcionářům a umožňuje ovládat státní aparát. Na konci ledna 2000 už Putin vyměnil větší část presidentových reprezentantů v guberniích. Ti neváhali a přispěchali s úkony loajality vůči novému pánovi v Kremlu. Guvernér regionu Tomsk šel tak daleko, že slíbil, že guvernéři „zařídí, aby byl zvolen v prvním kole“.5) A Rada federace to skutečně vykonala. Navíc aliance s komunisty z 18. ledna 2000 Putinovi zajišuje kontrolu Dumy, o čemž se Jelcinovi nikdy nesnilo. A armáda? Putin je pro vojáky velmi dobře přijatelný; už obnovil vojensko-politickou výuku ve školách, povolal záložníky a zdvojnásobil rozpočet ministerstva obrany; přesto naslouchá hlasům, aby tolik nepopouštěl uzdu armádě. Svědectvím je dekret ze 7. února 2000, který vrací funkce speciálním službám Federální bezpečnostní služby, pověřeným kontrašpionáží v armádě (bývalá III. správa KGB); od nynějška mají tyto služby „eliminovat negativní fenomény v armádě“. Tato formulace v komunistickém ptydepe znamená obnovu sovětského stylu armádního dohledu s jeho špiclovskými sítěmi a kvótami udání a zatčení.6)

Od června 1999 vytvořil Putin uvnitř speciálních služeb sekce pověřené dohledem nad tiskem. Ty mají zakládat materiály na novináře, identifikovat jejich zdroje, odhalovat jejich pseudonymy, nacházet jejich zdroje příjmů. Zvláštní pozornosti KGB/FSB se těší Internet: ruské ministerstvo vnitra neváhalo zorganizovat policejní šáru u majitele údajného rebelantského hnízda. Zájem ruských tajných služeb KGB/FSB/SVRR a zejména armádní GRU o Internet se bohužel netýká pouze Ruska. Viz:

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO: RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY KGB/FSB/SVRR A ZEJMÉNA ARMÁDNÍ GRU OVLÁDAJÍ SVĚTOVÉ KOMUNIKAČNÍ A SOCIÁLNÍ SÍTĚ FACEBOOK, ICQ, GOOGLE A BEZPOCHYBY I MNOHÉ DALŠÍ!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090001

Zjevně se jelcinovská glasnos stane pouhou vzpomínkou: 17. ledna 2000 podepsal Putin dekret, který opravňuje 40 ministrů a aparátčíků klasifikovat stupeň utajení informací podle vlastního uvážení. Funkcionáři, odpovědní za úniky informací, budou postihováni.7)

Ruská inteligence se vyvíjí masivně pro - putinovským směrem, i když ne vždycky spontánně: režisér Mark Zacharov například obdržel z Kremlu telefonát s výzvou, aby přijal místo u Putina. Přijal je a na svou obranu uvádí, že chtěl zajistit přežití svému divadlu, jehož existence by byla v případě jeho odmítnutí ohrožena... Ale velmi mnoho představitelů „tvůrčí inteligence“ je spíše šastných, že se vracejí staré dobré sovětské zvyky: jak odolat, když je president ujišuje, že „jejich slova mají velký společenskopolitický význam“ a když naříká nad tím, že nejsou „integrováni do systému státních ocenění“ (ITAR-TASS 1. března 2000); a když to říká jim, kteří se cítili za Jelcinova režimu tak zanedbáváni? Profesoři petrohradské university se sami chopili pera, aby se dožadovali cenzury satirického televizního vysílání, které přirovnali k informačním Kašpárkům, pod záminkou, že zpochybňuje prestiž šéfa státu. To Putinovi umožnilo, aby se do věci vložil a zaujal pozici obhájce svobody projevu, tak jako kdysi Stalin paternalisticky mírnil své nejhorlivější lokaje.

A samozřejmě nezapomeňme na speciální služby policie. Putin z počátku ještě neměl odvahu odstranit ministra vnitra Rušajla, blízkého Berezovskému, ale - v souladu s osvědčenou komunistickou byrokratickou taktikou - se jej alespoň stranil, v tichosti odstraňuje jeho příznivce a provádí čistku v centrálním aparátu ministerstva vnitra (MVD). Klíčové posty FSB (nová ruská kontrarozvědka, nástupce personálně nezměněného KGB – boj proti vnitřnímu a vnějšímu nepříteli) kontroluje klan čekistů, kteří vyrostli v Putinových stopách. Uvnitř FSB navíc, tehdy ještě prozatímní president, vytvořil nové ředitelství pověřené propagandou. Současně vytvořil ozbrojené rameno FSB, Středisko zvláštního poslání, a posílil Ředitelství vnitřní bezpečnosti, které dohlíží na důstojníky FSB: ti k němu nejsou vždycky loajální a on to ví.8) Putin oživil praktiky 5. správy KGB neblahé paměti (tento organismus byl pověřen persekucí disidentů); nařídil FSB nasadit buňky do všech politických stran, hnutí a občanských iniciativ, zařadit špicly do doprovodu politických osobností a zintenzivnit verbování novinářů.

Vedle masivního sovětského represivního dědictví Putin používá také nové, postkomunistické nástroje: armádu finančních úředníků o 32 000 osobách, kterou lze po libosti vypustit proti všem potenciálním politickým odpůrcům. 6. ledna 2000 (tedy šest dní po převzetí moci) Putin získal „Fisk“ (a sedm dalších speciálních služeb včetně tajné presidentské služby a tajné služby Parlamentu) právo umísovat odposlouchávání a kontrolovat elektronickou poštu. Putin se také chystá vytvořit novou super-policii, pověřenou „bojem proti korupci na nejvyšších místech“ (mimo těch úplně nejvyšších...).

Čekistická mentalita se u ruského presidenta Putina projevuje absolutní vírou v manipulaci: „JSOU TŘI ZPŮSOBY JAK JEDNAT S LIDMI“, řekl jednou laškovným tónem: „ZPĚV, VODKA A HROZBA VRAŽDOU“.10) Ze své čekistické praxe si nejvyšší představitel ruského státu a hlavní architekt "nového Ruska" Putin odnesl HLUBOKÉ POHRDÁNÍ LIDMI, KTEŘÍ JSOU PRO VLÁDNOUCÍ RUSKÉ KRIMINÁLNÍ "ELITY" UŽ TISÍCE LET JENOM PRACHEM NA BOTÁCH, jež nechápající demokratický Západ zcela mylně pokládá za projev nového ruského pragmatismu... Tomuto hlubokému pohrdání lidmi pak plně a zcela zákonitě odpovídá i stejně hluboké pohrdání skutečnou demokracií a svobodnými demokratickými volbami: MVD (ministerstvo vnitra) bylo mj. pověřeno zajišovat „vhodně“ volební kampaň a dohlížet na ideologii různých kandidátů; přestupníci jsou předáváni soudu. Volební komise na všech úrovních vyjádřily spontánně své přání přijmout do svých řad reprezentanty ministerstva vnitra a úřady mají povinnost tomuto požadavku vyhovět.9). Viz:

RUSKO A JEHO DNEŠNÍ TŘESKUTÁ OBČANSKÁ SVOBODA A DEMOKRACIE V PRAXI, aneb NA CO SI I MY BUDEME MUSET BRZY ZVYKNOUT, POKUD SE JEJICH MOCNÝM NEVZEPŘEME!!! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012020005

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012100145

"NOVÉ DEMOKRATICKÉ RUSKO"
= POSLEDNÍ KOLONIÁLNÍ VELMOC!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012050010

Bezprostřední cíl Putinovy protizápadní zahraniční politiky je jasný: v prvním tahu obnovit Sovětský svaz a současně si zajistit pasivitu Západu i - proč ne - další západní hospodářskou pomoc. V listopadu 1999 Putin prohlásil, že strategické zájmy Ruska zahrnují regiony na jih od Ruska i oblasti Baltu. Ve svém programu z 26. února 2000 vyhlašuje, že slabé prostředky Ruska nijak nepřekážejí tomu, aby se země pustila do „vnější politické expanze v pozitivním smyslu toho slova“. 1. prosince 1999 přijala ruská Duma v prvním čtení návrh zákona, nazvaný Podmínky soudržnosti Ruské federace a vytvoření nového územního útvaru uvnitř této Federace“. Tento zákon nejen nařizuje nové propojení „subjektů“ federace, ale počítá i s možným začleněním cizích států nebo území patřících těmto státům do této federace (článek 4).24) Nová bezpečnostní doktrína Ruska říká, že budechránit práva Rusů v cizině prostředky politickými, hospodářskými I JINÝMI.“ Díky tomuto návrhu, který Duma 17. května 1999 přijala, tento zákon formuluje oficiální politiku vůči Rusům v cizině. Podle zákona RUSKO MŮŽE OPATŘIT SVÝM OBČANŮM V CIZINĚ PROSTŘEDKY K USTAVENÍ MÍSTNÍ SPRÁVY.25) Další významný detail: Putin navrhuje speciálním státním službám CEI, aby se sjednotily pod střechou Bezpečnostní rady a vytvořily „zaatou pěst, samozřejmě pod záminkou „boje proti terorismu“. Ze souboru uvedených prvků LZE PŘEDPOVĚDĚT POLITIKU AKTIVNÍ SUBVERZE VŮČI STÁTŮM „BLÍZKÉ CIZINY“, kamuflované jako boj vnitřních frakcí, např. odvetou ruských menšin, jež si činí nárok na „právo na sebeurčení“. Připravme se proto na to nejhorší, což už jsme od Ruska sami zažili... Viz:

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO: PODNIKÁNÍ = PRONIKÁNÍ RUSŮ Z KGB/GRU V ČESKÉ REPUBLICE, aneb KRASNAJA BIZNES ARMIJA V ATAKE
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070106

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO: KAŽDÝ DVACÁTÝ OBYVATEL PRAHY UŽ POCHÁZÍ ZE ZEMÍ NAŠEHO NEDÁVNÉHO OKUPANTA, BÝVALÉHO - A PODLE V RUSKU VLÁDNOUCÍHO KGB I BUDOUCÍHO - EUROASIJSKÉHO SSSR
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070107

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO: Rusové se dnes v Karlových Varech i v Praze chovají jako v dobyté zemi a dělají si zde zcela beztrestně naprosto co chtějí, jako někde doma na Sibiři!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005110501

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO: Naše Karlovy Vary? Všude už jsou nápisy v ruštině a Češi odchází!!! Zveřejňujeme i fotografie!!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011050579

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO: RUSKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN OVLÁDÁ VE SPOLUPRÁCI SE SVÝM RUSKO - ČESKÝM STÁTNÍM ORGANIZOVANÝM ZLOČINEM CELÉ ZÁPADNÍ RUSKO KARLOVARSKÉHO KRAJE!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060517

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO: JEDNO Z VÍCE NEŽ STOVKY VÝCVIKOVÝCH STŘEDISEK ŠPIONŮ KGB V ČR POLICE VYDÁVÁ ČESKÉ VEŘEJNOSTI ZA NÁBOŽENSKOU SEKTU A TÍM KRYJE OPERACE KGB V ČR...!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010112601

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO: Ruská poziční a vlivová agentura obsazuje v ČR - bez sebemenšího odporu - jednu pozici za druhou: DETAILNÍ ANALÝZA JEJICH STRATEGIÍ A CÍLŮ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092503

Tento „PŘEDNÍ CÍL“ - abychom užili oblíbenou terminologii soudruha Putina - se vysvětluje novou interpretací mezinárodních vztahů ruskými elitami. Vliv zvláštních služeb na ruskou zahraniční politiku, na něž se Putin bezpochyby orientuje, je evidentní. Zadržuje ho neustále vědomí slabosti Ruska a nutnosti vyhnout se pádu do náruče Spojených států jako jejich spojenec. Odtud plyne ona ruská přednostní volba nepřímých prostředků: raději diskrétně stavět Evropu a Čínu proti Washingtonu a sám zůstávat v zákulisí, než se pouštět do marných veřejných výzev k „multipolaritě“.28) Rusko musí zatím konstruovat „strategickou unii s Eurasií a přenechat nebezpečnější úlohu konkurenta Spojených států silnějším zemím..." Z těchto důvodů kremelští stratégové aktualizovali koncepci permanentní skryté války a obnovili válku proti demokratickému světu:

Celý současný boj kágébáckého Kremlu proti našemu demokratickému Západu za „národní zájmy Ruska“ nemůže být jiný než skrytý: "Rusko se musí zdržet otevřeného boje a čelit západnímu ‚agresorovi‘ (sem si dosaïme kohokoliv a cokoliv, včetně každého z nás!!!) TAK, ABY NEZAHLÉDL JEHO RUKU ZA PŘEKÁŽKAMI, NA NĚŽ NARÁŽÍ." Mnohé formy podvratné finanční, průmyslové, obchodní, ideologické, informační a psychologické války mají vysloveně civilní charakter. Jsou hluboko pod prahem, doposud označeným jako válka. Rozhraní mezi mírem a válkou, zejména tou občanskou, je stále méně zřetelné... Na konci války však zůstanou jen vítězové a poražení! TOTALITNÍ RUSKO SE DNES ORIENTUJE NA POLITIKU PERMANENTNÍ CELOSVĚTOVÉ SKRYTÉ VÁLKY PROTI ZÁPADU A STŘEŽÍ SE PŘEDČASNÉHO ODHALENÍ, JEŽ BY VYPROVOKOVALO SPOLEČNOU ORGANISOVANOU REAKCI NAPADENÝCH A JEJICH EKONOMICKÉ ČI JINÉ SANKCE. Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011060061
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070102
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100403

Nejdůležitější necenzurované informace k osobám nejvyšších představitelů "nového demokratického Ruska" pak najdeme zde:

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO: MRÁZ PŘICHÁZÍ Z KREMLU
A) http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2001/nn01_2001/obsah/06.htm
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012100133
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090070

Podplukovník Putin má výborné vzdělání a zejména mimořádnou praxi, kterou získal jako analytik KGB. Málokterý politik se může pochlubit politologickými znalostmi, kterými tento "bývalý" vysoký důstojník KGB disponuje. Jeho doktorská práce „Stratěgičeskoje planirovanie vosproizvodsta miněralnosyrjevoj bazy regiona v uslovijach formirovanija rynočnych otnošenij“ ukazuje jeho mimořádnou orientaci v klíčové geopolitické oblasti. A vůbec nezáleží na tom, zda jeho práce je plagiát, jak dokazuje Clifford Gaddy, či nikoliv. Nejpodstatnější a pro světovou svobodu a demokracii nejhrozivější je skutečnost, že se Putin dokonale poučil o prvořadém významu problematiky využití surovin a potravin - a jejich uměle vyvolávaného nedostatku dle strategických potřeb Kremlu - v dlouhodobém boji o světovou nadvládu!!! Jedním z prvních počinů Kremlu pod vedením pplk. KGB Putina bylo například skoupení veškerých zásob uranové rudy na světovém trhu za tehdy velice nízkou cenu, která později následkem této operace - a uměle vyvolaného nedostatku - samozřejmě podstatně stoupla! Pak následovaly další podobné operace, a to včetně skupování potravin a vyvolávání jejich nedostatku, prudkého zdražování a vnitropolitické destabilizace v zájmových zemích, jejichž režimy stály Kremlu v cestě!!! Nejlépe to bylo možno sledovat v severní Africe na jaře 2011, ve Španělsku, na Islandu, ale i mnohde jinde... Podrobnosti k těmto ruským podvratným operacím pak najdeme zde:

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO: SÉRIE ARABSKÝCH STÁTNÍCH PŘEVRATŮ JDE PROTI USA, ČÍNĚ A JIM NAKLONĚNÝM VLÁDÁM!!! NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ VZNIKÁ NOVÝ POMĚR SIL
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011030110

Není tajemstvím, jaké cíle sleduje kremelská politika vůči Západu. Rusko, jako monopolní dodavatel plynu pro Evropu, chce využít tuto výhodu k politickému nátlaku a vydírání. Ke konečnému úspěchu = k pohlcení Evropy Ruskem - potřebuje Kreml nejužší možnou spolupráci s ultra totalitní komunistickou Čínou, co nejvíce rozdrobenou a rozhádanou Evropu, její uměle vyvolanou roztržku s USA a izolaci USA na americkém kontinentě. Proto intrikuje ze všech sil nejenom proti osvědčenému transatlantickému spojenectví Evropy s USA, které v nedávné minulosti dokázalo ubránit Evropu před Sovětským svazem a všemi jeho totalitními vazaly, ale i proti vnitroevropské sjednocující Lisabonské smlouvě a společné evropské měně EURO. To se jí do značné míry daří, protože dokonale využívá všech jejich nesčetných slabin. Kreml usiluje veškerými prostředky zabránit demokratickému Západu v diverzifikaci zdrojů - zejména se snaží nátlakem svých "protijaderných aktivistů" a ve všech svých západních masmédiích zveličováním rizik odstavit nebo omezit na minimum jadernou energetiku Západu, která činí demokratický Západ energeticky nezávislý na totalitní Moskvě - pokouší se získat a ovládnout západní distribuční a skladové kapacity a posílit na maximum svojí kontrolu mezinárodního obchodu s plynem.

Ruská politika se od nepaměti vyznačuje bezpříkladnou asiatskou lstivostí, na kterou civilizace Západu není připravena a rozvážným dlouhodobým strategickým přístupem. Evropané se nechávají Kremlem neuvěřitelně lacino a lehkověrně přesvědčit o potřebě „bránit evropskou civilizaci“ proti „islámskému extremismu“ a „terorismu“, za nimiž ovšem stojí vždycky Moskva. Politici Západu zapomínají až příliš rychle na to, že Putin je zkušený důstojník KGB a že jednou z taktik, kterou KGB vštěpuje svým důstojníkům, je umění projevovat před představiteli opačné strany ty názory, které nejraději slyší. Putinova rétorika nevyjevuje o jeho osobnosti nic než obal. SLOVO PRO NĚJ NEVYJADŘUJE MYŠLENKY NEBO CITY, ALE JE ČISTĚ JEN NÁSTROJEM MANIPULACE DRUHÝCH = CO SLOVO, TO LEŽ!!! Tak se vysvětluje jeden z putinovských paradoxů, který šokuje západní pozorovatele - totiž jeho schopnost říci jeden den jednu věc a za pár dní její naprostý opak.11) Rusko a jeho představitele, a je to kdokoliv, je třeba soudit ne podle jejich slov, a jsou jakákoliv, ale pouze a jedině podle jejich činů, které jsou vůči svobodnému světu vždy podvratné a nepřátelské! Bohužel pro budoucnost svobody a demokracie našeho Západu, strategie a postup Kremlu proti USA a Evropě připomíná simultánku šachového velmistra proti houfu nepozorných a uměle rozhádaných amatérů...
INVENTURA VŠECH DŮVODŮ
PROČ VELEŘÍŠE ZLA RUSKO
MUSÍ POD TLAKEM ČÍNY
A PO TAJNÉ DOHODĚ S NÍ
O VZÁJEMNĚ VÝHODNÉM
PŘEROZDĚLENÍ SIBIŘE
ZOTROČIT CELÝ NÁŠ ZÁPAD:


ROZLOŽIT A POHLTIT ZÁPAD
JE PRO DŽINGISCHÁNOVO
BARBARSKÉ ASIATSKÉ RUSKO
MNOHONÁSOBNĚ SNAZŠÍ,
NEŽ SE VLASTNÍM ÚSILÍM
VYPRACOVAT NA JEHO ÚROVEŇ
DOHNAT HO A PŘEDEHNAT
A ČÍNĚ SE ÚSPĚŠNĚ UBRÁNIT!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301Stepní filosofie barbarské mongolsko-ruské nájezdnické Říše Zla dnes zní:

"Nedokážeme-li své největší soupeře v regulérní soutěži dohnat a předehnat, jako jsme to nedokázali nikdy,
protože všichni jsou oproti nám mnohem civilizovanější, vzdělanější, pracovitější, podnikavější a schopnější
- a oni nám stále stojí v cestě na našem nanejvýš spravedlivém a oprávněném tažení za naší světovládou -
pak je musíme zevnitř nebo zvenčí úplně zničit a zotročit, aby nás neprovokovali svým vydřeným bohatstvím
a nemohli se vůči nám považovat za civilizovanější, vzdělanější, pracovitější, podnikavější a schopnější,
ale musí, jako bezprávný tažný dobytek, jenom otročit, abychom mohli právem lstivějšího ovládnout svět!
"
Kdo nevěří, důkazy jsou k disposici zde:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010102001
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010121109
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070115
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301
E) http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru

Radikální marx-leninská levice zmizela, což je znamením, že v zásadě dosáhla svých cílů, nakolik byly dosažitelné. I když se to obecně nepřipouští, vidíme kolem sebe vítězství Revoluce. Nevyvratitelné důkazy jsou zde: http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/piere/piere.htm. Abychom mohli pochopit v plném rozsahu a hloubce tragickou situaci, ve které se všichni nacházíme a skutečné hrozby, kterým zatím nevědomky a zcela nepřipraveni čelíme, musíme na prvním místě znát před námi utajované a dobře masmediálně zamaskované základy, na kterých stojí vítězství světové Revoluce, v jejímž světě dnes všichni "šastně" žijeme, jenž vidíme všude kolem sebe - když ti bystřejší už její vítězství pociují i sami na sobě. Všechny nejdůležitější principy této Revoluce - ke kterým se dnes vládnoucí vítězové už veřejně nikdy a nikde nehlásí, aby nás předčasně nevyplašili - JE PRÁVĚ PROTO DNES TŘEBA VLÁDNOUCÍM MOCNÝM A VLIVNÝM NEUSTÁLE PŘIPOMÍNAT JAKO JEJICH VLASTNÍ NEJVYŠŠÍ VÍTĚZNÉ PRINCIPY, KTERÉ JE DOSTALY NAD JIMI ZOTROČENOU A OBELHANOU LIDSKOU SPOLEČNOST AŽ TAM, KDE DNES JSOU, PROTOŽE PRÁVĚ VE JMÉNU TĚCHTO "SVATÝCH" HODNOT JEJICH SVĚTOVÁ REVOLUCE ZVÍTĚZILA, ABY JE V MÍŘE CO NEJVYŠŠÍ PŘINESLA CELÉMU LIDSTVU:

"Našim úkolem je strašná, úplná, neúprosná destrukce celosvětové úrovně." Ruský revolucionář a ideolog vítězné světové Revoluce Sergej Nečajev...

Další z otců zakladatelů ruské a světové Revoluce Michail Alexandrovič Bakunin - častý návštěvník nejvyššího teoretika této světové Revoluce Karla Marxe v Londýně, když o jeho nejtěsnějších vazbách na satanismus se dozvíme zde: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092003, ve svých dílech veřejně hlásal:

"Uvést do pohybu destruktivní síly je jediný vznešený cíl racionálního člověka." Položme si v této souvislosti otázku, je-li naše dnešní doba už dostatečně racionální - už pouze "vědecky" racionální - a bylo-li tedy již cíle světové destrukce všeho věčného vyššího = duchovního a mravního = tedy z hlediska cílů Revoluce destrukce všeho NEracionálního - konečně dosaženo a všechno to "neracionální" ohněm a mečem dočasně vymýceno... Podíváme-li se dnes kolem sebe i na sebe - a není zapotřebí se dívat pozorně, stačí se podívat poctivě - Michail Alexandrovič Bakunin by mohl být se svým dílem nanejvýš spokojen!

Poprvé v lidské historii tak v rozhodujícím střetu zvítězila nižší materialistická racionální logika nad vyšší duchovní inspirativní a intuitivní logikou, nižší materialistická bezduchá věda nad vyšší duchovní vědou, jejíž je materialistická věda pouze nižší součástí....

"Revolucionář je člověk určený k likvidaci. Nemá zájmy, práci, city, vztahy ani majetek, dokonce ani jméno. Revoluce - jeho jediná a výhradní myšlenka, jediný zájem, jediná vášeň, všechno pohlcuje. Dýka, jed, oprátka: revoluce vše posvěcuje." ... pokračuje ruský revolucionář a ideolog vítězné světové Revoluce Sergej Nečajev, který se stal vzorem pro slavné, ale bohužel v čas nepochopené = dodnes nepochopené, varující dílo Fjodora Michajloviče Dostojevského BĚSI... Stačilo toto dílo plně až do konečných důsledků pochopit - místo toho nám je vládnoucí racionální intelektuálové ve školách a masmédiích dokonale myšlenkově, duchovně a mravně vykastrovali a interpretují nám toto nejnaléhavější varování poslední hodiny jako "jedno z významných děl ruské literatury 19. století" - a naše minulost i současnost mohla vypadat úplně jinak. Desítky milionů lidí, kteří tehdy ani dnes z varování Dostojevského vůbec nic nepochopili, nemuseli později úplně zbytečně zemřít. O totéž se o 50 let později pokusil George Orwell se svým krajně varujícím dílem "1984" - které už nelze ani při vynaložení maximálního racionálního úsilí nepochopit v celé jeho hrůznosti - ale jak se zdá, rovněž úplně zbytečně. Lidstvo je i v tomto případě opět dětinsky nezodpovědné a nepoučitelné. Rozdíl je pouze v tom, že v tomto případě dalších - zcela zákonitých - projevů vítězství této "přísně racionální a pouze vědecké" světové Revoluce, zemřou zbytečně ne desítky milionů lidí, jako v případě prvního vítězství světové Revoluce, ale stovky milionů lidí. Bezpochyby "z nanejvýš racionálních společenských důvodů", jak jsme to už mnohokrát od nich zažili a bez odporu přijali... To vše pouze proto, že občané západní civilizace, díky "svým" prodejným politikům a jejich novinářům a své vlastní intelektuální a mravní nemohoucnosti, z Orwellova varování opět nic nepochopí v čas a pak už se budou jenom nechápavě divit, tak jako se divili vždycky... Kdo ještě ani dnes nepozná Dobro od Zla a neklade nastupujícímu Zlu žádný odpor, ten nemá právo se po jeho vítězství opět něčemu divit!

Vrame se k základům, k těm skutečným základům, o kterých před námi všechna masmédia vítězů světové Revoluce po generace hluboce mlčí a na kterých stojí po vítězství jejich světové Revoluce celá naše dnešní civilizace. Všechny zde už vyjmenované zásadní satanské "racionální pravdy" ZMNOHONÁSOBIL a dovedl je k nejvyšší možné racionální satanské dokonalosti - a mírou více než vrchovatou je v praxi naplnil - jejich pokračovatel a první vůdce jejich vítězné světové Revoluce - a zakladatel našeho dnešního odlidštěného "racionálního" světa materialismu, voleb, které o ničem nerozhodují, úřední represí vynucené zcela fiktivní vnější rovnosti vnitřně přirozeně hluboce nerovných, kdy volební hlas největšího hlupáka naší planety má ve volbách naprosto stejnou váhu, jako hlas největšího mudrce, světa ubohého a čím dál ubožejšího konzumu, konzumu bez ducha a mravnosti - Vladimír Iljíč Lenin, ke kterému se dnes jeho oddaní pokračovatelé v Kremlu, komunistické Číně, Bruselu a Washingtonu ve svých masmédiích dočasně příliš hlasitě na veřejnosti nehlásí. O to víc pro Revoluci - ale vždy proti nám, jako svobodným, přirozeně duchovním a mravním bytostem - neustále pracují. Kdo nevěří, všechny důkazy jsou k disposici zde:
A) "NÁŠ" BRUSEL: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010011301
B) WASHINGTON: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112601
C) JEJICH MOSKVA: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092102
D) JEJICH PEKING: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121501

Tím spíše a naléhavěji je nutné revoluční dílo jejich nejvyšších "svatých ikon" - antikrista Karla Marxe a jeho celosvětově více než úspěšného pokračovatele Vladimíra Iljíče Lenina - protože v jejich světě - dnes pod vedením jejich přímých pokračovatelů, kteří nikdy ani na okamžik tyto nejvyšší satanské "racionální vědecké" principy nezradili a proto zůstali, bez ohledu na rozsah svých zločinů proti lidem, vždy beztrestní - všichni v naprostém duchovním a mravním otupění spokojeně žijeme - NEUSTÁLE S NEJVYŠŠÍ NALÉHAVOSTÍ PŘIPOMÍNAT, PROTOŽE POKUD TOTO JEJICH VÍTĚZSTVÍ NEJVYŠŠÍHO ZLA A NEJČISTŠÍ KRYSTALICKÉ NENÁVISTI KE SVOBODNÉ LIDSKÉ BYTOSTI STÁLE JEŠTĚ NENÍ VÍTĚZSTVÍM SATANISMU, CO BY TEDY TÍMTO VÍTĚZSTVÍM SATANISMU MOHLO JEŠTĚ BÝT, KDYŽ NE PRÁVĚ TOHLE!!! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070097
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005041903
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112401
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012003

Koho zajímá, jak se na naší poměrně už civilizované a dále se civilizující planetě mohlo tak náhle objevit něco natolik nelidsky zrůdného, jako vysloveně satanský marx-leninismus a jeho následovník, národní socialismus, veškeré potřebné informace nalezne zde:

ZÁKLADY DUCHOVNÍ A MRAVNÍ POLITOLOGIE: PÁD VYŠŠÍCH DUCHŮ TEMNOTY, KTEŘÍ SE PO DALŠÍ PROHRANÉ VÁLCE VE VYŠŠÍ DIMENZI INKARNUJÍ OD DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ NA NAŠI ZEMI, KDE NÁS DÍKY SVÉMU DOČASNĚ VYŠŠÍMU INTELEKTU ÚSPĚŠNĚ OBELHALI SVOU ZOTROČUJÍCÍ IDEOLOGIÍ MATERIALISMU, TÍM ZOTROČILI NÁS I CELOU NAŠI PLANETU A PROTI NIMŽ DNES O ZÍSKÁNÍ SKUTEČNÉ LIDSKÉ SVOBODY SAMI BOJUJEME! PRO NÁS ZATÍM NEVIDITELNÉ - ALE PŘESTO ROZHODUJÍCÍ - DUCHOVNÍ POZADÍ NAŠEHO VIDITELNÉHO SVĚTA, KTERÉ BYCHOM MĚLI POZNAT A POCHOPIT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010061216


Antonio Rosmini Serbati

CO ŘEKL O ZLU KOMUNISMU
A VŠECH TYPŮ SOCIALISMU
S PŘEDSTIHEM 70-ti LET...!!!

LIDSKÁ SVOBODA,
ÚHLAVNÍ NEPŘÍTEL!!!

ZBOHATNUTÍ ČLOVĚKA
= LIDSKÁ NEZÁVISLOST
NA STÁTNÍM SYSTÉMU!!!

ZBÍDAČENÍ ČLOVĚKA
= OTROCKÁ ZÁVISLOST
NA STÁTNÍM SYSTÉMU!!!

KOMUNISMUS
A SOCIALISMUS

VČERA-DNES-ZÍTRA
V RUSKU, V ČÍNĚ,
V EVROPSKÉ UNII...
= ZOTROČENÍ
ČLOVĚKA STÁTEM
SKRZE JEHO
ZBÍDAČENÍ STÁTEM!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005050502

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100063

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011041902

aneb náš totalitní 25. únor 1948,
pak okupační 21. srpen 1968,
podvodný 17. listopad 1989,
dnešní plíživá sovětizace Evropy,
v jasnozřivé prorocké předpovědi
zatajeného italského filozofa!!!


Motto:

DÍKY EXPLOZIVNÍMU ROZVOJI TECHNIKY A MNOHONÁSOBNÉ INTENZIFIKACI PRÁCE DNES UŽIVÍ 4% LIDSTVA CELOU PLANETU!!! MĚLI BYCHOM DNES PRACOVAT MAXIMÁLNĚ 1 HODINU DENNĚ, ANEBO JEDEN DEN V TÝDNU. PŘESTO VŠICHNI PRACUJEME DÉLE NEŽ PŘED 100 LETY - KDYŽ TEHDY ŽENY STŘEDNÍ TŘÍDY VŮBEC NEMUSELY CHODIT DO ZAMĚSTNÁNÍ, PROTOŽE JEJICH MANŽEL JE UŽIVIL, ABY SE MOHLY PLNĚ VĚNOVAT RODINĚ A ŘÁDNÉ VÝCHOVĚ SVÝCH DĚTÍ - A PŘESTO ŽIJEME VE SVÉM PRŮMĚRU NA VELICE PODOBNÉ HMOTNÉ ÚROVNI, KDYŽ POUZE TY NEJBOHATŠÍ ŽENY DNES NEMUSÍ CHODIT DO PRÁCE, ABY UŽIVILY SVOJI RODINU... A TENHLE PÁD A ODLIDŠUJÍCÍ ZOTROČENÍ NÁM "NAŠI" PROLHANÍ POLITICI, NOVINÁŘI A JIMI DOKONALE ZMANIPULOVANÍ A MANIPULUJÍCÍ UČITELÉ A RODIČE VYDÁVAJÍ ZA LIDSKÝ POKROK!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100063
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011041902


70 let před nástupem komunismu k moci v Rusku (1917) rozebírá italský filozof a kněz Antonio Rosmini Serbati (*1797 - †1855) eventuální budoucí fungování komunistických a socialistických zřízení. Vycházel z analýzy tehdejšího učení utopistických filozofů. Ve studii A. Serbatiho jde o prorocké myšlenky, z nichž se bohužel snad všechny doslova a do písmene naplnily a dodnes nebyly předstiženy.

Tato zcela vyjimečná analytická studie dokazuje, že komunistické ideje mohou být na první pohled sice velice líbivé a lákavé, ale že jsou ve své podstatě člověku hluboce nepřátelské a proto přinášejí pouze rozklad všeho vyššího a nakonec nevyhnutelný rozvrat a totální zkázu člověka jako svobodné a zodpovědné duchovní a mravní bytosti, obdařené individuálním svědomím i celé lidské společnosti, hodné toho jména.

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY TOHOTO PROROCKÉHO VAROVÁNÍ, KTERÉ NEBYLO ZNAČNOU ČÁSTÍ LIDSTVA DODNES VYSLYŠENO:

KAŽDÉ OPAČNÉ SMÝŠLENÍ
BUDE POTLAČENO SILOU

Všichni sociální reformátoři minulosti, současnosti i budoucnosti, samozvaní a nikým nezvaní inženýři cizích lidských duší, pohlížejí na ubohou svobodu člověka, už tak dost okleštěnou, jako na svého úhlavního nepřítele, ba dokonce jako na HLAVNÍ PŘEKÁŽKU, která se staví do cesty realizaci jejich "lidumilných záměrů". Reformátoři pronásledují všechny formy lidské svobody! Začínají od zákazu rozlišování přirozeného dobra a přirozeného zla, zákazem jejich principiálního hodnocení, protože co je dobro a co je zlo, to stanovuje pro každý okamžik, pro každou situaci a pro každého člověka zvl᚝ pouze tato lidumilná "vláda nejvyššího dobra". Vyvazují člověka z jakékoli povinnosti a odpovědnosti za své jednání a rovněž po něm nic nepožadují (kromě bezvýhradného souhlasu se svým zotročením). Od této své nové společnosti si slibují naprostý obrat k dobrému.

Všemohoucího Boha - který dává lidem na jejich nekonečné cestě k božské dokonalosti, cestou neustálých znovuzrození a plným uplatněním karmického zákona činů a spravedlivé odplaty za ně, svobodu k dobrému i zlému - socialisté nahradili "všemohoucím" státem, který bere lidem každou svobodu, k dobrému i zlému, pouze nařizuje všem lidem konat "dobro", a to vždy podle aktuálních hodnotových definic a potřeb "všemohoucího" totalitního státu "nejvyššího dobra"...

Aby socialistický stát zcela vyřadil či na minimum potlačil nižší Já každého člověka - které od sebe lidi vzájemně odlišuje a svojí orientací sama na sebe lidi rozděluje - pasoval sám sebe na skutečné Vyšší Já, které je jinak stejné podstaty s Bohem a bylo až do této chvíle vyhrazeno pouze Bohu a z této pozice samozvaného lidského "Boha" se socialistický stát jal bojovat ohněm a mečem proti každému sebemenšímu projevu lidské osobitosti, ve snaze tímto způsobem vymýtit lidské sobectví, zdroj lidského bohatství i lidské bídy, které je však nutné překonat ne VNĚJŠÍM terorem totalitního socialistického státu, ale právě naopak, vlastním VNITŘNÍM úsilím každého jednotlivce zvl᚝, úsilím zevnitř, z hlubin své nesmrtelné lidské duše. Pro srovnání základní téze všech socialistů:

Nejlepší uspořádání společnosti je takové, v němž jsou jednotliví lidé zcela zbavení svých svobod, které plně přecházejí na vládu, jejíž jedinou povinností je, aby těchto svobod používala za účelem obšastnění všech obyvatel, kteří však jsou zbaveni jakékoli svobody; tato povinnost ale není nikým kontrolována a její nedodržování není nijak sankcionováno, protože by nás to nutně uvedlo zpět do doby, kdy panoval útlak a vládlo násilí.

Zdravý rozum musí kategoricky odmítnout takovou koncepci, nebo už tato základní téze všech socialistů a komunistů v sobě obsahuje zásadní protimluv a tedy lež a je proto pro logicky myslícího člověka zcela nepřijatelná. Kolik těch logicky myslících na naší planetě stále ještě schází, však vidíme všude kolem sebe...

Svoboda – úhlavní nepřítel

(Komunistické a socialistické) uspořádání světa nutně vyžaduje pošlapání svobody myšlení a svobody svědomí. V komunistickém světě nemůže mít svoboda myšlení místo, protože všichni budou v tomto světě "nejvyššího dobra" povinně zajedno s těmi, kteří jim vládnou jako ti samozvaně "nejlepší z nejlepších", které ovšem nikdo nezvolil. Je jasné, že každé opačné smýšlení, každý ohlas lidského svědomí, každý nesouhlas, jakýkoli projev náboženské víry by se podle těchto samozvaných "nejlepších z nejlepších" socialistických vůdců lidstva stavěl proti uskutečnění onoho velkolepého plánu v „novém pozemském ráji“, kde povolen bude pouze naprostý a bezvýhradný souhlas s tímto uspořádáním, které nám držitelé moci označí za to nejdokonalejší z nejdokonalejších. Kdo by snad nesouhlasil s tím, co je podle názoru vůdců "pro lidskou společnost to nejdokonalejší z nejdokonalejších", nevyhnutelně by pak na scénu musel vstoupit útlak a přísnost.

VLÁDY SOCIALISTICKÝCH A KOMUNISTICKÝCH REŽIMŮ BUDOU VYBAVENY BEZBŘEHOU MOCÍ, JAKOU LIDSTVO DOSUD NEPOZNALO

Hlavním úkolem vlád bude „zaopatřit každého obyvatele planety Země“ - ne ovšem podle představ obyvatel planety Země, ale podle představ vlád které ví nejlépe, jako ti nejlepší z nejlepších, po čem obyvatelé Země nejvíc touží. To ale na prvním místě vyžaduje nově rozdělit veškeré bohatství země. Tato nová vláda, která by nás měla ve všem zabezpečit, podle svých představ samozřejmě, tak musí být vybavena pravomocemi nesrovnatelně většími, než kterákoli předchozí vláda v dějinách lidstva. Nesmíte ale ani pomyslet na to, že tato osvícená vláda by mohla uvedených absolutních pravomocí někdy zneužít! Viz například:

Nepřekonatelný dokument ze sovětských archivů - který v "našich" dnešních "svobodných a nezávislých" rusko-českých soukromých i "veřejnoprávních" TV, nacházejících se už desetiletí pod kontrolou nejspolehlivějších vlastizrádných kádrů populárního ruského totalitního tandemu nejvyšší satanské Pravdy a Lásky KGB-GRU, nikdy neuvidíme - film SOVIET STORY: RUSKÝ KOMUNISMUS=NĚMECKÝ NACISMUS!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112401


KOMUNISTICKÉ VLÁDY NEBUDOU REGULOVÁNY ANI SPRAVEDLNOSTÍ, ANI MRAVNÍMI ZÁSADAMI

Každá socialistická a komunistická vláda bude vybavena absolutní mocí nad všemi věcmi i osobami. To znamená, že osobní vlastnictví naprosto pomine, nebo výhradním vlastníkem všeho bude jen a jen sama vláda. V zásadě se jedná o ustavení nesmírně mocné a nepředstavitelně bohaté vlády a proti této vládě pak stojí každý člověk této planety úplně sám. Tato vláda nebude regulována tím, co dnes nazýváme spravedlností, ani mravními zásadami, nebude uznávat náboženství, právo na osobní vlastnictví, práva jednotlivce ani občanské a mezinárodní právo. Bude se řídit ve svých rozhodnutích pouze okamžitými "nejvyššími zájmy lidské společnosti a člověka", tak jak ona je právě chápe. Pokud by se snad našel někdo, kdo by "nejvyšší zájmy lidské společnosti a člověka" chápal v daný okamžik jinak, než jak je zrovna chápe tato absolutistická vláda a dal svoje odlišné mínění neopatrně najevo, s velice zlou by se potázal...

NEBUDOU EXISTOVAT ŽÁDNÁ SVOBODNÁ SDRUŽENÍ

Jaký důvod by měli mít lidé k tomu, aby se svobodně sdružovali, když už nebudou mít žádné rozdílné zájmy, než společně a jednotně sloužit vládě "nejvyššího dobra", žádné starosti a ANI ŽÁDNÝ VLIV NA VĚCI VEŘEJNÉ, protože úplně o všechno bude pečovat všemocná vláda "nejvyššího dobra"? Naši pozornost si zaslouží především to, že sama povaha těchto reformních systémů "nejvyššího dobra", o nichž právě hovoříme, spočívá v jediném a prostém sdružení celého lidského rodu v jednotu, která bude nevyhnutelně nepřátelské vůči každému jinému svobodnému lidskému sdružení, které by se mělo od vládnoucího systému "nejvyššího dobra" sebeméně odlišovat. Tato nová jednotná společnost absorbuje všechna možná sdružení a nikdo a nic se od této nejvyšší jednoty "nejvyššího dobra" nebude smět odlišovat.

Máme-li to vyjádřit přesněji, tato nová společnost "nejvyššího dobra" prostě vylučuje, že by mohlo vzniknout nějaké lidské sdružení, které by nebylo ustavováno, řízeno a kontrolováno onou všemocnou a všekontrolující vládou "nejvyššího dobra". Pokud je něco uznáno "nejvyšším dobrem", pak vše, co se od něho odlišuje, může být už pouze větším či menším Zlem! Proto každé jiné nekontrolované lidské sdružení by znamenalo ohrožení jednoty systému "nejvyššího dobra" této nové společnosti, společenskou pluralitu a tím návrat ke starému světu individuálních lidských svobod a práv, který je nutno překonat.

Socialistická a komunistická společnost bude proto nepřátelská vůči každému svobodnému lidskému sdružení a je z těchto důvodů naprosto vyloučeno, že by mohlo vzniknout nějaké lidské sdružení, které by nebylo ustavováno, řízeno a kontrolováno onou všemocnou a vše kontrolující vládou. Každé vládou nekontrolované a neřízené sdružení by nutně znamenalo projev odlišnosti od "vlády nejvyšší dokonalosti" a tím ohrožení celého jejich systému nerozlišitelné jednoty, stojícího a padajícího na jednomyslnosti, ve které jakákoliv odlišnost od "nejvyšší státní dokonalosti" nesmí mít místo, protože vedle naprosto dokonalého může vzniknout jenom něco méně dokonalé, které by to nejdokonalejší mohlo v jeho snahách svojí existencí a působením jedině poškodit. Proto cokoliv odlišného, a tedy podle názoru vládnoucí absolutistické socialistické moci méně dokonalého, musí být "ve jménu ochrany celého lidstva a jeho nejvyššího štěstí" totálně a bez slitování zničeno.

V SOCIALISMU NEMŮŽE DOCHÁZET K ROZVOJI

Místo toho, aby (komunisté) spravedlivě rozdělili bohatství země, chtějí ho ve skutečnosti bezbřehým způsobem akumulovat ve svých vlastních rukou. Místo tak žádoucího ohraničení pravomocí vlád a posílení pravomocí lidí chtějí socialisté vytvořit naprosto nekontrolovatelnou a neodvolatelnou vševládu: Co je nejlepší z nejlepších, to není nutno kontrolovat a už pouhé pomyšlení na odvolání těch nejlepších z nejlepších je hrdelním zločinem proti celému lidstvu, který je nutno okamžitě a bez slitování potrestat! Nechtějí také žádnou spravedlivou konkurenci, protože všechno bude muset být pod diktátem zmíněné vševlády a povinné jednoty, ve které na jakoukoliv odlišnost, třeba jen v pouhém hospodářském výkonu, kdy ten lepší v soutěži zvítězí a horší je poražen, není místo. To ale nevyhnutelně znamená, že v systémech našich socialistických a komunistických utopistů nemůže docházet k pravému rozvoji průmyslu, zemědělství, obchodu, věd a umění. Nové uspořádání světa lidem odebere právo na jakoukoliv názorovou a dokonci i myšlenkovou odlišnost a tím lidem odebere jakékoli podněty (co je stejné, to k ničemu nepodněcuje), otupí jejich svobodnou vůli, kterou nebude možno svobodně a bez nebezpečí projevit a zcela pohřbí spontánní tvořivost populace, protože být tvůrčí znamená být odlišný. Nový společenský systém rozhodně nebude produkovat velké myslitele, překonávající svými novými myšlenkami staré myšlenky státní, objevitele, protože objev nového nutně znamená zpochybnění a zánik starého, což zpochybňuje nezpochybnitelnou státní doktrínu vlády nejvyšší dokonalosti, nebude v lidech probouzet touhu po hrdinství, protože tohle všechno znamená životu nebezpečný projev odlišnosti, odchylku od státem definovaného normálu, tedy projev nenormálnosti a proto strach všem svobodným tvůrčím duchům zastřihne křídla, čímž je zcela umrtví, znemožní jakékoli odvážné hledačství, znemožní velkodušnost, heroismus.

V SOCIALISMU PŘEVLÁDNE MONOTÓNOST, PROSTŘEDNOST, NUDA, NEKVALITNÍ VÝROBA A BÍDA

Ty nejvznešenější sklony lidského nitra, především ty, které se týkají náboženství a naděje na věčnou odměnu, mají být vládnoucí prostředností bezohledně potlačovány a nemilosrdně vymýceny, protože se od vládnoucí prostřednosti svou životní moudrostí, duchovní a mravní velikostí odlišují a tím zpochybňují oprávnění vládnoucí prostřednosti vládnout. Mýlí se ten, kdo by očekával, že lidský život v socialistických společenských systémech bude radostnější a šastnější. Nebude totiž možné, aby se podobně smýšlející lidé vzájemně sdružovali ve svobodě, nebo právě tím by se svojí jinou lidskou kvalitou odlišovali od vládnoucí totality jednomyslné průměrnosti a proto budou obráni o veškerá svá základní práva. Jako první musí být zničena všechna vzájemně se odlišující masmédia a politické strany, schopné sdružovat názorově příbuzné lidi! Všude bude panovat jen šedá prostřednost, nudná monotónnost a mrtvolná zahnívající jednota. S lidmi se bude zacházet jako s kusem neživého dřeva či železa.

Svoboda používat vlastní přirozené schopnosti k tomu, co člověk považuje za prospěšnější pro sebe, je zadušena všemi aktivitami nového typu vlády, která chce dělat všechno sama, která nedovoluje jednotlivému člověku nic jiného, než aby konal to, co mu ona sama předepisuje a ukládá, která po člověku chce výhradně slepou a hloupě bezvýhradnou poslušnost. Nesmíme se divit, že jednotlivec je v zásadě ničím, když vláda sama chce být naprosto vším.

Měli bychom se však podivovat tomu, že tito filozofové, kteří chtějí nejprve kompletně zlikvidovat současnou společnost a od základů až po střechu vybudovat onu novou, si neuvědomují, že jakmile by byla lidská bytost redukována na strojový mechanismus, nevycházely by z ní žádné tvůrčí impulsy, a proto by musel ustat svobodný rozvoj lidských schopností, přestal by jakýkoli pokrok, v takto uspořádané a řízené společnosti by začali scházet velcí vynálezci, odvážní podnikatelé, neúnavní pracovníci, taková společnost by se posouvala dějinami podobně jako stádo ovcí, v němž by panovala prostřednost, monotónnost, nuda, čemuž by se nevyhnutelně přidala nedostatečná produkce, nekvalitní výroba a bída, která by nepostihovala pouze blažené "osvícené" vladaře, mající k dispozici veškeré bohatství Země i její zotročené obyvatele.

SVOBODNÉ VOLBY NEBUDOU EXISTOVAT

Jedinec nebude víc než součást ozubeného kola, nýtek či šroubek ve velkolepém společenském stroji, který vynalezli tito inženýři a konstruktéři nového světa. Běda, kdyby se taková součástka začala hýbat tak, jak by si sama přála! Nové společenské systémy rozhodně nepovedou k nárůstu svobody jedince či společnosti, právě naopak!

Co se pak stane s občanskými a politickými právy? To můžete celkem snadno vyvodit z jejich učení.

V tomto novém zákonodárství pro individuální občanské svobody, projevující se nesouhlasem, nezbývá místo, protože jak svobody jednotlivce, tak občanská a politická práva mizí v propasti, jíž je nekontrolovaná moc nové vševlády "nejvyššího dobra", se kterou je možné pouze ve všem souhlasit, protože se nazývá vládou "nejvyššího dobra celého Lidstva". Kdo by s něčím nesouhlasil, nesouhlasil by s "nejvyšším dobrem celého Lidstva" a za tento zločin proti "nejvyššímu dobru celého Lidstva" by musel být co nejpřísněji potrestán! Jestliže tato nová vláda se honosí tím, že bude pečovat naprosto o všechno a o všechny, pak i ti nejmoudřejší lidé budou odsouzeni k tomu, aby až do smrti zůstali na úrovni malých žáčků. Je třeba říci zcela jasně, že podle současného zákonodárství není žádný žáček tolik kontrolován a tak důtklivě veden za ruku, jako bude celý lidský rod, včetně těch nejmoudřejších, pod vládou těchto přelaskavých a přestarostlivých učitelů a ochránců průměrnosti. Sami posuïte, jestli občanské a politické svobody mohou v tomto novém systému obstát lépe než svobody jednotlivce. Vladaři nemohou být jiní lidé, nežli ti, kdo jsou nyní v čele zmíněných filozofických proudů. Však se také za budoucí vladaře už dnes směle prohlašují. V jejich knihách se to dá nalézt na celé řadě míst. K čemu tedy v socialismu svobodné volby, když jejich výsledek je znám již dnes? Jak může být řeč o svobodných volbách tam, kde není ani stopa po svobodě odlišovat se od vlády "nejvyššího dobra", kde jsou jednotliví lidé postaveni na roveň výrobního stroje nebo bezduchého živočicha?

Je jasné, že komunismus a socialismus nemohou zcela otevřeně vystoupit na světlo, protože od těchto společenských systémů svět nemůže očekávat žádné svobodné volby nebo čestné svobodné soupeření o politické funkce a proto o těchto věcech socialisté a komunisté před lidmi nemluví. Jestliže ve společenském systému našich utopistů je znemožněna jakákoli svobodná a spravedlivá konkurence v oblasti ekonomie, pak tím spíše bude vyloučena jakákoli svobodná a spravedlivá politická konkurence o místa ve vládě. Jak by mohla existovat svobodná konkurence tam, kde neexistuje ani stín svobodného života společnosti?

V SOCIALISMU JE NEZBYTNÉ ODLOŽIT JAKOUKOLIV TOLERANCI VŮČI NÁBOŽENSTVÍ

Nedomnívejte se, že tito reformátoři chtějí povolit, aby ti, kdo odmítnou zříci se svých mravních a náboženských povinností, by si mohli ponechat své vlastní mínění, jednat v souladu se svým svědomím a uznávat mravnost. To je prostě zakázané! Reformátoři to zcela evidentně dovolit nemohou, nebo pak by jejich systém ztratil svoji absolutní myšlenkovou homogenitu a musel by se nutně zhroutit. Vždy štěstí celého světa spočívá v tom, že bude naprosto přesně uspořádán podle jejich vlastních nauk, když jejich nauky žádnou kritiku nesnesou a proto ji netolerují. Jestliže by si někteří lidé uchovali svou svobodu a smýšleli jiným způsobem a mohli ji ji svobodně projevit, pak by celý podnik reformátorů společnosti nevyhnutelně skončil v troskách.

Dále je třeba říci následující: Jestliže podle nauk utopistů pochází veškeré zlo ze starých nauk ohledně jejich důrazu na mravní povinnosti, svědomí a náboženství, pak ti, kdo by se toho všeho chtěli i nadále držet, budou nevyhnutelně prohlášeni za vlastizrádce, za nepřátele lidstva, které by bylo postaveno před volbu: buï se odřeknout vlastního štěstí, anebo zlikvidovat všechny ty, kdo by se chtěli držet mravních ctností, a tak by se stávali překážkou na cestě pokroku. Jelikož náboženská nauka představuje nejdůležitější část, jakési naplnění, v němž je obsažena mravní sankce, nejvyšší obsah lidského svědomí, není tedy divu, že utopisté považují za nezbytné odložit jakoukoli toleranci vůči náboženství. (Když si přečteme prorocká varování několika málo dostatečně jasnozřivých papežů před Zlem komunismu a socialismu v jejich nemnoha encyklikách, nemůžeme se divit, že například v komunistickém Rusku, ale i mnohde jinde, byli hned po vítězné revoluci všichni kněží a aktivní věřící bezezbytku vyvražděni. Všude jinde, kde socialismus a komunismus rovněž zvítězil, byli ti duchovně a mravně nejvíce nebezpeční na desítky let v nelidských podmínkách uvězněni.) Viz poslední papežské encykliky ještě před tím, než se Moskvě podařilo infiltrovat a na II. vatikánském koncilu plně ovládnout římskokatolickou církev!

Z hlediska Ruska a jeho "užitečných idiotů" to byla na prvním místě v seznamu úhlavních protivníků, stojících v jeho cestě za světovládou, vždy římsko-katolická církev, kterou se podařilo Moskvě - podle proroctví "třetího Říma, když čtvrtý nebude" - po staletém úsilí dokonale infiltrovat a na II. vatikánském koncilu plně ovládnout, i když až řadu let po svém vojenském vítězství ve II. světové válce. Této nenávistné destruktivní kampani Moskvy proti římsko-katolické církvi, snaze ji ovládnout zevnitř a použít ji jako nástroj pro své světovládné plány se nelze divit, když si pozorně přečteme pět nejgeniálnějších a nejjasnozřivějších nadčasových papežských encyklik, naléhavě varujících s mnohaletým předstihem a nesčetnými nevyvratitelnými argumenty před nastupujícím Zlem materialismu - poslední fází každé velké duchovně-mravní civilizace těsně před jejím definitivním zánikem. Právě tohle věděla ateistická anticivilizační Moskva ze všech nejlépe! Papežské encykliky prorocky varují před nevyhnutelnou zkázou celé naší západní židokřesanské civilizace, kterou jsme tak nedostatečně svým vlažným duchovním a mravním nasazením bránili, i když za ni přes tisíce jejich nedostatků nic lepšího na této planetě dodnes nemáme. Je třeba již dnes vědět, že za ni vlastní vinou rovněž nemáme - a ještě mnoho století mít nebudeme - ani přibližně rovnocennou civilizovanou náhradu! Stačí si přečíst:

Vztah církve ke komunismu: DIVINI REDEMPTORIS (Encyklika Pia XI.), 19.3.1937:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005090801

QUADRAGESIMO ANNO Encyklika Pia XI. o uspořádání společnosti, obnově společenského řádu a jeho zdokonalení podle zásad evangelia (1931)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005090802

Papež Pius X. - NOTRE CHARGE APOSTOLIQUE: Proti socialismu, liberalismu a demokracii (25. srpna 1910):
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005090901

Encyklika papeže svatého Pia X. Pascendi Dominici gregis O MODERNISMU (1907):
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005100201

Encyklika papeže Lva XIII. o dělnické otázce RERUM NOVARUM z 15. května 1891
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005090803

SOCIALISTICKÁ SPOLEČNOST BUDE JEDNA VELKÁ VĚZNICE, POVINNÝ KLÁŠTER PRO VŠECHNY

Každá společnost se ustavuje především proto, aby umožnila vzrůst svobody svých členů, protože právě díky společnosti jejich schopnosti nabývají širšího pole, kde se mohou svobodně a užitečně projevovat. Zařiïte to tak, aby lidé v určité společnosti nemohli vykonat nic z toho, co by sami chtěli, a zmíněná společnost se změní ve věznici.

Nový systém by nebyl v zásadě ničím jiným než klášterním způsobem života nařízeným celému lidskému rodu státním zákonem, chybělo by ale náboženství a zbožnost, jednalo by se tedy o monastickou formu života bez příslušného ducha. Kolik se toho namluvilo, když v minulosti někdy došlo k tomu, že nějaký nemoudrý rodič poslal svého syna proti jeho vůli do řeholního konventu nebo svou dceru nechal zavřít do kláštera. Sociální reformátoři však chtějí uložit nejpřísnější klášterní zákony všem lidem, kteří budou žít na Zemi. Nezajímají se přitom vůbec o to, zda lidé k tomu mají, nebo nemají nějaké povolání. Reformátoři se mylně domnívají, že právě tímto způsobem učiní všechny šastnými, přičemž je zároveň zbavují všech útěch a nadějí, které s sebou pravý řeholní život přináší. Právě s touto absurditou se setkáváme v jejich nejvěhlasnějších spisech, zejména pak v dílech Charlese Fouriera.

VŠICHNI BUDOU POVINNĚ ZAJEDNO

Budoucí vladaři totiž musí být zcela věrni novému systému uspořádání společnosti, a musí s ním být proto detailně obeznámeni. V našich občanských společnostech je základním principem vlády spravedlnost a mravnost, což odpovídá zdravé lidské mysli. Z uvedeného důvodu může mít každý člověk určitý podíl na správě veřejných záležitostí. V nové společnosti je tomu ale zcela jinak, nebo tomu všemu rozumějí pouze ti vyvolení, kteří dospěli až tak daleko, že ze svých srdcí a myslí vykořenili přirozené zásady a zasadili tam uměle vykonstruované principy, které jsou s lidskou přirozeností v naprostém rozporu.

Tak to je to jejich nové učení. Ostatně měli jsme už dostatek příležitostí vidět, že nové uspořádání světa nutně vyžaduje pošlapání svobody myšlení a svobody svědomí. V novém světě svoboda myšlení prostě nemůže mít místo, protože všichni budou povinně zajedno. Je jasné, že každé opačné smýšlení, každý ohlas lidského svědomí, jakýkoli projev náboženské víry, především pak křesanské víry, tedy to vše by se stavělo proti uskutečnění onoho velkolepého plánu a v novém pozemském ráji by nevyhnutelně spolu se slíbenými růžemi musely vyrašit také krvavé ostny, protože by na scénu musel vstoupit nenáviděný útlak a tolik odmítaná přísnost. Každopádně bude platit, že ti, kdo nebudou smýšlet stejně jako oni sektáři a dají to jakkoliv najevo, nebudou mít sebemenší možnost aspirovat na místo v oné nové vševládě "nejvyššího dobra".

KOMUNISTÉ VELICE SNADNO OBLOUDÍ NEVZDĚLANÉ LIDI

Je třeba si uvědomit, že mnoho nevzdělaných lidí a nezkušená mládež se nechávají velmi snadno strhnout oněmi ústnatými sliby, jimiž utopisté tak snadno obloudí ty, kdo nemají kritické myšlení. Ony sliby - jak jsme měli možnost vidět - jsou ve skutečnosti v křiklavém rozporu se společenskými systémy, které naši utopisté chtějí konstruovat. Z uvedeného důvodu se mi zdá nezbytné prokázat zcela jasně, že všechny ty velkolepé sliby, které naši reformátoři tak halasně předkládají, jsou v naprostém rozporu s jejich společenskými systémy a že místo toho, aby lidem přinášeli štěstí, připravují pro všechny skutečnou propast bídy, nesvobody a hrůzy. Díky tomuto našemu snažení by pak ti prostí a jednoduší mohli seznat, že není radno sedat těmto zachráncům světa na lep.

KOMUNISMUS SE NAKONEC ZHROUTÍ

Pro nikoho by nemělo být obtížné předvídat, zda tento jejich absurdní nelidský systém, plný celé řady křiklavých protiřečení, může někdy opravdu dlouhodobě fungovat. Musíme konstatovat, že ve svých příslibech naivním lidem lžou, že jejich úvahy jsou plny protiřečení, že jejich nauka je plná zločinných hanebností. Soud nad těmito naukami je tedy následující: tohle všechno nemá žádnou vnitřní konzistenci a musí se to nakonec samo zhroutit.

Výběr z eseje přednesené v Akademii obrozenců v Osimu v roce 1847. Viz:
https://www.google.cz/#hl=cs&sclient=psy-ab&q=Kniha+Antonio+Rosmini+Serbati:+KOMUNISMUS+A+SOCIALISMUS&oq=Kniha+Antonio+Rosmini+Serbati:+KOMUNISMUS+A+SOCIALISMUS&gs_l=hp.3...35368.69876.1.70484.27.26.1.0.0.3.200.3501.3j21j1.25.0...0.0...1c.1.TwVknsFhvCg&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=7f58c67b6a14401b&bpcl=39314241&biw=1429&bih=856MARXISMUS
= INŽENÝRING LIDSKÝCH DUŠÍ
= LIDSKÁ UNIFIKACE!
GLOBALISMUS
= INŽENÝRING LIDSKÝCH DUŠÍ
= LIDSKÁ UNIFIKACE!
MARXISMUS = GOLBALISACE!!!
GLOBALISACE = MARXISMUS!!!

PROLETÁŘI VŠECH ZEMÍ,
SPOJTE SE, ALE JEDINĚ
POD VEDENÍM OSVÍCENÝCH
MARX-LENINISTŮ Z KREMLU!


BÝT ANTIKOMUNISTOU ZDALEKA NESTAČÍ!
DŮLEŽITĚJŠÍ JE BÝT ODPŮRCEM TOTALITY,
SERVÍROVANÉ NÁM DNES V JINÝCH BALENÍCH:

"Muž, běloch a křesan
nemá nikdy pravdu!
" Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012003

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006120102

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009081001

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091802

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010103001Kdo nevěří co nás čeká a nemine, pokud se velice rychle politicky neprobudíme, veškeré důkazy v RUŠTINĚ, angličtině a češtině o skrytě totalitním Rusku a jeho dnešní situaci - i o jeho vyhlídkách v konfrontaci s otevřeně totalitní komunistickou Čínou, pronikající nezadržitelně a masově - v řádu 1 milionu Číňanů ročně - na zatím stále ještě ruskou Sibiř, když skrytě totalitní Rusko proniká se stejnou rychlostí do všech zemí naší stále ještě relativně demokratické Evropy, jsou k disposici ZDE:

1) http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru
2) http://www.rf-agency.ru/eng/stat_en.htm
3) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011080038
4) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011060061


***

NÁŠ "DEMOKRATICKÝ"
PLNĚ GUBERNIÁLNÍ
RUSKO - ČESKÝ
SKRYTĚ TOTALITNÍ
ULTRA KRIMINÁLNÍ
OTROKÁŘSKÝ STÁT
FÍZLOKRACIE KGB/GRU
JAKO VLASTIZRÁDNÉ
ZLOČINNÉ SPOLEČNÍ
A PLÍŽIVÁ PRIVATIZACE
VEŘEJNÉ STÁTNÍ MOCI
PROTI NAŠIM SVOBODÁM

A JAK TO MŮŽEME ZMĚNIT!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073103

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120103

A JAK TO MŮŽEME ZMĚNIT:

1. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005

2. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501

3. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022704

4. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601

5. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601

6. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402

7. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111706

8. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100201


Kdo nevěří, že dnes žijeme stále jako kolonie Ruska,
důkazy jsou k disposici zde:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012010036

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070090

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100401

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073103ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO
A JEHO AGENTY
(UŽITEČNÉ IDIOTY)
A MÁLO KDY SE SPLETEME!!!
Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301,
anebo zde: http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika


Kdo nevěří, že dnes žijeme v otrokářství vyššího řádu,
důkazy jsou k disposici zde:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100063

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011041902

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005050502

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120103

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006011602

Připomeňme si znovu nanejvýš naléhavé a ještě více aktuální varování šéfa západoněmecké zpravodajské služby BND Reinharda Gehlena a nikdy na ně nezapomeňme:

„Sovětští agenti se pokusí rozvrátit západní společnost znevěrohodněním všech demokratických institucí. Pomocí zkorumpovaných politiků se budou snažit otrávit lidem zájem o věci veřejné tak, aby je sami prostřednictvím svých koupených lidí mohli snáze ovlivňovat.“ V dnešní každodenní protidemokratické praxi, kterou nám jejich masmédia KGB/GRU vydávají za svobodu a demokracii, to vypadá do slova a do písmene takto:

LOBBING = SMRT SVOBODY A DEMOKRACIE: VLÁDNOU NÁM TI NEVIDITELNÍ, DIRIGENTI Z MOSKEVSKÝCH CENTRÁL KGB/GRU A JEJICH MÍSTNÍ ZÁSTUPCI, DIRIGUJÍCÍ NÁMI VÍCE ČI MÉNĚ NEDEMOKRATICKY ZVOLENÉ VIDITELNÉ LOUTKOVÉ VLÁDNÍ ORCHESTRY, VYBRANÉ Z ŘAD "NAŠICH" NANEJVÝŠ ÚSPĚŠNÝCH OTROKÁŘŮ - NEJLEPŠÍCH TUZEMSKÝCH KÁDRŮ POPULÁRNÍHO RUSKÉHO VRAŽEDNÉHO TANDEMU NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ "PRAVDY A LÁSKY" KGB/GRU!!! NOVÉ CESTY K PROSAZENÍ TRADIČNÍCH ZLOČINECKÝCH ZÁJMŮ KGB-GRU VE FORMÁLNĚ DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI VEDOU PŘES JEJICH VLÁDNÍ MINISTRY, ŘÍZENÉ KGB/GRU POD KRYTÍM TZV. "LOBBINGU", COŽ ZCELA DEGRADUJE ÚSTAVOU ZARUČENOU OBČANSKOU SVOBODU A DEMOKRACII NA POVINNÝ VOLEBNÍ RITUÁL = ZVOLENÍ OBČANY - DAŇOVÝMI POPLATNÍKY NEODVOLATELNÝCH POLITIKŮ, KTEŘÍ VE SKUTEČNOSTI O NIČEM DŮLEŽITÉM STEJNĚ SAMI NEROZHODUJÍ!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122105


K ČEMU PAK SPOLEČENSKÁ HRA NA VEŘEJNÉ ZÁKONY A PRAVIDELNÉ VOLBY, KDE VLÁDNOU TI NEVIDITELNÍ: KRIMINÁLNÍ PENÍZE, NEVEŘEJNÉ ZÁKONY A VŠEMU A VŠEM NADŘAZENÉ RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY!!!

PROTO VOLIT PO VŠECH DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTECH ZNOVU TOHLE VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ VLASTIZRÁDNÉ KRIMINÁLNÍ PANOPTIKUM KGB/GRU, NAZÝVAJÍCÍ SE PARLAMENTNÍ STRANY, JE STEJNĚ TAK MOUDRÉ, JAKO DÁT DOBROVOLNĚ SVOJE PENÍZE DO RUKOU NĚKOHO, KDO VÁS V UPLYNULÝCH DESETILETÍCH UŽ 1000x OBELHAL, PODVEDL A OKRADL S VÍROU, ŽE TENTOKRÁT SE TO UŽ NESTANE!!!

VÝSLEDKY TÉTO DLOUHODOBÉ PROTINÁRODNÍ RUSKO-ČESKÉ GENOCIDNÍ POLITIKY KGB/GRU JSOU PRO ČESKÝ NÁROD A JEHO PŘIROZENÉ DUCHOVNÍ A MRAVNÍ ELITY LIKVIDAČNÍ:

MÍSTO TRVALÉHO DUCHOVNÍHO, MRAVNÍHO, KULTURNÍHO, CIVILIZAČNÍHO A EKONOMICKÉHO VZESTUPU - COŽ MUSÍ BÝT HLAVNÍ STRATEGIE - NE OVŠEM DNEŠNÍ PROTINÁRODNÍ POLITICKÉ A MASMEDIÁLNÍ ULTRA KRIMINÁLNÍ MOCI V RUSKÝCH SLUŽBÁCH - ALE KAŽDÉ SKUTEČNÉ NÁRODNÍ VLÁDY, HODNÉ TOHOTO JMÉNA - JEN NEUSTÁLÝ PÁD A ROZKLAD VŠEHO VYŠŠÍHO A JEHO POSTUPNÉ NAHRAZOVÁNÍ TÍM DUCHOVNĚ A MRAVNĚ NEJNIŽŠÍM! Viz následujících 1000 důkazů:
http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika


Vzhledem ke všemu výše uvedenému musíme konstatovat životně závažné skutečnosti, které se od vládnoucích kriminálních představitelů "naší" rusko-české fízlokracie, masmédií KGB/GRU a jejich spolehlivých novinářů nikdy nedozvíme:

DESATERO
politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net

1) KDO CHCE BEZ VYHLÁŠENÍ VÁLKY ZNIČIT A ZOTROČIT NEPŘÁTELSKÝ NÁROD, NEMŮŽE POSTUPOVAT JINAK NEŽ VŠECHNY "NAŠE" RUSKO-ČESKÉ GUBERNIÁLNÍ KRIMINÁLNÍ VLÁDY KGB/GRU OD ROKU 1945 AŽ DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092701

Otrokářský Zákon č. 1 Kodexu šastného otroka nám všem říká: NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZE VŠEHO JE POCTIVĚ PLATIT DANĚ A UTAHOVAT SI SVOJE OPASKY AŽ NA POSLEDNÍ DÍRKU, ABY NAŠI V TOTÁLNĚ ZFALŠOVANÝCH VOLBÁCH "DEMOKRATICKY ZVOLENÍ" RUSKO-ČEŠTÍ OTROKÁŘI KGB/GRU MOHLI ZCELA BEZ OBAV STÁLE Z ČEHO KRÁST: ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO A JEHO AGENTY A MÁLO KDY SE SPLETEME!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301, anebo http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika

2) POKUD VŠICHNI AGENTI KGB/GRU V ČR DOSTANOU DOŽIVOTÍ ZA VLASTIZRADU, ZŮSTANE V NAŠÍ STÁTNÍ POKLADNĚ TOLIK NEROZKRADENÝCH PENĚZ, ŽE JE NEBUDEME SCHOPNI UTRATIT!!! Viz například: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116287760-politicke-spektrum/211411058200025/

3) STAČÍ ZADAT NA WWW.GOOGLE.CZ HESLO: NEČAS GRU, TOPOLÁNEK GRU, KALOUSEK GRU, SCHWARZENBERG GRU, anebo KLAUS KGB, BÁRTA KGB, anebo PAROUBEK GRU, SOBOTKA GRU, GROSS GRU, ZEMAN GRU... Viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

4) SMYSLEM RUSKO-ČESKÉHO PROTINÁRODNÍHO ZLA KGB/GRU JE PŘESVĚDČIT ČESKÝ NÁROD, ŽE SI NENÍ SCHOPEN SÁM VLÁDNOUT A POTŘEBUJE NAD SEBOU CIZÍHO PROTEKTORA!!! Viz: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116287760-politicke-spektrum/210452801340015

5) POKUD BY ČESKÝ NÁROD TYTO SEBE LIKVIDAČNÍ "DOBRÉ RADY" ODMÍTL POCHOPIT, PODVODNÁ PRIVATIZACE VEŠKERÉHO ČESKÉHO NÁRODNÍHO MAJETKU DO RUKOU KGB/GRU HO O TOM PŘESVĚDČÍ!!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051101, anebo http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006122603

6) RUSKO-ČEŠTÍ POLITICI A RUSKO ČESKÁ MASMÉDIA KGB/GRU MODELUJÍ NAŠE VĚDOMÍ A MY JIM TO UŽ OD ROKU 1945 JAKO NEPOUČITELNÍ HLUPÁCI DEMOKRATICKY ŽEREME!!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005021301, anebo http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201

7) KDYŽ FIRMY KGB/GRU KOUPÍ V NĚMECKU NOVINY NEBO V USA TELEVIZI, JSOU TATO MASMÉDIA NĚMECKÁ/AMERICKÁ, ANEBO KGB/GRU A ČÍ ZÁJMY HÁJÍ??? Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006092202, anebo http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005052102

8) KDYBY MOHLY VOLBY NĚCO ZMĚNIT, UŽ DÁVNO BY JE ZAKÁZALI!!! Viz: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116287760-politicke-spektrum/210452801340040/

9) DOKUD SI PROTI VLÁDNOUCÍM RUSKO-ČESKÝM KRIMINÁLNÍM ELITÁM KGB/GRU NEDOKÁŽEME VYBOJOVAT SNADNOU A RYCHLOU ODVOLATELNOST POLITIKŮ A ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY, ŽÁDNÁ KGB/GRU DOBŘE ŘÍZENÁ A KONTROLOVANÁ "VOLEBNÍ" NEBO "REVOLUČNÍ" ZMĚNA TVÁŘÍ ČI KULIS NIC NEZMĚNÍ!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005, anebo http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501

10) CESTA SPRAVEDLIVÉHO JE CESTA KŘÍŽE! JE NAŠE CESTA CESTOU KŘÍŽE? JSME TEDY TI SPRAVEDLIVÍ?? ZASLOUŽÍME SI SPRAVEDLNOST, PRO KTEROU JSME NIC NEUDĚLALI??? Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031301, anebo http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004080701

PETR CIBULKA - PĚTINÁSOBNÝ POLITICKÝ VĚZEŇ RUSKO-ČESKÉ KOMUNISTICKÉ TOTALITY A NEJČASTĚJI TRESTNĚ STÍHANÝ A SOUZENÝ ČLOVĚK DNEŠNÍ RUSKO-ČESKÉ (POST) KOMUNISTICKÉ SKRYTÉ TOTALITY - NÁS OD ROKU 1962 BURCUJE: ŽIJEME V KRIMINÁLNÍM STÁTĚ A VLÁDNOU NÁM ZLOČINCI!!! POLITICI, NOVINÁŘI A FÍZLOVÉ ŘÍKAJÍ, ŽE CIBULKA LŽE! KDO Z NICH MÁ PRAVDU??? To můžete díky Internetu teï posoudit na vlastní oči i vy sami! Viz:
A) Video dokumenty: http://www.youtube.com/pravyblok#p/u
B) Textové dokumenty: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070101


POMOCNÁ SOUTĚŽ PRO "NAŠE" MÉNĚ CHÁPAVÉ VLÁDNÍ A PARLAMENTNÍ I VŠECHNY NEPARLAMENTNÍ RUSKO-ČESKÉ POLITIKY KGB/GRU, JEJICH NOVINÁŘE A FÍZLY VŠECH KATEGORIÍ, KTEŘÍ VŠAK MAJÍ, DÍKY INTELEKTUÁLNÍ NÁROČNOSTI POLOŽENÝCH ANKETNÍCH OTÁZEK, NA ROZMYŠLENOU, DŘÍV NEŽ ODPOVÍ DEFINITIVNĚ, POUHÉ TŘI DNY, ZATÍM CO JEJICH PŘÍZNIVCI - VĚRNÍ OTROCI TĚLEM I DUŠÍ, MOHOU PŘEMÝŠLET O SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍCH NA TYTO HLAVOLAMOVÉ OTÁZKY CELÝ MĚSÍC (MNOZÍ Z NICH CELÝ ŽIVOT...):

NÁSLEDUJE 13 ANKETNÍCH OTÁZEK:

1) Druhou světovou válku vyhrálo nelidsky totalitní socialistické Rusko, anebo nelidsky totalitní socialistické Německo? Viz následující nápověda pro ty, kteří si zásadně nic nepamatují a pamatovat si nechtějí, anebo nemohou: Nepřekonatelný film vzácně politicky necenzurovaných autentických dokumentů z dodnes přísně neveřejných komunistických a nacistických archivů "SOVIET STORY", který v "našich" dnešních "svobodných a nezávislých" rusko-západních médiích KGB/GRU rozhodně nikdy neuvidíme:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112401

2) Obsadilo území bývalého Protektorátu Čechy a Morava i Slovenského štátu nelidsky totalitní socialistické Rusko zotročených lidí, anebo demokratická Amerika svobodných občanů?

3) Byl prvním poválečným předsedou československé vlády ruský agent Klement Gottwald, anebo americký agent Klement Gottwald?

4) Komunistický totalitní puč v únoru 1948 byl v režii demokratické Ameriky svobodných občanů, anebo nelidsky totalitního socialistického Ruska zotročených lidí?

5) Vyvraždili a uvěznili vítězní komunisté všechny zastánce nelidsky barbarské ruské totality, anebo vyvraždili a uvěznili všechny zastánce západní individuální svobody a demokracie?

6) Vtrhly v noci z 20. na 21. srpna 1968 do svého zotročeného totalitního komunistického Československa okupační armády Spojených států amerických, anebo do svého zotročeného totalitního komunistického Československa vtrhly okupační armády vedené Moskvou?

7) Následující velkou čistku celé státní správy okupovaného Československa a nahrazení 600.000 méně spolehlivých rusko-česko-slovenských komunistů těmi nejspolehlivějšími rusko-česko-slovenskými komunisty řídili agenti Washingtonu, anebo agenti Moskvy?

8) Bylo komunistické totalitní Československo okupováno až do roku 1991 americkou armádou, anebo ruskou armádou?

9) Sloužily na území komunistického totalitních Československa miliony RUSKO-česko-slovenských komunistů a sta tisíce ruských a československých komunistických agentů, rozmístěných ve všech sebeméně důležitých pozicích, po generace Washingtonu, anebo sloužili a slouží po generace Moskvě?

10) Vládne nám dnes tedy - po postupném stažení sto tisícové ruské uniformované okupační armády a ponechání statisíců jejich nejspolehlivějších neuniformovaných kádrů na všech sebeméně důležitých místech České republiky - stále Washington, anebo nám vládne stále Moskva???

11) "Zprivatizovali" = BEZTRESTNĚ ROZKRADLI veškerý významnější český a slovenský národní majetek RUSKO-česko-slovenští komunisté, funkcionáři jejich komunistického Hitlerjugend SSM, příslušníci rusko-československých komunistických SS Lidových milicí, rusko-československého komunistického totalitního Gestapa StB a sta tisíce ruských agentů a agentů všech ostatních rusko-českých komunistických tajných služeb - všichni ve službách Washingtonu, anebo všichni ve službách Moskvy? Viz následující nápověda pro ty, kteří si zásadně nic nepamatují a pamatovat si nechtějí, anebo nemohou:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090024
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051101

12) Rozšiřují zprávy o tom, že jsme dnes zotročenou kolonií Říše Zla, Ameriky, agenti Washingtonu, anebo agenti hlavního města Říše Zla, Moskvy?

A NA ZÁVĚR PŘÍMO HLAVOLAM VŠECH HLAVOLAMŮ, OPRAVDU NEJVĚTŠÍ CHYTÁK, NA VŠECHNY DNES NÁM VLÁDNOUCÍ AMERIKOFÓBNÍ A RUSOFILNÍ RUSKO-ČESKÉ POLITIKY, JEJICH NOVINÁŘE A FÍZLY, VŠE V ŽOLDU RUSKÝCH KGB/GRU:

13) Má dnes český národ víc důvodů chovat přátelské city k Americe a k Západu, kteří přes tisíce svých do očí bijících nedostatků poskytují dnes svým občanům-daňovým poplatníkům tu vůbec nejvyšší míru INDIVIDUÁLNÍ lidské svobody - svobody k dobrému i zlému, podle toho, co nosíme ve svých vlastních duších - v celé dosavadní civilizované historii lidstva a za které dnes žádnou rovnocenou náhradu, natož něco lepšího, nemáme a nejméně dalších mnoho set let mít nebudeme, anebo má dnes český národ víc důvodů chovat přátelské city k dnešnímu pseudodemokratickému a skrytě totalitnímu nelidsky barbarskému Džingischánovu Rusku a s ním - v právě probíhající skryté válce na rozvrácení, zničení a zotročení celého Západu i každého z nás - úzce spolupracující nelidsky totalitní Džingischánově komunistické Číně? To co kolem sebe vidíme svýma masmediálně zaslepenýma očima není krize, TO JE VÁLKA!!! Viz následující nápověda pro ty, kteří si zásadně nic nepamatují a pamatovat si nechtějí, anebo nemohou:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007051901
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010061201

Pokud se "našim" vrcholným rusko-českým (post) komunistickým a (post) totalitním politikům KGB/GRU, jejich novinářům a fízlům zdá tato soutěž příliš intelektuálně náročná a nedokáží si s otázkami poradit, mohou si vzít tři dny na rozmyšlenou, ale musí dočíst tuto STÁLOU AKTUALIZOVANOU VÝZVU k plné občanské mobilizaci a nejvyšší politické bdělosti CO DĚLAT, TADY A TEĎ, až úplně do konce a několikrát si to zopakovat, což však doporučujeme, s těmi nejčistšími úmysly, jakých jsme vůbec schopni, i všem našim opravdovým politickým příznivcům, protože INFORMAČNĚ A MYŠLENKOVĚ HODNOTNĚJŠÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉMOVOU ANALÝZU KRIMINÁLNÍCH POMĚRŮ, VE KTERÝCH UŽ PO GENERACE VŠICHNI ŽIJEME - A NA KTERÉ SI MNOZÍ Z NÁS NATOLIK ZVYKLI, ŽE UŽ JE ANI NEVNÍMAJÍ A BEROU JE JAKO JEDNOU PRO VŽDY DANÉ A NEZMĚNITELNÉ - A NEJLEPŠÍCH ŘEŠENÍ, JAK TO VŠECHNO MŮŽEME VELICE SNADNO A RYCHLE ZMĚNIT V PRAVÝ OPAK, DNES V ČEŠTINĚ NENAJDEME!!!HLEDÁME HLEDAČE PRAVDY,
SKUTEČNÉ LIDI, JENŽ NELZE
KOUPIT ANI ZASTRAŠIT

A MEZI NIMI PŘEDEVŠÍM TY,
KTEŘÍ JSOU PRO VÍTĚZSTVÍ PRAVDY
PŘIPRAVENI NĚCO MÁLO OBĚTOVAT!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009110601

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009070301

7 PÁDNÝCH DŮVODŮ, proč bychom měli jít VŠICHNI K VOLBÁM, ale tentokrát - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - PODPOŘIT - ze všeho nejlépe přímo SVOU VLASTNÍ KANDIDATUROU jako NEZÁVISLÍ kandidáti - politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net, je přesně opačných, než jsou DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100201

Průměrné lidi pravdivé nadstandardní informace vždy obtěžují, protože přesahují to, k čemu si nás NAŠI OTROKÁŘI podle svých potřeb dokonale vypěstovali a naprogramovali - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802. To bude trvat tak dlouho, dokud bude co jíst. Až nebude - a to už začíná - budou lidé nuceni klást si otázky, proč tomu tak je. Možná pak ocení naše analýzy a naše řešení, obsažené v této stálé výzvě k plné občanské mobilizaci a nejvyšší politické bdělosti - jenž je ve své komplexnosti vzájemně provázaných nezávislých analýz a našich návrhů nejlepších SYSTÉMOVÝCH řešení a nevyhnutelných zásadních změn SYSTÉMOVÉ povahy, mnohonásobně důležitější, než každý náš článek - pokud se děsivá a rychle se naplňující PROROCKÁ vize George Orwella "1984" - pohlcení infiltrované a rozvrácené Evropy Ruskem a následná permanentní genocida, vedená hlavním městem Říše Zla Moskvou vůči všem jinak smýšlejícím občanům zotročené Evropy, ale i válka všech proti všem - nemají stát nevratnou skutečností!. Otázkou je, jestli pak už nebude pro všechny příliš pozdě...

RADĚJI BOJUJME A DOČASNĚ PROHRÁVEJME
NA STRANĚ NEJVYŠŠÍHO LIDSKÉHO DOBRA,
NEŽ ABYCHOM BOJOVALI
A DOČASNĚ VYHRÁVALI
NA STRANĚ NEJVYŠŠÍHO NELIDSKÉHO ZLA,
JENŽ SE VYDÁVÁ ZA NEJVYŠŠÍ LIDSKÉ DOBRO

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010093002

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073103

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120103HRŮZOVLÁDA DOBRA
UŽ STOJÍ ZA DVEŘMI

SLEDUJEME ZÁNIK JEDNÉ VELKÉ CIVILIZACE
DEMOKRACIE, SVOBODY A ZODPOVĚDNOSTI,
KTERÝCH JSME SI NEVÁŽILI A NEBRÁNILI JE
A NÁSTUP TOTALITY A STEPNÍHO BARBARSTVÍ,
viz 1. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601
viz 2. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301
viz 3. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007051901
VÁLKY VŠECH PROTI VŠEM, NIKDY NEKONČÍCÍ,
KTERÉ BUDEME MUSET BRÁNIT
I ZA CENU VLASTNÍHO ŽIVOTA!!!
Bůh = Život!
Čím dále od Boha,
tím dále od Života,
až náš život zajde!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073102

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073101

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100054

Neúprosný kosmický vývojový cyklus nekonečných lidských vzestupů a pádů, po spirále poznání a cestou vnitřní duchovní a mravní sebekultivace stále výš a výš, který lze změnit pouze maximálním napřením své vůle a veškeré energie i všech hmotných prostředků, kterými disponujeme:

Z PODDANSTVÍ K DUCHOVNÍ SÍLE, Z DUCHOVNÍ SÍLY K STATEČNOSTI, ZE STATEČNOSTI K SVOBODĚ, ZE SVOBODY K BLAHOBYTU, Z BLAHOBYTU K SOBECTVÍ, ZE SOBECTVÍ K SAMOLIBOSTI, ZE SAMOLIBOSTI K APATII, Z APATIE K ZÁVISLOSTI, ZE ZÁVISLOSTI ZPĚT DO PODDANSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU...

Co dnes za této situace můžeme dělat - jako vnitřně svobodní a zodpovědní občané a vnitřně svobodní a zodpovědní daňoví poplatníci - TADY A TEĎ? Celý náš problém spočívá v tom, že naději na své osvobození z dnešního zotročení hledáme v druhých a ne sami v sobě! Proto čekáme vždy marně!!! Otrok, otrok tělem i duší, nehledá svobodu, ale spravedlivějšího pána... Přitom ta nejlepší a nejspolehlivější cesta ke svobodě je už nejméně 2000 let dobře známa, pouze my jsme to zatím nepochopili...

Nepochopili jsme to za uplynulých 2000 let z větší části především proto, že, citujeme z velice autoritativního pramene:

Mocnosti tohoto světa chtěly člověka klamat, protože viděly, že má příbuznost s bytostně dobrým. Vzaly proto jméno dobrého a daly ho nedobrému, aby tak ČLOVĚKA KLAMALY SKRZE JMÉNO a TAK HO SPOUTALY NEDOBRÝM. A potom, když těmto mocnostem začali lidé prokazovat přízeň, podnítily je, aby se vzdálili od „nedobrého“ a usadili se u „dobrého“, které poznali, nebo mocnosti si přály, aby lidem byla odňata svoboda a aby se stali navěky jejich otroky.“

To, co jsme teï dočetli, není žádná geniální politologická analýza naší současnosti od nějakého dnešního nezávislého špičkového geopolitického analytika. Jedná se o Evangelium Filipa, věčně živý gnostický text, starý 2000 let, nalezený v Nag Hammadí.

Těch 2000 let nám k plnému pochopení tohoto vysokého osvobozujícího sdělení zatím prokazatelně nestačilo. Stačí se podívat, jak dnes žijeme a kdo a jakými ultra kriminálními metodami nám dnes vládne, tedy koho si my sami zcela svobodně volíme, aby podle svého vlastního uvážení a bez naší účinné kontroly hospodařil s námi a s našimi penězi...

Pokud dalších 2000 let nechceme stále znovu a znovu opakovat všechny svoje předchozí staré chyby - díky nimž nás mocnosti tohoto světa tak ÚSPĚŠNĚ a SNADNO obelhaly a zotročily - a chceme konečně poznat vyšší Pravdu a Spravedlnost, které nás osvobodí, máme možnost toho všeho dosáhnout, protože vyšší Pravda, vedoucí k vyšší spravedlnosti a svobodě, je už tisíce let velice dobře známa. Stejně tak je dobře známa cesta k poznání vyšší Moudrosti, která k nim každého nezištného bojovníka za Pravdu a Spravedlnost spolehlivě dovede:

Univerzální trojjediná církev Vodnářského evangelia Ježíše Krista, Rudolfa Steinera a Řádu rytířů Jedi: Boj mezi Dobrem a Zlem, Pravdou a Lží, na hranicích našeho hmotného světa nekončí!

KDO NASTUDUJE A PROŽIJE
VODNÁŘSKÉ EVANGELIUM JEŽÍŠE KRISTA
DÍLO RUDOLFA STEINERA A JÓGASÚTRU,

STÁVÁ SE TÍM BYTOSTÍ
VYŠŠÍHO KOSMICKÉHO ŘÁDU

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=20061011010) Univerzální trojjediná církev Vodnářského evangelia Ježíše Nazaritského, Krista Věku Ryb, Rudolfa Steinera, Krista Věku Vodnáře a rytířů Řádu Jedi: Boj mezi Dobrem a Zlem, Pravdou a Lží, na hranicích našeho hmotného světa nekončí! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090018

1) VODNÁŘSKÉ EVANGELIUM NEJVYŠŠÍ SEBEOBĚTUJÍCÍ SE LÁSKY JEŽÍŠE - KRISTA VĚKU RYB: Bible pro duchovně a mravně dospělé! Duchovní, filosofický a praktický základ světového náboženství Vodnářského Věku a Všeobecné církve. Z Knihy Božích Pamětí, známých jako Akášické záznamy, převedl Lévi. Knižně poprvé vydáno v roce 1908, do češtiny přeložila O. Hanausková (1928). Celá tato vzácná kniha zásadního významu - a její ještě vzácnější, protože nezmanipulovaný, překlad do češtiny - je k volnému stažení a dalšímu svobodnému šíření k disposici zde:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022701

2) ZÁKLAD VŠECH ZÁKLADŮ: DUCHOVNÍ VĚDA RUDOLFA STEINERA - KRISTA VĚKU VODNÁŘE, JAKO MOUDROST NEJVYŠŠÍHO POZNÁNÍ: DĚJINY A FILOSOFIE VESMÍRU JAKO ŽIVÉHO VĚDOMÍ A SMYSL STVOŘENÍ! NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DÍLA V ČEŠTINĚ K VOLNÉMU STAŽENÍ:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073101
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100054


3) Bible všech jogínů: JÓGASÚTRA
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100049

... a stává se bytostí vyššího řádu:

4) Řád Rytířů Jedy, jejich světelné duchovní učení, jejich nepřemožitelná Síla a aktuální odkaz bojovníků za Pravdu a Spravedlnost Řádu Rytířů Jedy - které nelze koupit ani zastrašit - spočívající v poznání a využití nekonečné boží SÍLY, která je podstatou rytířů Řádu Jedi, jenž jsou ve spravedlnosti, duchovní a mravní čistotě, nezištné lásce a moudrosti nejvyššího poznání, jako boží bojovníci a zákona jeho, jejím přímým projevem!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006101101

B) http://www.kosmas.cz/knihy/171317/manuuv-zakonik/


ZÁKLADY DUCHOVNÍ A MRAVNÍ POLITOLOGIE: PÁD VYŠŠÍCH DUCHŮ TEMNOTY, KTEŘÍ SE PO DALŠÍ PROHRANÉ VÁLCE VE VYŠŠÍ DIMENZI INKARNUJÍ OD DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ NA NAŠI ZEMI, KDE NÁS DÍKY SVÉMU DOČASNĚ VYŠŠÍMU INTELEKTU ÚSPĚŠNĚ OBELHALI SVOU ZOTROČUJÍCÍ IDEOLOGIÍ MATERIALISMU, TÍM ZOTROČILI NÁS I CELOU NAŠI PLANETU A PROTI NIMŽ DNES O ZÍSKÁNÍ SKUTEČNÉ LIDSKÉ SVOBODY SAMI BOJUJEME! PRO NÁS ZATÍM NEVIDITELNÉ - ALE PŘESTO ROZHODUJÍCÍ - DUCHOVNÍ POZADÍ NAŠEHO VIDITELNÉHO SVĚTA, KTERÉ BYCHOM MĚLI POZNAT A POCHOPIT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010061216


OKOUZLENÍ ZLEM
MATERIALISMU
A JEHO NÁSLEDKY

VŠICHNI SCHOPNÍ LIDÉ
MUSÍ BÝT ZLIKVIDOVÁNI
,
PROTOŽE "VŠICHNI LIDÉ
SI MAJÍ BÝT ROVNI..."!!!
ABY SI BYLI VŠICHNI ROVNI
NEJLEPŠÍ LIDÉ MUSÍ BÝT
STÁTNÍ MOCÍ ZNIČENI,
COŽ SE ÚSPĚŠNĚ DĚJE!!!


PROČ DŘEME CELÝ ŽIVOT JAKO ZVÍŘATA
A PŘESTO UMÍRÁME JAKO CHUDÍ LIDÉ...

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100063

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011041902

Proč dnes vedeme život nelidský
a nemůžeme vést život lidský!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121701MOTTO:

Římský otrok kontra dnešní občan-daňový poplatník v zastupitelské demokracii?
To přece nelze ekonomicky vůbec, ale opravdu vůbec ani v nejmenším srovnávat!
Zatím co římský otrok pracoval na svého pána, od rána do večera a dostal za to
pouze dostatek jídla, oděv a střechu nad hlavou, aby dlouho vydržel,
dnes svobodný občan v zastupitelské demokracii pracuje sám na sebe,
od rána do večera a koupí si za to dostatek jídla, oděv a střechu nad hlavou, aby
vydržel pracovat na svého dnešního pána - skrytě totalitní otrokářský stát,
ještě mnohem déle, svobodně a mnohem levněji, než před 2000 lety římský otrok!

Kdo nevěří, důkazy jsou k disposici zde:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011041902
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100063

Americký president Ronald Regan prohlásil, že "NEJLEPŠÍ VLÁDA JE TA, KTERÁ LIDEM NEJMÉNĚ VLÁDNE". Jeho slavný předchůdce Thomas Jefferson před dvěma sty lety řekl: „TYRANIE JE STAV, KDY SE LIDÉ BOJÍ SVÉ VLÁDY; SVOBODA JE STAV, KDY SE VLÁDA BOJÍ SVÉHO LIDU.“ Máme jako čeští občané a daňoví poplatníci ze skutků všech "našich" vlád od roku 1989 až do dnešního dne a hodiny opravdu tak neotřesitelnou jistotu, že se nás tyto "demokratické" vlády bojí, protože pouze na nás záleží a ony neznají dne ani hodiny, jak o jejich osudu rozhodneme, anebo je tomu právě naopak? MÁME MOŽNOST, JAKO SVOBODNÍ OBČANÉ A SVOBODNÍ DAŇOVÍ POPLATNÍCI, PODÍLET SE SVOBODNĚ NA TVORBĚ VŠECH ROZHODNUTÍ, KTERÁ SE NÁS PODLE NAŠEHO NÁZORU V NAŠEM VLASTNÍM STÁTĚ TÝKAJÍ??? Žijeme tedy podle této velice přesné a správné definice Thomase Jeffersona opravdu ve svobodě, anebo ŽIJEME STÁLE V (POST) TOTALITNÍ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ TYRANII, KTERÁ SE JAKO SVOBODA, DEMOKRACIE A PRÁVNÍ STÁT POUZE TVÁŘÍ??? JE TO, CO SI PLATÍME, JEŠTĚ VŮBEC NÁŠ STÁT, KTERÝ NÁM SLOUŽÍ A TI, KTERÉ SI PLATÍME, NAŠIMI PŘEDSTAVITELI, KTEŘÍ NÁM SLOUŽÍ? ANEBO ŽIJEME JAKO BEZPRÁVNÍ OTROCI - URČENÍ PO POUŽITÍ K RYCHLÉ FYZICKÉ LIKVIDACI - V CIZÍM KRIMINÁLNÍM STÁTĚ A VLÁDNOU NÁM VLASTIZRÁDNÍ KRIMINÁLNÍ ZLOČINCI KGB/GRU - LENINOVI "UŽITEČNÍ IDIOTI" - VE SLUŽBÁCH CIZÍ NEPŘÁTELSKÉ KRIMINÁLNÍ STÁTNÍ MOCI??? Viz:

PRVNÍ ÚČET ZA PODVODNOU PRIVATISACI ČESKÉHO NÁRODNÍHO MAJETKU, ULOUPENÉHO PŮVODNÍM MAJITELŮM RUSKO-ČESKÝM KOMUNISTICKÝM STÁTEM, DO RUKOU JEHO DOSAVADNÍCH RUSKO-ČESKÝCH KOMUNISTICKÝCH SPRÁVCŮ KGB/GRU, KTERÝ ZA NĚ BUDEME MUSET ZE SVÝCH VLASTNÍCH KAPES ZAPLATIT, JE ZATÍM 2,385 BILIONU Kč!!! KAŽDÁ ČTYŘČLENNÁ RODINA TAK ZAPLATÍ DO BEZEDNÉ STÁTNÍ POKLADNY "NAŠEHO" RUSKO-ČESKÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU KGB/GRU 1 MILION Kč!!!
A) http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2000/nn2400/obsah/01.htm
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090024

A jak se mohou lidé (tedy jak se my můžeme) vymanit z okovů oné masochistické slasti, z okovů, které nás dnes možná svírají ještě pevněji než v době vzniku slavného La Boétieho díla ROZPRAVA O DOBROVOLNÉM OTROCTVÍ? Kniha "Rozprava o dobrovolném otroctví" vznikla roku 1549 a v tištěné formě vyšla poprvé v roce 1576, aniž jsme bohužel o podstatě vlastního sebezotročení ke své nejvyšší škodě cokoliv pochopili... Viz následující dva příklady. Jeden z naší nedávné totalitní minulosti, ve které pod jinými slogany a kulisami stále žijeme a druhý z naší nejžhavější skrytě totalitní současnosti, s jejími hesly o svobodě a demokracii, jako vládě lidu:

NAŠE DNEŠNÍ SPOLEČENSTVÍ STRACHU A JEHO ÚZKOST ZVÍŘETE, TADY A TEĎ A JAK JI MŮŽEME PŘEKONAT A ANGAŽOVAT SE V BOJI ZA SVOJI SKUTEČNOU SVOBODU!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100023

SVĚT VLÁDNOUCÍ FÍZLOKRACIE A JEJÍ MOC NAD NÁMI: ČIPOVÁ DIGITÁLNÍ TOTALITA A NAŠE DNEŠNÍ SKRYTĚ TOTALITNÍ RUSKO-ČESKÁ GUBERNIÁLNÍ KRIMINÁLNÍ KONTROLOVANÁ SPOLEČNOST, TADY A TEĎ!!! BLÍŽÍ SE DOBA, KDY VYPNUTÍ VLASTNÍHO MOBILNÍHO TELEFONU BUDE TRESTNÝM ČINEM!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010111401LIDÉ BUDOU ŽÍT SVOBODNĚ
AŽ NEDOKÁŽÍ ŽÍT NESVOBODNĚ

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031301Motto:

"...kdyby najednou nějakým zázrakem zmizeli z dnešního Ruska všichni kágébáci,
stala by se z Kremlu, ministerstev i centra Moskvy liduprázdná pustina..."


Současný ruský spisovatel Vladimír Sorokin, autor knihy "Den opričnika"

Petr Cibulka: Totéž - doplněno o agenty ruské vojenské rozvědky GRU, kterých je v zahraničí 6 x víc než agentů KGB - se plně týká "naší" = jejich Prahy, Bratislavy, Varšavy, Budapešti, Berlína, Sofie, Bukurešti, Bruselu a vlád a ministerstev západních zemí...

Proč vlastně lidé souhlasí se svým vlastním zotročením? Proč na ně přistupují? Proč dobrovolně, ba ochotně slouží? Proč poslouchají a podporují zlou vládu, která ve společnosti vždy tvoří pouze mizivou menšinu? Proč si sami vytváří své vlastní tyrany? Jak je možné, že lidé bojují za své zotročení jako za svou spásu? Proč si dobrovolně volí své neštěstí?

Výjimečně prozíravý, ba z dnešního hlediska přímo prorocký text, napsaný před téměř pěti sty lety, který byl teprve teï přeložen do češtiny a vydán knižně, přináší pronikavou úvahu s nadčasovou platností o podstatě tyranské vlády a poddanství. Její autor jako první myslitel v dějinách evropského myšlení obrací naruby tradiční představu o vztahu mezi vládcem a ovládaným, mezi pánem a rabem. Nezaměřuje se totiž na analýzu moci, zotročujícího mocenského aparátu, nýbrž vychází z vůle pokořeného, z jeho chtění: ovládaný není pasivní obětí v rukou despotického tyrana, nýbrž sám chce být ovládán.

VYBRANÉ CITACE Z 500 LET STARÉ KNIHY "ROZPRAVY O DOBROVOLNÉM OTROCTVÍ", JAKOBY O NÁS A NAŠÍ DNEŠNÍ "NANEJVÝŠ DEMOKRATICKÉ" SPOLEČNOSTI:

„Co vede všechny tyto lidi k tomu, aby se nechávali okrádat, zbídačovat a týrat?… Co je to za obludnou nectnost, když si ani nezaslouží být zvána zbabělostí, když pro ni ani nelze najít dosti ošklivé jméno, když sama příroda popírá, že ji kdy stvořila, a jazyk se ji zdráhá pojmenovat?

„Kde by [tyran-stát] vzal tolika očí, jimiž vás špehuje, kdybyste mu je neposkytli vy sami? Jak by nabyl tolika rukou, jimiž vás ubíjí, kdyby si je nebral přímo od vás? A odkud má nohy, kterými zadupává vaše města, obce a rodiny do země, když ne od vás? Cožpak vás ovládá ještě nějakou jinou mocí než tou, kterou jste mu vy sami svěřili?

"Přitom proti tyranovi není třeba bojovat, není třeba nad ním vítězit - sám pozná porážku, stačí aby mu země odmítla sloužit. Není třeba mu nic brát, stačí mu nic nedávat. Není třeba, aby se země snažila dělat něco pro sebe, stačí když nedělá nic proti sobě."

"Zbídačovat se nechají národy samotné a spíš si o to i samy říkají: otroctví by se totiž snadno zbavily - jen by musely chtít přestat sloužit. Lidé se zotročují sami a když si mají vybrat, zda chtějí být svobodnými bytostmi nebo otroky, sami zahazují svobodu a dobrovolně si nasazují jho. Sami přitakávají svému neštěstí, anebo mu spíše vycházejí vstříc."

"Vůbec bych na lidi nenaléhal, kdyby je opětovné získání ztracené svobody něco stálo - ačkoli co by jim mohlo více ležet na srdci, než vydobýt pro sebe přirozené právo a takříkajíc přeměnit se zpátky ze zvířete v lidskou bytost? Nežádám ovšem po lidech tak velkou odvahu, chápu že dávají přednost pochybné jistotě života v otroctví před nejistým příslibem života ve svobodě. Avšak svobodu lze přec získat již tím, že po ní člověk zatouží - vede k ní pouhá vůle. Jak se pak může na světě vyskytnout nějaký národ, kterému by se volnost za cenu pouhého přání zdála příliš drahá a který by litoval vůle získat zpět svobodu, když měl by ji být připraven vydobýt i vlastní krví a jejíž ztráta musí život každého ušlechtilého člověka zbavit vší krásy a ze smrti učinit vykoupení?"

"Stateční lidé se na cestě za dobrem, po němž prahnou, nebojí nebezpečí a moudří nelitují žádné námahy. Jen zbabělci a tupci nevědí, jak snášet zlo, ani jak nalézt dobro - spokojí se s tím, že si jej pouze přejí, jelikož však schopnost usilovat o ně je jim odepřena jejich vlastní zbabělostí, zůstávají raději otroky."

Jak nás celá historie lidské civilizace učí, "koho při úmyslu osvobodit vlastní zemi od špatné vlády provázelo upřímné, neochvějné a nepředstírané odhodlání, ten své záměry v podstatě vždy dovedl až do úspěšného konce. Svoboda se pokaždé sama zasadila o to, aby spatřila světlo světa. V podobných případech stojí štěstí téměř vždy na straně dobrého úmyslu."

"První příčinou dobrovolného otroctví lidí je skutečnost, že se jako sluhové narodili a byli tak vychováni. Z toho vyplývá druhá příčina - z lidí se pod vládou tyrana snadno stávají zženštilí zbabělci. Spolu se svobodou člověk zároveň ztrácí i chrabrost. Zotročení lidé neztrácí toliko udatnost válečníka, nýbrž i nadšení pro vše ostatní. Jejich srdce jsou slabá a mdlá a nejsou schopna žádných velkých činů."

"Tak už se konečně naučme konat dobro, pozvedněme oči k nebi - a už ve jménu vlastní cti, ve jménu lásky ke všemu, co je ctnostné, či ve jménu lásky a chvály Boha Všemohoucího, který je v každičkém okamžiku neomylným svědkem našich skutků a spravedlivým soudcem našich poklesků. Bůh má pro všechny tyrany a jejich posluhovače přichystán zvláštní trest."

"Odhodlejte se přestat sloužit, a rázem budete svobodní!"

Tolik z knihy ROZPRAVA O DOBROVOLNÉM OTROCTVÍ k nám a k naší současnosti, ve které tak spokojeně žijeme... Vše ostatní pak najdeme zde:
http://www.google.cz/#sclient=psy-ab&hl=cs&source=hp&q=%C3%89tienne%20de%20La%20Bo%C3%A9tie%20ROZPRAVA%20O%20DOBROVOLN%C3%89M%20OTROCTV%C3%8D&pbx=1&oq=&aq=&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=ffbec014a6721818&biw=1408&bih=872&pf=p&pdl=500


SVOBODA = PODÍL NA MOCI
kontra
DNEŠNÍ OTROKÁŘSTVÍ
A VÝVOJ ZOTROČENÍ OTROKA
:

Otrokářství otrokářů = okovy na nohou!
Otrokářství feudálů = okovy nevolnictví a roboty!
Otrokářství bank = okovy lichvářských poplatků!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011011701
Otrokářství státní moci = okovy exekučních daní
plus fikce svobody otroka, který nemá na nic vliv!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005090501

V dosavadní historii lidstva vybojované svobody a demokracii vždy nejrychleji využily především ty nejtemnější síly lidské společnosti, Lidé Zla, lidé dominujícího nižšího Já, svého Ega, které lidi od sebe odděluje, k tomu, aby uchvátili veškerou moc, protože Lidé Dobra, lidé dominujícího vyššího Já, které lidi vzájemně spojuje, zatím ještě nikdy v lidské historii nebyli dostatečně připraveni, zorganizováni, rozhodní a odhodlaní, aby převzali moc a zodpovědnost do svých vlastních rukou a jako Lidé Dobra vládli! Přitom politický systém svobody a demokracie funguje naprosto dokonale. To co nefunguje je občan, jenž by si osvojil pevné duchovní, mravní a demokratické politické zásady, uplatňoval je aktivně v demokratické politice a nikdy nemlčel k poznanému Zlu! Takoví lidé se dnes v demokratické politice nenachází. Podle toho to všude vypadá. Změna k lepšímu může nastat pouze se vstupem těchto lidí, které nelze koupit ani zastrašit, do dnešní politiky, ze které se vládnoucími Lidmi Zla nesmí za žádnou cenu nechat vyštvat!!! Prvním krokem na této cestě by měla být občanská angažovanost a kandidatura v každých volbách - jako nezávislý kandidát - za naši politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net!!!

Z těchto důvodů každá státní správa takového rychle se kriminalizujícího "demokratického" státu, stojícího na zastupitelské demokracii, která nepřipouští přímou účast občanů na správě svých věcí, přitahuje a do sebe přirozeně nasává největší lidský odpad, jaký v takové "demokratické" společnosti vůbec existuje. Skutečná demokracie a svoboda pak pod vedením takových lidí velice rychle degeneruje a mění se v otrokářskou oligarchii a totalitu...!!! Vládne vždy ten, kdo je k tomu připraven a má dostatečně silnou vůli vládnout! Vladimír Vysocký napsal: "Jistěže jednou ve světě zvítězí Pravda, ale až dokáže to, co dokáže Lež!"

To je výzva pro nás všechny, pokud chceme žít v nejvyšší svobodě, demokracii a nejvyšší občanské zodpovědnosti = v systému PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY jako svobodní lidé a ne v kriminální demokratuře dnešní tzv. "zastupitelské demokracie" jako něčí bezprávní otroci. Tedy ne jako svobodní a za veškeré politické dění plně zodpovědní občané, ale jako pouhý tažný dobytek, který je po použití svými pány odložen = utracen, kdy jsme jako jejich tažný dobytek buï do poslední kapky vyždímáni a udřeni až k smrti, anebo je těm nejodolnějším z nás přiznán důchod v takové výši, že z něho dlouho nepřežijí!. Občan dnes mnohem více podporuje svou prací a podnikáním stát než sám sebe! Z donucení, pod hrozbou exekucí, platí státu téměř exekuční daně = "státní výpalné", ze kterých on sám mnoho nemá a na zabezpečení sama sebe a své rodiny už mu toho moc nezbývá. Našetřit si na důstojné stáří nepřipadá, díky loupežnické státní politice, vůbec v úvahu. Viz například:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090051

To vše se přirozeně netýká prominentů tohoto otrokářského režimu a všech příslušníků represivních složek vládnoucí otrokářské státní moci, které PROTI SOBĚ z vlastní dřiny a odříkání jejich korupčními platy, výsluhami a privilegovanými důchody více než královsky živíme a kteří se ze svých činů nezodpovídají nám, občanům a daňovým poplatníkům, ale našim otrokářům!


OTROKÁŘI KGB/GRU VŠECH ZEMÍ, SPOJTE SE!!!
USTUP Z CESTY OTROKU
NEPŘEKÁŽEJ POKROKU!!!

VŠECHNY OTROKY TŘEBA ZOTROČIT TAK,
ABY NABYLI NEZLOMNÉHO PŘESVĚDČENÍ,
ŽE JSOU NATOLIK SVOBODNÝMI OBČANY,
ŽE SVOBODNĚJŠÍ BÝT UŽ ANI NEMOHOU!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120103

Všechny zde dosud uvedené informace, myšlenky a dokumenty - pro nás zcela zásadního životního významu - však přesto neuvádí nic skutečně nového. To pouze vlastníci bank, států a masmédií - a ti neviditelní, kteří stojí nad nimi - naši skuteční dnešní zotročovatelé - před námi tají všechny důležité informace, které by nás mohly osvobodit a zasypávají nás naopak ve svých masmédiích a ve svém "vzdělávacím" otrokářském systému pseudoinformacemi, dezinformacemi a informačními šumy, abychom se v nich sami utopili a nedokázali se ve svém životě a ve světě, který nás dnes obklopuje, správně zorientovat a klást si ty správné otázky. Abychom si neustále pletli to nejdůležitější: Co je Pravda a co Lež, co je Dobro a co je Zlo...

Stačí si pozorně přečíst téměř 100 let staré a před námi nanejvýš utajované informace z předchozí celosvětové zničující hospodářské krize - která, stejně jako ta dnešní krize, byla zřejmě uměle vyvolaná, aby zlikvidovala ty úspěšné, vzmáhající se střední třídu - jenž nabyla pro příslušníky střední třídy a jejich rodiny - základní stavební jednotky každého civilizovaného demokratického státu - totálně likvidační charakter - abychom poznali, co všechno podle mocných a vlivných tohoto světa nemáme, jako jejich bezprávní otroci, tažný dobytek, vědět a pochopit:

Systém peněžních půjček se dostal tak daleko, že už není ničím krytý. Aby celá věc zůstala utajená, uvádí se nadprodukce jako příčina hospodářské deprese. Průměrný občan je s tímto vysvětlením spokojen, protože nedovede myslet. A tak se deprese sune jako drtící parní válec z jedné země do druhé.

(z knihy Mazdaznan – Offenbarungen 1931, str. 253, přeložil Josef Oršulík)

Tomáš Baa v roce 1932 k dnešku, zítřku, pozítří...


„...příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek

V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“

Tolik Tomáš Baa, zavražděný Moskvou v roce 1932 při leteckém neštěstí krátce poté, kdy dal veřejně najevo, že se chce v roce 1934 ucházet o zvolení presidentem Československé republiky proti starým protirakouským předválečným (i poválečným) ruským agentům Masarykovi a Benešovi... Stejným způsobem Moskva nechala zavraždit předsedu protisovětské polské exilové vlády v Londýně generála W³adys³awa Sikorského a nedávno, na osobní příkaz Vladimíra Putina (KGB) i polského presidenta Lecha Kaczyñského, rozhodného odpůrce Kremlu, a bezpochyby i mnohé další, kteří stáli, stojí nebo budou stát Moskvě v cestě... Důkazy jsou k disposici zde:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041903
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070105
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009112401
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006100201

NEVYHLÁŠENÁ VÁLKA TOTALITNÍCH SUPERVELMOCÍ ZA ZNIČENÍ ZÁPADNÍ SPOLEČNOSTI INDIVIDUÁLNÍ SVOBODY A DEMOKRACIE SE STUPŇUJE: AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z FRONTY: SVOBODNÝ SVĚT - SVĚT NEPOZNANÝCH HRANIC MOŽNÉHO - PŘED FINANČNÍM A EKONOMICKÝM ZHROUCENÍM kontra SVOBODA JAKO POZNANÁ NUTNOST!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070102

Už před osmi lety (asi 1923) poskytl kongres (USA) 40 milionů dolarů a pověřil vybrané odborníky, aby zjistili příčiny nezaměstnanosti a aby navrhli řešení. Osm roků už pracují a hledají východisko, avšak budou pracovat dál, dokud bude na účtu aspoň 1 dolar z těch čtyřiceti milionů.

Tato záležitost je však jednoduchá a jasná. VŠEMI VYNÁLEZY A ZLEPŠENÍMI TÉTO DOBY (psáno v roce 1931!!!) BYLA PRÁCE ULEHČENA A VÝMĚNA ZBOŽÍ ZLEVNĚNA. STROJE NAHRAZUJÍ PRÁCI RUKOU a PROTO MUSÍ BÝT PRACOVNÍ DOBA ZKRÁCENA. Už v letech 1880 až 1884 jsme navrhovali osmihodinový pracovní den a podařilo se nám to prosadit po několikaletém úsilí spolu s panem Garsidem. DNES JE TOMU 20 LET (psáno v roce 1931, TEDY UŽ OD ROKU 1911!!!), CO DOPORUČUJEME ŠESTIHODINOVÝ PRACOVNÍ DEN. Svět to musí pochopit nebo to bude prosazeno násilným převratem.

(z knihy Mazdaznan – Offenbarungen 1931, str. 254, přeložil Josef Oršulík)

DNES (v roce 1931!!!) BYCHOM MĚLI PRACOVAT JEN 6 HODIN DENNĚ DÍKY VYNÁLEZŮM A NAHROMADĚNÉMU BOHATSTVÍ. Za 4 hodiny lze stihnout stejné objemy produkce jako za 8 hodin, zařadíme-li do práce všechny nezaměstnané. Jde o rovnoměrné rozdělení práce, nikoliv o rozdělení kapitálu.

(z knihy Mazdaznan – Offenbarungen 1931, str. ... , přeložil Josef Oršulík)

Aktualizační dodatek:

DÍKY EXPLOZIVNÍMU ROZVOJI TECHNIKY A MNOHONÁSOBNÉ INTENZIFIKACI PRÁCE DNES UŽIVÍ 4% LIDSTVA CELOU PLANETU!!! MĚLI BYCHOM DNES PRACOVAT MAXIMÁLNĚ 1 HODINU DENNĚ, ANEBO JEDEN DEN V TÝDNU. PŘESTO VŠICHNI PRACUJEME DÉLE NEŽ PŘED 100 LETY - KDYŽ TEHDY ŽENY STŘEDNÍ TŘÍDY VŮBEC NEMUSELY CHODIT DO ZAMĚSTNÁNÍ, PROTOŽE JEJICH MANŽEL JE UŽIVIL, ABY SE MOHLY PLNĚ VĚNOVAT RODINĚ A ŘÁDNÉ VÝCHOVĚ SVÝCH DĚTÍ - A PŘESTO ŽIJEME VE SVÉM PRŮMĚRU NA VELICE PODOBNÉ HMOTNÉ ÚROVNI, KDYŽ POUZE TY NEJBOHATŠÍ ŽENY DNES NEMUSÍ CHODIT DO PRÁCE, ABY UŽIVILY SVOJI RODINU... A TENHLE PÁD A ODLIDŠUJÍCÍ ZOTROČENÍ NÁM "NAŠI" PROLHANÍ POLITICI, NOVINÁŘI A JIMI DOKONALE ZMANIPULOVANÍ A MANIPULUJÍCÍ UČITELÉ A RODIČE VYDÁVAJÍ ZA LIDSKÝ POKROK!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100063
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011041902

Svědomí je závislé na morálce, etice a spiritualitě. Navzájem se doplňují v zájmu pěstování dobroty srdce a altruismu. Tím se utváří lidská bytost. Svědomitý člověk nemusí být příliš rozumově vyspělý. Je-li zde morálnost, etika, spiritualita a uznalost, stačí to ke vzniku svědomitosti.

Avšak moc v dnešním světě se nachází v rukou bankéřů, spekulantů, diplomatů a politiků (Petr Cibulka: Dnes jsou "elity" Západu řízeny ruskými tajnými službami s jejich drogovými biliony dolarů!), tedy lidí labilních v ohledu morálním a náchylných ke kriminalitě. Využívají svou moc zištně a jen ve vlastním zájmu. Tím jsou vysvětleny poměry a podmínky v dnešním světě.

(z knihy Mazdaznan – Offenbarungen 1931, str. 100-101, přeložil Josef Oršulík).


Jak je možné že západní země
jsou VŠECHNY zadlužené?
KOMU ty peníze Západ dluží?
Kde ti, co jim Západ dluží,
tyto peníze SAMI vzali????

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006090705MIMOŘÁDNĚ DŮLEŽITÉ!!! SPIKNUTÍ BANKÉŘŮ: Chci celou Zemi + 5 % navíc!!! Tuto hru s falešnými kartami poctivý člověk proti podvodníkům nikdy nevyhraje a taková hra ho neodvratně zničí. Moudrý a statečný se vzepře, tyto falešné karty odhodí a položí na stůl nové karty a nová pravidla!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006090701

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ANALÝZA CELÉHO SYSTÉMU NAŠEHO SKRYTÉHO ZOTROČENÍ A ZPŮSOB JEHO FUNGOVÁNÍ: Richard Greaves: Peníze a banky - skrytá pravda za světovým zadlužením všeho a všech - o prodejnosti všeho a všech! Globalizaci svobody pro člověka ano, globalizaci svobody pro kapitál ne! Lidstvo zde není pro kapitál, jako to nejvyšší, ale kapitál je zde pro lidstvo - pro rozvoj svobodného duchovního Člověka v nás - jako to nejvyšší!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006090704

Je třeba žít a pracovat produktivně a přispívat svým podílem ve prospěch společnosti. Každá produktivní práce představuje bohatství, ačkoliv často býváme okradeni o plody své práce. Produktivní člověk vytváří kapitál, zločinecky založený člověk nastřádaný kapitálem plýtvá. Dnes se plýtvá víc než kdykoliv dříve, a to znovu ukazuje, že lidstvo má na krku zavěšeno vodítko držené zločinecky založenými mocipány. To je ovšem velice zlá věc. Musíme pak být stále ve střehu a chránit se před lidmi na protipřirozené cestě. Jsou mezi námi a přiživují se, okrádají nás a bohatnou na náš úkor.

Avšak jak se takoví lidé mezi nás dostali? Jsme v podstatě všichni stejní a stvoření k obrazu Božímu. Je to důsledek naší nedbalosti. Je to naše vina, že zločinců stále přibývá, protože se nestaráme dostatečně o poměry ve společnosti. Dokud se to dá snést a vydržet, jsme stále se vším spokojeni. To je velká chyba. Je to důsledek nesprávné výchovy od dětství a nedostatek kázně a smyslu pro pořádek u dospělých.

(z knihy Mazdaznan – Offenbarungen 1931, str. 100-101, přeložil Josef Oršulík)

ŽIJEME V PŘÍSNĚ KONTROLOVANÉ A MANIPULOVANÉ SPOLEČNOSTI, V DOBĚ EPOCHÁLNÍHO POKUSU O SKRYTÉ ZNOVUNASTOLENÍ OTROKÁŘSKÉHO ŘÁDU V NOVÉM HÁVU, ODPOVÍDAJÍCÍMU NOVODOBÝM PODMÍNKÁM!!! POKUD PATŘÍME KE SPODNÍ VRSTVĚ OBYVATELSTVA, NEMÁME ŠANCI TĚM NAD NÁMI COKOLI PROKÁZAT. TO VŠAK NENÍ PRO NÁŠ ÚSPĚCH NUTNÉ. MAXIMEM NAŠICH MOŽNOSTÍ JE VYTVOŘIT PRAVDIVÝ OBRAZ SKUTEČNOSTI, KTERÝ - NA ROZDÍL OD JEJICH FALEŠNÝCH MANIPULAČNÍCH PSEUDOOBRAZŮ "SVOBODY", "DEMOKRACIE" A "PRÁVNÍHO STÁTU" - DÁVÁ SMYSL A JEJICH NASTUPUJÍCÍ OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU ZMĚNIT V PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍM BOJI V PRAVÝ OPAK!

MUSÍME SI UVĚDOMIT, ŽE POMĚRY, KTERÉ NÁS DNES NIČÍ, NEJSOU VŮBEC NOVÉ - TO POUZE NAŠI OTROKÁŘI A JEJICH MANIPULUJÍCÍ NOVINÁŘI JE ZA NOVÉ VYDÁVAJÍ, PROTOŽE KDO KONTROLUJE INFORMACE, KONTROLUJE MOC - A TYTO STÁLE STEJNÉ PROBLÉMY NÁS BUDOU NIČIT TAK DLOUHO, DOKUD SI TO NECHÁME LÍBIT A TYTO POMĚRY OD ZÁKLADU NEZMĚNÍME!!!


KTERÉ VEDENÍ VLÁDNÍ STRANY TOHOTO SVĚTA
NELZE KOUPIT ZA 1 MILIARDU DOLARŮ???
KDYBY NA CELÉM SVĚTĚ EXISTOVALO
1000 VLÁDNÍCH STRAN, JE TO 1 BILION!
TO JE TOLIK, KOLIK VYDĚLÁ RUSKO ZA 1 ROK
NA CELOSVĚTOVÉM OBCHODU S DROGAMI...!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

Položme si teï vzhledem k výše uvedenému tu nejdůležitější otázku. Proč tyto skutečnosti, dnes už každého přímo do očí bijící, nikdo z politiků Západu nevidí a proč je nevidí ani žádná masmédia a jejich novináři??? Odpověï na tuto nejdůležitější otázku je velice jednoduchá: Je to z toho prostého důvodu, že tato operace nelidsky totalitních ruských tajných služeb proti Západu, svobodě jeho občanů jako individuálních lidských bytostí a jejich demokracii, už byla úspěšně dokončena! Proto nad veškerou viditelnou politikou i nad masmédii existuje ještě mnohem vyšší moc, neviditelná moc zkriminalizovaných tajných služeb, skutečných bankéřů tajné války proti nám, které veškerou viditelnou "demokratickou" politiku Západu i Východu i všechna masmédia, řídí podle svých vlastních kriminálních potřeb!

Položme si v této souvislosti ještě další doplňující otázku: Pokud je už dnes dostatečně spolehlivě prokázáno, že komunistická Čína vydělává od roku 1949 na prodeji drog na Západě desítky bilionů dolarů a Rusko vydělává na masové distribuci drog na Západě od roku 1959 až do dnešního dne a hodiny rovněž desítky bilionů dolarů, když všechny důkazy jsou k disposici zde http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301, kde tyto biliony dolarů všechny jsou a k čemu v rukou KGB/GRU po ty desítky let asi tak slouží?

A položme si třetí a poslední otázku, proč se nikdo z oficiálních i neoficiálních představitelů Západu, žádné z jeho masmédií a nikdo z jeho oficiálních novinářů neznepokojuje a nezajímá o to, k čemu Rusko a Čína rukama svých zločineckých tajných služeb tyto biliony dolarů každoročně využívají? Odpověï je opět velice jednoduchá: Tyto biliony dolarů z kriminálních operací ruských a čínských tajných služeb úspěšně slouží k totálnímu korumpování a rozvracení západního světa, ke korumpování všech jeho představitelů a všech masmédií. Je to přesně ta politika, kterou Rusko provádí vůči Západu nanejvýš úspěšně už od dob cara Petra Velikého, tedy již nejméně 300 let! Tato rozkladná válka barbarského totalitního Ruska proti demokratické civilizaci Západu se - bohužel pro nás a naše individuální práva a svobody - už pomalu před našima nevidoucíma očima a neslyšícíma ušima chýlí ke konci... Viz:

RUSKO, dědictví DŽINGISCHÁNA!!! LSTÍ a KLAMEM = UMĚNÍ VÁLKY: TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL, JAK PORAZIT PROTIVNÍKA BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ: NEJVYŠŠÍ ŠKOLA INFILTRACE A ROZVRATNÝCH POLITICKO - MASMEDIÁLNÍCH MANIPULACÍ
http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika


NELIDSKÉ GIGA ZLOČINY
KOMUNISMU TADY A TEĎ,
KE KTERÝM CELÝ ZÁPAD,
OVLÁDANÝ DNES RUSKEM,
DESETILETÍ HLUBOCE MLČÍ
A JEJICH PSYCHOLOGICKÁ
VÁLKA
-VEDENÁ PROTI NÁM:
VÁŠ SVĚT JE TAKOVÝ
JAK VÁM HO POPISUJEME
A ČÍM SE NEZABÝVÁME
TO PRO VÁS NEEXISTUJE!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802

Proč ze všech světových masmédií po skončení vietnamské války v roce 1975 zcela zmizely zprávy z Vietnamu, Laosu a Kambodži? Tady je odpověï:

"Čtvrt století při srovnání s dějinami mého národa a celého lidstva nic neznamená, ale v životě jednoho člověka je to strašně dlouhá doba," řekl v roce 2005 po svém propuštění z vietnamského komunistického "převýchovného tábora" Z30A buddhistický mnich Thich Thien Minh.

Dlouhá série mezinárodních intervencí u vietnamského komunistického režimu vyústila po 26 letech jeho věznění do aktu komunistické "shovívavosti". O dekádu dřív, společně s asi dvěma sty dalšími politickými vězni, buddhistický mnich Thich vyzval k odstranění onoho článku komunistické ústavy, který zakotvuje mocenský monopol komunistické strany na věčné časy a nikdy jinak. Má stejné číslo, jako měl ten náš do roku 1989: IV. Po 16 letech "převychovávání" v nelidských podmínkách komunistických koncentračních táborů tento člověk v táboře vykřikl: "Pryč s komunistickou vládou, nech jsou dodržována lidská práva, nech je ve Vietnamu demokracie!" O tom všem před námi "naše" západní masmédia už desítky let hluboce mlčí a mlčet budou...

Když v roce 1975 padl do rukou komunistických hord jihovietnamský Saigon, odvlekli komunisté do svých koncentračních táborů jen v první vlně 165.000 Jihovietnamců. Mnozí z nich jsou v nich dodnes... Koho se nelidsky barbarský komunistický režim "Strýčka Ho" rozhodl převychovat k obrazu svému? Katolické kněze, svobodomyslné umělce, někdejší profesory a učitele, buddhistické mnichy, novináře, bývalé vietnamské vojáky... V komunistických koncentračních táborech byli masově drženi ještě před několika lety i starci, sedmdesátiletí až osmdesátiletí, shrbení a zesláblí lidé, které komunisté uvěznili jako silné mladé muže. O tom všem před námi "naše" západní masmédia už desítky let hluboce mlčí a mlčet budou...

Bezpočet "převychovávaných" už nežije a další bez pomoci umírají. Naštěstí existuje alespoň nepatrný seznam obětí komunistického teroru v koncentračních táborech, jejichž jména vynesli ve své paměti ti, kterým se podařilo komunistické peklo náhodou přežít: "Poručík Au Duong Diep, zemřel v roce 1980 po protestní hladovce v táboře Z30A, kapitán Ly Van Phan, zemřel hlady v roce 1982 v táboře Z30A, sochař Nguyen Duc Diep, byl uškrcen stráží tábora Z30A... a nespočetní další" O tom všem před námi "naše" západní masmédia už desítky let hluboce mlčí a mlčet budou...

Při jedné z velikých oslav vítězství československé "sametové revoluce", tedy oslav vítězství privatizačního puče ruských KGB/GRU v Ruskem okupovaném Československu, přivítal jejich president Václav Havel jejich světově proslulou písničkářku Joan Baez slovy, "Joan Baez byla vždy na straně svobody". Paní Baezová se jenom skromně zaculila... Chtělo se vykřiknout: Proč nám lžete, Václave Havle! Je to moc bezmocných, křičet na sklo televizní obrazovky, jediná moc, která nám ještě zbyla... Václav Havel tuto větu Lži pronesl ve chvíli, kdy ve vietnamském žaláři stihla cévní mozková příhoda kněze Nguyena Van Lyho. 15. listopadu 2009. Od té doby je zčásti ochrnutý na pravou polovinu těla. O tom všem před námi "naše" západní masmédia hluboce mlčí a mlčet budou...

Byla to strana svobody, na které Joan Baezová stála a stojí, když s dalšími "bojovníky za mír" v ruském žoldu pomáhala ve Vietnamu instalovat nelidský totalitní režim nesvobody? V polovině 60. let objížděla celý svět a vyzývala k boji proti americké obraně svobody vietnamského jihu před komunistickou vojenskou totalitní agresí, podporovanou celým Moskvou řízeným komunistickým totalitním blokem. V prosinci 1973 Joan Baezová dokonce navštívila se svými americkými přáteli hlavní město nepřátelské země Hanoj. Jeden z nich si o této misi poznamenal tato zlatá slova: "Na jihu, prosáklém americkým imperialismem, byla bída, lidé jedli potraviny z popelnic a nebohé ženy si operovaly oči a pořizovaly si silikonová prsa, aby se líbily americkým vojákům. Když jsme dorazili nahoru, na sever, soudruzi se nám omlouvali, že zrovna nejde elektřina, ale připíjeli si s námi na americko-vietnamské přátelství. Považte! Takové úcty byli schopni, zatím co Nixon bombardoval jejich nemocnice! A hrdinní Vietnamci lezli na střechy a se starými flintami čelili útokům amerických Phantomů. V Americe nám vždycky říkali, že komunismus je totalitní, ale my jsme viděli něco jiného. Vůbec to není útisk a ponižování, naopak - komunismus je prodchnut svobodou a nezávislostí." Po vnitřní porážce Ameriky vlastními prosovětskými americkými masmédii a jejím následném zbabělém a nezodpovědném útěku z Vietnamu, kdy americká vláda zradila všechny své spojence, kteří spolu s ní bojovali za vietnamskou svobodu a demokracii, sta tisíce bojovníků za svobodu skončili v komunistických koncentračních táborech a spolu s nimi každý, který nebyl z hlediska vítězné komunistické totality dostatečně spolehlivý. Do komunistických koncentračních táborů, za vězněnými bojovníky za vietnamskou svobodu a demokracii, však paní Baezová se svými marx-leninskými přáteli už nejezdila. Ani nemohla. Stáli přece na opačné straně, na straně komunistické "svobody", která právě triumfovala... O tom všem před námi "naše" západní masmédia už dnes hluboce mlčí a mlčet budou...

Na vietnamské křižovatce civilizací proala linii pravdy a svobody člověka vítězná linie lži a nenávisti k člověku. A právě na tuto vítěznou stranu se postavil Václav Havel se svojí lží, aby za všeobecného jásotu davů oslavil naši dnešní svobodu pro naše rusko-české guberniální státní otrokáře, naši svobodu pro ně svobodně otročit, platit jim daně, které nám podle svého uvážení vyměří a svobodu se raději neptat, co s našimi penězi provedou, když pokud se svobodně zeptáme, odpověï od našich svobodných otrokářů stejně nedostaneme, protože SKUTEČNÁ SVOBODA JE PODÍL NA MOCI A PODÍL NA MOCI ŽÁDNÝ NEMÁME. PROTO NEMÁME ANI ŽÁDNOU SVOBODU! TO CO DNES JEŠTĚ MÁME BUDEME MÍT TAK DLOUHO, DOKUD SE NÁM TO ONI NEROZHODNOU VZÍT, PROTOŽE ONI, NA ROZDÍL OD NÁS, SKUTEČNOU SVOBODU = REÁLNÝ PODÍL NA MOCI, VŽDY MĚLI A MAJÍ A MY SVOBODU = SKUTEČNÝ PODÍL NA REÁLNÉ MOCI, NIKDY JAKO JEJICH DĚDIČNÍ OTROCI NEMĚLI, NEMÁME A POKUD SE JIM NEVZEPŘEME A NEZAČNEME KLÁST JEJICH ZOTROČUJÍCÍ POLITICE PROMYŠLENÝ A SYSTEMATICKÝ ODPOR, NIKDY MÍT NEBUDEME...PSYCHOTRONIKA,
NAŠE ATOMOVÁ ZBRAŇ, ZBRAŇ
CHUDÝCH A ZOTROČENÝCH,
KTERÁ NÁS OSVOBODÍ,
POKUD OBĚTUJEME
PĚT MINUT SVÉHO ČASU
A NAUČÍME SE JI POUŽÍVAT!!!

VÁLKY ROZHODUJE STÁLÁ
INFORMAČNÍ PŘEVAHA!!!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006101101NELZE UČINIT SPRÁVNÁ ŽIVOTNÍ ROZHODNUTÍ NA ZÁKLADĚ VALÍCÍ SE LAVINY OSLEPUJÍCÍCH FALEŠNÝCH INFORMACÍ A ZAVÁDĚJÍCÍCH PSEUDOINFORMACÍ, PŘEDKLÁDANÝCH NÁM VLÁDNOUCÍ KRIMINÁLNÍ MOCÍ KGB/GRU A JEJICH NOVINÁŘI K UCTIVÉMU VĚŘENÍ!!! PROTO JEDINOU MOŽNOU CESTOU KE SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM, KTERÉ NÁS OSVOBODÍ, JE PŘEKONÁNÍ VLASTNÍ PSYCHOTRONICKÉ NEGRAMOTNOSTI A ZVLÁDNUTÍ PSYCHOTRONICKÉHO MINIMA = PRÁCE SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM, KTERÉ - NA ROZDÍL OD VŠECH SVÝCH MASMÉDIÍ A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁNÍ, KTERÝMI UVĚZNILI NAŠI MYSL - NEMAJÍ POD SVOJÍ PLNOU KONTROLOU. Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005053002


PSYCHOLOGICKÁ VÁLKA
VEDENÁ PROTI NÁM RUSKEM
A JEHO UŽITEČNÝMI IDIOTY
VČERA, DNES, ZÍTRA, POZÍTŘÍ...
= ZTRATILI JSME KONTAKT S REALITOU!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201

MOTTO:

V Americe je dnes víc komunistů
než v celém Sovětském svazu!

Henry Ford (30.7.1863 – 7.4.1947)

Celé armády "užitečných idiotů", marxistických levičáků a agentů ruských KGB/GRU, držely a drží ve 20./21. století na evropské a americké půdě zfalšované a falšující praporce "Míru", "Rovnosti" a "Svobody". Nejenom v Evropě, ale především za Atlantikem, zatlačili tito lidé v době americké obrany svobody a demokracie jižního Vietnamu představitele svých vlastních demokraticky zvolených vlád do hluboké defenzívy před nástupem nelidské rudé totality svými kapitulantskými promoskevskými "mírovými iniciativami". Čím efektivněji se dařilo západním "mírovým" obráncům severovietnamských komunistických agresorů šířit přes americké a západní televizní stanice a noviny svou promoskevskou propagandu - KDYŽ PLATÍ, ŽE ZA 1 BILION DOLARŮ Z CELOSVĚTOVÝCH RUSKÝCH DROGOVÝCH OBCHODŮ LZE KOUPIT VEDENÍ KAŽDÉ VLÁDNÍ STRANY NA SVĚTĚ, PAK ZA DRUHÝ BILION DOLARŮ JE MOŽNÉ KOUPIT KAŽDOU TELEVIZNÍ STANICI ČI NOVINY NA SVĚTĚ - tím omezenější manévrovací prostor americký prezident v této obranné válce měl. Tahle prosovětská masmediální kampaň byla tak zdařilá a účinná, že americká vláda propadala panice a beznaději, což nakonec o porážce svobody a demokracie rozhodlo nejenom v Indočíně, ale zřejmě všude na světě. A to byl hlavní a skutečný cíl této "bohulibé mírové kampaně" i masmediální psychologické války v ní použité a i nadále proti nám a proti všem našim přirozeným lidským právům a INDIVIDUÁLNÍM svobodám vysoce úspěšně používané... Viz například:

0. OBRANNÝ PROTIRAKETOVÝ RADAR, PRO A PROTI: PODÍVEJME SE, JAK A PROČ JSME SI V TVÁŘÍ V TVÁŘ AGRESIVNÍ PODVRATNÉ IMPERIALISTICKÉ POLITICE KÁGÁBÁCKÉHO RUSKA A JEHO NESČETNÝCH TUZEMSKÝCH LEVICOVÝCH I PSEUDOPRAVICOVÝCH UŽITEČNÝCH IDIOTŮ KGB/GRU NEZASLOUŽILI - DÍKY SVÝM NESČETNÝM VLASTNÍM MNOHA GENERAČNÍM INTELEKTUÁLNÍM A MRAVNÍM SELHÁNÍM - AMERICKOU PODPORU!!! NEDOKÁZALI JSME SE POUČIT Z ROKU 1938, 1939-1945, 1948-1989, ANI Z RUSKÉ VOJENSKÉ OKUPACE 1968-1991!!! Z ČEHO SE TEDY CHCEME POUČIT??? Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010112205

1. Z VĚČNĚ ŽIVÝCH A ZATÍM VĚTŠINOU VŽDY ÚSPĚŠNÝCH MANUÁLŮ POPULÁRNÍHO RUSKÉHO VRAŽEDNÉHO TANDEMU NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ "PRAVDY A LÁSKY" KGB – GRU: JAK SKRYTĚ OVLÁDNOUT NEPŘÁTELSKOU ZEMI NEBO CELÝ KONTINENT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006092202

2. PODÍVEJME SE NA ČESKÝ MANUÁL KGB/GRU, JAKÝM ZPŮSOBEM, JAK SNADNO A POD JAKÝM KRYTÍM TAJNÉ SLUŽBY RUSKO-ČESKÉHO STÁTNÍHO ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU ZAKLÁDAJÍ SVÁ VLASTNÍ "SVOBODNÁ, NEZÁVISLÁ A NECENZUROVANÁ" DEZINFORMAČNÍ MASMÉDIA, ABY NÁS "DEMOKRATICKY" PROGRAMOVALI A MANIPULOVALI PODLE SVÝCH OKAMŽITÝCH I DLOUHODOBÝCH POTŘEB!!!
http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2000/nn2300/obsah/04.htm

3. O ČEM SE Z "ČESKÝCH" MASMÉDIÍ POPULÁRNÍHO RUSKÉHO VRAŽEDNÉHO TANDEMU NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ "PRAVDY A LÁSKY" KGB-GRU - ZAHRANIČNÍCH TOVÁREN NA VÝROBU ČESKÉHO VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ A VYMÝVÁNÍ LIDSKÝCH MOZKŮ - NEDOZVÍME ANI SLOVO!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003021901

4. Veřejnoprávní masmédia jako další represivní článek rusko-české kriminální státní moci! Praktické ukázky, jak jsou rusko-česká masmédia KGB/GRU využívána Moskvou pro politickou manipulaci a ovládání jimi zotročené české společnosti!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031101

5. SOUBOR NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZÁKLADNÍCH ANALÝZ: INFORMAČNÍ VÁLKA PROTI NAŠIM PŘIROZENÝM LIDSKÝM PRÁVŮM A INDIVIDUÁLNÍM SVOBODÁM: TOTÁLNÍ MASMEDIÁLNÍ DEZINFORMACE A INFORMAČNÍ, MYŠLENKOVÉ A HODNOTOVÉ MANIPULACE JAKO NEVIDITELNÁ SMRTÍCÍ ZBRAŇ PROTI ČLOVĚKU, KTERÁ NÁS MÁ - JAKO SVOBODNÉ A ZODPOVĚDNÉ LIDI DOBRA - ÚPLNĚ ODLIDŠTIT A VYHUBIT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802

6. CENTRALIZOVANÁ NADNÁRODNÍ A NADSTÁTNÍ INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ MASMÉDIA - ZAHRANIČNÍ TOVÁRNY NA VÝROBU ČESKÉHO VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ A VYMÝVÁNÍ LIDSKÝCH MOZKŮ - V RUKOU AGENTŮ RUSKO-ČESKÝCH TAJNÝCH SLUŽEB KGB/GRU A JEJICH CELOSVĚTOVÉ KRIMINÁLNÍ FINANČNÍ INTERNACIONÁLY, JEJICH ÚKOLY V OBLASTI INFORMAČNÍ A HODNOTOVÉ MANIPULACE, JEJICH OPTICKY VIDITELNÍ PŘEDSTAVITELÉ, SPOLEČNÉ METODY A CÍLE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022203

7. INFORMAČNÍ TERORISMUS, TADY A TEĎ: VŽDY DŮSLEDNĚ NEVEŘEJNOPRÁVNÍ ČESKÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZE KGB/GRU, aneb VEŘEJNOPRÁVNOST = PŘÍSTUP DO ROZHODUJÍCÍCH MASMÉDIÍ, STÁLE JEN PRO NĚKOHO!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003031801

8. Kompletní seznam všech zahraničních vydavatelů VŠECH 1393 významnějších českých periodik!!! Úzké provázání těchto zahraničních vydavatelů, jejich vedoucích kádrů nebo novinářů s StB nebo KGB-GRU si každý doplní v seznamech, anebo mnohem přesnějším siderickým informačním kyvadlem!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007092303


SÍLA MONGOLSKO-RUSKÉ PROPAGANDY
STOJÍ UŽ 1000 LET NA NEPŘEKONATELNÉ

LŽI, DRZOSTI A MANIPULACI!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010093002

Představivost, imaginace je nezbytnou součástí výzbroje všech tvůrčích duší. Jakou realitu ale pro nás stvořili jejich imaginativní novináři ve zotročující skryté válce, vedené už po generace proti nám, našim právům a individuálním svobodám? Podívejme se jednoho z nich, o němž nedávno psala všechna světová masmédia: "Zemřel nejdůvěryhodnější muž Ameriky Walter Cronkite," otitulkoval rusko-český server Aktualne.cz zprávu z New Yorku a pokračoval: "Ke Cronkitově smrti se vyjádřil i president Barack Obama. Řekl, že Cronkite "byl člověkem, kterému jsme mohli důvěřovat, když nás prováděl nejdůležitějšími tématy našich dní. Byl hlasem jistoty v nejistém světě. Byl naší rodinou. Vyzval nás, abychom mu věřili a nikdy nás nezklamal." Vše ostatní se pak dozvíme zde:

JAK ZNIČIT USA A VŠECHNY JEJICH SPOJENCE: Nekonečný seriál AMERIČTÍ PRESIDENTI A JEJICH RUSKÉ ROZVĚDKY: Americké tajné služby opět selhaly - další agent KGB presidentem!!! Po velkém úspěchu s presidenty Jamesem Earl "Jimmy" Carterem, Jr. (KGB), president USA v letech 1977 - 1981 a Billem Clintonem (ruská vojenská rozvědka GRU), president USA v letech 1993–2001, zaznamenaly americké tajné služby další velký úspěch! Americky president Barack Hussein Obama = AGENT KGB!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112601

Mnozí skutečně těmto rusko-americkým presidentům a jejich novinářům, "hlasům jistoty", uměle vytvořeným a maximálně zviditelněným normotvorným falešným autoritám, po celý svůj život slepě věřili. Stejně jako u nás... Slepě věřili tomuto "hlasu jistoty" Walteru Cronkitemu, rovněž tak i Davidu Halberstamovi stejné váhové kategorie z newyorských Times a mnohým dalším podobným hvězdám ruské protiamerické psychologické války, kteří Američany po desítky let v žoldu Moskvy doslova brutálně ohlupovali. V době vrcholící vietnamské války, 27. února 1968, pan (soudruh) Cronkite divákům CBS takto popisoval vietnamské bojiště: "Ocitli jsme se v patovém postavení, z něhož jediné východisko skýtá odvolání všech amerických jednotek." Pravda byla přesně opačná a Moskva jásala. Tehdy, díky "svým" novinářům, centrum svobodného světa ztratilo na trvalo kontakt s realitou! My jsme ztratili kontakt s realitou, rovněž díky "svým" rusko-českým novinářům, už o několik desítek let dřív...

Pulitzerovou cenou byl odměněn fotoreportér AP Eddie Adams v devětašedesátém za fotografii z února 1968, na které zachytil jihovietnamského generála Nguyena Ngoc Loana v okamžiku, kdy na saigonské ulici střílí do hlavy spoutaného člověka. Popravu zachytila i kamera televize NBC a tato scéna, které se dostalo maximální publicity, sehrála velmi důležitou roli ve vnímání vietnamské války americkou společností i v oznámení amerického presidenta Johnsona, že končí. Obraz zapůsobil na Američany, zaplavované tehdy liberálními = komunistickými výmysly ze všech stran, jako krvavé zpečetění nehumánnosti a nelegitimnosti vietnamské války. A fotografie nikdy nelže...

Fotograf Eddie Adams po letech vietnamského generála kontaktoval - žil v Severní Virginii, kde se po porážce jihu usadil. "Generál zabil komunistického vietconga, a já fotoaparátem zabil generála", řekl s lítostí pan Adams časopisu Time. Američané se tehdy z televize a novin nedozvěděli, že generál vůdce komunistických teroristů zastřelil poté, co on zavraždil několik jihovietnamských vojáků a jednoho i s manželkou a dětmi. Nedozvěděli se z masmédií vůbec nic o projektu nemocnice, který generál v Saigonu prosazoval a který komunistický Vietcong mařil. Viděli díky "americkým" masmédiím jen sprostého vraha. Když generál Nguyen Ngoc Loan v osmadevadesáté roce zemřel, mezi květinami na jeho hrobě ležela i kytice od pozdě prozřelého Eddieho Adamse. S kartičkou, na které stálo: "Odpuste mi, pláču". Kdy prozřeme my ostatní???

Snad každý na téhle informačně a myšlenkově totálně zmanipulované a hodnotově převrácené planetě zná jména kdejakého vlastizrádného hvězdného bolševika z Hollywoodu - viz oslavná kniha jednoho z nich, Lestera Coleho RUDÝ Z HOLLYWOODU, kterou za ruské vojenské okupace vydalo v roce 1981 nakladatelství Naše vojsko, čti JEJICH VOJSKO - ale jméno Robert L. Howard nikoliv. Přitom je jméno tohoto velitele amerických Rangers synonymem nejvyššího lidského hrdinství! Když v roce 1971 tomuto nositeli osmi Purpurových srdcí a bezpočtu Bronzových a Stříbrných hvězd uděloval v Bílém domě americký president Nixon Medaili cti, americké televizní sítě ABC, NBC a CBS nenašly ve zprávách ani deset vteřin, aby se o americkém válečném hrdinovi, plukovníkovi ze speciálních protiteroristických a zpravodajských jednotek, vůbec zmínily. Přitom ve Vietnamu, kde pobyl padesát osm měsíců, sloužil v boji proti nelidské komunistické totalitě u nejtajnější americké jednotky vůbec, MACV-SOG. Ta operovala kromě jiného i hluboko v týlu nepřítele na území komunistického severního Vietnamu, rovněž v Kambodži a Laosu, a v tomto boji, proti mnohonásobně početnějším komunistickým teroristickým bandám, byla vždy úspěšná. V očích vlastizrádných amerických masmediálních bolševiků a v očích jim nadřízených ruských tajných služeb je to ovšem hrdelní zločin, který se nikdy nepromíjí! Proto o americkém válečném hrdinovi Robertu L. Howardovi, když už ho nedokázali vlastníma rukama zabít, před americkou veřejností po celou dobu obranné vietnamské války proti komunistické vojenské agresi alespoň hluboce mlčeli...

Americké televize během vietnamské války neodvysílaly ani informace o masových hrobech s tisícovkami těl komunisty postřílených Vietnamců, kteří odmítli pracovat pro komunistický Sever. Tyto "americké" televize neukázaly Američanům ani záběry ze života komunisty zajatých amerických vojáků, jimiž disponovala německá televize. Má-li novinářská imaginace ve službách nejvyššího Zla být využita k přetvoření objektivní reality v její pravý opak, potom musí všechny pravdivé výjevy, které by mohly úspěšné budování světa falešných ideí, obrazů, myšlenek a iluzí kolem nás narušit, před námi všemi dokonale skrýt...

Během patnácti let vietnamské války padlo při obraně Vietnamské republiky (tzv. jižního Vietnamu) před rudou totalitou 58.022 amerických vojáků, avšak jen v roce 1954 povraždili vietnamští komunisté po vzoru sovětského Ruska a komunistické Číny nejméně 50.000 "kulaků". O tom všem před námi "naše" západní masmédia už desítky let hluboce mlčí a mlčet budou...

Podívejme se, o čem všem před námi "naše" západní masmédia v rámci závazných úkolů ruské protizápadní permanentní skryté války už po generace HLUBOCE MLČÍ A MLČET BUDOU:

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO A JEHO AGENTY A MÁLO KDY SE SPLETEME!!! RUSKÉ STÁTNÍ DROGY JAKO NEJNIČIVĚJŠÍ TAJNÁ ZBRAŇ PROTI NAŠÍ CIVILIZACI A SVĚTU: PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA KREMLU ZA ZOTROČENÍ LIDSTVA ZESILUJE! RUSKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A JEHO NEVIDITELNÉ CELOSVĚTOVÉ KRIMINÁLNÍ DROGOVÉ A FINANČNÍ IMPÉRIUM PROTI NÁM!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

RUSKO, dědictví DŽINGISCHÁNA!!! LSTÍ a KLAMEM = UMĚNÍ VÁLKY: TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL, JAK PORAZIT PROTIVNÍKA BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ: NEJVYŠŠÍ ŠKOLA INFILTRACE A ROZVRATNÝCH POLITICKO - MASMEDIÁLNÍCH MANIPULACÍ (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

TOTALITNÍ CELOSVĚTOVÁ GENOCIDA TADY A TEĎ: PSYCHOTRONICKÁ VYHLAZOVACÍ OBČANSKÁ VÁLKA MEZI ÚTOČÍCÍMI ARMÁDAMI LIDÍ ZLA A BRÁNÍCÍMI SE LIDMI DOBRA, JAKÝMI PROSTŘEDKY A METODAMI DNES PŘEDSTAVITELÉ SIL ZLA LIKVIDUJÍ POLITICKOU, DUCHOVNÍ A MRAVNÍ OPOSICI A JAK SE NOSITELÉ A REPREZENTANTI POSITIVNÍCH DUCHOVNÍCH A MRAVNÍCH HODNOT MOHOU PROTI TOMU ÚČINNĚ BRÁNIT!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007060603

Nepřekonatelný dokument ze sovětských archivů - který v dnešních rusko - českých TV nikdy neuvidíme - film nevyvratitelných faktů "SOVIET STORY":
NELIDSKÝ RUSKÝ KOMUNISMUS = NELIDSKÝ NĚMECKÝ NACISMUS!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112401

GENOCIDA NÁRODŮ ČÍNY TADY A TEĎ: DŮKAZY, JAK ČÍNSKÝMI NÁRODY DEMOKRATICKY NEZVOLENÍ KOMUNISTIČTÍ AGENTI MOSKVY OVLÁDLI MILIARDOVOU ČÍNU, VYVRAŽDILI VEŠKERÉ PŘIROZENÉ DUCHOVNÍ A MRAVNÍ ELITY NÁRODŮ ČÍNY A ZOTROČILI VŠECHNY JEJÍ NÁRODY, ABY SE PAK NEVDĚČNĚ OBRÁTILI I PROTI SVÉ "MATIČCE MOSKVĚ", KTERÁ SI JE K OBRAZU SVÉMU STVOŘILA!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010061201

GENOCIDA EVROPSKÝCH NÁRODŮ TADY A TEĎ: DŮKAZY, JAK EVROPSKÝMI NÁRODY NEZVOLENÍ A EVROPSKÝMI NÁRODY NEODVOLATELNÍ BRUSELŠTÍ AGENTI RUSKÝCH KGB/GRU TOTÁLNĚ ZNIČILI PROSTŘEDNICTVÍM EU PŘIROZENÉ DUCHOVNÍ A MRAVNÍ ELITY VŠECH EVROPSKÝCH NÁRODŮ I JEJICH VLASTNÍ NÁRODNÍ DEMOKRATICKÉ STÁTY SVOBODNÝCH OBČANŮ - DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041001

GENOCIDA ELIT AMERICKÉHO NÁRODA TADY A TEĎ: DŮKAZY, JAK AMERICKÝM NÁRODEM DEMOKRATICKY ZVOLENÍ RUŠTÍ AGENTI TOTÁLNĚ ZNIČILI PŘIROZENÉ DUCHOVNÍ A MRAVNÍ ELITY AMERICKÉHO NÁRODA I JEHO VLASTNÍ STÁT - STÁT NEJSVOBODNĚJŠÍCH OBČANŮ-DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ NAŠEHO SVĚTA!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010063002

HISTORIE ZNIČENÍ A TOTÁLNÍHO CIVILIZAČNÍHO ROZVRATU A ÚPADKU DO NEDÁVNA DALEKO NEJVYSPĚLEJŠÍ DEMOKRATICKÉ ZEMĚ ČERNÉ AFRIKY - BĚLOŠSKÉ JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY - ZNIČENÉ A DÁLE NIČENÉ VNĚJŠÍMI A VNITŘNÍMI MARXISTICKÝMI A MARX-LENINSKÝMI SKRYTĚ TOTALITNÍMI BARBARSKÝMI SILAMI, NAPOJENÝMI PŘÍMO NA MOSKVU, HLAVNÍ MĚSTO ŘÍŠE ZLA!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010063008

GENOCIDA ČESKÉHO NÁRODA, TADY A TEĎ: DŮKAZY, JAK ČESKÝM NÁRODEM "DEMOKRATICKY" ZVOLENÍ ALE DEMOKRATICKY NEODVOLATELNÍ VLASTIZRÁDNÍ RUSKO - ČEŠTÍ AGENTI KGB/GRU BĚHEM JEDNÉ GENERACE TOTÁLNĚ ROZVRÁTILI A ZNIČILI CELÝ ČESKÝ NÁROD I JEHO VLASTNÍ NÁRODNÍ STÁT, O JEHOŽ ZNOVUZÍSKÁNÍ ČESKÝ NÁROD 300 LET = DESET GENERACÍ USILOVAL, TAK JAKO PŘEDTÍM VLASTIZRÁDNÍ RUŠTÍ AGENTI TOTÁLNĚ ROZVRÁTILI A ZNIČILI DEMOKRATICKÉ RAKOUSKO-UHERSKO A PŘEDTÍM POLSKO, KTERÉ, JAKO NEJSILNĚJŠÍ KATOLICKÉ MONARCHIE, STÁLY RUSKU STOVKY LET V CESTĚ NA JEHO TAŽENÍ ZA SVĚTOVLÁDOU!!! TYTÉŽ SATANSKÉ SÍLY ŘÍŠE ZLA RUSKA PAK ROZBILY V LETECH 1991/92 ČESKOSLOVENSKO I JUGOSLÁVII A V ROZVRACENÍ NAŠEHO SVĚTA BUDOU DÁL POKRAČOVAT, DOKUD HO PLNĚ NEOVLÁDNOU NEBO JE NEZASTAVÍME!
Viz následující dvě analýzy, dokumenty a nevyvratitelné důkazy:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005091401
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601NUTNO LIDI JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM ZABAVIT,
ABY NEMĚLI ČAS STRKAT NOS KAM NEMAJÍ,
NAPŘÍKLAD DO ZÁLEŽITOSTÍ SVÝCH ŽIVOTŮ...

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007060603Pod pojmem „GENOCIDA“ rozumíme vyhlazení národa, etnické nebo sociální skupiny. Z obecného hlediska nejde nutně o okamžité vyhlazení, spíše JDE O KOORDINOVANÝ PLÁN RŮZNÝCH AKCÍ, SMĚŘUJÍCÍCH KE ZNIČENÍ PODSTATNÝCH ZÁKLADŮ ŽIVOTA NÁRODNÍCH NEBO SOCIÁLNÍCH SKUPIN, COŽ POTOM VEDE KE ZNIČENÍ TĚCHTO SKUPIN SAMOTNÝCH!

Dnešní skrytá celosvětová genocida, zaměřená proti nositelům a reprezentantům všeho duchovně a mravně vyššího, proti odpůrcům všeho civilizačně a kulturně upadlého a upadajícího, proti odpůrcům všeho bezduchého a materialistického, TADY a TEĎ, pouze ve třech krocích, které vůbec nevnímáme:

A) TŘI NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ INTERNACIONÁLY PROTI NÁM A NAŠIM SVOBODÁM - MARX-LENINSKÁ INTERNACIONÁLA, TAJNÉ SLUŽBY A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN - A JEJICH 10 ROZVRATNÝCH PROTICIVILIZAČNÍCH KROKŮ K NASTOLENÍ ZNIČUJÍCÍ SKRYTÉ TOTALITY A OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073103


B) OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU A SKRYTÉ TOTALITY, VE KTERÝCH DNES VŠICHNI "ŠASTNĚ" ŽIJEME!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120103

C) Občanská válka mezi promyšleně útočícími a dokonale informovanými armádami lidí Zla a nepromyšleně se bránícími a dokonale dezinformovanými lidmi Dobra, už všude dávno začala: TICHÉ ZBRANĚ PRO KLIDNÉ VÁLKY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092701
VÍTĚZNÝ NÁSTUP CELOSVĚTOVÉ SKRYTÉ TOTALITY
= VÍTĚZNÝ NÁSTUP TLESKÁNÍ JEDNOU RUKOU!!!
PŘIROZENÁ LIDSKÁ SPOLEČNOST JEDNOTY V MNOHOSTI
BYLA NASTUPUJÍCÍ TOTALITOU ÚSPĚŠNĚ PORAŽENA!
ČEKÁ NÁS NEJVYŠŠÍ JEDNOTA V NEJVYŠŠÍ JEDNOTĚ,
KDE PRO JAKOUKOLIV ODLIŠNOST NEBUDE MÍSTO!!!
DNEŠNÍ KOMUNISTICKÁ KOREA - NAŠE BUDOUCNOST!!!

A) http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2001/nn01_2001/obsah/index.htm
B) http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2001/nn04_2001/obsah/index.htm

Ve XX.století převzali rozvratnou a špionážní úlohu Džingischánových „kupců z východu" jiní „lídři veřejného mínění“, promoskevští marxističtí intelektuálové, masově nasazení v celém vzdělávacím systému formování nových generací a vymývání jejich mozků, v politice a ve všech masmédiích, tak úspěšně nás dezinformujících a manipulujících, kteří dokázali bezchybným způsobem vtělit pradávné anticivilizační "umění války" do stejně nebezpečné a stejně zavrženíhodné komplexně-totalitní anticivilizační levičácké ideologie tzv. "politické korektnosti". Veškeré podrobnosti o zničujících účincích této totalitní rovnostářské ideologie na svobodný rozvoj celého lidstva i každého z nás - kdy trvalou nepřirozenou rovnost mezi přirozeně hluboce nerovnými lidmi bude zajišovat permanentní státní násilí - jsou obsaženy v následující nepřekonatelné analýze:

ZÁKLADNÍ NADČASOVÁ ANALÝZA KAŽDÉ OTEVŘENÉ ČI SEBELÉPE ZAMASKOVANÉ TOTALITY "NEJVYŠŠÍHO DOBRA", ZA KTERÉ SE KAŽDÁ NELIDSKÁ TOTALITA VŽDY S ÚSPĚCHEM UKRÝVÁ: ANTONIO ROSMINI SERBATI (*1797 - †1855): CO JE A CO NENÍ KOMUNISMUS A SOCIALISMUS aneb CO NÁM DOKONALE ZATAJENÝ ITALSKÝ FILOSOF A SVOBODOMYSLNÝ KNĚZ NAPSAL VE SVÉ PŘED NÁMI DLOUHO UTAJOVANÉ - NEDÁVNO VŠAK I ČESKY VYDANÉ - KNIZE "KOMUNISMUS A SOCIALISMUS" JAKO PROROCKÉ VAROVÁNÍ - KTERÉ SE DO POSLEDNÍHO SLOVA A PÍSMENE VYPLNILO - O ZLU KOMUNISMU 70 LET PŘED JEHO PRVNÍM VÍTĚZSTVÍM A CO NEBYLO NÁMI DODNES VYSLYŠENO A POCHOPENO!!! GENIALITA TÉTO ANALÝZY SPOČÍVÁ V TOM, ŽE POPISUJE SKUTEČNÉ FUNGOVÁNÍ KAŽDÉHO TOTALITNÍHO SYSTÉMU "NEJVYŠŠÍHO DOBRA", BEZ OHLEDU NA DLE POTŘEBY RYCHLE SE PROMĚŇUJÍCÍ NÁZVY A IDEOLOGIE, ZA KTERÝMI SE VLÁDNOUCÍ TOTALITA PRÁVĚ UKRÝVÁ, COŽ MŮŽE BÝT KLIDNĚ - DÍKY DOSAŽENÉMU MONOPOLU NA VEŘEJNĚ DISTRIBUOVANÉ INFORMACE A MYŠLENKY A JEJICH "SPRÁVNOU INTERPRETACI" - I ZCELA BEZPEČNÝ ÚKRYT JAKÉKOLIV NELIDSKÉ TOTALITY ZA VÝVĚSNÍMI ŠTÍTY "SVOBODY", "DEMOKRACIE", "HUMANITY", "OTEVŘENÉ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI", "PRÁVNÍHO STÁTU", "LIBERALISMU", ANEBO ČEHOKOLIV DALŠÍHO, PROTOŽE MYŠLENÍ VĚTŠINY NA DLOUHO ÚSPĚŠNĚ OKLAMANÝCH LIDÍ NEDOKÁŽE VČAS PRONIKNOUT LIDUMILNÝM KRYCÍM MYŠLENKOVÝM A INFORMAČNÍM BALASTEM TĚCHTO NELIDSKY TOTALITNÍCH IDEOLOGIÍ A NEDOKÁŽE JE DOMYSLET AŽ DO JEJICH KONEČNÝCH DŮSLEDKŮ!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007070701

Touto tyransky kolektivistickou ideologií už ovládli, rozvrátili a téměř již zničili celý svobodný demokratický západní svět a pokouší se tuto anticivilizační ideologii "politické korektnosti" - v původní sovětské ruštině 20. a 30. let předchozího 20. století tedy tak nanejvýš osvědčenou ideologii "politíčeskoj právilnosti" - dále exportovat do každé země, která ještě není jejich, aby ji rozvrátili a ovládli stejně, jako rozvrátili a ovládli náš původně svobodný a demokratický židokřesanský Západ. KAŽDÝ KDO BY JEN NA VTEŘINU ZAPOMENE, ŽE SÍLA MONGOLSKO-RUSKÉ PROPAGANDY STOJÍ UŽ 1000 LET NA NEPŘEKONATELNÉ LŽI, DRZOSTI A MANIPULACI, TEN NEODVRATNĚ PROHRAJE!!! Jejich nejúčinnější a nejspolehlivější zbraní proti nám, našim lidským, národním, náboženským a civilizačním právům - a především proti našim INDIVIDUÁLNÍM politickým a občanským právům a svobodám - je právě tato IDEOLOGIE "POLITICKÉ KOREKTNOSTI" - TEDY POLITIKA TOLERANCE KE ZLU A NETOLERANCE K DOBRU - JAKO SKRYTÁ DEMONTÁŽ NAŠÍ ZÁPADNÍ CIVILIZACE RUKAMA "UŽITEČNÝCH IDIOTŮ" - DNES TEDY LEVIČÁCKÝCH AKTIVISTŮ - NASAZENÝCH V POLITICE A VE VŠECH MASMEDIÍCH!!!

Smyslem všech dnes nám vládnoucích dokonale zamaskovaných marx-leninských moskevských strategií jejich kriminální ideologie tzv. "politické korektnosti" je oslabit, rozvrátit, zničit a pohltit demokratický Západ! Oněch „13 zlatých pokynů“ je neměnným zadáním, dnes už ne pro činnost kupců, vysílaných Džingischánem k rozvrácení a dobytí tehdejšího světa, ale pro činnost stejně nebezpečných levicových lntelektuálů, řízených přímo či nepřímo bezprostředním nástupcem dobyvačného Džingischánova impéria, Říší Zla, totalitním kágébáckým Ruskem! V něm platí jako zákony nejvyšší tyto tři "svaté" zásady: EVROPA+RUSKO=RUSKO! DEMOKRACIE+KGB=KGB! RUSKO=PRÁVNÍ STÁT, VE KTERÉM PLATÍ JEDEN ZÁKON NAD VŠECHNY OSTATNÍ: ZVEDNI HLAVU Z HNOJE A MY TI JI USTŘELÍME!!!

Protože přízemní materialističtí intelektuálové už dávno celosvětově ovládli všechny západní společnosti, jejich školy všech stupňů a veškerá masmédia, mají možnost pohybovat se všude a setkávat se se všemi, měli a mají neomezené možností všechny tyto destruktivní proti civilizační zásady uvádět postupně v život, bod po bodu. Jdou na to v této 300-leté permanentní rozvratné skryté občanské válce proti nám a veškerým našim individuálním i kolektivním právům a svobodám opravdu velice dobře, vysoce promyšleně a se zničujícími výsledky. Posuïte sami:

1) ZÁKLADNÍ ANALÝZA DNEŠNÍ "DEMOKRACIE" BEZ SVOBODY: RUSKÁ REVOLUCE UŽ VŠUDE ZVÍTĚZILA! SATANSKÝ MARX-LENINISMUS SE SKRYTĚ PŘEVLÉKL DO CIZÍCH UKRADENÝCH ŠATŮ A TIŠE OVLÁDL CELÝ NÁŠ SVĚT: VLÁDNE NÁM POD NOVÝM VÝVĚSNÍM ŠTÍTEM STÁLE TATÁŽ STARÁ TYRANIE - DNES TEDY SKRYTÁ TYRANIE LIBERALISMU A POLITICKÉ KOREKTNOSTI!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012003

2) IDEOLOGIE "POLITICKÉ KOREKTNOSTI" - TEDY POLITIKA TOLERANCE KE ZLU A NETOLERANCE K DOBRU - JAKO SKRYTÁ DEMONTÁŽ NAŠÍ ZÁPADNÍ CIVILIZACE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006120102

3) William S. Lind: Co je všeobjímající sametová tyranie ideologie "politické korektnosti" ve skutečnosti??? POKRAČOVÁNÍ SKRYTÉ MARX-LENINSKÉ TOTALITNÍ GENOCIDY JINÝMI PROTIZÁPADNÍMI PROSTŘEDKY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009081001

4) Frank Ellis, profesor na katedře ruských a slovanských studií na University of Leeds ve Velké Británii: MULTIKULTURALISMUS A MARX-LENINISMUS aneb MULTIKULTURALISMUS = MARX-LENINISMUS = TOTALITARISMUS!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091802
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010103001

5) ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO A JEHO AGENTY A MÁLO KDY SE SPLETEME!!! RUSKÉ STÁTNÍ DROGY JAKO NEJNIČIVĚJŠÍ TAJNÁ ZBRAŇ PROTI NAŠÍ CIVILIZACI A SVĚTU: PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA KREMLU ZA ZOTROČENÍ LIDSTVA ZESILUJE! RUSKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A JEHO NEVIDITELNÉ CELOSVĚTOVÉ KRIMINÁLNÍ DROGOVÉ A FINANČNÍ IMPÉRIUM PROTI NÁM!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

6) Rusko, ač zatím ještě vnitřně nejisté, se pro svět už opět stává hrozbou!!! RUSKO SE SNAŽÍ DÁT JAKÉKOLIV DESTRUKTIVNÍ MENŠINĚ SÍLU JÍT ZA SVÝM PROTI CIVILIZOVANÉ VĚTŠINĚ A JEJÍM STÁTOTVORNÝM HODNOTÁM!!! VE SVÉ PERMANENTNÍ SKRYTÉ VÁLCE PROTI ZÁPADU RUSKO VYUŽÍVÁ JAKO SVÉ NEJNIČIVĚJŠÍ ZBRANĚ NEPŘIZPŮSOBIVÉ NÁRODNOSTNÍ, RASOVÉ, NÁBOŽENSKÉ A POLITICKÉ SKUPINY, KRIMINÁLNÍ SPODINU I JEJÍ ELITY, NARKOMANY, CIKÁNY, PRODEJNÉ CTIŽÁDOSTIVÉ INTELEKTUÁLY, KOMUNITY HOMOSEXUÁLŮ, LESBIČEK A FEMINISTEK, KTERÉ VŠEMOŽNÝM ZPŮSOBEM PREFERUJE, PROTLAČUJE JE DO ROZHODUJÍCÍCH MOCENSKÝCH A VLIVOVÝCH POZIC A CHRÁNÍ JE PŘED SEBEOBRANNÝMI REAKCEMI VĚTŠINOVÉ SPOLEČNOSTI!!! PROSTŘEDKŮ NA TO MÁ VÍC NEŽ DOST!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007043005

7) ŘÍŠE ZLA RUSKO UŽ NECHCE OBNOVIT JENOM SOVĚTSKÝ SVAZ, ALE HNED CELOU ORWELOVSKOU EUROASII, S HLAVNÍM MĚSTEM MOSKVOU A TO OFICIÁLNÍ VÝZVOU PŘEDSEDY RUSKÉ VLÁDY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100021

8) Ruská poziční a vlivová agentura obsazuje v ČR - bez sebemenšího odporu - jednu pozici za druhou: DETAILNÍ ANALÝZA JEJICH STRATEGIÍ A CÍLŮ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092503


JSME STÁLE V RUKOU RUSKÝCH VRAHŮ
- A VLASTIZRÁDNÝCH UŽITEČNÝCH IDIOTŮ -
KTEŘÍ SE NA CESTĚ ZA SVĚTOVLÁDOU
NEZASTAVÍ ABSOLUTNĚ PŘED NIČÍM!!!

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070097
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005041903
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070076
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010040203
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011060061

O Prusku se v 18. století říkalo, že to není stát, který má armádu, ale armáda, která má vlastní stát. Podobně se o dnešním Rusku dá říct, že to není stát, který má zvláštní služby, ale jsou to zvláštní služby, které mají vlastní stát. O totéž s úspěchem usilují promoskevské tajné služby v "bývalých" satelitech Kremlu, ale i jinde...

Grzegorz Górny,
šéfredaktor polského časopisu
FrondaCÍLEM RUSKÉHO GENOCIDNÍHO PLÁNU PROTI PŘIROZENÝM NÁRODNÍM DUCHOVNÍM A MRAVNÍM ELITÁM JE DEZINTEGRACE POLITICKÝCH A SOCIÁLNÍCH INSTITUCÍ, KULTURY, JAZYKA, NÁRODNÍHO CÍTĚNÍ, NÁBOŽENSTVÍ A EKONOMICKÉHO ŽIVOTA NÁRODNÍCH SKUPIN A DESTRUKCE OSOBNÍ BEZPEČNOSTI, SVOBODY, ZDRAVÍ, DŮSTOJNOSTI A ROVNĚŽ ŽIVOTŮ JEDINCŮ, PATŘÍCÍCH K TĚMTO SKUPINÁM. GENOCIDA JE VEDENÁ PROTI NÁRODNÍ NEBO SOCIÁLNÍ SKUPINĚ JAKO TAKOVÉ A AKCE, KTERÉ MÁ ZA NÁSLEDEK, SMĚŘUJÍ PROTI INDIVIDUU, ALE NE KVŮLI JEHO INDIVIDUÁLNÍM DOBRÝM NEBO ZLÝM VLASTNOSTEM, ALE PROTO, ŽE JE PŘÍSLUŠNÍKEM NÁRODNÍ NEBO SOCIÁLNÍ SKUPINY, URČENÉ K LIKVIDACI. Viz následující dva přesvědčivé důkazy, dokumentující právě probíhající celosvětovou vyhlazovací válku Ruska proti všem, kteří by mu mohli stát v jeho tažení za světovládou v cestě, a to jak v rámci celého našeho světa, tak v rámci naší České republiky. Zde protičeskou genocidní politiku "našeho" RUSKO - českého skrytě totalitního guberniálního kriminálního státu KGB/GRU provádí za Rusko každá jeho - námi svobodně zvolená - "česká" vláda KGB/GRU...:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007060603
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006012101


STAČÍ LIDI VYCHOVAT V ÚCTĚ
PŘED FALEŠNÝMI AUTORITAMI
KONTROLOVATELNÉHO SVĚTA

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010093002

PROTO SE NA STRANĚ HITLEROVA NACIONÁLNĚ-SOCIALISTICKÉHO NĚMECKA A STALINOVA INTERNACIONÁLNĚ-SOCIALISTICKÉHO RUSKA VYNOŘIL IDENTICKÝ PLÁN - ZLIKVIDOVAT INTELIGENCI! KDYŽ ZLIKVIDUJETE HUMANITNĚ VYCHOVANOU INTELIGENCI, ZAKOTVENOU VE VYŠŠÍCH NADČASOVÝCH DUCHOVNÍCH A MRAVNÍCH HODNOTÁCH - A NAHRADÍTE JI SVOJÍ MATERIALISTICKY ORIENTOVANOU PSEUDOINTELIGENCÍ, HODNOTOVĚ ZAKOTVENOU V POMÍJIVÝCH PRAVIDLECH HMOTNÉHO SVĚTA - TEPRVE PAK SI MŮŽETE DĚLAT CO BUDETE CHTÍT! Viz:

Komunistický Sovětský svaz a jeho první biologické laboratoře na světě pro umělé přísně vědecké pěstování sovětského NADčlověka, jako MATERIALISTICKÉHO vládce světa zítřka!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100053


JEJICH UČENLIVÍ POKRAČOVATELÉ NA ZÁPADĚ DOVEDLI TENTO PLÁN K NAPROSTÉ DOKONALOSTI, KDYŽ Z JEJICH UNIVERZIT DNES VYCHÁZÍ TI NEJUŽŠÍ SPECIALISTÉ = NEVZDĚLANCI A PRODEJNÍ MATERIALISTÉ, ORIENTOVANÍ NE NA VYŠŠÍ NADČASOVÉ UNIVERZÁLNÍ HODNOTY, ALE NA POUHÉ PŘÍZEMNÍ ZÁJMY A POŽITKY A NA JEJICH USPOKOJOVÁNÍ... Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008012401
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010040401

RUSKO PROSTŘEDNICTVÍM SVÝCH VYSOCE POSTAVENÝCH POZIČNÍCH A VLIVOVÝCH AGENTŮ VNUCUJE UŽ PO GENERACE ZÁPADU PŘESNÝ OPAK TOHO, ČÍM SE DNES PŘI VÝCHOVĚ SVÝCH VLASTNÍCH NEJVYŠŠÍCH RUSKÝCH ELIT SAMO ŘÍDÍ: RUSKÁ ARMÁDA VYCHOVÁVÁ SVÉ PŘÍŠTÍ ELITY VLÁDCŮ RUSKA NA PŘÍSNĚ VÝBĚROVÉM RODOVÉM PRINCIPU, KDY PŘIJAT JE JEDEN ZE ČTYŘ TISÍC UCHAZEČŮ, NA NEOCHVĚJNÉ VÍŘE V BOHA, COŽ JE PRO DNEŠNÍ DUCHOVNĚ A MRAVNĚ ROZVRÁCENÝ ZÁPAD ABSOLUTNĚ NEPOCHOPITELNÉ, NA VELKORUSKÝCH IMPERIÁLNÍCH TRADICÍCH A PŘÍSLUŠNÝCH MRAVNÍCH PRINCIPECH, PEVNÉ - ALE NE SLEPÉ - KÁZNI, VYSOKÉ VLASTNÍ INICIATIVĚ, SAMOSTATNOSTI A PRACOVITOSTI, NA PĚSTOVÁNÍ SYSTÉMOVÉHO MYŠLENÍ, UVĚDOMĚLÉ STŘÍDMOSTI A ODŘÍKÁNÍ. JINÝM ZPŮSOBEM VYCHOVAT SKUTEČNOU ELITU NELZE! STAČÍ SE SEZNÁMIT VYNIKAJÍCÍM TELEVIZNÍM DOKUMENTEM A DALŠÍMI ČLÁNKY NA TÉMA "RUSKÁ RODOVÁ ŠKOLA" Viz:

http://www.google.cz/#hl=cs&sugexp=ppwl&cp=13&gs_id=3m&xhr=t&q=RUSK%C3%81+RODOV%C3%81+%C5%A0KOLA&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=RUSK%C3%81+RODOV%C3%81+&aq=0&aqi=g1&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=c05b06fd119b7745&biw=1408&bih=872

Když vzdělávací metody - kterými Rusko a jeho armáda, za maximálního využití pedagogických metod Rudolfa Steinera, přísně vybírá a vychovává své příští elity, ultranacionalistické velkoruské elity "národa vyvoleného", ruského Nadčlověka - srovnáme s tím, co hluboce infiltrovaná ruská poziční a vlivová agentura vnucuje Západu jako to pro něj nejlepší, pak snadno pochopíme, proč Rusko zvítězí a Západ bude podroben. Stačí si přečíst George Orwella: 1984. Tam najdeme všechno co nás díky tomu a naší otrocké poslušnosti a slepotě čeká a nemine!

Pokud nedokážeme odmítnout to, co nám dnes "naše" rusko-české kriminální "elity" KGB/GRU za pomoci své Ruskem infiltrované Evropské unie vnucují a nepřevezme na základě díla Rudolfa Steinera to nejlepší z "Ruské rodové školy", budeme Kremlem neodvratně poraženi a zotročeni, tak jak jsou dnes Kremlem poraženi a zotročeni sami Rusové a všechny ostatní národy ruského impéria!!! Ruska se jako Říše Zla budeme moci přestat bát jako toho největšího nebezpečí až tehdy, až se z dnešních otroků vládců ruského impéria stanou ti nejsvobodnější občané na světě! Do té doby pro nás Rusko je a bude tou největší hrozbou!!! Viz:

1.DŮVOD ROZVRÁCENÍ A ZÁNIKU NAŠÍ ZÁPADNÍ CIVILIZACE A JEJÍHO POHLCENÍ A ZOTROČENÍ BARBARSKOU ŘÍŠÍ ZLA, KÁGÉBÁCKÝM RUSKEM: ŘÍZENÁ ZTRÁTA VŠECH SJEDNOCUJÍCÍCH VYŠŠÍCH DUCHOVNÍCH A MRAVNÍCH HODNOT, NA KTERÝCH V MINULÝCH 1000 LETECH VYROSTLA VELIKOST CIVILIZACE ŽIDOKŘESANSKÉHO ZÁPADU A SKRYTÉ POKOUTNÍ NAHRAZENÍ TĚCHTO VYŠŠÍCH HODNOT UPADLOU MARX-LENINSKOU KRIMINÁLNÍ IDEOLOGIÍ TZV. "POLITICKÉ KOREKTNOSTI" (V SOVĚTSKÉ KOMUNISTICKÉ RUŠTINĚ ZNÁMOU POD PŮVODNÍM NÁZVEM POLITÍČESKAJA PRÁVILNOST!!!) S JEJÍ CIVILIZAČNĚ SEBEVRAŽEDNOU A SPOLEHLIVĚ LIKVIDAČNÍ MULTIKULTURNOSTÍ = MULTIHODNOTOVOSTÍ = BEZHODNOTOVOSTÍ = BEZZÁSADOVOSTÍ - DÍKY NIMŽ SE NAŠE ZÁPADNÍ CIVILIZACE STALA UPADAJÍCÍ CIVILIZACÍ BEZHODNOTOVOU A TEDY BEZZÁSADOVOU - A DVĚMA NEJVYŠŠÍMI ANTICIVILIZAČNÍMI MATERIALISTICKÝMI ZÁSADAMI, NA NICHŽ ZANIKL SVĚTOVLÁDNÝ STARÝ ŘÍM: UŽIJ DNE A PO NÁS POTOPA!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010040402

2.DŮVOD ROZVRÁCENÍ A ZÁNIKU NAŠÍ ZÁPADNÍ CIVILIZACE A JEJÍHO POHLCENÍ A ZOTROČENÍ BARBARSKOU ŘÍŠÍ ZLA, KÁGÉBÁCKÝM RUSKEM: NOVÁ BARBARIZACE ZÁPADU: ROZVRÁCENÍ A ZÁNIK VŠÍ SKUTEČNÉ UNIVERZÁLNÍ VZDĚLANOSTI, POSTAVENÉ NA VYŠŠÍCH DUCHOVNÍCH A MRAVNÍCH HODNOTÁCH A JEJÍ NAHRAZENÍ MATERIALISTICKOU PSEUDOVZDĚLANOSTÍ CO NEJUŽŠÍCH SPECIALISTŮ = NEVZDĚLANCŮ, KTEŘÍ DÍKY TOMUTO TYPU "VZDĚLÁNÍ" NIC DUCHOVNĚ A MRAVNĚ VYŠŠÍHO A UNIVERZÁLNĚJŠÍHO NECHÁPOU A JIMŽ JAKÉKOLIV KOMPLEXNÍ PŘÍSNĚ LOGICKÉ HODNOCENÍ NEBO DOKONCE SYSTÉMOVÉ MYŠLENÍ DĚLÁ NEPŘEKONATELNÉ PROBLÉMY. TAKTO (NE) VZDĚLANÝM LIDEM SE PAK NEJLÉPE VLÁDNE...!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010040401

Jeden z dalších nejdůležitějších aspektů ruské strategie skryté války proti Západu, jeho rozvrácení a genocidy všech vyšších vrstev západní společnosti, stojí na zásadě, v dosavadní historii lidstva už nesčetně krát potvrzené: NA VYZDVIHOVÁNÍ A OBRANĚ HOMOSEXUALITY A JEJICH NOSITELŮ, A TO BEZ ROZDÍLU POHLAVÍ, PŘED PŘIROZENÝM ODPOREM VĚTŠINOVÉ LIDSKÉ SPOLEČNOSTI, JEŠTĚ ŽÁDNÁ VYŠŠÍ LIDSKÁ CIVILIZACE NIKDY A NIKDE NEVYROSTLA, ALE NA VYZDVIHOVÁNÍ A OBRANĚ HOMOSEXUALITY A JEJICH NOSITELŮ KAŽDÁ VYŠŠÍ LIDSKÁ CIVILIZACE VŽDY VELICE RYCHLE, NEODVRATNĚ A ZCELA PO PRÁVU ZANIKLA!!!

Právě z těchto důvodů Džingischánovo Rusko a jeho vysoce postavené kádry v nejvyšší evropské politice a ve všech důležitějších masmédiích prosazují podle strategie "13-ti zlatých pravidel umění války" ženy, homosexuály a lesbičky - ZÁSADNĚ VŽDY PROTI SKUTEČNÝM MUŽŮM PEVNÝCH ZÁSAD, NA KTERÝCH KAŽDÁ OPRAVDOVÁ LIDSKÁ CIVILIZACE STOJÍ A SE KTERÝMI I PADÁ, JENŽ PAK NAŠÍ CIVILIZACI NA VŠECH ROZHODUJÍCÍCH MÍSTECH ZOUFALE CHYBÍ, TEDY PROTI MUŽŮM, KTERÉ NELZE KOUPIT ANI ZASTRAŠIT, OCHOTNÝCH ZA NEJVYŠŠÍ LIDSKÉ HODNOTY TŘEBA I ZEMŘÍT, NA ROZDÍL OD VŠECH JEJICH RUSKEM PROSAZOVANÝCH NÁHRADNÍKŮ, KTEŘÍ NEJSOU OCHOTNI OBĚTOVAT ŽIVOTY ANI ZA TAK OBECNĚ SDÍLENÉ HODNOTY, JAKO JE SVOBODA A DEMOKRACIE - do těch nejdůležitějších pozic západní civilizace a brání je a jejich pozice, jako by jim šlo o holý život, naprosto před všemi, kdo si si tuto, pro každou civilizaci jednoznačně záhubnou politiku, nejlépe uvědomují a pokoušejí se klást i proti tak zdrcující politické a masmediální přesile proti této skryté destrukci Západu a následné likvidaci veškeré svobody a demokracie, účinný odpor. Viz například:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010050302

KONEČNÝM ŘEŠENÍM A CÍLEM TÉTO RUSKÉ SATANSKÉ ANTICIVILIZAČNÍ GENOCIDNÍ POLITIKY JE ZBAVIT NÁRODY SVĚTA JEJICH SKUTEČNÝCH PŘIROZENÝCH A UNIVERZÁLNĚ VZDĚLANÝCH DUCHOVNÍCH A MRAVNÍCH ELIT, NAHRADIT JE SVÝMI KRIMINÁLNÍMI POLITICKÝMI A MASMEDIÁLNÍMI PSEUDO "ELITAMI" - COŽ SE RUSKU UŽ NA ZÁPADĚ PODAŘILO - A PROSTŘEDNICTVÍM JEJICH KRIMINÁLNÍHO PROTINÁRODNÍHO VLÁDNUTÍ PAK TYTO DOKONALE ROZVRÁCENÉ NÁRODY MASMEDIÁLNÍM VYMÝVÁNÍM MOZKŮ PŘESVĚDČIT, ŽE SI NEJSOU SCHOPNY VLÁDNOUT SAMY A BEZ RUSKÉ "BRATRSKÉ POMOCI" SE NEOBEJDOU! Viz následující tři dokumenty:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006092202
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060201

TATO NIKÝM NECHTĚNÁ A PRO JAKOUKOLIV SKUTEČNOU DEMOKRACII A INDIVIDUÁLNÍ SVOBODU ZÁHUBNÁ "BRATRSKÁ POMOC" BARBARSKÉHO EUROASIJSKÉHO RUSKA, ZAMĚŘENÁ PROTI NAŠEMU CIVILIZOVANÉMU SVOBODNÉMU DEMOKRATICKÉMU ZÁPADNÍMU SVĚTU, UŽ MEZITÍM VŠUDE DÁVNO ZAČALA!!! PŘITOM NENÍ ZNÁM ZA POSLEDNÍCH 1000 LET JEDINÝ PŘÍPAD, KDY BY RUSKO DOKÁZALO COKOLIV Z TOHO, CO KDY DOBYLO, PŘIVÉST K ROZKVĚTU!!! VŽDY PRÁVĚ NAOPAK! NA VŠEM VYŠŠÍM DOKÁZALO RUSKO POUZE PARAZITOVAT!!!


RUSKÁ KOLONIZACE
ČESKÉ REPUBLIKY
TADY A TEĎ!!!


Každý kdo chce vědět ví, že nelidsky barbarské asiatské Džingischánovo Rusko dobylo naši střední Evropu na Německu v roce 1945 a od té doby nedošlo k ničemu, co by Rusko ze střední Evropy podobným způsobem vyhnalo a jako Říši Zla zničilo.

Každý kdo chce vědět ví, že nelidsky barbarské asiatské Džingischánovo Rusko, Říše Zla, se na nově dobytém území chovalo tak, jak se na nově dobytých územích chovalo za uplynulých 1000 let vždycky, tedy verbovalo a verbuje podle svých "svatých" 13-ti zlatých pravidel umění války své agenty a dosazuje je do všech rozhodujících pozic.

Každý kdo chce vědět ví, že nelidsky barbarské asiatské Džingischánovo Rusko, Říše Zla, pokud se snad jeho uniformovaná armáda někde dočasně neudržela, ponechalo na tomto zájmovém území, když zájmovým územím je pro Říši Zla Rusko celý svět, ve všech rozhodujících pozicích tyto agenty jako svoji neviditelnou neuniformovanou armádu, aby hájili v nových podmínkách dál imperiální zájmy Říše Zla.

Každý kdo chce vědět ví, že to se plně týká i naší dnešní České republiky! Nejsme v tisícileté historii expanze nelidsky barbarského asiatského Džingischánova Ruska žádnou výjimkou, která má za úkol toto železné pravidlo ruské expanze jenom potvrzovat... Viz:

Historie expanze Říše Zla Ruska 1693-1968 ukazuje, že Rusko dokázalo za necelých 300 let zvětšit svoji rozlohu na úkor všech svých nešastných sousedů 14x!!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007111001

ORWELL MÁ OPĚT PRAVDU: VELKORUSKÝ PROTIZÁPADNÍ ULTRA TOTALITNÍ NACISMUS SE UŽ DERE S PODPOROU KREMLU K NEJVYŠŠÍ KREMELSKÉ MOCI!!! VÁLKA KONTINENTŮ KONČÍ VÍTĚZSTVÍM BARBARSKÉHO ASIATSKÉHO RUSKA, ANIŽ RUSKÝMI TAJNÝMI SLUŽBAMI TOTÁLNĚ INFILTROVANÝ ZÁPAD COKOLI POCHOPIL... (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=20110600611

Nejvýznamnější evropský myslitel dneška André Glucksmann: BOJME SE RUSKA!!! ČEKÁ NÁS NEJHORŠÍ STOLETÍ LIDSKÝCH DĚJIN! RUSKO VSTOUPÍ DO EVROPY!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007052502

Vnuk předsedy Komunistické strany USA: „RUSKO JE KRIMINÁLNÍ STÁT (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009122602

Na druhé straně každý, kdo nechce vědět, co je nelidsky barbarské asiatské Džingischánovo Rusko, Říše Zla, zač a co od něho svět může čekat, ten to neví. Jak je to prosté...

Jsme dnes uprostřed skryté rusko-české permanentní rozvratné války - o které rusko-českými politiky KGB/GRU a jejich rusko-českými masmédii dokonale dezinformovaný český národ vůbec nic neví, když i pouhá politická či masmediální diskuse o těchto věcech je v naší dnešní RUSKO-české "třeskuté demokracii" všude co nejpřísněji zakázána. Viz následující tři dokumenty:

POLITICKÁ CENZURA V ČR: ZAKÁZANÝ "NECENZUROVANÝ ROZHOVOR" PETRA CIBULKY PRO VYDAVATELE VŠECH ČESKÝCH REGIONÁLNÍCH DENÍKŮ VLTAVA-LABE-PRESS (KRYCÍ FIRMA KGB???): VŠE CO NESMÍME VĚDĚT!!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100030

RUSKO-ČESKÁ TOTALITA JEŠTĚ NEBYLA ÚŘEDNĚ PLNĚ OBNOVENA, ALE UŽ DNES NELZE V RUSKO-ČESKÝCH MASMÉDIÍCH DISKUTOVAT O NAŠICH RUSKO-ČESKÝCH OTROKÁŘÍCH KGB/GRU!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070043

KGB VARUJE: ČAS RUSKA OPĚT PŘICHÁZÍ!!! + NÁSLEDNÁ VELICE POUČNÁ DEZINFORMAČNÍ DISKUSE NĚKOLIKA ZKUŠENÝCH KÁDRŮ KGB/GRU, MNOHONÁSOBNĚ DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ VLASTNÍ PROVOKAČNÍ ČLÁNEK!!! Část 1 (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070096

Situace na této neviditelné válečné frontě, kdy za obě politické cenzury v "necenzurovaném" pořadu České televize nedávno padla i věta "za vším zlem hledejme Rusko a jeho agenty a málo kdy se spleteme" - dnes vypadá takto:

1) PODNIKÁNÍ = PRONIKÁNÍ RUSŮ Z KGB/GRU V ČESKÉ REPUBLICE, aneb KRASNAJA BIZNES ARMIJA V ATAKE!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070106

2) KAŽDÝ DVACÁTÝ OBYVATEL PRAHY UŽ POCHÁZÍ ZE ZEMÍ NAŠEHO NEDÁVNÉHO OKUPANTA, BÝVALÉHO - A PODLE V RUSKU VLÁDNOUCÍHO KGB I BUDOUCÍHO - EUROASIJSKÉHO SSSR!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070107

3) PARLAMENTNÍ LISTY: Naše Karlovy Vary? Všude už jsou nápisy v ruštině a Češi odchází!!! Zveřejňujeme i fotografie!!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011050579

4) Rusko, ač zatím ještě vnitřně nejisté, se pro svět už opět stává hrozbou!!! RUSKO SE SNAŽÍ DÁT JAKÉKOLIV DESTRUKTIVNÍ MENŠINĚ SÍLU JÍT ZA SVÝM PROTI CIVILIZOVANÉ VĚTŠINĚ A JEJÍM STÁTOTVORNÝM HODNOTÁM!!! VE SVÉ PERMANENTNÍ SKRYTÉ VÁLCE PROTI ZÁPADU RUSKO VYUŽÍVÁ JAKO SVÉ NEJNIČIVĚJŠÍ ZBRANĚ NEPŘIZPŮSOBIVÉ NÁRODNOSTNÍ, RASOVÉ, NÁBOŽENSKÉ A POLITICKÉ SKUPINY, KRIMINÁLNÍ SPODINU I JEJÍ ELITY, NARKOMANY, CIKÁNY, PRODEJNÉ CTIŽÁDOSTIVÉ INTELEKTUÁLY, KOMUNITY HOMOSEXUÁLŮ, LESBIČEK A FEMINISTEK, KTERÉ VŠEMOŽNÝM ZPŮSOBEM PREFERUJE, PROTLAČUJE JE DO ROZHODUJÍCÍCH MOCENSKÝCH A VLIVOVÝCH POZIC A CHRÁNÍ JE PŘED PŘIROZENÝMI SEBEOBRANNÝMI REAKCEMI VĚTŠINOVÉ SPOLEČNOSTI!!! PROSTŘEDKŮ NA TO MÁ VÍC NEŽ DOST!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007043005

5) CELÁ POLITICKÁ REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY JE DODNES OKOUZLENA NEJVYŠŠÍM ZLEM - ZLEM RUSKÉHO KOMUNISMU, KTERÉMU PO CELÝ ŽIVOT VĚRNĚ SLOUŽILA A NIKDY HO ANI NA VTEŘINU NEZRADILA!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006010501

6) DOKUMENT NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTI!!! Každý národ, který se nedokáže poučit ze svých mravních selhání ani ze své vlastní tragické minulosti, si ji bude muset ve svém vlastním nejvyšším zájmu znovu celou zopakovat!!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005122503

7) VĚC NAŠÍ NEJVYŠŠÍ NÁRODNÍ A STÁTNÍ DŮLEŽITOSTI: INTENZIVNÍ ODNÁRODŇOVACÍ POLITICKÉ A MASMEDIÁLNÍ STRATEGIE RUSKÉHO IMPÉRIA A JEHO BRUSELSKÝCH AGENTŮ PROTI VŠEM NERUSKÝM NÁRODŮM!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006110601


HESLO ŘÍŠE ZLA RUSKA ZNÍ:
ČEŠI JSOU PRO NÁS STÁDO!
SE STÁDEM SE NEDISKUTUJE,
STÁDO SE ŽENE! A TO TAKY
S NAŠIM NÁRODEM DĚLAJÍ!


Jak dnes vypadá skrytá rusko-česká kriminální totalita, ve které všichni žijeme:

PRÁVA ČESKÝCH OTROKŮ KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNAJÍ PRÁVA JEJICH OTROKÁŘŮ, KTERÝMI BYLA A ZŮSTALA RUSKO-ČESKÁ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE!!!

PO SHORA DOBŘE ŘÍZENÝCH A Z JEDNOHO CENTRA KOORDINOVANÝCH „SAMETOVÝCH REVOLUCÍCH“, PROVEDENÝCH JAKO NA POVEL VE VŠECH NELIDSKÝCH TOTALITNÍCH KOMUNISTICKÝCH DIKTATURÁCH V ROCE 1989 - KDYŽ VEŠKERÉ PODROBNOSTI JSOU K DISPOSICI ZDE, http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/1.htm - SE V RUSKU I VE VŠECH OSTATNÍCH MOSKVOU ZOTROČENÝCH (POST) KOMUNISTICKÝCH TOTALITNÍCH STÁTECH UKÁZALO, ŽE LZE ÚSPĚŠNĚ VYTVOŘIT PO FORMÁLNĚ-TECHNICKÉ STRÁNCE NAPROSTO DOKONALÝ DEMOKRATICKÝ SVĚT, VE KTERÉM NEHRAJÍ OBČANÉ A DAŇOVÍ POPLATNÍCI - DEGRADOVANÍ NA POUHÝ TAŽNÝ DOBYTEK - ABSOLUTNĚ ŽÁDNOU ROLI!!!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005090501


DNEŠNÍ RUSKO-ČESKÁ FINANČNÍ OLIGARCHIE
A SKUTEČNÁ HISTORIE A NUTNÉ PODMÍNKY
JEJÍHO MOSKVOU DOBŘE ŘÍZENÉHO VZNIKU,
KTERÝ JSME ZE SVÝCH VYKRADENÝCH KAPES
RUKOU SPOLEČNOU A NEROZDÍLNOU
VŠICHNI SPOLEČNĚ ZAPLATILI!!!

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090024
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051101

Motto:

Je-li stát řízen podle zásad rozumu a spravedlnosti,
chudoba a bída jsou hodny hanby.
Není-li stát řízen podle zásad rozumu a spravedlnosti,
jsou hodny hanby bohatství a pocty.

Prohlásil čínský filosof Konfucius, už 500 let před Kristem...

KAŽDÁ PRAVDIVÁ ANALÝZA SKRYTÉ TOTALITY A OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDKU, VE KTERÝCH DNES ŽIJEME, JE NEJTVRDŠÍ OBŽALOBOU VŠECH DŘÍVĚJŠÍCH I DNEŠNÍCH VLASTIZRÁDNÝCH RUSKO-ČESKÝCH PARLAMENTNÍCH I VŠECH NEPARLAMENTNÍCH POLITIKŮ KGB/GRU, KDY SE POD JEJICH NOVÝM "DEMOKRATICKÝM" VEDENÍM - A POD VEDENÍM JEJICH STARÝCH ŘÍDÍCÍCH DŮSTOJNÍKŮ KGB/GRU V MOSKVĚ - "NÁŠ SVOBODNÝ DEMOKRATICKÝ STÁT" ZAČAL OPĚT BRUTÁLNĚ VYSMÍVAT SVÝM VLASTNÍM OBČANŮM-DAŇOVÝM POPLATNÍKŮM, Z JEJICHŽ PRÁCE A PODNIKÁNÍ SI VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ "ELITY" KGB/GRU TOHOTO DNEŠNÍHO GUBERNIÁLNÍHO STÁTU NA ÚKOR VŠECH ČESKÝCH OBČANŮ = OTROKŮ, TAK LUXUSNĚ ŽIJÍ. Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121701
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121702

TITO "NAŠI" POLITICI RUSKÝCH KGB/GRU SVÝMI PROTINÁRODNÍMI KRIMINÁLNÍMI ZÁKONY - POD HROZBOU NEJTVRDŠÍCH REPRESÍ ZE STRANY STÁTNÍCH ORGÁNŮ TÉTO KRIMINÁLNÍ RUSKO-ČESKÉ STÁTNÍ MOCI - DONUTILI OTROKÁŘSKÝM ZPŮSOBEM VŠECHNY ČESKÉ OBČANY, ABY SE ZE SVÝCH KAPES SLOŽILI NA CO NEJRYCHLEJŠÍ VZNIK NOVÉ VLÁDNOUCÍ KRIMINÁLNÍ TŘÍDY RUSKO-ČESKÝCH MILIARDÁŘSKÝCH ZBOHATLÍKŮ Z ŘAD NEJSPOLEHLIVĚJŠÍCH KÁDRŮ StB=KGB/GRU!!!

Podívejme se na ukázkový příklad jednoho z "našich" nejúspěšnějších komunistických a estébáckých "revolučních" privatizátorů, náhradníka a nástupce předčasně odstaveného slušovického velkoprivatizátora ing.Františka Čuby (ruská vojenská rozvědka GRU?) - s vysoce nadstandardními generačními kontakty na rozhodující vlastizrádné politické špičky "našeho" včerejšího totalitního i dnešního (post) totalitního rusko-českého guberniálního Kriminálního státu, mezi neinformovanými českými občany-daňovými poplatníky známého spíše pod svým dosavadním oficiálním krycím názvem "Česká republika", viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011080027 - a dnes jednoho z vůbec nejbohatších "Čechů" - s opravdu typicky českým jménem, kterým je ukrajinsko-slovenský komunista, estébák, multimiliardář a potravinový král ANDREJ BABIŠ - syn ultra komunistického prominenta a vlastizrádce Štefana Babiše (ruská tajná politická policie KGB? + ruská vojenská rozvědka GRU?). Ten pracoval v dobách nelidské rusko-česko-slovenské komunistické totalitní diktatury a přímé ruské vojenské okupace například jako obchodní poradce při OSN či zastupoval ČSSR v jednání GATT!!! Díky tomuto postavení svého otce měl Andrej Babiš (dnes ruská vojenská rozvědka GRU?) za komunistů šanci vystudovat kvalitní gymnázium ve švýcarské Ženevě - což nebylo umožněno nikomu, kdo nebyl vysoce prominentní československý nebo ruský agent - a následně Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě - zahraniční obchod. Za ruské vojenské okupace měl Andrej Babiš (agent komunistického Gestapa StB, krycí jméno "Bureš" + ruské vojenské rozvědky GRU?) takovou důvěru ruských okupantů a jejich domácích vlastizrádných kolaborantů, že řadu let strávil na Západě jako jejich zástupce. Nelze se pak divit, že tento vlastizrádce měl po úspěšném listopadovém privatizačním puči KGB/GRU výtečné vztahy jak s kriminální vládou Miloše Zemana (GRU?), viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010030106, tak i s vládou jeho neméně kriminálního pokračovatele Stanislava Grosse (GRU?), viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007092501 a výhodně privatizoval celou dlouhou řadu českých miliardových podniků – Lovochemie, Precheza, Precolor, DEZA, když jeho skupina, sdružující více než 200 českých podniků, ovládla i AliaChem, který vlastní další čtyři výrobní podniky: Synthesii, Fatru, Moravské chemické závody a Technoplast. To představuje ohromné seskupení výrobců hnojiv, plastů a dalších chemikálií. Andrej Babiš získává díky svým tajemným finančním zdrojům, kterým nemůže nikdo konkurovat, firmy často tak, že velice levně skoupí jejich dluhy. Privatizací Unipetrolu získal Babišův Agrofert především Chemopetrol Litvínov, který zásobuje jeho současné podniky, dále Kaučuk Kralupy a Spolanu Neratovice - když tento vlastizrádce dnes vstupuje se svými "poctivě vydělanými" miliardami (časopis Týden odhaduje jeho majetek na 25 miliard Kč) - za maximální přízně všech rusko-českých masmédií ruské vojenské rozvědky GRU a jejich zprostituovaných novinářů, kteří si ze služební povinnosti zásadně nikdy nic nepamatují a pamatovat si nebudou - do nejvyšší české politiky, "aby svůj trpící český národ" - když dodnes se Andrej Babiš česky pořádně nenaučil, o to lépe však umí rusky - "ze zločinných rukou ruské fízlokracie KGB/GRU svýma vlastníma čistýma rukama spasil". Viz:

JAK KRIMINÁLNÍ VLÁDA KRIMINÁLNÍHO STÁTU PRIVATIZOVALA ZA BABKU ČESKÝ NÁRODNÍ MAJETEK DO CIZÍCH RUKOU KGB/GRU, ALE DO VLASTNÍ KAPSY KGB/GRU: KRIMINÁLNÍ UNIPETROL A ANDREJ BABIŠ (StB-GRU?)
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005091301


Výsledek hledání "BABIŠ ANDREJ"
(ruská vojenská rozvědka GRU?)

Osoby zapsané ve svazcích RUSKO-českého
komunistického Gestapa StB/KGB/GRU:
Příjmení, jméno
Narozen(a)
Bydliště
Typ spolupráce
Evidující správa STB
Krycí jméno
Svazek
BABIŠ ANDREJ
02.09.1954

Agent
Centrála SK + Bratislava
Bureš
25085

V roce 1988 byl agenturní svazek vysoce úspěšného komunistického fízla Andreje "Bureše" Babiše na kontrarozvědce uzavřen a předán jí nadřízené elitní I. správě StB, komunistické zahraniční rozvědce, zaměřené ve službách Moskvy na rozvratné špionážní operace proti demokratickému Západu, když k dokumentům klíčových agentů komunistické rozvědky dnes česká veřejnost přístup nemá, protože to by se v Moskvě moc zlobili a když se v Moskvě zlobí, jsou opravdu zlí! Z těchto, z hlediska Moskvy nanejvýš závažných důvodů, další politicky pikantní podrobnosti o kariéře dnešního spasitele českého národa Andreje "Bureše" Babiše, jako komunistického špiona, nasazeného na rozvrácení a zničení demokratického Západu a jeho pohlcení Ruskem, dnes bohužel zjistit nelze, když originální dokumenty = to co z nich zbylo, jsou údajně uloženy pouze na Slovensku. (odkaz na záznam nabízíme zde).

Nelze ani na vteřinu pochybovat o tom, že zkušený komunistický fízl Andrej "Bureš" Babiš všechny zde uvedené informace před českou veřejností - která si z dob pro ni tak neslavné nelidské komunistické totalitní diktatury a přímé ruské vojenské okupace zásadně nic nepamatuje a pamatovat si nechce - dokáže v rusko-českých masmédiích, kam má neomezený přístup, velice snadno a působivě vysvětlit, nejspíš jako naprosté nedopatření, náhodu a špatně pochopené informace, jenž je třeba pouze uvést na pravou míru a které ve skutečnosti o ničem pro něho a jeho rodinu negativním nevypovídají, ba právě naopak... Jak je dobře známo, síla mongolsko-ruské propagandy stojí už 1000 let na nepřekonatelné lži, drzosti a manipulaci, která má na své oběti přímo magicky uhrančivý smrtonosný vliv!!!

Poté Andreji "Burešovi" Babiši - když jeho skutečné krycí jméno v azbuce se zatím zjistit nepodařilo - padnou sta tisíce či miliony českých voličů a voliček k nohám a budou ho úpěnlivě prosit o vysvobození z rukou vládnoucích zločinců, stejně jako padli k nohám v případě všech předchozích podvodných politicko-masmediálních projektů "spasitelů českého národa" v provedení vládnoucí rusko-české zločinecké fízlokracie a jejich kádrových novinářů, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010020402. Politická moc tak bude úspěšně - a v neodmyslitelném slavnostním přímém televizním přenosu, plném revolučního patosu, moderovaném osvědčenými masmediálními žoldáky a rutinéry KGB/GRU, pro použití pro tento historický okamžik českého národa očividně a slyšitelně zcela zjihlými - předána před jásajícími davy zmanipulovaných českých voličů z jedné ruky do druhé, přičemž osoba Moskvy zůstane vždy stejná a neměnná... Pro více než výmluvné a ilustrující příklady z naší nedávné historie nemusíme chodit příliš daleko, a nejedná se pouze o "revoluční" 17.listopad 1989... Viz:
http://www.youtube.com/pravyblok#p/u/14/8nMMA6WyNSU


Převraty na počkání,
revoluce do tří dnů...,
ale kde je ta slibovaná
zásadní politická změna?
ZDE NAJDEME ODPOVĚĎ:

Zatím vůbec nejúspěšnějším předvolebním dezinformačním projektem některé z ruských tajných služeb v poprivatizační epoše jejich české gubernie byla slavná a téměř revoluční "AKCE ČISTÉ RUCE" jejich ČSSD pod vedením Miloše Zemana (GRU?) v roce 1998, kterým smetl ze scény vládní garnitury Václava Klause (KGB?), protože na tento velkolepý zločinecký podvod hlasitě proklamovaného a masmediálně generovaného "nesmiřitelného boje proti nejvyšší vládní kriminalitě a všem jejich spolupachatelům, kteří udělali za několik málo let z České republiky spálenou zemi" skočilo několik milionů oklamaných českých voličů, přesto že nakonec nikdo z předchozí garnitury vládních a privatizačních mafiánů KGB/GRU nebyl potrestán, což byl také pravý smysl celé vysoce úspěšné předvolební podvodné kampaně!

Tento tak osvědčený model předvolební politicko-masmediální manipulace "ctihodných" vlastizrádných RUSKO-českých politiků a jejich novinářů KGB/GRU = nejsprostší obelhání českých voličů, nás bude provázet tak dlouho, dokud budeme ochotni před každými volbami jejich předvolebnímu divadlu uvěřit.

Jen z poslední doby lze - kromě právě nastupujícího Andreje "Bureše" Babiše (StB+GRU?) - jmenovat tyto "naše" předchozí a jistě brzy i budoucí úspěšné "spasitele", kterými jsme se už nejméně jedenkrát nechali tak snadno a lehkomyslně masmediálně obelhat - PŘESTOŽE NA WWW.CIBULKA.NET BYLO PŘED KAŽDÝMI VOLBAMI VÍCE NEŽ DOSTATEK INFORMACÍ O KRIMINÁLNÍCH A VLASTIZRÁDNÝCH ZLOČINECH VŠECH NAŠICH RUSKO-ČESKÝCH POLITICKÝCH SPASITELŮ KGB/GRU - a dali jim ve volbách svoji politickou důvěru v takovém rozsahu, že díky nám jejich spolehliví rusko-čeští poslanci zasedli v českém parlamentu, aby nás znovu obelhali, podvedli, okradli a dále zadlužili nesplatitelnými a tedy pro český národ a jeho stát likvidačními dluhy:

1) Strana zelených, vše KGB/GRU? - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005040601

2) Vít Bárta, Radek John, Karolína Peake a jejich "strana přímé demokracie" Věci veřejné, vše KGB? - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013103

3) Miroslav Kalousek, kníže Karel Schwanzenberg a jejich a Topolánkova "poctivá pravice" TOP 09, vše GRU? - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092902

Další podobní "národní spasitelé" jsou v záloze, vždy připraveni kdykoliv nastoupit a okoukané tváře a politické slogany nahradit dalšími novými a neotřelými tvářemi a novými a neotřelými politickými slogany, které jim vymyslí a dodají jejich agentury, a tak stále dokola, "močálem černým kolem bílých skal", DOKUD KONEČNĚ NEZMOUDŘÍME:

1) Nomenklaturní komsomolka Jana Bobošíková a její populisticky primitivně protiněmecká "Suverenita", vše KGB/GRU? - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092901

2) Pro nespokojené, křesansky založené voliče, je připravena, jako stálá politická a volební alternativa, osvědčená strana "Křesanská a demokratická unie - Československá strana lidová", vše ruská vojenská rozvědka GRU? - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051103

3) Pro nespokojené, intelektuálněji založené voliče, je připravena jako alternativa politická strana "Svobodní" předsedy a věrného poradce vlastizrádného RUSKO-českého presidenta Václava Klause Petra Macha, vše KGB? - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060103, anebo v konkurenčním provedení pak zde - http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031204 - vše ruská vojenská rozvědka GRU?

4) Pro ty nejjednodušší radikály a pro nezkušenou mládež je připravena - a jejich rusko-českými masmédii nám neustále připomínaná - tzv. "Dělnická strana", vše GRU? - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010022303

5) Pro chaotická revoluční řešení jsou připraveny jejich "respektované nezávislé osobnosti", masmediálně pro veřejnost průběžně umně vyprofilovávané, zviditelňované a připomínané, vše KGB/GRU? - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011080007

6) Pro staromilce je připraven vždy připravený laciný vtipálek Miloš Zeman ve spojení s kýmkoliv, kdo bude zrovna po ruce, vše GRU? - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010030106

A desítky dalších, programově k nerozeznání podobných, na zakázku každé nespokojené společenské skupině na míru vyrobených umělých marketingových "politických" produktů, jen nové tváře, nové kulisy a nové líbivé slogany místo těch starých a neúčinných, jejichž představitelé, většinou jen na jedno volební použití, čekají pouze na rozkaz moskevské centrály - a s tím související přesuny odpovídajících finančních prostředků - a na zavolání z rusko-českých masmédií KGB/GRU, aby povstali, až nadejde politická potřeba a jejich čas vzkříšení z ničeho a uvedení do politického oběhu ve slušivě masmediálně ušitých rolích našich "národních spasitelů bez bázně a hany"...

Pokud jim po celý svůj život nechceme být jako jejich zmanipulovaní bezprávní otroci jenom za hlupáky, účinná obrana je možná při splnění následujících dvou podmínek:

1) Bud zvládneme práci se siderickým informačním kyvadlem - což je otázkou pěti minut - a staneme se tak až do úrovně svého vědomí vševědoucími, viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601

2) Nebo položíme všem "našim" současným i budoucím uměle vytvořeným rusko-českým "posledním spasitelům trpícího českého národa" z rukou vládnoucích rusko-českých zločinců, vygenerovaným z ničeho "našimi" rusko-českými masmédii, tyto dvě jednoduché otázky, které nám naprosto bezpečně a spolehlivě ukáží, KDO JE KDO:

A) Co jste - jako naši dnešní stateční a neúplatní spasitelé českého národa z rukou vládnoucích zločinců - udělali pro pravdu, spravedlnost, svobodu a demokracii v dobách nelidské rusko-česko-slovenské komunistické totalitní diktatury a přímé ruské vojenské okupace? Jak jste proti těmto uniformovaným ruským a uniformovaným vlastizrádným rusko-česko-slovenským zločincům i všem kolaborujícím neuniformovaným rusko-česko-slovenským vlastizrádným zločincům, KTEŘÍ NÁS NA GENERACE ZOTROČILI, bojovali tehdy??? PROTI VLÁDNOUCÍM VLASTIZRÁDNÝM ZLOČINCŮM JSTE BOJOVALI, ANEBO JSTE S NIMI KOLABOROVALI A JSTE PROTO STEJNÍ JAKO ONI??? PROČ BYCHOM VÁM TEĎ MĚLI VĚŘIT???

B) Co jste - jako naši dnešní stateční a neúplatní spasitelé českého národa z rukou vládnoucích zločinců - udělali pro pravdu, spravedlnost, svobodu a demokracii v dobách polistopadové rusko-české skrytě totalitní kriminální diktatury a pokračující nepřímé ruské vojenské okupace, vedené prostřednictvím neuniformovaných vlastizrádných agentů ruské vojenské rozvědky GRU a ruské tajné politické policie KGB? Jak jste proti těmto vládnoucím rusko-českým vlastizrádným zločincům - kteří beztrestně rozkradli v procesu podvodné privatizace veškerý český národní majetek a zadlužili nás za dvě desetiletí na desítky generací nesplatitelnými a tedy pro český národ a jeho stát likvidačními dluhy - bojovali od roku 1990 až do vašeho náhlého zjevení se na politicko-masmediální scéně v roli našich spasitelů z rukou vládnoucích zločinců??? PROTI VLÁDNOUCÍM ZLOČINCŮM JSTE BOJOVALI, ANEBO JSTE S NIMI KOLABOROVALI A JSTE PROTO STEJNÍ JAKO ONI??? PROČ BYCHOM VÁM TEĎ MĚLI VĚŘIT???

Pokud nedokážeme překonat svoji lenost a zbabělost a proto nedokážeme zvládnout práci se siderickým informačním kyvadlem a stát se tak relativně vševědoucími, což je otázkou pěti minut, ani nedokážeme položit našim masmediálně vyrobeným "spasitelům" ony dvě otázky, které by je dokonale dekonspirovaly a pokud nedokážeme o svých zjištěních informovat co nejvíce dalších, potom může být Moskva v tomto svém politicko-masmediálním systému - zkušenou rukou tak pečlivě vytvořeném - naprosto klidná, protože z její české gubernie, ruskými agenty KGB/GRU beztrestně totálně rozkradené a na desítky generací nesplatitelnými dluhy zadlužené - v budoucnu pro změnu třeba pod vedením nanejvýš osvědčeného Andreje "Bureše" Babiše, anebo někoho úplně jiného, na tom skutečně nezáleží - jejím zločineckým protizápadním zájmům nic hrozit nebude, tak jako pod vedením těchto a podobných lidí nehrozilo nic nepříjemného jejím zločineckým protizápadním zájmům ani v letech 1918 až 1939 a od roku 1945 až do dnešního dne a hodiny..., kdy za všechna ta dlouhá léta a mnohá desetiletí nebyl postaven před soud ani jeden její vlastizrádný agent! Řešení této - pro nás na první pohled naprosto neřešitelné situace - však přesto existuje a najdeme je na samém konci této stálé předmluvy, zařazené před každým našim článkem!

PRO CELÝ ČESKÝ NÁROD NANEJVÝŠ TRAGICKÝ VÝSLEDEK PŘEDLISTOPADOVÉ I POLISTOPADOVÉ KRIMINÁLNÍ RUSKO-ČESKÉ PROTINÁRODNÍ STÁTNÍ POLITIKY JE UŽ DNES VÍCE NEŽ DOBŘE ZNÁM:

ZATÍM CO V CIVILIZOVANÉM SVĚTĚ VZNIKALA VRSTVA MILIARDÁŘŮ Z TĚCH NEJSCHOPNĚJŠÍCH Z NEJSCHOPNĚJŠÍCH NEJMÉNĚ 5 GENERACÍ, U NÁS VZNIKLA KOMPLETNÍ VRSTVA NEJMOCNĚJŠÍCH Z TĚCH ABSOLUTNĚ VŠEHOSCHOPNÝCH ZA 5 LET!!!


NAŠE ČESKÉ KLÍČE
KE SPRAVEDLNOSTI
LEŽÍ STÁLE V MOSKVĚ:


NEEXISTUJE ŽÁDNÝ
PROTIČESKÝ ZLOČIN

KTERÝ BY "NAŠE" DNEŠNÍ
RUSKO-ČESKÁ JUSTICE,
NEDOKÁZALA OBHÁJIT!!!

NAPROSTO TOTÉŽ LZE ŘÍCT
O RUSKO-ČESKÉ "POLICII ČR"!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121701Základní motto:

CO JE STÁT BEZ SPRAVEDLNOSTI?
JEN BANDA LUPIČŮ!

(Svatý Augustin před 1600 lety...)

Časté změny v zákonu zničí zemi.

(Chan Fej, čínský filosof, 280 - 233 před Kristem)

Většina obyvatelstva tohoto státu je asi velice spokojená s tím, jak špičkoví zaměstnanci "našeho demokratického" státu hospodaří s jejich daňovými výtěžky. Kdyby tomu tak nebylo, jistě by o sobě tato mlčící většina dala slyšet. Poměry ve kterých žijeme si vynutily zavedení užitečného a vše osvětlujícího pojmu "vládní bariéra beztrestnosti". "Vládní bariéra beztrestnosti" je ekonomicko-politicko-justiční limit, udávající v milionech korun hranici beztrestnosti. Všechny trestné činy, spáchané nad uváděnou hranici, jsou u nás policejně a justičně nepostižitelné a beztrestně okradeným obyvatelstvem bohužel mlčky tolerované. Viz:

NEDOZÍRNÉ KRIMINÁLNÍ ZLOČINY "NAŠÍ" VLASTIZRÁDNÉ RUSKO-ČESKÉ JUSTICE ZLOČINCŮ KGB/GRU V TALÁRECH NESMÍ JÍT K TÍŽI ČESKÝCH OBČANŮ-DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007010503
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008022101

Za účelem bezchybného zajištění fungování "vládní bariéry beztrestnosti" byl převzat a dále zdokonalen osvědčený komunistický RUSKO-český totalitní systém seznamu osob, RUSKO-českých NADobčanů, jejich firem a institucí, zařazených na tzv. "BÍLOU LISTINU", kterým nesmí být státními orgány České republiky zkřiven na hlavách ani vlas, a se dopustí čehokoliv - a dále přesně opačný seznam - "ČERNÁ LISTINA", na kterou jsou v dnešním rusko-českém Kriminálním státě zařazeni ti z českých PODobčanů druhého až desátého řádu, kteří ještě nejsou dnešní skrytou rusko-českou totalitou dostatečně zlomeni a odlidštěni a ti nesmějí uspět ve svých nárocích před státními orgány tohoto guberniálního rusko-českého Kriminálního státu vůbec nikdy, a se domáhají čehokoliv.

Skutečnost, že je člověk zařazen na "ČERNOU LISTINU", lze spolehlivě prokázat pouze STATISTIKOU příslušných rozhodnutí státních orgánů tohoto "našeho" Kriminálního státu, po dlouhou dobu budovanou, postavenou na desítkách nebo stovkách případů. Tuto skutečnost - zařazení na "ČERNOU LISTINU" - se zatím podařilo naprosto bezchybným a nevyvratitelným způsobem statisticky prokázat pouze disidentovi, pětinásobnému politickému vězni RUSKO-české komunistické totalitní diktatury a přímé ruské vojenské okupace, nejčastěji souzenému a trestně stíhanému občanovi dnešní RUSKO-české (post) totality a předsedovi jediné autentické opoziční politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net Petru Cibulkovi v případě dnešní české justice, a to díky analýze jak stovek soudních sporů, které byly proti němu vedeny, anebo které on sám vedl, tak v nich učiněných rozhodnutí.

Statistika mnohaletého permanentního justičního teroru (a konkrétních jmen a funkcí vysoce postavených a vysoce kvalifikovaných RUSKO-českých zločinců KGB/GRU v talárech nebo v policejních uniformách, působících v "českých" státních službách, které si za tyto jejich "služby" ze svých bezedně a beztrestně "vytunelovaných" kapes více než královsky platíme), doplněná o stejně zločinecká rozhodnutí orgánů "naší" rusko-české Policie ČR, státního zastupitelství a dalších orgánů dnešní kriminální státní moci, dokonalým způsobem prokázala, že cca 90 - 95% stovek rozhodnutí této zločinecké rusko-české státní moci KGB/GRU - a 100% těch nejdůležitějších rozhodnutí - bylo učiněno v neprospěch Petra Cibulky nebo jím vedené politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net a naopak vždy ve prospěch těch, kteří se proti nim dopustili jakéhokoliv protizákonného jednání, a to i za cenu extrémního a ve všech případech beztrestného porušení zákona ze strany státních orgánů rusko-české (post) totalitní moci!!!

S naprosto stejným výsledkem dopadla navazující analýza dlouhé série "neúmyslných chyb, opomenutí, omylů, nevysvětlitelných zmizení nejdůležitějších důkazů přímo ze soudního spisu, nereagování na stížnosti nebo na jejich obsah a úředních průtahů" - jak byly po podaných stížnostech ve všech případech kvalifikovány vedeními provinilých soudů - učiněných v těchto soudních sporech rusko-českou justicí, kdy byli soudci chyceni při těchto činech přímo za ruku a usvědčeni listinnými důkazy. Pokračovat tedy v osvědčeném justičním "cikánském lhaní" NEJZKUŠENĚJŠÍCH LHÁŘŮ A PODVODNÍKŮ DNEŠNÍ RUSKO-ČESKÉ JUSTICE, kterým jsou causy Petra Cibulky a jím vedené politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net vedením soudů bez ohledu na oficiální úřední pořadí ve všech případech přidělovány - což je ostře protizákonné "odnětí svému soudci" - už nebylo dále možné.

Proto vlastizrádné vedení českých soudů - vždy slepě lokajské k nelidské komunistické totalitě a ruským okupantům - přestalo na podané stížnosti v řadě případů úplně reagovat, popřípadě odpovídá na něco zcela jiného, než proti čemu byla stížnost podána, anebo stížnost odmítne se zdůvodněním, že už na podobnou stížnost někdy odpovídalo a "řádně ji vyřídilo", i když je to velice snadno a spolehlivě vyvratitelná obvyklá úřední lež a podvod kriminálních kormidelníků dnešní RUSKO-české (post) totalitní justice, když "naše" (naše, protože si je jako čeští občané a daňoví poplatníci ze svých kapes velice tvrdě platíme, aby nám sloužilo a zodpovědně hájilo naše práva a svobody) nejméně stejně rusky lokajské tzv. "Ministerstvo spravedlnosti ČR" "našeho" RUSKO-českého guberniálního kriminálního státu všechny tyto protičeské politicky motivované zločiny své - už po generace nanejvýš osvědčené - lokajské RUSKO-české justice a jejich k Rusku lokajských kormidelníků ve všech podobných případech vždy nanejvýš "zodpovědně" kryje...

S naprosto stejným výsledkem pak dopadla i TŘETÍ analýza - dlouhá série neúspěchů Petra Cibulky a jim vedené politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net v případě jejich žádostí o prominutí soudních poplatků a bezplatné přidělení advokáta z důvodu listinnými důkazy mnohonásobně prokázané nemajetnosti, na což mají jako účastníci soudního řízení ze zákona nárok a soud je povinen jim - za podmínky splnění všech zákonných ustanovení - advokáta přidělit. Přestože všechny zákonné požadavky pro prominutí soudních poplatků a bezplatné přidělení advokáta v plném rozsahu splnili, placení soudních poplatků jim soudy v klíčových žalobách neprominuly - konkrétně v žalobě na presidenta Václava Klause (KGB?), ve dvou žalobách na Českou advokátní komoru (GRU?) a dalších podobných - a advokáta jim soudy i v téměř všech zbývajících případech odmítly přidělit, přičemž se "ctihodní soudci a soudkyně" dnešní rusko-české zločinecké justice neštítili těch největších protizákonných a protiústavních lží, za které by se nemuseli stydět ani ti nejprotřelejší kriminálníci. Pokud zcela výjimečně soud advokáta přidělil, pak většinou s úkolem maximálním způsoben uškodit.

Následné stížnosti na zločinecký postup přiděleného advokáta Česká advokátní komora (ruská vojenská rozvědka GRU?) ve všech případech odmítla jako "zcela bezdůvodné..." Zatím se jednalo o stížnosti, podané na tyto pražské advokáty: JUDr.Jiří Vyvadil, (GRU?), JUDr.Luděk Lisse, (GRU?), JUDr.Oldřich Choděra (GRU?), JUDr.Petr Šustek,Ph.D. (GRU? + KGB?), JUDr.Dagmar Raupachová, (GRU?), JUDr.Jan Černý, (GRU?), Mgr.Ing.David Černý, (GRU? + KGB?), Mgr.Jan Petřík, (KGB?), JUDr.Tomáš Hemelík, (GRU?), Mgr.Petr Holý (GRU?), Mgr.Petr Kalla (psychotronik GRU?), JUDr.Josef Bílek (GRU?), když další podobné advokáty budeme postupně doplňovat. Politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net a členy jejího nejvyššího vedení - kromě už výše uvedených advokátů - v jejich právu na přístup ke spravedlnosti dále nejvíce poškodili a poškozují: Mgr.Martin Elger - Praha, (GRU? + KGB?), právní zástupce "veřejnoprávní" České televize (GRU? + KGB?), JUDr.Petr Hromek, PH.D. - Praha (GRU?), právní zástupce T-Mobile (GRU?), JUDr. Barbara Martinů - Praha, (GRU?) z rodiny policejního generála Oldřicha Martinů (GRU?), další pražští advokáti Mgr. Vladimír Kyzlink, (KGB?), Mgr. Filip Macháček, (GRU?), Mgr. Jakub Lichnovský - Praha/Ostrava, (GRU?), ... Nelze se za této situace divit zprávám, že v prostředí české advokacie je dnes vyšší kriminalita než v cikánské komunitě - anebo dokonce i vyšší, než v "naší" rusko-české guberniální kriminální vládě KGB/GRU - kdy advokáti se v důležitých sporech zcela běžně nechají uplatit protistranou, anebo vyjdou vstříc zločineckým zájmům rusko-českých tajných služeb, které prostřednictvím své rusko-české justice a svých advokátů likvidují své protivníky, anebo i zcela nezúčastněné osoby a firmy, které pouze někomu z nich stojí v cestě!

Položíme-li si v těchto případech klasickou otázku "KOMU KU PROSPĚCHU", vždy zjistíme, že tyto dlouhé série "neúmyslných chyb, opomenutí, omylů, nevysvětlitelných zmizení nejdůležitějších důkazů přímo ze soudního spisu, nereagování na stížnosti nebo na jejich obsah, úředních průtahů, neprominutí soudních poplatků a nepřidělení advokátů" byly ve všech případech učiněny dnešní rusko-českou justicí v neprospěch pětinásobného politického vězně Petra Cibulky a jim vedené opoziční politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net a vždy ve prospěch protistrany, a to byl kdokoliv. Viz jeden z nespočetného množství dalších podobných příkladů:

ŽALOBA NA POLITICKOU CENZURU A DISKRIMINACI V ČR: ZAKÁZANÝ "NECENZUROVANÝ ROZHOVOR" PETRA CIBULKY PRO VYDAVATELE VŠECH ČESKÝCH REGIONÁLNÍCH DENÍKŮ VLTAVA-LABE-PRESS (KRYCÍ FIRMA KGB???): VŠE CO NESMÍME VĚDĚT!!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100030

Existuje i jiná nevyvratitelná statistika, už ČTVRTÁ: Žaloby, podané českými občany na Českou republiku za zločiny její justice, Česká republika u Evropského soudu pro lidská práva ve Strasburku z 99% vždy prohrála. Po účelové změně zákona, kdy žaloby českých občanů na Českou republiku, podané za zločiny české justice, posuzuje tato česká justice, což je tím nejvyšším potvrzení kriminálních poměrů, ve kterých dnes všichni žijeme - kdy českým občanům bylo tímto zákonem výslovně zakázáno obracet se na soud ve Strasburku - Česká republika svoje spory s českými občany, poškozenými ve svých právech zločiny české justice, před touto svojí justicí téměř ve 100% vyhrává. Pokud snad občas prohraje, je povinna zaplatit zločiny české justice poškozeným českým občanům mnohonásobně nižší odškodnění, než by jim za totéž přiznal Mezinárodní soud pro lidská práva ve Strasburku! A tomu se dnes u nás říká "právní stát"... Podívejme, komu za to vděčíme:


PRVNÍ SEZNAM SOUDCŮ RUSKO-ČESKÉ JUSTICE,
PRACUJÍCÍCH S NEJVYŠŠÍ MOŽNOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ,
HRANIČÍCÍ S JISTOTOU, PRO RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY KGB/GRU,
KTEŘÍ SE NEVÁHAJÍ SVÝM JMÉNEM PODEPSAT,
POD SEBE ZLOČINNĚJŠÍ SOUDNÍ ROZHODNUTÍ!!!

TENTO PRVNÍ SEZNAM BUDEME DÁLE DOPLŇOVAT!!! Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011110001Motto:

Pokud jsme uznali, že do 17.11.89 justici ovládali komunističtí zločinci v talárech,
sloužící za okupace vládnoucím rusko-českým vlastizrádným zločincům,
co se od "protikomunistické sametové revoluce" v české justici změnilo,
když tyto zločinecké vlastizrádné rusko-české totalitní lidské zrůdy KGB/GRU,
už většinou nesedí u svých okresních a krajských okupačních totalitních soudů,
ale u vrchních a nejvyšších soudů "demokratické" České republiky = i EU+NATO?
Jejich místa u okresních+krajských soudů zabraly jejich děti a další od KGB/GRU!
Stejná situace je v Policii ČR a státním zastupitelství Kriminálního státu!!!


Veškeré důkazy jsou k disposici zde, viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011050526
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007050504
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003092401
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011050511
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009112003

Nejvyšší soud ČR: předseda soudu Brožová Iva (GRU?), Podolka Karel (KGB?+GRU?), Hrabec František (KGB?+GRU?), Novotná Danuše (KGB?+GRU?), Pácal Jiří (KGB?+GRU?) ..., Vrchní soud Praha: předseda soudu Stibořík Vladimír (KGB?+GRU?), Bernard Stanislav (KGB?), Macek Jiří (KGB?), Čurda Jiří (KGB?), Kudějová Michaela (KGB?), Svobodová Ivona (KGB?), Vostrejšová Romana (KGB?+GRU?), Kubín Michal (GRU?), Havlovec Jindřich (GRU?), Slavíček Pavel (KGB?+GRU?), Žáková Naděžda (KGB?+GRU?), Javůrková Dagmar (KGB?+GRU?), Říhová Ludmila (KGB?+GRU?), Wohlmutová Vlasta (KGB?), Rozlivková Lyana (KGB?), Barančíková Gabriela (KGB?+GRU?), Lukáčová Milada (KGB?), Sekaninová Eva (KGB?+GRU?), Keményová Eva (KGB?+GRU?), Filingerová Milena (KGB?+GRU?), Kovařík Zdeněk (KGB?+GRU?), Riegrová Vladislava (GRU?), ..., Městský soud Praha: předseda soudu Sváček Jan (KGB?+GRU?), místopředseda soudu Vytiska Michal (KGB?), Jirsa Jaromír (KGB?+GRU?), Stamidisová Dagmar (KGB?+GRU?), Valehrach Martin (KGB?), Lobotková Jaroslava (KGB?+GRU?), Vladimír "Iljíč" Fučík (KGB?+GRU?), Karpíšková Irena (KGB?), Petráková Ludmila (KGB?+GRU?), Vildová Markéta (KGB?+GRU?), Vinklárková Lenka (KGB?), Musilová Zora (KGB?+GRU?), Javůrková Naděžda (KGB?+GRU?), Sýkorová Věra (KGB?+GRU?),Hubner Petr (KGB?+GRU?), Fridrich Michal (KGB?), Saralievová Irena (KGB?), Klimešová Ivana (KGB?+GRU?), Horáková Helena (KGB?), Čermínová Markéta (KGB?), Chvojová Blanka (KGB?), Hubáčková Iva (KGB?+GRU?), Hasalová Ivana (KGB?+GRU?), Fischer René (KGB?), Mentgergerová Ladislava (KGB?), Kučerová Růžena (GRU?), ..., Obvodní soud Praha 1: předseda soudu Vávra Libor (KGB?+GRU?), Pešlová Andrea (GRU?), Penn Lucie Laura (KGB?+GRU?), Huňáčková Alena (GRU?), Sinevičová Maria (KGB?+GRU?), ..., Obvodní soud Praha 2 (rozhoduje o všech žalobách proti "našemu" rusko-českému Ministerstvu spravedlnosti za zločiny jemu podřízené rusko-české justice a je proto složeno z těch nejspolehlivějších soudců): předseda soudu Kratochvíl Ivan (KGB?+GRU?), Riedlbauch Pavel (KGB?+GRU?), Bičák Vít (KGB?+GRU?), Růžička Ondřej (KGB?+GRU?), Henzlová Šárka (GRU?), Vlach Pavel (GRU?), Hrehová Otília (KGB?), Vítková Lucie (KGB?+GRU?) ..., Obvodní soud Praha 4: předseda soudu Pokorná Jaroslava (KGB?), Rybářová Eva (KGB?), Novák Lubomír (KGB?), Holubová Jana (KGB?+GRU?), Hronová Jana (GRU?) ..., Obvodní soud Praha 7: Filippiová Marie (KGB?+GRU?)..., Krajský soud v Brně: Holeček Miloš (KGB?+GRU?), Zálešáková Eva (KGB?+GRU?), Flídrová Petra (KGB?+GRU?), Vašíček Jiří (GRU?), ..., Městský soud v Brně: Šastná Hana (KGB?+GRU?), Kadrmas Ivo (KGB?+GRU?), Silnická Michaela (GRU?) a mnozí další, jejichž jména budeme postupně zveřejňovat, jakmile k jejich osobám shromáždíme dostatek originálních listinných důkazů o jimi spáchaných justičních zločinech.

Na každém obvodním či okresním soudu České republiky má jeho vedení, složené podle všech zatím dostupných informací nejpozději od roku 1948 až do dnešního dne a hodiny pouze z agentů zločineckých ruských tajných služeb KGB/GRU - když zatím se ještě nikomu nepodařilo najít ve vedení některého ze soudů České republiky osobu, která by nepracovala pro ruské tajné služby - skupinu několika naprosto spolehlivých soudců, rovněž agentů KGB/GRU, určených na tu nejšpinavější justiční práci - přesně podle zadání svých řídících důstojníků KGB/GRU/BIS, a to bez ohledu na platnou Ústavu a psané zákony! Všechna důležitější justiční rozhodnutí jsou dnes přijímána mimo půdu české justice, naprosto stejně, jako za komunistické totality a ruské vojenské okupace! Neporušitelný je naopak nepsaný zákon, platný od roku 1948, čím vyšší patro dnešní rusko-české justice, tím vyšší koncentrace ruských agentů! Viz například:

Rusko-české tajné služby, které si platíme, aby nás chránily, nám odhalí vždy pouze to, co každý svéprávný občan ví už nejméně 15 let! "NAŠE" BIS NÁM KONEČNĚ HLÁSÍ: SOUDCI V ČESKÉ REPUBLICE JSOU ZKORUMPOVANÍ A SLOUŽÍ ZLOČINU!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090012

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD, RUSKO-ČESKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN KGB/GRU A JEJICH BEZPEČNOSTNÍ PROVĚRKY: DŮVĚRA PRO VLASTIZRÁDNÉ ZLOČINCE, STOP PRO ČESTNÉ, DUCHOVNĚ, MRAVNĚ A VLASTENECKY ORIENTOVANÉ LIDI, KTERÉ NELZE KOUPIT ANI ZASTRAŠIT!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005041601

Proto vstoupit dnes na půdu této justice, se snahou domoci se spravedlnosti proti zločinům nebo zájmům vládnoucí RUSKO-české fízlokracie KGB/GRU (když čtvrtina "českých" firem dnes patří Rusku, dále všechny banky - proto byla naprosto zločineckými metodami tímto "našim" rusko-českým kriminálním státem KGB/GRU zlikvidována prakticky všechna jim konkurující česká samosprávná spořitelní a úvěrová družstva vlastníků - kampeličky a díky tomu dnes platíme jedny z nejvyšších bankovních poplatků na světě, když v USA žádné bankovní poplatky neexistují, všichni mobilní operátoři - proto platíme jedny z nejvyšších telefonních tarifů na světě, všechna politicky sebeméně důležitá masmédia - proto nás dnes zaplavují lži a myšlenkové a informační manipulace jejich protiamerické psychologické války stejně, jako za nedávné komunistické totality a ruské vojenské okupace, když všechny potřebné informace o nejpoužívanějších technikách soustavných rusko-českých masmediálních dezinformací, jejichž jsme všichni obětí, najdeme zde: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802, prodejní potravinové řetězce - proto dnes místo skutečných potravin jíme jejich drahý hnůj, který nám zkracuje životy, viz například http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010121101, atd., atd., atd...), jejich věrné StB=BIS=StB a zájmům statisíců jejich agentů, je naprosto stejné, jako vstoupit zcela bezbranný do klece s hladovými hyenami!!! Viz například:

Český občan sám proti teroru ruského mafiána, když "náš" rusko-český guberniální kriminální stát KGB/GRU i všechny jeho represivní složky k tomuto teroru už čtyři roky - ve svých tradičních a zatím nejosvědčenějších rolích zcela nezúčastněných pozorovatelů - jenom bez zájmu přihlíží!!! Za úspěch je třeba považovat to, že se k tomuto ruskému teroru proti slušnému českému občanovi zatím samy nepřipojily, tak jak to tyto "naše" rusko-české úřady běžně dělají při ochraně cikánské kriminální spodiny v případě přirozených sebeobranných reakcích slušných českých občanů - daňových poplatníků před jejich beztrestným řáděním...
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100009


Extrémně zločinecká rozhodnutí těchto soudců na nejšpinavější justiční práci, s nejvyšší možnou pravděpodobností kádrů populárního ruského vražedného tandemu nejvyšší satanské "Pravdy a Lásky" KGB/GRU, potvrzují ve všech případech jim nadřazení soudci Nejvyššího a Ústavního soudu našeho rusko-českého Kriminálního státu, mezi neinformovanými známějšího pod svým oficiálním názvem Česká republika, takže spravedlnosti se nelze proti nim nikdy domoci!

Mezi "ctihodnými soudci" Nejvyššího a Ústavního soudu, justičního výkvětu tohoto kriminálního státu s korupčními platy až 150,000-Kč měsíčně, když ty nejbestiálnější zločiny proti občanským právům a svobodám, výslovně chráněných Ústavou, dnes páchá právě dnešní rusko-český Ústavní soud, se zatím ani po mnoha létech ještě nikomu nepodařilo najít ani jednoho soudce, který by nepracoval pro ruské tajné služby. Pokud má někdo zájem být prvním, který alespoň jednoho takového soudce u Ústavního nebo Nejvyššího soudu ČR svým informačním siderickým kyvadlem objeví, má stále možnost zvítězit! Viz aktuální soutěž s velice hodnotnými cenami, které už léta čekají na šastné výherce:

OVLÁDAJÍ VLASTIZRÁDNÍ RUSKO-ČEŠTÍ ZLOČINCI KGB/GRU V TALÁRECH CELOU ČESKOU JUSTICI? SOUTĚŽ PRO TY, KDO UŽ PRACUJÍ SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011050511

Dnešní statistika skrytého teroru politicky motivovaných kriminálních perzekucí proti politicky nesouhlasícím se proto ze všech výše uvedených důvodů až k nerozeznání blíží stejné statistice z dob nedávné otevřené nelidské komunistické totalitní diktatury a přímé ruské vojenské okupace, kdy byli na "ČERNOU LISTINU" vládnoucími komunisty a rusko-českými agenty KGB/GRU, stojícími na všech důležitějších místech RUSKO-české totalitní státní moci, zařazování všichni odpůrci komunistické diktatury a ruské okupace. Ti pak ve svých sporech nebo žádostech prakticky nikdy neuspěli, a se jednalo o cokoliv, a to i za cenu extrémního a vždy beztrestného porušení zákona ze strany státních orgánů této rusko-české totalitní moci!!!

V současné době se, díky mnohaletou praxí potvrzené existenci osvědčené "BÍLÉ LISTINY" (ale i stejně osvědčené "ČERNÉ LISTINY"), hranice spolehlivé "vládní bariéry beztrestnosti" pohybuje odhadem kolem 100.000.000,-Kč. Po pravdě je ale nutno říct, že pokud je někdo nebo něco z těch nespočetných, kteří jsou zahrnuti v "BÍLÉ LISTINĚ", centrálami KGB nebo GRU v Moskvě hodnoceno opravdu vysoko, může se dopustit jakéhokoliv protičeského zločinu, sebevětšího či sebemenšího a žádný trest mu v České republice nehrozí, pokud tím ovšem současně nepoškodí některý ze zájmů KGB nebo GRU, či se nedostane do konfliktu s někým, kdo stoji v hierarchii KGB popřípadě GRU výše než on sám. Viz například:

President "naší" rusko-české Policie ČR (KGB?): "Chci, aby ČR byla nejbezpečnějším místem v Evropě!" PRO VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ ZLOČINCE KGB/GRU UŽ PŘECE DÁVNO JE, TAK PRO KOHO JEŠTĚ? PRO JEJICH BEZPRÁVNÉ, JIMI ZOTROČENÉ, ČESKÉ OBĚTI???
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012604

ZLOČINCI V TALÁRECH: KRIMINÁLNÍ STÁT A JEHO KRIMINÁLNÍ JUSTICE A KRIMINÁLNÍ SOUDCI: INVENTURA VYBRANÝCH JUSTIČNÍCH ZLOČINŮ A NÁVOD, JAK SE JIM BRÁNIT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009112003


JAK TENTO SYSTÉM STÁTNÍ KRIMINALITY
A "VLÁDNÍ BARIÉRY BEZTRESTNOSTI"
FUNGUJE V PRAXI, KTEROU SAMI PLATÍME


V minulých letech a jistě i v v dohledném budoucnu příjem státního rozpočtu z našich daní činí kolem jednoho bilionu korun. Postavme proti této závratně vysoké částce sumu peněz, o kterou naši státní pokladnu, tedy nás všechny, připravili neschopní nebo mnohem spíše všehoschopní - námi více než dobře placení - naši státní zaměstnanci, ovšem ve službách cizí nepřátelské státní moci. Částky, uváděné v tabulce níže, berte prosím s určitou rezervou. Údaje jsou nashromážděny z veřejně dostupných pramenů a není důležitá jejich absolutní přesnost, ale řádová výše. I tato pouze nepatrná zlomková bilance uplynulých polistopadových desetiletí beztrestné vládní kriminality, v podání řádících kádrů KGB/GRU v nejdůležitějších funkcích, kam jsme si je sami zvolili, je přesto naprosto děsivá:


Název aféry

Aktéři

Výrobce

,-Kč

Nazvučení českého předsednictví

Saša Vondra (GRU?)

ODS

750.000.000

Open CARD

Pavel Bém (KGB?)

ODS

1.000.000.000

Zelená Praha

Pavel Bém (KGB?)

ODS

250.000.000

Bezdrátová Praha

Pavel Bém (KGB?)

ODS

150.000.000

Arbitráž s CME (KGB?xGRU?)

Vladimír Železný (KGB?)

(KGB?+GRU?)

10.000.000.000

Aféra Český dům

Kavan+Srba (2xGRU?)

ČSSD (GRU?)

100.000.000

Diag Human (GRU?)

Šáva GRU?

ČSSD (GRU?)

2.000.000.000

Aktuální kauzy staveb tunelů v Praze

Pavel Bém (KGB?)

ODS

10.000.000.000

Gross – byty, akcie

Gross (GRU?)

ČSSD

300.000.000

Internet do škol

Eduard Zeman (GRU?)

ČSSD

884.000.000

Nucená správa IPB 2000

všichni

KGB/GRU?

200.000.000.000

Sanace polostátních bank v 90. letech

V. a L. Klausovi (KGB?)

ODS

200.000.000.000

Chemapol Group

V.Junek (GRU?)

GRU?

16.500.000.000

Knižní fond

Macek (GRU?), Menzel (GRU?)

ODS

400.000.000

Liberecký šampionát

Magistrát města

ODS+ČSSD

150.000.000

Lehké topné oleje

V. Klaus (KGB?)

ODS

100.000.000.000

Rumová aféra

V. Klaus (KGB?)

ODS

60.000.000

Kamencové jezero

Starosta Chomutova

ODS

750.000.000

Konsolidační banka, Konsolidační agentura

Všichni

ODS+ČSSD

233.333.333.333

Podpora na fotovoltaické elektrárny

Všichni

ODS+ČSSD

900.000.000.000

Kolik to stálo ???

1.676.627.333.333


Zdá se, že tabulkou uváděné tunely = státem chráněné a tedy beztrestné loupeže, placené z našich vlastních kapes, činí zhruba 1,6 násobek rozpočtu na rok 2011. Jenže to jsme jen na samém počátku. Kde jsou časované bomby z uměle vyvolaných a uměle prohraných mezinárodních arbitráží, stamiliardové zločiny ministerstva obrany, když na ostatních ministerstvech to není o mnoho lepší, všechny ty nespočetné kriminální kauzy konkrétních a veřejnosti velice dobře známých představitelů nejvyšší vládní kriminality, kde jsou 4 x předražené dálnice, kdy škody daleko přesahují bilion korun, kauzy "privatizace" = rozkradení majetku českých železnic, totéž letecké dopravy, plundrování českých lesů, dotace do místní dopravní obslužnosti, podělané dopravní koridory, celostátně po desítky let zanedbaná infrastruktura, veškeré silnice, mosty, nemravné odměny stovkám fiktivních poradců a výběrovým komisím, a tisíce dalších, o kterých ještě ani nevíme, když o krajské a komunální úrovni raději vůbec nemluvme...??? Viz například:

MNOHALETÝ ŠÉF ČESKÉ POLISTOPADOVÉ TAJNÉ SLUŽBY (KGB?+GRU?) NÁM VE SVÉ VELKÉ ZPOVĚDI POTVRDIL SE ZPOZDĚNÍM DESÍTEK LET POUZE TO, CO NÁM PETR CIBULKA ŘÍKÁ UŽ OD ROKU 1990: POKUD TOHLE NENÍ KRIMINÁLNÍ STÁT, PAK CO TEDY???
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100055


Celková suma českého národního majetku, pod ochranou "našeho" rusko-českého Kriminálního státu KGB/GRU naprosto beztrestně rozkradeného, může být podle velice střízlivých odhadů dvoj až trojnásobná, ale i mnohem vyšší, čili se pohybujeme v úhrnném zločineckém tunelu v prokázané výši nejméně 4 bilionů korun - TEDY ČTYŘ CELOROČNÍCH STÁTNÍCH ROZPOČTŮ - které jsme už za ně zaplatili, když další mnoha bilionové zločiny úspěšným rusko-českým zločincům KGB/GRU, nacházejícím se pod nejvyšší státní ochranou "naší" České republiky, ještě z vlastních kapes zaplatíme. Viz:

MANUÁL beztrestného kriminálního PRIVATIZAČNÍHO tunelování = vyloupení kapes občanů České republiky v řádu bilionů Kč pod ochranou "našeho" rusko-českého guberniálního státu KGB/GRU, které jsme už vládnoucím zločincům KGB/GRU ze svých kapes zaplatili nebo ještě zaplatíme!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090024

Občan-daňový poplatník našeho státu je z tohoto pohledu naprosto laxní, nezodpovědný a nesvéprávný masmediálně totálně zmanipulovaný naivka, ovce, cvičená opice a smutný klaun. To celé na druhou! Viz opět hluboce analytická ROZPRAVA O DOBROVOLNÉM OTROCTVÍ, odcitovaná výše. Co bude v důsledku našich chronických selhání následovat je dobře známo a ještě lépe naplánováno:

Nástup privatizace našich národních zájmů, neb náš národ patří právem silnějšího těm finančně nejmocnějším skupinám tohoto světa, tedy populárnímu ruskému vražednému tandemu nejvyšší satanské "Pravdy a Lásky" KGB/GRU, protože tyto organizace to údajně s námi vždy myslely a myslí ze všech nejlépe...!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006122603

STÁT JAKO NÁŠ OTROKÁŘ A MY JAKO JEHO ZCELA BEZPRÁVNÍ OTROCI: MÍSTO TOHO, CO SI DOOPRAVDY VYDĚLÁME, NAKONEC BEREME JENOM NECELOU TŘETINU, PROTOŽE VŠECHNO OSTATNÍ PRO SEBE POHLTÍ "NÁŠ" STÁT, VYDÁVAJÍCÍ SÁM SEBE ZA DEMOKRATICKÝ...!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005050502

Máme za sebou desítky let opravdu nepředstavitelně tvrdého výběru astronomických daní, které by nám musely vytvořit ráj na zemi - a výsledkem je místo toho totálně zruinovaný státní rozpočet, zadlužení státu na desítky generací nesplatitelnými dluhy, když tyto dluhy už dávno nesplácíme a nestačíme splácet ani úroky z nich a pokud ano, pak jen za cenu dalšího zvyšování deficitu státního rozpočtu, máme zlikvidovaný = beztrestně rozkradený celý, po generace plně funkční, důchodový systém, rozvrácené zdravotnictví a systém národního vzdělávání, rozštěpení občanů na privilegované a neprivilegované, máme státem všemožně podporované odnárodňování a rozvracení českých rodin, máme masové státní zvýhodňování rusko-jazyčných a jiných civilizačně exotických nepřizpůsobivých přistěhovalců i vyložené kriminální spodiny, vždy proti slušným a poctivým lidem, máme nesmírně početnou a drahou, zato zcela nefunkční, státní správu, která nejenom že nebrání naše práva a svobody, ale omezuje je a porušuje, máme nevymahatelnost práva, masmédia prolhaná a manipulující, stejně jako za komunismu a ruské vojenské okupace a z toho plynoucí naprostou morální a tedy likvidační devastaci českého národa i jeho státu a obyvatel jako občanů - zodpovědných správců své země, kteří už bohužel před nejvyšší a vždy beztrestnou vládní kriminalitou většinou zcela kapitulovali a bez reptání přijali jim přidělenou roli bezprávných otroků této kriminální rusko-české skrytě totalitní státní moci... Viz například:

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky: "ČEŠI PRACUJÍ NEJDÉLE V EVROPĚ!" DÍKY "SVÝM" VLÁDÁM KGB/GRU VŠAK ČEŠI PATŘÍ K NEJCHUDŠÍM V EVROPĚ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100063

AKTUÁLNÍ STATISTIKA: Šedesát dva procent českých rodin dnes nedokáže ze své měsíční výplaty neušetřit ani korunu!!! Řada dalších českých rodin na tom není o mnoho lépe, přestože Češi pracují nejvíce hodin v celé Evropě!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011041902

ÚŘEDNÍKEM ZA 300.000 MĚSÍČNĚ!!! NEÚSPĚŠNÍ POLITICI, ČASTO PODEZŘELÍ Z KRIMINÁLNÍCH PRAKTIK POPISUJÍ, JAK BRÁNÍ NAŠE PENÍZE... POZOR!!! ČETBA POUZE PRO TY NEJSILNĚJŠÍ POVAHY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006013105

STALI JSME SE TAK, DÍKY SVÝM CELOŽIVOTNÍM DUCHOVNÍM, MRAVNÍM A INTELEKTUÁLNÍM SELHÁNÍM, CIZINCI VE SVÉ VLASTNÍ ZEMI, KDE NÁM BRZY NEBUDE PATŘIT ANI TA PŮDA, NA KTERÉ DNES JEŠTĚ STOJÍME! TO JE PRAVÝ A KONEČNÝ CÍL CELÉ TÉTO PODVODNÉ "REVOLUČNÍ" PRIVATIZAČNÍ OPERACE NÁRODNÍCH MAJETKŮ RUSKEM POROBENÝCH NÁRODŮ RUSKÝMI KGB/GRU DO RUKOU SVÝCH NEJSPOLEHLIVĚJŠÍCH TUZEMSKÝCH KÁDRŮ.

A tohle je pak nevyhnutelný a zcela zákonitý výsledek této zdařilé operace, které jsme dokázali, jako nic nechápající diváci, pouze nezúčastněně přihlížet:

ČESKÝ ZÁZRAK, KTERÝ NECHÁPAVÝ SVĚT NECHÁPE: MINULÝ ROK SE "NAŠE" RUSKO-ČESKÁ GUBERNIÁLNÍ REPUBLIKA KGB/GRU PROPADLA V KRIMINÁLNÍ POLITICKÉ KORUPCI NA 124 MÍSTO ZE 142 ZEMÍ A POČET "NAŠICH" RUSKO-ČESKÝCH DOLAROVÝCH MILIONÁŘŮ VE STEJNÉ DOBĚ NAPROSTO ZÁZRAČNĚ VZROSTL O 29%!!! KAM SE NA NAŠE ÚSPĚŠNÉ RUSKO-ČESKÉ MILIONÁŘE KGB/GRU HRABE CELÁ AMERIKA S EVROPOU A JAPONSKEM DOHROMADY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090063

PRÁVĚ PROTO UŽ DESÍTKY LET NELZE - BEZ OHLEDU NA JAKOUKOLIV PRAVICOVĚ ČI LEVICOVĚ SE TVÁŘÍCÍ RUSKO-ČESKOU VLÁDU KGB/GRU, KTERÁ JE PRÁVĚ U MOCI - PROSADIT ZÁKON O POVINNÉM PŘIZNÁNÍ ZPŮSOBU NABYTÍ MAJETKU OD ROKU 1990 DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY, A TO POUZE NA ZÁKLADĚ DŘÍVE ODEVZDANÝCH OFICIÁLNÍCH DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ OD ROKU 1990!!!

KDO BY NEDOKÁZAL VĚROHODNÝM A KONTROLOVATELNÝM ZPŮSOBEM PROKÁZAT, ŽE SVŮJ DNEŠNÍ MILIARDOVÝ MAJETEK NABYL POCTIVĚ, ZE SVÝCH PŘEDCHOZÍCH ŘÁDNĚ ZDANĚNÝCH PŘÍJMŮ, TEN BY O NĚJ PŘIŠEL A SÁM BY ŠEL NA MNOHO LET DO VĚZENÍ. TO BY SE ZŘEJMĚ TÝKALO VŠECH "NAŠICH" DNEŠNÍCH RUSKO-ČESKÝCH MOCNÝCH A VLIVNÝCH "VOROV V ZAKONE". Viz:

KDO JSOU A JAK VZNIKLI ČEŠTÍ MILIARDÁŘI: ČESKÁ (POST) TOTALITNÍ KRIMINÁLNÍ FINANČNÍ OLIGARCHIE A JÍ NADŘÍZENÉ RUSKÉ KRIMINÁLNÍ TAJNÉ SLUŽBY KGB/GRU!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005101101

PRÁVĚ PROTO JE PRO VŠECHNY TYTO LIDI ŽIVOTNĚ NUTNÉ PŘIJETÍ TAKOVÉHO VELICE JEDNODUCHÉHO, ALE KLÍČOVÉHO ZÁKONA - KTERÝ BY NEUVĚŘITELNĚ SNADNO A RYCHLE ÚPLNĚ VYČISTIL CELOU NAŠI ČESKOU REPUBLIKU OD VLÁDNOUCÍCH RUSKO-ČESKÝCH KRIMINÁLNÍCH "ELIT" KGB/GRU - VŠEMI PROSTŘEDKY ZABRÁNIT, COŽ SE JIM BUDE ÚSPĚŠNĚ DAŘIT TAK DLOUHO, DOKUD SI PROTI NIM NEDOKÁŽEME VYBOJOVAT PŘÍMOU DEMOKRACII A SNADNOU A RYCHLOU ODVOLATELNOST JEJICH POLITIKŮ A Z NAŠICH KAPES PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY!!!

Otrokářský Zákon č. 1 Kodexu šastného otroka nám všem říká: NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZE VŠEHO JE POCTIVĚ PLATIT DANĚ A UTAHOVAT SI SVOJE OPASKY AŽ NA POSLEDNÍ DÍRKU, ABY NAŠI V TOTÁLNĚ ZFALŠOVANÝCH VOLBÁCH "DEMOKRATICKY ZVOLENÍ" RUSKO-ČEŠTÍ OTROKÁŘI KGB/GRU MOHLI ZCELA BEZ OBAV STÁLE Z ČEHO KRÁST: ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO A JEHO AGENTY A MÁLO KDY SE SPLETEME!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301, anebo http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika

TĚMITO NAPROSTO ZLOČINECKÝMI OTROKÁŘSKÝMI ZÁKONY DONUTILY VŠECHNY RUSKO-ČESKÉ VLÁDY KGB/GRU ČESKÉ OBČANY PLATIT ASTRONOMICKY VYSOKÉ DANĚ - JAKO BY JIM CHTĚLY ZA JEJICH PENÍZE VYTVOŘIT RÁJ NA ZEMI - ALE NA DRUHÉ STRANĚ BILIONOVÉ ČÁSTKY NECHALY VŠECHNY TYTO VLÁDY, OD ROKU 1990 AŽ DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY, ZCELA BEZTRESTNĚ PLYNOUT - MÍSTO DO STÁTNÍ POKLADNY, KDY BY TYTO PENÍZE SLOUŽILY VŠEM A KDE BY BYLY VE SKUTEČNĚ DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI POD NEJPŘÍSNĚJŠÍ DEMOKRATICKOU KONTROLOU - DO SOUKROMÝCH KAPES OSOB A FIREM, MOSKVOU PŘEDEM VYVOLENÝCH A V TÉTO PERMANENTNÍ SKRYTÉ VÁLCE PROTI NÁM SVÝMI MOSKEVSKÝMI CENTRÁLAMI KGB/GRU VELICE DOBŘE VOJENSKY ŘÍZENÝCH!!! Viz například:

JAK U NÁS PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZILA NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ: HITPARÁDA OPTICKY NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH KOMUNISTICKÝCH A ESTÉBÁCKÝCH RUSKO-ČESKÝCH VELKOKAPITALISTŮ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006040801


TAKHLE VZNIKLA - POD OCHRANOU "NAŠEHO" RUSKO-ČESKÉHO GUBERNIÁLNÍHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU, JEHO POLICIE, STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ, JUSTICE, ÚSTAVNÍHO SOUDU, ARMÁDY, VĚZNIC A VŠECH FINANČNÍCH INSTITUCÍ - "NAŠE" DNEŠNÍ RUSKO-ČESKÁ PARAZITUJÍCÍ FINANČNÍ OLIGARCHIE KGB/GRU A JEJICH DALŠÍ KRIMINÁLNÍ "ELITY" - Z HLEDISKA POTŘEB ČESKÉHO NÁRODA ABSOLUTNĚ NEPRODUKTIVNÍ - V TÉ NEJSKUTEČNĚJŠÍ SKUTEČNOSTI!!! TATO FAKTA SE JEŠTĚ NIKOMU NEPODAŘILO ZA UPLYNULÁ DESETILETÍ SEBEMÉNĚ ZPOCHYBNIT, NATOŽ VYVRÁTIT!!! Viz následující tři jednoznačně usvědčující dokumenty o bilionových zločinech, na nás a na našem státě rusko-českými zločinci KGB/GRU spáchaných a tímto "našim" rusko-českým státem za naše peníze před spravedlivým potrestáním dodnes ve všech případech důsledně chráněných:
A)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051101
B)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090024
C)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021801


KOMU A ČEMU
ZA TOHLE VDĚČÍME


NEJSILNĚJŠÍ POLITICKOU STRANOU ČESKÉ REPUBLIKY BYLY A JSOU RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY A JEJICH VYSOCE POSTAVENÉ VLASTIZRÁDNÉ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ KÁDRY!!! Viz:
A)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003091802
B)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402
C)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070101

VIDITELNOU TOTALITNÍ DIKTATURU RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ KOMUNISTICKÉ STRANY VYSTŘÍDALA NEVIDITELNÁ TOTALITNÍ DIKTATURA RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACIE (POST) KOMUNISTICKÝCH TAJNÝCH SLUŽEB!!! Podrobnosti viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121702


ZÁKLADNÍ PŘEHLED VLASTIZRÁDNÝCH "BÍLÝCH KONÍ" RUSKO - ČESKÉ GUBERNIÁLNÍ KRIMINÁLNÍ AGENTURY KGB/GRU, NASAZENÝCH PO ROCE 1989 V ČESKÉ POLITICE, KTERÉ JIM ZE SVÝCH JIMI DOKONALE VYKRADENÝCH KAPES VÍCE NEŽ KRÁLOVSKY PROTI SOBĚ PLATÍME:

RUSKO - ČEŠTÍ PRESIDENTI (POST) KOMUNISTICKÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU VČERA, DNES A ZÍTRA A JEJICH DODNES NEPOTRESTANÉ ZLOČINY, SPÁCHANÉ NA NEVINNÝCH!!!! Podrobnosti viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060105


VLASTIZRÁDNÍ RUSKO - ČEŠTÍ PŘEDSEDOVÉ VLÁD KGB/GRU (POST) KOMUNISTICKÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU A JEJICH NESČETNÉ DODNES NEPOTRESTANÉ ZLOČINY, SPÁCHANÉ NA NEVINNÝCH!!!! Podrobnosti viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012100137


Tento nelidský svět, prorokovaný Georgem Orwellem v jeho nepřekonatelném díle "1984", už stojí za našimi NEBRÁNĚNÝMI domovními dveřmi! Seznamme se se dvěma nejlepšími analýzami dnešního OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU. Napřed nechme promluvit George Orwella - dřív než ho opět na několik generací zakážou - a nejdůležitější rozsáhlé ukázky z jeho nesmrtelného varujícího prorockého díla "1984", ve kterém je obsaženo všechno, co nás nevyhnutelně čeká a nemine, pokud nezmobilizujeme všechny svoje duchovní, morální a materiální prostředky a proti dnešnímu plíživému vývoji ke skryté totalitě a otrokářství vyššího řádu se na obranu svých individuálních práv a svobod sami s maximálním napřením své vůle nepostavíme!!! GEORGE ORWELL:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070079

a dále následuje nejhlubší analýza současné moderní skryté totality, ve které dnes všichni žijeme, kterou napsal nositel Nobelovy ceny za ekonomii Friedrich August Hayek CESTA DO OTROCTVÍ Viz: http://www.kosmas.cz/knihy/122287/cesta-do-otroctvi/

Žijeme jako za ruské totality, ovšem s tím zásadním rozdílem, že zatím co dříve se u nás ruská totalita hrdě tvářila jako ruská totalita, DNES SE U NÁS RUSKÁ TOTALITA HRDĚ TVÁŘÍ JAKO "ČESKÁ DEMOKRACIE" A V EVROPSKÉ UNII JAKO "EVROPSKÁ DEMOKRACIE"!!! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010011301
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010042007
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009112501
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009122101

SLEDUJME V PŘÍMÉM PŘENOSU VŠEDNÍ REALITU "NAŠEHO" DNEŠNÍHO RUSKO-ČESKÉHO SKRYTĚ TOTALITNÍHO GUBERNIÁLNÍHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU, JAK NEUVĚŘITELNĚ SNADNO S NÁMI VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ "ELITY" KGB/GRU PROSTŘEDNICTVÍM SVÉHO POLITICKO-MASMEDIÁLNÍHO KOMPLEXU PŘED KAŽDÝMI VOLBAMI LŽIVĚ POLITICKY MANIPULUJÍ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010020402

STÍŽNOST NA NEPLATNOST VOLEB PRO JEJICH POLITICKY A MASMEDIÁLNĚ OSTŘE DISKRIMINAČNÍ A NEROVNÝ CHARAKTER, KTERÝ Z PROKLAMOVANÝCH SVOBODNÝCH A DEMOKRATICKÝCH VOLEB, GARANTOVANÝCH ÚSTAVOU, DĚLÁ LACINOU POLITICKOU TELEVIZNÍ REALITY SHOW, DOSTIHY S JEDNÍM KONĚM PŘEDEM URČENÝCH VÍTĚZŮ A PŘEDEM URČENÝCH PORAŽENÝCH - PRO ZCELA NEPRŮHLEDNÉ A NEKONTROLOVATELNÉ POČÍTAČOVÉ SEČÍTÁNÍ DÍLČÍCH A ZEJMÉNA KONEČNÝCH VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ - PRO JEJICH NEODŮVODNĚNÉ DVOUDENNÍ TRVÁNÍ, KDY PŘES NOC JSOU NEHLÍDANÉ VOLEBNÍ URNY PLNĚ K DISPOSICI VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACII KGB/GRU PRO MASOVÉ PŘESUNY HLASOVACÍCH LÍSTKŮ, PRO SOUDNÍ NEBO JINOU NEPŘEZKOUMATELNOST A TEDY PRO JEJICH NAPROSTOU PROTIDEMOKRATIČNOST A PROTIÚSTAVNOST!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010060802

MOTTO:

Před "sametovou revolucí" neexistoval v celé československé protikomunistické opozici statečnější disident,
než slavný studentský vůdce z Národní třídy Milan Růžička, jinak poručík rusko-českého StB Ludvík Zifčák!


GALERIE NAŠICH PŘÍŠTÍCH "REVOLUČNÍCH" VŮDCŮ, "NEJLEPŠÍCH Z NÁS", ABY Z HLEDISKA MOSKVY KAŽDÁ REVOLUCE JEJICH NESPOKOJENÝCH OTROKŮ ZNAMENALA POUZE PŘEDÁNÍ MOCI Z JEDNÉ RUKY DO DRUHÉ, PŘIČEMŽ OSOBA MOSKVY ZŮSTANE VŽDY STEJNÁ A NEMĚNNÁ:

VAROVÁNÍ: ODBOROVÍ KORMIDELNÍCI KGB/GRU MANIPULUJÍ ODBORY TAK, ABY SKRYTĚ TOTALITNÍ MOC RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACIE KGB/GRU ZŮSTALA NEDOTČENA!!! GALERIE "NAŠICH" PŘÍŠTÍCH REVOLUČNÍCH VŮDCŮ, UMĚLE PRO NÁS ZKUŠENÝMA RUKAMA MASMEDIÁLNĚ VYMODELOVANÝCH, ABY BYLA STOPROCENTNÍ JISTOTA - Z HLEDISKA MOSKVY SAMOZŘEJMĚ - ŽE KAŽDÁ ÚSPĚŠNÁ PROTIVLÁDNÍ REVOLUCE ZOUFALÝCH OŽEBRAČENÝCH OBČANŮ/OTROKŮ V MOSKVOU OVLÁDANÉM SVĚTĚ BUDE POUZE ZNAMENAT CO MOŽNO NEJVIDITELNĚJŠÍ - TEDY VŽDY V PŘÍMÉM TELEVIZNÍM PŘENOSU - PŘEDÁNÍ MOCI Z JEDNÉ RUKY DO DRUHÉ, PŘIČEMŽ NEVIDITELNÁ OSOBA MOSKVY MUSÍ ZŮSTAT VŽDY STEJNÁ!!! TOHLE NÁM KGB/GRU VYDÁVAJÍ ZA OBČANSKOU SVOBODU, DEMOKRACII, PRÁVNÍ STÁT A ZA COKOLIV DALŠÍHO, PO ČEM JENOM VE SVÝCH NEJTAJNĚJŠÍCH SNECH ZATOUŽÍME, VŽDY PODLE JEJICH SATANSKÉHO PRAVIDLA, CHCEŠ-LI NĚKOHO ZNIČIT, ŘÍKEJ MU VŽDY POUZE TO, CO NEJRADĚJI SLYŠÍ A MEZITÍM SI DĚLEJ TO SVOJE AŽ DO KONEČNÉHO ZÚČTOVÁNÍ...
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011080007


KDYBY MOHLY VOLBY NĚCO ZMĚNIT, UŽ DÁVNO BY JE ZAKÁZALI!!! Viz: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116287760-politicke-spektrum/210452801340040/

DOKUD SI PROTI VLÁDNOUCÍM RUSKO-ČESKÝM KRIMINÁLNÍM ELITÁM KGB/GRU NEDOKÁŽEME VYBOJOVAT SNADNOU A RYCHLOU ODVOLATELNOST JEJICH POLITIKŮ A ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO ČESKÝMI OBČANY, NIC SE NEZMĚNÍ!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005, anebo http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501KDYŽ STÁT NEKONÁ
MUSÍ KONAT OBČAN!

CELÝM SVÝM ŽIVOTEM TESÁME
SVOJI VLASTNÍ ŽIVOU SOCHU!
PROTO ŽIJME SVŮJ ŽIVOT TAK,
ABYCHOM SE NEMUSELI
ZA SVOJI ŽIVOU SOCHU
NIKDY PŘED NIKÝM STYDĚT

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100054MOTTO:

Zbabělost v tváří v tvář nepříteli,
který nás, naše rodiny a celý národ ničí,
není projevem naší vyšší mravnosti,
ale je projevem naší vyšší nemravnosti!!!


POLOŽME SI KAŽDÝ SÁM PRO SEBE OTÁZKU, JESTLI JIŽ ZA TÉTO EXTRÉMNĚ KRITICKÉ SITUACE, DO KTERÉ JSME TO NECHALI SVÝM PO DESÍTKY LET TRVAJÍCÍM KRAJNĚ NEZODPOVĚDNÝM PŘÍSTUPEM DOJÍT - SITUACE PRO CELÝ ČESKÝ NÁROD JEDNOZNAČNĚ GENOCIDNÍ - UŽ PRO NÁS OSOBNĚ EXISTUJE DOSTATEČNĚ VÁŽNÝ DŮVOD K VYHLÁŠENÍ CELONÁRODNÍ MASOVÉ KAMPANĚ ČASOVĚ NEOMEZENÉ OBČANSKÉ NEPOSLUŠNOSTI - KDYŽ KAŽDÝ MUSÍME ZAČÍT S OBČANSKOU NEPOSLUŠNOSTÍ NAPŘED SÁM U SEBE A NÉST ZA NI V OSAMOCENÍ, BEZ POMOCI DRUHÝCH A PŘESTO S NAPROSTÝM KLIDEM, I VEŠKERÉ NÁSLEDKY - DOKUD SI NEVYBOJUJEME PROTI VLÁDNOUCÍM RUSKO-ČESKÝM KRIMINÁLNÍM "ELITÁM" KGB/GRU PŘÍMOU DEMOKRACII A SNADNOU A RYCHLOU ODVOLATELNOST RUSKO-ČESKÝCH POLITIKŮ KGB/GRU A JEJICH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO ČESKÝMI OBČANY.

JSME PŘIPRAVENI NA DLOUHOU VÁLKU ZA VLASTNÍ SVOBODU, ALE I NA OSOBNÍ OBĚTI, S BOJEM ZA SVOBODU NEODLUČNĚ SPOJENÉ, ANEBO ZŮSTANEME RADĚJI JEJICH BEZPRÁVNÝMI DOBROVOLNÝMI OTROKY??? ZVOLÍME NEJISTOTU SVOBODY NEBO JISTOTU OTROCTVÍ??? Cesta je za 150 let už dobře prošlapaná, stačí se pouze rozhodnout, vzít na sebe svůj kříž a udělat na této cestě ke svobodě svůj první samostatný krok! Vše ostatní pak najdeme zde:

Thoreau Henry David: OBČANSKÁ NEPOSLUŠNOST DOBRA A ZLA, TADY A TEĎ!!! (kompletní - vládnoucími marxisty NECENZUROVANÝ přepis - prosíme o jeho další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100010

Evangelický pastor a obě hitlerovského národního socialismu Martin Niemoller, který jako nejvyšší představitel protinacistické Vyznávající církve strávil v nelidských podmínkách nacistických koncentračních táborů 8 let, napsal jasnozřivá varující slova, která se v plném rozsahu týkala a týkají i našich životů, a to jak za předchozího teroristického RUSKO-česko-slovenského internacionálního socialismu - komunismu, tak jeho dnešního kriminálního RUSKO-českého (post) komunismu KGB/GRU:

V Německu nejprve přišli pro komunisty, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl komunista. Pak přišli pro Židy a já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl Žid. Pak přišli pro odboráře a já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl odborář. Pak přišli pro katolíky a já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl katolík. Pak přišli pro mě a v tu dobu již nezbyl nikdo, kdo by se za mě postavil.

Od té doby se pro nás na krajní naléhavosti této výzvy nic nezměnilo!

Pokud se přesto někomu slova evangelický pastora a oběti hitlerovského národního socialismu Martina Niemollera zdají pro dnešek už málo aktuální, lze snadno nabídnout aktuálnější verzi téhož, tentokrát z období RUSKO-česko-slovenského internacionálního socialismu:

V Československu nejprve přišli komunisté pro demokratické politiky, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl politik. Pak přišli pro novináře, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl novinář. Pak přišli pro podnikatele, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl podnikatel. Pak přišli pro živnostníky, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl živnostník. Pak přišli pro sedláky, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl sedlák. Pak přišli pro katolíky, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl katolík. Pak přišli pro mě a v tu dobu již nezbyl nikdo, kdo by se za mě postavil.

Pokud by se někomu ani tato aktualizovaná verze nezdála pro dnešek dostatečně aktuální na to, aby se začal ve věcech pravdy a spravedlnosti sám angažovat, lze snadno nabídnout nanejvýš aktuální verzi stále téhož, tentokrát v našem dnešním posametovém provedení:

V posametové guberniální České republice vládnoucí (post) komunističtí rusko-čeští agenti KGB/GRU nejdřív založili a ovládli všechny "demokratické" politické strany, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl politik. Pak si zprivatizovali všechna česká masmédia, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl novinář. Pak pro sebe zprivatizovali všechen český národní majetek, který měl pro ně jakoukoliv hodnotu, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl privatizátor. Pak upevnili vládu rusko-českých vlastizrádných zločinců KGB/GRU nad celou "demokratickou" Českou republikou, a já jsem neprotestoval, protože jsem věřil všemu, co nám ve svých masmédiích říkali. Pak zlikvidovali distribuční blokádou jediný autentický celostátní opoziční tištěný týdeník NECENZUROVANÉ NOVINY, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl jejich čtenářem. Pak se pokusili ovládnout nebo zničit jednou autentickou opoziční politickou stranu Pravý Blok, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl jejím členem. Pak ukradli pod ochranou své policie a justice šéfredaktorovi NECENZUROVANÝCH NOVIN a předsedovi Pravého Bloku Petru Cibulkovi veškerý jeho majetek a udělali z něj bezdomovce, ale já jsem neprotestoval, protože můj majetek to nebyl. Pak za asistence své policie násilím obsadili jeho byt, ze kterého vyvíjí své novinářské a politické aktivity, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl jeho příznivcem. Pak se ho pokoušeli za to, co desítky let říká a dělá, nesčíslněkrát odsoudit a uvěznit, ale já jsem neprotestoval, protože to je jeho problém. Pak jemu i jeho politické straně Pravý Blok znemožnili ve volbách oslovit své voliče ve stejném rozsahu, jaký mají jejich vládnoucí politické strany, ale já jsem proti této politické diskriminaci neprotestoval, protože nejsem jejich volič. Pak se Petra Cibulku a další členy nejvyššího vedení politické strany Pravý Blok pokoušeli opakovaně zavraždit, ale já jsem neprotestoval, protože nemají provokovat držitele moci svými řečmi o kriminálním státě a vládnoucích vlastizrádných zločineckých "elitách" KGB/GRU. Pak jsem ovšem se zpožděním desítek let i já konečně pochopil, že vládnoucí rusko-čeští zločinci KGB/GRU podvedli, okradli a zotročili i mě a celou moji rodinu, všechny nás za dvě desetiletí zadlužili na 10 generací nesplatitelnými dluhy a degradovali nás na svůj bezprávný tažný dobytek, ale v tu dobu zde už nebyl nikdo politicky a masmediálně natolik silný, odvážný a spravedlivý, kdo by se za mě a moji rodinu proti řádícímu Zlu postavil...

Vše ostatní pak najdeme zde:

NECENZUROVANÉ ROZHOVORY PETRA CIBULKY OD ROKU 1987 AŽ DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY: SLEPÍ MNĚ ČASTO ŘÍKAJÍ, ŽE ŠPATNĚ VIDÍM...
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070101

Nejčastěji souzený a trestně stíhaný občan tohoto světa Petr Cibulka kontra vládnoucí kriminální „elity“, jejich stát a masmédia v přímém přenosu od roku 1962 až do dnešního dne a hodiny: SKUTEČNÍ BOJOVNÍCI ZA SVOBODU A DEMOKRACII ŽIJÍ NEBEZPEČNĚ! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031301

Jediná skutečná česká opoziční politická strana - zatím ještě neparlamentní, což je stav, který stojí a padá s další podporou občanů České republiky - Volte Pravý Blok - stranu za ODVOLATELNOST politiků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI byrokracie, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kterou vládnoucí rusko-česká vlastizrádná kriminální fízlokracie KGB/GRU nemá pod svojí kontrolou!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004080701

CELÝ NÁŠ PROBLÉM SPOČÍVÁ SPOČÍVÁ V TOM, ŽE NADĚJI NA SVÉ OSVOBOZENÍ Z DNEŠNÍHO ZOTROČENÍ HLEDÁME V DRUHÝCH A NE SAMI V SOBĚ! PROTO ČEKÁME VŽDY MARNĚ...

ŘEŠENÍ JE PŘITOM DOBŘE ZNÁMÉ, SPOLEHLIVÉ A DOKONALE VYZKOUŠENÉ - BOHUŽEL JE ŘEŠENÍM POUZE PRO TY, KTEŘÍ SE NEBOJÍ: ZNAMENÁ NEMLČET KE ZLU A KLÁST MU ODPOR!!!


NA CESTĚ KE SVOBODĚ

Smysl pro vnitřní kvalitu člověka
a jeho znovuzískání, bez kterého
nebudeme nikdy svobodní!!!

MYŠLENKY, KTERÉ JSOU DNES
OPĚT NEŽÁDOUCÍ A NA INDEXU


Nemáme-li odvahu obnovit pravý smysl pro lidské a myšlenkové distance, pro lidský, myšlenkový a hodnotový odstup a osobně za ně bojovat, pak zahyneme v chaosu a anarchii lidských hodnot. Drzost, která znamená pohrdání jakoukoli lidskou distancí, je charakteristickým rysem vládnoucí chátry, podobně jako vnitřní nejistota smlouvání a vtírání se do přízně drzého člověka a spolčování se s chátrou je nejjistějším způsobem, jak se s ní ztotožnit. Když už nevíme, co jsme dlužni sobě a druhým, když vyhasne smysl pro lidskou kvalitu a schopnost udržovat si odstup od nositelů lidské nekvality, je chaos přede dveřmi. Když si kvůli hmotnému pohodlí připustíme drzost příliš k tělu, vzdáme se tím sami sebe, necháváme vlny chaosu prorazit hráz v místě, na které jsme byli postaveni, a neseme spoluvinu za celek.

V jiných dobách mohlo být posláním křesanství svědčit o rovnosti lidí, dnes se bude muset právě křesanství vášnivě zastat lidských distancí, lidského odstupňování podle dosažené a životem prokázané vnitřní kvality. Musí odhodlaně čelit nesprávnému výkladu, že jedná ve svůj prospěch, a lacinému podezření z asociálního smýšlení. To jsou trvalé námitky chátry proti řádu. Kdo bude v těchto věcech měkký a nejistý, nepochopí oč jde, a tyto námitky jej postihnou plným právem.

Procházíme všeobecným úpadkem, postihujícím všechny vrstvy společnosti, a současně stojíme při zrodu nového ušlechtilého postoje, který spojuje lidi ze všech dosavadních společenských vrstev, na základě jejich společné vnitřní lidské kvality.

Ušlechtilost vzniká a udržuje se obětí, odvahou a jasným vědomím toho, co dlužíme sobě a druhým, samozřejmým požadavkem úcty k vlastní osobě, a stejně samozřejmým zachováním úcty k těm, kteří jsou nám nadřízeni, i k těm, kteří jsou nám svěřeni. V každém ohledu jde především o znovunalezení zasutého smyslu pro lidskou kvalitu, o lidský řád, založený na vnitřní lidské kvalitě.

Kvalita je nejsilnějším nepřítelem zmasovění všeho druhu. Společensky vzato, znamená to vzdát se honby za pozicemi, rozejít se s jakýmkoliv kultem oficiálních prominentů, svobodně hledět směrem nahoru i dolů, zvláště pokud jde o volbu užšího okruhu přátel, radovat se ze života soukromého, stejně jako mít odvahu k životu veřejnému.

Po stránce kulturní znamená smysl pro kvalitu odvrat od novin a rozhlasu (a zejména od televize) ke knize, od shonu ke klidu a ztišení, od rozptýlenosti k soustředění, od senzace k zamyšlení, od virtuozity k umění, od snobismu ke skromnosti, od ztráty smyslu pro míru k jeho znovunalezení. Kvantity si navzájem ubírají prostor, kvality se vzájemně doplňují.

Vybráno z knihy Dietrich Bonhoeffer: NA CESTĚ KE SVOBODĚ (Vyšehrad 1991)

Německý evangelický teolog a farář Dietrich Bonhoeffer (1906 - 1945) se po nástupu národního socialismu Adolfa Hitlera angažoval ve strukturách Vyznávající církve, tj. té části německých evangelických církví, které se pokoušely čelit vítězné národně socialistické totalitní ideologii. Postupně mu byla zakázána jakákoliv činnost, včetně veřejného působení a písemného projevu. Boenhoffer sám byl pak 5. dubna 1943 zatčen Gestapem za účast na protinacistickém odboji, jehož vyústěním byl neúspěšný atentát na Adolfa Hitlera dne 20. července 1944 (tedy již v době Bonhoefferova věznění). Koncem války byl Bonhoeffer převezen z věznice do koncentračního tábora a několik dní před koncem války, 9. dubna 1945, na zvláštní Hitlerův rozkaz, popraven.

Zde uvedená ukázka z jeho díla byla vybrána ze stati, nazvané "Po deseti letech /zamyšlení na prahu roku 1943)". Tento zásadní text byl napsán o Vánocích 1942, v době největších vítězství nacistických armád, k desátému výročí uchopení moci národními socialisty. Autor ho několik měsíců před svým uvězněním věnoval svým nejbližším přátelům jako vánoční dárek. Jako jediný přečkal konec války originál textu, ukrytý mezi střešními taškami...
KDO CHCE BOJOVAT,
HLEDÁ ZPŮSOBY,
KDO NECHCE BOJOVAT,
HLEDÁ DŮVODY!!!


EXISTUJÍ DNES U NÁS VŮBEC TAKOVÍ LIDÉ, KTEŘÍ SE NEBOJÍ PROTI VLÁDNOUCÍMU ZLU ALESPOŇ KANDIDOVAT JAKO NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI V KAŽDÝCH VOLBÁCH ZA NAŠI POLITICKOU STRANU PŘÍMÉ DEMOKRACIE A SNADNÉ A RYCHLÉ ODVOLATELNOSTI RUSKO-ČESKÝCH POLITIKŮ A JEJICH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO ČESKÝMI OBČANY - DAŇOVÝMI POPLATNÍKY VOLTE PRAVÝ BLOK WWW.CIBULKA.NET A ZAHÁJIT TAK VŮČI DNEŠNÍMU RUSKO-ČESKÉMU GUBERNIÁLNÍMU KRIMINÁLNÍMU STÁTU KGB/GRU KAMPAŇ OSOBNÍ OBČANSKÉ NEPOSLUŠNOSTI??? Viz:

OBČANSKÁ PROTI TOTALITNÍ NEPOSLUŠNOST POLITICKÉHO VĚZNĚ KOMUNISMU ALEXANDRA SOLŽENICYNA "NEŽÍT SE LŽÍ" A JEJÍ AKTUÁLNÍ TRANSFORMACE PRO SKRYTOU TOTALITU NAŠI SOUČASNOSTI OD PĚTINÁSOBNÉHO POLITICKÉHO VĚZNĚ KOMUNISMU PETRA CIBULKY: OBČANSKÁ NEPOSLUŠNOST JE TRADIČNÍ NENÁSILNÁ FORMA LEGITIMNÍ OBČANSKÉ ANGAŽOVANOSTI VE STÁTĚ, KTERÝ SÁM SEBE VYDÁVÁ ZA NETOTALITNÍ, ALE PŘESTO NEJHRUBŠÍM TOTALITNÍM ZPŮSOBEM PORUŠUJE SVÝMI ZÁKONY NEBO ROZHODNUTÍMI ÚSTAVOU GARANTOVANÁ OBČANSKÁ PRÁVA A SVOBODY
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011110014

Pokud dnes nedokážeme najít odvahu v sobě a rychle postupujícímu Zlu se v čas nevzepřeme, pak dojde nevyhnutelně k tomu, že nakonec sice přece jenom budeme všichni všechno vědět a dokonale chápat, a to i ti nejhloupější z nás, ale s takovým zpožděním, že už to na naší životní situaci nebude moci nic k lepšímu změnit.

Například dnes už všichni dobře víme, že bitvu na Bílé hoře čeští stavové prohráli v roce 1620 proto, že nechtěli naverbovaným žoldnéřům pořádně zaplatit a žoldnéři pak zase nebyli ochotni za české stavy umírat.

Dnes už to se 400-letým zpožděním všichni velice dobře víme, ale bitvu na Bílé hoře tím už nevyhrajeme... A takové osobní a národní bitvy s vládnoucí viditelnou i neviditelnou kriminální státní mocí zcela nevědomě vedeme a zcela nevědomě prohráváme každý den. Tak snadno ztrácíme, v hlubokém občanském bezvědomí - za které nemohou pouze "naše" rusko-česká masmédia KGB/GRU - jednu pozici svých individuálních i národních práv a svobod za druhou, které jednou budeme muset my sami nebo naše děti za cenu nejvyšších osobních obětí dobývat zpět!

Stejně tak jednou nastane situace, kdy všichni budeme s naprostou jistotou vědět, a to včetně těch vůbec nejhloupějších, že 17. listopad 1989 nebyl žádnou studentskou protikomunistickou revolucí, jak nás dnes přesvědčují všichni "naši" politici KGB/GRU a veškerá jejich masmédia, kdy podle nich "naši chrabří studenti výběrových škol nelidskou a po zuby vyzbrojenou rusko-československou komunistickou totalitní diktaturu - podporovanou stotisícovou ruskou okupační armádou, vyzbrojenou atomovými zbraněmi - holýma rukama svrhli", ale že ve skutečnosti to byl privatizační puč ruských KGB/GRU, který měl za cíl udělat ze samozvaných správců komunisty ukradeného českého a slovenského národního majetku z řad tuzemských kádrů KGB/GRU, jeho zákonné majitele, což se jim mírou vrchovatou taky podařilo.

Stejně tak jednou budeme všichni s naprostou jistotou vědět, že slavná polistopadová "svoboda i pro nesouhlasící" a "demokracie pro všechny" byl totální podvod "našich" rusko-českých otrokářů KGB/GRU, stejně tak jako jejich "naprostá politická svoboda pro opoziční strany" a "neomezená masmediální svoboda pro jakékoliv opoziční sdělovací prostředky", "občanská společnost", "skutečně svobodné a demokratické volby", anebo jejich "právní stát", vše v podání populárního ruského vražedného tandemu nejvyšší satanské "Pravdy a Lásky" KGB/GRU a jejich desítek tisíc tuzemských agentů, už od roku 1945 pečlivě rozmisovaných a mnohonásobně jištěných dalšími stejně spolehlivými kádry v celé české politice, od vlády, všech ministerstev a parlamentu, přes dnešní opoziční a neparlamentní politické strany, až po jednotlivé české a moravské obce, v celé státní správě České republiky, v policii, v tajných službách, v justici, v Ústavním soudu, když právě v Ústavním i Nejvyšším soudu ČR se dodnes nikomu nepodařilo najít ani jednoho soudce, který nepracuje pro ruské tajné služby ... a ve všech tradičních i netradičních rusko-českých masmédiích, kterými modelují naše myšlení a vymývají naše mozky.

Přesto, že tohle všechno budeme jednou s naprostou jistotou všichni vědět, na našem postavení bezprávných otroků ruských KGB/GRU to už nebude schopno vůbec nic změnit...

Když nepochopíme pravdu, kterou máme desítky let před svýma očima, tady a teï a nezačneme za svoji skutečnou svobodu každý sám za sebe i všichni společně bojovat, zítra už pro nás může být nenávratně pozdě... Tohle všechno přitom máme všichni přímo před svýma nevidoucíma očima a neslyšícíma ušima už od roku 1945, a to do slova a do písmene!!! Stačí se jenom podívat:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100071

Kdo neklade postupujícímu Zlu žádný odpor,
nezaslouží si ani žádné Dobro!NA ZÁVĚR
TEĎ PŘICHÁZÍ
NAŠE ŘEŠENÍ
CO DĚLAT,
TADY A TEĎ
:

KDE VLÁDNE BEZPRÁVÍ,
JE ODPOR POVINNOSTÍ!!!

JAK OBRÁTIT PÁD DEMOKRATICKÉ CIVILIZACE V JEJÍ VZESTUP,
ZACHRÁNIT INDIVIDUÁLNÍ LIDSKOU SVOBODU
A ZABRÁNIT VÍTĚZSTVÍ NASTUPUJÍCÍHO ZLA TOTALITY!!!


POZVEDNĚME SE OD NAŠEHO
LINEÁRNÍHO MYŠLENÍ
K MYŠLENÍ HIERARCHICKÉMU
A ŘEŠENÍ NAŠICH PROBLÉMU
SE RÁZEM STANE SNADNÉ!!!!


KVALITATIVNÍ DEMOKRACIE
VÁŽENÉHO VOLEBNÍHO HLASU
,
demokracie PŘÍMÁ a odvolatelnost politiků PŘÍMO OBČANY
a zejména všeobecné odstranění psychotronické negramotnosti,
= získání vševědoucnosti do maximální úrovně svého vědomí,
jsou tím jediným a posledním, co může zastavit rozklad
a pád dnešní kriminalizující se zastupitelské demokracie
a zachránit lidskou svobodu před nástupem barbarství a totality!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022704


Celosvětově proslulý myslitel José Ortega y Gasset ve své nesmrtelné knize Vzpoura davů nám k tomu říká: "Pro současný evropský veřejný život je nejdůležitější, a už v dobrém či ve zlém, fakt, že davy dosáhly plné společenské moci. Protože však davy, právě proto, že jsou davy, nemohou a ani neumějí řídit svou vlastní existenci, tím méně vládnout společnosti, trpí nyní Evropa nejvážnější krizí, jaká mohla země, národy a kultury potkat."

Základní předností demokracie je to, že poskytuje vnější rovnost, plnou svobodu a plnou zodpovědnost vnitřně rovným, svobodným a zodpovědným, zatím co předchozí společenské řády udržovaly i mezi sobě vnitřně rovnými vnější nerovnost. Hlavní chybou demokracie je, že poskytuje naprostou vnější rovnost, plnou svobodu a plnou zodpovědnost i vnitřně naprosto nerovným a naprosto nezodpovědným, ale disponujícím vysokou mírou svobody ke všemu, co je jenom napadne. Takovou kombinaci ještě žádné civilizace v historii lidstva nepřežila. V roce 1930 - tedy v dostatečném předstihu 18-ti let před demokratickým vítězstvím nelidsky barbarské ruské komunistické totality v našem tehdejším Československu - vydal José Ortega y Gasset (1883-1955) knihu zcela zásadního civilizačního významu Vzpoura davů, jednu z vůbec nejdůležitějších knih 20. století - kterou právě proto není možné v naší davové České republice nikde v knihkupectvích sehnat, i když už kdysi dvakrát v češtině vyšla (když vítězné vládnoucí davy a jejich davoví představitelé obecně neradi čtou a ze všeho nejméně rádi čtou sami o sobě) - v níž se zabýval hlubokou politickou a sociální krizí dnešní moderní Evropy. Základní příčinu krize vidí ve všeobecném rozdílení moci - bez sebemenší zodpovědnosti za způsob jejího využívání - těm nejširším a tedy těm nejméně kvalifikovaným davům.

Ortegovy analytické závěry, velmi poučné v době, kdy je svěřil papíru, platí ještě mnohonásobně více v době naší. „Vzpoura davů“ pokračuje a s přechodem do jedenadvacátého století nabývá na hybnosti; základem dnešní zničující krize Západu a celé jeho civilizace demokracie a svobody je slepé společenské přidělování rovnosti všem, bez ohledu na jejich vnitřní předpoklady a individuální schopnosti.

Dnes se nacházíme v nejostřejším staletém konfliktu nevyhlášené války mezi rovností v množství a svobodou v kvalitě, kdy pouze jeden z těchto civilizačních principů může vyhrát a druhý musí být poražen! Buï budeme mít rovnost bez svobody, kdy rovnost mezi lidmi bude zajišována otevřeným nebo skrytým totalitním státním násilím, diskriminací a potlačováním těch nejlepších = nejméně početných, anebo budeme mít svobodu v přirozené lidské - i když ne právní - nerovnosti v zatím dosažené lidské kvalitě, když nejvyšší dosažené lidské kvalitě bude odpovídat nejvyšší míra svobody a jí plně odpovídající nejvyšší míra zodpovědnosti, které průměrný davový člověk není schopen a jakákoliv vyšší míra společenské zodpovědnosti ho ani neláká! Nelze však mít současně maximální svobodu a minimální zodpovědnost! To pro sebe požadují pouze vnitřně nedospělí. Takoví vnitřně nedospělí lidé by však neměli žádné lidské civilizaci ani na okamžik vládnout, pokud ji nemají zničit stejně, jako zničili komunisté všechny vyšší civilizace, kterých se kdy dokázali zmocnit, kde vyvraždili všechny, kteří je převyšovali. O tom je celý model kvalitativní demokracie váženého voličského hlasu, který má za cíl opakování těchto lidských a civilizačních tragedií jednou pro vždy zabránit!

Vzpoura davů je plodem toho, co Ortega nazval „hyperdemokracií“; moc je dnes více či méně rovnoměrně rozprostřena po celé společnosti a výsledkem je všeobecný civilizační a kulturní úpadek. Jádrem Ortegova pohledu je chápání jedné z nejvýznamnějších otázek politiky a společnosti – stejně jako odpovědi na ni: kdo by měl vládnout a proč? Ortega jako jeden z mála filosofů Západu správně pochopil, že „lidská společnost je aristokratická vždy, a chce či nechce, svou vlastní povahou, a to až do té míry, že je společností, jen pokud je aristokratická; pokud svůj aristokratický ráz ztrácí, přestává jí být“. Lidsky řečeno, vynikající lidské vlastnosti, společenskou normu, je třeba hledat u nemnohých, nikoli u mnohých. Jestliže tedy vláda musí být vyhrazena jen pro ty nejlepší, tedy pro nemnohé, jako protiklad mnohých, pak naše dnešní doba hyperdemokracie a radikálního rovnostářství, kdy vládnou davy (zejména prostřednictví veřejného mínění), je dobou, kdy se ztrácí sama podstata lidské civilizace, protožedav drtí vše, co je jiné, výborné, kvalifikované a vybrané“.

Davový člověk je člověk průměrný, obyčejný, který přijímá sám sebe takového, jaký je; není ochoten klást na sebe jakékoliv vyšší požadavky, nepracuje systematicky na svém vlastním vnitřním zkvalitnění, na svém sebezdokonalování, považuje se ale i přesto za zcela rovného komukoli jinému. Tento typ člověka Ortega staví jako protiklad „člověka vybraného“, jenž na sebe ve snaze o získání široce pojímané dokonalosti klade vysoké požadavky. Vzpoura davů má hluboký dopad na duchovní charakter celé takto zasažené společnosti:

"Takže v duchovním životě, který svou vlastní podstatou vyžaduje a předpokládá kvalifikaci, lze pozorovat postupující triumf pseudointelektuálů nekvalifikovaných, nekvalifikovatelných a diskvalifikovaných svým vlastním duševním, duchovním a mravním založením."

Život společnosti obecně je takový, jaký je její život duchovní. Vzpoura davů koexistuje s převahou, dokonce až nadvládou nerozumu. Ortega hovoří o mentalitě davů ve smyslu „práva na to nemít pravdu“ nebo „oprávněnosti neoprávnění“. Naše střední školy a university se nejen od základů demokratizovaly, ale staly se centry vulgární, nekvalifikované sofistiky. Vzdělání, které poskytují, většinou slouží zájmům mas, (např. kriminální a civilizaci rozkládající politická korektnost, multikulturalismus, etnická, gender či sexuální studia). Ačkoli právě střední školy a university vychovávají budoucí generace občanů, intelektuální dokonalost je dnes na akademické půdě vzácností. Povšimněte si, jak málo lidí, především vysokoškoláků, čte duchovně a mravně vysokou literaturu! Jak málo lidí zná převratné dílo Rudolfa Steinera a bibli pro duchovně a mravně dospělé - Vodnářské evangelium Ježíše Krista. Akademická půda je místo, které musí poskytovat normy a vznášet požadavky na kultivaci rozumu a vybraného chování; k tomu však nedochází.

Prostudujeme-li pečlivě například nejrůznější rozhodnutí Ústavního a Nejvyššího soudu, je naprosto zřejmé, že zejména nejelitnější vysoké školy, z hlediska vzestupu či pádu lidské civilizace normotvorné právnické univerzity (až na několik pozoruhodných výjimek) nepřipravují z duchovního a mravního hlediska ani v nejmenším soudce na to, aby náležitě interpretovali ústavu a lidská práva i POVINNOSTI, které z nich pro zachování a vzestup lidské civilizace vyplývají. Filosofická, normativní a hodnotící podstata určování toho, co zákon skutečně říká a jaké cíle lidské zákonodárství ve svém celku ve skutečnosti sleduje, vyžaduje intelektuální schopnosti, jež daleko přesahují rozlišování mezi „fakty a hodnotami“ nebo prosté držení se logické souvislosti. Moudrý úsudek v rámci filosofického kontextu v soudnictví vyžaduje hluboký, vše pronikající pohled a zejména pevnou zakotvenost v těch nejvyšších duchovních a mravních principech lidstva, ke kterým by se měla naše dnešní lidská civilizace rozvíjet. Ale právě tuto intelektuální a morální dokonalost masová výchova neposkytuje a poskytovat nemůže. Výsledkem je soudní svévole a despocie – Ústavní a Nejvyšší soud na sebe berou povinnost zákon nejen interpretovat, ale také ho vytvářet a uvádět v platnost –, jelikož stanovit soudní činnosti patřičné hranice může jen skutečně duchovně a mravně uvážlivý intelekt, který dnes všude na Západě i na Východě zoufale chybí.

Dnes se „vulgární člověk, dříve vedený, rozhodl vzít sám do rukou otěže světa“. Ale tentýž typ člověka, člověk průměrný, je vždy spokojený sám se sebou, tedy se svojí dnešní vulgaritou, na které nehodlá nic měnit:

"Tato spokojenost se sebou samým ho nutká uzavřít se všemu zasahování zvnějšku, neposlouchat, nemyslet na cizí mínění a nedbat na ostatní. Jeho niterný pocit vlády ho neustále vybízí, aby tuto vládu provozoval. Proto bude rozvíjet svou činnost tak, jakoby na světě existoval pouze on a jemu podobní… Bytost, která se teï vyskytuje všude a všude vnucuje své vnitřní barbarství, je vskutku rozmazleným a zcela nezodpovědným dítětem lidských dějin."

Vzpoura a následná vláda davů není ničím menším než vládou lidí, kteří jsou nejméně způsobilí revoltovat nebo vládnout. Sám se sebou spokojený davový člověk není jen nejméně způsobilý řídit záležitosti společnosti; není toho prostě schopen vůbec.

Veškeré další nejdůležitější myšlenky a informace José Ortegy y Gasseta z jeho nepřekonatelné analytické knihy Vzpoura davů jsou k disposici zde:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010100203

LIDSKÝ MOZEK SE STÁLE VYVÍJÍ! Někteří lidé mají geny, které se poprvé objevily na naší planetě teprve před šesti tisíci lety! Tyto vrozené geny poskytují svým nositelům výraznou výhodu před všemi ostatními a zpochybňují tak NAPROSTO ZÁSADNÍM A VĚDECKY PROKÁZANÝM ZPŮSOBEM základní demokratický princip jeden člověk = jeden hlas, na kterém dnes stojí každá demokratická společnost!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005102801

JAK ZACHRÁNIT LIDSKOU CIVILIZACI, SVOBODU A DEMOKRACII PŘED NEVYHNUTELNÝM ZÁNIKEM A NÁSTUPEM BARBARSKY NELIDSKÉ EUROASIJSKÉ MONGOLSKO-RUSKÉ TOTALITY? JEDINĚ ODMÍTNUTÍM SOUČASNÉ PRAXE 1 VOLIČ = 1 HLAS, KTERÁ NÁS VEDE K JISTÉ ZKÁZE A NAOPAK PROSAZENÍM ZÁKONA O VÁŽENÉM VOLIČSKÉM HLASU!!! ZNAMENÁ TO PŘESNĚ STANOVIT A PROSADIT PARAMETRY VÁŽENÉHO HLASU VE VŠECH VOLBÁCH NA VŠECH ÚROVNÍCH I V REFERENDECH A OBČANSKÝCH INICIATIVÁCH, PROTOŽE NADÁLE UŽ NELZE PŘIPUSTIT PRO DEMOKRATICKÝ ZÁPAD BEZKONKURENČNĚ SEBEVRAŽEDNOU KONCEPCI, ABY HLAS NEGRAMOTNÉHO MĚL VE VOLBÁCH STEJNOU VÁHU JAKO HLAS PROFESORA, PROTOŽE PODLE TOHO PAK VÝSLEDKY KAŽDÝCH DEMOKRATICKÝCH VOLEB - A UPADLÁ, NESCHOPNÁ ALE VŠEHOSCHOPNÁ POLITICKÁ REPREZENTACE Z NICH VZEŠLÁ - ZCELA ZÁKONITĚ A NEVYHNUTELNĚ VYPADAJÍ!

CELKOVÁ VOLEBNÍ VÁHA HLASU VOLIČE JE TVOŘENA, PODLE NÁVRHU VOLEBNÍHO ZÁKONA, KTERÝ PROSAZUJEME, SOUČTEM UVEDENÝCH ŠESTI PARAMETRŮ, VYJÁDŘENÝCH V BODECH, VYNÁSOBENÝM SEDMÝM PARAMETREM, OSOBNÍM - KLADNÝM ČI ZÁPORNÝM - KOEFICIENTEM VOLIČE:

VNĚJŠÍ KVALITATIVNÍ PARAMETRY VOLIČE:

1. DOSAŽENÉ IQ, VYJÁDŘENÉ V BODECH, STANOVENÝCH ÚŘEDNÍM MĚŘENÍM.

2. DOSAŽENÉ FORMÁLNÍ VZDĚLÁNÍ, VYJÁDŘENÉ V BODECH, STANOVENÝCH ÚŘEDNĚ PO PŘEDLOŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH DOKLADŮ. NEGRAMOTNÝ ZÍSKÁ NULU.

3. DOSAŽENÉ DAŇOVÉ PÁSMO, KONSTATOVANÉ ÚŘEDNÍM POSTUPEM, VYJÁDŘENÉ V BODECH, PROTOŽE HLASUJÍCÍ ROZHODUJE O VYNALOŽENÍ SVÝCH DANÍ. KDO DANĚ NEPLATÍ, ZÍSKÁ NULU. DŮCHODCŮM NÁLEŽÍ ROČNÍ PRŮMĚR DAŇOVÉHO PÁSMA, VYPOČTENÝ JAKO SOUČET DAŇOVÝCH PÁSEM, ODPOVÍDAJÍCÍCH KAŽDÉMU ODPRACOVANÉMU ROKU, DĚLENÝ CELKOVÝM POČTEM ODPRACOVANÝCH LET. KDO NEMÁ ODPRACOVANÁ LÉTA, TOMU SE DOSAŽENÉ DAŇOVÉ PÁSMO ÚMĚRNĚ KRÁTÍ.

VNITŘNÍ KVALITATIVNÍ PARAMETRY VOLIČE:

4. DOSAŽENÁ DUCHOVNÍ VYSPĚLOST, STANOVENÁ ÚŘEDNÍM MĚŘENÍM SIDERICKÝM KYVADLEM DLE DIAGRAMU, ROZDĚLUJÍCÍHO VYSPĚLOST ČLOVĚKA NA ZÁKLADNÍ PÁSMA, PODLE VOLIČEM DOSAŽENÉHO PÁSMA, VYJÁDŘENÁ V BODECH.

5. DOSAŽENÁ MRAVNÍ VYSPĚLOST, STANOVENÁ ÚŘEDNÍM MĚŘENÍM SIDERICKÝM KYVADLEM DLE DIAGRAMU, ROZDĚLUJÍCÍHO VYSPĚLOST ČLOVĚKA NA ZÁKLADNÍ PÁSMA, PODLE VOLIČEM DOSAŽENÉHO PÁSMA, VYJÁDŘENÁ V BODECH.

6. DOSAŽENÁ VOLNÍ VYSPĚLOST, STANOVENÁ ÚŘEDNÍM MĚŘENÍM SIDERICKÝM KYVADLEM DLE DIAGRAMU, ROZDĚLUJÍCÍHO VYSPĚLOST ČLOVĚKA NA ZÁKLADNÍ PÁSMA, PODLE VOLIČEM DOSAŽENÉHO PÁSMA, VYJÁDŘENÁ V BODECH.

7. KONEČNÝ SOUČET DOSAŽENÝCH BODŮ JE VYNÁSOBEN OSOBNÍM KOEFICIENTEM VOLIČE PODLE JÍM DOSAŽENÉ ÚROVNĚ DOBRA, STANOVENÉ ÚŘEDNÍM MĚŘENÍM DLE DIAGRAMU SIDERICKÝM KYVADLEM, KDY PRŮMĚRNÁ ÚROVEŇ DOBRA VOLIČE JE ROVNA 1 A MŮŽE SE POHYBOVAT DO KLADNÝCH I ZÁPORNÝCH HODNOT, TEDY POD ČÍSLO 1, ANEBO NAD ČÍSLO 1.

PŘI STATISTICKY DOKONALE PRŮMĚRNÝCH VÝSLEDCÍCH BY KAŽDÉMU Z UVEDENÝCH ŠESTI PARAMETRŮ ODPOVÍDALO 100 BODŮ. TEDY PRŮMĚRNÝ SOUČET, KTERÝ BY ZNAMENAL I VÁHU VOLEBNÍHO HLASU, BY ODPOVÍDAL 600 BODŮ/HLASŮ x PRŮMĚRNÝ OSOBNÍ KOEFICIENT VOLIČE 1 = 600 HLASŮ, COŽ BY BYLA VÝSLEDNÁ VÁHA VOLEBNÍHO HLASU DOKONALE PRŮMĚRNÉHO VOLIČE.

VEŠKERÉ ÚDAJE, PŘEDEVŠÍM OVŠEM ÚDAJE UVEDENÉ POD BODY 1., 4., 5., 6. a 7., LZE ZÍSKAT K DOTYČNÉ OSOBĚ VELICE PŘESNĚ I NA DÁLKU, BEZ FYZICKÉ PŘÍTOMNOSTI TÉTO OSOBY, POUZE PODLE JEJÍ ÚŘEDNÍ BAREVNÉ FOTOGRAFIE, NAPŘÍKLAD Z O.P. NEBO CESTOVNÍHO PASU, DOPLNĚNÉ JMÉNEM, PŘÍJMENÍM, DATEM NAROZENÍ NEBO RODNÝM ČÍSLEM A ZÍSKANÉ ÚDAJE LZE ROVNĚŽ NEZÁVISLE KONTROLOVAT DALŠÍMI PSYCHOTRONIKY, KDYŽ NEJMÉNĚ DVOJNÁSOBNÁ NEZÁVISLÁ KONTROLA DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ JE PODMÍNKOU JEJICH ÚŘEDNÍHO UZNÁNÍ.

PRÁCE SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM A S DESÍTKAMI DOKONALÝCH DIAGRAMŮ JE NEJPŘESNĚJI POPSÁNA V POLICEJNÍ UČEBNICI OLDŘICHA RAJSIGLA "JAK POMOCÍ SIDERICKÉHO KYVADLA HLEDAT POHŘEŠOVANOU OSOBU, PACHATELE NEBO ODCIZENÉ VOZIDLO". Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601

KDO NEMÁ ZÁJEM ZVÝŠIT VOLEBNÍ VÁHU SVÉHO HLASU, TEN BUDE MÍT ZARUČENO, ŽE JEHO HLAS BUDE MÍT VE VOLBÁCH VÁHU 1 HLASU, TAK JAKO DOPOSUD.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE V ČESKÉ REPUBLICE NEJMÉNĚ 20.000 LÉČITELŮ, KTEŘÍ KROMĚ JINÉHO DOKONALE OVLÁDAJÍ PRÁCI SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM, NEPŘEDSTAVUJE ÚŘEDNÍ STANOVENÍ VÁHY HLASU KAŽDÉHO VOLIČE, KTERÝ O TO PROJEVÍ ZÁJEM, ŽÁDNÝ TECHNICKÝ NEBO ČASOVÝ PROBLÉM.

Stejným postupem a stejně snadno a rychle lze zjistit, kdo z lidí, žijících nebo se zdržujících na našem území, anebo chystající se na ně vstoupit - anebo na území Evropské unie, popřípadě na území všech států celého demokratického světa - pracuje pro satanské ruské tajné služby a kdo tedy představuje z národního, státního, mravního a civilizačního hlediska tu nejvyšší hrozbu.

KAŽDÝ SYSTÉM DEMOKRACIE VÁŽENÉHO HLASU JE LEPŠÍ
NEŽ PRO DEMOKRACII LIKVIDAČNÍ SYSTÉM 1 ČLOVĚK = 1 HLAS,
KROMĚ PREFEROVÁNÍ OPAČNÉHO HODNOTOVÉHO SYSTÉMU,
tedy preferování systému Zla materialismu a jeho nositelů!!!KDO NEPOZNÁ
DOBRO OD ZLA
A NEKLADE
ZLU ODPOR,
STÁVÁ SE
JEHO OBĚTÍ!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070101Řešení všech výše uvedených problémů, které ničí naši svobodu, demokracii, ekonomickou prosperitu a podkopávají naši lidskou duchovní a mravní úroveň, má, jako jediná, politická strana - s nejdelším PROGRAMOVÝM názvem zásadního systémového, hodnotového a informačního významu na světě, který jsme byli donuceni příjmout na obranu před desítky let trvající nejtvrdší politickou cenzurou ve všech dnešních rusko-českých (post) totalitních masmediích - Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! – jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net je přesvědčena - na rozdíl od všech parlamentních stran - že ryba smrdí od hlavy a každé schody je nutno začít zametat shora dolů a ne zdola nahoru! Schody zdola nahoru zametají už po mnoho generací pouze vládní a parlamentní strany - s nám dobře známým výsledkem - anebo naprostí hlupáci! MY SI NEBUDEME - na knížecí rady představitelů vládnoucích rusko-českých kriminálních "elit" a jejich užitečných idiotů - STÁLE VÍCE A VÍCE UTAHOVAT SVÉ OPASKY, ABY ONI MOHLI STÁLE VÍCE A VÍCE KRÁST!!! Tímto způsobem ani sebevětším osobním a národním odříkáním státní veřejné pokladny nejen nikdy nenaplníme, ale astronomické likvidační dluhy budou naopak stále rychleji růst!!! Proto si musíme být jisti v jednom a nikdy na to ani na vteřinu nezapomenout:

Dokud se nezbavíme vlády rusko-české skrytě totalitní kriminální fízlokracie a představitelů kriminálních "elit" rusko-českého POLITICKO-MASMEDIÁLNÍHO KOMPLEXU - a jejich STÁTNÍHO ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU - kteří nám v nejrůznějších politických dresech už po generace vládnou, tak pod jejich vedením nedokážeme vyřešit žádný skutečný problém, který nás i náš národ genocidním způsobem ničí a až k naprostému odlidštění deformuje!

Jestliže se jich však zbavit dokážeme - jako první předpoklad každého skutečného řešení, které pro nás a náš národ bude mít smysl - vyřešíme jedním rázem 99% všech našich dnešních národních a státních problémů!!! To zbývající 1% už dokážeme velice snadno a rychle vyřešit sami - POKUD NÁM OVŠEM V ZÁCHRANĚ ČESKÉHO NÁRODA PŘED ZNIČENÍM A ZOTROČENÍM NEZKUSÍ ZABRÁNIT RUSKEM HLUBOCE INFILTROVANÁ EVROPSKÁ UNIE VOJENSKOU SILOU PODLE NANEJVÝŠ OSVĚDČENÉHO SCÉNÁŘE! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006111701. NA TO MUSÍME BÝT DOBŘE PŘIPRAVENI, NEJMÉNĚ TAK DOBŘE, JAKO NAŠI HUSITÉ A PŘED POZNANÝM ZLEM A JEHO NOSITELI NESMÍME AŽ DO SVÉ NEJDELŠÍ SMRTI NIKDY KAPITULOVAT!!! JINAK NÁS A NAŠE DĚTI NEVYHNUTELNĚ ČEKÁ JEŠTĚ VYŠŠÍ STUPEŇ BARBARSKÉHO ZOTROČENÍ A ŽIVOT NEDŮSTOJNÝ LIDSKÉ BYTOSTI, V BÍDĚ A UTRPENÍ! Důvody k těmto odůvodněným obavám jsou už dnes velice dobře známé:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010011301

Pokud se však vládnoucí rusko-české skrytě totalitní kriminální fízlokracie a jejich užitečných idiotů v politice a masmédiích nedokážeme zbavit PROSAZENÍM NEJLEPŠÍHO PROTIKRIMINÁLNÍHO SYSTÉMU PŘÍMÉ DEMOKRACIE A SNADNÉ A RYCHLÉ ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A Z NAŠICH KAPES PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY-DAŇOVÝMI POPLATNÍKY, pak - i kdybychom se až k smrti strhali - pod jejich vedením z toho, co nás, naše rodiny a náš národ nenapravitelným a nevratným způsobem ničí a likviduje, nevyřešíme VŮBEC NIC, a to ani za 100 generací!!! Viz například:

JAK NÁS "NAŠE" RUSKO-ČESKÉ PSEUDO PRAVICOVÉ A PSEUDO LEVICOVÉ GUBERNIÁLNÍ VLÁDY KGB/GRU RUKOU SPOLEČNOU A NEROZDÍLNOU TÉMĚŘ O VŠECHNO SPROSTĚ OKRÁDAJÍ: INFORMACE O NAŠEM SKUTEČNÉM DAŇOVÉM ZATÍŽENÍ V JEJICH SKRYTĚ TOTALITNÍM OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005050502

PROČ NE CIZÍ KRIMINÁLNÍ BANKY, ALE ČESKÉ ZÁLOŽNY, TEDY SAMOSPRÁVNÁ SVÉPOMOCNÁ SPOŘITELNÍ A ÚVĚROVÁ DRUŽSTVA VLASTNÍKŮ - KAMPELIČKY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011011701

Thomas Jefferson, třetí prezident USA, roku 1791 řekl:

"Abychom ubránili naši svobodu a nezávislost, nesmíme našim vládcům dovolit, aby nás uvrhli do neustálých dluhů. Kdybychom do takových dluhů zabředli, museli bychom platit daně, z našeho jídla a pití, z našich nezbytností a našeho pohodlí, z naší práce a z naší zábavy. Když budeme schopni zabránit vládě v plýtvání pracovní silou lidu pod záminkou, že je to pro naše dobro, bude šasten."

VŠECHNY DNES VLÁDNOUCÍ KRIMINÁLNÍ ZLOČINCE, KTEŘÍ VE SLUŽBÁCH KGB NEBO GRU TOTÁLNĚ ROZKRADLI A ZNIČILI NAŠI ZEMI A ZADLUŽILI JI ZA DVĚ DESETILETÍ NESPLATITELNÝMI A TEDY LIKVIDAČNÍMI MNOHA BILIONOVÝMI DLUHY, KTERÉ NEDOKÁŽE SPLATIT ANI 100 GENERACÍ, POSTAVÍME PŘED SOUD ZA VLASTIZRADU, KTERÁ JE NEPROMLČITELNÁ!!! Viz:

PROČ ZOTROČENÝ ČESKÝ NÁROD NESMÍ DOBROVOLNĚ SPLÁCET NESPLATITELNÉ A PROTO LIKVIDAČNÍ BILIONOVÉ DLUHY SKRYTĚ TOTALITNÍHO RUSKO-ČESKÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU, MEZI NEINFORMOVANÝMI ZNÁMÉHO JAKO ČESKÁ REPUBLIKA
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009121101

NAŠE TŘI ZÁKONY, KTERÉ SNADNO A RYCHLE ZMĚNÍ "NÁŠ" DNEŠNÍ GUBERNIÁLNÍ RUSKO-ČESKÝ KRIMINÁLNÍ STÁT DOBŘE ZAMASKOVANÝCH AGENTŮ KGB/GRU - VE KTERÉM JE ZLO ODMĚŇOVÁNO A DOBRO TRESTÁNO - V JEHO PRAVÝ OPAK!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111706

POKUD VŠICHNI AGENTI KGB/GRU V ČR DOSTANOU DOŽIVOTÍ ZA VLASTIZRADU, ZŮSTANE V NAŠÍ STÁTNÍ POKLADNĚ TOLIK NEROZKRADENÝCH PENĚZ, ŽE JE NEBUDEME SCHOPNI UTRATIT!!!

BUĎ ONI - SE SVÝM NEPRŮHLEDNÝM A ZE STRANY OBČANŮ-DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ ABSOLUTNĚ NEKONTROLOVATELNÝM SYSTÉMEM PARLAMENTNÍ "DEMOKRACIE" A NEODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A Z NAŠICH DANÍ PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY - K NAŠÍ LIDSKÉ ZKÁZE, ANEBO MY - S NAŠIM NAPROSTO PRŮHLEDNÝM A ZE STRANY OBČANŮ-DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ DOKONALE KONTROLOVATELNÝM SYSTÉMEM PŘÍMÉ DEMOKRACIE A SNADNÉ A RYCHLÉ ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A Z NAŠICH KAPES PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY - KE VŠEOBECNÉMU LIDSKÉMU VZESTUPU!

Politické modely PŘÍMÉ demokracie - tak jak je známe už více než 700 let ze Švýcarské konfederace, jako jediného skutečně svobodného státu svobodných a suveréních občanů v celé dnešní (post) feudální a (před) komunistické Evropě, ale i z většiny států USA, kde - vedle klasických dvoukomorových parlamentů - si v povinných referendech s účastí dobrovolnou a v naprosto svobodných občanských iniciativách sami občané přímo rozhodují o všech záležitostech své obce, města, kraje nebo státu, které považují ze svého hlediska svobodných občanů-daňových poplatníků za důležité, když rozhodnutí občanů stojí nad parlamentem a vláda je povinna se jimi řídit - jsou jediné známé politické systémy autentické demokracie, hodné tohoto jména, schopné učinit ze znevolněných otroků - z bezprávného tažného dobytka vládnoucí neprůhledné, nekontrolovatelné a neodvolatelné pseudodemokratické oligarchie - svobodné a zodpovědné občany! Rozdíl mezi demokracií PŘÍMOU a parlamentní demokracií zastupitelskou je z hlediska rozdílu práv a svobod občanů-daňových poplatníků naprosto stejný, jako je rozdíl mezi křeslem čalouněným a křeslem elektrickým!!! Proto usilujeme už od roku 1990 prosadit politický systém PŘÍMÉ demokracie i v České republice, a to stejně, jako mají toto právo zaručeno Zákonem o odvolacích volbách občané-daňoví poplatníci ve všech 50-ti státech USA už od roku 1911, tedy více jak 100 let a občané Švýcarské konfederace už od roku 1291, tedy více než 700 let!!! Vše podstatné v našem politickém a volebním programu jsme převzali právě ze Švýcarska, kde například ani daně nejsou ponechány ve 100% v rukou neprůhledného a nekontrolovatelného mocenského centra, ale zůstávají z 30% konfederaci, 40% kantonům a 30% obcím, kde o jejich využití rozhodují sami občané-daňoví poplatníci v referendech při každoročním schvalování rozpočtu. Obce a kantony si mohou dále zvýšit příjmy, vždy však pouze z rozhodnutí občanů, právě v referendu či občanské iniciativě, pokud se občané sami rozhodnout zvýšit si dočasně daně na nějaký důležitý projekt, anebo na jeho urychlení. V každém případě však v politickém systému PŘÍMÉ demokracie, o jehož prosazení v České republice i v celé Evropě s vaší pomocí usilujeme, rozhodují a musí vždy rozhodovat ti, kterých se to bezprostředně týká a kteří si to platí - tedy občané a daňoví poplatníci! Nikdy za jejich zády nemohou o nich a jejich penězích rozhodovat kriminální politici a zkorumpovaní úředníci, jako je tomu ve všech ostatních státech Evropy a zejména u nás!!! Vše ostatní najdeme v následujících dokumentech:

1) JAK FUNGUJE FEDERÁLNÍ ZÁKON O ODVOLACÍCH VOLBÁCH V USA: Máš vážný důvod být nespokojen se svým starostou, soudcem, šerifem, poslancem, kongresmanem nebo guvernérem? Jsi-li občan a daňový poplatník, tak neztrácej čas, posbírej potřebný počet podpisů pro vypsání odvolacích voleb a vyměň ho!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501

2) Jak funguje systém PŘÍMÉ demokracie v daleko nejsvobodnější zemi celé Evropy - v občansky plně svobodné Švýcarské konfederaci: Jak zajistit právo na občanské sebeurčení - tedy i na maximální politickou svobodu a zodpovědnost - všem občanům! Je skrytá tyranie představitelů mocensky a masmediálně zmanipulované většiny jediným řešením? Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005

3) Dejme si maximální pozor na ČTYŘI ŽELEZNÉ KRIMINÁLNÍ ZÁKONY VLÁDNOUCÍ RUSKO - ČESKÉ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE: Po rusko - české "Suverenitě" (GRU?) a "Věcech veřejných" (KGB,) i zloději Miloše Zemana (GRU?) kradou po částech volební program naší politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net (kromě toho nejdůležitějšího, snadné a rychlé odvolatelnosti politiků - i z našich kapes placených úředníků - PŘÍMO OBČANY) a převlékají se před voliči, oslepenými politickými manipulacemi rusko - českých masmédií, kam my se na rozdíl od nich nedostaneme, halasně do našich ukradených šatů, protože LEPŠÍ A PRO VLÁDNOUCÍ RUSKO - ČESKÉ KRIMINÁLNÍ "ELITY" NEBEZPEČNĚJŠÍ PROTIKRIMINÁLNÍ PROGRAM NEEXISTUJE!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009101802

Naše politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net je stranou, která, na rozdíl od všech ostatních politických stran, je na dnešní skrytě totalitní a ostře levicové politické scéně svým programem a svými cíli typickou stranou středu, tedy SKUTEČNÉHO STŘEDU SVOBODY A ZODPOVĚDNOSTI - kdy na naší cestě návratu k přirozenému středu je třeba jít dnes doprava - jenž usiluje dát každému tolik svobody a zodpovědnosti, kolik jenom unese, protože svoboda = zodpovědnost! Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, proto maximální svoboda angažovaného občana = maximální zodpovědnost angažovaného občana, zatím co nulová svoboda zotročeného občana = nulová zodpovědnost zotročeného občana, vedoucí do pekla... Začněme se proto chovat jako svobodní, zodpovědní a STATEČNÍ angažovaní občané a přestaňme se chovat jako nezodpovědní zbabělí otroci: NEMLČME KE ZLU, JEHO NOSITELŮM A OCHRÁNCŮM KOLEM NÁS, KTEŘÍ NÁS ZOTROČUJÍ A NIČÍ A BOJUJME!!!

Proto jdeme do KAŽDÝCH voleb na jakékoliv úrovni v rámci svého nejlepšího a nejúčinnějšího protikriminálního a protitotalitního programu duchovního, mravního a národního obrození, PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a jakéhokoliv státního úředníka PŘÍMO OBČANY VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! s nejdůležitějším úkolem: UDĚLAT Z BANKROTUJÍCÍ ČESKÉ REPUBLIKY, S NEDOSTATKEM SVOBODY A DEMOKRACIE, BOHATOU A SVOBODNOU ZEMI, JAKO JE ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE A SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, TEDY DVA KDYSI NEJCHUDŠÍ, ALE OBČANSKY NEJSVOBODNĚJŠÍ A PROTO DNES NEJBOHATŠÍ STÁTY NAŠEHO SVĚTA!

Proč "naši" rusko - čeští mocní a vlivní kriminální politici KGB/GRU a jejich dobře řízení novináři tak nenávidí práva a svobody, které si občané proti politikům vybojovali v USA: NEJVYŠŠÍ VLÁDNÍ KRIMINALITA: Tajná Zpráva o masovém rozkradení českého národního majetku populárním ruským vražedným tandemem nejvyšší satanské "Pravdy a Lásky" KGB-GRU a jejich NEJSPOLEHLIVĚJŠÍMI vládními a bankovními strukturami dnešní ČR!!! UVEDENO JMENOVITĚ!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika

NEDOPUSME, aby se v knize, která se už dnes možná o nás píše, Historie pádu a zániku českého národa, objevila tato předlouhá věta: "Přestože se na přelomu tisíciletí na politické scéně už totálně zdevastované a nesplatitelnými likvidačními dluhy spoutané a umrtvené země jakoby zázrakem objevila politická strana, kterou vládnoucí skrytě totalitní rusko-česká kriminální fízlokracie nedokázala - na rozdíl od všech ostatních uměle vytvořených rusko-českých parlamentních i neparlamentních pseudopolitických loutkových stran KGB/GRU, které měly za úkol představovat co nejviditelnější kulisy - tradiční a osvědčené Potěmkinovy vesnice - pro vytvoření a uchování iluze, jak bohatý a pestrý je politický život v třeskuté demokracii tehdejší "kvetoucí, svobodné a demokratické České republiky" - udržet pod svojí plnou kontrolou, strana se spásným politickým programem PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti jakéhokoliv politika nebo úředníka PŘÍMO OBČANY, nenašel se v tehdejším českém národě téměž nikdo natolik statečný a čestný, aby se za tuto politickou stranu odvážil kandidovat a tento protikriminální program snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY - proti zuřivému odporu vládnoucích rusko-českých kriminálních "elit" a jejich novinářů - pomohl prosadit. Těch deset spravedlivých Bůh v celém českém národě nenašel... Nedostatek čestných a statečných, které nelze koupit ani zastrašit, byl skutečnou příčinou zániku českého národa." NEDOPUSME TO A V BOJI PROTI ZLU, KTERÉ NÁS A NAŠE RODINY UŽ PO GENERACE BEZTRESTNĚ NIČÍ, NASAĎME SAMI SEBE A KANDIDUJME!!!

Jestli přesto za nás jako naši političtí sympatizanti kandidovat jako NEZÁVISLÍ kandidáti nechcete, můžete nás podpořit alespoň finančně, a to jakýmikoliv částkami. Vládnoucí rusko-české kriminální "elity" nás všechny už okradly o tolik, že na naší finanční podpoře je zbytečné šetřit. KDYŽ DOBROVOLNĚ NEPODPOŘÍTE FINANČNĚ NÁS, UKRADNOU VÁM TO NEDOBROVOLNĚ ONI, TAKŽE S NAŠÍ PODPOROU ZBYTEČNĚ NEOTÁLEJTE!!! V našem případě - na rozdíl od nich - rozhodně prospějete dobré věci - odvolatelnosti politiků i z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY - a posílíte nás tak v našem boji za pravdu a spravedlnost. My vám za tuto vaši podporu budeme nesmírně vděčni a o to více budeme moci při obraně našich společných práv a svobod před vládnoucí rusko-českou kriminální mocí pro všechny udělat!

Máme pouze jednu důležitou podmínku. Abychom vaše finanční dary nemuseli zase obratem vracet, což se nám bohužel k naší nesmírné lítosti v minulosti už stalo, uveïte prosím vždy i všechna vaše nacionále, trvalou adresu z OP, rodné číslo (a mobilní telefon nebo email, abychom si mohli vaši totožnost sami ověřit, protože jinak bychom mohli snadno upadnout do jejich likvidační léčky, kdy by nás velice snadno mohli ve svých masmédiích kriminalizovat, anebo finančně svými sankcemi za špatně vedené účetnictví dokonce úplně politicky zlikvidovat), protože právě tyto osobní údaje zákon o politických stranách ve výročních zprávách o hospodaření politických stran u všech dárců vyžaduje. Jinak váš dar musíme vrátit, protože v opačném případě bychom byli donuceni zaplatit do státní pokladny "našeho" rusko-českého guberniálního Kriminálního státu dvojnásobek takového anonymního daru, což by nás mohlo v případě velkých darů, zaslaných na naše bankovní konto exponenty vládnoucí rusko-české kriminální fízlokracie, snadno politicky úplně zlikvidovat a takový laciný úspěch by vládnoucím rusko-českým kriminálním "elitám" KGB/GRU a jejich nespočetným užitečným idiotům udělal naprosto zbytečně nesmírnou radost. Proto děkujeme za vaše pochopení a předem děkujeme i za vaši všestrannou podporu!!! Dále viz:

PRO POLITICKOU STRANU VOLTE PRAVÝ BLOK WWW.CIBULKA.NET A PROSAZENÍ JEJÍHO PROGRAMU PŘÍMÉ DEMOKRACIE A SNADNÉ A RYCHLÉ ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ!!! PODPORUJME ALESPOŇ MINIMÁLNÍMI FINANČNÍMI ČÁSTKAMI NAŠE VOLEBNÍ KONTO I VOLEBNÍ KONTA NAŠICH KRAJSKÝCH ORGANIZACÍ, ZA COŽ PŘEDEM DĚKUJEME!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007010901

Na našem mnohaletém úsilí po nápravě věcí veřejných i vnitřních vůbec nic nemění ani skutečnost, že KAŽDÉ POLISTOPADOVÉ PARLAMENTNÍ, EVROPSKÉ, KRAJSKÉ A VELICE ČASTO I KOMUNÁLNÍ VOLBY V DŮLEŽITÝCH MĚSTECH JSOU VLÁDNOUCÍMI RUSKO-ČESKÝMI KRIMINÁLNÍMI "ELITAMI" BARBARSKÝM ZPŮSOBEM AŽ K NEPOZNÁNÍ ZFALŠOVÁNY!!! O tom se může každý snadno a rychle sám přesvědčit! Viz:

STÍŽNOST NA NEPLATNOST VOLEB PRO JEJICH POLITICKY A MASMEDIÁLNĚ OSTŘE DISKRIMINAČNÍ A NEROVNÝ CHARAKTER, KTERÝ Z PROKLAMOVANÝCH SVOBODNÝCH A DEMOKRATICKÝCH VOLEB, GARANTOVANÝCH ÚSTAVOU, DĚLÁ LACINOU POLITICKOU TELEVIZNÍ REALITY SHOW, DOSTIHY S JEDNÍM KONĚM PŘEDEM URČENÝCH VÍTĚZŮ A PŘEDEM URČENÝCH PORAŽENÝCH - PRO ZCELA NEPRŮHLEDNÉ A NEKONTROLOVATELNÉ POČÍTAČOVÉ SEČÍTÁNÍ DÍLČÍCH A ZEJMÉNA KONEČNÝCH VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ - PRO JEJICH NEODŮVODNĚNÉ DVOUDENNÍ TRVÁNÍ, KDY PŘES NOC JSOU NEHLÍDANÉ VOLEBNÍ URNY PLNĚ K DISPOSICI VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACII KGB/GRU PRO MASOVÉ PŘESUNY HLASOVACÍCH LÍSTKŮ, PRO SOUDNÍ NEBO JINOU NEPŘEZKOUMATELNOST A TEDY PRO JEJICH NAPROSTOU PROTIDEMOKRATIČNOST A PROTIÚSTAVNOST!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010060802

Soutěž pro ty, kteří už ovládají siderické kyvadlo: 1.Otázka: Byly každé polistopadové celostátní volby zfalšovány? 2.Otázka: Získali jsme v parlamentních volbách 2010 přes 4,15% hlasů?
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010052902

I za této situace je pro nás a náš národ životně důležité kandidovat proti vládnoucí fízlokracii rusko-českého kriminálního panoptika - kteří tahají z moskevského zákulisí za provázky a které ani nevidíme a zejména proti jejich nastrčenému politicko-masmediálnímu komplexu, který naopak vidíme a slyšíme až příliš dobře - v každých volbách, které se v naší zemi budou konat a neustále náš tlak zvyšovat! Pod našim rostoucím tlakem budou vládnoucí rusko-české kriminální "elity" dělat stále větší a větší chyby a my se budeme stávat naopak stále silnějšími a silnějšími. Jednou pak získáme tolik hlasů, že už to nebude možné v plném rozsahu zfalšovat a my - se svým průlomovým programem snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY - prorazíme všechny jejich politické, ekonomické, masmediální, kádrové a vzdělávací bariéry, které kolem nás a proti nám za naše peníze vytvořili, aby nám mohli vládnout svými ultra-kriminálními metodami, jako svým bezprávným otrokům, na věčné časy a nikdy jinak!!!

Pak naše politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net přivede se svým programem snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a úředníků PŘÍMO OBČANY - a při skutečném volebním zisku přes 50% ze všech odevzdaných hlasů, kterým konečně i oficiálně překročíme alespoň o 1 desetinu procenta 5% uměle vytvořenou diskriminační a politicky likvidační barieru - do parlamentu České republiky prvních několik opravdu slušných a přitom nebojácných a v dlouholetých politických bojích zocelených lidí, které nebude možné koupit ani zastrašit! To je základní podmínka dosažení skutečného vítězství Lidí Dobra, které nebude možné korupcí, vydíráním ani zastrašováním zvrátit zpět ve prospěch dnes nám vládnoucích Lidí Zla!!!

Tato štěrbina se pak bude pod našim rostoucím tlakem dále a stále rychleji a rychleji rozšiřovat, až se jim celý jejich kriminální zotročovací systém zhroutí a my budeme konečně svobodní!

Začít však musíme - pokud opravdu chceme jednou se svým programem snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY zvítězit - od té nejnižší komunální politické úrovně, kde je moc vládnoucího rusko-českého politicko-masmediálního kriminálních komplexu nejslabší!!! PROTO NASAĎME DO TOHOTO BOJE PROTI VLÁDNOUCÍMU ZLU A JEHO NOSITELŮM SAMI SEBE A KANDIDUJME!!! Vše co je pro začátek důležité najdeme zde:

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net děkuje všem 217.385 voličům, kteří nás v parlamentních volbách 2010 svým hlasem podpořili a ŽÁDÁ JE, ABY ZA NÁS KANDIDOVALI ALESPOŇ JAKO NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI!!! SLUŠNÝCH LIDÍ NENÍ NA KANDIDÁTKÁCH NIKDY DOST!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010052903

JAK VYDĚLAT BEZ PRÁCE TÝDNĚ 30.000 Kč PŘI SPLNĚNÍ JEDINÉ SNADNÉ PODMÍNKY, aneb NEVYHNUTELNÁ "POŠTOVNÍ" ZTRÁTA DOPISU, POSLANÉHO SLUŽBOU EMS, POJIŠTĚNÉHO NA 30.000,-Kč V ZÁKLADNÍ CENĚ TOHOTO DOPISU!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012060001

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net kandiduje se svým nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY v každém městě a obci, kde se našel alespoň 1 angažovaný občan, který se s tímto programem nebojí kandidovat!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010080601

CO DĚLAT, TADY A TEĎ! NALÉHAVÁ VÝZVA NEZNÁMÉMU NÁVŠTĚVNÍKOVI NAŠICH WWW.CIBULKA.NET, KTERÝ NEVĚŘÍ POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM A NECHCE UŽ DÁLE MLČET!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070043


Proto znovu opakujeme: Pokud se nám má podařit s VAŠÍ pomocí tohle vládnoucí rusko-české kriminální panoptikum ve volbách porazit, musíme pro to SPOLEČNĚ něco udělat: Pro začátek běžme tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLME ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE, ale podpořme svým hlasem - a ještě lépe i SVOJÍ KANDIDATUROU jako NEZÁVISLÍ kandidáti - politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net a její nejlepší protikriminální program snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY!!!

Pokud nás budete chtít jako naši voliči a političtí sympatizanti aktivně podpořit v našem společném úsilí prosadit náš nejlepší protikriminální program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY svojí kandidaturou, a to jako nezávislí kandidáti, pevně rozhodnutí tento nejlepší protikriminální program pro sebe, své blízké i pro celý náš český národ vybojovat, kontaktujte nás prosím VŽDY POUZE DOPISEM, doporučeně + DODEJKA - ze všeho nejlépe poštovní službou EMS s pojištěním na částku 30.000-Kč v základní ceně, a se vám případné zmizení vašeho dopisu alespoň finančně vyplatí - a řádné doručení svého dopisu nám, jako oficiálnímu adresátovi, si prosím VŽDY JEŠTĚ OVĚŘTE TELEFONICKY na naší kontaktní lince 722932703 (Telefonica O2), 605230238 (T-Mobile) nebo 608215455 (Vodafone)!!! Obyčejné dopisy, maily a SMS se nám v "naší" dnešní skrytě totalitní rusko-české třeskuté "demokracii" - díky vládnoucí kriminální fízlokracii - bohužel téměř vždy ztrácí... Veškeré podrobnosti jsou k disposici zde:

Omluva našim politickým příznivcům, že neodpovídáme na maily: RUSKO-ČESKÁ FÍZLOKRACIE BIS-GRU NÁM ZABLOKOVALA ODESÍLÁNÍ MAILŮ A PŘÍCHOZÍ MAILY NÁM FILTRUJÍ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010060301


Je pro nás i pro vás proto tak nanejvýš důležité, abyste nás podpořili svojí kandidaturou v každých příštích volbách jako NEZÁVISLÍ kandidáti - a to i se všemi svými přáteli a našimi politickými příznivci - protože POUZE TAK MŮŽETE JAKO OBČANÉ A DAŇOVÍ POPLATNÍCI NEJLÉPE HÁJIT SVÁ PRÁVA, SVOBODY A OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY!!! Tohle nikdo jiný za vás neudělá lépe, než VY SAMI Víc už pro sebe a své blízké nemůže opravdu slušný a opravdu nebojácný člověk v dnešním světě udělat!!!

Dokažme sobě i druhým, že nejsme nemyslící, zbabělé a nepoučitelné ovce - vhodné panstvu pouze k soustavnému daňovému stříhání, a to co nejvíc na krátko, bez ohledu na třeskuté ekonomické mrazy, ve kterých nás neustále udržují, abychom jim příliš nezbujněli - odmítněme být jednou pro vždy jejich ovcemi, za které nás "naši" mocní a vlivní už po generace pokládají - a dokažme sobě i jim, že jsme svobodní a zodpovědní OBČANÉ a ne jejich otupělí masmediálně zmanipulovaní lokajští OVČANÉ - a PROTI VLÁDNOUCÍM KRIMINÁLNÍM "ELITÁM" RUSKO-ČESKÉ SKRYTĚ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE A JEJICH PSEUDO-POLITICKÝM KRIMINÁLNÍM TUNEL STRANÁM KANDIDUJME, protože ne silná slova v bezpečí domova u televize, anebo někde mezi přáteli v hospodě, ale POUZE UKÁZANÁ PLATÍ!!!

Vše ostatní, co na tuto naši naléhavou mobilizační výzvu ke kandidatuře a tím k nasazení sama sebe do první linie dnešního boje za svobodu, pravdu a spravedlnost bezprostředně navazuje, pak najdeme zde:

A) Náš nejlepší protikriminální volební program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do zastupitelstev všech 6249 českých měst a obcí:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092401


B) Náš nejlepší protikriminální volební program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do magistrátu hlavního města ČR:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006101701


C) Náš nejlepší protikriminální volební program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do krajských zastupitelstev 13-ti krajů ČR:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004072601


D) Náš nejlepší protikriminální volební program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120101


E) Náš nejlepší protikriminální volební program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do Evropského parlamentu:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004040701


100 DOKUMENTŮ, KTERÉ BYCHOM MĚLI PŘED VOLBAMI ROZHODNĚ ZNÁT, ABYCHOM NEOPAKOVALI SVOJE STARÉ CHYBY A ROZHODLI SE TENTOKRÁT SPRÁVNĚ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010092202

NAŠE ČTYŘI ZÁKLADNÍ FORMULÁŘE PRO VÁŠ SOUHLAS SE SVOJÍ KANDIDATUROU ZA NAŠI POLITICKOU STRANU VOLTE PRAVÝ BLOK WWW.CIBULKA.NET DO VŠECH PŘÍŠTÍCH VOLEB V ČR - KE STAŽENÍ NA FORMÁT A4, VYTIŠTĚNÍ, VLASTNORUČNÍMU VYPLNĚNÍ, PODEPSÁNÍ A ZASLÁNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBOU EMS, S KONTROLNÍ DODEJKOU A POJIŠTĚNÍM PROTI ZTRÁTĚ NA 30.000,-Kč V ZÁKLADNÍ CENĚ, NA NAŠI ADRESU - PAK NAJDEME ZDE:

A) Parlamentní volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako NEZÁVISLÝ kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012102

B) Evropské volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako NEZÁVISLÝ kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090077

C) Krajské volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako NEZÁVISLÝ kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012107

D) Komunální volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako NEZÁVISLÝ kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070104

E) Pražské volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako NEZÁVISLÝ kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013101

S pozdravem vše dobré všem dobrým a každému podle jeho skutečných zásluh se na naši další spolupráci při nápravě věcí veřejných i vnitřních těší

Petr Cibulka
V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM,
PRAVDOU A LŽÍ,
NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ
A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!!

PROTO DĚKUJEME
ZA VAŠI PODPORU!!!
***

Na závěr naší stálé předmluvy před každým našim článkem jako poslední věčné motto:

"Člověk se stává silným, pokud musí namáhat své svaly.
Právě tak dobro musí, pokud se má vystupňovat ve svatost,
překonat zlo, které se mu staví do cesty.
Zlo má úkol přivést lidstvo na vyšší stupeň
."


Rudolf Steiner, viz
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073101
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073102ZCELA NA ZÁVĚR PAK JEŠTĚ ZNOVU SHRNUTÍ TOHO PRO NÁS DALEKO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO:

ZA VŠÍM ZLEM
HLEDEJME RUSKO
A JEHO AGENTY
A MÁLO KDY
SE SPLETEME!!!

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PRAVDY NAŠICH ŽIVOTŮ VYCHÁZÍ NAJEVO I PO 70-TI LETECH A ÚSPĚŠNĚ DISKREDITUJÍ VLÁDNOUCÍ SVĚT LŽI I JEHO NESPOČETNÉ NOSITELE A OCHRÁNCE = TZV. LENINOVY "UŽITEČNÉ IDIOTY": Ruský historik a vědec Mark Solonin v knize "23.červen aneb Opravdový den M" nevyvratitelnými důkazy z odtajněných ruských archivů prokázal: VŠECHNO BYLO JINAK, aneb SVÉ ŽIVOTY ŽIJEME VE SVĚTĚ POSTUPNĚ ODHALOVANÝCH STÁTNÍCH LŽÍ: HITLER ZAÚTOČIL NA SSSR JEN O 1 DEN DŘÍVE, NEŽ STALIN NA EVROPU, KDYŽ PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA KREMLU ZA ZOTROČENÍ LIDSTVA STÁLE ZESILUJE!!! 3x viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007012301
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007051901

RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Dokumentární kniha Roberta Buchara zásadního významu a nových nevyvratitelných domácích i zahraničních důkazů REVOLUCE 1989: CO VŠECHNO PŘED NÁMI "NAŠI" KRIMINÁLNÍ RUSKO-ČEŠTÍ POLITICI KGB/GRU A JEJICH MASMÉDIA - VŠE POD KONTROLOU SKRYTĚ TOTALITNÍ MOSKEVSKO/BRUSELSKÉ FÍZLOKRACIE - NA VĚČNÉ ČASY A NIKDY JINAK CHTĚLI UTAJIT!!! Konečně prokázáno: "Protikomunistické sametové revoluce" ve všech evropských diktaturách nelidsky totalitního vojensko-policejního komunistického bloku 1989 = velkolepý kriminální privatizační puč populárního ruského vražedného tandemu nejvyšší satanské "Pravdy a Lásky" KGB-GRU a statisíců jejich vlastizrádných domácích "revolučních" agentů, kteří pak zprivatizovali pro Moskvu všechno, co mělo pro ni ve zotročených zemích jakýkoliv strategický význam a kteří nám díky tomu, ale i díky svým tradičním ultrakriminálním metodám skryté totality a nekonečných masmediálních manipulací, dodnes "demokraticky" vládnou, KDYŽ POD VEDENÍM MOSKVY - A VŽDY ZCELA BEZTRESTNĚ - RYZE ZLOČINECKÝMI METODAMI TUNELUJÍ NAŠE KAPSY A ÚSPĚŠNĚ LIKVIDUJÍ VŠECHNY NERUSKÉ NÁRODY I JEJICH VLASTNÍ NÁRODNÍ STÁTY!!! 2 x viz:
https://docs.google.com/leaf?id=0B6r7haHaJ1aiNjdhNzE2MjYtOGI2OC00ODA2LWFmNjMtMTQyMGU5NmI0ZTg4&hl=en

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111502Základní motto, které vše vysvětluje:

Pokud všechny české a slovenské tajné služby od roku 1918 až do roku 1939 a od roku 1945 až do dnešního dne a hodiny NEDOKÁZALY POSTAVIT PŘED SOUD ANI JEDNOHO AGENTA MOSKVY, pak to může znamenat pouze dvě věci:

1) Žádní ruští agenti u nás nejsou a nikdy nebyli...

2) Na všech významnějších místech našeho státu byli a jsou POUZE RUŠTÍ AGENTI!!! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006111202
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011013004
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005081901
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005041601
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010092503
F) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009110801

Buï platí jedno, anebo platí to druhé! Třetí možnost neexistuje!!! Zvažme sami - na základě svých vlastních znalostí uplynulých 42 let otevřené RUSKO-česko-slovenské nelidsky teroristické a vlastizrádné zotročující komunistické totalitní diktatury a 22 let přímé ruské vojenské okupace, ale i následujících desetiletí nekonečně kriminálního, vždy beztrestného a pro český národ a pro jeho stát likvidačního (post) komunismu, skryté totality, hlubokého civilizačního rozvratu, stále silnější ruské infiltrace a naší přímé masové ruskojazyčné kolonizace, která se přímo před našima očima velice rychle stupňuje, když ničemu z toho tento "náš" stát neklade sebemenší odpor, aby chránil český národ, jeho stát a české národní zájmy, včetně práva na národní přežití - která z těchto dvou možností je ta pravděpodobnější...

PROČ POLITICI KGB/GRU A JEJICH NOVINÁŘI ZUŘIVĚ ODMÍTAJÍ POUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SIDERICKÉHO KYVADLA? PROTOŽE KAŽDÝ ZLOČINEC SE BOJÍ VŠEVĚDOUCÍHO POLICEJNÍHO VYŠETŘOVATELE, STÁTNÍHO ZÁSTUPCE, SOUDCE A VĚZEŇSKÉHO PERSONÁLU!!!


NA SAMÉM KONCI KAŽDÉHO NAŠEHO ČLÁNKU, KTERÝ TEĎ NÁSLEDUJE, JE PŘIPOJEN ZÁVĚREČNÝ VYSOCE INFORMAČNĚ A MYŠLENKOVĚ KONCENTROVANÝ BLOK NÁMI PROSAZOVANÝCH NEJLEPŠÍCH POLITICKÝCH ŘEŠENÍ, KTERÝ ROVNĚŽ VŘELE DOPORUČUJEME K PEČLIVÉMU PROSTUDOVÁNÍ A ZEJMÉNA PAK K VAŠÍ MAXIMÁLNÍ POLITICKÉ PODPOŘE!!!


KONEC STÁLÉ VÝZVY
K PLNÉ OBČANSKÉ MOBILIZACI
A NEJVYŠŠÍ POLITICKÉ BDĚLOSTI
"CO DĚLAT, TADY A TEĎ"

A NYNÍ NÁSLEDUJE VLASTNÍ ČLÁNEK:


***Základní motto:

Pokud všechny české a slovenské tajné služby od roku 1918 až do roku 1939 a od roku 1945 až do dnešního dne a hodiny NEDOKÁZALY POSTAVIT PŘED SOUD ANI JEDNOHO AGENTA MOSKVY, pak to může znamenat pouze dvě věci:

1) Žádní ruští agenti u nás nejsou a nikdy nebyli...

2) Na všech významnějších místech našeho státu byli a jsou POUZE RUŠTÍ AGENTI!!! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006111202
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011013004
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005081901
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005041601
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010092503
F) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009110801

Buï platí jedno, anebo platí to druhé! Třetí možnost neexistuje!!! Zvažme sami - na základě svých vlastních znalostí uplynulých 42 let otevřené RUSKO-česko-slovenské nelidsky teroristické a vlastizrádné zotročující komunistické totalitní diktatury a 22 let přímé ruské vojenské okupace, ale i následujících desetiletí nekonečně kriminálního, vždy beztrestného a pro český národ a pro jeho stát likvidačního (post) komunismu, skryté totality, hlubokého civilizačního rozvratu, stále silnější ruské infiltrace a naší přímé masové ruskojazyčné kolonizace, která se přímo před našima očima velice rychle stupňuje, když ničemu z toho tento "náš" stát neklade sebemenší odpor, aby chránil český národ, jeho stát a české národní zájmy, včetně práva na národní přežití - která z těchto dvou možností je ta pravděpodobnější...

Naprosto stejná situace je i ve všech ostatních státech Evropské unie, kde tajné služby všech států Evropské unie dohromady se v boji proti 300 leté skryté a plíživé, ale o to masivnější, rozvratné a stále se stupňující ruské vojenské ofenzivě, vedené už stovky let proti celému Západu nepřekonatelnou asiatskou strategií lstí a klamu - když veškeré detailní informace o skryté válce Ruska proti Západu jsou pro každého k disposici zde, http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601 - mohou pochlubit podobným ne-li stejným výsledkem, jako "naše" čtyři rusko-české tajné služby, které si ze svých kapes - nepřátelskýma rukama pod pečlivým dohledem všech "našich" rusko-českých represivních orgánů dnešní kriminální státní moci nejméně na 100 let dokonale vyrabovaných - všichni velice tvrdě v řádu miliard platíme, aby nás před těmito a podobnými hrozbami důsledně chránily...!!! Nic z toho není náhoda, protože dnes už jsou pozice vysoce postavených pozičních a vlivových agentů - užitečných idiotů - nelidsky barbarské totalitní Moskvy (když většinou Rusů je stalinismus dodnes považován za ztracený Ráj) v našem západním svobodném demokratickém světě - DÍKY RYCHLÉMU VÝVOJI A ROZŠÍŘENÍ PSYCHOTRONIKY - více než dobře viditelné! Posuïte sami:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010011301

Na tuto životně důležitou základní otázku, jestli může být pravdivější první varianta, že žádní ruští agenti u nás a v Evropě nejsou a nikdy nebyli, anebo druhá varianta, že v celém vedení našeho státu i celé Evropské unie byli a jsou pouze ruští agenti, tedy na otázku, která nejzásadnějším způsobem ovlivňuje naši existenci, protože v žádném případě není jedno, stojí-li v čele našeho národa a jeho státu ti nejlepší z nejlepších, anebo v našem čele stojí ti nejhorší z nejhorších, si však dnes už můžeme - pokud jsme před nositeli Zla z vlastního rozhodnutí ještě nekapitulovali a nestali se dobrovolně jejich tažným dobytkem - velice snadno a rychle odpovědět MY SAMI! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009032201
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006091703
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402
F) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006101101

NAŠE TŘI ZÁKONY, KTERÉ SNADNO A RYCHLE ZMĚNÍ "NÁŠ" DNEŠNÍ RUSKO-ČESKÝ GUBERNIÁLNÍ KRIMINÁLNÍ STÁT FÍZLOKRACIE KGB/GRU - VE KTERÉM JE UŽ OD ROKU 1945 ZLO ODMĚŇOVÁNO A DOBRO TRESTÁNO - V JEHO PRAVÝ OPAK!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111706

PROČ POLITICI KGB/GRU A JEJICH NOVINÁŘI ZUŘIVĚ ODMÍTAJÍ POUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SIDERICKÉHO KYVADLA? PROTOŽE KAŽDÝ ZLOČINEC SE BOJÍ VŠEVĚDOUCÍHO POLICEJNÍHO VYŠETŘOVATELE, STÁTNÍHO ZÁSTUPCE, SOUDCE A VĚZEŇSKÉHO PERSONÁLU!!!
KSČM a TOP 09 vezmou milion
za změnu zákona o hazardu,
odhalil test MF DNES...


http://zpravy.idnes.cz/kscm-a-top-09-vezmou-milion-za-zmenu-zakona-odhalil-test-mf-dnes-pbd-/domaci.aspx?c=A090925_204607_domaci_taj

25. září 2009  21:38,  aktualizováno  26. září 8:04


KSČM a nová strana TOP 09 jsou za peníze ochotny slíbit, že se pokusí změnit zákon ve prospěch svého sponzora. Navíc slíbí dárci peněz, že skryjí jeho identitu, čímž poruší zákon. Ukázal to test MF DNES a iDNES.cz, který probíhal v posledních dvou měsících.

Redakce vyslala svého člověka, aby v roli majitele neexistující sítě heren Jackpot nabízel politickým stranám milion korun za to, že v parlamentu zabrání přijetí novely zákona o loteriích. Tu připravuje šéf KDU-ČSL Cyril Svoboda a na provozovatele hazardních her by tvrdě dopadla – za každý nový automat by museli státu zaplatit milion korun.

Do testu bylo zahrnuto šest politických stran: ODS, ČSSD, KSČM, lidovci, zelení a TOP 09. Nejhůře dopadli komunisté a strana TOP 09: peníze byli ochotni přijmout, skrýt identitu dárce a lobbovat za nepřijetí Svobodova návrhu.

Za komunisty dohadovali obchod místopředsedové Čeněk Milota a Jiří Dolejš. Za TOP 09 vlivný poslanec a místopředseda rozpočtového výboru Ladislav Šustr. Ten ujistil fiktivního majitele heren, že má stejný zájem jako on. "Jsem v dozorčí radě Sazky a v mém vlastním zájmu je, abych bojoval za jejich věci," prohlásil poslanec při prvním setkání 25. srpna v budově Poslanecké sněmovny.

Šustr končí s politikou

Poslanec selhal v testu „milion za zákon“

O dva týdny později figurantovi předestřel model, jak jeho jméno utají, a ujistil jej, že promluví s lídrem TOP 09 Miroslavem Kalouskem, aby věděl, že jeho strana bude majiteli kasin do budoucna "povinována".

Místopředsedové KSČM zase slíbili, že pokud to bude možné, "majiteli herny" s jeho problémem pomohou. "Můžu vám dát do ruky návrh zákona..., říct, my s tím můžeme dělat zhruba toto," říkal na schůzce toto pondělí Jiří Dolejš.

S "majitelem herny" vedli jednání i zástupci ODS, ČSSD a lidovců. Nakonec na obchod nepřistoupili. Jediná Strana zelených nabídku ihned odmítla.

Strany by sponzora kryly přes reklamu

Komunisté i TOP 09 domnělému majiteli heren poradili, jak jim má milion poslat, aby se neobjevil v oficiálním seznamu dárců. Ten musí podle zákona každý rok politické strany zveřejňovat.

Na sdělení domnělého majitele heren, že si nepřeje, aby se veřejnost o jeho daru dozvěděla, komunista Dolejš bez váhání odpověděl: "Jasně, rozumím, rozumím. Nejjednodušší cesta je, aby se tam (v komunistických Haló novinách) objevila inzerce. A tím pádem my můžeme novinám snížit svou dotaci," popisoval. Dva dny nato poslal místopředseda KSČM Milota "majiteli herny" návrh smlouvy na inzerci ve stranickém listu.

Zkušenosti se skrýváním sponzorů má očividně i vlivný poslanec TOP 09 Ladislav Šustr. "My máme volební agenturu. Uděláte si s nima smlouvu, že bude dělat pro vás reklamu. Oni nám dělají kampaň a oni po mně budou chtít, abych ji zaplatil. Takže by se to zaplatilo, to je nejjednodušší," řekl poslanec Šustr.

S ním vyjednával figurant MF DNES proto, že na něj jako na nejvhodnější osobu odkázal vedoucí kanceláře TOP 09 Luděk Kudláček.

Při testu politiků redakce vůbec neovlivňovala, s kým a jak dlouho se jednání povedou. Na začátku byl vždy jen telefonát "majitele heren" na stranickou ústřednu s nabídkou daru. Od té chvíle další kroky určovaly samy politické strany. A nejdál to nechali dojít komunisté a TOP 09.

Šustr: Choval jsem se čestně

MF DNES ve čtvrtek Dolejše i Šustra konfrontovala s jejich výroky při schůzkách s "majitelem herny", které jsou nahrány skrytou kamerou. Oba shodně prohlásili, že ve svém chování nevidí žádný problém.

Šustr nejprve zmateně vysvětloval, proč vlastně sponzorovi nabízel ukrytí daru v platbách přes reklamní agenturu: "Já jsem to myslel tak, jak je to správně. Musí to být cestou agentury, která dělá správné fakturace a je to naprosto veřejné." Fiktivní majitel heren ani milion korun by prý jeho rozhodování ohledně loterijního zákona neovlivnili.

Šustr se při konfrontaci s redaktory MF DNES za své chování dokonce pochválil: "Jsem šastný, že jsem v té věci velmi obstál. Choval jsem se docela čestně."

Později ale svůj názor změnil. V sobotu nad ránem oznámil, že rezignuje na svoje posty v Poslanecké sněmovně i dozorčí radě Sazky. Vypadl také z volební kandidátky TOP 09. - čtěte Poslanec Šustr končí s politikou, selhal v testu "milion za zákon"

Komunista Jiří Dolejš přiznal, že podobných schůzek s lidmi ze světa hazardu absolvoval v poslední době řadu, nikomu prý však změnu zákona nesliboval. "Tam nebylo něco za něco." Své rady figurantovi, jak obejít zákon, aby se neobjevil na listině stranických sponzorů, komentoval Dolejš takto: "Nevidím v tom žádné skrývání. Jsme rádi, když se (v Haló novinách) objeví více inzerentů."

ODS a ČSSD: Je to riziko

Nejlépe dopadli v testu zelení. Jako jediní fiktivního majitele herny ihned odmítli. "Aspoň můžete odcházet s pocitem, že zelení jsou čistí," loučil se s "majitelem herny" hlavní manažer strany Tomáš Průša.

ODS a ČSSD si nabídku sponzora vyslechly, ale posléze ji vedení obou stran odmítla jako příliš rizikovou. Lidovecký tajemník Jiří Stodůlka byl obchodu "milion za změnu zákona" nakloněn. Zarazil to však šéf Cyril Svoboda, který loterijní novelu navrhuje.

Čtěte v sobotní MF DNES

Jak vypadá uplácení v praxi? Podrobnou reportáž čtěte v novém magazínu Víkend DNES.

.
Autoři: syr, ša

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/kscm-a-top-09-vezmou-milion-za-zmenu-zakona-odhalil-test-mf-dnes-pbd-/domaci.aspx?c=A090925_204607_domaci_taj***

PŘÍMÁ DEMOKRACIE, JEDINÝ SKUTEČNÝ LÉK NA CHRONICKOU VLÁDNÍ KRIMINALITU A JEJÍ NIKDY NEKONČÍCÍ A VŽDY BEZTRESTNÉ RECIDIVY - KDY JAK VŠECHNY VĚTŠÍ PROTIČESKÉ ZLOČINY, TAK I JEJICH NEVYŠETŘOVÁNÍ, ŘÍDÍ VŽDY MOSKVA - KTERÁ NÁS NEODVRATNĚ LIKVIDUJE!!! TATO JEDINÁ ÚČINNÁ A SPOLEHLIVÁ OBRANA PROTI ROZVRATNÝM PROTICIVILIZAČNÍM STRATEGIÍM VRAŽEDNÉHO RUSKÉHO TOTALITNÍHO TANDEMU NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ "PRAVDY A LÁSKY" KGB - GRU A PROTI NESČETNÝM VYSOCE POSTAVENÝM PROTIZÁPADNÍM AGENTŮM JEJICH VLÁDNOUCÍ POZIČNÍ A VLIVOVÉ AGENTURY, KTERÁ NÁS, NÁŠ NÁROD I JEHO VLASTNÍ NÁRODNÍ STÁT, STOJÍCÍ NA PRINCIPECH DEMOKRACIE, SVOBODY A ZODPOVĚDNOSTI, SVÝMI ULTRA KRIMINÁLNÍMI METODAMI SKRYTÉ TOTALITY NIČÍ A ODLIDŠUJE, JE NEUVĚŘITELNĚ SNADNÁ, RYCHLÁ A LEVNÁ, POKUD JE ZAHÁJENA ROZHODNĚ A V ČAS! 4 x viz:

1) JAK a PROČ získat snadno a rychle absolutní informační převahu nad vražedným totalitním ruským tandemem nejvyšší Satanské "Pravdy a Lásky" KGB, GRU a jejich nejvyšší tuzemskou poziční a vlivovou agenturou, která nám díky svým ultra-kriminálním metodám skryté totality skrze svá rusko-česká masmédia - zahraniční továrny na výrobu českého veřejného mínění a vymývání lidských mozků - dodnes "demokraticky" vládne = BEZTRESTNĚ TUNELUJE NAŠE KAPSY A ÚSPĚŠNĚ LIKVIDUJE ČESKÝ NÁROD A JEHO VLASTNÍ STÁT!!!!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601

2) JAK FUNGUJE FEDERÁLNÍ ZÁKON O ODVOLACÍCH VOLBÁCH V USA: Máš vážný důvod být nespokojen se svým starostou, soudcem, šerifem, poslancem, kongresmanem nebo guvernérem? Jsi-li občan a daňový poplatník, tak neztrácej čas, posbírej potřebný počet podpisů pro vypsání odvolacích voleb a vyměň ho!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501

3) Jak funguje systém PŘÍMÉ demokracie v daleko nejsvobodnější zemi celé Evropy - v občansky plně svobodné Švýcarské konfederaci: Jak zajistit právo na občanské sebeurčení - tedy i na maximální politickou svobodu a zodpovědnost - všem občanům! Je skrytá tyranie představitelů mocensky a masmediálně zmanipulované většiny jediným řešením? Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005

4) Dejme si maximální pozor na ČTYŘI ŽELEZNÉ KRIMINÁLNÍ ZÁKONY VLÁDNOUCÍ RUSKO - ČESKÉ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE: Po rusko - české "Suverenitě" a "Věcech veřejných" i zloději Miloše Zemana kradou po částech volební program naší politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net (kromě toho nejdůležitějšího, snadné a rychlé odvolatelnosti politiků - i z našich kapes placených úředníků - PŘÍMO OBČANY) a převlékají se před voliči, oslepenými politickými manipulacemi rusko - českých masmédií, kam my se na rozdíl od nich nedostaneme, halasně do našich ukradených šatů, protože LEPŠÍ A PRO VLÁDNOUCÍ RUSKO - ČESKÉ KRIMINÁLNÍ "ELITY" NEBEZPEČNĚJŠÍ PROTIKRIMINÁLNÍ PROGRAM NEEXISTUJE!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009101802

***

KDO NEPOZNÁ
DOBRO OD ZLA
A NEKLADE
ZLU ODPOR,
STÁVÁ SE
JEHO OBĚTÍ!


Připomenutí toho nejdůležitějšího:

"Člověk se stává silným, pokud musí namáhat své svaly.
Právě tak dobro musí, pokud se má vystupňovat ve svatost,
překonat zlo, které se mu staví do cesty.
Zlo má úkol přivést lidstvo na vyšší stupeň
."


Rudolf Steiner, viz
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073101
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073102

Základní souhrnné informace o vládnoucích silách Zla, skrytě totalitní rusko-české kriminální fízlokracii KGB/GRU - když skutečně vládnoucí struktury ani další vedoucí pozice téměř 178.000 dobře maskovaných kádrů KGB/GRU, aktivních i "spících", pečlivě rozmísovaných od konce II. světové války v celé státní správě Ruskem dobytého Československa, jako čeští občané a daňoví poplatníci prostým okem nikdy nevidíme - i základní informace o naopak velice dobře viditelných, až přímo před naše oči nastrčených a dobře masmediálně vyretušovaných rusko-českých kriminálních "elitách" KGB/GRU jejich "demokratického" politicko-masmediálního komplexu, většinou určených jen na jedno volební použití, rozmístěných vždy napříč všemi pro nás viditelnými mocenskými, finančními, politickými, vládními a parlamentními skupinami, ale i celými politickými stranami - kde NA VEŘEJNĚ PROKLAMOVANÝCH MANIPULUJÍCÍCH NÁLEPKÁCH O JEJICH "PRAVICOVOSTI", "LEVICOVOSTI", "KŘESANSTVÍ", "EKOLOGIČNOSTI", "VLASTENECTVÍ" NIKDY NEZÁLEŽÍ - najdeme ve zcela zásadní analýze na: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301 a dále pak ve třech rozsáhlých unikátních souborech vzájemně souvisejících hlubokých domácích i geopolitických systémových analýz:

1) CYKLICKY VLÁDNOUCÍ KRIMINÁLNÍ ELITY POD SPOLEHLIVOU OCHRANOU SVÝCH CENTRALIZOVANÝCH KRIMINÁLNÍCH STÁTŮ A SVÝCH CENTRALIZOVANÝCH KRIMINÁLNÍCH MASMÉDIÍ: VZÁJEMNĚ SOUPEŘÍCÍ ALE PŘESTO VŽDY DOKONALE PROVÁZANÉ SATANSKÉ INTERNACIONÁLY!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022205


2) TŘI NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ INTERNACIONÁLY PROTI NAŠIM SVOBODÁM - KOMUNISTICKÁ INTERNACIONÁLA, TAJNÉ SLUŽBY A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN - A JEJICH 10 ROZVRATNÝCH PROTICIVILIZAČNÍCH KROKŮ K NASTOLENÍ SKRYTÉ TOTALITY A OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU!!! TĚCHTO 10 KROKŮ PROTI NAŠIM PŘIROZENÝM LIDSKÝM I OBČANSKÝM PRÁVŮM A SVOBODÁM SMĚŘUJE K ROZVRÁCENÍ A ZNIČENÍ NAŠÍ DNEŠNÍ ZÁPADNÍ ŽIDO-KŘESANSKÉ CIVILIZACE - KTERÁ NÁM DNES ZAJIŠUJE NEJVYŠŠÍ MÍRU CIVILIZOVANÉ OSOBNÍ SVOBODY V CELÉ DOSAVADNÍ HISTORII LIDSTVA - A VEDE K NASTOLENÍ SKRYTÉ TOTALITY A OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU!!! PROTO MUSÍME VŠECHNY ROZVRATNÉ PROTICIVILIZAČNÍ OTROKÁŘSKÉ STRATEGIE KE SVÉ ÚSPĚŠNÉ OBRANĚ DOKONALE POZNAT, ABYCHOM MOHLI SVÉ SVOBODY PŘED NASTUPUJÍCÍ VLÁDOU ZLA ÚČINNĚ BRÁNIT A NAKONEC NAD NÍM A JEHO MOCNÝMI A VLIVNÝMI NOSITELI A OCHRÁNCI DEFINITIVNĚ ZVÍTĚZIT!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011013006


3) OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU A SKRYTÉ TOTALITY, VE KTERÉM DNES VŠICHNI ŽIJEME: TO NEJSTRAŠNĚJŠÍ JE ŠASTNÝ OTROK, ZBAVENÝ ÚTLAKEM SKRYTÉ TOTALITY A JEJÍ DOBŘE ŘÍZENÉ CENZUROVANÉ INFORMAČNÍ A HODNOTOVÉ MYŠLENKOVÉ MANIPULACE MOŽNOSTI SVOBODNÉ VOLBY A TÍM SMĚŘOVÁNÍ K DUCHOVNĚ A MRAVNĚ VYŠŠÍMU, K PLNÉ LIDSKÉ ZODPOVĚDNOSTI A KE SKUTEČNÉ LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012902

***

JAK TOHLE VŠECHNO MŮŽEME VELICE SNADNO A RYCHLE PŘI OBRANĚ SVÝCH PŘIROZENÝCH PRÁV A SVOBOD SAMI KE SVÉMU PROSPĚCHU ZMĚNIT:

1) PROGRAM SYSTÉMOVÁ OBRANA PROTI SYSTÉMOVÉMU ÚTLAKU SVOBODNÝCH OBČANŮ TOHOTO SVĚTA VE ČTYŘECH OBRAZECH aneb JAK SE ZBAVIT PADOUCHŮ: Běžme tentokrát VŠICHNI k volbám, ale pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni, NEVOLME ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003051202

2) NEJBLIŽŠÍ ŠANCE ZMĚNIT ZCELA ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM DNEŠNÍ KRIMINÁLNÍ POMĚRY, JEJICHŽ JSME VŠICHNI OBĚTÍ, V JEJICH PRAVÝ OPAK, JSOU VŽDY PARLAMENTNÍ VOLBY: Petr Cibulka, viz http://www.cibulka.net/petr/search.php?rstext=all-phpRS-all&rstema=41 a politická strana Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004080701, nabízí rešení! Podpořme společně unikátní politický a volební program hlubokých hodnotových a systémových změn, tedy osvědčený program staleté švýcarské a americké PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120101

3) CO DĚLAT, TADY A TEĎ! NALÉHAVÁ VÝZVA NEZNÁMÉMU NÁVŠTĚVNÍKOVI NAŠICH WWW.CIBULKA.NET, KTERÝ NEVĚŘÍ POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM A NECHCE UŽ DÁLE MLČET!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005050401


4) DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE, ale proč bychom měli podpořit svým hlasem - a ještě lépe i SVOJÍ VLASTNÍ KANDIDATUROU, ALESPOŇ JAKO NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net a její nejlepší protikriminální program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY, který jsme nazvali VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051108
V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM,
PRAVDOU A LŽÍ,
NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ
A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!!

PROTO DĚKUJEME
ZA VAŠI PODPORU!!!AKTUÁLNĚ

PLÍŽIVÁ
RUSKÁ OKUPACE
ČESKÉ REPUBLIKY
UŽ DÁVNO ZAČALA!!!
DÍLO NÁRODNÍ ZKÁZY
SE JIM PODAŘILO...!!!
"NAŠI" RUSKO - ČEŠTÍ
MARX - LENINŠTÍ
VLASTIZRÁDCI
KGB/GRU, STOJÍCÍ
OD ROKU 1945 PEVNĚ
V NAŠEM ČELE, UŽ
MOHOU ZAČÍT SLAVIT!


OVERTURA:

UNIKÁTNÍ
RUSKO - ČESKÝ
VIDEO DOKUMENT,
DNES UŽ ZAKÁZANÝ
!!!
(pro psychotronicky gramotné
JAKO VÝZVA K ÚČINNÉ OBRANĚ
SKRZE INFORMAČNÍ PŘEVAHU!
)

MiniaturaRUSKÉ CELOSVĚTOVÉ
KRIMINÁLNÍ SATANSKÉ
VELMOCENSKÉ HRY
RUSKÉ STÁTNÍ MAFIE
KGB - GRU!!! Viz:

0. Nepřekonatelný filmový dokument ze sovětských archivů - který v dnešních RUSKO-českých TV nikdy neuvidíme: SOVIET STORY: RUSKÝ KOMUNISMUS = NĚMECKÝ NACISMUS!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112401
B) http://www.ulozto.cz/hledej?q=Soviet+Story
C) http://www.hellspy.cz/search/?q=SOVIET+STORY
D) http://www.youtube.com/results?search_query=Soviet+story&sm=3

E) http://www.amazon.com/gp/product/0615354963

1. Vysoké hry satanské ruské státní mafie KGB/GRU:
KOŘENY VLÁDNOUCÍHO SATANSKÉHO ZLA!!! Viz:
http://www.youtube.com/watch?v=wNLCHoSWbOw

2. Vysoké hry satanské ruské státní mafie KGB/GRU:
METASTÁZY VLÁDNOUCÍHO SATANSKÉHO ZLA! Viz:
http://www.youtube.com/watch?v=fBYJCTX5CzQ

3. Vysoké hry satanské ruské státní mafie KGB/GRU:
RUDÁ STŘECHA KREMLU = NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ KRIMINALITA, VŽDY POD OCHRANOU ZÁKONA! Viz:
http://www.youtube.com/watch?v=NMWmTle_RlI

4. Vysoké hry satanské ruské státní mafie KGB/GRU:
CELOSVĚTOVÁ EXPANZE SATANSKÉHO ZLA!!! Viz:
http://www.youtube.com/watch?v=sdpm89d62bs

5. Vysoké hry satanské ruské státní mafie KGB/GRU:
PLNÉ OVLÁDNUTÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZLEM RUSKÉHO STÁTNÍHO ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU KGB/GRU! DOKUMENT ČT "KDYBY MĚ ZABILI..." Viz:
http://www.youtube.com/results?search_query=kdyby+m%C4%9B+zabili&sm=3

6. Vysoké hry satanské ruské státní mafie KGB/GRU:
PLNÉ OVLÁDNUTÍ EVROPSKÉ UNIE ZLEM RUSKÉHO STÁTNÍHO ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU KGB/GRU! UKRAJINSKÁ TV (česky): "VOR V ZAKONE" (Zločinec pod ochranou zákona!):
RUSKOJAZYČNÁ MAFIE KGB/GRU OVLÁDLA EVROPU Viz:
http://www.youtube.com/results?search_query=Vor+v+zakone&sm=3

7. Jurij Nestěrenko: VZÁCNĚ NECENZUROVANÁ RUSKÁ ANALÝZA DNEŠNÍHO "NOVÉHO DEMOKRATICKÉHO RUSKA" STARÉHO KGB: RUSKO = KONCENTROVANÉ ZLO - A TO V TÉ VŮBEC NEJČISTŠÍ KRYSTALICKÉ PODOBĚ! (rusky):
Юрий Нестеренко: Россия - это зло в его чистом, беспримесном виде!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013010026

 


1.
DĚJSTVÍ:PLÍŽIVÁ
RUSKÁ OKUPACE
ČESKÉ REPUBLIKY
UŽ DÁVNO ZAČALA!!!
DÍLO NÁRODNÍ ZKÁZY
SE JIM PODAŘILO...!!!
"NAŠI" RUSKO - ČEŠTÍ
MARX - LENINŠTÍ
VLASTIZRÁDCI
KGB/GRU, STOJÍCÍ
OD ROKU 1945 PEVNĚ
V NAŠEM ČELE, UŽ
MOHOU ZAČÍT SLAVIT!CENTRÁLNÍ MOTTO:

Aby Rusko zvítězilo nad satanismem,
Kreml KGB/GRU musí být poražen!
Aby Evropa zvítězila nad satanismem,
Brusel KGB/GRU musí být poražen!
Aby Amerika zvítězila nad satanismem,
Bílý dům KGB/GRU musí být poražen!"


Petr Cibulka, L.P. 2014

Důvody jsou dobře známé! 3 x viz:

1. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

2. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

3. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ TOHO
VŮBEC NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO
PŘED VLASTNÍM ČLÁNKEM:


Vůdce Sovětského svazu N. S. Chruščov na polemickém setkání s atomovými fyziky - tvůrci sovětských atomových zbraní, léto 1961: „Sacharov je dobrý vědec, ale MY JSME SPECIALISTÉ NA LSTI V ZAHRANIČNÍ POLITICE. EXISTUJE POUZE NAŠE SÍLA A DEZORIENTACE NEPŘÍTELE! NEMŮŽEME ŘÍCI NAHLAS, ŽE PROVÁDÍME POLITIKU Z POZICE SÍLY, ALE TAKTO TO MUSÍ BÝT!!! Byl bych nula, a ne předseda rady ministrů, kdybych poslouchal takové, jako je Sacharov...“

Motto:

Jak nejsnadněji dobýt
nedobytnou pevnost?
Jedině pomocí osla...!!!
Plně naloženého zlatem
pro velitele pevnosti...

Z veleúspěšné staročínské válečné doktríny,
kterou převzal vítězný Mongol Džingischán
a po něm jeho Satanská Říše Zla Rusko! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013040019
Юрий Нестеренко: Россия - это зло в его чистом, беспримесном виде! / Jurij Nestěrenko: VZÁCNĚ NECENZUROVANÁ RUSKÁ ANALÝZA DNEŠNÍHO RUSKA: RUSKO = KONCENTROVANÉ ZLO, A TO V TÉ VŮBEC NEJČISTŠÍ KRYSTALICKÉ PODOBĚ! (rusky)


Hlavní informační motto číslo 1:

ČÍM DÁLE OD MASMÉDIÍ
TÍM BLÍŽE K PRAVDĚ!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802

Hlavní informační motto číslo 2:

NOVINÁŘ KTERÝ NENÍ FÍZL?
TAK TAKOVÉHO NEZNÁM...!!!


NÁSLEDUJÍ INFORMACE PRO LIDI,
KTEŘÍ SE NENECHAJÍ OSLEPIT
NEKONEČNOU MASMEDIÁLNÍ MLHOU,
MODELOVANOU NÁM TAJNÝMI SLUŽBAMI
,

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201

ALE VĚŘÍ POUZE SVÝM VLASTNÍM OČÍM:


POLITICI Z VLASTIZRADY ŽIJÍ,
NOVINÁŘI VLASTIZRADU KRYJÍ!


FOTOGRAFII BYCHOM VĚŘIT ROZHODNĚ MĚLI:


rebjonok


Na fotografii je významný agent ruského KGB, dědičný vlastizrádce, po desetiletí úhlavní zemský škůdce + nejoblíbenější politik, (NEvlastizrádce a pětinásobný politický vězeň ruské okupace Petr Cibulka je po desetiletí masmediálně nejméně oblíbený občan!) vůdce ODS - ministr financí - předseda vlády - předseda parlamentu - president - velitel armády Václav Klaus se svým dlouholetým ruským řídícim důstojníkem KGB Alexandrem Rebjonkem (druhý zleva). Fotografie - zveřejněná pouze 1x - je z 18.04.2003...

ODPOVĚZME SI NA OTÁZKU, KTERÁ ZNÍ: PROČ BY TO MĚLO BÝT NA NIŽŠÍCH ÚROVNÍCH JINAK??? PROČ!!!


PROTO NEVĚŘME VLÁDNOUCÍM NEVIDITELNÝM RUSKÝM TAJNÝM SLUŽBÁM KGB/GRU, JEJICH NASTRČENÝM VIDITELNÝM POLITIKŮM, MASMÉDIÍM ANI ŽÁDNÉMU Z JEJICH NOVINÁŘŮ, KTEŘÍ NÁS V RUSKÉM ŽOLDU RUKOU SPOLEČNOU A NEROZDÍLNOU OD ROKU 1945 UŽ 1000x ÚSPĚŠNĚ A VŽDY BEZTRESTNĚ OBELHALI, PODVEDLI A OKRADLI, ALE VĚŘME JEN BOHU, SAMI SOBĚ A SVÉMU SIDERICKÉMU INFORMAČNÍMU KYVADLU, KTERÝM SI OVĚŘÍME KAŽDOU PRO NÁS DŮLEŽITOU INFORMACI, UDÁLOST A OSOBU DŘÍV, NEŽ SE ROZHODNEME!!!

Motto:


"Veřejnost neví, co se děje, a ani neví, že to neví.“

Noam Chomsky (zkušený agent satanských ruských tajných služeb KGB+GRU?!!!)

Pro psychotronicky gramotné
JAKO VÝZVA K ÚČINNÉ OBRANĚ
SKRZE INFORMAČNÍ PŘEVAHU:
 

Miniatura


Franz Kafka: "Existuje bod, po jehož dosažení není návratu.
Toho bodu je třeba dosáhnout!
"
Viz:

http://www.youtube.com/watch?v=eKWxb_ye49A

***

Rusočeši si užívají
luxusu občanství...


Vůdce Sovětského svazu N. S. Chruščov na polemickém setkání s atomovými fyziky - tvůrci sovětských atomových zbraní, léto 1961: „Sacharov je dobrý vědec, ale MY JSME SPECIALISTÉ NA LSTI V ZAHRANIČNÍ POLITICE. EXISTUJE POUZE NAŠE SÍLA A DEZORIENTACE NEPŘÍTELE! NEMŮŽEME ŘÍCI NAHLAS, ŽE PROVÁDÍME POLITIKU Z POZICE SÍLY, ALE TAKTO TO MUSÍ BÝT!!! Byl bych nula, a ne předseda rady ministrů, kdybych poslouchal takové, jako je Sacharov...“

RUSKO=KLAM!!!

Aktuálně 2 x ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov (KGB!!!):

Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova se Rusko nevměšuje do vnitřních záležitostí Ukrajiny... A žádní agenti ruské vojenské a civilní rozvědky v sousední zemi nepůsobí...

"My budeme i nadále dělat vše co můžeme, abychom důsledně hájili zájmy ruských diaspor na Ukrajině, ale samozřejmě i v dalších zemích."Přehrát video: Na Ukrajině nebyly a nejsou žádné ruské vojenské jednotky, řekl vždy pravdomluvný ruský president a vysoký důstojník komunistického Gestapa KGB Adolf Putin, ovšem ty ruské vojenské jednotky, které tam byly a jsou, budou za své mimořádné protiukrajinské úspěchy po zásluze vyznamenány, dodal!


Finsko-estonská spisovatelka SOFI OKSANEN:

"Každé ráno se budím s myšlenkou, zda to bude dnes, kdy bude východní Evropa opět prodána Rusku... Pokud někdo stále ještě věří ruské propagandě, že Rusko svou krajanskou politikou vyjadřuje opravdovou starost o etnické Rusy za hranicemi své země, nastal čas uvést jej zpátky do reality a připomenout mu, jak Hitler zneužil etnické Němce. KAŽDÝ, KDO KDY NAVŠTÍVIL RUSKO DOBŘE VÍ, JAK MÁLO NA RUSECH SEJDE V RUSKU!"Edward Lucas, britský novinář, analytik dlouhodobě specializovaný na Rusko a autor světově proslulých knih, když dvě z nich vyšly i v češtině, "NOVÁ STUDENÁ VÁLKA" a "KLAM": "Putin se bude snažit Ukrajinu NA PRVNÍM MÍSTĚ ÚPLNĚ DESTABILIZOVAT. UČINIT ŽIVOT JEJICH OBYVATEL NESNESITELNÝM. TAK, ABY NAKONEC TITO DALI PŘEDNOST STABILITĚ POD RUSKOU NADVLÁDOU. ABY MĚLI POCIT, ŽE JE RUSKO ZACHRÁNILO. Ukrajina nyní SMĚŘUJE KE STAVU ÚPLNÉHO SELHÁNÍ STÁTU a PUTIN SE BUDE SNAŽIT JÍT TÍMTO SMĚREM. Samozřejmě VŠUDE, nejenom na Ukrajině..." "Západ je dnes politicky hrozivě, nebezpečně slabý. Musíme vyslat jasný signál, že tohle je zcela nepřípustné. A TENTO SIGNÁL MUSÍ BÝT VELICE DRSNÝ. Jenže místo toho dáváme najevo, že chceme mluvit. Místo toho, abychom jednali. TO JE TA NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ VĚC, JAKOU MŮŽEME UDĚLAT. Ponižuje nás to víc než Putin samotný. On vidí, že je Západ přestrašený a Rusku na všech frontách bez odporu neustále jenom ustupuje. PROTO NEEXISTUJE PROSTOR PRO DIPLOMATICKÉ ŘEŠENÍ KRIZE..."

Oazu Nantoi, který byl dlouhá léta moldavským vládním expertem na Podněstří, separatistický, nikým jiným než Moskvou neuznaný, státeček, který se v roce 1992, s ruskou 14. armádou za zády, po krátké válce odtrhl od čerstvě nezávislého Moldavska, je pesimista a hovoří nahlas o věcech, o kterých se většina Moldavanů bojí i mlčet:

"Všude to má stejný scénář. Nejprve se vyvolá napětí pomocí různých incidentů, pak se nějaká ruská pátá kolona chopí moci, rychle se vyhlásí referendum, které dopadne všude přibližně stejně, pak se pozvou ruská vojska na ochranu," shrnuje Nantoi. "A pak si nadiktují uspořádání podle představ Kremlu, jak si to vyzkoušeli i tady."
5.3.2014 Mladá fronta DNES str. 11 Názory. Kirill Shchelkov


Od ledna 2014 Česká republika povoluje dvojí občanství. Zdaleka ne všichni o tom vědí. Nezajímá je to. Povolili, a co má být?

Právě 1. ledna začala invaze Rusů, kteří se stali českými občany. Občan už není cizinec, občana už ze země nikdy nevyhostíte. I když to bude zločinec světového kalibru, anebo bude jen nenávidět svou novou vlast

Samozřejmě nemluvím o všech Rusech. Je spousta těch, kteří se naučili česky a jsou rádi za možnost zde žít. Mluvíme teï o speciální skupině Rusů, uzavřené ve své komunitě. Česky téměř neumějí, baví se jen se svými krajany, dívají se na ruskou televizi, čtou ruské noviny a nemůžou ani srozumitelně vysvětlit, proč se přestěhovali zrovna do Česka. Jde o poměrně velkou skupinu lidí. Bez rozpaků říkají: „Všechno se mi tady líbí, akorát Češi mě tady otravují.“

Jak nás vidí Rusové

Když si přečtete internetové diskuse ruských imigrantů, dozvíte se o sobě leccos. Píše se tu o hrozném make-upu Češek, propocených Češích s nemytými vlasy, hlasitém smrkání, lakotě („k narozeninám si dávají jenom kytky a pohlednici“). 

To jsou všední nářky. Pak přijde na řadu historie. „Já jsem sem tanky v roce 1968 neposlal, nemám se za co omlouvat. Češi by už o tom mohli přestat mluvit. A nejdřív vrátí ukradené Kolčakovo zlato. Sovětský svaz jim postavil metro, a oni jsou nevděční. Češi vyráběli Němcům zbraně, kterými pak fašisti zabíjeli Rusy. Víte, že Heydrich hladil malého Havla po vlasech, protože jeho rodiče se s ním přátelili?“ 

Potom se přepnou do současnosti. Češi jsou ateisté. Organizují Gay Pride. Na každém rohu nějaká pornografie. Všichni jejich politici nenávidí Rusko a poklonkují USA. 

Když se podíváte do jakýchkoliv pražských novin v ruštině, dostanete pořádnou dávku současné moskevské propagandy. Titulky článků: Češi nadávali ruskému profesorovi, Češi zmlátili ukrajinského podnikatele, Učitelka ve školce plivla na ruského chlapce kvůli jeho přízvuku. 

Ze všech těchto tvrdě protičeských velkoruských projevů ruské nadřazenosti coby "národa vyvoleného" máte intenzivní pocit, že mnozí Rusové jsou tady ve vyhnanství, rádi by se vrátili domů, ale z nějakého tajemného důvodu nemůžou. Když se zeptáte, proč se nevrátí domů, tak se urazí, řeknou, že jste Schwarzenbergův poskok.

Co vše od nás získávají, aniž nám za to něco dali...

Od 1. ledna mohou Rusové dostat české občanství (už po pěti letech trvalého pobytu) a nevzdat se přitom občanství ruského, což bylo dříve podmínkou. Už s trvalým pobytem má imigrant v podstatě stejná práva jako rodilý Čech. S několika výjimkami – nemohou hlasovat ve volbách, být voleni, pracovat na ministerstvech, v policii, v tajných službách. Teï to Rusové s občanstvím - i ti, kteří tak nenávidí Čechy, Českou republiku, jejich spojence i celou západní demokracii - budou moci bez omezení dělat. Stanou se plnoprávnými občany České republiky a dostanou garanci, že už je nikdo ze země nevyžene. S ruským pasem se mohou kdykoliv vrátit domů do Ruska a s českým cestovat bez víz po světě, třeba do USA.

Dokonce i proceduru získání občanství mnozí začali podvodem.

Právně to není přečin, jen takový trik. Ministerstvu vnitra trvá posouzení žádosti zhruba jeden rok. Proto mnozí podali žádost na konci minulého roku. Tehdy ještě nebylo nutné skládat nové zkoušky z češtiny a českých reálií. Mnozí by je neudělali. Protože posuzování žádosti trvá dlouho, občanství jim přiznají už podle nového zákona, což znamená, že se nebude nutné vzdát občanství ruského. Dokud bylo nutné vrátit pas země původu, většina Rusů o české občanství zájem neměla!

A víte, že Rusové začali kampaň, aby se ruština stala oficiálním jazykem Evropské unie? Petiční akce se chystá i v Česku. Pokud se ruština stane jazykem EU (což by bylo velmi podivné, protože Rusko členem Unie není), Rusové se dokonce ani nebudou muset učit jazyk. Žádosti o granty, žaloby k Evropskému soudu, to všechno bude možné psát rusky. 

Ve skutečnosti žádná petice nemůže změnit základní smlouvy Evropské unie, kde jsou oficiální jazyky vyjmenovány. To ovšem organizátoři petice buï nevědí, anebo je toto omezení nezajímá, protože je považují pouze za dočasné... 

Nedávno militantní ruská komunita usilovala o to, aby v Praze vznikl Puškinův památník (na Puškinově náměstí). Básník zde nikdy nebyl, ale Rusové argumentovali tím, že by bylo dobré uctít jeho památku, když už tady máme náměstí. 

Hned po nevinném památníku následoval druhý: Ruský spolek veteránů ruské agresivní války v Afghánistánu, kteří v Afghanistánu vraždili v komunistickém žoldu odpůrce ruské okupace, v Praze odhalil památník vojákům internacionalistům a mírotvorcům, mezi něž protikomunistické afghánské partyzány určitě nepočítají... Politický korektní krycí název nemění podstatu akce. Když to tak půjde dál, proč bychom v Praze neodhalili památník padlým a raněným vojákům v srpnu 1968? Taky ho nějak hezky nazveme, aby to Češi náhodou neprohlédli...

V Česku jsou zaregistrovány desítky ruských organizací, vycházejí zde několikery noviny v ruštině. Všechny podporují protizápadní a protidemokratickou politiku Kremlu...!!!

V České republice se také zrodila idea navrhnout Putina na Nobelovu cenu míru. V Mariánských Lázních žije člověk, který v minulosti kandidoval za Putinovu stranu ve volbách. Dnes je ohnivým bojovníkem za pravoslaví a odpůrcem „zkažené evropské morálky“. Vede organizaci Ruský dům. Taky se může stát českým občanem. I poslancem. Příjemná perspektiva... 

Bude smutné, pokud si už brzy tisíce Rusů, kteří k Česku necítí nic dobrého, budou říkat: „Ti Češi jsou ale hloupí, já je nesnáším, a teï mám jejich občanství.

PS. A pak požádají Rusové v Česku Putinovy ozbrojené hordy (třeba bez označení, jako tzv. “domobranu“) o ochranu, anebo rovnou o "vojenskou mírovou intervenci" (tzv. další dočasnou okupaci do konsolidace poměrů, dle představ Ruska - na věčné časy a nikdy jinak...) a následně ruská Duma jednohlasně odsouhlasí připojení naší republiky k novému Sovětskému Rusku jako gubernii s dosazeným gubernátorem, ruskými zákony a úřední řečí ruštinou.

A velký putinovec a dědičný vlastizrádce Klaus (z Kellnerova zámku nad Prahou) zase potvrdí (jako u Krymu), že na to Rusové mají právo... Na účinnou obranu svých svobod a práv bychom se však měli už dnes velice dobře připravit, protože... 7 x viz:RUSOVÉ JSOU HLUBOCE PŘESVĚDČENI,
ŽE ZÁKLADNÍ JEDNOTKOU ZBABĚLOSTI
JE JEDEN OBČAN ČESKÉ REPUBLIKY...!!!

PROTO SE CHOVAJÍ JAK DOMA VE STEPI!
Z JEJICH OMYLU JE MUSÍME PROBUDIT,
PROTOŽE RUSKOU PLÍŽIVOU OKUPACI
ŽÁDNÝM JINÝM ZPŮSOBEM NEZASTAVÍME!


 

Miniatura1. Základní motto:
POD VEDENÍM RUSKÝCH FÍZLŮ
SE RUSKU NEUBRÁNÍME...!!!!!


Heslo dne:
Proto musíme udělat vše možné i nemožné,
aby se vlastizrádná špionáž pro Rusko
stala nejrizikovější činností na světě,
vhodná jen pro pevně rozhodnuté sebevrahy!
Je to naštěstí velice snadné, rychlé a levné!!! Viz:


Trenink pro ty, kdo už dokázali překonat svoji psychotronickou negramotnost - což je otázkou pěti minut - a ovládají siderické informační kyvadlo, čímž se stali relativně vševědoucími: Otázka: Je na fotografiích českých vládních ministrů někdo, kdo NE fízluje pro Rusko???

Kdo prověří v českém politickém systému hlavu státu nebo vlády a jejich ministry, nepodléhající, na rozdíl od svých podřízených - podle přežilých feudálně-komunistických zákonů - naprosto žádné bezpečnostní prověrce???

EVROPA SOBĚ: Soutěž pro ty, kdo ovládají siderické kyvadlo: NAJDETE 1. POLITIKA OD ROKU 1984 DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY NA VLÁDNÍ ÚROVNI, JENŽ NEFÍZLUJE PRO RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY?

Soutěž pro ty, kdo překonali psychotronickou negramotnost a pracují se siderickým informačním kyvadlem: Otázka zní: OVLÁDAJÍ USA + EU UŽITEČNÍ IDIOTI SATANSKÉ ŘÍŠE ZLA RUSKA?

Jak musí skončit každý odpor psychotronicky negramotných proti satanské totalitě KGB/GRU: Tragická historie hrdinského protikomunistického odboje...!!!

NAŠE TŘI ZÁKONY, KTERÉ SNADNO A RYCHLE ZMĚNÍ DNEŠNÍ RUSKO-ČESKÝ KRIMINÁLNÍ STÁT - VE KTERÉM JE ZLO ODMĚŇOVÁNO A DOBRO TRESTÁNO - V JEHO PRAVÝ OPAK!!!

AUTENTICKÝ DOKUMENT NA OSLAVU HRDINSTVÍ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU MAĎARSKÉHO POVSTÁNÍ PROTI BARBARSTVÍ KOMUNISTICKÉ TOTALITY A RUSKÉ VOJENSKÉ OKUPACE!!!


BYL "NÁŠ" PRESIDENT
EDVARD BENEŠ
SOVĚTSKÝM FÍZLEM?
VŠE TOMU NAPOVÍDÁ
A VŮBEC NIC TO NEZPOCHYBŇUJE!!!


Prof. Dr. Josef Kalvoda


Motto:
Příští generace, seznajíce celou nesmyslnost socialismu a komunismu,
podiví se velice, kterak za tuto bláznivou ideu dovedl někdo zemřít
a se obětovat, a to namnoze z takového jen důvodu,
aby esteticky, kulturně a mravně cítící jedinec musel spatřovat
v každém lajdáku z periferie neb v lidech zločinných,
dědičně zatížených a zamořených alkoholem,
ze kterých nejvíce bolševiků se rekrutuje,
svého bratra a druha rovnocenného
.
Vraždy v románových krvácích jsou vymyšleny,
v socialismu jsou skutečností, vizte Rusko!


Spisovatel Josef Váchal, 1924

Nedávno vyšel v USA anglický překlad knihy Pavla Sudoplatova SPECIALl TASKS. Napsal ji s pomocí svého syna Anatoliho bývalý náměstek výzvědné služby NKVD (později známé jako KGB). V americké veřejnosti vyvolala velký rozruch pro svědectví o J. Robertovi Oppenheimerovi, fyzikovi známému jako "otec atomové bomby." Oppenheimer byl jedním z těch, kteří předávali sovětům informace o americkém atomovém výzkumu, čímž jim pomohli uspíšit vyrobení jejich atomové bomby. Mezi dalšími sovětskými špiony byli fyzikové E. Fermi a Klaus Fuchs. Atomovým vyzvědačstvím byl v Sovětském svazu pověřen právě Sudoplatov. Přesto byl ale nejlépe znám jako organizátor popravných operací NKVD, včetně atentátu na největšího Stalinova komunistického oponenta Lva Trockého. Kromě dalších informací je v knize také několik zmínek o bývalém čs. prezidentovi Edvardu Benešovi a plukovníku československé rozvědky Františku Moravcovi. Mohl by však stejně klidně mluvit i o vůbec prvním československém presidentovi T.G.Masarykovi, otci zakladateli - ale čeho ve skutečnosti... Viz:

VŠICHNI "NAŠI" PRESIDENTI JAKO AGENTI CIZÍ NEPŘÁTELSKÉ VELMOCI, aneb ŽELEZNÁ TRADICE, NA KTERÉ UŽ NESMÍME DÁLE STAVĚT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010122402

ČEŠTÍ PRESIDENTI KGB/GRU "NAŠEHO" RUSKO-ČESKÉHO (POST) KOMUNISTICKÉHO GUBERNIÁLNÍHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU VČERA, DNES A ZÍTRA A JEJICH DODNES NEPOTRESTANÉ ZLOČINY, SPÁCHANÉ NA NEVINNÝCH!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060105

Podle Sudoplatova, major Petr Zubov byl mistrem sovětské špionáže, pod jehož vedením se on učil tomuto druhému nejstaršímu povolání. V r.1937 byl jeho starý přítel a učitel major Petr Zubov poslán, kryt diplomatickou imunitou, na sovětské vyslanectví v Praze, jako rezident NKVD. Seznámil se osobně s tehdejším československým prezidentem Edvardem Benešem, který měl úzké styky se sovětským vyslanectvím a který se sám zabýval špionáží už od první světové války během svého pobytu ve Francii. Benešův přátelský postoj vůči sovětskému režimu byl dobře znám. Uvedl sověty na konferenci v Janově r. 1923 a o deset později prvního sovětského delegáta, Maxima Litvinova, do Společnosti národů. Podle Sudoplatova - během svého pobytu v Praze byl Zubov "Benešovým řídícím orgánem a zachráncem v předvečer války." (s 234. When Zubov was our rezident in Praque, he had been Beneš s Control officer and savior on the eve of the war.")

Po československém mnichovském fiasku v r. 1938 Zubov dostal od Stalina instrukce, aby Benešovi předal prostřednictvím jeho sekretáře 10.000 amerických dolarů a aby mu umožnil útěk z Československa do Velké Británie s plnou asistencí NKVD. Stvrzenku za přijaté peníze podepsal Benešův sekretář. (Ve špionáži je zvykem předávat peníze prostřednictvím třetí osoby, čímž se "špinavé peníze" vyperou. Přijetí peněz od špionážní organizace je považováno za důkaz agentství.)

Po Benešově odjezdu do Anglie byl Zubov na rozkaz Stalinův z Prahy odvolán a po návratu do Moskvy zatčen. Důvodem k jeho zatčení byla skutečnost, že československý president Edvard Beneš prostřednictvím majora NKVD Petra Zubova navrhl Stalinovi, aby subvencoval puč proti jugoslávskému králi, aby se tak v Jugoslávii dostal k moci protiněmecký vojenský režim, čímž by se zmenšil německý tlak na Československo. President Beneš požádal Stalina o 200.000 US dolarů v bankovkách pro srbské důstojníky, kteří by provedli vojenský převrat. Zubov dostal požadované peníze z moskevské centrály a odejel do Jugoslávie zjistit, zda plán byl proveditelný. K svému nemilému překvapení došel k závěru, že situace nebyla zralá, že navržení důstojníci byli nespolehliví dobrodruzi a že by ztěží provedli plánovaný puč. Odmítl jim dát peníze předem a vrátil se s nimi do Prahy. Všechno hlásil do Moskvy. Na Zubově telegramu, v němž vysvětloval svůj postup, Stalin napsal vlastnoručně "Ihned zatknout". Následkem dlouholetého věznění a týrání, se Zubov stal invalidou. Kulhal a chodil s pomocí hole.

V lednu 1948 Molotov nařídil Sudoplatovovi, aby jel do Prahy a sešel se tajně s presidentem Benešem. Měl mu vyřídit, že musí předat moc ve státě komunistovi K.Gottwaldovi a sám z úřadu důstojně odejít. Sudoplatov měl udělat na Beneše nátlak s použitím stvrzenky o příjmu 10.000 US dolarů, podepsané jeho sekretářem v r. 1938 pro jeho bezpečnou cestu s pomocí NKVD do Anglie a připomenout mu jeho intimní styky s Kremlem. Jinak by sověti zveřejnili jejich finanční pomoc pro jeho útěk a Benešovu účast na politickém puči a atentátech v Jugoslávii v letech 1938 - 1940.

Molotov zdůraznil, že Sudoplatov nebyl autorizován diskutovat cokoliv o čs. politice, ale jen předat jasný příkaz Moskvy a ponechat Benešovi, jakým způsobem má být dosaženo Stalinových cílů. Sudoplatov navrhl Molotovovi, že by bylo lépe, kdyby s Benešem měl tento osobní a nesmírně důležitý rozhovor někdo, kdo se s Benešem znal osobně. Tím mužem byl Zubov, kterého Stalin dal zavřít, protože neprovedl v Jugoslávii československým presidentem Edvardem Benešem navržený vojenský puč. K tomu Molotov poznamenal, že mu záleží na výsledcích a ne na způsobu, jakým jich bude dosaženo.

Ač byl Zubov od r. 1946 penzistou a invalidou, Sudoplatov si ho vybral za svého společníka, když na příkaz Molotova jel v lednu 1948 do Prahy, aby s jeho pomocí a bez vědomí tamního sovětského velvyslanectví mohl předat Benešovi příkaz Moskvy. Díky Zubovovým kontaktům a schopnostem se Sudoplatovův starý přítel a mentor dostal na hradčanském paláci k Benešovi a během patnáctiminutového rozhovoru mu sdělil, že v Československu dojde ke "kardinální transformaci", a to a už s ním, či bez něho, a že musí předat moc ve státě Gottwaldovi. Rovněž řekl Benešovi, že má příkaz nečekat na jeho odpověï. Podle jeho názoru Beneš byl jediným kdo mohl zařídit, aby radikální změna byla provedena hladce a bez krveprolití. "Byla to poslední schůzka těchto dvou nemocných mužů v jejich životě", píše Sudopatov. (s. 234)

Sdělení Sudoplatova, že pplk. Ludvík Svoboda byl během války Benešovým tajným vojenským zástupcem, s nímž NKVD zahájilo diskuse o vytvoření čs. vojenské jednotky, není novinkou. Svobodův postoj vůči Sovětskému svazu a jeho role v únoru 1948 jsou dobře známé a není potřeba se tím zabývat. Více překvapující je Sudoplatovo tvrzení, že plukovník Moravec (v anglickém textu "Colonel Muravitz"), vedoucí Benešovy zpravodajské služby v Anglii za války, byl "full -time NKVD agent, recruited by our rezident in London, Chichayev" (s. 223). K osobě Moravce jeho předváleční spolupracovníci uvádí: "Za přelom v činnosti druhého oddělení je považován příchod pplk. gšt. Františka Moravce do funkce přednosty pátracího oddělení v září 1934. Jeho tehdejší spolupracovníci se shodovali, že ačkoliv byl "...sebevědomý, samolibý, intrikář a cynik s neurvalým chováním....", ... přivedl zpravodajskou službu na vysokou úroveň...." Teï zbývá odpovědět na otázku, v čím zájmu, když československá zpravodajská služba nedokázala od roku 1918 až do roku 1939 postavit před soud ani jednoho agenta Moskvy, jako by zde Moskva žádného agenta ani neměla...

Jak to bylo s jeho "agentstvím" NKVD bude zmínka později. Sudoplatov píše, že začátkem r. 1945 Moravec Sovětskému svazu hlásil, že Britové mají po válce zájem na zpracování uranové rudy z Jáchymovských dolů a jejím vývozu z Československa. Moravec měl přístup k záznamům o československo-britských diskusích o produkci urania (s.198 a 458).

Jaké jsou důkazy o Benešově spolupráci se sověty? V české i anglické verzi svých "pamětí" Moravec píše, že v létě r. 1936 jel do Sovětského svazu spolu s vybranými čs. experty na Německo z čs. špionážních a analytických skupin ke schůzce s příslušníky NKVD. Podle československo-sovětské smlouvy z roku 1935, uzavřené presidentem Edvardem Benešem, Československo mělo spolupracovat se Sovětským svazem v oboru vojenského zpravodajství a Moravcovým úkolem bylo navázat kontakty a koordinovat styky s Moskvou. Podle Moravce - během schůze se sovětskými zpravodajskými důstojníky Sověti si dělali poznámky ze všeho, co bylo sděleno z české strany a tato data pak byla diskutována a analyzována. Sami prakticky ničím nepřispěli. Měli především zájem na vytvoření zpravodajské základny v Československu. Nakonec bylo dohodnuto mít společnou zpravodajskou bázi v Praze, což vedlo k oprávněnému obvinění z polské strany, že Československo dovolilo sovětům operovat proti Polsku ze svého území. Moravec poznamenává, že jeho dojem z cesty do Moskvy byl takový, že z československé strany budou dodávány Moskvě špionážní informace a že od Sovětů čs. zpravodajská služba nedostane nic.

O své spolupráci se Sověty Beneš píše ve svých obsáhlých "pamětech", včetně své role v aféře maršálka Tuchačevského. O tomto případě bylo hodně psáno. Je příliš složitý, abychom se jím zde zabývali. Jen lze poznamenat, že po obdržení "informací" o spiknutí sovětských důstojníků proti Stalinovi ho Beneš ihned přímo informoval, čímž si sovětský diktátor ověřil jeho spolehlivost. Dále, jak píše Moravec, československý president Edvard Beneš informoval Stalina přímo a nikoliv prostřednictvím čs. zpravodajské služby. Tím lze vysvětlit, že ho Stalin považoval za svého spolehlivého agenta-informátora.

Pokud se týče Benešova "útěku" z Československa "tajnou cestou", jak o tom píše Sudoplatov, výraz "útěk" je trochu silné slovo. Nebylo tehdy žádným tajemstvím, že "Beneš měl plán a že z něho byl aeroplán". Na letiště se s Benešem přišel rozloučit také bývalý legionář a plukovník gen. štábu Emanuel Moravec, za protektorátu pak známý jako nacistický kolaborant, který ke konci války spáchal údajně sebevraždu. Jestliže Beneš dostal 10000 US dolarů a Sudopalatov měl v rukou stvrzenku, podepsanou jeho sekretářem, pak Sověti měli "důkaz", že byl jejich "agentem", protože ve zpravodajštině přijetí peněz za prokázané služby je považováno za důkaz agentství. (Mimochodem, jeden z nejvyšších exilových vůdců po roce 1948 JUDr. V. Chalupa podepsal v USA v letech padesátých několik stvrzenek o přijmutí peněz od StB, a to je jeden z důkazů o jeho agentství.)

Prosovětský postoj Benešův je dokumentován jeho vlastními slovy a činy. Už na začátku války v r. 1939, když sověti vrazili bránícím se Polákům dýku do zad, Beneš řekl sovětskému velvyslanci v Londýně Majskému, že Užhorod, tj. podkarpatská Rus, bude přináležet po válce Sovětskému svazu. V údobí Německo - sovětského spojeneckého paktu (1939 - 1941) měl Beneš svého tajného zástupce u NKVD, Ludvíka Svobodu a dával direktivy Moravcovi o nutnosti spolupráce s NKVD. Ač Sudoplatov píše, že Moravce získal pro spolupráci jako agenta NKVD sovětský rezident v Londýně Čičajev, Moravec tvrdí, že se sovětským rezidentem NKVD Čičajevem kolaboroval na příkaz Benešův, jemuž byl oddán.

Moravec po svém příchodu do Anglie spolupracoval s britskou tajnou zpravodajskou službou, od níž dostal "půjčku" na vydržování svého zpravodajského aparátu v březnu 1940. Britové měli veliký zájem na informacích, které Moravec dostával od svého agenta Pavla Thümela, krycí jméno René, německého zpravodajského důstojníka (tedy dablera). Měli na nich také zájem, jakožto i na jiných informacích, i Sověti, s nimi Beneš udržoval v Londýně stálý kontakt. O Moravcových jednáních s Čičajevem a NKVD se dočítáme v publikovaných dokumentech, především z útržkového deníku Jar. Smutného, Benešovi oddaného kancléře. Smutný píše, mj. následující. (Je nutné zdůraznit, že to bylo v době, kdy Anglie stála osamocená a byla v boji na život a na smrt s nacistickým Německem - tehdy spojencem Sovětského svazu - a Beneš používal jejího pohostinství.)

1. prosince 1940 Beneš dal šéfovi své zpravodajské služby, Moravcovi, direktivy pro jeho schůzku s rezidentem sovětské NKVD v Londýně, která se konala příštího dne. Za prvé, Moravec dostal příkaz prohlásit, že na schůzku jde s vědomím souhlasem československého politického vedení, především Beneše, "k němuž Rusové mají důvěru". (Poznámka: Beneš používal výrazu Rusové a Rusko, nikoli Sověti a Sovětský svaz.) Za druhé, "Spolupráce bude zpravodajská - prezident schválil Moravcův program." Za třetí, Moravec měl udělat výklad o poměru Beneše a jeho exilové vlády k Sovětům. Benešovi je známo, jaké mají stanovisko vůči Anglii. (Podle sovětské propagandy, Anglie vedla imperialistickou válku proti jejich spojenci - Německu.) Benešovo stanovisko ale bylo, že čs. exilová vláda je spolu s Anglií v boji proti Německu a že Anglie má program svobody malých národů, ČSR v to počítaje. V direktivách je nejdůležitější věta: "Řekněme jim (tj. Sovětům) vždy, které informace, jež jim dáme, mají též Angličané a domluvíme se, které informace z těch, jež oni nám dají, jim dáme." Navíc, Beneš nikdy nepůjde s Poláky proti Rusku.

Z výše uvedeného je jasné, že Beneš dal příkaz Moravcovi, aby NKVD informoval o čem se dozvěděl od anglické zpravodajské služby a z jiných zdrojů, a že Sověti budou moci prostřednictvím Beneše či Moravce přihrávat Angličanům určité informace, případně i dezinformace. V podstatě šlo o jednosměrnou spolupráci, jak to Sověti požadovali a jak to i Moravec zdůrazňoval ve svých "Pamětech". Ač především sledoval své vlastní zájmy, ze sovětského hlediska byl Beneš jejich agentem. Nejednalo se pouze o špionáž. Beneš se choval jako agent ofensivně zpravodajský, kteréhožto výrazu se používá ve zpravodajštině - špionáži.

Po vstupu Sovětského svazu do války Beneš ve svých veřejných projevech i soukromých rozhovorech se státníky, diplomaty a politickými činiteli vůbec, vychvaloval Stalina jako člověka rozumného a spolehlivého a obhajoval jeho politiku. Byl jeho náhončím. Tvrdil, že mu západní vlády mohou plně důvěřovat, že nebude sovětizovat středovýchodní Evropu, apod. Zatímco Winston Churchill a polská vláda byli pro otevření druhé fronty na Balkáně, aby tak západní vojska mohla proniknout "měkkým břichem Třetí říše" do střední Evropy, Beneš v souladu se Stalinem hlásal nutnost druhé fronty ve Francii. Chtěl, aby středovýchodní Evropa byla "osvobozena" sovětskou armádou. Zatímco sovětská propaganda byla přijímána v západních demokraciích skepticky, Benešova prosovětská propaganda sledující stejnou linii, byla mnohem účinnější, přestože jednotlivci znalí sovětských metod a cílů ji prohlédli. Tito lidé, mezi nimi byli i zkušení diplomaté, považovali Beneše za sovětského agenta, jak je možné se o tom dočíst v diplomatické korespondenci. (Dokumentaci jsem zveřejnil v knize Czechoslovakia's Role in Soviet Strategy, Washington, D. C. Universuity Press of America, 1978.)

Benešovi obdivovatelé nepochybně odmítnou, co o něm Sudoplatov napsal. Objektivní analýza Benešových akcí vysvětluje, proč ho Stalin považoval za "svého člověka". Vůči Stalinovi Beneš se choval vždy servilně a ten s ním jednal jako se svým kortešem (náhončím). Projevilo se to i během jednání o Marshalově plánu. Tehdy prý Jan Masaryk řekl: "Do Moskvy jsem jel jako československý ministr a vrátil se jako Stalinův pacholek". V r. 1948 Sověti hodili Beneše přes palubu, právě tak jako před tím, v r. 1945, on hodil přes palubu Františka Moravce. Mouřenín vykonal službu, musel jít. Odpovídalo to Stalinově praxi. Vždy dal zlikvidovat i vysoké funkcionáře NKVD a komunistických stran. Ostatně, naši předkové říkali: "Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění".

Nedělní Hlasatel, Chicago, 7. srpna 1994, Vyšlo v knize "Z bojů o zítřek III", Výběr č.6Sovětská infiltrace
prvorepublikového
Československa
a řádění SMĚRŠ!!!

http://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2007081056

Tomáš Krystlík

Obrozenecká představa mohutného ruského státního dubiska, o které se menší slovanské národy mohou opřít - představa, která byla pro potřeby ruské imperiální expanze do Evropy připravena po skončení napoleonských válek ve 20. - 30. letech 19. století v Moskvě a která byla exportována prostřednictvím ruské placené i neplacené protievropské agentury do všech slovanských osídlení, žijících mimo barbarské otrokářské carské Rusko - se Čechům velice vymstila. Dokonce už několikrát, aniž se z něčeho dokázali poučit... Nenahraditelnou ztrátou pro zachování a další svobodný rozvoj celého českého národa je vnitřní rozvrácení a zničení - rukama rusko-českých užitečných idiotů - před I. světovou válkou už plně demokratického a vysoce civilizovaného mnohonárodního Rakouska-Uherska, předobrazu dnešní Evropské unie, jenž stačilo pouze transformovat do podoby Švýcarské konfederace, které stálo otrokářskému asiatskému Rusku stovky let v cestě na jeho tažení za světovládou. Viz:

ROLE RUSKÉ ROZVĚDKY VE VRAŽDĚ NÁSLEDNÍKA RAKOUSKO - UHERSKÉHO CÍSAŘSKÉHO TRŮNU FERDINANDA D'ESTE A JEHO ČESKÉ MANŽELKY, MATKY DVOU DĚTÍ, KTEROU ZAČALA I. SVĚTOVÁ VÁLKA, VEDOUCÍ K RUSKÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCI A JEŠTĚ KRVAVĚJŠÍ OBČANSKÉ VÁLCE, KDY LENINOVI RUŠTÍ KOMUNISTÉ POVRAŽDILI CELOU CARSKOU RODINU, VČETNĚ NEJMENŠÍCH DĚTÍ A VŠECH SLUŽEBNÝCH (V RUŠTINĚ): Роль русской разведки в убийстве Фердинанда:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100007

RUSKO, dědictví DŽINGISCHÁNA!!! LSTÍ a KLAMEM = UMĚNÍ VÁLKY: TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL, JAK PORAZIT PROTIVNÍKA BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ: NEJVYŠŠÍ ŠKOLA INFILTRACE A ROZVRATNÝCH POLITICKO - MASMEDIÁLNÍCH MANIPULACÍ
a) http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007111001
c) http://ekonom.ihned.cz/c1-34261590-krasnaja-biznes-armija
d) http://www.novinky.cz/domaci/186806-kazdy-dvacaty-obyvatel-prahy-pochazi-ze-zemi-byvaleho-sssr.html

Nelze se potom divit, že celou předválečnou čs. politickou scénou hýbaly nebývale sovětské tajné služby (zejména v T.G.Masarykem vyvolané hradní aféře totální profesní, vojenské a politické diskreditace ostře protisovětského a protikomunistického legionářského hrdiny generála Radoly Gajdy, viz http://cs.metapedia.org/wiki/Radola_Gajda), když za protektorátu pro sovětské zájmy pracovalo také Gestapo, infiltrované sovětskými agenty (zejména Willi Leimer) a dost komunistů, kteří byli současně též udavači Gestapa, v posledním roku války byl i český domácí odboj, hlavně na Moravě na Valašsku, řízen sovětskými partyzány (tedy sovětskými tajnými službami). Sovětští partyzáni nechávali vytipovaným Čechům podepisovat písemné závazky spolupráce se sovětským NKVD (Narodnyj komissariat vnutrěnnich děl – Lidový komisariát vnitra). Partyzánská činnost proti okupační moci byla úkolem druhořadým – prvořadým úkolem bylo zajistit dané cíle SSSR v dané zemi po válce, zejména infiltrací agentů NKVD do všech poválečných úřadů a organizací. Viz:

POLITIČTÍ VĚZNI PRAVÍ A FALEŠNÍ

Vladimír Pavlík: Celoevropská akce nacistického Gestapa "Vampir" výroby falešných hrdinů protinacistického odboje z nejlepších agentů Gestapa na sklonku II. světové války - po dobytí Berlína Stalinovou Rudou armádou a ukořistěných nacistických archivů masově převerbovaných sovětskými tajnými službami

INSTRUKCE KGB Z ROKU 1947 - DODNES NANEJVÝŠ AKTUÁLNÍ - PROTOŽE SE TÝKÁ PŘÍMO NÁS, TADY A TEĎ: JAK ZACHÁZET S DOMORODCI...!!!

Hned po osvobození částí ČSR začala na dobytém území okamžitě řádit vojenská kontrarozvědka SMĚRŠ (zkratka ze Směr špionam!). Odhaduje se, že zavlekla z ČSR do SSSR přes tisícovku po první světové válce emigrovavších Rusů (bez ohledu zda měli nebo neměli čs. občanství), několik desítek až stovek Čechů, ale, to už se ví méně, i 60 až 120 tisíc Slováků. Poválečná čs. vláda pro ně v podstatě nehla prstem. Z Rusů přežil každý dvanáctý, ze Slováků dvě třetiny zahynuly - ve jménu kruté marxistické ideologie Lenina a Stalina...

Zapouštění kořenů

V třicátých letech minulého století se Československo stalo nejdůležitějším centrem sovětské špionáže v Evropě. Ale také i proti ČSR. V Československu nebyl problém nechat agenta „zarůst“ do čs. prostředí a vytvořit mu novou identitu s legendou přijatelnou pro zbytek Evropy, protože československé tajné služby byly plně pod sovětskou kontrolou. Čs. pas měl váhu a platil bez víza ve většině evropských zemí. V roce 1932 zorganizovala GPU (Gosudarstvěnnoje politupravlěnije - Státní politická správa) vloupání do budovy policejního ředitelství v Chomutově, kde byla kopie souhrnné zprávy čs. státní policie o podzemní činnosti KSČ. GPU si přálo odhalit prameny a informátory čs. policie. Při vloupání se nepodařilo onu zprávu nalézt, ale GPU padlo do rukou 1500 pravých ještě nevyplněných čs. cestovních pasů. Čs. pasy se staly vůbec nejpoužívanějšími mezi sovětskými agenty. Po roce 1934 a vraždě jugoslávského krále Alexandra v Marseille, kam vrahové přijeli na čs. cestovní pasy, vyvolávalo vlastnictví čs. pasu samo o sobě v Evropě okamžitě podezření hostitelského státu. Pak asi dvě stovky agentů NKVD, cestující ze SSSR do Španělska na podporu republikánů, obdrželo od zpravodajské služby pplk. Františka Moravce - tedy přímo od čs. státu - pravé čs. cestovní pasy.

Sovětské tajné služby byly aktivní zejména v Německu. V Mezinárodním procesu s nacistickými po válce v Norimberku vystoupil jako svědek německý průmyslník Arnold Rechberg a potvrdil, že 24 tisíc německých komunistů (sic) dostalo příkaz v rámci infiltrace NSDAP vstoupit v letech 1930-32 do SA a SS. Peníze na to – 40 milionů zlatých marek - poskytla Moskva. Proto hned po příchodu nacistů k moci v lednu 1933 se sovětská tajná služba zabydlela ve všech složkách NSDAP, SD, SA a SS. Sovětští agenti v hnědých košilích byli také ve všech říšských ministerstvech, dostali se i do protikomunistických oddělní samotného Gestapa. V mnoha případech byly obětovány celé podzemní organizace KS Německa jen proto, aby infiltrovaný agent si mohl vybudovat u Gestapa pověst a případně posílit jeho protikomunistické oddělení, pokud tam už nebyl. Mnoho německých komunistů odešlo v roce 1933 před pronásledováním do ČSR, např. i Walter Ulbricht a Wilhelm Pieck. S nimi ovšem přišli i agenti Gestapa a NKVD.

I průmyslové odvětví ČSR bylo pro ruské tajné služby atraktivní. V době budování Baových závodů na Slovensku se objevila celá řada bulharských a makedonských uprchlíků, kteří se ucházeli o zaměstnání, dostali je a byli v baovském systému úspěšní. Po válce, v roce 1945, tyto osoby neméně efektivně vedly demontáž celé této továrny a její odvoz do SSSR.

Československá státní policie měla za 1. republiky na starosti zpravodajskou činnost proti nepřátelským organizacím uvnitř státu, tedy i proti komunistům a sovětské zpravodajské službě. Logicky se tím stala předmětem sovětské infiltrace. Materiály v archivech čs. ministerstva vnitra to potvrzují. Infiltrováno bylo i čs. četnictvo. Mnozí ze sovětských agentů se udrželi ve službě i po roce 1948. Například Vlastimil Kohoutek, který vedl výslechy se skupinou kolem Slánského a přivedl je na šibenici, byl příslušník protikomunistického oddělení prvorepublikové státní policie.

Kdo měl mezi emigrovavšími německými komunisty do ČSR pochybnosti o pravdivosti zinscenovaných moskevských procesech, mohl se octnout v soukromém stranickém vězení sovětského NKVD, kde jinde než přímo v Praze... Na vězení, a možná i místo popravčí, upozornil čs. policii v roce 1936 jeden německý emigrant a ta při razii skutečně na udané adrese nalezla šest cel stranického vězení i s uvězněnými protinacistickými emigranty, které osvobodila.

Likvidace každého, kdo se stal jakýmkoliv způsobem nepohodlným sovětské politice, bylo jejím průvodním jevem. Každý člen komunistické strany v kterémkoliv státě byl automaticky pokládán za zpravodajsko-operativní materiál sovětské tajné služby. Tito lidé byli obětováváni v nesčíslných operacích sovětské tajné služby, mnohdy jen proto, aby místní rezident mohl vykázat činnost. Kdo se postavil na odpor proti svému zneužívání, projevil názorovou „kolísavost", kdo se veřejně či neveřejně kriticky vyjádřil o SSSR, či jen o některém aspektu jeho politiky, byl automaticky označen za trockistu, oportunistu, revizionistu, úchylkáře, sionistu a byla učiněna, a to okamžitě, opatření k jeho likvidaci.

V nacionálně socialistickém Německu byl pro jejich vyhlazování používán vcelku jednoduchý systém. Později se analogicky aplikoval i v protektorátu. Lidé, kteří se znelíbili NKVD, byli likvidováni pomocí Gestapa. Agenti NKVD v KS Německa začali rozesílat varovné stranické oběžníky se jmény a adresami lidí označených za bývalé komunisty, kteří se prý dali na cestu rozkladné trockistické činnosti. Byly rozesílány na adresy nejrůznějších vrstev obyvatelstva. Aby snad nedošlo k omylu, byla vždy popsána politická minulost a činnost uvedených osob včetně tajných adres, na kterých se skrývali. Pochopitelně se tyto oběžníky dostaly také do rukou Gestapa, což byl jediný důvod jejich cirkulace. Řada lidí ale byla udána Gestapu také přímo a NKVD poskytla proti nim i důkazy. Vynálezcem tohoto účinného systému byl Walter Ulbricht dlící tehdy v Moskvě. Tím si zachránil život během sovětských čistek na konci třicátých let.

Když se NKVD nepodařilo přesvědčit plukovníka Moravce v Londýně, aby dal své spojovací možnosti k dispozici jim (bez kontroly), pokusili se o to na území okupovaného Československa sami. Náhle se celé komunistické podzemí, které odmítalo spolupráci, ba i koncepci odboje, chtělo napojit na demokratické podzemí. Díky nedůvěřivosti a ostražitosti podzemí, navíc zcela zdecimovaného údery Gestapa, se tato infiltrace nepodařila. I zde se sovětská rozvědka uchýlila ke své staré hře, vyřazování nepohodlného spojence pomocí udávání Gestapu.

Mezi starými komunisty, kteří zůstali doma a podíleli se na protinacistickém boji, byli i takoví, kteří si pamatovali pro ně zcela nepochopitelné příkazy z Moskvy, jako byl ten, že v případě, že narazí na parašutistu exilové vlády z Londýna, mají ho zadržet a informovat vedení vlastní stranické buňky, které pak bude informovat stranické vedení a to rozhodne, jak s parašutistou naložit! Existují i svědectví lidí, kteří dostali tajný stranický pokyn udat vedoucí činitele demokratického odboje anonymně Gestapu.

Tři britští parašutisti byli vysazeni v listopadu 1942 na československém území s úkolem znovu navázat spojení s Vladimírem Krajinou. Přinášeli s sebou kromě jiného materiálu také osobní dopisy prezidenta Beneše a ministra národní obrany Ingra. Tito parašutisté byli zadrženi příslušníky komunistického odboje, kteří je posléze lstí odzbrojili a odebrali jim i vysílačku. Oni komunisté byli buï Gestapu známi, anebo spíše pro něj přímo pracovali, v každém případě se parašutisté i jejich materiál včetně dopisů ocitli v rukou Gestapa.

A. I. Romanov, bývalý příslušník SMĚRŠ, což byla za války kontrarozvědná sekce NKGB (Narodnyj komissariat gosudarstvěnnoj bezopasnosti – Lidový komisariát státní bezpečnosti), tvrdí, že NKGB (za války NKVD) měl své agenty i uvnitř nacistických koncentračních táborů, kteří tam „vykonávali sovětskou zákonnost“. Více případů, vymykajících se rozsahu tohoto článku to potvrzuje. Například přepisování rozsudků smrti, vynesených nad komunisty, na členy čs. nekomunistických stran, Antonínem Novotným v Mauthausenu, nebo pokusy komunistických spoluvězňů fyzicky zlikvidovat Ferdinanda Peroutku ke konci války v Buchenwaldu, Gusta Fučíková patřila v KZ Ravensbrück k těm komunistkám-vězeňkyním, které zabily na příkaz Moskvy Milenu Jesenskou.

Do roku 1942 vedl protikomunistické oddělení pražského Gestapa Willi Leimer. Později převzal vedení odboru boje proti parašutistům, ještě později (1951) sloužil v centrále KGB v Moskvě v hodnosti plukovníka (oficiálně byl ovšem odsouzen k trestu smrti a v roce 1947 v Moskvě popraven, materiály z jeho procesu byly prý při požáru archivu zničeny). Byl pověstný svou krutostí vůči zatčeným. Skutečnost, že Leimer byl sovětským zpravodajcem (i Britové měli na pražském Gestapu svého muže, jenže se nevyznačoval mučením vězňů a služební horlivostí, český domácí odboj disponoval kriminálním tajemníkem Otto Gallem), vrhá na celou činnost jeho oddělení poněkud jiné světlo. Leimer dokázal přesvědčit pro udavačskou spolupráci s Gestapem desítky komunistů. Mnozí z nich se stali v protektorátu aktivistickými novináři vyzývajícími ke spolupráci s Německou říší. S méně známými, nepotrestanými za kolaboraci s nacismem, to bylo po válce jednoduché – byli prostě převerbováni do NKVD. Leimer s pomocí oněch komunistů-udavačů Gestapa likvidoval příslušníky odboje, lhostejno zda demokratického či komunistického. Z komunistů přežili nacistickou okupaci jen ti, kteří byli ochotni vykonávat jakékoliv sovětské rozkazy. Tito lidé pak po válce obsadili rozhodující místa a nervová centra čs. státu.

Sovětská tajná služba se zmocnila většiny německých zpravodajských důstojníků včetně pracovníků Gestapa, kteří za války operovali v protektorátu či v říšské župě Sudety. Údaje vytěžené z výslechu těchto lidí pak použila NKGB při zverbování nových agentů či převedení bývalých německých agentů do svých služeb. S hrozbou nacistické minulosti nad hlavou a se zálibou v totalitní moci se tyto osoby staly nejoddanějšími vykonavateli sovětské nadvlády proti ČSR a byly využity jako zkušení agenti Moskvou i proti mnoha jiným státům střední a západní Evropy. Členství v KSČ, anebo fiktivní krycí uvěznění za "protinacistickou činnost", také vylučovalo zcela automaticky obvinění z kolaborace s nacismem. Viz:

Pierre Faillant de Villemarest: Tři Internacionály proti našim svobodám - 9. Političtí vězni praví a falešní! Viz:
http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/piere/piere.htm


En passant. Na základě Jaltské dohody bylo na dva miliony bývalých ruských a sovětských občanů uprchlých na Západ násilně repatriováno zpět do SSSR, kde je očekávala smrt anebo pomalé umírání v táborech. Zejména agilně se při násilné repatriaci „vyznamenali“ Britové. Celé kozácké rodiny skákaly z hraničních mostů mezi britským a sovětským pásmem v Rakousku do rozbouřených řek, páchajíce raději sebevraždu, než aby se dostaly do sovětských rukou. Američané, zvláště když zjistili, že repatrianti jsou sice na druhém břehu Labe vítáni s hudbou, ale za nejbližší čarou horizontu už čekají popravčí čety, repatriaci pod různými záminkami alespoň protahovali a dávali zadrženým možnost k útěku. Francouzi ve svém okupačním pásmu, díky jasnozřivosti generála de Gaullea, odmítli spolupracovat, přímo z Francie však tzv. sovětští občané repatriováni byli.

Historický exkurs

Rusové se po 1. světové válce dostali do ČSR většinou s Ruskou dobrovolnickou armádu (Russkaja dobrovolčeskaja armija). Vznikla v listopadu 1917 z řad mladé ruské inteligence a z kozáků. Zápas s bolševiky trval tři roky. V listopadu 1920 opustily její poslední jednotky Krym, a zamířily do Turecka. Podle údajů Společnosti národů opustilo tehdy Rusko přes milion osob. Ruští studenti zamířili v ČSR na vysoké školy – jen na ČVUT v každém semestru bylo v létech 1922-27 kolem 1300 ruských studentů - a Československo pozvalo k výuce také ruské pedagogy a v Praze zřídilo Ruskou právnickou fakultu. Uprostřed dvacátých let 20. století mělo svůj nový domov v ČSR asi 25 tisíc bývalých příslušníků Ruské říše. Mnozí z nich už ve službách nové komunistické totality...

Řada ruských emigrantů byla přijata také do čs. armády – v roce 1938 ze 141 generálů aktivní služby bylo 137 Čechů, jeden Slovák a tři Rusové. Nejznámější z nich byl generál Sergej Vojcechovský velitel Zemského velitelství Brno a pak Zemského velitelství Praha. Po válce zmizel v GULAGu (Glavnoje upravljenie lagěrej NKVD – Hlavní správa táborů Lidového komisariátu vnitra). Koncem třicátých let trvale žilo v ČSR 11.500 ruských emigrantů, z nichž přes tři tisíce již získalo čs. občanství, ostatní měli status běžence (Nansenův pas).

Udržet vše v tajnosti

Československé úřady věděly o koncentračních táborech ve SSSR hned od počátku dvacátých let minulého století. V roce 1922 předseda Čs. obchodní mise v Moskvě sděloval do Prahy, že ve vězení v Moskvě je deset čs. občanů za politické zločiny, především špionáž. Seznam z roku 1923 o čs. vězních v ruských koncentrácích již obsahoval 113 jmen. Od roku 1929 do roku 1938 došlo z čs. zastupitelství v Moskvě ministerstvu zahraničních věcí v Praze 17 seznamů čs. státních příslušníků vězněných ve SSSR. Každý obsahoval několik desítek jmen, v posledním z roku 1938 jich bylo 114. Nejčastěji udělovaný trest bylo 10 let vězení, trest smrti byl obvykle změněn na oněch deset let. Postupně však seznamy obsahovaly i informace, ve kterých táborech se vězni nacházejí. Byly to především Solovecké ostrovy, do roku 1929 hlavní sovětský koncentrační tábor, které měly i s filiálkami na pevnině kolem 650 tisíc vězňů. Během krutých zim umírala každý rok téměř třetina osazenstva. O rozsahu bolševického běsu svědčí počet zatčených ve venkovských volostích (nejmenší organizační jednotka, přibližně okres), denně kolem dvou desítek lidí zatčených odsouzených do GULAGu nebo popravených. Po mnohá léta.

Tyto a další zprávy (o hladomorech a teroru na vlastním obyvatelstvu) čs. misí v Sovětském svazu nebyly čs. veřejnosti tehdy vůbec známy. Českoslovenští politici a masmédia na tyto zprávy vůbec nereagovali. Dostávaly se jen k velmi omezenému okruhu pracovníků ministerstva zahraničí, vedeného Edvardem Benešem, a zde skončily. Pouze zprávy a o vězněných čs. občanech vězněných ve SSSR se poskytovaly též ministerstvu spravedlnosti a ministerstvu vnitra. Zacházelo se s nimi před československou veřejností jako s de facto tajnými. Je doloženo, že ministerstvo vnitra předávalo prostřednictvím zemských úřadů dotyčnému hejtmanství, kde měl vězněný domovskou obec, příslušnou zprávu z čs. misí nebo zastupitelství v Sovětském svazu. Tyto informace byly označeny za přísně důvěrné a nesměly být sděleny ani rodinám uvězněných (sic). Poskytnout pravdivé informace čs. veřejnosti nepřicházelo v úvahu a neoficiálně se nikdo tohoto kroku neodvážil. Drastické poměry o nucených pracích v sovětských koncentrácích tedy zůstaly před čs. veřejností utajeny. Mnozí z utajovatelů je pak poznali po zásluze na vlastní kůži...

Jako příklad citace ze zprávy čs. zastupitelství v Moskvě z února 1933 ministerstvu zahraničních věcí: „Z Moskvy do konce dubna má býti vyhoštěno na 800 tisíc lidí. V prvé řadě to mají býti obchodníci a všichni, kdož v Moskvě nebydlí aspoň 3 léta a nejsou dělnického původu nevykonávají produktivní práci. Mnohým osobám byly vzaty přídělové potravinové a nouze dohání řadu lidí k sebevraždám. Tvrdí se, že strach z pasových obtíží“ (sovětské passporty jsou ekvivalenty občanských průkazů) „způsobil v Moskvě přímo sebevražednou epidemii. Také na Kubáni tvrdý režim a zostřená diktatura náležitě se uplatňují. Z Kubáně prý 48 000 kulaků znovu putuje do Sibiře. Z Volhy z krajů obývaných německými kolonisty mám autentické zprávy, že při realizaci seových fondů obyvatelstvu se odebírá poslední kg zrní bez ohledu na to, zemře-li rodina hladem.“

Pod tlakem nebezpečí z Německa začala alespoň československá armáda pociovat potřebu víc vědět o skutečné situaci v Sovětském svazu. Proto - až v únoru 1932 - požádala armáda zpravodajskou ústřednu o informační výslechy různých osob, vracejících se po delším pobytu v Sovětském svazu do Československa. Ještě téměř dva roky však musely uplynout než se vojenští a policejní byrokraté dohodli, co vlastně armádu zajímá. Položme si prostou otázku, KOMU KU PROSPĚCHU!

Podobné výslechy tehdy již systematicky provádělo sousední Polsko. Pozornost věnovali zejména bývalým vězňům sovětských koncentračních táborů, navrátilci byli zadržováni a vyslýcháni kontrarozvědkou polské pohraniční stráže ihned po vstupu na polské území. V roce 1932–1933 shromáždila polská zpravodajská služba podrobné informace o téměř dvou desítkách táborových komplexů a různých táborech GULAGu. 24. srpna 1932 rozeslal náčelník oddělení pohraniční služby polského Sboru ochrany hranic dokument nazvaný „OGPU. Koncentrační tábory ve SSSR a jejich správa“. (OGPU je zkratka z Objediňonnoje glavnoje političeskoje upravlěnije SSSR – Sjednocená hlavní politická správa SSSR). V doprovodném dopisu uložil náčelníkům odboček a vedoucím agentur založit pro každý tábor samostatný spis a doplňovat ho všemi dalšími získanými informacemi.

Dokument obsahoval informace o táborech na Ukrajině, v Bělorusku, v centrálním a severním Rusku a na Sibiři, Kazachstánu a u Černého moře, podrobně popisoval jejich vnitřní organizaci, počty vězňů, podmínky života v táborech, závody a hospodářská zařízení využívaná – nebo speciálně zřízená – pro zaměstnávání vězňů a práce vykonávané vězni. Připojeny byly jmenné seznamy funkcionářů správy táborů a příslušníků OGPU vykonávajících dozor nad vězni. Většina informací byla provázena přehlednou mapkou lokality, kde se tábor nacházel, a plánkem vnitřního uspořádání tábora nebo různých servisních zařízení.

Trestuhodná česká ignorance

Čechy obdobné informace vůbec nezajímaly. Českoslovenští zpravodajci, vedeni v těch letech masmediálně glorifikovaným plukovníkem Moravcem, dokonce nejspíš ani nevěděli o výsledcích činnosti polské zpravodajské služby. V českých archivech, přes všechny policejní výslechy přišedších ze SSSR, nebyl dosud nalezen jediný vlastní nebo získaný podrobnější materiál o sovětských koncentračních táborech dvacátých a třicátých let minulého století, nebo alespoň zmínka o něm (sic).

Ostatně, i nejvýznamnější čs. zpravodajec pplk. František Moravec viděl v komunistické ideologii pouze nepříjemný prvek zpravodajské spolupráce ČSR a SSSR, ale nedohlédl, že tato ideologie zásadním způsobem ohrožuje svobodu světa.

Kromě vyslýchajících četlo zápisy výpovědí čs. navrátilců ze Sovětského svazu zřejmě pouze málo referentů. Nejsou známy žádné shrnující závěry z poznatků získaných výslechy. Pro koncepci politických námluv Československa se Sovětským svazem byla pravda o sovětské skutečnosti nepoužitelná. Jen satirické časopisy si dovolily proti poměrům ve SSSR vystupovat, což nestačilo. Tzv. "seriozní masmédia" se ničeho takového neodvážila, stejně jako nikdy dříve a nikdy potom... Na Západě probíhaly v tisku diskuse o nelidských poměrech v Sovětském svazu, o jeho táborech nucených prací, československá veřejnost toho zůstala, ke své vlastní škodě, zcela ušetřena.

Československá snaha zajistit si spojenectví Sovětského svazu proti narůstající hrozbě nacistického Německa prakticky vylučovala pravdivé informace o sovětské skutečnosti. Nikdo nechtěl vidět, že Československo tím směřuje do slepé uličky, na jejímž konci jsou pro budoucí demokratickou existenci celé Evropy minimálně stejně nebezpečné, světovládné ambice komunistické ideologie. Proto všeobecně nebyl zájem příliš vyvracet prosovětskou propagandu a svědectví zůstávala pouze mezi čtyřmi stěnami ministerských kanceláří.

Poslední možnosti pro změnu názoru

Přesto počátkem roku 1936 dostala československá veřejnost ještě příležitost. V Praze vyšel pod názvem Rusko za mřížemi český překlad reportážní knihy Rusko za mřížemi (Rossija v konclagěre) bývalého sovětského novináře Ivana Soloněviče, který se dočkal v témže roce druhého a třetího českého vydání. V roce 2000 byla kniha znovu vydána, tentokrát pod svým původním názvem "KONCENTRAČNÍ TÁBOR: RUSKO". Jeho dokumentární přesnost a věcnost nebyla překonána ani Solženicynem. O příšerných poměrech života ve SSSR pars pro toto krátká citace z jeho díla: „Jsou lidé, pro něž je tábor mnohem horší než svoboda, jsou však lidé, pro něž téměř není rozdílu mezi táborem a svobodou a jsou lidé... pro něž tábor je lepší, než svoboda. Nebo, chcete-li, svoboda je horší, než život v táboře. A to jsou ti, kteří posílají... zásilky se sušenými chlebovými kůrkami z tábora na svobodu.“

Česká veřejnost opět neprojevila pražádný zájem o pravdu týkající se Sovětského svazu. Potvrzovali to i dodnes vysoce cenění a oslavovaní životu nebezpeční političtí hlupáci, jako například slavný Karel Čapek, který napsal: „Sovětský svaz není jen nejsvobodnější zemí; je to země vytvářející nový typ demokracie. Sovětský svaz vyzdvihuje na štít demokratické zásady, popírané v některých zemích. Není pochyby, že nový typ sovětské demokracie zanechá hluboké stopy i v těch zemích, kde existuje fašistická diktatura. Hned teï, po uveřejnění návrhu nové ústavy SSSR, je možno říci, že v dějinách Evropy začíná nová éra. Nová sovětská ústava znamená pokrok pro celý svět... Nová sovětská ústava nejenom uskutečňuje nejlepší hesla Velké francouzské revoluce, ale rozvíjí je i dále, ovšem na jiném sociálním základě. Tím se SSSR stává dědicem a pokračováním evropské kultury.“

Další významný politický hlupák Hubert Ripka, později vysoký činitel Benešovy exilové vlády v Londýně, v témže roce 1936 podotkl: „V zemi sovětů je svoboda a úcta k nejvyšším ideálům lidstva stále vyšší a vyšší“.

V lednu 1938, o celých sedm let později, objevil čs. tisk konečně 21 Čechů, odsouzených jako skupina špionů a diverzantů v procesu v roce 1931, hlavně českých učitelů, odpykávající si trest GULAGu. Ani tomuto příkladu brutality sovětského komunistického režimu nechtěla čs. veřejnost uvěřit. Proč také? Vždy i velký obdivovatel tatíčka T.G.Masaryka se sklony antikomunistickými, pak antifašistickými, Karel Čapek, považoval režim v Sovětském svazu za veskrze demokratický!

V srpnu 1939 přibyli do Moskvy němečtí experti zkoumat systém a zkušenosti sovětských koncentračních táborů.

Protektorát

Před koncem roku 1939 byly okupačními úřady v protektorátu pořízeny seznamy všech osob původu ruského a zřízena Ruská emigrantská ústředna v Praze, která je evidovala.

Zprávy o situaci mezi bývalými ruskými emigranty žijícími v protektorátu, o tzv. Ruské emigrantské ústředně, byly předány „z rozkazu a podle instrukcí přednosty 2. oddělení pplk. gšt. štábu Moravce" 5. ledna 1941 na nejmenovaném místě v Londýně „zástupci SSSR" s krycím jménem Mr. Dorn. Předávající štábní kapitán Tauer o jednání se sovětským agentem zapsal: „Z obdržených zpráv měl velkou radost a řekl, že naše spolupráce má pro oba naše státy velký význam. Mezi SSSR a Československou republikou byly vždy ty nejlepší vztahy a že to uvidíme při mírovém jednání.“ Šlo o schůzku za zády britské strany. Touto cestou se NKVD dostala k přesným seznamům a adresám, na nichž později po příchodu Rudé armády byli vybraní představitelé ruské emigrace dostiženi a většinou povražděni. Je velmi pravděpodobné, že NKVD dostával poté kompletní seznamy i s adresami také z pražské centrály Gestapa. Je otázkou, zda Ruská emigrantská ústředna nebyla lidmi NKVD v Gestapu vybudována vlastně pouze pro potřebu sovětských tajných služeb.

Československý protiněmecký odboj dezavuoval ruskou emigraci, aby nemohla ohrozit jeho prosovětské zájmy. Na druhé straně nacistické Německo se obávalo spojení demokratických národních zájmů české společnosti a ruské emigrantské komunity a snažilo se bývalé ruské emigranty separovat.

Nesmazatelnou hanbou české společnosti zůstane její odmítnutí uvěřit v dubnu 1943, že patnáct tisíc polských důstojníků, jejichž mrtvoly objevili Němci v masových hrobech v lese nedaleko běloruského Katynu, bylo zavražděno NKVD. Podobná situace se opakovala o několik měsíců později v červenci 1943, kdy byly objeveny masové hroby v ukrajinské Vinnici. Za protektorátu uspořádala okupační moc také několik názorných výstav o krutých podmínkách života v Sovětském svazu a o Rudé armádě, byly zveřejněny a vyšly tiskem zatajované zprávy čs. misí v SSSR během 1. republiky ministerstvu zahraničí o poměrech v Sovětském svazu. Prakticky nikdo neuvěřil, Češi vše pokládali za lživou nepřátelskou propagandu, navzdory tomu, že to byla pravda.

Těsně před koncem války nechápala i naprostá většina českých manželek bývalých ruských emigrantů, že je životně důležité se uchýlit z dosahu hrozících sovětských zatýkacích komand do tehdejších bídných poměrů v americké okupační zóně Německa. Znamenalo to ovšem prchat po boku dosavadních nepřátel. Kdo tak učinil, zachránil si život.

Okamžitě za prvním sledem sovětských jednotek přicházely speciální jednotky kontrarozvědky a zatýkaly československé občany. SMĚRŠ byl dislokován nejen u jednotek Rudé armády, nýbrž i u jednotek NKVD. První masové represe probíhaly na Podkarpatské Rusi a zatýkáni a deportováni do sovětských trestních táborů byli vedle „třídních nepřátel“ a „kontrarevolucionářů“ především tisíce lidí, odmítající komunisty připravované odtržení tohoto území od Československa a včlenění do Sovětského svazu. Od samého počátku vstupu sovětské armády koncem roku 1944 se orgány NKVD chovaly na území Podkarpatské Rusi jako doma. Neznáme ani přibližně, kolik lidí bylo tehdy z Podkarpatské Rusi odvlečeno do sovětských trestních táborů nebo zavražděno.

Na Slovensku po „osvobození“ sovětskou armádou akce NKVD a SMĚRŠ pokračovaly a deportovány do Sovětského svazu vedle aktivistů slovenských fašistických organizací byly zcela svévolně vybírané celé skupiny obyvatelstva především z malých měst a venkova. Třeba z obcí rozdělených hlavní silnicí nebo říčkou byli násilně odtransportování do SSSR všichni muži jen z předem určené levé nebo pravé poloviny. Naprostá většina z nich se dostala do táborů GULAGu jen kvůli tomu, že SSSR potřeboval pracovní síly pro své tábory nucených prací.

Československá vláda proti takové zvůli sovětské jurisdikce nad obyvatelstvem spojeneckého státu, nebo podle uzavřené dohody v Londýně patřila okamžitě po osvobození svrchovaná moc Československu, nikdy neprotestovala. Ministerstvo zahraničí ale v letech 1945-48 několikrát jednalo se sovětskými diplomaty a o repatriaci čs. občanů zavlečených do SSSR, v podstatě ale jen Slováků, a předalo jim řadu seznamů pohřešovaných. Sdělovací prostředky tzv. demokratických stran ve 3. republice (1945-48) strčily hlavu do písku a mlčely. Žádný z novinářů se nepozastavil nad mizením lidí, a už známých nebo obyčejných. Mlčeli i tzv. demokratičtí politici. Prostě všichni zavírali oči před dobyvatelským chováním a násilnostmi sovětské armády, nic nechtěli vědět o řádění SMĚRŠ a NKVD, svévolně zasahujících do jejich životů.

Česká společnost tragicky setrvávala ve svém mylném výkladu cílů velkého slovanského bratra z Východu a stále pohlížela na nedávno skončenou válku Německa se Sovětským svazem jako na zápas zla s dobrem, nikoliv jako na souboj dvou velmi krutých totalitních států. Porážka nacistického režimu v Německu za vydatného přispění Rudé armády dala v Evropě i ve světě ještě větší křídla iluzím o perspektivnosti sovětského režimu a snížila ochotu vnímat zločiny, provázející fungování komunistické společnosti v Rusku. V očích Čechů byl Sovětský svaz především zemí osvobození a naději přinášejících hrdinů. Stvrzoval to i Beneš ve svých rozhlasových projevech z Londýna, např. v únoru 1945: „Nebojte se německých strašáků o panství a hrůzách komunismu a bolševismu; je výmyslem této propagandy, když se vám tvrdí, že nám bude někdo uspořádání našich vnitřních věcí diktovat nebo že já, naše vláda a naši spolupracovníci v zahraničí se někomu a k něčemu zavázali.“

Skutečnost, že informace o krutých zločiny nacionálního socialismu jsou stejně pravdivé jako informace o sovětských zločinech, by šířené antibolševickou propagandou, Češi vlivem svého šovinismu a poblouznění Sovětským svazem ani po válce nepochopili a tudíž odmítali. I přes všechny stále narůstající neblahé aktuální poválečné zkušenosti s Rudou armádou si nedokázali připustit, že proroctví proslulého plakátu s vyobrazením Pražského hradu a nad ním se sklánějícím rudým pařátem bolševismu s varovánímZachvátí-li tě, zahyneš!", se naplňuje. Iluze o Sovětském svazu začali uvádět na pravou míru do Československa přijíždějící první čeští přesídlenci z Volyně. Jejich hlas však zůstal oslyšen.

Podle oficiálních údajů Sovětského svazu v roce 1946 bylo v nápravně pracovních táborech ministerstva vnitra SSSR v letech 2. války vězněno 72 010 československých občanů: z toho 69 224 vojenských zajatců (vojáci Slovenské republiky) a 2786 ostatních. 9889 osob bylo r. 1944 převedeno do čs. vojenské jednotky v Sovětském svazu. Propuštěno a předáno do Československa bylo 54 644 osob. Tyto údaje byly záměrně minimalizované, jen ze Slovenska bylo zavlečeno do SSSR odhadem kolem jednoho sta tisíce osob. Z ruských emigrantů se vrátil každý dvanáctý, dvě třetiny Slováků v GULAGu zahynuly. Všichni, kteří měli štěstí a byli vráceni do ČSR, hlavně kolem roku 1955 a stejně neoficiálně, jako byli z republiky odvlečeni (i ti Rusové, které neměli čs. občanství, jako čs. občané), velmi dobře věděli, že pravdivě vyprávět o životě v GULAGu nebo ve SSSR by znamenalo okamžitě putovat do dalšího komunistického koncentráku, tentokrát „jen“ československého. Nezbývalo jim nic jiného než se tvářit, jako by sovětský nápravně pracovní tábor byl téměř nejvlídnějším místem na světě.

Jsou doloženy násilné deportace celých rodin z ČSR do SSSR i v pozdějších letech, poslední ještě v roce 1956, ovšem již podle konkrétních „objednávek“ KGB. Ve východní Sibiři je město Minusinsk, středisko uhelného průmyslu, kde údajně ještě v roce 1999 žilo několik desítek tisíc slovenských a maïarských vězňů GULAGu, kterým nebyl povolen návrat domů.

Literatura:

August, František, JAB (ed.): Ve znamení temna. Sovětská špionážní a podvratná činnost proti Československu v letech 1918-1969, Votobia, Praha 2001

Brod, Toman: Osudný omyl Edvarda Beneše. Academia, Praha 2002

Bystrov, Vladimír: Z Prahy do GULAGu aneb Překáželi, Bystrov a synové, Praha 1999

Dále viz:

Vlastizrádný dopis
kremelskému diktátorovi
Leonidu Iljiči Brežněvovi
od nejvyšších československých komunistů,
který nám připravil ruskou okupaci 1968...!!!Text vlastizrádného prosebného dopisu sovětskému komunistickému diktátorovi Leonidu Iljiči Brežněvovi, obsahující žádost o mocenský zásah proti lidu Československa, nespokojeném s proruskou komunistickou diktaturou, od pětice nejvyšších československých komunistů - Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Vasil Bi¾ak - jenž předznamenal přímou sovětskou vojenskou okupaci Československa v roce 1968, která ve skryté formě přetrvává do dnešního dne a hodiny!!!

(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!)

Vážený Leonide Iljiči

s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s následujícím prohlášením. Náš v podstatě zdravý polednový demokratický proces, náprava chyb a nedostatků minulosti i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně ústřednímu výboru strany z rukou. Tisk, rozhlas a televize, které jsou prakticky v rukou pravicových sil, ovlivnily veřejné mínění natolik, že se do politického života naší země začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské straně. Rozněcují vlnu nacionalismu a šovinismu a vyvolávají antikomunistickou a protisovětskou psychózu.

Náš kolektiv - vedení strany - se dopustil řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a realizovat marxisticko-leninské normy stranického života, především principy demokratického centralismu. Vedení strany už není dále schopno úspěšně se hájit před útoky proti socialismu, není s to organizovat proti pravicovým silám ani ideologický, ani politický odpor. Sama existence socialismu v naší zemi je ohrožena. Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi jsou nyní už do značné míry ochromeny. Pravicové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční převrat.

V této těžké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele KSSS a SSSR, s prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici. Jedině s vaší pomocí lze dostat ČSSR z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce.

Uvědomujeme si, že pro KSSS a SSSR by tento poslední krok k ochraně socialismu v ČSSR nebyl snadný. Proto budeme ze všech sil bojovat vlastními prostředky. V případě, že by však naše síly a prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou prosbu a žádost o vaši akci a všestrannou pomoc. Vzhledem ke složitosti a nebezpečnosti vývoje situace v naší zemi vás žádáme o maximální utajení tohoto našeho prohlášení. Z tohoto důvodu píšeme osobně přímo Vám v ruštině.

Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Vasil Bi¾ak

RUSKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN KGB/GRU OVLÁDÁ VE SPOLUPRÁCI SE SVÝM RUSKO - ČESKÝM STÁTNÍM ORGANIZOVANÝM ZLOČINEM KGB/GRU CELÉ ZÁPADNÍ RUSKO KARLOVARSKÉHO KRAJE!!!!

PARLAMENTNÍ LISTY: Naše Karlovy Vary? Všude už jsou nápisy v ruštině a Češi odchází!!! Zveřejňujeme fotografie!

Rusové se dnes v Karlových Varech chovají jak v dobyté zemi a dělají si zde zcela beztrestně naprosto co chtějí, jako někde doma na Sibiři!!!

ČESKÁ REPUBLIKA JAKO TRADIČNÍ ZÁKLADNA RUSKA PROTI EVROPĚ: Převzetí české Volksbank Rusy už nic nebrání=RUSKÉ EXPANZI NA ZÁPAD UŽ VŮBEC NIC NEBRÁNÍ!!!

Jak a díky komu dnes Rusové KGB/GRU dělají strategické obchody ve své guberniální České republice!

Ruskojazyčný státní organizovaný zločin KGB/GRU už vytlačil český stát, který mu neklade žádný odpor! Ruskojazyčné gangy si rozdělily vliv v ČR, varuje BIS!!!


Více než aktuální
pohled spisovatele
Jakuba Demla
na Rusko z roku 1926,
který jsme dodnes
ke své vlastní škodě
většinou nepochopili...!


Spisovatel Jakub Deml nám o dnešním Rusku říká: 

„Teprve po četbě Ossendowského nedivím se Masarykovi, že „nevsadil všecko na ruskou kartu“: jestliže v Rusku je bolševismus možným, nestačí obviňovati několik Židů: je vinen jedině národ, který svými neřestmi a svou nekázní bolševism zplodil! Proč pak se vši nedají do lidí čistotných?Býti budou pastýře a rozprchnou se ovce.“ Nedávejte vinu ani carovi, to je výmluva zbabělců a lenochů. V té příčině věřím Buddhovi, který učí: „Tvorové jsou majiteli svých činů, dědici svých činů, dětmi svých činů, příbuznými svých činů, útočištěm svých činů. Činy rozlišují lidi na nízké a vysoké.“ A já bych k tomu dodal: „Na svobodné a porobené!"

Nanejvýš doporučená literatura: Dr. Antoni Ferdynand Ossendowski: ZEMÍ LIDÍ, ZVÍŘAT A BOHŮ: V ZEMI SATANOVĚ, díl 1. a 2., viz:

A)  http://www.antikvariat-5d.cz/searchSimpleResult.aspx?q=ossendowski&cmid=1&
B)  http://muj-antikvariat.cz/hledani?q=Ossendowski&search_sub=Hledat
 


Ruský historik Mark Solonin, který v knize "23.červen aneb Opravdový den M" fakty prokázal, že HITLER ZAÚTOČIL NA SSSR JEN O JEDEN DEN DŘÍVE, NEŽ STALIN NA EVROPU, nám k dnešnímu Rusku říká: "Politické vedenie súčasnej Ruskej federácie nie je pripravené radikálnym spôsobom prehodnoti úlohu Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne. Navyše, masové povedomie ruskej verejnosti bolo do takej miery otrávené dlhoročnou komunistickou propagandou, že sa bráni tomuto radikálnemu prehodnoteniu zaužívaných a ustálených názorov.

Poväčšine sa v Rusku stále držíme známej frázy grófa Benkendorffa (v polovici 19. storočia náčelník politickej polície cára Nikolaja I.), ktorý svojho času povedal: „Minulos Ruska bola obdivuhodná, súčasnos Ruska je viac ako ve¾kolepá a čo sa týka budúcnosti Ruska, tak tá bude prekonáva  všetko, čo si môže predstavi aj tá najsmelšia fantázia. Presne toto je tým jediným správnym zorným uhlom, v ktorom má by ruská história skúmaná a opisovaná“.

Bolo to práve Rusko, ktoré porodilo bo¾ševický totalitný režim a ktoré samo uznalo vládu tejto príšery.
Problém Ruska súvisí s patologickými zmenami ruskej spoločnosti, ktoré, obrazne povedané, nastali na „genetickej úrovni“. V súčasnom Rusku žijú deti a vnuci tých, ktorí udávali, zatýkali, týrali a popravovali. Deti a vnuci týchto katov sú živé. Avšak deti a vnuci zatknutých, týraných a popravených živé nie sú. Oni sa jednoducho ani nemohli narodi. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo vývoj, naštartovaný na konci 80. rokov, prebiehal v Rusku iným tempom a iným smerom, ako vývoj v stredovýchodnej Európe..." Viz:

Ruský historik Mark Solonin v knize 23.červen aneb Opravdový den M fakty prokázal: HITLER ZAÚTOČIL NA SSSR JEN O 1 DEN DŘÍVE, NEŽ STALIN NA EVROPU!!!

AUTENTICKÝ RUSKÝ VIDEODOKUMENT: A žije Rusko, země kultury, humanismu a pokroku...)))))) (Jen pro ty nejsilnější povahy nebo obdivovatele satanismu!)CO NÁS ČEKÁ
Z MOSKVY:

RUSOVÉ TESTOVALI
ATOMOVOU BOMBU
NA NIC NETUŠÍCÍCH
RUSKÝCH MĚSTECH
A OBELHANÝCH
VOJENSKÝCH JEDNOTKÁCH...!!!


U jaderného testu
na živých lidech
byli i českoslovenští
komunističtí generálové!


Druhá světová válka

19.04.2005 01:00 - Ruský Buzuluk si Češi pamatují jako místo, v němž se za druhé světové války zformovala československá jednotka, která vynikla v bojích u Sokolova či o Kyjev. Neznají však Buzuluk jako město, v jehož blízkosti byla sovětskými komunisty na živých lidech testována jaderná puma! (Petr Cibulka: Dnes je situace naprosto stejná. Dukazy najdeme v hluboke a velice podrobne super analýze jedne z nejlepsich evropskych analytiku sovětského a "post" sovětského Ruska, pracovnice francouzského ministerstva zahraničních věci, dr.Francoise THOM: „MRÁZ PŘICHÁZÍ Z KREMLU! Máme se bát Putina?“ Tato analyza je k disposici v NECENZUROVANYCH NOVINACH 01/2001 na http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2001/nn01_2001/obsah/index.htm).


Pravda vyšla najevo až nyní, při návštěvě českých novinářů...

Ráno 14. září 1954 - rok po smrti Stalina - odstartoval z letecké základny pod Stalingradem sovětský bombardér TU-4 s atomovou bombou na palubě.

V devět hodin třicet tři minut shodil svůj náklad z výšky osmi kilometrů, jen třináct kilometrů od městečka Tockoje nedaleko Buzuluku.

Jaderná puma o síle čtyřiceti kilotun (dvakrát silnější než americká puma, která vybuchla nad Hirošimou) vybuchla ve výšce 350 metrů. Jaderného testu se podle ruských zdrojů zúčastnili i českoslovenští komunističtí generálové.

Buzuluk (Od našeho zvláštního zpravodaje) Svědectví o bezprecedentních pokusech na lidech v komunistickém Sovětském svazu vychází najevo až nyní - čtrnáct let po rozpadu východní supervelmoci. Rusko s nimi dnes už nedělá takové tajnosti. V Česku jsou jaderní fyzici i vojenští historici ohromeni informací o jaderném výbuchu z roku 1954 v třináctikilometrové vzdálenosti od městečka Tockoj a jen čtyři kilometry od vesničky Machovka.

Město Tockoj je u Buzuluku, v němž se za války zformovala československá jednotka, která bojovala proti nacistům. Občané Buzuluku byli podle zástupce starosty Viktora Fogela vystaveni radioaktivnímu záření. " Nemoc z ozáření vylidnila vesnice. Potíže s rakovinou mají lidé v naší oblasti stále." řekl MF DNES.

Irina Zalavinová, tehdy třicetiletá matka, dnes vzpomíná: "V okamžiku výbuchu jsem stála se synem na ulici a kupovala meloun. Oblohu prudce rozjasnilo bílo-růžové záření, které na několik vteřin zastínilo i slunce. Bylo to světlo jakoby z onoho světa."

Irina chlapce okamžitě popadla a běžela s ním domů. Stačila ho ještě posadit zády ke stěně, když přišla tlaková vlna výbuchu. Náraz vytrhl všechna okna i s rámy. Místnost zasypala skleněná tř횝. Manžel Iriny zemřel v roce 1971 na rakovinu vnitřností a onkologická onemocnění dnes trápí i jejího syna Valerie.

Vyčkávající sovětské motostřelecké a tankové pluky mezitím vyrazily do epicentra výbuchu, který prolomil obranu "protivníka". Důstojníci své vojáky už před cvičnými manévry uklidňovali: "Projet epicentrem? Nic hrozného. Dostanete stejnou dávku radiace, jako kdybyste šli v jednom roce dvakrát na rentgen."

Realita byla značně odlišná. Jiný pamětník výbuchu, generál ve výslužbě Alexandr Michajlov, který v roce 1954 velel vojenskému výcvikovému prostoru u Buzuluku, říká: "Vyšel jsem z úkrytu a uviděl strašný obraz. Rozsáhlý dubový les před námi zmizel. Bojová technika byla roztavena ještě v několika kilometrech od epicentra. Akademik Kurčatov jen prohodil: Ten ‚míč' předčil všechna naše očekávání."

"Výbuch byl dlouhá léta přísně utajován, přesto o něm věděly tisíce občanů Buzuluku, Oremburgu a samozřejmě městečka Tockoje, které bylo hned na ráně. Ale ani nyní o té tragédii příliš nehovoříme. Nemocemi trpí příliš mnoho lidí...," řekl MF DNES zástupce buzuluckého starosty Viktor Fogel.

Lidé museli zažít peklo

Sovětský jaderný výbuch, při němž se na vojácích testovaly účinky radiace, pekelné teploty i tlakové vlny, nejsou pro předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou (ruská vojenská špionáž GRU?) překvapením.

"Nikdy by mne ale nenapadlo, že se účinky jaderných zbraní budou zkoušet i na civilistech, tak jako jste mne na to upozornili vy. Jde o obrovskou a zcela nepřijatelnou novinku," přiznává Drábová. "Vojáci jsou na podobné věci cvičeni a jsou proti radioaktivnímu záření vybavení i výstrojí či odmořovacími prostředky. Nechránění civilisté to museli u Buzuluku schytat na plno. Těžko si představit, co museli tenkrát lidé v Oremburské oblasti prožívat. Muselo to být peklo..."

Na jaderný test se sovětští maršálové
připravovali pět let. O čem to svědčí?

"K epicentru byla dotažena stáda skotu, značné množství vojenské techniky a vše bylo po výbuchu pečlivě zaznamenáváno, měřena byla úroveň radiace, nacvičoval se odsun nejvíce postižených vojenských jednotek i zasažených civilistů. Nechci, aby to vyznělo krutě, ale i na černobylské jaderné havárii bylo patrné, jak dokonale to mají Sověti natrénováno. Na tohle neštěstí zareagovala sovětská armáda bleskově a profesionálně."

MF DNES, Jan Gazdík

Petr Cibulka: Pokud komunistické Rusko dokázalo pět let připravovat v absolutním utajení atomový útok na svoje vlastní město – možná ne první a zdá se ani poslední - přemýšlejme ve vlastním zájmu velice rychle a intenzivně o tom, co ruští komunističtí maršálové a ruští komunističtí akademici - u kterých by se mohl nacistický doktor Mengele z Osvětimi mnohému naučit - připravují v absolutním utajení dnes.

Pro začátek si přečtěme některé mimořádně důležité a dávno známé analýzy:

1) JEFF NYQUIST: SVĚT PŘED III. SVĚTOVOU VÁLKOU! "KDO STOJÍ ZA "ISLÁMSKÝM" NUKLEÁRNÍM TEROREM PROTI SVOBODNÉMU SVĚTU!!!":
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004011502

2) III.SVĚTOVÁ VÁLKA ZAČNE V KOREJI, KTERÁ JE PROTIAMERICKÝM "BÍLÝM KONĚM" NA NEJŠPINAVĚJŠÍ PRÁCI V RUKOU KOMUNISTICKÉ ČÍNY A RUSKA!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005021701

3) Ruskými tajnými službami KGB/GRU a jejich bruselskými agenty řízená muslimská invaze do Evropy velice úspěšně pokračuje: HROZÍ EVROPĚ OBČANSKÁ VÁLKA?
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005032203Co politici a novináři KGB/GRU,
stojící v čele našeho Západu,
nechtějí o Rusku nikdy vědět,
ale co by jim u Hitlera vadilo:
Ruský scénář pro
Ukrajinu a Evropu
:

Genocidní válečné zločiny
ruské
(putinovské) armády
v dnešním Čečensku...!!!


http://www.jaromirstetina.cz/aktuality/srpen-2008/emauzy-zlociny-ruske-armady-v-cecensku.html