Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 06. 05. 2021  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (509071 hl.)
 
Spíše ano (15275 hl.)
 
Spíše ne (15106 hl.)
 
Ne (720660 hl.)
 
Nevim (17768 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1277880
AKTUALITY

* KAREL MARX - nejvyšší velekněz Satana na Zemi, jeho předchůdci, následovníci a dnešní socialističtí i nesocialističtí pokračovatelé!!!

Vydáno dne 20. 09. 2008 (16146 přečtení)


KAREL MARX
- nejvyšší velekněz
Satana na Zemi,

jeho církevní i světští
předchůdci a následovníci
i jeho dnešní socialističtí
ale i mnozí nesocialističtí
oddaní pokračovatelé...!!!


Úkol zůstává
vlastně jediný:
Nedovolit jim,
aby ulovili
naše duše!!!ZÁKLADNÍ MOTTO:

To nejstrašnější je šastný otrok...
Johan Wolfgang Goethe


Důvody jsou dobře známé! 3 x viz:

1. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

2. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301

3. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802
Vůdce Sovětského svazu N. S. Chruščov na polemickém setkání s atomovými fyziky - tvůrci sovětských atomových zbraní, léto 1961: „Sacharov je dobrý vědec, ale MY JSME SPECIALISTÉ NA LSTI V ZAHRANIČNÍ POLITICE. EXISTUJE POUZE NAŠE SÍLA A DEZORIENTACE NEPŘÍTELE! NEMŮŽEME ŘÍCI NAHLAS, ŽE PROVÁDÍME POLITIKU Z POZICE SÍLY, ALE TAKTO TO MUSÍ BÝT!!! Byl bych nula, a ne předseda rady ministrů, kdybych poslouchal takové, jako je Sacharov...“

Motto:

Jak nejsnadněji dobýt
nedobytnou pevnost?
Jedině pomocí osla...!!!
Plně naloženého zlatem
pro velitele pevnosti...

Z veleúspěšné staročínské válečné doktríny,
kterou převzal vítězný Mongol Džingischán
a po něm jeho Satanská Říše Zla Rusko! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2013040019
Юрий Нестеренко: Россия - это зло в его чистом, беспримесном виде! / Jurij Nestěrenko: VZÁCNĚ NECENZUROVANÁ RUSKÁ ANALÝZA DNEŠNÍHO RUSKA: RUSKO = KONCENTROVANÉ ZLO, A TO V TÉ VŮBEC NEJČISTŠÍ KRYSTALICKÉ PODOBĚ! (rusky)


Hlavní informační motto číslo 1:

ČÍM DÁLE OD MASMÉDIÍ
TÍM BLÍŽE K PRAVDĚ!!!

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2002021802

Hlavní informační motto číslo 2:

NOVINÁŘ KTERÝ NENÍ FÍZL?
TAK TAKOVÉHO NEZNÁM...!!!

NÁSLEDUJÍ INFORMACE PRO LIDI,
KTEŘÍ SE NENECHAJÍ OSLEPIT
NEKONEČNOU MASMEDIÁLNÍ MLHOU,
MODELOVANOU NÁM TAJNÝMI SLUŽBAMI
,

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011012201

ALE VĚŘÍ POUZE SVÝM VLASTNÍM OČÍM:


POLITICI Z VLASTIZRADY ŽIJÍ,
NOVINÁŘI VLASTIZRADU KRYJÍ!


FOTOGRAFII BYCHOM VĚŘIT ROZHODNĚ MĚLI:


rebjonok


Na fotografii je významný agent ruského KGB, dědičný vlastizrádce, po desetiletí úhlavní zemský škůdce + nejoblíbenější politik, (NEvlastizrádce a pětinásobný politický vězeň ruské okupace Petr Cibulka je po desetiletí masmediálně nejméně oblíbený občan!) vůdce ODS - ministr financí - předseda vlády - předseda parlamentu - president - velitel armády Václav Klaus se svým dlouholetým ruským řídícim důstojníkem KGB Alexandrem Rebjonkem (druhý zleva). Fotografie - zveřejněná pouze 1x - je z 18.04.2003...

ODPOVĚZME SI NA OTÁZKU, KTERÁ ZNÍ: PROČ BY TO MĚLO BÝT NA NIŽŠÍCH ÚROVNÍCH JINAK??? PROČ!!!


PROTO NEVĚŘME VLÁDNOUCÍM NEVIDITELNÝM RUSKÝM TAJNÝM SLUŽBÁM KGB/GRU, JEJICH NASTRČENÝM VIDITELNÝM POLITIKŮM, MASMÉDIÍM ANI ŽÁDNÉMU Z JEJICH NOVINÁŘŮ, KTEŘÍ NÁS V RUSKÉM ŽOLDU RUKOU SPOLEČNOU A NEROZDÍLNOU OD ROKU 1945 UŽ 1000x ÚSPĚŠNĚ A VŽDY BEZTRESTNĚ OBELHALI, PODVEDLI A OKRADLI, ALE VĚŘME JEN BOHU, SAMI SOBĚ A SVÉMU SIDERICKÉMU INFORMAČNÍMU KYVADLU, KTERÝM SI OVĚŘÍME KAŽDOU PRO NÁS DŮLEŽITOU INFORMACI, UDÁLOST A OSOBU DŘÍV, NEŽ SE ROZHODNEME!!!

Motto:


"Veřejnost neví, co se děje, a ani neví, že to neví.“

Noam Chomsky (zkušený agent satanských ruských tajných služeb KGB+GRU?!!!)

Pro psychotronicky gramotné
JAKO VÝZVA K ÚČINNÉ OBRANĚ
SKRZE INFORMAČNÍ PŘEVAHU:
 

Miniatura


Franz Kafka: "Existuje bod, po jehož dosažení není návratu.
Toho bodu je třeba dosáhnout!
"
Viz:

http://www.youtube.com/watch?v=eKWxb_ye49A

***


Už tisíce let existuje na naší planetě církev satanistů. Jedním z jejich rituálů je černá mše, kterou zřec (pohanský kněz) slouží o půlnoci...

Předtím - a bez ohledu na to - než Moses (Moshe) Hess (1812-1875) v r. 1841 přivedl Karla Marxe k jeho socialistickému přesvědčení, tedy ještě v době, kdy byl Marx přesvědčeným a nanejvýš bojovným zastáncem kapitalismu, stal se Marx hluboce a vášnivě protináboženským člověkem! Tento obrat se v něm začal projevovat už v jeho studentských letech. V jedné ze svých tehdejších básní píše: „Toužím pomstít se Tomu, kdo vládne shora.“ Znamená to, že zakladatel "vědeckého materialismu" Karel Marx byl sám hluboce přesvědčen, že Vládnoucí shora existuje. To mu vydrželo po celý život!

Karel Marx pocházel z poměrně velice zámožné rodiny. V dětství nehladověl a ve studentských letech žil podstatně lépe, než mnozí jeho soudruzi. Čím byla způsobena jeho tak krutá nenávist k Bohu, nenávist na život a na smrt?

Ve věku, kdy každý normální mladík je unášen pěkným sněním o konání dobra jiným a připravuje se k volbě povolání, objevují se u Marxe takové řádky (v básni „Zapřísáhnutí upadlého do zoufalství“):

"Tak Bůh vyrval ze mě všechno mé. V prokletí a mukách osudu. Všechny světy jeho nenávratně zmizely! Mně nezůstalo nic, kromě pomsty! Já vysoko vyzvednu svůj trůn. Chladný a úžasný bude jeho vrchol. Základem jeho – pověrčivé mrazení. Ceremoniářem – nejtemnější agonie. Kdo podívá se zdravým zrakem, odvrátí se, smrtelně zblednouc a oněměv, zachvácen slepou a chladnou smrtelností. A připraví jeho radost sobě hrob."

Marxova slova „já vysoko vyzvednu svůj trůn“ a přiznání, že ze sedícího na trůně bude vycházet pouze strach a agonie, tato slova připomínají pyšné chvástání Lucifera: „Vystoupím na nebesa, výše Božích hvězd vynesu svůj trůn.“ (IZ 14,13).

Nač potřeboval Marx takový trůn? Odpověï nacházíme v málo známém dramatu, napsaném Marxem rovněž v jeho studentských letech. Drama se jmenuje Oulanem. Toto drama je možné plně pochopit pouze tehdy, seznámíme-li se s podivným přiznáním Marxe, které učinil ve své básni Houslista:

"Pekelné páry se zvedají a naplňují mozek, dokud se nezblázním a srdce moje se úplně nezmění. Vidíš tento meč? Kníže temnot prodal mi ho."

A nyní budu citovat Marxovo drama Oulanem:

"Nebo On odbíjí čas a dává znamení. Stále směleji a směleji hrám TANEC SMRTI. A on také: Oulanem, Oulanem. Toto jméno zní jako smrt. Zní, dokud nezanikne v žalostné křeči. Jasné jako vzduch, pevné, jako mé kosti… A přece, personifikované lidstvo, silou mých mocných rukou tě mohu uchopit a rozdrtit děsivou silou, zatímco propast se šklebí přede mnou a tebou v temnotě. Ty se zřítíš do ní a já tě následuji, smějíc se a šeptajíc tobě do ucha: „Sestup se mnou, příteli!

Písmo svaté, které Marx studoval na gymnáziu a dost dobře znal v dospělosti, říká, že ïábel byl andělem svrženým do propasti (Zj 20, 2). Marx chce strhnout všechno lidstvo do této propasti, do světa, připraveného pro ïábla a jeho anděly temnoty.

Kdo v tomto dramatu mluví ústy Marxe? Je rozumné od tak mladého člověka očekávat, aby snil o tom, jak se lidstvo díky němu zřítí do propasti (do tmy vnitřní i vnější, jak ji nazývá Bible) a jak on sám, smějíc se, bude následovat ty, které předtím sám zavlekl do temné nevíry bez světla nejvyššího poznání?

Dnes se na světě nepěstuje podobný ideál, kromě obřadů svěcení na vyšší stupeň satanské „církve“!

Pro Oulanem nadchází čas smrti. Zde jsou jeho slova:

"Zahynul jsem, zahynul, můj čas uplynul. Hodiny se zastavily, bezvýznamný řád se zhroutil. Já brzy přitlačím věčnost k mé hrudí a s divokým kvílením vyřknu prokletí lidstvu."

Marx rád opakoval slova Mefista z Goetheho „Fausta“: „Vše existující je hodno zničení.“ Vše, včetně proletariátu i jeho soudruhů v boji. Marx cituje tato slova v „18. brumaire Ludvíka Bonaparta“. (Pozn. Překl.: Brumaire – název měsíce ve francouzském revolučním kalendáři.) Největší komunista všech dob J.V.Stalin jednal podle těchto slov a zničil dokonce svoji vlastní rodinu.

Členové sekty satanistů nejsou materialisté. Věří v záhrobní život. Oulanem, osobnost, ústy které mluví Marx, nepopírá posmrtný život. Dokonce ho uznává, avšak jako život splněné nenávisti vyššího stupně. Je nutno poznamenat, že věčnost znamená pro démony mučení. Proto ïáblové vyčítali Pánu Ježíši: „…a oni zvolali: Co ti do nás, Ježíši, Synu Boží? Přišel jsi nás mučit?“ (Mt 8, 29)

To samé nacházíme i u Marxe:

"Ha, věčnost, ta naše věčná bolest, nepopsatelná, změřitelná smrt! Odporná, uměle počatá! Aby námi opovrhovala – námi, kteří sami, jako hodinový mechanismus, jsme slepě mechaničtí, stvořeni k tomu, abychom mohli být hloupými kalendáři času a prostoru, bez jakéhokoliv cíle, kromě nahodilého objevení se, nakonec zničeni"

Začínáme chápat, co se stalo s mladým Marxem. Měl křesanské přesvědčení, ale neuplatňoval ho v životě. Jeho korespondence s otcem svědčí a to tom, že utratil veliké peněžní obnosy za zábavy a byl za to v neustálím sporu se svými rodiči. V takovém stavu je možné, že upadl do sítě krajně tajné sekty satanistů a prošel svěcení. Satan - kterého jeho ctitelé vidí v halucinacích během orgií - mluví jeho ústy a proto i Marx je pouze hlásnou troubou Satana, který prohlašuje: „Chci se pomstít Tomu, Kdo vládne shora.

Engels po jeho seznámení s Marxem napsal o něm následující:

"Kdo sleduje v patách divokou zběsilost? Malý černý z Trieru (rodiště Marxe), vzácná příšera. On nechodí a neběhá, ale poskakuje na kopytech, zachvácen vzteklostí, jakoby se snažil uchvátit daleký baldachýn nebe a strhnout ho k zemi. On zvedá ruce vysoko do vzduchu, zatíná zlobně pěst a zuří bez přestání, jakoby se mu tisíc běsů vpletlo do vlasů."

Marx byl inteligentem vysokého stupně, jakož i Engels, avšak jejich pozdější osobní korespondence je plna neslušností, neobvyklých pro jejich společenské postavení. Nadávek je nadmíru, ale ani v jenom dopisu tito idealisté nehovoří o svých humanistických nebo socialistických snech!

Další báseň Marxe, ve které se otevřeně přiznává, že jeho cílem není zlepšení, reformace anebo revoluční přeměna světa, ale prostě jeho zničení a radost, kterou bude mít z této zkázy, obsahuje následující řádky:

"S opovržením mrštím svoji rukavici přímo do tváře světa. Uvidím pád giganta - trpaslíka, který neschladí mou nenávist. Pak Bohu podoben a vítězný, budu se toulat po ruinách světa a tehdy, vlévaje v moje slova mohutnou sílu, budu se cítit roven Tvůrci."

Celé chování Marxe a jeho řeč měly démonický charakter. Přesto, že byl Žid, napsal otevřeně protižidovskou knihu, nazvanou "Židovská otázka". Avšak on nenáviděl nejen Židy. Jeho přítel Weitling napsal: „Běžná témata rozhovorů u Marxe byla „ateismus, gilotina, Hegel, provaz a kinžál.“ Mluvil o hloupém německém lidu... Rusy pokládal za lidi nižšího druhu, podlidi, za „barbarskou rasu“, Slovany nazýval „etnickým odpadem“.

Vrátíme se k Marxovu dramatu Oulanem:

"Ha! Mučený na ohnivém kole, musím vesele tancovat v kruhu věčnosti. Kdyby mimo ni ještě něco bylo, skočil bych tam, i kdybych při tom zničil svět, nahromaděný mezi ni a mnou! On musí být zničen s prokletím. Já svýma rukama zardousím jeho vzdorovité bytí a objímaje mne, musí on tiše uhasnout A potom – dolů, pohroužit se v nicotu. Úplně zmiznout, nebýt – to by byl život"

Ve svém dramatu Oulanem Marx dělá ve skutečnosti to stejné jako Ďábel: vydává všechno lidstvo prokletí odpadlictví od Boha Pravdy nejvyššího Poznání a nezjištné Lásky i od jeho božích hierarchií!

Marxovo drama Oulanem je pravděpodobně jediným dílem na světě, ve kterém jsou všechny osoby přesvědčeny o své neřesti a chlubí se jí jako na slavnosti. V tomto dramatu není bílého a černého, není Klaudia a Ofelie, Jaga a Desdemony. Zde je vše černé a všichni ukazují črty charakteru Mefista. Všichni účastníci v něm jsou démoničtí, neřestní a určení k zániku.

Všichni aktivní satanisté měli neuspořádaný život. Marx není výjimkou. Arnold Künzli ve své knize Marx – psychografie píše, že Marx nesl vinu na sebevraždě svých dvou dcer a jednoho zetě. Tři děti zemřely podvýživou. Jeho dcera Laura, žena socialisty Lafargueho, také pochovala tři děti a potom spolu s manželem spáchala sebevraždu. Druhá Marxova dcera Eleonora se rozhodla se svým mužem udělat totéž, avšak on v poslední minutě odepřel spáchat tento čin a ona zemřela. Sám Marx zemřel v zoufalství, jak umírají všichni satanisté. 25. 5. 1883 napsal Engelsovi: „Jak nesmyslný a pustý je život a přece tak žádoucí.

Další závažná domněnka, prokazující Marxovo spojení se satanismem je skryta v dopise jeho syna Eduarda Marxovi z března 1854. Začíná dopis překvapujícími slovy. „Můj milý ïáble.“ Je to neslýchané, že by milující syn takto oslovoval svého otce. Ale tak píší satanisté tomu, koho mají rádi. Neméně pozoruhodné je i to, že Marxova žena se ve svém dopise k němu obrací následující způsobem: „Tvůj poslední pastýřský list, ó nejvyšší zřeci a vládce duší, přinesl tvým ovečkám mír a pokoj.Jedinou vírou v Evropě, kde je nejvyšší zřec, je satanismus!

Rolf Bauer popisuje marnotratnost Marxe ve své knize Genius a bohatství. Když studoval v Berlíně, syneček dostával od otce 700 tolarů kapesného ročně. Byl to obrovský obnos, protože v tu dobu pouze 5 % obyvatelstva mělo příjem více než 300 tolarů ročně. Během svého života dostal Marx do Engelse přibližně šest miliónů francouzských franků (údaj Ústava Marx-Engelse v Moskvě). Marx prohrával mnoho peněz na burze. I když byl ekonom, z nějaké příčiny uměl peníze jenom utrácet...

Marx si vždycky vášnivě přál dostat dědictví. Když byl jeden z jeho strýčků blízek smrti, napsal: „Blahopřeji ti k nemoci toho, co ti stojí v cestě dědit a doufám, že katastrofa se nezdrží.“ Když „pes“ zamřel, Marx 8. března 1855 napsal. „Velmi radostná událost. Včera jsme dostali zprávu o smrti devadesátiletého strýce mé ženy. Moje žena dostane přibližně 100 liber sterlingů. Mohlo to být více, kdyby ten starý pes neporučil část svých peněz hospodyni“.

Marx ve své knize Komunistický manifest napsal, že cílem není pouze zničení jakýchkoliv náboženství, ale také morálky, aby bylo vše dovoleno Ve svém osobním životě se tím důsledně řídil.

Marx nechoval žádných něžných citů ani k lidem, kteří mu byli daleko bližší než strýc. Nemluvil se svou matkou. V prosinci 1863 napsal Engelsovi: „Před dvěma hodinami přišel telegram, oznamující, že mi zemřela matka. Osud si přál vzít si jednoho člena naší rodiny. Avšak za daných okolností mne potřebují víc než stařenu. Musím cestovat do Dietu v záležitosti dědictví.To bylo vše, co uměl. To bylo vše, co uměl říci o smrti své matky.

Marx byl zapřísáhlým nepřítelem všech bohů, člověkem, který si koupil meč u knížete tmy za svoji duši. Vyhlásil za svůj cíl strhnout veškeré lidstvo do propasti a se smíchem ho tam následovat.

Když Marx toto psal, předčasně vyspělému géniovi bylo 18 let. Program jeho života byl již plně předurčen. Zde nebylo ani řeči o službě lidstvu, proletariátu nebo socialismu.

Marx sloužící lidstvu, jak ho podávají miliardám zneužitých lidí sami marxisté, není nic jiného než falešný mýtus. Opak je pravdou! Naprosto kategoricky je třeba nahlas říct a trvat na tom, že ne zbídačování proletariátu přivedlo Marxe na cestu celosvětového revolučního násilí bez hranic - jako jediné řešení tohoto problému - protože Marx proletáře neměl rád, nazýval je „hlupáky“.

Marx neměl rád ani své nejbližší soudruhy, bojující za komunistické ideály. Freiligratha nazýval „sviní“, Lassallea „židovským negrem“, soudruha Liebknechta „volem“ a Bakunina „teoretickou nulou“.

Marx neměl rád lidstvo. Mazzini, který ho dobře znal, napsal, že v Marxovi byl duch zkázy. „Jeho srdce pukalo víc nenávistí než láskou k lidem“. Nejsou známy důkazy Marxových současníků, kteří by to vyvraceli. Marx milující všechny lidi je falešný mýtus, uměle vytvořený jeho stoupenci až po jeho smrti.

Skutečným hlavním cílem Marxe bylo zničení náboženství. Proklamace o dosažení blaha pracujícího lidu byly přitom pouhou lákavou vějičkou. Tam, kde proletáři pod jejich vedením dostatečně energicky nebojují za socialistické cíle, tam hlasatelé satanistického marxismu, převlečení do nejrůznějších lidumilných dresů, využívají ke zničení tradičního lidského řádu - pod heslem tolerance - i jakékoliv jiné zbraně, jejíchž podstatou je vždy maximální politická, finanční a masmediální podpora jakékoliv menšiny proti většině (tedy podpora politických menšin, bez ohledu na to, jestli krajně pravicových nebo krajně levicových, národnostních menšin, rasových, pohlavních, náboženských...), vždy to je vyvolávání rasových problémů, maximální podpora nepřizpůsobivých kriminálních menšin, antisemitismus, tak zvaný konflikt generací, militantní feminismus nebo zviditelňování a glorifikaci pohlavních zvráceností. Avšak hlavní věcí je vždy zničení jakéhokoliv vyššího náboženství a vyvraždění jeho nositelů!

Marx i náboženství nenáviděl ne proto, že stálo v cestě ke štěstí lidstva. Opačně: Marx chtěl udělat lidstvo nešastným teï a navždy. Vyhlásil to za svůj ideál. Jeho skutečným a nejvyšším cílem bylo zničení náboženství a především víry v Boha, jako Boha světla nejvyššího Poznání a nezjištné Lásky.

Socialismus, starost o proletariát, humanismus – to vše bylo jen lacinou záminkou pro získání celosvětové podpory masy duchovně a mravně dezorientovaných přízemních intelektuálů a naivních, ale bohužel nejpočetnějších a přitom duchovně a mravně nejnižších vrstev lidské společnosti. Těmto lidem pak dala nastupující demokracie - stojící na zničující rovnostářské zásadě jeden člověk = jeden hlas, kdy hlas nejosvícenějšího mudrce naší planety má v takovém systému naprosto stejnou váhu, jako hlas největšího hlupáka této planety - sílu a možnosti vytvořit po celé planetě satanské "vědecké" civilizace k obrazu svému i k obrazu svého učitele, nejvyššího duchovního mistra a mravní autority, ekonoma Karla Marxe!

Marx chtěl podle svých vlastních slov tančit TANEC SMRTI, chtěl zničit svět, chtěl vyzvednout svůj trůn, základem kterého by bylo lidské zděšení. Jak historie zanedlouho ukázala, DO ZNAČNÉ MÍRY SE MU TO UŽ PODAŘILO A STÁLE VÍCE DAŘÍ!

A je to tady! Není náhoda, že Marxův Kapitál byl poprve vydán právě v Bruselu...

"Majitelé kapitálu stimulují proletariát ke koupi stále většího množství a stále dražšího zboží. K tomu využívají půjček, které sami poskytují. Zvrat nastane ve chvíli kdy se tyto půjčky stanou nesplatitelnými. Nesplacené půjčky nutí banky k půjčkám u státních institucí. Rozhodující role státu v půjčkách soukromým firmám bude prvním znakem nástupu nové éry - éry komunismu a to celosvětově."

... a nelidský svět, prorokovaný Georgem Orwellem v jeho nepřekonatelném díle "1984", je za našimi NEBRÁNĚNÝMI domovními dveřmi! Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070079

nebo nejhlubší analýza současné moderní totality, kterou napsal nositel Nobelovy ceny Friedrich August Hayek CESTA DO OTROCTVÍ Viz: http://www.kosmas.cz/knihy/122287/cesta-do-otroctvi/

DNEŠNÍ RUSKO A JEHO HISTORIE: Film The Soviet Story - KOMUNISMUS=NACISMUS (Нацисты и коммунисты)
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112401

9 komentářů na téma Komunistická strana Číny a její zločiny, část 7.: O vražedné minulosti, přítomnosti a budoucnosti Komunistické strany Číny!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005121501

JAK ZNIČIT USA: Nekonečný seriál AMERIČTÍ PRESIDENTI A JEJICH RUSKÉ ROZVĚDKY: Americké tajné služby opět selhaly - další agent KGB presidentem!!!
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008112601
***

Místo předmluvy před každým našim článkem STÁLÁ AKTUALIZOVANÁ VÝZVA k plné občanské mobilizaci a nejvyšší politické bdělosti CO DĚLAT, TADY A TEĎ - ve které je zkoncentrováno to nejpodstatnější z tisíců článků našich informačních stránek WWW.CIBULKA.NET - psaných od roku 1987 až do dnešního dne a hodiny - a jenž je svojí mnohovrstevností a systémovým charakterem, včetně množství dalších internetových odkazů, tisícinásobně důležitější, než každý náš jednotlivý článek - pokud se děsivá a nesmírně rychle se naplňující JASNOVIDNÁ prorocká vize George Orwella, známá jako "1984" - když veškeré další informace životně důležitého významu k ní jsou k disposici zde http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011070079 = pohlcení INFILTROVANÉ a rozvrácené Evropy Ruϟϟkem a následná permanentní genocida, vedená hlavním městem Impéria Zla Moskvou vůči všem jinak smýšlejícím občanům zotročené Evropy, ale i válka všech proti všem - nemají stát nevratnou skutečností! Už dnes vidíme všude kolem sebe i sami na sobě vítězství jejich ultra satanské Velké Kriminální Světové Revoluce (V-K-S-R)!!! Důvody jsou velice dobře a velice dlouho známé! 2 x viz:

POLITICKÁ MANÉŽ OBČANY NEODVOLATELNÝCH "DEMOKRATICKÝCH POLITIKŮ" KGB/GRU A UNIKÁTNÍ SVĚDECTVÍ ZE SOUČASNOSTI: PŘEDSEDA VLASTIZRÁDNÉ VLÁDY KGB MIMOŘÁDNĚ DETAILNĚ O ULTRA KRIMINÁLNÍM FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ VLASTIZRÁDNÉ VLÁDY GRU, ANIŽ BYL ZA TO KDOKOLIV POSTIŽEN, TAKŽE NA MAXIMÁLNÍ MOŽNOU MÍRU OSVĚDČENÁ VLASTIZRÁDNÁ ČESKÁ "AMNESTIE", URČENÁ PRO KATEGORII TĚCH VŮBEC NEJVYŠŠÍCH PROTINÁRODNÍCH A PROTISTÁTNÍCH VLASTIZRÁDCŮ, VIZ NAPŘ. ZDE  https://www.youtube.com/watch?v=srprwzDgFe8, ANI NEBYLA TENTOKRÁT ZAPOTŘEBÍ... (původní videodokument už z Internetu zmizel...)https://www.youtube.com/watch?v=tv2F1LsCiR8

Hlavní motto každé OBČANY NEODVOLATELNÉ "demokratické" politické reprezentace, včera, dnes, zítra, pozítří... - protože žijeme v době nejhlubšího úpadku Lidstva, v duchovně a mravně dokonale PŘEVRÁCENÉM kriminálním světě, kde to vnitřně nejhorší je nahoře a to nejlepší dole a ve kterém je Zlo odměňováno a Dobro trestáno > HTTP://WWW.CIBULKA.NET/PETR/VIEW.PHP?CISLOCLANKU=2010061216 > zní stále stejně:

Ty vůbec nejnebezpečnější hlupáky a kriminálníky,
které mají VŠECHNY národy právě k disposici,
najdeme vždycky a neomylně v jejich čele...!!! 4 x viz:


VŠECHNO CO VIDÍME
JE DESTRUKCE STÁTŮ,
NÁRODŮ, JEJICH ELIT
A LIDSKÝCH RODIN,
(KROMĚ RUSKA A ČÍNY!)
I OBČANSKÉ SVOBODY
NADNÁRODNÍMI -
NADSTÁTNÍMI SILAMI
NEO-MARX-SATANISMU
= ULTRAKRIMINÁLNÍ
ZCELA ODLIDŠTĚNÉ
ANTI - CIVILIZACE!
Viz:
NA VĚČNÉ ČASY PLATÍ:
VLÁDA MATERIALISMU
= VŽDYCKY ZLOŘÁD!!!
VLÁDA DUCHOVNOSTI
= VŽDYCKY ŘÁD...!!!!!!!VLÁDY KGB/GRU, VEDOUCÍ LID DO BÍDY
HMOTNÉ, DUCHOVNÍ PLUS MRAVNÍ,
MUSÍ ZABRÁNIT PŘEDEVŠÍM TOMU,
ABY LID MYSLEL V BÍDĚ NA KGB/GRU!
TO JE 1.ÚKOL VŠECH MASMÉDIÍ!!!
Viz:
HTTP://WWW.CIBULKA.NET/PETR/VIEW.PHP?CISLOCLANKU=2002021802

PROTO VEŘEJNÁ ANGAŽOVANOST
NA STRANĚ PRAVDY A SPRAVEDLNOSTI
JE TOU NEJZÁKLADNĚJŠÍ POVINNOSTÍ