Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 18. 10. 2021  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (509506 hl.)
 
Spíše ano (15395 hl.)
 
Spíše ne (15239 hl.)
 
Ne (721264 hl.)
 
Nevim (17992 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1279396
AKTUALITY

* George Orwell: 1984 DODATEK Principy newspeaku

Vydáno dne 25. 03. 2009 (2107 přečtení)

Místo předmluvy před každým našim článkem STÁLÁ AKTUALIZOVANÁ VÝZVA k plné občanské mobilizaci a nejvyšší politické bdělosti CO DĚLAT, TADY A TEĎ - ve které je zkoncentrováno to nejpodstatnější z tisíců článků našich informačních stránek WWW.CIBULKA.NET - psaných od roku 1987 až do dnešního dne a hodiny - a jenž je svojí mnohovrstevností a systémovým charakterem, včetně množství dalších internetových odkazů, tisícinásobně důležitější, než každý náš jednotlivý článek - pokud se děsivá a nesmírně rychle se naplňující JASNOVIDNÁ prorocká vize George Orwella, známá jako "1984" - když veškeré další informace zásadního významu k ní jsou k disposici zde http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070079 = pohlcení infiltrované a rozvrácené Evropy Ruskem a následná permanentní genocida, vedená hlavním městem Říše Zla Moskvou vůči všem jinak smýšlejícím občanům zotročené Evropy, ale i válka všech proti všem - nemají stát nevratnou skutečností!


Motto:

"... právě jsem Vás sledoval v televizi. Problém je,
že dneska sice všichni běžně přijímají věci,
které jste jim říkal v letech 1991-1992,
ale tehdy Vás za to kamenovali jako extrémistu.
Věci, které říkáte dneska, znějí lidem opět extrémně,
a je otázka, až se sami postupně propracují
za deset let k podobnému pohledu,
jestli už nebude celkově příliš pozdě..."

Viz:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/212411058200020/video/

PhDr. Antonín Kostlán, CSc, vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Kdo nevěří, důkazy jsou k disposici zde:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070101
B) http://www.youtube.com/pravyblok#p/u

„Revoluce 1989 v Moskvou zotročeném světě bylo pokojné předáni moci z rukou padouchů viditelných do rukou padouchů neviditelných, kteří se obestřeli fasádou národních hrdinů, jež postupně přeměnili v padouchy viditelné, přičemž sami zůstali padouchy neviditelnými. NELIDSKY TOTALITNÍ MOC BYLA PŘEDÁNA Z LEVÉ RUKY DO PRAVÉ, PŘIČEMŽ OSOBA (HLAVNÍHO PADOUCHA) ZŮSTALA STEJNÁ! NAPROSTO TOTÉŽ SE DNES DĚJE V KAŽDÝCH "SVOBODNÝCH A DEMOKRATICKÝCH" VOLBÁCH!!!
(úryvek z knihy Benjamina Kurase "JE NA MARXU ŽIVOT?")


Motto:

"Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi,
aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra.
Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství.
Se vším kupčí, všechno prodávají.
Chceš loupit a vraždit? Zapla a bude ti odpuštěno.
Ale pak, kdyby sám ïábel zaplatil, vstoupil by na nebesa?
A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají,
čeleï nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny drahé kožichy věší,
zatím co Kristus chodil bos a neměl kde by hlavu složil.
Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, nebo Bůh i lidé vás vidí."


Z kázání Mistra Jana Husa

Západní finanční analytici, spolupracující se západními rozvědkami, si už dali hezkou práci pokusit se odhadnout peněžní částky, které bývalé = současné (post) komunistické špionážní mafie "vytunelovaly" - a to pouze ze svých vlastních domácích (post) totalitních ekonomik - ZA CENU NAPROSTÉHO OŽEBRAČENÍ A MNOHA GENERAČNÍHO LIKVIDAČNÍHO ZADLUŽENÍ FAKTICKY ZOTROČENÉHO DOMÁCÍHO OBYVATELSTVA, COŽ SPOLEHLIVĚ ZDEVASTUJE JEJICH NÁRODY I JEJICH NÁRODNÍ STÁTY, KDYŽ VŠECHNY ROZHODUJÍCÍ HMOTNÉ ZDROJE BUDOU POSTUPNĚ VYVEDENY Z POD NÁRODNÍ DEMOKRATICKÉ KONTROLY DO RUKOU AGENTŮ KGB/GRU A RUSKEM A JEHO TAJNÝMI SLUŽBAMI SPOLEHLIVĚ KONTROLOVANÝCH NADNÁRODNÍCH A NADSTÁTNÍCH BANK - ale i finance ze západních grantů, investic a veškerých dalších domácích „zhotovostněných“ majetků - a odsály je neviditelnými kanály do neviditelných tajných kont v nezjistitelných bankách a fondech v neidentifikovatelných zemích na vysluněných ostrovech, když prozatím vůbec nepočítáme desítky bilionů dolarů z jejich obchodů s drogami, kterými po II. světové válce kremelští vládci zaplavili celý náš svět, když veškeré důkazy jsou k disposici zde http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301. I podle toho vůbec NEJNIŽŠÍHO odhadu, založeného na konkrétních zjistitelných a propočítatelných částkách, sítě bývalých komunistických rozvědek - protože stále působí pod diktátem Moskvy stoprocentně soudružsky - PATŘÍ MEZI PĚT NEJVĚTŠÍCH DRŽITELŮ HOTOVOSTI NA SVĚTĚ!!!

Držení páté nejvyšší finanční hotovosti na světě (a s nejvyšší možnou pravděpodobností, hraničící s jistotou, ještě mnohem vyšší!!!) dává Moskvě a jí řízeným (post) komunistickým a (pre) totalitním tajným službám schopnost skoupit nejen rozhodující podíly všech západních ekonomik a převzít jejich řízení, k dobrému či zlému, dle svých momentálních strategických potřeb, ale - a to je vůbec to nejdůležitější - jakéhokoliv demokratického politika/novináře/soudce, atd., který si potřebuje trochu přilepšit, a především jakoukoliv demokratickou stranu, která potřebuje nějaké ty volební finance. Což znamená KAŽDÉHO DŮLEŽITÉHO DEMOKRATICKÉHO POLITIKA / NOVINÁŘE / DŮSTOJNÍKA TAJNÉ SLUŽBY / POLICEJNÍHO VYŠETŘOVATELE / STÁTNÍHO ZÁSTUPCE / SOUDCE / UČITELE / UMĚLCE / PŘEDSTAVITELE CÍRKVE / EKOLOGA / FEMINISTU / ODBORÁŘE / REVOLUCIONÁŘE / AKTIVISTU..., atd., atd. a KAŽDOU DEMOKRATICKOU STRANU ... V KAŽDÉ DEMOKRATICKÉ ZEMI!!!

NENÍ ZNÁM ZA POSLEDNÍCH 1000 LET JEDINÝ PŘÍPAD, KDY BY RUSKO DOKÁZALO COKOLIV Z TOHO, CO KDY OVLÁDLO, PŘIVÉST K ROZKVĚTU!!! VŽDY PRÁVĚ NAOPAK! VŠE VYŠŠÍ DOKÁZALO RUSKO POUZE ZOTROČIT A PAK NA NĚM PARAZITOVAT!!! SAMI JSME TO UŽ ZAŽILI A STÁLE ZAŽÍVÁME NA VLASTNÍ KŮŽI... TO CO DNES VIDÍME VŠUDE KOLEM SEBE, TO NENÍ EVROPA, ALE RUSKO, KTERÉ SE JAKO EVROPA POUZE NEÚSPĚŠNĚ TVÁŘÍ!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121701
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121702


Motto z diskuse:

"...vzhledem ke skutečnosti že jsem pracoval v UZSI
a mám tak přímé informace od zdroje,
musím uznat ... ve vší úctě k vám,
že máte pravdu, bohužel situace je ještě horší
než si i vy sám dokážete představit.
Bůh s vámi..."

Anonym..., viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005081901

Celý současný boj kágébáckého Kremlu proti našemu demokratickému Západu za „národní zájmy Ruska“ nemůže být jiný než skrytý: "Rusko se musí zdržet otevřeného boje a čelit západnímu ‚agresorovi‘ (sem si dosaïme kohokoliv a cokoliv, včetně každého z nás!!!) TAK, ABY NEZAHLÉDL JEHO RUKU ZA PŘEKÁŽKAMI, NA NĚŽ NARÁŽÍ." Mnohé formy finanční, průmyslové, obchodní, ideologické, informační a psychologické války mají vysloveně civilní charakter. Jsou hluboko pod prahem, doposud označeným jako válka. Rozhraní mezi mírem a válkou, zejména tou občanskou, je stále méně zřetelné... Na konci války však zůstanou jen vítězové a poražení! TOTALITNÍ RUSKO SE DNES ORIENTUJE NA POLITIKU PERMANENTNÍ CELOSVĚTOVÉ SKRYTÉ VÁLKY PROTI ZÁPADU A STŘEŽÍ SE PŘEDČASNÉHO ODHALENÍ, JEŽ BY VYPROVOKOVALO SPOLEČNOU ORGANISOVANOU REAKCI NAPADENÝCH A JEJICH EKONOMICKÉ ČI JINÉ SANKCE. Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011060061Motto: Říše Zla Rusko, včera, dnes, zítra, pozítří...:

Po ukončení Krymské války r. 1856 Ludvík Mieroslawski napsal tato prorocká slova, která bychom si měli dnes vytesat hluboko do svých duší a nikdy na ně nezapomenout:

Čemu by se měla připsat ona téměř absolutní bezmoc veškerých materiálních výdajů Francie a Anglie proti státu ekonomicky a technicky třikrát slabšímu, než je každá z těchto dvou zemí, když ne tomu přímočarému rozvracení, té neviditelné malárii, prostřednictvím které prosakují ruské imperiální doktríny do všech společenských vrstev Západu, až se nakonec dostanou do nejhlubších základů západní civilizace. Tyto doktríny mohou být pro Západ pouze ničivé a právě proto jsou tak hrozné. Ruská idea - což je v podstatě mongolský cesarát - je tedy naše porážka cestou popření všech zákonů lidskosti. Tato strategie je příliš chytrá na to, aby vystupovala otevřeně. Stačí jí vkládání vlastní temné nenávisti a odporu do srdcí národů, po kterých již v duchu vztahuje ruku. Kolik zlých instinktů, kolik temné závisti, kolik duchovního úpadku a zejména kolik slabostí nevědomky upadlo do žoldu tohoto ïábelského pokušitele, který druhou rukou rozsévá pomluvy proti všemu, co mu stojí v cestě.“

V praxi to dnes vypadá takto:

NA ZÁPADĚ ŽÁDNÁ KRIZE NENÍ! To co kolem sebe vidíme svýma masmediálně zaslepenýma očima není krize, TO JE VÁLKA!!! JSME VE VÁLCE SE DVĚMA MONGOLSKÝMI SUPERVELMOCEMI RUSKEM A ČÍNOU A JEJICH POZIČNÍ A VLIVOVOU AGENTUROU, INFILTROVANOU DO VEDENÍ NAŠEHO ZÁPADNÍHO SVĚTA!!! SVOBODNÁ ZÁPADNÍ CIVILIZACE JE DNES V CELOPLANETÁRNÍ VÁLCE NA ŽIVOT A NA SMRT S NELIDSKY TOTALITNÍ KOMUNISTICKOU ČÍNOU A SKRYTĚ TOTALITNÍM RUSKEM A JEJICH DROGOVÝMI BILIONY DOLARŮ Z CELOSVĚTOVÝCH OBCHODŮ S DROGAMI =
1. FÁZE VÁLKY:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301
2. FÁZE VÁLKY:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601
- A TUTO VELKOU VÁLKU ZÁPADNÍ CIVILIZACE INDIVIDUÁLNÍ LIDSKÉ SVOBODY A ZODPOVĚDNOSTI A DOKONALE ODLIDŠTĚNÉ MONGOLSKÉ TOTALITNÍ ANTICIVILIZACE JINAK DVOU ÚHLAVNÍCH NEPŘÁTEL, RUSKA A ČÍNY, SKRYTĚ SOUPEŘÍCÍCH O SIBIŘ, ALE DNEŠNÍCH VELICE DOČASNÝCH A VZÁJEMNĚ PROFITUJÍCÍCH ÚČELOVÝCH SPOJENCŮ - SPOJENCŮ Z DONUCENÍ, PROTOŽE MONGOLSKÉ RUSKO SAMO BEZ ČÍNY NEDOKÁŽE ZNIČIT A ZOTROČIT ZÁPAD KVŮLI SVÉ VLASTNÍ PRACOVNÍ A TVŮRČÍ NEMOHOUCNOSTI A MONGOLSKÁ ČÍNA SAMA BEZ RUSKA A JEHO EVROPSKÝCH SÍTÍ VYSOCE POSTAVENÝCH AGENTŮ NEDOKÁŽE ZNIČIT A ZOTROČIT ZÁPAD KVŮLI SVÉ GEOGRAFICKÉ VZDÁLENOSTI - VÁLKY VEDENÉ O DALŠÍ POSÍLENÍ ČI ÚPLNÉ ZNIČENÍ INDIVIDUÁLNÍ LIDSKÉ SVOBODY, PŘÍMÉ OBČANSKÉ ZODPOVĚDNOSTI A DEMOKRACIE - NA VŠECH VNĚJŠÍCH I VNITŘNÍCH FRONTÁCH TÉTO VÁLKY PROHRÁVÁME!!!
MUSÍME SI VŠAK BÝT VĚDOMI TOHO, ŽE MONGOLSKÁ RASA, JAKO POSLEDNÍ RASA, OVLÁDAJÍCÍ V NAŠEM PŘEDCHOZÍM VÝVOJOVÉM CYKLU ATLANTIDU - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005050502 - JE RASOU MINULOSTI, KTERÁ MÁ SVŮJ VRCHOL DÁVNO ZA SEBOU, JEJÍ ÉRA V NAŠEM NOVÉM VÝVOJOVÉM CYKLU UŽ POUZE DOZNÍVÁ A TATO RASA POMALU TUHNE, ANIŽ JE SCHOPNA PŘINÉST NĚCO OPRAVDU NOVÉHO, ZATÍM CO NAŠE INDOEVROPSKÁ RASA JE RASOU BUDOUCNOSTI, KTERÁ MÁ - PO SVÉM HLUBOKÉM MRAVNÍM OBROZENÍ A VNITŘNÍM PRODUCHOVNĚNÍ - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073102 A PO ZÁSADNÍM PŘEKONÁNÍ MATERIALISMU - SVŮJ SKUTEČNÝ VRCHOL PŘED SEBOU!!! NAVÍC, NA ROZDÍL OD RUSKA, SE ŽIDO-KŘESANSKÁ EVROPA DOKÁZALA SVOJÍ TEHDEJŠÍ CHUDOBOU A SVÝM TVRDÝM BY NEÚSPĚŠNÝM ODPOREM MONGOLŮM UBRÁNIT, ZATÍM CO RUSKO A JEHO NÁRODY MONGOLŮM PODLEHLI, STALI SE NA OSM GENERACÍ SOUČÁSTÍ MONGOLSKÉ ŘÍŠE A ZCELA S NÍ SPLYNULI... DOKUD SE DNEŠNÍ RUSOVÉ NEDOKÁŽÍ ZBAVIT MONGOLSTVÍ V SOBĚ, NEMAJÍ, KROMĚ JAZYKOVÉ PŘÍBUZNOSTI, S INDOEVROPSKÝMI SLOVANY, "ZNALCI SVATÉHO SLOVA", TEDY VĚČNÉ KOSMICKÉ PRAMOUDROSTI DODNES ŽIVÉ VÉDSKÉ TRADICE - viz například http://www.kosmas.cz/knihy/171317/manuuv-zakonik/ - VŮBEC NIC SPOLEČNÉHO A ZŮSTANOU SVÝM DUCHOVNÍM A MRAVNÍM BARBARSTVÍM PRO CELÝ SVOBODNÝ A CIVILIZOVANÝ SVĚT TOU NEJVYŠŠÍ HROZBOU!!! NEJAKTUÁLNĚJŠÍ DŮKAZY JSOU K DISPOSICI ZDE:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011060061
PROGNÓZA KONCE SVOBODY A DEMOKRACIE NAŠÍ ZÁPADNÍ CIVILIZACE = JEJICH SCÉNÁŘ PRO KATASTROFICKÉ SCI-FI, JENŽ SE PŘED NAŠIMA MASMEDIÁLNĚ ZASLEPENÝMA NEVIDOUCÍMA OČIMA A NESLYŠÍCÍMA UŠIMA MĚNÍ V REALITU, KTERÉ NÁS ČEKÁ A NEMINE, POKUD SE TOMU VEŠKEROU SVOU MOCÍ NEVZEPŘEME!!! Viz:
3. FÁZE VÁLKY, VEDENÉ PROTI VŠEM NAŠIM CELOSPOLEČENSKÝM INDIVIDUÁLNÍM PRÁVŮM A SVOBODÁM = PROTI NAŠEMU PRÁVU PODÍLET SE, UPLATNĚNÍM ŠVÝCARSKÉHO MODELU PŘÍMÉ DEMOKRACIE A AMERICKÉHO MODELU PŘÍMÉ VOLBY A PŘÍMÉ ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A Z NAŠICH KAPES PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY, NA TVORBĚ KAŽDÉHO POLITICKÉHO ROZHODNUTÍ, KTERÉ SE NÁS - PODLE NAŠEHO VLASTNÍHO NÁZORU JAKO OBČANA A DAŇOVÉHO POPLATNÍKA - SEBEMÉNĚ DOTÝKÁ A PRO NĚŽ ZÍSKÁME JAKO JEDNOTLIVCI NEBO AKTIVNÍ MENŠINY VE VEŘEJNOSTI DOSTATEČNOU OBČANSKOU PODPORU:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012050002
4. KONEČNÁ FÁZE VÁLKY:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112401PO NANEJVÝŠ ÚSPĚŠNÉM LISTOPADOVÉM PRIVATIZAČNÍM PUČI KGB-GRU, NAZVANÉM SAMÝMI AUTORY "SAMETOVÁ REVOLUCE" - A NÁSLEDNÉ JEŠTĚ ÚSPĚŠNĚJŠÍ PRIVATIZACI VEŠKERÉHO VÝZNAMNĚJŠÍHO ČESKÉHO NÁRODNÍHO MAJETKU DO MOSKVOU PŘEDEM URČENÝCH RUSKO-ČESKO-SLOVENSKÝCH RUKOU AGENTŮ KGB/GRU, KDYŽ VEŠKERÉ PODROBNOSTI TÉTO OPERACE JSOU K DISPOSICI ZDE http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090024 - PRO NÁS VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÁ GUBERNIÁLNÍ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACIE KGB/GRU VYTVOŘILA - PŘED NAŠIMA NEVIDOUCÍMA OČIMA A NESLYŠÍCÍMA UŠIMA - NAPROSTO STEJNĚ KRIMINÁLNÍM ZPŮSOBEM DOKONALE UZAVŘENÝ PSEUDODEMOKRATICKÝ POLITICKO-MASMEDIÁLNÍ OTROKÁŘSKÝ SYSTÉM SKRYTÉ TOTALITY - DO KTERÉHO BEZ POZVÁNÍ ZEVNITŘ NELZE VSTOUPIT - VE KTERÉM SKRYTĚ TOTALITNÍ MOC RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACIE KGB/GRU NAD NÁMI NEZÁLEŽÍ NA NAŠÍ VOLIČSKÉ PODPOŘE ANI NA ÚSTAVĚ A PLATNÝCH ZÁKONECH!!!

Podívejme se, co nám k tomu říká - jako ten nejpovolanější - světově proslulá organizace na obranu lidských práv Charta77 ve svém základním prohlášení:

… Nástrojem omezení a často i úplného potlačení řady občanských práv je systém faktického podřízení všech institucí a organizací ve státě politickým direktivám aparátu vládnoucí strany a ROZHODNUTÍM MOCENSKY VLIVNÝCH JEDNOTLIVCŮ.

Ústava a ostatní zákony a právní normy neupravují ani obsah a formu, ani tvorbu a aplikaci takových ROZHODNUTÍ: JSOU PŘEVÁŽNĚ ZÁKULISNÍ, ČASTO JEN ÚSTNÍ, OBČANŮM VESMĚS NEZNÁMÁ A JIMI NEKONTROLOVATELNÁ; JEJICH PŮVODCI NEZODPOVÍDAJÍ NIKOMU NEŽ SAMI SOBĚ a SVÉ VLASTNÍ HIERARCHII, přitom však ROZHODUJÍCÍM ZPŮSOBEM OVLIVŇUJÍ ČINNOST ZÁKONODÁRNÝCH I VÝKONNÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY, JUSTICE, odborových, zájmových i všech ostatních společenských organizací, JINÝCH POLITICKÝCH STRAN, podniků, závodů, ústavů, škol a dalších zařízení, přičemž JEJICH PŘÍKAZY MAJÍ PŘEDNOST PŘED ZÁKONEM. Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007010501


Vztah mezi skutečnou svobodou a demokracií a "svobodou" a "demokracií", dnes nám předkládanou vládnoucí rusko-českou kriminální fízlokracií KGB/GRU k uvěření, JE VZTAHEM SKUTEČNOSTI A JEJÍHO PŘESNÉHO OBRAZU V ZRCADLE. Je to tedy VZTAH SKUTEČNÉHO A NESKUTEČNÉHO, kdy to neskutečné existuje NE ve skutečnosti, KTEROU BYCHOM SI MOHLI PROVĚŘIT, ale EXISTUJE POUZE JAKO VIRTUÁLNÍ OBRAZ SVOBODY A DEMOKRACIE - JEHOŽ NEPRAVDIVOST - BEZ PŘÍMÉHO AKTIVNÍHO VSTUPU DO PRAKTICKÉ POLITIKY - PROVĚŘIT NELZE - kdy tento virtuální obraz dnešní "NEOMEZENÉ SVOBODY A DEMOKRACIE", "ROVNOSTI PŘED ZÁKONEM", "OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI" a "PRÁVNÍHO STÁTU" nepřežije kontakt s realitou a existuje pouze jako zrcadlový obraz v naší dobře naprogramované mysli, kterou vládnoucí rusko-česká kriminální fízlokracie KGB/GRU, prostřednictvím svého školního vzdělání, které nám "zdarma poskytla" a díky svým masmédiím, zcela ovládla! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006061701

PROTO DNES ŽIJEME VE FORMÁLNĚ DOKONALE DEMOKRATICKÉM PARLAMENTNÍM SYSTÉMU, VE KTERÉM OBČANÉ - DEGRADOVANÍ NA POUHÝ TAŽNÝ DOBYTEK - NEHRAJÍ ABSOLUTNĚ ŽÁDNOU ROLI, V SYSTÉMU VYSOCE SOFISTIKOVANÉ POLITICKÉ A MASMEDIÁLNÍ SKRYTĚ TOTALITNÍ - ALE PROZATÍM STÁLE JEŠTĚ RELATIVNĚ SAMETOVÉ - POLICEJNÍ DIKTATURY, V PODMÍNKÁCH PŘÍSNÉHO POLITICKÉHO APARTHEIDU, JAKO LIDÉ DRUHÉHO AŽ DESÁTÉHO ŘÁDU, PODLE DOSAŽENÉHO STUPNĚ SVÉ PŘIZPŮSOBIVOSTI TOMUTO NEMRAVNÉMU OTROKÁŘSKÉMU SYSTÉMU VYŠŠÍHO ŘÁDU! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012902


Motto:

"Celý náš problém spočívá v tom,
že naději na své osvobození z dnešního zotročení
hledáme v druhých a ne sami v sobě!
Proto čekáme vždy marně!!!"


DOKUD SE PROTI VLÁDNOUCÍM RUSKO-ČESKÝM KRIMINÁLNÍM ELITÁM KGB/GRU NEDOKÁŽEME VZEPŘÍT A VYBOJOVAT SNADNOU A RYCHLOU ODVOLATELNOST POLITIKŮ A ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY, ŽÁDNÁ KGB/GRU DOBŘE ŘÍZENÁ A KONTROLOVANÁ "VOLEBNÍ" NEBO "REVOLUČNÍ" ZMĚNA TVÁŘÍ ČI KULIS NIC NEZMĚNÍ!!! Cesta ke svobodě je dobře známa - záleží pouze na nás, jestli chceme žít jako ve Švýcarsku, anebo jako v Rusku a co jsme pro to ochotni udělat:
A)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501


Praktické provedení tohoto úkolu je velice snadné, už desítky let známé a záleží jenom na každém z nás, KOHO a CO s nejvyšším nasazením podpoříme a proti komu a čemu se postavíme:

DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - české totalitní FÍZLOKRACIE KGB/GRU a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE, ale proč bychom měli podpořit svým hlasem - a ještě lépe i SVOJÍ VLASTNÍ KANDIDATUROU, alespoň JAKO NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, protože NIKDO SE NEPOSTARÁ O VAŠE PRÁVA LÉPE, NEŽ VY SAMI - politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net a její nejlepší protikriminální program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY, který jsme nazvali VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! Kdo nechce být vládnoucím a vždy beztrestným zločincům KGB/GRU po celý život jen za užitečného idiota, který jim poctivě platí daně, jen aby oni mohli zcela bez obav stále z čeho krást, MĚL BY SE PROTI NIM POSTAVIT = ZA NÁS KANDIDOVAT!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100201
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051108


KDO CHCE BEZ VYHLÁŠENÍ VÁLKY ZNIČIT A ZOTROČIT NEPŘÁTELSKÝ NÁROD, NEMŮŽE POSTUPOVAT JINAK NEŽ VŠECHNY "NAŠE" RUSKO-ČESKÉ GUBERNIÁLNÍ KRIMINÁLNÍ VLÁDY KGB/GRU OD ROKU 1945 AŽ DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY!!! Moskva se rozhodla zotročit evropské národy rukama evropských států, které svými agenty a masově převerbovanými evropskými agenty německého Gestapa infiltrovala a zcela ovládla! Detailní technický popis celé této dlouhodobé skryté operace genocidního charakteru najdeme zde: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092701 a ZDE:

TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL TISÍCILETÉ ÚSPĚŠNÉ ČÍNSKO-MONGOLSKO-RUSKÉ STRATEGIE PERMANENTNÍ SKRYTÉ VÁLKY - KDYŽ POUZE ZA POSLEDNÍCH 300 LET RUSKO DÍKY NELIDSKY BARBARSKÉ STRATEGII PERMANENTNÍ SKRYTÉ VÁLKY ZVĚTŠILO SVOJI ROZLOHU NA ÚKOR VŠECH SVÝCH NEŠASTNÝCH SOUSEDŮ 14 x - KDYŽ TEĎ JE NA ŘADĚ NAŠE ZÁPADNÍ CIVILIZACE A CELÝ SVOBODNÝ A DEMOKRATICKÝ SVĚT INDIVIDUÁLNÍCH PRÁV, SVOBOD A OSOBNÍ ZODPOVĚDNOSTI - JAK ROZLOŽIT, PORAZIT A ZOTROČIT NEPŘÁTELSKÝ NÁROD BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ, aneb JAK ZVÍTĚZIT BEZ POUŽITÍ MASIVNÍ SÍLY:

 1. Diskreditujte vše, co je v zemi protivníka dobré.

 2. Vtahujte představitele vládnoucích vrstev protivníka do zločinnosti.

 3. Podrývejte jejich dobré jméno. Ve vhodné chvíli je předhoïte pohrdání jejich krajanů.

 4. Využívejte ke spolupráci zejména bytostí NEJPODLEJŠÍCH a NEJODPUDIVĚJŠÍCH a na nich postavte svůj vliv a moc.

 5. Všemi způsoby dezorganizujte účinnost protivníkovy vlády.

 6. Zasévejte mezi obyvatele nepřátelského státu rozkol, vášně a neshody.

 7. Stavějte mladé proti starým, ženy proti mužům, zdravé proti nemocným, neschopné proti schopným, nevěřící proti věřícím, vše slabé a neduživé proti všemu silnému a zdravému, vše nepřirozené a zvrácené proti všemu přirozenému a normálnímu, lidský duchovní a mravní odpad proti národním a státním duchovním a mravním elitám, vše nižší proti všemu vyššímu.

 8. Vysmívejte se duchovním a mravním tradicím vašich protivníků.

 9. Všemi způsoby vnášejte zmatek do zázemí, do zásobování a přímo do vojsk nepřítele.

 10. Oslabujte vůli nepřítele klást odpor pomocí smyslných písní, hudby, alkoholu a drog.

 11. Pošlete prostitutky, aby dokončily dílo zkázy.

 12. Nešetřete sliby ani dary, abyste získali informace. Nelitujte peněz, nebo peníze takto vydané se vrátí stokrát.

 13. Všude infiltrujte své špehy!


Oněch „13 zlatých pokynů“ bylo zadáním pro činnost kupců, vysílaných Džingischánem do zemí, které chtěl rozvrátit zevnitř, maximálně oslabit a pak ovládnout a zotročit. Veškeré AKTUÁLNÍ podrobnosti jsou k disposici zde: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601. Díky této anticivilizační odlidšující rozvratné záškodnické strategii 13-ti zlatých pravidel permanentní skryté války - VÁLKY, KTERÁ NIKDY NEKONČÍ - se stal Džingischán nejúspěšnějším dobyvatelem lidských dějin a nejvyšším vzorem pro nástupnickou Říši Zla, euroasijské Rusko!

A) Dnešní Otrokářský Zákon č. 1 "Kodexu šastného otroka" nám všem ukládá: NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZE VŠEHO JE POCTIVĚ PLATIT DANĚ A UTAHOVAT SI SVOJE OPASKY AŽ NA POSLEDNÍ DÍRKU, ABY NAŠI V TOTÁLNĚ ZFALŠOVANÝCH VOLBÁCH "DEMOKRATICKY ZVOLENÍ" RUSKO-ČEŠTÍ OTROKÁŘI KGB/GRU MOHLI ZCELA BEZ OBAV STÁLE Z ČEHO KRÁST!!!

DÍKY EXPLOZIVNÍMU ROZVOJI TECHNIKY A MNOHONÁSOBNÉ INTENZIFIKACI PRÁCE DNES UŽIVÍ 4% LIDSTVA CELOU PLANETU!!! PŘESTO VŠICHNI PRACUJEME DÉLE NEŽ PŘED 100 LETY - KDYŽ TEHDY ŽENY STŘEDNÍ TŘÍDY VŮBEC NEMUSELY CHODIT DO ZAMĚSTNÁNÍ, PROTOŽE JEJICH MANŽEL JE UŽIVIL, ABY SE MOHLY PLNĚ VĚNOVAT RODINĚ A ŘÁDNÉ VÝCHOVĚ SVÝCH DĚTÍ - A PŘESTO ŽIJEME VE SVÉM PRŮMĚRU NA VELICE PODOBNÉ HMOTNÉ ÚROVNI, KDYŽ POUZE TY NEJBOHATŠÍ ŽENY DNES NEMUSÍ CHODIT DO PRÁCE, ABY UŽIVILY SVOJI RODINU... A TENHLE PÁD A ODLIDŠUJÍCÍ ZOTROČENÍ NÁM "NAŠI" PROLHANÍ POLITICI, NOVINÁŘI A UČITELÉ VYDÁVAJÍ ZA POKROK!!!

B) POKUD VŠICHNI AGENTI KGB/GRU V ČR DOSTANOU DOŽIVOTÍ ZA VLASTIZRADU, ZŮSTANE V NAŠÍ STÁTNÍ POKLADNĚ TOLIK NEROZKRADENÝCH PENĚZ, ŽE JE NEBUDEME SCHOPNI UTRATIT!!!

TO VŠECHNO ZDE POPSANÉ NENAJDETE V "NAŠICH" DNEŠNÍCH RUSKO-ČESKÝCH MASMÉDIÍCH KGB/GRU NIKDE! Snad kromě základního pravidla, které v roce 1613 zvěčnil John Harington:

VLASTIZRADA SE NIKDY NEVYPLÁCÍ! PROČ TOMU TAK JE? PROTOŽE KDYŽ SE VLASTIZRADA VYPLÁCÍ, NIKDO SE JI UŽ VLASTIZRADOU NEODVÁŽÍ NAZVAT!

Když před čtyřiceti lety odcházel do penze šéf západoněmecké zpravodajské služby BND Reinhard Gehlen, varoval:

„Sovětští agenti se pokusí rozvrátit západní společnost znevěrohodněním všech demokratických institucí. Pomocí zkorumpovaných politiků se budou snažit otrávit lidem zájem o věci veřejné tak, aby je sami prostřednictvím svých koupených lidí mohli snáze ovlivňovat.“

PEKLO, KTERÉ NÁS VŠECHNY PO ZÁSLUZE ČEKÁ, POKUD SE NEVZEPŘEME SVÝM ZKORUMPOVANÝM VLASTIZRÁDNÝM MOCNÝM - KDY POČET VYSOCE POSTAVENÝCH AGENTŮ RUSKO-ČESKÉ POZIČNÍ A VLIVOVÉ AGENTURY POPULÁRNÍHO RUSKÉHO VRAŽEDNÉHO TANDEMU NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ "PRAVDY A LÁSKY" KGB/GRU SE DNES NA ÚZEMÍ NAŠÍ ČESKÉ REPUBLIKY BLÍŽÍ ČÍSLU 178.000 OSOB - A NEZAČNEME ZA SVOJI SVOBODU SAMI BOJOVAT!!! Důkazy jsou k disposici zde:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112401

Základní motto, které vše vysvětluje:

Pokud všechny české a slovenské tajné služby od roku 1918 až do roku 1939 a od roku 1945 až do dnešního dne a hodiny NEDOKÁZALY POSTAVIT PŘED SOUD ANI JEDNOHO AGENTA MOSKVY, pak to může znamenat pouze dvě věci:

1) Žádní ruští agenti u nás nejsou a nikdy nebyli...

2) Na všech významnějších místech našeho státu byli a jsou POUZE RUŠTÍ AGENTI!!! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006111202
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009110801
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010092503

Buï platí jedno, anebo platí to druhé! Třetí možnost neexistuje!!! Zvažme sami - na základě svých vlastních znalostí uplynulých 42 let otevřené RUSKO-česko-slovenské nelidsky teroristické a vlastizrádné zotročující komunistické totalitní diktatury a 22 let přímé ruské vojenské okupace, ale i následujících desetiletí nekonečně kriminálního, vždy beztrestného a pro český národ a pro jeho stát likvidačního (post) komunismu, skryté totality, hlubokého civilizačního rozvratu, stále silnější ruské infiltrace a naší přímé masové ruskojazyčné kolonizace, která se přímo před našima očima velice rychle stupňuje, když ničemu z toho tento "náš" stát neklade sebemenší odpor, aby chránil český národ, jeho stát a české národní zájmy, včetně práva na národní přežití - která z těchto dvou možností je ta pravděpodobnější...

Naprosto stejná situace je i ve všech ostatních státech Evropské unie, kde tajné služby všech států Evropské unie dohromady se v boji proti 300 leté skryté a plíživé, ale o to masivnější, rozvratné a stále se stupňující ruské vojenské ofenzivě, vedené už stovky let proti celému Západu nepřekonatelnou asiatskou strategií lstí a klamu - když veškeré detailní informace o skryté válce Ruska proti Západu jsou pro každého k disposici zde, http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601 - mohou pochlubit podobným ne-li stejným výsledkem, jako "naše" čtyři rusko-české tajné služby, které si ze svých kapes - nepřátelskýma rukama pod pečlivým dohledem všech "našich" rusko-českých represivních orgánů dnešní kriminální státní moci nejméně na 100 let dokonale vyrabovaných - všichni velice tvrdě v řádu miliard platíme, aby nás před těmito a podobnými hrozbami důsledně chránily...!!! Nic z toho není náhoda, protože dnes už jsou pozice vysoce postavených pozičních a vlivových agentů - užitečných idiotů - nelidsky barbarské totalitní Moskvy (když většinou Rusů je stalinismus dodnes považován za ztracený Ráj) v našem západním svobodném demokratickém světě - DÍKY RYCHLÉMU VÝVOJI A ROZŠÍŘENÍ PSYCHOTRONIKY - více než dobře viditelné! Posuïte sami:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010011301

Na tuto životně důležitou základní otázku, jestli může být pravdivější první varianta, že žádní ruští agenti u nás a v Evropě nejsou a nikdy nebyli, anebo druhá varianta, že v celém vedení našeho státu i celé Evropské unie byli a jsou pouze ruští agenti, tedy na otázku, která nejzásadnějším způsobem ovlivňuje naši existenci, protože v žádném případě není jedno, stojí-li v čele našeho národa a jeho státu ti nejlepší z nejlepších, anebo v našem čele stojí ti nejhorší z nejhorších, si však dnes už můžeme - pokud jsme před nositeli Zla z vlastního rozhodnutí ještě nekapitulovali a nestali se dobrovolně jejich tažným dobytkem - velice snadno a rychle odpovědět MY SAMI! Viz:

JAK a PROČ získat snadno a rychle absolutní informační převahu nad totalitním ruským tandemem nejvyšší Satanské "Pravdy a Lásky" KGB, GRU a jejich nejvyšší tuzemskou poziční a vlivovou agenturou, která nám díky svým ultra-kriminálním metodám skryté totality skrze svá rusko-česká masmédia - zahraniční továrny na výrobu českého veřejného mínění a vymývání lidských mozků - dodnes "demokraticky" vládne = TUNELUJE NAŠE KAPSY!!! Řešení je dobře známé: ČESKÁ A EVROPSKÁ OBČANSKÁ POLITIKA KVALITATIVNÍ DEMOKRACIE VÁŽENÉHO VOLEBNÍHO HLASU, PŘÍMÉ DEMOKRACIE A SNADNÉ A RYCHLÉ ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A Z KAPES OBČANŮ PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070134 + ČESKÁ A EVROPSKÁ OBČANSKÁ PSYCHOTRONIKA, TEDY OBČANSKÁ VŠEVĚDOUCNOST = ČESKÁ A EVROPSKÁ OBČANSKÁ POLITICKÁ, DUCHOVNÍ A MRAVNÍ REVOLUCE KE SKUTEČNÉ SVOBODĚ, PRAVDĚ A SPRAVEDLNOSTI!!! Jde o naše vlastní přežití jako svobodných a zodpovědných Lidí Dobra!!!!! Viz:
A) JAK získat snadno a rychle absolutní informační převahu nad totalitním ruským vražedným tandemem nejvyšší Satanské "Pravdy a Lásky" KGB, GRU a jejich užitečnými idioty, nejvyšší tuzemskou poziční a vlivovou agenturou KGB/GRU, která nám díky svým ultra-kriminálním metodám skryté totality skrze svá rusko-česká masmédia - zahraniční továrny na výrobu českého veřejného mínění a vymývání lidských mozků - dodnes "demokraticky" vládne = TUNELUJE NAŠE KAPSY!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601

B) PROČ: EVROPA+RUSKO=RUSKO! DEMOKRACIE+KGB=KGB! RUSKO=PRÁVNÍ STÁT, VE KTERÉM PLATÍ JEDEN ZÁKON NAD VŠECHNY OSTATNÍ: ZVEDNI HLAVU Z HNOJE A MY TI JI USTŘELÍME! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092102

C) PROČ: LSTÍ a KLAMEM = UMĚNÍ VÁLKY, VČETNĚ TÉ NAŠÍ OBČANSKÉ, KDE ROZHODUJE STÁLÁ INFORMAČNÍ PŘEVAHA!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002061803
D PROČ: DNEŠNÍ MOSKVA A TAJNÉ KOMUNISTICKÉ SÍTĚ - BUJÍCÍ RAKOVINOVÉ BUŇKY TOTALITY - V DEMOKRATICKÝCH ZEMÍCH
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100801

E) PROČ: Zveřejněný Mitrochinův archiv KGB prokázal: PROJEKT EVROPSKÉ UNIE PROSAZOVALI A PROSAZUJÍ HLAVNĚ SOVĚTŠTÍ A RUŠTÍ AGENTI A JEJICH ZÁPADNÍ MARXISTÉ!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010042007

F) PROČ: Jak dnes "naše" rusko-česká StB=BIS=StB verbuje do svých služeb politiky jako své agenty, aby v případě zvolení nesloužili svým českým voličům, ale své StB=BIS=StB, řízené stále z Moskvy!!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009071001

G) PROČ: Dnešní asiatské Rusko - stejně jako předtím Hitlerovo socialistické Německo - těží z tradičního hodnotového a myšlenkového chaosu materialisticky orientovaných nejvyšších západních politických a masmediálních elit a z toho plynoucí jejich totální sebevražedné hodnotové bezradnosti a nemohoucnosti k civilizační obraně i útoku vůči všemu, co naši civilizaci individuální svobody a zodpovědnosti zevnitř či zvenčí ohrožuje!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007112501

H) PROČ: Politickému, právnímu, finančnímu a mravnímu rozvratu Západu nelze porozumět, díváme-li se západníma očima. Očima Kremlu však probíhá vše podle plánu!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092001

I) PROČ: PÁTÁ KOLONA KÁGÉBÁCKÉ MOSKVY: EVROPSKÁ LEVICE!!! ANTICIVILIZAČNÍ PROTIZÁPADNÍ VLASTIZRADA EVROPSKÉ LEVICE A JEJÍ PRO SVOBODU A DEMOKRACII LIKVIDAČNÍ POLITIKA V REŽII SKRYTĚ TOTALITNÍ ASIATSKÉ MOSKVY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009112501

J) PROČ: AKTUÁLNĚ: Vítejte ve skutečném světě! SEZNAM RUDÝCH KOMISAŘŮ EU! Proroctví George Orwella 1984 se už naplnilo: Evropská unie + KGB + GRU = EUROASIE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010011301

K) PROČ: DNEŠNÍ EVROPSKÁ UNIE JAKO MARXISTICKÝ SOVĚTSKÝ SVAZ, KDYŽ SOUOSTROVÍ GULAG NÁS TEPRVE ČEKÁ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009122101

L) PROČ: Evropská unie opět 100% selhala a my víme proč! Sbohem Ukrajino, aneb co Rusové provedou s Ukrajinou, kterou EU zradila Rusku stejně, jako zradí nás!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012109

M) PROČ: ORWELL MÁ OPĚT PRAVDU: NEJTVRDŠÍ VELKORUSKÝ ULTRA TOTALITNÍ NACISMUS KGB/GRU SE UŽ DERE K NEJVYŠŠÍ EUROASIJSKÉ MOCI! VÁLKA KONTINENTŮ KONČÍ VÍTĚZSTVÍM RUSKA, ANIŽ TOTÁLNĚ INFILTROVANÝ A MASMEDIÁLNĚ DEZINFORMOVANÝ ZÁPADNÍ SVĚT INDIVIDUÁLNÍCH LIDSKÝCH SVOBOD, PRÁV A ZODPOVĚDNOSTI COKOLI POCHOPIL!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011060061
N) PROČ: Nejvýznamnější evropský myslitel dneška André Glucksmann: BOJME SE RUSKA! ČEKÁ NÁS NEJHORŠÍ STOLETÍ LIDSKÝCH DĚJIN! RUSKO VSTOUPÍ DO EVROPY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006101001

Pokud bychom snad přesto měli při hledání odpovědí na tyto základní otázky naší lidské existence jakékoliv pochybnosti nebo problémy se správně rozhodnout, obrame se prosím vždy s důvěrou na naši osvědčenou čtyřdílnou Nápovědu, ve které najdete vše co hledáte:

1) Síly Antikrista se představují: KAREL MARX - nejvyšší velekněz Satana na Zemi, jeho předchůdci, následovníci a dnešní mocní - nemocní socialističtí i nesocialističtí pokračovatelé!!!
a) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010061216
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092003
c) http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/piere/tri1.htm
d) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011013006

2) RUSKO a ČÍNA - dědictví DŽINGISCHÁNA!!! LSTÍ a KLAMEM = UMĚNÍ VÁLKY: TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL, JAK PORAZIT PROTIVNÍKA BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ: NEJVYŠŠÍ ŠKOLA INFILTRACE A ROZVRATNÝCH POLITICKO - MASMEDIÁLNÍCH MANIPULACÍ
a) http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007111001
c) http://ekonom.ihned.cz/c1-34261590-krasnaja-biznes-armija
d) http://www.novinky.cz/domaci/186806-kazdy-dvacaty-obyvatel-prahy-pochazi-ze-zemi-byvaleho-sssr.html

3) ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO A JEHO AGENTY - UŽITEČNÉ IDIOTY - A MÁLO KDY SE SPLETEME!!! RUSKÉ STÁTNÍ DROGY JAKO NEJNIČIVĚJŠÍ TAJNÁ ZBRAŇ PROTI NAŠÍ CIVILIZACI A SVĚTU: PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA KREMLU ZA ZOTROČENÍ LIDSTVA ZESILUJE! RUSKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A JEHO NEVIDITELNÉ CELOSVĚTOVÉ KRIMINÁLNÍ DROGOVÉ A FINANČNÍ IMPÉRIUM PROTI NÁM A NAŠIM INDIVIDUÁLNÍM PRÁVŮM A SVOBODÁM!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

4) GENOCIDA ČESKÉHO NÁRODA, TADY A TEĎ: DŮKAZY, JAK ČESKÝM NÁRODEM "DEMOKRATICKY" ZVOLENÍ ALE DEMOKRATICKY NEODVOLATELNÍ VLASTIZRÁDNÍ RUSKO - ČEŠTÍ AGENTI KGB/GRU BĚHEM JEDNÉ GENERACE TOTÁLNĚ ROZVRÁTILI A ZNIČILI CELÝ ČESKÝ NÁROD I JEHO VLASTNÍ NÁRODNÍ STÁT, O JEHOŽ ZNOVUZÍSKÁNÍ ČESKÝ NÁROD 300 LET = DESET GENERACÍ USILOVAL, TAK JAKO PŘEDTÍM VLASTIZRÁDNÍ RUŠTÍ AGENTI TOTÁLNĚ ROZVRÁTILI A ZNIČILI DEMOKRATICKÉ RAKOUSKO-UHERSKO A PŘEDTÍM POLSKO, KTERÉ, JAKO NEJSILNĚJŠÍ KATOLICKÉ MONARCHIE, STÁLY RUSKU STOVKY LET V CESTĚ NA JEHO TAŽENÍ ZA SVĚTOVLÁDOU!!! TYTÉŽ SATANSKÉ SÍLY ŘÍŠE ZLA RUSKA PAK ROZBILY V LETECH 1991/92 ČESKOSLOVENSKO I JUGOSLÁVII A V ROZVRACENÍ NAŠEHO SVĚTA BUDOU DÁL POKRAČOVAT, DOKUD HO PLNĚ NEOVLÁDNOU NEBO JE NEZASTAVÍME...
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010040203
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

Jediný způsob, jak se proti tomu všemu můžeme VČAS a ÚČINNĚ bránit, se dozvíme v následujících dvou dokumentech:

Základní kurz politické a občanské vševědoucnosti: KDO NÁM KONTROLUJE, CEDÍ A MODELUJE INFORMACE A MYŠLENKY, TEN KONTROLUJE A UDRŽUJE SVOJI MOC NAD NÁMI!!! NAUČME SE PROTO SPRÁVNĚ PRACOVAT SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM A NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ TAJEMSTVÍ KRIMINÁLNÍHO STÁTU PRO NÁS PŘESTANOU EXISTOVAT! ZE VŠECH TAJNÝCH SLUŽEB A REPRESIVNÍCH SLOŽEK VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE KGB/GRU, KTERÝMI NÁS DNES ZOTROČUJÍ, SE STANOU SLUŽBY VEŘEJNÉ, KTERÉ NÁM BUDOU SLOUŽIT!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601

NÁROD SOBĚ: Soutěž pro všechny, kdo už ovládají siderické (hvězdné) informační kyvadlo: ZNÁTE JAKOUKOLIV POLITICKOU STRANU S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ - NEBO POLITIKA OD ROKU 1989 DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY NA PRESIDENTSKÉ NEBO VLÁDNÍ ÚROVNI - ANEBO CELOSTÁTNĚ POPULÁRNÍHO NOVINÁŘE - NEBO "NAŠIMI" DNEŠNÍMI RUSKO-ČESKÝMI MASMÉDII KGB/GRU PROPAGOVANÉ OSOBNOSTI Z JAKÉKOLIV OBLASTI A Z JAKÉKOLIV ČÁSTI NAŠÍ PLANETY - KTEŘÍ NEPRACUJÍ PRO RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY? NAJDĚTE TAKOVÉ A BUDETE ODMĚNĚNI JAKO PRVNÍ, PROTOŽE TO SE ZATÍM JEŠTĚ NIKOMU Z TISÍCŮ ÚČASTNÍKŮ TÉTO SOUTĚŽE ZA ŘADU LET NEPODAŘILO!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402

Tato naše velice dlouhá stálá předmluva před každým našim článkem, maximálně nabitá informacemi a myšlenkami, které v "našich" dnešních rusko - českých dezinformačních masmédiích KGB/GRU nikdy nenajdeme - považovaná za daleko nejpravdivější a tedy nejlepší veřejně přístupnou geopolitickou analýzu v češtině - končí následujícím odstavcem, po kterém už následuje inzerovaný článek:

PROČ POLITICI KGB/GRU A JEJICH NOVINÁŘI ZUŘIVĚ ODMÍTAJÍ POUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SIDERICKÉHO KYVADLA? PROTOŽE KAŽDÝ ZLOČINEC SE BOJÍ VŠEVĚDOUCÍHO POLICEJNÍHO VYŠETŘOVATELE, STÁTNÍHO ZÁSTUPCE, SOUDCE A VĚZEŇSKÉHO PERSONÁLU!!!

KAŽDÝ Z NÁS DNES ŽIJE A PRACUJE BUĎ PRO VÍTĚZSTVÍ NELIDSKÉHO TOTALITNÍHO SVĚTA GEORGE ORWELLA, ANEBO PROTI VÍTĚZSTVÍ NASTUPUJÍCÍ NELIDSKÉ TOTALITY SOUOSTROVÍ GULAG. KAŽDÝ Z NÁS PATŘÍ SVÝM ŽIVOTEM VĚDOMĚ NEBO ZCELA NEVĚDOMĚ DO JEDNOHO Z TĚCHTO BOJUJÍCÍCH ZÁSTUPŮ LIDÍ DOBRA A ZLA, SVOBODY A TOTALITY. POUZE NA NÁS ZÁLEŽÍ, KOHO A CO SVÝM ŽIVOTEM PLNĚ PODPOŘÍME A PROTI ČEMU SE VĚDOMĚ A S NAPŘENÍM VEŠKERÉ SVÉ VŮLE POSTAVÍME!!!! K VÍTĚZSTVÍ NELIDSKÉHO ZLA POSTAČÍ, KDYŽ DOBŘÍ LIDÉ NEUDĚLAJÍ NIC!AKTUÁLNÍ MOTTO:

"Masy nikdy neprahly po pravdě.
Od skutečností, které se jim nelíbí,
se odvrací a dávají přednost tomu,
uctívat omyl jako svého Boha.
Ten, který je umí dokonale klamat,

(dnes tedy dobře viditelný politicko-masmediální komplex
dokonale neviditelné skrytě totalitní fízlokracie KGB-GRU)
se stává jejich absolutním pánem.
Ten, který se je pokouší probudit,
je vždy jejich bezprávnou obětí…
"


Gustave Le Bon "PSYCHOLOGIE DAVU", 1895. Dnes na indexu, jako další knihy:

A) José Ortega y Gasset: VZPOURA DAVŮ, v češtině naposledy v roce 1993: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090049
B) Henry David Thoreau OBČANSKÁ NEPOSLUŠNOST, k disposici zde: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100010
C) Gustave Le Bon PSYCHOLOGIE DAVU 1. a 2. díl, k disposici zde: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012010027


NÁSLEDUJÍ INFORMACE PRO LIDI,
KTEŘÍ SE NENECHAJÍ OSLEPIT
NEKONEČNOU MASMEDIÁLNÍ MLHOU,
MODELOVANOU NÁM TAJNÝMI SLUŽBAMI
,

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201
ALE VĚŘÍ POUZE SVÝM VLASTNÍM OČÍM:

POLITICI Z VLASTIZRADY ŽIJÍ,
NOVINÁŘI VLASTIZRADU KRYJÍ!


Hlavní informační motto:

NOVINÁŘ KTERÝ NENÍ FÍZL?
TAK TAKOVÉHO NEZNÁM!
Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060201JAK ZÁPAD PROHRÁL
III.SVĚTOVOU VÁLKU
ZVANOU "STUDENÁ"
A JAK NAD NÍM
NELIDSKY TOTALITNÍ
STEPNÍ BARBARSTVÍ
DŽINGISCHÁNOVA
ASIATSKÉHO RUSKA
OPĚT ZVÍTĚZILO!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111502ZÁKLADNÍ ANALÝZA NA ÚVODProgram Kremlu národní a státní destrukce protivníka:

Propagandou třeba získat na svou stranu ty, kteří nemají vůbec nic a přimět je
nastolit požadavek, že "z hlediska spravedlnosti" si musí být všichni ve všem rovni,
prosadili toto právo silou proti všem, aby mohli pod ochranou získané státní moci
beztrestně okrást a zničit všechny pracovitější a schopnější, než jsou oni sami,
tedy všechny ty, kteří se už svým vlastním úsilím dopracovali k nějakému majetku
a tím úplně rozvrátit a zničit nepřátelský národ a jeho stát, které pak již my sami
velice snadno ovládneme a zotročíme, protože tito užiteční idioti nás už nezastaví!


Major KGB Anatolij Golicyn uprchl v prosinci roku 1961 do Spojených států s informacemi o sovětské dlouhodobé strategii. Poskytl CIA soubor dokumentů včetně jednoho, který popisoval nové vedení odboru dezinformací KGB (oddělení „D"). V dokumentu stálo, že KGB nemá prioritní zájem na chytání amerických špionů. Cílem je spíše vytvoření propracované sítě dezinformací, která by „vyvracela a diskreditovala autentické informace získané nepřítelem”. Taktikou KGB bylo živit CIA stálým přísunem „příjemných” lží, kdy CIA by pak časem uvěřila pouze historkám, připraveným v dílně KGB. To by na druhou stranu umožnilo, aby sovětští agenti snáze pronikali do nitra zpravodajských služeb Spojených států. Viz například:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010110104


Golicyn varoval CIA, že sovětské dezinformace jsou pečlivě vypracovány na podporu dlouhodobého plánu - kdy veškeré podrobnosti tohoto staletého "Velkého plánu" ruského impéria (závě cara Petra Velikého) jsou k disposici zde - http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601 - v němž se váhy moci nenápadně posunou ve prospěch tehdejšího, Moskvou pevně řízeného, komunistického bloku. Varování Golicyna věřilo kromě Jamese Angletona ze CIA jen málo dalších. Golicyn, jenž byl tehdy opomíjen a nevěřilo se mu - na rozdíl od dlouhé řady sovětských "dezertérů KGB/GRU", kteří byli vysláni Moskvou na Západ proto, aby ho dezinformovali a diskreditovali skutečné dezertéry - předal CIA v roce 1982 přísně tajný rukopis.

Podle tohoto rukopisu se do roku 1986 postaví do čela Sovětského svazu člověk „s liberálnější reputací. Tento muž zahájí „změny, které předčí představy Marxe či praktický dosah Lenina a pro Stalina by byly absolutně nemyslitelné”. Sovětský systém bude liberalizován a liberalizace „bude okázalá a velice působivá. Je možné, že dojde k formálním prohlášením o zredukované roli komunistické strany; její monopol bude navenek omezen... Dojde k reformě KGB. Disidenti doma budou amnestováni; ti v zahraničním exilu se budou moci vrátit a nastoupit do vládních funkcí... Politické kluby se otevřou i pro ty, co nejsou členy komunistické strany. Vůdčí disidenti by mohli založit jednu nebo dvě alternativní politické strany. Uvolní se cenzura; kontroverzní knihy, hry, filmy a umění budou publikovány a představovány veřejnosti.” Viz:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070090

B) http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/1.htm

C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007043001

D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010081801


CIA nebrala Golicynův rukopis vážně, viz - http://www.google.cz/#sclient=psy&hl=cs&source=hp&q=Golicyn+Anatolij&pbx=1&oq=Golicyn+Anatolij&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=29172l33107l0l33574l9l7l0l0l0l0l1088l1993l0.5.1.7-1l7l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=2c6f32128c952091&biw=1408&bih=872 - a dala souhlas, aby si jej vydal knižně. To se také stalo a kniha s názvem New Lies For Old - NOVÉ LŽI ZA STARÉ LŽI se roku 1984 objevila na pultech knihkupectví. Obsahovala 148 předpovědí, nepodložených žádnými dalšími listinnými důkazy. Podle badatele Marka Rieblinga se přesto „139 ze 148” Golicynových předpovědí "vyplnilo do konce roku 1993 = přesnost 94%”. Souhlasil tehdy vůbec někdo s Golicynovou analýzou nebo předpověïmi? Všechny známé autority a analytici CIA se jeho dílu vysmívali. „Jediný vhodný výraz pro tuto knihu je, že je nešastná,” napsal v roce 1985 hlavní analytik CIA. Když se 139 Golicynových předpovědí uskutečnilo, nedostalo se mu žádné omluvy či uznání. V té době si jeho kritici už blahopřáli k vítězství ve studené válce. Úspěch sovětských dezinformací byl naprostý. Od té doby bude svět vnímat pouze to, co mu KGB naservíruje, co KGB chce, aby svět vnímal i jakým způsobem to má být světem vnímáno. Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008020801


Vysoce postavený československý uprchlík, armádní generál Jan Šejna, napsal ve svých pamětech v roce 1982: „Jedním z největších problémů Západu je, že si existenci nějakého sovětského „velkého plánu“ většinou vůbec nepřipouští. Ti, kteří tento koncept odmítají, nevědomky slouží sovětským snahám vyvíjeným na utajení svých cílů, a navíc komplikují proces tyto cíle správně vyhodnotit.” Jako přední funkcionář pracoval generál Šejna přímo na nejvyšší úrovni československé komunistické vlády. V roce 1967 byl se svými kolegy seznámen se strategií Moskvy. „Vždycky bylo jasně dáno, že cíle Plánu jsou neměnné, ovšem prostředky a metody k jejich dosažení jsou flexibilní,” napsal Šejna ve svých pamětech. „Tato flexibilita často slouží k tomu, aby zmátla západní politické analytiky, kteří si rádi pletou změnu taktiky se skutečnou změnou — změnou myšlení.

Z toho důvodu Chruščovovo odsouzení Stalina v roce 1956 byla taktika a nikoliv změna směru. Šejna říká, že I KDYŽ CHRUŠČOV STALINOVY ZLOČINY ODSOUDIL, KREML SE JEHO CÍLŮ NIKDY NEVZDAL. Naprosto totéž platí o světovém marx-leninismu. Přesto že ho po jeho stažení z oběhu samotnou Moskvou všichni za jeho nekonečné genocidní zločiny halasně odsoudili, dobře zakamuflovaní vládnoucí levičáci a ruští agenti se jeho cílů a všech jeho podvratných metod nikdy nevzdali a pod jinými vývěsními štíty "svobody", "demokracie", "otevřené občanské společnosti", "ideologie politické korektnosti", "multikulturalismu", "liberalismu", "právního státu" - ale i pod hlavičkou původně marx-leninismu zásadně a nesmiřitelně nepřátelského, ale dnes už vnitřně hluboce infiltrovaného, zfalšovaného a dezinterpretovaného křesanství, islámu, buddhismu a hinduismu, ale i mnohých dalších, ze kterých už zbyla pouze prázdná a pro vítězné marxisty zcela neškodná pseudoduchovní skořápka zmaterializovaných a duchovně i mravně zcela vyprázdněných rituálů - všechny nelidské proticivilizační rozvratné cíle marx-leninismu dále v tichosti úspěšně naplňují! Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601


Dne 18. listopadu 1956, při recepci na polském velvyslanectví v Moskvě, Chruščov před západními velvyslanci ve svém projevu veřejně prohlásil: „A se vám to líbí nebo ne, dějiny jsou na naší straně. Pohřbíme vás!” 24. července 1959 Chruščov řekl tehdejšímu americkému viceprezidentovi Richardu Nixonovi při jeho návštěvě Sovětského svazu, že jeho vnoučata budou žít v komunismu. Dva měsíce nato Chruščov navštívil Spojené státy, kde se před tamním ministrem zemědělství Ezrou Taftem Bensonem chvástal tím samým výrokem. Když jej Benson ujišoval o opaku, Chruščov údajně řekl: „Vy Američané jste tak naivní. Ne, vy nepřijmete komunismus rovnou jako takový, ale BUDEME VÁM DÁVAT SOCIALISMUS PO MALÝCH DÁVKÁCH, AŽ SE NAKONEC PROBERETE A ZJISTÍTE, ŽE UŽ MÁTE KOMUNISMUS. Nebudeme s vámi muset bojovat. OSLABÍME VAŠE HOSPODÁŘSTVÍ natolik, že nám nakonec spadnete do náručí jako přezrálé ovoce.” Viz:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100702

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005042602

C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100001


Chruščovovy záměry nedávno vysvětlil Robertu Bucharovi bývalý zástupce šéfa rumunské zahraniční rozvědky generál Jon Pacepa následujícími slovy: „Veškerá zahraniční politika států sovětského bloku, v podstatě celá jejich ekonomická a vojenská síla, se točila kolem většího sovětského cíle, zničit Ameriku zevnitř za pomoci lží. Sověti spatřovali v dezinformacích hlavní nástroj k dialektickému uspíšení světového komunismu. PRIORITOU ČÍSLO JEDNA PRO KGB BYLO POŠKODIT MOC AMERIKY, JEJÍ ÚSUDEK A DŮVĚRYHODNOST.” Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006092202


Stojí za povšimnutí, že Chruščov neřekl, že „budete žít v komunismu”. Neřekl ani to, že „vaše děti budou žít v komunismu”. Svým americkým protějškům řekl, že jejich „vnoučata budou žít v komunismu“. Chruščov připouštěl, že plán Moskvy je plán dlouhodobý, představující desetiletí práce. Od počátku roku 1967 dostávaly země Varšavského smlouvy pravidelné pokyny, které podrobně popisovaly jejich roli v celkovém Plánu. „Když jsme s přáteli ten Strategický plán studovali,“ napsal Šejna, „tak naše prvotní reakce byly naprosto jasné: považovali jsme jej za nereálný, zejména v jeho načasování, které jsme považovali za silně optimistické.

Šejna změnil svůj názor až po útěku na Západ. „Mezi západními zeměmi jsem neshledal žádnou jednotu, žádný pevný cíl nebo strategii. Proti sovětskému systému a jeho strategii nelze bojovat malými taktickými kroky. Tehdy jsem začal poprvé věřit, že Kreml bude schopen dosáhnout svých cílů – něco, čemu jsem v Československu prostě nevěřil.“ Viz:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041001

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010063002


Kremelští váleční stratégové počítali s tím, že PO ROCE 1990 SE JIM PODAŘÍ ROZVINOUT EKONOMICKÝ A POLITICKÝ SLED UDÁLOSTÍ, KTERÝ POVEDE KE ZHROUCENÍ AMERICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ a „ve Washingtonu se dostane k moci přechodná liberální a pokroková vláda“. V září 1967 přijel do Prahy tajemník sovětského ústředního výboru komunistické strany Konstantin Katušev, aby osobně instruoval československé komunistické vůdce. Čechoslováci se obávali, že hospodářská krize v Americe povede ke vzniku pravicového režimu. Katušev připustil, že Spojené státy by se mohly posunout k „tomu či onomu extrému, jako... v období McCarthyho a za války ve Vietnamu. Pokud bychom mohli na USA uplatnit externí restrikce, navrhované v našem Plánu a vážně narušit americkou ekonomiku, pak pracující a nižší střední třídy ponesou následky a otočí se zády ke společnosti, která je zklamala. Budou připraveni na revoluci.” Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009041901


Ruští stratégové předvídali, že za dvacet až čtyřicet let bude americká dělnická třída čelit obtížné situaci. Katušev řekl, že obrovský pokrok Ameriky v technologiích bude mít destabilizující vliv, protože povede k nižší zaměstnanosti nekvalifikovaných pracovníků. „Tento fenomén,” poznamenal Katušev, „považuji za jeden, s nímž se Spojené státy nedokážou vyrovnat.” „I když by se američtí pracující mohli stočit doprava,” dodal, „je pravděpodobnější, že vznikne pokrokovější režim, protože navzdory veškeré své moci jsou vládní byrokratické elity, průmyslová smetánka a média v podstatě liberální ve svých výhledech a stydí se za svůj neúspěch v řešení základních národních problémů.” Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112601


V roce 1967 navštívil Prahu sovětský maršál Matvěj Zacharov, aby povzbudil verbování „vlivových agentů na vysoké úrovni“ mezi vzrůstajícím elitním výkvětem na amerických univerzitách, v médiích a ve vládě. Moskva si uvědomovala, že moc se přesouvá z rukou „staré průmyslové plutokracie”. Pokud by sovětský blok pronikl do amerických médií a na akademickou půdu, pak by bylo snazší OVLIVŇOVAT SPOLEČNOST JAKO CELEK. I když Strategický plán vyžadoval NARUŠOVÁNÍ EKONOMIKY Spojených států a PODPORU ZVOLENÍ POKROKOVÉHO PRESIDENTSKÉHO KANDIDÁTA, zaměřoval se také na ODDĚLENÍ SPOJENÝCH STÁTŮ OD EVROPY. Podle Šejny „Rusové plánovali hrát na nacionalistické a buržoazní předsudky vůdčích evropských zemí s cílem je přesvědčit, že Evropa musí usilovat o to, aby se stala samostatnou entitou, nezávislou na Spojených státech”. Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005052001


Aby získala technologie a finance ze Západu, Moskva také plánovala zahájit bezprecedentní mírovou ofenzívu, která by zahrnovala rozpuštění komunistického bloku. Šejna o tomto plánu napsal: „NARUŠENÍ NATO, které začalo ve Druhé fázi [Plánu], BUDE DOKONČENO ODSTOUPENÍM SPOJENÝCH STÁTŮ ZE ZÁVAZKŮ, TÝKAJÍCÍCH SE OBRANY EVROPY a EVROPSKÝM ODMÍTAVÝM POSTOJEM K VOJENSKÝM VÝDAJŮM, který vyvolá ekonomická recese a jenž BUDE PODNĚCOVÁN SNAHAMI "POKROKOVÝCH HNUTÍ". Z toho důvodu jsme počítali s tím, že možná bude nutné zrušit Varšavský pak a pro tento případ jsme již připravovali sít' bilaterálních obranných dohod, na něž by dohlížely tajné komise Comeconu.” Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005052201


Co se týče operačních detailů, Plán spoléhal na budoucí sabotážní a teroristické operace. Těm by napomohla infiltrace organizovaného zločinu a Sověty sponzorovaný ilegální obchod s drogami. Ruští váleční plánovači byli přesvědčeni, že AMERICKOU EKONOMIKU LZE SABOTOVAT, že CIA JE EFEKTIVNĚ SLEPÁ a že ilegální obchodováni s drogami otevře zadní vrátka do amerických finančních center a geografického středu Spojených států. Viz následující soubor dokumentů a analýz:

GLOBÁLNÍ PODVRATNÁ FINANČNÍ, PRŮMYSLOVÁ, OBCHODNÍ A IDEOLOGICKÁ VÁLKA LEGITIMNÍCH "PRÁVNÍCH NÁSTUPCŮ" DOBYVAČNÉHO DŽINGISCHÁNOVA MONGOLSKÉHO IMPÉRIA, RUSKA A ČÍNY, PROTI NÁM STÁLE ZESILUJE!!! MNOHÉ FORMY FINANČNÍ, PRŮMYSLOVÉ A OBCHODNÍ VÁLKY, VEDENÉ ZVENČÍ I ZEVNITŘ, ZA ZNIČENÍ ZÁPADNÍ SVOBODY, INDIVIDUÁLNÍCH PRÁV A SVOBOD OBČANŮ-DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ A JEJICH DEMOKRACIE - STEJNĚ JAKO MNOHÉ FORMY INFORMAČNÍ A PSYCHOLOGICKÉ VÁLKY O OVLÁDNUTÍ A PROGRAMOVÁNÍ VĚDOMÍ LIDÍ O SOBĚ A SVĚTĚ, VE KTERÉM ŽIJÍ - MAJÍ VYSLOVENĚ CIVILNÍ CHARAKTER. JSOU HLUBOKO POD PRAHEM, OZNAČENÝM JAKO VÁLKA. ROZHRANÍ MEZI MÍREM A VÁLKOU, ZEJMÉNA TOU OBČANSKOU, JSOU STÁLE MÉNĚ ZŘETELNÉ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ DNES NELZE SPOLEHLIVĚ URČIT, NACHÁZÍME-LI SE S TĚMITO TOTALITNÍMI SUPERVELMOCEMI, VELMISTRY LSTI, KLAMU A NEOMEZENÉ INFORMAČNÍ MANIPULACE, UŽ V OTEVŘENÉ REGULÉRNÍ VÁLCE, ČI STÁLE JEŠTĚ V MÍRU...!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090071


Výpověï generála Jana Šejny v této věci byla publikována v roce 1999 v knize zcela zásadního významu s názvem Rudý kokain (Red Cocaine), kterou napsal Joseph D. Douglas Jr. Úvodem do ní přispěl Ray S. Cline, bývalý zástupce ředitele pro zpravodajské služby při CIA. Nejdůležitější části knihy byly zveřejněny v češtině v NECENZUROVANÝCH NOVINÁCH a na Internetu. Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070213

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060604


Při aplikaci Strategického plánu hraje obzvl᚝ důležitou roli terorismus. Když se Robert Buchar otázal ruského historika Vladimíra Bukovského, zda za současným terorismem stojí Sověti, Bukovskij odpověděl: „Zcela určitě. Můžu vám ukázat stovky dokumentů, které to dokazují. Jak zásobovali, cvičili, zřizovali a — řídi téměř každou teroristickou organizaci na světě. Ty dokumenty mám. Viz následující důkazy:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006112201

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007043002

C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006113001


Bývalý zástupce ředitele rumunských zpravodajských služeb generál Jon Mihaj Pacepa psal o angažovanosti Ruska v mezinárodním terorismu. „Dnešní mezinárodní terorismus,” napsal v srpnu 2006, se zrodil v Ljubljance, na ústředí KGB... Byl jsem svědkem jeho zrodu ve svém jiném životě, kdy jsem byl komunistickým generálem.” Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004011502


V knize vydané roku 1987 s názvem Spetsnaz: The Inside Stoly of the Soviet Special Forces (V České republice vyšla pod názvem „Specnaz — Příběh sovětských speciálních sil” — pozn. překl.) uprchlík ze sovětské vojenské rozvědky GRU, píšící své knihy pod pseudonymem Viktor Suvorov, vysvětluje základní účel, k němuž bude terorismus využitý. Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007071801


V 15. kapitole knihy Suvorov uvádí různé činy hospodářských sabotáží a terorismu, jejichž uskutečňování má předcházet totální válce se Spojenými státy. „Všechny tyto operace,” píše Suvorov, „jsou u GRU oficiálně známé jako „přípravné období“ a neoficiálně jako „předehra“. Předehra je série velkých i malých operací, které mají za úkol – než dojde ke skutečným vojenským operacím – oslabit morálku nepřítele, vytvořit atmosféru všeobecného podezírání, strachu a nejistoty a odvést pozornost armádních a policejních složek nepřítele na velké množství různých cílů, z nichž se každý může stát předmětem dalšího útoku."

Podle Suvorova předehru provádí zpravodajští agenti a „žoldáci naverbovaní prostředníky”. Strategie, podle které postupují, je známá jako „šedý teror” a Suvorov jej popisuje jako „druh teroru, který se nevede jménem Sovětského svazu”. Místo toho je uskutečňován jménem „již existujících extremistických skupin, které s Ruskem nemají žádnou spojitost”. Suvorov píše, že „teroristické činy prováděné během ,předehry` vyžadují jen velmi málo lidí, velice málo zbraní a málo vybavení”. Člověk si vybaví příklad 19 mužů s obyčejnými rozřezávacími noži na dopisy – box-cutters (útok na USA 11. září 2001– pozn. překl.), i když Suvorov uvádí „šroubovák, krabičku zápalek nebo skleněnou ampuli”.


V červenci 2005, v interview pro polský deník Rzeczpospolita, uprchlík z ruské FSB/KGB Alexander Litviněnko tvrdil, že zástupce velitele al-Káidy, Ajman al--Zawahiri, je „starý agent FSB”. Autor politických statí a bývalý důstojník KGB Konstantin Preobraženskij vyjádření Litviněnka potvrdil a uvedl: „[Litviněnko] byl zodpovědný za zajištění utajení příjezdu al-Zawahiriho do Ruska. Al-Zawahiriho školili instruktoři FSB v Dagestánu, severní Kavkaz, v období 1996–1997.” Preobraženskij dále uvádí: „Litviněnko v tu dobu šéfoval pododdělení pro mezinárodně hledané teroristy při Prvním oddělení operativně-vyšetřovacího ředitelství protiteroristické sekce FSB. Dostal rozkaz ujmout se delikátního úkolu a zajistit, aby ruská policie al-Zawahiriho nevědomky neprozradila. Přestože FSB dostala al-Zawahiriho do Ruska na falešný pas, mohlo se stát, že policie se o jeho příjezdu dozví a nahlásí jej Moskvě k ověření. Takový proces by al-Zawahiriho mohl odhalit jako agenta FSB.

Ve svém červencovém interview v roce 2005 Litviněnko deníku Rzeczpospolita podrobně popsal roli Ruska coby původce současného terorismu. Uvedl: „Znám pouze jednu organizaci, která z terorismu učinila hlavní nástroj k řešení politických problémů. Jsou to ruské zvláštní služby. KGB už hodně let praktikuje terorismus a masový terorismus. Na zvláštním oddělení KGB trénovali teroristy prakticky ze všech zemí světa. Tyto kurzy zpravidla trvaly půl roku. Speciálně vycvičení a připravení agenti KGB organizovali vraždy a exploze včetně výbuchů tankerů, únosy civilních letadel a útoky na diplomatické, státní a obchodní organizace po celém světě.” Litviněnko dodal, že agenti KGB/FSB jsou „ti nejkrvavější teroristé na světě. Uvedl pak jména, jako například Iljič Ramirez Sanchez (Carlos nebo Šakal — pozn. překl.), Jásir Arafat, Saddám Husajn a mnoho dalších.

Podle Litviněnka „všechny tyhle osoby a hnutí fungovaly pod svými vlastními slogany; nicméně, nikdo z nich v podstatě neskrýval svůj „intimní“ ... vztah s Kremlem a Ljubljankou. Položme si jednoduchou otázku. Školily a financovaly by ruské zvláštní služby lidi a skupiny, které by nebyli pod dohledem Ljubljanky a nesloužili by zájmům Kremlu? Odpověï je jasná. Nikoliv. Každý teroristický čin, uskutečněný těmito lidmi, byl proveden jako zvláštní úkol, a to pod přísnou kontrolou KGB a SSSR.

Na otázku, zda tento terorismus pokračuje i za postsovětského vedení, Litviněnko varoval, že „centrum globálního terorismu není v Iráku, Iránu, Afghánistánu nebo v Čečenské republice. Teroristická infekce se do celého světa šíří z paláce Ljubljanka a z vládního Kremlu. A dokud nebudou ruské zvláštní služby postaveny mimo zákon, rozprášeny a zavrženy, tak se terorismus nikdy nezastaví.” Zhruba 16 měsíců po svém veřejném prohlášení o napojení KGB na al-Káidu byl Litviněnko otráven v baru londýnského hotelu agenty z Kremlu, kteří mu do čaje přimíchali radioaktivní polonium 210. Zemřel v listopadu 2006. Viz:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100022

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041903


V listopadu 1998 jsem o válečných plánech Moskvy hovořil s ruským vojenským uprchlíkem, plukovníkem Stanislavem Lunevem, který mě překvapil nepravděpodobným varováním. Řekl, že jakékoliv budoucí zprávě o tom, že islámští teroristé zaútočili na nějaké americké město, by se nemělo věřit. Když jsem se zeptal proč, Lunev odpověděl: „Protože to budou moji lidé, Specnaz (teroristická komanda ruské vojenské rozvědky GRU zvláštního určení).”

Doplňující poznámka Petra Cibulky: Tuto informaci zásadního významu nechtěně potvrdil ve svém rozhovoru pro páteční magazín LIDOVÝCH NOVIN č 38 ze dne 23.09.2011 příslušník ruských hrdlořezů Specnaz a ruské vojenské rozvědky GRU Nikolaj Lilin, podrobnosti viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090074, působící dnes služebně v Itálii, když o ruském přepadení Čečenska a následné vyhlazovací válce ruské armády proti svobodomyslné čečenské populaci na straně 24 řekl: "Byly situace, které jsme nemohli pochopit. Zatkli jsme třeba nějaké čečenské teroristy - a oni byli nakonec propuštěni ruskými tajnými službami a my je za nějakou dobu zatýkali znovu, říká Nikolaj Lilin", stylizující svoji vizáž do věrné podoby jednoho z nejmasovějších vrahů lidských dějin V.I.Lenina... Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070097


Autor této analýzy Jeff Nyquist pokračuje: Autor knihy "REVOLUCE 1989" Robert Buchar se posledních pět let zabýval rozhovory s odborníky na zpravodajské služby, disidenty, uprchlíky a bojovníky studené války. Co během těchto rozhovorů zjistil, je úplně jiná realita, než ji podávají přední média. Souhrn jeho zjištění si zaslouží, aby se četl, studoval a aby se o něm diskutovalo. Spojené státy a Evropa spějí k obrovskému problému a jediný způsob, jak tento problém pochopit — ve vší jeho složitosti —, je otočit stránky dějin a zjistit, k čemu v období let 1989 až 1991 skutečně došlo. Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010111606


Jeff Nyquist Eureka, Kalifornie 4. dubna 2009


(Pozn. překl.: Jeffrey Richard Nyquist — patriot, analytik nejvyšší třídy a světově uznávaný americký odborník na geopolitiku, s dlouholetou rozsáhlou publikační činností, autor knihy Origins of the Fourth World War [Zárodky čtvrté světové války], má vlastní rozhlasové vysílání, webové stránky www.jrnyquist.com a spoustu dalších aktivit, které se všechny věnují situaci na světové scéně, zachování individuální lidské svobody, demokracii, lidským právům a jejich hrozbám. V češtině je k disposici jeho rozsáhlá analýza JEFF NYQUIST: SVĚT PŘED DALŠÍ SVĚTOVOU VÁLKOU! "KDO STOJÍ ZA "ISLÁMSKÝM" NUKLEÁRNÍM TEROREM PROTI SVĚTU, ZVANÉM SVOBODNÝ!!!" na stránkách http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004011502)

ŘÍŠE ZLA RUSKO
KONTRA EVROPA SVOBODY:
EVROPA + RUSKO = RUSKO!

DEMOKRACIE + KGB = KGB!
RUSKO = PRÁVNÍ STÁT,
KDE PLATÍ JEDEN ZÁKON
NAD VŠECHNY OSTATNÍ:
ZVEDNI HLAVU Z HNOJE
A MY TI JI USTŘELÍME!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

Motto:

"Kdo chce o politice ruských carů dobré ponětí míti,
musí si přede vším jiným pomyslit,
že ještě jakživ nikdo z ní nic dobrého nezakusil,
že tato politika u sebe začíná a u sebe končí
a při všem jen sebe na zřeteli má,
a že komu pomáhá, o toho také již smýšlí."


Karel Havlíček Borovský - viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100007
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100022

Ještě mnohem dál jde šest následujících základních - politicky vysoce aktuálních - rozsáhlých souborů dokumentů a analýz:

A) Mongolsko-ruská satanská Říše Zla a její mongolský kult smrti a sebezapomnění = EUROASIE - tak jak ji popsal jasnovidný prorok George Orwell:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092403

B) Euroasijská gubernie Západní Rusko - tak jak ji popsal jasnovidný prorok George Orwell - mezi neinformovanými známá pod svým dočasným krycím názvem Evropská unie:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041001

C) 23. Národnostní okruh euroasijské gubernie Západní Rusko - tak jak ho popsal jasnovidný prorok George Orwell! Mezi neinformovanými je 23. Národnostní okruh gubernie Západní Rusko znám pod svým dočasným krycím názvem Česká republika:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010040203

D) Totalitní socialistické USA = OCEÁNIE - tak jak ji popsal jasnovidný prorok George Orwell:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010063002

E) Mongolsko-čínská satanská Říše Zla a její mongolský kult smrti a sebezapomnění = EASTASIE - tak jak ji popsal jasnovidný prorok George Orwell:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010061201

F) AFRIKA - hlavní bitevní a surovinové pole tří nelidských totalitních supervelmocí, EUROASIE, EASTASIE a OCEÁNIE - tak jak ji popsal jasnovidný prorok George Orwell:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010063008PODVRATNÁ ZBRAŇ KREMLU:
VYUŽITÍ SUROVIN A POTRAVIN
V JEHO DLOUHODOBÉM BOJI
O SVĚTOVOU NADVLÁDU
A VÍTĚZSTVÍ RUSKÉ TOTALITY:
= NOVÁ STUDENÁ VÁLKA,
KTEROU PROHRÁVÁME!!!RUSKO, včera = dnes = zítra: V preambuli nové ruské ústavy, prosazené KGB v roce 2004, se praví, že ... „Rusko je suverénní demokracie“. Tento dnes zcela vyprázdněný a bezobsažný pojem označuje podle nejlepších analytiků novou ideologii Kremlu: „Použitý výraz přináší hned dvojí sdělení: Zaprvé - že ruský režim KGB je demokratický a zadruhé - že toto tvrzení se musí přijmout a žádná další diskuse se nepřipouští! Každá snaha o ověření bude pokládána za projev nepřátelství a vměšování do vnitřních záležitostí Ruska. A ze suverenity vyplývá, že vnější (to jest západní) normy dnes v Rusku neplatí.“ Tolik Ústava "nového demokratického Ruska"...

Revoluce 1989 v Moskvou ovládaném světě bylo pokojné předáni moci z rukou padouchů viditelných do rukou padouchů neviditelných, kteří se obestřeli fasádou národních hrdinů, jež postupně přeměnili v padouchy viditelné, přičemž sami zůstali padouchy neviditelnými.“

V této výše uvedené jednověté a o to pravdivější zkratce - která se nikomu z cyklicky se střídajících držitelů kriminální moci nad námi a ani jedinému z jejich tisíců publicistů, jejichž myšlenkovým a informačním balastem nás zavalili, už desítky let nehodí - je shrnutá celá středoevropská a východoevropská realita posledního desetiletí 20. století.

Tato jedna věta - jako opravdu jediná - dokáže vysvětlit ty vůbec nejdůležitější z následujících, oficiálně nevysvětlitelných, národních a státních hádanek:

Jak se mohlo stát, že tytéž osoby a skupiny, které řídily komunistické tajné služby, skončily ve vedení hlavních postkomunistických finančních a podnikatelských sítí.

Jak se mohlo stát, že tyto sítě, podporované postkomunistickými zákony, tak úspěšně dokázaly oloupit své země o jejich veškerý majetek, který kdysi zajišoval a mohl i nadále zajišovat jejím národům národní a státní nezávislost, a to vše ne ilegálně za hranicí zákona, ale s pomocí důmyslných, vládou subvencovaných podnikatelských strategií, které vešly v lidovou známost pod jménem „tunelování“ - neboli odsávání „zhotovostněných“ majetků neviditelnými kanály do neviditelných kont v nezjistitelných bankách a fondech v neidentifikovatelných zemích.

Jak se mohlo stát, že se jim podařilo, zákonně a beztrestně, okrást všechny své neinformované a dezinformované spoluobčany o jejich celoživotní úspory - prostřednictvím státem uměle vyvolané hyperinflace, která bezdůvodně zdesateronásobila ceny i platy a tím zlikvidovala veškeré úspory - dobře koordinovaných a nikdy nevyšetřených kolapsů bank, investičních fondů a spořitelen.

Jak se mohlo stát, že naprostou většinu bilionových veřejných ztrát z těchto beztrestných loupeží uhradily vlády z kapes okradených občanů, a ne z konfiskovaných miliardových majetků co nejpřísněji potrestaných zločinců.

Jak se mohlo stát, že triliony dolarů půjček (post) komunistickým vládám od západních zemí a soukromých západních investic zmizely z ekonomik všech postkomunistických zemí a z oběhu, vždy pod ochranou těchto vlád, do nezjistitelných kont v daňových útulcích.

Jak se mohlo stát, že titíž postkomunističtí zákonodárci, politici a finanční šéfové, odpovědní za zákony, které tyto beztrestné miliardové loupeže po celá desetiletí umožňovaly, dnes létají od prezentace k prezentaci vyprávět západním podnikatelům a investorům, že doba nebyla nikdy vhodnější pro investice v postkomunistické střední a východní Evropě než právě teï, na úsvitu nového milénia. Že střední a východní Evropa se poučila ze svých chyb a konečně se jí daří dát vše do pořádku pro vstup do Evropy a bezpečné investice. Zplundrované podniky, které jsou dnes tak levné, představují bezpečnou záruku budoucího úspěchu, jakmile je západní podnikatelé opět postaví na nohy. Potřebují k tomu ale od západních podnikatelů nejen jejich peníze a manažerský know-how, ale především - jejich, ehm, „podnikatelskou etiku“. Aby střední a východní Evropě prý teï pomohla vytvořit „podnikatelské prostředí vlídné k investorům“.

Samozřejmě. To jediné, co tyto země teï podle názoru oněch viditelných hrdinů na jedno volební použití a jejich neviditelných řídících orgánů v Moskvě potřebují, je další vlna poctivých a důvěřivých podnikatelů a investorů ze Západu, připravených nechat se beztrestně o všechno okrást, okartáčovat, vysát a vytunelovat. Prostě proto, že z místních zdrojů už toho k vysávání a tunelování moc nezbývá - jak se desetiletí ráje zlodějů v sametových maskách na exkomunistických neokapitalistických tvářích osvědčených kádrů KGB/GRU chýlí ke konci. Jako vyvrcholení marxistického století všudypřítomných celosvětových a jejich státy podporovaných loupeží, které si říkaly znárodňování, privatizace, znovuznárodňování, reprivatizace, restrukturalizace a přerozdělování, vedoucí nás od nejisté nerovnosti v bohatství k jisté rovnosti v chudobě.

Jak už zde bylo konstatováno, držení páté nejvyšší finanční hotovosti na světě (a s nejvyšší možnou pravděpodobností, hraničící s jistotou, ještě mnohem vyšší!!!) dává Moskvě a jí řízeným (post) komunistickým a (pre) totalitním tajným službám schopnost skoupit nejen rozhodující podíly všech západních ekonomik a převzít jejich řízení, k dobrému či zlému, dle svých momentálních strategických potřeb, ale - a to je vůbec to nejdůležitější - každého demokratického politika/novináře/soudce, atd., který si potřebuje trochu přilepšit, a především každou demokratickou stranu, která potřebuje nějaké ty volební finance. Což znamená KAŽDÉHO DEMOKRATICKÉHO POLITIKA / NOVINÁŘE / DŮSTOJNÍKA TAJNÉ SLUŽBY / POLICEJNÍHO VYŠETŘOVATELE / STÁTNÍHO ZÁSTUPCE / SOUDCE / UČITELE / UMĚLCE / PŘEDSTAVITELE CÍRKVE..., atd., atd. a KAŽDOU DEMOKRATICKOU STRANU V KAŽDÉ DEMOKRATICKÉ ZEMI!!!

Ústřední postava a otec zakladatel "nového Ruska", podplukovník protizápadní komunistické špionáže ruského totalitního KGB Vladimír Putin - jenž prošel těmi vůbec nejvyššími a z mocenského hlediska nejdůležitějšími ruskými funkcemi šéfa Bezpečnostní rady nad KGB/FSB/SVRR a armádou, předsedy ruské vlády a presidenta - byl zpočátku označován za šedou kremelskou myš, což byl jeden z nesčetných základních omylů tak zvaných „západních znalců Ruska“. Podívejme se na jeho státnickou kariéru, očištěnou od řízených masmediálních dezinformací západních vlivových struktur KGB, infiltrovaných ve všech důležitějších západních masmédiích, pokud KGB rozhodující západní masmédia - díky bilionům dolarů ze svých celosvětových obchodů s drogami - přímo nevlastní:

Jen zřídka bývá rozpor mezi přirozeným veřejným míněním a názorem odpovědných politiků demokratického Západu tak propastný, jako je tomu u fenoménů Rusko nebo Putin. Tento rozpor znamená, že veřejné mínění je přirozeně citlivé na určité zvláště otřesné aspekty působení "nového demokratického Ruska" a jeho dirigentů, jako je například soustavné genocidní násilí, páchané každodenně v Čečensku, kde už ruská armáda, za hlubokého mlčení západních politiků a masmédií, vyvraždila celou dospělou mužskou populaci. Odpovědní muži Západu a převážná většina jeho masmédií se už od nepaměti vždy drželi a drží v těchto diskusích více než zpátky... Není se čemu divit, podíváme-li se, kdo je kdo: Clinton (ruská vojenská rozvědka GRU!), Schroder (KGB!), Blair (KGB!), Miterand (KGB+GRU!!!), Berlusconi (KGB!), Chirac (KGB!), Merkelová (GRU!), Sarkozy (GRU!), Obama (KGB!), Papandreou (GRU!), rudí komisaři Evropské unie a mnozí další... Lépe se ptát, kdo z kormidelníků našeho demokratického Západu dnes NEpracuje pro totalitní ruské tajné služby! Ruské drogové biliony dolarů v rukou ruských ultrazločineckých tajných služeb dělají v politice našeho demokratického Západu už desítky let skutečné zázraky - VŽDY K NAŠÍ NEJVYŠŠÍ ŠKODĚ!!!

NASTUPUJÍ ZKUŠENÍ ARCHITEKTI
"NOVÉHO DEMOKRATICKÉHO RUSKA"

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012050011

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012050009

Podívejme se nejprve, jakými "ryze demokratickými" metodami se "nefalšovaný demokrat" podplukovník KGB Putin a jemu nejbližší dostali na špici ruského státu - "nového demokratického Ruska". Všechno má svůj počátek patrně v březnu 1999, kdy nedávný šéf rozvědky KGB/SVRR a předseda ruské vlády Jevgenij Primakov (viz. NECENZUROVANÉ NOVINY 02/2000 „KDO CHCE VLÁDNOUT SVĚTU“, strana 27-32, www.cibulka.net) začal dávat najevo své presidentské ambice a vrhl na scénu prostřednictvím generálního prokurátora Skuratova halasné ultrakriminální korupční aféry, které měly otřást kremelským klanem úřadujícího ruského presidenta Borise Jelcina. Právě v tomto okamžiku jmenoval president Boris Jelcin Vladimíra Putina do čela Bezpečnostní rady. Válka v Kosovu mohla zdesateronásobit hrozbu, kterou v očích Kremlu představoval Primakov: něco takového skutečně mohlo podnítit vlasteneckou vlnu, která se v zemi začala zvedat. Navíc si Primakov snažil zajistit následnictví.

V Kremlu vzklíčila myšlenka vytrhnout Primakovovi z rukou řízení země, využít tohoto momentu a zorganizovat následnictví, konformnější se zájmy Rodiny. Tak se zrodila idea malé vítězné války v Čečensku, protože demoralizovaní ruští voliči toužebně čekali na jakýkoliv úspěch, který by jim opět navrátil bolestně postrádané imperiální sebevědomí a každému, kdo by jim takový úspěch v jejich očích zajistil, byli ochotni padnout k nohám. Primakov byl sesazen, novou uměle a hodně narychlo vyrobenou válkou zbaven předchozího jugoslávského dossier a pak definitivně politicky odstaven.

Čečenský vpád do Dagestánu na začátku srpna 19991) byl zjevně výsledkem dobře připravené vládní provokace: jak jinak lze vysvětlit, že ruské oddíly, střežící hranici mezi Dagestánem a Čečenskem, byly krátce před ním staženy a umožnily Čečencům volný průchod? A přece, tak jako často na Rusi, za jedním komplotem se skrýval druhý. Iniciátoři dagestánského scénáře - Berezovskij a ostatní členové Rodiny - stejně jako jejich čečenský protivník (a vědomý spoluhráč) Basajev - ve skutečnosti podle všech dostupných informací zřejmě důstojník ruské vojenské rozvědky GRU, když veškeré další informace zásadního významu jsou k disposici zde http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004011502 - zcela určitě nepředpokládali skutečnou válku. Aféra měla skončit dohodou a prosazením následníka, přijatelného pro tento klan, např. populárního generála Lebedě, gubernátora Sibiře, který později za tento pokus odstavit Putina zaplatil životem. Ale tento "demokratický" ruský scénář se zvrtl ve prospěch nového centra moci, jež se v "novém demokratickém Rusku" tajně ustavilo během jara 1999 a zorganizovalo se kolem tvrdého jádra z lidí z kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu a vnějšímu nepříteli KGB/FSB, armádní rozvědky GRU a generálního štábu ruské armády. 9. srpna 1999 byl slabý předseda ruské vlády Sergej Stěpašin (viz. tištěné nebo internetové NN 02/2000 „KDO CHCE VLÁDNOUT SVĚTU“, strana 27-32), který krátce před tím vystřídal ve funkci Jevgenije Primakova, nahrazen Vladimírem Putinem, proti čemuž nemohl jelcinovský klan nic namítat, jelikož Putin účinně podporoval útoky na generálního prokurátora Skuratova, vyšetřujícího kriminální kremelskou mafii.3)

Jenže "ryzí nefalšovaný demokrat" Putin potřeboval v Rusku ke svému bezpečnému volebnímu vítězství skutečnou, velkou, krvavou a vítěznou válku, ne jen nějakou simulovanou, jak se v Kremlu původně plánovalo. Proto 9. a 13. září 1999, po zničení „vahábitských“ vesnic, otřásly obytnými komplexy několika ruských měst smrtící noční exploze, při kterých zahynuly stovky zcela nevinných ruských občanů, mužů, žen i dětí. Bez sebemenšího důkazu z těchto výbuchů Putin obvinil Čečence, přičemž sáhl k mluvě prokurátora Vyšinského: „Nelze je ani nazvat zvířaty, a pokud to jsou zvířata, jsou postižena vzteklinou.“

Už v tomto prvním období atentáty se zdály na nejvyšší míru podezřelé řadě pozorovatelů v Rusku i v cizině. Tím spíše, že 22. září chytila FSB za ruku pachatele, jenž neměl s Čečenci nic společného, který instaloval výbušniny v budově v Rjazani.4) Putin ovšem tuto partii o vteřiny vyhrál: Hned následující den 23. září, několik hodin po dopadení skutečného pachatele, zřejmě řízeného ruskými tajnými službami, který neměl s Čečenskem absolutně nic společného, což všechna rozhodující ruská "demokratická" masmédia před občany "nového demokratického Ruska" až do dnešního dne a hodiny hluboce utajují, se Rusko vrhlo do nové krvavé války proti nezávislému a zcela nevinnému Čečensku (když za Čečensko si můžeme dosadit kteroukoliv jinou zemi, která stojí nebo bude stát Kremlu v cestě), tentokrát s masivní podporou dokonale zmanipulovaného ruského veřejného mínění, rozžhaveného ruskými masmédii do běla. Tento už mnohokrát osvědčený kremelský scénář - "ruská obrana proti cizí agresi" - se může kdykoliv a kdekoliv znovu opakovat, když měnit se budou pouze data v kalendáři a názvy nevinných zemí a národů, proti kterým bude použit!

Díky své alianci s ruskou armádou byl Putin během války neodstranitelný, i pro samého Jelcina nedotknutelný, a od té doby už nepřestal surfovat na vlastenecké vlně. Primakovci nikdy nevyhráli bitvu o sdělovací prostředky; a teï, během několika týdnů, byl silný primakovsko - lužkovovský blok roztrhán na kusy útoky ORT, všemocného mediálního řetězce Berezovského: Lužkov byl veřejně prohlášen za vraha a televize předvedla Primakova ochromeného houserem, zatímco skutečný masový vrah Putin, MILÁČEK SVÝCH ZÁPADNÍCH POLITIKŮ, obdivovatel J.V.Stalina, byl v ruských masmédiích prezentován voličům jako hrdinný Bruce Willis na ruský způsob...

Putinova provládní strana, kompletně sestavená teprve v září 1999, prudce stoupala v průzkumech veřejného mínění, i když tehdy neměla sebemenší program, kromě vyhlazení Čečenců a odplaty vůči Západu, což je program naprostých primitivů, který může oslnit jen naprosté primitivy, pro jejichž mongolsko-ruské duše byl s hlubokou znalostí na míru dokonale ušit. 18. prosince 1999, během schůze bezpečnostních činitelů, si už Putin mohl potěšeně mnout ruce: SKUPINA DŮSTOJNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍ RADY BYLA TAJNĚ POVĚŘENA INFILTROVAT JISTOU ZLOČINECKOU ORGANISACI (TO ZNAMENÁ RUSKOU VLÁDU) A SPLNILA TUTO PRVNÍ MISI ÚSPĚŠNĚ“. O několik dnů později ho Jelcin učinil svým nástupcem… Operace byla provedena s ohromující rozhodností, brutalitou a bez skrupulí. Ti, kdo ji vykonali, prokázali mimořádný talent pro totální manipulaci veřejného mínění (podle druhu publika se Putin opakovaně dokázal „prodat“ jako neoandropovský čekista nebo jako nový Pinochet!) a zvláště - což je v postkomunistickém Rusku novinka - pro bezchybnou disciplínu. To je třeba mít vždy na paměti, když se ptáme, co se dá od Putina očekávat. Viz například:

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO: ŘÍŠE ZLA RUSKO MÁ JAKO JEDINÝ STÁT NA CELÉM SVĚTĚ ZÁKON, PODLE KTERÉHO RUSKÝ PRESIDENT NAŘIZUJE VRAŽDIT BEZ SOUDU KDEKOLIV ZA HRANICEMI RUSKA RUSKÉMU REŽIMU NEPOHODLNÉ LIDÍ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100022


DOMINUJE RETRO-SOVĚTSKÝ PARFÉM

Jakmile se Putin ocitl na vrcholu státní moci, neztrácel čas. Krok za krokem podnikl v zemi tažení - metodickým, by kamuflovaným způsobem. Prošpikoval Kreml petrohradskými čekisty, až poté, co odstranil jejího šéfa Borodina, dostal pod kontrolu i Hospodářskou správu; jde o instituci klíčového významu, nebo distribuuje prebendy poslancům a dalším vysokým státním funkcionářům a umožňuje ovládat státní aparát. Na konci ledna 2000 už Putin vyměnil větší část presidentových reprezentantů v guberniích. Ti neváhali a přispěchali s úkony loajality vůči novému pánovi v Kremlu. Guvernér regionu Tomsk šel tak daleko, že slíbil, že guvernéři „zařídí, aby byl zvolen v prvním kole“.5) A Rada federace to skutečně vykonala. Navíc aliance s komunisty z 18. ledna 2000 Putinovi zajišuje kontrolu Dumy, o čemž se Jelcinovi nikdy nesnilo. A armáda? Putin je pro vojáky velmi dobře přijatelný; už obnovil vojensko-politickou výuku ve školách, povolal záložníky a zdvojnásobil rozpočet ministerstva obrany; přesto naslouchá hlasům, aby tolik nepopouštěl uzdu armádě. Svědectvím je dekret ze 7. února 2000, který vrací funkce speciálním službám Federální bezpečnostní služby, pověřeným kontrašpionáží v armádě (bývalá III. správa KGB); od nynějška mají tyto služby „eliminovat negativní fenomény v armádě“. Tato formulace v komunistickém ptydepe znamená obnovu sovětského stylu armádního dohledu s jeho špiclovskými sítěmi a kvótami udání a zatčení.6)

Od června 1999 vytvořil Putin uvnitř speciálních služeb sekce pověřené dohledem nad tiskem. Ty mají zakládat materiály na novináře, identifikovat jejich zdroje, odhalovat jejich pseudonymy, nacházet jejich zdroje příjmů. Zvláštní pozornosti KGB/FSB se těší Internet: ruské ministerstvo vnitra neváhalo zorganizovat policejní šáru u majitele údajného rebelantského hnízda. Zájem ruských tajných služeb KGB/FSB/SVRR a zejména armádní GRU o Internet se bohužel netýká pouze Ruska. Viz:

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO: RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY KGB/FSB/SVRR A ZEJMÉNA ARMÁDNÍ GRU OVLÁDAJÍ SVĚTOVÉ KOMUNIKAČNÍ A SOCIÁLNÍ SÍTĚ FACEBOOK, ICQ, GOOGLE A BEZPOCHYBY I MNOHÉ DALŠÍ!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090001

Zjevně se jelcinovská glasnos stane pouhou vzpomínkou: 17. ledna 2000 podepsal Putin dekret, který opravňuje 40 ministrů a aparátčíků klasifikovat stupeň utajení informací podle vlastního uvážení. Funkcionáři, odpovědní za úniky informací, budou postihováni.7)

Ruská inteligence se vyvíjí masivně pro - putinovským směrem, i když ne vždycky spontánně: režisér Mark Zacharov například obdržel z Kremlu telefonát s výzvou, aby přijal místo u Putina. Přijal je a na svou obranu uvádí, že chtěl zajistit přežití svému divadlu, jehož existence by byla v případě jeho odmítnutí ohrožena... Ale velmi mnoho představitelů „tvůrčí inteligence“ je spíše šastných, že se vracejí staré dobré sovětské zvyky: jak odolat, když je president ujišuje, že „jejich slova mají velký společenskopolitický význam“ a když naříká nad tím, že nejsou „integrováni do systému státních ocenění“ (ITAR-TASS 1. března 2000); a když to říká jim, kteří se cítili za Jelcinova režimu tak zanedbáváni? Profesoři petrohradské university se sami chopili pera, aby se dožadovali cenzury satirického televizního vysílání, které přirovnali k informačním Kašpárkům, pod záminkou, že zpochybňuje prestiž šéfa státu. To Putinovi umožnilo, aby se do věci vložil a zaujal pozici obhájce svobody projevu, tak jako kdysi Stalin paternalisticky mírnil své nejhorlivější lokaje.

A samozřejmě nezapomeňme na speciální služby policie. Putin z počátku ještě neměl odvahu odstranit ministra vnitra Rušajla, blízkého Berezovskému, ale - v souladu s osvědčenou komunistickou byrokratickou taktikou - se jej alespoň stranil, v tichosti odstraňuje jeho příznivce a provádí čistku v centrálním aparátu ministerstva vnitra (MVD). Klíčové posty FSB (nová ruská kontrarozvědka, nástupce personálně nezměněného KGB – boj proti vnitřnímu a vnějšímu nepříteli) kontroluje klan čekistů, kteří vyrostli v Putinových stopách. Uvnitř FSB navíc, tehdy ještě prozatímní president, vytvořil nové ředitelství pověřené propagandou. Současně vytvořil ozbrojené rameno FSB, Středisko zvláštního poslání, a posílil Ředitelství vnitřní bezpečnosti, které dohlíží na důstojníky FSB: ti k němu nejsou vždycky loajální a on to ví.8) Putin oživil praktiky 5. správy KGB neblahé paměti (tento organismus byl pověřen persekucí disidentů); nařídil FSB nasadit buňky do všech politických stran, hnutí a občanských iniciativ, zařadit špicly do doprovodu politických osobností a zintenzivnit verbování novinářů.

Vedle masivního sovětského represivního dědictví Putin používá také nové, postkomunistické nástroje: armádu finančních úředníků o 32 000 osobách, kterou lze po libosti vypustit proti všem potenciálním politickým odpůrcům. 6. ledna 2000 (tedy šest dní po převzetí moci) Putin získal „Fisk“ (a sedm dalších speciálních služeb včetně tajné presidentské služby a tajné služby Parlamentu) právo umísovat odposlouchávání a kontrolovat elektronickou poštu. Putin se také chystá vytvořit novou super-policii, pověřenou „bojem proti korupci na nejvyšších místech“ (mimo těch úplně nejvyšších...).

Čekistická mentalita se u ruského presidenta Putina projevuje absolutní vírou v manipulaci: „JSOU TŘI ZPŮSOBY JAK JEDNAT S LIDMI“, řekl jednou laškovným tónem: „ZPĚV, VODKA A HROZBA VRAŽDOU“.10) Ze své čekistické praxe si nejvyšší představitel ruského státu a hlavní architekt "nového Ruska" Putin odnesl HLUBOKÉ POHRDÁNÍ LIDMI, KTEŘÍ JSOU PRO VLÁDNOUCÍ RUSKÉ KRIMINÁLNÍ "ELITY" UŽ TISÍCE LET JENOM PRACHEM NA BOTÁCH, jež nechápající demokratický Západ zcela mylně pokládá za projev nového ruského pragmatismu... Tomuto hlubokému pohrdání lidmi pak plně a zcela zákonitě odpovídá i stejně hluboké pohrdání skutečnou demokracií a svobodnými demokratickými volbami: MVD (ministerstvo vnitra) bylo mj. pověřeno zajišovat „vhodně“ volební kampaň a dohlížet na ideologii různých kandidátů; přestupníci jsou předáváni soudu. Volební komise na všech úrovních vyjádřily spontánně své přání přijmout do svých řad reprezentanty ministerstva vnitra a úřady mají povinnost tomuto požadavku vyhovět.9). Viz:

RUSKO A JEHO DNEŠNÍ TŘESKUTÁ OBČANSKÁ SVOBODA A DEMOKRACIE V PRAXI, aneb NA CO SI I MY BUDEME MUSET BRZY ZVYKNOUT, POKUD SE JEJICH MOCNÝM NEVZEPŘEME!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012020005

"NOVÉ DEMOKRATICKÉ RUSKO"
= POSLEDNÍ KOLONIÁLNÍ VELMOC!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012050010

Bezprostřední cíl Putinovy protizápadní zahraniční politiky je jasný: v prvním tahu obnovit Sovětský svaz a současně si zajistit pasivitu Západu i - proč ne - další západní hospodářskou pomoc. V listopadu 1999 Putin prohlásil, že strategické zájmy Ruska zahrnují regiony na jih od Ruska i oblasti Baltu. Ve svém programu z 26. února 2000 vyhlašuje, že slabé prostředky Ruska nijak nepřekážejí tomu, aby se země pustila do „vnější politické expanze v pozitivním smyslu toho slova“. 1. prosince 1999 přijala ruská Duma v prvním čtení návrh zákona, nazvaný Podmínky soudržnosti Ruské federace a vytvoření nového územního útvaru uvnitř této Federace“. Tento zákon nejen nařizuje nové propojení „subjektů“ federace, ale počítá i s možným začleněním cizích států nebo území patřících těmto státům do této federace (článek 4).24) Nová bezpečnostní doktrína Ruska říká, že budechránit práva Rusů v cizině prostředky politickými, hospodářskými I JINÝMI.“ Díky tomuto návrhu, který Duma 17. května 1999 přijala, tento zákon formuluje oficiální politiku vůči Rusům v cizině. Podle zákona RUSKO MŮŽE OPATŘIT SVÝM OBČANŮM V CIZINĚ PROSTŘEDKY K USTAVENÍ MÍSTNÍ SPRÁVY.25) Další významný detail: Putin navrhuje speciálním státním službám CEI, aby se sjednotily pod střechou Bezpečnostní rady a vytvořily „zaatou pěst, samozřejmě pod záminkou „boje proti terorismu“. Ze souboru uvedených prvků LZE PŘEDPOVĚDĚT POLITIKU AKTIVNÍ SUBVERZE VŮČI STÁTŮM „BLÍZKÉ CIZINY“, kamuflované jako boj vnitřních frakcí, např. odvetou ruských menšin, jež si činí nárok na „právo na sebeurčení“. Připravme se proto na to nejhorší, což už jsme od Ruska sami zažili... Viz:

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO: PODNIKÁNÍ = PRONIKÁNÍ RUSŮ Z KGB/GRU V ČESKÉ REPUBLICE, aneb KRASNAJA BIZNES ARMIJA V ATAKE
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070106

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO: KAŽDÝ DVACÁTÝ OBYVATEL PRAHY UŽ POCHÁZÍ ZE ZEMÍ NAŠEHO NEDÁVNÉHO OKUPANTA, BÝVALÉHO - A PODLE V RUSKU VLÁDNOUCÍHO KGB I BUDOUCÍHO - EUROASIJSKÉHO SSSR
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070107

Tento „PŘEDNÍ CÍL“ - abychom užili oblíbenou terminologii soudruha Putina - se vysvětluje novou interpretací mezinárodních vztahů ruskými elitami. Vliv zvláštních služeb na ruskou zahraniční politiku, na něž se Putin bezpochyby orientuje, je evidentní. Zadržuje ho neustále vědomí slabosti Ruska a nutnosti vyhnout se pádu do náruče Spojených států jako jejich spojenec. Odtud plyne ona ruská přednostní volba nepřímých prostředků: raději diskrétně stavět Evropu a Čínu proti Washingtonu a sám zůstávat v zákulisí, než se pouštět do marných veřejných výzev k „multipolaritě“.28) Rusko musí zatím konstruovat „strategickou unii s Eurasií a přenechat nebezpečnější úlohu konkurenta Spojených států silnějším zemím..." Z těchto důvodů kremelští stratégové aktualizovali koncepci permanentní skryté války a obnovili válku proti demokratickému světu:

Celý současný boj kágébáckého Kremlu proti našemu demokratickému Západu za „národní zájmy Ruska“ nemůže být jiný než skrytý... "RUSKO SE MUSÍ ZDRŽET OTEVŘENÉHO BOJE a čelit západnímu ‚agresorovi‘ TAK, ABY NEZAHLÉDL JEHO RUKU ZA PŘEKÁŽKAMI, NA NĚŽ NARÁŽÍ." RUSKO SE DNES ORIENTUJE NA POLITIKU PERMANENTNÍ CELOSVĚTOVÉ SKRYTÉ VÁLKY PROTI ZÁPADU A STŘEŽÍ SE PŘEDČASNÉHO ODHALENÍ, JEŽ BY VYPROVOKOVALO SPOLEČNOU ORGANISOVANOU REAKCI NAPADENÝCH A JEJICH EKONOMICKÉ ČI JINÉ SANKCE.

Nejdůležitější necenzurované informace k osobám nejvyšších představitelů "nového" Ruska najdeme zde:

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO: MRÁZ PŘICHÁZÍ Z KREMLU
A) http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2001/nn01_2001/obsah/06.htm
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090070

Podplukovník Putin má výborné vzdělání a zejména mimořádnou praxi, kterou získal jako analytik KGB. Málokterý politik se může pochlubit politologickými znalostmi, kterými tento "bývalý" vysoký důstojník KGB disponuje. Jeho doktorská práce „Stratěgičeskoje planirovanie vosproizvodsta miněralnosyrjevoj bazy regiona v uslovijach formirovanija rynočnych otnošenij“ ukazuje jeho mimořádnou orientaci v klíčové geopolitické oblasti. A vůbec nezáleží na tom, zda jeho práce je plagiát, jak dokazuje Clifford Gaddy, či nikoliv. Nejpodstatnější a pro světovou svobodu a demokracii nejhrozivější je skutečnost, že se Putin dokonale poučil o prvořadém významu problematiky využití surovin a potravin - a jejich uměle vyvolávaného nedostatku dle strategických potřeb Kremlu - v dlouhodobém boji o světovou nadvládu!!! Jedním z prvních počinů Kremlu pod vedením pplk. KGB Putina bylo například skoupení veškerých zásob uranové rudy na světovém trhu za tehdy velice nízkou cenu, která později následkem této operace - a uměle vyvolaného nedostatku - samozřejmě podstatně stoupla! Pak následovaly další podobné operace, a to včetně skupování potravin a vyvolávání jejich nedostatku, prudkého zdražování a vnitropolitické destabilizace v zájmových zemích, jejichž režimy stály Kremlu v cestě!!! Nejlépe to bylo možno sledovat v severní Africe na jaře 2011, ve Španělsku, na Islandu, ale i mnohde jinde... Podrobnosti k těmto ruským podvratným operacím pak najdeme zde:

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO: SÉRIE ARABSKÝCH STÁTNÍCH PŘEVRATŮ JDE PROTI USA, ČÍNĚ A JIM NAKLONĚNÝM VLÁDÁM!!! NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ VZNIKÁ NOVÝ POMĚR SIL
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011030110

Není tajemstvím, jaké cíle sleduje kremelská politika vůči Západu. Rusko, jako monopolní dodavatel plynu pro Evropu, chce využít tuto výhodu k politickému nátlaku a vydírání. Ke konečnému úspěchu = k pohlcení Evropy Ruskem - potřebuje Kreml nejužší možnou spolupráci s ultra totalitní komunistickou Čínou, co nejvíce rozdrobenou a rozhádanou Evropu, její uměle vyvolanou roztržku s USA a izolaci USA na americkém kontinentě. Proto intrikuje ze všech sil nejenom proti osvědčenému transatlantickému spojenectví Evropy s USA, které v nedávné minulosti dokázalo ubránit Evropu před Sovětským svazem a všemi jeho totalitními vazaly, ale i proti vnitroevropské sjednocující Lisabonské smlouvě a společné evropské měně EURO. To se jí do značné míry daří, protože dokonale využívá všech jejich nesčetných slabin. Kreml usiluje veškerými prostředky zabránit demokratickému Západu v diverzifikaci zdrojů - zejména se snaží nátlakem svých "protijaderných aktivistů" a ve všech svých západních masmédiích zveličováním rizik odstavit nebo omezit na minimum jadernou energetiku Západu, která činí demokratický Západ energeticky nezávislý na totalitní Moskvě - pokouší se získat a ovládnout západní distribuční a skladové kapacity a posílit na maximum svojí kontrolu mezinárodního obchodu s plynem.

Ruská politika se od nepaměti vyznačuje bezpříkladnou asiatskou lstivostí, na kterou civilizace Západu není připravena a rozvážným dlouhodobým strategickým přístupem. Evropané se nechávají Kremlem neuvěřitelně lacino a lehkověrně přesvědčit o potřebě „bránit evropskou civilizaci“ proti „islámskému extremismu“ a „terorismu“, za nimiž ovšem stojí vždycky Moskva. Politici Západu zapomínají až příliš rychle na to, že Putin je zkušený důstojník KGB a že jednou z taktik, kterou KGB vštěpuje svým důstojníkům, je umění projevovat před představiteli opačné strany ty názory, které nejraději slyší. Putinova rétorika nevyjevuje o jeho osobnosti nic než obal. SLOVO PRO NĚJ NEVYJADŘUJE MYŠLENKY NEBO CITY, ALE JE ČISTĚ JEN NÁSTROJEM MANIPULACE DRUHÝCH = CO SLOVO, TO LEŽ!!! Tak se vysvětluje jeden z putinovských paradoxů, který šokuje západní pozorovatele - totiž jeho schopnost říci jeden den jednu věc a za pár dní její naprostý opak.11) Rusko a jeho představitele, a je to kdokoliv, je třeba soudit ne podle jejich slov, a jsou jakákoliv, ale pouze a jedině podle jejich činů, které jsou vůči svobodnému světu vždy podvratné a nepřátelské! Bohužel pro budoucnost svobody a demokracie našeho Západu, strategie a postup Kremlu proti USA a Evropě připomíná simultánku šachového velmistra proti houfu nepozorných a uměle rozhádaných amatérů...
INVENTURA VŠECH DŮVODŮ
PROČ VELEŘÍŠE ZLA RUSKO
MUSÍ POD TLAKEM ČÍNY
A PO TAJNÉ DOHODĚ S NÍ
O VZÁJEMNĚ VÝHODNÉM
PŘEROZDĚLENÍ SIBIŘE
ZOTROČIT CELÝ NÁŠ ZÁPAD:


ROZLOŽIT A POHLTIT ZÁPAD
JE PRO DŽINGISCHÁNOVO
BARBARSKÉ ASIATSKÉ RUSKO
MNOHONÁSOBNĚ SNAZŠÍ,
NEŽ SE VLASTNÍM ÚSILÍM
VYPRACOVAT NA JEHO ÚROVEŇ
DOHNAT HO A PŘEDEHNAT
A ČÍNĚ SE ÚSPĚŠNĚ UBRÁNIT!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301Stepní filosofie barbarské mongolsko-ruské nájezdnické Říše Zla dnes zní:

"Nedokážeme-li své největší soupeře v regulérní soutěži dohnat a předehnat, jako jsme to nedokázali nikdy,
protože všichni jsou oproti nám mnohem civilizovanější, vzdělanější, pracovitější, podnikavější a schopnější
- a oni nám stále stojí v cestě na našem nanejvýš spravedlivém a oprávněném tažení za naší světovládou -
pak je musíme zevnitř nebo zvenčí úplně zničit a zotročit, aby nás neprovokovali svým vydřeným bohatstvím
a nemohli se vůči nám považovat za civilizovanější, vzdělanější, pracovitější, podnikavější a schopnější,
ale musí, jako bezprávný tažný dobytek, jenom otročit, abychom mohli právem lstivějšího ovládnout svět!
"
Kdo nevěří, důkazy jsou k disposici zde:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010102001
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010121109
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070115
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301
E) http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru

Radikální marx-leninská levice zmizela, což je znamením, že v zásadě dosáhla svých cílů, nakolik byly dosažitelné. I když se to obecně nepřipouští, vidíme kolem sebe vítězství Revoluce. Nevyvratitelné důkazy jsou zde: http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/piere/piere.htm. Abychom mohli pochopit v plném rozsahu a hloubce tragickou situaci, ve které se všichni nacházíme a skutečné hrozby, kterým zatím nevědomky a zcela nepřipraveni čelíme, musíme na prvním místě znát před námi utajované a dobře masmediálně zamaskované základy, na kterých stojí vítězství světové Revoluce, v jejímž světě dnes všichni "šastně" žijeme, jenž vidíme všude kolem sebe - když ti bystřejší už její vítězství pociují i sami na sobě. Všechny nejdůležitější principy této Revoluce - ke kterým se dnes vládnoucí vítězové už veřejně nikdy a nikde nehlásí, aby nás předčasně nevyplašili - JE PRÁVĚ PROTO DNES TŘEBA VLÁDNOUCÍM MOCNÝM A VLIVNÝM NEUSTÁLE PŘIPOMÍNAT JAKO JEJICH VLASTNÍ NEJVYŠŠÍ VÍTĚZNÉ PRINCIPY, KTERÉ JE DOSTALY NAD JIMI ZOTROČENOU A OBELHANOU LIDSKOU SPOLEČNOST AŽ TAM, KDE DNES JSOU, PROTOŽE PRÁVĚ VE JMÉNU TĚCHTO "SVATÝCH" HODNOT JEJICH SVĚTOVÁ REVOLUCE ZVÍTĚZILA, ABY JE V MÍŘE CO NEJVYŠŠÍ PŘINESLA CELÉMU LIDSTVU:

"Našim úkolem je strašná, úplná, neúprosná destrukce celosvětové úrovně." Ruský revolucionář a ideolog vítězné světové Revoluce Sergej Nečajev...

Další z otců zakladatelů ruské a světové Revoluce Michail Alexandrovič Bakunin - častý návštěvník nejvyššího teoretika této světové Revoluce Karla Marxe v Londýně, když o jeho nejtěsnějších vazbách na satanismus se dozvíme zde: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092003, ve svých dílech veřejně hlásal:

"Uvést do pohybu destruktivní síly je jediný vznešený cíl racionálního člověka." Položme si v této souvislosti otázku, je-li naše dnešní doba už dostatečně racionální - už pouze "vědecky" racionální - a bylo-li tedy již cíle světové destrukce všeho věčného vyššího = duchovního a mravního = tedy z hlediska cílů Revoluce destrukce všeho NEracionálního - konečně dosaženo a všechno to "neracionální" ohněm a mečem dočasně vymýceno... Podíváme-li se dnes kolem sebe i na sebe - a není zapotřebí se dívat pozorně, stačí se podívat poctivě - Michail Alexandrovič Bakunin by mohl být se svým dílem nanejvýš spokojen!

Poprvé v lidské historii tak v rozhodujícím střetu zvítězila nižší materialistická racionální logika nad vyšší duchovní inspirativní a intuitivní logikou, nižší materialistická bezduchá věda nad vyšší duchovní vědou, jejíž je materialistická věda pouze nižší součástí....

"Revolucionář je člověk určený k likvidaci. Nemá zájmy, práci, city, vztahy ani majetek, dokonce ani jméno. Revoluce - jeho jediná a výhradní myšlenka, jediný zájem, jediná vášeň, všechno pohlcuje. Dýka, jed, oprátka: revoluce vše posvěcuje." ... pokračuje ruský revolucionář a ideolog vítězné světové Revoluce Sergej Nečajev, který se stal vzorem pro slavné, ale bohužel v čas nepochopené = dodnes nepochopené, varující dílo Fjodora Michajloviče Dostojevského BĚSI... Stačilo toto dílo plně až do konečných důsledků pochopit - místo toho nám je vládnoucí racionální intelektuálové ve školách a masmédiích dokonale myšlenkově, duchovně a mravně vykastrovali a interpretují nám toto nejnaléhavější varování poslední hodiny jako "jedno z významných děl ruské literatury 19. století" - a naše minulost i současnost mohla vypadat úplně jinak. Desítky milionů lidí, kteří tehdy ani dnes z varování Dostojevského vůbec nic nepochopili, nemuseli později úplně zbytečně zemřít. O totéž se o 50 let později pokusil George Orwell se svým krajně varujícím dílem "1984" - které už nelze ani při vynaložení maximálního racionálního úsilí nepochopit v celé jeho hrůznosti - ale jak se zdá, rovněž úplně zbytečně. Lidstvo je i v tomto případě opět dětinsky nezodpovědné a nepoučitelné. Rozdíl je pouze v tom, že v tomto případě dalších - zcela zákonitých - projevů vítězství této "přísně racionální a pouze vědecké" světové Revoluce, zemřou zbytečně ne desítky milionů lidí, jako v případě prvního vítězství světové Revoluce, ale stovky milionů lidí. Bezpochyby "z nanejvýš racionálních společenských důvodů", jak jsme to už mnohokrát od nich zažili a bez odporu přijali... To vše pouze proto, že občané západní civilizace, díky "svým" prodejným politikům a jejich novinářům a své vlastní intelektuální a mravní nemohoucnosti, z Orwellova varování opět nic nepochopí v čas a pak už se budou jenom nechápavě divit, tak jako se divili vždycky... Kdo ještě ani dnes nepozná Dobro od Zla a neklade nastupujícímu Zlu žádný odpor, ten nemá právo se po jeho vítězství opět něčemu divit!

Vrame se k základům, k těm skutečným základům, o kterých před námi všechna masmédia vítězů světové Revoluce po generace hluboce mlčí a na kterých stojí po vítězství jejich světové Revoluce celá naše dnešní civilizace. Všechny zde už vyjmenované zásadní satanské "racionální pravdy" ZMNOHONÁSOBIL a dovedl je k nejvyšší možné racionální satanské dokonalosti - a mírou více než vrchovatou je v praxi naplnil - jejich pokračovatel a první vůdce jejich vítězné světové Revoluce - a zakladatel našeho dnešního odlidštěného "racionálního" světa materialismu, voleb, které o ničem nerozhodují, úřední represí vynucené zcela fiktivní vnější rovnosti vnitřně přirozeně hluboce nerovných, kdy volební hlas největšího hlupáka naší planety má ve volbách naprosto stejnou váhu, jako hlas největšího mudrce, světa ubohého a čím dál ubožejšího konzumu, konzumu bez ducha a mravnosti - Vladimír Iljíč Lenin, ke kterému se dnes jeho oddaní pokračovatelé v Kremlu, komunistické Číně, Bruselu a Washingtonu ve svých masmédiích dočasně příliš hlasitě na veřejnosti nehlásí. O to víc pro Revoluci - ale vždy proti nám, jako svobodným, přirozeně duchovním a mravním bytostem - neustále pracují. Kdo nevěří, všechny důkazy jsou k disposici zde:
A) "NÁŠ" BRUSEL: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010011301
B) WASHINGTON: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112601
C) JEJICH MOSKVA: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092102
D) JEJICH PEKING: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121501

Tím spíše a naléhavěji je nutné revoluční dílo jejich nejvyšších "svatých ikon" - antikrista Karla Marxe a jeho celosvětově více než úspěšného pokračovatele Vladimíra Iljíče Lenina - protože v jejich světě - dnes pod vedením jejich přímých pokračovatelů, kteří nikdy ani na okamžik tyto nejvyšší satanské "racionální vědecké" principy nezradili a proto zůstali, bez ohledu na rozsah svých zločinů proti lidem, vždy beztrestní - všichni v naprostém duchovním a mravním otupění spokojeně žijeme - NEUSTÁLE S NEJVYŠŠÍ NALÉHAVOSTÍ PŘIPOMÍNAT, PROTOŽE POKUD TOTO JEJICH VÍTĚZSTVÍ NEJVYŠŠÍHO ZLA A NEJČISTŠÍ KRYSTALICKÉ NENÁVISTI KE SVOBODNÉ LIDSKÉ BYTOSTI STÁLE JEŠTĚ NENÍ VÍTĚZSTVÍM SATANISMU, CO BY TEDY TÍMTO VÍTĚZSTVÍM SATANISMU MOHLO JEŠTĚ BÝT, KDYŽ NE PRÁVĚ TOHLE!!! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070097
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005041903
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112401
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012003

Koho zajímá, jak se na naší poměrně už civilizované a dále se civilizující planetě mohlo tak náhle objevit něco natolik nelidsky zrůdného, jako vysloveně satanský marx-leninismus a jeho následovník, národní socialismus, veškeré potřebné informace nalezne zde:

ZÁKLADY DUCHOVNÍ A MRAVNÍ POLITOLOGIE: PÁD VYŠŠÍCH DUCHŮ TEMNOTY, KTEŘÍ SE PO DALŠÍ PROHRANÉ VÁLCE VE VYŠŠÍ DIMENZI INKARNUJÍ OD DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ NA NAŠI ZEMI, KDE NÁS DÍKY SVÉMU DOČASNĚ VYŠŠÍMU INTELEKTU ÚSPĚŠNĚ OBELHALI SVOU ZOTROČUJÍCÍ IDEOLOGIÍ MATERIALISMU, TÍM ZOTROČILI NÁS I CELOU NAŠI PLANETU A PROTI NIMŽ DNES O ZÍSKÁNÍ SKUTEČNÉ LIDSKÉ SVOBODY SAMI BOJUJEME! PRO NÁS ZATÍM NEVIDITELNÉ - ALE PŘESTO ROZHODUJÍCÍ - DUCHOVNÍ POZADÍ NAŠEHO VIDITELNÉHO SVĚTA, KTERÉ BYCHOM MĚLI POZNAT A POCHOPIT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010061216


Kdo nevěří co nás čeká a nemine, pokud se velice rychle politicky neprobudíme, veškeré důkazy v RUŠTINĚ, angličtině a češtině o Rusku a jeho dnešní situaci - i o jeho vyhlídkách v konfrontaci s Čínou, pronikající nezadržitelně a masově - v řádu 1 milionu Číňanů ročně - na zatím stále ještě ruskou Sibiř, jsou k disposici ZDE:

1) http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru
2) http://www.rf-agency.ru/eng/stat_en.htm
3) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011080038
4) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011060061NÁŠ "DEMOKRATICKÝ"
PLNĚ GUBERNIÁLNÍ
RUSKO - ČESKÝ
SKRYTĚ TOTALITNÍ
ULTRA KRIMINÁLNÍ
OTROKÁŘSKÝ STÁT
FÍZLOKRACIE KGB/GRU
JAKO VLASTIZRÁDNÉ
ZLOČINNÉ SPOLEČNÍ
A PLÍŽIVÁ PRIVATIZACE
VEŘEJNÉ STÁTNÍ MOCI
PROTI NAŠIM SVOBODÁM

A JAK TO MŮŽEME ZMĚNIT!Kdo nevěří, že dnes žijeme stále jako kolonie Ruska,
důkazy jsou k disposici zde:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012010036

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070090

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100401ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO
A JEHO AGENTY
(UŽITEČNÉ IDIOTY)
A MÁLO KDY SE SPLETEME!!!
Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301,
anebo zde: http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika


Kdo nevěří, že dnes žijeme v otrokářství vyššího řádu,
důkazy jsou k disposici zde:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100063

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011041902

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010021404

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006011602***

BÝT ANTIKOMUNISTOU ZDALEKA NESTAČÍ!
DŮLEŽITĚJŠÍ JE BÝT ODPŮRCEM TOTALITY,
SERVÍROVANÉ NÁM DNES V JINÝCH BALENÍCH!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006120102

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009081001

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091802

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010103001

Připomeňme si znovu nanejvýš naléhavé a ještě více aktuální varování šéfa západoněmecké zpravodajské služby BND Reinharda Gehlena a nikdy na ně nezapomeňme:

„Sovětští agenti se pokusí rozvrátit západní společnost znevěrohodněním všech demokratických institucí. Pomocí zkorumpovaných politiků se budou snažit otrávit lidem zájem o věci veřejné tak, aby je sami prostřednictvím svých koupených lidí mohli snáze ovlivňovat.“ V dnešní každodenní protidemokratické praxi, kterou nám jejich masmédia KGB/GRU vydávají za svobodu a demokracii, to vypadá do slova a do písmene takto:

LOBBING = SMRT SVOBODY A DEMOKRACIE: VLÁDNOU NÁM TI NEVIDITELNÍ, DIRIGENTI Z MOSKEVSKÝCH CENTRÁL KGB/GRU A JEJICH MÍSTNÍ ZÁSTUPCI, DIRIGUJÍCÍ NÁMI VÍCE ČI MÉNĚ NEDEMOKRATICKY ZVOLENÉ VIDITELNÉ LOUTKOVÉ VLÁDNÍ ORCHESTRY, VYBRANÉ Z ŘAD "NAŠICH" NANEJVÝŠ ÚSPĚŠNÝCH OTROKÁŘŮ - NEJLEPŠÍCH TUZEMSKÝCH KÁDRŮ POPULÁRNÍHO RUSKÉHO VRAŽEDNÉHO TANDEMU NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ "PRAVDY A LÁSKY" KGB/GRU!!! NOVÉ CESTY K PROSAZENÍ TRADIČNÍCH ZLOČINECKÝCH ZÁJMŮ KGB-GRU VE FORMÁLNĚ DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI VEDOU PŘES JEJICH VLÁDNÍ MINISTRY, ŘÍZENÉ KGB/GRU POD KRYTÍM TZV. "LOBBINGU", COŽ ZCELA DEGRADUJE ÚSTAVOU ZARUČENOU OBČANSKOU SVOBODU A DEMOKRACII NA POVINNÝ VOLEBNÍ RITUÁL = ZVOLENÍ OBČANY - DAŇOVÝMI POPLATNÍKY NEODVOLATELNÝCH POLITIKŮ, KTEŘÍ VE SKUTEČNOSTI O NIČEM DŮLEŽITÉM STEJNĚ NEROZHODUJÍ!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100011


K ČEMU PAK SPOLEČENSKÁ HRA NA VEŘEJNÉ ZÁKONY A PRAVIDELNÉ VOLBY, KDE VLÁDNOU TI NEVIDITELNÍ: KRIMINÁLNÍ PENÍZE, NEVEŘEJNÉ ZÁKONY A VŠEMU A VŠEM NADŘAZENÉ RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY!!!

PROTO VOLIT PO VŠECH DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTECH ZNOVU TOHLE VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ VLASTIZRÁDNÉ KRIMINÁLNÍ PANOPTIKUM KGB/GRU, NAZÝVAJÍCÍ SE PARLAMENTNÍ STRANY, JE STEJNĚ TAK MOUDRÉ, JAKO DÁT DOBROVOLNĚ SVOJE PENÍZE DO RUKOU NĚKOHO, KDO VÁS V UPLYNULÝCH DESETILETÍCH UŽ 1000x OBELHAL, PODVEDL A OKRADL S VÍROU, ŽE TENTOKRÁT SE TO UŽ NESTANE!!!

VÝSLEDKY TÉTO DLOUHODOBÉ PROTINÁRODNÍ RUSKO-ČESKÉ GENOCIDNÍ POLITIKY KGB/GRU JSOU PRO ČESKÝ NÁROD A JEHO PŘIROZENÉ DUCHOVNÍ A MRAVNÍ ELITY LIKVIDAČNÍ:

MÍSTO TRVALÉHO DUCHOVNÍHO, MRAVNÍHO, KULTURNÍHO, CIVILIZAČNÍHO A EKONOMICKÉHO VZESTUPU - COŽ MUSÍ BÝT HLAVNÍ STRATEGIE - NE OVŠEM DNEŠNÍ PROTINÁRODNÍ POLITICKÉ A MASMEDIÁLNÍ ULTRA KRIMINÁLNÍ MOCI V RUSKÝCH SLUŽBÁCH - ALE KAŽDÉ SKUTEČNÉ NÁRODNÍ VLÁDY, HODNÉ TOHOTO JMÉNA - JEN NEUSTÁLÝ PÁD A ROZKLAD VŠEHO VYŠŠÍHO A JEHO POSTUPNÉ NAHRAZOVÁNÍ TÍM DUCHOVNĚ A MRAVNĚ NEJNIŽŠÍM! Viz následujících 1000 důkazů:
http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika


Vzhledem ke všemu výše uvedenému musíme konstatovat životně závažné skutečnosti, které se od vládnoucích kriminálních představitelů "naší" rusko-české fízlokracie, masmédií KGB/GRU a jejich spolehlivých novinářů nikdy nedozvíme:

DESATERO
politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net

1) KDO CHCE BEZ VYHLÁŠENÍ VÁLKY ZNIČIT A ZOTROČIT NEPŘÁTELSKÝ NÁROD, NEMŮŽE POSTUPOVAT JINAK NEŽ VŠECHNY "NAŠE" RUSKO-ČESKÉ GUBERNIÁLNÍ KRIMINÁLNÍ VLÁDY KGB/GRU OD ROKU 1945 AŽ DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092701

Otrokářský Zákon č. 1 Kodexu šastného otroka nám všem říká: NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZE VŠEHO JE POCTIVĚ PLATIT DANĚ A UTAHOVAT SI SVOJE OPASKY AŽ NA POSLEDNÍ DÍRKU, ABY NAŠI V TOTÁLNĚ ZFALŠOVANÝCH VOLBÁCH "DEMOKRATICKY ZVOLENÍ" RUSKO-ČEŠTÍ OTROKÁŘI KGB/GRU MOHLI ZCELA BEZ OBAV STÁLE Z ČEHO KRÁST: ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO A JEHO AGENTY A MÁLO KDY SE SPLETEME!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301, anebo http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika

2) POKUD VŠICHNI AGENTI KGB/GRU V ČR DOSTANOU DOŽIVOTÍ ZA VLASTIZRADU, ZŮSTANE V NAŠÍ STÁTNÍ POKLADNĚ TOLIK NEROZKRADENÝCH PENĚZ, ŽE JE NEBUDEME SCHOPNI UTRATIT!!! Viz například: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116287760-politicke-spektrum/211411058200025/

3) STAČÍ ZADAT NA WWW.GOOGLE.CZ HESLO: NEČAS GRU, TOPOLÁNEK GRU, KALOUSEK GRU, SCHWARZENBERG GRU, anebo KLAUS KGB, BÁRTA KGB, anebo PAROUBEK GRU, SOBOTKA GRU, GROSS GRU, ZEMAN GRU... Viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

4) SMYSLEM RUSKO-ČESKÉHO PROTINÁRODNÍHO ZLA KGB/GRU JE PŘESVĚDČIT ČESKÝ NÁROD, ŽE SI NENÍ SCHOPEN SÁM VLÁDNOUT A POTŘEBUJE NAD SEBOU CIZÍHO PROTEKTORA!!! Viz: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116287760-politicke-spektrum/210452801340015

5) POKUD BY ČESKÝ NÁROD TYTO SEBE LIKVIDAČNÍ "DOBRÉ RADY" ODMÍTL POCHOPIT, PODVODNÁ PRIVATIZACE VEŠKERÉHO ČESKÉHO NÁRODNÍHO MAJETKU DO RUKOU KGB/GRU HO O TOM PŘESVĚDČÍ!!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051101, anebo http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006122603

6) RUSKO-ČEŠTÍ POLITICI A RUSKO ČESKÁ MASMÉDIA KGB/GRU MODELUJÍ NAŠE VĚDOMÍ A MY JIM TO UŽ OD ROKU 1945 JAKO NEPOUČITELNÍ HLUPÁCI DEMOKRATICKY ŽEREME!!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005021301, anebo http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201

7) KDYŽ FIRMY KGB/GRU KOUPÍ V NĚMECKU NOVINY NEBO V USA TELEVIZI, JSOU TATO MASMÉDIA NĚMECKÁ/AMERICKÁ, ANEBO KGB/GRU A ČÍ ZÁJMY HÁJÍ??? Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006092202, anebo http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005052102

8) KDYBY MOHLY VOLBY NĚCO ZMĚNIT, UŽ DÁVNO BY JE ZAKÁZALI!!! Viz: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116287760-politicke-spektrum/210452801340040/

9) DOKUD SI PROTI VLÁDNOUCÍM RUSKO-ČESKÝM KRIMINÁLNÍM ELITÁM KGB/GRU NEDOKÁŽEME VYBOJOVAT SNADNOU A RYCHLOU ODVOLATELNOST POLITIKŮ A ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY, ŽÁDNÁ KGB/GRU DOBŘE ŘÍZENÁ A KONTROLOVANÁ "VOLEBNÍ" NEBO "REVOLUČNÍ" ZMĚNA TVÁŘÍ ČI KULIS NIC NEZMĚNÍ!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005, anebo http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501

10) CESTA SPRAVEDLIVÉHO JE CESTA KŘÍŽE! JE NAŠE CESTA CESTOU KŘÍŽE? JSME TEDY TI SPRAVEDLIVÍ?? ZASLOUŽÍME SI SPRAVEDLNOST, PRO KTEROU JSME NIC NEUDĚLALI??? Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031301, anebo http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004080701

PETR CIBULKA - PĚTINÁSOBNÝ POLITICKÝ VĚZEŇ RUSKO-ČESKÉ KOMUNISTICKÉ TOTALITY A NEJČASTĚJI TRESTNĚ STÍHANÝ A SOUZENÝ ČLOVĚK DNEŠNÍ RUSKO-ČESKÉ (POST) KOMUNISTICKÉ SKRYTÉ TOTALITY - NÁS OD ROKU 1962 BURCUJE: ŽIJEME V KRIMINÁLNÍM STÁTĚ A VLÁDNOU NÁM ZLOČINCI!!! POLITICI, NOVINÁŘI A FÍZLOVÉ ŘÍKAJÍ, ŽE CIBULKA LŽE! KDO Z NICH MÁ PRAVDU??? To můžete díky Internetu teï posoudit na vlastní oči i vy sami! Viz:
A) Video dokumenty: http://www.youtube.com/pravyblok#p/u
B) Textové dokumenty: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070101


POMOCNÁ SOUTĚŽ PRO "NAŠE" MÉNĚ CHÁPAVÉ VLÁDNÍ A PARLAMENTNÍ I VŠECHNY NEPARLAMENTNÍ RUSKO-ČESKÉ POLITIKY KGB/GRU, JEJICH NOVINÁŘE A FÍZLY VŠECH KATEGORIÍ, KTEŘÍ VŠAK MAJÍ, DÍKY INTELEKTUÁLNÍ NÁROČNOSTI POLOŽENÝCH ANKETNÍCH OTÁZEK, NA ROZMYŠLENOU, DŘÍV NEŽ ODPOVÍ DEFINITIVNĚ, POUHÉ TŘI DNY, ZATÍM CO JEJICH PŘÍZNIVCI - VĚRNÍ OTROCI TĚLEM I DUŠÍ, MOHOU PŘEMÝŠLET O SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍCH NA TYTO HLAVOLAMOVÉ OTÁZKY CELÝ MĚSÍC (MNOZÍ Z NICH CELÝ ŽIVOT...):

NÁSLEDUJE 13 ANKETNÍCH OTÁZEK:

1) Druhou světovou válku vyhrálo nelidsky totalitní socialistické Rusko, anebo nelidsky totalitní socialistické Německo? Viz následující nápověda pro ty, kteří si zásadně nic nepamatují a pamatovat si nechtějí, anebo nemohou: Nepřekonatelný film vzácně politicky necenzurovaných autentických dokumentů z dodnes přísně neveřejných komunistických a nacistických archivů "SOVIET STORY", který v "našich" dnešních "svobodných a nezávislých" rusko-západních médiích KGB/GRU rozhodně nikdy neuvidíme:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112401

2) Obsadilo území bývalého Protektorátu Čechy a Morava i Slovenského štátu nelidsky totalitní socialistické Rusko zotročených lidí, anebo demokratická Amerika svobodných občanů?

3) Byl prvním poválečným předsedou československé vlády ruský agent Klement Gottwald, anebo americký agent Klement Gottwald?

4) Komunistický totalitní puč v únoru 1948 byl v režii demokratické Ameriky svobodných občanů, anebo nelidsky totalitního socialistického Ruska zotročených lidí?

5) Vyvraždili a uvěznili vítězní komunisté všechny zastánce nelidsky barbarské ruské totality, anebo vyvraždili a uvěznili všechny zastánce západní individuální svobody a demokracie?

6) Vtrhly v noci z 20. na 21. srpna 1968 do svého zotročeného totalitního komunistického Československa okupační armády Spojených států amerických, anebo do svého zotročeného totalitního komunistického Československa vtrhly okupační armády vedené Moskvou?

7) Následující velkou čistku celé státní správy okupovaného Československa a nahrazení 600.000 méně spolehlivých rusko-česko-slovenských komunistů těmi nejspolehlivějšími rusko-česko-slovenskými komunisty řídili agenti Washingtonu, anebo agenti Moskvy?

8) Bylo komunistické totalitní Československo okupováno až do roku 1991 americkou armádou, anebo ruskou armádou?

9) Sloužily na území komunistického totalitních Československa miliony RUSKO-česko-slovenských komunistů a sta tisíce ruských a československých komunistických agentů, rozmístěných ve všech sebeméně důležitých pozicích, po generace Washingtonu, anebo sloužili a slouží po generace Moskvě?

10) Vládne nám dnes tedy - po postupném stažení sto tisícové ruské uniformované okupační armády a ponechání statisíců jejich nejspolehlivějších neuniformovaných kádrů na všech sebeméně důležitých místech České republiky - stále Washington, anebo nám vládne stále Moskva???

11) "Zprivatizovali" = BEZTRESTNĚ ROZKRADLI veškerý významnější český a slovenský národní majetek RUSKO-česko-slovenští komunisté, funkcionáři jejich komunistického Hitlerjugend SSM, příslušníci rusko-československých komunistických SS Lidových milicí, rusko-československého komunistického totalitního Gestapa StB a sta tisíce ruských agentů a agentů všech ostatních rusko-českých komunistických tajných služeb - všichni ve službách Washingtonu, anebo všichni ve službách Moskvy? Viz následující nápověda pro ty, kteří si zásadně nic nepamatují a pamatovat si nechtějí, anebo nemohou:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090024
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051101

12) Rozšiřují zprávy o tom, že jsme dnes zotročenou kolonií Říše Zla, Ameriky, agenti Washingtonu, anebo agenti hlavního města Říše Zla, Moskvy?

A NA ZÁVĚR PŘÍMO HLAVOLAM VŠECH HLAVOLAMŮ, OPRAVDU NEJVĚTŠÍ CHYTÁK, NA VŠECHNY DNES NÁM VLÁDNOUCÍ AMERIKOFÓBNÍ A RUSOFILNÍ RUSKO-ČESKÉ POLITIKY, JEJICH NOVINÁŘE A FÍZLY, VŠE V ŽOLDU RUSKÝCH KGB/GRU:

13) Má dnes český národ víc důvodů chovat přátelské city k Americe a k Západu, kteří přes tisíce svých do očí bijících nedostatků poskytují dnes svým občanům-daňovým poplatníkům tu vůbec nejvyšší míru INDIVIDUÁLNÍ lidské svobody - svobody k dobrému i zlému, podle toho, co nosíme ve svých vlastních duších - v celé dosavadní civilizované historii lidstva a za které dnes žádnou rovnocenou náhradu, natož něco lepšího, nemáme a nejméně dalších mnoho set let mít nebudeme, anebo má dnes český národ víc důvodů chovat přátelské city k dnešnímu pseudodemokratickému a skrytě totalitnímu nelidsky barbarskému Džingischánovu Rusku a s ním - v právě probíhající skryté válce na rozvrácení, zničení a zotročení celého Západu i každého z nás - úzce spolupracující nelidsky totalitní Džingischánově komunistické Číně? To co kolem sebe vidíme svýma masmediálně zaslepenýma očima není krize, TO JE VÁLKA!!! Viz následující nápověda pro ty, kteří si zásadně nic nepamatují a pamatovat si nechtějí, anebo nemohou:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092403
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010061201

Pokud se "našim" vrcholným rusko-českým (post) komunistickým a (post) totalitním politikům KGB/GRU, jejich novinářům a fízlům zdá tato soutěž příliš intelektuálně náročná a nedokáží si s otázkami poradit, mohou si vzít tři dny na rozmyšlenou, ale musí dočíst tuto STÁLOU AKTUALIZOVANOU VÝZVU k plné občanské mobilizaci a nejvyšší politické bdělosti CO DĚLAT, TADY A TEĎ, až úplně do konce a několikrát si to zopakovat, což však doporučujeme, s těmi nejčistšími úmysly, jakých jsme vůbec schopni, i všem našim opravdovým politickým příznivcům, protože INFORMAČNĚ A MYŠLENKOVĚ HODNOTNĚJŠÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉMOVOU ANALÝZU KRIMINÁLNÍCH POMĚRŮ, VE KTERÝCH UŽ PO GENERACE VŠICHNI ŽIJEME - A NA KTERÉ SI MNOZÍ Z NÁS NATOLIK ZVYKLI, ŽE UŽ JE ANI NEVNÍMAJÍ A BEROU JE JAKO JEDNOU PRO VŽDY DANÉ A NEZMĚNITELNÉ - A NEJLEPŠÍCH ŘEŠENÍ, JAK TO VŠECHNO MŮŽEME VELICE SNADNO A RYCHLE ZMĚNIT V PRAVÝ OPAK, DNES V ČEŠTINĚ NENAJDEME!!!

HLEDÁME HLEDAČE PRAVDY
A MEZI NIMI PŘEDEVŠÍM TY,
KTEŘÍ JSOU PRO VÍTĚZSTVÍ PRAVDY
PŘIPRAVENI NĚCO MÁLO OBĚTOVAT!


7 PÁDNÝCH DŮVODŮ, proč bychom měli jít VŠICHNI K VOLBÁM, ale tentokrát - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - PODPOŘIT - ze všeho nejlépe přímo SVOU VLASTNÍ KANDIDATUROU jako NEZÁVISLÍ kandidáti - politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net, je přesně opačných, než jsou DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009100201

BUĎ ONI - SE SVÝM NEPRŮHLEDNÝM A ZE STRANY OBČANŮ-DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ ABSOLUTNĚ NEKONTROLOVATELNÝM SYSTÉMEM PARLAMENTNÍ "DEMOKRACIE" A NEODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A Z NAŠICH DANÍ PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY - K NAŠÍ LIDSKÉ ZKÁZE, ANEBO MY - S NAŠIM NAPROSTO PRŮHLEDNÝM A ZE STRANY OBČANŮ-DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ DOKONALE KONTROLOVATELNÝM SYSTÉMEM PŘÍMÉ DEMOKRACIE A SNADNÉ A RYCHLÉ ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A Z NAŠICH KAPES PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY - KE VŠEOBECNÉMU LIDSKÉMU VZESTUPU!

Průměrné lidi pravdivé nadstandardní informace vždy obtěžují, protože přesahují to, k čemu si nás NAŠI OTROKÁŘI podle svých potřeb dokonale vypěstovali a naprogramovali - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008020801. To bude trvat tak dlouho, dokud bude co jíst. Až nebude - a to už začíná - budou lidé nuceni klást si otázky, proč tomu tak je. Možná pak ocení naše analýzy a naše řešení, obsažené v této stálé výzvě k plné občanské mobilizaci a nejvyšší politické bdělosti - jenž je ve své komplexnosti vzájemně provázaných nezávislých analýz a našich návrhů nejlepších SYSTÉMOVÝCH řešení a nevyhnutelných zásadních změn SYSTÉMOVÉ povahy, mnohonásobně důležitější, než každý náš článek - pokud se děsivá a rychle se naplňující PROROCKÁ vize George Orwella "1984" - pohlcení infiltrované a rozvrácené Evropy Ruskem a následná permanentní genocida, vedená hlavním městem Říše Zla Moskvou vůči všem jinak smýšlejícím občanům zotročené Evropy, ale i válka všech proti všem - nemají stát nevratnou skutečností!. Otázkou je, jestli pak už nebude pro všechny příliš pozdě...

RADĚJI BOJUJME A DOČASNĚ PROHRÁVEJME
NA STRANĚ NEJVYŠŠÍHO LIDSKÉHO DOBRA,
NEŽ ABYCHOM BOJOVALI
A DOČASNĚ VYHRÁVALI
NA STRANĚ NEJVYŠŠÍHO NELIDSKÉHO ZLA,
JENŽ SE VYDÁVÁ ZA NEJVYŠŠÍ LIDSKÉ DOBRO
HRŮZOVLÁDA DOBRA
UŽ STOJÍ ZA DVEŘMI

SLEDUJEME ZÁNIK JEDNÉ VELKÉ CIVILIZACE
DEMOKRACIE, SVOBODY A ZODPOVĚDNOSTI,
KTERÝCH JSME SI NEVÁŽILI A NEBRÁNILI JE
A NÁSTUP TOTALITY A STEPNÍHO BARBARSTVÍ,
viz 1. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601
viz 2. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301
viz 3. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092403
VÁLKY VŠECH PROTI VŠEM, NIKDY NEKONČÍCÍ,
KTERÉ BUDEME BRÁNIT I ZA CENU ŽIVOTA...!!!!


Neúprosný kosmický vývojový cyklus nekonečných lidských vzestupů a pádů, po spirále poznání a cestou vnitřní duchovní a mravní sebekultivace stále výš a výš, který lze změnit pouze maximálním napřením své vůle a veškeré energie i všech hmotných prostředků, kterými disponujeme:

Z PODDANSTVÍ K DUCHOVNÍ SÍLE, Z DUCHOVNÍ SÍLY K STATEČNOSTI, ZE STATEČNOSTI K SVOBODĚ, ZE SVOBODY K BLAHOBYTU, Z BLAHOBYTU K SOBECTVÍ, ZE SOBECTVÍ K SAMOLIBOSTI, ZE SAMOLIBOSTI K APATII, Z APATIE K ZÁVISLOSTI, ZE ZÁVISLOSTI ZPĚT DO PODDANSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU...

Co dnes za této situace můžeme dělat - jako vnitřně svobodní a zodpovědní občané a vnitřně svobodní a zodpovědní daňoví poplatníci - TADY A TEĎ? Celý náš problém spočívá v tom, že naději na své osvobození z dnešního zotročení hledáme v druhých a ne sami v sobě! Proto čekáme vždy marně!!! Otrok, otrok tělem i duší, nehledá svobodu, ale spravedlivějšího pána... Přitom ta nejlepší a nejspolehlivější cesta ke svobodě je už nejméně 2000 let dobře známa, pouze my jsme to zatím nepochopili...

Nepochopili jsme to za uplynulých 2000 let z větší části především proto, že, citujeme z velice autoritativního pramene:

Mocnosti tohoto světa chtěly člověka klamat, protože viděly, že má příbuznost s bytostně dobrým. Vzaly proto jméno dobrého a daly ho nedobrému, aby tak ČLOVĚKA KLAMALY SKRZE JMÉNO a TAK HO SPOUTALY NEDOBRÝM. A potom, když těmto mocnostem začali lidé prokazovat přízeň, podnítily je, aby se vzdálili od „nedobrého“ a usadili se u „dobrého“, které poznali, nebo mocnosti si přály, aby lidem byla odňata svoboda a aby se stali navěky jejich otroky.“

To, co jsme teï dočetli, není žádná geniální politologická analýza naší současnosti od nějakého dnešního nezávislého špičkového geopolitického analytika. Jedná se o Evangelium Filipa, věčně živý gnostický text, starý 2000 let, nalezený v Nag Hammadí.

Těch 2000 let nám k plnému pochopení tohoto vysokého osvobozujícího sdělení zatím prokazatelně nestačilo. Stačí se podívat, jak dnes žijeme a kdo a jakými ultra kriminálními metodami nám dnes vládne, tedy koho si my sami zcela svobodně volíme, aby podle svého vlastního uvážení a bez naší účinné kontroly hospodařil s námi a s našimi penězi...

Pokud dalších 2000 let nechceme stále znovu a znovu opakovat všechny svoje předchozí staré chyby - díky nimž nás mocnosti tohoto světa tak ÚSPĚŠNĚ a SNADNO obelhaly a zotročily - a chceme konečně poznat vyšší Pravdu a Spravedlnost, které nás osvobodí, máme možnost toho všeho dosáhnout, protože vyšší Pravda, vedoucí k vyšší spravedlnosti a svobodě, je už tisíce let velice dobře známa. Stejně tak je dobře známa cesta k poznání vyšší Moudrosti, která k nim každého nezištného bojovníka za Pravdu a Spravedlnost spolehlivě dovede:

Univerzální trojjediná církev Vodnářského evangelia Ježíše Krista, Rudolfa Steinera a Řádu rytířů Jedi: Boj mezi Dobrem a Zlem, Pravdou a Lží, na hranicích našeho hmotného světa nekončí!

KDO NASTUDUJE A PROŽIJE
VODNÁŘSKÉ EVANGELIUM JEŽÍŠE KRISTA
DÍLO RUDOLFA STEINERA A JÓGASÚTRU,

STÁVÁ SE TÍM BYTOSTÍ
VYŠŠÍHO KOSMICKÉHO ŘÁDU

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=20061011010) Univerzální trojjediná církev Vodnářského evangelia Ježíše Nazaritského, Krista Věku Ryb, Rudolfa Steinera, Krista Věku Vodnáře a rytířů Řádu Jedi: Boj mezi Dobrem a Zlem, Pravdou a Lží, na hranicích našeho hmotného světa nekončí! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090018

1) VODNÁŘSKÉ EVANGELIUM NEJVYŠŠÍ SEBEOBĚTUJÍCÍ SE LÁSKY JEŽÍŠE - KRISTA VĚKU RYB: Bible pro duchovně a mravně dospělé! Duchovní, filosofický a praktický základ světového náboženství Vodnářského Věku a Všeobecné církve. Z Knihy Božích Pamětí, známých jako Akášické záznamy, převedl Lévi. Knižně poprvé vydáno v roce 1908, do češtiny přeložila O. Hanausková (1928). Celá tato vzácná kniha zásadního významu - a její ještě vzácnější, protože nezmanipulovaný, překlad do češtiny - je k volnému stažení a dalšímu svobodnému šíření k disposici zde:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022701

2) ZÁKLAD VŠECH ZÁKLADŮ: DUCHOVNÍ VĚDA RUDOLFA STEINERA - KRISTA VĚKU VODNÁŘE, JAKO MOUDROST NEJVYŠŠÍHO POZNÁNÍ: DĚJINY A FILOSOFIE VESMÍRU JAKO ŽIVÉHO VĚDOMÍ A SMYSL STVOŘENÍ! NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DÍLA V ČEŠTINĚ K VOLNÉMU STAŽENÍ:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073101
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100054


3) Bible všech jogínů: JÓGASÚTRA
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100049

... a stává se bytostí vyššího řádu:

4) Řád Rytířů Jedy, jejich světelné duchovní učení, jejich nepřemožitelná Síla a aktuální odkaz bojovníků za Pravdu a Spravedlnost Řádu Rytířů Jedy - které nelze koupit ani zastrašit - spočívající v poznání a využití nekonečné boží SÍLY, která je podstatou rytířů Řádu Jedi, jenž jsou ve spravedlnosti, duchovní a mravní čistotě, nezištné lásce a moudrosti nejvyššího poznání, jako boží bojovníci a zákona jeho, jejím přímým projevem!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006101101


ZÁKLADY DUCHOVNÍ A MRAVNÍ POLITOLOGIE: PÁD VYŠŠÍCH DUCHŮ TEMNOTY, KTEŘÍ SE PO DALŠÍ PROHRANÉ VÁLCE VE VYŠŠÍ DIMENZI INKARNUJÍ OD DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ NA NAŠI ZEMI, KDE NÁS DÍKY SVÉMU DOČASNĚ VYŠŠÍMU INTELEKTU ÚSPĚŠNĚ OBELHALI SVOU ZOTROČUJÍCÍ IDEOLOGIÍ MATERIALISMU, TÍM ZOTROČILI NÁS I CELOU NAŠI PLANETU A PROTI NIMŽ DNES O ZÍSKÁNÍ SKUTEČNÉ LIDSKÉ SVOBODY SAMI BOJUJEME! PRO NÁS ZATÍM NEVIDITELNÉ - ALE PŘESTO ROZHODUJÍCÍ - DUCHOVNÍ POZADÍ NAŠEHO VIDITELNÉHO SVĚTA, KTERÉ BYCHOM MĚLI POZNAT A POCHOPIT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010061216


OKOUZLENÍ ZLEM
MATERIALISMU
A JEHO NÁSLEDKY

VŠICHNI SCHOPNÍ LIDÉ
MUSÍ BÝT ZLIKVIDOVÁNI
,
PROTOŽE "VŠICHNI LIDÉ
SI MAJÍ BÝT ROVNI..."!!!
ABY SI BYLI VŠICHNI ROVNI
NEJLEPŠÍ LIDÉ MUSÍ BÝT
STÁTNÍ MOCÍ ZNIČENI,
COŽ SE ÚSPĚŠNĚ DĚJE!!!


PROČ DŘEME CELÝ ŽIVOT JAKO ZVÍŘATA
A PŘESTO UMÍRÁME JAKO CHUDÍ LIDÉ...

Proč dnes vedeme život nelidský
a nemůžeme vést život lidský!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121701MOTTO:

Římský otrok kontra dnešní občan-daňový poplatník v zastupitelské demokracii?
To přece nelze ekonomicky vůbec, ale opravdu vůbec ani v nejmenším srovnávat!
Zatím co římský otrok pracoval na svého pána, od rána do večera a dostal za to
pouze dostatek jídla, oděv a střechu nad hlavou, aby dlouho vydržel,
dnes svobodný občan v zastupitelské demokracii pracuje sám na sebe,
od rána do večera a koupí si za to dostatek jídla, oděv a střechu nad hlavou, aby
vydržel pracovat na svého dnešního pána - skrytě totalitní otrokářský stát,
ještě mnohem déle, svobodně a mnohem levněji, než před 2000 lety římský otrok!

Kdo nevěří, důkazy jsou k disposici zde:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011041902
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100063

Americký president Ronald Regan prohlásil, že "NEJLEPŠÍ VLÁDA JE TA, KTERÁ LIDEM NEJMÉNĚ VLÁDNE". Jeho slavný předchůdce Thomas Jefferson před dvěma sty lety řekl: „TYRANIE JE STAV, KDY SE LIDÉ BOJÍ SVÉ VLÁDY; SVOBODA JE STAV, KDY SE VLÁDA BOJÍ SVÉHO LIDU.“ Máme jako čeští občané a daňoví poplatníci ze skutků všech "našich" vlád od roku 1989 až do dnešního dne a hodiny opravdu tak neotřesitelnou jistotu, že se nás tyto "demokratické" vlády bojí, protože pouze na nás záleží a ony neznají dne ani hodiny, jak o jejich osudu rozhodneme, anebo je tomu právě naopak? MÁME MOŽNOST, JAKO SVOBODNÍ OBČANÉ A SVOBODNÍ DAŇOVÍ POPLATNÍCI, PODÍLET SE SVOBODNĚ NA TVORBĚ VŠECH ROZHODNUTÍ, KTERÁ SE NÁS PODLE NAŠEHO NÁZORU V NAŠEM VLASTNÍM STÁTĚ TÝKAJÍ??? Žijeme tedy podle této velice přesné a správné definice Thomase Jeffersona opravdu ve svobodě, anebo ŽIJEME STÁLE V (POST) TOTALITNÍ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ TYRANII, KTERÁ SE JAKO SVOBODA, DEMOKRACIE A PRÁVNÍ STÁT POUZE TVÁŘÍ??? JE TO, CO SI PLATÍME, JEŠTĚ VŮBEC NÁŠ STÁT, KTERÝ NÁM SLOUŽÍ A TI, KTERÉ SI PLATÍME, NAŠIMI PŘEDSTAVITELI, KTEŘÍ NÁM SLOUŽÍ? ANEBO ŽIJEME JAKO BEZPRÁVNÍ OTROCI - URČENÍ PO POUŽITÍ K RYCHLÉ FYZICKÉ LIKVIDACI - V CIZÍM KRIMINÁLNÍM STÁTĚ A VLÁDNOU NÁM VLASTIZRÁDNÍ KRIMINÁLNÍ ZLOČINCI KGB/GRU - LENINOVI "UŽITEČNÍ IDIOTI" - VE SLUŽBÁCH CIZÍ NEPŘÁTELSKÉ KRIMINÁLNÍ STÁTNÍ MOCI??? Viz:

PRVNÍ ÚČET ZA PODVODNOU PRIVATISACI ČESKÉHO NÁRODNÍHO MAJETKU, ULOUPENÉHO PŮVODNÍM MAJITELŮM RUSKO-ČESKÝM KOMUNISTICKÝM STÁTEM, DO RUKOU JEHO DOSAVADNÍCH RUSKO-ČESKÝCH KOMUNISTICKÝCH SPRÁVCŮ KGB/GRU, KTERÝ ZA NĚ BUDEME MUSET ZE SVÝCH VLASTNÍCH KAPES ZAPLATIT, JE ZATÍM 2,385 BILIONU Kč!!! KAŽDÁ ČTYŘČLENNÁ RODINA TAK ZAPLATÍ DO BEZEDNÉ STÁTNÍ POKLADNY "NAŠEHO" RUSKO-ČESKÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU KGB/GRU 1 MILION Kč!!!
A) http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2000/nn2400/obsah/01.htm
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090024

A jak se mohou lidé (tedy jak se my můžeme) vymanit z okovů oné masochistické slasti, z okovů, které nás dnes možná svírají ještě pevněji než v době vzniku slavného La Boétieho díla ROZPRAVA O DOBROVOLNÉM OTROCTVÍ? Kniha "Rozprava o dobrovolném otroctví" vznikla roku 1549 a v tištěné formě vyšla poprvé v roce 1576, aniž jsme bohužel o podstatě vlastního sebezotročení ke své nejvyšší škodě cokoliv pochopili... Viz následující dva příklady. Jeden z naší nedávné totalitní minulosti, ve které pod jinými slogany a kulisami stále žijeme a druhý z naší nejžhavější skrytě totalitní současnosti, s jejími hesly o svobodě a demokracii, jako vládě lidu:

NAŠE DNEŠNÍ SPOLEČENSTVÍ STRACHU A JEHO ÚZKOST ZVÍŘETE, TADY A TEĎ A JAK JI MŮŽEME PŘEKONAT A ANGAŽOVAT SE V BOJI ZA SVOJI SKUTEČNOU SVOBODU!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100023

SVĚT VLÁDNOUCÍ FÍZLOKRACIE A JEJÍ MOC NAD NÁMI: ČIPOVÁ DIGITÁLNÍ TOTALITA A NAŠE DNEŠNÍ SKRYTĚ TOTALITNÍ RUSKO-ČESKÁ GUBERNIÁLNÍ KRIMINÁLNÍ KONTROLOVANÁ SPOLEČNOST, TADY A TEĎ!!! BLÍŽÍ SE DOBA, KDY VYPNUTÍ VLASTNÍHO MOBILNÍHO TELEFONU BUDE TRESTNÝM ČINEM!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010111401LIDÉ BUDOU ŽÍT SVOBODNĚ
AŽ NEDOKÁŽÍ ŽÍT NESVOBODNĚ

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031301Motto:

"...kdyby najednou nějakým zázrakem zmizeli z dnešního Ruska všichni kágébáci,
stala by se z Kremlu, ministerstev i centra Moskvy liduprázdná pustina..."


Současný ruský spisovatel Vladimír Sorokin, autor knihy "Den opričnika"

Petr Cibulka: Totéž - doplněno o agenty ruské vojenské rozvědky GRU, kterých je v zahraničí 6 x víc než agentů KGB - se plně týká "naší" = jejich Prahy, Bratislavy, Varšavy, Budapešti, Berlína, Sofie, Bukurešti, Bruselu a vlád a ministerstev západních zemí...

Proč vlastně lidé souhlasí se svým vlastním zotročením? Proč na ně přistupují? Proč dobrovolně, ba ochotně slouží? Proč poslouchají a podporují zlou vládu, která ve společnosti vždy tvoří pouze mizivou menšinu? Proč si sami vytváří své vlastní tyrany? Jak je možné, že lidé bojují za své zotročení jako za svou spásu? Proč si dobrovolně volí své neštěstí?

Výjimečně prozíravý, ba z dnešního hlediska přímo prorocký text, napsaný před téměř pěti sty lety, který byl teprve teï přeložen do češtiny a vydán knižně, přináší pronikavou úvahu s nadčasovou platností o podstatě tyranské vlády a poddanství. Její autor jako první myslitel v dějinách evropského myšlení obrací naruby tradiční představu o vztahu mezi vládcem a ovládaným, mezi pánem a rabem. Nezaměřuje se totiž na analýzu moci, zotročujícího mocenského aparátu, nýbrž vychází z vůle pokořeného, z jeho chtění: ovládaný není pasivní obětí v rukou despotického tyrana, nýbrž sám chce být ovládán.

VYBRANÉ CITACE Z 500 LET STARÉ KNIHY "ROZPRAVY O DOBROVOLNÉM OTROCTVÍ", JAKOBY O NÁS A NAŠÍ DNEŠNÍ "NANEJVÝŠ DEMOKRATICKÉ" SPOLEČNOSTI:

„Co vede všechny tyto lidi k tomu, aby se nechávali okrádat, zbídačovat a týrat?… Co je to za obludnou nectnost, když si ani nezaslouží být zvána zbabělostí, když pro ni ani nelze najít dosti ošklivé jméno, když sama příroda popírá, že ji kdy stvořila, a jazyk se ji zdráhá pojmenovat?

„Kde by [tyran-stát] vzal tolika očí, jimiž vás špehuje, kdybyste mu je neposkytli vy sami? Jak by nabyl tolika rukou, jimiž vás ubíjí, kdyby si je nebral přímo od vás? A odkud má nohy, kterými zadupává vaše města, obce a rodiny do země, když ne od vás? Cožpak vás ovládá ještě nějakou jinou mocí než tou, kterou jste mu vy sami svěřili?

"Přitom proti tyranovi není třeba bojovat, není třeba nad ním vítězit - sám pozná porážku, stačí aby mu země odmítla sloužit. Není třeba mu nic brát, stačí mu nic nedávat. Není třeba, aby se země snažila dělat něco pro sebe, stačí když nedělá nic proti sobě."

"Zbídačovat se nechají národy samotné a spíš si o to i samy říkají: otroctví by se totiž snadno zbavily - jen by musely chtít přestat sloužit. Lidé se zotročují sami a když si mají vybrat, zda chtějí být svobodnými bytostmi nebo otroky, sami zahazují svobodu a dobrovolně si nasazují jho. Sami přitakávají svému neštěstí, anebo mu spíše vycházejí vstříc."

"Vůbec bych na lidi nenaléhal, kdyby je opětovné získání ztracené svobody něco stálo - ačkoli co by jim mohlo více ležet na srdci, než vydobýt pro sebe přirozené právo a takříkajíc přeměnit se zpátky ze zvířete v lidskou bytost? Nežádám ovšem po lidech tak velkou odvahu, chápu že dávají přednost pochybné jistotě života v otroctví před nejistým příslibem života ve svobodě. Avšak svobodu lze přec získat již tím, že po ní člověk zatouží - vede k ní pouhá vůle. Jak se pak může na světě vyskytnout nějaký národ, kterému by se volnost za cenu pouhého přání zdála příliš drahá a který by litoval vůle získat zpět svobodu, když měl by ji být připraven vydobýt i vlastní krví a jejíž ztráta musí život každého ušlechtilého člověka zbavit vší krásy a ze smrti učinit vykoupení?"

"Stateční lidé se na cestě za dobrem, po němž prahnou, nebojí nebezpečí a moudří nelitují žádné námahy. Jen zbabělci a tupci nevědí, jak snášet zlo, ani jak nalézt dobro - spokojí se s tím, že si jej pouze přejí, jelikož však schopnost usilovat o ně je jim odepřena jejich vlastní zbabělostí, zůstávají raději otroky."

Jak nás celá historie lidské civilizace učí, "koho při úmyslu osvobodit vlastní zemi od špatné vlády provázelo upřímné, neochvějné a nepředstírané odhodlání, ten své záměry v podstatě vždy dovedl až do úspěšného konce. Svoboda se pokaždé sama zasadila o to, aby spatřila světlo světa. V podobných případech stojí štěstí téměř vždy na straně dobrého úmyslu."

"První příčinou dobrovolného otroctví lidí je skutečnost, že se jako sluhové narodili a byli tak vychováni. Z toho vyplývá druhá příčina - z lidí se pod vládou tyrana snadno stávají zženštilí zbabělci. Spolu se svobodou člověk zároveň ztrácí i chrabrost. Zotročení lidé neztrácí toliko udatnost válečníka, nýbrž i nadšení pro vše ostatní. Jejich srdce jsou slabá a mdlá a nejsou schopna žádných velkých činů."

"Tak už se konečně naučme konat dobro, pozvedněme oči k nebi - a už ve jménu vlastní cti, ve jménu lásky ke všemu, co je ctnostné, či ve jménu lásky a chvály Boha Všemohoucího, který je v každičkém okamžiku neomylným svědkem našich skutků a spravedlivým soudcem našich poklesků. Bůh má pro všechny tyrany a jejich posluhovače přichystán zvláštní trest."

"Odhodlejte se přestat sloužit, a rázem budete svobodní!"

Tolik z knihy ROZPRAVA O DOBROVOLNÉM OTROCTVÍ k nám a k naší současnosti, ve které tak spokojeně žijeme... Vše ostatní pak najdeme zde:
http://www.google.cz/#sclient=psy-ab&hl=cs&source=hp&q=%C3%89tienne%20de%20La%20Bo%C3%A9tie%20ROZPRAVA%20O%20DOBROVOLN%C3%89M%20OTROCTV%C3%8D&pbx=1&oq=&aq=&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=ffbec014a6721818&biw=1408&bih=872&pf=p&pdl=500


SVOBODA = PODÍL NA MOCI
kontra
DNEŠNÍ OTROKÁŘSTVÍ
A VÝVOJ ZOTROČENÍ OTROKA
:

Otrokářství otrokářů = okovy na nohou!
Otrokářství feudálů = okovy nevolnictví a roboty!
Otrokářství bank = okovy lichvářských poplatků!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011011701
Otrokářství státní moci = okovy exekučních daní
plus fikce svobody otroka, který nemá na nic vliv!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008100403

V dosavadní historii lidstva vybojované svobody a demokracii vždy nejrychleji využily především ty nejtemnější síly lidské společnosti, Lidé Zla, lidé dominujícího nižšího Já, svého Ega, které lidi od sebe odděluje, k tomu, aby uchvátili veškerou moc, protože Lidé Dobra, lidé dominujícího vyššího Já, které lidi vzájemně spojuje, zatím ještě nikdy v lidské historii nebyli dostatečně připraveni, zorganizováni, rozhodní a odhodlaní, aby převzali moc a zodpovědnost do svých vlastních rukou a jako Lidé Dobra vládli! Přitom politický systém svobody a demokracie funguje naprosto dokonale. To co nefunguje je občan, jenž by si osvojil pevné duchovní, mravní a demokratické politické zásady, uplatňoval je aktivně v demokratické politice a nikdy nemlčel k poznanému Zlu! Takoví lidé se dnes v demokratické politice nenachází. Podle toho to všude vypadá. Změna k lepšímu může nastat pouze se vstupem těchto lidí, které nelze koupit ani zastrašit, do dnešní politiky, ze které se vládnoucími Lidmi Zla nesmí za žádnou cenu nechat vyštvat!!! Prvním krokem na této cestě by měla být občanská angažovanost a kandidatura v každých volbách - jako nezávislý kandidát - za naši politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net!!!

Z těchto důvodů každá státní správa takového rychle se kriminalizujícího "demokratického" státu, stojícího na zastupitelské demokracii, která nepřipouští přímou účast občanů na správě svých věcí, přitahuje a do sebe přirozeně nasává největší lidský odpad, jaký v takové "demokratické" společnosti vůbec existuje. Skutečná demokracie a svoboda pak pod vedením takových lidí velice rychle degeneruje a mění se v otrokářskou oligarchii a totalitu...!!! Vládne vždy ten, kdo je k tomu připraven a má dostatečně silnou vůli vládnout! Vladimír Vysocký napsal: "Jistěže jednou ve světě zvítězí Pravda, ale až dokáže to, co dokáže Lež!"

To je výzva pro nás všechny, pokud chceme žít v nejvyšší svobodě, demokracii a nejvyšší občanské zodpovědnosti = v systému PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY jako svobodní lidé a ne v kriminální demokratuře dnešní tzv. "zastupitelské demokracie" jako něčí bezprávní otroci. Tedy ne jako svobodní a za veškeré politické dění plně zodpovědní občané, ale jako pouhý tažný dobytek, který je po použití svými pány odložen = utracen, kdy jsme jako jejich tažný dobytek buï do poslední kapky vyždímáni a udřeni až k smrti, anebo je těm nejodolnějším z nás přiznán důchod v takové výši, že z něho dlouho nepřežijí!. Občan dnes mnohem více podporuje svou prací a podnikáním stát než sám sebe! Z donucení, pod hrozbou exekucí, platí státu téměř exekuční daně = "státní výpalné", ze kterých on sám mnoho nemá a na zabezpečení sama sebe a své rodiny už mu toho moc nezbývá. Našetřit si na důstojné stáří nepřipadá, díky loupežnické státní politice, vůbec v úvahu. Viz například:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090051

To vše se přirozeně netýká prominentů tohoto otrokářského režimu a všech příslušníků represivních složek vládnoucí otrokářské státní moci, které PROTI SOBĚ z vlastní dřiny a odříkání jejich korupčními platy, výsluhami a privilegovanými důchody více než královsky živíme a kteří se ze svých činů nezodpovídají nám, občanům a daňovým poplatníkům, ale našim otrokářům!


OTROKÁŘI KGB/GRU VŠECH ZEMÍ, SPOJTE SE!!!
USTUP Z CESTY OTROKU
NEPŘEKÁŽEJ POKROKU!!!

VŠECHNY OTROKY TŘEBA ZOTROČIT TAK,
ABY NABYLI NEZLOMNÉHO PŘESVĚDČENÍ,
ŽE JSOU NATOLIK SVOBODNÝMI OBČANY,
ŽE SVOBODNĚJŠÍ BÝT UŽ ANI NEMOHOU!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012902

Všechny zde dosud uvedené informace, myšlenky a dokumenty - pro nás zcela zásadního životního významu - však přesto neuvádí nic skutečně nového. To pouze vlastníci bank, států a masmédií - a ti neviditelní, kteří stojí nad nimi - naši skuteční dnešní zotročovatelé - před námi tají všechny důležité informace, které by nás mohly osvobodit a zasypávají nás naopak ve svých masmédiích a ve svém "vzdělávacím" otrokářském systému pseudoinformacemi, dezinformacemi a informačními šumy, abychom se v nich sami utopili a nedokázali se ve svém životě a ve světě, který nás dnes obklopuje, správně zorientovat a klást si ty správné otázky. Abychom si neustále pletli to nejdůležitější: Co je Pravda a co Lež, co je Dobro a co je Zlo...

Stačí si pozorně přečíst téměř 100 let staré a před námi nanejvýš utajované informace z předchozí celosvětové zničující hospodářské krize - která, stejně jako ta dnešní krize, byla zřejmě uměle vyvolaná, aby zlikvidovala ty úspěšné, vzmáhající se střední třídu - jenž nabyla pro příslušníky střední třídy a jejich rodiny - základní stavební jednotky každého civilizovaného demokratického státu - totálně likvidační charakter - abychom poznali, co všechno podle mocných a vlivných tohoto světa nemáme, jako jejich bezprávní otroci, tažný dobytek, vědět a pochopit:

Systém peněžních půjček se dostal tak daleko, že už není ničím krytý. Aby celá věc zůstala utajená, uvádí se nadprodukce jako příčina hospodářské deprese. Průměrný občan je s tímto vysvětlením spokojen, protože nedovede myslet. A tak se deprese sune jako drtící parní válec z jedné země do druhé.

(z knihy Mazdaznan – Offenbarungen 1931, str. 253, přeložil Josef Oršulík)

Tomáš Baa v roce 1932 k dnešku, zítřku, pozítří...


„...příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek

V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“

Tolik Tomáš Baa, zavražděný Moskvou v roce 1932 při leteckém neštěstí krátce poté, kdy dal veřejně najevo, že se chce v roce 1934 ucházet o zvolení presidentem Československé republiky proti starým protirakouským předválečným (i poválečným) ruským agentům Masarykovi a Benešovi... Stejným způsobem Moskva nechala zavraždit předsedu protisovětské polské exilové vlády v Londýně generála W³adys³awa Sikorského a nedávno, na osobní příkaz Vladimíra Putina (KGB) i polského presidenta Lecha Kaczyñského, rozhodného odpůrce Kremlu, a bezpochyby i mnohé další, kteří stáli, stojí nebo budou stát Moskvě v cestě... Důkazy jsou k disposici zde:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041903
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070105
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009112401
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006100201

NEVYHLÁŠENÁ VÁLKA TOTALITNÍCH SUPERVELMOCÍ ZA ZNIČENÍ ZÁPADNÍ SPOLEČNOSTI INDIVIDUÁLNÍ SVOBODY A DEMOKRACIE SE STUPŇUJE: AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z FRONTY: SVOBODNÝ SVĚT - SVĚT NEPOZNANÝCH HRANIC MOŽNÉHO - PŘED FINANČNÍM A EKONOMICKÝM ZHROUCENÍM kontra SVOBODA JAKO POZNANÁ NUTNOST!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090071

Už před osmi lety (asi 1923) poskytl kongres (USA) 40 milionů dolarů a pověřil vybrané odborníky, aby zjistili příčiny nezaměstnanosti a aby navrhli řešení. Osm roků už pracují a hledají východisko, avšak budou pracovat dál, dokud bude na účtu aspoň 1 dolar z těch čtyřiceti milionů.

Tato záležitost je však jednoduchá a jasná. VŠEMI VYNÁLEZY A ZLEPŠENÍMI TÉTO DOBY (psáno v roce 1931!!!) BYLA PRÁCE ULEHČENA A VÝMĚNA ZBOŽÍ ZLEVNĚNA. STROJE NAHRAZUJÍ PRÁCI RUKOU a PROTO MUSÍ BÝT PRACOVNÍ DOBA ZKRÁCENA. Už v letech 1880 až 1884 jsme navrhovali osmihodinový pracovní den a podařilo se nám to prosadit po několikaletém úsilí spolu s panem Garsidem. DNES JE TOMU 20 LET (psáno v roce 1931, TEDY UŽ OD ROKU 1911!!!), CO DOPORUČUJEME ŠESTIHODINOVÝ PRACOVNÍ DEN. Svět to musí pochopit nebo to bude prosazeno násilným převratem.

(z knihy Mazdaznan – Offenbarungen 1931, str. 254, přeložil Josef Oršulík)

DNES (v roce 1931!!!) BYCHOM MĚLI PRACOVAT JEN 6 HODIN DENNĚ DÍKY VYNÁLEZŮM A NAHROMADĚNÉMU BOHATSTVÍ. Za 4 hodiny lze stihnout stejné objemy produkce jako za 8 hodin, zařadíme-li do práce všechny nezaměstnané. Jde o rovnoměrné rozdělení práce, nikoliv o rozdělení kapitálu.

(z knihy Mazdaznan – Offenbarungen 1931, str. ... , přeložil Josef Oršulík)

Aktualizační dodatek: DÍKY EXPLOZIVNÍMU ROZVOJI TECHNIKY A MNOHONÁSOBNÉ INTENZIFIKACI PRÁCE DNES UŽIVÍ 4% LIDSTVA CELOU PLANETU!!! PŘESTO VŠICHNI PRACUJEME DÉLE NEŽ PŘED 100 LETY - KDYŽ TEHDY ŽENY STŘEDNÍ TŘÍDY VŮBEC NEMUSELY CHODIT DO ZAMĚSTNÁNÍ, PROTOŽE JEJICH MANŽEL JE UŽIVIL, ABY SE MOHLY PLNĚ VĚNOVAT RODINĚ A ŘÁDNÉ VÝCHOVĚ SVÝCH DĚTÍ - A PŘESTO ŽIJEME VE SVÉM PRŮMĚRU NA VELICE PODOBNÉ HMOTNÉ ÚROVNI, KDYŽ POUZE TY NEJBOHATŠÍ ŽENY DNES NEMUSÍ CHODIT DO PRÁCE, ABY UŽIVILY SVOJI RODINU... A TENHLE PÁD A ODLIDŠUJÍCÍ ZOTROČENÍ NÁM "NAŠI" PROLHANÍ POLITICI, NOVINÁŘI A UČITELÉ VYDÁVAJÍ ZA POKROK!!!

Svědomí je závislé na morálce, etice a spiritualitě. Navzájem se doplňují v zájmu pěstování dobroty srdce a altruismu. Tím se utváří lidská bytost. Svědomitý člověk nemusí být příliš rozumově vyspělý. Je-li zde morálnost, etika, spiritualita a uznalost, stačí to ke vzniku svědomitosti.

Avšak moc v dnešním světě se nachází v rukou bankéřů, spekulantů, diplomatů a politiků (Petr Cibulka: Dnes jsou "elity" Západu řízeny ruskými tajnými službami s jejich drogovými biliony dolarů!), tedy lidí labilních v ohledu morálním a náchylných ke kriminalitě. Využívají svou moc zištně a jen ve vlastním zájmu. Tím jsou vysvětleny poměry a podmínky v dnešním světě.

(z knihy Mazdaznan – Offenbarungen 1931, str. 100-101, přeložil Josef Oršulík).


Jak je možné že západní země
jsou VŠECHNY zadlužené?
KOMU ty peníze Západ dluží?
Kde ti, co jim Západ dluží,
tyto peníze SAMI vzali????

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006090705MIMOŘÁDNĚ DŮLEŽITÉ!!! SPIKNUTÍ BANKÉŘŮ: Chci celou Zemi + 5 % navíc!!! Tuto hru s falešnými kartami poctivý člověk proti podvodníkům nikdy nevyhraje a taková hra ho neodvratně zničí. Moudrý a statečný se vzepře, tyto falešné karty odhodí a položí na stůl nové karty a nová pravidla!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006090701

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ANALÝZA CELÉHO SYSTÉMU NAŠEHO SKRYTÉHO ZOTROČENÍ A ZPŮSOB JEHO FUNGOVÁNÍ: Richard Greaves: Peníze a banky - skrytá pravda za světovým zadlužením všeho a všech - o prodejnosti všeho a všech! Globalizaci svobody pro člověka ano, globalizaci svobody pro kapitál ne! Lidstvo zde není pro kapitál, jako to nejvyšší, ale kapitál je zde pro lidstvo - pro rozvoj svobodného duchovního Člověka v nás - jako to nejvyšší!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006090704

Je třeba žít a pracovat produktivně a přispívat svým podílem ve prospěch společnosti. Každá produktivní práce představuje bohatství, ačkoliv často býváme okradeni o plody své práce. Produktivní člověk vytváří kapitál, zločinecky založený člověk nastřádaný kapitálem plýtvá. Dnes se plýtvá víc než kdykoliv dříve, a to znovu ukazuje, že lidstvo má na krku zavěšeno vodítko držené zločinecky založenými mocipány. To je ovšem velice zlá věc. Musíme pak být stále ve střehu a chránit se před lidmi na protipřirozené cestě. Jsou mezi námi a přiživují se, okrádají nás a bohatnou na náš úkor.

Avšak jak se takoví lidé mezi nás dostali? Jsme v podstatě všichni stejní a stvoření k obrazu Božímu. Je to důsledek naší nedbalosti. Je to naše vina, že zločinců stále přibývá, protože se nestaráme dostatečně o poměry ve společnosti. Dokud se to dá snést a vydržet, jsme stále se vším spokojeni. To je velká chyba. Je to důsledek nesprávné výchovy od dětství a nedostatek kázně a smyslu pro pořádek u dospělých.

(z knihy Mazdaznan – Offenbarungen 1931, str. 100-101, přeložil Josef Oršulík)

ŽIJEME V PŘÍSNĚ KONTROLOVANÉ A MANIPULOVANÉ SPOLEČNOSTI, V DOBĚ EPOCHÁLNÍHO POKUSU O SKRYTÉ ZNOVUNASTOLENÍ OTROKÁŘSKÉHO ŘÁDU V NOVÉM HÁVU, ODPOVÍDAJÍCÍMU NOVODOBÝM PODMÍNKÁM!!! POKUD PATŘÍME KE SPODNÍ VRSTVĚ OBYVATELSTVA, NEMÁME ŠANCI TĚM NAD NÁMI COKOLI PROKÁZAT. TO VŠAK NENÍ PRO NÁŠ ÚSPĚCH NUTNÉ. MAXIMEM NAŠICH MOŽNOSTÍ JE VYTVOŘIT PRAVDIVÝ OBRAZ SKUTEČNOSTI, KTERÝ - NA ROZDÍL OD JEJICH FALEŠNÝCH MANIPULAČNÍCH PSEUDOOBRAZŮ "SVOBODY", "DEMOKRACIE" A "PRÁVNÍHO STÁTU" - DÁVÁ SMYSL A JEJICH NASTUPUJÍCÍ OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU ZMĚNIT V PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍM BOJI V PRAVÝ OPAK!

MUSÍME SI UVĚDOMIT, ŽE POMĚRY, KTERÉ NÁS DNES NIČÍ, NEJSOU VŮBEC NOVÉ - TO POUZE NAŠI OTROKÁŘI A JEJICH MANIPULUJÍCÍ NOVINÁŘI JE ZA NOVÉ VYDÁVAJÍ, PROTOŽE KDO KONTROLUJE INFORMACE, KONTROLUJE MOC - A TYTO STÁLE STEJNÉ PROBLÉMY NÁS BUDOU NIČIT TAK DLOUHO, DOKUD SI TO NECHÁME LÍBIT A TYTO POMĚRY OD ZÁKLADU NEZMĚNÍME!!!


KTERÉ VEDENÍ VLÁDNÍ STRANY TOHOTO SVĚTA
NELZE KOUPIT ZA 1 MILIARDU DOLARŮ???
KDYBY NA CELÉM SVĚTĚ EXISTOVALO
1000 VLÁDNÍCH STRAN, JE TO 1 BILION!
TO JE TOLIK, KOLIK VYDĚLÁ RUSKO ZA 1 ROK
NA CELOSVĚTOVÉM OBCHODU S DROGAMI...!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

Položme si teï vzhledem k výše uvedenému tu nejdůležitější otázku. Proč tyto skutečnosti, dnes už každého přímo do očí bijící, nikdo z politiků Západu nevidí a proč je nevidí ani žádná masmédia a jejich novináři??? Odpověï na tuto nejdůležitější otázku je velice jednoduchá: Je to z toho prostého důvodu, že tato operace nelidsky totalitních ruských tajných služeb proti Západu, svobodě jeho občanů jako individuálních lidských bytostí a jejich demokracii, už byla úspěšně dokončena! Proto nad veškerou viditelnou politikou i nad masmédii existuje ještě mnohem vyšší moc, neviditelná moc zkriminalizovaných tajných služeb, skutečných bankéřů tajné války proti nám, které veškerou viditelnou "demokratickou" politiku Západu i Východu i všechna masmédia, řídí podle svých vlastních kriminálních potřeb!

Položme si v této souvislosti ještě další doplňující otázku: Pokud je už dnes dostatečně spolehlivě prokázáno, že komunistická Čína vydělává od roku 1949 na prodeji drog na Západě desítky bilionů dolarů a Rusko vydělává na masové distribuci drog na Západě od roku 1959 až do dnešního dne a hodiny rovněž desítky bilionů dolarů, když všechny důkazy jsou k disposici zde http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301, kde tyto biliony dolarů všechny jsou a k čemu v rukou KGB/GRU po ty desítky let asi tak slouží?

A položme si třetí a poslední otázku, proč se nikdo z oficiálních i neoficiálních představitelů Západu, žádné z jeho masmédií a nikdo z jeho oficiálních novinářů neznepokojuje a nezajímá o to, k čemu Rusko a Čína rukama svých zločineckých tajných služeb tyto biliony dolarů každoročně využívají? Odpověï je opět velice jednoduchá: Tyto biliony dolarů z kriminálních operací ruských a čínských tajných služeb úspěšně slouží k totálnímu korumpování a rozvracení západního světa, ke korumpování všech jeho představitelů a všech masmédií. Je to přesně ta politika, kterou Rusko provádí vůči Západu nanejvýš úspěšně už od dob cara Petra Velikého, tedy již nejméně 300 let! Tato rozkladná válka barbarského totalitního Ruska proti demokratické civilizaci Západu se - bohužel pro nás a naše individuální práva a svobody - už pomalu před našima nevidoucíma očima a neslyšícíma ušima chýlí ke konci... Viz:

RUSKO, dědictví DŽINGISCHÁNA!!! LSTÍ a KLAMEM = UMĚNÍ VÁLKY: TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL, JAK PORAZIT PROTIVNÍKA BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ: NEJVYŠŠÍ ŠKOLA INFILTRACE A ROZVRATNÝCH POLITICKO - MASMEDIÁLNÍCH MANIPULACÍ
http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika


NELIDSKÉ GIGA ZLOČINY
KOMUNISMU TADY A TEĎ,
KE KTERÝM CELÝ ZÁPAD,
OVLÁDANÝ DNES RUSKEM,
DESETILETÍ HLUBOCE MLČÍ
A JEJICH PSYCHOLOGICKÁ
VÁLKA
-VEDENÁ PROTI NÁM:
VÁŠ SVĚT JE TAKOVÝ
JAK VÁM HO POPISUJEME
A ČÍM SE NEZABÝVÁME
TO PRO VÁS NEEXISTUJE!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008020801

Proč ze všech světových masmédií po skončení vietnamské války v roce 1975 zcela zmizely zprávy z Vietnamu, Laosu a Kambodži? Tady je odpověï:

"Čtvrt století při srovnání s dějinami mého národa a celého lidstva nic neznamená, ale v životě jednoho člověka je to strašně dlouhá doba," řekl v roce 2005 po svém propuštění z vietnamského komunistického "převýchovného tábora" Z30A buddhistický mnich Thich Thien Minh.

Dlouhá série mezinárodních intervencí u vietnamského komunistického režimu vyústila po 26 letech jeho věznění do aktu komunistické "shovívavosti". O dekádu dřív, společně s asi dvěma sty dalšími politickými vězni, buddhistický mnich Thich vyzval k odstranění onoho článku komunistické ústavy, který zakotvuje mocenský monopol komunistické strany na věčné časy a nikdy jinak. Má stejné číslo, jako měl ten náš do roku 1989: IV. Po 16 letech "převychovávání" v nelidských podmínkách komunistických koncentračních táborů tento člověk v táboře vykřikl: "Pryč s komunistickou vládou, nech jsou dodržována lidská práva, nech je ve Vietnamu demokracie!" O tom všem před námi "naše" západní masmédia už desítky let hluboce mlčí a mlčet budou...

Když v roce 1975 padl do rukou komunistických hord jihovietnamský Saigon, odvlekli komunisté do svých koncentračních táborů jen v první vlně 165.000 Jihovietnamců. Mnozí z nich jsou v nich dodnes... Koho se nelidsky barbarský komunistický režim "Strýčka Ho" rozhodl převychovat k obrazu svému? Katolické kněze, svobodomyslné umělce, někdejší profesory a učitele, buddhistické mnichy, novináře, bývalé vietnamské vojáky... V komunistických koncentračních táborech byli masově drženi ještě před několika lety i starci, sedmdesátiletí až osmdesátiletí, shrbení a zesláblí lidé, které komunisté uvěznili jako silné mladé muže. O tom všem před námi "naše" západní masmédia už desítky let hluboce mlčí a mlčet budou...

Bezpočet "převychovávaných" už nežije a další bez pomoci umírají. Naštěstí existuje alespoň nepatrný seznam obětí komunistického teroru v koncentračních táborech, jejichž jména vynesli ve své paměti ti, kterým se podařilo komunistické peklo náhodou přežít: "Poručík Au Duong Diep, zemřel v roce 1980 po protestní hladovce v táboře Z30A, kapitán Ly Van Phan, zemřel hlady v roce 1982 v táboře Z30A, sochař Nguyen Duc Diep, byl uškrcen stráží tábora Z30A... a nespočetní další" O tom všem před námi "naše" západní masmédia už desítky let hluboce mlčí a mlčet budou...

Při jedné z velikých oslav vítězství československé "sametové revoluce", tedy oslav vítězství privatizačního puče ruských KGB/GRU v Ruskem okupovaném Československu, přivítal jejich president Václav Havel jejich světově proslulou písničkářku Joan Baez slovy, "Joan Baez byla vždy na straně svobody". Paní Baezová se jenom skromně zaculila... Chtělo se vykřiknout: Proč nám lžete, Václave Havle! Je to moc bezmocných, křičet na sklo televizní obrazovky, jediná moc, která nám ještě zbyla... Václav Havel tuto větu Lži pronesl ve chvíli, kdy ve vietnamském žaláři stihla cévní mozková příhoda kněze Nguyena Van Lyho. 15. listopadu 2009. Od té doby je zčásti ochrnutý na pravou polovinu těla. O tom všem před námi "naše" západní masmédia hluboce mlčí a mlčet budou...

Byla to strana svobody, na které Joan Baezová stála a stojí, když s dalšími "bojovníky za mír" v ruském žoldu pomáhala ve Vietnamu instalovat nelidský totalitní režim nesvobody? V polovině 60. let objížděla celý svět a vyzývala k boji proti americké obraně svobody vietnamského jihu před komunistickou vojenskou totalitní agresí, podporovanou celým Moskvou řízeným komunistickým totalitním blokem. V prosinci 1973 Joan Baezová dokonce navštívila se svými americkými přáteli hlavní město nepřátelské země Hanoj. Jeden z nich si o této misi poznamenal tato zlatá slova: "Na jihu, prosáklém americkým imperialismem, byla bída, lidé jedli potraviny z popelnic a nebohé ženy si operovaly oči a pořizovaly si silikonová prsa, aby se líbily americkým vojákům. Když jsme dorazili nahoru, na sever, soudruzi se nám omlouvali, že zrovna nejde elektřina, ale připíjeli si s námi na americko-vietnamské přátelství. Považte! Takové úcty byli schopni, zatím co Nixon bombardoval jejich nemocnice! A hrdinní Vietnamci lezli na střechy a se starými flintami čelili útokům amerických Phantomů. V Americe nám vždycky říkali, že komunismus je totalitní, ale my jsme viděli něco jiného. Vůbec to není útisk a ponižování, naopak - komunismus je prodchnut svobodou a nezávislostí." Po vnitřní porážce Ameriky vlastními prosovětskými americkými masmédii a jejím následném zbabělém a nezodpovědném útěku z Vietnamu, kdy americká vláda zradila všechny své spojence, kteří spolu s ní bojovali za vietnamskou svobodu a demokracii, sta tisíce bojovníků za svobodu skončili v komunistických koncentračních táborech a spolu s nimi každý, který nebyl z hlediska vítězné komunistické totality dostatečně spolehlivý. Do komunistických koncentračních táborů, za vězněnými bojovníky za vietnamskou svobodu a demokracii, však paní Baezová se svými marx-leninskými přáteli už nejezdila. Ani nemohla. Stáli přece na opačné straně, na straně komunistické "svobody", která právě triumfovala... O tom všem před námi "naše" západní masmédia už dnes hluboce mlčí a mlčet budou...

Na vietnamské křižovatce civilizací proala linii pravdy a svobody člověka vítězná linie lži a nenávisti k člověku. A právě na tuto vítěznou stranu se postavil Václav Havel se svojí lží, aby za všeobecného jásotu davů oslavil naši dnešní svobodu pro naše rusko-české guberniální státní otrokáře, naši svobodu pro ně svobodně otročit, platit jim daně, které nám podle svého uvážení vyměří a svobodu se raději neptat, co s našimi penězi provedou, když pokud se svobodně zeptáme, odpověï od našich svobodných otrokářů stejně nedostaneme, protože SKUTEČNÁ SVOBODA JE PODÍL NA MOCI A PODÍL NA MOCI ŽÁDNÝ NEMÁME. PROTO NEMÁME ANI ŽÁDNOU SVOBODU! TO CO DNES JEŠTĚ MÁME BUDEME MÍT TAK DLOUHO, DOKUD SE NÁM TO ONI NEROZHODNOU VZÍT, PROTOŽE ONI, NA ROZDÍL OD NÁS, SKUTEČNOU SVOBODU = REÁLNÝ PODÍL NA MOCI, VŽDY MĚLI A MAJÍ A MY SVOBODU = SKUTEČNÝ PODÍL NA REÁLNÉ MOCI, NIKDY JAKO JEJICH DĚDIČNÍ OTROCI NEMĚLI, NEMÁME A POKUD SE JIM NEVZEPŘEME A NEZAČNEME KLÁST JEJICH ZOTROČUJÍCÍ POLITICE PROMYŠLENÝ A SYSTEMATICKÝ ODPOR, NIKDY MÍT NEBUDEME...PSYCHOTRONIKA,
NAŠE ATOMOVÁ ZBRAŇ, ZBRAŇ
CHUDÝCH A ZOTROČENÝCH,
KTERÁ NÁS OSVOBODÍ,
POKUD OBĚTUJEME
PĚT MINUT SVÉHO ČASU
A NAUČÍME SE JI POUŽÍVAT!!!

VÁLKY ROZHODUJE STÁLÁ
INFORMAČNÍ PŘEVAHA!!!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006101101NELZE UČINIT SPRÁVNÁ ŽIVOTNÍ ROZHODNUTÍ NA ZÁKLADĚ VALÍCÍ SE LAVINY OSLEPUJÍCÍCH FALEŠNÝCH INFORMACÍ A ZAVÁDĚJÍCÍCH PSEUDOINFORMACÍ, PŘEDKLÁDANÝCH NÁM VLÁDNOUCÍ KRIMINÁLNÍ MOCÍ KGB/GRU A JEJICH NOVINÁŘI K UCTIVÉMU VĚŘENÍ!!! PROTO JEDINOU MOŽNOU CESTOU KE SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM, KTERÉ NÁS OSVOBODÍ, JE PŘEKONÁNÍ VLASTNÍ PSYCHOTRONICKÉ NEGRAMOTNOSTI A ZVLÁDNUTÍ PSYCHOTRONICKÉHO MINIMA = PRÁCE SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM, KTERÉ - NA ROZDÍL OD VŠECH SVÝCH MASMÉDIÍ A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁNÍ, KTERÝMI UVĚZNILI NAŠI MYSL - NEMAJÍ POD SVOJÍ PLNOU KONTROLOU. Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005053002


PSYCHOLOGICKÁ VÁLKA
VEDENÁ PROTI NÁM RUSKEM
A JEHO UŽITEČNÝMI IDIOTY
VČERA, DNES, ZÍTRA, POZÍTŘÍ...
= ZTRATILI JSME KONTAKT S REALITOU!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201

MOTTO:

V Americe je dnes víc komunistů
než v celém Sovětském svazu!

Henry Ford (30.7.1863 – 7.4.1947)

Celé armády "užitečných idiotů", marxistických levičáků a agentů ruských KGB/GRU, držely a drží ve 20./21. století na evropské a americké půdě zfalšované a falšující praporce "Míru", "Rovnosti" a "Svobody". Nejenom v Evropě, ale především za Atlantikem, zatlačili tito lidé v době americké obrany svobody a demokracie jižního Vietnamu představitele svých vlastních demokraticky zvolených vlád do hluboké defenzívy před nástupem nelidské rudé totality svými kapitulantskými promoskevskými "mírovými iniciativami". Čím efektivněji se dařilo západním "mírovým" obráncům severovietnamských komunistických agresorů šířit přes americké a západní televizní stanice a noviny svou promoskevskou propagandu - KDYŽ PLATÍ, ŽE ZA 1 BILION DOLARŮ Z CELOSVĚTOVÝCH RUSKÝCH DROGOVÝCH OBCHODŮ LZE KOUPIT VEDENÍ KAŽDÉ VLÁDNÍ STRANY NA SVĚTĚ, PAK ZA DRUHÝ BILION DOLARŮ JE MOŽNÉ KOUPIT KAŽDOU TELEVIZNÍ STANICI ČI NOVINY NA SVĚTĚ - tím omezenější manévrovací prostor americký prezident v této obranné válce měl. Tahle prosovětská masmediální kampaň byla tak zdařilá a účinná, že americká vláda propadala panice a beznaději, což nakonec o porážce svobody a demokracie rozhodlo nejenom v Indočíně, ale zřejmě všude na světě. A to byl hlavní a skutečný cíl této "bohulibé mírové kampaně" i masmediální psychologické války v ní použité a i nadále proti nám a proti všem našim přirozeným lidským právům a INDIVIDUÁLNÍM svobodám vysoce úspěšně používané... Viz například:

0. OBRANNÝ PROTIRAKETOVÝ RADAR, PRO A PROTI: PODÍVEJME SE, JAK A PROČ JSME SI V TVÁŘÍ V TVÁŘ AGRESIVNÍ PODVRATNÉ IMPERIALISTICKÉ POLITICE KÁGÁBÁCKÉHO RUSKA A JEHO NESČETNÝCH TUZEMSKÝCH LEVICOVÝCH I PSEUDOPRAVICOVÝCH UŽITEČNÝCH IDIOTŮ KGB/GRU NEZASLOUŽILI - DÍKY SVÝM NESČETNÝM VLASTNÍM MNOHA GENERAČNÍM INTELEKTUÁLNÍM A MRAVNÍM SELHÁNÍM - AMERICKOU PODPORU!!! NEDOKÁZALI JSME SE POUČIT Z ROKU 1938, 1939-1945, 1948-1989, ANI Z RUSKÉ VOJENSKÉ OKUPACE 1968-1991!!! Z ČEHO SE TEDY CHCEME POUČIT??? Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010112205

1. Z VĚČNĚ ŽIVÝCH A ZATÍM VĚTŠINOU VŽDY ÚSPĚŠNÝCH MANUÁLŮ POPULÁRNÍHO RUSKÉHO VRAŽEDNÉHO TANDEMU NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ "PRAVDY A LÁSKY" KGB – GRU: JAK SKRYTĚ OVLÁDNOUT NEPŘÁTELSKOU ZEMI NEBO CELÝ KONTINENT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006092202

2. PODÍVEJME SE NA ČESKÝ MANUÁL KGB/GRU, JAKÝM ZPŮSOBEM, JAK SNADNO A POD JAKÝM KRYTÍM TAJNÉ SLUŽBY RUSKO-ČESKÉHO STÁTNÍHO ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU ZAKLÁDAJÍ SVÁ VLASTNÍ "SVOBODNÁ, NEZÁVISLÁ A NECENZUROVANÁ" DEZINFORMAČNÍ MASMÉDIA, ABY NÁS "DEMOKRATICKY" PROGRAMOVALI A MANIPULOVALI PODLE SVÝCH OKAMŽITÝCH I DLOUHODOBÝCH POTŘEB!!!
http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2000/nn2300/obsah/04.htm

3. O ČEM SE Z "ČESKÝCH" MASMÉDIÍ POPULÁRNÍHO RUSKÉHO VRAŽEDNÉHO TANDEMU NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ "PRAVDY A LÁSKY" KGB-GRU - ZAHRANIČNÍCH TOVÁREN NA VÝROBU ČESKÉHO VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ A VYMÝVÁNÍ LIDSKÝCH MOZKŮ - NEDOZVÍME ANI SLOVO!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003021901

4. Veřejnoprávní masmédia jako další represivní článek rusko-české kriminální státní moci! Praktické ukázky, jak jsou rusko-česká masmédia KGB/GRU využívána Moskvou pro politickou manipulaci a ovládání jimi zotročené české společnosti!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031101

5. SOUBOR NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZÁKLADNÍCH ANALÝZ: INFORMAČNÍ VÁLKA PROTI NAŠIM PŘIROZENÝM LIDSKÝM PRÁVŮM A INDIVIDUÁLNÍM SVOBODÁM: TOTÁLNÍ MASMEDIÁLNÍ DEZINFORMACE A INFORMAČNÍ, MYŠLENKOVÉ A HODNOTOVÉ MANIPULACE JAKO NEVIDITELNÁ SMRTÍCÍ ZBRAŇ PROTI ČLOVĚKU, KTERÁ NÁS MÁ - JAKO SVOBODNÉ A ZODPOVĚDNÉ LIDI DOBRA - ÚPLNĚ ODLIDŠTIT A VYHUBIT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008020801

6. CENTRALIZOVANÁ NADNÁRODNÍ A NADSTÁTNÍ INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ MASMÉDIA - ZAHRANIČNÍ TOVÁRNY NA VÝROBU ČESKÉHO VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ A VYMÝVÁNÍ LIDSKÝCH MOZKŮ - V RUKOU AGENTŮ RUSKO-ČESKÝCH TAJNÝCH SLUŽEB KGB/GRU A JEJICH CELOSVĚTOVÉ KRIMINÁLNÍ FINANČNÍ INTERNACIONÁLY, JEJICH ÚKOLY V OBLASTI INFORMAČNÍ A HODNOTOVÉ MANIPULACE, JEJICH OPTICKY VIDITELNÍ PŘEDSTAVITELÉ, SPOLEČNÉ METODY A CÍLE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022203

7. INFORMAČNÍ TERORISMUS, TADY A TEĎ: VŽDY DŮSLEDNĚ NEVEŘEJNOPRÁVNÍ ČESKÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZE KGB/GRU, aneb VEŘEJNOPRÁVNOST = PŘÍSTUP DO ROZHODUJÍCÍCH MASMÉDIÍ, STÁLE JEN PRO NĚKOHO!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003031801

8. Kompletní seznam všech zahraničních vydavatelů VŠECH 1393 významnějších českých periodik!!! Úzké provázání těchto zahraničních vydavatelů, jejich vedoucích kádrů nebo novinářů s StB nebo KGB-GRU si každý doplní v seznamech, anebo mnohem přesnějším siderickým informačním kyvadlem!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007092303


SÍLA MONGOLSKO-RUSKÉ PROPAGANDY
STOJÍ UŽ 1000 LET NA NEPŘEKONATELNÉ

LŽI, DRZOSTI A MANIPULACI!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

Představivost, imaginace je nezbytnou součástí výzbroje všech tvůrčích duší. Jakou realitu ale pro nás stvořili jejich imaginativní novináři ve zotročující skryté válce, vedené už po generace proti nám, našim právům a individuálním svobodám? Podívejme se jednoho z nich, o němž nedávno psala všechna světová masmédia: "Zemřel nejdůvěryhodnější muž Ameriky Walter Cronkite," otitulkoval rusko-český server Aktualne.cz zprávu z New Yorku a pokračoval: "Ke Cronkitově smrti se vyjádřil i president Barack Obama. Řekl, že Cronkite "byl člověkem, kterému jsme mohli důvěřovat, když nás prováděl nejdůležitějšími tématy našich dní. Byl hlasem jistoty v nejistém světě. Byl naší rodinou. Vyzval nás, abychom mu věřili a nikdy nás nezklamal." Vše ostatní se pak dozvíme zde:

JAK ZNIČIT USA A VŠECHNY JEJICH SPOJENCE: Nekonečný seriál AMERIČTÍ PRESIDENTI A JEJICH RUSKÉ ROZVĚDKY: Americké tajné služby opět selhaly - další agent KGB presidentem!!! Po velkém úspěchu s presidenty Jamesem Earl "Jimmy" Carterem, Jr. (KGB), president USA v letech 1977 - 1981 a Billem Clintonem (ruská vojenská rozvědka GRU), president USA v letech 1993–2001, zaznamenaly americké tajné služby další velký úspěch! Americky president Barack Hussein Obama = AGENT KGB!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112601

Mnozí skutečně těmto rusko-americkým presidentům a jejich novinářům, "hlasům jistoty", uměle vytvořeným a maximálně zviditelněným normotvorným falešným autoritám, po celý svůj život slepě věřili. Stejně jako u nás... Slepě věřili tomuto "hlasu jistoty" Walteru Cronkitemu, rovněž tak i Davidu Halberstamovi stejné váhové kategorie z newyorských Times a mnohým dalším podobným hvězdám ruské protiamerické psychologické války, kteří Američany po desítky let v žoldu Moskvy doslova brutálně ohlupovali. V době vrcholící vietnamské války, 27. února 1968, pan (soudruh) Cronkite divákům CBS takto popisoval vietnamské bojiště: "Ocitli jsme se v patovém postavení, z něhož jediné východisko skýtá odvolání všech amerických jednotek." Pravda byla přesně opačná a Moskva jásala. Tehdy, díky "svým" novinářům, centrum svobodného světa ztratilo na trvalo kontakt s realitou! My jsme ztratili kontakt s realitou, rovněž díky "svým" rusko-českým novinářům, už o několik desítek let dřív...

Pulitzerovou cenou byl odměněn fotoreportér AP Eddie Adams v devětašedesátém za fotografii z února 1968, na které zachytil jihovietnamského generála Nguyena Ngoc Loana v okamžiku, kdy na saigonské ulici střílí do hlavy spoutaného člověka. Popravu zachytila i kamera televize NBC a tato scéna, které se dostalo maximální publicity, sehrála velmi důležitou roli ve vnímání vietnamské války americkou společností i v oznámení amerického presidenta Johnsona, že končí. Obraz zapůsobil na Američany, zaplavované tehdy liberálními = komunistickými výmysly ze všech stran, jako krvavé zpečetění nehumánnosti a nelegitimnosti vietnamské války. A fotografie nikdy nelže...

Fotograf Eddie Adams po letech vietnamského generála kontaktoval - žil v Severní Virginii, kde se po porážce jihu usadil. "Generál zabil komunistického vietconga, a já fotoaparátem zabil generála", řekl s lítostí pan Adams časopisu Time. Američané se tehdy z televize a novin nedozvěděli, že generál vůdce komunistických teroristů zastřelil poté, co on zavraždil několik jihovietnamských vojáků a jednoho i s manželkou a dětmi. Nedozvěděli se z masmédií vůbec nic o projektu nemocnice, který generál v Saigonu prosazoval a který komunistický Vietcong mařil. Viděli díky "americkým" masmédiím jen sprostého vraha. Když generál Nguyen Ngoc Loan v osmadevadesáté roce zemřel, mezi květinami na jeho hrobě ležela i kytice od pozdě prozřelého Eddieho Adamse. S kartičkou, na které stálo: "Odpuste mi, pláču". Kdy prozřeme my ostatní???

Snad každý na téhle informačně a myšlenkově totálně zmanipulované a hodnotově převrácené planetě zná jména kdejakého vlastizrádného hvězdného bolševika z Hollywoodu - viz oslavná kniha jednoho z nich, Lestera Coleho RUDÝ Z HOLLYWOODU, kterou za ruské vojenské okupace vydalo v roce 1981 nakladatelství Naše vojsko, čti JEJICH VOJSKO - ale jméno Robert L. Howard nikoliv. Přitom je jméno tohoto velitele amerických Rangers synonymem nejvyššího lidského hrdinství! Když v roce 1971 tomuto nositeli osmi Purpurových srdcí a bezpočtu Bronzových a Stříbrných hvězd uděloval v Bílém domě americký president Nixon Medaili cti, americké televizní sítě ABC, NBC a CBS nenašly ve zprávách ani deset vteřin, aby se o americkém válečném hrdinovi, plukovníkovi ze speciálních protiteroristických a zpravodajských jednotek, vůbec zmínily. Přitom ve Vietnamu, kde pobyl padesát osm měsíců, sloužil v boji proti nelidské komunistické totalitě u nejtajnější americké jednotky vůbec, MACV-SOG. Ta operovala kromě jiného i hluboko v týlu nepřítele na území komunistického severního Vietnamu, rovněž v Kambodži a Laosu, a v tomto boji, proti mnohonásobně početnějším komunistickým teroristickým bandám, byla vždy úspěšná. V očích vlastizrádných amerických masmediálních bolševiků a v očích jim nadřízených ruských tajných služeb je to ovšem hrdelní zločin, který se nikdy nepromíjí! Proto o americkém válečném hrdinovi Robertu L. Howardovi, když už ho nedokázali vlastníma rukama zabít, před americkou veřejností po celou dobu obranné vietnamské války proti komunistické vojenské agresi alespoň hluboce mlčeli...

Americké televize během vietnamské války neodvysílaly ani informace o masových hrobech s tisícovkami těl komunisty postřílených Vietnamců, kteří odmítli pracovat pro komunistický Sever. Tyto "americké" televize neukázaly Američanům ani záběry ze života komunisty zajatých amerických vojáků, jimiž disponovala německá televize. Má-li novinářská imaginace ve službách nejvyššího Zla být využita k přetvoření objektivní reality v její pravý opak, potom musí všechny pravdivé výjevy, které by mohly úspěšné budování světa falešných ideí, obrazů, myšlenek a iluzí kolem nás narušit, před námi všemi dokonale skrýt...

Během patnácti let vietnamské války padlo při obraně Vietnamské republiky (tzv. jižního Vietnamu) před rudou totalitou 58.022 amerických vojáků, avšak jen v roce 1954 povraždili vietnamští komunisté po vzoru sovětského Ruska a komunistické Číny nejméně 50.000 "kulaků". O tom všem před námi "naše" západní masmédia už desítky let hluboce mlčí a mlčet budou...

Podívejme se, o čem všem před námi "naše" západní masmédia v rámci závazných úkolů ruské protizápadní permanentní skryté války už po generace HLUBOCE MLČÍ A MLČET BUDOU:

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO A JEHO AGENTY A MÁLO KDY SE SPLETEME!!! RUSKÉ STÁTNÍ DROGY JAKO NEJNIČIVĚJŠÍ TAJNÁ ZBRAŇ PROTI NAŠÍ CIVILIZACI A SVĚTU: PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA KREMLU ZA ZOTROČENÍ LIDSTVA ZESILUJE! RUSKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A JEHO NEVIDITELNÉ CELOSVĚTOVÉ KRIMINÁLNÍ DROGOVÉ A FINANČNÍ IMPÉRIUM PROTI NÁM!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

RUSKO, dědictví DŽINGISCHÁNA!!! LSTÍ a KLAMEM = UMĚNÍ VÁLKY: TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL, JAK PORAZIT PROTIVNÍKA BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ: NEJVYŠŠÍ ŠKOLA INFILTRACE A ROZVRATNÝCH POLITICKO - MASMEDIÁLNÍCH MANIPULACÍ (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

TOTALITNÍ CELOSVĚTOVÁ GENOCIDA TADY A TEĎ: PSYCHOTRONICKÁ VYHLAZOVACÍ OBČANSKÁ VÁLKA MEZI ÚTOČÍCÍMI ARMÁDAMI LIDÍ ZLA A BRÁNÍCÍMI SE LIDMI DOBRA, JAKÝMI PROSTŘEDKY A METODAMI DNES PŘEDSTAVITELÉ SIL ZLA LIKVIDUJÍ POLITICKOU, DUCHOVNÍ A MRAVNÍ OPOSICI A JAK SE NOSITELÉ A REPREZENTANTI POSITIVNÍCH DUCHOVNÍCH A MRAVNÍCH HODNOT MOHOU PROTI TOMU ÚČINNĚ BRÁNIT!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007060603

Nepřekonatelný dokument ze sovětských archivů - který v dnešních rusko - českých TV nikdy neuvidíme - film nevyvratitelných faktů "SOVIET STORY":
NELIDSKÝ RUSKÝ KOMUNISMUS = NELIDSKÝ NĚMECKÝ NACISMUS!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112401

GENOCIDA NÁRODŮ ČÍNY TADY A TEĎ: DŮKAZY, JAK ČÍNSKÝMI NÁRODY DEMOKRATICKY NEZVOLENÍ KOMUNISTIČTÍ AGENTI MOSKVY OVLÁDLI MILIARDOVOU ČÍNU, VYVRAŽDILI VEŠKERÉ PŘIROZENÉ DUCHOVNÍ A MRAVNÍ ELITY NÁRODŮ ČÍNY A ZOTROČILI VŠECHNY JEJÍ NÁRODY, ABY SE PAK NEVDĚČNĚ OBRÁTILI I PROTI SVÉ "MATIČCE MOSKVĚ", KTERÁ SI JE K OBRAZU SVÉMU STVOŘILA!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010061201

GENOCIDA EVROPSKÝCH NÁRODŮ TADY A TEĎ: DŮKAZY, JAK EVROPSKÝMI NÁRODY NEZVOLENÍ A EVROPSKÝMI NÁRODY NEODVOLATELNÍ BRUSELŠTÍ AGENTI RUSKÝCH KGB/GRU TOTÁLNĚ ZNIČILI PROSTŘEDNICTVÍM EU PŘIROZENÉ DUCHOVNÍ A MRAVNÍ ELITY VŠECH EVROPSKÝCH NÁRODŮ I JEJICH VLASTNÍ NÁRODNÍ DEMOKRATICKÉ STÁTY SVOBODNÝCH OBČANŮ - DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010041001

GENOCIDA ELIT AMERICKÉHO NÁRODA TADY A TEĎ: DŮKAZY, JAK AMERICKÝM NÁRODEM DEMOKRATICKY ZVOLENÍ RUŠTÍ AGENTI TOTÁLNĚ ZNIČILI PŘIROZENÉ DUCHOVNÍ A MRAVNÍ ELITY AMERICKÉHO NÁRODA I JEHO VLASTNÍ STÁT - STÁT NEJSVOBODNĚJŠÍCH OBČANŮ-DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ NAŠEHO SVĚTA!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010063002

HISTORIE ZNIČENÍ A TOTÁLNÍHO CIVILIZAČNÍHO ROZVRATU A ÚPADKU DO NEDÁVNA DALEKO NEJVYSPĚLEJŠÍ DEMOKRATICKÉ ZEMĚ ČERNÉ AFRIKY - BĚLOŠSKÉ JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY - ZNIČENÉ A DÁLE NIČENÉ VNĚJŠÍMI A VNITŘNÍMI MARXISTICKÝMI A MARX-LENINSKÝMI SKRYTĚ TOTALITNÍMI BARBARSKÝMI SILAMI, NAPOJENÝMI PŘÍMO NA MOSKVU, HLAVNÍ MĚSTO ŘÍŠE ZLA!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010063008

GENOCIDA ČESKÉHO NÁRODA, TADY A TEĎ: DŮKAZY, JAK ČESKÝM NÁRODEM "DEMOKRATICKY" ZVOLENÍ ALE DEMOKRATICKY NEODVOLATELNÍ VLASTIZRÁDNÍ RUSKO - ČEŠTÍ AGENTI KGB/GRU BĚHEM JEDNÉ GENERACE TOTÁLNĚ ROZVRÁTILI A ZNIČILI CELÝ ČESKÝ NÁROD I JEHO VLASTNÍ NÁRODNÍ STÁT, O JEHOŽ ZNOVUZÍSKÁNÍ ČESKÝ NÁROD 300 LET = DESET GENERACÍ USILOVAL, TAK JAKO PŘEDTÍM VLASTIZRÁDNÍ RUŠTÍ AGENTI TOTÁLNĚ ROZVRÁTILI A ZNIČILI DEMOKRATICKÉ RAKOUSKO-UHERSKO A PŘEDTÍM POLSKO, KTERÉ, JAKO NEJSILNĚJŠÍ KATOLICKÉ MONARCHIE, STÁLY RUSKU STOVKY LET V CESTĚ NA JEHO TAŽENÍ ZA SVĚTOVLÁDOU!!! TYTÉŽ SATANSKÉ SÍLY ŘÍŠE ZLA RUSKA PAK ROZBILY V LETECH 1991/92 ČESKOSLOVENSKO I JUGOSLÁVII A V ROZVRACENÍ NAŠEHO SVĚTA BUDOU DÁL POKRAČOVAT, DOKUD HO PLNĚ NEOVLÁDNOU NEBO JE NEZASTAVÍME!
Viz následující dvě analýzy, dokumenty a nevyvratitelné důkazy:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010040203
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601NUTNO LIDI JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM ZABAVIT,
ABY NEMĚLI ČAS STRKAT NOS KAM NEMAJÍ,
NAPŘÍKLAD DO ZÁLEŽITOSTÍ SVÝCH ŽIVOTŮ...

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007060603Pod pojmem „GENOCIDA“ rozumíme vyhlazení národa, etnické nebo sociální skupiny. Z obecného hlediska nejde nutně o okamžité vyhlazení, spíše JDE O KOORDINOVANÝ PLÁN RŮZNÝCH AKCÍ, SMĚŘUJÍCÍCH KE ZNIČENÍ PODSTATNÝCH ZÁKLADŮ ŽIVOTA NÁRODNÍCH NEBO SOCIÁLNÍCH SKUPIN, COŽ POTOM VEDE KE ZNIČENÍ TĚCHTO SKUPIN SAMOTNÝCH!

Dnešní skrytá celosvětová genocida, zaměřená proti nositelům a reprezentantům všeho duchovně a mravně vyššího, proti odpůrcům všeho civilizačně a kulturně upadlého a upadajícího, proti odpůrcům všeho bezduchého a materialistického, TADY a TEĎ, pouze ve třech krocích, které vůbec nevnímáme:

A) TŘI NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ INTERNACIONÁLY PROTI NÁM A NAŠIM SVOBODÁM - MARX-LENINSKÁ INTERNACIONÁLA, TAJNÉ SLUŽBY A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN - A JEJICH 10 ROZVRATNÝCH PROTICIVILIZAČNÍCH KROKŮ K NASTOLENÍ ZNIČUJÍCÍ SKRYTÉ TOTALITY A OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011013006


B) OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU A SKRYTÉ TOTALITY, VE KTERÝCH DNES VŠICHNI "ŠASTNĚ" ŽIJEME!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012902

C) Občanská válka mezi promyšleně útočícími a dokonale informovanými armádami lidí Zla a nepromyšleně se bránícími a dokonale dezinformovanými lidmi Dobra, už všude dávno začala: TICHÉ ZBRANĚ PRO KLIDNÉ VÁLKY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092701
VÍTĚZNÝ NÁSTUP CELOSVĚTOVÉ SKRYTÉ TOTALITY
= VÍTĚZNÝ NÁSTUP TLESKÁNÍ JEDNOU RUKOU!!!
PŘIROZENÁ LIDSKÁ SPOLEČNOST JEDNOTY V MNOHOSTI
BYLA NASTUPUJÍCÍ TOTALITOU ÚSPĚŠNĚ PORAŽENA!
ČEKÁ NÁS NEJVYŠŠÍ JEDNOTA V NEJVYŠŠÍ JEDNOTĚ,
KDE PRO JAKOUKOLIV ODLIŠNOST NEBUDE MÍSTO!!!
DNEŠNÍ KOMUNISTICKÁ KOREA - NAŠE BUDOUCNOST!!!

A) http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2001/nn01_2001/obsah/index.htm
B) http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2001/nn04_2001/obsah/index.htm

Ve XX.století převzali rozvratnou a špionážní úlohu Džingischánových „kupců z východu" jiní „lídři veřejného mínění“, promoskevští marxističtí intelektuálové, masově nasazení v celém vzdělávacím systému formování nových generací a vymývání jejich mozků, v politice a ve všech masmédiích, tak úspěšně nás dezinformujících a manipulujících, kteří dokázali bezchybným způsobem vtělit pradávné anticivilizační "umění války" do stejně nebezpečné a stejně zavrženíhodné komplexně-totalitní anticivilizační levičácké ideologie tzv. "politické korektnosti". Veškeré podrobnosti o zničujících účincích této totalitní rovnostářské ideologie na svobodný rozvoj celého lidstva i každého z nás - kdy trvalou nepřirozenou rovnost mezi přirozeně hluboce nerovnými lidmi bude zajišovat permanentní státní násilí - jsou obsaženy v následující nepřekonatelné analýze:

ZÁKLADNÍ NADČASOVÁ ANALÝZA KAŽDÉ OTEVŘENÉ ČI SEBELÉPE ZAMASKOVANÉ TOTALITY "NEJVYŠŠÍHO DOBRA", ZA KTERÉ SE KAŽDÁ NELIDSKÁ TOTALITA VŽDY S ÚSPĚCHEM UKRÝVÁ: ANTONIO ROSMINI SERBATI (*1797 - †1855): CO JE A CO NENÍ KOMUNISMUS A SOCIALISMUS aneb CO NÁM DOKONALE ZATAJENÝ ITALSKÝ FILOSOF A SVOBODOMYSLNÝ KNĚZ NAPSAL VE SVÉ PŘED NÁMI DLOUHO UTAJOVANÉ - NEDÁVNO VŠAK I ČESKY VYDANÉ - KNIZE "KOMUNISMUS A SOCIALISMUS" JAKO PROROCKÉ VAROVÁNÍ - KTERÉ SE DO POSLEDNÍHO SLOVA A PÍSMENE VYPLNILO - O ZLU KOMUNISMU 70 LET PŘED JEHO PRVNÍM VÍTĚZSTVÍM A CO NEBYLO NÁMI DODNES VYSLYŠENO A POCHOPENO!!! GENIALITA TÉTO ANALÝZY SPOČÍVÁ V TOM, ŽE POPISUJE SKUTEČNÉ FUNGOVÁNÍ KAŽDÉHO TOTALITNÍHO SYSTÉMU "NEJVYŠŠÍHO DOBRA", BEZ OHLEDU NA DLE POTŘEBY RYCHLE SE PROMĚŇUJÍCÍ NÁZVY A IDEOLOGIE, ZA KTERÝMI SE VLÁDNOUCÍ TOTALITA PRÁVĚ UKRÝVÁ, COŽ MŮŽE BÝT KLIDNĚ - DÍKY DOSAŽENÉMU MONOPOLU NA VEŘEJNĚ DISTRIBUOVANÉ INFORMACE A MYŠLENKY A JEJICH "SPRÁVNOU INTERPRETACI" - I ZCELA BEZPEČNÝ ÚKRYT JAKÉKOLIV NELIDSKÉ TOTALITY ZA VÝVĚSNÍMI ŠTÍTY "SVOBODY", "DEMOKRACIE", "HUMANITY", "OTEVŘENÉ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI", "PRÁVNÍHO STÁTU", "LIBERALISMU", ANEBO ČEHOKOLIV DALŠÍHO, PROTOŽE MYŠLENÍ VĚTŠINY NA DLOUHO ÚSPĚŠNĚ OKLAMANÝCH LIDÍ NEDOKÁŽE VČAS PRONIKNOUT LIDUMILNÝM KRYCÍM MYŠLENKOVÝM A INFORMAČNÍM BALASTEM TĚCHTO NELIDSKY TOTALITNÍCH IDEOLOGIÍ A NEDOKÁŽE JE DOMYSLET AŽ DO JEJICH KONEČNÝCH DŮSLEDKŮ!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007070701

Touto tyransky kolektivistickou ideologií už ovládli, rozvrátili a téměř již zničili celý svobodný demokratický západní svět a pokouší se tuto anticivilizační ideologii "politické korektnosti" - v původní sovětské ruštině 20. a 30. let předchozího 20. století tedy tak nanejvýš osvědčenou ideologii "politíčeskoj právilnosti" - dále exportovat do každé země, která ještě není jejich, aby ji rozvrátili a ovládli stejně, jako rozvrátili a ovládli náš původně svobodný a demokratický židokřesanský Západ. KAŽDÝ KDO BY JEN NA VTEŘINU ZAPOMENE, ŽE SÍLA MONGOLSKO-RUSKÉ PROPAGANDY STOJÍ UŽ 1000 LET NA NEPŘEKONATELNÉ LŽI, DRZOSTI A MANIPULACI, TEN NEODVRATNĚ PROHRAJE!!! Jejich nejúčinnější a nejspolehlivější zbraní proti nám, našim lidským, národním, náboženským a civilizačním právům - a především proti našim INDIVIDUÁLNÍM politickým a občanským právům a svobodám - je právě tato IDEOLOGIE "POLITICKÉ KOREKTNOSTI" - TEDY POLITIKA TOLERANCE KE ZLU A NETOLERANCE K DOBRU - JAKO SKRYTÁ DEMONTÁŽ NAŠÍ ZÁPADNÍ CIVILIZACE RUKAMA "UŽITEČNÝCH IDIOTŮ" - DNES TEDY LEVIČÁCKÝCH AKTIVISTŮ - NASAZENÝCH V POLITICE A VE VŠECH MASMEDIÍCH!!!

Smyslem všech dnes nám vládnoucích dokonale zamaskovaných marx-leninských moskevských strategií jejich kriminální ideologie tzv. "politické korektnosti" je oslabit, rozvrátit, zničit a pohltit demokratický Západ! Oněch „13 zlatých pokynů“ je neměnným zadáním, dnes už ne pro činnost kupců, vysílaných Džingischánem k rozvrácení a dobytí tehdejšího světa, ale pro činnost stejně nebezpečných levicových lntelektuálů, řízených přímo či nepřímo bezprostředním nástupcem dobyvačného Džingischánova impéria, Říší Zla, totalitním kágébáckým Ruskem! V něm platí jako zákony nejvyšší tyto tři "svaté" zásady: EVROPA+RUSKO=RUSKO! DEMOKRACIE+KGB=KGB! RUSKO=PRÁVNÍ STÁT, VE KTERÉM PLATÍ JEDEN ZÁKON NAD VŠECHNY OSTATNÍ: ZVEDNI HLAVU Z HNOJE A MY TI JI USTŘELÍME!!!

Protože přízemní materialističtí intelektuálové už dávno celosvětově ovládli všechny západní společnosti, jejich školy všech stupňů a veškerá masmédia, mají možnost pohybovat se všude a setkávat se se všemi, měli a mají neomezené možností všechny tyto destruktivní proti civilizační zásady uvádět postupně v život, bod po bodu. Jdou na to v této 300-leté permanentní rozvratné skryté občanské válce proti nám a veškerým našim individuálním i kolektivním právům a svobodám opravdu velice dobře, vysoce promyšleně a se zničujícími výsledky. Posuïte sami:

1) ZÁKLADNÍ ANALÝZA DNEŠNÍ "DEMOKRACIE" BEZ SVOBODY: RUSKÁ REVOLUCE UŽ VŠUDE ZVÍTĚZILA! SATANSKÝ MARX-LENINISMUS SE SKRYTĚ PŘEVLÉKL DO CIZÍCH UKRADENÝCH ŠATŮ A TIŠE OVLÁDL CELÝ NÁŠ SVĚT: VLÁDNE NÁM POD NOVÝM VÝVĚSNÍM ŠTÍTEM STÁLE TATÁŽ STARÁ TYRANIE - DNES TEDY SKRYTÁ TYRANIE LIBERALISMU A POLITICKÉ KOREKTNOSTI!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012003

2) IDEOLOGIE "POLITICKÉ KOREKTNOSTI" - TEDY POLITIKA TOLERANCE KE ZLU A NETOLERANCE K DOBRU - JAKO SKRYTÁ DEMONTÁŽ NAŠÍ ZÁPADNÍ CIVILIZACE!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006120102

3) William S. Lind: Co je všeobjímající sametová tyranie ideologie "politické korektnosti" ve skutečnosti??? POKRAČOVÁNÍ SKRYTÉ MARX-LENINSKÉ TOTALITNÍ GENOCIDY JINÝMI PROTIZÁPADNÍMI PROSTŘEDKY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009081001

4) Frank Ellis, profesor na katedře ruských a slovanských studií na University of Leeds ve Velké Británii: MULTIKULTURALISMUS A MARX-LENINISMUS aneb MULTIKULTURALISMUS = MARX-LENINISMUS = TOTALITARISMUS!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091802
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010103001

5) ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO A JEHO AGENTY A MÁLO KDY SE SPLETEME!!! RUSKÉ STÁTNÍ DROGY JAKO NEJNIČIVĚJŠÍ TAJNÁ ZBRAŇ PROTI NAŠÍ CIVILIZACI A SVĚTU: PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA KREMLU ZA ZOTROČENÍ LIDSTVA ZESILUJE! RUSKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A JEHO NEVIDITELNÉ CELOSVĚTOVÉ KRIMINÁLNÍ DROGOVÉ A FINANČNÍ IMPÉRIUM PROTI NÁM!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

6) Rusko, ač zatím ještě vnitřně nejisté, se pro svět už opět stává hrozbou!!! RUSKO SE SNAŽÍ DÁT JAKÉKOLIV DESTRUKTIVNÍ MENŠINĚ SÍLU JÍT ZA SVÝM PROTI CIVILIZOVANÉ VĚTŠINĚ A JEJÍM STÁTOTVORNÝM HODNOTÁM!!! VE SVÉ PERMANENTNÍ SKRYTÉ VÁLCE PROTI ZÁPADU RUSKO VYUŽÍVÁ JAKO SVÉ NEJNIČIVĚJŠÍ ZBRANĚ NEPŘIZPŮSOBIVÉ NÁRODNOSTNÍ, RASOVÉ, NÁBOŽENSKÉ A POLITICKÉ SKUPINY, KRIMINÁLNÍ SPODINU I JEJÍ ELITY, NARKOMANY, CIKÁNY, PRODEJNÉ CTIŽÁDOSTIVÉ INTELEKTUÁLY, KOMUNITY HOMOSEXUÁLŮ, LESBIČEK A FEMINISTEK, KTERÉ VŠEMOŽNÝM ZPŮSOBEM PREFERUJE, PROTLAČUJE JE DO ROZHODUJÍCÍCH MOCENSKÝCH A VLIVOVÝCH POZIC A CHRÁNÍ JE PŘED SEBEOBRANNÝMI REAKCEMI VĚTŠINOVÉ SPOLEČNOSTI!!! PROSTŘEDKŮ NA TO MÁ VÍC NEŽ DOST!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007043005

7) ŘÍŠE ZLA RUSKO UŽ NECHCE OBNOVIT JENOM SOVĚTSKÝ SVAZ, ALE HNED CELOU ORWELOVSKOU EUROASII, S HLAVNÍM MĚSTEM MOSKVOU A TO OFICIÁLNÍ VÝZVOU PŘEDSEDY RUSKÉ VLÁDY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100021

8) Ruská poziční a vlivová agentura obsazuje v ČR - bez sebemenšího odporu - jednu pozici za druhou: DETAILNÍ ANALÝZA JEJICH STRATEGIÍ A CÍLŮ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092503


JSME STÁLE V RUKOU RUSKÝCH VRAHŮ
- A VLASTIZRÁDNÝCH UŽITEČNÝCH IDIOTŮ -
KTEŘÍ SE NA CESTĚ ZA SVĚTOVLÁDOU
NEZASTAVÍ ABSOLUTNĚ PŘED NIČÍM!!!

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070097
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005041903
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070076
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010040203
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011060061

O Prusku se v 18. století říkalo, že to není stát, který má armádu, ale armáda, která má vlastní stát. Podobně se o dnešním Rusku dá říct, že to není stát, který má zvláštní služby, ale jsou to zvláštní služby, které mají vlastní stát. O totéž s úspěchem usilují promoskevské tajné služby v "bývalých" satelitech Kremlu, ale i jinde...

Grzegorz Górny,
šéfredaktor polského časopisu
FrondaCÍLEM RUSKÉHO GENOCIDNÍHO PLÁNU PROTI PŘIROZENÝM NÁRODNÍM DUCHOVNÍM A MRAVNÍM ELITÁM JE DEZINTEGRACE POLITICKÝCH A SOCIÁLNÍCH INSTITUCÍ, KULTURY, JAZYKA, NÁRODNÍHO CÍTĚNÍ, NÁBOŽENSTVÍ A EKONOMICKÉHO ŽIVOTA NÁRODNÍCH SKUPIN A DESTRUKCE OSOBNÍ BEZPEČNOSTI, SVOBODY, ZDRAVÍ, DŮSTOJNOSTI A ROVNĚŽ ŽIVOTŮ JEDINCŮ, PATŘÍCÍCH K TĚMTO SKUPINÁM. GENOCIDA JE VEDENÁ PROTI NÁRODNÍ NEBO SOCIÁLNÍ SKUPINĚ JAKO TAKOVÉ A AKCE, KTERÉ MÁ ZA NÁSLEDEK, SMĚŘUJÍ PROTI INDIVIDUU, ALE NE KVŮLI JEHO INDIVIDUÁLNÍM DOBRÝM NEBO ZLÝM VLASTNOSTEM, ALE PROTO, ŽE JE PŘÍSLUŠNÍKEM NÁRODNÍ NEBO SOCIÁLNÍ SKUPINY, URČENÉ K LIKVIDACI. Viz následující dva přesvědčivé důkazy, dokumentující právě probíhající celosvětovou vyhlazovací válku Ruska proti všem, kteří by mu mohli stát v jeho tažení za světovládou v cestě, a to jak v rámci celého našeho světa, tak v rámci naší České republiky. Zde protičeskou genocidní politiku "našeho" RUSKO - českého skrytě totalitního guberniálního kriminálního státu KGB/GRU provádí za Rusko každá jeho - námi svobodně zvolená - "česká" vláda KGB/GRU...:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007060603
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006012101


STAČÍ LIDI VYCHOVAT V ÚCTĚ
PŘED FALEŠNÝMI AUTORITAMI
KONTROLOVATELNÉHO SVĚTA


PROTO SE NA STRANĚ HITLEROVA NACIONÁLNĚ-SOCIALISTICKÉHO NĚMECKA A STALINOVA INTERNACIONÁLNĚ-SOCIALISTICKÉHO RUSKA VYNOŘIL IDENTICKÝ PLÁN - ZLIKVIDOVAT INTELIGENCI! KDYŽ ZLIKVIDUJETE HUMANITNĚ VYCHOVANOU INTELIGENCI, ZAKOTVENOU VE VYŠŠÍCH NADČASOVÝCH DUCHOVNÍCH A MRAVNÍCH HODNOTÁCH - A NAHRADÍTE JI SVOJÍ MATERIALISTICKY ORIENTOVANOU PSEUDOINTELIGENCÍ, HODNOTOVĚ ZAKOTVENOU V POMÍJIVÝCH PRAVIDLECH HMOTNÉHO SVĚTA - TEPRVE PAK SI MŮŽETE DĚLAT CO BUDETE CHTÍT! Viz:

Komunistický Sovětský svaz a jeho první biologické laboratoře na světě pro umělé přísně vědecké pěstování sovětského NADčlověka, jako MATERIALISTICKÉHO vládce světa zítřka!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100053


JEJICH UČENLIVÍ POKRAČOVATELÉ NA ZÁPADĚ DOVEDLI TENTO PLÁN K NAPROSTÉ DOKONALOSTI, KDYŽ Z JEJICH UNIVERZIT DNES VYCHÁZÍ TI NEJUŽŠÍ SPECIALISTÉ = NEVZDĚLANCI A PRODEJNÍ MATERIALISTÉ, ORIENTOVANÍ NE NA VYŠŠÍ NADČASOVÉ UNIVERZÁLNÍ HODNOTY, ALE NA POUHÉ PŘÍZEMNÍ ZÁJMY A POŽITKY A NA JEJICH USPOKOJOVÁNÍ... Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008012401
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010040401

RUSKO PROSTŘEDNICTVÍM SVÝCH VYSOCE POSTAVENÝCH POZIČNÍCH A VLIVOVÝCH AGENTŮ VNUCUJE UŽ PO GENERACE ZÁPADU PŘESNÝ OPAK TOHO, ČÍM SE DNES PŘI VÝCHOVĚ SVÝCH VLASTNÍCH NEJVYŠŠÍCH RUSKÝCH ELIT SAMO ŘÍDÍ: RUSKÁ ARMÁDA VYCHOVÁVÁ SVÉ PŘÍŠTÍ ELITY VLÁDCŮ RUSKA NA PŘÍSNĚ VÝBĚROVÉM RODOVÉM PRINCIPU, KDY PŘIJAT JE JEDEN ZE ČTYŘ TISÍC UCHAZEČŮ, NA NEOCHVĚJNÉ VÍŘE V BOHA, COŽ JE PRO DNEŠNÍ DUCHOVNĚ A MRAVNĚ ROZVRÁCENÝ ZÁPAD ABSOLUTNĚ NEPOCHOPITELNÉ, NA VELKORUSKÝCH IMPERIÁLNÍCH TRADICÍCH A PŘÍSLUŠNÝCH MRAVNÍCH PRINCIPECH, PEVNÉ - ALE NE SLEPÉ - KÁZNI, VYSOKÉ VLASTNÍ INICIATIVĚ, SAMOSTATNOSTI A PRACOVITOSTI, NA PĚSTOVÁNÍ SYSTÉMOVÉHO MYŠLENÍ, UVĚDOMĚLÉ STŘÍDMOSTI A ODŘÍKÁNÍ. JINÝM ZPŮSOBEM VYCHOVAT SKUTEČNOU ELITU NELZE! STAČÍ SE SEZNÁMIT VYNIKAJÍCÍM TELEVIZNÍM DOKUMENTEM A DALŠÍMI ČLÁNKY NA TÉMA "RUSKÁ RODOVÁ ŠKOLA" Viz:

http://www.google.cz/#hl=cs&sugexp=ppwl&cp=13&gs_id=3m&xhr=t&q=RUSK%C3%81+RODOV%C3%81+%C5%A0KOLA&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=RUSK%C3%81+RODOV%C3%81+&aq=0&aqi=g1&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=c05b06fd119b7745&biw=1408&bih=872

Když vzdělávací metody - kterými Rusko a jeho armáda, za maximálního využití pedagogických metod Rudolfa Steinera, přísně vybírá a vychovává své příští elity, ultranacionalistické velkoruské elity "národa vyvoleného", ruského Nadčlověka - srovnáme s tím, co hluboce infiltrovaná ruská poziční a vlivová agentura vnucuje Západu jako to pro něj nejlepší, pak snadno pochopíme, proč Rusko zvítězí a Západ bude podroben. Stačí si přečíst George Orwella: 1984. Tam najdeme všechno co nás díky tomu a naší otrocké poslušnosti a slepotě čeká a nemine!

Pokud nedokážeme odmítnout to, co nám dnes "naše" rusko-české kriminální "elity" KGB/GRU za pomoci své Ruskem infiltrované Evropské unie vnucují a nepřevezme na základě díla Rudolfa Steinera to nejlepší z "Ruské rodové školy", budeme Kremlem neodvratně poraženi a zotročeni, tak jak jsou dnes Kremlem poraženi a zotročeni sami Rusové a všechny ostatní národy ruského impéria!!! Ruska se jako Říše Zla budeme moci přestat bát jako toho největšího nebezpečí až tehdy, až se z dnešních otroků vládců ruského impéria stanou ti nejsvobodnější občané na světě! Do té doby pro nás Rusko je a bude tou největší hrozbou!!! Viz:

1.DŮVOD ROZVRÁCENÍ A ZÁNIKU NAŠÍ ZÁPADNÍ CIVILIZACE A JEJÍHO POHLCENÍ A ZOTROČENÍ BARBARSKOU ŘÍŠÍ ZLA, KÁGÉBÁCKÝM RUSKEM: ŘÍZENÁ ZTRÁTA VŠECH SJEDNOCUJÍCÍCH VYŠŠÍCH DUCHOVNÍCH A MRAVNÍCH HODNOT, NA KTERÝCH V MINULÝCH 1000 LETECH VYROSTLA VELIKOST CIVILIZACE ŽIDOKŘESANSKÉHO ZÁPADU A SKRYTÉ POKOUTNÍ NAHRAZENÍ TĚCHTO VYŠŠÍCH HODNOT UPADLOU MARX-LENINSKOU KRIMINÁLNÍ IDEOLOGIÍ TZV. "POLITICKÉ KOREKTNOSTI" (V SOVĚTSKÉ KOMUNISTICKÉ RUŠTINĚ ZNÁMOU POD PŮVODNÍM NÁZVEM POLITÍČESKAJA PRÁVILNOST!!!) S JEJÍ CIVILIZAČNĚ SEBEVRAŽEDNOU A SPOLEHLIVĚ LIKVIDAČNÍ MULTIKULTURNOSTÍ = MULTIHODNOTOVOSTÍ = BEZHODNOTOVOSTÍ = BEZZÁSADOVOSTÍ - DÍKY NIMŽ SE NAŠE ZÁPADNÍ CIVILIZACE STALA UPADAJÍCÍ CIVILIZACÍ BEZHODNOTOVOU A TEDY BEZZÁSADOVOU - A DVĚMA NEJVYŠŠÍMI ANTICIVILIZAČNÍMI MATERIALISTICKÝMI ZÁSADAMI, NA NICHŽ ZANIKL SVĚTOVLÁDNÝ STARÝ ŘÍM: UŽIJ DNE A PO NÁS POTOPA!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010040402

2.DŮVOD ROZVRÁCENÍ A ZÁNIKU NAŠÍ ZÁPADNÍ CIVILIZACE A JEJÍHO POHLCENÍ A ZOTROČENÍ BARBARSKOU ŘÍŠÍ ZLA, KÁGÉBÁCKÝM RUSKEM: NOVÁ BARBARIZACE ZÁPADU: ROZVRÁCENÍ A ZÁNIK VŠÍ SKUTEČNÉ UNIVERZÁLNÍ VZDĚLANOSTI, POSTAVENÉ NA VYŠŠÍCH DUCHOVNÍCH A MRAVNÍCH HODNOTÁCH A JEJÍ NAHRAZENÍ MATERIALISTICKOU PSEUDOVZDĚLANOSTÍ CO NEJUŽŠÍCH SPECIALISTŮ = NEVZDĚLANCŮ, KTEŘÍ DÍKY TOMUTO TYPU "VZDĚLÁNÍ" NIC DUCHOVNĚ A MRAVNĚ VYŠŠÍHO A UNIVERZÁLNĚJŠÍHO NECHÁPOU A JIMŽ JAKÉKOLIV KOMPLEXNÍ PŘÍSNĚ LOGICKÉ HODNOCENÍ NEBO DOKONCE SYSTÉMOVÉ MYŠLENÍ DĚLÁ NEPŘEKONATELNÉ PROBLÉMY. TAKTO (NE) VZDĚLANÝM LIDEM SE PAK NEJLÉPE VLÁDNE...!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010040401

Jeden z dalších nejdůležitějších aspektů ruské strategie skryté války proti Západu, jeho rozvrácení a genocidy všech vyšších vrstev západní společnosti, stojí na zásadě, v dosavadní historii lidstva už nesčetně krát potvrzené: NA VYZDVIHOVÁNÍ A OBRANĚ HOMOSEXUALITY A JEJICH NOSITELŮ, A TO BEZ ROZDÍLU POHLAVÍ, PŘED PŘIROZENÝM ODPOREM VĚTŠINOVÉ LIDSKÉ SPOLEČNOSTI, JEŠTĚ ŽÁDNÁ VYŠŠÍ LIDSKÁ CIVILIZACE NIKDY A NIKDE NEVYROSTLA, ALE NA VYZDVIHOVÁNÍ A OBRANĚ HOMOSEXUALITY A JEJICH NOSITELŮ KAŽDÁ VYŠŠÍ LIDSKÁ CIVILIZACE VŽDY VELICE RYCHLE, NEODVRATNĚ A ZCELA PO PRÁVU ZANIKLA!!!

Právě z těchto důvodů Džingischánovo Rusko a jeho vysoce postavené kádry v nejvyšší evropské politice a ve všech důležitějších masmédiích prosazují podle strategie "13-ti zlatých pravidel umění války" ženy, homosexuály a lesbičky - ZÁSADNĚ VŽDY PROTI SKUTEČNÝM MUŽŮM PEVNÝCH ZÁSAD, NA KTERÝCH KAŽDÁ OPRAVDOVÁ LIDSKÁ CIVILIZACE STOJÍ A SE KTERÝMI I PADÁ, JENŽ PAK NAŠÍ CIVILIZACI NA VŠECH ROZHODUJÍCÍCH MÍSTECH ZOUFALE CHYBÍ, TEDY PROTI MUŽŮM, KTERÉ NELZE KOUPIT ANI ZASTRAŠIT, OCHOTNÝCH ZA NEJVYŠŠÍ LIDSKÉ HODNOTY TŘEBA I ZEMŘÍT, NA ROZDÍL OD VŠECH JEJICH RUSKEM PROSAZOVANÝCH NÁHRADNÍKŮ, KTEŘÍ NEJSOU OCHOTNI OBĚTOVAT ŽIVOTY ANI ZA TAK OBECNĚ SDÍLENÉ HODNOTY, JAKO JE SVOBODA A DEMOKRACIE - do těch nejdůležitějších pozic západní civilizace a brání je a jejich pozice, jako by jim šlo o holý život, naprosto před všemi, kdo si si tuto, pro každou civilizaci jednoznačně záhubnou politiku, nejlépe uvědomují a pokoušejí se klást i proti tak zdrcující politické a masmediální přesile proti této skryté destrukci Západu a následné likvidaci veškeré svobody a demokracie, účinný odpor. Viz například:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010050302

KONEČNÝM ŘEŠENÍM A CÍLEM TÉTO RUSKÉ SATANSKÉ ANTICIVILIZAČNÍ GENOCIDNÍ POLITIKY JE ZBAVIT NÁRODY SVĚTA JEJICH SKUTEČNÝCH PŘIROZENÝCH A UNIVERZÁLNĚ VZDĚLANÝCH DUCHOVNÍCH A MRAVNÍCH ELIT, NAHRADIT JE SVÝMI KRIMINÁLNÍMI POLITICKÝMI A MASMEDIÁLNÍMI PSEUDO "ELITAMI" - COŽ SE RUSKU UŽ NA ZÁPADĚ PODAŘILO - A PROSTŘEDNICTVÍM JEJICH KRIMINÁLNÍHO PROTINÁRODNÍHO VLÁDNUTÍ PAK TYTO DOKONALE ROZVRÁCENÉ NÁRODY MASMEDIÁLNÍM VYMÝVÁNÍM MOZKŮ PŘESVĚDČIT, ŽE SI NEJSOU SCHOPNY VLÁDNOUT SAMY A BEZ RUSKÉ "BRATRSKÉ POMOCI" SE NEOBEJDOU! Viz následující tři dokumenty:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008020801
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006092202
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060201

TATO NIKÝM NECHTĚNÁ A PRO JAKOUKOLIV SKUTEČNOU DEMOKRACII A INDIVIDUÁLNÍ SVOBODU ZÁHUBNÁ "BRATRSKÁ POMOC" BARBARSKÉHO EUROASIJSKÉHO RUSKA, ZAMĚŘENÁ PROTI NAŠEMU CIVILIZOVANÉMU SVOBODNÉMU DEMOKRATICKÉMU ZÁPADNÍMU SVĚTU, UŽ MEZITÍM VŠUDE DÁVNO ZAČALA!!! PŘITOM NENÍ ZNÁM ZA POSLEDNÍCH 1000 LET JEDINÝ PŘÍPAD, KDY BY RUSKO DOKÁZALO COKOLIV Z TOHO, CO KDY DOBYLO, PŘIVÉST K ROZKVĚTU!!! VŽDY PRÁVĚ NAOPAK! NA VŠEM VYŠŠÍM DOKÁZALO RUSKO POUZE PARAZITOVAT!!!


RUSKÁ KOLONIZACE
ČESKÉ REPUBLIKY
TADY A TEĎ!!!


Každý kdo chce vědět ví, že nelidsky barbarské asiatské Džingischánovo Rusko dobylo naši střední Evropu na Německu v roce 1945 a od té doby nedošlo k ničemu, co by Rusko ze střední Evropy podobným způsobem vyhnalo a jako Říši Zla zničilo.

Každý kdo chce vědět ví, že nelidsky barbarské asiatské Džingischánovo Rusko, Říše Zla, se na nově dobytém území chovalo tak, jak se na nově dobytých územích chovalo za uplynulých 1000 let vždycky, tedy verbovalo a verbuje podle svých "svatých" 13-ti zlatých pravidel umění války své agenty a dosazuje je do všech rozhodujících pozic.

Každý kdo chce vědět ví, že nelidsky barbarské asiatské Džingischánovo Rusko, Říše Zla, pokud se snad jeho uniformovaná armáda někde dočasně neudržela, ponechalo na tomto zájmovém území, když zájmovým územím je pro Říši Zla Rusko celý svět, ve všech rozhodujících pozicích tyto agenty jako svoji neviditelnou neuniformovanou armádu, aby hájili v nových podmínkách dál imperiální zájmy Říše Zla.

Každý kdo chce vědět ví, že to se plně týká i naší dnešní České republiky! Nejsme v tisícileté historii expanze nelidsky barbarského asiatského Džingischánova Ruska žádnou výjimkou, která má za úkol toto železné pravidlo ruské expanze jenom potvrzovat... Viz:

Historie expanze Říše Zla Ruska 1693-1968 ukazuje, že Rusko dokázalo za necelých 300 let zvětšit svoji rozlohu na úkor všech svých nešastných sousedů 14x!!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007111001

ORWELL MÁ OPĚT PRAVDU: VELKORUSKÝ PROTIZÁPADNÍ ULTRA TOTALITNÍ NACISMUS SE UŽ DERE S PODPOROU KREMLU K NEJVYŠŠÍ KREMELSKÉ MOCI!!! VÁLKA KONTINENTŮ KONČÍ VÍTĚZSTVÍM BARBARSKÉHO ASIATSKÉHO RUSKA, ANIŽ RUSKÝMI TAJNÝMI SLUŽBAMI TOTÁLNĚ INFILTROVANÝ ZÁPAD COKOLI POCHOPIL... (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=20110600611

Nejvýznamnější evropský myslitel dneška André Glucksmann: BOJME SE RUSKA!!! ČEKÁ NÁS NEJHORŠÍ STOLETÍ LIDSKÝCH DĚJIN! RUSKO VSTOUPÍ DO EVROPY!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006101001

Na druhé straně každý, kdo nechce vědět, co je nelidsky barbarské asiatské Džingischánovo Rusko, Říše Zla, zač a co od něho svět může čekat, ten to neví. Jak je to prosté...

Jsme dnes uprostřed skryté rusko-české permanentní rozvratné války - o které rusko-českými politiky KGB/GRU a jejich rusko-českými masmédii dokonale dezinformovaný český národ vůbec nic neví, když i pouhá politická či masmediální diskuse o těchto věcech je v naší dnešní RUSKO-české "třeskuté demokracii" všude co nejpřísněji zakázána. Viz následující tři dokumenty:

POLITICKÁ CENZURA V ČR: ZAKÁZANÝ "NECENZUROVANÝ ROZHOVOR" PETRA CIBULKY PRO VYDAVATELE VŠECH ČESKÝCH REGIONÁLNÍCH DENÍKŮ VLTAVA-LABE-PRESS (KRYCÍ FIRMA KGB???): VŠE CO NESMÍME VĚDĚT!!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100030

RUSKO-ČESKÁ TOTALITA JEŠTĚ NEBYLA ÚŘEDNĚ PLNĚ OBNOVENA, ALE UŽ DNES NELZE V RUSKO-ČESKÝCH MASMÉDIÍCH DISKUTOVAT O NAŠICH RUSKO-ČESKÝCH OTROKÁŘÍCH KGB/GRU!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070043

KGB VARUJE: ČAS RUSKA OPĚT PŘICHÁZÍ!!! + NÁSLEDNÁ VELICE POUČNÁ DEZINFORMAČNÍ DISKUSE NĚKOLIKA ZKUŠENÝCH KÁDRŮ KGB/GRU, MNOHONÁSOBNĚ DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ VLASTNÍ PROVOKAČNÍ ČLÁNEK!!! Část 1 (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070096

Situace na této neviditelné válečné frontě, kdy za obě politické cenzury v "necenzurovaném" pořadu České televize nedávno padla i věta "za vším zlem hledejme Rusko a jeho agenty a málo kdy se spleteme" - dnes vypadá takto:

1) PODNIKÁNÍ = PRONIKÁNÍ RUSŮ Z KGB/GRU V ČESKÉ REPUBLICE, aneb KRASNAJA BIZNES ARMIJA V ATAKE!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070106

2) KAŽDÝ DVACÁTÝ OBYVATEL PRAHY UŽ POCHÁZÍ ZE ZEMÍ NAŠEHO NEDÁVNÉHO OKUPANTA, BÝVALÉHO - A PODLE V RUSKU VLÁDNOUCÍHO KGB I BUDOUCÍHO - EUROASIJSKÉHO SSSR!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070107

3) PARLAMENTNÍ LISTY: Naše Karlovy Vary? Všude už jsou nápisy v ruštině a Češi odchází!!! Zveřejňujeme i fotografie!!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011050579

4) Rusko, ač zatím ještě vnitřně nejisté, se pro svět už opět stává hrozbou!!! RUSKO SE SNAŽÍ DÁT JAKÉKOLIV DESTRUKTIVNÍ MENŠINĚ SÍLU JÍT ZA SVÝM PROTI CIVILIZOVANÉ VĚTŠINĚ A JEJÍM STÁTOTVORNÝM HODNOTÁM!!! VE SVÉ PERMANENTNÍ SKRYTÉ VÁLCE PROTI ZÁPADU RUSKO VYUŽÍVÁ JAKO SVÉ NEJNIČIVĚJŠÍ ZBRANĚ NEPŘIZPŮSOBIVÉ NÁRODNOSTNÍ, RASOVÉ, NÁBOŽENSKÉ A POLITICKÉ SKUPINY, KRIMINÁLNÍ SPODINU I JEJÍ ELITY, NARKOMANY, CIKÁNY, PRODEJNÉ CTIŽÁDOSTIVÉ INTELEKTUÁLY, KOMUNITY HOMOSEXUÁLŮ, LESBIČEK A FEMINISTEK, KTERÉ VŠEMOŽNÝM ZPŮSOBEM PREFERUJE, PROTLAČUJE JE DO ROZHODUJÍCÍCH MOCENSKÝCH A VLIVOVÝCH POZIC A CHRÁNÍ JE PŘED PŘIROZENÝMI SEBEOBRANNÝMI REAKCEMI VĚTŠINOVÉ SPOLEČNOSTI!!! PROSTŘEDKŮ NA TO MÁ VÍC NEŽ DOST!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007043005

5) CELÁ POLITICKÁ REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY JE DODNES OKOUZLENA NEJVYŠŠÍM ZLEM - ZLEM RUSKÉHO KOMUNISMU, KTERÉMU PO CELÝ ŽIVOT VĚRNĚ SLOUŽILA A NIKDY HO ANI NA VTEŘINU NEZRADILA!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006010501

6) DOKUMENT NEJVYŠŠÍ DŮLEŽITOSTI!!! Každý národ, který se nedokáže poučit ze svých mravních selhání ani ze své vlastní tragické minulosti, si ji bude muset ve svém vlastním nejvyšším zájmu znovu celou zopakovat!!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005122503

7) VĚC NAŠÍ NEJVYŠŠÍ NÁRODNÍ A STÁTNÍ DŮLEŽITOSTI: INTENZIVNÍ ODNÁRODŇOVACÍ POLITICKÉ A MASMEDIÁLNÍ STRATEGIE RUSKÉHO IMPÉRIA A JEHO BRUSELSKÝCH AGENTŮ PROTI VŠEM NERUSKÝM NÁRODŮM!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006110601


HESLO ŘÍŠE ZLA RUSKA ZNÍ:
ČEŠI JSOU PRO NÁS STÁDO!
SE STÁDEM SE NEDISKUTUJE,
STÁDO SE ŽENE! A TO TAKY
S NAŠIM NÁRODEM DĚLAJÍ!


Jak dnes vypadá skrytá rusko-česká kriminální totalita, ve které všichni žijeme:

PRÁVA ČESKÝCH OTROKŮ KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNAJÍ PRÁVA JEJICH OTROKÁŘŮ, KTERÝMI BYLA A ZŮSTALA RUSKO-ČESKÁ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE!!!

PO SHORA DOBŘE ŘÍZENÝCH A Z JEDNOHO CENTRA KOORDINOVANÝCH „SAMETOVÝCH REVOLUCÍCH“, PROVEDENÝCH JAKO NA POVEL VE VŠECH NELIDSKÝCH TOTALITNÍCH KOMUNISTICKÝCH DIKTATURÁCH V ROCE 1989 - KDYŽ VEŠKERÉ PODROBNOSTI JSOU K DISPOSICI ZDE, http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/1.htm - SE V RUSKU I VE VŠECH OSTATNÍCH MOSKVOU ZOTROČENÝCH (POST) KOMUNISTICKÝCH TOTALITNÍCH STÁTECH UKÁZALO, ŽE LZE ÚSPĚŠNĚ VYTVOŘIT PO FORMÁLNĚ-TECHNICKÉ STRÁNCE NAPROSTO DOKONALÝ DEMOKRATICKÝ SVĚT, VE KTERÉM NEHRAJÍ OBČANÉ A DAŇOVÍ POPLATNÍCI - DEGRADOVANÍ NA POUHÝ TAŽNÝ DOBYTEK - ABSOLUTNĚ ŽÁDNOU ROLI!!!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008100403


DNEŠNÍ RUSKO-ČESKÁ FINANČNÍ OLIGARCHIE
A SKUTEČNÁ HISTORIE A NUTNÉ PODMÍNKY
JEJÍHO MOSKVOU DOBŘE ŘÍZENÉHO VZNIKU,
KTERÝ JSME ZE SVÝCH VYKRADENÝCH KAPES
RUKOU SPOLEČNOU A NEROZDÍLNOU
VŠICHNI SPOLEČNĚ ZAPLATILI!!!

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090024
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051101

Motto:

Je-li stát řízen podle zásad rozumu a spravedlnosti,
chudoba a bída jsou hodny hanby.
Není-li stát řízen podle zásad rozumu a spravedlnosti,
jsou hodny hanby bohatství a pocty.

Prohlásil čínský filosof Konfucius, už 500 let před Kristem...

KAŽDÁ PRAVDIVÁ ANALÝZA SKRYTÉ TOTALITY A OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDKU, VE KTERÝCH DNES ŽIJEME, JE NEJTVRDŠÍ OBŽALOBOU VŠECH DŘÍVĚJŠÍCH I DNEŠNÍCH VLASTIZRÁDNÝCH RUSKO-ČESKÝCH PARLAMENTNÍCH I VŠECH NEPARLAMENTNÍCH POLITIKŮ KGB/GRU, KDY SE POD JEJICH NOVÝM "DEMOKRATICKÝM" VEDENÍM - A POD VEDENÍM JEJICH STARÝCH ŘÍDÍCÍCH DŮSTOJNÍKŮ KGB/GRU V MOSKVĚ - "NÁŠ SVOBODNÝ DEMOKRATICKÝ STÁT" ZAČAL OPĚT BRUTÁLNĚ VYSMÍVAT SVÝM VLASTNÍM OBČANŮM-DAŇOVÝM POPLATNÍKŮM, Z JEJICHŽ PRÁCE A PODNIKÁNÍ SI VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ "ELITY" KGB/GRU TOHOTO DNEŠNÍHO GUBERNIÁLNÍHO STÁTU NA ÚKOR VŠECH ČESKÝCH OBČANŮ = OTROKŮ, TAK LUXUSNĚ ŽIJÍ. Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121701
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121702

TITO "NAŠI" POLITICI RUSKÝCH KGB/GRU SVÝMI PROTINÁRODNÍMI KRIMINÁLNÍMI ZÁKONY - POD HROZBOU NEJTVRDŠÍCH REPRESÍ ZE STRANY STÁTNÍCH ORGÁNŮ TÉTO KRIMINÁLNÍ RUSKO-ČESKÉ STÁTNÍ MOCI - DONUTILI OTROKÁŘSKÝM ZPŮSOBEM VŠECHNY ČESKÉ OBČANY, ABY SE ZE SVÝCH KAPES SLOŽILI NA CO NEJRYCHLEJŠÍ VZNIK NOVÉ VLÁDNOUCÍ KRIMINÁLNÍ TŘÍDY RUSKO-ČESKÝCH MILIARDÁŘSKÝCH ZBOHATLÍKŮ Z ŘAD NEJSPOLEHLIVĚJŠÍCH KÁDRŮ StB=KGB/GRU!!!

Podívejme se na ukázkový příklad jednoho z "našich" nejúspěšnějších komunistických a estébáckých "revolučních" privatizátorů, náhradníka a nástupce předčasně odstaveného slušovického velkoprivatizátora ing.Františka Čuby (ruská vojenská rozvědka GRU?) - s vysoce nadstandardními generačními kontakty na rozhodující vlastizrádné politické špičky "našeho" včerejšího totalitního i dnešního (post) totalitního rusko-českého guberniálního Kriminálního státu, mezi neinformovanými českými občany-daňovými poplatníky známého spíše pod svým dosavadním oficiálním krycím názvem "Česká republika", viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022704 - a dnes jednoho z vůbec nejbohatších "Čechů" - s opravdu typicky českým jménem, kterým je ukrajinsko-slovenský komunista, estébák, multimiliardář a potravinový král ANDREJ BABIŠ - syn ultra komunistického prominenta a vlastizrádce Štefana Babiše (ruská tajná politická policie KGB? + ruská vojenská rozvědka GRU?). Ten pracoval v dobách nelidské rusko-česko-slovenské komunistické totalitní diktatury a přímé ruské vojenské okupace například jako obchodní poradce při OSN či zastupoval ČSSR v jednání GATT!!! Díky tomuto postavení svého otce měl Andrej Babiš (dnes ruská vojenská rozvědka GRU?) za komunistů šanci vystudovat kvalitní gymnázium ve švýcarské Ženevě - což nebylo umožněno nikomu, kdo nebyl vysoce prominentní československý nebo ruský agent - a následně Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě - zahraniční obchod. Za ruské vojenské okupace měl Andrej Babiš (agent komunistického Gestapa StB, krycí jméno "Bureš" + ruské vojenské rozvědky GRU?) takovou důvěru ruských okupantů a jejich domácích vlastizrádných kolaborantů, že řadu let strávil na Západě jako jejich zástupce. Nelze se pak divit, že tento vlastizrádce měl po úspěšném listopadovém privatizačním puči KGB/GRU výtečné vztahy jak s kriminální vládou Miloše Zemana (GRU?), viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010030106, tak i s vládou jeho neméně kriminálního pokračovatele Stanislava Grosse (GRU?), viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007092501 a výhodně privatizoval celou dlouhou řadu českých miliardových podniků – Lovochemie, Precheza, Precolor, DEZA, když jeho skupina, sdružující více než 200 českých podniků, ovládla i AliaChem, který vlastní další čtyři výrobní podniky: Synthesii, Fatru, Moravské chemické závody a Technoplast. To představuje ohromné seskupení výrobců hnojiv, plastů a dalších chemikálií. Andrej Babiš získává díky svým tajemným finančním zdrojům, kterým nemůže nikdo konkurovat, firmy často tak, že velice levně skoupí jejich dluhy. Privatizací Unipetrolu získal Babišův Agrofert především Chemopetrol Litvínov, který zásobuje jeho současné podniky, dále Kaučuk Kralupy a Spolanu Neratovice - když tento vlastizrádce dnes vstupuje se svými "poctivě vydělanými" miliardami (časopis Týden odhaduje jeho majetek na 25 miliard Kč) - za maximální přízně všech rusko-českých masmédií ruské vojenské rozvědky GRU a jejich zprostituovaných novinářů, kteří si ze služební povinnosti zásadně nikdy nic nepamatují a pamatovat si nebudou - do nejvyšší české politiky, "aby svůj trpící český národ" - když dodnes se Andrej Babiš česky pořádně nenaučil, o to lépe však umí rusky - "ze zločinných rukou ruské fízlokracie KGB/GRU svýma vlastníma čistýma rukama spasil". Viz:

JAK KRIMINÁLNÍ VLÁDA KRIMINÁLNÍHO STÁTU PRIVATIZOVALA ZA BABKU ČESKÝ NÁRODNÍ MAJETEK DO CIZÍCH RUKOU KGB/GRU, ALE DO VLASTNÍ KAPSY KGB/GRU: KRIMINÁLNÍ UNIPETROL A ANDREJ BABIŠ (StB-GRU?)
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005091301


Výsledek hledání "BABIŠ ANDREJ"
(ruská vojenská rozvědka GRU?)

Osoby zapsané ve svazcích RUSKO-českého
komunistického Gestapa StB/KGB/GRU:
Příjmení, jméno
Narozen(a)
Bydliště
Typ spolupráce
Evidující správa STB
Krycí jméno
Svazek
BABIŠ ANDREJ
02.09.1954

Agent
Centrála SK + Bratislava
Bureš
25085

V roce 1988 byl agenturní svazek vysoce úspěšného komunistického fízla Andreje "Bureše" Babiše na kontrarozvědce uzavřen a předán jí nadřízené elitní I. správě StB, komunistické zahraniční rozvědce, zaměřené ve službách Moskvy na rozvratné špionážní operace proti demokratickému Západu, když k dokumentům klíčových agentů komunistické rozvědky dnes česká veřejnost přístup nemá, protože to by se v Moskvě moc zlobili a když se v Moskvě zlobí, jsou opravdu zlí! Z těchto, z hlediska Moskvy nanejvýš závažných důvodů, další politicky pikantní podrobnosti o kariéře dnešního spasitele českého národa Andreje "Bureše" Babiše, jako komunistického špiona, nasazeného na rozvrácení a zničení demokratického Západu a jeho pohlcení Ruskem, dnes bohužel zjistit nelze, když originální dokumenty = to co z nich zbylo, jsou údajně uloženy pouze na Slovensku. (odkaz na záznam nabízíme zde).

Nelze ani na vteřinu pochybovat o tom, že zkušený komunistický fízl Andrej "Bureš" Babiš všechny zde uvedené informace před českou veřejností - která si z dob pro ni tak neslavné nelidské komunistické totalitní diktatury a přímé ruské vojenské okupace zásadně nic nepamatuje a pamatovat si nechce - dokáže v rusko-českých masmédiích, kam má neomezený přístup, velice snadno a působivě vysvětlit, nejspíš jako naprosté nedopatření, náhodu a špatně pochopené informace, jenž je třeba pouze uvést na pravou míru a které ve skutečnosti o ničem pro něho a jeho rodinu negativním nevypovídají, ba právě naopak... Jak je dobře známo, síla mongolsko-ruské propagandy stojí už 1000 let na nepřekonatelné lži, drzosti a manipulaci, která má na své oběti přímo magicky uhrančivý smrtonosný vliv!!!

Poté Andreji "Burešovi" Babiši - když jeho skutečné krycí jméno v azbuce se zatím zjistit nepodařilo - padnou sta tisíce či miliony českých voličů a voliček k nohám a budou ho úpěnlivě prosit o vysvobození z rukou vládnoucích zločinců, stejně jako padli k nohám v případě všech předchozích podvodných politicko-masmediálních projektů "spasitelů českého národa" v provedení vládnoucí rusko-české zločinecké fízlokracie a jejich kádrových novinářů, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010020402. Politická moc tak bude úspěšně - a v neodmyslitelném slavnostním přímém televizním přenosu, plném revolučního patosu, moderovaném osvědčenými masmediálními žoldáky a rutinéry KGB/GRU, pro použití pro tento historický okamžik českého národa očividně a slyšitelně zcela zjihlými - předána před jásajícími davy zmanipulovaných českých voličů z jedné ruky do druhé, přičemž osoba Moskvy zůstane vždy stejná a neměnná... Pro více než výmluvné a ilustrující příklady z naší nedávné historie nemusíme chodit příliš daleko, a nejedná se pouze o "revoluční" 17.listopad 1989... Viz:
http://www.youtube.com/pravyblok#p/u/14/8nMMA6WyNSU


Převraty na počkání,
revoluce do tří dnů...,
ale kde je ta slibovaná
zásadní politická změna?
ZDE NAJDEME ODPOVĚĎ:

Zatím vůbec nejúspěšnějším předvolebním dezinformačním projektem některé z ruských tajných služeb v poprivatizační epoše jejich české gubernie byla slavná a téměř revoluční "AKCE ČISTÉ RUCE" jejich ČSSD pod vedením Miloše Zemana (GRU?) v roce 1998, kterým smetl ze scény vládní garnitury Václava Klause (KGB?), protože na tento velkolepý zločinecký podvod hlasitě proklamovaného a masmediálně generovaného "nesmiřitelného boje proti nejvyšší vládní kriminalitě a všem jejich spolupachatelům, kteří udělali za několik málo let z České republiky spálenou zemi" skočilo několik milionů oklamaných českých voličů, přesto že nakonec nikdo z předchozí garnitury vládních a privatizačních mafiánů KGB/GRU nebyl potrestán, což byl také pravý smysl celé vysoce úspěšné předvolební podvodné kampaně!

Tento tak osvědčený model předvolební politicko-masmediální manipulace "ctihodných" vlastizrádných RUSKO-českých politiků a jejich novinářů KGB/GRU = nejsprostší obelhání českých voličů, nás bude provázet tak dlouho, dokud budeme ochotni před každými volbami jejich předvolebnímu divadlu uvěřit.

Jen z poslední doby lze - kromě právě nastupujícího Andreje "Bureše" Babiše (StB+GRU?) - jmenovat tyto "naše" předchozí a jistě brzy i budoucí úspěšné "spasitele", kterými jsme se už nejméně jedenkrát nechali tak snadno a lehkomyslně masmediálně obelhat - PŘESTOŽE NA WWW.CIBULKA.NET BYLO PŘED KAŽDÝMI VOLBAMI VÍCE NEŽ DOSTATEK INFORMACÍ O KRIMINÁLNÍCH A VLASTIZRÁDNÝCH ZLOČINECH VŠECH NAŠICH RUSKO-ČESKÝCH POLITICKÝCH SPASITELŮ KGB/GRU - a dali jim ve volbách svoji politickou důvěru v takovém rozsahu, že díky nám jejich spolehliví rusko-čeští poslanci zasedli v českém parlamentu, aby nás znovu obelhali, podvedli, okradli a dále zadlužili nesplatitelnými a tedy pro český národ a jeho stát likvidačními dluhy:

1) Strana zelených, vše KGB/GRU? - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005040601

2) Vít Bárta, Radek John, Karolína Peake a jejich "strana přímé demokracie" Věci veřejné, vše KGB? - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013103

3) Miroslav Kalousek, kníže Karel Schwanzenberg a jejich a Topolánkova "poctivá pravice" TOP 09, vše GRU? - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092902

Další podobní "národní spasitelé" jsou v záloze, vždy připraveni kdykoliv nastoupit a okoukané tváře a politické slogany nahradit dalšími novými a neotřelými tvářemi a novými a neotřelými politickými slogany, které jim vymyslí a dodají jejich agentury, a tak stále dokola, "močálem černým kolem bílých skal", DOKUD KONEČNĚ NEZMOUDŘÍME:

1) Nomenklaturní komsomolka Jana Bobošíková a její populisticky primitivně protiněmecká "Suverenita", vše KGB/GRU? - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092901

2) Pro nespokojené, křesansky založené voliče, je připravena, jako stálá politická a volební alternativa, osvědčená strana "Křesanská a demokratická unie - Československá strana lidová", vše ruská vojenská rozvědka GRU? - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051103

3) Pro nespokojené, intelektuálněji založené voliče, je připravena jako alternativa politická strana "Svobodní" předsedy a věrného poradce vlastizrádného RUSKO-českého presidenta Václava Klause Petra Macha, vše KGB? - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060103

4) Pro ty nejjednodušší radikály a pro nezkušenou mládež je připravena - a jejich rusko-českými masmédii nám neustále připomínaná - tzv. "Dělnická strana", vše GRU? - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010022303

5) Pro chaotická revoluční řešení jsou připraveny jejich "respektované nezávislé osobnosti", masmediálně pro veřejnost průběžně umně vyprofilovávané, zviditelňované a připomínané, vše KGB/GRU? - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011080007

6) Pro staromilce je připraven vždy připravený laciný vtipálek Miloš Zeman ve spojení s kýmkoliv, kdo bude zrovna po ruce, vše GRU? - viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010030106

A desítky dalších, programově k nerozeznání podobných, na zakázku každé nespokojené společenské skupině na míru vyrobených umělých marketingových "politických" produktů, jen nové tváře, nové kulisy a nové líbivé slogany místo těch starých a neúčinných, jejichž představitelé, většinou jen na jedno volební použití, čekají pouze na rozkaz moskevské centrály - a s tím související přesuny odpovídajících finančních prostředků - a na zavolání z rusko-českých masmédií KGB/GRU, aby povstali, až nadejde politická potřeba a jejich čas vzkříšení z ničeho a uvedení do politického oběhu ve slušivě masmediálně ušitých rolích našich "národních spasitelů bez bázně a hany"...

Pokud jim po celý svůj život nechceme být jako jejich zmanipulovaní bezprávní otroci jenom za hlupáky, účinná obrana je možná při splnění následujících dvou podmínek:

1) Bud zvládneme práci se siderickým informačním kyvadlem - což je otázkou pěti minut - a staneme se tak až do úrovně svého vědomí vševědoucími, viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007120601
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601

2) Nebo položíme všem "našim" současným i budoucím uměle vytvořeným rusko-českým "posledním spasitelům trpícího českého národa" z rukou vládnoucích rusko-českých zločinců, vygenerovaným z ničeho "našimi" rusko-českými masmédii, tyto dvě jednoduché otázky, které nám naprosto bezpečně a spolehlivě ukáží, KDO JE KDO:

A) Co jste - jako naši dnešní stateční a neúplatní spasitelé českého národa z rukou vládnoucích zločinců - udělali pro pravdu, spravedlnost, svobodu a demokracii v dobách nelidské rusko-česko-slovenské komunistické totalitní diktatury a přímé ruské vojenské okupace? Jak jste proti těmto uniformovaným ruským a uniformovaným vlastizrádným rusko-česko-slovenským zločincům i všem kolaborujícím neuniformovaným rusko-česko-slovenským vlastizrádným zločincům, KTEŘÍ NÁS NA GENERACE ZOTROČILI, bojovali tehdy??? PROTI VLÁDNOUCÍM VLASTIZRÁDNÝM ZLOČINCŮM JSTE BOJOVALI, ANEBO JSTE S NIMI KOLABOROVALI A JSTE PROTO STEJNÍ JAKO ONI??? PROČ BYCHOM VÁM TEĎ MĚLI VĚŘIT???

B) Co jste - jako naši dnešní stateční a neúplatní spasitelé českého národa z rukou vládnoucích zločinců - udělali pro pravdu, spravedlnost, svobodu a demokracii v dobách polistopadové rusko-české skrytě totalitní kriminální diktatury a pokračující nepřímé ruské vojenské okupace, vedené prostřednictvím neuniformovaných vlastizrádných agentů ruské vojenské rozvědky GRU a ruské tajné politické policie KGB? Jak jste proti těmto vládnoucím rusko-českým vlastizrádným zločincům - kteří beztrestně rozkradli v procesu podvodné privatizace veškerý český národní majetek a zadlužili nás za dvě desetiletí na desítky generací nesplatitelnými a tedy pro český národ a jeho stát likvidačními dluhy - bojovali od roku 1990 až do vašeho náhlého zjevení se na politicko-masmediální scéně v roli našich spasitelů z rukou vládnoucích zločinců??? PROTI VLÁDNOUCÍM ZLOČINCŮM JSTE BOJOVALI, ANEBO JSTE S NIMI KOLABOROVALI A JSTE PROTO STEJNÍ JAKO ONI??? PROČ BYCHOM VÁM TEĎ MĚLI VĚŘIT???

Pokud nedokážeme překonat svoji lenost a zbabělost a proto nedokážeme zvládnout práci se siderickým informačním kyvadlem a stát se tak relativně vševědoucími, což je otázkou pěti minut, ani nedokážeme položit našim masmediálně vyrobeným "spasitelům" ony dvě otázky, které by je dokonale dekonspirovaly a pokud nedokážeme o svých zjištěních informovat co nejvíce dalších, potom může být Moskva v tomto svém politicko-masmediálním systému - zkušenou rukou tak pečlivě vytvořeném - naprosto klidná, protože z její české gubernie, ruskými agenty KGB/GRU beztrestně totálně rozkradené a na desítky generací nesplatitelnými dluhy zadlužené - v budoucnu pro změnu třeba pod vedením nanejvýš osvědčeného Andreje "Bureše" Babiše, anebo někoho úplně jiného, na tom skutečně nezáleží - jejím zločineckým protizápadním zájmům nic hrozit nebude, tak jako pod vedením těchto a podobných lidí nehrozilo nic nepříjemného jejím zločineckým protizápadním zájmům ani v letech 1918 až 1939 a od roku 1945 až do dnešního dne a hodiny..., kdy za všechna ta dlouhá léta a mnohá desetiletí nebyl postaven před soud ani jeden její vlastizrádný agent! Řešení této - pro nás na první pohled naprosto neřešitelné situace - však přesto existuje a najdeme je na samém konci této stálé předmluvy, zařazené před každým našim článkem!

PRO CELÝ ČESKÝ NÁROD NANEJVÝŠ TRAGICKÝ VÝSLEDEK PŘEDLISTOPADOVÉ I POLISTOPADOVÉ KRIMINÁLNÍ RUSKO-ČESKÉ PROTINÁRODNÍ STÁTNÍ POLITIKY JE UŽ DNES VÍCE NEŽ DOBŘE ZNÁM:

ZATÍM CO V CIVILIZOVANÉM SVĚTĚ VZNIKALA VRSTVA MILIARDÁŘŮ Z TĚCH NEJSCHOPNĚJŠÍCH Z NEJSCHOPNĚJŠÍCH NEJMÉNĚ 5 GENERACÍ, U NÁS VZNIKLA VRSTVA NEJMOCNĚJŠÍCH Z TĚCH ABSOLUTNĚ VŠEHOSCHOPNÝCH ZA 5 LET!!!


NAŠE ČESKÉ KLÍČE
KE SPRAVEDLNOSTI
LEŽÍ STÁLE V MOSKVĚ:


NEEXISTUJE ŽÁDNÝ
PROTIČESKÝ ZLOČIN

KTERÝ BY "NAŠE" DNEŠNÍ
RUSKO-ČESKÁ JUSTICE,
NEDOKÁZALA OBHÁJIT!!!

NAPROSTO TOTÉŽ LZE ŘÍCT
O RUSKO-ČESKÉ "POLICII ČR"!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121701Základní motto:

CO JE STÁT BEZ SPRAVEDLNOSTI?
JEN BANDA LUPIČŮ!

(Svatý Augustin před 1600 lety...)

Časté změny v zákonu zničí zemi.

(Chan Fej, čínský filosof, 280 - 233 před Kristem)

Většina obyvatelstva tohoto státu je asi velice spokojená s tím, jak špičkoví zaměstnanci "našeho demokratického" státu hospodaří s jejich daňovými výtěžky. Kdyby tomu tak nebylo, jistě by o sobě tato mlčící většina dala slyšet. Poměry ve kterých žijeme si vynutily zavedení užitečného a vše osvětlujícího pojmu "vládní bariéra beztrestnosti". "Vládní bariéra beztrestnosti" je ekonomicko-politicko-justiční limit, udávající v milionech korun hranici beztrestnosti. Všechny trestné činy, spáchané nad uváděnou hranici, jsou u nás policejně a justičně nepostižitelné a beztrestně okradeným obyvatelstvem bohužel mlčky tolerované.

Za účelem bezchybného zajištění fungování "vládní bariéry beztrestnosti" byl převzat a dále zdokonalen osvědčený komunistický RUSKO-český totalitní systém seznamu osob, RUSKO-českých NADobčanů, jejich firem a institucí, zařazených na tzv. "BÍLOU LISTINU", kterým nesmí být státními orgány České republiky zkřiven na hlavách ani vlas, a se dopustí čehokoliv - a dále přesně opačný systém - "ČERNÁ LISTINA", na kterou jsou v dnešním rusko-českém Kriminálním státě zařazeni ti z českých PODobčanů druhého až desátého řádu, kteří ještě nejsou dnešní skrytou rusko-českou totalitou dostatečně zlomeni a odlidštěni a ti nesmějí uspět ve svých nárocích před státními orgány tohoto guberniálního rusko-českého Kriminálního státu vůbec nikdy, a se domáhají čehokoliv.

Skutečnost, že je člověk zařazen na "ČERNOU LISTINU", lze spolehlivě prokázat pouze STATISTIKOU příslušných rozhodnutí státních orgánů tohoto "našeho" Kriminálního státu, po dlouhou dobu budovanou, postavenou na desítkách nebo stovkách případů. Tuto skutečnost - zařazení na "ČERNOU LISTINU" - se zatím podařilo naprosto bezchybným a nevyvratitelným způsobem statisticky prokázat pouze disidentovi, pětinásobnému politickému vězni RUSKO-české komunistické totalitní diktatury a přímé ruské vojenské okupace, nejčastěji souzenému a trestně stíhanému občanovi dnešní RUSKO-české (post) totality a předsedovi jediné autentické opoziční politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net Petru Cibulkovi v případě dnešní české justice, a to díky analýze jak stovek soudních sporů, které byly proti němu vedeny, anebo které on sám vedl, tak v nich učiněných rozhodnutí.

Statistika mnohaletého permanentního justičního teroru (a konkrétních jmen a funkcí vysoce postavených a vysoce kvalifikovaných RUSKO-českých zločinců KGB/GRU v talárech nebo v policejních uniformách, působících v "českých" státních službách, které si za tyto jejich "služby" ze svých bezedně a beztrestně "vytunelovaných" kapes více než královsky platíme), doplněná o stejně zločinecká rozhodnutí orgánů "naší" rusko-české Policie ČR, státního zastupitelství a dalších orgánů dnešní kriminální státní moci, dokonalým způsobem prokázala, že cca 90 - 95% stovek rozhodnutí této zločinecké rusko-české státní moci KGB/GRU - a 100% těch nejdůležitějších rozhodnutí - bylo učiněno v neprospěch Petra Cibulky nebo jím vedené politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net a naopak vždy ve prospěch těch, kteří se proti nim dopustili jakéhokoliv protizákonného jednání, a to i za cenu extrémního a ve všech případech beztrestného porušení zákona ze strany státních orgánů rusko-české (post) totalitní moci!!!

S naprosto stejným výsledkem dopadla navazující analýza dlouhé série "neúmyslných chyb, opomenutí, omylů, nevysvětlitelných zmizení nejdůležitějších důkazů přímo ze soudního spisu, nereagování na stížnosti nebo na jejich obsah a úředních průtahů" - jak byly po podaných stížnostech ve všech případech kvalifikovány vedeními provinilých soudů - učiněných v těchto soudních sporech rusko-českou justicí, kdy byli soudci chyceni při těchto činech přímo za ruku a usvědčeni listinnými důkazy. Pokračovat tedy v osvědčeném justičním "cikánském lhaní" NEJZKUŠENĚJŠÍCH LHÁŘŮ A PODVODNÍKŮ DNEŠNÍ RUSKO-ČESKÉ JUSTICE, kterým jsou causy Petra Cibulky a jím vedené politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net vedením soudů bez ohledu na oficiální úřední pořadí ve všech případech přidělovány - což je ostře protizákonné "odnětí svému soudci" - už nebylo dále možné.

Proto vlastizrádné vedení českých soudů - vždy slepě lokajské k nelidské komunistické totalitě a ruským okupantům - přestalo na podané stížnosti v řadě případů úplně reagovat, popřípadě odpovídá na něco zcela jiného, než proti čemu byla stížnost podána, anebo stížnost odmítne se zdůvodněním, že už na podobnou stížnost někdy odpovídalo a "řádně ji vyřídilo", i když je to velice snadno a spolehlivě vyvratitelná obvyklá úřední lež a podvod kriminálních kormidelníků dnešní RUSKO-české (post) totalitní justice, když "naše" (naše, protože si je jako čeští občané a daňoví poplatníci ze svých kapes velice tvrdě platíme, aby nám sloužilo a zodpovědně hájilo naše práva a svobody) nejméně stejně rusky lokajské tzv. "Ministerstvo spravedlnosti ČR" "našeho" RUSKO-českého guberniálního kriminálního státu všechny tyto protičeské politicky motivované zločiny své - už po generace nanejvýš osvědčené - lokajské RUSKO-české justice a jejich k Rusku lokajských kormidelníků ve všech podobných případech vždy nanejvýš "zodpovědně" kryje...

S naprosto stejným výsledkem pak dopadla i TŘETÍ analýza - dlouhá série neúspěchů Petra Cibulky a jim vedené politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net v případě jejich žádostí o prominutí soudních poplatků a bezplatné přidělení advokáta z důvodu listinnými důkazy mnohonásobně prokázané nemajetnosti, na což mají jako účastníci soudního řízení ze zákona nárok a soud je povinen jim - za podmínky splnění všech zákonných ustanovení - advokáta přidělit. Přestože všechny zákonné požadavky pro prominutí soudních poplatků a bezplatné přidělení advokáta v plném rozsahu splnili, placení soudních poplatků jim soudy v klíčových žalobách neprominuly - konkrétně v žalobě na presidenta Václava Klause (KGB?), ve dvou žalobách na Českou advokátní komoru (GRU?) a dalších podobných - a advokáta jim soudy i v téměř všech zbývajících případech odmítly přidělit, přičemž se "ctihodní soudci a soudkyně" dnešní rusko-české zločinecké justice neštítili těch největších protizákonných a protiústavních lží, za které by se nemuseli stydět ani ti nejprotřelejší kriminálníci. Pokud zcela výjimečně soud advokáta přidělil, pak většinou s úkolem maximálním způsoben uškodit.

Následné stížnosti na zločinecký postup přiděleného advokáta Česká advokátní komora (ruská vojenská rozvědka GRU?) ve všech případech odmítla jako "zcela bezdůvodné..." Zatím se jednalo o stížnosti, podané na tyto pražské advokáty: JUDr.Jiří Vyvadil, (GRU?), JUDr.Luděk Lisse, (GRU?), JUDr.Dagmar Raupachová, (GRU?), JUDr.Jan Černý, (GRU?), JUDr.Oldřich Choděra (GRU?), JUDr.Tomáš Hemelík, (GRU?), Mgr.Petr Holý (GRU?), Mgr.Petr Kalla (psychotronik GRU?), JUDr.Josef Bílek (GRU?), když další podobné advokáty budeme postupně doplňovat. Politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net a členy jejího nejvyššího vedení - kromě už výše uvedených advokátů - v jejich právu na přístup ke spravedlnosti dále nejvíce poškodili a poškozují: Mgr.Martin Elger - Praha, (GRU? + KGB?), právní zástupce "veřejnoprávní" České televize (GRU? + KGB?), JUDr.Petr Hromek, PH.D. - Praha (GRU?), právní zástupce T-Mobile (GRU?), JUDr. Barbara Martinů - Praha, (GRU?) z rodiny policejního generála Oldřicha Martinů (GRU?), další pražští advokáti Mgr. Vladimír Kyzlink, (KGB?), Mgr. Filip Macháček, (GRU?), Mgr. Jakub Lichnovský - Praha/Ostrava, (GRU?), ... Nelze se za této situace divit zprávám, že v prostředí české advokacie je dnes vyšší kriminalita než v cikánské komunitě - anebo dokonce i vyšší, než v "naší" rusko-české guberniální kriminální vládě KGB/GRU - kdy advokáti se v důležitých sporech zcela běžně nechají uplatit protistranou, anebo vyjdou vstříc zločineckým zájmům rusko-českých tajných služeb, které prostřednictvím své rusko-české justice a svých advokátů likvidují své protivníky, anebo i zcela nezúčastněné osoby a firmy, které pouze někomu z nich stojí v cestě!

Položíme-li si v těchto případech klasickou otázku "KOMU KU PROSPĚCHU", vždy zjistíme, že tyto dlouhé série "neúmyslných chyb, opomenutí, omylů, nevysvětlitelných zmizení nejdůležitějších důkazů přímo ze soudního spisu, nereagování na stížnosti nebo na jejich obsah, úředních průtahů, neprominutí soudních poplatků a nepřidělení advokátů" byly ve všech případech učiněny dnešní rusko-českou justicí v neprospěch pětinásobného politického vězně Petra Cibulky a jim vedené opoziční politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net a vždy ve prospěch protistrany, a to byl kdokoliv. Viz jeden z nespočetného množství dalších podobných příkladů:

ŽALOBA NA POLITICKOU CENZURU A DISKRIMINACI V ČR: ZAKÁZANÝ "NECENZUROVANÝ ROZHOVOR" PETRA CIBULKY PRO VYDAVATELE VŠECH ČESKÝCH REGIONÁLNÍCH DENÍKŮ VLTAVA-LABE-PRESS (KRYCÍ FIRMA KGB???): VŠE CO NESMÍME VĚDĚT!!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100030

Existuje i jiná nevyvratitelná statistika, už ČTVRTÁ: Žaloby, podané českými občany na Českou republiku za zločiny její justice, Česká republika u Evropského soudu pro lidská práva ve Strasburku z 99% vždy prohrála. Po účelové změně zákona, kdy žaloby českých občanů na Českou republiku, podané za zločiny české justice, posuzuje tato česká justice, což je tím nejvyšším potvrzení kriminálních poměrů, ve kterých dnes všichni žijeme - kdy českým občanům bylo tímto zákonem výslovně zakázáno obracet se na soud ve Strasburku - Česká republika svoje spory s českými občany, poškozenými ve svých právech zločiny české justice, před touto svojí justicí téměř ve 100% vyhrává. Pokud snad občas prohraje, je povinna zaplatit zločiny české justice poškozeným českým občanům mnohonásobně nižší odškodnění, než by jim za totéž přiznal Mezinárodní soud pro lidská práva ve Strasburku! A tomu se dnes u nás říká "právní stát"... Podívejme, komu za to vděčíme:


PRVNÍ SEZNAM SOUDCŮ RUSKO-ČESKÉ JUSTICE,
PRACUJÍCÍCH S NEJVYŠŠÍ MOŽNOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ,
HRANIČÍCÍ S JISTOTOU, PRO RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY KGB/GRU,
KTEŘÍ SE NEVÁHAJÍ SVÝM JMÉNEM PODEPSAT,
POD SEBE ZLOČINNĚJŠÍ SOUDNÍ ROZHODNUTÍ!!!

TENTO PRVNÍ SEZNAM BUDEME DÁLE DOPLŇOVAT!!! Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011110001Motto:

Pokud jsme uznali, že do 17.11.89 justici ovládali komunističtí zločinci v talárech,
sloužící za okupace vládnoucím rusko-českým vlastizrádným zločincům,
co se od "protikomunistické sametové revoluce" v české justici změnilo,
když tyto zločinecké vlastizrádné rusko-české totalitní lidské zrůdy KGB/GRU,
už většinou nesedí u svých okresních a krajských okupačních totalitních soudů,
ale u vrchních a nejvyšších soudů "demokratické" České republiky = i EU+NATO?
Jejich místa u okresních+krajských soudů zabraly jejich děti a další od KGB/GRU!
Stejná situace je v Policii ČR a státním zastupitelství Kriminálního státu!!!


Veškeré důkazy jsou k disposici zde, viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011050526
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007050504
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003092401
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011050511
E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009112003

Nejvyšší soud ČR: předseda soudu Brožová Iva (GRU?), Podolka Karel (KGB?+GRU?), Hrabec František (KGB?+GRU?), Novotná Danuše (KGB?+GRU?), Pácal Jiří (KGB?+GRU?) ..., Vrchní soud Praha: předseda soudu Stibořík Vladimír (KGB?+GRU?), Bernard Stanislav (KGB?), Macek Jiří (KGB?), Čurda Jiří (KGB?), Kudějová Michaela (KGB?), Svobodová Ivona (KGB?), Vostrejšová Romana (KGB?+GRU?), Kubín Michal (GRU?), Havlovec Jindřich (GRU?), Slavíček Pavel (KGB?+GRU?), Žáková Naděžda (KGB?+GRU?), Javůrková Dagmar (KGB?+GRU?), Říhová Ludmila (KGB?+GRU?), Wohlmutová Vlasta (KGB?), Rozlivková Lyana (KGB?), Barančíková Gabriela (KGB?+GRU?), Lukáčová Milada (KGB?), Sekaninová Eva (KGB?+GRU?), Keményová Eva (KGB?+GRU?), Filingerová Milena (KGB?+GRU?), Kovařík Zdeněk (KGB?+GRU?), Riegrová Vladislava (GRU?), ..., Městský soud Praha: předseda soudu Sváček Jan (KGB?+GRU?), místopředseda soudu Vytiska Michal (KGB?), Jirsa Jaromír (KGB?+GRU?), Stamidisová Dagmar (KGB?+GRU?), Valehrach Martin (KGB?), Lobotková Jaroslava (KGB?+GRU?), Vladimír "Iljíč" Fučík (KGB?+GRU?), Karpíšková Irena (KGB?), Petráková Ludmila (KGB?+GRU?), Vildová Markéta (KGB?+GRU?), Vinklárková Lenka (KGB?), Musilová Zora (KGB?+GRU?), Javůrková Naděžda (KGB?+GRU?), Sýkorová Věra (KGB?+GRU?),Hubner Petr (KGB?+GRU?), Fridrich Michal (KGB?), Saralievová Irena (KGB?), Klimešová Ivana (KGB?+GRU?), Horáková Helena (KGB?), Čermínová Markéta (KGB?), Chvojová Blanka (KGB?), Hubáčková Iva (KGB?+GRU?), Hasalová Ivana (KGB?+GRU?), Fischer René (KGB?), Mentgergerová Ladislava (KGB?), Kučerová Růžena (GRU?), ..., Obvodní soud Praha 1: předseda soudu Vávra Libor (KGB?+GRU?), Pešlová Andrea (GRU?), Penn Lucie Laura (KGB?+GRU?), Huňáčková Alena (GRU?), Sinevičová Maria (KGB?+GRU?), ..., Obvodní soud Praha 2 (rozhoduje o všech žalobách proti "našemu" rusko-českému Ministerstvu spravedlnosti za zločiny jemu podřízené rusko-české justice a je proto složeno z těch nejspolehlivějších soudců): předseda soudu Kratochvíl Ivan (KGB?+GRU?), Riedlbauch Pavel (KGB?+GRU?), Bičák Vít (KGB?+GRU?), Růžička Ondřej (KGB?+GRU?), Henzlová Šárka (GRU?), Vlach Pavel (GRU?), Hrehová Otília (KGB?), Vítková Lucie (KGB?+GRU?) ..., Obvodní soud Praha 4: předseda soudu Pokorná Jaroslava (KGB?), Rybářová Eva (KGB?), Novák Lubomír (KGB?), Holubová Jana (KGB?+GRU?), Hronová Jana (GRU?) ..., Obvodní soud Praha 7: Filippiová Marie (KGB?+GRU?)..., Krajský soud v Brně: Holeček Miloš (KGB?+GRU?), Zálešáková Eva (KGB?+GRU?), Flídrová Petra (KGB?+GRU?), Vašíček Jiří (GRU?), ..., Městský soud v Brně: Šastná Hana (KGB?+GRU?), Kadrmas Ivo (KGB?+GRU?), Silnická Michaela (GRU?) a mnozí další, jejichž jména budeme postupně zveřejňovat, jakmile k jejich osobám shromáždíme dostatek originálních listinných důkazů o jimi spáchaných justičních zločinech.

Na každém obvodním či okresním soudu České republiky má jeho vedení, složené podle všech zatím dostupných informací nejpozději od roku 1948 až do dnešního dne a hodiny pouze z agentů zločineckých ruských tajných služeb KGB/GRU - když zatím se ještě nikomu nepodařilo najít ve vedení některého ze soudů České republiky osobu, která by nepracovala pro ruské tajné služby - skupinu několika naprosto spolehlivých soudců, rovněž agentů KGB/GRU, určených na tu nejšpinavější justiční práci - přesně podle zadání svých řídících důstojníků KGB/GRU/BIS, a to bez ohledu na platnou Ústavu a psané zákony! Všechna důležitější justiční rozhodnutí jsou dnes přijímána mimo půdu české justice, naprosto stejně, jako za komunistické totality a ruské vojenské okupace! Neporušitelný je naopak nepsaný zákon, platný od roku 1948, čím vyšší patro dnešní rusko-české justice, tím vyšší koncentrace ruských agentů! Viz například:

Rusko-české tajné služby, které si platíme, aby nás chránily, nám odhalí vždy pouze to, co každý svéprávný občan ví už nejméně 15 let! "NAŠE" BIS NÁM KONEČNĚ HLÁSÍ: SOUDCI V ČESKÉ REPUBLICE JSOU ZKORUMPOVANÍ A SLOUŽÍ ZLOČINU!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090012

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD, RUSKO-ČESKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN KGB/GRU A JEJICH BEZPEČNOSTNÍ PROVĚRKY: DŮVĚRA PRO VLASTIZRÁDNÉ ZLOČINCE, STOP PRO ČESTNÉ, DUCHOVNĚ, MRAVNĚ A VLASTENECKY ORIENTOVANÉ LIDI, KTERÉ NELZE KOUPIT ANI ZASTRAŠIT!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005041601

Proto vstoupit dnes na půdu této justice, se snahou domoci se spravedlnosti proti zločinům nebo zájmům vládnoucí RUSKO-české fízlokracie KGB/GRU (když čtvrtina "českých" firem dnes patří Rusku, dále všechny banky - proto byla naprosto zločineckými metodami tímto "našim" rusko-českým kriminálním státem KGB/GRU zlikvidována prakticky všechna jim konkurující česká samosprávná spořitelní a úvěrová družstva vlastníků - kampeličky a díky tomu dnes platíme jedny z nejvyšších bankovních poplatků na světě, když v USA žádné bankovní poplatky neexistují, všichni mobilní operátoři - proto platíme jedny z nejvyšších telefonních tarifů na světě, všechna politicky sebeméně důležitá masmédia - proto nás dnes zaplavují lži a myšlenkové a informační manipulace jejich protiamerické psychologické války stejně, jako za nedávné komunistické totality a ruské vojenské okupace, když všechny potřebné informace o nejpoužívanějších technikách soustavných rusko-českých masmediálních dezinformací, jejichž jsme všichni obětí, najdeme zde: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008020801, prodejní potravinové řetězce - proto dnes místo skutečných potravin jíme jejich drahý hnůj, který nám zkracuje životy, viz například http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010121101, atd., atd., atd...), jejich věrné StB=BIS=StB a zájmům statisíců jejich agentů, je naprosto stejné, jako vstoupit zcela bezbranný do klece s hladovými hyenami!!! Viz například:

Český občan sám proti teroru ruského mafiána, když "náš" rusko-český guberniální kriminální stát KGB/GRU i všechny jeho represivní složky k tomuto teroru už čtyři roky - ve svých tradičních a zatím nejosvědčenějších rolích zcela nezúčastněných pozorovatelů - jenom bez zájmu přihlíží!!! Za úspěch je třeba považovat to, že se k tomuto ruskému teroru proti slušnému českému občanovi zatím samy nepřipojily, tak jak to tyto "naše" rusko-české úřady běžně dělají při ochraně cikánské kriminální spodiny v případě přirozených sebeobranných reakcích slušných českých občanů - daňových poplatníků před jejich beztrestným řáděním...
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100009


Extrémně zločinecká rozhodnutí těchto soudců na nejšpinavější justiční práci, s nejvyšší možnou pravděpodobností kádrů populárního ruského vražedného tandemu nejvyšší satanské "Pravdy a Lásky" KGB/GRU, potvrzují ve všech případech jim nadřazení soudci Nejvyššího a Ústavního soudu našeho rusko-českého Kriminálního státu, mezi neinformovanými známějšího pod svým oficiálním názvem Česká republika, takže spravedlnosti se nelze proti nim nikdy domoci!

Mezi "ctihodnými soudci" Nejvyššího a Ústavního soudu, justičního výkvětu tohoto kriminálního státu s korupčními platy až 150,000-Kč měsíčně, když ty nejbestiálnější zločiny proti občanským právům a svobodám, výslovně chráněných Ústavou, dnes páchá právě dnešní rusko-český Ústavní soud, se zatím ani po mnoha létech ještě nikomu nepodařilo najít ani jednoho soudce, který by nepracoval pro ruské tajné služby. Pokud má někdo zájem být prvním, který alespoň jednoho takového soudce u Ústavního nebo Nejvyššího soudu ČR svým informačním siderickým kyvadlem objeví, má stále možnost zvítězit! Viz aktuální soutěž s velice hodnotnými cenami, které už léta čekají na šastné výherce:

OVLÁDAJÍ VLASTIZRÁDNÍ RUSKO-ČEŠTÍ ZLOČINCI KGB/GRU V TALÁRECH CELOU ČESKOU JUSTICI? SOUTĚŽ PRO TY, KDO UŽ PRACUJÍ SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011050511

Dnešní statistika skrytého teroru politicky motivovaných kriminálních perzekucí proti politicky nesouhlasícím se proto ze všech výše uvedených důvodů až k nerozeznání blíží stejné statistice z dob nedávné otevřené nelidské komunistické totalitní diktatury a přímé ruské vojenské okupace, kdy byli na "ČERNOU LISTINU" vládnoucími komunisty a rusko-českými agenty KGB/GRU, stojícími na všech důležitějších místech RUSKO-české totalitní státní moci, zařazování všichni odpůrci komunistické diktatury a ruské okupace. Ti pak ve svých sporech nebo žádostech prakticky nikdy neuspěli, a se jednalo o cokoliv, a to i za cenu extrémního a vždy beztrestného porušení zákona ze strany státních orgánů této rusko-české totalitní moci!!!

V současné době se, díky mnohaletou praxí potvrzené existenci osvědčené "BÍLÉ LISTINY" (ale i stejně osvědčené "ČERNÉ LISTINY"), hranice spolehlivé "vládní bariéry beztrestnosti" pohybuje odhadem kolem 100.000.000,-Kč. Po pravdě je ale nutno říct, že pokud je někdo nebo něco z těch nespočetných, kteří jsou zahrnuti v "BÍLÉ LISTINĚ", centrálami KGB nebo GRU v Moskvě hodnoceno opravdu vysoko, může se dopustit jakéhokoliv protičeského zločinu, sebevětšího či sebemenšího a žádný trest mu v České republice nehrozí, pokud tím ovšem současně nepoškodí některý ze zájmů KGB nebo GRU, či se nedostane do konfliktu s někým, kdo stoji v hierarchii KGB popřípadě GRU výše než on sám. Viz například:

President "naší" rusko-české Policie ČR (KGB?): "Chci, aby ČR byla nejbezpečnějším místem v Evropě!" PRO VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ ZLOČINCE KGB/GRU UŽ PŘECE DÁVNO JE, TAK PRO KOHO JEŠTĚ? PRO JEJICH BEZPRÁVNÉ, JIMI ZOTROČENÉ, ČESKÉ OBĚTI???
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012604

ZLOČINCI V TALÁRECH: KRIMINÁLNÍ STÁT A JEHO KRIMINÁLNÍ JUSTICE A KRIMINÁLNÍ SOUDCI: INVENTURA VYBRANÝCH JUSTIČNÍCH ZLOČINŮ A NÁVOD, JAK SE JIM BRÁNIT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009112003


JAK TENTO SYSTÉM STÁTNÍ KRIMINALITY
A "VLÁDNÍ BARIÉRY BEZTRESTNOSTI"
FUNGUJE V PRAXI, KTEROU SAMI PLATÍME


V minulých letech a jistě i v v dohledném budoucnu příjem státního rozpočtu z našich daní činí kolem jednoho bilionu korun. Postavme proti této závratně vysoké částce sumu peněz, o kterou naši státní pokladnu, tedy nás všechny, připravili neschopní nebo mnohem spíše všehoschopní - námi více než dobře placení - naši státní zaměstnanci, ovšem ve službách cizí nepřátelské státní moci. Částky, uváděné v tabulce níže, berte prosím s určitou rezervou. Údaje jsou nashromážděny z veřejně dostupných pramenů a není důležitá jejich absolutní přesnost, ale řádová výše. I tato pouze nepatrná zlomková bilance uplynulých polistopadových desetiletí beztrestné vládní kriminality, v podání řádících kádrů KGB/GRU v nejdůležitějších funkcích, kam jsme si je sami zvolili, je přesto naprosto děsivá:


Název aféry

Aktéři

Výrobce

,-Kč

Nazvučení českého předsednictví

Saša Vondra (GRU?)

ODS

750.000.000

Open CARD

Pavel Bém (KGB?)

ODS

1.000.000.000

Zelená Praha

Pavel Bém (KGB?)

ODS

250.000.000

Bezdrátová Praha

Pavel Bém (KGB?)

ODS

150.000.000

Arbitráž s CME (KGB?xGRU?)

Vladimír Železný (KGB?)

(KGB?+GRU?)

10.000.000.000

Aféra Český dům

Kavan+Srba (2xGRU?)

ČSSD (GRU?)

100.000.000

Diag Human (GRU?)

Šáva GRU?

ČSSD (GRU?)

2.000.000.000

Aktuální kauzy staveb tunelů v Praze

Pavel Bém (KGB?)

ODS

10.000.000.000

Gross – byty, akcie

Gross (GRU?)

ČSSD

300.000.000

Internet do škol

Eduard Zeman (GRU?)

ČSSD

884.000.000

Nucená správa IPB 2000

všichni

KGB/GRU?

200.000.000.000

Sanace polostátních bank v 90. letech

V. a L. Klausovi (KGB?)

ODS

200.000.000.000

Chemapol Group

V.Junek (GRU?)

GRU?

16.500.000.000

Knižní fond

Macek (GRU?), Menzel (GRU?)

ODS

400.000.000

Liberecký šampionát

Magistrát města

ODS+ČSSD

150.000.000

Lehké topné oleje

V. Klaus (KGB?)

ODS

100.000.000.000

Rumová aféra

V. Klaus (KGB?)

ODS

60.000.000

Kamencové jezero

Starosta Chomutova

ODS

750.000.000

Konsolidační banka, Konsolidační agentura

Všichni

ODS+ČSSD

233.333.333.333

Podpora na fotovoltaické elektrárny

Všichni

ODS+ČSSD

900.000.000.000

Kolik to stálo ???

1.676.627.333.333


Zdá se, že tabulkou uváděné tunely = státem chráněné a tedy beztrestné loupeže, placené z našich vlastních kapes, činí zhruba 1,6 násobek rozpočtu na rok 2011. Jenže to jsme jen na samém počátku. Kde jsou časované bomby z uměle vyvolaných a uměle prohraných mezinárodních arbitráží, stamiliardové zločiny ministerstva obrany, když na ostatních ministerstvech to není o mnoho lepší, všechny ty nespočetné kriminální kauzy konkrétních a veřejnosti velice dobře známých představitelů nejvyšší vládní kriminality, kde jsou 4 x předražené dálnice, kdy škody daleko přesahují bilion korun, kauzy "privatizace" = rozkradení majetku českých železnic, totéž letecké dopravy, plundrování českých lesů, dotace do místní dopravní obslužnosti, podělané dopravní koridory, celostátně po desítky let zanedbaná infrastruktura, veškeré silnice, mosty, nemravné odměny stovkám fiktivních poradců a výběrovým komisím, a tisíce dalších, o kterých ještě ani nevíme, když o krajské a komunální úrovni raději vůbec nemluvme...??? Viz například:

MNOHALETÝ ŠÉF ČESKÉ POLISTOPADOVÉ TAJNÉ SLUŽBY (KGB?+GRU?) NÁM VE SVÉ VELKÉ ZPOVĚDI POTVRDIL SE ZPOZDĚNÍM DESÍTEK LET POUZE TO, CO NÁM PETR CIBULKA ŘÍKÁ UŽ OD ROKU 1990: POKUD TOHLE NENÍ KRIMINÁLNÍ STÁT, PAK CO TEDY???
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100055


Celková suma českého národního majetku, pod ochranou "našeho" rusko-českého Kriminálního státu KGB/GRU naprosto beztrestně rozkradeného, může být podle velice střízlivých odhadů dvoj až trojnásobná, ale i mnohem vyšší, čili se pohybujeme v úhrnném zločineckém tunelu v prokázané výši nejméně 4 bilionů korun - TEDY ČTYŘ CELOROČNÍCH STÁTNÍCH ROZPOČTŮ - které jsme už za ně zaplatili, když další mnoha bilionové zločiny úspěšným rusko-českým zločincům KGB/GRU, nacházejícím se pod nejvyšší státní ochranou "naší" České republiky, ještě z vlastních kapes zaplatíme. Viz:

MANUÁL beztrestného kriminálního PRIVATIZAČNÍHO tunelování = vyloupení kapes občanů České republiky v řádu bilionů Kč pod ochranou "našeho" rusko-českého guberniálního státu KGB/GRU, které jsme už vládnoucím zločincům KGB/GRU ze svých kapes zaplatili nebo ještě zaplatíme!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090024

Občan-daňový poplatník našeho státu je z tohoto pohledu naprosto laxní, nezodpovědný a nesvéprávný masmediálně totálně zmanipulovaný naivka, ovce, cvičená opice a smutný klaun. To celé na druhou! Viz opět hluboce analytická ROZPRAVA O DOBROVOLNÉM OTROCTVÍ, odcitovaná výše. Co bude v důsledku našich chronických selhání následovat je dobře známo a ještě lépe naplánováno:

Nástup privatizace našich národních zájmů, neb náš národ patří právem silnějšího těm finančně nejmocnějším skupinám tohoto světa, tedy populárnímu ruskému vražednému tandemu nejvyšší satanské "Pravdy a Lásky" KGB/GRU, protože tyto organizace to údajně s námi vždy myslely a myslí ze všech nejlépe...!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006122603

STÁT JAKO NÁŠ OTROKÁŘ A MY JAKO JEHO ZCELA BEZPRÁVNÍ OTROCI: MÍSTO TOHO, CO SI DOOPRAVDY VYDĚLÁME, NAKONEC BEREME JENOM POLOVINU, PROTOŽE VŠECHNO OSTATNÍ PRO SEBE POHLTÍ "NÁŠ" STÁT, VYDÁVAJÍCÍ SÁM SEBE ZA DEMOKRATICKÝ...!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006011602

Máme za sebou desítky let opravdu nepředstavitelně tvrdého výběru astronomických daní, které by nám musely vytvořit ráj na zemi - a výsledkem je místo toho totálně zruinovaný státní rozpočet, zadlužení státu na desítky generací nesplatitelnými dluhy, když tyto dluhy už dávno nesplácíme a nestačíme splácet ani úroky z nich a pokud ano, pak jen za cenu dalšího zvyšování deficitu státního rozpočtu, máme zlikvidovaný = beztrestně rozkradený celý, po generace plně funkční, důchodový systém, rozvrácené zdravotnictví a systém národního vzdělávání, rozštěpení občanů na privilegované a neprivilegované, máme státem všemožně podporované odnárodňování a rozvracení českých rodin, máme masové státní zvýhodňování rusko-jazyčných a jiných civilizačně exotických nepřizpůsobivých přistěhovalců i vyložené kriminální spodiny, vždy proti slušným a poctivým lidem, máme nesmírně početnou a drahou, zato zcela nefunkční, státní správu, která nejenom že nebrání naše práva a svobody, ale omezuje je a porušuje, máme nevymahatelnost práva, masmédia prolhaná a manipulující, stejně jako za komunismu a ruské vojenské okupace a z toho plynoucí naprostou morální a tedy likvidační devastaci českého národa i jeho státu a obyvatel jako občanů - zodpovědných správců své země, kteří už bohužel před nejvyšší a vždy beztrestnou vládní kriminalitou většinou zcela kapitulovali a bez reptání přijali jim přidělenou roli bezprávných otroků této kriminální rusko-české skrytě totalitní státní moci... Viz například:

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky: "ČEŠI PRACUJÍ NEJDÉLE V EVROPĚ!" DÍKY "SVÝM" VLÁDÁM KGB/GRU VŠAK ČEŠI PATŘÍ K NEJCHUDŠÍM V EVROPĚ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100063

AKTUÁLNÍ STATISTIKA: Šedesát dva procent českých rodin dnes nedokáže ze své měsíční výplaty neušetřit ani korunu!!! Řada dalších českých rodin na tom není o mnoho lépe, přestože Češi pracují nejvíce hodin v celé Evropě!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011041902

ÚŘEDNÍKEM ZA 300.000 MĚSÍČNĚ!!! NEÚSPĚŠNÍ POLITICI, ČASTO PODEZŘELÍ Z KRIMINÁLNÍCH PRAKTIK POPISUJÍ, JAK BRÁNÍ NAŠE PENÍZE... POZOR!!! ČETBA POUZE PRO TY NEJSILNĚJŠÍ POVAHY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006013105

STALI JSME SE TAK, DÍKY SVÝM CELOŽIVOTNÍM DUCHOVNÍM, MRAVNÍM A INTELEKTUÁLNÍM SELHÁNÍM, CIZINCI VE SVÉ VLASTNÍ ZEMI, KDE NÁM BRZY NEBUDE PATŘIT ANI TA PŮDA, NA KTERÉ DNES JEŠTĚ STOJÍME! TO JE PRAVÝ A KONEČNÝ CÍL CELÉ TÉTO PODVODNÉ "REVOLUČNÍ" PRIVATIZAČNÍ OPERACE NÁRODNÍCH MAJETKŮ RUSKEM POROBENÝCH NÁRODŮ RUSKÝMI KGB/GRU DO RUKOU SVÝCH NEJSPOLEHLIVĚJŠÍCH TUZEMSKÝCH KÁDRŮ.

A tohle je pak nevyhnutelný a zcela zákonitý výsledek této zdařilé operace, které jsme dokázali, jako nic nechápající diváci, pouze nezúčastněně přihlížet:

ČESKÝ ZÁZRAK, KTERÝ NECHÁPAVÝ SVĚT NECHÁPE: MINULÝ ROK SE "NAŠE" RUSKO-ČESKÁ GUBERNIÁLNÍ REPUBLIKA KGB/GRU PROPADLA V KRIMINÁLNÍ POLITICKÉ KORUPCI NA 124 MÍSTO ZE 142 ZEMÍ A POČET "NAŠICH" RUSKO-ČESKÝCH DOLAROVÝCH MILIONÁŘŮ VE STEJNÉ DOBĚ NAPROSTO ZÁZRAČNĚ VZROSTL O 29%!!! KAM SE NA NAŠE ÚSPĚŠNÉ RUSKO-ČESKÉ MILIONÁŘE KGB/GRU HRABE CELÁ AMERIKA S EVROPOU A JAPONSKEM DOHROMADY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090063

PRÁVĚ PROTO UŽ DESÍTKY LET NELZE - BEZ OHLEDU NA JAKOUKOLIV PRAVICOVĚ ČI LEVICOVĚ SE TVÁŘÍCÍ RUSKO-ČESKOU VLÁDU KGB/GRU, KTERÁ JE PRÁVĚ U MOCI - PROSADIT ZÁKON O POVINNÉM PŘIZNÁNÍ ZPŮSOBU NABYTÍ MAJETKU OD ROKU 1990 DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY, A TO POUZE NA ZÁKLADĚ DŘÍVE ODEVZDANÝCH OFICIÁLNÍCH DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ OD ROKU 1990!!!

KDO BY NEDOKÁZAL VĚROHODNÝM A KONTROLOVATELNÝM ZPŮSOBEM PROKÁZAT, ŽE SVŮJ DNEŠNÍ MILIARDOVÝ MAJETEK NABYL POCTIVĚ, ZE SVÝCH PŘEDCHOZÍCH ŘÁDNĚ ZDANĚNÝCH PŘÍJMŮ, TEN BY O NĚJ PŘIŠEL A SÁM BY ŠEL NA MNOHO LET DO VĚZENÍ. TO BY SE ZŘEJMĚ TÝKALO VŠECH "NAŠICH" DNEŠNÍCH RUSKO-ČESKÝCH MOCNÝCH A VLIVNÝCH "VOROV V ZAKONE". Viz:

KDO JSOU A JAK VZNIKLI ČEŠTÍ MILIARDÁŘI: ČESKÁ (POST) TOTALITNÍ KRIMINÁLNÍ FINANČNÍ OLIGARCHIE A JÍ NADŘÍZENÉ RUSKÉ KRIMINÁLNÍ TAJNÉ SLUŽBY KGB/GRU!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005101101

PRÁVĚ PROTO JE PRO VŠECHNY TYTO LIDI ŽIVOTNĚ NUTNÉ PŘIJETÍ TAKOVÉHO VELICE JEDNODUCHÉHO, ALE KLÍČOVÉHO ZÁKONA - KTERÝ BY NEUVĚŘITELNĚ SNADNO A RYCHLE ÚPLNĚ VYČISTIL CELOU NAŠI ČESKOU REPUBLIKU OD VLÁDNOUCÍCH RUSKO-ČESKÝCH KRIMINÁLNÍCH "ELIT" KGB/GRU - VŠEMI PROSTŘEDKY ZABRÁNIT, COŽ SE JIM BUDE ÚSPĚŠNĚ DAŘIT TAK DLOUHO, DOKUD SI PROTI NIM NEDOKÁŽEME VYBOJOVAT PŘÍMOU DEMOKRACII A SNADNOU A RYCHLOU ODVOLATELNOST JEJICH POLITIKŮ A Z NAŠICH KAPES PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY!!!

Otrokářský Zákon č. 1 Kodexu šastného otroka nám všem říká: NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZE VŠEHO JE POCTIVĚ PLATIT DANĚ A UTAHOVAT SI SVOJE OPASKY AŽ NA POSLEDNÍ DÍRKU, ABY NAŠI V TOTÁLNĚ ZFALŠOVANÝCH VOLBÁCH "DEMOKRATICKY ZVOLENÍ" RUSKO-ČEŠTÍ OTROKÁŘI KGB/GRU MOHLI ZCELA BEZ OBAV STÁLE Z ČEHO KRÁST: ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME RUSKO A JEHO AGENTY A MÁLO KDY SE SPLETEME!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301, anebo http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika

TĚMITO NAPROSTO ZLOČINECKÝMI OTROKÁŘSKÝMI ZÁKONY DONUTILY VŠECHNY RUSKO-ČESKÉ VLÁDY KGB/GRU ČESKÉ OBČANY PLATIT ASTRONOMICKY VYSOKÉ DANĚ - JAKO BY JIM CHTĚLY ZA JEJICH PENÍZE VYTVOŘIT RÁJ NA ZEMI - ALE NA DRUHÉ STRANĚ BILIONOVÉ ČÁSTKY NECHALY VŠECHNY TYTO VLÁDY, OD ROKU 1990 AŽ DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY, ZCELA BEZTRESTNĚ PLYNOUT - MÍSTO DO STÁTNÍ POKLADNY, KDY BY TYTO PENÍZE SLOUŽILY VŠEM A KDE BY BYLY VE SKUTEČNĚ DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI POD NEJPŘÍSNĚJŠÍ DEMOKRATICKOU KONTROLOU - DO SOUKROMÝCH KAPES OSOB A FIREM, MOSKVOU PŘEDEM VYVOLENÝCH A V TÉTO PERMANENTNÍ SKRYTÉ VÁLCE PROTI NÁM SVÝMI MOSKEVSKÝMI CENTRÁLAMI KGB/GRU VELICE DOBŘE VOJENSKY ŘÍZENÝCH!!! Viz například:

JAK U NÁS PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZILA NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ: HITPARÁDA OPTICKY NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH KOMUNISTICKÝCH A ESTÉBÁCKÝCH RUSKO-ČESKÝCH VELKOKAPITALISTŮ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006040801


TAKHLE VZNIKLA - POD OCHRANOU "NAŠEHO" RUSKO-ČESKÉHO GUBERNIÁLNÍHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU, JEHO POLICIE, STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ, JUSTICE, ÚSTAVNÍHO SOUDU, ARMÁDY, VĚZNIC A VŠECH FINANČNÍCH INSTITUCÍ - "NAŠE" DNEŠNÍ RUSKO-ČESKÁ PARAZITUJÍCÍ FINANČNÍ OLIGARCHIE KGB/GRU A JEJICH DALŠÍ KRIMINÁLNÍ "ELITY" - Z HLEDISKA POTŘEB ČESKÉHO NÁRODA ABSOLUTNĚ NEPRODUKTIVNÍ - V TÉ NEJSKUTEČNĚJŠÍ SKUTEČNOSTI!!! TATO FAKTA SE JEŠTĚ NIKOMU NEPODAŘILO ZA UPLYNULÁ DESETILETÍ SEBEMÉNĚ ZPOCHYBNIT, NATOŽ VYVRÁTIT!!! Viz následující tři jednoznačně usvědčující dokumenty o bilionových zločinech, na nás a na našem státě rusko-českými zločinci KGB/GRU spáchaných a tímto "našim" rusko-českým státem za naše peníze před spravedlivým potrestáním dodnes ve všech případech důsledně chráněných:
A)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051101
B)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090024
C)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021801


KOMU A ČEMU
ZA TOHLE VDĚČÍME


NEJSILNĚJŠÍ POLITICKOU STRANOU ČESKÉ REPUBLIKY BYLY A JSOU RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY A JEJICH VYSOCE POSTAVENÉ VLASTIZRÁDNÉ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ KÁDRY!!! Viz:
A)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003091802
B)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007122402
C)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070101

VIDITELNOU TOTALITNÍ DIKTATURU RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ KOMUNISTICKÉ STRANY VYSTŘÍDALA NEVIDITELNÁ TOTALITNÍ DIKTATURA RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACIE (POST) KOMUNISTICKÝCH TAJNÝCH SLUŽEB!!! Podrobnosti viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121702


Tento nelidský svět, prorokovaný Georgem Orwellem v jeho nepřekonatelném díle "1984", už stojí za našimi NEBRÁNĚNÝMI domovními dveřmi! Seznamme se se dvěma nejlepšími analýzami dnešního OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU. Napřed nechme promluvit George Orwella - dřív než ho opět na několik generací zakážou - a nejdůležitější rozsáhlé ukázky z jeho nesmrtelného varujícího prorockého díla "1984", ve kterém je obsaženo všechno, co nás nevyhnutelně čeká a nemine, pokud nezmobilizujeme všechny svoje duchovní, morální a materiální prostředky a proti dnešnímu plíživému vývoji ke skryté totalitě a otrokářství vyššího řádu se na obranu svých individuálních práv a svobod sami s maximálním napřením své vůle nepostavíme!!! GEORGE ORWELL:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070079

a dále následuje nejhlubší analýza současné moderní skryté totality, ve které dnes všichni žijeme, kterou napsal nositel Nobelovy ceny za ekonomii Friedrich August Hayek CESTA DO OTROCTVÍ Viz: http://www.kosmas.cz/knihy/122287/cesta-do-otroctvi/

Žijeme jako za ruské totality, ovšem s tím zásadním rozdílem, že zatím co dříve se u nás ruská totalita hrdě tvářila jako ruská totalita, DNES SE U NÁS RUSKÁ TOTALITA HRDĚ TVÁŘÍ JAKO "ČESKÁ DEMOKRACIE" A V EVROPSKÉ UNII JAKO "EVROPSKÁ DEMOKRACIE"!!! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010011301
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010042007
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009112501
D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009122101

SLEDUJME V PŘÍMÉM PŘENOSU VŠEDNÍ REALITU "NAŠEHO" DNEŠNÍHO RUSKO-ČESKÉHO SKRYTĚ TOTALITNÍHO GUBERNIÁLNÍHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU, JAK NEUVĚŘITELNĚ SNADNO S NÁMI VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ "ELITY" KGB/GRU PROSTŘEDNICTVÍM SVÉHO POLITICKO-MASMEDIÁLNÍHO KOMPLEXU PŘED KAŽDÝMI VOLBAMI LŽIVĚ POLITICKY MANIPULUJÍ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010020402

STÍŽNOST NA NEPLATNOST VOLEB PRO JEJICH POLITICKY A MASMEDIÁLNĚ OSTŘE DISKRIMINAČNÍ A NEROVNÝ CHARAKTER, KTERÝ Z PROKLAMOVANÝCH SVOBODNÝCH A DEMOKRATICKÝCH VOLEB, GARANTOVANÝCH ÚSTAVOU, DĚLÁ LACINOU POLITICKOU TELEVIZNÍ REALITY SHOW, DOSTIHY S JEDNÍM KONĚM PŘEDEM URČENÝCH VÍTĚZŮ A PŘEDEM URČENÝCH PORAŽENÝCH - PRO ZCELA NEPRŮHLEDNÉ A NEKONTROLOVATELNÉ POČÍTAČOVÉ SEČÍTÁNÍ DÍLČÍCH A ZEJMÉNA KONEČNÝCH VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ - PRO JEJICH NEODŮVODNĚNÉ DVOUDENNÍ TRVÁNÍ, KDY PŘES NOC JSOU NEHLÍDANÉ VOLEBNÍ URNY PLNĚ K DISPOSICI VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACII KGB/GRU PRO MASOVÉ PŘESUNY HLASOVACÍCH LÍSTKŮ, PRO SOUDNÍ NEBO JINOU NEPŘEZKOUMATELNOST A TEDY PRO JEJICH NAPROSTOU PROTIDEMOKRATIČNOST A PROTIÚSTAVNOST!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010060802

MOTTO:

Před "sametovou revolucí" neexistoval v celé československé protikomunistické opozici statečnější disident,
než slavný studentský vůdce z Národní třídy Milan Růžička, jinak poručík rusko-českého StB Ludvík Zifčák!


GALERIE NAŠICH PŘÍŠTÍCH "REVOLUČNÍCH" VŮDCŮ, "NEJLEPŠÍCH Z NÁS", ABY Z HLEDISKA MOSKVY KAŽDÁ REVOLUCE JEJICH NESPOKOJENÝCH OTROKŮ ZNAMENALA POUZE PŘEDÁNÍ MOCI Z JEDNÉ RUKY DO DRUHÉ, PŘIČEMŽ OSOBA MOSKVY ZŮSTANE VŽDY STEJNÁ A NEMĚNNÁ:

VAROVÁNÍ: ODBOROVÍ KORMIDELNÍCI KGB/GRU MANIPULUJÍ ODBORY TAK, ABY SKRYTĚ TOTALITNÍ MOC RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACIE KGB/GRU ZŮSTALA NEDOTČENA!!! GALERIE "NAŠICH" PŘÍŠTÍCH REVOLUČNÍCH VŮDCŮ, UMĚLE PRO NÁS ZKUŠENÝMA RUKAMA MASMEDIÁLNĚ VYMODELOVANÝCH, ABY BYLA STOPROCENTNÍ JISTOTA - Z HLEDISKA MOSKVY SAMOZŘEJMĚ - ŽE KAŽDÁ ÚSPĚŠNÁ PROTIVLÁDNÍ REVOLUCE ZOUFALÝCH OŽEBRAČENÝCH OBČANŮ/OTROKŮ V MOSKVOU OVLÁDANÉM SVĚTĚ BUDE POUZE ZNAMENAT CO MOŽNO NEJVIDITELNĚJŠÍ - TEDY VŽDY V PŘÍMÉM TELEVIZNÍM PŘENOSU - PŘEDÁNÍ MOCI Z JEDNÉ RUKY DO DRUHÉ, PŘIČEMŽ NEVIDITELNÁ OSOBA MOSKVY MUSÍ ZŮSTAT VŽDY STEJNÁ!!! TOHLE NÁM KGB/GRU VYDÁVAJÍ ZA OBČANSKOU SVOBODU, DEMOKRACII, PRÁVNÍ STÁT A ZA COKOLIV DALŠÍHO, PO ČEM JENOM VE SVÝCH NEJTAJNĚJŠÍCH SNECH ZATOUŽÍME, VŽDY PODLE JEJICH SATANSKÉHO PRAVIDLA, CHCEŠ-LI NĚKOHO ZNIČIT, ŘÍKEJ MU VŽDY POUZE TO, CO NEJRADĚJI SLYŠÍ A MEZITÍM SI DĚLEJ TO SVOJE AŽ DO KONEČNÉHO ZÚČTOVÁNÍ...
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011080007


KDYBY MOHLY VOLBY NĚCO ZMĚNIT, UŽ DÁVNO BY JE ZAKÁZALI!!! Viz: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116287760-politicke-spektrum/210452801340040/

DOKUD SI PROTI VLÁDNOUCÍM RUSKO-ČESKÝM KRIMINÁLNÍM ELITÁM KGB/GRU NEDOKÁŽEME VYBOJOVAT SNADNOU A RYCHLOU ODVOLATELNOST JEJICH POLITIKŮ A ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO ČESKÝMI OBČANY, NIC SE NEZMĚNÍ!!! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005, anebo http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501KDYŽ STÁT NEKONÁ
MUSÍ KONAT OBČAN!

CELÝM SVÝM ŽIVOTEM TESÁME
SVOJI VLASTNÍ ŽIVOU SOCHU!
PROTO ŽIJME SVŮJ ŽIVOT TAK,
ABYCHOM SE NEMUSELI
ZA SVOJI ŽIVOU SOCHU
NIKDY PŘED NIKÝM STYDĚT

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100054MOTTO:

Zbabělost v tváří v tvář nepříteli,
který nás, naše rodiny a celý národ ničí,
není projevem naší vyšší mravnosti,
ale je projevem naší vyšší nemravnosti!!!


POLOŽME SI KAŽDÝ SÁM PRO SEBE OTÁZKU, JESTLI JIŽ ZA TÉTO EXTRÉMNĚ KRITICKÉ SITUACE, DO KTERÉ JSME TO NECHALI SVÝM PO DESÍTKY LET TRVAJÍCÍM KRAJNĚ NEZODPOVĚDNÝM PŘÍSTUPEM DOJÍT - SITUACE PRO CELÝ ČESKÝ NÁROD JEDNOZNAČNĚ GENOCIDNÍ - UŽ PRO NÁS OSOBNĚ EXISTUJE DOSTATEČNĚ VÁŽNÝ DŮVOD K VYHLÁŠENÍ CELONÁRODNÍ MASOVÉ KAMPANĚ ČASOVĚ NEOMEZENÉ OBČANSKÉ NEPOSLUŠNOSTI - KDYŽ KAŽDÝ MUSÍME ZAČÍT S OBČANSKOU NEPOSLUŠNOSTÍ NAPŘED SÁM U SEBE A NÉST ZA NI V OSAMOCENÍ, BEZ POMOCI DRUHÝCH A PŘESTO S NAPROSTÝM KLIDEM, I VEŠKERÉ NÁSLEDKY - DOKUD SI NEVYBOJUJEME PROTI VLÁDNOUCÍM RUSKO-ČESKÝM KRIMINÁLNÍM "ELITÁM" KGB/GRU PŘÍMOU DEMOKRACII A SNADNOU A RYCHLOU ODVOLATELNOST RUSKO-ČESKÝCH POLITIKŮ KGB/GRU A JEJICH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO ČESKÝMI OBČANY.

JSME PŘIPRAVENI NA DLOUHOU VÁLKU ZA VLASTNÍ SVOBODU, ALE I NA OSOBNÍ OBĚTI, S BOJEM ZA SVOBODU NEODLUČNĚ SPOJENÉ, ANEBO ZŮSTANEME RADĚJI JEJICH BEZPRÁVNÝMI DOBROVOLNÝMI OTROKY??? ZVOLÍME NEJISTOTU SVOBODY NEBO JISTOTU OTROCTVÍ??? Cesta je za 150 let už dobře prošlapaná, stačí se pouze rozhodnout, vzít na sebe svůj kříž a udělat na této cestě ke svobodě svůj první samostatný krok! Vše ostatní pak najdeme zde:

Thoreau Henry David: OBČANSKÁ NEPOSLUŠNOST DOBRA A ZLA, TADY A TEĎ!!! (kompletní - vládnoucími marxisty NECENZUROVANÝ přepis - prosíme o jeho další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100010

Evangelický pastor a obě hitlerovského národního socialismu Martin Niemoller, který jako nejvyšší představitel protinacistické Vyznávající církve strávil v nelidských podmínkách nacistických koncentračních táborů 8 let, napsal jasnozřivá varující slova, která se v plném rozsahu týkala a týkají i našich životů, a to jak za předchozího teroristického RUSKO-česko-slovenského internacionálního socialismu - komunismu, tak jeho dnešního kriminálního RUSKO-českého (post) komunismu KGB/GRU:

V Německu nejprve přišli pro komunisty, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl komunista. Pak přišli pro Židy a já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl Žid. Pak přišli pro odboráře a já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl odborář. Pak přišli pro katolíky a já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl katolík. Pak přišli pro mě a v tu dobu již nezbyl nikdo, kdo by se za mě postavil.

Od té doby se pro nás na krajní naléhavosti této výzvy nic nezměnilo!

Pokud se přesto někomu slova evangelický pastora a oběti hitlerovského národního socialismu Martina Niemollera zdají pro dnešek už málo aktuální, lze snadno nabídnout aktuálnější verzi téhož, tentokrát z období RUSKO-česko-slovenského internacionálního socialismu:

V Československu nejprve přišli komunisté pro demokratické politiky, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl politik. Pak přišli pro novináře, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl novinář. Pak přišli pro podnikatele, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl podnikatel. Pak přišli pro živnostníky, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl živnostník. Pak přišli pro sedláky, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl sedlák. Pak přišli pro katolíky, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl katolík. Pak přišli pro mě a v tu dobu již nezbyl nikdo, kdo by se za mě postavil.

Pokud by se někomu ani tato aktualizovaná verze nezdála pro dnešek dostatečně aktuální na to, aby se začal ve věcech pravdy a spravedlnosti sám angažovat, lze snadno nabídnout nanejvýš aktuální verzi stále téhož, tentokrát v našem dnešním posametovém provedení:

V posametové guberniální České republice vládnoucí (post) komunističtí rusko-čeští agenti KGB/GRU nejdřív založili a ovládli všechny "demokratické" politické strany, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl politik. Pak si zprivatizovali všechna česká masmédia, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl novinář. Pak pro sebe zprivatizovali všechen český národní majetek, který měl pro ně jakoukoliv hodnotu, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl privatizátor. Pak upevnili vládu rusko-českých vlastizrádných zločinců KGB/GRU nad celou "demokratickou" Českou republikou, a já jsem neprotestoval, protože jsem věřil všemu, co nám ve svých masmédiích říkali. Pak zlikvidovali distribuční blokádou jediný autentický celostátní opoziční tištěný týdeník NECENZUROVANÉ NOVINY, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl jejich čtenářem. Pak se pokusili ovládnout nebo zničit jednou autentickou opoziční politickou stranu Pravý Blok, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl jejím členem. Pak ukradli pod ochranou své policie a justice šéfredaktorovi NECENZUROVANÝCH NOVIN a předsedovi Pravého Bloku Petru Cibulkovi veškerý jeho majetek a udělali z něj bezdomovce, ale já jsem neprotestoval, protože můj majetek to nebyl. Pak za asistence své policie násilím obsadili jeho byt, ze kterého vyvíjí své novinářské a politické aktivity, ale já jsem neprotestoval, protože jsem nebyl jeho příznivcem. Pak se ho pokoušeli za to, co desítky let říká a dělá, nesčíslněkrát odsoudit a uvěznit, ale já jsem neprotestoval, protože to je jeho problém. Pak jemu i jeho politické straně Pravý Blok znemožnili ve volbách oslovit své voliče ve stejném rozsahu, jaký mají jejich vládnoucí politické strany, ale já jsem proti této politické diskriminaci neprotestoval, protože nejsem jejich volič. Pak se Petra Cibulku a další členy nejvyššího vedení politické strany Pravý Blok pokoušeli opakovaně zavraždit, ale já jsem neprotestoval, protože nemají provokovat držitele moci svými řečmi o kriminálním státě a vládnoucích vlastizrádných zločineckých "elitách" KGB/GRU. Pak jsem ovšem se zpožděním desítek let i já konečně pochopil, že vládnoucí rusko-čeští zločinci KGB/GRU podvedli, okradli a zotročili i mě a celou moji rodinu, všechny nás za dvě desetiletí zadlužili na 10 generací nesplatitelnými dluhy a degradovali nás na svůj bezprávný tažný dobytek, ale v tu dobu zde už nebyl nikdo politicky a masmediálně natolik silný, odvážný a spravedlivý, kdo by se za mě a moji rodinu proti řádícímu Zlu postavil...

Vše ostatní pak najdeme zde:

NECENZUROVANÉ ROZHOVORY PETRA CIBULKY OD ROKU 1987 AŽ DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY: SLEPÍ MNĚ ČASTO ŘÍKAJÍ, ŽE ŠPATNĚ VIDÍM...
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070101

Nejčastěji souzený a trestně stíhaný občan tohoto světa Petr Cibulka kontra vládnoucí kriminální „elity“, jejich stát a masmédia v přímém přenosu od roku 1962 až do dnešního dne a hodiny: SKUTEČNÍ BOJOVNÍCI ZA SVOBODU A DEMOKRACII ŽIJÍ NEBEZPEČNĚ! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031301

Jediná skutečná česká opoziční politická strana - zatím ještě neparlamentní, což je stav, který stojí a padá s další podporou občanů České republiky - Volte Pravý Blok - stranu za ODVOLATELNOST politiků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI byrokracie, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kterou vládnoucí rusko-česká vlastizrádná kriminální fízlokracie KGB/GRU nemá pod svojí kontrolou!!!
(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření, za což předem děkujeme!!!)

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004080701

CELÝ NÁŠ PROBLÉM SPOČÍVÁ SPOČÍVÁ V TOM, ŽE NADĚJI NA SVÉ OSVOBOZENÍ Z DNEŠNÍHO ZOTROČENÍ HLEDÁME V DRUHÝCH A NE SAMI V SOBĚ! PROTO ČEKÁME VŽDY MARNĚ...

ŘEŠENÍ JE PŘITOM DOBŘE ZNÁMÉ, SPOLEHLIVÉ A DOKONALE VYZKOUŠENÉ - BOHUŽEL JE ŘEŠENÍM POUZE PRO TY, KTEŘÍ SE NEBOJÍ: ZNAMENÁ NEMLČET KE ZLU A KLÁST MU ODPOR!!!


NA CESTĚ KE SVOBODĚ

Smysl pro vnitřní kvalitu člověka
a jeho znovuzískání, bez kterého
nebudeme nikdy svobodní!!!

MYŠLENKY, KTERÉ JSOU DNES
OPĚT NEŽÁDOUCÍ A NA INDEXU


Nemáme-li odvahu obnovit pravý smysl pro lidské a myšlenkové distance, pro lidský, myšlenkový a hodnotový odstup a osobně za ně bojovat, pak zahyneme v chaosu a anarchii lidských hodnot. Drzost, která znamená pohrdání jakoukoli lidskou distancí, je charakteristickým rysem vládnoucí chátry, podobně jako vnitřní nejistota smlouvání a vtírání se do přízně drzého člověka a spolčování se s chátrou je nejjistějším způsobem, jak se s ní ztotožnit. Když už nevíme, co jsme dlužni sobě a druhým, když vyhasne smysl pro lidskou kvalitu a schopnost udržovat si odstup od nositelů lidské nekvality, je chaos přede dveřmi. Když si kvůli hmotnému pohodlí připustíme drzost příliš k tělu, vzdáme se tím sami sebe, necháváme vlny chaosu prorazit hráz v místě, na které jsme byli postaveni, a neseme spoluvinu za celek.

V jiných dobách mohlo být posláním křesanství svědčit o rovnosti lidí, dnes se bude muset právě křesanství vášnivě zastat lidských distancí, lidského odstupňování podle dosažené a životem prokázané vnitřní kvality. Musí odhodlaně čelit nesprávnému výkladu, že jedná ve svůj prospěch, a lacinému podezření z asociálního smýšlení. To jsou trvalé námitky chátry proti řádu. Kdo bude v těchto věcech měkký a nejistý, nepochopí oč jde, a tyto námitky jej postihnou plným právem.

Procházíme všeobecným úpadkem, postihujícím všechny vrstvy společnosti, a současně stojíme při zrodu nového ušlechtilého postoje, který spojuje lidi ze všech dosavadních společenských vrstev, na základě jejich společné vnitřní lidské kvality.

Ušlechtilost vzniká a udržuje se obětí, odvahou a jasným vědomím toho, co dlužíme sobě a druhým, samozřejmým požadavkem úcty k vlastní osobě, a stejně samozřejmým zachováním úcty k těm, kteří jsou nám nadřízeni, i k těm, kteří jsou nám svěřeni. V každém ohledu jde především o znovunalezení zasutého smyslu pro lidskou kvalitu, o lidský řád, založený na vnitřní lidské kvalitě.

Kvalita je nejsilnějším nepřítelem zmasovění všeho druhu. Společensky vzato, znamená to vzdát se honby za pozicemi, rozejít se s jakýmkoliv kultem oficiálních prominentů, svobodně hledět směrem nahoru i dolů, zvláště pokud jde o volbu užšího okruhu přátel, radovat se ze života soukromého, stejně jako mít odvahu k životu veřejnému.

Po stránce kulturní znamená smysl pro kvalitu odvrat od novin a rozhlasu (a zejména od televize) ke knize, od shonu ke klidu a ztišení, od rozptýlenosti k soustředění, od senzace k zamyšlení, od virtuozity k umění, od snobismu ke skromnosti, od ztráty smyslu pro míru k jeho znovunalezení. Kvantity si navzájem ubírají prostor, kvality se vzájemně doplňují.

Vybráno z knihy Dietrich Bonhoeffer: NA CESTĚ KE SVOBODĚ (Vyšehrad 1991)

Německý evangelický teolog a farář Dietrich Bonhoeffer (1906 - 1945) se po nástupu národního socialismu Adolfa Hitlera angažoval ve strukturách Vyznávající církve, tj. té části německých evangelických církví, které se pokoušely čelit vítězné národně socialistické totalitní ideologii. Postupně mu byla zakázána jakákoliv činnost, včetně veřejného působení a písemného projevu. Boenhoffer sám byl pak 5. dubna 1943 zatčen Gestapem za účast na protinacistickém odboji, jehož vyústěním byl neúspěšný atentát na Adolfa Hitlera dne 20. července 1944 (tedy již v době Bonhoefferova věznění). Koncem války byl Bonhoeffer převezen z věznice do koncentračního tábora a několik dní před koncem války, 9. dubna 1945, na zvláštní Hitlerův rozkaz, popraven.

Zde uvedená ukázka z jeho díla byla vybrána ze stati, nazvané "Po deseti letech /zamyšlení na prahu roku 1943)". Tento zásadní text byl napsán o Vánocích 1942, v době největších vítězství nacistických armád, k desátému výročí uchopení moci národními socialisty. Autor ho několik měsíců před svým uvězněním věnoval svým nejbližším přátelům jako vánoční dárek. Jako jediný přečkal konec války originál textu, ukrytý mezi střešními taškami...
KDO CHCE BOJOVAT,
HLEDÁ ZPŮSOBY,
KDO NECHCE BOJOVAT,
HLEDÁ DŮVODY!!!


EXISTUJÍ DNES U NÁS VŮBEC TAKOVÍ LIDÉ, KTEŘÍ SE NEBOJÍ PROTI VLÁDNOUCÍMU ZLU ALESPOŇ KANDIDOVAT JAKO NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI V KAŽDÝCH VOLBÁCH ZA NAŠI POLITICKOU STRANU PŘÍMÉ DEMOKRACIE A SNADNÉ A RYCHLÉ ODVOLATELNOSTI RUSKO-ČESKÝCH POLITIKŮ A JEJICH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO ČESKÝMI OBČANY - DAŇOVÝMI POPLATNÍKY VOLTE PRAVÝ BLOK WWW.CIBULKA.NET A ZAHÁJIT TAK VŮČI DNEŠNÍMU RUSKO-ČESKÉMU GUBERNIÁLNÍMU KRIMINÁLNÍMU STÁTU KGB/GRU KAMPAŇ OSOBNÍ OBČANSKÉ NEPOSLUŠNOSTI??? Viz:

OBČANSKÁ PROTI TOTALITNÍ NEPOSLUŠNOST POLITICKÉHO VĚZNĚ KOMUNISMU ALEXANDRA SOLŽENICYNA "NEŽÍT SE LŽÍ" A JEJÍ AKTUÁLNÍ TRANSFORMACE PRO SKRYTOU TOTALITU NAŠI SOUČASNOSTI OD PĚTINÁSOBNÉHO POLITICKÉHO VĚZNĚ KOMUNISMU PETRA CIBULKY: OBČANSKÁ NEPOSLUŠNOST JE TRADIČNÍ NENÁSILNÁ FORMA LEGITIMNÍ OBČANSKÉ ANGAŽOVANOSTI VE STÁTĚ, KTERÝ SÁM SEBE VYDÁVÁ ZA NETOTALITNÍ, ALE PŘESTO NEJHRUBŠÍM TOTALITNÍM ZPŮSOBEM PORUŠUJE SVÝMI ZÁKONY NEBO ROZHODNUTÍMI ÚSTAVOU GARANTOVANÁ OBČANSKÁ PRÁVA A SVOBODY
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011110014

Pokud dnes nedokážeme najít odvahu v sobě a rychle postupujícímu Zlu se v čas nevzepřeme, pak dojde nevyhnutelně k tomu, že nakonec sice přece jenom budeme všichni všechno vědět a dokonale chápat, a to i ti nejhloupější z nás, ale s takovým zpožděním, že už to na naší životní situaci nebude moci nic k lepšímu změnit.

Například dnes už všichni dobře víme, že bitvu na Bílé hoře čeští stavové prohráli v roce 1620 proto, že nechtěli naverbovaným žoldnéřům pořádně zaplatit a žoldnéři pak zase nebyli ochotni za české stavy umírat.

Dnes už to se 400-letým zpožděním všichni velice dobře víme, ale bitvu na Bílé hoře tím už nevyhrajeme... A takové osobní a národní bitvy s vládnoucí viditelnou i neviditelnou kriminální státní mocí zcela nevědomě vedeme a zcela nevědomě prohráváme každý den. Tak snadno ztrácíme, v hlubokém občanském bezvědomí - za které nemohou pouze "naše" rusko-česká masmédia KGB/GRU - jednu pozici svých individuálních i národních práv a svobod za druhou, které jednou budeme muset my sami nebo naše děti za cenu nejvyšších osobních obětí dobývat zpět!

Stejně tak jednou nastane situace, kdy všichni budeme s naprostou jistotou vědět, a to včetně těch vůbec nejhloupějších, že 17. listopad 1989 nebyl žádnou studentskou protikomunistickou revolucí, jak nás dnes přesvědčují všichni "naši" politici KGB/GRU a veškerá jejich masmédia, kdy podle nich "naši chrabří studenti výběrových škol nelidskou a po zuby vyzbrojenou rusko-československou komunistickou totalitní diktaturu - podporovanou stotisícovou ruskou okupační armádou, vyzbrojenou atomovými zbraněmi - holýma rukama svrhli", ale že ve skutečnosti to byl privatizační puč ruských KGB/GRU, který měl za cíl udělat ze samozvaných správců komunisty ukradeného českého a slovenského národního majetku z řad tuzemských kádrů KGB/GRU, jeho zákonné majitele, což se jim mírou vrchovatou taky podařilo.

Stejně tak jednou budeme všichni s naprostou jistotou vědět, že slavná polistopadová "svoboda i pro nesouhlasící" a "demokracie pro všechny" byl totální podvod "našich" rusko-českých otrokářů KGB/GRU, stejně tak jako jejich "naprostá politická svoboda pro opoziční strany" a "neomezená masmediální svoboda pro jakékoliv opoziční sdělovací prostředky", "občanská společnost", "skutečně svobodné a demokratické volby", anebo jejich "právní stát", vše v podání populárního ruského vražedného tandemu nejvyšší satanské "Pravdy a Lásky" KGB/GRU a jejich desítek tisíc tuzemských agentů, už od roku 1945 pečlivě rozmisovaných a mnohonásobně jištěných dalšími stejně spolehlivými kádry v celé české politice, od vlády, všech ministerstev a parlamentu, přes dnešní opoziční a neparlamentní politické strany, až po jednotlivé české a moravské obce, v celé státní správě České republiky, v policii, v tajných službách, v justici, v Ústavním soudu, když právě v Ústavním i Nejvyšším soudu ČR se dodnes nikomu nepodařilo najít ani jednoho soudce, který nepracuje pro ruské tajné služby ... a ve všech tradičních i netradičních rusko-českých masmédiích, kterými modelují naše myšlení a vymývají naše mozky.

Přesto, že tohle všechno budeme jednou s naprostou jistotou všichni vědět, na našem postavení bezprávných otroků ruských KGB/GRU to už nebude schopno vůbec nic změnit...

Když nepochopíme pravdu, kterou máme desítky let před svýma očima, tady a teï a nezačneme za svoji skutečnou svobodu každý sám za sebe i všichni společně bojovat, zítra už pro nás může být nenávratně pozdě... Tohle všechno přitom máme všichni přímo před svýma nevidoucíma očima a neslyšícíma ušima už od roku 1945, a to do slova a do písmene!!! Stačí se jenom podívat:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100071

Kdo neklade postupujícímu Zlu žádný odpor,
nezaslouží si ani žádné Dobro!NA ZÁVĚR
TEĎ PŘICHÁZÍ
NAŠE ŘEŠENÍ
CO DĚLAT,
TADY A TEĎ
:

KDE VLÁDNE BEZPRÁVÍ,
JE ODPOR POVINNOSTÍ!!!

JAK OBRÁTIT PÁD DEMOKRATICKÉ CIVILIZACE V JEJÍ VZESTUP,
ZACHRÁNIT INDIVIDUÁLNÍ LIDSKOU SVOBODU
A ZABRÁNIT VÍTĚZSTVÍ NASTUPUJÍCÍHO ZLA TOTALITY!!!


POZVEDNĚME SE OD NAŠEHO
LINEÁRNÍHO MYŠLENÍ
K MYŠLENÍ HIERARCHICKÉMU
A ŘEŠENÍ NAŠICH PROBLÉMU
SE RÁZEM STANE SNADNÉ!!!!


KVALITATIVNÍ DEMOKRACIE
VÁŽENÉHO VOLEBNÍHO HLASU
,
demokracie PŘÍMÁ a odvolatelnost politiků PŘÍMO OBČANY
a zejména všeobecné odstranění psychotronické negramotnosti,
= získání vševědoucnosti do maximální úrovně svého vědomí,
jsou tím jediným a posledním, co může zastavit rozklad
a pád dnešní kriminalizující se zastupitelské demokracie
a zachránit lidskou svobodu před nástupem barbarství a totality!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070134


Celosvětově proslulý myslitel José Ortega y Gasset ve své nesmrtelné knize Vzpoura davů nám k tomu říká: "Pro současný evropský veřejný život je nejdůležitější, a už v dobrém či ve zlém, fakt, že davy dosáhly plné společenské moci. Protože však davy, právě proto, že jsou davy, nemohou a ani neumějí řídit svou vlastní existenci, tím méně vládnout společnosti, trpí nyní Evropa nejvážnější krizí, jaká mohla země, národy a kultury potkat."

Základní předností demokracie je to, že poskytuje vnější rovnost, plnou svobodu a plnou zodpovědnost vnitřně rovným, svobodným a zodpovědným, zatím co předchozí společenské řády udržovaly i mezi sobě vnitřně rovnými vnější nerovnost. Hlavní chybou demokracie je, že poskytuje naprostou vnější rovnost, plnou svobodu a plnou zodpovědnost i vnitřně naprosto nerovným a naprosto nezodpovědným, ale disponujícím vysokou mírou svobody ke všemu, co je jenom napadne. Takovou kombinaci ještě žádné civilizace v historii lidstva nepřežila. V roce 1930 - tedy v dostatečném předstihu 18-ti let před demokratickým vítězstvím nelidsky barbarské ruské komunistické totality v našem tehdejším Československu - vydal José Ortega y Gasset (1883-1955) knihu zcela zásadního civilizačního významu Vzpoura davů, jednu z vůbec nejdůležitějších knih 20. století - kterou právě proto není možné v naší davové České republice nikde v knihkupectvích sehnat, i když už kdysi dvakrát v češtině vyšla (když vítězné vládnoucí davy a jejich davoví představitelé obecně neradi čtou a ze všeho nejméně rádi čtou sami o sobě) - v níž se zabýval hlubokou politickou a sociální krizí dnešní moderní Evropy. Základní příčinu krize vidí ve všeobecném rozdílení moci - bez sebemenší zodpovědnosti za způsob jejího využívání - těm nejširším a tedy těm nejméně kvalifikovaným davům.

Ortegovy analytické závěry, velmi poučné v době, kdy je svěřil papíru, platí ještě mnohonásobně více v době naší. „Vzpoura davů“ pokračuje a s přechodem do jedenadvacátého století nabývá na hybnosti; základem dnešní zničující krize Západu a celé jeho civilizace demokracie a svobody je slepé společenské přidělování rovnosti všem, bez ohledu na jejich vnitřní předpoklady a individuální schopnosti.

Dnes se nacházíme v nejostřejším staletém konfliktu nevyhlášené války mezi rovností v množství a svobodou v kvalitě, kdy pouze jeden z těchto civilizačních principů může vyhrát a druhý musí být poražen! Buï budeme mít rovnost bez svobody, kdy rovnost mezi lidmi bude zajišována otevřeným nebo skrytým totalitním státním násilím, diskriminací a potlačováním těch nejlepších = nejméně početných, anebo budeme mít svobodu v přirozené lidské - i když ne právní - nerovnosti v zatím dosažené lidské kvalitě, když nejvyšší dosažené lidské kvalitě bude odpovídat nejvyšší míra svobody a jí plně odpovídající nejvyšší míra zodpovědnosti, které průměrný davový člověk není schopen a jakákoliv vyšší míra společenské zodpovědnosti ho ani neláká! Nelze však mít současně maximální svobodu a minimální zodpovědnost! To pro sebe požadují pouze vnitřně nedospělí. Takoví vnitřně nedospělí lidé by však neměli žádné lidské civilizaci ani na okamžik vládnout, pokud ji nemají zničit stejně, jako zničili komunisté všechny vyšší civilizace, kterých se kdy dokázali zmocnit, kde vyvraždili všechny, kteří je převyšovali. O tom je celý model kvalitativní demokracie váženého voličského hlasu, který má za cíl opakování těchto lidských a civilizačních tragedií jednou pro vždy zabránit!

Vzpoura davů je plodem toho, co Ortega nazval „hyperdemokracií“; moc je dnes více či méně rovnoměrně rozprostřena po celé společnosti a výsledkem je všeobecný civilizační a kulturní úpadek. Jádrem Ortegova pohledu je chápání jedné z nejvýznamnějších otázek politiky a společnosti – stejně jako odpovědi na ni: kdo by měl vládnout a proč? Ortega jako jeden z mála filosofů Západu správně pochopil, že „lidská společnost je aristokratická vždy, a chce či nechce, svou vlastní povahou, a to až do té míry, že je společností, jen pokud je aristokratická; pokud svůj aristokratický ráz ztrácí, přestává jí být“. Lidsky řečeno, vynikající lidské vlastnosti, společenskou normu, je třeba hledat u nemnohých, nikoli u mnohých. Jestliže tedy vláda musí být vyhrazena jen pro ty nejlepší, tedy pro nemnohé, jako protiklad mnohých, pak naše dnešní doba hyperdemokracie a radikálního rovnostářství, kdy vládnou davy (zejména prostřednictví veřejného mínění), je dobou, kdy se ztrácí sama podstata lidské civilizace, protožedav drtí vše, co je jiné, výborné, kvalifikované a vybrané“.

Davový člověk je člověk průměrný, obyčejný, který přijímá sám sebe takového, jaký je; není ochoten klást na sebe jakékoliv vyšší požadavky, nepracuje systematicky na svém vlastním vnitřním zkvalitnění, na svém sebezdokonalování, považuje se ale i přesto za zcela rovného komukoli jinému. Tento typ člověka Ortega staví jako protiklad „člověka vybraného“, jenž na sebe ve snaze o získání široce pojímané dokonalosti klade vysoké požadavky. Vzpoura davů má hluboký dopad na duchovní charakter celé takto zasažené společnosti:

"Takže v duchovním životě, který svou vlastní podstatou vyžaduje a předpokládá kvalifikaci, lze pozorovat postupující triumf pseudointelektuálů nekvalifikovaných, nekvalifikovatelných a diskvalifikovaných svým vlastním duševním, duchovním a mravním založením."

Život společnosti obecně je takový, jaký je její život duchovní. Vzpoura davů koexistuje s převahou, dokonce až nadvládou nerozumu. Ortega hovoří o mentalitě davů ve smyslu „práva na to nemít pravdu“ nebo „oprávněnosti neoprávnění“. Naše střední školy a university se nejen od základů demokratizovaly, ale staly se centry vulgární, nekvalifikované sofistiky. Vzdělání, které poskytují, většinou slouží zájmům mas, (např. kriminální a civilizaci rozkládající politická korektnost, multikulturalismus, etnická, gender či sexuální studia). Ačkoli právě střední školy a university vychovávají budoucí generace občanů, intelektuální dokonalost je dnes na akademické půdě vzácností. Povšimněte si, jak málo lidí, především vysokoškoláků, čte duchovně a mravně vysokou literaturu! Jak málo lidí zná převratné dílo Rudolfa Steinera a bibli pro duchovně a mravně dospělé - Vodnářské evangelium Ježíše Krista. Akademická půda je místo, které musí poskytovat normy a vznášet požadavky na kultivaci rozumu a vybraného chování; k tomu však nedochází.

Prostudujeme-li pečlivě například nejrůznější rozhodnutí Ústavního a Nejvyššího soudu, je naprosto zřejmé, že zejména nejelitnější vysoké školy, z hlediska vzestupu či pádu lidské civilizace normotvorné právnické univerzity (až na několik pozoruhodných výjimek) nepřipravují z duchovního a mravního hlediska ani v nejmenším soudce na to, aby náležitě interpretovali ústavu a lidská práva i POVINNOSTI, které z nich pro zachování a vzestup lidské civilizace vyplývají. Filosofická, normativní a hodnotící podstata určování toho, co zákon skutečně říká a jaké cíle lidské zákonodárství ve svém celku ve skutečnosti sleduje, vyžaduje intelektuální schopnosti, jež daleko přesahují rozlišování mezi „fakty a hodnotami“ nebo prosté držení se logické souvislosti. Moudrý úsudek v rámci filosofického kontextu v soudnictví vyžaduje hluboký, vše pronikající pohled a zejména pevnou zakotvenost v těch nejvyšších duchovních a mravních principech lidstva, ke kterým by se měla naše dnešní lidská civilizace rozvíjet. Ale právě tuto intelektuální a morální dokonalost masová výchova neposkytuje a poskytovat nemůže. Výsledkem je soudní svévole a despocie – Ústavní a Nejvyšší soud na sebe berou povinnost zákon nejen interpretovat, ale také ho vytvářet a uvádět v platnost –, jelikož stanovit soudní činnosti patřičné hranice může jen skutečně duchovně a mravně uvážlivý intelekt, který dnes všude na Západě i na Východě zoufale chybí.

Dnes se „vulgární člověk, dříve vedený, rozhodl vzít sám do rukou otěže světa“. Ale tentýž typ člověka, člověk průměrný, je vždy spokojený sám se sebou, tedy se svojí dnešní vulgaritou, na které nehodlá nic měnit:

"Tato spokojenost se sebou samým ho nutká uzavřít se všemu zasahování zvnějšku, neposlouchat, nemyslet na cizí mínění a nedbat na ostatní. Jeho niterný pocit vlády ho neustále vybízí, aby tuto vládu provozoval. Proto bude rozvíjet svou činnost tak, jakoby na světě existoval pouze on a jemu podobní… Bytost, která se teï vyskytuje všude a všude vnucuje své vnitřní barbarství, je vskutku rozmazleným a zcela nezodpovědným dítětem lidských dějin."

Vzpoura a následná vláda davů není ničím menším než vládou lidí, kteří jsou nejméně způsobilí revoltovat nebo vládnout. Sám se sebou spokojený davový člověk není jen nejméně způsobilý řídit záležitosti společnosti; není toho prostě schopen vůbec.

Veškeré další nejdůležitější myšlenky a informace José Ortegy y Gasseta z jeho nepřekonatelné analytické knihy Vzpoura davů jsou k disposici zde:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010100203

LIDSKÝ MOZEK SE STÁLE VYVÍJÍ! Někteří lidé mají geny, které se poprvé objevily na naší planetě teprve před šesti tisíci lety! Tyto vrozené geny poskytují svým nositelům výraznou výhodu před všemi ostatními a zpochybňují tak NAPROSTO ZÁSADNÍM A VĚDECKY PROKÁZANÝM ZPŮSOBEM základní demokratický princip jeden člověk = jeden hlas, na kterém dnes stojí každá demokratická společnost!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005102801

JAK ZACHRÁNIT LIDSKOU CIVILIZACI, SVOBODU A DEMOKRACII PŘED NEVYHNUTELNÝM ZÁNIKEM A NÁSTUPEM BARBARSKY NELIDSKÉ EUROASIJSKÉ MONGOLSKO-RUSKÉ TOTALITY? JEDINĚ ODMÍTNUTÍM SOUČASNÉ PRAXE 1 VOLIČ = 1 HLAS, KTERÁ NÁS VEDE K JISTÉ ZKÁZE A NAOPAK PROSAZENÍM ZÁKONA O VÁŽENÉM VOLIČSKÉM HLASU!!! ZNAMENÁ TO PŘESNĚ STANOVIT A PROSADIT PARAMETRY VÁŽENÉHO HLASU VE VŠECH VOLBÁCH NA VŠECH ÚROVNÍCH I V REFERENDECH A OBČANSKÝCH INICIATIVÁCH, PROTOŽE NADÁLE UŽ NELZE PŘIPUSTIT PRO DEMOKRATICKÝ ZÁPAD BEZKONKURENČNĚ SEBEVRAŽEDNOU KONCEPCI, ABY HLAS NEGRAMOTNÉHO MĚL VE VOLBÁCH STEJNOU VÁHU JAKO HLAS PROFESORA, PROTOŽE PODLE TOHO PAK VÝSLEDKY KAŽDÝCH DEMOKRATICKÝCH VOLEB - A UPADLÁ, NESCHOPNÁ ALE VŠEHOSCHOPNÁ POLITICKÁ REPREZENTACE Z NICH VZEŠLÁ - ZCELA ZÁKONITĚ A NEVYHNUTELNĚ VYPADAJÍ!

CELKOVÁ VOLEBNÍ VÁHA HLASU VOLIČE JE TVOŘENA, PODLE NÁVRHU VOLEBNÍHO ZÁKONA, KTERÝ PROSAZUJEME, SOUČTEM UVEDENÝCH ŠESTI PARAMETRŮ, VYJÁDŘENÝCH V BODECH, VYNÁSOBENÝM SEDMÝM PARAMETREM, OSOBNÍM - KLADNÝM ČI ZÁPORNÝM - KOEFICIENTEM VOLIČE:

VNĚJŠÍ KVALITATIVNÍ PARAMETRY VOLIČE:

1. DOSAŽENÉ IQ, VYJÁDŘENÉ V BODECH, STANOVENÝCH ÚŘEDNÍM MĚŘENÍM.

2. DOSAŽENÉ FORMÁLNÍ VZDĚLÁNÍ, VYJÁDŘENÉ V BODECH, STANOVENÝCH ÚŘEDNĚ PO PŘEDLOŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH DOKLADŮ. NEGRAMOTNÝ ZÍSKÁ NULU.

3. DOSAŽENÉ DAŇOVÉ PÁSMO, KONSTATOVANÉ ÚŘEDNÍM POSTUPEM, VYJÁDŘENÉ V BODECH, PROTOŽE HLASUJÍCÍ ROZHODUJE O VYNALOŽENÍ SVÝCH DANÍ. KDO DANĚ NEPLATÍ, ZÍSKÁ NULU. DŮCHODCŮM NÁLEŽÍ ROČNÍ PRŮMĚR DAŇOVÉHO PÁSMA, VYPOČTENÝ JAKO SOUČET DAŇOVÝCH PÁSEM, ODPOVÍDAJÍCÍCH KAŽDÉMU ODPRACOVANÉMU ROKU, DĚLENÝ CELKOVÝM POČTEM ODPRACOVANÝCH LET. KDO NEMÁ ODPRACOVANÁ LÉTA, TOMU SE DOSAŽENÉ DAŇOVÉ PÁSMO ÚMĚRNĚ KRÁTÍ.

VNITŘNÍ KVALITATIVNÍ PARAMETRY VOLIČE:

4. DOSAŽENÁ DUCHOVNÍ VYSPĚLOST, STANOVENÁ ÚŘEDNÍM MĚŘENÍM SIDERICKÝM KYVADLEM DLE DIAGRAMU, ROZDĚLUJÍCÍHO VYSPĚLOST ČLOVĚKA NA ZÁKLADNÍ PÁSMA, PODLE VOLIČEM DOSAŽENÉHO PÁSMA, VYJÁDŘENÁ V BODECH.

5. DOSAŽENÁ MRAVNÍ VYSPĚLOST, STANOVENÁ ÚŘEDNÍM MĚŘENÍM SIDERICKÝM KYVADLEM DLE DIAGRAMU, ROZDĚLUJÍCÍHO VYSPĚLOST ČLOVĚKA NA ZÁKLADNÍ PÁSMA, PODLE VOLIČEM DOSAŽENÉHO PÁSMA, VYJÁDŘENÁ V BODECH.

6. DOSAŽENÁ VOLNÍ VYSPĚLOST, STANOVENÁ ÚŘEDNÍM MĚŘENÍM SIDERICKÝM KYVADLEM DLE DIAGRAMU, ROZDĚLUJÍCÍHO VYSPĚLOST ČLOVĚKA NA ZÁKLADNÍ PÁSMA, PODLE VOLIČEM DOSAŽENÉHO PÁSMA, VYJÁDŘENÁ V BODECH.

7. KONEČNÝ SOUČET DOSAŽENÝCH BODŮ JE VYNÁSOBEN OSOBNÍM KOEFICIENTEM VOLIČE PODLE JÍM DOSAŽENÉ ÚROVNĚ DOBRA, STANOVENÉ ÚŘEDNÍM MĚŘENÍM DLE DIAGRAMU SIDERICKÝM KYVADLEM, KDY PRŮMĚRNÁ ÚROVEŇ DOBRA VOLIČE JE ROVNA 1 A MŮŽE SE POHYBOVAT DO KLADNÝCH I ZÁPORNÝCH HODNOT, TEDY POD ČÍSLO 1, ANEBO NAD ČÍSLO 1.

PŘI STATISTICKY DOKONALE PRŮMĚRNÝCH VÝSLEDCÍCH BY KAŽDÉMU Z UVEDENÝCH ŠESTI PARAMETRŮ ODPOVÍDALO 100 BODŮ. TEDY PRŮMĚRNÝ SOUČET, KTERÝ BY ZNAMENAL I VÁHU VOLEBNÍHO HLASU, BY ODPOVÍDAL 600 BODŮ/HLASŮ x PRŮMĚRNÝ OSOBNÍ KOEFICIENT VOLIČE 1 = 600 HLASŮ, COŽ BY BYLA VÝSLEDNÁ VÁHA VOLEBNÍHO HLASU DOKONALE PRŮMĚRNÉHO VOLIČE.

VEŠKERÉ ÚDAJE, PŘEDEVŠÍM OVŠEM ÚDAJE UVEDENÉ POD BODY 1., 4., 5., 6. a 7., LZE ZÍSKAT K DOTYČNÉ OSOBĚ VELICE PŘESNĚ I NA DÁLKU, BEZ FYZICKÉ PŘÍTOMNOSTI TÉTO OSOBY, POUZE PODLE JEJÍ ÚŘEDNÍ BAREVNÉ FOTOGRAFIE, NAPŘÍKLAD Z O.P. NEBO CESTOVNÍHO PASU, DOPLNĚNÉ JMÉNEM, PŘÍJMENÍM, DATEM NAROZENÍ NEBO RODNÝM ČÍSLEM A ZÍSKANÉ ÚDAJE LZE ROVNĚŽ NEZÁVISLE KONTROLOVAT DALŠÍMI PSYCHOTRONIKY, KDYŽ NEJMÉNĚ DVOJNÁSOBNÁ NEZÁVISLÁ KONTROLA DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ JE PODMÍNKOU JEJICH ÚŘEDNÍHO UZNÁNÍ.

PRÁCE SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM A S DESÍTKAMI DOKONALÝCH DIAGRAMŮ JE NEJPŘESNĚJI POPSÁNA V POLICEJNÍ UČEBNICI OLDŘICHA RAJSIGLA "JAK POMOCÍ SIDERICKÉHO KYVADLA HLEDAT POHŘEŠOVANOU OSOBU, PACHATELE NEBO ODCIZENÉ VOZIDLO". Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601

KDO NEMÁ ZÁJEM ZVÝŠIT VOLEBNÍ VÁHU SVÉHO HLASU, TEN BUDE MÍT ZARUČENO, ŽE JEHO HLAS BUDE MÍT VE VOLBÁCH VÁHU 1 HLASU, TAK JAKO DOPOSUD.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE V ČESKÉ REPUBLICE NEJMÉNĚ 20.000 LÉČITELŮ, KTEŘÍ KROMĚ JINÉHO DOKONALE OVLÁDAJÍ PRÁCI SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM, NEPŘEDSTAVUJE ÚŘEDNÍ STANOVENÍ VÁHY HLASU KAŽDÉHO VOLIČE, KTERÝ O TO PROJEVÍ ZÁJEM, ŽÁDNÝ TECHNICKÝ NEBO ČASOVÝ PROBLÉM.

Stejným postupem a stejně snadno a rychle lze zjistit, kdo z lidí, žijících nebo se zdržujících na našem území, anebo chystající se na ně vstoupit - anebo na území Evropské unie, popřípadě na území všech států celého demokratického světa - pracuje pro satanské ruské tajné služby a kdo tedy představuje z národního, státního, mravního a civilizačního hlediska tu nejvyšší hrozbu.

KAŽDÝ SYSTÉM DEMOKRACIE VÁŽENÉHO HLASU JE LEPŠÍ
NEŽ PRO DEMOKRACII LIKVIDAČNÍ SYSTÉM 1 ČLOVĚK = 1 HLAS,
KROMĚ PREFEROVÁNÍ OPAČNÉHO HODNOTOVÉHO SYSTÉMU,
tedy preferování systému Zla materialismu a jeho nositelů!!!KDO NEPOZNÁ
DOBRO OD ZLA
A NEKLADE
ZLU ODPOR,
STÁVÁ SE
JEHO OBĚTÍ!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070101Řešení všech výše uvedených problémů, které ničí naši svobodu, demokracii, ekonomickou prosperitu a podkopávají naši lidskou duchovní a mravní úroveň, má, jako jediná, politická strana - s nejdelším PROGRAMOVÝM názvem zásadního systémového, hodnotového a informačního významu na světě, který jsme byli donuceni příjmout na obranu před desítky let trvající nejtvrdší politickou cenzurou ve všech dnešních rusko-českých (post) totalitních masmediích - Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! – jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net je přesvědčena - na rozdíl od všech parlamentních stran - že ryba smrdí od hlavy a každé schody je nutno začít zametat shora dolů a ne zdola nahoru! Schody zdola nahoru zametají už po mnoho generací pouze vládní a parlamentní strany - s nám dobře známým výsledkem - anebo naprostí hlupáci! MY SI NEBUDEME - na knížecí rady představitelů vládnoucích rusko-českých kriminálních "elit" a jejich užitečných idiotů - STÁLE VÍCE A VÍCE UTAHOVAT SVÉ OPASKY, ABY ONI MOHLI STÁLE VÍCE A VÍCE KRÁST!!! Tímto způsobem ani sebevětším osobním a národním odříkáním státní veřejné pokladny nejen nikdy nenaplníme, ale astronomické likvidační dluhy budou naopak stále rychleji růst!!! Proto si musíme být jisti v jednom a nikdy na to ani na vteřinu nezapomenout:

Dokud se nezbavíme vlády rusko-české skrytě totalitní kriminální fízlokracie a představitelů kriminálních "elit" rusko-českého POLITICKO-MASMEDIÁLNÍHO KOMPLEXU - a jejich STÁTNÍHO ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU - kteří nám v nejrůznějších politických dresech už po generace vládnou, tak pod jejich vedením nedokážeme vyřešit žádný skutečný problém, který nás i náš národ genocidním způsobem ničí a až k naprostému odlidštění deformuje!

Jestliže se jich však zbavit dokážeme - jako první předpoklad každého skutečného řešení, které pro nás a náš národ bude mít smysl - vyřešíme jedním rázem 99% všech našich dnešních národních a státních problémů!!! To zbývající 1% už dokážeme velice snadno a rychle vyřešit sami - POKUD NÁM OVŠEM V ZÁCHRANĚ ČESKÉHO NÁRODA PŘED ZNIČENÍM A ZOTROČENÍM NEZKUSÍ ZABRÁNIT RUSKEM HLUBOCE INFILTROVANÁ EVROPSKÁ UNIE VOJENSKOU SILOU PODLE NANEJVÝŠ OSVĚDČENÉHO SCÉNÁŘE! Viz: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006111701. NA TO MUSÍME BÝT DOBŘE PŘIPRAVENI, NEJMÉNĚ TAK DOBŘE, JAKO NAŠI HUSITÉ A PŘED POZNANÝM ZLEM A JEHO NOSITELI NESMÍME AŽ DO SVÉ NEJDELŠÍ SMRTI NIKDY KAPITULOVAT!!! JINAK NÁS A NAŠE DĚTI NEVYHNUTELNĚ ČEKÁ JEŠTĚ VYŠŠÍ STUPEŇ BARBARSKÉHO ZOTROČENÍ A ŽIVOT NEDŮSTOJNÝ LIDSKÉ BYTOSTI, V BÍDĚ A UTRPENÍ! Důvody k těmto odůvodněným obavám jsou už dnes velice dobře známé:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010011301

Pokud se však vládnoucí rusko-české skrytě totalitní kriminální fízlokracie a jejich užitečných idiotů v politice a masmédiích nedokážeme zbavit PROSAZENÍM NEJLEPŠÍHO PROTIKRIMINÁLNÍHO SYSTÉMU PŘÍMÉ DEMOKRACIE A SNADNÉ A RYCHLÉ ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A Z NAŠICH KAPES PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY-DAŇOVÝMI POPLATNÍKY, pak - i kdybychom se až k smrti strhali - pod jejich vedením z toho, co nás, naše rodiny a náš národ nenapravitelným a nevratným způsobem ničí a likviduje, nevyřešíme VŮBEC NIC, a to ani za 100 generací!!! Viz například:

JAK NÁS "NAŠE" RUSKO-ČESKÉ PSEUDO PRAVICOVÉ A PSEUDO LEVICOVÉ GUBERNIÁLNÍ VLÁDY KGB/GRU RUKOU SPOLEČNOU A NEROZDÍLNOU TÉMĚŘ O VŠECHNO SPROSTĚ OKRÁDAJÍ: INFORMACE O NAŠEM SKUTEČNÉM DAŇOVÉM ZATÍŽENÍ V JEJICH SKRYTĚ TOTALITNÍM OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010021404

PROČ NE CIZÍ KRIMINÁLNÍ BANKY, ALE ČESKÉ ZÁLOŽNY, TEDY SAMOSPRÁVNÁ SVÉPOMOCNÁ SPOŘITELNÍ A ÚVĚROVÁ DRUŽSTVA VLASTNÍKŮ - KAMPELIČKY!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011011701

Thomas Jefferson, třetí prezident USA, roku 1791 řekl:

"Abychom ubránili naši svobodu a nezávislost, nesmíme našim vládcům dovolit, aby nás uvrhli do neustálých dluhů. Kdybychom do takových dluhů zabředli, museli bychom platit daně, z našeho jídla a pití, z našich nezbytností a našeho pohodlí, z naší práce a z naší zábavy. Když budeme schopni zabránit vládě v plýtvání pracovní silou lidu pod záminkou, že je to pro naše dobro, bude šasten."

VŠECHNY DNES VLÁDNOUCÍ KRIMINÁLNÍ ZLOČINCE, KTEŘÍ VE SLUŽBÁCH KGB NEBO GRU TOTÁLNĚ ROZKRADLI A ZNIČILI NAŠI ZEMI A ZADLUŽILI JI ZA DVĚ DESETILETÍ NESPLATITELNÝMI A TEDY LIKVIDAČNÍMI MNOHA BILIONOVÝMI DLUHY, KTERÉ NEDOKÁŽE SPLATIT ANI 100 GENERACÍ, POSTAVÍME PŘED SOUD ZA VLASTIZRADU, KTERÁ JE NEPROMLČITELNÁ!!! Viz:

PROČ ZOTROČENÝ ČESKÝ NÁROD NESMÍ DOBROVOLNĚ SPLÁCET NESPLATITELNÉ A PROTO LIKVIDAČNÍ BILIONOVÉ DLUHY SKRYTĚ TOTALITNÍHO RUSKO-ČESKÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU, MEZI NEINFORMOVANÝMI ZNÁMÉHO JAKO ČESKÁ REPUBLIKA
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009121101

NAŠE TŘI ZÁKONY, KTERÉ SNADNO A RYCHLE ZMĚNÍ "NÁŠ" DNEŠNÍ GUBERNIÁLNÍ RUSKO-ČESKÝ KRIMINÁLNÍ STÁT DOBŘE ZAMASKOVANÝCH AGENTŮ KGB/GRU - VE KTERÉM JE ZLO ODMĚŇOVÁNO A DOBRO TRESTÁNO - V JEHO PRAVÝ OPAK!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111706

POKUD VŠICHNI AGENTI KGB/GRU V ČR DOSTANOU DOŽIVOTÍ ZA VLASTIZRADU, ZŮSTANE V NAŠÍ STÁTNÍ POKLADNĚ TOLIK NEROZKRADENÝCH PENĚZ, ŽE JE NEBUDEME SCHOPNI UTRATIT!!!

BUĎ ONI - SE SVÝM NEPRŮHLEDNÝM A ZE STRANY OBČANŮ-DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ ABSOLUTNĚ NEKONTROLOVATELNÝM SYSTÉMEM PARLAMENTNÍ "DEMOKRACIE" A NEODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A Z NAŠICH DANÍ PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY - K NAŠÍ LIDSKÉ ZKÁZE, ANEBO MY - S NAŠIM NAPROSTO PRŮHLEDNÝM A ZE STRANY OBČANŮ-DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ DOKONALE KONTROLOVATELNÝM SYSTÉMEM PŘÍMÉ DEMOKRACIE A SNADNÉ A RYCHLÉ ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A Z NAŠICH KAPES PLACENÝCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY - KE VŠEOBECNÉMU LIDSKÉMU VZESTUPU!

Politické modely PŘÍMÉ demokracie - tak jak je známe už více než 700 let ze Švýcarské konfederace, jako jediného skutečně svobodného státu svobodných a suveréních občanů v celé dnešní (post) feudální a (před) komunistické Evropě, ale i z většiny států USA, kde - vedle klasických dvoukomorových parlamentů - si v povinných referendech s účastí dobrovolnou a v naprosto svobodných občanských iniciativách sami občané přímo rozhodují o všech záležitostech své obce, města, kraje nebo státu, které považují ze svého hlediska svobodných občanů-daňových poplatníků za důležité, když rozhodnutí občanů stojí nad parlamentem a vláda je povinna se jimi řídit - jsou jediné známé politické systémy autentické demokracie, hodné tohoto jména, schopné učinit ze znevolněných otroků - z bezprávného tažného dobytka vládnoucí neprůhledné, nekontrolovatelné a neodvolatelné pseudodemokratické oligarchie - svobodné a zodpovědné občany! Rozdíl mezi demokracií PŘÍMOU a parlamentní demokracií zastupitelskou je z hlediska rozdílu práv a svobod občanů-daňových poplatníků naprosto stejný, jako je rozdíl mezi křeslem čalouněným a křeslem elektrickým!!! Proto usilujeme už od roku 1990 prosadit politický systém PŘÍMÉ demokracie i v České republice, a to stejně, jako mají toto právo zaručeno Zákonem o odvolacích volbách občané-daňoví poplatníci ve všech 50-ti státech USA už od roku 1911, tedy 100 let a občané Švýcarské konfederace už od roku 1291, tedy více než 700 let!!! Vše ostatní najdeme v následujících dokumentech:

1) JAK FUNGUJE FEDERÁLNÍ ZÁKON O ODVOLACÍCH VOLBÁCH V USA: Máš vážný důvod být nespokojen se svým starostou, soudcem, šerifem, poslancem, kongresmanem nebo guvernérem? Jsi-li občan a daňový poplatník, tak neztrácej čas, posbírej potřebný počet podpisů pro vypsání odvolacích voleb a vyměň ho!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501

2) Jak funguje systém PŘÍMÉ demokracie v daleko nejsvobodnější zemi celé Evropy - v občansky plně svobodné Švýcarské konfederaci: Jak zajistit právo na občanské sebeurčení - tedy i na maximální politickou svobodu a zodpovědnost - všem občanům! Je skrytá tyranie představitelů mocensky a masmediálně zmanipulované většiny jediným řešením? Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005

3) Dejme si maximální pozor na ČTYŘI ŽELEZNÉ KRIMINÁLNÍ ZÁKONY VLÁDNOUCÍ RUSKO - ČESKÉ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE: Po rusko - české "Suverenitě" (GRU?) a "Věcech veřejných" (KGB,) i zloději Miloše Zemana (GRU?) kradou po částech volební program naší politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net (kromě toho nejdůležitějšího, snadné a rychlé odvolatelnosti politiků - i z našich kapes placených úředníků - PŘÍMO OBČANY) a převlékají se před voliči, oslepenými politickými manipulacemi rusko - českých masmédií, kam my se na rozdíl od nich nedostaneme, halasně do našich ukradených šatů, protože LEPŠÍ A PRO VLÁDNOUCÍ RUSKO - ČESKÉ KRIMINÁLNÍ "ELITY" NEBEZPEČNĚJŠÍ PROTIKRIMINÁLNÍ PROGRAM NEEXISTUJE!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009101802

Naše politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net je stranou, která, na rozdíl od všech ostatních politických stran, je na dnešní skrytě totalitní a ostře levicové politické scéně svým programem a svými cíli typickou stranou středu, tedy SKUTEČNÉHO STŘEDU SVOBODY A ZODPOVĚDNOSTI - kdy na naší cestě návratu k přirozenému středu je třeba jít dnes doprava - jenž usiluje dát každému tolik svobody a zodpovědnosti, kolik jenom unese, protože svoboda = zodpovědnost! Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, proto maximální svoboda angažovaného občana = maximální zodpovědnost angažovaného občana, zatím co nulová svoboda zotročeného občana = nulová zodpovědnost zotročeného občana, vedoucí do pekla... Začněme se proto chovat jako svobodní, zodpovědní a STATEČNÍ angažovaní občané a přestaňme se chovat jako nezodpovědní zbabělí otroci: NEMLČME KE ZLU, JEHO NOSITELŮM A OCHRÁNCŮM KOLEM NÁS, KTEŘÍ NÁS ZOTROČUJÍ A NIČÍ A BOJUJME!!!

Proto jdeme do KAŽDÝCH voleb na jakékoliv úrovni v rámci svého nejlepšího a nejúčinnějšího protikriminálního a protitotalitního programu duchovního, mravního a národního obrození, PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a jakéhokoliv státního úředníka PŘÍMO OBČANY VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! s nejdůležitějším úkolem: UDĚLAT Z BANKROTUJÍCÍ ČESKÉ REPUBLIKY, S NEDOSTATKEM SVOBODY A DEMOKRACIE, BOHATOU A SVOBODNOU ZEMI, JAKO JE ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE A SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, TEDY DVA KDYSI NEJCHUDŠÍ, ALE OBČANSKY NEJSVOBODNĚJŠÍ A PROTO DNES NEJBOHATŠÍ STÁTY NAŠEHO SVĚTA!

Proč "naši" rusko - čeští mocní a vlivní kriminální politici KGB/GRU a jejich dobře řízení novináři tak nenávidí práva a svobody, které si občané proti politikům vybojovali v USA: NEJVYŠŠÍ VLÁDNÍ KRIMINALITA: Tajná Zpráva o masovém rozkradení českého národního majetku populárním ruským vražedným tandemem nejvyšší satanské "Pravdy a Lásky" KGB-GRU a jejich NEJSPOLEHLIVĚJŠÍMI vládními a bankovními strukturami dnešní ČR!!! UVEDENO JMENOVITĚ!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)
http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika

NEDOPUSME, aby se v knize, která se už dnes možná o nás píše, Historie pádu a zániku českého národa, objevila tato předlouhá věta: "Přestože se na přelomu tisíciletí na politické scéně už totálně zdevastované a nesplatitelnými likvidačními dluhy spoutané a umrtvené země jakoby zázrakem objevila politická strana, kterou vládnoucí skrytě totalitní rusko-česká kriminální fízlokracie nedokázala - na rozdíl od všech ostatních uměle vytvořených rusko-českých parlamentních i neparlamentních pseudopolitických loutkových stran KGB/GRU, které měly za úkol představovat co nejviditelnější kulisy - tradiční a osvědčené Potěmkinovy vesnice - pro vytvoření a uchování iluze, jak bohatý a pestrý je politický život v třeskuté demokracii tehdejší "kvetoucí, svobodné a demokratické České republiky" - udržet pod svojí plnou kontrolou, strana se spásným politickým programem PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti jakéhokoliv politika nebo úředníka PŘÍMO OBČANY, nenašel se v tehdejším českém národě téměž nikdo natolik statečný a čestný, aby se za tuto politickou stranu odvážil kandidovat a tento protikriminální program snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY - proti zuřivému odporu vládnoucích rusko-českých kriminálních "elit" a jejich novinářů - pomohl prosadit. Těch deset spravedlivých Bůh v celém českém národě nenašel... Nedostatek čestných a statečných, které nelze koupit ani zastrašit, byl skutečnou příčinou zániku českého národa." NEDOPUSME TO A V BOJI PROTI ZLU, KTERÉ NÁS A NAŠE RODINY UŽ PO GENERACE BEZTRESTNĚ NIČÍ, NASAĎME SAMI SEBE A KANDIDUJME!!!

Jestli přesto za nás jako naši političtí sympatizanti kandidovat jako NEZÁVISLÍ kandidáti nechcete, můžete nás podpořit alespoň finančně, a to jakýmikoliv částkami. Vládnoucí rusko-české kriminální "elity" nás všechny už okradly o tolik, že na naší finanční podpoře je zbytečné šetřit. KDYŽ DOBROVOLNĚ NEPODPOŘÍTE FINANČNĚ NÁS, UKRADNOU VÁM TO NEDOBROVOLNĚ ONI, TAKŽE S NAŠÍ PODPOROU ZBYTEČNĚ NEOTÁLEJTE!!! V našem případě - na rozdíl od nich - rozhodně prospějete dobré věci - odvolatelnosti politiků i z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY - a posílíte nás tak v našem boji za pravdu a spravedlnost. My vám za tuto vaši podporu budeme nesmírně vděčni a o to více budeme moci při obraně našich společných práv a svobod před vládnoucí rusko-českou kriminální mocí pro všechny udělat!

Máme pouze jednu důležitou podmínku. Abychom vaše finanční dary nemuseli zase obratem vracet, což se nám bohužel k naší nesmírné lítosti v minulosti už stalo, uveïte prosím vždy i všechna vaše nacionále, trvalou adresu z OP, rodné číslo (a mobilní telefon nebo email, abychom si mohli vaši totožnost sami ověřit, protože jinak bychom mohli snadno upadnout do jejich likvidační léčky, kdy by nás velice snadno mohli ve svých masmédiích kriminalizovat, anebo finančně svými sankcemi za špatně vedené účetnictví dokonce úplně politicky zlikvidovat), protože právě tyto osobní údaje zákon o politických stranách ve výročních zprávách o hospodaření politických stran u všech dárců vyžaduje. Jinak váš dar musíme vrátit, protože v opačném případě bychom byli donuceni zaplatit do státní pokladny "našeho" rusko-českého guberniálního Kriminálního státu dvojnásobek takového anonymního daru, což by nás mohlo v případě velkých darů, zaslaných na naše bankovní konto exponenty vládnoucí rusko-české kriminální fízlokracie, snadno politicky úplně zlikvidovat a takový laciný úspěch by vládnoucím rusko-českým kriminálním "elitám" KGB/GRU a jejich nespočetným užitečným idiotům udělal naprosto zbytečně nesmírnou radost. Proto děkujeme za vaše pochopení a předem děkujeme i za vaši všestrannou podporu!!! Dále viz:

PRO POLITICKOU STRANU VOLTE PRAVÝ BLOK WWW.CIBULKA.NET A PROSAZENÍ JEJÍHO PROGRAMU PŘÍMÉ DEMOKRACIE A SNADNÉ A RYCHLÉ ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ A STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ!!! PODPORUJME ALESPOŇ MINIMÁLNÍMI FINANČNÍMI ČÁSTKAMI NAŠE VOLEBNÍ KONTO I VOLEBNÍ KONTA NAŠICH KRAJSKÝCH ORGANIZACÍ, ZA COŽ PŘEDEM DĚKUJEME!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007010901

Na našem mnohaletém úsilí po nápravě věcí veřejných i vnitřních vůbec nic nemění ani skutečnost, že KAŽDÉ POLISTOPADOVÉ PARLAMENTNÍ, EVROPSKÉ, KRAJSKÉ A VELICE ČASTO I KOMUNÁLNÍ VOLBY V DŮLEŽITÝCH MĚSTECH JSOU VLÁDNOUCÍMI RUSKO-ČESKÝMI KRIMINÁLNÍMI "ELITAMI" BARBARSKÝM ZPŮSOBEM AŽ K NEPOZNÁNÍ ZFALŠOVÁNY!!! O tom se může každý snadno a rychle sám přesvědčit! Viz:

STÍŽNOST NA NEPLATNOST VOLEB PRO JEJICH POLITICKY A MASMEDIÁLNĚ OSTŘE DISKRIMINAČNÍ A NEROVNÝ CHARAKTER, KTERÝ Z PROKLAMOVANÝCH SVOBODNÝCH A DEMOKRATICKÝCH VOLEB, GARANTOVANÝCH ÚSTAVOU, DĚLÁ LACINOU POLITICKOU TELEVIZNÍ REALITY SHOW, DOSTIHY S JEDNÍM KONĚM PŘEDEM URČENÝCH VÍTĚZŮ A PŘEDEM URČENÝCH PORAŽENÝCH - PRO ZCELA NEPRŮHLEDNÉ A NEKONTROLOVATELNÉ POČÍTAČOVÉ SEČÍTÁNÍ DÍLČÍCH A ZEJMÉNA KONEČNÝCH VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ - PRO JEJICH NEODŮVODNĚNÉ DVOUDENNÍ TRVÁNÍ, KDY PŘES NOC JSOU NEHLÍDANÉ VOLEBNÍ URNY PLNĚ K DISPOSICI VLÁDNOUCÍ RUSKO-ČESKÉ KRIMINÁLNÍ FÍZLOKRACII KGB/GRU PRO MASOVÉ PŘESUNY HLASOVACÍCH LÍSTKŮ, PRO SOUDNÍ NEBO JINOU NEPŘEZKOUMATELNOST A TEDY PRO JEJICH NAPROSTOU PROTIDEMOKRATIČNOST A PROTIÚSTAVNOST!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010060802

Soutěž pro ty, kteří už ovládají siderické kyvadlo: 1.Otázka: Byly každé polistopadové celostátní volby zfalšovány? 2.Otázka: Získali jsme v parlamentních volbách 2010 přes 4,15% hlasů?
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010052902

I za této situace je pro nás a náš národ životně důležité kandidovat proti vládnoucí fízlokracii rusko-českého kriminálního panoptika - kteří tahají z moskevského zákulisí za provázky a které ani nevidíme a zejména proti jejich nastrčenému politicko-masmediálnímu komplexu, který naopak vidíme a slyšíme až příliš dobře - v každých volbách, které se v naší zemi budou konat a neustále náš tlak zvyšovat! Pod našim rostoucím tlakem budou vládnoucí rusko-české kriminální "elity" dělat stále větší a větší chyby a my se budeme stávat naopak stále silnějšími a silnějšími. Jednou pak získáme tolik hlasů, že už to nebude možné v plném rozsahu zfalšovat a my - se svým průlomovým programem snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY - prorazíme všechny jejich politické, ekonomické, masmediální, kádrové a vzdělávací bariéry, které kolem nás a proti nám za naše peníze vytvořili, aby nám mohli vládnout svými ultra-kriminálními metodami, jako svým bezprávným otrokům, na věčné časy a nikdy jinak!!!

Pak naše politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net přivede se svým programem snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a úředníků PŘÍMO OBČANY - a při skutečném volebním zisku přes 50% ze všech odevzdaných hlasů, kterým konečně i oficiálně překročíme alespoň o 1 desetinu procenta 5% uměle vytvořenou diskriminační a politicky likvidační barieru - do parlamentu České republiky prvních několik opravdu slušných a přitom nebojácných a v dlouholetých politických bojích zocelených lidí, které nebude možné koupit ani zastrašit! To je základní podmínka dosažení skutečného vítězství Lidí Dobra, které nebude možné korupcí, vydíráním ani zastrašováním zvrátit zpět ve prospěch dnes nám vládnoucích Lidí Zla!!!

Tato štěrbina se pak bude pod našim rostoucím tlakem dále a stále rychleji a rychleji rozšiřovat, až se jim celý jejich kriminální zotročovací systém zhroutí a my budeme konečně svobodní!

Začít však musíme - pokud opravdu chceme jednou se svým programem snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY zvítězit - od té nejnižší komunální politické úrovně, kde je moc vládnoucího rusko-českého politicko-masmediálního kriminálních komplexu nejslabší!!! PROTO NASAĎME DO TOHOTO BOJE PROTI VLÁDNOUCÍMU ZLU A JEHO NOSITELŮM SAMI SEBE A KANDIDUJME!!! Vše co je pro začátek důležité najdeme zde:

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net děkuje všem 217.385 voličům, kteří nás v parlamentních volbách 2010 svým hlasem podpořili a ŽÁDÁ JE, ABY ZA NÁS KANDIDOVALI ALESPOŇ JAKO NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI!!! SLUŠNÝCH LIDÍ NENÍ NA KANDIDÁTKÁCH NIKDY DOST!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010052903

JAK VYDĚLAT BEZ PRÁCE TÝDNĚ 30.000 Kč PŘI SPLNĚNÍ JEDINÉ SNADNÉ PODMÍNKY, aneb NEVYHNUTELNÁ "POŠTOVNÍ" ZTRÁTA DOPISU, POSLANÉHO SLUŽBOU EMS, POJIŠTĚNÉHO NA 30.000,-Kč V ZÁKLADNÍ CENĚ TOHOTO DOPISU!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012060001

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net kandiduje se svým nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY v každém městě a obci, kde se našel alespoň 1 angažovaný občan, který se s tímto programem nebojí kandidovat!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010080601

CO DĚLAT, TADY A TEĎ! NALÉHAVÁ VÝZVA NEZNÁMÉMU NÁVŠTĚVNÍKOVI NAŠICH WWW.CIBULKA.NET, KTERÝ NEVĚŘÍ POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM A NECHCE UŽ DÁLE MLČET!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070043


Proto znovu opakujeme: Pokud se nám má podařit s VAŠÍ pomocí tohle vládnoucí rusko-české kriminální panoptikum ve volbách porazit, musíme pro to SPOLEČNĚ něco udělat: Pro začátek běžme tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLME ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE, ale podpořme svým hlasem - a ještě lépe i SVOJÍ KANDIDATUROU jako NEZÁVISLÍ kandidáti - politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net a její nejlepší protikriminální program snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY!!!

Pokud nás budete chtít jako naši voliči a političtí sympatizanti aktivně podpořit v našem společném úsilí prosadit náš nejlepší protikriminální program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich daní placených úředníků PŘÍMO OBČANY svojí kandidaturou, a to jako nezávislí kandidáti, pevně rozhodnutí tento nejlepší protikriminální program pro sebe, své blízké i pro celý náš český národ vybojovat, kontaktujte nás prosím VŽDY POUZE DOPISEM, doporučeně + DODEJKA - ze všeho nejlépe poštovní službou EMS s pojištěním na částku 30.000-Kč v základní ceně, a se vám případné zmizení vašeho dopisu alespoň finančně vyplatí - a řádné doručení svého dopisu nám, jako oficiálnímu adresátovi, si prosím VŽDY JEŠTĚ OVĚŘTE TELEFONICKY na naší kontaktní lince 722932703 (Telefonica O2), 605230238 (T-Mobile) nebo 608215455 (Vodafone)!!! Obyčejné dopisy, maily a SMS se nám v "naší" dnešní skrytě totalitní rusko-české třeskuté "demokracii" - díky vládnoucí kriminální fízlokracii - bohužel téměř vždy ztrácí... Veškeré podrobnosti jsou k disposici zde:

Omluva našim politickým příznivcům, že neodpovídáme na maily: RUSKO-ČESKÁ FÍZLOKRACIE BIS-GRU NÁM ZABLOKOVALA ODESÍLÁNÍ MAILŮ A PŘÍCHOZÍ MAILY NÁM FILTRUJÍ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010060301


Je pro nás i pro vás proto tak nanejvýš důležité, abyste nás podpořili svojí kandidaturou v každých příštích volbách jako NEZÁVISLÍ kandidáti - a to i se všemi svými přáteli a našimi politickými příznivci - protože POUZE TAK MŮŽETE JAKO OBČANÉ A DAŇOVÍ POPLATNÍCI NEJLÉPE HÁJIT SVÁ PRÁVA, SVOBODY A OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY!!! Tohle nikdo jiný za vás neudělá lépe, než VY SAMI Víc už pro sebe a své blízké nemůže opravdu slušný a opravdu nebojácný člověk v dnešním světě udělat!!!

Dokažme sobě i druhým, že nejsme nemyslící, zbabělé a nepoučitelné ovce - vhodné panstvu pouze k soustavnému daňovému stříhání, a to co nejvíc na krátko, bez ohledu na třeskuté ekonomické mrazy, ve kterých nás neustále udržují, abychom jim příliš nezbujněli - odmítněme být jednou pro vždy jejich ovcemi, za které nás "naši" mocní a vlivní už po generace pokládají - a dokažme sobě i jim, že jsme svobodní a zodpovědní OBČANÉ a ne jejich otupělí masmediálně zmanipulovaní lokajští OVČANÉ - a PROTI VLÁDNOUCÍM KRIMINÁLNÍM "ELITÁM" RUSKO-ČESKÉ SKRYTĚ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE A JEJICH PSEUDO-POLITICKÝM KRIMINÁLNÍM TUNEL STRANÁM KANDIDUJME, protože ne silná slova v bezpečí domova u televize, anebo někde mezi přáteli v hospodě, ale POUZE UKÁZANÁ PLATÍ!!!

Vše ostatní, co na tuto naši naléhavou mobilizační výzvu ke kandidatuře a tím k nasazení sama sebe do první linie dnešního boje za svobodu, pravdu a spravedlnost bezprostředně navazuje, pak najdeme zde:

A) Náš nejlepší protikriminální volební program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do zastupitelstev všech 6249 českých měst a obcí:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009092401


B) Náš nejlepší protikriminální volební program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do magistrátu hlavního města ČR:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006101701


C) Náš nejlepší protikriminální volební program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do krajských zastupitelstev 13-ti krajů ČR:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004072601


D) Náš nejlepší protikriminální volební program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120101


E) Náš nejlepší protikriminální volební program PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a z našich kapes placených úředníků PŘÍMO OBČANY pro volby do Evropského parlamentu:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004040701


100 DOKUMENTŮ, KTERÉ BYCHOM MĚLI PŘED VOLBAMI ROZHODNĚ ZNÁT, ABYCHOM NEOPAKOVALI SVOJE STARÉ CHYBY A ROZHODLI SE TENTOKRÁT SPRÁVNĚ!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010092202

NAŠE ČTYŘI ZÁKLADNÍ FORMULÁŘE PRO VÁŠ SOUHLAS SE SVOJÍ KANDIDATUROU ZA NAŠI POLITICKOU STRANU VOLTE PRAVÝ BLOK WWW.CIBULKA.NET DO VŠECH PŘÍŠTÍCH VOLEB V ČR - KE STAŽENÍ NA FORMÁT A4, VYTIŠTĚNÍ, VLASTNORUČNÍMU VYPLNĚNÍ, PODEPSÁNÍ A ZASLÁNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBOU EMS, S KONTROLNÍ DODEJKOU A POJIŠTĚNÍM PROTI ZTRÁTĚ NA 30.000,-Kč V ZÁKLADNÍ CENĚ, NA NAŠI ADRESU - PAK NAJDEME ZDE:

A) Parlamentní volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako NEZÁVISLÝ kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012102

B) Evropské volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako NEZÁVISLÝ kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090077

C) Krajské volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako NEZÁVISLÝ kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010012107

D) Komunální volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako NEZÁVISLÝ kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070104

E) Pražské volby - náš formulář pro Váš souhlas se svojí kandidaturou jako NEZÁVISLÝ kandidát:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013101

S pozdravem vše dobré všem dobrým a každému podle jeho skutečných zásluh se na naši další spolupráci při nápravě věcí veřejných i vnitřních těší

Petr Cibulka
V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM,
PRAVDOU A LŽÍ,
NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ
A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!!

PROTO DĚKUJEME
ZA VAŠI PODPORU!!!
***

Na závěr naší stálé předmluvy před každým našim článkem jako poslední věčné motto:

"Člověk se stává silným, pokud musí namáhat své svaly.
Právě tak dobro musí, pokud se má vystupňovat ve svatost,
překonat zlo, které se mu staví do cesty.
Zlo má úkol přivést lidstvo na vyšší stupeň
."


Rudolf Steiner, viz
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073101
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073102ZCELA NA ZÁVĚR PAK JEŠTĚ ZNOVU SHRNUTÍ TOHO PRO NÁS DALEKO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO:

ZA VŠÍM ZLEM
HLEDEJME RUSKO
A JEHO AGENTY
A MÁLO KDY
SE SPLETEME!!!

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PRAVDY NAŠICH ŽIVOTŮ VYCHÁZÍ NAJEVO I PO 70-TI LETECH A ÚSPĚŠNĚ DISKREDITUJÍ VLÁDNOUCÍ SVĚT LŽI I JEHO NESPOČETNÉ NOSITELE A OCHRÁNCE = TZV. LENINOVY "UŽITEČNÉ IDIOTY": Ruský historik a vědec Mark Solonin v knize "23.červen aneb Opravdový den M" nevyvratitelnými důkazy z odtajněných ruských archivů prokázal: VŠECHNO BYLO JINAK, aneb SVÉ ŽIVOTY ŽIJEME VE SVĚTĚ POSTUPNĚ ODHALOVANÝCH STÁTNÍCH LŽÍ: HITLER ZAÚTOČIL NA SSSR JEN O 1 DEN DŘÍVE, NEŽ STALIN NA EVROPU, KDYŽ PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA KREMLU ZA ZOTROČENÍ LIDSTVA STÁLE ZESILUJE!!! 3x viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010121803
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092403

RUSKO A JEHO PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA: Dokumentární kniha Roberta Buchara zásadního významu a nových nevyvratitelných domácích i zahraničních důkazů REVOLUCE 1989: CO VŠECHNO PŘED NÁMI "NAŠI" KRIMINÁLNÍ RUSKO-ČEŠTÍ POLITICI KGB/GRU A JEJICH MASMÉDIA - VŠE POD KONTROLOU SKRYTĚ TOTALITNÍ MOSKEVSKO/BRUSELSKÉ FÍZLOKRACIE - NA VĚČNÉ ČASY A NIKDY JINAK CHTĚLI UTAJIT!!! Konečně prokázáno: "Protikomunistické sametové revoluce" ve všech evropských diktaturách nelidsky totalitního vojensko-policejního komunistického bloku 1989 = velkolepý kriminální privatizační puč populárního ruského vražedného tandemu nejvyšší satanské "Pravdy a Lásky" KGB-GRU a statisíců jejich vlastizrádných domácích "revolučních" agentů, kteří pak zprivatizovali pro Moskvu všechno, co mělo pro ni ve zotročených zemích jakýkoliv strategický význam a kteří nám díky tomu, ale i díky svým tradičním ultrakriminálním metodám skryté totality a nekonečných masmediálních manipulací, dodnes "demokraticky" vládnou, KDYŽ POD VEDENÍM MOSKVY - A VŽDY ZCELA BEZTRESTNĚ - RYZE ZLOČINECKÝMI METODAMI TUNELUJÍ NAŠE KAPSY A ÚSPĚŠNĚ LIKVIDUJÍ VŠECHNY NERUSKÉ NÁRODY I JEJICH VLASTNÍ NÁRODNÍ STÁTY!!! 2 x viz:
https://docs.google.com/leaf?id=0B6r7haHaJ1aiNjdhNzE2MjYtOGI2OC00ODA2LWFmNjMtMTQyMGU5NmI0ZTg4&hl=en

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111502Základní motto, které vše vysvětluje:

Pokud všechny české a slovenské tajné služby od roku 1918 až do roku 1939 a od roku 1945 až do dnešního dne a hodiny NEDOKÁZALY POSTAVIT PŘED SOUD ANI JEDNOHO AGENTA MOSKVY, pak to může znamenat pouze dvě věci:

1) Žádní ruští agenti u nás nejsou a nikdy nebyli...

2) Na všech významnějších místech našeho státu byli a jsou POUZE RUŠTÍ AGENTI!!! Viz:
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006111202
B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009110801
C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010092503

Buï platí jedno, anebo platí to druhé! Třetí možnost neexistuje!!! Zvažme sami - na základě svých vlastních znalostí uplynulých 42 let otevřené RUSKO-česko-slovenské nelidsky teroristické a vlastizrádné zotročující komunistické totalitní diktatury a 22 let přímé ruské vojenské okupace, ale i následujících desetiletí nekonečně kriminálního, vždy beztrestného a pro český národ a pro jeho stát likvidačního (post) komunismu, skryté totality, hlubokého civilizačního rozvratu a stále silnější ruské infiltrace a naší přímé masové ruskojazyčné kolonizace, která se přímo před našima očima velice rychle stupňuje, když ničemu z toho tento "náš" stát neklade sebemenší odpor, aby chránil český národ, jeho stát a české národní zájmy, včetně práva na národní přežití - která z těchto dvou možností je ta pravděpodobnější...

PROČ POLITICI KGB/GRU A JEJICH NOVINÁŘI ZUŘIVĚ ODMÍTAJÍ POUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SIDERICKÉHO KYVADLA? PROTOŽE KAŽDÝ ZLOČINEC SE BOJÍ VŠEVĚDOUCÍHO POLICEJNÍHO VYŠETŘOVATELE, STÁTNÍHO ZÁSTUPCE, SOUDCE A VĚZEŇSKÉHO PERSONÁLU!!!


NA SAMÉM KONCI KAŽDÉHO NAŠEHO ČLÁNKU, KTERÝ TEĎ NÁSLEDUJE, JE PŘIPOJEN ZÁVĚREČNÝ VYSOCE INFORMAČNĚ A MYŠLENKOVĚ KONCENTROVANÝ BLOK NÁMI PROSAZOVANÝCH NEJLEPŠÍCH POLITICKÝCH ŘEŠENÍ, KTERÝ ROVNĚŽ VŘELE DOPORUČUJEME K PEČLIVÉMU PROSTUDOVÁNÍ A ZEJMÉNA PAK K VAŠÍ MAXIMÁLNÍ POLITICKÉ PODPOŘE!!!


KONEC STÁLÉ VÝZVY
K PLNÉ OBČANSKÉ MOBILIZACI
A NEJVYŠŠÍ POLITICKÉ BDĚLOSTI
"CO DĚLAT, TADY A TEĎ"

A NYNÍ NÁSLEDUJE VLASTNÍ ČLÁNEK:


***
ZA VEŠKERÝM ZLEM HLEDEJME 1. RUϟϟKO
A JEHO KLEPTOKRACII
HTTP://WWW.CIBULKA.NET/PETR/VIEW.PHP?CISLOCLANKU=2014050168
+ UŽITEČNÉ IDIOTY
5. KOLONY MOSKVY
V ŽOLDU KGB/GRU,
OVLÁDAJÍCÍ ZÁPAD
A JEN MÁLO KDY
SE SPLETEME!!!


George Orwell
1984
DODATEK
Principy newspeaku


Newspeak byl oficiální jazyk Oceánie vytvořený pro ideologické potřeby Angsocu neboli anglického socialismu. V roce 1984 téměř ještě nikdo nepoužíval newspeak jako jediný prostředek dorozumění ani v hovorové ani psané řeči. Psaly se v něm úvodníky Timesů, ale to bylo náročné umění, které ovládali jen odborníci. Předpokládalo se, že newspeak nakonec nahradí oldspeak (neboli spisovný jazyk) někdy v roce 2050. Zatím získával soustavně půdu a členové Strany záměrně používali newspeakových slov a gramatických vazeb stále častěji v každodenních projevech. Tato verze newspeaku byla prozatímní a obsahovala mnoho přebytečných slov a zastaralých tvarů, které měly být později potlačeny. My se zde budeme zabývat jeho konečnou, zdokonalenou podobou, jak je zachycena v Jedenáctém vydání slovníku.

Newspeak nebyl vytvořen pouze k vyjadřování světonázorových myšlenkových postupů vlastních oddaným stoupencům Angsocu, nýbrž proto, aby znemožnil všechny jiné způsoby myšlení. Záměr byl ten, že až si newspeak všichni jednou provždy osvojí a oldspeak bude zapomenut, stane se kacířské myšlení – to jest myšlení, které se odchyluje od zásad Angsocu – doslova nemyslitelné, aspoň v té míře, v níž je myšlení závislé na slovech. Slovní zásoba newspeaku byla vytvořena tak, aby poskytovala přesné a často velmi propracované výrazivo pro každý pojem, který by člen Strany chtěl slovně vyjádřit, a přitom vylučovala všechny ostatní významy a také možnosti dospět k nim nepřímými metodami. Toho se dosáhlo částečně vytvářením nových slov, ale hlavně eliminací slov nežádoucích a všech jejich neortodoxních významů. Pokud to šlo, byla slova zbavena všech druhotných významů. Uveïme jeden příklad za všechny. Slovo free – svobodný, prostý něčeho, v newspeaku ještě existovalo, ale mohlo se ho použít jen v takových výrocích jako „This dog is free from lice“ – „Tento pes je prost vší“. Nemohlo ho být použito ve významu nezávislý, samostatný, volný, ve smyslu intelektuálním a politickém, protože politické a intelektuální svobody už dávno neexistovaly ani jako pojmy, a proto pro ně neexistovalo adekvátní pojmenování. Byla potlačena slov jednoznačně kacířská. Kromě toho redukce slovní zásoby se stala sama sobě cílem. Žádnému slovu nebylo dovoleno přežít, pokud bylo možné se bez něj obejít. Newspeak nebyl naplánován proto, aby se rozsah myšlení zvětšil, nýbrž aby se zmenšil, a tomu účelu nepřímo sloužilo maximální okleštění výběru slov.

Newspeak vycházel ze současného jazyka, i když mnohé věty v newspeaku, i ty, které neobsahovaly nově vytvořená slova, by byly sotva srozumitelné anglicky mluvícímu člověku našich dnů. Slova newspeaku byla rozdělena do tří odlišných skupin nazvaných Slovní zásoba A, Slovní zásoba B (které se též říkalo složeniny) a Slovní zásoba C. Bylo by jednodušší pojednat o každé skupině zvl᚝, ale gramatickými zvláštnostmi tohoto jazyka se můžeme zabývat v části věnované Slovní zásobě A, protože stejná pravidla platí pro všechny tři kategorie.

Slovní zásoba A. Slovní zásoba A obsahovala slova potřebná v každodenním životě k pojmenování takových věcí, jako jsou jídlo, pití, práce, oblékání, chůze, jízda vozidly, zahradničení, vaření a podobně. Tato slovní zásoba se skládala téměř výhradně ze slov, která jsou běžná i nyní, jako třeba hit – zasáhnout, run – běžet, dog – pes, tree – strom, sugar – cukr, house – dům, field – pole, ale ve srovnání se stavem slovní zásoby současného jazyka byl jejich počet krajně redukovaný, přičemž jejich významy byly omezeny daleko přísněji. Byly z nich vymýceny všechny dvojsmysly a významové odstíny. Pokud se toho dalo dosáhnout, bylo slovo newspeaku v této skupině pouze staccatovým zvukem, který vyjadřoval jeden jasně vymezený pojem. Slovní zásoba A byla naprosto nepoužitelná v literární tvorbě nebo v politických či filozofických diskusích. Byla určena výlučně k vyjádření jednoduchých, účelových myšlenek, které se vázaly ke konkrétním věcem nebo fyzickým úkonům.

Gramatika newspeaku měla dvě výrazné zvláštnosti. První zvláštností byla téměř dokonalá zaměnitelnost různých slovních kategorií. Každé slovo v tomto jazyce (v zásadě to platilo i pro velmi abstraktní slova jako if – kdyby nebo when – když) se mohlo použít buï jako sloveso, podstatné jméno, příslovce nebo přídavné jméno. Mezi slovesným a jmenným tvarem slov tvořených ze stejného kořene nebyl žádný formální rozdíl. Toto pravidlo už samo o sobě vedlo k zániku mnohých zastaralých tvarů. Například slovo thought – myšlenka se v newspeaku nevyskytovalo. Nahradilo je slovo think – myslet, které zastávalo funkci podstatného jména i slovesa. Nedodržovala se žádná etymologická pravidla; v některých případech bylo zvoleno pro další existenci podstatné jméno, v jiných případech sloveso. Dokonce i tam, kde podstatné jméno i sloveso příbuzného významu neměly etymologicky nic společného, bylo jedno z nich potlačeno. Například přestalo existovat sloveso cut – řezat a jeho význam uspokojivě převzalo podstatné jméno knife – nůž. Přídavná jména se tvořila přidáním -ful – (-ný) k podstatnému jménu – slovesu, příslovce přidáním -wise – (-ně). Takže například speadful – rychlostný znamenalo quickly – rychle. Některá současná přídavná jména jako silný, velký, černý, měkký zůstala zachována, ale jejich počet byl nepatrný. Nebylo jich ani příliš zapotřebí, protože téměř každý adjektivní význam bylo možné utvořit přidáním přípony -ful k podstatnému jménu – slovesu. Z nynějších příslovcí se nezachovalo prakticky žádné, až na několik málo těch, která měla i předtím koncovku wise: zakončení na -wise bylo konstantní. Například slovo well – dobře bylo nahrazeno slovem goodwise.

Navíc – a to se opět vztahovalo v zásadě na všechna slova v jazyce – bylo možno z jakéhokoli slova utvořit jeho záporný význam předponou un- – ne-, anebo zdůraznit jeho význam předponou plus- anebo ještě více předponou doubleplus-. Tak například uncold – nestudený znamenalo warm – teplý, zatímco pluscold a doublepluscold znamenalo very cold – velmi studený, resp. superlatively cold – nadmíru studený. Význam téměř každého slova bylo možno, tak jako v současné angličtině, modifikovat předponami jako ante – před, post – po, up – nahoru, down – dolů. Zjistilo se, že takovými metodami lze nesmírně zredukovat slovní zásobu. Máme-li například slovo good – dobrý, pak už není zapotřebí slova jako bad – zlý, špatný, protože požadovaný význam lze právě tak dobře – ba lépe – vyjádřit slovem ungood – nedobrý. Ve všech případech, kde dvě slova tvořila přirozenou dvojici protikladů, stačilo rozhodnout, které z nich potlačit. Dark – tmavý, se například dalo nahradit slovem unlight – nesvětlý, anebo light – světlý slovem undark – netmavý, podle toho, čemu se dala přednost.

Druhým charakteristickým znakem gramatiky newspeaku byla její pravidelnost. Až na několik níže uvedených výjimek, podléhalo ohýbání slov stejným pravidlům. Tak u všech sloves byly minulý čas a příčestí trpné stejné a končily na –ed. Minulý čas slovesa steal – krást byl stealed – ukradl, minulý čas slovesa think – myslet byl thinked – myslel, a tak se to dělo v celém jazyce, všechny nepravidelné tvary jako swam – plaval, gave – dal, brought – přinesl, spoke – hovořil, taken – vzatý, byly zrušeny. Množné číslo všech podstatných jmen man – muž, člověk, ox – vůl, life – život, bylo mans, oxes, lifes. Stupňování přídavných jmen se tvořilo bez rozdílu přidáním koncovek -er, -est (good – dobrý, gooder – dobřejší, goodest – nejdobřejší), nepravidelné tvary a stupňování pomocí tvarů more, most bylo potlačeno.

Jedinými druhy slov, která bylo ještě dovoleno ohýbat nepravidelně, byla osobní, vztažná a ukazovací zájmena a pomocná slovesa. Všechny tyto druhy slov se používaly podle starého úzu. Jisté nepravidelnosti se vyskytovaly také v tvorbě slov. Vyplývaly z potřeby rychlé a snadné výslovnosti. Slovo, které se obtížně vyslovovalo, nebo slovo, které by mohlo být sluchem nesprávně zachyceno, bylo už tím považováno za špatné; proto se někdy kvůli eufónii, libozvučnosti, vkládala do slov písmena navíc anebo se ponechal starší tvar. Tato potřeba byla však pociována zejména v souvislosti se Slovní zásobou B. Proč byl přikládán takový obrovský význam snadné výslovnosti, bude v této studii vysvětleno později.

Slovní zásoba B. Slovní zásoba B se skládala ze slov, jež byla vytvořena záměrně pro politické účely; to jest ze slov, která měla nejen v každém případě politický obsah, ale navíc měla navodit žádoucí myšlenkový postoj u člověka, který jich použil. Bez plného pochopení principů Angsocu nebylo snadné těchto slov používat. V některých případech bylo možné je přeložit do oldspeaku nebo je vyjádřit slovy ze Slovní zásoby A, ale to si obyčejně vyžádalo zdlouhavý opis a pokaždé se z textu vytratila určitá harmonie. B slova byla jakýsi verbální těsnopis, shrnující celý okruh myšlenek do několika málo slabik, a přitom přesnější a působivější než výrazy přirozeného jazyka.

Slovní zásoba B obsahovala pouze složeniny. Skládaly se ze dvou či více slov anebo jejich částí spojených do lehce vyslovitelného tvaru. Výslednou směsí bylo vždy podstatné jméno – sloveso, jež se obvykle ohýbalo podle běžných pravidel. Jeden příklad za všechny: slovo goodthink znamenalo velmi zhruba řečeno „správné myšlení“; když se ho použilo jako slovesa, znamenalo „myslet správným způsobem“. Ohýbalo se následovně: minulý čas a příčestí trpné goodthinked; příčestní přítomné činné goodthinking; přídavné jméno goodthinkful; příslovce goodthinkwise; činitelské podstatné jméno goodthinker.

B slova nebyla tvořena podle žádných etymologických zásad. Mohla být složena ze slov všech slovních druhů tak, že jednotlivé základy mohly být rozmístěny v jakémkoli pořádku a jakýmkoli způsobem mrzačeny, aby byl celek lehce vyslovitelný a aby poukazoval na svou odvozenost. Například ve slově thoughtcrime – „závadné myšlení“, je slovo crime na druhém místě, zatímco ve slově crimestop je na místě prvém. Vzhledem k tomu, že bylo velmi obtížné dosáhnout eufónie, vyskytovaly se ve Slovní zásobě B nepravidelné tvary častěji než ve Slovní zásobě A. Ze základů některých slov se přebírala buï celá slabika či dvě, nebo pouze jejich část, podle toho, který tvar se lépe vyslovoval. Lamini (Ministerstvo lásky), Hojmini (Ministerstvo hojnosti), Pramini (Ministerstvo pravdy) a Mírmini (Ministerstvo míru). V zásadě se však všechna slova B mohla ohýbat a všechna se ohýbala, jak jsme o tom hovořili v části o slovní zásobě A.

Některá B slova měla přesně stanovený význam a byla sotva srozumitelná těm, kteří nezvládli celý tento jazykový systém. Vezměme například typickou větu z úvodníku Timesů: Oldthinkers unbellyfeel Angsoc. Nejstručněji by se to dalo v oldspeaku převést takto: „Ti, jejichž názory se zformovaly před Revolucí, nejsou schopni plně se oddat myšlenkm Angsocu.“ To však není adekvátní překlad. Především k plnému pochopení výše citované newspeakové věty musí mít člověk jasnou představu o tom, co vlastně Angsoc obnáší. Kromě toho jenom ten, kdo byl zevrubně vyškolen v ideologii Angsocu, plně ocení údernost slova bellyfeel, jež vyjadřovalo slepou, nadšenou oddanost, dnes těžko představitelnou; anebo slova oldthinkers, jež bylo neoddělitelně spjato s představou zkaženosti a dekadence. Avšak funkcí určitých slov newspeaku nebylo ani tak významy formulovat, jako je ničit. Významy těchto slov, pochopitelně nepříliš početných, se rozšířily natolik, až do sebe pojaly celé skupiny výrazů, které bylo možno vyškrtnout a zapomenout, protože jejich smysl byl dostatečně zakódován v jediném souhrnném výrazu. Nejobtížnějším úkolem sestavovatelů Slovníku newspeaku nebylo vynalézt nová slova, ale vymezovat jim významový okruh poté, co byla vynalezena: to jest, bezpečně určit, která slova byla jejich existencí vyřazena.

Jak jsme už viděli v případě slova free – svobodný, byla někdy z pohodlnosti zachována i slova, která v sobě kdysi nesla kacířský obsah, avšak byly z nich vymýceny nežádoucí významy. Mnoho dalších slov jako například čest, spravedlnost, mravnost, internacionalismus, demokracie, věda a náboženství přestalo prostě existovat. Nahradilo je několik všeobecných výrazů a tím byla sama o sobě zrušena. Například všechna slova, která se spojovala s pojmy objektivity a racionalismu, zahrnulo jediné oldthink. Větší přesnost by byla nebezpečná. Od členů Strany se vyžadoval podobný myšlenkový postoj jako od starých Židů, kteří, aniž věděli něco bližšího, si byli jisti, že všechny národy s výjimkou jejich vlastního uctívají falešné bohy. Nebylo třeba vědět, že se jmenovali Ball, Osiris, Moloch, Aštarot a podobně; je pravděpodobné, že čím méně o nich věděli, tím hlubší byla jejich pravověrnost. Znali Jehovu a Jehovova přikázání; proto věděli, že všichni bohové jiných jmen nebo jiných přívlastků jsou nepraví bohové. Na stejném principu se zakládala povědomost členů Strany o správném chování, přestože měli jen nejasnou představu o tom, jaké odchylky od něj se povolují. Například jejich sexuální život byl důsledně regulován dvěma slovy: sexcrime (sexuální nemorálnost) a goodsex (cudnost). Sexcrime pokrýval významem vůbec všechny sexuální přečiny. Zahrnoval smilstvo, cizoložství, homosexualitu a jiné zvrácenosti a navíc normální pohlavní styk, pokud byl sám sobě účelem. Nebylo nutné tyto přečiny jednotlivě vyjmenovávat, protože všechny byly stejně trestuhodné a v zásadě se všechny trestaly smrtí. Ve slovní zásobě C, která obsahovala vědecké a technické termíny, bylo nutné uvést zvláštní pojmenování pro jisté sexuální úchylky, ale prostý občan je nepotřeboval znát. Věděl, co se míní pod pojmem goodsex, totiž normální pohlavní styk mezi mužem a ženou, jehož jediným cílem je plození dětí, bez tělesné rozkoše na straně ženy; všechno ostatní byl crimisex. V newspeaku bylo zřídka možné rozvíjet kacířskou myšlenku dál než ke konstatování, že je kacířská: za touto hranicí už potřebná slova neexistovala.

V Slovní zásobě B nebylo žádné slovo ideologicky neutrální. Mnohá slova byly eufemismy. Například slovo jako joycamp (joy – radost, camp – tábor) ve skutečnosti znamenalo tábor nucených prací, anebo Mírmini (Ministerstvo míru) Ministerstvo války. Tyto výrazy vyjadřovaly téměř přesný opak toho, co předstíraly. Na druhé straně některá slova otevřeně a s pohrdáním ukazovala na pravou povahu oceánské společnosti. Příkladem bylo slovo prolefeed, jež bylo pojmenování pro brakovou zábavu a překroucené informace, které Strana poskytovala masám. Jiná slova byla zase ambivalentní; znamenala něco dobrého, pokud se týkala Strany, a něco špatného, jestli se týkala jejích nepřátel. Pak existovala ještě řada slov, jež na první pohled vypadala jako pouhé zkratky a která odvozovala své ideologické zabarvení ne ze svých významů, ale ze své struktury.

Pokud to bylo možné, bylo všechno, co mělo nebo mohlo mít jakýkoli politický význam, zařazeno do Slovní zásoby B. Jména všech organizací, sdružení, učení, zemí, institucí nebo veřejných budov byla bez výjimky vměstnána do běžného tvaru, to jest do jediného, snadno vyslovitelného slova s nejmenším počtem slabik, které zachovávaly původní odvození. Například oddělení záznamů na Ministerstvu pravdy, kde pracoval Winston Smith, se jmenovalo Recdep (Records Department), oddělení televizních programů Teledep (Teleprogrammes Department) atd. To se nedělo jen pro úsporu času. Již v prvních desetiletích dvacátého století se takové spřežky staly charakteristickým rysem politického jazyka; bylo zaznamenáno, že tendencí používání zkratek tohoto typu se nejvíce vyznačovaly totalitní organizace. Příkladem byla taková slova jako nacista, gestapo, Kominterna, inprekor, agitprop. Zprvu se taková praxe zaváděla v zásadě podvědomě, ale v newspeaku se to dělo s vědomým úsilím. Zjistilo se, že takovým zkrácením názvu se zúží a jemně pozmění jeho význam tak, že se od slovotvorného jádra odloučí většina asociací, která by na něm jinak ulpívala. Výraz komunistická internacionála vyvolává například složitý obraz všeobecného lidského bratrství, rudých praporů, Karla Marxe a Pařížské komuny. Naproti tomu slovo Kominterna navozuje představu pevně semknuté organizace a propracované soustavy pouček. Vztahuje se na něco, co je tak snadno pochopitelné a účelově vymezené jako třeba židle nebo stůl. Kominterna je slovo, které lze pronést téměř bez přemýšlení, zatímco Komunistická internacionála je výraz, nad nímž musí člověk aspoň chvilku zauvažovat. Právě tak nevyvolává slovo Pramini tolik představ jako Ministerstvo pravdy, a navíc s ním lze lépe manipulovat. To platí nejen pro zvyk zkracovat všechno, co se dá, ale také pro téměř přehnanou péči věnovanou snadné výslovnosti každého slova.

V newspeaku stojí eufónie hned na druhém místě za přesností významu a zatlačuje všechny ostatní aspekty. Byla jí obětována i pravidelnost gramatiky, kdykoli se to zdálo potřebné. A dálo se tak právem, protože se vyžadovalo, a to především pro politické účely, aby slova byla co nejvíce oholena, aby měla jednoznačný význam, dala se vyslovit rychle a co nejméně rezonovala s podvědomím mluvčího. Slova Slovní zásoby B získávala navíc na údernosti tím, že si byla téměř všechna podobná. Přízvuk byl rovnoměrně rozložený mezi první a poslední slabiku. Jejich používání podporovalo žvanivý způsob řeči, zároveň břitký a monotónní. A právě to bylo cílem. Záměr byl, aby řeč, a zvláště řeč o něčem, co nebylo ideologicky neutrální, byla co nejvíc nezávislá na vědomí. Ve všedním životě bylo nepochybně třeba, alespoň někdy, si rozmyslet, co řeknete, ale člen Strany vyzvaný, aby učinil politické anebo morální prohlášení, musel být schopen vychrlit správné názory tak automaticky jako nezajištěný samopal. Jeho školení ho na to připravovala, jazyk mu poskytoval téměř neomylný nástroj a povaha slov, jejich drsný zvuk a určitá úmyslná ošklivost, jež korespondovaly s duchem Angsocu, byly důležitými pomocníky.

K tomu všemu přispíval i malý výběr slov. Ve srovnání s naší slovní zásobou byl slovník newspeaku omezený a stále se vypracovávaly nové způsoby jeho redukce. Newspeak se skutečně lišil od většiny ostatních jazyků tím, že se jeho slovní zásoba zmenšovala, místo aby se rok od roku rozšiřovala. každá redukce byla úspěch, čím menší prostor pro výběr, tím menší pokušení přemýšlet. Na konci zářila naděje, že artikulovaná řeč bude vycházet z hrdla, aniž se na ní budou podílet vyšší mozková centra. Tento cíl byl otevřeně přiznán v newspeakovém slově duckspeak, což znamenalo „gágat jako kachna“. Tak jako různá další slova ve Slovní zásobě B měl duckspeak ambivalentní význam. V případě, že názory takto gágané byly ideově správné, vyvolávalo to chválu. A když Times vyslovily o jednom ze stranických řečníků, že je doubleplus good duckspeaker (výborný řečník v dokonalém zkratkovém jazyce), byla to vřelá a cenná lichotka.

Slovní zásoba C. Slovní zásoba C doplňovala předcházející a pozůstávala výlučně z vědeckých a technických termínů. Tyto výrazy připomínaly vědecké termíny současného jazyka a byly utvořeny ze stejných kořenů, obvyklá péče se však věnovala tomu, aby byly stroze definovány a zbaveny nežádoucích významů. Podléhaly týmž gramatickým pravidlům jako slova z předešlých slovních zásob. Jen málo C slov se používalo v běžné řeči nebo v politických projevech. Každý vědecký pracovník nebo technik měl možnost vyhledat si všechna tato slova ve svém oborovém seznamu, ale většinou měl jen ubohé znalosti o slovech, jež se vyskytovala v seznamech ostatních. Pouze několik málo slov bylo uvedeno ve všech seznamech, a úplně chyběla slovní zásoba, jež by vyjadřovala poslání vědy jako způsobu nebo metody myšlení, bez ohledu na jednotlivé obory. Pro „vědu“ vlastně žádné slovo neexistovalo, protože všechny významy, které by mohlo vyjadřovat, byly dostatečně pokryty slovem Angsoc.

Z předcházejícího výkladu vyplývá, že vyjádřit neortodoxní názor, kromě názoru na nejnižší úrovni, bylo skoro vyloučené. Bylo přirozeně možné vyslovit kacířství nejhrubšího zrna, rouhat se třeba slovy Velký bratr je nedobrý. Ale takové prohlášení, které znělo pravověrnému uchu jako samozřejmá absurdita, nemohlo být podepřeno rozumnými argumenty, protože nebyla k dispozici potřebná slova. Myšlenky nepřátelské Angsocu mohly být přechovávány ve vágní neslovní podobě a daly se vyjádřit jen ve velmi obecných termínech, které, shrnujíce v sobě celé klubko kacířských myšlenek, se nedaly blíže definovat, a tak se míjely účinkem. Ve skutečnosti se dalo newspeaku používat k vyjádření neortodoxních myšlenek jen nedovoleným překladem některých slov zpět do oldspeaku. Tak například věta Všichni lidé jsou si rovni byla v newspeaku formálně možná, ale významově odpovídala adekvátnímu oldspeakovému konstatování Všichni lidé jsou zrzaví. Věta je gramaticky bez chyby, ale vyjadřuje zjevnou nepravdu, tj. že všichni lidé jsou stejně velcí, mají stejnou váhu nebo sílu. Pojem politické rovnosti už neexistoval, a druhotný význam byl tedy ze slova rovný vymýcen. V roce 1984, kdy byl oldspeak ještě běžným nástrojem komunikace, existovalo teoreticky nebezpečí, že si při užívání newspeakových slov někdo ještě bude pamatovat jejich původní význam. Pro člověka dobře fundovaného v doublethinku nebylo však v praxi obtížné takovému uklouznutí zabránit, a během pár generací se vyloučí dokonce i možnost takového uklouznutí. Lidé budou vyrůstat se znalostí newspeaku jako jediného jazyka a nebudou vědět, že slova svobodný či rovný měla kdysi politický podtext, podobně jako člověk, který nikdy neslyšel o hře v šachy, nepřikládá druhotný význam slovům královna nebo věž. Bude nad jejich možnosti páchat ideozločiny a dopouštět se různých omylů prostě proto, že pro ně nebude pojmenování, a budou tedy přesahovat lidskou představivost. Je možné předpokládat, že v průběhu času se budou určující charakteristiky newpeaku stále více prosazovat, že slov bude stále ubývat, jejich významy budou stále strnulejší a možnost jejich nesprávného použití mizivější.

Až bude oldspeak jednou provždy nahrazen, bude přerváno poslední spojení s minulostí. Dějiny už byly přepsány, ale zlomky neúplně cenzurované literatury minulosti ještě tu a tam přežívaly, a pokud si člověk zachoval znalosti oldspeaku, bylo možné si je i přečíst. V budoucnu budou takové zlomky, i kdyby se jim podařilo přežít, nesrozumitelné a nepřeložitelné. Přeložit nějakou pasáž z oldspeaku do newspeaku je nemožné, s výjmkou těch, které popisují technický proces, velmi jednoduchý každodenní děj anebo byly už ve svém původním zaměření ideově správné (v newspeaku by se řeklo goodthinkfull). V praxi to znamenalo, že žádná z knih napsaných zhruba před rokem 1960 nemůže být přeložena jako celek. Předrevoluční literatura může být pouze objektem ideologického překladu – to znamená, že se změní jak jazyk, tak smysl. Vezměme například dobře známou pasáž z Prohlášení nezávislosti:

Máme za to, že tyto pravdy jsou samozřejmé, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovní, že všichni byli svým stvořitelem obdařeni určitými nezcizitelnými právy, mezi něž patří právo na život, svobodu a usilování o štěstí. K zajištění těchto práv si lidé ustavují vlády, jejichž moc je podmíněna souhlasem ovládaných. Kdykoliv nějaká forma vlády přestane tyto cíle sledovat, má lid právo ji změnit anebo zrušit a ustavit vládu novou.

Bylo by nemožné převést tuto pasáž do newspeaku a zachovat přitom smysl originálu. Nejvíce bychom se tomu přiblížili, kdyby celou pasáž pohltilo jediné slovo crimethink. Úplný by mohl být jen ideologický překlad, ve kterém by se Jeffersonova slova změnila ve chvalozpěv na absolutistickou vládu.

Ve skutečnosti byla už velká část literatury minulosti přepsána tímto způsobem. Z prestižních důvodů je ovšem žádoucí uchovat v paměti některé historické postavy a současně uvést jejich dílo do souladu s filozofií Angsocu. Už se překládají díla některých spisovatelů, Shakespeara, Miltona, Swifta, Byrona, Dickense a dalších. A až bude tento úkol splněn, budou původní díla zničena spolu se vším, co ještě přežilo z literatury minulosti. Takové překládání je pomalé a obtížné; očekává se, že neskončí dřív než v prvním nebo druhém desetiletí jednadvacátého století. Zbývá ještě velké množství literatury pouze užitkové – nezbytných technických příruček a podobně – s níž bude třeba naložit stejným způsobem. Proto, aby bylo dost času na předběžnou překladatelskou práci, bylo definitivní zavedení newspeaku odsunuto až do roku 2050.

***

PŘÍMÁ DEMOKRACIE, JEDINÝ SKUTEČNÝ LÉK NA CHRONICKOU VLÁDNÍ KRIMINALITU A JEJÍ NIKDY NEKONČÍCÍ A VŽDY BEZTRESTNÉ RECIDIVY - KDY JAK VŠECHNY VĚTŠÍ PROTIČESKÉ ZLOČINY, TAK I JEJICH NEVYŠETŘOVÁNÍ, ŘÍDÍ VŽDY MOSKVA - KTERÁ NÁS NEODVRATNĚ LIKVIDUJE!!! TATO JEDINÁ ÚČINNÁ A SPOLEHLIVÁ OBRANA PROTI ROZVRATNÝM PROTICIVILIZAČNÍM STRATEGIÍM VRAŽEDNÉHO RUSKÉHO TOTALITNÍHO TANDEMU NEJVYŠŠÍ SATANSKÉ "PRAVDY A LÁSKY" KGB - GRU A PROTI NESČETNÝM VYSOCE POSTAVENÝM PROTIZÁPADNÍM AGENTŮM JEJICH VLÁDNOUCÍ POZIČNÍ A VLIVOVÉ AGENTURY, KTERÁ NÁS, NÁŠ NÁROD I JEHO VLASTNÍ NÁRODNÍ STÁT, STOJÍCÍ NA PRINCIPECH DEMOKRACIE, SVOBODY A ZODPOVĚDNOSTI, SVÝMI ULTRA KRIMINÁLNÍMI METODAMI SKRYTÉ TOTALITY NIČÍ A ODLIDŠUJE, JE NEUVĚŘITELNĚ SNADNÁ, RYCHLÁ A LEVNÁ, POKUD JE ZAHÁJENA ROZHODNĚ A V ČAS! 4 x viz:

1) JAK a PROČ získat snadno a rychle absolutní informační převahu nad vražedným totalitním ruským tandemem nejvyšší Satanské "Pravdy a Lásky" KGB, GRU a jejich nejvyšší tuzemskou poziční a vlivovou agenturou, která nám díky svým ultra-kriminálním metodám skryté totality skrze svá rusko-česká masmédia - zahraniční továrny na výrobu českého veřejného mínění a vymývání lidských mozků - dodnes "demokraticky" vládne = BEZTRESTNĚ TUNELUJE NAŠE KAPSY A ÚSPĚŠNĚ LIKVIDUJE ČESKÝ NÁROD A JEHO VLASTNÍ STÁT!!!!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009091601

2) JAK FUNGUJE FEDERÁLNÍ ZÁKON O ODVOLACÍCH VOLBÁCH V USA: Máš vážný důvod být nespokojen se svým starostou, soudcem, šerifem, poslancem, kongresmanem nebo guvernérem? Jsi-li občan a daňový poplatník, tak neztrácej čas, posbírej potřebný počet podpisů pro vypsání odvolacích voleb a vyměň ho!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005072501

3) Jak funguje systém PŘÍMÉ demokracie v daleko nejsvobodnější zemi celé Evropy - v občansky plně svobodné Švýcarské konfederaci: Jak zajistit právo na občanské sebeurčení - tedy i na maximální politickou svobodu a zodpovědnost - všem občanům! Je skrytá tyranie představitelů mocensky a masmediálně zmanipulované většiny jediným řešením? Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005

4) Dejme si maximální pozor na ČTYŘI ŽELEZNÉ KRIMINÁLNÍ ZÁKONY VLÁDNOUCÍ RUSKO - ČESKÉ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE: Po rusko - české "Suverenitě" a "Věcech veřejných" i zloději Miloše Zemana kradou po částech volební program naší politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net (kromě toho nejdůležitějšího, snadné a rychlé odvolatelnosti politiků - i z našich kapes placených úředníků - PŘÍMO OBČANY) a převlékají se před voliči, oslepenými politickými manipulacemi rusko - českých masmédií, kam my se na rozdíl od nich nedostaneme, halasně do našich ukradených šatů, protože LEPŠÍ A PRO VLÁDNOUCÍ RUSKO - ČESKÉ KRIMINÁLNÍ "ELITY" NEBEZPEČNĚJŠÍ PROTIKRIMINÁLNÍ PROGRAM NEEXISTUJE!!! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009101802

AKTUÁLNĚ

PLÍŽIVÁ
RUSKÁ OKUPACE
ČESKÉ REPUBLIKY
UŽ DÁVNO ZAČALA!!!
DÍLO NÁRODNÍ ZKÁZY
SE JIM PODAŘILO...!!!
"NAŠI" RUSKO - ČEŠTÍ
MARX - LENINŠTÍ
VLASTIZRÁDCI
KGB/GRU, STOJÍCÍ
OD ROKU 1945 PEVNĚ
V NAŠEM ČELE, UŽ
MOHOU ZAČÍT SLAVIT!


OVERTURA:

UNIKÁTNÍ
RUSKO - ČESKÝ
VIDEO DOKUMENT,
DNES UŽ ZAKÁZANÝ
!!!
(pro psychotronicky gramotné
JAKO VÝZVA K ÚČINNÉ OBRANĚ
SKRZE INFORMAČNÍ PŘEVAHU!
)

MiniaturaRUSKÉ CELOSVĚTOVÉ
KRIMINÁLNÍ SATANSKÉ
VELMOCENSKÉ HRY
RUSKÉ STÁTNÍ MAFIE
KGB - GRU!!! Viz:

0. Nepřekonatelný filmový dokument ze sovětských archivů - který v dnešních RUSKO-českých TV nikdy neuvidíme: SOVIET STORY: RUSKÝ KOMUNISMUS = NĚMECKÝ NACISMUS!!!
A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112401
B) http://www.ulozto.cz/hledej?q=Soviet+Story
C) http://www.hellspy.cz/search/?q=SOVIET+STORY
D) http://www.youtube.com/results?search_query=Soviet+story&sm=3

E) http://www.amazon.com/gp/product/0615354963

1. Vysoké hry satanské ruské státní mafie KGB/GRU:
KOŘENY VLÁDNOUCÍHO SATANSKÉHO ZLA!!! Viz:
http://www.youtube.com/watch?v=wNLCHoSWbOw

2. Vysoké hry satanské ruské státní mafie KGB/GRU:
METASTÁZY VLÁDNOUCÍHO SATANSKÉHO ZLA! Viz:
http://www.youtube.com/watch?v=fBYJCTX5CzQ

3. Vysoké hry satanské ruské státní mafie KGB/GRU:
RUDÁ STŘECHA KREMLU = NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ KRIMINALITA, VŽDY POD OCHRANOU ZÁKONA! Viz:
http://www.youtube.com/watch?v=NMWmTle_RlI

4. Vysoké hry satanské ruské státní mafie KGB/GRU:
CELOSVĚTOVÁ EXPANZE SATANSKÉHO ZLA!!! Viz:
http://www.youtube.com/watch?v=sdpm89d62bs

5. Vysoké hry satanské ruské státní mafie KGB/GRU:
PLNÉ OVLÁDNUTÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZLEM RUSKÉHO STÁTNÍHO ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU KGB/GRU! DOKUMENT ČT "KDYBY MĚ ZABILI..." Viz:
http://www.youtube.com/results?search_query=kdyby+m%C4%9B+zabili&sm=3

6. Vysoké hry satanské ruské státní mafie KGB/GRU:
PLNÉ OVLÁDNUTÍ EVROPSKÉ UNIE ZLEM RUSKÉHO STÁTNÍHO ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU KGB/GRU! UKRAJINSKÁ TV (česky): "VOR V ZAKONE" (Zločinec pod ochranou zákona!):
RUSKOJAZYČNÁ MAFIE KGB/GRU OVLÁDLA EVROPU Viz:
http://www.youtube.com/results?search_query=Vor+v+zakone&sm=3

7. Jurij Nestěrenko: VZÁCNĚ NECENZUROVANÁ RUSKÁ ANALÝZA DNEŠNÍHO "NOVÉHO DEMOKRATICKÉHO RUSKA" STARÉHO KGB: RUSKO = KONCENTROVANÉ ZLO - A TO V TÉ VŮBEC NEJČISTŠÍ KRYSTALICKÉ PODOBĚ! (rusky):
Юрий Нестеренко: Россия - это зло в его чистом, беспримесном виде!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013010026

 


1.
DĚJSTVÍ:PLÍŽIVÁ
RUSKÁ OKUPACE
ČESKÉ REPUBLIKY
UŽ DÁVNO ZAČALA!!!
DÍLO NÁRODNÍ ZKÁZY
SE JIM PODAŘILO...!!!
"NAŠI" RUSKO - ČEŠTÍ
MARX - LENINŠTÍ
VLASTIZRÁDCI
KGB/GRU, STOJÍCÍ
OD ROKU 1945 PEVNĚ
V NAŠEM ČELE, UŽ
MOHOU ZAČÍT SLAVIT!CENTRÁLNÍ MOTTO:

Aby Rusko zvítězilo nad satanismem,
Kreml KGB/GRU musí být poražen!
Aby Evropa zvítězila nad satanismem,
Brusel KGB/GRU musí být poražen!
Aby Amerika zvítězila nad satanismem,
Bílý dům KGB/GRU musí být poražen!"


Petr Cibulka, L.P. 2014

Důvody jsou dobře známé! 3 x viz:

1. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

2. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

3. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ TOHO
VŮBEC NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO
PŘED VLASTNÍM ČLÁNKEM:


Vůdce Sovětského svazu N. S. Chruščov na polemickém setkání s atomovými fyziky - tvůrci sovětských atomových zbraní, léto 1961: „Sacharov je dobrý vědec, ale MY JSME SPECIALISTÉ NA LSTI V ZAHRANIČNÍ POLITICE. EXISTUJE POUZE NAŠE SÍLA A DEZORIENTACE NEPŘÍTELE! NEMŮŽEME ŘÍCI NAHLAS, ŽE PROVÁDÍME POLITIKU Z POZICE SÍLY, ALE TAKTO TO MUSÍ BÝT!!! Byl bych nula, a ne předseda rady ministrů, kdybych poslouchal takové, jako je Sacharov...“

Motto:

Jak nejsnadněji dobýt
nedobytnou pevnost?
Jedině pomocí osla...!!!
Plně naloženého zlatem
pro velitele pevnosti...

Z veleúspěšné staročínské válečné doktríny,
kterou převzal vítězný Mongol Džingischán
a po něm jeho Satanská Říše Zla Rusko! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013040019
Юрий Нестеренко: Россия - это зло в его чистом, беспримесном виде! / Jurij Nestěrenko: VZÁCNĚ NECENZUROVANÁ RUSKÁ ANALÝZA DNEŠNÍHO RUSKA: RUSKO = KONCENTROVANÉ ZLO, A TO V TÉ VŮBEC NEJČISTŠÍ KRYSTALICKÉ PODOBĚ! (rusky)


Hlavní informační motto číslo 1:

ČÍM DÁLE OD MASMÉDIÍ
TÍM BLÍŽE K PRAVDĚ!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802

Hlavní informační motto číslo 2:

NOVINÁŘ KTERÝ NENÍ FÍZL?
TAK TAKOVÉHO NEZNÁM...!!!


NÁSLEDUJÍ INFORMACE PRO LIDI,
KTEŘÍ SE NENECHAJÍ OSLEPIT
NEKONEČNOU MASMEDIÁLNÍ MLHOU,
MODELOVANOU NÁM TAJNÝMI SLUŽBAMI
,

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201

ALE VĚŘÍ POUZE SVÝM VLASTNÍM OČÍM:


POLITICI Z VLASTIZRADY ŽIJÍ,
NOVINÁŘI VLASTIZRADU KRYJÍ!


FOTOGRAFII BYCHOM VĚŘIT ROZHODNĚ MĚLI:


rebjonok


Na fotografii je významný agent ruského KGB, dědičný vlastizrádce, po desetiletí úhlavní zemský škůdce + nejoblíbenější politik, (NEvlastizrádce a pětinásobný politický vězeň ruské okupace Petr Cibulka je po desetiletí masmediálně nejméně oblíbený občan!) vůdce ODS - ministr financí - předseda vlády - předseda parlamentu - president - velitel armády Václav Klaus se svým dlouholetým ruským řídícim důstojníkem KGB Alexandrem Rebjonkem (druhý zleva). Fotografie - zveřejněná pouze 1x - je z 18.04.2003...

ODPOVĚZME SI NA OTÁZKU, KTERÁ ZNÍ: PROČ BY TO MĚLO BÝT NA NIŽŠÍCH ÚROVNÍCH JINAK??? PROČ!!!


PROTO NEVĚŘME VLÁDNOUCÍM NEVIDITELNÝM RUSKÝM TAJNÝM SLUŽBÁM KGB/GRU, JEJICH NASTRČENÝM VIDITELNÝM POLITIKŮM, MASMÉDIÍM ANI ŽÁDNÉMU Z JEJICH NOVINÁŘŮ, KTEŘÍ NÁS V RUSKÉM ŽOLDU RUKOU SPOLEČNOU A NEROZDÍLNOU OD ROKU 1945 UŽ 1000x ÚSPĚŠNĚ A VŽDY BEZTRESTNĚ OBELHALI, PODVEDLI A OKRADLI, ALE VĚŘME JEN BOHU, SAMI SOBĚ A SVÉMU SIDERICKÉMU INFORMAČNÍMU KYVADLU, KTERÝM SI OVĚŘÍME KAŽDOU PRO NÁS DŮLEŽITOU INFORMACI, UDÁLOST A OSOBU DŘÍV, NEŽ SE ROZHODNEME!!!

Motto:


"Veřejnost neví, co se děje, a ani neví, že to neví.“

Noam Chomsky (zkušený agent satanských ruských tajných služeb KGB+GRU?!!!)

Pro psychotronicky gramotné
JAKO VÝZVA K ÚČINNÉ OBRANĚ
SKRZE INFORMAČNÍ PŘEVAHU:
 

Miniatura


Franz Kafka: "Existuje bod, po jehož dosažení není návratu.
Toho bodu je třeba dosáhnout!
"
Viz:

http://www.youtube.com/watch?v=eKWxb_ye49A

***

Rusočeši si užívají
luxusu občanství...


Vůdce Sovětského svazu N. S. Chruščov na polemickém setkání s atomovými fyziky - tvůrci sovětských atomových zbraní, léto 1961: „Sacharov je dobrý vědec, ale MY JSME SPECIALISTÉ NA LSTI V ZAHRANIČNÍ POLITICE. EXISTUJE POUZE NAŠE SÍLA A DEZORIENTACE NEPŘÍTELE! NEMŮŽEME ŘÍCI NAHLAS, ŽE PROVÁDÍME POLITIKU Z POZICE SÍLY, ALE TAKTO TO MUSÍ BÝT!!! Byl bych nula, a ne předseda rady ministrů, kdybych poslouchal takové, jako je Sacharov...“

RUSKO=KLAM!!!

Aktuálně 2 x ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov (KGB!!!):

Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova se Rusko nevměšuje do vnitřních záležitostí Ukrajiny... A žádní agenti ruské vojenské a civilní rozvědky v sousední zemi nepůsobí...

"My budeme i nadále dělat vše co můžeme, abychom důsledně hájili zájmy ruských diaspor na Ukrajině, ale samozřejmě i v dalších zemích."Přehrát video: Na Ukrajině nebyly a nejsou žádné ruské vojenské jednotky, řekl vždy pravdomluvný ruský president a vysoký důstojník komunistického Gestapa KGB Adolf Putin, ovšem ty ruské vojenské jednotky, které tam byly a jsou, budou za své mimořádné protiukrajinské úspěchy po zásluze vyznamenány, dodal!


Finsko-estonská spisovatelka SOFI OKSANEN:

"Každé ráno se budím s myšlenkou, zda to bude dnes, kdy bude východní Evropa opět prodána Rusku... Pokud někdo stále ještě věří ruské propagandě, že Rusko svou krajanskou politikou vyjadřuje opravdovou starost o etnické Rusy za hranicemi své země, nastal čas uvést jej zpátky do reality a připomenout mu, jak Hitler zneužil etnické Němce. KAŽDÝ, KDO KDY NAVŠTÍVIL RUSKO DOBŘE VÍ, JAK MÁLO NA RUSECH SEJDE V RUSKU!"Edward Lucas, britský novinář, analytik dlouhodobě specializovaný na Rusko a autor světově proslulých knih, když dvě z nich vyšly i v češtině, "NOVÁ STUDENÁ VÁLKA" a "KLAM": "Putin se bude snažit Ukrajinu NA PRVNÍM MÍSTĚ ÚPLNĚ DESTABILIZOVAT. UČINIT ŽIVOT JEJICH OBYVATEL NESNESITELNÝM. TAK, ABY NAKONEC TITO DALI PŘEDNOST STABILITĚ POD RUSKOU NADVLÁDOU. ABY MĚLI POCIT, ŽE JE RUSKO ZACHRÁNILO. Ukrajina nyní SMĚŘUJE KE STAVU ÚPLNÉHO SELHÁNÍ STÁTU a PUTIN SE BUDE SNAŽIT JÍT TÍMTO SMĚREM. Samozřejmě VŠUDE, nejenom na Ukrajině..." "Západ je dnes politicky hrozivě, nebezpečně slabý. Musíme vyslat jasný signál, že tohle je zcela nepřípustné. A TENTO SIGNÁL MUSÍ BÝT VELICE DRSNÝ. Jenže místo toho dáváme najevo, že chceme mluvit. Místo toho, abychom jednali. TO JE TA NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ VĚC, JAKOU MŮŽEME UDĚLAT. Ponižuje nás to víc než Putin samotný. On vidí, že je Západ přestrašený a Rusku na všech frontách bez odporu neustále jenom ustupuje. PROTO NEEXISTUJE PROSTOR PRO DIPLOMATICKÉ ŘEŠENÍ KRIZE..."

Oazu Nantoi, který byl dlouhá léta moldavským vládním expertem na Podněstří, separatistický, nikým jiným než Moskvou neuznaný, státeček, který se v roce 1992, s ruskou 14. armádou za zády, po krátké válce odtrhl od čerstvě nezávislého Moldavska, je pesimista a hovoří nahlas o věcech, o kterých se většina Moldavanů bojí i mlčet:

"Všude to má stejný scénář. Nejprve se vyvolá napětí pomocí různých incidentů, pak se nějaká ruská pátá kolona chopí moci, rychle se vyhlásí referendum, které dopadne všude přibližně stejně, pak se pozvou ruská vojska na ochranu," shrnuje Nantoi. "A pak si nadiktují uspořádání podle představ Kremlu, jak si to vyzkoušeli i tady."
5.3.2014 Mladá fronta DNES str. 11 Názory. Kirill Shchelkov


Od ledna 2014 Česká republika povoluje dvojí občanství. Zdaleka ne všichni o tom vědí. Nezajímá je to. Povolili, a co má být?

Právě 1. ledna začala invaze Rusů, kteří se stali českými občany. Občan už není cizinec, občana už ze země nikdy nevyhostíte. I když to bude zločinec světového kalibru, anebo bude jen nenávidět svou novou vlast

Samozřejmě nemluvím o všech Rusech. Je spousta těch, kteří se naučili česky a jsou rádi za možnost zde žít. Mluvíme teï o speciální skupině Rusů, uzavřené ve své komunitě. Česky téměř neumějí, baví se jen se svými krajany, dívají se na ruskou televizi, čtou ruské noviny a nemůžou ani srozumitelně vysvětlit, proč se přestěhovali zrovna do Česka. Jde o poměrně velkou skupinu lidí. Bez rozpaků říkají: „Všechno se mi tady líbí, akorát Češi mě tady otravují.“

Jak nás vidí Rusové

Když si přečtete internetové diskuse ruských imigrantů, dozvíte se o sobě leccos. Píše se tu o hrozném make-upu Češek, propocených Češích s nemytými vlasy, hlasitém smrkání, lakotě („k narozeninám si dávají jenom kytky a pohlednici“). 

To jsou všední nářky. Pak přijde na řadu historie. „Já jsem sem tanky v roce 1968 neposlal, nemám se za co omlouvat. Češi by už o tom mohli přestat mluvit. A nejdřív vrátí ukradené Kolčakovo zlato. Sovětský svaz jim postavil metro, a oni jsou nevděční. Češi vyráběli Němcům zbraně, kterými pak fašisti zabíjeli Rusy. Víte, že Heydrich hladil malého Havla po vlasech, protože jeho rodiče se s ním přátelili?“ 

Potom se přepnou do současnosti. Češi jsou ateisté. Organizují Gay Pride. Na každém rohu nějaká pornografie. Všichni jejich politici nenávidí Rusko a poklonkují USA. 

Když se podíváte do jakýchkoliv pražských novin v ruštině, dostanete pořádnou dávku současné moskevské propagandy. Titulky článků: Češi nadávali ruskému profesorovi, Češi zmlátili ukrajinského podnikatele, Učitelka ve školce plivla na ruského chlapce kvůli jeho přízvuku. 

Ze všech těchto tvrdě protičeských velkoruských projevů ruské nadřazenosti coby "národa vyvoleného" máte intenzivní pocit, že mnozí Rusové jsou tady ve vyhnanství, rádi by se vrátili domů, ale z nějakého tajemného důvodu nemůžou. Když se zeptáte, proč se nevrátí domů, tak se urazí, řeknou, že jste Schwarzenbergův poskok.

Co vše od nás získávají, aniž nám za to něco dali...

Od 1. ledna mohou Rusové dostat české občanství (už po pěti letech trvalého pobytu) a nevzdat se přitom občanství ruského, což bylo dříve podmínkou. Už s trvalým pobytem má imigrant v podstatě stejná práva jako rodilý Čech. S několika výjimkami – nemohou hlasovat ve volbách, být voleni, pracovat na ministerstvech, v policii, v tajných službách. Teï to Rusové s občanstvím - i ti, kteří tak nenávidí Čechy, Českou republiku, jejich spojence i celou západní demokracii - budou moci bez omezení dělat. Stanou se plnoprávnými občany České republiky a dostanou garanci, že už je nikdo ze země nevyžene. S ruským pasem se mohou kdykoliv vrátit domů do Ruska a s českým cestovat bez víz po světě, třeba do USA.

Dokonce i proceduru získání občanství mnozí začali podvodem.

Právně to není přečin, jen takový trik. Ministerstvu vnitra trvá posouzení žádosti zhruba jeden rok. Proto mnozí podali žádost na konci minulého roku. Tehdy ještě nebylo nutné skládat nové zkoušky z češtiny a českých reálií. Mnozí by je neudělali. Protože posuzování žádosti trvá dlouho, občanství jim přiznají už podle nového zákona, což znamená, že se nebude nutné vzdát občanství ruského. Dokud bylo nutné vrátit pas země původu, většina Rusů o české občanství zájem neměla!

A víte, že Rusové začali kampaň, aby se ruština stala oficiálním jazykem Evropské unie? Petiční akce se chystá i v Česku. Pokud se ruština stane jazykem EU (což by bylo velmi podivné, protože Rusko členem Unie není), Rusové se dokonce ani nebudou muset učit jazyk. Žádosti o granty, žaloby k Evropskému soudu, to všechno bude možné psát rusky. 

Ve skutečnosti žádná petice nemůže změnit základní smlouvy Evropské unie, kde jsou oficiální jazyky vyjmenovány. To ovšem organizátoři petice buï nevědí, anebo je toto omezení nezajímá, protože je považují pouze za dočasné... 

Nedávno militantní ruská komunita usilovala o to, aby v Praze vznikl Puškinův památník (na Puškinově náměstí). Básník zde nikdy nebyl, ale Rusové argumentovali tím, že by bylo dobré uctít jeho památku, když už tady máme náměstí. 

Hned po nevinném památníku následoval druhý: Ruský spolek veteránů ruské agresivní války v Afghánistánu, kteří v Afghanistánu vraždili v komunistickém žoldu odpůrce ruské okupace, v Praze odhalil památník vojákům internacionalistům a mírotvorcům, mezi něž protikomunistické afghánské partyzány určitě nepočítají... Politický korektní krycí název nemění podstatu akce. Když to tak půjde dál, proč bychom v Praze neodhalili památník padlým a raněným vojákům v srpnu 1968? Taky ho nějak hezky nazveme, aby to Češi náhodou neprohlédli...

V Česku jsou zaregistrovány desítky ruských organizací, vycházejí zde několikery noviny v ruštině. Všechny podporují protizápadní a protidemokratickou politiku Kremlu...!!!

V České republice se také zrodila idea navrhnout Putina na Nobelovu cenu míru. V Mariánských Lázních žije člověk, který v minulosti kandidoval za Putinovu stranu ve volbách. Dnes je ohnivým bojovníkem za pravoslaví a odpůrcem „zkažené evropské morálky“. Vede organizaci Ruský dům. Taky se může stát českým občanem. I poslancem. Příjemná perspektiva... 

Bude smutné, pokud si už brzy tisíce Rusů, kteří k Česku necítí nic dobrého, budou říkat: „Ti Češi jsou ale hloupí, já je nesnáším, a teï mám jejich občanství.

PS. A pak požádají Rusové v Česku Putinovy ozbrojené hordy (třeba bez označení, jako tzv. “domobranu“) o ochranu, anebo rovnou o "vojenskou mírovou intervenci" (tzv. další dočasnou okupaci do konsolidace poměrů, dle představ Ruska - na věčné časy a nikdy jinak...) a následně ruská Duma jednohlasně odsouhlasí připojení naší republiky k novému Sovětskému Rusku jako gubernii s dosazeným gubernátorem, ruskými zákony a úřední řečí ruštinou.

A velký putinovec a dědičný vlastizrádce Klaus (z Kellnerova zámku nad Prahou) zase potvrdí (jako u Krymu), že na to Rusové mají právo... Na účinnou obranu svých svobod a práv bychom se však měli už dnes velice dobře připravit, protože... 7 x viz:RUSOVÉ JSOU HLUBOCE PŘESVĚDČENI,
ŽE ZÁKLADNÍ JEDNOTKOU ZBABĚLOSTI
JE JEDEN OBČAN ČESKÉ REPUBLIKY...!!!

PROTO SE CHOVAJÍ JAK DOMA VE STEPI!
Z JEJICH OMYLU JE MUSÍME PROBUDIT,
PROTOŽE RUSKOU PLÍŽIVOU OKUPACI
ŽÁDNÝM JINÝM ZPŮSOBEM NEZASTAVÍME!


 

Miniatura1. Základní motto:
POD VEDENÍM RUSKÝCH FÍZLŮ
SE RUSKU NEUBRÁNÍME...!!!!!


Heslo dne:
Proto musíme udělat vše možné i nemožné,
aby se vlastizrádná špionáž pro Rusko
stala nejrizikovější činností na světě,
vhodná jen pro pevně rozhodnuté sebevrahy!
Je to naštěstí velice snadné, rychlé a levné!!! Viz:


Trenink pro ty, kdo už dokázali překonat svoji psychotronickou negramotnost - což je otázkou pěti minut - a ovládají siderické informační kyvadlo, čímž se stali relativně vševědoucími: Otázka: Je na fotografiích českých vládních ministrů někdo, kdo NE fízluje pro Rusko???

Kdo prověří v českém politickém systému hlavu státu nebo vlády a jejich ministry, nepodléhající, na rozdíl od svých podřízených - podle přežilých feudálně-komunistických zákonů - naprosto žádné bezpečnostní prověrce???

EVROPA SOBĚ: Soutěž pro ty, kdo ovládají siderické kyvadlo: NAJDETE 1. POLITIKA OD ROKU 1984 DO DNEŠNÍHO DNE A HODINY NA VLÁDNÍ ÚROVNI, JENŽ NEFÍZLUJE PRO RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY?

Soutěž pro ty, kdo překonali psychotronickou negramotnost a pracují se siderickým informačním kyvadlem: Otázka zní: OVLÁDAJÍ USA + EU UŽITEČNÍ IDIOTI SATANSKÉ ŘÍŠE ZLA RUSKA?

Jak musí skončit každý odpor psychotronicky negramotných proti satanské totalitě KGB/GRU: Tragická historie hrdinského protikomunistického odboje...!!!

NAŠE TŘI ZÁKONY, KTERÉ SNADNO A RYCHLE ZMĚNÍ DNEŠNÍ RUSKO-ČESKÝ KRIMINÁLNÍ STÁT - VE KTERÉM JE ZLO ODMĚŇOVÁNO A DOBRO TRESTÁNO - V JEHO PRAVÝ OPAK!!!

AUTENTICKÝ DOKUMENT NA OSLAVU HRDINSTVÍ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU MAĎARSKÉHO POVSTÁNÍ PROTI BARBARSTVÍ KOMUNISTICKÉ TOTALITY A RUSKÉ VOJENSKÉ OKUPACE!!!


BYL "NÁŠ" PRESIDENT
EDVARD BENEŠ
SOVĚTSKÝM FÍZLEM?
VŠE TOMU NAPOVÍDÁ
A VŮBEC NIC TO NEZPOCHYBŇUJE!!!


Prof. Dr. Josef Kalvoda


Motto:
Příští generace, seznajíce celou nesmyslnost socialismu a komunismu,
podiví se velice, kterak za tuto bláznivou ideu dovedl někdo zemřít
a se obětovat, a to namnoze z takového jen důvodu,
aby esteticky, kulturně a mravně cítící jedinec musel spatřovat
v každém lajdáku z periferie neb v lidech zločinných,
dědičně zatížených a zamořených alkoholem,
ze kterých nejvíce bolševiků se rekrutuje,
svého bratra a druha rovnocenného
.
Vraždy v románových krvácích jsou vymyšleny,
v socialismu jsou skutečností, vizte Rusko!


Spisovatel Josef Váchal, 1924

Nedávno vyšel v USA anglický překlad knihy Pavla Sudoplatova SPECIALl TASKS. Napsal ji s pomocí svého syna Anatoliho bývalý náměstek výzvědné služby NKVD (později známé jako KGB). V americké veřejnosti vyvolala velký rozruch pro svědectví o J. Robertovi Oppenheimerovi, fyzikovi známému jako "otec atomové bomby." Oppenheimer byl jedním z těch, kteří předávali sovětům informace o americkém atomovém výzkumu, čímž jim pomohli uspíšit vyrobení jejich atomové bomby. Mezi dalšími sovětskými špiony byli fyzikové E. Fermi a Klaus Fuchs. Atomovým vyzvědačstvím byl v Sovětském svazu pověřen právě Sudoplatov. Přesto byl ale nejlépe znám jako organizátor popravných operací NKVD, včetně atentátu na největšího Stalinova komunistického oponenta Lva Trockého. Kromě dalších informací je v knize také několik zmínek o bývalém čs. prezidentovi Edvardu Benešovi a plukovníku československé rozvědky Františku Moravcovi. Mohl by však stejně klidně mluvit i o vůbec prvním československém presidentovi T.G.Masarykovi, otci zakladateli - ale čeho ve skutečnosti... Viz:

VŠICHNI "NAŠI" PRESIDENTI JAKO AGENTI CIZÍ NEPŘÁTELSKÉ VELMOCI, aneb ŽELEZNÁ TRADICE, NA KTERÉ UŽ NESMÍME DÁLE STAVĚT!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010122402

ČEŠTÍ PRESIDENTI KGB/GRU "NAŠEHO" RUSKO-ČESKÉHO (POST) KOMUNISTICKÉHO GUBERNIÁLNÍHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU VČERA, DNES A ZÍTRA A JEJICH DODNES NEPOTRESTANÉ ZLOČINY, SPÁCHANÉ NA NEVINNÝCH!!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005060105

Podle Sudoplatova, major Petr Zubov byl mistrem sovětské špionáže, pod jehož vedením se on učil tomuto druhému nejstaršímu povolání. V r.1937 byl jeho starý přítel a učitel major Petr Zubov poslán, kryt diplomatickou imunitou, na sovětské vyslanectví v Praze, jako rezident NKVD. Seznámil se osobně s tehdejším československým prezidentem Edvardem Benešem, který měl úzké styky se sovětským vyslanectvím a který se sám zabýval špionáží už od první světové války během svého pobytu ve Francii. Benešův přátelský postoj vůči sovětskému režimu byl dobře znám. Uvedl sověty na konferenci v Janově r. 1923 a o deset později prvního sovětského delegáta, Maxima Litvinova, do Společnosti národů. Podle Sudoplatova - během svého pobytu v Praze byl Zubov "Benešovým řídícím orgánem a zachráncem v předvečer války." (s 234. When Zubov was our rezident in Praque, he had been Beneš s Control officer and savior on the eve of the war.")

Po československém mnichovském fiasku v r. 1938 Zubov dostal od Stalina instrukce, aby Benešovi předal prostřednictvím jeho sekretáře 10.000 amerických dolarů a aby mu umožnil útěk z Československa do Velké Británie s plnou asistencí NKVD. Stvrzenku za přijaté peníze podepsal Benešův sekretář. (Ve špionáži je zvykem předávat peníze prostřednictvím třetí osoby, čímž se "špinavé peníze" vyperou. Přijetí peněz od špionážní organizace je považováno za důkaz agentství.)

Po Benešově odjezdu do Anglie byl Zubov na rozkaz Stalinův z Prahy odvolán a po návratu do Moskvy zatčen. Důvodem k jeho zatčení byla skutečnost, že československý president Edvard Beneš prostřednictvím majora NKVD Petra Zubova navrhl Stalinovi, aby subvencoval puč proti jugoslávskému králi, aby se tak v Jugoslávii dostal k moci protiněmecký vojenský režim, čímž by se zmenšil německý tlak na Československo. President Beneš požádal Stalina o 200.000 US dolarů v bankovkách pro srbské důstojníky, kteří by provedli vojenský převrat. Zubov dostal požadované peníze z moskevské centrály a odejel do Jugoslávie zjistit, zda plán byl proveditelný. K svému nemilému překvapení došel k závěru, že situace nebyla zralá, že navržení důstojníci byli nespolehliví dobrodruzi a že by ztěží provedli plánovaný puč. Odmítl jim dát peníze předem a vrátil se s nimi do Prahy. Všechno hlásil do Moskvy. Na Zubově telegramu, v němž vysvětloval svůj postup, Stalin napsal vlastnoručně "Ihned zatknout". Následkem dlouholetého věznění a týrání, se Zubov stal invalidou. Kulhal a chodil s pomocí hole.

V lednu 1948 Molotov nařídil Sudoplatovovi, aby jel do Prahy a sešel se tajně s presidentem Benešem. Měl mu vyřídit, že musí předat moc ve státě komunistovi K.Gottwaldovi a sám z úřadu důstojně odejít. Sudoplatov měl udělat na Beneše nátlak s použitím stvrzenky o příjmu 10.000 US dolarů, podepsané jeho sekretářem v r. 1938 pro jeho bezpečnou cestu s pomocí NKVD do Anglie a připomenout mu jeho intimní styky s Kremlem. Jinak by sověti zveřejnili jejich finanční pomoc pro jeho útěk a Benešovu účast na politickém puči a atentátech v Jugoslávii v letech 1938 - 1940.

Molotov zdůraznil, že Sudoplatov nebyl autorizován diskutovat cokoliv o čs. politice, ale jen předat jasný příkaz Moskvy a ponechat Benešovi, jakým způsobem má být dosaženo Stalinových cílů. Sudoplatov navrhl Molotovovi, že by bylo lépe, kdyby s Benešem měl tento osobní a nesmírně důležitý rozhovor někdo, kdo se s Benešem znal osobně. Tím mužem byl Zubov, kterého Stalin dal zavřít, protože neprovedl v Jugoslávii československým presidentem Edvardem Benešem navržený vojenský puč. K tomu Molotov poznamenal, že mu záleží na výsledcích a ne na způsobu, jakým jich bude dosaženo.

Ač byl Zubov od r. 1946 penzistou a invalidou, Sudoplatov si ho vybral za svého společníka, když na příkaz Molotova jel v lednu 1948 do Prahy, aby s jeho pomocí a bez vědomí tamního sovětského velvyslanectví mohl předat Benešovi příkaz Moskvy. Díky Zubovovým kontaktům a schopnostem se Sudoplatovův starý přítel a mentor dostal na hradčanském paláci k Benešovi a během patnáctiminutového rozhovoru mu sdělil, že v Československu dojde ke "kardinální transformaci", a to a už s ním, či bez něho, a že musí předat moc ve státě Gottwaldovi. Rovněž řekl Benešovi, že má příkaz nečekat na jeho odpověï. Podle jeho názoru Beneš byl jediným kdo mohl zařídit, aby radikální změna byla provedena hladce a bez krveprolití. "Byla to poslední schůzka těchto dvou nemocných mužů v jejich životě", píše Sudopatov. (s. 234)

Sdělení Sudoplatova, že pplk. Ludvík Svoboda byl během války Benešovým tajným vojenským zástupcem, s nímž NKVD zahájilo diskuse o vytvoření čs. vojenské jednotky, není novinkou. Svobodův postoj vůči Sovětskému svazu a jeho role v únoru 1948 jsou dobře známé a není potřeba se tím zabývat. Více překvapující je Sudoplatovo tvrzení, že plukovník Moravec (v anglickém textu "Colonel Muravitz"), vedoucí Benešovy zpravodajské služby v Anglii za války, byl "full -time NKVD agent, recruited by our rezident in London, Chichayev" (s. 223). K osobě Moravce jeho předváleční spolupracovníci uvádí: "Za přelom v činnosti druhého oddělení je považován příchod pplk. gšt. Františka Moravce do funkce přednosty pátracího oddělení v září 1934. Jeho tehdejší spolupracovníci se shodovali, že ačkoliv byl "...sebevědomý, samolibý, intrikář a cynik s neurvalým chováním....", ... přivedl zpravodajskou službu na vysokou úroveň...." Teï zbývá odpovědět na otázku, v čím zájmu, když československá zpravodajská služba nedokázala od roku 1918 až do roku 1939 postavit před soud ani jednoho agenta Moskvy, jako by zde Moskva žádného agenta ani neměla...

Jak to bylo s jeho "agentstvím" NKVD bude zmínka později. Sudoplatov píše, že začátkem r. 1945 Moravec Sovětskému svazu hlásil, že Britové mají po válce zájem na zpracování uranové rudy z Jáchymovských dolů a jejím vývozu z Československa. Moravec měl přístup k záznamům o československo-britských diskusích o produkci urania (s.198 a 458).

Jaké jsou důkazy o Benešově spolupráci se sověty? V české i anglické verzi svých "pamětí" Moravec píše, že v létě r. 1936 jel do Sovětského svazu spolu s vybranými čs. experty na Německo z čs. špionážních a analytických skupin ke schůzce s příslušníky NKVD. Podle československo-sovětské smlouvy z roku 1935, uzavřené presidentem Edvardem Benešem, Československo mělo spolupracovat se Sovětským svazem v oboru vojenského zpravodajství a Moravcovým úkolem bylo navázat kontakty a koordinovat styky s Moskvou. Podle Moravce - během schůze se sovětskými zpravodajskými důstojníky Sověti si dělali poznámky ze všeho, co bylo sděleno z české strany a tato data pak byla diskutována a analyzována. Sami prakticky ničím nepřispěli. Měli především zájem na vytvoření zpravodajské základny v Československu. Nakonec bylo dohodnuto mít společnou zpravodajskou bázi v Praze, což vedlo k oprávněnému obvinění z polské strany, že Československo dovolilo sovětům operovat proti Polsku ze svého území. Moravec poznamenává, že jeho dojem z cesty do Moskvy byl takový, že z československé strany budou dodávány Moskvě špionážní informace a že od Sovětů čs. zpravodajská služba nedostane nic.

O své spolupráci se Sověty Beneš píše ve svých obsáhlých "pamětech", včetně své role v aféře maršálka Tuchačevského. O tomto případě bylo hodně psáno. Je příliš složitý, abychom se jím zde zabývali. Jen lze poznamenat, že po obdržení "informací" o spiknutí sovětských důstojníků proti Stalinovi ho Beneš ihned přímo informoval, čímž si sovětský diktátor ověřil jeho spolehlivost. Dále, jak píše Moravec, československý president Edvard Beneš informoval Stalina přímo a nikoliv prostřednictvím čs. zpravodajské služby. Tím lze vysvětlit, že ho Stalin považoval za svého spolehlivého agenta-informátora.

Pokud se týče Benešova "útěku" z Československa "tajnou cestou", jak o tom píše Sudoplatov, výraz "útěk" je trochu silné slovo. Nebylo tehdy žádným tajemstvím, že "Beneš měl plán a že z něho byl aeroplán". Na letiště se s Benešem přišel rozloučit také bývalý legionář a plukovník gen. štábu Emanuel Moravec, za protektorátu pak známý jako nacistický kolaborant, který ke konci války spáchal údajně sebevraždu. Jestliže Beneš dostal 10000 US dolarů a Sudopalatov měl v rukou stvrzenku, podepsanou jeho sekretářem, pak Sověti měli "důkaz", že byl jejich "agentem", protože ve zpravodajštině přijetí peněz za prokázané služby je považováno za důkaz agentství. (Mimochodem, jeden z nejvyšších exilových vůdců po roce 1948 JUDr. V. Chalupa podepsal v USA v letech padesátých několik stvrzenek o přijmutí peněz od StB, a to je jeden z důkazů o jeho agentství.)

Prosovětský postoj Benešův je dokumentován jeho vlastními slovy a činy. Už na začátku války v r. 1939, když sověti vrazili bránícím se Polákům dýku do zad, Beneš řekl sovětskému velvyslanci v Londýně Majskému, že Užhorod, tj. podkarpatská Rus, bude přináležet po válce Sovětskému svazu. V údobí Německo - sovětského spojeneckého paktu (1939 - 1941) měl Beneš svého tajného zástupce u NKVD, Ludvíka Svobodu a dával direktivy Moravcovi o nutnosti spolupráce s NKVD. Ač Sudoplatov píše, že Moravce získal pro spolupráci jako agenta NKVD sovětský rezident v Londýně Čičajev, Moravec tvrdí, že se sovětským rezidentem NKVD Čičajevem kolaboroval na příkaz Benešův, jemuž byl oddán.

Moravec po svém příchodu do Anglie spolupracoval s britskou tajnou zpravodajskou službou, od níž dostal "půjčku" na vydržování svého zpravodajského aparátu v březnu 1940. Britové měli veliký zájem na informacích, které Moravec dostával od svého agenta Pavla Thümela, krycí jméno René, německého zpravodajského důstojníka (tedy dablera). Měli na nich také zájem, jakožto i na jiných informacích, i Sověti, s nimi Beneš udržoval v Londýně stálý kontakt. O Moravcových jednáních s Čičajevem a NKVD se dočítáme v publikovaných dokumentech, především z útržkového deníku Jar. Smutného, Benešovi oddaného kancléře. Smutný píše, mj. následující. (Je nutné zdůraznit, že to bylo v době, kdy Anglie stála osamocená a byla v boji na život a na smrt s nacistickým Německem - tehdy spojencem Sovětského svazu - a Beneš používal jejího pohostinství.)

1. prosince 1940 Beneš dal šéfovi své zpravodajské služby, Moravcovi, direktivy pro jeho schůzku s rezidentem sovětské NKVD v Londýně, která se konala příštího dne. Za prvé, Moravec dostal příkaz prohlásit, že na schůzku jde s vědomím souhlasem československého politického vedení, především Beneše, "k němuž Rusové mají důvěru". (Poznámka: Beneš používal výrazu Rusové a Rusko, nikoli Sověti a Sovětský svaz.) Za druhé, "Spolupráce bude zpravodajská - prezident schválil Moravcův program." Za třetí, Moravec měl udělat výklad o poměru Beneše a jeho exilové vlády k Sovětům. Benešovi je známo, jaké mají stanovisko vůči Anglii. (Podle sovětské propagandy, Anglie vedla imperialistickou válku proti jejich spojenci - Německu.) Benešovo stanovisko ale bylo, že čs. exilová vláda je spolu s Anglií v boji proti Německu a že Anglie má program svobody malých národů, ČSR v to počítaje. V direktivách je nejdůležitější věta: "Řekněme jim (tj. Sovětům) vždy, které informace, jež jim dáme, mají též Angličané a domluvíme se, které informace z těch, jež oni nám dají, jim dáme." Navíc, Beneš nikdy nepůjde s Poláky proti Rusku.

Z výše uvedeného je jasné, že Beneš dal příkaz Moravcovi, aby NKVD informoval o čem se dozvěděl od anglické zpravodajské služby a z jiných zdrojů, a že Sověti budou moci prostřednictvím Beneše či Moravce přihrávat Angličanům určité informace, případně i dezinformace. V podstatě šlo o jednosměrnou spolupráci, jak to Sověti požadovali a jak to i Moravec zdůrazňoval ve svých "Pamětech". Ač především sledoval své vlastní zájmy, ze sovětského hlediska byl Beneš jejich agentem. Nejednalo se pouze o špionáž. Beneš se choval jako agent ofensivně zpravodajský, kteréhožto výrazu se používá ve zpravodajštině - špionáži.

Po vstupu Sovětského svazu do války Beneš ve svých veřejných projevech i soukromých rozhovorech se státníky, diplomaty a politickými činiteli vůbec, vychvaloval Stalina jako člověka rozumného a spolehlivého a obhajoval jeho politiku. Byl jeho náhončím. Tvrdil, že mu západní vlády mohou plně důvěřovat, že nebude sovětizovat středovýchodní Evropu, apod. Zatímco Winston Churchill a polská vláda byli pro otevření druhé fronty na Balkáně, aby tak západní vojska mohla proniknout "měkkým břichem Třetí říše" do střední Evropy, Beneš v souladu se Stalinem hlásal nutnost druhé fronty ve Francii. Chtěl, aby středovýchodní Evropa byla "osvobozena" sovětskou armádou. Zatímco sovětská propaganda byla přijímána v západních demokraciích skepticky, Benešova prosovětská propaganda sledující stejnou linii, byla mnohem účinnější, přestože jednotlivci znalí sovětských metod a cílů ji prohlédli. Tito lidé, mezi nimi byli i zkušení diplomaté, považovali Beneše za sovětského agenta, jak je možné se o tom dočíst v diplomatické korespondenci. (Dokumentaci jsem zveřejnil v knize Czechoslovakia's Role in Soviet Strategy, Washington, D. C. Universuity Press of America, 1978.)

Benešovi obdivovatelé nepochybně odmítnou, co o něm Sudoplatov napsal. Objektivní analýza Benešových akcí vysvětluje, proč ho Stalin považoval za "svého člověka". Vůči Stalinovi Beneš se choval vždy servilně a ten s ním jednal jako se svým kortešem (náhončím). Projevilo se to i během jednání o Marshalově plánu. Tehdy prý Jan Masaryk řekl: "Do Moskvy jsem jel jako československý ministr a vrátil se jako Stalinův pacholek". V r. 1948 Sověti hodili Beneše přes palubu, právě tak jako před tím, v r. 1945, on hodil přes palubu Františka Moravce. Mouřenín vykonal službu, musel jít. Odpovídalo to Stalinově praxi. Vždy dal zlikvidovat i vysoké funkcionáře NKVD a komunistických stran. Ostatně, naši předkové říkali: "Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění".

Nedělní Hlasatel, Chicago, 7. srpna 1994, Vyšlo v knize "Z bojů o zítřek III", Výběr č.6Sovětská infiltrace
prvorepublikového
Československa
a řádění SMĚRŠ!!!

http://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2007081056

Tomáš Krystlík

Obrozenecká představa mohutného ruského státního dubiska, o které se menší slovanské národy mohou opřít - představa, která byla pro potřeby ruské imperiální expanze do Evropy připravena po skončení napoleonských válek ve 20. - 30. letech 19. století v Moskvě a která byla exportována prostřednictvím ruské placené i neplacené protievropské agentury do všech slovanských osídlení, žijících mimo barbarské otrokářské carské Rusko - se Čechům velice vymstila. Dokonce už několikrát, aniž se z něčeho dokázali poučit... Nenahraditelnou ztrátou pro zachování a další svobodný rozvoj celého českého národa je vnitřní rozvrácení a zničení - rukama rusko-českých užitečných idiotů - před I. světovou válkou už plně demokratického a vysoce civilizovaného mnohonárodního Rakouska-Uherska, předobrazu dnešní Evropské unie, jenž stačilo pouze transformovat do podoby Švýcarské konfederace, které stálo otrokářskému asiatskému Rusku stovky let v cestě na jeho tažení za světovládou. Viz:

ROLE RUSKÉ ROZVĚDKY VE VRAŽDĚ NÁSLEDNÍKA RAKOUSKO - UHERSKÉHO CÍSAŘSKÉHO TRŮNU FERDINANDA D'ESTE A JEHO ČESKÉ MANŽELKY, MATKY DVOU DĚTÍ, KTEROU ZAČALA I. SVĚTOVÁ VÁLKA, VEDOUCÍ K RUSKÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCI A JEŠTĚ KRVAVĚJŠÍ OBČANSKÉ VÁLCE, KDY LENINOVI RUŠTÍ KOMUNISTÉ POVRAŽDILI CELOU CARSKOU RODINU, VČETNĚ NEJMENŠÍCH DĚTÍ A VŠECH SLUŽEBNÝCH (V RUŠTINĚ): Роль русской разведки в убийстве Фердинанда:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100007

RUSKO, dědictví DŽINGISCHÁNA!!! LSTÍ a KLAMEM = UMĚNÍ VÁLKY: TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL, JAK PORAZIT PROTIVNÍKA BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ: NEJVYŠŠÍ ŠKOLA INFILTRACE A ROZVRATNÝCH POLITICKO - MASMEDIÁLNÍCH MANIPULACÍ
a) http://www.cibulka.net/petr/index.php?akce=statistika
b) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2007111001
c) http://ekonom.ihned.cz/c1-34261590-krasnaja-biznes-armija
d) http://www.novinky.cz/domaci/186806-kazdy-dvacaty-obyvatel-prahy-pochazi-ze-zemi-byvaleho-sssr.html

Nelze se potom divit, že celou předválečnou čs. politickou scénou hýbaly nebývale sovětské tajné služby (zejména v T.G.Masarykem vyvolané hradní aféře totální profesní, vojenské a politické diskreditace ostře protisovětského a protikomunistického legionářského hrdiny generála Radoly Gajdy, viz http://cs.metapedia.org/wiki/Radola_Gajda), když za protektorátu pro sovětské zájmy pracovalo také Gestapo, infiltrované sovětskými agenty (zejména Willi Leimer) a dost komunistů, kteří byli současně též udavači Gestapa, v posledním roku války byl i český domácí odboj, hlavně na Moravě na Valašsku, řízen sovětskými partyzány (tedy sovětskými tajnými službami). Sovětští partyzáni nechávali vytipovaným Čechům podepisovat písemné závazky spolupráce se sovětským NKVD (Narodnyj komissariat vnutrěnnich děl – Lidový komisariát vnitra). Partyzánská činnost proti okupační moci byla úkolem druhořadým – prvořadým úkolem bylo zajistit dané cíle SSSR v dané zemi po válce, zejména infiltrací agentů NKVD do všech poválečných úřadů a organizací. Viz:

POLITIČTÍ VĚZNI PRAVÍ A FALEŠNÍ

Vladimír Pavlík: Celoevropská akce nacistického Gestapa "Vampir" výroby falešných hrdinů protinacistického odboje z nejlepších agentů Gestapa na sklonku II. světové války - po dobytí Berlína Stalinovou Rudou armádou a ukořistěných nacistických archivů masově převerbovaných sovětskými tajnými službami

INSTRUKCE KGB Z ROKU 1947 - DODNES NANEJVÝŠ AKTUÁLNÍ - PROTOŽE SE TÝKÁ PŘÍMO NÁS, TADY A TEĎ: JAK ZACHÁZET S DOMORODCI...!!!

Hned po osvobození částí ČSR začala na dobytém území okamžitě řádit vojenská kontrarozvědka SMĚRŠ (zkratka ze Směr špionam!). Odhaduje se, že zavlekla z ČSR do SSSR přes tisícovku po první světové válce emigrovavších Rusů (bez ohledu zda měli nebo neměli čs. občanství), několik desítek až stovek Čechů, ale, to už se ví méně, i 60 až 120 tisíc Slováků. Poválečná čs. vláda pro ně v podstatě nehla prstem. Z Rusů přežil každý dvanáctý, ze Slováků dvě třetiny zahynuly - ve jménu kruté marxistické ideologie Lenina a Stalina...

Zapouštění kořenů

V třicátých letech minulého století se Československo stalo nejdůležitějším centrem sovětské špionáže v Evropě. Ale také i proti ČSR. V Československu nebyl problém nechat agenta „zarůst“ do čs. prostředí a vytvořit mu novou identitu s legendou přijatelnou pro zbytek Evropy, protože československé tajné služby byly plně pod sovětskou kontrolou. Čs. pas měl váhu a platil bez víza ve většině evropských zemí. V roce 1932 zorganizovala GPU (Gosudarstvěnnoje politupravlěnije - Státní politická správa) vloupání do budovy policejního ředitelství v Chomutově, kde byla kopie souhrnné zprávy čs. státní policie o podzemní činnosti KSČ. GPU si přálo odhalit prameny a informátory čs. policie. Při vloupání se nepodařilo onu zprávu nalézt, ale GPU padlo do rukou 1500 pravých ještě nevyplněných čs. cestovních pasů. Čs. pasy se staly vůbec nejpoužívanějšími mezi sovětskými agenty. Po roce 1934 a vraždě jugoslávského krále Alexandra v Marseille, kam vrahové přijeli na čs. cestovní pasy, vyvolávalo vlastnictví čs. pasu samo o sobě v Evropě okamžitě podezření hostitelského státu. Pak asi dvě stovky agentů NKVD, cestující ze SSSR do Španělska na podporu republikánů, obdrželo od zpravodajské služby pplk. Františka Moravce - tedy přímo od čs. státu - pravé čs. cestovní pasy.

Sovětské tajné služby byly aktivní zejména v Německu. V Mezinárodním procesu s nacistickými po válce v Norimberku vystoupil jako svědek německý průmyslník Arnold Rechberg a potvrdil, že 24 tisíc německých komunistů (sic) dostalo příkaz v rámci infiltrace NSDAP vstoupit v letech 1930-32 do SA a SS. Peníze na to – 40 milionů zlatých marek - poskytla Moskva. Proto hned po příchodu nacistů k moci v lednu 1933 se sovětská tajná služba zabydlela ve všech složkách NSDAP, SD, SA a SS. Sovětští agenti v hnědých košilích byli také ve všech říšských ministerstvech, dostali se i do protikomunistických oddělní samotného Gestapa. V mnoha případech byly obětovány celé podzemní organizace KS Německa jen proto, aby infiltrovaný agent si mohl vybudovat u Gestapa pověst a případně posílit jeho protikomunistické oddělení, pokud tam už nebyl. Mnoho německých komunistů odešlo v roce 1933 před pronásledováním do ČSR, např. i Walter Ulbricht a Wilhelm Pieck. S nimi ovšem přišli i agenti Gestapa a NKVD.

I průmyslové odvětví ČSR bylo pro ruské tajné služby atraktivní. V době budování Baových závodů na Slovensku se objevila celá řada bulharských a makedonských uprchlíků, kteří se ucházeli o zaměstnání, dostali je a byli v baovském systému úspěšní. Po válce, v roce 1945, tyto osoby neméně efektivně vedly demontáž celé této továrny a její odvoz do SSSR.

Československá státní policie měla za 1. republiky na starosti zpravodajskou činnost proti nepřátelským organizacím uvnitř státu, tedy i proti komunistům a sovětské zpravodajské službě. Logicky se tím stala předmětem sovětské infiltrace. Materiály v archivech čs. ministerstva vnitra to potvrzují. Infiltrováno bylo i čs. četnictvo. Mnozí ze sovětských agentů se udrželi ve službě i po roce 1948. Například Vlastimil Kohoutek, který vedl výslechy se skupinou kolem Slánského a přivedl je na šibenici, byl příslušník protikomunistického oddělení prvorepublikové státní policie.

Kdo měl mezi emigrovavšími německými komunisty do ČSR pochybnosti o pravdivosti zinscenovaných moskevských procesech, mohl se octnout v soukromém stranickém vězení sovětského NKVD, kde jinde než přímo v Praze... Na vězení, a možná i místo popravčí, upozornil čs. policii v roce 1936 jeden německý emigrant a ta při razii skutečně na udané adrese nalezla šest cel stranického vězení i s uvězněnými protinacistickými emigranty, které osvobodila.

Likvidace každého, kdo se stal jakýmkoliv způsobem nepohodlným sovětské politice, bylo jejím průvodním jevem. Každý člen komunistické strany v kterémkoliv státě byl automaticky pokládán za zpravodajsko-operativní materiál sovětské tajné služby. Tito lidé byli obětováváni v nesčíslných operacích sovětské tajné služby, mnohdy jen proto, aby místní rezident mohl vykázat činnost. Kdo se postavil na odpor proti svému zneužívání, projevil názorovou „kolísavost", kdo se veřejně či neveřejně kriticky vyjádřil o SSSR, či jen o některém aspektu jeho politiky, byl automaticky označen za trockistu, oportunistu, revizionistu, úchylkáře, sionistu a byla učiněna, a to okamžitě, opatření k jeho likvidaci.

V nacionálně socialistickém Německu byl pro jejich vyhlazování používán vcelku jednoduchý systém. Později se analogicky aplikoval i v protektorátu. Lidé, kteří se znelíbili NKVD, byli likvidováni pomocí Gestapa. Agenti NKVD v KS Německa začali rozesílat varovné stranické oběžníky se jmény a adresami lidí označených za bývalé komunisty, kteří se prý dali na cestu rozkladné trockistické činnosti. Byly rozesílány na adresy nejrůznějších vrstev obyvatelstva. Aby snad nedošlo k omylu, byla vždy popsána politická minulost a činnost uvedených osob včetně tajných adres, na kterých se skrývali. Pochopitelně se tyto oběžníky dostaly také do rukou Gestapa, což byl jediný důvod jejich cirkulace. Řada lidí ale byla udána Gestapu také přímo a NKVD poskytla proti nim i důkazy. Vynálezcem tohoto účinného systému byl Walter Ulbricht dlící tehdy v Moskvě. Tím si zachránil život během sovětských čistek na konci třicátých let.

Když se NKVD nepodařilo přesvědčit plukovníka Moravce v Londýně, aby dal své spojovací možnosti k dispozici jim (bez kontroly), pokusili se o to na území okupovaného Československa sami. Náhle se celé komunistické podzemí, které odmítalo spolupráci, ba i koncepci odboje, chtělo napojit na demokratické podzemí. Díky nedůvěřivosti a ostražitosti podzemí, navíc zcela zdecimovaného údery Gestapa, se tato infiltrace nepodařila. I zde se sovětská rozvědka uchýlila ke své staré hře, vyřazování nepohodlného spojence pomocí udávání Gestapu.

Mezi starými komunisty, kteří zůstali doma a podíleli se na protinacistickém boji, byli i takoví, kteří si pamatovali pro ně zcela nepochopitelné příkazy z Moskvy, jako byl ten, že v případě, že narazí na parašutistu exilové vlády z Londýna, mají ho zadržet a informovat vedení vlastní stranické buňky, které pak bude informovat stranické vedení a to rozhodne, jak s parašutistou naložit! Existují i svědectví lidí, kteří dostali tajný stranický pokyn udat vedoucí činitele demokratického odboje anonymně Gestapu.

Tři britští parašutisti byli vysazeni v listopadu 1942 na československém území s úkolem znovu navázat spojení s Vladimírem Krajinou. Přinášeli s sebou kromě jiného materiálu také osobní dopisy prezidenta Beneše a ministra národní obrany Ingra. Tito parašutisté byli zadrženi příslušníky komunistického odboje, kteří je posléze lstí odzbrojili a odebrali jim i vysílačku. Oni komunisté byli buï Gestapu známi, anebo spíše pro něj přímo pracovali, v každém případě se parašutisté i jejich materiál včetně dopisů ocitli v rukou Gestapa.

A. I. Romanov, bývalý příslušník SMĚRŠ, což byla za války kontrarozvědná sekce NKGB (Narodnyj komissariat gosudarstvěnnoj bezopasnosti – Lidový komisariát státní bezpečnosti), tvrdí, že NKGB (za války NKVD) měl své agenty i uvnitř nacistických koncentračních táborů, kteří tam „vykonávali sovětskou zákonnost“. Více případů, vymykajících se rozsahu tohoto článku to potvrzuje. Například přepisování rozsudků smrti, vynesených nad komunisty, na členy čs. nekomunistických stran, Antonínem Novotným v Mauthausenu, nebo pokusy komunistických spoluvězňů fyzicky zlikvidovat Ferdinanda Peroutku ke konci války v Buchenwaldu, Gusta Fučíková patřila v KZ Ravensbrück k těm komunistkám-vězeňkyním, které zabily na příkaz Moskvy Milenu Jesenskou.

Do roku 1942 vedl protikomunistické oddělení pražského Gestapa Willi Leimer. Později převzal vedení odboru boje proti parašutistům, ještě později (1951) sloužil v centrále KGB v Moskvě v hodnosti plukovníka (oficiálně byl ovšem odsouzen k trestu smrti a v roce 1947 v Moskvě popraven, materiály z jeho procesu byly prý při požáru archivu zničeny). Byl pověstný svou krutostí vůči zatčeným. Skutečnost, že Leimer byl sovětským zpravodajcem (i Britové měli na pražském Gestapu svého muže, jenže se nevyznačoval mučením vězňů a služební horlivostí, český domácí odboj disponoval kriminálním tajemníkem Otto Gallem), vrhá na celou činnost jeho oddělení poněkud jiné světlo. Leimer dokázal přesvědčit pro udavačskou spolupráci s Gestapem desítky komunistů. Mnozí z nich se stali v protektorátu aktivistickými novináři vyzývajícími ke spolupráci s Německou říší. S méně známými, nepotrestanými za kolaboraci s nacismem, to bylo po válce jednoduché – byli prostě převerbováni do NKVD. Leimer s pomocí oněch komunistů-udavačů Gestapa likvidoval příslušníky odboje, lhostejno zda demokratického či komunistického. Z komunistů přežili nacistickou okupaci jen ti, kteří byli ochotni vykonávat jakékoliv sovětské rozkazy. Tito lidé pak po válce obsadili rozhodující místa a nervová centra čs. státu.

Sovětská tajná služba se zmocnila většiny německých zpravodajských důstojníků včetně pracovníků Gestapa, kteří za války operovali v protektorátu či v říšské župě Sudety. Údaje vytěžené z výslechu těchto lidí pak použila NKGB při zverbování nových agentů či převedení bývalých německých agentů do svých služeb. S hrozbou nacistické minulosti nad hlavou a se zálibou v totalitní moci se tyto osoby staly nejoddanějšími vykonavateli sovětské nadvlády proti ČSR a byly využity jako zkušení agenti Moskvou i proti mnoha jiným státům střední a západní Evropy. Členství v KSČ, anebo fiktivní krycí uvěznění za "protinacistickou činnost", také vylučovalo zcela automaticky obvinění z kolaborace s nacismem. Viz:

Pierre Faillant de Villemarest: Tři Internacionály proti našim svobodám - 9. Političtí vězni praví a falešní! Viz:
http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/piere/piere.htm


En passant. Na základě Jaltské dohody bylo na dva miliony bývalých ruských a sovětských občanů uprchlých na Západ násilně repatriováno zpět do SSSR, kde je očekávala smrt anebo pomalé umírání v táborech. Zejména agilně se při násilné repatriaci „vyznamenali“ Britové. Celé kozácké rodiny skákaly z hraničních mostů mezi britským a sovětským pásmem v Rakousku do rozbouřených řek, páchajíce raději sebevraždu, než aby se dostaly do sovětských rukou. Američané, zvláště když zjistili, že repatrianti jsou sice na druhém břehu Labe vítáni s hudbou, ale za nejbližší čarou horizontu už čekají popravčí čety, repatriaci pod různými záminkami alespoň protahovali a dávali zadrženým možnost k útěku. Francouzi ve svém okupačním pásmu, díky jasnozřivosti generála de Gaullea, odmítli spolupracovat, přímo z Francie však tzv. sovětští občané repatriováni byli.

Historický exkurs

Rusové se po 1. světové válce dostali do ČSR většinou s Ruskou dobrovolnickou armádu (Russkaja dobrovolčeskaja armija). Vznikla v listopadu 1917 z řad mladé ruské inteligence a z kozáků. Zápas s bolševiky trval tři roky. V listopadu 1920 opustily její poslední jednotky Krym, a zamířily do Turecka. Podle údajů Společnosti národů opustilo tehdy Rusko přes milion osob. Ruští studenti zamířili v ČSR na vysoké školy – jen na ČVUT v každém semestru bylo v létech 1922-27 kolem 1300 ruských studentů - a Československo pozvalo k výuce také ruské pedagogy a v Praze zřídilo Ruskou právnickou fakultu. Uprostřed dvacátých let 20. století mělo svůj nový domov v ČSR asi 25 tisíc bývalých příslušníků Ruské říše. Mnozí z nich už ve službách nové komunistické totality...

Řada ruských emigrantů byla přijata také do čs. armády – v roce 1938 ze 141 generálů aktivní služby bylo 137 Čechů, jeden Slovák a tři Rusové. Nejznámější z nich byl generál Sergej Vojcechovský velitel Zemského velitelství Brno a pak Zemského velitelství Praha. Po válce zmizel v GULAGu (Glavnoje upravljenie lagěrej NKVD – Hlavní správa táborů Lidového komisariátu vnitra). Koncem třicátých let trvale žilo v ČSR 11.500 ruských emigrantů, z nichž přes tři tisíce již získalo čs. občanství, ostatní měli status běžence (Nansenův pas).

Udržet vše v tajnosti

Československé úřady věděly o koncentračních táborech ve SSSR hned od počátku dvacátých let minulého století. V roce 1922 předseda Čs. obchodní mise v Moskvě sděloval do Prahy, že ve vězení v Moskvě je deset čs. občanů za politické zločiny, především špionáž. Seznam z roku 1923 o čs. vězních v ruských koncentrácích již obsahoval 113 jmen. Od roku 1929 do roku 1938 došlo z čs. zastupitelství v Moskvě ministerstvu zahraničních věcí v Praze 17 seznamů čs. státních příslušníků vězněných ve SSSR. Každý obsahoval několik desítek jmen, v posledním z roku 1938 jich bylo 114. Nejčastěji udělovaný trest bylo 10 let vězení, trest smrti byl obvykle změněn na oněch deset let. Postupně však seznamy obsahovaly i informace, ve kterých táborech se vězni nacházejí. Byly to především Solovecké ostrovy, do roku 1929 hlavní sovětský koncentrační tábor, které měly i s filiálkami na pevnině kolem 650 tisíc vězňů. Během krutých zim umírala každý rok téměř třetina osazenstva. O rozsahu bolševického běsu svědčí počet zatčených ve venkovských volostích (nejmenší organizační jednotka, přibližně okres), denně kolem dvou desítek lidí zatčených odsouzených do GULAGu nebo popravených. Po mnohá léta.

Tyto a další zprávy (o hladomorech a teroru na vlastním obyvatelstvu) čs. misí v Sovětském svazu nebyly čs. veřejnosti tehdy vůbec známy. Českoslovenští politici a masmédia na tyto zprávy vůbec nereagovali. Dostávaly se jen k velmi omezenému okruhu pracovníků ministerstva zahraničí, vedeného Edvardem Benešem, a zde skončily. Pouze zprávy a o vězněných čs. občanech vězněných ve SSSR se poskytovaly též ministerstvu spravedlnosti a ministerstvu vnitra. Zacházelo se s nimi před československou veřejností jako s de facto tajnými. Je doloženo, že ministerstvo vnitra předávalo prostřednictvím zemských úřadů dotyčnému hejtmanství, kde měl vězněný domovskou obec, příslušnou zprávu z čs. misí nebo zastupitelství v Sovětském svazu. Tyto informace byly označeny za přísně důvěrné a nesměly být sděleny ani rodinám uvězněných (sic). Poskytnout pravdivé informace čs. veřejnosti nepřicházelo v úvahu a neoficiálně se nikdo tohoto kroku neodvážil. Drastické poměry o nucených pracích v sovětských koncentrácích tedy zůstaly před čs. veřejností utajeny. Mnozí z utajovatelů je pak poznali po zásluze na vlastní kůži...

Jako příklad citace ze zprávy čs. zastupitelství v Moskvě z února 1933 ministerstvu zahraničních věcí: „Z Moskvy do konce dubna má býti vyhoštěno na 800 tisíc lidí. V prvé řadě to mají býti obchodníci a všichni, kdož v Moskvě nebydlí aspoň 3 léta a nejsou dělnického původu nevykonávají produktivní práci. Mnohým osobám byly vzaty přídělové potravinové a nouze dohání řadu lidí k sebevraždám. Tvrdí se, že strach z pasových obtíží“ (sovětské passporty jsou ekvivalenty občanských průkazů) „způsobil v Moskvě přímo sebevražednou epidemii. Také na Kubáni tvrdý režim a zostřená diktatura náležitě se uplatňují. Z Kubáně prý 48 000 kulaků znovu putuje do Sibiře. Z Volhy z krajů obývaných německými kolonisty mám autentické zprávy, že při realizaci seových fondů obyvatelstvu se odebírá poslední kg zrní bez ohledu na to, zemře-li rodina hladem.“

Pod tlakem nebezpečí z Německa začala alespoň československá armáda pociovat potřebu víc vědět o skutečné situaci v Sovětském svazu. Proto - až v únoru 1932 - požádala armáda zpravodajskou ústřednu o informační výslechy různých osob, vracejících se po delším pobytu v Sovětském svazu do Československa. Ještě téměř dva roky však musely uplynout než se vojenští a policejní byrokraté dohodli, co vlastně armádu zajímá. Položme si prostou otázku, KOMU KU PROSPĚCHU!

Podobné výslechy tehdy již systematicky provádělo sousední Polsko. Pozornost věnovali zejména bývalým vězňům sovětských koncentračních táborů, navrátilci byli zadržováni a vyslýcháni kontrarozvědkou polské pohraniční stráže ihned po vstupu na polské území. V roce 1932–1933 shromáždila polská zpravodajská služba podrobné informace o téměř dvou desítkách táborových komplexů a různých táborech GULAGu. 24. srpna 1932 rozeslal náčelník oddělení pohraniční služby polského Sboru ochrany hranic dokument nazvaný „OGPU. Koncentrační tábory ve SSSR a jejich správa“. (OGPU je zkratka z Objediňonnoje glavnoje političeskoje upravlěnije SSSR – Sjednocená hlavní politická správa SSSR). V doprovodném dopisu uložil náčelníkům odboček a vedoucím agentur založit pro každý tábor samostatný spis a doplňovat ho všemi dalšími získanými informacemi.

Dokument obsahoval informace o táborech na Ukrajině, v Bělorusku, v centrálním a severním Rusku a na Sibiři, Kazachstánu a u Černého moře, podrobně popisoval jejich vnitřní organizaci, počty vězňů, podmínky života v táborech, závody a hospodářská zařízení využívaná – nebo speciálně zřízená – pro zaměstnávání vězňů a práce vykonávané vězni. Připojeny byly jmenné seznamy funkcionářů správy táborů a příslušníků OGPU vykonávajících dozor nad vězni. Většina informací byla provázena přehlednou mapkou lokality, kde se tábor nacházel, a plánkem vnitřního uspořádání tábora nebo různých servisních zařízení.

Trestuhodná česká ignorance

Čechy obdobné informace vůbec nezajímaly. Českoslovenští zpravodajci, vedeni v těch letech masmediálně glorifikovaným plukovníkem Moravcem, dokonce nejspíš ani nevěděli o výsledcích činnosti polské zpravodajské služby. V českých archivech, přes všechny policejní výslechy přišedších ze SSSR, nebyl dosud nalezen jediný vlastní nebo získaný podrobnější materiál o sovětských koncentračních táborech dvacátých a třicátých let minulého století, nebo alespoň zmínka o něm (sic).

Ostatně, i nejvýznamnější čs. zpravodajec pplk. František Moravec viděl v komunistické ideologii pouze nepříjemný prvek zpravodajské spolupráce ČSR a SSSR, ale nedohlédl, že tato ideologie zásadním způsobem ohrožuje svobodu světa.

Kromě vyslýchajících četlo zápisy výpovědí čs. navrátilců ze Sovětského svazu zřejmě pouze málo referentů. Nejsou známy žádné shrnující závěry z poznatků získaných výslechy. Pro koncepci politických námluv Československa se Sovětským svazem byla pravda o sovětské skutečnosti nepoužitelná. Jen satirické časopisy si dovolily proti poměrům ve SSSR vystupovat, což nestačilo. Tzv. "seriozní masmédia" se ničeho takového neodvážila, stejně jako nikdy dříve a nikdy potom... Na Západě probíhaly v tisku diskuse o nelidských poměrech v Sovětském svazu, o jeho táborech nucených prací, československá veřejnost toho zůstala, ke své vlastní škodě, zcela ušetřena.

Československá snaha zajistit si spojenectví Sovětského svazu proti narůstající hrozbě nacistického Německa prakticky vylučovala pravdivé informace o sovětské skutečnosti. Nikdo nechtěl vidět, že Československo tím směřuje do slepé uličky, na jejímž konci jsou pro budoucí demokratickou existenci celé Evropy minimálně stejně nebezpečné, světovládné ambice komunistické ideologie. Proto všeobecně nebyl zájem příliš vyvracet prosovětskou propagandu a svědectví zůstávala pouze mezi čtyřmi stěnami ministerských kanceláří.

Poslední možnosti pro změnu názoru

Přesto počátkem roku 1936 dostala československá veřejnost ještě příležitost. V Praze vyšel pod názvem Rusko za mřížemi český překlad reportážní knihy Rusko za mřížemi (Rossija v konclagěre) bývalého sovětského novináře Ivana Soloněviče, který se dočkal v témže roce druhého a třetího českého vydání. V roce 2000 byla kniha znovu vydána, tentokrát pod svým původním názvem "KONCENTRAČNÍ TÁBOR: RUSKO". Jeho dokumentární přesnost a věcnost nebyla překonána ani Solženicynem. O příšerných poměrech života ve SSSR pars pro toto krátká citace z jeho díla: „Jsou lidé, pro něž je tábor mnohem horší než svoboda, jsou však lidé, pro něž téměř není rozdílu mezi táborem a svobodou a jsou lidé... pro něž tábor je lepší, než svoboda. Nebo, chcete-li, svoboda je horší, než život v táboře. A to jsou ti, kteří posílají... zásilky se sušenými chlebovými kůrkami z tábora na svobodu.“

Česká veřejnost opět neprojevila pražádný zájem o pravdu týkající se Sovětského svazu. Potvrzovali to i dodnes vysoce cenění a oslavovaní životu nebezpeční političtí hlupáci, jako například slavný Karel Čapek, který napsal: „Sovětský svaz není jen nejsvobodnější zemí; je to země vytvářející nový typ demokracie. Sovětský svaz vyzdvihuje na štít demokratické zásady, popírané v některých zemích. Není pochyby, že nový typ sovětské demokracie zanechá hluboké stopy i v těch zemích, kde existuje fašistická diktatura. Hned teï, po uveřejnění návrhu nové ústavy SSSR, je možno říci, že v dějinách Evropy začíná nová éra. Nová sovětská ústava znamená pokrok pro celý svět... Nová sovětská ústava nejenom uskutečňuje nejlepší hesla Velké francouzské revoluce, ale rozvíjí je i dále, ovšem na jiném sociálním základě. Tím se SSSR stává dědicem a pokračováním evropské kultury.“

Další významný politický hlupák Hubert Ripka, později vysoký činitel Benešovy exilové vlády v Londýně, v témže roce 1936 podotkl: „V zemi sovětů je svoboda a úcta k nejvyšším ideálům lidstva stále vyšší a vyšší“.

V lednu 1938, o celých sedm let později, objevil čs. tisk konečně 21 Čechů, odsouzených jako skupina špionů a diverzantů v procesu v roce 1931, hlavně českých učitelů, odpykávající si trest GULAGu. Ani tomuto příkladu brutality sovětského komunistického režimu nechtěla čs. veřejnost uvěřit. Proč také? Vždy i velký obdivovatel tatíčka T.G.Masaryka se sklony antikomunistickými, pak antifašistickými, Karel Čapek, považoval režim v Sovětském svazu za veskrze demokratický!

V srpnu 1939 přibyli do Moskvy němečtí experti zkoumat systém a zkušenosti sovětských koncentračních táborů.

Protektorát

Před koncem roku 1939 byly okupačními úřady v protektorátu pořízeny seznamy všech osob původu ruského a zřízena Ruská emigrantská ústředna v Praze, která je evidovala.

Zprávy o situaci mezi bývalými ruskými emigranty žijícími v protektorátu, o tzv. Ruské emigrantské ústředně, byly předány „z rozkazu a podle instrukcí přednosty 2. oddělení pplk. gšt. štábu Moravce" 5. ledna 1941 na nejmenovaném místě v Londýně „zástupci SSSR" s krycím jménem Mr. Dorn. Předávající štábní kapitán Tauer o jednání se sovětským agentem zapsal: „Z obdržených zpráv měl velkou radost a řekl, že naše spolupráce má pro oba naše státy velký význam. Mezi SSSR a Československou republikou byly vždy ty nejlepší vztahy a že to uvidíme při mírovém jednání.“ Šlo o schůzku za zády britské strany. Touto cestou se NKVD dostala k přesným seznamům a adresám, na nichž později po příchodu Rudé armády byli vybraní představitelé ruské emigrace dostiženi a většinou povražděni. Je velmi pravděpodobné, že NKVD dostával poté kompletní seznamy i s adresami také z pražské centrály Gestapa. Je otázkou, zda Ruská emigrantská ústředna nebyla lidmi NKVD v Gestapu vybudována vlastně pouze pro potřebu sovětských tajných služeb.

Československý protiněmecký odboj dezavuoval ruskou emigraci, aby nemohla ohrozit jeho prosovětské zájmy. Na druhé straně nacistické Německo se obávalo spojení demokratických národních zájmů české společnosti a ruské emigrantské komunity a snažilo se bývalé ruské emigranty separovat.

Nesmazatelnou hanbou české společnosti zůstane její odmítnutí uvěřit v dubnu 1943, že patnáct tisíc polských důstojníků, jejichž mrtvoly objevili Němci v masových hrobech v lese nedaleko běloruského Katynu, bylo zavražděno NKVD. Podobná situace se opakovala o několik měsíců později v červenci 1943, kdy byly objeveny masové hroby v ukrajinské Vinnici. Za protektorátu uspořádala okupační moc také několik názorných výstav o krutých podmínkách života v Sovětském svazu a o Rudé armádě, byly zveřejněny a vyšly tiskem zatajované zprávy čs. misí v SSSR během 1. republiky ministerstvu zahraničí o poměrech v Sovětském svazu. Prakticky nikdo neuvěřil, Češi vše pokládali za lživou nepřátelskou propagandu, navzdory tomu, že to byla pravda.

Těsně před koncem války nechápala i naprostá většina českých manželek bývalých ruských emigrantů, že je životně důležité se uchýlit z dosahu hrozících sovětských zatýkacích komand do tehdejších bídných poměrů v americké okupační zóně Německa. Znamenalo to ovšem prchat po boku dosavadních nepřátel. Kdo tak učinil, zachránil si život.

Okamžitě za prvním sledem sovětských jednotek přicházely speciální jednotky kontrarozvědky a zatýkaly československé občany. SMĚRŠ byl dislokován nejen u jednotek Rudé armády, nýbrž i u jednotek NKVD. První masové represe probíhaly na Podkarpatské Rusi a zatýkáni a deportováni do sovětských trestních táborů byli vedle „třídních nepřátel“ a „kontrarevolucionářů“ především tisíce lidí, odmítající komunisty připravované odtržení tohoto území od Československa a včlenění do Sovětského svazu. Od samého počátku vstupu sovětské armády koncem roku 1944 se orgány NKVD chovaly na území Podkarpatské Rusi jako doma. Neznáme ani přibližně, kolik lidí bylo tehdy z Podkarpatské Rusi odvlečeno do sovětských trestních táborů nebo zavražděno.

Na Slovensku po „osvobození“ sovětskou armádou akce NKVD a SMĚRŠ pokračovaly a deportovány do Sovětského svazu vedle aktivistů slovenských fašistických organizací byly zcela svévolně vybírané celé skupiny obyvatelstva především z malých měst a venkova. Třeba z obcí rozdělených hlavní silnicí nebo říčkou byli násilně odtransportování do SSSR všichni muži jen z předem určené levé nebo pravé poloviny. Naprostá většina z nich se dostala do táborů GULAGu jen kvůli tomu, že SSSR potřeboval pracovní síly pro své tábory nucených prací.

Československá vláda proti takové zvůli sovětské jurisdikce nad obyvatelstvem spojeneckého státu, nebo podle uzavřené dohody v Londýně patřila okamžitě po osvobození svrchovaná moc Československu, nikdy neprotestovala. Ministerstvo zahraničí ale v letech 1945-48 několikrát jednalo se sovětskými diplomaty a o repatriaci čs. občanů zavlečených do SSSR, v podstatě ale jen Slováků, a předalo jim řadu seznamů pohřešovaných. Sdělovací prostředky tzv. demokratických stran ve 3. republice (1945-48) strčily hlavu do písku a mlčely. Žádný z novinářů se nepozastavil nad mizením lidí, a už známých nebo obyčejných. Mlčeli i tzv. demokratičtí politici. Prostě všichni zavírali oči před dobyvatelským chováním a násilnostmi sovětské armády, nic nechtěli vědět o řádění SMĚRŠ a NKVD, svévolně zasahujících do jejich životů.

Česká společnost tragicky setrvávala ve svém mylném výkladu cílů velkého slovanského bratra z Východu a stále pohlížela na nedávno skončenou válku Německa se Sovětským svazem jako na zápas zla s dobrem, nikoliv jako na souboj dvou velmi krutých totalitních států. Porážka nacistického režimu v Německu za vydatného přispění Rudé armády dala v Evropě i ve světě ještě větší křídla iluzím o perspektivnosti sovětského režimu a snížila ochotu vnímat zločiny, provázející fungování komunistické společnosti v Rusku. V očích Čechů byl Sovětský svaz především zemí osvobození a naději přinášejících hrdinů. Stvrzoval to i Beneš ve svých rozhlasových projevech z Londýna, např. v únoru 1945: „Nebojte se německých strašáků o panství a hrůzách komunismu a bolševismu; je výmyslem této propagandy, když se vám tvrdí, že nám bude někdo uspořádání našich vnitřních věcí diktovat nebo že já, naše vláda a naši spolupracovníci v zahraničí se někomu a k něčemu zavázali.“

Skutečnost, že informace o krutých zločiny nacionálního socialismu jsou stejně pravdivé jako informace o sovětských zločinech, by šířené antibolševickou propagandou, Češi vlivem svého šovinismu a poblouznění Sovětským svazem ani po válce nepochopili a tudíž odmítali. I přes všechny stále narůstající neblahé aktuální poválečné zkušenosti s Rudou armádou si nedokázali připustit, že proroctví proslulého plakátu s vyobrazením Pražského hradu a nad ním se sklánějícím rudým pařátem bolševismu s varovánímZachvátí-li tě, zahyneš!", se naplňuje. Iluze o Sovětském svazu začali uvádět na pravou míru do Československa přijíždějící první čeští přesídlenci z Volyně. Jejich hlas však zůstal oslyšen.

Podle oficiálních údajů Sovětského svazu v roce 1946 bylo v nápravně pracovních táborech ministerstva vnitra SSSR v letech 2. války vězněno 72 010 československých občanů: z toho 69 224 vojenských zajatců (vojáci Slovenské republiky) a 2786 ostatních. 9889 osob bylo r. 1944 převedeno do čs. vojenské jednotky v Sovětském svazu. Propuštěno a předáno do Československa bylo 54 644 osob. Tyto údaje byly záměrně minimalizované, jen ze Slovenska bylo zavlečeno do SSSR odhadem kolem jednoho sta tisíce osob. Z ruských emigrantů se vrátil každý dvanáctý, dvě třetiny Slováků v GULAGu zahynuly. Všichni, kteří měli štěstí a byli vráceni do ČSR, hlavně kolem roku 1955 a stejně neoficiálně, jako byli z republiky odvlečeni (i ti Rusové, které neměli čs. občanství, jako čs. občané), velmi dobře věděli, že pravdivě vyprávět o životě v GULAGu nebo ve SSSR by znamenalo okamžitě putovat do dalšího komunistického koncentráku, tentokrát „jen“ československého. Nezbývalo jim nic jiného než se tvářit, jako by sovětský nápravně pracovní tábor byl téměř nejvlídnějším místem na světě.

Jsou doloženy násilné deportace celých rodin z ČSR do SSSR i v pozdějších letech, poslední ještě v roce 1956, ovšem již podle konkrétních „objednávek“ KGB. Ve východní Sibiři je město Minusinsk, středisko uhelného průmyslu, kde údajně ještě v roce 1999 žilo několik desítek tisíc slovenských a maïarských vězňů GULAGu, kterým nebyl povolen návrat domů.

Literatura:

August, František, JAB (ed.): Ve znamení temna. Sovětská špionážní a podvratná činnost proti Československu v letech 1918-1969, Votobia, Praha 2001

Brod, Toman: Osudný omyl Edvarda Beneše. Academia, Praha 2002

Bystrov, Vladimír: Z Prahy do GULAGu aneb Překáželi, Bystrov a synové, Praha 1999

Dále viz:

Vlastizrádný dopis
kremelskému diktátorovi
Leonidu Iljiči Brežněvovi
od nejvyšších československých komunistů,
který nám připravil ruskou okupaci 1968...!!!Text vlastizrádného prosebného dopisu sovětskému komunistickému diktátorovi Leonidu Iljiči Brežněvovi, obsahující žádost o mocenský zásah proti lidu Československa, nespokojeném s proruskou komunistickou diktaturou, od pětice nejvyšších československých komunistů - Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Vasil Bi¾ak - jenž předznamenal přímou sovětskou vojenskou okupaci Československa v roce 1968, která ve skryté formě přetrvává do dnešního dne a hodiny!!!

(Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!)

Vážený Leonide Iljiči

s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s následujícím prohlášením. Náš v podstatě zdravý polednový demokratický proces, náprava chyb a nedostatků minulosti i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně ústřednímu výboru strany z rukou. Tisk, rozhlas a televize, které jsou prakticky v rukou pravicových sil, ovlivnily veřejné mínění natolik, že se do politického života naší země začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské straně. Rozněcují vlnu nacionalismu a šovinismu a vyvolávají antikomunistickou a protisovětskou psychózu.

Náš kolektiv - vedení strany - se dopustil řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a realizovat marxisticko-leninské normy stranického života, především principy demokratického centralismu. Vedení strany už není dále schopno úspěšně se hájit před útoky proti socialismu, není s to organizovat proti pravicovým silám ani ideologický, ani politický odpor. Sama existence socialismu v naší zemi je ohrožena. Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi jsou nyní už do značné míry ochromeny. Pravicové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční převrat.

V této těžké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele KSSS a SSSR, s prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici. Jedině s vaší pomocí lze dostat ČSSR z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce.

Uvědomujeme si, že pro KSSS a SSSR by tento poslední krok k ochraně socialismu v ČSSR nebyl snadný. Proto budeme ze všech sil bojovat vlastními prostředky. V případě, že by však naše síly a prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou prosbu a žádost o vaši akci a všestrannou pomoc. Vzhledem ke složitosti a nebezpečnosti vývoje situace v naší zemi vás žádáme o maximální utajení tohoto našeho prohlášení. Z tohoto důvodu píšeme osobně přímo Vám v ruštině.

Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Vasil Bi¾ak

RUSKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN KGB/GRU OVLÁDÁ VE SPOLUPRÁCI SE SVÝM RUSKO - ČESKÝM STÁTNÍM ORGANIZOVANÝM ZLOČINEM KGB/GRU CELÉ ZÁPADNÍ RUSKO KARLOVARSKÉHO KRAJE!!!!

PARLAMENTNÍ LISTY: Naše Karlovy Vary? Všude už jsou nápisy v ruštině a Češi odchází!!! Zveřejňujeme fotografie!

Rusové se dnes v Karlových Varech chovají jak v dobyté zemi a dělají si zde zcela beztrestně naprosto co chtějí, jako někde doma na Sibiři!!!

ČESKÁ REPUBLIKA JAKO TRADIČNÍ ZÁKLADNA RUSKA PROTI EVROPĚ: Převzetí české Volksbank Rusy už nic nebrání=RUSKÉ EXPANZI NA ZÁPAD UŽ VŮBEC NIC NEBRÁNÍ!!!

Jak a díky komu dnes Rusové KGB/GRU dělají strategické obchody ve své guberniální České republice!

Ruskojazyčný státní organizovaný zločin KGB/GRU už vytlačil český stát, který mu neklade žádný odpor! Ruskojazyčné gangy si rozdělily vliv v ČR, varuje BIS!!!


Více než aktuální
pohled spisovatele
Jakuba Demla
na Rusko z roku 1926,
který jsme dodnes
ke své vlastní škodě
většinou nepochopili...!


Spisovatel Jakub Deml nám o dnešním Rusku říká: 

„Teprve po četbě Ossendowského nedivím se Masarykovi, že „nevsadil všecko na ruskou kartu“: jestliže v Rusku je bolševismus možným, nestačí obviňovati několik Židů: je vinen jedině národ, který svými neřestmi a svou nekázní bolševism zplodil! Proč pak se vši nedají do lidí čistotných?Býti budou pastýře a rozprchnou se ovce.“ Nedávejte vinu ani carovi, to je výmluva zbabělců a lenochů. V té příčině věřím Buddhovi, který učí: „Tvorové jsou majiteli svých činů, dědici svých činů, dětmi svých činů, příbuznými svých činů, útočištěm svých činů. Činy rozlišují lidi na nízké a vysoké.“ A já bych k tomu dodal: „Na svobodné a porobené!"

Nanejvýš doporučená literatura: Dr. Antoni Ferdynand Ossendowski: ZEMÍ LIDÍ, ZVÍŘAT A BOHŮ: V ZEMI SATANOVĚ, díl 1. a 2., viz:

A)  http://www.antikvariat-5d.cz/searchSimpleResult.aspx?q=ossendowski&cmid=1&
B)  http://muj-antikvariat.cz/hledani?q=Ossendowski&search_sub=Hledat
 


Ruský historik Mark Solonin, který v knize "23.červen aneb Opravdový den M" fakty prokázal, že HITLER ZAÚTOČIL NA SSSR JEN O JEDEN DEN DŘÍVE, NEŽ STALIN NA EVROPU, nám k dnešnímu Rusku říká: "Politické vedenie súčasnej Ruskej federácie nie je pripravené radikálnym spôsobom prehodnoti úlohu Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne. Navyše, masové povedomie ruskej verejnosti bolo do takej miery otrávené dlhoročnou komunistickou propagandou, že sa bráni tomuto radikálnemu prehodnoteniu zaužívaných a ustálených názorov.

Poväčšine sa v Rusku stále držíme známej frázy grófa Benkendorffa (v polovici 19. storočia náčelník politickej polície cára Nikolaja I.), ktorý svojho času povedal: „Minulos Ruska bola obdivuhodná, súčasnos Ruska je viac ako ve¾kolepá a čo sa týka budúcnosti Ruska, tak tá bude prekonáva  všetko, čo si môže predstavi aj tá najsmelšia fantázia. Presne toto je tým jediným správnym zorným uhlom, v ktorom má by ruská história skúmaná a opisovaná“.

Bolo to práve Rusko, ktoré porodilo bo¾ševický totalitný režim a ktoré samo uznalo vládu tejto príšery.
Problém Ruska súvisí s patologickými zmenami ruskej spoločnosti, ktoré, obrazne povedané, nastali na „genetickej úrovni“. V súčasnom Rusku žijú deti a vnuci tých, ktorí udávali, zatýkali, týrali a popravovali. Deti a vnuci týchto katov sú živé. Avšak deti a vnuci zatknutých, týraných a popravených živé nie sú. Oni sa jednoducho ani nemohli narodi. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo vývoj, naštartovaný na konci 80. rokov, prebiehal v Rusku iným tempom a iným smerom, ako vývoj v stredovýchodnej Európe..." Viz:

Ruský historik Mark Solonin v knize 23.červen aneb Opravdový den M fakty prokázal: HITLER ZAÚTOČIL NA SSSR JEN O 1 DEN DŘÍVE, NEŽ STALIN NA EVROPU!!!

AUTENTICKÝ RUSKÝ VIDEODOKUMENT: A žije Rusko, země kultury, humanismu a pokroku...)))))) (Jen pro ty nejsilnější povahy nebo obdivovatele satanismu!)CO NÁS ČEKÁ
Z MOSKVY:

RUSOVÉ TESTOVALI
ATOMOVOU BOMBU
NA NIC NETUŠÍCÍCH
RUSKÝCH MĚSTECH
A OBELHANÝCH
VOJENSKÝCH JEDNOTKÁCH...!!!


U jaderného testu
na živých lidech
byli i českoslovenští
komunističtí generálové!


Druhá světová válka

19.04.2005 01:00 - Ruský Buzuluk si Češi pamatují jako místo, v němž se za druhé světové války zformovala československá jednotka, která vynikla v bojích u Sokolova či o Kyjev. Neznají však Buzuluk jako město, v jehož blízkosti byla sovětskými komunisty na živých lidech testována jaderná puma! (Petr Cibulka: Dnes je situace naprosto stejná. Dukazy najdeme v hluboke a velice podrobne super analýze jedne z nejlepsich evropskych analytiku sovětského a "post" sovětského Ruska, pracovnice francouzského ministerstva zahraničních věci, dr.Francoise THOM: „MRÁZ PŘICHÁZÍ Z KREMLU! Máme se bát Putina?“ Tato analyza je k disposici v NECENZUROVANYCH NOVINACH 01/2001 na http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2001/nn01_2001/obsah/index.htm).


Pravda vyšla najevo až nyní, při návštěvě českých novinářů...

Ráno 14. září 1954 - rok po smrti Stalina - odstartoval z letecké základny pod Stalingradem sovětský bombardér TU-4 s atomovou bombou na palubě.

V devět hodin třicet tři minut shodil svůj náklad z výšky osmi kilometrů, jen třináct kilometrů od městečka Tockoje nedaleko Buzuluku.

Jaderná puma o síle čtyřiceti kilotun (dvakrát silnější než americká puma, která vybuchla nad Hirošimou) vybuchla ve výšce 350 metrů. Jaderného testu se podle ruských zdrojů zúčastnili i českoslovenští komunističtí generálové.

Buzuluk (Od našeho zvláštního zpravodaje) Svědectví o bezprecedentních pokusech na lidech v komunistickém Sovětském svazu vychází najevo až nyní - čtrnáct let po rozpadu východní supervelmoci. Rusko s nimi dnes už nedělá takové tajnosti. V Česku jsou jaderní fyzici i vojenští historici ohromeni informací o jaderném výbuchu z roku 1954 v třináctikilometrové vzdálenosti od městečka Tockoj a jen čtyři kilometry od vesničky Machovka.

Město Tockoj je u Buzuluku, v němž se za války zformovala československá jednotka, která bojovala proti nacistům. Občané Buzuluku byli podle zástupce starosty Viktora Fogela vystaveni radioaktivnímu záření. " Nemoc z ozáření vylidnila vesnice. Potíže s rakovinou mají lidé v naší oblasti stále." řekl MF DNES.

Irina Zalavinová, tehdy třicetiletá matka, dnes vzpomíná: "V okamžiku výbuchu jsem stála se synem na ulici a kupovala meloun. Oblohu prudce rozjasnilo bílo-růžové záření, které na několik vteřin zastínilo i slunce. Bylo to světlo jakoby z onoho světa."

Irina chlapce okamžitě popadla a běžela s ním domů. Stačila ho ještě posadit zády ke stěně, když přišla tlaková vlna výbuchu. Náraz vytrhl všechna okna i s rámy. Místnost zasypala skleněná tř횝. Manžel Iriny zemřel v roce 1971 na rakovinu vnitřností a onkologická onemocnění dnes trápí i jejího syna Valerie.

Vyčkávající sovětské motostřelecké a tankové pluky mezitím vyrazily do epicentra výbuchu, který prolomil obranu "protivníka". Důstojníci své vojáky už před cvičnými manévry uklidňovali: "Projet epicentrem? Nic hrozného. Dostanete stejnou dávku radiace, jako kdybyste šli v jednom roce dvakrát na rentgen."

Realita byla značně odlišná. Jiný pamětník výbuchu, generál ve výslužbě Alexandr Michajlov, který v roce 1954 velel vojenskému výcvikovému prostoru u Buzuluku, říká: "Vyšel jsem z úkrytu a uviděl strašný obraz. Rozsáhlý dubový les před námi zmizel. Bojová technika byla roztavena ještě v několika kilometrech od epicentra. Akademik Kurčatov jen prohodil: Ten ‚míč' předčil všechna naše očekávání."

"Výbuch byl dlouhá léta přísně utajován, přesto o něm věděly tisíce občanů Buzuluku, Oremburgu a samozřejmě městečka Tockoje, které bylo hned na ráně. Ale ani nyní o té tragédii příliš nehovoříme. Nemocemi trpí příliš mnoho lidí...," řekl MF DNES zástupce buzuluckého starosty Viktor Fogel.

Lidé museli zažít peklo

Sovětský jaderný výbuch, při němž se na vojácích testovaly účinky radiace, pekelné teploty i tlakové vlny, nejsou pro předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou (ruská vojenská špionáž GRU?) překvapením.

"Nikdy by mne ale nenapadlo, že se účinky jaderných zbraní budou zkoušet i na civilistech, tak jako jste mne na to upozornili vy. Jde o obrovskou a zcela nepřijatelnou novinku," přiznává Drábová. "Vojáci jsou na podobné věci cvičeni a jsou proti radioaktivnímu záření vybavení i výstrojí či odmořovacími prostředky. Nechránění civilisté to museli u Buzuluku schytat na plno. Těžko si představit, co museli tenkrát lidé v Oremburské oblasti prožívat. Muselo to být peklo..."

Na jaderný test se sovětští maršálové
připravovali pět let. O čem to svědčí?

"K epicentru byla dotažena stáda skotu, značné množství vojenské techniky a vše bylo po výbuchu pečlivě zaznamenáváno, měřena byla úroveň radiace, nacvičoval se odsun nejvíce postižených vojenských jednotek i zasažených civilistů. Nechci, aby to vyznělo krutě, ale i na černobylské jaderné havárii bylo patrné, jak dokonale to mají Sověti natrénováno. Na tohle neštěstí zareagovala sovětská armáda bleskově a profesionálně."

MF DNES, Jan Gazdík

Petr Cibulka: Pokud komunistické Rusko dokázalo pět let připravovat v absolutním utajení atomový útok na svoje vlastní město – možná ne první a zdá se ani poslední - přemýšlejme ve vlastním zájmu velice rychle a intenzivně o tom, co ruští komunističtí maršálové a ruští komunističtí akademici - u kterých by se mohl nacistický doktor Mengele z Osvětimi mnohému naučit - připravují v absolutním utajení dnes.

Pro začátek si přečtěme některé mimořádně důležité a dávno známé analýzy:

1) JEFF NYQUIST: SVĚT PŘED III. SVĚTOVOU VÁLKOU! "KDO STOJÍ ZA "ISLÁMSKÝM" NUKLEÁRNÍM TEROREM PROTI SVOBODNÉMU SVĚTU!!!":
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004011502

2) III.SVĚTOVÁ VÁLKA ZAČNE V KOREJI, KTERÁ JE PROTIAMERICKÝM "BÍLÝM KONĚM" NA NEJŠPINAVĚJŠÍ PRÁCI V RUKOU KOMUNISTICKÉ ČÍNY A RUSKA!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005021701

3) Ruskými tajnými službami KGB/GRU a jejich bruselskými agenty řízená muslimská invaze do Evropy velice úspěšně pokračuje: HROZÍ EVROPĚ OBČANSKÁ VÁLKA?
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005032203Co politici a novináři KGB/GRU,
stojící v čele našeho Západu,
nechtějí o Rusku nikdy vědět,
ale co by jim u Hitlera vadilo:
Ruský scénář pro
Ukrajinu a Evropu
:

Genocidní válečné zločiny
ruské
(putinovské) armády
v dnešním Čečensku...!!!


http://www.jaromirstetina.cz/aktuality/srpen-2008/emauzy-zlociny-ruske-armady-v-cecensku.html

Masmediálně a politicky bleskově zapomenutá RUSKÁ vyhlazovací protičečenská vražedná válka
masmediálně a politicky bleskově zapomenuté - v Moskvě zavražděné - Anny Politkovské!


Motto:

"Neexistuje-li Bůh,
pak vše lidské
je dovoleno!
"

F. M. Dostojevský


Rozloha Čečenska, které leží nedaleko Putinovy olympijské Soči, činí zhruba 16.500 kilometrů čtverečních, populace čítá okolo 600.000 obyvatel. Hlavním městem je Groznyj.

Od roku 1999 do dnešního dne a hodiny je čečenské teritorium okupováno ruskými vojenskými jednotkami, které zde vedou - za hlubokého mlčení celého Západu, všech jeho politiků i novinářů - proti čečenskému lidu neomezenou vyhlazovací válku, přesně podle vzoru Adolfa Hitlera. Pokud nevěříte, posuïte sami:

Ruský Specnaz, OMON a GRU se vyhýbali přímým střetům s partyzány, ale zabíjeli civilisty. Neuběhl přitom den, abychom neviděli asi tucet příšerně zohavených mrtvol na krajnicích nebo hromadách s odpadky.

Imram Ežtejev, vedoucí organizace „Čečensko-ruské přátelství“

 

Masakr, spáchaný ruskými oddíly, byl přesně zdokumentován organizacemi Human Rights Watch a Memorial, včetně fotodokumentace. Politici a novináři Západu to všechno dodnes ignorují...

V červnu roku 2002 byla v obytné zóně ruského vojenského velitelství v Chankale objevena jáma, obsahující 50 zohavených těl, zbavených očí, uší, končetin a genitálií… Od února byly nacházeny masové hroby v okolí Grozného, Tsatsanjurty, Al-Chankaly, Argonu… Politici a novináři Západu to všechno dodnes ignorují...

Filtrační tábory, „polní“ internační jednotky ruského ministerstva vnitra v Čečensku, ve kterých je vždy zadržováno okolo 20 000 lidí. Během výslechu jsou zadržovaní mučeni a vražděni. Politici a novináři Západu to všechno dodnes ignorují...

Duševní mučení: Předstírané popravy, noční vysílání zvuků z mučení ve vězeňském rozhlase, nucené pozorování mučení kamarádů-vězňů, výsměch národnostnímu a náboženskému cítění a osobní důstojnosti. Politici a novináři Západu to všechno dodnes ignorují...

Fyzické mučení: Mučení při použití elektrického proudu aplikovaného na genitálie, uši, nos, zadní část hlavy a podpaždí; „doušek“, zavěšení vězně, jehož ruce a nohy jsou spoutány dohromady, donucení vězně, aby si nasadil plynovou masku a blokování přívodu vzduchu, dokud vězeň neztratí vědomí; trápení vězně hlady po několik dní, potom zranění jeho jazyka kovovými kleštěmi a donucení gumovými obušky, aby snědl horkou, přesolenou a extrémně pepřenou kaši; „vlčí tesák“  - mučení zubů, kdy je vězni, který se nemůže hýbat, násilím vecpána dřevěná tyč mezi zuby, které jsou pilovány, aby se odstranily, jak se žertovně říká, jeho tesáky; kulatý stůl: spoutaní vězni jsou usazeni kolem stolu a jejich jazyky jsou přibity k jeho vrchní straně; znásilňování žen a mužů. Politici a novináři Západu to všechno dodnes ignorují...

Nejlépe známé a dokonale zdokumentované filtrační kempy jsou: Centrální filtrační kemp v Chankale nedaleko Grozného, Černokozovo v Urus-Martanu a Gorogorsk. Politici a novináři Západu to všechno dodnes ignorují...

 

Během mého měsíčního pobytu v Čečensku a sousedním Ingušsku jsem hovořila s mnoha lidmi, kteří přežili takové kempy. Viděla jsem lidi bez prstů a uší. Viděla jsem jizvy po kleštích nabitých elektřinou… Byly to obtížné rozhovory. Nejenom proto, že na ponížení se neochotně vzpomíná, nejenom proto, že žádná čečenská žena ani muž nikdy nepřiznají, že byli znásilněni, ale protože bylo extrémně těžké je vůbec přimět, aby mluvili. Politici a novináři Západu to všechno dodnes ignorují...

Krystyna Kurczab-Redlich 

"Začistka" byl název „speciální operace“ prováděné v Čečensku ruskými federálními jednotkami, oddíly ministerstva vnitra, či speciálními jednotkami jako OMON, Specnaz a Alfa. V různé denní nebo noční době je vesnice obklíčena tanky, obrněnými vozidly a armádními nákladními auty s přenosnou mučící komorou známými jako „filtrační vozidlo“. Nejmírnější formou „čištění“ je rabování veškerého možného majetku" od aut, ledniček, televizních přijímačů, žehliček, po klenoty, povlečení, oděvy a kuchyňské nádobí. A samozřejmě se kradou peníze. Po každé „speciální operaci“ zmizí tucty lidí beze stopy. Politici a novináři Západu to všechno dodnes ignorují...

„(...) přijeli 23. srpna v pět hodin ráno,“ vypráví Zuhra  z Enikaloje. „Bylo tam okolo stovky bojových vozidel plných vojáků. Utíkali jsme na dvůr s našimi dokumenty. Bůh uchovej, kdyby jeden z „federálů“ ztratil trpělivost, protože vás mohli zbít, zastřelit na místě nebo ještě hůře odvléci. Asi dvacet vojáků v maskách a maskovaných bundách , ozbrojených po zuby, vtrhlo na dvůr a do domu. Jako vždy špinaví, neoholení, něčím opojení a páchnoucí vodkou. Strašně nám spílali a stříleli nám pod nohy.Vytrhli mi z ruky průkaz totožnosti a začali ho trhat. Podařilo se mi ho koupit za 500 rublů, vše co jsem měl. Potom přešli k sousedům Magomedovům. Slyšeli jsme výstřely a pronikavé ječení patnáctileté Animat, sestry  Achmeda a Aslanbeka. ‚Nechte ji na pokoji!‘ křičel jeden z bratrů. ‚Měli jste raději zabít nás!‘ Opět zazněly výstřely. Skrze okno jsme viděli částečně svlečeného velitele OMON ležícího na Animat… (…) Politici a novináři Západu to všechno dodnes ignorují...

Zpráva korespondentky Krystyny Kurczab-Redlich  v deníku „Rzeczpospolita“ 

(...)  V Černokozovu pláč týraných lidí nikdy neustal ani na minutu. Do cel byl vpouštěn slzný plyn. Vězni někdy museli stát se vztyčenými pažemi po celé dny. Po několik dnů v té době museli vězni stát se zdviženými pažemi. Podle Ruslana byly ženy a dokonce i děti uvězněny do tábora. „Byl tam desetiletý kluk a jeho dvanáctiletá sestra a také jedna čtrnáctiletá dívka,“ vzpomíná Ruslan. „Strážní je denně znásilňovali a hádali se o to, kdo půjde jako první. Znásilňovali ženy a dokonce i muže“. Arsen potvrzuje věrohodnost Ruslanovy informace. Několik dalších svědků, kteří prošli Černokozovem, říká to samé. Ruské úřady to oficiálně popírají. Tvrdí, že žádné vraždy a mučení zatčených Čečenců nebyly. „Pravda stejně vyjde najevo. Jen je nechte rozebrat jejich posty a nechte lidi cestovat svobodně,“ říká Arsen klidně. Čas je na jeho straně. Politici a novináři Západu to všechno dodnes ignorují...

Zpráva od korespondenta  Andrzeje Zauchy v týdeníku „Polityka“

 

Znásilnění není používáno pouze jako nástroj války; zadržené ženy jsou vystaveny této formě mučení i ze strany civilních strážců zákona.

Ze zprávy Amnesty Internationa... Politici a novináři Západu to všechno dodnes nejenom ignorují, ale tyto informace sami aktivně potlačují, aby se veřejnost Západu o genocidní politice jejich "nového demokratického Ruska" starého KGB vůbec nic nedozvěděla a oni mohli s tímto kágébáckým Ruskem nadále bez jakéhokoliv omezení kolaborovat, prodávat mu technologie, na které by se Rusko samo nezmohlo, kupovat od něho za přemrštěné ceny nezpracované suroviny, aby nezkrachovalo a mohlo proti nám zbrojit a nadto aby mohli Putinovu kágébáckému ultra kriminálnímu Rusku (nebo ultra totalitní komunistické Číně) svěřovat pořádání celosvětových mírových Olympijský her, protože si to podle těchto "našich" politiků a novinářů KGB/GRU Moskva a Peking za svoji dobře známou tradiční mírovou politiku a humanistický přínos lidstvu nejvíce zaslouží, stejně jako si to v očích marxistů svého času nejvíc zasloužil Adolf Hitler, který by se za ruskou agresi v dnešním Čečensku či na Ukrajině sám rozhodně nemusel stydět... Kdo nevěří, všechny důkazy jsou pro každého k disposici zde:
http://www.jaromirstetina.cz/aktuality/srpen-2008/emauzy-zlociny-ruske-armady-v-cecensku.html

MONGOLSKO-RUSKÁ SATANSKÁ ŘÍŠE ZLA V ANALÝZÁCH A DOKUMENTECH: MRÁZ PŘICHÁZÍ Z KREMLU! MÁ SE CIVILIZOVANÝ SVĚT BÁT RUSKA? ANO! ALE NEJVÍC SE BOJME ZRADY!!!

Mykola Šatylov: Dnešní RUSKO-česká diplomacie KGB/GRU a celá RUSKO-česká politická reprezentace KGB/GRU je stále okouzlena nejvyšším Zlem: ZLEM RUSKÉHO KOMUNISMU!!!!!
Ruský disident a občanský aktivista Julij Rybakov byl v sedmdesátých letech za komunismu odsouzen za „protisovětskou činnost“ k šesti letům nucených prací. Dnes bojuje proti tomu, aby se režim v Rusku stával nacistickým: "Čekisté (příslušníci tajné služby KGB - pozn. red.) pochopili, že se socialismus co nevidět ekonomicky zhroutí a šli tomuto vývoji aktivně vstříc. Řekli si, že je načase přestat být štítem komunistického režimu a že nastala doba, aby sami převzali moc a majetky. Povolili Gorbačovovi perestrojku a počítali s tím, že vše vezmou do svých rukou. Což se jim podařilo. Přes šedesát pět procent klíčových pozic v byznysu, státní správě, policii, armádě zastávají podle našich sociologů členové KGB. A to se týká i soukromého podnikání. Šli směrem, který si dávno vytkli, a vězeňská mentalita lidí jim to umožnila. Putin je pružný, bezprincipiální politik. Vždy bude říkat to, co je pro něj výhodné. Vůbec ho nevzrušuje, že to, co bude tvrdit zítra, bude v rozporu s tím, co vyhlašuje dnes. Vlasteneckými pohnutkami by se dalo ospravedlnit něco, co vlasti přináší užitek. Ale to, co dělají oni, zavádí Rusko do slepé uličky. Je to patriotismus imperiálního charakteru, vlastenectví elit tajných služeb, které nemohou překonat rámec své omezené mentality. Vše, co dělají, je proto v té či oné míře pokusem manipulovat a usměrňovat společnost. Obyčejní lidé, kteří žijí proto, aby žili, jsou spokojeni, že nyní existuje pro ně srozumitelný systém. Je nedokonalý, ale je v něm možné žít. Je to pro ně jednodušší než svoboda. Společnost, která se utvořila nejen za sedmdesát let bolševické vlády, ale ještě dříve, zformovala mentalitu otroka nebo vězně. Představte si život v obrovském vězení, jakým Rusko bylo. Vyrostlo v něm bezpočet generací. Nevěděli nic o jiném životě. Nakonec, především z ekonomických důvodů, se věznitelé rozutekli. Co budou dělat vězni, když náhle nemají ani strážce, ani pána? Zpočátku se budou radovat, pak ale roste zmatek a chaos. Řeknou si, že s vězniteli to bylo lepší. Bohužel je stále jasnější, že VĚTŠINA PROBLÉMŮ RUSKA JE DÁNA NESCHOPNOSTÍ LIDSKÉ MASY ŽÍT V PODMÍNKÁCH SVOBODY. Není přímá cesta ke světlé budoucnosti. Budou na ní propasti, pokusy oživit impérium. To je velké pokušení pro ruského člověka..." Viz:

Julij Rybakov: Většina Rusů neumí žít s plným vědomím svých občanských práv a povinností, svobodně a zodpovědně a vůbec ani nechápe, co to znamená!!!

Doporučená kniha: Jakovlev A.: RUSKO PLNÉ KŘÍŽŮ - Od vpádu do pádu bolševismu! Doplněk Brno 2008 (přel. J. Červenková a M. Jungmann; 226 str.).Jeden z nejznámějších ruských historiků současnosti, autor monumentální studie «Světové kroniky» Alexandr Alexejev, odpovídajíc na dotazy moskevského časopisu «Věda a život» tvrdí, že «Rusko je samostatná civilizace, kvalitativně odlišná jak od všech asijských, tak i západoevropské». Nejlepší ruský historik Alexejev si je jist, že «Rusové jsou absolutně zbaveni potřeby vzájemné spolupráce», že «pospolu je drží jen jejich tvrdě centralistický byrokratický stát» - přičemž «(z)vůle vládnoucí byrokracie je jim už od věků zákonem» - a proto «pořádat celonárodní volby v Rusku je čirý nesmysl.» Pokud jsou pro Evropu svobodné demokratické volby tím výchozím bodem k civilizovanému světu, tak pak je vidět pouhým okem, že do Evropy, jak říkají sami Rusové, je «sěm’ vjorst do něběs i vsjo lěsom» (do nebe to máme sedm verst a všechno lesem...). A možná i mnohem, mnohem dál, když si budeme pamatovat, že pro ruského člověka «stát» – a to je zaprvé vždy monarchie a zadruhé, je to něco, co se vztahuje jen ke kompetenci monarchy a co se lidí netýká. Dokonce určitě mnohem dál, protože, jak vysvětluje Alexejev, «jsme odsouzení snášet jařmo státu. Přibližně jednou za sto let, když už je to nesnesitelné, si vybíráme vůdce (Bolotnikov, Razin, Pugačov, Lenin, Jelcin) a pod jeho vedením se to snažíme nějak změnit a pak už zase snášíme úplně všechno. A potom vše začíná znova».

Je možné, že velký ruský historik neví to, co ví o Rusku každý český politik a publicista? Že opravdu neví, že «Rusko je členským státem Rady Evropy, že uznává autoritu Evropského soudu pro lidská práva, že zrušilo trest smrti»? Ale jistěže to ví! Ale ví i to, co neví anebo nechce vědět oficiální český politik či novinář, tedy že členství v té či oné mezinárodní organizaci nikdy a ničím Rusko nezavazovalo!!! NIKDY A NIČÍM!!! Ani za Alexandra III., ani za Mikuláše II., ani za Lenina, Stalina, Chruščova, Brežněva... et cetera až po Putina, Ivanova, Lavrova, Medveděva, anebo kdo je tam u nich zrovna na řadě...!!! Z jednoho prostého důvodu, že (naposledy zacitujeme Alexejeva) «V NAŠEM RUSKÉM VĚDOMÍ NAPROSTO CHYBÍ POJEM PRÁVA, SPRAVEDLNOSTI, POJEM STEJNĚ PRO VŠECHNY. Práva jiného člověka nás zajímají jen tehdy, když je nám sympatický. A když se nám nelíbí nebo je nám lhostejný – a si s ním dělají co chtějí, nás to neznepokojuje. MILIONY RUSŮ SI DODNES POVAŽUJÍ STALINA NE PROTO, ŽE NEVĚŘÍ V JEHO TEROR, ALE PROTO, ŽE KAŠLOU NA DESÍTKY MILIONŮ ZAVRAŽDĚNÝCH SPOLUOBČANŮ». Není to poslední argument Alexejeva ve prospěch neevropského Ruska, ale i ty zde už zmíněné, myslím, postačí pro to, abychom nesouhlasné protiargumenty nejznámějších českých, evropských a světových politiků a novinářů považovali za velice, velice podivné a ještě více za prokremelsky manipulativní. Viz:

PROČ PUTINOVO "NOVÉ DEMOKRATICKÉ RUSKO" STARÉHO KGB STÁLE VÍCE OBDIVUJE J.V.STALINA, KTERÝ RUKAMA KGB VYVRAŽDIL DESÍTKY MILIONŮ SOVĚTSKÝCH OBČANŮ?!!!

Doporučená kniha: Arkady Vaksberg STALIN PROTI ŽIDŮM, aneb NACISTÉ BY MĚLI KOMUNISTŮM JEJICH SOUDRUHA STALINA POUZE TIŠE ZÁVIDĚT!!!Юрий Нестеренко: Россия - это зло в его чистом, беспримесном виде! / Jurij Nestěrenko: VZÁCNĚ NECENZUROVANÁ RUSKÁ ANALÝZA DNEŠNÍHO RUSKA: RUSKO = KONCENTROVANÉ ZLO, A TO V TÉ VŮBEC NEJČISTŠÍ KRYSTALICKÉ PODOBĚ! (rusky)Motto:
Bez ohledu na to, je nebo není-li sametová revoluce
výsledkem nějaké dohody s vedením komunistické strany,
výmluvné je, na koho je a na koho není sametová…!!!


V. Davidovski, NECENZUROVANÉ NOVINY 03/1991
Pierre Faillant de Villemarest:

TŘI SATANSKÉ INTERNACIONÁLY
PROTI NAŠIM SVOBODÁM...!!!


1. Komunistická internacionála
2. Tajné služby
3. Organizovaný zločin
MOTTO:

Grzegorz Górny, šéfredaktor polského časopisu Fronda a respektovaný znalec Ruska:  "O Prusku v 18. století se říkalo, že to není stát, který má armádu, ale armáda, která má vlastní stát. Podobně se o dnešním Rusku dá říct, že to není stát, který má zvláštní služby, ale jsou to zvláštní služby, které mají vlastní stát..."


Kapitola 1

Obnova Komunistické internacionály
(1990 - 1994)


Motto:

Posledním zoufalým
úskokem ïábla
je jeho výkřik,
že neexistuje...!!!


I když je zřejmé, že přes své snahy komunistické aparáty zatím neobnovují svůj přímý vliv na veřejné mínění z dob před rokem 1989, pokoušejí se alespoň, po překonání zmatků, obnovit Internacionálu a skrze ni svůj vliv nepřímý. Mají pro to finanční prostředky. Uchovali si své vlivové agenty v západních médiích, politice a své komplice v bankovních, průmyslových, finančních kruzích a v „klubech“, které se CEI snaží na základě faktů označovat... Viz:

ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME 1. RUSKO A JEHO AGENTY A MÁLO KDY SE SPLETEME!!! RUSKÉ STÁTNÍ DROGY JAKO NEJNIČIVĚJŠÍ TAJNÁ ZBRAŇ PROTI NAŠÍ CIVILIZACI A SVĚTU: PERMANENTNÍ SKRYTÁ VÁLKA KREMLU ZA ZOTROČENÍ LIDSTVA ZESILUJE! RUSKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A JEHO NEVIDITELNÉ CELOSVĚTOVÉ KRIMINÁLNÍ DROGOVÉ A FINANČNÍ IMPÉRIUM PROTI NÁM!!!

KGB - NOVÁ NADĚJE PRO RUSKO A JEHO EVROPU???

Nejsme současníky konce komunismu, ale jen konce komunismu určitého typu, za což z valné části mohou západní vedoucí kruhy, které ani o čárku nezměnily své včerejší či předvčerejší vstřícné postoje v tomto směru. Viz:

Vstřícnou politiku Západu vůči Putinově kágébácké Moskvě a nelidsky totalitní komunistické Číně formují západní elity KGB-GRU bez demokratického mandátu, zato však vycpané penězi z Ruska a Číny!!!

Proto je třeba se vrátit až k Andropovovi, abychom pochopili dnešní situaci neokomunismu. Viz:


OPERACE GOLGOTA (Tajný plán KGB sovětské perestrojky v nelidsky totalitním komunistickém Rusku i ve všech Ruskem zotročených zahraničních guberniích)!


Andropovův plán a MacLennanova důvěrná sdělení

Na začátku října 1989 mimořádný sjezd maïarských komunistů náhle rozhodl zbavit se komunistické totožnosti a nahradit ji socialistickou. Proti bylo jen 159 delegátů z 1250. Řečník z tribuny prohlásil (zřejmě na příkaz z Moskvy): Komunistická nálepka není více důvěryhodná. V případě svobodných voleb bychom byli poraženi!

Byla to Andropovova skupina, těsně před smrtí bývalého šéfa KGB v roce 1983, která naznačovala možnost změny tohoto pojmenování. Andropov na začátku roku 1983 řekl svému žáku Gorbačovovi (tehdy vedoucímu odělení státních orgánů KSSS, tedy i všech tajných služeb států sovětského bloku), že přišel čas v zájmu uchování komunismu dát mu jinou tvář, říkat těm na Západě to, co chtějí slyšet... Viz:

LSTÍ a KLAMEM = UMĚNÍ VÁLKY: TŘINÁCT ZLATÝCH PRAVIDEL JAK PORAZIT PROTIVNÍKA BEZ BOJE A ANIŽ TO TUŠÍ: NEJVYŠŠÍ ŠKOLA INFILTRACE A POLITICKO-MASMEDIÁLNÍCH MANIPULACÍ!!!


Bylo to zřejmé. V říjnu 1989 po rozhodnutí maïarských komunistů prohlásili Pierre Guidoni (z vedení Francouzské socialistické strany a Socialistické internacionály) a jeho přítel Hubert Vedrine (z Mitterrandova kabinetu), že „nyní v Budapešti sdílejí socialistické a sociálnědomokratické cíle, zavedení demokratického a pluralistického systému“ (Libération, 10. 10. 1989). Roland Dumas z Nábřeží zlatníků (sídlo francouzkého MZV), H.D.Genscher (po desítky let agent KGB s krycím jménem "Tulipán") v Bonnu ad. navázali: Maïarský vývoj je skvělý, stará roztržka ze začátku století mezi revolučním proudem komunismu mas a proudem demokratickosocialistickým, stavícím se proti levicovému extrémismu, se zacelila. Viz:

Zveřejněný Mitrochinův archiv KGB prokázal: PROJEKT NEO-MARXISTICKÉ PROTIEVROPSKÉ "EVROPSKÉ UNIE" ZALOŽILI A VYBUDOVALI PŘEDEVŠÍM AGENTI MOSKVY A ZÁPADOEVROPŠTÍ MARXISTÉ!!! BRUSELSKÉ POLITBYRO MOSKVA NEUSTANOVILA PROTO, ABY PROBLÉMY EVROPY ŘEŠILO, ALE ABY PROBLÉMY EVROPĚ VYTVÁŘELO, A TO AŽ DO KONEČNÉHO ZHROUCENÍ CELÉ SVOBODNÉ A DEMOKRATICKÉ ZÁPADNÍ CIVILIZACE, COŽ SE ÚSPĚŠNĚ DĚJE!!!


Již tehdy CEI, díky indiskreci přišlé z Moskvy, sdělil, že jde o Andropovovu akci
(plný text v Monde et Vie z 26. 10. 1989, později též ve švýcarském a italském tisku):

Gordon MacLennan, první člověk britské KS, odpověděl po dvouhodinovém setkání s Gorbačovovým „mozkem“ Alexandrem Jakovlevem /býval 10 let sovětským velvyslancem v Kanadě/ na žádost svého přítele, aby osvětlil moskevské pokyny: Komunistická internacionála se musí proměnit ve sdružení stran, sdílejících tytéž základní principy: sdružení komunistických stran, socialistů, zelených, dokonce sociálních demokratů, ochotných kvůli nám vrátit se do společné Socialistické internacionály!Viz:


DNEŠNÍ MOSKVA A TAJNÉ MARXISTICKÉ SÍTĚ - BUJÍCÍ RAKOVINOVÉ BUŇKY TOTALITY - V DEMOKRATICKÝCH ZEMÍCH

AKTUÁLNĚ: Vítejte ve skutečném světě! SEZNAM RUDÝCH KOMISAŘŮ EU! Proroctví George Orwella 1984 se už naplnilo: Evropská unie + KGB + GRU = EUROASIE!!!


Pád berlínské zdi, následující po šířících se protikomunistických manifestacích v baltských státech, Polsku a NDR, zasul tuto informaci, tedy i její přínos. V tom okamžiku byly navíc komunistické aparáty zahlceny zklamáním levice, stejně jako protikomunistickým hnutím. A už to bylo jakkoli, plán komunistických stran na změnu masek byl lákavý, a to nejen politicky.


Ekonomové zjišují, že jsme měli pravdu (aniž nás citují)

Náš kolega Pierre Verluise z Pařížského deníku (28. 6. 1994) si posloužil našimi analýzami z roku 1989 a dotázal se levicových expertů Georgese Minka a Jeana-Charlese Szureka, zda část komunistické nomenklatury mohla předvídat vývoj posledních pěti let. Odpověï zněla:

V Polsku stejně jako v Maïarsku ( a v Československu - pozn. NN) probíhal proces legálního vyvlastnění veřejného majetku částí nomenklatury a to díky zákonům, přijatým již v letech 1988 a 1989... Sovětský tisk odhalil v listopadu 1991, že existují dokumenty, činící věrohodným předpoklad mezinárodní koordinace strategie ekonomické konverze, ve které měla KSSS, z doby před srpnem 1991 (za Gorbačova), usměrňující roli. Tak například v březnu 1991 byl svolán seminář, který
vytýčil jako prioritu vytváření struktur bez formálního sepjetí s komunistickou stranou - akciových společností, nadací, společností s ručením omezeným... Politická konverze směrem k sociálnědemokratickému receptu byla podnícena trojúhelníkem reformátorů z Moskvy, Varšavy a Budapešti před rokem 1989.

Je to jasné, čisté. Po zmatcích let 1989-1990 Andropovova operace byla v plném rozsahu obnovena. Nejen v bývalých satelitních zemích sovětského impéria, ale dokonce v celosvětovém rozsahu... Viz:

3. Spojené státy, základna globalismu    Kapitola 3

4. Špionáž (1993 - 1994)   Kapitola 4

5. Od Jižní Afriky po maastrichtskou Evropu, stále tatáž operace (1994)   Kapitola 5

6. Fabiánská růže z Londýna

7. Tony Blair, opěrný bod amerických globalistů


Utajované peníze neviditelné ekonomiky

V letech 1987 až 1991 bylo aparátníky ÚV KSSS ilegálně uloženo sedmdesát miliard dolarů na Západě. Tato „neviditelná ekonomika“, zavedená předsedou KGB Jurijem Andropovem (pozdějším generálním tajemníkem Komunistické strany Sovětského svazu) ke zvěčnění mezinárodního komunismu, čím dál víc prosperuje. Ve spolčení s mafiemi. Vždy proti Západu.


Neklid, jestliže ne panika, ovládl na podzim 1991 nejvyšší místa mezinárodních financí. Okolí Michaila Gorbačova, ještě u moci, ale na kymácejícím se trůně, tvrdilo, že státní zlaté rezervy poklesly z patnácti miliard dolarů v roce 1987 skoro na nulu v září 1991. Tiskárny bankovek přešly na rotačky: v srpnu toho roku vytiskly tolik, co za celý předchozí rok - devatenáct miliard rublů.

A Gorbačov žádal víc: třicet miliard k pokrytí rozpočtového deficitu. Sovětský vnější dluh vzrostl od roku 1985, kdy přišel k moci, za šest let ze třiceti miliard dolarů na víc než dvojnásobek. Z toho 75 % bylo evropských - 36% Německo a 10% Francie - avšak tento půjčený "ruský" kapitál prchal z Ruska zpátky do ciziny, ale už na úplně jiná konta, než ze kterých do Ruska přišel...

A to nepřipomínáme „odhalení“ archivů Kremlu, ba i KGB, podle nichž Moskva rozdělovala desítky milionů dolarů „zahraničním přátelům“, tedy komunistickým stranám, které nadále snily o Revoluci, nadále postupující ve světě, ale která, zdá se, neuspěla v Evropě, dosud omráčené z pádu berlínské zdi.


Tajemství Andropovova plánu

Lavina údajů o částkách poskytnutých zahraničním komunistickým stranám přehlušila zcela jinou záležitost: podivné příjezdy a odjezdy ministrů, diplomatů, dokonce sovětských novinářů, s kufry nabitými dolarovými bankovkami nebo jinou tvrdou měnou, během léta 1991, ze SSSR do řady hlavních západních měst. To už nemělo nic společného se známými vztahy Moskvy a jejich podřízených v našich zemích.

Jak nám řekla jedna věrohodná ruská osobnost, čerstvě "uprchlá" (či vysazená) na Západ:Andropovův plán je v plném rozkvětu, osm let po smrti stratéga, který dobře viděl, že komunismus musí přijmout jinou tvář a jiné formy, pokud se chce vyhnout svému úpadku. Gorbačov je jeho žák, ale všecko pokazil. A si Jelcin nemyslí, další jsou v práci, v oblecích s vestami nastoupili do západního vlaku, aby ho kontrolovali! Viz:


JAK ZÁPAD PROHRÁL III. SVĚTOVOU VÁLKU ZVANOU "STUDENÁ" A JAK NAD NÍM NELIDSKY TOTALITNÍ STEPNÍ BARBARSTVÍ DŽINGISCHÁNOVA ASIATSKÉHO RUSKA OPĚT ZVÍTĚZILO...!!!

SOVĚTSKÝ BRUSEL JAKO HLAVNÍ GLOBALISTICKÉ CENTRUM KOMINTERNY A JEJÍHO POST/PRE TOTALITNÍHO NEO-MARX-LENINISMU VE SKRYTÉM A PLÍŽIVÉM PROVEDENÍ KGB/GRU!


Pouze intoxikace
? Vnucuje se otázka. Ale v Praze mi jeden člověk, který byl po deset let ministrem bezpečnosti, než ho jeho komunističtí bratři uvrhli do vězení a trápili ho tak, až mu zničili zdraví, o něco později potvrdil existenci Andropovovy operace:

Hodně před rokem 1989 KGB spolu s proreformní frakcí aparátu ÚV vytvořilo tajné centrum se třemi odbory: zpravodajství, akce, pokladna. Rovněž zcela utajené sítě buněk ve svazových republikách, ve střední Evropě, nepochybně i jinde! Tento aparát neměl být nijak činný, jen v případě osudové změny, tedy rozpadu sovětského impéria. Za pomoci značných finančních prostředků. Nyní se to trochu zamotalo, protože neúspěšný puč ze srpna 1991 a tlak Jelcina na vytěsnění Gorbačova nastolily problémy tomuto centru, které má řadu malých šéfů, ale žádného vůdce v čele. V každém případě - vysoké mafiánské kruhy v Rusku jsou navázány na operace tohoto centra jako jeho nástroj, pokud ne jako opravdoví partneři...

Románové? Dohady odborníků? Když se v Moskvě ptali prokurátorů, jak to a proč nejsou stíháni ti, o nichž vědí, že se podíleli na odlivu kapitálu na Západ - před, za a po puči - odpověï zněla jednotně: pokud by šlo o zcizení prostředků pro osobní prospěch, tedy jen o trestněprávní záležitost, všechno by bylo snadné. Ale tak tomu není... /Dobře naučená formulka pro naivky ze Západu - pozn. NN/

Klíč k záhadě poskytla Komsomolská Pravda 7.prosince 1991, ale všechna ruská a světová média s velkým nákladem ho "přehlédla"... /V Československu to byly o něco dříve NECENZUROVANÉ NOVINY č. 4/1991 v článku "Vedoucí úloha KSČ - tentokrát už na věčné časy!!!", když zveřejnily v nákladu 60.000 kusů serii dokumentů ÚV KSČ z roku 1989, které rozpracovávaly Andropovův plán na československé poměry. Na rozdíl od SSSR, kde bylo vedeno z počátku velmi ostré vyšetřování moskevskou prokuraturou, v podmínkách československé havlárny byly jedinou ostrou reakcí zběsilé útoky proti NECENZUROVANÝM NOVINÁM.../ Vše bylo navíc potvrzeno v knize ekonoma Lva Timofějeva - universitního profesora a antikomunisty, který uprchl po srpnovém puči do USA - která vyšla v roce 1992.
Také tam média zatemnila jeho - ač přesné - údaje. Viz:

Z VĚČNĚ ŽIVÝCH A ZATÍM VĚTŠINOU VŽDY ÚSPĚŠNÝCH MANUÁLŮ KGB – GRU: JAK SKRYTĚ OVLÁDNOUT NEPŘÁTELSKOU ZEMI NEBO CELÝ KONTINENT!!!


Oběžník z 23. srpna 1990

Nejde o doklad o penězích poskytovaných zahraničním komunistickým stranám, ale o dokument, který mají k dispozici dva vyšetřovatelé moskevské prokuratury, Sergej Aristov a Vladimír Dmitrijev, často citovaní v ruském tisku v létě 1992, ale od té doby „zapomenutí“. Jde o tajný oběžník s datem 23. srpna 1990 - jako by jeho autoři chtěli svým způsobem oslavit 23. srpen 1939, den, kdy byl podepsán německo-sovětský pakt, velká euroasijská aliance mezi dvěma totalitarismy bratrského ducha a metod...

Tento oběžník se zrodil z rozvah desítky Andropovových žáků z „administrativních orgánů“ (oddělení ÚV KSSS, dohlížející na policii a zpravodajské služby) a nejvyšších kádrů komunistického aparátu. V jejich okruhu se vyskytovali Jegor Ligačov, muž číslo dvě za Gorbačovem v roce 1990, a A.I. Lukjanov, alter ego Gorbačova již v době universitních studií. /Stejně jako "náš" Zdeněk Mlynář - pozn. NN/. Oba byli dvěma posledními vedoucími odělení administrativních orgánů. Lukjanov byl mj. jedním z pučistů - nebo alespoň jejich mozkem - událostí z léta 1991.

Oběžník č. 18/6220/91 nese název (volně přeloženo): "K naléhavým opatřením pro organizování obchodních aktivit strany doma a v zahraničí". Konkretizuje záběr operace, která začala 1987 a předpokládala, že jeden z tajemníků ÚV by zajišoval kontinuitu práce, spočívající vevytváření ekonomických struktur, jako jsou nadace, sdružení, firmy atd., s cílem vytvořit neviditelnou ekonomiku strany... Dále je třeba ustavovat akciové společnosti a zakamuflovat jejich vztahy se stranou v jejich obchodních aktivitách zde i v zahraničí, zejména s ohledem na možnosti, které nabízejí joint ventures, mezinárodní konzorcia atd.“ Požaduje „naléhavě ustavit banku kontrolovanou Ústředním výborem, s oprávněním vést devizové operace a investovat pevnou měnu v mezinárodních firmách kontrolovaných přáteli komunistických stran“. Zdůrazňuje se zde, že jde o operaci tajnou.

Přílohou mj. je formulář úpisu pro každého zasvěceného: „Já nížepodepsaný..., člen KS od..., čl.průk.č...., jsem se po zralé úvaze a svobodně rozhodl stát se agentem strany, plnit úkoly, kterými mne strana pověří, a už budu zastávat jakoukoli funkci, za jakýchkoli okolností, aniž bych odhalil moji příslušnost. Přísahám, že budu chránit a ohleduplně využívat v zájmu KS finanční a materiální prostředky, které mi budou svěřeny, jakož je i na požádání vrátit...

Se znalostí tohoto oběžníku lze lépe porozumět tomu, co se stalo před, v průběhu a od léta 1991 dodnes. Viz:

Grzegorz Górny, šéfredaktor polského časopisu Fronda: NA VÝCHOD HLEĎ A UVIDÍME - V MOSKEVSKÉM ZRCADLE - NAŠI DNEŠNÍ (POST/PRE) TOTALITNÍ CIVILIZACI!!!

Grzegorz Górny, šéfredaktor polského časopisu Fronda: SLAVNÝ NÁVRAT ČEKISTŮ - KTEŘÍ OD NÁS VE SKUTEČNOSTI NIKDY NEODEŠLI - ZPĚT DO NEJVYŠŠÍCH POSIC!!!

Oběžník a dokumenty objevené moskevskou prokuraturou poté, co ztroskotal puč, vysvětlují podivné zápletky a někdy i vytáčky, charakteristické pro Jelcinovo okolí. Zasvěcení z KSSS - kterou chtěl současný president zakázat, ale Ústavní soud to v prosinci 1992 odmítl - nejsou amatéři.Konspirativní“ metody (termín je užíván již po sedmdesát let v tajných materiálech KSSS a KGB) jsou pro ně druhou přirozeností, pokud jde o přežití - když už ne komunismu, aspoň tedy jeho aparátu.


Dokumenty, které zabíjejí


V takovém klimatu se pak vyskytují i dokumenty, které zabíjejí, když hrozí, že vyšetřovatelé odhalí tak široce založenou operaci, jako je tato: Tajné druhé řídící centrum uvnitř komunistické strany a odbočky - rozumí se také tajné - až dovnitř bratrských komunistických a dalších vládních či opozičních politických stran po celém světě.
Nebo oběžník v jednom odstavci doslova zdůrazňuje, že bude docházet kekonzultacím v zájmu uchování hospodářské spolupráce, až bude ukončen odsun sovětských vojsk z Československa, Maïarska a východního Německa“, a proto „vzniknou konzultační firmy - právnické osoby, ale bez přímých vztahů k aparátu“...

Co se stalo, když vyšetřovatelé zaměřili své kroky směrem k osobám, podezřelým z konspirace? Podezřele rychle se na to na Západě zapomnělo, stejně jako na mnohé další věci... Boris Pugo, ministr vnitra v 1991, „spáchal sebevraždu“ přesně v okamžiku, kdy ho vyšetřovatelé přišli zatknout. Dva dny poté maršál Achromějev, velká postava generálního štábu SSSR a jeho vojensko-průmyslového komplexu, byl nalezen oběšen ve své pracovně, když přijeli jeho vyšetřovatelé. Chtěli vyslechnout též Nikolaje Kručinu, důvěrníka Gorbačovova (jmenovaného jím v roce 1983 hlavním pokladníkem KSSS a zvoleného 1986 do sekretariátu ÚV). Kručina 26. srpna 1991 vyskočil z okna. 6. října 1991 chtěli tedy vyslechnout aspoň jeho předchůdce ve funkci pokladníka v letech 1971 - 1983 G. Pavlova... Těsně před setkáním rovněž vyskočil z okna svého bytu. Rozhodli se tedy navštívit G. Lisovolika, který byl jedním ze zástupců Valentina Falina jako vedoucího mezinárodního oddělení ÚV, mohl tedy vědět o částkách tajně poskytovaných tu i onde komunistickým stranám s cílem vytvořit báze a struktury neviditelné „ekonomiky“. Bylo to na začátku listopadu 1991. Našli ho doma - mrtvého...

Valerij Okuněv měl nepochybně pravdu, když v lednu 1992 napsal v Moskevských novostech:Zákaz KS ve státním aparátu, v armádě, v bezpečnostních službách se dotkl jen vynořené špičky ledovce... Skrytá část, systém korporativistických vertikálních a horizontálních vztahů nomenklatury, zůstal po celé zemi netknut...(Stejně jako u nás a všude jinde... doplnily NECENZUROVANÉ NOVINY) Tak netknut, že postupně všechna rozhodnutí ruského presidenta Borise Jelcina jsou brzděna, neprováděna nebo sabotována, a to v oblastech, kde neviditelný aparát, někdy sice bez řady svých původních šéfů, si nicméně udržel všechny své pozice.

70 miliard dolarů převedených na Západ

Peníze určené pro „neviditelnou ekonomiku“ zřejmě nebyly převedeny na Západ naráz. Ruští pozorovatelé - kteří si od roku 1993 dávají stále víc pozor na ústa, nebo zas jednou nejde o operetní komplot - odhadují, že mezi 1987 a koncem 1991 víc než 70 miliard dolarů (tedy částka odpovídající zahraničnímu zadlužení Ruska, což by znamenalo, že naprostá většina úvěrů, poskytnutých "strádajícímu Sovětskému svazu" západními vládami, byla obratem převedena do těchto tajných fondů komunistické strany!!!) bylo ilegálně převedeno na Západ a uloženo v tuctu zemí. Zejména ve Švýcarsku, Španělsku, Řecku, Francii, v karibské oblasti, Indii, jižní Americe. Převody se dály v dolarech, platině, zlatu, drahých kovech.

Souběžně vzniklo před 1992 v Rusku a bývalých sovětských republikách na šest set firem, zatímco na tucet bank (z celkového počtu kolem 1800 v létě 1994) je plně pod kontrolou zasvěcenců centra, jejichž seznam zřejmě nebyl nikdy nalezen. Prokuratura se vydala po stopách pouze na základě 80% dokumentů (5000 záznamů zvukových a písemných, souhrnů a korespondence). Ale politická nejistota, strach, soudní zábrany, organizované ve jménu „demokracie“ právě těmi, kteří včera a předevčírem sloužili totalitarismu, vedly k zastavení tohoto stíhání...

Z dokumentů, které prokazují toto pozadí, jde např. o „soukromou“ korespondenci mezi Gorbačovem a Valentinem Falinem, který nyní, pod záminkou léčení, dává přednost životu v Hamburku pod ochranou svých přátel Egona Bahra a H.D.Genschera. Jeden žádal po druhémvybrat ze státního rozpočtu několik miliard dolarů... pro spřátelené společnosti“ (26. dubna 1990).

Když Falin stanul v dubnu 1992 před vyšetřovací komisí (ta od té doby nepracuje), hájil se, proč špatně spravoval fondy svého oddělení. Upřesňoval bezelstně, že i když někdy spíše musel využívat státní fondy, než stranické, pak to „kompenzoval převody v tvrdé měně“, a že také jiní - v odborech, komsomolu, v akademii věd - jednali stejně ve stejných situacích. Zastřené doznání. Žádná jména...

Krátce před pučem, začátkem léta 1991, Gorbačov uložil Geraščenkovi, řediteli Gosbanku, „dát do oběhu 200 miliard rublů a z nich 52 miliard uložit na tajný účet“. Kdo znal, na jaké jméno a s jakým cílem? Právě v té době si dopisoval tehdejší ministr financí V. Orlov s řadou západoevropských bank o otevření tajných účtů. Konvertibilní rubly jsou takto dávány k dispozici těm, psal, kteří je budou chtít použít pro obchodní záležitosti. Ve stejnou dobu bývalý šéfredaktor Pravdy skládá několik milionů dolarů v bance v Düsseldorfu. A vklady bobtnají tu i tam, kromě jiného i na dvou tisících tajných a „osobních“ účtech Rusů na Kypru. Proč na řecké části Kypru? Protože od dob Andropova tam žádný Rus nepotřeboval vstupní vízum...

Prokuratura Ruska v roce 1992 o tom věděla, ale odhalení „přepravci“ - také z okruhu velké ruské mafie - ujišovali, že tak činili nebo činí „pro dobro vlasti“. Asi jako ten Rus, který v dubnu 1993 přistál na Kypru a uložil v bance tři miliony dolarů.

Uzbecká banka, podle člena švýcarské federální rady Jeana Zieglera, kterého lze jen těžko podezřívat z antisovětismu, převedla v roce 1991 na příkaz Státní banky SSSR přes Bulharsko své zlaté rezervy. CEI pátralo po převodu 1,6 tuny zlata z Kyrgyzstánu do Curychu, kde se má o ně postarat společnost Metalor, uskutečněném letecky firmou Seabeco v roce 1992. Téhož roku generální prokurátor Ruska předal helvetským místům seznam podezřelých účtů. Nic se nestalo. Ale osobně Boris Jelcin využil svého pobytu ve Španělsku, aby „znovuzískal“ ve prospěch státu několik set milionů dolarů, které nelegálně dorazily do Barcelony a Madridu.


Mafie KGB se na všem podílí...


Ruské mafie se podílely na těchto rozehraných transferech z prostého důvodu, nebo za časů Brežněva infiltrovaly až do politbyra a také do všech zákoutí správy a ekonomiky v sovětském a postsovětském Rusku.
Generál Anatolij Olejnikov, který má na ministerstvu vnitra (MVD) na starosti boj proti kriminalitě, tvrdil na jaře 1994, že mafie „disponuje pětadvaceti miliardami dolarů v západních bankách, ze kterých jedna miliarda byla ukradena ruským bankám“.

Mafiánské řetězce v Rusku si rozdělily „práci“ a geografické zájmové oblasti nejenom v Rusku, ale i v celé řadě dalších zemí, podobně jak se v našich hlavních městech dělí chodníky, a některé využívají „neviditelnou ekonomiku“, která ohlodává stát, ve svůj osobní prospěch a ve prospěch komunistického aparátu, jehož vysocí představitelé jsou napojeni na dvacítku „kmotrů“ (z asi 170), organizovaných v „bratstva“ - bratrstva. Viz:


Výroční zpráva BIS za rok 2005: RUSKO-česká mafie KGB/GRU prorůstá do českého soudnictví a celé státní správy České republiky!!!

Výroční zpráva BIS za rok 2006: Ruský státní organizovaný zločin KGB/GRU a jeho český organizovaný zločin úspěšně zesilují tlak na české státní orgány!!!

Ruskojazyčný státní organizovaný zločin KGB/GRU už vytlačil český stát, který mu neklade žádný odpor! Ruskojazyčné gangy si rozdělily vliv v ČR, varuje BIS!!!


Nikdo v bývalém impériu nezpochybňuje, že Gejdar Alijev, člen politbyra za Gorbačova (1986-1991), současný pán Ázerbájdžánu, bývalý generál KGB /a příznivec Viktora Koženého - pozn. NN/, se svou rodinou už přinejmenším tři desítky let kontroluje obchod bavlnou a ropou v muslimské Asii. S příslušnými poplatky ze všech uzavřených obchodů. Podobně to dnes vypadá v celé (post) sovětské Střední Asii. Viz:

Post-komunistické klany ve značné části sovětské Střední Asie nedovolují, aby jim demokracie vyrvala z rukou moc! Stejně jako v Rusku nebo u nás...


Někteří ze zasvěcenců dostali po nezdařeném puči strach. Řada z nich se uchýlila díky neviditelnému aparátu do zahraničí, kde pokračují v práci. Tak tajemník ÚV přes kádry se nechal jmenovat konzulem v Šanghaji. Ten další, bývalý první tajemník KS Moldávie, se nechal vyvést do Mexika. Tamten, tajemník KS Arménie, dal přednost slunci v Casablance.

Soukromá detektivní agentura Kroll, která pro Borise Jelcina mapovala úniky kapitálu v posledních letech, odhalila na Západě řadu investic do nemovitostí, uměleckých galerií, říčního loïstva. Kapitál přicházel ze SSSR, poté z Ruska, od roku 1987, zejména pak v letech 1990-1993, kdy Západ poskytl Rusku obrovské půjčky v řádu desítek miliard dolarů, které Rusko obratem vyvezlo na tajné zahraniční účty a použilo je proti Západu...

Začasté „politický“ původ investic se proplétá se zájmy mafiánských řetězců - a to nemluvíme o využívání tohoto zaminovaného terénu novými ruskými tajnými službami.

V průměru jedna miliarda dolarů (údaj z léta 1994) proudí z Ruska každý měsíc směrem na Západ. Nelegálně! Devatenáct miliard dolarů „spí“ na účtech v zahraničních bankách, podle Financial Times, místo aby byly reinvestovány v Rusku.

Nelze si neklást otázky, když ve dvanácti z patnácti postsovětských republik, stejně jako v řadě zemí bývalých satelitů, komunisté zůstali nebo se vrátili k moci. Nejsou jen zástěnou onoho aparátu a neviditelné ekonomiky, původem z roku 1990, tedy opravdových pánů, kteří postupně vyjdou ze stínu? Viz:

Ministr financí České republiky Ivan Pilip veřejně potvrdil: „Informace naznačovaly, že celý transformační proces provází paralelní ekonomika. To se netýkalo obyčejné korupce, nýbrž CELÉHO SYSTÉMU OD ROKU 1989...!!!“

Jeden americký publicista nedávno napsal, že italský komunismus již není nebezpečný, protože jeho vůdcové se oblékají u Armaniho a vozí se v Alfách Romeo! Vysvětlení poněkud účelově zkratovité. Moderní komunismus, o kterém mluvil v roce 1982 Jurij Andropov, je právě toto! Kdyby Hitler býval přišel k moci a kouřil doutníky, oblékal se u Armaniho a navštěvoval Gucci, neshledávali by, že je jako jeden „z nás“? Viz:

KDO JSOU A JAK VZNIKLI ČEŠTÍ MILIARDÁŘI: ČESKÁ POST/PRE TOTALITNÍ KRIMINÁLNÍ FINANČNÍ OLIGARCHIE A JÍ NADŘÍZENÉ RUSKÉ ZLOČINECKÉ TAJNÉ SLUŽBY KGB/GRU!Kapitola 2

Zrod Internacionály mafií
(1990-1994)  Kombinace obecného práva a ekonomiky 1990

Ke smrti nebo k rozpoutání katastrof stačí jen trocha neopatrnosti, pokud se pletete do tajných záležitostí, špionáže nebo do boje proti mafii. To vědí všichni. Všichni mají své slabosti. Vyšetřující soudce Borsellino za to nesl v Itálii důsledky, když ze svého mobilního telefonu zatelefonoval své matce, aby jí sdělil, že přijíždí narychlo, ale mafie, napojená na mezinárodní telekomunikační sítě, ho měla na mušce... a na odposlechu. Je mrtev, jako před ním vyšetřující soudce Falcone, jako vyšetřující soudce Livatino v roce 1990.

Tři vraždy, k nimž došlo vždy, když některý z nich začal jít po stopě italských poboček v Německu, zejména v okolí Mannheimu. Psalo se o tom v novinách. Máme důvod domnívat se, že Mohuč, Kolín, Mnichov, Salcburk a další dvě tři města v bývalé NDR slouží jako základna nebo kontaktní místo pro Internacionálu mafií, a že řada bývalých kádrů Stasi a východoněmecké rozvědky je zapojeno v těchto kruzích. Jedni aby finančně přežili, jiní proto, že jejich funkce jim po dlouhou dobu ukládaly využívat kriminální živly pro politické cíle, udrželi si na ně kontakty a využívají svých vědomostí, aby se pomstili za "porážku" komunismu, anebo lépe, za jeho dočasné přemaskování a stažení původní verze dočasně z oběhu.

V červnu 1993 jsme označili za důležité zatčení dvanácti východních Němců, mezi nimi generálů Stasi Schuberta a Coburgera. Týž Coburger však v posledních letech NDR řídil VIII. odbor Stasi, tajnou správu, specializovanou na manipulaci dvacítky kriminálníků, kteří výměnou za svobodu měli vraždit nebo provádět sabotáže v SRN a dále. To se snad může zdát být překombinované, ale ty nejhorší věci se obvykle takto dělají.

Nebezpečné je, že se v míře více než vrchovaté dopřálo sluchu dezinformacím, štědře rozdávaným předsedou italské vlády Guliem Andreottim (Time 3. srpna 1992), když tato osůbka, vzešlá z momentálních poválečných politicko-mafiózních kombinací, tvrdí, že mafie „už nepotřebuje ochranu politiků“, protože má větší vliv, než oni sami, proto „by bylo lepší vyjednávat přímo s ní“, protože tak se to dělalo i s Rudými brigádami! O čem to chce tento "demokrat" s mafií vyjednávat? O spolupodílu Moskvou řízených mafií na evropské demokratické vládě a správě evropských států a peněz evropských daňových poplatníků???

Na Sicilii je 142 mafiánských rodin (nemluvě o neapolských), které manipulují kolem 3500 agentů; mezi nimi je 62 rodin v Palermu a 1600 jednotlivců na jejich povel. Policie je zná všechny, ale nekoná... Na teror lze odpovídat zase jen terorem, a už se to dnešním politikům a masmédiím jak chce nelíbí.

Mafie (nejen italské) infiltrovaly Lóže, politické strany, podnikání ve stavebnictví a s nemovitostmi, ale v Evropě též restaurace, hotely, bankovnictví. Na ně jsou naroubovány od roku 1989 „služby“, nabízené "bývalými" techniky KGB a jeho filiálek v satelitních zemích, protože KGB, stejně jako Stasi a všechny ostatní satelitní tajné služby, pronikl mafie podle „odvětví“. Stejně tak pokud jde o sovětskožidovskou mafii.

Nebezpečí nepochází od malých podvodníků a podloudníků, ale od skutečné Internacionály mafií, schopné mezinárodních kombinací, dokonale destabilizujících, na tom či onom kontinentu, v průmyslově rozvinutých zemích. Člověk s jistým formátem se může projevit jako Staviský... ale ten byl pouze jednotlivým politicko-finančním případem. Dnes Internacionála Staviských existuje a má své ochránce v našich parlamentech a v našich stranách, a už nám chce Andreotti navykládat cokoli, protože my víme svoje! Viz:

ORGANISOVANÝ ZLOČIN, NEJMOCNĚJŠŠÍ RESORT ČR - Část 1.: TAJNÝ APARÁT A NEVIDITITELNÁ EKONOMIKA KOMUNISTICKÉ INTERNACIONÁLY V ČESKÉ REPUBLICE

ORGANISOVANÝ ZLOČIN, NEJMOCNĚJŠŠÍ RESORT ČR - Část 2.: AGENTÁRIUM JIŘÍHO PILOUSE, PRVNÍ ČÁST: KOMPLETNÍ SEZNAM VŠECH DŮSTOJNÍKŮ RUSKO-ČESKO-SLOVENSKÉHO KOMUNISTICKÉHO GESTAPA StB=KGB/GRU A JEJICH SPOLUPRACOVNÍKŮ V HOSPODÁŘSTVÍ, V POLITICE A MASMÉDIÍCH I CELÉ STÁTNÍ SPRÁVĚ JEJICH GUBERNIE

ORGANISOVANÝ ZLOČIN, NEJMOCNĚJŠÍ RESORT ČR - Část 3.: AGENTÁRIUM JIŘÍHO PILOUSE, DRUHÁ ČÁST: ADRESÁŘ MAFIÍ: AGENTI RUSKO-ČESKO-SLOVENSKÉHO GESTAPA StB=KGB/GRU V AKCI: PODIVNÁ HRA StB A JEJÍ BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY


Založení nového Vladivostoku a jeho poboček na Azurovém pobřeží

Na podzim 1991 CEI odhalovalo jednak neviditelnou ekonomiku“ nastolenou na konci vlády Gorbačova - s jeho výslovným souhlasem, jednak obchodní smlouvy mezi zasvěcenci operace, určené k přežití komunistických aparátů, a řadou „baronů“ mafií v Rusku. Viz:


STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN ŘÍŠE ZLA V ANALÝZÁCH A DOKUMENTECH: OD VLADIVOSTOKU PO KARLOVY VARY A JEŠTĚ MNOHEM, MNOHEM DÁL...


Tři následující roky potvrdily to i ono, leč novináři, zabývající se těmito otázkami, se omezují na pozorování a neanalyzují vazby mezi aparátníky a mafiány na všech kontinentech. Jakmile se zdá, že jsou do věci zataženy cizí vysoce postavené osobnosti, obcházejí nebo ironizují problém.

Příklad: seminář 8. března 1994 na Sorbonně. Zajímavý tím, co řekli soudce Thierry Jean-Pierre a novinář Xavier Raufer z Expressu, i když ten druhý obezřele vyřadil ruské a ex-satelitní mafie ze svého přehledu mafií v Itálii, Číně (triády), Japonsku a Spojených státech a jejich konexí v bankovnictví.

Když se jeden posluchač dotázal, zda existují takové konexe také v prostředích, jako je Trilaterála, Raufer se před posluchárnou nacpanou pozornými studenty uchechtl a navázal: A teï bychom měli přejít k vážným otázkám!

Podle tohoto novináře pár osob s halucinacemi stále věří na mysteriózní komploty proti naší společnosti. Tohle lze slýchat v levičáckých kruzích vždy, když se komentátoři opováží předpokládat, že komunismus byl komplotem a že velcí šéfové největších firem - nyní globalisté - od 1905 až dodnes financovali revoluci v 1917, pomáhali Leninovi upevnit jeho moc...

Nejde nám zde o to systematicky doložit, na základě nezvratných příkladů, spolčení mezi velkobarony mezinárodního peněžnictví a jejich zdánlivými sociálně-marxistickými protivníky, ale ani podceňovat jejich význam.

Naše společnost je nemocná touto lží, trvající už nejméně jedno století. Navíc, někteří baroni dopustili v posledních dvaceti letech, že je infiltrovali jim podobní (co do finanční moci) z řad mafií, a navíc po roce 1990 i z bývalého sovětského impéria.


Krátce ukážeme, jak k tomu došlo.

A už o tom pan Raufer říká cokoli, osobnosti Trilaterály, jako nedávno zesnulý Armand Hammer, Robert Maxwell, žongléři jako George Soros, všichni tolerovali či usnadňovali vstup „podsvětí“ do našich bank a dalších institucí. Současně i pronikání vlivových agentů ve službách sociálmarxistické subverze.

Všichni tito pánové stále oslňují nebo přísně zakročují v pařížských salónech, někdy v redakcích celostátních deníků, které dnes mají dostatečný náklad jen pod podmínkou, že nikdy nezpochybní ty, kteří zaručují jejich financování, ale i jejich trvající bankroty (Hersantova skupina). To vše jen odráží morální úpadek "elit" západních států.


Vpád mafií do politického aparátu

„Organizovaný zločin“ se v SSSR objevil na začátku let šedesátých, napsal v roce 1987 v moskevské Litěraturné gazetě plukovník Gurov z MVD. Zpočátku to byla chátra, jaká existuje ve všech městech na světě, ale postupně s prohlubujícím se nedostkem spotřebního zboží, se vyvíjel odshora ekonomické pyramidy až dolů černý trh, nalézající ochranu uvnitř komunistického aparátu. Vysoká nomenklatura si navykla jeho prostřednictvím získávat vše, čeho se nedostávalo na normálním trhu, od základních potravin po prostředky k nezákonné výstavbě vil a domů.

Gruzíni, kteří produkovali ovoce a květiny, organizovali jejich leteckou dopravu do všech velkých měst. Azerové, Čečeni. Tataři, Tadžikové následovali, každý po svém, vždy pod místním nebo oblastním krytím policie, za pomoci překupníků v Moskvě. Náhradní díly pro auta a kamiony šly z továrem mimo dlouhé byrokratické řetězce.

V onom neuvěřitelném období roku 1968 se na tento nesmírný paralelní trh vtrhly mafie. Ředitelé továren, podniků, obchodních okruhů si přáli jen klid. Aby skoncovali s hrozbami smrtí, násilím, rabováním ozbrojených band v jejich skladech nebo útoky na jejich konvoje, navrhli „kulatý stůl“ v Rostově za účasti rozmanitých mafiózů. Výměnou za „ochranu“ dostanou zboží a část zisku. Tak se navazovaly vztahy mezi kmotry mafií a ekonomickým aparátem, později i politickým, pod dohledem KGB a všudypřítomných organizací strany.

Od roku 1963-64, za Brežněva, začaly pravidelné návštěvy synů a dcer vysokých kádrů ústředního výboru, ministrů, oblastních vedoucích, u těch, co spravovali bary, restaurace, zábavní podniky, dostupné společenské smetánce. Je známa historka Galiny, Brežněvovy dcery, s Čurbanovem, ministrem MVD a Brežněvovým zetěm. Později se říkalo, že když se Jurij Andropov, šéf KGB, stal prvním mužem ve straně, chtěl zlomit moc mafií a zahájil vyšetřování a represe. Ve skutečnosti postihl jen ty mafiánské kruhy, které byly svázány s brežněvovským klanem...

Vazby mafií s komunistickým aparátem zesilovaly od roku 1983 podnes, mezitím se mafie strukturovaly a hierarchizovaly, když nacházely až v politbyru své komplice, pokud ne rovnou zástupce. Tak G. Alijev, generál KGB, šéf KS Azerbájdžánu, /vysoce ceněný Viktorem Koženým, podezíraným z prace pro KGB - pozn. NN/ od let šedesátých ovládal trh s bavlnou ve Střední Asii a s ropou v Baku. Z každého balíku bavlny, z každého barelu ropy, prodaného v SSSR nebo do zahraničí, šla procenta na černý účet Alijeva a jeho klanu - tuctu členů rodiny. Pak se stal členem politbyra. Seděl v něm do roku 1987, kdy narazil na mafiánské zájmy, chráněné okolím Gorbačova. Jednoduše se tedy vrátil k vládě nad Nachičevaní, pak do Baku.


„Bratrstva“ kontrolovaná KGB se rozvětvují do zahraničí

Jakmile v letech 1985-1987 Gorbačov upevnil svou moc, infekce překročila okruh policejních služeb a zachvátila řadu oblastních vojenských štábů, dokonce i v satelitních zemích. Zejména ve východním Berlíně. V roce 1994 odhad říkal, že na asi 3000 etnicky ruských i jiných gangů dohlíželo kolem 150 „kmotrů“, kteří si rozdělili ekonomické sektory. Co horšího, asi dvacet těchto kmotrů vytvořilo „bratrstva“ se společnou zpravodajskou službou, realizační službou pro akce a „sociální službou“, která platí advokáty, lékaře a uplácí soudce, vězeňské strážce a policii, aby intervenovali ve prospěch uvězněných. Chátra zde má už jen podřízenou roli, jen jako rezerva pro zapojení do vražd nebo rozmáchlého násilí. Od začátku roku 1993 tak dochází k ozbrojeným akcím proti obchodním konvojům, dokonce za užití obrněných vozidel.

Kontakty pro akce v zahraničí se navazují o to snáz, že všechny moskevské hotely vždy byly a jsou pod kontrolou velkomafie KGB, která v nich má své lidi, z nichž část kontroluje personál, jiní se snaží nabízet zprostředkování západním obchodníkům. Patří ke skupině dvaceti tisíc dolarových milionářů. Většinou jde o vysokoškolsky vzdělané lidi. Také dnešní KGB (FSK, Federální kontrarozvědná služba, ale i SVRR, Zahraniční zpravodajská služba) si tam přichází na své, stejně jako nový aparát v roce 1992 obnovené strany.


Několik příkladů tohoto spojenectví:

V roce 1987 vznikla firma ANT, která měla dovážet a vyvážet zemědělské stroje a nářadí. Jejími vedoucími však bylo na dvacet důstojníků KGB mimo činnou službu, včetně ředitele Rjašentěva. ANT v roce 1989 kontaktovala francouzskou finanční skupinu CDC, která mohla dodávat počítače všeho druhu, lékařská zařízení, oděvy, potraviny, výměnou za stavební dřevo, suroviny a chemické výrobky. Tehdejší předseda vlády N. Ryžkov osobně v březnu 1989 dojednával rozvoj těchto obchodních vztahů. Operace však v dubnu 1990 krachla, nebo skandál odhalil, že ANT také nelegálně vyvážela vojenský materiál. Skandál vypukl proto, že (1) vojensko-průmyslový komplex zneklidnil obchod, který mu unikal a (2) špičky mafie nepřipustily, že se na ruském trhu objevily nedostatkové výrobky, které dosud mafie sama prodávala jen na černém trhu a mnohem dráž.

V roce 1990 Arom Tarasov, syn z rodiny vysokých státních a stranických kádrů, prodával vily a byty, nelegálně postavené za Gorbačova jeho firmou Těchnika. Jako osobní přítel Gorbačovův se dostal mezi francouzské firmy, které stavěly Oblouk v pařížské čtvrti la Défense. Jeho prostřednictvím pak Christian Pellerin získal za symbolických deset franků za rok šedesát hektarů v centru Moskvy na náměstí Gagarina. Vytvořil smíšenou společnost se základním kapitálem 20 milionů franků, z nichž 12 milionů poskytl Pellerin... právě v období, kdy jeho skupina zbankrotovala, tedy neměla uvedené finanční možnosti. Zjistilo se, že ona moskevská společnost je jen poštovní schránkou... Prokuratury v Moskvě i v Paříži zahájily vyšetřování. Dva roky poté se o záležitosti již přestalo mluvit...!

V témže roce vznikla v Jižní Africe Dove Trading Corp. Colina Gibbonse, která měla během pár měsíců obrat s Moskvou ve výši jedné miliardy dolarů. Leč v dubnu 1990 švýcarská policie odhalila, že toto množství drobných obchodů ve skutečnosti krylo praní špinavých peněz spolu s medellinským drogovým kartelem...

Dalších takových případů lze uvést na desítky, kdy šlo o zahraniční investice, nákupy vil a bytů, pozemků, a to jak v centru Paříže a Londýna, tak v trojúhelníku Lyon - Biarritz - Azurové pobřeží.


Podvratná činnost ve stínu nových aparátů a mafií

Praha a Varšava se od roku 1992 staly pro mafie Východu spojovacími zastávkami na cestě směrem na Západ a do Spojených států. Ředitel FBI prohlásil (ve Washington Post 21. prosince 1993), že získal důkazy o stálém spojení mezi mafiemi Ruska, Cosa Nostrou New Yorku a jejich „korespondenty“ v Anglii.

Také Berlín je případ od případu podobnou zastávkou. Ukrajinská mafie, infiltrovaná a kontrolovaná jako všechny velké mafie KGB, si vyhradila základny v Pomořansku a Meklenbursku v bývalé NDR. Také Čečeni se uchytili v Meklenbursku. V roce 1991 ruská policie a prokuratura odhalily 90 spojek směrem na Západ a do Ameriky. v roce 1992 dalších 74, z nichž 40 se specializovalo na ikony a umělecké předměty, směřující do 29 západních zemí.

Zajímavé, že
za mafiánský strom se schovává les. Domnívat se, že stačí, aby západní policejní a celní služby pouze ruku v ruce spolupracovaly se svými ruskými protějšky, znamená zapomínat cíl oběžníku ze 13. srpna 1990: Vytvořit neviditelnou ekonomiku, sloužící ještě méně viditelnému aparátu.

Proto opakujeme, že komunismus je sice mrtev, ale jeho aparát zůstal, chráněn lépe než kdy dříve, nebo ve dvanácti z patnácti bývalých sovětských republik se komunistické kádry vrátily k moci. Mimoto v řadě smíšených společností zahraničního obchodu lze najít současně ruskou špionáž a bývalý komunistický aparát Tedy legální obchody mohou kamuflovat aktivní podvratnou činnost.

Nový aparát tahá za provázky nacionálního komunismu, dokonce sociálního liberalismu, který nadále považuje Západ za nepřítele. Převzal opatrně a obratně vlivové agenty, infiltrované do západních soukolí, zejména v tisku a vydavatelstvích, v Paříži pak zejména v celostátních denících a týdenících.

Nejde pouze o špionáž, ale jde především o dezinformace proti všemu, co by mohlo nějak upozornit veřejné mínění a varovat je před nebezpečím. Jde o podíl na rozklížení naší společnosti, o ironizování těch, kteří se domnívají, že ještě může existovat nebezpečná marxistická podvratná činnost, o úšklebky nad těmi, kteří znají pravdu a tvrdí, že stále jsou mezi námi v politice, masmédiích a všude jinde vysoce postavení a vlivní lidé, jako jsou například celoživotní agenti Moskvy Armand Hammer nebo Robert Maxwell, kteří představují pro svobodu a demokracii Západu a jeho občanů tu nejvyšší hrozbu. Viz:


INFORMAČNÍ VÁLKA PROTI NAŠIM SVOBODÁM: INFORMAČNÍ TERORISMUS A MANIPULACE JAKO ZBRAŇ, KTERÁ NÁS MÁ, JAKO SVOBODNÉ LIDI DOBRA, ZCELA ZOTROČIT A VYHUBIT


V Rusku Boris Jelcin ví líp než my, jak a proč jeho moc „uvízla“ mezi sítěmi mafie KGB (která podle něho samého kontroluje 75% privatizované ekonomiky) a nového tajného aparátu, jehož existenci připomínáme dodnes jen my. (A pokouší se o to i naše NECENZUROVANÉ NOVINY) Viz:

Proč "naši" RUSKO-čeští mocní a vlivní kriminální politici a jejich novináři - všichni v žlodu satanských ruských tajných služeb KGB/GRU - tak nenávidí práva a svobody, které si občané proti politikům vybojovali už před 100 lety v USA: NEJVYŠŠÍ VLÁDNÍ KRIMINALITA: Tajná Zpráva o masovém rozkradení českého národního majetku populárním ruským vražedným tandemem nejvyšší satanské "Pravdy a Lásky" KGB-GRU a jejich NEJSPOLEHLIVĚJŠÍMI vládními a bankovními strukturami dnešní ČR!!! UVEDENO JMENOVITĚ!!! (Prosíme o další INTENZIVNÍ šíření!!!!!!!)Nová vtělení mafiánsko-komunistického spojenectví

(Pierre Verluise, Pařížský deník 21. března 1994)

Pierre de Villemarest, který po dlouhou dobu pracoval ve francouzských zpravodajských službách, je znám jako odborník na východoevropské země, o kterých publikoval patnáct knih, mj. „GRU, nejtajnější ze sovětských zpravodajských služeb“. Odhaluje zde vztahy postsovětských mafií s tajným komunistickým aparátem. To napomáhá vysvětlení množících se postsovětskomafiánských projektů v zahraničí.

Deník: Je Francie chráněna před postsovětskomafiánskými projekty v zahraničí?

Pierre de Villemarest: Uvedu čtyři či pět příkladů, které odpovědí na vaši otázku.

- Od roku 1988 existují spojení sovětských mafií v Lyonu, v Provenci, na Azurovém pobřeží a v Marseille. Ty mafie tam perou špinavé peníze, zejména investicemi do nemovitostí.

- V roce 1993 jeden Rus sídlící v Londýně dělal zvláštní nákupy na jihozápadě Francie. Byl schopen nakoupit několik pozemků, ale žádal platit v hotovosti. Nechci stopy, prohlásil. Rus procházející se s půl miliónem franků v bankovkách, to se zdá být podivné.

- Jeden francouzský zprostředkovatel nemovitostí, značně aktivní na západních předměstích Paříže, mohl za pouhých deset symbolických franků získat šedesátihektarový pozemek ve středu Moskvy na náměstí Jurije Gagarina. Co za tento dobrý, leč podivný obchod? Tento francouzský zprostředkovatel poskytl dvanáct milionů franků jedné společnosti, která je jen poštovní schránkou v Moskvě, zatímco skupina tohoto zprostředkovatele teoreticky nedisponovala takovými možnostmi, protože byla v bankrotu. Podle generála Komissarova z ruského ministerstva vnitra mafie sloužila v tomto obchodě jako prostředník. Byl v něm zapleten i Arom Tarasov, blízký Michailu Gorbačovovi. Prokuratury Moskvy a Paříže zahájily vyšetřování.

- Týdně slouží Francouzi jako kurýři mezi Moskvou a New Yorkem pro jednoho Rusa, který tam kontroluje kriminální cikánské a židovské prostředí, působící na americkém Východě v prodeji drahých kamenů, zlata a vzácných kovů.

- Jedna francouzská skupina se sblížila se sovětským podnikem, založeným KGB a pak dublujícím pro mafii. Tím sovětským podnikem byla společnost ANT, založená 1987 pod kontrolou KGB. V roce 1989 francouzská skupina získala povolení dodat do SSSR potřebné počítače výměnou za stavební materiál, suroviny a chemické výrobky dodávané ANT. Ryžkov, tehdejší premiér, přijel v březnu 1989 do Paříže dojednat rozvoj těchto obchodních vztahů. Operace se však zvrtla v dubnu 1990. Skandál odhalil, že ANT vyvážela sovětský vojenský materiál. Štáb sovětské armády v Berlíně tak mohl - prostřednictvím ANT - přímo kasírovat několik desítek milionů dolarů oplátkou za nezákonné vývozy vojenského materiálu. Tak bylo převedeno 61 milionů dolarů na tajná konta ve Švýcarsku, ve Finsku a ve Spojených státech. Skandál propukl proto, že generálmajor Dovgan nechal operaci prasknout. Byl spjat s vojensko-průmyslovým komplexem a měl za povinnost dohlížet na obchod se zbraněmi. Zuřil kvůli některým kšeftům ANT, uskutečněným bez jeho vědomí, proto vyprovokoval krizi, kterou projednávalo dokonce politbyro. „Pololegální“ operace KGB pravděpodobně byla zdvojena nelegální operací mafiánů, kteří infiltrovali tento obchodní okruh.

Dotýká se to i jiných zemí západní Evropy?

Velká Británie, Německo a Švýcarsko také trpí šířením postsovětských mafií. Jako v Paříži, ruské mafie tam nakoupily řadu bytů. Londýn mimoto hraje důležitou roli v prodeji ukradených ruských uměleckých děl. Dále, dva Čečeni tam byli v březnu 1993 zavražděni. Co je k tomu známo: Koncem podzimu 1992 bratři Ucijevové, čečenského původu, přijeli na břehy Temže. Přivezli sebou dva milióny dolarů. Oficiálně byli pověřeni presidentem Dudajevem zkoumat možnosti vytisknout v Anglii bankovky a osobní doklady pro toto bývalé sovětské území toužící po nezávislosti. Bratři Ucijevové nicméně kontaktovali barony britského kriminálního prostředí.

V březnu 1993 byl jeden z bratrů nalezen zavražděný v bytě, který si koupili v Londýně za milion liber šterlinků. Policie poté nalezla mrtvolu druhého z bratrů v bedně uložené na okraji Londýna. Za zločin, příznačný pro ono prostředí, policie zatkla dva podezřelé. Co je podivné, že z Moskvy vyslali do Londýna vyšetřovací komisi. Kreml neuznával nezávislost Čečny. Ale šéf ruské delegace, jistý Martirosjan, byl brzo po příjezdu v Londýně zatčen. Byl obviněn, že z Moskvy řídil vraždu obou bratrů. Našli ho v cele oběšeného. Celá záležitost byla uložena k ledu.


Jak je tomu v Německu a ve Švýcarsku?

Pozorovatelé zaznamenali v Německu typicky mafiánskou dělbu území. Ukrajinské mafie mají základny v Pomořansku a Meklenbursku v bývalé NDR. Čečeni operují v Braniborsku...

Pokud jde o Švýcarsko, umožnilo uložit část postsovětského kapitálu unikajícího na Západ. Tak president Kyrgyzstánu (v roce 1994) byl v roce 1992 obviněn, že uložil za pomoci letadel společnosti Seabeco 1,6 tuny zlata v Curychu. To bylo přetaveno skupinou Drahé kovy a.s. Métalor.

K řadě míst, kam se šíří postsovětské mafie v zahraničí, je třeba dodat Polsko a Čínu. Zejména z území kaliningradské oblasti ruské mafie nyní kontrolují větší část polské organizované kriminality. To je zřetelné zejména pokud jde o drogy a prostituci. A v březnu 1993 byly doloženy přinejmenším dva spojovací kanály ruského mafiánského podloudného obchodu v komunistické Číně. Do podloudnictví se zbraněmi a drogami byli zapleteni vysocí důstojníci ruských oblastních štábů námořnictva a letectva na Dálném Východě. Tento přehled šíření postsovětských mafií do zahraničí není pochopitelně vyčerpávající. Bylo by možno uvést další země, jako Jižní Afriku, a kontakty na medellínský drogový kartel.

Jak rozumíte tomuto zmnohonásobení mezinárodních vztahů sovětských a postsovětských mafií?

Tento vývoj je výsledkem působení dvou faktorů. Z jedné strany, jak poznamenávají pozorovatelé již od let šedesátých, v sovětské a pak postsovětské společnosti narůstá její mafiánská úchylka či úpadek. Z druhé strany pak během Gorbačovovy éry byl realizován tajný projekt s cílem vytvořit nový aparát komunistické strany. Pro své financování tento aparát rozvinul nezákonné praktiky a své vztahy se sovětskými a postsovětskými mafiemi. Z toho plyne tedy propojení mezi aparátníky a mafiány.

Zahraniční rozvědka SVRR pod vedením Primakova zejména používá mafii pro financování tajného aparátu strany. Zatímco armáda a vojensko-průmyslový komplex prostřednictvím řady pokoutních obchodů činí totéž. Tak mafie, tajné služby a vojsko jsou spojenci ve financování a podporování tajného aparátu strany.

Po pořádku, jaká je chronologie vývoje mafií v Sovětské svazu?

Podle generála Gurova z ministerstva vnitra se v Rusku objevil organizovaný zločin na začátku let šedesátých. Nedostatek způsobený sovětským systémem vyvolal jako reakci paralelní ekonomiku, díky protekci uvnitř komunistického aparátu. V roce 1968 se KGB zúčastnil v Rostově na Donu schůzky, během níž byly navázány svazky mezi kmotry mafie a hospodářským aparátem, poté politickým.

Když se stali generálními tajemníky, ani Andropov, ani Gorbačov nerozvinuli do šířky boj proti této mafiánské úchylce sovětského režimu. Ta se tedy zvětšila v letech osmdesátých a na začátku devadesátých let.

Co je nyní známo o vytvoření nového komunistického aparátu?

Tento vývoj byl spuštěn v roce 1987, s výslovným Gorbačovovým souhlasem, a byl konkretizován v roce 1990. A to tajným oběžníkem, redigovaným řadou pracovníků oddělení administrativních orgánů ÚV, kteří pod vedením Lukjanova řídili sovětské tajné služby. Ten dokument nalezli koncem roku 1991 dva vyšetřovatelé prokuratury v Moskvě, Sergej Aristov a Vladimír Dimitrijev. V roce 1992 Lev Timofějev odhalil jeho obsah ve Spojených státech v knize Tajní ruští vůdcové, vydané u Alpeda H.Knopse. Tento tajný oběžník s datem 23.srpna 1990 má název: „K naléhavým opatřením v zájmu organizování obchodních aktivit strany doma i v zahraničí“. Tato opatření předpokládala zorganizování další ekonomiky, utajené, pro financování tajného stranického aparátu. V zájmu toho byl jeden z tajemníků pověřen vytvořením odpovídajících ekonomických struktur, jako jsou nadace, sdružení, firmy, společné podniky, mezinárodní konzorcia... „s cílem vytvořit neviditelnou ekonomiku strany“. Tento oběžník rovněž předpokládal vytvoření banky, oprávněné provádět operace v cizí měně a investovat tvrdé valuty do mezinárodních firem, kontrolovaných zahraničními komunistickými stranami.

Pokračovalo to i poté?

Ano, v roce 1992 existovalo dvanáct bank pod kontrolou tohoto tajného aparátu, jako Tokobank a Avtobank. Tyhle dvě vedly jednání s mocnými bankami a podniky ve Spojených státech, ve Francii a Velké Británii. Tak byl ustaven od roku 1990 nový finanční aparát jako průčelí legálních firem, který obchoduje a sdružuje se s cizími podniky v zájmu udržení podzemního komunistického aparátu. Předcházející vztahy mezi nomenklaturou komunistické strany a mafiemi poukazují na to, že mafie byly naroubovány na tento projekt s vojensko-průmyslovým komplexem a ruskými tajnými službami. Vše ukazuje na to, že mafie se na tom podílejí aktivně, zejména poskytováním svých spojení pro úniky postsovětského kapitálu. Jen pokud jde o samotné Rusko, dnes to činí přes jednu miliardu dolarů měsíčně! Z tohoto spojení sil vznikla mocná souhra, která vysvětluje zmnohonásobení postsovětského mafiánského šíření do zahraničí. Zbývá otázka, zda se mafie podílejí na projektu financování tajného aparátu, aby se chránily, nebo zda ruské tajné služby mají kontrolu nad těmito mafiemi. V daném okamžiku je již známo, že průkazně existují spojení mezi ruskými tajnými službami a postsovětskými mafiemi. A ředitel americké FBI prohlásil dne 29.prosince 1993, že má důkaz, že jsou již vytvořeny vazby mezi organizovaným zločinem Ruska, Cosa Nostrou v Itálii a kriminálním prostředím ve Velké Británii. Není tohle nová internacionála?Zpráva tajné vyšetřovací komise
pro presidenta Borise Jelcina:

JAK A KAM MIZELY
PŘEDPRIVATIZAČNÍ
KOMUNISTICKÉ
STAMILIARDY...!!!

Co o penězích ruských komunistů
zjistila Burbulisova komise!


Dnes již málokdo pochybuje o tom, že události roku 1989 v evropských zemích tzv. socialistického tábora byly řízeny a koordinovány z jednoho mocenského centra. S velkou rozhodností lze tvrdit, že šlo o – možná trochu obrazně, ale nanejvýš přesně – dobře připravené PŘEDÁNÍ MOCI Z LEVÉ RUKY DO PRAVÉ, PŘIČEMŽ OSOBA ZŮSTALA STEJNÁ. Nešlo ve skutečnosti o revoluci, ale transformaci absolutní politické moci dřívější uzavřené a proto v globálním měřítku nekonkurenceschopné komunistické politické, ekonomické a represivní elity, za rozhodující pomoci špinavých peněz tohoto státního organizovaného zločinu, v globální ekonomickou moc kapitalistickou a tím opět v mnohem nebezpečnější moc politickou! Kdo má dnes k disposici miliardy, jakéhokoliv původu, má i politickou moc…

Na takovýto mocenský transfer se však bylo třeba připravit a zajistit výhodný start v „nové době“. Oligarchie komunistických stran, část mocenského aparátu a vládní byrokracie sice disponovala možnostmi bez hranic, zejména pokud jde o vzájemné vazby a známosti, o kterých se řadovým komunistům, neřku-li nekomunistům, ani ve snu nezdálo, ale přesto bylo třeba zajistit co nejvýhodnější startovní pozici, kterou by nemohlo naprosto nic a za žádných okolností ohrozit. A o této neohrozitelné pozici v rozhodující míře rozhodovaly peníze, které byly k dispozici nebo které bylo možno získat od Západu.

Řada odborníků soudí, že tuto roli sehrály a stále sehrávají prostředky, které se ztratily z majetku komunistických stran sovětského bloku a z jejich státních rozpočtů. Již jsme psali o důležitém materiálu francouzského listu Paris Match, který zveřejnil drsná fakta o tom, jak mizely peníze z fondu Komunistické strany Sovětského svazu. Věnovat pozornost tomuto problému je dobré také vzhledem k tomu, že zkušenosti z SSSR mohou sloužit jako model přinejmenším pro úvahy o tom, kam se asi tak podělo nejméně půl miliardy z majetku Komunistické strany Československa, počítáno v cenách roku 1989/90, dnes tedy v částkách 10x až 15x vyšších, o jejichž zmizení se ovšem v České republice nikdo z odpovědných orgánů "nové demokratické státní moci" starých kádrů nikdy nezajímal, nezajímá a zajímat nebude...


KANÁLY TOKU KOMUNISTICKÝCH PENĚZ

Za dva měsíce, od května do června 1991, tedy těsně před uskutečněním neúspěšného státního převratu ultrakomunistických špiček, KGB, GRU a sovětské armády, bylo 140 miliard rublů směněno za dolary a vyvezeno na Západ. Podle cen na černém trhu to představovalo pět miliard dolarů. O něco později bylo vyvezeno sovětské zlato v hodnotě čtyři miliardy dolarů. Peníze přecházely hlavně do anglických bank, zejména BCCI a odtud na další místa. Za jeden rok(!!!) bylo za hranice Sovětského svazu TAJNĚ převedeno přibližně 280 miliard rublů, za které bylo získáno 12 miliard dolarů. Ekonomická situace sovětského státu se však tímto způsobem neupevnila – právě naopak.

Převod větších částí těchto peněz šel přes Gosudarstvennyj bank, jehož ředitelem byl Viktor Geraščenko. Ten byl poslušným vykonavatelem vůle vysokého představitele komunistické strany Nikolaje Kručina. Dodejme, že v tomto článku PŘIPOMÍNÁME JEN NEJVĚTŠÍ OPERACE, KTERÉ PŘEDSTAVUJÍ VRCHOLEK LEDOVCE…

Ihned po svém zvolení na místo prezidenta Ruské federace v červnu 1991 si Boris Jelcin vytkl úkol – zjistit, kam směřovaly peníze a zastavit krvácení ruské ekonomiky. V úplné tajnosti sestavil speciální komisi pod vedením „šedého kardinála“ Gennadije Burbulise.

Hned po neúspěšném státním převratu 25.srpna 1991 president Boris Jelcin podepsal dekret o znárodnění všeho movitého a nemovitého majetku Komunistické strany, nacházejícího se jak na území Ruska, jako i za jeho hranicemi.


TAJNÁ PAVOUČÍ S͍

Burbulisova komise se pustila do práce, nová vláda nutně potřebovala valuty. V souladu s výrokem Arkadije Volského, jednoho z nejbližších Gorbačovových lidí, prostředky KSSS měly tehdy hodnotu 4 miliardy rublů, nebo – podle oficiálního kurzu – 2,5 miliardy dolarů. Patřila sem vydavatelství a jejich zařízení, typografie, budovy, různé společnosti spojené s komunistickou stranou, které oficiálně fungovaly na území Ruské federace.

Burbulis velmi rychle začal chápat, že tato částka patří do oblasti fantazie. Na začátku října 1991 dostal Jelcin do rukou zprávu, která byla výsledkem tříměsíční kontroly finanční činnosti KSSS. Podrobně se v ní hovořilo o celém neviditelném hospodaření komunistické strany, které KSSS prováděla po mnoho let.

Bylo založeno 84 akciových společností, které byly tajně v majetku KSSS a působily v různých sférách, včetně bankovnictví, námořní dopravy, leasingu, exportních a importních podniků atd. Gigantická tajná sí se prokazatelně rozvinula nejméně do deseti zemí: Rakouska, Švédska, Německa, Francie, Velké Británie, Belgie, Japonska, Kanady, Filipín a USA.

Jen co se komise pod vedením Burbulise pokusila zjišovat stopy převodu peněz do zemí, nazývaných „úrokovým rájem“, narazila na pevnou zeï mlčení. Přesto se podařilo zjistit fakta o prodeji 280 miliard rublů za 12 miliard dolarů. Nešlo však jen o stopu po penězích, protože tyto dolary místo toho, aby podpořily valutové zásoby Gosbanky, byly převedeny za hranice. Ocitly se v bankách Švédska, Kanady, Francie, Německa nebo Velké Británie.

Pochopitelně to nebylo na účtech Sovětského svazu, ale na účtech společností, vytvořených v již zmíněné desítce zemí, kde se však stopy ztrácejí. Čím dále směřovalo vyšetřování, tím zjevnější byla v očích členů komise bezmocnost a obava z katastrof.

Nad dokumenty shromážděnými komisí začaly pracovat experti. Čísla, ke kterým dospěli, byla pro Jelcina šokující. V průběhu více než 40 let, ještě do zahájení etapy „urychlení“ v roce 1990, KOMUNISTIČTÍ VŮDCI NEČINILI ŽÁDNÝ ROZDÍL MEZI STÁTNÍM A STRANICKÝM ROZPOČTEM. Byly objeveny stopy mnoha zahraničních cest členů finanční komise komunistické strany, se kterými korespondovalo převzetí značných finančních částek ze sovětských bank.

Peníze jednoduše převáželi v kufrech důstojníci KGB, kteří na hranicích nemuseli procházet běžnými kontrolami, protože vždy disponovali diplomatickým pasem. Z 300 miliard rublů zůstalo Jelcinovi v říjnu 1991 pouze 6 miliard. Z toho 4 miliardy ve formě nemovitostí na území Ruska a 2 miliardy na účtu Komunistické strany v Gosbance.


A JAK ZMIZEL ZBYTEK?

Prvním, kdo by zřejmě mohl Jelcinovi odpovědět na tuto otázku, byl Michail Sergejevič Gorbačov. Ve funkci generálního tajemníka ÚV KSSS za dobu šesti let věděl o všem. Vyjádřil se však, že do finančních operací strany nebyl zasvěcen. Opak se úředně "nepodařilo prokázat", přestože důkazů existovalo víc než dost! Zřejmě nikdo nenašel odvahu zatknout a uvěznit Gorbačova...

Ještě jeden člověk byl schopný ukázat, kudy unikaly tyto peníze – bývalý ministr financí Sovětského svazu Valentin Pavlov. Ten však o celé věci odmítl hovořit se slovy, že to je všechno výmysl. Burbulisova komise skončila práci konstatováním, že v letech 1989 až 1991 převedla KSSS za hranice okolo 20 miliard dolarů. Tato částka byla rozmístěna asi na 7.000 účtů v bankách ve všech částech světa. V průběhu celého toho období Sovětský svaz nepřestal žádat ústy Michaila Gorbačova od Západu další a další valutové půjčky... Když se prezidentem stal Jelcin, státní dluh Ruska se již pohyboval v desítkách miliard dolarů, přičemž na jeho vlastních kontech nezbylo prakticky nic...

(nal-mih)

(Příště se budeme věnovat tomu, proč se o mnohých věcech z oblasti transferu majetku KSSS již zřejmě mnoho nedozvíme. Mrtví totiž již promluvit nemohou...) Viz:

PIERRE DE VILLEMAREST - Zpravodajské analýzy a informace
http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/1.htm


Deník Špígl, pátek 2.září 1994


Pierre de Villemarest

SATANSKÁ INTERNACIONÁLA:

TŘI  INTERNACIONÁLY  PROTI  NAŠIM   SVOBODÁM - Slovo na úvod

I.  Tři Internacionály proti našim svobodám

1. Obnova Komunistické internacionály (1990 - 1994)    Kapitola 1

2. Zrod internacionály mafií (1990 - 1994)    Kapitola 2

3. Spojené státy, základna globalismu    Kapitola 3

4. Špionáž (1993 - 1994)   Kapitola 4

5. Od Jižní Afriky po maastrichtskou Evropu, stále tatáž operace (1994)   Kapitola 5

6. Fabiánská růže z Londýna

7. Tony Blair, opěrný bod amerických globalistů

8. Nadvláda KGB a mafií nad ruskou ekonomikou

9. Političtí vězni praví a falešní

10. Důvody, proč by Francie neměla plně integrovat do NATOPierre Faillant de Villemarest: Nadvláda mafií a KGB nad ruskou ekonomikou

Sdružení bývalých příslušníků tajných služeb (ASSDN) mne o výročním kongresu dne 9. května 1997 požádalo o několik slov k situaci v Rusku. Omezil jsem se na problémy, které v hospodářství znevýhodňují moc a v politice vyúsují v boj klanů v mezidobí, kdy byl Jelcin potvrzen (dočasně) ve své funkci. Komplexní pohled na ekonomiku jsem publikoval v Aktech CEI 1993-1994, který dosud platí, protože jedním z klíčů k situaci je tajný oběžník ÚV KSSS z 23. srpna 1990. Ten po zasvěcencích KSSS a KGB požadoval, aby v Rusku i v zahraničí rozmístili tajné fondy, které by umožnily vytvořit „neviditelnou ekonomiku“, sloužící obnově komunismu. Tyto fondy svými miliardami dolarů umožnily aparátníkům v privatizacích zakoupit tisíce malých i velkých podniků v Rusku i v zahraničí. Zde k tomu uvádím několikero upřesnění:

Podle doznání ruského ministra vnitra na 40% z dvou tisíc bank a více než patnácti set obchodních společností je pod plnou kontrolou mafií. Velké průmyslové komplexy (nafta, plyn, automobilní průmysl, doprava) jsou jimi přenasyceny. V roce 1994 uvnitř vojenského zásobování bylo na 420 mafiánských buněk.

Během celostátních a regionálních voleb od roku 1991 se dostalo do Dumy nebo do provinčních shromáždění na 2370 bývalých příslušníků KGB, o kterých je to veřejně známo. Poté, co v letech kolem roku 1990 slaïovali svůj podíl na nezákonných převodech a vytváření miliardových fondů, nyní jejich spojenectví pokračuje. Proto také nyní dochází k úniku 50 až 60 miliard dolarů ročně z Ruska do zahraničí.

Před čtyřmi roky CEI označilo Kypr, na kterém je otevřeno na dva tisíce tajných ruských účtů /Kyperské firmy v ČR zastupuje pražská advokátní kancelář JUDr Petra Tomana, která k tomu pověřila Mgr. Stanislava Devátého. Oba byli klíčovými členy druhé Parlamentní vyšetřovací komise událostí 17. listopadu 1989 a Stanislav Devátý se později díky svým zásluhám stal prozatimním ředitelem civilní kontrarozvědky BIS - pozn. NN/ za platformu přerozdělování a provětrávání těchto peněz. Totéž na Bahamách /Kde "nás" reprezentuje další velký Čech, důvodně podezíraný z práce pro KGB, "harvardský Američan" Viktor Kožený, kterému se podařilo ve spolupráci s vysokými důstojníky StB vytunelovat zcela veřejně část republiky a tyto prostředky přelít do bývalých států Sovětského svazu - pozn. NN/  a jiných karibských ostrovech, kde existuje přinejmenším 120 firem a simulovaných bank (z nichž tucet byl zrušen či uzavřen začátkem roku 1997).

Moc v Rusku má z těchto důvodů tyto základní problémy: stálá finanční „černá díra“ v rozpočtu, přesahující dluhy poplatníků, a z toho plynoucí tří- až šestiměsíční zpožïování výplat Většina ruského vojenského rozpočtu jde na výzkum a vývoj nových zbraní, na což doplácejí důstojníci a vojáci. Naopak asi tři až čtyři sta tisíc mužů ve zbrani MVD (vnitra), které je státem ve státě, nemá tyto problémy. Ani Mezinárodní měnový fond, ani Světová banka, natož naše vlády, se tím, zdá se, nijak neznepokojují...

Lidmi nebezpečnými pro svobody v Rusku jsou - kromě třinácti bankéřů, kteří obklopují přímo ve vládě Jelcina - Boris Berezovskij, bohužel jím jmenovaný číslem dvě v Radě národní bezpečnosti, a Viktor Gusinskij. Oba jsou spolu s bývalým a nynějším KGB stále aktivnější, aby udusili tisk, a to v souladu s premiérem Černomyrdinem.

Aby neutralizoval ty, které má za svém stínu, Jelcin rozehrává jedny proti druhým. Tak velmi neoblíbený Anatolij Čubajs, autor nekontrolovaných privatizací, je druhým mužem za premiérem; stejně tak Boris Němcov, rovněž druhý muž, čelí Čubajsovi a současně generálu Lebeïovi.

Z tohoto boje klanů těží jen komunistická strana (má půl miliónu členů) za podpory 22 % voličů. Proč? Protože ke své hře s národním komunismem přidala kampaň proti korupci. Aby se ochránili z této strany, Berezovskij a Gusinskij (který je zároveň předsedou Kongresu Židů Ruska) požádali v dubnu 1997 Jelcina, aby přistoupil na vládní soužití s komunistickou stranou...

(L Lettre ïInformation du CEI, 1997, č.5),                     
Přel. cei.cz   


NA VÝCHOD HLEĎ!
A OKAMŽITĚ UVIDÍME -
V MOSKEVSKÉM ZRCADLE
- NAŠI DNEŠNÍ (POST/PRE)
TOTALITNÍ CIVILIZACI...!!!


Grzegorz Górny,
šéfredaktor polského časopisu
FrondaPřestože Polsko, Česká republika, Slovensko a Maïarsko patří do NATO a do Evropské unie, mnoho pravidel jejich veřejného života připomíná spíše realitu Společenství nezávislých států než západních demokracií.

Po pádu berlínské zdi, rozpuštění RVHP a likvidaci Varšavské smlouvy začali Poláci (a Češi i mnozí jiní) na postsovětský východ zahlížet s pocitem nadřazenosti a začali naši zemi porovnávat se západními demokraciemi. Přitom se zdá, že aby člověk lépe porozuměl tomu, co se děje v Polsku a ve všech dalších (post) komunistických zemích střední a jižní Evropy, potřeboval by rozumět tomu, co se děje v Rusku nebo alespoň na Ukrajině.

Dominance postkomunistů, napříč všemi stranami!

Kdo má v těchto zemích ne optickou, ale reálnou moc? Ten, kdo má vliv v administrativě, obchodě, médiích, armádě a v tajných službách. V západních demokraciích jsou to většinou oblasti do velké míry odpolitizované. V Polsku a v bývalých republikách řízených Moskvou jsou přitom nejen velmi zpolitizované, ale také jsou ovládané pouze jednou stranou politické scény. Vliv bývalé antikomunistické opozice je v této oblasti spíše symbolický, pro okrasu, přičemž moc se hromadí v postkomunistickém táboře. Až teprve v rámci tohoto tábora dochází k různému dělení a drolení na jednotlivé poststranické nátlakové skupiny, které občas spolupracují a občas mezi sebou soupeří.

V Rusku a na Ukrajině jsou to různé klany a skupiny oligarchů, spjaté obyčejně s jednotlivými sektory hospodářství a s tajnými službami. Podobně to začíná probíhat v Polsku, (ale i všude jinde), kde – jak napsal Cezary Michalski – „SLD je dnes jedinou stranou schopnou vládnout, není tedy divu, že se reálný politický život začíná pomalu přenášet do jejího nitra a reálná polská politika se pomalu stává politikou jejích frakcí“.

Bývalí demokratičtí disidenti přestali mít na vlády postkomunistů vliv. Buï se nacházejí v hluboké opozici, nebo se připojili ke svým někdejším pronásledovatelům, aby zvěrohodnili jejich politiku. To je případ třeba Andrzeje Celiñského a Barbary Labudové v Polsku nebo části aktivistů ukrajinského Ruchu.

Takový obraz rozdělení politické scény, ve kterém původní protikomunistický opoziční tábor hraje nanejvýše roli druhořadých postav, se pomalu začíná usazovat také v médiích. Při příležitosti návrhu na novelizaci zákona o rozhlasovém a televizním vysílání jeden z vedoucích představitelů Agory Piotr Niemczycki na stránkách deníku Gazeta Wyborcza (6. 2. 2002–7. 2. 2002) řekl: „Ve sporu kolem tohoto zákona se střetly dvě vize polské demokracie a tržního hospodářství.“ Tato „dvě Polska“ jsou podle něj vize Leszka Millera s médii podřízenými moci a informacemi pod kontrolou vlády a vize Aleksandra Kwaœniewského s volným trhem, slušnou konkurencí a různorodostí nabídek.

Že by se volba nekomunistické cesty omezovala jen na tyto dvě alternativy?

Je zde ještě Andrzej Lepper. (V České republice Miroslav Sládek nebo tzv. Dělnická strana sociální spravedlnosti, Holešovská výzva s osvědčeným a dobře řízeným Jaroslavem Popelkou a mnozí další, včera, dnes a zítra, pozítří, dokud konečně nezmoudříme...)

Umělá negativita“

Naši publicisté, zvyklí srovnávat se západními zeměmi, často stavějí Leppera (Miroslava Sládka, Dělnickou stranu sociální spravedlnosti, Holešovskou výzvu, atd.) do jedné roviny s Le Penem. Řidčeji se objevuje paralela s Vladimírem Žirinovským, a to je škoda, poněvadž porovnání s Ruskem se zdá mnohem trefnější.

Žirinovského "ultrapravicová" strana (LDPR) - jak uvedl bývalý primátor Petěrburgu Anatolij Sobčak, než ho stačili zavraždit - vznikla v roce 1990 na rozkaz Michaila Gorbačova a politbyra ÚV KSSS. Peníze na rozjezd seskupení (tři miliony rublů) přidělil ústřední výbor komunistické strany... Přestože LDPR byla až zatvrzele protivládní, při hlasováních, jež měla pro Kreml zásadní význam, vždy podpořila vládu. Byla křiklavě opoziční, ale její reálná činnost vždy působila ve prospěch vládnoucí garnitury. Sváděla tím rebelantské společenské nálady do předvídatelného a nejspolehlivějšími kádry vždy dokonale kontrolovaného koryta(!!!) a představovala znamenitého strašáka při vyjednávání se Západem – jako eventuální alternativa momentální mocenské struktury, pokud Západ nevyjde momentální mocenské garnituře maximálně vstříc a neustoupí jí ve všech jejich vyděračských požadavcích.

Žirinovskij dokázal veřejně ječet na jelcinovské ministry, polévat je před kamerou vodou nebo se na ně v parlamentním sále vrhat pěstmi. Lepper nadává vládním politikům do darebáků a zločinců, obviňuje je z obrovských defraudací a korupce. Ani jeden z nich však za to nebyl pohnán k odpovědnosti. Místo toho byli oba zvoleni do analogických funkcí – Žirinovskij se stal místopředsedou Dumy a Lepper místopředsedou Sejmu.

Sebeobrana se prezentuje jako tvrdý kritik vlád SLD, ale když jde o ty nejdůležitější otázky, například o lustrace nebo o volební systém, zaujímala vždy stejný postoj jako postkomunisté. Kromě toho provádí nové rozdělení politické scény, a to způsobem výhodným pro postkomunisty. Bude-li Lepperovi dále dovoleno destabilizovat stát, nastane zanedlouho nezbytnost sjednotit všechny demokratické a protržní síly v zemi na obranu před „lepperiádou“. A postavit se do čela „strany pořádku“, která se postaví proti „straně vzpoury“, k tomu v této chvíli nemá nikdo lepší dispozice než postkomunisté.

Obálka časopisu Wprost, na které je Andrzej Leper s knírkem a účesem á la Adolf Hitler s nápisem „Heil Lepper!“, nenechává nikoho na pochybách: nové rozdělení nebude definováno v kategoriích politického boje, ale války dobra se zlem. Jde-li o takový konflikt, nemá nikdo právo zůstat stranou, všichni se musejí sjednotit pod společnými prapory. Taková politika, která antikomunisty, demokraty i liberály přiměla hlasovat pro postkomunisty Jelcina a Kučmu, Zemana, Tošovského aj. se úspěšně prováděla napřed v Rusku i na Ukrajině.

Politický kapitalismus

Analogie mezi Polskem (Československem a všemi ostatními) a bývalými sovětskými republikami vyplývají z podobné geneze postkomunistického systému. Všude se odehrála „revoluce shora“, došlo k „obdarování komunistické nomenklatury“ a objevilo se „hybridní vlastnictví“ a „politický kapitalismus“. Jak píše Jadwiga Staniszkisová: Dobře viditelný přelom sloužil k zakamuflování mocenské kontinuity.“

Někdejší komunistická nomenklatura, pevně svázaná s Moskvou a jejími tajnými službami, od samého začátku ovládala pravidla hry na pomezí ekonomiky a politiky a rozhodovala o možnostech jednotlivých subjektů na trhu. Ovládala i taková centra „strukturální moci“, jako jsou komerční banky či komercializované veřejné fondy. Z předchozího systému si přinesla osobní vazby, přístup k informacím i způsob, jak se dostat do nových institucí (již po transformaci). To všechno byla při tomto střetnutí tak veliká převaha, že přes formální pád komunismu - po kterém nenásledovala žádná debolševizace - rozhodla o tom, že politicko-hospodářský život podle plánů Moskvy zcela ovládli "bývalí" komunisté (nezapomeňme, že bývalý promoskevský komunista je naprosto totéž, co bývalý černoch!).

To rozhodlo rovněž o podobě celého státu i trhu... Ve své knize Postkomunismus píše již zmíněná Jadwiga Staniszkisová: „Trh se, podobně jako stát, skládá z neviditelných pavučin, upředených klientelismem, politickými a skrytými služebními vazbami. Právě takové jsou, mezi jinými, neviditelné společnosti, řízené tajnými službami, které disponují veřejnými fondy.“

Není tedy divu, že tisk čas od času informuje o podivných spojeních na hranicích politiky, byznysu, zločineckého světa a tajných služeb. Člověkem, který v sobě všechny tyto okruhy na nejvyšší míru spojuje, je třeba takový Alexandr Gawronik – je v jedné osobě senátor, byznysmen, gangster a agent SB (analogické české StB). Takových postav je více. Nedávno například bývalý šéf ministerstva vnitra uvedl v rozhovoru pro periodikum Gazeta Polska, že účetní pruškovského gangu má legitimaci SLD.

Spojení tohoto druhu, v západních demokraciích nemyslitelná, jsou v postkomunistických zemích na denním pořádku. Zlehčují u občanů víru v zákonnost státu. Ničí i tak křehký étos solidní a viditelné práce, nebo každý úspěch je v tomto kriminálním prostředí výsledkem nečistých úmluv, a nikoli vynaloženého úsilí a osobních schopností a kvalit. Dlouhodobě je to zdroj totální společenské demoralizace a příhodná půda pro nepoctivost a korupci bez hranic, které vidíme už desítky let v Rusku a na Ukrajině, kde se jejich občané, z naprosté bezmoci a bezvýchodnosti, raději upíjí k smrti...

Gangsterský mýtus

Patologičnost postkomunistického systému má vliv na všechny sféry veřejného i soukromého života. Není proto divu, že podle výzkumů profesora Tadeusze Hanuska z Jagellonské univerzity touží kolem půl milionu mladých Poláků vstoupit do světa zločinu. A tak jediné země v Evropě, ve kterých jsou gangsteři a mafiáni v masovém rozsahu osobními vzory mládeže, jsou postkomunistické země a tam hlavně Rusko a Ukrajina.

Filmů o mafiánech se jak v Rusku, tak v Polsku natáčí hodně. Ve všech těchto (post) komunistických zemích naopak chybějí jiné obrazy, rozšířené například ve Spojených státech. Jsou to filmy ukazující lidi, kteří se pouštějí do souboje se zkorumpovanými politiky nebo velkými koncerny, a navzdory všem protivenstvím dokáží záležitost dotáhnout do zamýšleného konce. Takové obrazy vracejí americké společnosti víru v zákonnost státu a v triumf spravedlnosti.

Vtip však spočívá v tom, že filmy, jako například Erin Brockovič (s Julií Robertsovou) nebo Informátor (s Al Pacinem), vznikly na základě autentických příběhů, které se v USA opravdu staly. V Polsku, Česke republice na Slovensku ani v Rusku nebo na Ukrajině naopak takové filmy nejsou, protože tam nejsou takové příběhy. A takové příběhy se tam neodehrávají, poněvadž nejsou splněny dvě základní podmínky, jimiž je existence veřejného mínění, které by bylo s to vyvíjet nátlak na vládnoucí kriminální politickou vrstvu, a existence správně fungujícího soudního systému, schopného odolat nátlaku vládnoucí kriminální politické vrstvy. Je příznačné, že jediný film tohoto druhu, jaký se v Polsku objevil, skončil porážkou hlavního hrdiny. Ve filmu Gry uliczne Krzysztofa Krauzeho se reportérovi, který se pokouší rozluštit tajemství smrti protikomunistického aktivisty Stanis³awa Pyjase (v České a Slovenské republice je nevyšetřených a nevyšetřovaných vražd z dob přímé ruské vojenské okupace celá řada - když uvedeme alespoň ty nejznámější - je to například dobře známá vražda Pavla Wonky přímo v komunistickém vězení, vražda tajně vysvěceného kněze Přemysla Coufala, viz Přemysl Coufal – Wikipedie, aktivisty Jazzové sekce Tomáše Petřivého, oba z Bratislavy, anebo tajemství smrti brněnského křesanského protikomunistického aktivisty Pavla Švandy /1959 - 1981/, viz Pavel Švanda (křesanský aktivista) – Wikipedie + Může za smrt Pavla Švandy na dně propasti Macocha komunistická StB? + Pavel Švanda - život + http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/410235100221001-prisne-tajne-vrazdy/ + http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/410235100221024-prisne-tajne-vrazdy/ + http://media.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/00422510.mp3), nepodaří rozmotat klubko, spojující bývalé estébáky a dnešní politiky s vraždou krakovského (brněnského) studenta. Tato naprostá občanská bezmocnost - tedy pravý opak demokracie - nejlepším způsobem odráží dnešní situaci Polska, České republiky, Slovenska, Ruska či Ukrajiny...


Z polštiny přeložila Petruška Šustrová


Skutečné vlastníky českých firem
kryje 14 nastrčených jednatelů
ruských tajných služeb KGB/GRU!
21.000 vlastníků světových firem
kryje pouze 28 osob (dvacet osm)
- bílých koní ruských KGB/GRU!!!


3. října 2013, 10:50 | Dnes

Eliška Bártová


Praha
- Mezinárodní tým investigativních novinářů společně s britským deníkem The Guardian vytvořili po svém pátrání ve spleti offshorových firem seznam 28 lidí, které označily za „nastrčené jednatele" kryjící skutečné vlastníky více než 21 tisíc firem po celém světě. Je do nebe volající ostudou - která se už bohužel stala dávno železným pravidlem - že tohoto mimořádného úspěchu dosáhli západní novináři, ale ne západní tajné služby, které jsou za tuto práci z našich daní placeny.

Deník Insider nyní zjistil, že polovina ze jmen na seznamu figuruje či figurovala přímo nebo přes mateřské zahraniční společnosti v minimálně 30 českých firmách, jejichž skuteční vlastníci jsou díky tomu nedohledatelní, což ovšem naši BIS, policii či státní zastupitelství ani v nejmenším neznepokojuje...

Nikdy přitom nelze vyloučit - ba právě naopak, protože proč by to jinak dělali - že skrytým majitelem je někdo z významných politiků či důležitých úředníků z institucí, jež firmám dávají veřejné zakázky, anebo se za těmito nastrčenými lidmi skrývají protizápadní tajné služby nebo na ně napojené a jimi řízené teroristické skupiny. Popřípadě že může jít o kriminální praní špinavých peněz velkého rozsahu ruského státního nebo nestátního organizovaného zločinu či umožňování rozsáhlé politické, masmediální nebo úřední korupce.

Insider například dohledal, že ve společnosti Caldershot Finance Ltd., která sice sídlí v Londýně, ale v Česku vymáhá pohledávky zdejších dlužníků, se vystřídali dokonce tři „nastrčení jednatelé." Od letošního roku Caldershot Finance vlastní společnost IPB Real Investment.

Důsledně kryti

Služeb lidí ze seznamu investigativců využívají či využívali také developerská firma Crescon a minoritní vlastník energetických společností - KOR Business -, soukromý letecký přepravce ABS Jets nebo také známá poradenská firma Akont.

Všechny tyto společnosti, respektive jejich britské matky, pojí stejná skutečnost, že skuteční vlastníci jsou v britském obchodním rejstříku důsledně skryti za akciemi na doručitele - bearer.

V mnoha případech pojí tyto firmy také stejná londýnská krycí adresa, na které však nelze konkrétní názvy firem nalézt.

Někteří z nastrčených jednatelů figurují v českých firmách také přímo. Především jde o společnosti, které se zabývají poskytováním virtuálních kanceláří, registračních adres či zakládáním firem na klíč - například Office House, Společnosti Online, Sol Management Services nebo již zmíněný Akont.

Čtyři případy

Insider podrobně prozkoumal čtyři příklady. Tady jsou:

Případ Caldershot Finance Ltd. - ZDE

Případ Crescon (UK) Ltd - ZDE

Případ Akont - ZDE

Případ KOR Business - ZDE

(dostupné pro předplatitele deníku Insider, možno koupit jednorázově i jediné číslo)

http://www.denikinsider.cz/offshore-v-cesku-pripad-caldershot-finance-ltd/?eid=672KONEČNĚ PROMLUVIL SÁM KGB: PŘEMĚNY VÝCHODNÍ EVROPY 1989 RUKAMA KGB


(Playboy, číslo 7/ červenec 1993, str. 48 - 51 a 120 - 125)Ruský prezident přišel generálovi poblahopřát osobně. Odpoledne 20.října 1992 se Boris Jelcin nechal zavézt konvojem černých limuzín značky "Zil" z Kremlu na Lubjanku. Do neblaze proslulého hlavního sídla tajné služby. Dynamický jako vždy, v rozepnutém kabátě, se vřítil do pompézní budovy z šedočerné žuly. Stráž překvapeně zasalutovala, když prezident vstoupil do výtahu jedoucího do čtvrtého poschodí. Této stavbě se v Moskvě říká pouze "zóna". Je to nejsvětější centrum moci té největší a nejagresivnější tajné policie na Zemi. Odsud je řízeno 50.000 důstojníků, 90.000 techniků a správních odborníků, 60.000 specialistů na odposlech a šifry, minimálně 240.000 po zuby ozbrojených pohraničníků a zvláštních jednotek a také přibližně deset miliónů NS (neoficiálních spolupracovníků), tedy udavačů.  "Zóna" je považována za nejlépe hlídanou administrativní budovu v Rusku.

V největší z mnoha pracoven táflovaných dřevem sídlí generál milice Viktor Barannikov, důstojník - kariérista s masitým nosem a energickou bradou. Od té doby, co ho Jelcin 24.ledna 1992 překvapivě jmenoval šéfem Ministerstva bezpečnosti – MBR (Ministěrstvo Bezopasnosti Rossiji), chodí Barannikov často v civilu. I kancelář vypadala v den návštěvy prezidenta téměř mírumilovně. Na konferenčním stolku se vršily blahopřejné telegramy. Generál měl toho 20.října narozeniny, bylo mu 52 let.

Jelcin zůstal v Barannikově kanceláři jen pár minut. Sotva svého přítele objal, naléhali elitní vojáci skupiny Alfa, že je čas k odchodu. Nervózně pozorovali Jelcina pospíchajícího zpět po rudých běhounech, které pokrývají dlouhé, klikaté chodby. Tělesná stráž hlavy vlády nedůvěřovala důstojníkům střežícím Barannikovo hlavní sídlo. Právem: Jelcin sice zrušil název Komitět Gosudarstvěnnoj Bezopasnosti (KGB),  ale nikoli ducha a aparát této neblaze proslulé tajné policie. Bylo propuštěno pouze 56 (slovy padesát šest!!!) z 50 000 důstojníků KGB - a těch pár skutečných demokratů v Moskvě, stejně jako západní služby, už dávno varuje, že nové Ministerstvo bezpečnosti (MBR) pod vedením Barannikova, představuje největší reálné nebezpečí pro mladou a zranitelnou ruskou demokracii.

Svojí krátkou návštěvou v "zóně" chtěl Jelcin podle názoru pozorovatelů demonstrovat své dobré vztahy k šéfovi tajné služby a ukázat, že nezná strach. Marný podnik: Barannikov sice v současnosti stojí za Jelcinem, ale mezi většinou pracovníků MBR na vedoucí úrovni je prezident krajně neoblíben. Vysoce kvalifikovaní odborníci těchto služeb považují Borise Jelcina za blázna, který se svým rustikálním charismatem a heslem "demokracie" nebaží po ničem jiném než po absolutní moci.

Ale KGB Borise Jelcina nikdy nechtěla. Když se pak najednou dostal do čela vlády a naklonil si ruský lid, zvyklý trpět, akceptovali důstojníci novou situaci se skřípěním zubů. Od začátku 80. let přece jenom s něčím takovým počítali.

Přední analytici sovětských tajných služeb už na přelomu 60. a 70. let přišli na to, že komunistický systém nevyléčitelně trouchniví. Nejlepší mozky, pověřené předsedou KGB Jurijem Andropovem, který se později dostal až do čela Komunistické strany Sovětského svazu (KSSS) a tim k vládě nad celou zemí, začaly přísně tajně hledat strategii, jak zemi zachránit jako světovou mocnost. Byly připraveny obětovat zkostnatělou státní komunistickou stranu i její senilní vedení gigantickému programu změn.

Perestrojka a glasnos nebyly vymyšleny v Kremlu, nýbrž v myšlenkových továrnách KGB. Cílem ovšem nebyla demokratizace země, nýbrž udržení Sovětského svazu jako světové velmoci. Občanská práva, svoboda tisku, tržní hospodářství a prezidentská ústava, podobající se demokratické – s tím by se tajné služby smířily jako s nezbytným přívažkem.

"Koncepce dalekosáhlých reforem v Rusku vznikla tady", zdůrazňuje Andrej Černěnko, mluvčí MBR, nástupnické organizace KGB. "Naše reformní návrhy sahaly dokonce hlouběji než všechno to, co kdy dokázala politika." Tuto verzi potvrzují i různé západní prameny.

Muži z tajných  služeb, KGB a armádní GRU, pozorovali koncem osmdesátých let poněkud frustrovaně nejprve sebevražedný Gorbačův cik cak kurz, potom diletantský puč reakcionářů v srpnu 1991 a nakonec rozbití Sovětského svazu ješitným Borisem Jelcinem.

Žádná z mocenských složek, střežících v dobách sovětské minulosti pořádek, nepřestála tuto dobu dramatických změn a chybných rozhodnutí bez úhony. Komunistická strana je rozbitá. Ruská armáda, špatně placená a demoralizovaná po afgánském neúspěchu, se stáhla do svých zpustlých kasáren. Vojenskoprůmyslový komplex je před bankrotem. Milice ve své úplatnosti masově přeběhla k mafii. Dezorientovaný lid se při tehdejší míře inflace 2600% stará jen o to,  jak dostat máslo na chleba. A Jelcinova vláda se topí v chaosu neschopnosti. Jen staré struktury KGB jsou nedotčené.

"Naši lidé tady sedí a vědí, že to umějí líp než politici", stěžuje si ředitel MBR Andrej Černěnko. "Tam jsou diletanti, tady jsou profíci. V současnosti profíci se svými odbornými znalostmi často neprorazí. Ale to se změní."

Ministerstvo bezpečnosti je ještě zticha. Důstojníci si však v podhoubí ruské společnosti vytvořili tajné impérium, které může být mobilizováno během velmi krátké doby. Oni sami se nazývají "rudé krysy" – a podle odhadu krajně levicoveho prosovětského vlasteneckého politika, plukovníka Rudé armády Viktora Alksnise, je to jen otázka času, než z podzemí vylezou na světlo. "Čekají jenom na to" říká Alksnis, "až udeří jejich hodina. Pozorují, jak se hroutí celá země  a jejich vztek tiše vře".

V úvahu přicházejí dva scénáře. První: Chaos v Rusku se změní v čistou anarchii, kterou Ministerstvo bezpečnosti nejprve bude tolerovat. Důstojníci a agenti tajných služeb pečlivě sledují náladu mezi lidem. Jakmile se veřejné mínění obrátí jednoznačně proti Jelcinovi, "rudé krysy" udeří a provedou to, co nazývají "omezená chirurgická operace". Poteče krev, ale potom má zavládnout klid. Cílem operace není znovunastolení totalitního režimu marxisticko-leninského ražení – moc má převzít z pověření KGB/MBR autoritativní prezidentská demokracie (ovšem bez Jelcina!), která provede rozsáhlé ekonomické změny směrem k tržnímu hospodářství.

Druhá možnost: Jelcin se s pomocí své tělesné stráže pokusí vládnout sám. Propustí členy kabinetu, zatkne novináře, rozpustí Nejvyšší sovět a bude pronásledovat politické odpůrce. V tomto případě nasadí KGB/MBR v Moskvě své jednotky. Jelcin a jeho pomocníci budou odstraněni. Přes zemi se převalí vlna čistek,  za obě padnou stejně tak zkorumpovaní úředníci, jako producenti pornografie, podvodní politici, překupníci drog, obchodníci s lidmi a jiní zločinci. "Rudé krysy" mluví o "sociální očistě". Potom bude nastolena autoritativní vláda levého středu s účastí reakcionářského, antisemitského hnutí "Pamja" a vlastenecké  „Fronty národní spásy„  a pod dohledem KGB/MBR realizuje dalekosáhlý program hospodářské přestavby.

Ředitel MBR Andrej Černěnko nemůže přímo tyto plány potvrdit. Uvnitř bezpečnostních služeb podléhají maximálnímu utajení. Nepřímo ale připouští, že se jeho úřad připravuje na rozsáhlou celostátní čistku, které má padnout za obě také velká část Jelcinova kabinetu. Černěnko řekl Playboyi: "Vedeme proti několika tisícům úředníků, politiků a funkcionářů předběžné šetření pro podezření z korupce. Ne, není to pravda, že jsou všichni členové vlády zkorumpovaní. Znám jednoho, který je čistý".

Černěnko sedí ve své pracovně ve třetím poschodí Lubjanky, přímo pod Barannikovým únikovým východem. V tomto poschodí kdysi pán domu Viktor Abakumov vlastnoručně mlátil vězně. Přes pěkný koberec vždycky nejdříve natahovali ochrannou deku proti stříkancům krve.

Z Černěnkovy kanceláře mezitím zmizely koberce a Leninův portrét na zdi. Podlahu před psacím stolem ve vzdáleném zadním rohu tvoří holé parkety. Stůl je umístěn v rohu, protože je tam nejlépe chráněn před střelbou do okna. Psací stoly všech vedoucích důstojníků na Lubjance jsou v této poloze. Vpravo od Černěnka stojí pět telefonních aparátů, kterými může vést otevřené i zašifrované rozhovory s odděleními svého ministerstva a spřátelenými službami. Okna před ním vedou na bývalé náměstí Dzeržinského, které se už opět jmenuje podle podzemím protékající říčky Lubjanka. Pomník Felixe Edmundoviče Dzeržinského, který 20.prosince 1917 založil KGB pod názvem Čeka („Zvláštní komise pro boj proti kontrarevoluci a sabotáži„), byl, pravda, po nezdařeném puči v srpnu 1991 sundán z podstavce. Ale důstojníci z Lubjanky sami sebe ještě dnes hrdě nazývají „čekisty„. Na památku založení Čeky nedostávají plat začátkem měsíce, ale každého 20. v měsíci.

„Čekisté„ se považují za elitu ruské federace. „Homosexuálové, narkomani a osoby se špinavou psýchou u nás nemají šanci,„ říká Černěnko. "Orientujeme se na vysoký lidský standard".

Ředitel nezamlčuje, že tato orientace na "vysoký lidský standard" stála v průběhu historie komunistických tajných služeb život přes 20 milionů sovětských občanů. Nejdříve, počínaje rokem 1929, poštval Stalin tajnou policii proti těm rolníkům, kteří stáli v cestě programu kolchozů. Zahynulo 3,5 milionu lidí. V letech 1935 až 1941 padlo „velké čistce„ za obě 19 milionů lidí. A tato oficialní čísla nejsou zdaleka konečná.

Až donedávna dávala tajná služba přednost prostému, podomácku vyrobenému černobílému obrazu sovětské společnosti. Hodnotným členem společnosti byl pro KGB pouze ten, kdo neochvějně "věřil v marxismus-leninismus". Všichni ostatní byli disidenti a museli být odstraněni.  V nejlepším případě a to  velmi zřídka do Paříže (a to se ještě většinou jednalo o "odpůrce komunismu", kteří ve skutečnosti pracovali pro KGB), v nejhorším případě do likvidačních táborů na Sibiř, v případě pochybností do blázince. V posledním desetiletí prý ovšem přišli smutně proslulí vrazi z oddělení KGB pro „mokré záležitosti„,  jejichž služební činnost zpravidla končila krveproletím, ke slovu jenom zřídka.
Údajně poslední obětí zabijáků z KGB nebyl sovětský občan a útok přežil: Papež Jan Pavel II, jenž byl při atentátu před dvanácti lety v Římě těžce zraněn střelbou z pistole. Na veřejnost KGB samozřejmě dementuje jakoukoli odpovědnost za tento čin. "Neměli jsme s tím nic společného",   tvrdil Playboyi mluvčí. Na Lubjance  ale má mnoho důstojníků za to, že se oddělení 8 direkce "S", určené pro "specialní operace", na atentátu podílelo. Mnozí jenom litují, že se nepodařil.

Dnes je oficiálnímu KGB jeho krvavá minulost nepříjemná. Proto se Ministerstvo bezpečnosti v současné době pokouší prostřednictvím nákladné kampaně zachránit, co se zachránit dá. K tomu patří i vydání knihy jménem "Lidská bolest",  v níž jsou zveřejněna jména tisíců nevinných obětí státního teroru ve 30.letech, mezi nimi i Gorbačovova dědečka. Důležitější je ale složitý program údajné "dezintegrace",  který má z gigantického podzemního impéria KGB udělat řadu nevinně působících organizací.

DEZINTEGRACE KGB V PRAXI

Z pověření Michaila Gorbačova začal vážně s tímto programem v r.1991 reformní politik Vadim Bakatin, stavební inženýr, který v minulosti nebyl v tajných službách. Jako ředitel KGB prostě rozpustil pět divizí mohutně vyzbrojených zvláštních jednotek KGB, podřídil jednotky osobní ochrany z 9.oddělení, včetně neblaze proslulé jednotky hrdlořezů Alfa, přímo prezidentovi a předal pohraniční jednotky s téměř čtvrt milionem vysoce kvalifikovaných a motivovaných vojáků vrchnímu velení Rudé armády. Ale než mohl Bakatin účinně zbavit moci centrálu KGB, nechal ho Jelcin padnout...

"Všechno zůstalo při starém" řekl později Bakatin Playboyi, "neměl jsem šanci KGB odideologizovat. Výbor pro státní bezpečnost (KGB) byl založen a budován jako meč v rukou komunistické strany, řídící totalitní mocenský systém. My jsme vytáhli do boje, abychom vytvořili nový stát, demokratickou republiku. To samozřejmě vyžadoval zcela jinou bezpečnostní službu".

Skuteční odborníci, jako bývalý generál KGB Oleg Kalugin, navrhovali celou sovětskou tajnou službu rozpustit, tak, jako bylo rozpuštěno východoněmecké Ministerstvo státní bezpečnosti. Ale Jelcin, který před svým nástupem k moci stále hřímal proti tajnému impériu rudých agentů, o tom po svém přestěhování do Kremlu nechtěl už nic slyšet. Naopak: 19.prosince 1991 podepsal překvapivě prezidentský dekret, v němž přikazoval sloučit všechny tajné organizace Ruska do nového superministerstva bezpečnosti. Realizaci tohoto projektu zamezily až rezolutní domluvy parlamentu a ústavních soudců. Boris Jelcin se jen nerad podřídil výnosu Nejvyššího soudu a pak se rozhodl pro nové, tajné podzemní impérium čekistů.

Pozorovatelé teï hledají vysvětlení pro prezidentovu benevolenci vůči Lubjance. Nejpravděpodobnější je, že Jelcin vzhledem ke krizové situaci ve své zemi nemá v současné době jinou šanci než být s mocnou tajnou policií zadobře. "Jelcin si myslí, že má Lubjanku pod kontrolou ",  říká bývalý člen KGB Oleg Kalugin. "Ale to je nebezpečný klam. KGB nemůže nikdo kontrolovat!!!".

Jiní odborníci mají za to, že v archivech KGB je uložen kompromitující materiál o prezidentově alkoholismu, zneužívání léků,  sklonu ke korupci a možná ještě něco mnohem horšího. Plukovník Alksnis má dokonce důkazy, že kompromitující dokumenty o Jelcinovi byly uloženy ve švýcarském bankovním sejfu. Důvodem prezidentovy podivné taktiky je pravděpodobně obojí.

ŠPIONI Z KGB MĚNÍ VÝVĚSNÍ ŠTÍT / NÁSTUP PRIMAKOVA

Jelcin nechal nejprve vyčlenit ze systému bývalou 1. hlavní správu KGB (PGU). Sovětskou špionáž. Toto hlavní oddělení už i tak odjakživa pracovalo samostatně. Nová ruská špionážní služba (SVRR), vedená představitelem tvrdé linie Jevgenijem Primakovem, s 12.000 konspirativními KÁDROVÝMI pracovníky na celém světě, se  zabývá i dnes stejnými úkoly,  jako v dobách studené války. Měkký a proto bezcenný zákon č. 3245-1 o zahraniční špionáži, který Jelcin podepsal 8.července 1992, nic nezměnil – v nové SVRR pokračují v odposlouchávání, čmuchání a vydírání téměř všechna stará oddělení PGU.

Sekce R se zabývá operativním plánováním a analýzou. Sekce K kontrarozvědnou obranou proti špionáži. Smutně proslulé oddělení zabijáků V bylo sice oficiálně rozpuštěno, nicméně jeho úkoly převzala sekce S (speciální akce). Tato sekce pracuje i uvnitř přísně uzavřené SVRR za maximálního utajení. "Co dělá sekce S",  říká plukovník Jurij Kobaladze z hlavní správy SVRR, "to my tady nevíme. Nemůžu dokonce ani potvrdit, že tohle oddělení vůbec existuje".

Sekce T (technická) má na starosti průmyslovou špionáž a řídí z Moskvy své zahraniční zpravodajce, kteří jsou na místě sdruženi do tajuplné skupiny X. Jejich informace měly odnepaměti a zejmena v 80. letech, kdy se vědeckotechnické zaostávání Sovětského svazu stále zrychlovalo, velký význam pro ruský průmysl a armádu. Důstojníci ze sekce X dodávali a dodávají stavební plány pro sovětskou verzi létající radarové stanice NATO typu AWACS. Sehnali plány pro ruský bombardér „Blackjack„, kopii legendárního amerického B-1, a počítačové firmě Texas Instruments ukradli cenné integrované články. Kořist důstojníků ze sekce X obnáší ročně asi 5000 vzorků. Patří sem stavební plány, patentovací spisy, mikroplány a vzorky zboží.

Sekce I (informační) spravuje proslulou databanku SOUD („Systém sjednoceného získávání informací o protivníkovi„), která byla vybavena počítači z NDR a od 80. let byla nacpána statisíci osobních údajů ze všech bývalých zemí východního bloku (kromě Rumunska, Vietnamu a Mongolska). Jako horlivý dodavatel dat se ukázalo zejména východoberlínské Ministerstvo státní bezpečnosti. Až 90% osobních údajů z aktů německé Stasi bylo uloženo do systému SOUD a ještě dnes tam odpočívají jako časovaná bomba. „Samozřejmě máme tyhle údaje z bývalé NDR,„ potvrzuje Jurij Kobaladze, tiskový mluvčí SVRR, „s východoněmeckou státní bezpečností jsme přece úzce spolupracovali„. Miliony východních  Němců, ale také statisíce západních Němců, které Stasi sledovala a na něž založila svazek, je tedy stále ještě možno účinně vydírat. (Totéž je možno říct o občanech bývalé Československé socialistické republiky - pozn. NN)

Degradací ze správy na „službu„ bylo oddělení A (Aktivni dezinformační opatření) údajně zneškodněno. Přitom právě tato skupina odborníků pracovala velice úspěšně. Ještě koncem 80.let produkovalo oddělení A deset až patnáct perfektně falšovaných "úředních" amerických dokumentů ročně. Mnohé z nich byly tzv. tiché padělky, o nichž hovoří odpadlík od KGB Oleg Gordijevskij: "Pod pečetí mlčenlivosti se takové falzifikáty předkládají vlivným politikům třetího světa, aby byli varováni před údajnými nepřátelskými operacemi CIA nebo jiných amerických služeb".

Úspěšně proběhly také mnohé kampaně oddělení A ve sdělovacích prostředcích. Byla k tomu využívána zejména sovětská zpravodajská agentura TASS, deník PRAVDA a levicově zaměřené západní noviny, časopisy a publikace. Tak se dezinformátorům z Moskvy přechodně podařilo přesvědčit, že Američané mohou za celosvětovou epidemii AIDS. KGB rozšířila fámu, že smrtící virus vznikl při genetických experimentech ve vojensky střežené laboratoři Fort Detrick ve státě Maryland. Američané tuto legendu vyvrátili je s velkou námahou. Ve třetím světě se stále ještě houževnatě drží pověst rozšířená KGB, že Američané mají "etnobombu", která zabíjí jenom černé, ale bílé nezraní.

Centrála ruské zahraniční špionáže (dnes SVRR) se už od r.1985 nenachází na Lubjance, nýbrž na okraji Moskvy, v Jaseněvu. V moderním komplexu, vystavěném finskými architekty podle západního standardu, mají úředníci a agenti k dispozici moderní sportovní zařízení, bazény, různá kasina a také kanceláře a konferenční místnosti zajištěné proti odposlechu.

Šéfovská pracovna Jevgenije Primakova se nachází ve druhém patře pravého hlavního křídla. V knihovně stojí knihy oblíbeného autora Johna le Carrého – napínavé špionážní thrillery z dob studené války. Většinu osobních suvenýrů z této doby Primakov ovšem odklidil. Do současnosti se nehodí. Jevgenij Primakov byl Brežněvův odborník pro Blízký východ a mezinárodně platí za jednoho z nejledovějších studených válečníků. Až donedávna (podle všech náznaků s tím ale nikdy nepřestal - pozn. NN) udržoval styky s iráckým diktátorem Saddámem Husajnem, zásoboval OOP zbraněmi a podporoval naprosto ztrátovou invazi sovětských jednotek do Afganistánu. V Izraeli platí Primakov za tvrdého antisemitu. Generál Kalugin, který Primakova zná léta, ho považuje za vysoce inteligentního a extrémně přizpůsobivého kariéristu, který kráčí kupředu přes mrtvoly. Primakov mezitím poněkud ztloustl. Dvojitá brada mu visí až k uzlu na kravatě. Svým zevnějškem však pohodlí jen předstírá. Primakov totiž stále ledově a efektivně velí stu poboček KGB/SVRR na celém světě. A přestože po německém sjednocení musel být největší opěrný bod KGB v zahraničí v Karlshorstu u Berlína zavřen, je podle důvěrné zprávy Spolkového úřadu pro ochranu ústavy se sídlem v Kolíně, pocházející z minulého léta, v Německu stále činných minimálně 400, ale možná i 1500 ruských důstojníků tajných služeb. "Ještě stále řídí agenty", říká se ve studii, "nebo pod pláštíkem své oficiální funkce skrytě získávají informace od svých kontaktních partnerů." Sí agentů je budována stejně jako předtím v dobách studené války. Po omezeních, bombasticky oznámených Moskvou, nikde ani stopy.

Jak byrokraticky jednotlivá zastoupení pracují, popsal bývalý pracovník KGB Oleg Gordijevskij, který vedl ruskou filiálku tajných služeb v Londýně, než v r.1985 přeběhl na Západ. Každý pracovní den v kterékoliv pobočce na zeměkouli začíná 8.30 místního času tím, že všichni agenti vyndají své pracovní desky ze sejfu. Tyto desky jsou na zip a obsahují pracovní knihu, do níž důstojník zapisuje všechny operativní kontakty a nejdůležitější detaily ze své korespondence s centrálou. Každý důstojník má vlastní peče, kterou většinou nosí u sebe na svazku klíčů. Na konci každého pracovního dne zapne desky, přilepí na konec zipu kousek plastelíny a svou peče na něj otiskne.

Nejdůležitější je pro důstojníky SVRR pracující v cizině kontakt s naverbovanými agenty. To zabere velkou část pracovní doby, protože stále ještě platná pravidla KGB předepisují při osobních kontaktech zdlouhavou bezpečnostní proceduru. Aby se vyhnul sledování, opouští kontaktní důstojník úřad už tři hodiny před setkáním. Po přesně stanovené složité trase jede na nenápadné parkoviště, raději položené blízko velkého bloku domů. V žádném případě nezastaví auto před soukromým domem, kde by mohla být nápadná diplomatická značka, nebo na zákazu parkování, kde se dá počítat s policejní kontrolou.

Kontaktního důstojníka vystřídá druhý důstojník a naloží ho do svého auta. Jezdí s ním nejméně hodinu křížem krážem po okolí, dokud si oba nejsou jisti, že je nikdo nesleduje. Mezitím na příslušném ruském velvyslanectví odposlouchává skupina dálkového hlášení KR (kontrarozvědná obrana proti špionáži) radiový provoz bezpečnostních služeb druhé strany a hledá vodítka, podle nichž určí, zda jsou kontaktní osoba nebo agent sledováni. V případě, že ano, předá skupina KR dotyčnému důstojníkovi okamžitě šifrované varování, které uslyší přes své speciálně naladěné autorádio. Hodinu před schůzkou opouští kontaktní důstojník vozidlo svého kolegy a vydává se pěšky nebo veřejnou dopravou na místo schůzky.

Zahraniční pracovníci informace buï šifrují, ofotografovávají a posílají do Moskvy na nevyvolaných mikrofilmech 35mm, nebo je v naléhavých případech předávají kódované dál prostřednictvím datexu, telefonu a satelitních rozhlasových vedení. Za zpravodajskou techniku je odpovědné bývalé 16.hlavní oddělení KGB, které je dnes údajně jako agentura pro tajnou vládní komunikaci (FABSI) podřízeno přímo prezidentovi. Spolehlivé prameny v Moskvě však udávají, že bývalý generál KGB a dnešní šéf FABSI Alexandr Starovojtov zase odedávna podává zprávy Ministerstvu bezpečnosti. FABSI kontroluje dvě nejdůležitější dálkové zprostředkovací stanice Ruska, ATS 1 a ATS 2, počítačové základny v 60 zemích, vysoko- frekvenční spojení a mobilní "horký knoflík" , jímž může prezident uvést do chodu ruské atomové bomby. Technici FABSI museli instalovat nukleární pult také v indickém Novém Dillí, protože Jelcin chtěl být kdykoliv schopen jednat i při zahraničních cestách.


MINISTERSTVO BEZPEČNOSTI RUSKA /MBR/ A TI KDO MU VELÍ

Nejmocnějším mužem v celém Rusku je v současné době Viktor Barannikov, ministr bezpečnosti. Stále vládne největší a nejagresivnější tajné službě na světě. Vrátil díky svým pákám FABSI do sféry svého vlivu a pěstuje úzké neformální kontakty se zahraniční špionážní tajnou službou SVRR, podřízenou Primakovi. (Nebo to ve skutečnosti bylo právě naopak a za vším od počátku stála mocenská skupina kolem Jevgenije Primakova? - pozn. NN). Stará garda KGB se v rámci Barannikova nového MBR znovu postavila na nohy.

Před pučem byl Barannikov málo nápadný. Jeho ministerstvo o něm pouze sděluje, že pracoval v hodnosti generála milice v operativním boji proti kriminalitě. O politiku se prý nikdy nezajímal (!!!). Z jiných pramenů se ovšem skládá poněkud odlišný obrázek. Podle něho je generál Barannikov byvalý nomenklaturní komunista a starý přítel Jelcina. Stejně jako on pochází i Barannikov z provincie. Naposledy byl generál šéfem milice v Azerbajdžánu, království drog a organizované kriminality. Ten, kdo přežil takovou funkci, říká se v Moskvě, je zkorumpovaný na nejvyšší míru.

Na ruském Ministerstvu vnitra se poukazuje na to, že vysocí vůdci mafie mohou při kriminálních činech počítat s podporou Ministerstva bezpečnosti. "Tady teče hodně peněz", říká americkému Playboyi major policie Vasilij Čerikov z oddělení pro boj proti drogám, "moc peněz". Čerikov ovšem odmítá všechny fámy, že by se bývalí lidé KGB spolčili s 600 nejmocnějšími „zloději pod zákonem„ – předáky ruských zločineckých klanů. "Zloději pod zákonem", říká Čerikov, "nejsou napojeni na důstojníky KGB. Jsou ve spojení s mocnými na Ministerstvu bezpečnosti". Což jasně řečeno znamená: Kádry Ministerstva bezpečnosti KGB/MBR jsou čisté, ale jejich nové vedení pod Barannikovem je podezřelé z korupce.

Barannikových 50.000 důstojníků, 90.000 techniků a úředníků a nejméně 240.000 mužů vojska spolu s 10 miliony udavačů stačí na to, aby bylo možné udržet pod kontrolou obrovské území ruské federace a ponechat si informační monopol, v němž se všechna hlášení pouhých 35 bojovníků proti drogám a korupci z Ministerstva vnitra ztratí jako zrnko písku.

Všechna bývalá oddělení KGB i dnes setrvávají uvnitř Barannikova úřadu MBR, přestože mnohá musela z kosmetických důvodů změnit název.

Pověstná 5.správa, která kdysi pod vedením vlivného stalinisty Filipa Bobkova infiltrovala literární kroužky, kulturní debatní kluby a vědecká sympozia, pronásledovala disidenty a dokonce i zakládala v Leningradě diskotéky, aby si udržela subkulturu mládeže pod kontrolou, nebyla zrušena, nýbrž přejmenována. Dnes jsou tito fízlové myšlenkové policie vedeni jako pododdělení T neboli teror pod 2. hlavní správou – ale na jejich práci se nic nezměnilo. Jak taky? Nikdo z jejich důstojníků nebyl propuštěn!!! "Jsou to přece všechno schopní lidé",  říká Playboyi ředitel MBR Černěnko. "Byli bychom hloupí, kdybychom se jich zbavili".

Velmi aktivní je v současné době 6.správa. Původně jí příslušel boj proti hospodářské špionáži. Ale protože se v ruských továrnách, laboratořích a projektových kancelářích už dávno nevyvinulo nic, co by někoho za hranicemi země zajímalo, bylo 6.oddělení nakonec téměř bez práce. Pak, ale dostala tajná služba geniální nápad nakoupit prostřednictvím této správy podíly (kde na to získali tolik peněz? - pozn. NN) nových joint-ventures (společných podniků se zahraničními investory). Ministerstvo bezpečnosti MBR kontroluje podle údajů specialistky KGB Jevgenije Albacové téměř 80% (!) investic v nových bankách, na burzách a v koncernech. 6.správa MBR se stala finančně mocnou holdingovou společností "rudých krys" a tím jim zajišuje vliv po celém světě... (A tím i v ČR - pozn. NECENZUROVANÉ NOVINY)

Neotřesena politickým obratem zůstala i 7.správa. Její pracovníci se nazývají „čmuchalové", protože nedělají nic jiného, než že sledují a odposlouchávají ruské i zahraniční občany. Když se jednou Gorbačovův nejprominentnější poradce Alexandr Jakovlev (býval 10 let velvyslancem Sovětského svazu v Kanadě) chtěl nerušeně bavit s dezertérem z KGB generálem Olegem Kaluginem, vybral za místo schůzky frekventovanou křižovatku, kolem níž kroužilo podle aktů tajné služby plných 72 (!) fízlů s našpicovanýma ušima a elektronickým odposlechem.

Skutečně vyčleněna byla z MBR jenom 9.správa ("osobní ochrana"), která byla aktivně zapojena do nepodařeného srpnového puče. Její bývalý ředitel, generál Jurij Plechanov, je zatčen, protože letěl společně se skupinou spiklenců na Krym a tam držel Gorbačova v domácím vězení. Jenom on mohl udělit prezidentově tělesné stráži povel, aby Gorbačova uvěznila v jeho letním sídle. Dnes velí tělesné stráži nového prezidenta v Kremlu generálporučík Alexandr Koršakov. Je překvapující, že vedoucí pozici má nyní v kremelském velení zvláštní jednotka Alfa, která je odpovědná  za krvavý masakr v litevském Vilniusu. Zdá se, že Jelcin téhle obzvl᚝ brutální skupině nejvíce důvěřuje.

Na Ministerstvu bezpečnosti se však mezitím strategičtí plánovači zabývají otázkou, jak je možné v případě potřeby Alfu vyřadit. Koršakov se pravděpodobně při případné konfrontaci mezi Jelcinem a impériem rozhodne pro vítěze – a prezidenta zradí. Pro případ nouze jsou ale pro nasazení proti kremelské stráži připraveny i školené zvláštní jednotky učebního pluku B a bojovníků "Kaskad" z bývalé 1.hlavní správy KGB.

Údajně rozpuštěná, ve skutečnosti ale celá, je 10. správa, jež má na starost archivy KGB s jejich šokujícím obsahem. Jelcin a Barannikov nechtějí poskytnout obyvatelstvu právo do těchto aktů nahlédnout. Nepřehledné množství dokumentů zpracovává pouze interní štáb MBR, skládající se ze 2000 důstojníků, jejichž úkolem je údajně rehabilitovat nevinně pronásledované oběti KGB. Komunistické panstvo se ovšem začíná vypořádávat s minulostí vzdálenou od současnosti co možná nejdále. Prozatím jsou zkoumány zažloutlé papíry z 20. a 30.let a nic nenasvědčuje tomu, že by aktuálnější případy byly zpracovány ještě do konce tohoto tisíciletí.

Nezměněna naslouchá 12.správa, která je odpovědná za technickou odposlouchávací službu. Jen v Moskvě má toto oddělení podle informace odbornice tajných služeb Natalie Gevorkjanové tisíc pracovníků: většina z nich jsou ženy, které denně odposlouchávají a shrnují tisíce rozhovorů.

13. a 14.správa dosud nikdy neexistovaly, zato tu byla vždycky 15.správa.Ta staví protiatomové bunkry pro nomenklaturu a pečuje o ně, udržuje podzemní spojovací systémy mezi budovami vlády a tajných služeb a odpovídá za vily funkcionářů, které se politikům, generálům a hospodářským šéfům přidělují včetně kompletního zařízení a konspirativně vyškoleného personálu. Důstojníci „bunkrové„ správy se ovšem nezmínili o tom, že personál nejenže ve velkých množstvích servíruje vodku a odhazuje sníh, ale také pečlivě zapisuje a hlásí do Moskvy všechno, co se po vydatném požití vodky ve vile řeklo a udělalo. Nejspolehlivější zdroj kompromitujících materiálů na mocenské špičky.

Zvláštní význam vždy měla a stále ještě má správa OT (operativní technika). Ta vede výzkumná zařízení, speciální laboratoře a výjimečně dobře vybavené vědecké ústavy ve všech oblastech Ruska. K zařízením lidí z OT patří tajné ústavy ZNIISI a ZNIISt - laboratoř číslo dvě, v níž se bádalo nad ruskou atomovou bombou, a nechvalně proslulá laboratoř jedů číslo 12, kde se vyrábějí a přechovávají smrtící chemikálie pro všechny účely.

Náborová mašinérie MBR mezitím už zase běží na plné obrátky, přestože ruskému parlamentu bylo oficiálně sděleno, že počet personálu klesl o 38%. "O tom nemůže být ani řeči", říká Andrej Černěnko v rozhovoru s Playboyem, "zaměstnáváme nové lidi". Zničená pověst Ministerstva bezpečnosti je už natolik rehabilitována, že jsou na každé studijní místo dva uchazeči. Šanci na důstojnickou kariéru mají pouze mužští absolventi vysokých škol s vynikajícími studijními výsledky. V současné době se dává přednost jazykovým géniům a informatikům. Všichni musí mít za sebou vojenskou službu. Ženy se mohou hlásit jen na zvláštní povolení.

Vstupní test pro uchazeče je ale ve srovnání s dřívějškem neškodný. Za dob KGB nejdříve vyhodili každého kandidáta padákem z letadla. Kdo přistál podělaný, mohl jít rovnou domů. Dnes existují celé řady rafinovaných testů, které potenciální nový agent může absolvovat jen s nadprůměrnou inteligencí, vysokou kreativitou a absolutní fyzickou kondicí. Poté se čekateli dostane minimálně dvouletého, často tříletého vzdělání na jedné z akademií MBR. Za nejlepší školu pro špióny se považuje Andropovův institut zahraniční služby SVRR. Je na okraji Moskvy a má kapacitu 300 studentů.

Při vstupu do institutu dostávají studenti podle výpovědi odpadlíka KGB Gordijevského falešnou identitu a "legendu", která platí během celé doby studia.Studenti si většinou nechávají křestní jméno a berou si příjmení, které začíná prvním písmenem skutečného příjmení. Dopisy od rodinných příslušníků dostávají studenti mezi čtyřma očima, aby spolužáci nemohli odhalit jejich pravou identitu.

Týdenní rozvrh zahrnuje čtrnáct hodin jazykové výuky, dvanáct hodin operativní zpravodajské činnosti, osm hodin aktuální politiky a reálií, čtyři hodiny tělesné přípravy a dvě hodiny vojenského výcviku. Každých šest měsíců tráví studenti čtyři týdny ve "vile", operativním školícím centru, a věnují se praktickým cvičením: verbování agentů, sledování, kontaktům s informátory, vytipování, plnění a vyprazdňování mrtvých schránek. Do aktivní služby jsou andropovští absolventi posláni až po složení zkoušky a nové bezpečnostní prověrce. Nejprve zůstávají v centrále. Pouze pokud se osvědčili (a pokud jsou ženatí), mají šanci být posláni do ciziny.

Práci tajných orgánů kontroluje speciální parlamentní výbor Nejvyššího sovětu. Výbor vedený Sergejem Stěpašinem, bývalým učitelem na policejní škole, se skládá z jedenácti poslanců. Stěpašin platí u MBR za neškodného blbce. "Je to milý člověk", říká generál Oleg Kalugin Playboyi, "ale jako kontrolor tajných služeb je naprosto přetížený".

Ale Stěpašin alespoň angažoval jako svého asistenta skutečného důstojníka KGB. Jmenuje se Nikolaj Kuzněcov a sídlí v prominentním 11. patře ruského Bílého domu. Tady se opevnil Jelcin při puči v srpnu 1991. Kuzněcov tehdy působil ve 3. a 6. správě KGB (kontrašpionáž v armádě a v hospodářství), naposledy v hodnosti plukovníka.

Výbor se schází jednou za týden a trochu pracuje na měkkých zákonech o kontrole tajné služby. Potom Kuzněcov většinou prohlásí, že MBR v důsledku přísného výběru kádrů zůstalo "čisté".
Neexistuje tam prý morální úpadek jako v jiných úřadech.

"Na Ministerstvu vnitra byla odjakživa spousta kriminálníků, u KGB nikdy". První průzkumy Stěpašinova výboru ostatně odhalily, že se KGB k demokracii staví celkově pozitivně. Kuzěcov: "Vedení bylo konzervativní, většina důstojníků byla pro demokracii". Na Jelcinově straně ovšem nikdy nestáli a Kuzněcov to chápe:"Jelcin není demokracie". MBR registruje takové výroky s velkým zájmem. Analytici dnes přesně zaznamenávají zprávy svých miliónů špiclů z moskevských podniků, ze sibiřských kolchozů a z neklidných zón na okraji federace. Všude se šíří zklamání a nedůvěra ke státu.

Více než 50% Rusů má podle zjištění „čekistů„ už teï Borise Jelcina dost. Většina obyvatelstva si místo něj přeje zase silný a autoritativní režim, který nedebatuje, ale jedná. "Lidé začínají chápat, že jsou zase podváděni", varuje reakcionář Alksnis, "už vládě nedůvěřují. Brzy už nebude nikdo ochoten Jelcina bránit". I Jelcinovi nejbližší poradci sdílejí tento ponurý odhad. Ekonom Alexander Orfeonov, který vede poradenskou skupinu pro práci s veřejností, se ovšem vůbec necítí dobře, když ve své služební místnosti v Kremlu mluví proti Jelcinovi.Cuká mu pravé oko a pupínek na levé tváři během interview s Playboyem vůčihledně rudne. Konečně říká: "Nevěřím, že budeme moci v dubnu provést to referendum, ve kterém se má obyvatelstvo rozhodnout pro Jelcina, nebo proti němu. Je to příliš nebezpečné. Míříme k docela jinému, novému politickému systému, který není ani totalitní, ani demokratický. Podle mého názoru se bude jednat o určitý druh demokracie s autoritativními rysy".

Ministerstvo bezpečnosti je na tuto situaci připraveno. Mluvčí MBR Andrej Černěnko věří, že nastane v nejbližších 18 měsících. Tajné impérium „rudých krys„ se potom přestane skrývat a ukáže se veřejnosti. Jak bude reagovat lid, předpovídají analytici ministerstva už dnes. "Společnost uzná, že to bez nás nejde", říká Černěnko Playboyi. "Nežádáme lásku. Tajnou službu milují jenom idioti. Ale zase požadujeme respekt. A jenom idioti nás nebudou respektovat".JAK RUSKO ÚSPĚŠNĚ DEZINFORMOVALO
A DEZINFORMUJE CELÝ NÁŠ ZÁPAD...!!!

KGB - nová naděje pro Rusko a celý svět?

      Jistý americký filmový štáb dostal údajně k dispozici tajné ruské archivy a žijící pamětníky, a to nejen z řad někdejší sovětské generality a propojením těchto svědectví vznikl čtyřdílný dokumentární cyklus Poslové Moskvy. Co všechno k tomuto záměru současné americké a ruské tajné služby vedlo, zůstává pro nás i nadále ne zcela uzavřenou otázkou...

      Ve filmu bývalí důstojníci KGB vzpomínali na zašlé sovětské časy, po kterých se většině Rusů tak stýská. Tak například Molotovův životopisec Felix Čujev zachytil důvěrné detaily o přípravě komunistické světovlády, které jako první prozrazuje právě Molotov, jenž i v penzi utíkal z odposlouchávané chaty do lesa, kde písařce diktoval své paměti. Jako vysoký vládní funkcionář znal podrobně Stalinův plán na skryté ovládnutí Evropy.

Wolfgang Leonhard, jenž se po studiích v Moskvě vrátil do poválečného Německa budovat socialismus, zas cituje Ulbrichtův příkaz: "Musí to vypadat demokraticky, ale a všechno máme ve svých rukou." Leonhard, jenž osobně zažil v Berlíně rudé vlajky hbitě přešité z praporů s hákovými kříži, ženy znásilňované "narychlo na dvoře" a "jednoho agenta KGB na dvě stě Němců", uprchl v roce 1949 z NDR.

Francouz Auguste Lecoeur, který obdržel od Stalina blahopřání za vraždy odpůrců komunismu v mezinárodních brigádách za občanské války ve Španělsku, ve filmu říká:

      "Získával jsem policisty a diplomaty, kupoval socialisty," vzpomíná na svou poválečnou "pomoc Stalinově Evropě" Lecoeur, jenž byl v roce 1954 vyloučen z Komunistické strany Francie.

Také další díly seriálu přinesly unikátní fakta: Bez zajímavosti není výrok sovětského maršála Malinovského, že z jednotek OSN v Koreji měl zůstat jen radioaktivní prach a popel, sovětsko-čínská státnická schůzka na nejvyšší úrovni Maa a Chruščova, pořádaná kvůli hrozbě odposlechů v plaveckém bazénu či podezření, že Fidel Castro je mimo hrdiného bandity a agenta KGB i agentem amerického velvyslanectví. "Tahle ideologie nás stála miliardy - pro nic," přiznává jeden důstojník KGB a jiný shrnuje základní ruské trauma: "Po tisíc let nám vládli lidé, ne zákony, a tím trpíme dodnes."

Podle knížky Nadine-Marie Schwartzenbergové o KGB, jež v témže roce vyšla v Paříži, předcházel jeho odchodu chaotický zánik kdysi všemocné organizace, jak to popisuje jeden z tehdejších vysokých činitelů: „Rozkazy si tehdy vzájemně odporovaly. Měl jsem na starosti několik agentů v zahraničí. Ani jsem nevěděl, jestli je mám ponechat v činnosti, nebo je odehnat, a už vůbec ne, co bych od nich měl požadovat."

      Za dalších pět let se Jelcinovi muži pokusili vytvořit se 12.000 z části novými muži mnohem méně početnou náhražku KGB, která mívala podle výše citované autorky kolem 500.000 pracovníků. To nastoluje otázku, co se s tím půlmiliónem často vysoce kvalifikovaných lidí stalo?

      Happy end po ruském způsobu
      Nedávno, předseda někdejšího sovětského Výboru státní bezpečnosti (KGB), a veterán z Afganistánu Sergej Gončarov mluvil s reportéry pařížského měsíčníku l'Expansion, který je určen především pro špičkové manažery. Tento muž, který opustil řady KGB (i když ta se už tehdy nazývala jinak) roku 1993 v hodnosti plukovníka je přijal několik kilometrů od centra Moskvy, nedaleko od bývalé školy někdejšího sovětského Výboru státní bezpečnosti (KGB), v bílé budově dětské nemocnice. Právě zde, v jejím nejvyšším patře, totiž našel útočiště Klub veteránů Alfy, který si toto jméno vypůjčil od známé elitní jednotky, operující v Afganistánu proti odpůrcům sovětské vojenské okupace. Gončarov reportérům vyprávěl, jak teï vlastně v Rusku žijí pohrobci organizace, která kdysi ze stínu ovládala supervelmoc. Francouzské kolegy nejprve zaujal u tohoto padesátníka, který se odmítl podílet na puči proti Gorbačovovi roku 1991, „jasný pohled a pevný stisk mužné ruky". To může být jen klišé ve stylu Jamese Bonda. Jenže po rozhovoru s plukovníkem dospěli autoři rozsáhlé analýzy k poněkud překvapivému závěru: „Je zbytečné mořit se hloubkovým zkoumáním stop po bývalé sovětské tajné službě a hledat její někdejší šéfy po celé širé Rusi. Stačí vzít za dveře kterékoliv velké banky či vážené firmy a zeptat se, kde sedí šéf bezpečnostní služby. Minimálně ve dvou případech ze tří, a možná v devíti případech z deseti, to bude bývalý plukovník, ne-li rovnou generál KGB..."

      Podle Gončarova byli tito lidé „šlehačkou sovětské společnosti". Ani teï nemají žádné starosti, jak najít dobře placené místo. Nikdo neví, kolik jich vlastně bylo či je. Kolují o tom nejšílenější dohady. Určitě alespoň několik set tisíc. Kdyby zůstali u Federální bezpečnostní služby, jak se jmenuje nová nástupnická organizace tohoto typu, mohli by si vyšší důstojníci vydělat měsíčně kolem 200 dolarů. U běžné soukromé firmy dostávají aspoň třikrát tolik, ale „manažeři" z horních deseti tisíc zaplatí za svou bezpečnost klidně i 3000 dolarů měsíčně. „Rusko vstoupilo do fáze, kdy se úspěch člověka měří podle toho, kolik může ze svého rozpočtu vydat na bezpečnost a kolik si vydržuje osobních strážců," říká vědecká pracovnice Francouzského ústavu mezinárodních vztahů Anne Tiraspolská. Jednu z bezpečnostních agentur pod krycím anglickým názvem Guard' s Bureau řídí Valerij Veličko (51), někdejší náčelník štábu kremelské ochranky, který doprovázel Michaila Gorbačova po celém světě. Propuštěn do zálohy byl po srpnu 1991, nebo se podílel na puči proti svému vrchnímu veliteli. „Zrovna jsem měl být povýšen na generála," hořce si stěžuje tento důstojník KGB. Jeho kancelář zdobí podšálky ve tvaru rudé hvězdy a dřevoryt s portrétem Felixe Dzeržinského, zakladatele politické policie ještě za Leninových časů.

      Roztáčejí kola ruské ekonomiky
      Jeho soukromá firma Guard's Bureau má 250 zaměstnanců, všichni bývalí pracovníci KGB či ministerstva vnitra, a je zavalena žádostmi o kontrakty.

      Kromě Rusů jsou to velmi často také západní společnosti či instituce působící v Moskvě a vůbec v Rusku. Guard's Bureau již mnohokrát pracovalo pro vysoce postavené návštěvníky z francouzského koncernu Matra, ale také pro přední zástupce věhlasných britských firem. Valerij Veličko nechtěl prozradit reportérům l'Expansion podrobnosti o tom, jak jeho firma hospodaří, ale v obecné rovině přece jen něco pověděl: „Naším cílem je vydělávat peníze, abychom je mohli investovat do nákupu nejmodernějšího zařízení a do výcviku našeho personálu," uvedl a pokračoval: „Dnes si přijde nejúspěšnější bývalý důstojník KGB, který se obrátil na novou víru, řádově na takových 5000 až 7000 dolarů měsíčně. Takovými příjmy se v ruské společnosti může pochlubit pouze zločinec."

      Záruka důvěry u zákazníků
      Klub veteránů Alfa má záštitu přibližně nad 2000 bezpečnostními agenturami po celém Rusku. Po Rusku se povídá, že kdyby se jejich početní stavy sečetly, dostali bychom čísla vyšší, než jakými se může vykázat celá americká armáda. Vypadá to jako žert, ale ve skutečnosti hraje tento fenomén stále větší roli v základu ruského kapitalismu. Ve společnosti, která byla připravena o jakékoli věrohodné obchodní právo a kde justice existuje ale nefunguje, bývalí důstojníci KGB a ministerstva vnitra
jsou považováni za nejlepší záruku, že prodávající dostane za podepsané kontrakty také zaplaceno. Byl by hluboký omyl domnívat se, že tito lidé zasahují teprve v okamžiku, kdy jsou peníze jinak nedobytné. „Vstupují do hry na všech stupních obchodního jednání," vysvětluje jeden bankéř, dlouho působící v Moskvě. „Už když chystáte s nějakým partnerem smlouvu, prověřují vám nejprve jeho solventnost a platební morálku, jeho dosavadní kontakty s konkurencí. Jakmile je pak smlouva podepsána, hlídají průběžně, aby se závazky plnily přesně podle dosaženého ujednání. Pokud by vás chtěl váš partner zradit, postarají se už o to, na metody se neptejte, aby ho přivedli zpět na správnou cestu." Tato zjištění přivedla autory analýzy v l'Expansion k dalšímu šokujícímu závěru: „Vypadá to tak, jako by se bývalí lidé z KGB stali prvořadým ekonomickým faktorem v Rusku, díky němuž se tam kolečka hospodářství dál točí, navzdory politickému chaosu, který zemi nadále dezorganizuje." V každém případě, podle téhož zdroje, ti nejlepší z bývalých příslušníků politické policie po prvních úspěšných krůčcích v byznysu opouštějí bezpečnostní agentury a vytvářejí v mnoha podnicích analytická střediska, jež se snaží ukojit hlad firmy po docela běžných informacích o trhu, protože běžný ruský rudý manager si informace jinak nedovede obstarat, nebo byl po desetiletí zvyklý dostávat předvařenou informační kašičku shora. Samozřejmě, že západní tajné služby příliš nevěří na takovýto idylický přerod bývalé příšery, která by se změnila z největšího zloducha v největší krásku pouze tím, že údajně "náhle změnila svou víru". Jeden z agentů západní kontrarozvědky se v Moskvě svěřil reportérům z l'Expansion se svými pochybnostmi: „Jsme přesvědčeni, že mezi oficiální ruskou rozvědkou a alespoň některými ze soukromých bezpečnostních agentur existují velice organické svazky. Některé z nich jsou prostě krycími firmami, v nichž se to jen hemží vysoce kvalifikovanými rozvědčíky, kteří hovoří několika světovými jazyky. Podobně se s aktivními agenty setkáváme i ve středních podnicích, které obchodují se zahraničím."

      Ochránce pořádků v Rusku?
      Trochu jiného mínění jsou nicméně i někteří ruští demokraté liberálního smýšlení. Jejich názory shrnuje profesor Alexandr Sogomonov z Vysoké školy politických studií v Moskvě takto: „Přítomnost těchto lidí v celém soukolí ruské společnosti, spolu s kolektivním chápaním bezpečnosti a sklony pořád něco kontrolovat, které nadále hárají duší našich krajanů, nám umožnila předejít dvěma zlům: radikalizaci režimu a úplné anarchii." Citovaný francouzský měsíčník se na doplnění celkového obrazu vrací k metodám, jakými si KGB kdysi vybírala své kádry, a dokonce je srovnává s elitní školou pro státní úředníky École normale de l'administration (ENA) v zemi galského kohouta. Na pomoc si bere bývalého aktivního funkcionáře KGB Borise Ruděnka, který nyní působí jako novinář. Ten pro l'Expansion prohlásil: „Budoucí elitní agenti byli vybíráni z mladých lidí na nejlepších školách po celé zemi. Nejprve byli vytipováni, pak dlouho pozorováni a nakonec s nimi bylo naaranžováno setkání v místnosti stranického výboru. Pokud souhlasili s prací v tajných službách, byli podrobeni rozsáhlým psychologickým testům a teprve pak mohli být přijati do některé školy KGB." A zmíněný již Valerij Veličko, který tyto žádané produkty nyní prodává i západním obchodníkům, trvá na tom, že se státem již nemá jeho Guard's Bureau nic společného: „Zaměřili jsme ve prospěch našich nových klientů všechny hodnoty, jež jsme si v KGB osvojili ­ oddanost, věrnost a profesionalismus. To u nás právě hledají. Kdyby tomu bylo jinak, přišli bychom o celý byznys." Opravdová nostalgie po obávané KGB je drtivé většině soudobých Rusů cizí, avšak historky z její minulosti je přitahují. Snad se některému čtenáři občas zazdá o bezpečné ulici pro všechny. Proto také má specializovaný časopis Přísně tajné (Sověršenno sekretno) na dnešní poměry obrovský náklad dva milióny výtisků. Avšak odpověï na dilema, zda se věkově poměrně mladým vysloužilcům KGB už podařilo za dolary vydělané na vystrašených cizincích vymodelovat z někdejšího zvířete v mysli domácí a zahraniční veřejnosti čipernou krásku, lze nejspíš nalézt jen v pohádce.   

Konec dezinformací KGB, které nás a zejména západní elity mají přesvědčit, že KGB je dávnou minulosti, nepředstavuje pro nás už žádnou hrozbu, jakákoliv ostražitost vůči KGB není na místě, jeho důstojníci jsou vlastně úplně stejní lidé, jaky jsme my a bez jejich pomoci by se dnes Rusko (a v budoucnu celý svět!) vůbec neobešlo...

Zpracováno podle časopisu l'Expansion, duben 1996
RUSKÁ SMRT...
(Rusko
bez cenzury, včera, dnes, zítra...)

http://www.youtube.com/watch?v=NMWmTle_RlI

V Rusku se nedá rozlišit politická vražda od vraždy provedené na příkaz mafie. Každý pátý zabitý na ulicích Moskvy je buï známý politik, novinář, herec nebo obchodník. Policie doposud žádný případ politické vraždy (podle tiskových zdrojů) neobjasnila...


KDYŽ "NÁHODNÁ" STŘELA ZACHRÁNILA PRESIDENTA JELCINA...

V dubnu 1994 vyšla kniha Borise Jelcina o puči Ruckého a Chasbulatova v říjnu 1993. Podle Jelcina byla situace v Moskvě daleko dramatičtější, než vyplývalo ze sdělovacích prostředků. Pučisté byli jenom krok od převzetí moci a vypadalo to tak, že je již nikdo nemůže zadržet. "Viděl jsem již tehdy zcela jasně, že armáda z jakýchsi příčin nebyla schopna bránit Moskvu před ozbrojenými vzbouřenci, i když jsem byl o opaku mnohokrát ujišován ministrem obrany."

Posledním stéblem záchrany pro Jelcina byly speciální jednotky "Alfa" a "Propořec". Vojáci těchto dvou oddílů, místo toho aby zaútočili proti vzbouřencům, požádali Jelcina o schůzku. "Když jsem vešel do sálu, vojáci z "Alfy" a "Propořce" povstali, aby mne přivítali. Když jsem ale k nim promluvil, klopili zrak. Rozhodl jsem se tuto situaci neprodlužovat a přímo jsem se jich zeptal zda jsou ochotni splnit rozkaz zaútočit na Bílý dům. Odpověïí bylo mlčení. Bylo to strašné a nepochopitelné mlčení elitní prezidentské jednotky. Po chvíli ticha jsem se rozhodl otázku položit jiným způsobem: Zda jsou připraveni odmítnout provést rozkaz prezidenta. A znovu bez odpovědi. Pohlédl jsem na ně, na mladé elitně vyškolené chlapce a odešel jsem bez rozloučení."

Jelcin pochopil, že se nemůže na tyto nejlepší ruské jednotky spolehnout. Pouze se mu podařilo je poprosit o to, aby se přiblížily k parlamentu, kde pučisté přebývali. Vojáci stáli bezradně před "Bílým domem" bez jakékoliv aktivity. Naopak bylo zřejmé, že pučisté se je snaží získat na svou stranu.

A tu se udála "náhodná událost", kdy neznámý ostřelovač zastřelil jednoho z vojáků "Alfy" a podle Jelcina tak zachránil jeho vládu v Rusku. Nebyla to náhodná střela, anebo střela v boji, ale byla to chladnokrevná vražda vojáka z "Alfy", který nechtěl za Jelcina  bojovat. Za chvíli se ale celá divize vrhla do útoku na Bílý dům. Obránci parlamentu se po nějaký čas bránili, ale bylo zřejmé, že jejich námaha je marná. Ostřelovače, který zastřelil vojáka z "Alfy" se nalézt nepodařilo. Nikdy se ani nezjistilo odkud střílel...


MNOHOMLUVNÍ MUSÍ ODEJÍT...

Po říjnovém puči se v Rusku kriminalita, která byla již tak katastrofální, ještě dále zvýšila. Obětmi úkladných vražd začali být stále častěji politikové a novináři. Jednou z nejznámějších vražd bylo zastřelení poslance dumy Andreje Ajzderdzise. Ajzderdis byl šéfem mezinárodní obchodní společnosti a předsedou představenstva banky "MDK-Bank". Vydával také časopis "Kdo je kdo", ve kterém odhaloval jména šéfů mafií, působících v Moskvě a jejich spojení se světem politiky. 26. dubna 1994 večer byl Ajzderdzis zavražděn na schodišti svého domu. Vrah vystřelil devět střel a zbraň odhodil ve sklepě. Jak policie tak tisk tvrdily, že vraždu provedl profesionál - nejpravděpodobněji na objednávku. Prezident Jelcin přikázal "použít zvláštní prostředky pro dopadení a potrestán í zločinců." Ti jsou však dodnes neznámí...


VRAŽEDNÉ DOKLADY

Sedmadvacetiletý novinář Dmitrij Cholodov byl válečným korespondentem "Moskevského komsomolce". V posledních měsících svého života začal věnovat zvýšenou pozornost nepředstavitelným finančním zpronevěrám v ruské armádě. Odhalil, že značná část zbraní, kterou disponovala ruská armáda v bývalém NDR byla nelegálně prodána na černém trhu a obrovský zisk z těchto machinací šel do kapes ruských generálů. Tohle obvinění se týkalo i samotného ministra obrany Pavla Gračova...

17. října 1994 anonymní telefonát upozornil Cholodova, že ve schránce na Kazaňském nádraží se nachází doklady, týkající se korupce v armádě. Cholodov nalezl ve schránce obtloustlou aktovku. Vzal ji do své redakce. Když se ji pokoušel otevřít - "zásilka" explodovala. Cholodov těžce zraněný zakrátko zemřel. Tiskový mluvčí prezidenta Jelcina řekl, že prezident je otřesen touto událostí a že Jelcin přikázal tento zločin okamžitě vyšetřit. To se však dodnes nestalo...

Opozice požadovala okamžitou demisi Gračova, který byl ze smrti novináře obviňován. "Byla překročena hranice, za kterou začíná již zjevný politicko-kriminální teror" - stojí v prohlášení Demokratického Ruska. Požadavky, aby Gračov odstoupil rostly, zvláště když obvykle dobře informované "Izvěstije" napsaly, že zásilku, kterou vyzvedl Cholodov připravil důstojník ruské vojenské rozvědky - GRU. Gračov ale přesto neodstoupil a sám Jelcin vystoupil na jeho obranu...


RUDÁ KRYŠA NESTRPÍ NEPOKORNÉ...

Většinu vražd známých osobností veřejného života nařizuje a svými lidmi vykonává ruská politicko-hospodářská mafie, která se nazývá Kryša - název vznikl z ruského slova střecha. Kryša je mocná neformální struktura, sjednocující lidi z "bývalého" komunistického prostředí sovětských a ruských tajných služeb, politiky, obchodu a zločineckého podsvětí.

Kryša se začala vytvářet v době Gorbačovské perestrojky. Obchodníci se chtěli zabezpečit před ruskými "reketéry" (zločinci vyděrači, kteří žijí z výkupného) i před neustálými finančními kontrolami státní pokladny, a tak platili mafijním skupinám, které jim zaručovaly klid jak od kriminálních zločinců, tak od státních finančních úřadů. "Reketér" působící na terénu patřící Kryši byl jednoduše eliminován profesionálními vrahy. Stejně tak mohlo být zúčtováno s úředníkem, který byl při finační kontrole podniku, na jehož platební listině byla Kryša, příliš důsledný.

Postupem doby Kryša ovládla nejenom státní finanční aparát Ruska, ale i většinu územních oddílů policie i bezpečnostního aparátu. To vysvětluje situaci, proč nebyl nikdo ze zločinců známých politických vražd doposud zatčen. Do složení Kryši totiž náleží, jako její nejdůležitější vládnoucí součást, dřívější buňky KGB...

KGB infiltrovala, řídila a kontrolovala mafijní organizace zejména v zahraničí. Nyní, alespoň podle tvrzení ředitele Federální bezpečnostní služby (kontrarozvědky) Ruska Sergeje Stěpašina, "bývalého" důstojníka KGB, speciální zahraniční služby vnikají do Ruska právě skrze mafii, což ovšem může být pouze účelové odvádění pozornosti od vlastních aktivit...

Mafie KGB Kryša (rudá Střecha) už převzala úplnou kontrolu nad ekonomikou Ruska a nahradila tak komunistickou stranu. Od podniků pobírá stálé výkupné - asi jednu čtvrtinu jejich zisku. Výkupné musí platit nejenom domácí, ale i za hraniční investoři. Kryša zaměstnává vlastní plánovače a finanční úředníky a snaží se s úspěchem ovlivňovat či přímo řídit hospodářská rozhodnutí ruských centrálních orgánů.

Ruští komentátoři tvrdí, že při posledních parlamentních volbách Kryša financovala nejméně polovinu politických stran, které se dostaly do parlamentu. Nyní však stále častěji moskevský tisk odhaluje skutečnosti, které svědčí o tom, že téměř všechny, pokud ne úplně všechny, politické strany v ruském parlamentu využily podpory Kryši.

Ale ne všichni Rusové se chtějí podřídit této mafii. K "neposlušným" patřil mezi jinými populární televizní novinář Vladislav Listěv...


OSTAKINSKÁ TELEVIZNÍ MAFIE

Reklamní obchod v Rusku patří v Rusku k nejdynamičtěji se rozvíjejícím ve Východní Evropě. Příjmy ruské veřejné televize z tohoto obchodu však byly pouze symbolické. Asi 90 procent zisků shrábla mafie a různé neformální zájmové skupiny.

Listěv, který řídil veřejnou televizi, zavedl jasná pravidla financování reklam a během několika měsíců zvýšil příjmy televize pětinásobně. Počátkem března byl zastřelen dvěma profesionálními vrahy (dle policejní verze). Policisté na místě zločinu novinářům ihned sdělili, že nevěří, že by vrahové byli někdy dopadeni, což se i stalo...

Jiného názoru byl prezident Jelcin, který i tentokrát slíbil, že vrahové budou potrestáni. Vražda Listěva vyvolala ale jistou reakci na politické scéně Ruska. Jelcin vydal příkaz k odvolání moskevského prokurátora Gjennadije Ponomarjova a šéfa úřadu bezpečnosti hlavního města Vladimíra Pankratova. Tímto způsobem svalil vinu za totální bezmocnosti své vlády na jednoho z hlavních konkurentů na prezidentské křeslo, starostu Moskvy, Lužkova...


BOJ PROTI NOVINÁŘŮM

Na území bývalého SSSR umírá každý měsíc známý novinář... Zatím co ruská vláda se snaží podřídit si politická média, ruská mafie bojuje o zisky z těchto médií. Trestá absolutním trestem ty, kteří odhalují její počínání. Uvedeme seznam známých novinářů, zabitých pouze v roce 1994, podle údajů novin Izvěstija:

+ Olim Abdulov, operátor tadžické televize. Zabitý neznámými pachateli poblíž svého domu.
+ Chuszbat Chaidaršo, tajemník redakce "Respublika". Zastřelen 19. května. Z vraždy je podezřelá kriminální nebo politická mafie.
+ Georgij Chaindrava, operátor a režisér gruzínské televize. Zastřelen neznámým pachatelem.
+ Alexandr Čulanov, zvláštní korespondent sportovní redakce běloruské televize. Zabit neznámými pachateli.
+ Sergej Dubov, prezident akciové společnosti Vydavatelský dům "Novoje vremja" . Zabit 1. února výstřelem z pistole.
+ Etibor Elmurodov, komentátor tadžické TV. Byl utopen v řece neznámými pachateli.
+ Anatolij Gulij, novinář obchodních novin "Tur-info". Zabitý 25. srpna třemi neznámými pachateli.
+ Edmund Jodkovský, šéfredaktor "Litěraturnyje novosti". Bylo zjištěno, že na něj záměrně najelo auto, řízené neznámou osobou.
+ Vardges Petrosjan, šéfredaktor novin "Erkir Nairi". Zastřelen neznámými pachateli.
+ Jurij Soltys, reportér tiskové agentury Interfax, zastřelen 15. června neznámými pachateli.
+ Davlatali Rachmonalijev, novinář tadžické TV, zastřelený neznámými pachateli.

V roce 1993 během puče zahynulo v Moskvě 5 novinářů, 11 jich bylo zraněno a 24 jich bylo zbito policií. Jelcin tehdy zakázal téměř všechny opoziční noviny... A to jsme ještě ani zdaleka nevyčerpali seznam všech represí vůči novinářům z politických důvodů, a to pouze během posledních dvou let...


HYNOU ŠÉFOVÉ MAFIÍ, POLITICI A OBCHODNÍCI

Nejčastěji však v Rusku nehynou novináři, ale známí obchodníci, kteří spolupracují s rivalizujícími mafiemi a šéfové těchto mafií, kteří jsou současně známými osobnostmi veřejného života. Šéfem jedné z největších mafií byl Otario Kvantrišvili. Byl prezidentem Dobročinné nadace Lva Jašina, sociální pomoci sportovcům a současně vůdce Strany sportu, která je v Rusku velmi populární. Byl zastřelen v dubnu profesionálem. Policie připustila, že vrahem mohl být voják z divize "Alfa". Motivy zločinu jsou ale nejasné, zda to byla politická vražda anebo vražda z důvodu rivality mafie. Při jeho pohřbu média přesvědčovala Rusy, že Kvatrišvili nebyl kmotrem mafie, ale pouze známým dobrodincem. Po pohřbu vystoupil v televizi Alexandr Rozenbaum - který byl nedávno prohlášen za druhého ruského Vysockého - a vzdal hold zemřelému. Lidé, kteří Kvatrišviliho znali tvrdí, že požadoval vůči sobě stejný respekt jako italští mafiánští kmotrové (při uvítání nařizoval líbat ruku).

V druhé polovině 1994 se Moskva změnila v peklo. Mezi zabitými bylo stále více politiků, mezi jinými: Nikolaj Pjerevodčikov, náměstek ministra vnitra Udmurtské republiky, Valentin Matemajanov, poslanec ruského parlamentu, Michail Lichodej, předseda Svazu invalidů z Afganistánu a mnoho jiných. Mnoho zabitých obchodníků náleželo k hospodářským elitám. Byl mezi nimi Anatolij Mažechij, ředitel leteckých linek Tuva Airlines a Vladimír Sacharov, člen správní rady naftového koncernu Lukoil. Nejznámější vraždou od doby zavraždění Listěva bylo zastřelení neznámými pachateli prezidenta moskevské banky "Rozssielchzbank" Nikolaje Lichačova. Dne 13. března 1995 byl na schodišti svého domu zavražděn Oleg Zverjev, předseda Svazu průmyslníků Ruska a generální ředitel společnosti Interbaltik. Vrah dopaden nebyl. Policie tvrdí, že to byl profesionál.


KDO V RUSKU ZABÍJÍ?

Na vraždy jsou najímáni vrahové z povolání ("killeři" - název z angl.) Jsou to lidé, kteří v minulosti sloužili ve speciálních vojenských nebo policejních jednotkách SSSR. Profesionál se pozná podle toho, že vždy zanechává zbraň na místě zločinu, což mu usnadňuje útěk. Killeři se dělí též na různé klany. Nejvíce žádaní jsou vrahové, kteří mají již za sebou několikaletou službu jako důstojníci speciálních policejních jednotek...

V Rusku se též školí skupiny námezdních vrahů, absolutně mafii podřízených. Výdělek za vraždu není veliký. Od několika set do několika tisíc dolarů. Pouze ve zvláštních případech, za vraždu známého politika nebo obchodníka mohou killeři vydělat více.

Během jednoho roku je v Rusku zavražděno asi 25 tisíc lidí, což je na počet obyvatel přibližně 10x až 20x víc vražd než na Západě. Každý pátý je zlikvidován nájemným vrahem...


Tomasz Sakiewicz, Gazeta Polska 1995, přel.: Jaroslav Kroupa, NECENZUROVANÉ NOVINY, číslo 14/1995


SLAVNÝ NÁVRAT ČEKISTŮ
- KTEŘÍ VE SKUTEČNOSTI
OD NÁS NIKDY NEODEŠLI
- DO NEJVYŠŠÍCH POZIC!!!

Grzegorz Górny,
šéfredaktor polského časopisu Fronda


Motto:
Roubíček potká po delším čase Kohna:
Tak co Kohn, koho budem volit?
No přece komunisty. To já vím, já taky,
ale poraděj mě - ve které straně!???!

Podle mnoha sovětologů bývalý Sovětský svaz řídil „triumvirát“, který se skládal z komunistické strany, bezpečnosti a armády. Všechny ostatní instituce ve státě byly v podstatě podřízené některé z těchto tří sil. Žádná z nich neměla absolutní moc a každá musela počítat s pozicí ostatních dvou. Mezi KSSS, KGB a armádou se celou dobu vedla podzemní válka o vliv ve státě, i když žádná ze zúčastněných sil nemohla ostatní úplně vyřadit, protože by tím zničila celý politický systém, a tím odsoudila i samu sebe k záhubě. Strana potřebovala represivní aparát a ten zase neměl smysl bez ideologického odůvodnění strany. Naopak armáda, kterou kontrolovala jak strana, tak i bezpečnost, celý systém stabilizovala.

Roli jazýčku na vahách a hlavního vůdce hry ve státě však vždy plnil KGB. Když po Stalinově smrti došlo k posílení Berijova vlivu a vzniklo nebezpečí, že KGB ovládne celou mocenskou sféru, uzavřely strana a armáda spojenectví. Berija byl uvězněn a okamžitě zastřelen, zatímco na ministerstvu vnitra proběhla velká čistka, při které bylo mučení a masové popravy na denním pořádku.

O několik let později zase nebývale vzrostl význam armády a jméno maršála Žukova se začalo uvádět jako jméno potenciálního „ruského Bonaparta“. Když byli z armády odsunuti straničtí političtí komisaři i příslušníci zvláštních služeb, cítily se KSSS i KGB v ohrožení. A tak uzavřely spojenectví, které příliš samostatnou armádu rychle zpacifikovalo.

Konec triumvirátu

Tento stav věci – kolísavá rovnováha a rivalita mezi oněmi třemi centry – trval do roku 1991. Tehdy ovšem jeden z hlavních hráčů definitivně ze hry vypadl – nelítostný boj o moc mezi Jelcinem a Gorbačovem způsobil, že KSSS přestala existovat. Znovu se sice později obrodila jako Komunistická strana Ruska, ale bylo to již úplně jiné seskupení, jen nevýrazný stín někdejší moci.

Z dřívějších hráčů na hřišti zůstaly dvě síly – armáda a KGB. Pro armádu to nebylo dobré období. V roce 1989 se sovětská armáda musela stáhnout z Afghánistánu a uznat tak svou porážku. Krátce poté byly staženy ruské vojenské základny ze zemí střední Evropy, a dokonce i z některých postsovětských republik, například baltských států. První čečenská válka skončila úplnou kompromitací ruské armády. Konec druhého čečenského tažení je přes drtivou převahu moskevských sil v nedohlednu. Nedostatky ruské armády nakonec obnažila katastrofa atomové ponorky Kursk, která ukázala, že věčné ruské sny o vojenské supervelmoci patří zatím do starého železa a bude nutné v tomto směru odvést ještě hodně práce...

Pro KGB poslední desetiletí na rozdíl od armády vůbec nebylo nejhorší. Zatímco armáda své základny v jiných zemích likvidovala, obě ruské tajné služby, tedy KGB i vojenské GRU, si tam své agenty ponechaly i nadále. Informace polského Úřadu na ochranu státu z roku 1995, podle kterých v nejvyšším vedení současné polské parlamentní a vládní sociálnědemokratické strany působí tři agenti KGB s krycími jmény Minim, Olin a Kat, nebyly nikdy dementovány. Kromě aféry Olin však nikdy nebyly veřejně odhaleny údaje o totožnosti těchto klíčových lidí.

Zároveň jsou mnozí západní odborníci na tajné služby, například významná analytička Amy Knightová z univerzity ve Washingtonu, přesvědčeni, že moskevští špioni ani přes oficiálně ohlášené ukončení „studené války“ Moskvou se svojí protizápadní činností nikdy ani na vteřinu nepřestali, ale na některých úsecích ji dokonce ještě dále zintenzivnili. Příkladem může být třeba aktivita Aldriche Hazena Amese – dlouholetého šéfa protisovětského oddělení CIA, ve skutečnosti však „krtka“ KGB přímo v centrále CIA, odhaleného až po mnoha a mnoha letech teprvě v roce 1994...

Vytvoření oligarchů

Tajné služby si v (post) komunistické společnosti poradily mnohem lépe než armáda, mimo jiné také proto, že onen přechod od komunismu k novému systému samy připravovaly a provedly. Tento jev zevrubně popsal Vladimír Bukovskij (GRU?), vystupující na Západě jako antikomunistický disident, kterému Jelcin po neúspěšném janajevském puči prosovětských špiček dovolil nahlédnout do tajných kremelských archivů a některé předem vybrané dokumenty - poškozující konkurenční KGB a zejména kdysi všemocnou komunistickou stranu, když o GRU tam nenajdeme ani slovo - naskenovat a zveřejnit na Internetu.

Uvedené originální dokumenty a jejich anglické překlady jsou k disposici na V.Bukovsky/Soviet Archive webpage.

http://psi.ece.jhu.edu/~kaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/sovter75/sovter75-e.html

Bukovskij viděl úřední materiály politbyra ÚV KSSS přikazující najít „prověřené soudruhy“, kteří by řídili průmyslová odvětví, a dokonce vyrazili na mezinárodní finanční trhy: „Vytipovali několik ,důvěryhodných soudruhů‘ z KGB a z mladých lídrů Komsomolu, uspořádali pro ně rychlé školení o finanční kázni a o fungování volného trhu, načež jim svěřili část podniků a finančních institucí – jakoby do vlastnictví. Když se podíváme blíže na takzvané byznysmeny, kteří se tehdy z ničeho nic náhle objevili jak v Rusku, tak i ve všech ostatních zemích sovětského vojenského bloku Varšavské smlouvy, pak snadno zjistíme, že všichni pocházeli buï z řad KGB, nebo z nejlepších a nejspolehlivějších kádrů Komsomolu nebo něčeho podobného.“ říká Bukovskij Viz:

ČESKÁ (POST) KOMUNISTICKÁ FINANČNÍ OLIGARCHIE A RUSKÉ TAJNÉ SLUŽBY: KDO JSOU A JAK VZNIKLI ČEŠTÍ MILIARDÁŘI
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005101101

NOVÝM "DEMOKRATICKÝM" PRESIDENTEM UKRAJINY BYL PO SVRŽENÉM DLOUHOLETÉM AGENTOVI RUSKÉHO KGB JANUKOVIČOVI ZVOLEN SOVĚTSKÝ KOMUNISTA, VYSOKÝ FUNKCIONÁŘ KOMSOMOLU A SEDMÝ NEJVĚTŠÍ OLIGARCHA POROŠENKO, ZATÍM STÁLE JEŠTĚ NESVRŽENÝ DLOUHOLETÝ AGENT RUSKÉHO KGB...!!!

JEJICH POLITICI A NOVINÁŘI KGB/GRU NÁM ŘEKLI, ŽE PRIVATIZACE MÁ ZNAMENAT DEFINITIVNÍ PORÁŽKU KOMUNISMU, NE DEFINITIVNÍ VÍTĚZSTVÍ KOMUNISTŮ, DOBŘE ZAMASKOVANÝCH FÍZLŮ KGB/GRU! Viz:

A) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013030017

B) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011090024

C) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011031903

D) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005101101

E) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111705

F) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012010032

G) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006040801

H) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031102

I) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031103

J) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005062501

K) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022703

L) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2009111704

M) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005091301


Tímto způsobem vznikla na ruské politické scéně i všude jinde v (post) komunistických zemích nová síla – rudí oligarchové. I když dostali darem v procesu podvodné privatizace do vlastnictví obrovský státní majetek, měli být nadále poslušní komunistické straně a spravovat ho pro ni. Když se však v Rusku i jinde komunistická strana rozpadla, zůstali s obrovským kapitálem sami. Rozhodli se tedy udělat se pro sebe a začít existovat jako reálný politický subjekt. Tato fáze vytváření "nových demokratických politických a ekonomických kapitalistických elit" rukama komunistické strany a KGB je zatím nejlépe zdokumentována na příkladu České a Slovenské republiky. Dále viz:

Grzegorz Górny, šéfredaktor polského časopisu Fronda: NA VÝCHOD HLEĎ!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121701

Impérium KGB v protiútoku

     Nadvláda oligarchů však netrvala dlouho, protože se ke slovu dostaly - díky svým vybudovaným posicím, zkušeným a všehoschopným kádrům i svým nepředstavitelným finančním zdrojům - znovu tajné služby.

KGB nebyl nadarmo pokládán za nejmocnější tajnou službu na světě (před zhroucením SSSR zaměstnával kolem čtyř set dvaceti tisíc lidí). Na rozdíl od sovětského průmyslu, zemědělství či sektoru služeb, které neměly naději v konkurenci se svými západními protějšky, se KGB pro západní služby ukázal nejen jako konkurent náročný, ale až příliš často i naprosto nedostižný.

      Proto také - se svými vyškolenými kádry, specializovanými zejména na společenskou sociotechniku, tedy na hlubokou masmediální manipulaci lidskou společností - ruské tajné služby – již pod novou nálepkou FSB (Federální bezpečnostní služba) – rychle získaly nazpět ztracené pozice. Stačilo několik vyprovokovaných krizí a Jelcin se stal jejich rukojmím. V posledním období Jelcinovy vlády už byli třemi posledními premiéry pouze vysocí důstojníci KGB: Jevgenij Primakov, Sergej Stěpašin a Vladimír Putin...

MRÁZ PŘICHÁZÍ
Z KREMLU...!!!
Máme se bát Putina?

Francoise THOM

Francoise Thom je historička, přednášející na pařížské Sorbonně. Je odbornicí na oblast bývalého Sovětského svazu, kde strávila 4 roky studií. Je autorkou řady publikací na výše uvedené téma.

Z francouzského originálu přednášky Faut-il avoir peur de Poutine?

Přeložila Michaela Freiová.

Jen zřídka bývá rozpor mezi veřejným míněním a názorem odpovědných politiků tak velký, jako je tomu u fenoménu Putin. Tento rozpor znamená, že veřejné mínění je citlivé na určité, zvláště otřesné aspekty činnosti nového ruského dirigenta, jako je násilí páchané každodenně v Čečensku. Odpovědní muži Západu se drží v diskusi zpátky: Clintonova - Goreho administrativa je spokojená, že byl znovu uveden do chodu proces odzbrojení, Evropané se nechávají přesvědčit o potřebě „bránit evropskou civilizaci“ proti „extremismu“ a „terorismu“. Zapomínají příli